Estonia > Tallinn City Archives

TLA.1428.1.41

Kaaskirjad laevadokumentide saatmisest härra Bennison'ile ning AS-i Tallinna Laevaühisus arhivaalide nimekirjad.

Other finding aids