This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.969

Majandusministeerium

1929-1940

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Majandusministeerium moodustati Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seaduse põhjal 19.märtsist 1929.a. seniste Kaubandus-Tööstusministeeriumi ja Rahaministeeriumi liitmise teel, ning alustas tegevust 1.juulist 1929.a., koosnedes järgmistest struktuursetest osadest: Kantselei, Tööstusosakond, Kaubandusosakond, Mäeosakond ja Riigikassa; viimane jagunes Eelarve ja Laenude Ametiks ning Riigi Keskarvepidamiseks.

17.01.1930.a. ühendati kaubandus-, tööstus- ja mäeosakonnad Kaubandus-Tööstus- osakonnaks (allüksusteks olid Kaubandusamet, Tööstus- ja Mäeamet ning Patendiamet), Riigikassa nimetati Rahandusosakonnaks (allüksuseks oli Eelarve ja Laenude Amet).

01.08.1931.a. asutati Rahandusosakonna Eelarve ja Laenude Ameti asemele Eelarve Büroo, Laenude Büroo ja Riigi Keskarvepidamise Büroo.

01.04.1933.a. jaotati Kaubandus-Tööstusosakond Kaubandusosakonnaks ja Tööstusosa- konnaks. Tööstusosakonna allüksusteks olid nüüd Tööstusamet, Mäeamet ja Patendiamet.

21.aprillist 1938.a. nimetati Kantselei Üldosakonnaks, Maksude Valitsus nimetati Maksude Talituseks.

01.04.1940.aastast olid Tööstusosakonna allüksusteks Tööstus-Kaubanduse Büroo, Mäeamet, Patendiamet, Tehniline Büroo ja Tööstusvarustuse Büroo. Kaubandusosakonna koosseisus loodi samast kuupäevast Sisekaubanduse Büroo, Väliskaubanduse Büroo ja Hindade Büroo.

1940.a. kevadel ja suvel loodi veel Sõjaohukindlustuse Komitee, Riigiettevõtete Osakond ning Hindade Inspektuur.

Majandusministeeriumi juures töötasid:

- Maksupeakomitee (01.02.1932.a. ühendati Otsekoheste Maksude Peakomitee ja Tulumaksu Peakomitee) - ühine apellatsiooniinstants kõigi otsemaksude alal nii maksukohuslastele kui Maksude Talitusele fiskuse esindajana

- Tollipeakomitee (kuni 01.02.1932.a. Tollikomitee) - kaebuste otsustamiseks tollimaksude ja ka teiste kaupade tollipiirist läbilaskmisel võetavate maksude alal

- Krediit- ja Kindlustusasutuste Inspektuur (enne 1932.aastat kindlustus- ja krediitasutuste inspektorid Rahandusosakonna juures; 02.04.1932.-01.04.1936.a. Krediitasutuste Inspektsioon)

- Kindlustusnõukogu (kuni 01.06.1936.a. Iseäraline Kinnitusasjade Komitee)

- Eesti-Vene rahulepingu põhjal Vabariigi Valitsusele üle antud väärtpaberite tagasiandmise komisjon (kuni 24.09.1937.a.)

- Patendi Apellatsioonikomitee

- Tellimiste Läbivaatamise Komisjon

- Veejõudude Kasutamise Komitee

- Tööstusnõukogu (kuni 01.04.1936.a.)

- Eksportkrediidi Komitee (alates 01.06.1931.a.)

- Kaubahindade Korraldamise Komisjon ja Hindadekomissar (20.12.1932-01.04.1934)

- Eesti Tehnikalise Järelvalve Selts (kuni 15.09.1936.a.) ja tema järeltulija Eesti Rahvuslik Jõukomitee (alates 24.01.1936.a.)

- Riigi Majandusnõukogu (alates 1935.a.)

- Kütteainete Turu Korraldamise Komitee (alates 20.03.1936.a.)

- Loodusvarade Instituut (alates 1938.a.)

- Patendi Peakomitee (alates 03.01.1938.a.)

- Ratsionaliseerimise Komitee (alates 04.03.1938.a.)

- Protsentpaberite Emissiooni Nõukogu (alates 27.06.1938.a.)

- Kaubanduskomitee (alates 01.10.1938.a.).

Majandusministeeriumi kaudu allusid Vabariigi Valitsusele järgmised riigi ettevõtted:

Pikalaenu Pank, Eesti Maapank, Riigi Trükikoda, Riigi Põlevkivitööstus, Riigi Turbatööstus, Kopli Kinnisvaravalitsus. Kolm viimast korraldati 1936.a. ümber aktsiaseltsideks, mille aktsiad omandas riik.

Majandusministeerium tegutses kuni 25.augustini 1940.a., millisest kuupäevast moodustati ministeeriumide asemele rahvakomissariaadid.

Archival history

Ajalugu

Majandusministeeriumi dokumendid anti Riigiarhiivi üle ENSV Rahandusministeeriumi poolt aastail 1940-1941 ning 1945-1948. Osa materjale saadi 1947. a ENSV Toiduainetetööstuse Ministeeriumilt.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1929-1940 Majandusministeerium

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.969 Majandusministeerium