Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.4695

Tolli Peavalitsus

1919-1930

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Aruanded, kirjavahetus, saabunud ja väljunud laevade nimekirjad 1919-1921, arve- ja registratuurraamatud, isikkoosseis.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Tolli Peavalitsus loodi Rahaministeeriumi alluvuses 1918. aasta lõpul. 1929. aastal allutati Majandusministeeriumile. Likvideeriti 1930. aastal seoses maksuametkonna reorganiseerimisega.

Archival history

Ajalugu

1975. aastal avastati fondist nr. 79 (Tallinna Tolliinspektsioon) Tolli Peavalitsuse arhiividokumendid ja moodustati iseseisev fond numbri 4695 all.

Accruals

Korrastamine

Fondil on üks nimistu.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1919-1930 Tolli Peavalitsus

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.4695 Tolli Peavalitsus