Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.62

Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakond

1918-1944

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Ringkirjad, korraldused, juhendid, käskkirjad, koosolekute protokollid, maakomisjoni otsused, tööplaanid, eelarved, tegevusaruanded, revideerimisaktid, kirjavahetus. Maakorralduse ja maamõõdu töökavad; statistilised andmed, maakorraldustoimikud (17894 s.), talumaade boniteerimistoimikud (117969 s.); linnade, raudteede, metsandike piiriaktid ja tunnistused; mõisate hoolekande ja ülevõtmise toimikud; maakohtade plaanid ja skeemid; katastri maaüksuste kartoteegid; maade hindamise plaanid; maksualuste maaüksuste, hoonete ja tööstuste nimekirjad; arve- ja registratuurraamatud; isikkoosseisu materjalid.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse Osakond alustas tegevust 26. novembril 1918. aastal, kui määrati ametisse Maakorralduse Osakonna juhataja. 1.juulil 1919. aastal nimetati osakond Maakorralduse Peavalitsuseks. 1. novembril 1919 ühendati Maakorralduse Peavalitsusega Riigimaade Peavalitsus. Alates 1921. aastast kandis nimetust Maakorralduse Peavalitsus. 1. veebruarist 1927. aastast ühendati Maakorralduse Peavalitsus Metsade Peavalitsusega ühiseks Maakorralduse ja Metsade Peavalitsuseks. 1. juulist 1929. aastast moodustati Katastri ja Maakorralduse Osakond. Aastatel 1941-1944 tegutses Eesti Omavalitsuse Põllumajanduse Keskvalitsuse Maakorralduse Valitsuse nime all. Likvideeriti nõukogude võimu poolt 1944. aastal.

Archival history

Ajalugu

Fond nr. 62 - Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse Osakond - võeti arhiivi vastu aastatel 1934-1953.

Accruals

Korrastamine

Arhivaalid olid algselt inventeeritud 50 nimistusse. Nimistud koostati ERA-s aastatel 1954-1982. Osakonna põhitegevuse dokumendid on koondatud nimistutesse 1-5, 30, 42, 46, 48-49; talumaade boniteerimise toimikuid maakondade järgi sisaldavad nimistud 20-29, 43, 47, 50; Endised nimistud 6-19, 31-41, 44-45 moodustavad fondi ERA.T-3 Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse Osakond (maakohtade kaardid ja plaanid).

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1919-1921 Põllutööministeeriumi Maakorralduse ja Riigimaade Peavalitsus 1921-1926 Põllutööministeeriumi Maakorralduse Peavalitsus 1927-1929 Põllutööministeeriumi Maakorralduse ja Metsade Peavalitsus 1929-1940 Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse Osakond 1941-1944 Eesti Omavalitsuse Põllumajanduse Keskvalitsuse Maakorralduse Valitsus


Final provenance:

1919-1944 Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakond

Content provider

Rahvusarhiiv