Estonia > The National Archives of Estonia

EAA.5426

Ridala baptistikogudus

1883-1940

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Ridala priikoguduse tegevuse alguseks peetakse 13. septembrit 1882. a , mil toimus koguduseliikmete ühine leivamurdmine keset looduse templit. Selle ajani kuulusid priikoguduse liikmed Ridala luteriusu kogudusse, ent peale seda talitust arvati nad Ridala luteriusu koguduse liikmete hulgast välja. Algselt oli Ridala kogudus priikogudus, kuid 2. augustil 1897. aastal toimus Haapsalu palvelas priilaste ja baptistide ühinemine ning sellest ajast kannab Ridala kogudus baptistikoguduse nime.

Koguduse elu aktiivsed edendajad olid vennad Hans ja Mihkel Krabi, kes elasid Kolila külas Lepiku talus. Hans Krabi oli koguduse esimene õpetaja. Ka koguduse esimene palvemaja püstitati Lepiku talu maadele 1887. aastal. Aja jooksul jäi palvela kitsaks ning 1900. aastal valmis uus palvemaja Ridalas. Lepiku palvemaja lammutati ja ehituskõlblik materjal kasutati uue palvemaja ehitamiseks.

Ridala kogudus oli üks suurimaid baptistikogudusi. 1938. aastal kuulus kogudusse üle 800 liikme. Kogudusel olid osakonnad Rannamõisas, Laikülas, Mäevallas, Lähtrus, Haeskas, Võnnu-Saunjas, Haapsalus ja Massus. Osa neist hiljem iseseisvus.

Nõukogude võimu ajal toimus usklike tagakiusamine, koguduses keelati laste ja noortetöö, ristitavatelt nõuti täisealiseks saamist jne. Koguduseliikmete arv järjest vähenes.

31. detsembril 1983. aastal Ridala palvela hävis tules. Peale põlengut peeti teenistusi Haapsalu baptistide palvelas. Samas tehti ettevalmistusi uue palvemaja ehituseks, mis avati 26. juunil 1988. aastal. Sel ajal kuulus kogudusse 59 liiget.

Ridala kogudus kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste liitu. Liidu tegevuse algus ulatub 19. saj. lõppu, mil tekkisid esimesed baptisti- ja priikogudused. 1900. aastal tunnustati Eesti baptistikogudusi iseseisva liiduna. 1945. aastal Eesti Baptisti Liit, Eesti Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Liit, Eesti Jeesuse Kristuse Evangeeliumi Usuühingute Liit ehk priilased liideti võimude poolt kokku Eesti Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Koguduste Liiduks ning ühendati Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Üleliidulise Nõukoguga. 1989. aastal rajati senise liidu järjepidevusel Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, sel hetkel kuulus liitu 80 kogudust 5793 liikmega.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

Ridala baptistikogudus

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
EAA.5426 Ridala baptistikogudus