Return to search

Akta miasta Sopotu

1862-1945 [-1969] Reference: PL/93/PL-93-2/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni

Finding aid sub-groups

Andrzej Regliński
2011-01-19
Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
polski

Scope and content

Zawartość

1. Administracja ogólna (1917-1945, sygn. 1-13): plany budżetowe miasta, zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne, zarządzenia policyjne, prawo lokalowe; 2. Administracja gruntami (1920-1943, sygn. 14-48): towarzystwa budowy mieszkań, korespondencja, plany, szkice, kosztorysy, rachunki, dzierżawa gruntów miejskich, działek, terenów nadbrzeżnych, ogrodów, wykazy dzierżawców; 3. Budownictwo (1906-1945, sygn. 49-77): osiedla mieszkalne, budynki miejskie, szkoły, baseny pływackie, zakład reumatologiczny, szpital dziecięcy, hotel Casino, plany linii kolejowej, ulice; 4. Policja budowlana (1862-1960, sygn. 76-1538, 1844-2980): zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic; 5. Miejski Urząd Mierniczy (1872-1944, sygn. 1539-1843): przepisy, plany rozbudowy miasta, sprawozdania, regulacje granic Wolnego Miasta Gdańska, plany i szkice, pomiary i obliczenia, przyłączenie Kolibek, zmiany własności, wykaz właścicieli nieruchomości, podatek gruntowy, pomiary katastralne, plany zabudowy miasta, zestawienia posiadłości miejskich Sopotu, kupno i sprzedaż gruntów i parceli miejskich, zmiany własności, nazewnictwo ulic, cmentarze i grobownictwo wojenne. Dopływ: zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic (sygn. 1844-2981)

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Organizacja XIX-wiecznych miast pruskich opierała się na ordynacji miejskiej z 19.11.1808 r., która przewidywała większy udział mieszczan w zarządzaniu. Najwyższą władzą było zgromadzenie radnych, wybierane przez wszystkich uprawnionych do głosu mieszczan. Spośród radnych wybierano magistrat, który stanowił władzę wykonawczą. Natomiast jurysdykcja sądowa oraz policja przechodziły odtąd pod władzę państwową. W szczególności ordynacja miejska regulowała sprawy obywatelstwa miejskiego i związane z tym sprawy posiadania nieruchomości, prowadzenia rzemiosła oraz wyborów do rad miejskich. W ciągu XIX w. ordynacja miejska ulegała pewnym modyfikacjom, z których najważniejsze z 1853 r. dotyczyły wszechwładzy radnych miejskich oraz uchwalania statutów indywidualnych dla miast. Miasto Sopot przyjęło ordynację miejska w 1901 r. W 1929 r. przyjęto podział na decernaty: personalny, ogólnoadministracyjny, finansowo-kasowy, budownictwa, zarząd przedsiębiorstw miejskich, szkolnictwa, podatków, ubogich, rencistów, młodzieży, inwalidów wojennych, pośrednictwa pracy, demobilizacji, ubezpieczeń społecznych, cmentarzy, kąpielisk ogrodów i parków. [Teresa Węsierska-Biernatowa - Wstęp do inwentarza)

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni 2009-06-01 Numer Księgi nabytków 374 z lat 1891-1960 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi wyodrębniono przy porządkowaniu zespołu i klejeniu akt
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni 2010-06-25 Numer Księgi nabytków 450 z lat 1891-1960 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj T Uwagi akta nie uwzględnione w dotychczasowej ewidencji wyodrębniono z zasobu

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 I. Verwaltung [Zarządzanie]
 • 02 II. Hochbau [Budownictwo naziemne]
 • 03 III. Tiefbau [Budownictwo podziemne]
 • 04 IV. Baupolizei [Policja budowlana]
 • 05 V. Vermessungwesen
 • 06 VI. Friedhof
 • 07 Dopływ (Prezydium MRN w Sopocie)

