Estonia > The National Archives of Estonia

ERAF.9497

Ajalehe Noorte Hääl toimetus

1956-1985

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Toimetuse tööplaanid, arutslus- ja kolleegiumi koosolekute protokollid, tööaruanded ja -analüüsid, saabunud kirjad, üksikud ilukirjanduslikud jm originaalkäsikirjad, sarja W"meie sõbrad, mkeie tuttavad" 1969 originaalkäsikirjad, töötajate isiklikud toimikud ( 99 s).

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Ajaleht "Noorte Hääl" hakkas loodava Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu häälekandjana ilmuma 1940. a. juuli lõpul, võtnud üle ajalehe "Päevaleht" varad. Ilmumine katkes 1941. a. augustis ja taastus oktoobris 1944. Ajalehte kirjastas Ajalehtede-Ajakirjade Kirjastus, alates 1962. a. EKP Keskkomitee Kirjastus. 1. veebr.1990 ajaleht "Päevaleht".

Archival history

Ajalugu

Ajalehe toimetuse fond võeti esmakordselt ENSV ORKA-sse 1973. a., 1977. a. anti see Parteiarhiivi, mis jätkas vastuvõttu. Kokku 8 nimistut. Toimetuse varasema tegevuse dokumendid pole arhiivi antud, ORKA-le esitatud seletuskirjas väidetakse, et neid kas pole kuni üleandmiseni enam säilitatud või pole neid ametlikult koostatudki ( toimetuskolleegiumi protokollid).

Language of the material

Records creator


Final provenance:

1956-1985 Ajalehe Noorte Hääl toimetus

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERAF.9497 Ajalehe Noorte Hääl toimetus