Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

1248

Laikinasis karo lauko auditoriatas prie Vilniaus karinės apygardos kariuomenės štabo (Временный полевой аудиториат при штабе командующего войсками Виленского военного округа)

1863 - 1927

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

1 - 2 / 2
  • 1
1248 - 1 Veiklos bylų apyrašas
1248 - 2 Veiklos bylų apyrašas