Conditions governing access

Dostępność

Tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

2981 j.a. jednostka archiwalna, 41.54 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 376 j.a. 3 mb., dokumentacja techniczna - 2605 j.a. 38.54 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Abrahama 1
Adlershorst
Adolf Hitler Strasse
Adolf Hitler Strasse
Adolf Hitler Strasse 808
Adolf Hitler Strasse 640
Adolf Hitler Strasse 645-647
Adolf Hitler Strasse 646-648
Adolf Hitler Strasse 647/649
Adolf Hitler Strasse 649
Adolf Hitler Strasse 651/653
Adolf Hitler Strasse 652
Adolf Hitler Strasse 653
Adolf Hitler Strasse 654
Adolf Hitler Strasse 655-657
Adolf Hitler Strasse 658
Adolf Hitler Strasse 659
Adolf Hitler Strasse 659
Adolf Hitler Strasse 660
Adolf Hitler Strasse 661
Adolf Hitler Strasse 662
Adolf Hitler Strasse 663/665
Adolf Hitler Strasse 664
Adolf Hitler Strasse 666/668
Adolf Hitler Strasse 668
Adolf Hitler Strasse 669
Adolf Hitler Strasse 670
Adolf Hitler Strasse 671/673
Adolf Hitler Strasse 672
Adolf Hitler Strasse 675
Adolf Hitler Strasse 676
Adolf Hitler Strasse 677
Adolf Hitler Strasse 679
Adolf Hitler Strasse 681
Adolf Hitler Strasse 685/687
Adolf Hitler Strasse 686/688
Adolf Hitler Strasse 686/688
Adolf Hitler Strasse 689
Adolf Hitler Strasse 690
Adolf Hitler Strasse 695
Adolf Hitler Strasse 696
Adolf Hitler Strasse 700
Adolf Hitler Strasse 703
Adolf Hitler Strasse 704-706
Adolf Hitler Strasse 705
Adolf Hitler Strasse 708,708a,708b
Adolf Hitler Strasse 709
Adolf Hitler Strasse 710
Adolf Hitler Strasse 711
Adolf Hitler Strasse 712
Adolf Hitler Strasse 713
Adolf Hitler Strasse 715
Adolf Hitler Strasse 717
Adolf Hitler Strasse 718
Adolf Hitler Strasse 719
Adolf Hitler Strasse 721
Adolf Hitler Strasse 722
Adolf Hitler Strasse 723
Adolf Hitler Strasse 723a
Adolf Hitler Strasse 724
Adolf Hitler Strasse 725
Adolf Hitler Strasse 726
Adolf Hitler Strasse 727
Adolf Hitler Strasse 728
Adolf Hitler Strasse 729
Adolf Hitler Strasse 730
Adolf Hitler Strasse 731/731a
Adolf Hitler Strasse 732
Adolf Hitler Strasse 733
Adolf Hitler Strasse 734
Adolf Hitler Strasse 735
Adolf Hitler Strasse 736
Adolf Hitler Strasse 737
Adolf Hitler Strasse 738/738a
Adolf Hitler Strasse 739
Adolf Hitler Strasse 740
Adolf Hitler Strasse 741/741a
Adolf Hitler Strasse 741/741a
Adolf Hitler Strasse 742
Adolf Hitler Strasse 743
Adolf Hitler Strasse 744
Adolf Hitler Strasse 745/747
Adolf Hitler Strasse 746/746a
Adolf Hitler Strasse 748/750
Adolf Hitler Strasse 749
Adolf Hitler Strasse 752
Adolf Hitler Strasse 753/755, 755a
Adolf Hitler Strasse 754
Adolf Hitler Strasse 754a,754b
Adolf Hitler Strasse 756
Adolf Hitler Strasse 757/757a
Adolf Hitler Strasse 758b
Adolf Hitler Strasse 759
Adolf Hitler Strasse 760,760a
Adolf Hitler Strasse 761
Adolf Hitler Strasse 762
Adolf Hitler Strasse 762a
Adolf Hitler Strasse 762b
Adolf Hitler Strasse 762c
Adolf Hitler Strasse 763
Adolf Hitler Strasse 764
Adolf Hitler Strasse 766/768
Adolf Hitler Strasse 767/769
Adolf Hitler Strasse 770
Adolf Hitler Strasse 771
Adolf Hitler Strasse 771b
Adolf Hitler Strasse 773
Adolf Hitler Strasse 774
Adolf Hitler Strasse 775
Adolf Hitler Strasse 776
Adolf Hitler Strasse 778
Adolf Hitler Strasse 779,779a
Adolf Hitler Strasse 780
Adolf Hitler Strasse 781
Adolf Hitler Strasse 782
Adolf Hitler Strasse 783
Adolf Hitler Strasse 784,784a
Adolf Hitler Strasse 785
Adolf Hitler Strasse 787
Adolf Hitler Strasse 791
Adolf Hitler Strasse 792
Adolf Hitler Strasse 794
Adolf Hitler Strasse 795
Adolf Hitler Strasse 796
Adolf Hitler Strasse 797
Adolf Hitler Strasse 798
Adolf Hitler Strasse 799,801,803
Adolf Hitler Strasse 800
Adolf Hitler Strasse 802
Adolf Hitler Strasse 804
Adolf Hitler Strasse 804a
Adolf Hitler Strasse 805,80a
Adolf Hitler Strasse 806
Adolf Hitler Strasse 807
Adolf Hitler Strasse 809,809a
Adolf Hitler Strasse 810
Adolf Hitler Strasse 811,811a
Adolf Hitler Strasse 812
Adolf Hitler Strasse 813
Adolf Hitler Strasse 814,814a
Adolf Hitler Strasse 815,815a
Adolf Hitler Strasse 817,817a,817b
Adolf Hitler Strasse 818
Adolf Hitler Strasse 820
Adolf Hitler Strasse 821,821a
Adolf Hitler Strasse 822/822a
Adolf Hitler Strasse 823,823a,825,925a,825b
Adolf Hitler Strasse 824,824a
Adolf Hitler Strasse 826
Adolf Hitler Strasse 827/829
Adolf Hitler Strasse 830/830a/832
Adolf Hitler Strasse 831
Adolf Hitler Strasse 833
Adolf Hitler Strasse 833a/835,837
Adolf Hitler Strasse 834/834a
Adolf Hitler Strasse 836/836a
Adolf Hitler Strasse 838/838a
Adolf Hitler Strasse 839
Adolf Hitler Strasse 840
Adolf Hitler Strasse 843
Adolf Hitler Strasse 845/847,847a,849
Adolf Hitler Strasse 851
Adolf Hitler Strasse 853
Adolf Hitler Strasse 860
Adolf Hitler Strasse 869/871
Adolf Hitler Strasse 870
Adolf Hitler Strasse 872
Adolf Hitler Strasse 873
Adolf Hitler Strasse 877
Adolf Hitler Strasse 879
Adolf Hitler Strasse 888
Adolf Hitler Strasse 890
Adolf Hitler Strasse 891
Adolf Hitler Strasse 893
Adolf Hitler Strasse 927/929/931
Adolf Hitler Strasse 948
Adolf Hitler Strasse 965
Adolf Hitler Strasse( 765,765b
Adolf Hitlerstrasse 601-617
Adolf Hitlerstrasse 602
Adolf Hitlerstrasse 606
Adolf Hitlerstrasse 612
Adolf Hitlerstrasse 622
Adolf Hitlerstrasse 786
Adolf Hitlerstrasse 794
Aleksanderstrasse
Alexanderstrasse
Alexanderstrasse 10
Alexanderstrasse 10/12
Alexanderstrasse 11
Alexanderstrasse 11/13
Alexanderstrasse 14
Alexanderstrasse 15
Alexanderstrasse 2
Alexanderstrasse 3
Alexanderstrasse 33a
Alexanderstrasse 4
Alexanderstrasse 5/7
Alexanderstrasse 6
Alexanderstrasse 8
Alexanderstrasse 9
Alter Muehlenweg 7
Alter Muehlenweg 7
Am Steinfliess
Am Steinfliess 47/49
Am Steinfliess 18
Am Steinfliess 20 abcd
Am Steinfliess 22
Am Steinfliess 36
Am Steinfliess 44/46
Am Steinfliess 52
Am Steinfliess 58/60
Am Steinfliess 61
Am Steinfliess 62/64
Annenstrasse 1/3
Annenstrasse 10/12
Annenstrasse 2/4
Annenstrasse 6
Annenstrasse 8
Bädeckerweg 1
Bädeckerweg 10/12
Bädeckerweg 11
Bädeckerweg 12
Bädeckerweg 13
Bädeckerweg 16/18
Bädeckerweg 2/4
Bädeckerweg 26
Bädeckerweg 28
Bädeckerweg 3/5
Bädeckerweg 30
Bädeckerweg 32
Bädeckerweg 34
Bädeckerweg 6/8
Bädeckerweg 7
Bädeckerweg 9
Badestrasse
Bahnhofstrasse
Bahnhofstrasse
Bahnhofstrasse
Beerenstrasse
Beerenstrasse
Beerenstrasse
Beerenstrasse
Beerenstrasse
Beerenstrasse 11
Beerenstrasse 13
Beerenstrasse 4
Beethovenstrasse
Beethovenstrasse (
Beethovenstrasse 12
Beethovenstrasse 13
Beethovenstrasse 17
Beethovenstrasse 19
Beethovenstrasse 3
Beethovenstrasse 5/7
Beethovenstrasse 9
Beethovenstrassen 14
Benzlerstrasse 10
Benzlerstrasse 14
Benzlerstrasse 16
Benzlerstrasse 18
Benzlerstrasse 2
Benzlerstrasse 23
Benzlerstrasse 26
Benzlerstrasse 27/30
Benzlerstrasse 4
Benzlerstrasse 51/55
Bergerstrasse 12
Bergerstrasse 13/15
Bergerstrasse 14
Bergerstrasse 16
Bergerstrasse 17/19
Bergerstrasse 18
Bergerstrasse 2
Bergerstrasse 20
Bergerstrasse 21
Bergerstrasse 4
Bergerstrasse 4a
Bergerstrasse 5
Bergerstrasse 5a
Bergerstrasse 6
Bergerstrasse 6a
Bergerstrasse 6a
Bergerstrasse 6b
Bergerstrasse 7
Bergerstrasse 8
Bergerstrasse 9
Bergschloss
Bergstrasse 1
Bergstrasse 20
Bergstrasse 3
Bergstrasse 4a
Bergstrasse 5
Bergstrasse 6/8
Bergstrasse 7
Białkowskiego 1/3, 2
Białkowskiego 1/3, 2
Białkowskiego 16, 17, 18
Białkowskiego 19, 20
Białkowskiego 29, 31, 33
Białkowskiego 3, 4, 5/7
Białkowskiego 6, 8
Białkowskiego 9
Bismarckstrasse 10
Bismarckstrasse 10a
Bismarckstrasse 12
Bismarckstrasse 13
Bismarckstrasse 14
Bismarckstrasse 15
Bismarckstrasse 16/18/20
Bismarckstrasse 2
Bismarckstrasse 22/24
Bismarckstrasse 23/25
Bismarckstrasse 26
Bismarckstrasse 27
Bismarckstrasse 28
Bismarckstrasse 29
Bismarckstrasse 29a
Bismarckstrasse 3
Bismarckstrasse 30
Bismarckstrasse 31/33
Bismarckstrasse 32
Bismarckstrasse 34
Bismarckstrasse 4
Bismarckstrasse 5
Bismarckstrasse 6
Bismarckstrasse 6/8
Bodestrasse 1
Bodestrasse 10
Bodestrasse 3
Bodestrasse 4
Bodestrasse 5
Bodestrasse 6/8
Bodestrasse 7
Bodestrasse 9
Brauershöhe
Brombeertalweg 1, 2, 3
Brombeertalweg 10
Brombeertalweg 11
Brombeertalweg 13
Brombeertalweg 14
Brombeertalweg 17/19
Brombeertalweg 21/23
Brombeertalweg 33
Brombeertalweg 4
Brombeertalweg 6
Brombeertalweg 7
Brombeertalweg 8
Brombergstrasse 10
Brombergstrasse 10
Brombergstrasse 10
Brombergstrasse 11
Brombergstrasse 11a
Brombergstrasse 12
Brombergstrasse 12a
Brombergstrasse 14/18
Brombergstrasse 15
Brombergstrasse 17
Brombergstrasse 19
Brombergstrasse 2
Brombergstrasse 21
Brombergstrasse 22
Brombergstrasse 23
Brombergstrasse 24
Brombergstrasse 25
Brombergstrasse 26
Brombergstrasse 27
Brombergstrasse 29
Brombergstrasse 4/6
Brombergstrasse 5
Brombergstrasse 7
Brombergstrasse 8
Brombergstrasse 9
Büllow Allee 10/12
Büllow Allee 11
Büllow Allee 13
Büllow Allee 14
Büllow Allee 15
Büllow Allee 16
Büllow Allee 17
Büllow Allee 18
Büllow Allee 19
Büllow Allee 2
Büllow Allee 20
Büllow Allee 21
Büllow Allee 22
Büllow Allee 23
Büllow Allee 24
Büllow Allee 25
Büllow Allee 26
Büllow Allee 28
Büllow Allee 30
Büllow Allee 33
Büllow Allee 34/36
Büllow Allee 35
Büllow Allee 35
Büllow Allee 38
Büllow Allee 39
Büllow Allee 4
Büllow Allee 40
Büllow Allee 41
Büllow Allee 42
Büllow Allee 45
Büllow Allee 5/7
Büllow Allee 6/8
Büllow Allee 9
