Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.2000

Töö- ja Hoolekandeministeerium

1918-1929

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Seadused, seaduseelnõud, määrused, Vabariigi Valitsuse otsused, ministeeriumide ringkirjad ja juhised, koosolekute protokollid, eelarved, tegevus- ja finantsaruanded, kirjavahetus, statistilised andmed, arve- ja registratuurraamatud, isikkoosseisu materjalid. Seotud aines: ERA.50 Sotsiaalministeerium, ERA.R-80 Sotsiaaldirektoorium ( meditsiinitöötajate registreerimistoimikud).

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Töö- ja Hoolekandeministeerium asutati 12.novembril 1918. aastal. Seoses Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seaduse vastuvõtmisega 19.03.1929 ühendati Haridusministeeriumiga Hariduse- ja Sotsiaalministeeriumiks, 1936. aastast Sotsiaalministeerium ( vt. ka ERA.50 ).

Archival history

Ajalugu

Töö- ja Hoolekandeministeeriumi arhivaalid on Riigiarhiivi üle antud aastail 1938 ning 1940-1941.

Accruals

Korrastamine

Fond korrastati aastail 1951-1953. Dokumendid koondati kolme nimistusse.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1918-1929 Töö- ja Hoolekandeministeerium

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.2000 Töö- ja Hoolekandeministeerium