Lithuania > Lithuanian State Historical Archives

1135

Vilniaus mokslo bičiulių draugija

1364 - 1942

Records creator

Lietuvos valstybės istorijos archyvas