Carlikau
Cecilienstrasse 11
Cecilienstrasse 12
Cecilienstrasse 13
Cecilienstrasse 15
Cecilienstrasse 3
Cecilienstrasse 4
Cecilienstrasse 5
Cecilienstrasse 6
Cecilienstrasse 7
Cecilienstrasse 8/10
Cecilienstrasse 9
Charlottenstrasse 10
Charlottenstrasse 12
Charlottenstrasse 15
Charlottenstrasse 16
Charlottenstrasse 17
Charlottenstrasse 3
Charlottenstrasse 4
Charlottenstrasse 5
Charlottenstrasse 6
Charlottenstrasse 7
Charlottenstrasse 8
Charlottenstrasse 9
Charlottenstrasse 9
Chrobrego Bolesława 45, 47
Delbrückallee 1
Delbrückallee 11a
Delbrückallee 13
Delbrückallee 15
Delbrückallee 17
Delbrückallee 19
Delbrückallee 2
Delbrückallee 3
Delbrückallee 4
Delbrückallee 5
Delbrückallee 6
Delbrückallee 7
Delbrückallee 8
Delbrückallee 9
Dünenstrasse 1
Dünenstrasse 1
Dünenstrasse 7
Eichendorfstrasse 1
Eichendorfstrasse 2
Eichendorfstrasse 3
Eichendorfstrasse 4
Eichendorfstrasse 5
Eichendorfstrasse 6
Eichendorfstrasse 7
Eichendorfstrasse 8
Eichendorfstrasse 9
Eisenbahnstrasse 11
Eisenbahnstrasse 2
Eisenbahnstrasse 4
Eisenbahnstrasse 5
Eisenbahnstrasse 6
Eisenbahnstrasse 7
Eisenbahnstrasse 8/10
Eisenbahnstrasse 9
Eisenhardtstrasse 25
Eisenhardtstrasse 26
Eisenhardtstrasse 27
Eisenhardtstrasse 28/30
Eisenhardtstrasse 29
Eisenhardtstrasse 31
Eisenhardtstrasse 32/34
Eisenhardtstrasse 35
Eisenhardtstrasse 36/38
Eisenhardtstrasse 37
Eisenhardtstrasse 39
Eisenhardtstrasse 40
Eisenhardtstrasse 41/43
Eisenhardtstrasse 42
Eisenhardtstrasse 45
Eissenhardstrasse 1
Eissenhardtstrasse 12
Eissenhardtstrasse 13
Eissenhardtstrasse 14
Eissenhardtstrasse 15/17
Eissenhardtstrasse 16
Eissenhardtstrasse 18/20
Eissenhardtstrasse 19
Eissenhardtstrasse 21
Eissenhardtstrasse 22/24
Eissenhardtstrasse 23
Elisabethstrasse 1/3
Elisabethstrasse 10
Elisabethstrasse 11
Elisabethstrasse 12
Elisabethstrasse 13
Elisabethstrasse 14
Elisabethstrasse 15
Elisabethstrasse 16
Elisabethstrasse 17
Elisabethstrasse 17
Elisabethstrasse 19
Elisabethstrasse 2
Elisabethstrasse 20
Elisabethstrasse 21
Elisabethstrasse 31
Elisabethstrasse 33
Elisabethstrasse 4
Elisabethstrasse 5/7
Elisabethstrasse 6
Elisabethstrasse 8
Elisabethstrasse 9
Erlentrasse 1
Erlentrasse 2
Erlentrasse 3
Erlentrasse 5/7
Ernststrasse 2
Ernststrasse 5
Ernststrasse 6
Ernststrasse 7
Ernststrasse 8
Ernststrasse 8
Fischerplatz 1
Fischerplatz 10
Fischerplatz 11/12
Fischerplatz 13
Fischerplatz 14
Fischerplatz 15
Fischerplatz 16
Fischerplatz 17/18
Fischerplatz 19/28
Fischerplatz 2
Fischerplatz 3
Fischerplatz 4
Fischerplatz 5
Fischerplatz 6
Fischerplatz 7
Fischerplatz 8
Fischerplatz 9
Frantziusstrasse 10
Frantziusstrasse 10a
Frantziusstrasse 11
Frantziusstrasse 12
Frantziusstrasse 12
Frantziusstrasse 14
Frantziusstrasse 15
Frantziusstrasse 18
Frantziusstrasse 21
Frantziusstrasse 22
Frantziusstrasse 23
Frantziusstrasse 24
Frantziusstrasse 25
Frantziusstrasse 26
Frantziusstrasse 27
Frantziusstrasse 28
Frantziusstrasse 29
Frantziusstrasse 3
Frantziusstrasse 31
Frantziusstrasse 32
Frantziusstrasse 36
Frantziusstrasse 38
Frantziusstrasse 40
Frantziusstrasse 42
Frantziusstrasse 42/44
Frantziusstrasse 5
Frantziusstrasse 51/55
Frantziusstrasse 51/55
Frantziusstrasse 65
Frantziusstrasse 69
Frantziusstrasse 71
Frantziusstrasse 8
Franzinstrasse
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 1
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 2
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 3
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 4
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 5
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 6
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 7
Friedrich Ludwig Jahnstrasse 9
Friedrichstrasse 3
Friedrichstrasse 5
Gaisbergstrasse 7/9
Gaisbergstrasse 7/9
Gartenstrasse 12
Gartenstrasse 13
Gartenstrasse 14
Gartenstrasse 15/17
Gartenstrasse 16
Gartenstrasse 18
Gartenstrasse 20
Gartenstrasse 8/10
Gdynia
Geisbergstrasse 6
Georg Hotzweg 1
Georg Hotzweg 2
Georg Hotzweg 4
Georg Hotzweg 5
Georg Hotzweg 6
Georg Hotzweg 8
Gerichtstrasse 10
Gerichtstrasse 12
Gerichtstrasse 12
Gerichtstrasse 13/15
Gerichtstrasse 14
Gerichtstrasse 16
Gerichtstrasse 18
Gerichtstrasse 20
Gerichtstrasse 4
Gerichtstrasse 6
Gerichtstrasse 7
Gerichtstrasse 9
Gerichtstrasse 9-17
Glettkauerstrasse 1
Glettkauerstrasse 10
Glettkauerstrasse 11
Glettkauerstrasse 12/14
Glettkauerstrasse 13/15
Glettkauerstrasse 18
Glettkauerstrasse 20
Glettkauerstrasse 23/25
Glettkauerstrasse 24
Glettkauerstrasse 26
Glettkauerstrasse 3
Glettkauerstrasse 33
Glettkauerstrasse 35
Glettkauerstrasse 37
Glettkauerstrasse 39/41
Glettkauerstrasse 4
Glettkauerstrasse 40
Glettkauerstrasse 42
Glettkauerstrasse 44/46
Glettkauerstrasse 48
Glettkauerstrasse 5
Glettkauerstrasse 50
Glettkauerstrasse 6
Glettkauerstrasse 7/9
Glettkauerstrasse 8
Glettkauerstrasse Gartnerei
Gr. Unterführung 1
Gr. Unterführung 11
Gr. Unterführung 2
Gr. Unterführung 2
Gr. Unterführung 5, 7, 9
Grenzlauerweg 10/12
Grenzlauerweg 14/14a
Grenzlauerweg 2
Grenzlauerweg 6/8
Grenzlauerweg 9/11
Gromschallee 2
Gromschallee 4/6
Gromschallee 7
Gromschallee 9
Gross Katzerstrasse 1/3
Gross Katzerstrasse 10
Gross Katzerstrasse 11-13
Gross Katzerstrasse 14, 14 a-c
Gross Katzerstrasse 15
Gross Katzerstrasse 16 a-c
Gross Katzerstrasse 17
Gross Katzerstrasse 19
Gross Katzerstrasse 2
Gross Katzerstrasse 2 a-c
Gross Katzerstrasse 21
Gross Katzerstrasse 23/25
Gross Katzerstrasse 27/29
Gross Katzerstrasse 31
Gross Katzerstrasse 4 a-c
Gross Katzerstrasse 6 a-c
Gross Katzerstrasse 7/9
Gross Katzerstrasse 8
Grünholzstrasse 2
Grünholzstrasse 3
Grünholzstrasse 4
Haffnerstrasse 13
Haffnerstrasse 1-3
Haffnerstrasse 1-3
Haffnerstrasse 15
Haffnerstrasse 17
Haffnerstrasse 18
Haffnerstrasse 19/21
Haffnerstrasse 2
Haffnerstrasse 2/4 Heft 1 i 2
Haffnerstrasse 31/33
Haffnerstrasse 35
Haffnerstrasse 35
Haffnerstrasse 39
Haffnerstrasse 4
Haffnerstrasse 4a
Haffnerstrasse 5
Haffnerstrasse 57
Haffnerstrasse 5a
Haffnerstrasse 6
Haffnerstrasse 65
Haffnerstrasse 67
Haffnerstrasse 7
Haffnerstrasse 8
Haffnerstrasse 9/11
Heidebergstrasse 26
Heidebergstrasse 12
Heidebergstrasse 17
Heidebergstrasse 18
Heidebergstrasse 19
Heidebergstrasse 20
Heidebergstrasse 21
Heidebergstrasse 22
Heidebergstrasse 3
Heidebergstrasse 5
Heidebergstrasse 8/10
Heimstrasse 16
Heimstrasse 20
Heimstrasse 22
Heimstrasse 26
Heimstrasse 28
Heimstrasse 30
Heimstrasse 32
Heimstrasse 33
Heimstrasse 34
Heimstrasse 37
Heimstrasse 3a-d
Heinrichsallee (Jana z Kolna)
Heinrichsallee 1
Heinrichsallee 1
Heinrichsallee 11
Heinrichsallee 11
Heinrichsallee 23
Heinrichsallee 24
Heinrichsallee 27
Heinrichsallee 29
Heinrichsallee 3
Heinrichsallee 32
Heinrichsallee 5
Heinrichsallee 6
Heinrichsallee 7
Herbert Norkus - Weg
Herbert Norkus - Weg 12
Herbert Norkus - Weg 2/4
Herbstrasse 1
Herbstrasse 1
Herbstrasse 10
Herbstrasse 11
Herbstrasse 6
Herbstrasse 6a
Herbstrasse 8
Herderweg 1a
Herderweg 3a-d
Herderweg 4 a-d
Hindenburgstrasse (Prusa) 3
Hindenburgstrasse (Prusa) 5
Hindenburgstrasse (Prusa) 6
Hindenburgstrasse 1
Hindenburgstrasse 2
Hindenburgstrasse 4
Hochwaser-Ziegelei Hochwasser
Horst Hoffmannweg 11
Horst Hoffmannweg 13
Horst Hoffmannweg 14
Horst Hoffmannweg 15
Horst Hoffmannweg 16
Horst Hoffmannweg 17
Horst Hoffmannweg 19
Horst Hoffmannweg 20
Horst Hoffmannweg 31
Horst Hoffmannweg 33
Horst Hoffmannweg 43
Horst Wessel-Strasse 10/12
Horst Wessel-Strasse 101
Horst Wessel-Strasse 103
Horst Wessel-Strasse 105
Horst Wessel-Strasse 15
Horst Wessel-Strasse 2/4
Horst Wessel-Strasse 2325
Horst Wessel-Strasse 24/26
Horst Wessel-Strasse 27/29
Horst Wessel-Strasse 43
Horst Wessel-Strasse 44
Horst Wessel-Strasse 46
Horst Wessel-Strasse 47
Horst Wessel-Strasse 49
Horst Wessel-Strasse 5/7
Horst Wessel-Strasse 51
Horst Wessel-Strasse 55
Horst Wessel-Strasse 57
Horst Wessel-Strasse 58
Horst Wessel-Strasse 59
Horst Wessel-Strasse 6/8
Horst Wessel-Strasse 63
Horst Wessel-Strasse 65
Horst Wessel-Strasse 66
Horst Wessel-Strasse 67
Horst Wessel-Strasse 68
Horst Wessel-Strasse 70
Horst Wessel-Strasse 71
Horst Wessel-Strasse 72
Horst Wessel-Strasse 73
Horst Wessel-Strasse 74
Horst Wessel-Strasse 75
Horst Wessel-Strasse 75a
Horst Wessel-Strasse 76
Horst Wessel-Strasse 78
Horst Wessel-Strasse 79
Horst Wessel-Strasse 80
Horst Wessel-Strasse 81
Horst Wessel-Strasse 82
Horst Wessel-Strasse 83
Horst Wessel-Strasse 84a
Horst Wessel-Strasse 85
Horst Wessel-Strasse 86
Horst Wessel-Strasse 87
Horst Wessel-Strasse 9/11
Horst Wessel-Strasse 91
Horst Wessel-Strasse 92
Horst Wessel-Strasse 94
Horst Wessel-Strasse 95
Horst Wessel-Strasse 99
Hubertus 14
Hubertus Allee 12
Hubertusalle 48
Hubertusallee
Hubertusallee 1
Hubertusallee 10
Hubertusallee 13
Hubertusallee 15
Hubertusallee 16
Hubertusallee 18
Hubertusallee 19
Hubertusallee 20
Hubertusallee 24
Hubertusallee 25
Hubertusallee 29
Hubertusallee 3
Hubertusallee 30
Hubertusallee 32
Hubertusallee 34
Hubertusallee 37
Hubertusallee 38
Hubertusallee 4
Hubertusallee 40
Hubertusallee 43
Hubertusallee 44
Hubertusallee 46
Hubertusallee 5
Hubertusallee 6
Hubertusallee 7
Hubertusallee 8
Hubertusallee 9
Jägerstrasse 1
Jägerstrasse 4
Jägerstrasse 6
Jägerstrasse 8
Johann Gottlieb Fichtestrasse 10
Johann Gottlieb Friedrichstrasse 11/13
