Directory

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark > Finding aid

1 - 100 / 727
17. MAI KOMITÉEN I SKIEN
21. AUGUSTKOMITEEN I GRENLAND
AGDER- OG TELEMARKSKONTORET FOR NSLF
AKKERHAUGENS ARBEIDER- OG SMAABRUKERLAG
AKKERHAUGEN SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 230 NSLF
A/L Åfoss vannverk
A/L Bridgehuset
A/L FURUHEIM GRENDEHUS
Åmdal AUL
Åmdals verk AUF
ANTIKRIGSKOMITEEN FOR SKIEN OG OMEGN
AOF-FORENINGEN FOR GRENLAND
AOF-FORENINGEN FOR SELJORD
ARBEIDERNES CYKKELKLUBB
ARBEIDERNES DYRTIDSKOMITE
ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND PORSGRUNN
ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND TELEMARK
ARBEIDERNES FERIEKOLONI, SKIEN
Arbeidernes hjelpekasse, Ulefos jernværk
ARBEIDERNES JEGER- OG FISKERFORENING FOR SKIEN OG OMEGN
ARBEIDERNES ØKONOMISKE FELLESORGANISASJON, SKIEN
Arbeidernes opplysningsforbunds (AOF) avdelingskontor i Telemarks arkiv
ARBEIDERNE VED A/S DALEN GRUBER
ARBEIDERNE V/PORSGRUNDS MEK. VERKSTEDS HJELPESYKEKASSE
ARBEIDERPARTIENES SAMARBEIDSKOMITE I SKIEN
ARBEIDERPARTIETS GRUPPE I SKKs REPRESENTANTSKAP
ARBEIDERUNGDOMSLAGET "FRAMSTEG", SKIEN
Arbeidsløses fylkesutvalg i Telemarks arkiv
ARBEIDSMARKEDSETATENS LANDSFORENING AVD. 105-36 NTL
ARBEIDSUTVALGET FOR DANNELSE AV EN FREDSKOMITÉ PÅ HERØYA
A/S SAMFUNNSHUSET, NOTODDEN.
AUF I TELEMARK
AUSTHEIENS ARBEIDARLAG
AVD. 103-36 NTL, TRYGDEETATEN I TELEMARK
AVD. 104-36 NTL, EMBETSKONTORETATEN I TELEMARK
AVD. 107-36 NTL, LIGNINGSETATEN I TELEMARK
AVD. 10, KLOSTERFOSSEN, NPF
AVD. 14, SKIENS PAPIRFABRIKK, NPF
AVD. 17, UNION, NPF
AVD. 1 - MYREN - NPF
AVD. 22 NNN, GRENLAND
AVD. 25, SKOTFOSS, NPF
Avd. 2 av NBEF, Union Skien/Skotfos
AVD. 496 FF, ULEFOSS VERK
Avd. 60 av N.E.
BÆRØY ARBEIDERFORENING AVD. 109 NKIF
BAKERSVENNENES FORENING, PORSGRUNN AVD. 14 NBKF
BAMBLE ARBEIDERPARTI
BAMBLE ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 416 NAF
BAMBLE KOMMUNALE FORENING AVD. 102 NKF
BAMBLE STENBRUDDSARBEIDERFORENING AVD. 28 NAF
BAMBLE SV
BANDAKKANALENS FLØTERFORENING AVD. 836 NSLF
Bedriftsidrettslaget EB Installasjon
Bedriftsklubben ved Porsgrunn mek. Værksted
BEDRIFTSKLUBBEN VED PORSGRUNN STÅL
BEDRIFTSKLUBBEN VED SKIEN TYNNPLATEINDUSTRI A/S
BEDRIFTSKLUBBEN v/STANDARD TELEFON
BEKLEDNINGSARBEIDERNES FORENING AVD. 12 BAF
BERBY, ARTHUR
BLADFORENINGEN BRATSBERG-DEMOKRATEN
BLEGEBAKKEN DAMPSAGS SYGEUNDERSTØTTELSESKASSE
BØ AOF
BØ ARBEIDERUNGDOMSLAG
BØ IDRETTSLAG (tilsl. AIF)
Bø jernbanearbeiderforening avd. 243 NAF
BØLEHØGDA KVINNEKLUBB av DNA
BØLE OG OMEGNS INNSAMLINGSFORENING
BØLE SAGBRUKS ARBEIDERFORENING AVD. 241 NBIF
BØLE STUERLAG
BØLE VEL
BØ OG SAUHERAD VEGARBEIDERKLUBB
BOREALIS PETROKJEMISKE FAGFORENING AVD. 14 NOPEF
Borge arbeiderlag
BORGESTAD ARBEIDERUNGDOMSLAG
BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERES GJENSIDIGE HJELPEKASSE
BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERFORENING AVD. 115 NKIF
BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERLAG
BORGESTAD FRAMLAG
BORGESTAD KRETS AV GRENLAND SAMVIRKELAG
BØ SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 331 NSLF
BOSTRAK ARBEIDERUNGDOMSLAG
BOSTRAK SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 327 NSLF
BØ SV
BØ VEGARBEIDERFORENING AVD. 50 NAF
BRÆKKEN, ANTON
BRATSBERG ASYLS PLEIEFORENING
BRATSBERGKLEIVA ARBEIDERLAG
BREVIK ARBEIDERLAG
BREVIK ARBEIDERMANNSKOR
BREVIK ARBEIDERUNGDOMSLAG
BREVIK BLIKVAREFABRIKS KLUBB AV AVD 73 NJMF
BREVIK DAMEKOR
Brevik Framlag
BREVIK JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 73 NJMF
BREVIK KOMMUNALE TJENESTEMANNSFORENING
BREVIK KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG "FRIDOM"
BREVIK OG OMEGN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 248 NBIF
BREVIK OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON
BREVIK STAALPRESNINGSVERKS KLUBB av AVD. 73 NJMF