Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2014

Tallinna Linna Laste Tuberkuloosisanatoorium

1938-1962

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

käskkirjad, otsused, protokollid, revideerimise aktid, eelarved, koosseisude nimestikud, tööplaanid, aruanded, seletuskirjad, haigete registrid

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Alustas tegevust 01.10.1944 Imikute ja Väikelaste Tuberkuloosi Haiglana. Alates 01.04.1945 Nõmme Väikelaste Kopsutuberkuloosi Sanatoorium ja alates 28.08.1945 Vabariiklik Nõmme Tuberkuloosi Sanatoorium Väikelastele. 01.01.1948 allutati sanatoorium Tallinna linna TSN Täievkomiteele ja nimetati ümber Nõmme Väikelaste Kopsutuberkuloosi Sanatooriumiks. 11.02.1952 muudeti nimetus Tallinna Linna Laste Tuberkuloosisanatooriumiks. 1956. aastal ühendati sanatoorium Balti Raudtee Laste Tuberkuloosi Sanatooriumiga. 01.01.1963 reorganiseeriti tuberkuloositõrje asutused Tallinnas ja sanatoorium ühendati Vabariikliku Tuberkuloositõrje Dispanseriga.

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1944-1945 Imikute ja Väikelaste Tuberkuloosi Haigla 1945 Vabariiklik Nõmme Väikelaste Kopsutuberkuloosi Sanatoorium 1945-1947 Vabariiklik Nõmme Tuberkuloosi Sanatoorium Väikelastele 1948-1952 Nõmme Väikelaste Kopsutuberkuloosi Sanatoorium 1952-1962 Tallinna Linna Laste Tuberkuloosisanatoorium


Final provenance:

1944-1962 Tallinna Linna Laste Tuberkuloosisanatoorium

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-2014 Tallinna Linna Laste Tuberkuloosisanatoorium