Johannesstrasse 10
Johannesstrasse 12
Johannesstrasse 2
Johannesstrasse 3
Johannesstrasse 4
Johannesstrasse 4
Johannesstrasse 5
Johannesstrasse 6
Johannesstrasse 7
Johannesstrasse 8
Johannesstrasse 9
Kaiserhöhe 1
Kaiserhöhe 10
Kaiserhöhe 15
Kaiserhöhe 2
Kaiserhöhe 4
Kaiserhöhe 5
Kaiserhöhe 6
Kaiserhöhe 7
Kaiserhöhe 8
Kaiserhöhe 9
Kammeradschaftsweg 2
Kammeradschaftsweg 4
Kammeradschaftsweg 6
Karlekauerstrasse 14
Karlikau
Karlikauerstrasse 1
Karlikauerstrasse 10
Karlikauerstrasse 13
Karlikauerstrasse 15
Karlikauerstrasse 19
Karlikauerstrasse 2
Karlikauerstrasse 23
Karlikauerstrasse 3
Karlikauerstrasse 4
Karlikauerstrasse 5
Karlikauerstrasse 6
Karlikauerstrasse 7
Karlikauerstrasse 8
Karlikauerstrasse 9
Karlikowo
Karlikowo
Karlstrasse 1
Karlstrasse 2
Karlstrasse 4
Kastanienallee 1
Kastanienallee 2
Kiefernweg 2
Kiefernweg 4
Kiefernweg 6
Kinderheilsstätteweg 11
Kinderheilsstätteweg 12
Kinderheilsstätteweg 4,6,8,10
Kirchenstrasse 1
Kleiststrasse 4/6
Kolibki
Kolibki
Kolibki
Kolibki
Kolibki
Kollathstrasse 1
Kollathstrasse 10
Kollathstrasse 11
Kollathstrasse 12
Kollathstrasse 13, 13a, 13b
Kollathstrasse 15, 15a, 15b
Kollathstrasse 2
Kollathstrasse 3
Kollathstrasse 4
Kollathstrasse 5
Kollathstrasse 7
Kollathstrasse 7/8
Kollathstrasse 9
Königstrasse 7
Konradshammerstrasse
Konradshammerstrasse 16
Konradshammerstrasse 17
Konradshammerstrasse 22
Konradshammerstrasse 25/27
Konradshammerstrasse 29
Konradshammerweg 1
Konradshammerweg 10
Konradshammerweg 12
Konradshammerweg 21
Konradshammerweg 23
Konradshammerweg 3/5
Krasickiego ul.
Krasickiego ul.
Krasickiego ul.
Krasickiego ul.
Krasickiego ul.
Krasickiego ul.
Krasickiego ul.
Krasickiego ul.
Kriegerheimstätten 10/12
Kriegerheimstätten 13
Kriegerheimstätten 14/16
Kriegerheimstätten 43/45
Kriegerheimstätten 46/48
Kriegerheimstätten 5
Kriegerheimstätten 6/8
Kriegerheimstätten 9
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Książąt Pomorskich ul.
Kürnerstrasse 1
Kürnerstrasse 12/14
Kürnerstrasse 16
Kürnerstrasse 3/5
Kürnerstrasse 8/10
Kürnerstrasse3/5
Lessingstrasse 1
Lessingstrasse 10
Lessingstrasse 11
Lessingstrasse 13
Lessingstrasse 15
Lessingstrasse 16
Lessingstrasse 3
Lessingstrasse 5
Lohausstrasse 1-3
Ludolfinerstrasse 2
Ludolfinerstrasse 8
Ludolfinerstrasse 9
Luisenstrasse 10/12
Luisenstrasse 11
Luisenstrasse 13
Luisenstrasse 2
Luisenstrasse 3
Luisenstrasse 5
Luisenstrasse 6
Luisenstrasse 7
Luisenstrasse 8
Luisenstrasse 9
Łokietka 5/7, 10, 15
Łużycka 5
Mackensenallee 53/55
Mackensenallee 53/55
Mackensenallee 1
Mackensenallee 11a
Mackensenallee 12
Mackensenallee 14
Mackensenallee 15/17
Mackensenallee 16
Mackensenallee 2
Mackensenallee 21
Mackensenallee 22/24
Mackensenallee 23/27
Mackensenallee 28
Mackensenallee 3
Mackensenallee 31
Mackensenallee 32
Mackensenallee 35
Mackensenallee 37
Mackensenallee 4
Mackensenallee 42
Mackensenallee 43
Mackensenallee 44
Mackensenallee 46
Mackensenallee 47, Charlottenstrasse 1
Mackensenallee 48
Mackensenallee 5
Mackensenallee 50
Mackensenallee 51
Mackensenallee 52
Mackensenallee 53/55
Mackensenallee 54
Mackensenallee 56
Mackensenallee 59
Mackensenallee 6
Mackensenallee 60
Mackensenallee 61
Mackensenallee 62
Mackensenallee 63
Mackensenallee 64
Mackensenallee 66
Mackensenallee 68
Mackensenallee 7
Mackensenallee 8/10
Mackensenallee 9/11
Mackensenallee18/20
Maja 1-go 1
Maja 1-go 5, 7, 6/8
Maja 1-go targowisko
Marienstrasse 10
Marienstrasse 2
Marienstrasse 3/5
Marienstrasse 4
Marienstrasse 4a
Marienstrasse 7
Marienstrasse 8
Marienstrasse 9
Mariental 11 Kindergartenblock
Mariental 11, 11a-e
Mariental 1a-1f
Mariental 3a-f
Mariental 4a-f
Mariental 5a-f
Mariental 6a-d
Mariental 7a-b
Markt 1
Markt 10
Markt 11
Markt 12
Markt 1a
Markt 2
Markt 3
Markt 4/5
Markt 6
Markt 7/9
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Matejki ulica
Mickiewicza 21, 28
Mickiewicza 23, 24
Mickiewicza 25
Mickiewicza 26, 30
Mickiewicza 31, 33
Mieszka I 1
Moltkestrasse 1
Moltkestrasse 11
Moltkestrasse 15
Moltkestrasse 2
Moltkestrasse 3
Moltkestrasse 4
Moltkestrasse 5
Moltkestrasse 6
Moltkestrasse 7
Moltkestrasse 8
Moltkestrasse 9
Monte Cassino
Monte Cassino 14
Monte Cassino 17
Monte Cassino 21, 27, 33
Monte Cassino 23
Monte Cassino 25, 26
Monte Cassino 31
Monte Cassino 32
Monte Cassino 33
Monte Cassino 33, 36
Monte Cassino 34
Monte Cassino 35
Monte Cassino 36
Monte Cassino 36
Monte Cassino 36
Monte Cassino 37
Monte Cassino 37, 40, 41, 42, 43, 46
Monte Cassino 39/41
Monte Cassino 39/41
Monte Cassino 46
Monte Cassino 48
Monte Cassino 50, 51, 52
Monte Cassino 53, 55, 57
Monte Cassino 56, 58, 59
Monte Cassino 60
Monte Cassino 61, 62, 63
Monte Cassino 64/68
Monte Cassino Hotel
Monte Cassino Hotel
Monte Cassino Kościół św. Jerzego
Monte Cassino Teatr Kameralny
Monte Cassino Teatr Kameralny
Monte Cassino Teatr Kameralny
Monte Cassino Teatr Kameralny
Neustaedterstrasse 1
Neustaedterstrasse 13, 15, 17
Neustaedterstrasse 27/29
Neustaedterstrasse 28
Neustaedterstrasse 3
Neustaedterstrasse 3
Neustaedterstrasse 32
Neustaedterstrasse 43
Neustaedterstrasse 5
Neustaedterstrasse 7
Niepodległości ul.
Nordstrasse
Nordstrasse
Nordstrasse
Nordstrasse 1
Nordstrasse 11
Nordstrasse 17
Nordstrasse 2
Nordstrasse 2/4
Nordstrasse 21/27
Nordstrasse 29
Nordstrasse 3
Nordstrasse 31/33
Nordstrasse 35/37
Nordstrasse 39/50
Nordstrasse 43
Nordstrasse 49
Nordstrasse 5
Nordstrasse 51
Nordstrasse 53/61
Nordstrasse 55
Nordstrasse 57/61
Nordstrasse 65
Nordstrasse 67/69
Nordstrasse 7
Nordstrasse 71
Nordstrasse 73
Nordstrasse 75
Nordstrasse 77
Nordstrasse 79
Nordstrasse 80
Nordstrasse 81
Nordstrasse 9
Obotrytów /Obodrzyńców/ 17, 20, 32, 34
Obotrytów /Obodrzyńców/ 22, 36
Obotrytów /Obodrzyńców/ 44/46, 48
Obotrytów /Obodrzyńców/ 47/49, 55
Obotrytów /Obodrzyńców/ 50, 58/60
Obotrytów /Obodrzyńców/ 52, 62/64, 61
Ogrodowa 1, 5, 16
Ogrodowa 12
Ogrodowa 14, 20
Ogrodowa 4; Stalina 653
Parkstrasse
Parkstrasse 10
Parkstrasse 12
Parkstrasse 14
Parkstrasse 16/18
Parkstrasse 17
Parkstrasse 19
Parkstrasse 2/4
Parkstrasse 20
Parkstrasse 21
Parkstrasse 22
Parkstrasse 23
Parkstrasse 24/26
Parkstrasse 25/27
Parkstrasse 33
Parkstrasse 35/37
Parkstrasse 37a
Parkstrasse 38/40
Parkstrasse 39
Parkstrasse 42
Parkstrasse 43/45
Parkstrasse 43/45
Parkstrasse 44
Parkstrasse 46
Parkstrasse 52
Parkstrasse 53
Parkstrasse 54/56
Parkstrasse 55
Parkstrasse 58/60
Parkstrasse 6
Parkstrasse 62
Parkstrasse 63
Parkstrasse 63a
Parkstrasse 64/66
Parkstrasse 65
Parkstrasse 67
Parkstrasse 69
Parkstrasse 71/73
Października 20 618, 639, 640
Października 20 640, 643, 645
Października 20 646, 702
Października 20 652, 665, 649, 647, 649
Października 20 654, 653
Października 20 657
Października 20 658
Października 20 659
Października 20 660, 661
Października 20 662, 663, 665
Października 20 666, 664
Października 20 670, 667, 669
Października 20 671, 829
Października 20 713, 718, 723
Października 20 721, 726
Października 20 723, 724
Października 20 724
Października 20 725, 729
Października 20 740
Października 20 742
Października 20 743, 752
Października 20 746
Października 20 751, 749
Października 20 770, 772
Października 20 773, 774, 775
Października 20 775, 776
Października 20 777, 779
Października 20 781, 784
Października 20 782
Października 20 785
Października 20 795, 793, 807
Października 20 800, 802, 797
Października 20 801
Października 20 804, 800
Października 20 805
Października 20 806, 807
Października 20 809
Października 20 810
Października 20 811, 812
Października 20 814, 815
Października 20 817
Października 20 819, 820
Października 20 820, 823
Października 20 822
Października 20 823, 825
Października 20 824, 826
Października 20 830, 833
Października 20 834
Października 20 834
Października 20 836, 838, 839
Października 20 861, 853, 849, 843, 847, 849
Października 20 869, 871, 860
Października 20 875, 876, 870
Października 20 877, 875, 879
Października 20 891, 893, 927
Października 20 948, Kapliczka
Października Dom Turysty
Października przystanek trolejbusowy
Piastów 1
Plac Rybaków
Plac Rybaków 1, 6, 25
Plac Rybaków 10, 11
Plac Rybaków 13, 14, 17/18
Plac Rybaków 5, 6
Plater Emilii 1, 20
Plater Emilii 1, 7-11
Plater Emilii 19
Plater Emilii 2, 3
Plater Emilii 23
Plater Emilii 4
Plater Emilii 4
Plater Emilii 5, 6
Plater Emilii 7-11
Plater Emilii 8, 12
Pokorniewskiego Tomasza 6, 7, 12
Pola Wyścigowe
Pola Wyścigowe
Polna 44
Poniatowskiego 2, 3, 4
Poniatowskiego 5, 7
Poniatowskiego 6
Poniatowskiego 8
Powstańców Warszawskich
Powstańców Warszawskich
Powstańców Warszawskich 2
Powstańców Warszawskich 2
Powstańców Warszawskich 2, 3, 4, 6
Powstańców Warszawskich 2/4, 27
Powstańców Warszawskich 5
Powstańców Warszawskich 53, 55, 57, 59, 63
Powstańców Warszawskich 55, 59, 67
Powstańców Warszawskich 6, 11
Powstańców Warszawskich 61/63, 65/67
Powstańców Warszawskich 67/69, 71, 73
Powstańców Warszawskich 7
Powstańców Warszawskich 75, 77
Powstańców Warszawskich 79, 80, 81
Powstańców Warszawskich 9
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Powstańców Warszawskich Grand Hotel
Promenadenstrasse 12/14
Promenadenstrasse 19
Promenadenstrasse 20/22
Promenadenstrasse 21/23
Promenadenstrasse 24/26
Promenadenstrasse 25
Promenadenstrasse 28/30
