This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.V-158

Riiklik aktsiaselts Hotell Viru

1967-1994

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Direktori põhitegevuse käskkirjad; kaadrikäskkirjad; töölevõtu-, üleviimis- ja vallandamislehed, kvalifikatsioonikomisjoni protokollid, lahkunud töötajate isiklikud kaardid, toimikud ja töölepingud, palgakontokaardid, isiklikud palgalipikud, õnnetusjuhtumite materjalid; Inturisti Tallinna Hotelli Ehituse Direktsiooni dokumendid: kaadrikäskkirjad, palgakontokaardid, töötajate isiklikud toimikud, soome tööliste nimekirjad ja ehitusest osavõtjate arvuline koosseis

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Aastatel 1966-1972 Inturisti Tallinna Hotelli Ehituse Direktsiooni juhtimisel ehitatud hotell "Viru" avati 5. mail 1972, tema valdajaks said NSV Liidu Välisturismi Valitsus Inturist ja Eesti NSV Välisturismi Valitsus. Avamise järel oli hotellis 426 numbrituba 829 külastajale, 120-kohaline kohvik esimesel korrusel, restoran, varietee, grillbaar ja restoran 22.korrusel. Rajatud oli mitte ainult majutusasutus, vaid ka suurejooneline toitlustus-, meelelahutus- ja teeninduskeskus. Hotell, mis majutas üksnes välisturiste, pakkus rangelt reglementeeritud tööd paljude erialade inimestele. Hotelli arengus sai pöördepunktiks Eesti iseseisvuse taastamine 1991.aastal. Vastavalt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 29.augusti 1991.a. otsusele ja kultuuriministri 20. septembri 1991 käskkirjale nr. 165 võttis 17. oktoobril 1991 seni NSV Liidu Välisturismikomiteele kuulunud hotelli "Viru" varad üle Eesti Vabariigi Riiklik Turismiamet. Töötajaid oli hotellil 1. septembri 1991.a. seisuga 971 inimest. Uue organisatsioonilise vormina registreeriti 23. detsembril 1991 Riiklik Aktsiaselts Hotell Viru" Tegemist oli teist tüüpi riikliku aktsiaseltsiga, mille riigi omanduses olevad aktsiad kuulusid müümisele pärast riigivara erastamise korra kehtestamist Ülemnõukogu poolt. 18 miljoni rublane aktsiakapital jagunes 18 000 aktsiaks, mis kõik kuulusid riigile. Aktsiaseltsi reorganiseerimist ja likvideerimist puudutavad küsimused kuulusid Vabariigi Valitsuse pädevusse. 27.04.1994 müüs riik Eesti Erastamisagentuuri vahendusel RAS Hotell Viru aktsiad Aktsiaseltsile Harmaron. Tehingu hind oli 145 miljonit krooni ja rahastajaks Soome ehitusettevõte SRV International Oy. AS Harmaron ja SRV International Oy asutasid Aktsiaseltsi Hotell Viru, mille valdusse läksid hotell, arvukad toitlustuskohad, kondiitritsehh, kauplused, 28 autot ja kokku 720 töötajat. Hotell sai soome juhtkonna ja algasid põhjalikud ümberkorraldused. Aasta lõpuks oli legendaarsest Viru varieteest saanud ööklubi Cafe Amigo, suletud oli osa alumise korruse toitlustusasutusi, kondiitritsehh ja kauplused. Autorenditeenus oli lõpetatud ja kõik autod maha müüdud. Töötajaid oli AS-s Hotell Viru 1994.a. lõpuks vaid 292.

Archival history

Ajalugu

Hotell Viru personali- ja palgadokumendid anti Riigiarhiivile üle AS Hotelco poolt 2009. a detsembris (arhivaalide üleandmis-vastuvõtmisakt nr 165, 01.12.2009).

Accruals

Korrastamine

Fondil on 3 nimistut. Nimistus nr. 1-k on Hotelli Viru töötajate personali- ja palgadokumendid süstematiseeritud kronoloogilis-liigilisel printsiibil. Nimistusse nr. 2-k on paigutatud Hotellist Viru lahkunud töötajate isiklikud toimikud alfabeetilises järjestuses. Nimistu nr. 3-k hõlmab Inturisti Tallinna Hotelli Ehituse Direktsiooni isikkoosseisu arhivaale, mis on samuti süstematiseeritud kronoloogilis-liigilisel alusel, sealjuures töötajate isiklikud toimikud tähestiku järjekorras.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

1972-1991 Hotell Viru 1991-1994 Riiklik Aktsiaselts Hotell Viru


Final provenance:

1972-1994 Riiklik aktsiaselts Hotell Viru

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.V-158 Riiklik aktsiaselts Hotell Viru