Directory

Regionaal Archief Nijmegen > Finding aid

1 - 100 / 1317
1002 - Plaatsingslijst van de collectie Smetius (filius), 1671-1704
1072 - Inventaris van het archief van de Sociëteit De Harmonie, 1812 - 1935
149 A - Plaatsingslijst van de tekeningen van het archief van de Dienst Plantsoenen en Bosbeheer, 1920-1963
149 - Inventaris van het archief van de Dienst Plantsoenen en Bosbeheer van de Gemeente Nijmegen, 1920 - 1963
187 - Plaatsingslijst van de collectie Smetius (pater), 1617-1708
228 - Plaatsingslijst van het archief van de Nieuwe Sociëteit De Harmonie, 1812, 1822 - 2002
243 A - Plaatsingslijst van stukken, aangetroffen bij maar zonder duidelijk verband met de archieven van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg, 1835 - 1944
243 B - Inventaris van de documentatie, aangetroffen bij de archieven van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen, 1795 - 1985
243 C - Plaatsingslijst van de aanvulling op de archieven van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg, 1845 - 1988
280 A - Plaatsingslijst van de aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen en Nijmegen Stad en Land, circa 1838-1963
280 B - Plaatsingslijst van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land, 1948 - 1972
280 C - Plaatsingslijst van stukken voorheen opgenomen in het archief van het St Stevenskapittel, 1744 - 1809
280 D - Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995
280 - Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen, 1591 - 1948
289 A - Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen, 1897 - 1994
289 - Inventaris van het archief van de Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen, 1644 - 1995
307 A - Kaarten en Tekeningen behorend o.a. tot de Polderarchieven Rijk van Nijmegen en Maas en Waal
307 B - Plaatsingslijst van de aanvulling op het archief van het Polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, 1944-1969
307 - Plaatsingslijst van het Archief van het Polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, 1944-1969
469 A - Magazijnlijst van de Aanvulling van het Archief van de Nijmeegse Broederschappen, 1812-1965
469 - Inventaris van het archief van de Nijmeegse Broederschappen, 1330-1820
474 A - Plaatsingslijst van het archief van de Districtscommissie van Onderstand voor de Noodlijdenden door de Watersnood, 1829 - 1830
474 B - Plaatsingslijst van het archief der Commissie van toezicht en beheer over de communicatieweg tussen de Maas en de Waal, genaamd de Mekkersteeg lopende van Druten naar Horssen, 1821 - 1891
474 C - Plaatsingslijst van het archief van A.J.A. de Villers, lid van het Dijkcollege, later Dijkstoel van het Ambt van tussen Maas en Waal, 1811 - 1819
474 D - Plaatsingslijst van het archief van de Districtscommissie van onderstand voor de noodlijdenden door de watersnood, 1855
474 - Inventaris van het archief van het Polderdistrict Maas en Waal, 1740 - 1944
52 A - Plaatsingslijst van de aanvulling op het archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen , 1894-1951
52 B - Index op de serie Hinderwetvergunningen, opgenomen als inv.nr. 1019 in het archief van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht, 1899 - 1951
52 - Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen, 1888 - 1951
575 A - Inventaris van de archieven van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nijmegen, 1986 - 1991
575 - Inventaris van de archieven van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Nijmegen, 1937 - 1985
583 A - Inventaris van het archief van de Centrale Post Ambulancevervoer Nijmegen, 1986 - 1989
583 - Inventaris van het archief van de Centrale Post Ambulancevervoer Nijmegen, 1979 - 1985
610 A - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 1994
610 B - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 1995
610 C - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 1996
610 D - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 1997
610 E - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 1998
610 F - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 1999
610 G - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2000
610 H - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2001
610 I - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2002
610 J - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2003