Promenadenstrasse 29
Promenadenstrasse 3
Promenadenstrasse 6
Promenadenstrasse 7
Promenadenstrasse 8
Promenadenstrasse 9
Prusa 1, 2, 3
Prusa 4, 5, 6
Przybyszewskiego 2a
Przybyszewskiego 4, 5, 7, 9, 11
Pstrowskiego 1, 2, 3
Pstrowskiego 12, 14
Pstrowskiego 15, 17
Pstrowskiego 16
Pstrowskiego 4a, 5, 6
Pstrowskiego 7, 8, 10
Pułaskiego 1, 3
Pułaskiego 15, 17
Pułaskiego 18, 19, 20, 22, 24
Pułaskiego 2, 9
Pułaskiego 23/25, 27
Pułaskiego 26, 33
Pułaskiego 28, 29
Pułaskiego 31
Pułaskiego 31/33, 34
Pułaskiego 32, 34; Stalina 723
Pułaskiego 4, 5
Pułaskiego 6, 7, 8, 9/11
Pułaskiego 9
Pułaskiego 9/11, 10, 13, 14
Racławicka 1, 2, 5
Racławicka 12/14, 16
Racławicka 4, 5
Racławicka 6, 7, 8, 10
Redłowo
Rennebergerweg 2
Rennebergerweg 5
Rennebergerweg 7
Rennplatz
Renterweg 1
Renterweg 14
Renterweg 15
Renterweg 16
Renterweg 17
Renterweg 2/3
Renterweg 3/4
Renterweg 4/5
Renterweg 7-16
Reymonta 1, 4
Reymonta 6
Reymonta 9
Rickertstrasse 10/12
Rickertstrasse 13/15
Rickertstrasse 16
Rickertstrasse 17/19
Rickertstrasse 18/20/22
Rickertstrasse 21/23
Rickertstrasse 24
Rickertstrasse 25
Rickertstrasse 27
Rickertstrasse 28
Rickertstrasse 29
Rickertstrasse 29a
Rickertstrasse 3
Rickertstrasse 30
Rickertstrasse 31
Rickertstrasse 32/34
Rickertstrasse 33
Rickertstrasse 35/37
Rickertstrasse 36/38
Rickertstrasse 5/7
Rickertstrasse 8
Rickertstrasse 9/11
Rodziewiczówny
Rodziewiczówny 2, Konopnickiej 4
Rokosowskiego 23, 29, 45, 65
Rokosowskiego 38, 40
Rokosowskiego 40, 42, 44
Rokosowskiego 42
Rokosowskiego 43
Rokosowskiego 43
Roonstrasse 1
Roonstrasse 2/4
Roonstrasse 6/8
Sawickiej Hanki 1/3
Sawickiej Hanki 1/3, 7
Sawickiej Hanki 2, 4
Sawickiej Hanki 5, 6
Schaeferstrasse 1
Schaeferstrasse 11
Schaeferstrasse 11 b, c
Schaeferstrasse 11a
Schaeferstrasse 12/14
Schaeferstrasse 13
Schaeferstrasse 13a
Schaeferstrasse 15/17
Schaeferstrasse 18
Schaeferstrasse 19
Schaeferstrasse 19a
Schaeferstrasse 20
Schaeferstrasse 21
Schaeferstrasse 22
Schaeferstrasse 23
Schaeferstrasse 24
Schaeferstrasse 25
Schaeferstrasse 26
Schaeferstrasse 27
Schaeferstrasse 28
Schaeferstrasse 29
Schaeferstrasse 3/5
Schaeferstrasse 30
Schaeferstrasse 30a
Schaeferstrasse 31
Schaeferstrasse 32
Schaeferstrasse 33
Schaeferstrasse 34
Schaeferstrasse 37
Schaeferstrasse 38
Schaeferstrasse 39
Schaeferstrasse 40
Schaeferstrasse 41
Schaeferstrasse 6
Schaeferstrasse 7
Schaeferstrasse 9a
Schefflerstrasse 1
Schefflerstrasse 12
Schefflerstrasse 12
Schefflerstrasse 3
Schefflerstrasse 42ab
Schillerstrasse 12
Schillerstrasse 3
Schillerstrasse 44
Schillerstrasse 5/7
Schillerstrasse 9/11
Schlageterstrasse 1
Schlageterstrasse 12
Schlageterstrasse 12
Schlageterstrasse 13
Schlageterstrasse 1-3
Schlageterstrasse 15/17
Schlageterstrasse 19/21
Schlageterstrasse 22
Schlageterstrasse 24
Schlageterstrasse 28
Schlageterstrasse 3
Schlageterstrasse 30
Schlageterstrasse 4
Schlageterstrasse 5
Schlageterstrasse 5
Schlageterstrasse 5/7
Schlageterstrasse 7/9
Schlageterstrasse 8/10
Schlageterstrasse 8-10
Schmiedestrasse 7
Schwedenhofstrasse 11
Schwedenhofstrasse 12
Schwedenhofstrasse 3
Schwedenhofstrasse 4
Schwedenhofstrasse 5
Schwedenhofstrasse 6
Schwedenhofstrasse 7
Schwedenhofstrasse 9
Sedanstrasse 1
Seestrasse
Seestrasse 1
Seestrasse 1
Seestrasse 1
Seestrasse 1
Seestrasse 12/14
Seestrasse 15
Seestrasse 17
Seestrasse 2/4
Seestrasse 21
Seestrasse 23
Seestrasse 25
Seestrasse 26
Seestrasse 26
Seestrasse 26
Seestrasse 26
Seestrasse 3
Seestrasse 30
Seestrasse 30
Seestrasse 31
Seestrasse 32
Seestrasse 33
Seestrasse 34
Seestrasse 35/37
Seestrasse 43/45
Seestrasse 5
Seestrasse 50/52
Seestrasse 53/55
Seestrasse 54
Seestrasse 56/58
Seestrasse 6
Seestrasse 62
Seestrasse 63
Seestrasse 64/66
Seestrasse 66
Seestrasse 7/9
Seestrasse36
Seestrasse36
Seestrasse38/40
Seestrasse39/41
Seestrasse47
Seestrasse48
Seestrasse57
Seestrasse60
Seestrasse61
Sepia Aleja 8
Sępia Aleja 12, 20
Sępia Aleja 20
Sępia Aleja 22, 45, 48
Sępia Aleja 24, 26, 50
Sępia Aleja 35/37
Sępia Aleja 44, 46
Sępia Aleja 46
Sępia Aleja 8
Sępia Aleja 8
Sępia Aleja Dom Turystyczny
Sępie Wzgórze 6, 8
Sępie Wzgórze 6, 8
Sępie Wzgórze 6, 8
Sępie Wzgórze 7, 9
Sikorskiego 5, 9
Sikorskiego 6
Słowackiego 5/7, 8, 11, 12
Smolna 2, 5, 9, 11
Sobieskiego 1, 2, 4
Sobieskiego 15, 17, 19
Sobieskiego 19, 21, 26
Sobieskiego 31, 35, 37
Sobieskiego 47, 49
Sobieskiego 5, 7
Sobieskiego 59, 65
Sobieskiego 6
Sobieskiego 63
Sobieskiego 8, 9, 11, 13
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Sopot
Spoot
Spopot
Stolzenfasallee 11a-b
Stolzenfasallee 11a-b
Stolzenfellsallee (Aleja Sępia) 13/15
Stolzenfellsallee 2, 46
Stolzenfellsallee 24, 44
Stolzenfellsallee 6 , 20
Stolzenfellsallee 7/9
Stolzenfellsallee 8
Stolzenfellsallee 9
Stolzenfellsallee 9a
Stolzenfelsallee
Stolzenfelsallee 6/8
Struga Andrzeja 1, 6
Struga Andrzeja 7, 8
Sűdbadstrasse
Sűdbadstrasse 15
Sűdbadstrasse 10
Sűdbadstrasse 12
Sűdbadstrasse 14
Sűdbadstrasse 4-6
Sűdbadstrasse 8
Sűdstrasse (Grunwaldzka)
Sűdstrasse (Grunwaldzka) 16
Sűdstrasse (Grunwaldzka) 34
Sűdstrasse (Grunwaldzka) 50
Sűdstrasse (Grunwaldzka) 54/56
Sűdstrasse (Grunwaldzka) 55
Sűdstrasse 1/3
Sűdstrasse 10
Sűdstrasse 100
Sűdstrasse 101
Sűdstrasse 11/15/15a
Sűdstrasse 18
Sűdstrasse 19
Sűdstrasse 21
Sűdstrasse 22/24
Sűdstrasse 23
Sűdstrasse 25/27
Sűdstrasse 26/28
Sűdstrasse 30
Sűdstrasse 31
Sűdstrasse 32
Sűdstrasse 33
Sűdstrasse 35
Sűdstrasse 36
Sűdstrasse 36a
Sűdstrasse 37
Sűdstrasse 38/40
Sűdstrasse 4/6
Sűdstrasse 41/43
Sűdstrasse 45
Sűdstrasse 47
Sűdstrasse 48
Sűdstrasse 5
Sűdstrasse 53/53a
Sűdstrasse 57
Sűdstrasse 58
Sűdstrasse 59
Sűdstrasse 60
Sűdstrasse 61/63
Sűdstrasse 62
Sűdstrasse 64
Sűdstrasse 65
Sűdstrasse 68
Sűdstrasse 68
Sűdstrasse 70
Sűdstrasse 71/73
Sűdstrasse 75
Sűdstrasse 76
Sűdstrasse 78/80
Sűdstrasse 79
Sűdstrasse 8
Sűdstrasse 81
Sűdstrasse 82
Sűdstrasse 83
Sűdstrasse 84
Sűdstrasse 86
Sűdstrasse 87
Sűdstrasse 88, 88a
Sűdstrasse 90/92
Sűdstrasse 91
Sűdstrasse 93
Sűdstrasse 94
Sűdstrasse 95/97
Sűdstrasse 96
Sűdstrasse 98
Sűdstrasse 99
Syrokomli 1, 2
Syrokomli 4, 6
Syrokomli 5, Konopnickiej 3
Syrokomli 7/9
Świeczewskiego 26, 27
Taubenwasserweg
Taubenwasserweg 1
Taubenwasserweg 1
Taubenwasserweg 11
Taubenwasserweg 2
Taubenwasserweg 64
Taubenwasserweg 8
Taubenwasserweg 10/12
Taubenwasserweg 14
Taubenwasserweg 3
Taubenwasserweg 3
Taubenwasserweg 68/70
Taubenwasserweg 72
Taubenwasserweg 74
Taubenwasserweg 76
Taubenwasserweg 78
Taubenwasserweg 81
Taubenwasserweg 82a
Taubenwasserweg 83
Taubenwasserweg 85
Taubenwasserweg 86
Taubenwasserweg 87
Taubenwasserweg 88
Taubenwasserweg 89
Traugutta 17, 23
Traugutta 19
Traugutta 21, 22 24
Uhlandstrasse (Mierosławskiego) 10
Uhlandstrasse (Mierosławskiego) 7
Uhlandstrasse 11
Uhlandstrasse 11a
Uhlandstrasse 12
Uhlandstrasse 2
Uhlandstrasse 3/5
Uhlandstrasse 4
Uhlandstrasse 9
Victoriastrasse (Królowej Jadwigi) 4
Victoriastrasse 1
Victoriastrasse 3
Victoriastrasse 5
Victoriastrasse 6
Victoriastrasse 9
Wagnerweg-
Wäldchenstrasse
Wäldchenstrasse 12
Wäldchenstrasse 13/15
Wäldchenstrasse 14
Wäldchenstrasse 16
Wäldchenstrasse 17
Wäldchenstrasse 19/20
Wäldchenstrasse 20
Wäldchenstrasse 22
Wäldchenstrasse 23
Wäldchenstrasse 24/26
Wäldchenstrasse 25/27
Wäldchenstrasse 28/30
Wäldchenstrasse 29
Wäldchenstrasse 38
Wäldchenstrasse 40/42
Wäldchenstrasse 43/45
Wäldchenstrasse 44
Wäldchenstrasse 45/47
Wäldchenstrasse 46
Wäldchenstrasse 48
Wäldchenstrasse 5/7
Wäldchenstrasse 9/11
Wäldschenstrasse 45/49
Waldstrasse 2
Waldstrasse 2a
Waldstrasse 3
Waldstrasse 5
Waldstrasse 5a
Waldstrasse 7
Wegnerstrasse 1-3
Wegnerstrasse 10
Wegnerstrasse 12
Wegnerstrasse 13/15
Wegnerstrasse 14
Wegnerstrasse 18
Wegnerstrasse 2
Wegnerstrasse 4
Wegnerstrasse 7
Wegnerstrasse 8
Wegnerstrasse 9/11
Wejherowska 17, 9, 55, szkoła nr 3
Wejherowska 27/29, 30a
Wejherowska 28, 13, 15, 17, 7
Wejherowska 32
Wejherowska 43
Wilhelmstrasse 17/19
Wilhelmstrasse 10
Wilhelmstrasse 11
Wilhelmstrasse 12
Wilhelmstrasse 13
Wilhelmstrasse 14
Wilhelmstrasse 15
Wilhelmstrasse 20
Wilhelmstrasse 21
Wilhelmstrasse 22/24
Wilhelmstrasse 25
Wilhelmstrasse 25/27
Wilhelmstrasse 26/28
Wilhelmstrasse 27
Wilhelmstrasse 29
Wilhelmstrasse 3
Wilhelmstrasse 30/32
Wilhelmstrasse 31
Wilhelmstrasse 33
Wilhelmstrasse 4/6
Wilhelmstrasse 40
Wilhelmstrasse 41
Wilhelmstrasse 42
Wilhelmstrasse 43
Wilhelmstrasse 44
Wilhelmstrasse 45
Wilhelmstrasse 46
Wilhelmstrasse 47
Wilhelmstrasse 48
Wilhelmstrasse 49
Wilhelmstrasse 5
Wilhelmstrasse 50
Wilhelmstrasse 51/53
Wilhelmstrasse 52
Wilhelmstrasse 54
Wilhelmstrasse 66/68
Wilhelmstrasse 7/9
Wilhelmstrasse 70
Wilhelmstrasse 72
Wilhelmstrasse36
Wilhelmstrasse38
Wilhelmstrasse39
Winieckiego 10, 16
Winieckiego 12
Winieckiego 2, 8
Winieckiego 23
Winieckiego 28/30
Winieckiego 43, 26
Władysława IV
Władysława IV
Władysława IV
Władysława IV 1, 2
Władysława IV 1, 4
Władysława IV 10, 12
Władysława IV 15, 2
Władysława IV 3/5
Władysława IV 6/8
Władysława IV 7, 9
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
Władysława IV ul.
x
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppot
Zoppp
Zoppt
Zsopot
Zum Grenzfliess 16
Zum Grenzfliess 3/5
Żeromskiego 16
Żeromskiego 18
Żeromskiego 18/20
Żeromskiego 19/21, 23, 24, 25
Żeromskiego 20
Żeromskiego 22, 32
Żeromskiego 26, 30

