Directory

Fylkesarkivet i Oppland / IKA Opplandene > Finding aid

1 - 100 / 257
Ajer videregående skole (Hedmark fylkeskommune)
Åmot kommune - Åmot kommuneforening
Åmot kommune - Åmot Sparebank
Åmot kommune - Arbeidsformidling
Åmot kommune - Barnetrygdnemnd.
Åmot kommune - Barnevern/Vergeråd
Åmot kommune - Bay’s Hotell
Åmot kommune - Beiteutvalg
Åmot kommune - Bibliotek
Åmot kommune - Boligformidlingsnemnda
Åmot kommune - Byggekomiteen for Åmot ungdomsskole
Åmot kommune - Byggekomiteen for Rena skole
Åmot kommune - Byggekomiteen for samfunnshuset Fjellvang
Åmot kommune - Byggekomiteen Ryslingmoen pleiehjem
Åmot kommune - Dyrevernnemnd
Åmot kommune - Edruskapsvern
Åmot kommune - Fabrikktilsyn
Åmot kommune - Fattigkommisjon, fattigstyre, forsorgstyre, sosialstyre.
Åmot kommune - Folkeregister
Åmot kommune - Folketannrøkt
Åmot kommune - Forlikskommisjonen, forliksrådet
Åmot kommune - Forsyningsnemnd
Åmot kommune - Gamlehjem/Pleiehjem.
Åmot kommune - Granlund Hotell
Åmot kommune - Helseinstitusjoner
Åmot kommune - Helsekort
Åmot kommune - Helsenemnda.
Åmot kommune - Herredsagronom/Jordstyresekretær
Åmot kommune - Herredskassa/Kommunekassa
Åmot kommune - Herredstyre/kommunestyre/formannskap
Åmot kommune - Husleienemnd
Åmot kommune - Husmorvikarer
Åmot kommune - Jordbruk (Næringsnemnda)
Åmot kommune - Kirke
Åmot kommune - Kommuneingeniøren i Åmot
Åmot kommune - Kontrollnemnd
Åmot kommune - Legater (alle legatene).
Åmot kommune - Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor(var ikke plass til hele innholdet)
Åmot kommune - Øl og vinsamlag
Åmot kommune - Oppgjørskontor/Oppgjørsnemnd
Åmot kommune - Osfaldskomiteen
Åmot kommune - Overformynderiet
Åmot kommune - Prisnemnd
Åmot kommune - Private arkiver
Åmot kommune - Provianteringsråd
Åmot kommune - Rena Kappsag
Åmot kommune - Rena møllelag
Åmot kommune - Selskap for Rena vel
Åmot kommune - Skog
Åmot kommune - Skolekretsene/De enkelte skolene
Åmot kommune - Småbruk og boliglån
Åmot kommune - Sør-Østerdal kraftlag
Åmot kommune - Tekniske oppgaver(Rena Bygningsråd)
Åmot kommune - Trudvang hotell
Åmot kommune - Trygdevesen
Åmot kommune - Undervisning
Åmot kommune - Ungdoms- og idrettsutvalg.
Åmot kommune - Valg
Åmot kommune - Vann-, kloakk- og renovasjon.
Åmot kommune - Vedutvaolg
Åmot kommune - Veier
Barth, Sonja og Edvard K.
Brandbu Kommunale Realskole
Brandbu Private Realskole
Brandbu Statsrealskole
Brandbu videregående skole.
Elverum gymnas.
Elverum kommunale høyere allmennskole.
Elverum videregående skole
Engen Verneheim, Fluberg
Folldal kommune
Fylkesrådmannen i Oppland
Gausdal videregående skole
Graff Husmorskole.
Gran videregående skole
Gran videregående skole.
Gudbrandsdalens Husflidsskole
Gudbrandsdal Gymnas
Gudbrandsdal Gymnas, Lom Gymnasklasser
Gudbrandsdal Landsgymnas.
Gudbrandsdal Offentlege Landsgymnas.
Gudbrandsdal yrkesskole for Handel og kontorfag / Otta Gymnasklasser.
Hadeland Gymnas
Hadeland Yrkesskole
Hadeland Yrkesskole for Handel og Kontorarbeid.
Hamar Katedralskole
Hedmark fylkeskommune. Eksamenskontoret.
Heidal kommune
Klones Videregående Skole
Kongsvinger Borgerskole
Kongsvinger Gymnas
Kongsvinger Kommunale Høyere Allmennskole
Kongsvinger Middelskole
Lena videregående skole
Lillehammer kommunale Høiere Almenskole (Lillehammer Videregående Skole)
Lillehammer kommune- Byingeniørkontoret
Lillehammer kommune- Fattigstyret
Lillehammer kommune- Generalplanutvalget
Lillehammer kommune- Kartnemnda
Lillehammer kommune- Lillehammer kommunale vegutvalg