Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.T-37

Spordilaevade Eksperimentaaltehas

1946-1990

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusega nr 67 01.02.1946 loodi ENSV RKN juures asuv Kehakultuuri ja Spordikomitee alluvuses Vabariikliku Jahtklubi Ehitusremonttöökoda. Tegevust alustas 01.06.1946. Uusi jahte tehti alates 1948. aastast. Kuna tootmine muutus tegevuses peamiseks, siis nimetati 30.07.1951 töökoda ümber ENSV Eksperimentaal Spordilaevade Ehituseks. NSVL Ministrite Nõukogu määrusega 04.07.1953 moodustati Riiklik Spordilaevade Eksperimentaaltehas, mis allutati NSVL MN juures asuva Kehakultuuri ja Spordikomiteele ja seati ülesandeks NSVL koondise varustamine rahvusvahelise klassi jahtidega ning uute katseeksemplaride väljatöötamine. 01.07.1959 seoses spordiorganisatsioonide juhtimisstruktuuri muutmisega nimetati tehas ümber Spordilaevade Eksperimentaaltehaseks.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

1946-1951 ENSV Vabariikliku Jahtklubi Eksperimentaal Ehitusremonttöökoda 1951-1954 ENSV Eksperimentaal Spordilaevade Ehitus 1954-1959 Riiklik Spordilaevade Eksperimentaaltehas 1959-1993 Spordilaevade Eksperimentaaltehas


Final provenance:

1946-1994 Spordilaevade Eksperimentaaltehas

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.T-37 Spordilaevade Eksperimentaaltehas