Indeks osobowy

Personal names:...elzki Emil Abraham Anton Abraham Anton Abraham Auguste Abraham Carl Abraham Daniel Abramowski Luise Abromeit Emil Acker Hans Adler Rudolf Adler W. Adolf Kaster Adolf Weise Agnes Kalau v. Hofe Ahlhelm F. Otto Ahlhelm O. Albert Baaske Albert Brach Albert Selinski Albrecht A. Albrecht Carl Albrecht Carl Albrecht Franz Albrecht Hermann Albrecht Johann Albrecht Karl Albrecht Karl Albrecht Karl Albrecht Karl Albrecht Luise Albrecht Maria Albrecht Marie Albrecht Therese Aleksander Natalie Aloys Gutowski Alsleben Ida Alt Alfred Altendorf Meta Altendorf Meta Althoff Ferdinand Althoff Ferdinand Alvensleben von Alvensleben-Schonborn Alvensleben-Schonborn Amos Albert Amos Bernhard Amos Bernhard Anders Alfred Anders Hedwig Anders Julius Andree Martin Andres Angelowski Rudolf Anker Anker Helena Anker Leo Anker u. Behrendt Anna Wolschon Anna Wolschon Ansteleit Martha Anton Copee Anton Pollach Antonie Boeck Apel Erich Apex Filmgesellschaft Krause Appelbaum Richard Appelbaum Walter Appelhagen Appelhagen Meta Arcke Marie Arendt K. Arendt Max Arndt Walter Arnold Luise Arnold Lusie Aspolm Friederike Assmus Franz Assmuss Emilie Assmuth Nicolaus Attendorf Albert Auerbach August Mroske August Rieck August Schmidt August Schwemin Auguste Ausländer Wilhelm Averbach I. Baaske August Baaske August Baasner Elisabeth Bach Anna Backe Anna Backe Elizabeth Backe Johanna Backe Marie Bädeckerweg 30 Badt Frido Baehrendt Rudolf Bahr Ella Bahr Ferdinand Bahr Fr. Bahr Gustav Bahr Gustav Bahr Gustav Bahr Gustaw Bahr Gustaw Bahr Helene Bahrendt A. Bahrendt Johannes Bahrendt Johannes Bahrendt Wally Bakszas Helene Bakszas Michael Bakszas Milcelis Balda Martha Ball Frank Banach Lucia Bandel dr Bandelow Gustav Bandelow Gustaw Banicke Otto Bank Związku Spółek Zarobkowych in der Freien Stadt Danzig Bantlin Dr Baranowski Feliks Barański Franciszka Barański Haver Barański Xaver Barchrendt Rudolf Barczewski Heinrich Bardolm Paul Bark Margrit Barlasch Aleksander Baron Generalkonsul Barsoe Barsoe Andrea Bartels Albertine Bartels Dawid Bartels Lucie Bartels Otto Bartkowski Ludwig Bartkowski Ludwig Bartkowski Ludwig Bartkowski Ludwig Bartsch Bertha Bartsch Johann Bartsch Johann Bartsch Johann Bartsch Richard Bartsch Richter Bartz Rudolf Baruch Rosa Basner Emma Basner Friedrich Basner Friedrich Basse Johann Basse Luise Bast Gustav Bast Gustav Bast Gustav Bast Gustav Bast Gustav Bast Gustav Bast Gustav Bast Gustaw Bast Gustaw Bast Gustaw Bastian Julius Bastian Julius Bastian Julius Basuner Hilde Bauer Alexander Bauer Alexander Bauer Benjamin Bauer Erwin Bauer Ferdinand Bauer Paul Baugesellschaft "Wohnungssat" Baum Baumann Eugen Baumann Eugen Baumann Eugen Baumann Eugen Baumann Eugen Baumann Eugen Baumann Eugen Baumann Gertrud Baumann Margarete Baumert Paul Baumgart Paul Bautler Emil Becker Becker Rita Beer Jakub Beetcher Bernhardt Beger C. Beh Emilie Behnke Paul Behrend Ilse Behrend Julius Behrend Julius Behrendt Behrendt Annamarie Behrendt Erich Behrendt Franz Behrendt Julius Behrendt Julius Behrendt Julius Behrendt Julius Behrendt Julius Behrendt Pelagia Beier Britz Bein Czeslaw Beirowski A. Beirowski August Beirowski August Belck Johann Belda Martha Below Robert Olivier Belowski Martha Bender Hugo Benjam Adolf Bennecke Georg Benno Jochim Berchardt Lydia Berendt Franz Berent Ernst Berg Bergamann Walter Berger J.J. Berger Otilie Berger Ottilie Bergmann Eduard Bergmann Franz Bergmann Otto Berlowicz Hermann Bermann Hermann Bermann Hermann Bermann Hermann Bernhard Bernhard Derdowski Bernhard Derowski Bernhardi Anna Bernstein Maurice Berta Gisevius Bertling Max Bettger Betzker Wilhelmine Beyer Johanna Beyr Richard Biastoch Johann Biastock Johann Biastock Johann Bibrowicz Ferdinand Bickmann Otto Eduard Bieber Bieber Albert Bieber Benno Bieber Marie Biedermann Ernst Bielefeld Adolf Bielefeld Alfred Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolf Bielefeldt Adolph Bielefeldt Arno Bielefeldt Hans Bieller Ellen Bien Oswald Bienaszewski Stanislaus Bienstock Jakob Bieschke Franz Bieski W. Bieszka Johann Bigott Anton Bilefeld Hans Binczowski Alfons Bistritz Alfred Bitzer Walter Bitzer Walter Bitzer Wilhelm Blatt Blau Emilie Blaurock Franz Blaurock Franz Blaurock Maria Bleck Eduard Bleck H. Bleck Maria Bledow Elisabeth Blenski Bernhard Blifernick Bliwernitz Eduard Bloch Emil Bloch Franz Bloch Franz Block Eduard Block Jakob Blockus Julius Blum Leo Blumenthal Hermann Blumenthal Max Blumenthal Max Blumenthal Max Blumenthal Max Blümke H. Blunek Karl Bneuding Henryk Bobeth Franz Bobzin Emil Bobzin Emil Boche Robert Bodeke Max Bodin Marie Bodlander Wiktor Bodtke Wilhelm Bodtke Wilhelm Bodtke Wilhelm Boehm Elisabeth Boehm Ottilie Boehmer Karl Boehnke Helene Boettcher Adolf Boettcher Marie Boettcher Otto Bogdański Max Bohlke Paul Böhm Generalleutnant Bohm Julianne Bohnke Otto Bomke Gustav Bomsien Martha Bomsien Wilhelm Boncke Gustav Bonzek Wilhelm Borchardt Alfred Borchardt Caecilie Borchardt Charlotte Borchardt Felix Borchardt J. Borcherdt Lydia Borchert Julius Borenstein Moritz Borg Jacob Borg Richard Borg Richard Borgmann Carl Borgmann Martin Borgmann Wilhelmine Borkowski Kasimir Borkowski Kasimir Borkowski Robert Borkowski Walter Borner Eugen Borowski Anton Borowski H. Borris Conrad Borris Kurt Borschke Richard Boschke Friedrich Boschke Johann Boschke Luise Malvine Böske Otto Boss Franz Boss Georg Boss Luis Both Laura Bottcher H. Bottcher L. Bottcher Otto Bottcher Xaver Bounnert Hans Bourbiel Richard Bowien Otto Pfarrer Boyd Max Boyke Johann Boyke Johann Bozner Eugen Brach Albert Brambach Alice Brand Edmund Brandstädter Hans Brandt Emma Brandt Gustav Brandtmann u. Dittman Branstadter Anna Brantmann u. Dittman Brasch Margarete Brauer Selma Brauer Selma Brauer Selma Brauer Selma Braun Anastasie Braun Gustav Braunig Carl Braunschweig Elisabeth Braunschweig Maximilian Breda Meta Brederlow v. Bredfeldt Max Breiksch Josef Bresinski Peter Breski Josef Breski Joseph Bretzmayer Max Brey Eva Brey Otilie Brey Rekowski Laura Brieitfeld Michael Briesewitz M. Brill Johann Brodnitzki Luise Brodzki dr Brodzki Johannes Broesecke Emil Brokowski Kasimir Bromberg Albert Bromberg Franz Bromberg L. Bromberg Ludwig Bromberg Marie Bromberg Simcha Brosckowski Ella Brose Johann Brosowski Johann Bruchert Eugen Bruhn Helene Brunlinger Adolf Brunlinger Ferdinand Brunnert Hans Brunnert Hans Brunnert Hans Brunnert Hans Brunnert Hans Brunnert Hans Brunnert Hans Brunnert Margarete Brusberg Johannes Brusberg Johannes Brusberg Johannes Bruschat Gustaw Brzoskowski Marian Budzisz Maksimilian Buerger Hedwig Buerger Robert Buerschmann Hermann Buettner Theodor Buhrke Erich Buhrke Friedrich Buhrke Friedrich Buhrke Friedrich Buhrke Fritz Buhrke Willy Bulow v. Ernestine Bumke F.W. Bumnick August Bumnik August Burnicker Kalan Hofe A. Burnrucke C. Burrucker Burrucker Buschica Hermann Buschien Hermann Bushbinder Friederik Busse Franz Bythiner Canditt Anna Canditt R. Carl Gustke Carl Schmidt Carstens Hans Casar Ackert Cateir-Lindner Celnikier Jacob Cheim Isaak Chenziner Julia Chlosta Ignatz Chlosta Johann Chmielewski von Alfons Chmielewski von Alfons Chmielowski von Alfons Chołoniewska Camilla Christ Paula Christlische Gemeinschaft Chueisssner Max Cierocki Leo Cieslinski Maria Cieslinski Marie Cieslinski Marie Cieśliński F. Cieśliński Marie Ciper Marthe Cirotzki Leo Cirotzki Robert Claassen Ernst Claassen Ernst Claassen Ernst Clara Schmid Classen Curt Classen Gustav Claussen Clara Claussen Clara Cohn Wilhelm Cohn Wilhelm Collier Jean Conjsul Gellkorn Conrad Alfons Conrad Elfriede Conrad Georg Conrad Max Copei Anton Cornelis Eduard Cornelsen Friedrich Cossaeth Georg Courvoisier Care Crohm Ernst Culmsee Julius Cuno Marie Cymasnki Aleksander Czablewski Czapp Albert Czapp Albert Czarnecki J. Czarnetzka Stanislava Czarnetzki Czarnetzki Agnes Czarnetzki Stanisława Czerwinski Johannes Daemmer Heinrich Dahinten August Dallinger Carl Dallinger Lydia Damascke Berhardt Damme Paul Damrath Hugo Dan Gustav Danitz Bernhard Danitz Elizabeth Dannine Paul Dannoberg Franz Danziger Bruno Danziger Bruno Danziger Max Darowski Johann Daum Friedrich Daum Walter Dawidoff Frieda Dawidoff Saul ddddd de Veer Otto Degner Wilhelm Dehling Otto Dehn Eduard Denser Robert Depke Albrecht Depke Albrecht Derfert Josef Derowska Maria Derowski Hans Derowski I. Derowski Josef Derowski Josef Derowski Marie Derowski V. Derowski V. Deste dr Deutsche Bank Filiale Danzig Dewitz Betty Dfriedemann Ella Diakon Didszum Brans Didszum Franz Didszum Franz Didszum Franz Didszun Bruno Didszun Bruno Didszun Franz Diemenstein Cecilie Dienesen Laura Dietrich Paul Dietrich Paul Dietrich Rosalie Dietrich Rosalie Dignath Fritz Dignath Fritz Digner Bruno Diltkey Otto Dingler Arthur Dinklage Herman Dinklage Hermann Dinklage Walter Direktorowicz Genia Direktorowicz L. Dirlam Heinrich Dittmann Else Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Franz Dittmann Ulrich Franz Dittrich Anna Dobicki Artur Dobiecki Artur Doeppner Ernst Doeppner Friedrich Doering Waldemar Doering Waldemar Doerks Hermann Dombrowski Domeyke Robert Domke W. Domnick Frierich Domrowski Otto Donath B. Donnenberg Donsee Olga Donski Leon Donski Leon Dopke Albrecht Dorau Franz Döring Ewald Dorr Dr. Dost Clara Dost Eduard Dost Feliks Dost Felix Dost Felix Dost Felix Dräger Willy Draheim Joachim Draheim Josef Draheim Josef Draheim Josef Draheim Josef Draheim Wladislaus Draheim Wladislaus Drasen Johann Dreher Emil Dreher Friede Dreher Friedrich Drew Paul Dreweck Robert Dreweck Robert Drewing B. Drewing Eugen Drewing F. Drewing Otto Drewing Otto Drews Dr Drews Kurd Drews Kurt Dromtra Elise Dronschkowski August Dronschkowski August Dronschkowski Carl Dröse Joliann Drzazdzewski Johannes Dudek Erna Dudziński K. Duevel Erich Dunkel Anna Dunkel Anna Dunst E. Duszynski Ida Duwensee Emil Duwensee Oskar Duwensee Oskar Duwensee Oskar Dyck Willy Dyring Paul Dziggel Rudolf E. Koch E. Küchen Ebert Anna Marie Ebert Anton Echstadt Herbert Eckstein Johann Edelbuttel Hans Eduard Kübart Eduard Rodenacker Efros Michael Eggebrecht Gerhard Eggert Johannes Eggert Johannes Ehlers Paul Ehlers Paul Ehlert Marie Ehlert Marie Ehlert Otto Ehlertsen Oskar Ehling Anton Ehling Anton Ehrlich Eugenie Ehrlich Martha Eichelmann Otto Eisele Johann Eisenack E. Eisenack E. Eisenack I. Eisenack J. Eisenack J. Ekrut Ernst Ekrut F. Ekrut F. Ekrut F. Ekrut F. Ekrut Frieda Ekrut Friedrich Ekrut Friedrich Ekrut Georg Ekrut Olga Ekrut Olga Elissat Herman Ellinor Anni Ellwardt Johann Ellwardt Joseph Elsa Ellerholz Else Regehr Elsner Georg Elstorpff Carl Elwardt Johannes Emil Fabian und Schwarzbast Emil Rothmann Emma Rosien Enderweit Luise Englig Brono Engling Bronno Engling Bruno Engling Martha Epstein Samuel Erdmann Max Erdmann Max Erdmann Max Erdmann Max Erdmann Max Ernst Alfred Ernst Elias Ernst Kopp Ernst Richard Erwin Küchen Eschenhagen Fr. Eschert Edith Essig und Schlueeser Eugen Pehlke Euler G. Evangelische Gemaindehausverein Zoppot Evers Paul Evers Paul Ewald Karl Ewald Katharine Ewald Richard Ewald Richard Ewald Wilhelm Fabeck Konrad Fabian Emil Factor Simon Fahrenholz Heinrich Faltz Frieda Faltz Kurt Faltz Kurt Fanslau Gustav Fast A. Fast Ernst Fast Otto Fast Paul Fast Paul Feige Max Feiland Emil Feldner Charlotte Felix Behnke Felski Auguste Felski Hermann Ferdinand Grage Feuersanger Franciska Fewson Tatiana Feyerabend Prof.. Feyerke Wilhelm Fialkowski Aleksander Fickel August Fieberg Alfred Fiedemann Olga von Fiedler Ferdinand Fieguth Johannes Fiehn Amalie Filipowska Helene Finger Lothar Fingerhut Nathan Finster Theodor Fisccher A. Fischer Arthur Fischer Bertha Fischer Hermann Fischer Karl Fischer Max Fischer Oskar Fischer Oskar Fischer Oskar Fischer Therese Fleischer Mary Fleischer Paul Fleischmann Adolf Fliege Carl Fliege Carl Fliege Carl Flieger Hermann Flieger Luise Fliessbach Emma