Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.2124

Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon

1915-1940

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Aastatel 1918-1920 Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse kaitseks ja kindlustamiseks peetud sõda Nõukogude Venemaa ja Balti Landeswehri vastu on Eesti ajalukku läinud kui Eesti Vabadussõda. Selle ajaloosündmuse uurimisega tehti algust juba sõja järel, ent see ebaõnnestus. Süstemaatiliselt hakati uurimisega tegelema kui sõjaminister Jaan Sootsi eestvedamisel loodi Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud seadlusega 16. juunil 1926. aastal Vabadussõja Ajaloo Komitee. Seadluse järgi oli loodud komitee eesmärgiks tõetruult ja põhjalikult läbi uurida ja kirjeldada neid sõjalisi sündmusi, mis on ühenduses iseseisva Eesti Vabariigi loomise ja kaitsmisega ja mis arenesid aastatel 1917-1920 kuni Tartu rahulepingu allkirjastamiseni.

Komitee koosnes juhatusest (juhataja kindral Jaan Soots; kaks abi, esmalt kindral Nikolai Reek, prof. Jüri Uluots, hiljem kindral Aleksander Tõnisson, prof. Hendrik Sepp), mis andis üldjuhtnööre ja töökomisjonist (juht, kol-ltn Mihkel Kattai; tema abi, alalised liikmed ning tehniline ja ajutine tööjõud), mis koosnes enamuses sõjaväelastest ja oli sisulise töö tegijaks. 1934. aastal asutati töökomisjoni juurde Mälestuste Kogumise toimkond (juhataja kol-ltn O.Kurvits).

Riiklikul toel tegi komitee töökomisjon esmalt kindlaks, kogus süstemaatiliselt, korrastas ja säilitas Vabadussõjaga seotud materjalid selleks moodustatud Vabadussõja Arhiivis, mille põhifondid asusid peamiselt Tallinnas (Pagari tn. 1, Toompeal Riigiarhiivi ruumides, Lasnamäel lennuangaaris), korraldajaks major Hengo Tulnola.

Seejärel töötasid komisjoni liikmed kogutud materjalid perioodide kaupa läbi. Uurijateks olid peamiselt sõjas osalenud sõjaväelased, kes soovisid oma staabiteenistuse staaži teostada. Viimaks seati kokku Vabadussõja ajalugu, mis ilmus kaheköitelise populaarteadusliku raamatuna. Teaduslik Eesti Vabadussõja ajaloo koguteos jäi aga välja andmata II maailmasõja puhkemise tõttu. Komitee likvideeriti 1940. aasta septembris ja põhifondi materjalid anti üle Riigi Keskarhiivi.

Language of the material

eesti, inglise, prantsuse, rootsi, saksa, soome, vene

Records creator


Final provenance:

1917-1940 Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.2124 Vabadussõja Ajaloo Komitee töökomisjon