Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-1303

Muhu Väina Kindlustatud Positsiooni Ehituse Sõjaväelaste, Tööliste, Talupoegade ja Teenistujate Saadikute Undva-Ninasi Jaoskonna Kohalik Komitee

1917-1917

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Komitee koosolekute protokollid, kirjavahetus isikkoosseisu, maanteede korraldamise ja maade rekvireerimise küsimustes.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Komitee valiti 26. mail 1917. aastal ja likvideeriti sama aasta oktoobri alguses seoses piirkonna okupeerimisega Saksa vägede poolt.

Archival history

Ajalugu

Fond võeti ERA-sse vastu Ajalooarhiivist 1955. aastal korrastatult.

Accruals

Korrastamine

Fondile on koostatud üks nimistu, süstematiseerimisel on lähtutud temaatilisest ja kronoloogilisest põhimõttest.

Language of the material

vene

Records creator


Final provenance:

1917-1917 Muhu Väina Kindlustatud Positsiooni Ehituse Sõjaväelaste, Tööliste, Talupoegade ja Teenistujate Saadikute Undva-Ninasi Jaoskonna Kohalik Komitee

Content provider

Rahvusarhiiv