Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.62

Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakond

1918-1944