This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

EAA.1933

EAÕK Kikevere kogudus

1851-1927

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Kikevere Apostliku-Õigeusu Jumalaema Uinumise Kirik (1850-1919)

Кикеферская Православная Успенская Церковь (1850-1919)

Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku Kikevere Jumalaema Uinumise Kogudus (1919-1951)

Кикевереский Успенский Приход Эстонской Православной Церкви (1919-1951)

Kikevere apostlik-õigeusu kogudus asutati Sinodi 1850. aasta 19. septembri ukaasi alusel, millega Kikevere piirkond eraldati Pilistvere (hiljem Arusaare) õigeusu kogudusest (EAA, 1655-2-1890, lk.2). Jumalateenistuseks vajalike ruumide puudumisel käisid koguduseliikmed algselt Põltsamaa ja Pilistvere kirikutes. Alates 1860. aastast hakati jumalateenistusi pidama Laimetsa koolimajas (EAA, 1933-1-1, lk.1).

1891. a. külastas kogudust Riia ja Miitavi piiskop Arseni ning otsustas esimesel võimalusel kiriku püstitada. 5000 rubla kiriku ehitamiseks annetas Peterburi kaupmees Ivan Bogdanov. Puust kirikuhoone valmis 1892. a. ja pühitseti 15. novembril 1892. a.

1941. a. põles kirik maha, ajutine kirikuhoone püstitati Uue-Jalametsa külla. 1951. a. kogudus suleti (Vladimir von Berens „Эстонская епархия“ Tln. 1974).

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

Kikevere Apostliku-Õigeusu Jumalaema Uinumise Kirik


Final provenance:

EAÕK Kikevere kogudus

Content provider

Rahvusarhiiv