Flitz-Kiepert Foeking Rosa Foerster L. Formell Luise Fosel Ida Franke Ernst Frankel Sello Frankel Sello Frantzius F. Frantzius F. Franz Barsewski Franz Kamien u.L Riemann Franz u. Ella Bauer Franz Wancel Franzius von Caecilie Franztzius F. Fregwald Kurt Freiberg August Freimund Johannes Freiwald Bruno Freund Hermann Freund Hermann Freynick Oskar Freynick Wilhelmine Freywald Gustav Frick Frido Schohl Friebel Max Friebose Reinhold Friebose Reinhold Friebose Reinhold Friebose Reinhold Frieda Panitz Friede Maximilian Friede Stefanie Friedecker Izydor Friedemann Max Friedmann Dora Friedrich Dohn Friedrich Ekrut Friedrich Ekrut Friedrich Ekrut Friedrich Ekrut Friedrich Eugen Friedrich Kramp Friedrich Liss Friedrich von Friedrichs Otto Friedrichs Otto Friemelt Margarete Friese August Friese Franz Friese Karl Friesen Peter Frietzler Siegfried Frischewski Hermann Fritsch Clara Fritsche Friedrich Fritz Koy Fritzler Richard Froehlich Oskar Frohlich Hermann Fröhlich Käthe Fromelt Adonel Frommrich Theodor Frommrich Theodor Fröscher Elise Fröscher Friedrich Fruehoff Fryszewski I. Fuchs Gustaw Fuchs H. Dr Fuchs Luise Fuerstenberg K.J. Fuerstin Puzyna Trembicka Rose Wanda Fuhrken Gustav Fuhrmann Karl Funk Martha Furste Meta Furstenberg K.J. Fuss Helene Fwujewski Fh. Gabraham Mathilde Gagatek Johann Gall Erich Garbatzki Willi Gärtner Gaudex Georg Gaul Albert Gavandka Gustav Gawandko Gustav Gawandtka Gustav Gąsiorowicz Alexander Gdaniec Martha Gdanietz Gebel Elisabeth Gehrke G. Gehrke Gustav Gehrmann Edward Gelhorn Laura Gelwmann Friedrich Gem. Wohnsstaettaengesellschaft m.b.H. Gemrau Hans Gensch C.G. Geppert Elfriede Gerber Arthur Gerike Ernst Gerlach Gerlach Gerlach Gerlich Erich Gertrud Krause Gertrud Grabowski Gerus Laura Carolina Geske Michael Geske Michael Gfliege Carl Giesbrecht Ernst Giesler Max Gildeneister Eduard G. Gillhaus Joachim Gillhaus Reinhold Gillmann Paul Gioike Daniel Giresbrecht Ernst Glaaske Joseph Glizta Julius Glowacka Bronislawa Glowacki Bronisława Głowacka Bronisława Gochberg Rachel Godfryd Ludw. Godhard Godlewski Franz Godlewski Franz Goebel Erich Goedel H. Goedel H. Goedrich Lucie Goeldel H. Goeldel Hans Goergens Gustav Goersch August Goertz Friedrich Goertz Johann Goertz Johann Goertz Johanna Goertz Max Gohr Josef Gohr Marie Goicke Daniel Goldenberg-Rechter Chana Goldkopf H. Goldmann Goldmann Ernst Goldmann I. Goldstein Anna Goldwasser Leizer Golewski M. Golldack Carl Golldack Johanna Golowski Martin Goltz Georg Gonschorowski Clara Gonschorowski Herman Gordan Paul Heinz Gorgolewski Stefan Gorsch J. Görtz Franz Görtz Friedrich Gosda Julius Gosda Julius Gosda Julius Goslajt Isaak Gottke Bruno Gottke Frieda Gottler Leon Grabla von Mściszewski Grabowski Hans Graep Anna Graep Anna Graf Konrad Graf Konrad Graf zu Solms Ernst Grafin Katharina Grafin Katharine Gragen Graheim Josef Graumenz Marta Graun Ernst Greif Aloisius Greiser August Greisfwald Hermann Gremb Zellmann Grentzenberg Charlotte Grentzenberg Johann Grenz Emil Gresch Theodor Grey Hugo Griep Marik Griep Paul Griep Paul Grilp Paul Grimm Paul Griossmann Emma Groddecki Groening Gustav Groening Gustav Grohnke Max Groll Carl Groll Carl Groll Carl Groll M. Groll Marie Groll Marie Groll Marie Groll Meta Gronau E. Gronau Georg Gronkowski Leo Gronschowski Clara Grosch Aleksander Grosjajt Issak A. Gross W. Grosskopf C. Grosskopf Carl Grosskopf Oskar Grossmann E. Grossmann Lina Groszlajt Chana Grubba Franz Grubba Paul Gruchalla Ida Gruenholz Richard Gruinder Ewald Grund-Heller Erna Grund-Heller Erna Grundt Wally Grunholz August Grünholz August Grunholz Carl Grunholz Leo Grunholz Richard Grunnenberg Erich Grunwald Ferdinand Gruschel Otto Grylewicz Martha Grzegowski Brono Grzegowski Johann Grzegowski Klara Grzenkowski Johann Grzenkowski Johann Guenther Ida Guenther Paul Gugel L. Gundau Rosa Gundlach Ewald Gundlach Max Günther Paul Gurski Jacob Gurski Otto Gurwitsch Moses Gurwitsch Olga Golda Gustav Winkler Guth Regina Gutmajer Sara Gutmeyer Feliks Gutmeyer Felix Guzinski August H. Uhlenbreich Haage Carl Haagen A. Haagen Arthur Haak Peter Haase Paul Haberkant A. Haberkant Luis Haese Pauline Haese Rosa Haeser Friedrich Haeser Friedrich Haeser Horst Haeser Pauline Haeser Pauline Haffner Irena Hagedorn Gustaw Hagemann I. Hagemann Kurt Hagemann Reinhard Hahn Adele Hahn Alfred Hahn Alfred Hahn Alfred Hahn Wilhelm Hähnel Otto Hahnel Wiktor Hake Berta Hake Bertha Halen Alfred Hallmann Franz Hallmann Franz Hallmann Minna Haneisen Orrilie Hanke Ferdinand Hanke Minna Hanke Rudolf Hans Bason Hantel Heinrich Hantel Wilhelmine Hapke Friedrich Harbethal Heinrich Harder Adolf Harder Eduard Hardsdorff Oskar Hardt Elsa Hardt Else Hardt Kaethe Hardt Marie Harnack Bruno Harnack Olga Harnau W. Harnisch Ottilie Harries Gustav Harthun E. Hartmann Siegwald von Hasenberg August Hasenberg Helene Hasenberg Helene Hasenjäger Friedrich Hasse Haugwitz Karl Haupt Carl Haupt Hermann Haupt Robert Haus Faber Hausburg Dr Hausler A. Hausler Elisabeth Hausler Elise Heausler Albert Heausler Elise Hebel August Heberlein Franz Heese Bruno Heese Bruno Heese Bruno Heese Rosa Heese Rosa Heese Rosa Heese Rosa Heidenreich Agnes Heidenreich Bruno Heidingsfeld Ludwig Heimstaette Danzig Westpreussen Heimstaette Danzig Westpreussen Hein Max Hein Max Hein Max Hein Paul Heine Anna Heine Gustav Heinick Heink Anna Heinrich Müler Heinscke Hildegard Heinstaette Danzig Westpreussen Heintz Charles Heintzel Kurt Heintzel Kurt Heise Elisabeth Heise Elisabeth Heise Elisabeth Held Sigried Held Willi Heldt Heldt Hermann Helene Bahr Heller Georg Heller Ludwig Heller Ludwig Heller Siegmund Hellwig Heinrich Hendel E. Hendel Ed. Hendel Eduard Hendel Emilia Hendel Ernst Hendel Ferdinand Hendel Ferdinand Hendel Ferdinand Hendel W. Henneberg Emil Henneberg Emil Hennig G. Hennig Gertrud Hennig Herbert Hensel Gerda Henterlach Albert Herbert .....ner Herbert Büchau Herbst Antonie Herbst Ed Herbst Mathilde Herm Adolf Hermann A. Hermann Amanda Hermann Heinrich Hermann Heinrich Hermann Max Hermann Max Hermann Max Hermann Zwiekel Hertmann Kaette Hertzberg v. Herzberg v. Ewald Herzog Bruno Heske Bertha Hesse Richard Hessel Alice Heubner Elisabeth Hevelke Heinrich Hevelke Major Hewelke Heinrich Heydasch Ella Heydasch G. Heydasch Gottlieb Heydel Pauline Heyden Heyer-Kossy Emilie Heymann Stephan Heymnann Karovel Heyne Henry Heyse Eduard Heyse Eduard Heyse Eduard Hildebrandt F. Hinter Hermann Hinterlach Albert Hinterlach Leopord Reinhold Hintz dr Hintz Gustav Hintz Gustav Hinz Gustav Hirsch Margaretha Hirth I. Hnehring Hedwig Hochbaum Isidore Hochbaum Kathe Hochbaum Olga Hoehn Ferdinand Hoener Heinrich Hoenig Gustav Hofel Otto Hofel Otto Hoffman Wilhelm Hoffmann Hoffmann August Hoffmann August Hoffmann Bertha Hoffmann C. Hoffmann Ernst Hoffmann Hermann Hoffmann Walter Hoffmann Werner Hoffmann Wilhelm Hoffmann Willy Holschon Anna Hölzer Hermann Holzrichter Arthur Holzrichter Conrad Holzrichter Conrad Holzrichter Konrad Holzrichter Konrad Hopp Franz Hopp Richard Hoppe Richatd Horn Fritz Horn Wilhelm Horzowski v. Stanislaw Hotel Bristol Hotel Kaiserhof Houtermanns Otto Hubemenn Abraham Hundrieser Huuk Fritz Hybbeneth Elly I. Duszynski Ick Jochann Ick Johannes Ick Johannes Ick Johannes Ick Johannes Ick Johannes Ick Johannes Ick Johannes Ick Johannes Ick Johannes Ick Martha Idczichowski Igowski Albert Igowski Albert Igowski Albert Igowski Franz Igowski Marie Imbryszyk Henryk Ing. Troll Irmer Gertrud Irmer Gertrud Irrgang Adeline Irrgang Gustav Isbrecht Robert Isecke Hermann Isecke Hermann Isecke Otto Itelsohn Leib Jacob Martin Jacob Martin Jacobsfeld Gustav Jacobsohn S. Jacubowska Rosalie Jaeger M. Jaeschke Pauline Jahn Emilie Jahn J. Jahnke Gustav Jaka Kanty Jakubowicz Stanislaus Janatscheck Rudolf Janeczek A. Jankhe Ernst Jankowski Anna Jankowski Maria Jankowski Michael Jankowski Mieczysław Jankowski Rudolf Jankowski Rudolf Jansen Janssen Friedrich Jantowski Johann Jantzen Albert Jantzen Anna Jaroslawski Mieczysław Jasiewski Julius Jasinski Roman Jaskulski August Jaskulski Carl Jaster Master Jastronow Max Jastrzembski Luise Jastrzemski Emil Jeka Gerhard Jekat Kurt Jendrzejeski Johanna Jendrzejewski Josef Jenraszek Cecilie Jercke Elisabeth Jesse Franz Jesse Franz Jewelowski Julius Jezierski Jhenckel Emil Jochim Benno Johann Base Johann Heise Johannes Grenzenberg Johannes Schwemin Johannig Emma Johanning Hugo John Albert John Bahrend John u. A.Axt. Otto Hilson Jonas Julianna Jonas Karl Jonas Lilianna Jork Anna Josef Blaschke Josef Draheim Josef Eduard Pfeiffer Josef Hebel Juda Elias Juencke Albert Juette Friedrich Juncke Wilhelm Jungfer Heinrich Junski Jurkiewicz Jutte Friedrich Kabel Kaczykowski Ignatz Kaczykowski Josef Kadisch Martin Kaemerer Auguste Kaemmerer Leo Kaemmerer Leo Kaempffe Albert Kaese Albert Kaese Emilie Kaetelhodt Friedrich Kaethelhardt, Korff u. Pipere Kaethelhardt, Pieper u. Korff Kaganowicz L. Kahan Samuel Kahanc Kahau Samuel Kajewnikoff Leo Kalau Agnes Kalau v. Hofe Kaletha August Kalies Betty Kalima Jakob Kalinowitz Schuler Hans Kalinowski Aleksander Kalinowski Gustav Kalinowski Maria Kalkowski Peter Kamann Albert Kamber Max Kamber Sophie Kamelhar Jakob Kaminski Josef Kamiński Eduard Kammerer Leo Kamrowska Anastasia Kanter Wilhelm Kanthack Ernst Kanthack Hedwig Kanthack Max Kantorowitsch Alfred Kantrowicz Klara Kanus Wilhelm Kaplan Oswiej Kaplan Oswiej Karatijewa Elisabeth Karess Gustaw Karger von Bertha Karmazyn S. Karov Gustav Karpinski Bernhard Karpinski Adele Karpinski Adolf Karpinski August Karpinski August Karpinski Eduard Karpinski Elisabeth Karpinski Franz Karpinski Georg Karpinski Georg Karpinski Iulie Karpinski Marie Karpiński Aleksander Karpiński Aleksander Karpiński Aleksander Karpiński Franz Karpisnki August Karwass Wladislaus Karwasz Wladislaua Karwasz Wladislaus Karzewski v. Kastner Adolf Kastner Adolf Kastner Bernhard Kastner Gertrud Kastner Waldemar Kater Otto Katharine Bunte Katterfeld Hintz Katterfeldt Worm Kaufmann Wilhelm Kaulbarsch Willi Kawalki Paul Keller Karl Kellermann H. Kellermann H. Kellermann Heinrich Kellermann Heinrich Kellermann Helene Kellermann Helene Kempe Gertrud Kempe O. Kempe O. Kempe O. Kempe O. Kemska Marta Kemski Martha Kephalides Illmer Kern Friedrich Kern Viktor Kessler Anna Kessler Kurt Kette Karl Kędzierski dr Kickton Antonie Kickton Antonie Kickton Antonie Kickton Selma Kickton Therese Kickton Therese Kiehl Kielbratowski A. Kiep Otto Kietzmann Armin Kietzmann Ernst Kietzmann Ernst Kietzmann Ernst Kiniewicz v. Anton Kiraly de Lechota Kirchhoff R. Kirschau Emil Kittelmann Abraham Klauss Elisabeth Klawinska Helene Klawitter Felix Klawitter Trine Klawun Otto Klein Anna Klein Feliks Klein Julius Klein Klara Klein M. Kleinschmidt A. Kleinschmidt A. Kleiss Arthur Kleist Carl Kleist Carl Kleist Erna Kleist Karl Kleist Karl Kleist Walter Kleps Claire Kleyn Emil Klieist Carl Klingenberg Johanna Klinkosch Luise Klops Klaere Klotz Eduard Kluck dr Kluge Oswald Kluge Oswald Kluth Kluth Adolf Knaak Martin Knaster Ludwig Kniewel dr Kniga Josef Knigge Otto Knobelsdorff Udo Knoblauch Herta Knoblauck Otto Knopeh Aleksander Knopp Adolph Koch Hermann Koch Johannes Koch Johannes Kochbaum Katherine Kochler Walter Koehle Emil Koehler Ignatz Koehler Ignatz Koehler Ignatz Koehler Moritz Koehn Carl Koeller C./G. Koenig O. Koenigsmann Emma Koeppen Otto Koernich Margarette Koernig Karl Kohler Walter Kohler Walter Kohler Walter Köhler Walter Kohnke Ortwin Kolbe Franz Kolbe Franz Kolepka Julius Kolinke Richard Kollkowski Johanna Kolterjahn B. Koltermann Richard Koltermanni Komischke Anna Komstke Gustav Konig Hermann Konigsfeld Eugen Kontowski Kopel-Kotlicki Koralstein Abram Koss Ella Koss Ella Koss Ella Koss Ella Koss Gerchard Kossmann dr Kossmann I. Else Kossmann Schring Wilhelm Kossmann W. Kossmann Wilhelm Kossmonn Koster Ida Kotowski Josef Kounowski Robert Kowalewski Hugo