Estonia > Tallinn City Archives

TLA.R-103.1 AÜ.289

Administratiivosakondade ametiühingukomitee koosolekute protokollid nr.7-9.

19.04.1988-18.10.1988

Other finding aids