610 K - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2004
610 L - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2005
610 M - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2006
610 N - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2007
610 O - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2008
610 P - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2009
610 Q - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2010
610 R - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2011
610 S - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2012
610 T - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2013
610 U - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2014
610 V - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2015
610 W - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2016
610 X - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2017
610 Y - Plaatsingslijst van de collectie losse aanwinsten, ontvangen in 2018
61 B - Toegang op de vervallen hinderwetvergunningen van de dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting Nijmegen
61 C - Toegang op de vervallen bouwvergunningen van de dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting Nijmegen
61 D - Toegang op de bouwtekeningen van de dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting Nijmegen (voorlopige versie)
638 A - Inventaris van het archief van de Stoombootonderneming Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden, 1860 - 1873
638 B - Inventaris van het archief van de Nijmeegsche Stoomboot Reederij, 1873 - 1922
638 C - Inventaris van het archief van de Geldersche Stoombootmaatschappij, 1852 - 1922
638 D - Inventaris van het archief van de Vereenigde Nijmeegsche Stoombootmaatschappij, 1861 - 1955
638 E - Inventaris van het archief van de Stoombootrederij Estafette (J.A. Montijn) Oudewater, 1862 - 1918
638 F - Inventaris van archiefstukken aangetroffen in maar niet behorende tot de archieven van de Vereenigde Nijmeegsche Stoomboot Maatschappijen
680 A - Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging Kindercentra Nijmegen, 1971 - 1993
680 - Vereniging Kindercentra Nijmegen
747 A - Inventaris van het archief van de gemeente Ubbergen, 1936 - 1985
747 - Inventaris van het archief van de Gemeente Ubbergen, 1811 - 1935
756 A - Inventaris van het archief van de gemeente Heumen, 1934 - 1980
756 - Inventaris van het archief van de Gemeente Heumen, 1807 - 1933
960 A - Plaatsingslijst van het archief van het Dominicanenklooster te Nijmegen, 1672 - 1948
960 C - Inventaris van overige elders berustende archieven en collecties
960 - Inventaris van het Rechterlijk Archief Nijmegen, 1809-1838
Aids Overleg Nijmegen
Archiefstukken van de Proeftuin Lent, 1949 - 1996
Archief van de Commissie herbenoeming burgemeester Zijlmans te Beuningen, 2003
Archief van de Commissie Oude Kleefse Baan Nijmegen, 1853 - 1885
Archief van de Commissie ter Herziening van de Jaarwedde en Pensioenen van de Wethouders Nijmegen, 1930 - 1931
Archief van de Commissie voor het Generaal Boerenhulpfonds, afdeling Nijmegen, 1901 - 1902
Archief van de Raad voor Katholieke Actie, afdeling Nijmegen, 1945 - 1950
Archief van de Stichting Zoeklicht Nijmegen, 1980 - 2011
Archief van de 'Vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature van burgemeester van Nijmegen 2011
Archief van de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester van West Maas en Waal
Archief van het Brokkenhuis Nijmegen, 1930 - 1933
Archief van het Comité Sumatraramp Nijmegen, 1926
Archief van het Dispuutgezelschap Vereniging Saturnus Nijmegen, 1917 - 1977
Archief van het Katholiek Sociaal Centrum voor Zuid-Gelderland, afdeling Nijmegen, 1947 - 1950
Archief van het Natuurkundig Genootschap Nijmegen, 1945 - 1971
Archief van het Nijmeegsch Vrijwilligerskorps, 1900 - 1914
Archief van het Pensioenfonds der Gemeente Nijmegen, 1854 - 1948
Archieven van de stad Huissen, de ambten Huissen en Malburgen en van het schuttersgilde Sint Gangulphus [ 16e eeuw] - 1856
Catalogus van de Collectie Codices van het Gemeentearchief Nijmegen, [circa 1000 - circa 1730]
Collectie losse zegels
Collectie Rouwkaarten
Collectie Stichting Behoud St. Antonius kapel Huissen
Collectie stukken afkomstig van het Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuieten te Nijmegen (ANSI), 1463 - 1979
Collectie van architect F.J.O. Leeuw, 1924