Directory

Hrvatski državni arhiv > Finding aid

1 - 60 / 60
  • 1
Banska generalkomanda
Četrdesetdruga domobranska pješačka divizija
Čolak Nikola
Collection of prints/stampata
Destilacija drva d.d. Zagreb
Direkcija Jugoslavenskih državnih željeznica Zagreb
Glavna direkcija autosaobraćajnih i automehaničkih poduzeća Ministarstva lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
Glavna direkcija brodarskih poduzeća i brodogradilišta Ministarstva saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske
Glavna direkcija teretnog saobraćaja Ministarstva lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
Glavna direkcija za građevinsku industriju i nemetale Narodne Republike Hrvatske
Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
Glavna uprava industrije za kemijsku preradu drveta Ministarstva industrije Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Glavna uprava za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske
Hrvatska komercijalna banka Zagreb
Hrvatska poljodjelska banka d.d.
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo kao središnja zadruga u Zagrebu
Komisija za nacionalizaciju Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata
Kordonska zapovjedništva
Kršnjavi Isidor
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Narodne Republike Hrvatske
Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
Obitelj Erdődy
Obitelj Fodroci
Obitelj Galjuf
Obitelj Klasnić
Obitelj Lovinčić
Obitelj Vojnović
Očić Petar
Ogulinska graničarska pukovnija
Privredni savjet Narodne Republike Hrvatske
Prosvjetni savjet Hrvatske
Razne obitelji
Razni ratni povijesni spisi
Republička komisija za iseljenička pitanja Socijalističke Republike Hrvatske
Republički komitet za odnose s inozemstvom SRH
Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo Socijalističke Republike Hrvatske
Republički sekretarijat za financije Socijalističke Republike Hrvatske
Satnija u Kovinu
Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje
Sindikat prosvjetnih i naučnih radnika Jugoslavije. Republički odbor za Hrvatsku
Slavonska generalkomanda
Središnja privredna i zadružna banka d.d. - Zagreb
Srijemska županija
Štedionica Nezavisne Države Hrvatske u Zagrebu
Stožer Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Hrvatske
Trgovinska komora Narodne Republike Hrvatske
Ujedinjena bansko-varaždinsko-karlovačka generalkomanda
Ustavni sud Socijalističke Republike Hrvatske
Vojno-operacijski spisi bana Josipa Jelačića
Vojnopomorska oblast Jugoslavenske narodne armije
Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske
Zapovjedništvo 5. vojne oblasti Jugoslavenske narodne armije
Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Socijalističke Republike Hrvatske
Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske
Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske
Zbirka filmskih plakata
Zemaljska uprava narodnih dobara Narodne Republike Hrvatske