Kowalewski Hugo Kowalewski Hugo Kowalski J. Kowalski Josef Koy Hermann Koy Hermann Krajewski Julius Krajkemann Jakob Krajleemann Jacob Kramer Josef Kramp Josef Kranzmer Paul Kraskowski Leonhard Kraskowski Rosa Kratz Wilhelm Kratzer Walter Krauledat Max Kraumer Paul Krause Alfred Krause Alfred Krause Alfred Krause Alfred Krause Franz Krause Hertha Krause Margarete Krause Meta Krause Meta Krause Michael Krause Otto Krause Otto Krause W. Krause Wilhelm Krauze Meta Krauze Samuel Krawielitzki Erich Krawielitzki Marie Krech Otto Krech otto Krefft Ernstr Krefft Johann Krefft Julianna Kreft Emma Kreft Friedrich Kreft Friedrich Kreft Otto Kreft Otto Kreft Otto Kreft Otto Kreft Otto Kreft Paul Kreibel Ottilie Kresin E. Dr Kretschmann Anna Kretschmann August Kretschmann August Krieger Kries von Kripfelberg Elisabeth Kriz M. Krogell Amalie Antoinette Kromath John Krossa Rudolf Krueger Carl Krueger E. Krueger Emil Krueger Emil Krueger Friedrich Krueger Julius Krueger Paul Krug Eduard Krüger Adolf Kruger Feliks Kruger Reinhpld Krumbigel Paul Krunhuegel Paul Krutzikowski Hermann Kryn Lidia Kryn Lydia Kubacz Franz Kubacz Franz Kubacz Helene Kubasiak Adalbert Kubasiak Gertrud Kuchenbnecker Otto Kűchler Hilda Küchler Johannes Kuchlinski Rudolph Kuebert Eduard Kuehn Bruno Kuessner Rudolf Kugland Carl Kugland Carl Kuhling Richard Kuhn Emil Kuhn Emil Kuhn Ernst Kuhn Ernst Kuhn Georg Kuhn Georg Kuhn Marie Kuhn Rosalie Kuhn Rosalie Kuhr Joseph Kujalnik B. Kujalnik Bernhardt Kukorski v. Ewald Kuleski Victor Kunath A. Kunau dr Kunkel Anna Kunkel Josef Kunkol Michael Kunowski Robert Kunstmann Wilhelm Kuper Josef Küpke Theodor Kupperschmidt Alfred Kupperschmidt Carl Kupperschmidt Carl Kupperschmidt Carl Kupperschmidt Carl Kupperschmidt Carl Kupperschmidt Carl Kupperschmitt Alfred Kupperschmitt Carl Kupperschmitt Karl Kuptz Johannes Kurhaus Kurkiewicz Władysław Kuschel Oskar Kuschel W. Kuschel Willi Kuschel Willi Kuschel Willy Kuschel Willy Kuschel Willy Kusselewski Wolf Kussner R Kussner R. Kuttenkeuler Antonie Kutzleb Euen O. Kutzner Robert Kwasniewski Onufrius Kwiatkowski Theofil Kwiatkowski Theofil Kyser Franz Laaser Richard Labuda Albertine Labuda Joseph Laddach Paul Lademann Franz Lafewre Lago von Anna Landau S. Landshut M. Lange Bruno Lange Friedrich Lange Julius Lange Martha Langguth Alma Langkowski Carl Langkowski Carl Langowski Carl Langowski Karl Lankoff Louis Lankoff Luis Lanshut Max Lasarzewski F. Laschewski v. Clara Laskowski Arnold Last Margarete Laszewski Hermann Laszewski Hermann Laszewski Karl Latza Carl Latza Carl Latza Carl Latza Carl Laue Erich Lawrenz Hermann Lawrenz Hermann Lebensversicherungs Anstallt Westpreussen Lebensversicherungs Anstallt Westpreussen Lebensversicherungs Anstallt Westpreussen Lechocki Oskar Leeg Karl Lehmann August Lehmann Emma Lehmann Johann Lehmann Manfred Leibrandt Erich Leidig Anna Leimkohl Bruno Leiner Anna Leinweber Martha Leinweber Paul Leiss Karl Lellwitz August Leman Eugen Leman Margarete Lemke Clemens Lemke Johannes Emil Lemke Klemens Lengowski Franz Lenski Julius Lent Balbina Lentz Bruno LenzGerlach F. Leo Krzebietke Leschinski Wilhelm Leske Lesse Werner Lesser Fabian Lesser Fabian Lesser Fabian Lewanczyk Karl Lewandowski Adolf Lewandowski Amanda Lewinski Arnold Lewinski Martin Lewiński Alfred Lichtenfeld Georg Lichtenfeld Selma Lichtenfeldt Georg Lichtenstein Albert Lichtenstein Albert Liebert H. Liebert Henriette Liebert Henriette Liebrecht Oswald Liedtke Erna Liedtke Gustav Liedtke Gustav Liedtke Gustav Liedtke Gustav Liedtke Gustav Liedtke Gustav Liedtke Hans Liedtke Johannes Liedtke Karl Liedtke Marie Lieske Josef Lieske Paul Liesske Bernhard Liesske Bernhardt Lietz Lietz Elisa Lietz Emil Lietz Julius u. Co. Lietzau Frotz Lietzau Victor Lifschnitz Moses Lilie A. Lilienfeld M. Lilienfeld Recha Limkohl Julius Limperg Wilhelm Linau L. Lindemann dr Lindemann dr Lindemann Frieda Lindemann Max Lindemann Max Lindhammer August Lindner A. Link Franz Link Ottielie Lipinski Marie Lippe Albrecht Lippe v. Albrecht Lippke Georg Lippke Margareta Lippke Margarete Lippke Margarete Lippke Margarete Lippke Margarete Lippke Margarete Lippke Margarete Lippke Margarete Lippke Margarethe Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm Lippke Wilhelm LippkeMargarete Lipstädt Salomon Lisinski Helene Lisinski Julian Lisniski Josef Liss August Liss Faltin Liss Valntien Lissner Julius List Maks List v. Listowski Paul Listowsky Paul Litzau Moritz Litzbarski Johann Lobitz Wilhelm Loeck Elisabeth Loeck Paul Loehnert Berta Loeschmann Ella Loesdau Else Loewens Max Loewentahl Schulin Loewenthal Bernhard Lohauss Elsa Lohmann Otto Lohrenz Georg Lohrenz Gustav Lohrenz Stefanie Lorber Max Lorenz Georg Lorenz Gertrud Loria Mieczysław Lorwein Georg Lossims Walter Lotze Eduard Loubier Hans Loubier Martha Löwenthal Bernhard Lucht Charlotte Lucht Charlotte Lucka Johanna Lude H. Lude H. Lude H. Ludecke Walter Ludecke Walter Ludemann Richard Ludke Marie Ludwig Bartkowski Ludwig Eduard Ludwig Ernst Ludwig Ernst Ludwig John Lueddecke W. Luedecke Walter Luedinghausen Freiher Luedke Luedtke Johann Lueth Herbert Lukowski Johann Lulkowski F. Lulkowski Franz Luszczynski Elisabeth Lutter Max Luttschwager Dr Lützow Paul Luxenburg Frantz Luz Hermann Lydia Borcherdt Łabendz Anna Łachowski Leon Łubieńska Małgorzata M. Dethloff M. V. Lukowicz Machlejd Arthur Macholl Josef Maercker Lusie v. Mahn Alice Maibauer Helene Maibauer M. Maina C. Maines Kurt Majderczak Majewski Maria Majewski Viktoria Malinowski Onufrius Mallen Elisabeth C.P. Mallon E. Mankowski Anastasius Manser Johann Manski Emil Manski Martha Manski Theodor Mantenfel Baronin Manteuffel Julius Manteuffel von Baronin Margarete ... Marie Bruhns Markus B. Markus Bartels Markus David Markus Willi Marschalkowski Julius Marschalkowski Julius Marschall Lehna Marstein-Henner von Martens Kaete Martens Rudolf Marter Alfred Marter Anna Marter Eduard Marter Friedrich Marter Georg Walter Marter Heinrich Martha Gdanitz Martha Trossert Martius Zerline Martschinke Alfred Marwiński F. Marx Bruno Maschinski August Maschler Luis Mascholl Josef Mascholl Otto Maschulat Heinrich Masloch Masloch Masuhr Johann Mathaei Adalbert Mathias Elisabeth Matschewska Matschewski Luise Matschulat H. Matutat August Mauski Emil Max Brandt Max Bruhns May Ernst May Franz May Franz May Friedrich May Maria Mayer Rudolf Mayer Walter Mechelburger Heinrich Mechelburger Maria Meck Emilie Meibauer Helene Meibauer Helene Meier Martha Meinas Gustav Meinbauer Helene Meiselz Janina Meltzner Ida Melup Pauline Mendel Gustav Mendelsohn Adolf Mendelsohn Arthur Mendelsohn Herta Mendelson Artur Mentz W. Mertz Richard Meta Geilert Mey Friedrich Mey Marie Meyer Meyer August Meyer August Meyer dr Meyer Georg Meyer Georg Meyer H. Meyer Ludwig Meyer Ludwig Meyer Ludwig Meyer Ludwig Meyer Ludwig Meyer Margarete Meyer Martin Meyer Rudolf Meyser Bertha Michael Davidsohn Mick Hermann Mick Hermann Mick Hermann Mick Hermann Mick Katharina Mick Katharina Mickel Willy Miehring August Mielke August Mielke Gerhard Mierau Auguste Mierski G. Milewczik Johann Millius Albert Millius Marie Mindt Mindt Margarethe Mindt Margarethe Minikowski Wincent Minikowski Wincent Mischall J. Mischke Agnes Mix Ernst Mix Malwine Mix Malwine Mix Th. Moderegger E. Modess Richard Moeck Hermann Moeller Max Moeller Oskar Moeller Oskar Moewis Ernst Mohlmann Paul Mokwa Marian Momber Freida Montore Helene Montua Anton Montzka Emilia Mordka Hopmann Mordka Reumann Mordke Grun Morgenstern Robert Moritz Christoph Moritz Kurt Moritz Mathias Moritz u. Hedwig F Morning Anna Morschner Gustaw Moschall Else Moschall Else Moschall Else Moschall Else Moschall Else Moschall Else Moschall Josef Moschall Josef Moschall Josef Moschall Josef Moschall Josef Moschall Josef Moschall Witt Joseph Moser Leo Moszkowicz Majer Mrozowski Helene Mrozowski Paul Mrzyk Edmund Mrzyk Ludwig Mściszewski von Grabla Muchlinski Emil Muchlinski Margarete Muchliński Emil Muchowski Theodor Muehling Johanna Mueller Albert Mueller Anna Mueller Bernhard Mueller Elsie Mueller Haus Mueller Johann Muench Emma Muhlberg Albin Muhlbrodt Teophil Muhling Johanna Mükling Johanna Muller Muller A. Muller Annemarie Muller Anton Muller Bernhard Muller Bernhard Muller Emil Muller Erich Muller Hermann Muller Hermann Muller Johann Müller Otto Muller Rudolf Mullern v. Münter Eduard Murau Karl Muscate Alfred Muskate u.Co. Musolff Antonie Muttray Nachtigall Nachtigell Frieda Nadrau Norbert Naftaniel Emma Naftaniel Simon Naftinski A. Nagel Albnert Wilhelm Nagel Johann Nagel Johann Nagel Karl Nagel Klemens Nagel Max Nagel Max Nagel W. Nagel Wilhelm Naikrug Arno Napientek Anton Natschke August Naunhein Otto Nawrocki Nbiastock Ernst Nbrunnert H. Nebe Friedrich Nehring Bernhard Neiss Paul Neitzke H. Neizek Mathilde Neomder Emil Neubacker W. Neubeisser Robert Neumann Amanda Neumann Elizabeth Neumann Erich Neumann Erich Neumann Frau Neumann Hermann Neumann J. Neumann Johann Neumann Karl Neumann Paul Neumann Paul Neumann Paul Neumauer Nax Neuschaeffer Otto Neydorff Johannes Neydorff Johannes Nickel Carl Nickel Elisabeth Nickel Gustav Nickel Gustav Nickel Willi Nickel Willy Niehuus Niehuus Nienhuis-Ruys Nienhuis-Ruys Hermann Nienhuys-Ruys Hermann Nietz Carl Nikolaus Nisselbaum K. Nitsch Alfred Noe Nogatzki Otto Nolte Carl Norden Melanie Johanna Norden Wilhelmine Jenny Nordmann Rudolf Nordt Luis Notzel Luise Nowak Ladislaus Nowak Stanislauss Nowakowski Bruno Nowakowski Hedwig Nuszkowski Johann Oberlander-Lwow dr Obermueller Oehlert Auguste Oestreich Albert Oetting Emil Ohloff Amalie Ohnesorge Johannes Oick Ellinor Okroy Martha Olga Ekrut Olga Ekrut Olivier Paul Olivier Robert Olivier Robert Olschewski August Olschewski E. G. Olszewski Anton Oppeln-Bronikowski Franz Oppeln-Bronikowski v. Ordowski Leo Orland dr Ortamnn Anna Ortmann Johannes Ortmann Johannes Ortmann Leo Ortmann Otto Ostrometzko von Ostrzeniewski Ludwik Ostwald Friedrich Oswald Bernhard Oswald Marie Otterski Betty Otto Gruschel Otto Macholl Pahlke Eugen Pahnke Feliks Paleske v. Erik Palkiewicz Edmund Pallasch Anna Pallasch Helene Pallasch Josef Palubitzki Paul Palubitzky Paul Panitz Wilhelm Pape Gustav Pappe Gustav Paradies Josef Paradowski Józef Partika August Partika Johanna Paschke Gertrude Karoline Paskalski M. Paskalski M. Paskalski M. Pastor Alfred Pato A. Patschke Rudolf Paul Base Paul Eklers Paul Falk Paul Nachtigall Paul Petermann Paul Schoewe Paul Teschke Pautz Martha Pawlik Peter Pawlowski Agnies Pawlowski Charlotte u.Elise Pawlowski Charlotte u.Elise Pawlowski Elise Pawlowski Ella Pawlowski Leo Pawłowicz Stanisław Peczenik Dr Pegelow Aleksander Pehlke Albert Pehlke Arthur Pehlke Eugen Pehlke Eugen Pehlke Siegfried Pehlke Willy Peisker Rudolf Penk Anna Penner Cornelius Penner Hermann Penner Johannes Perkruhn H. Perl Saul Pestke Paul Pestke Paul Peterman Ferdinand Peterman Ferdinand Peterman Ferdinand Peterman Gustav Peterman L. Peterman Paul Petermann Karl Petermann Edith Petermann Ferdinand Petermann Ferdinand Petermann Ferdinand Petermann Friedrich Petermann Gustav Petermann Gustav Petermann Gustav Petermann Klara Petermann Luis Petimann Paul Peting Ewald Peto Aleksander Peto Aleksander Peto Aleksander Peto Aleksander Petruschky Petruschky Pets Aleksander Petter Helene Petter Johanna Pfabe Gertrud Pfabe Heinrich Pfeiffer Eduard Pfitzner Ida Pfotenhauer Hermann Philipp A. Philipp Anna Philipp Anna Philipp Karl Philipsohn Marie Philipsohn Siegried Phillipp Carl Piaschinski Carl Piaschunski Paul Pidun Carl Piechowski Hieronymus Pielowski Aleksander Pieltz Gustav Pieper Elise Pieper Fr. Pieper Friedrich Pieper Friedrich Pieper Friedrich Pieper Kurt Piepka Anna Piepke Feliks Piernitzki Berta Piernitzki Franz Piersig Martha Pieske Friederike Pietsch Hedwig Pietschmann Franz Pietzek Hildegard Piltz Gustav Piltz Gustav Piltz Gustav Piltz Gustav Pilz Gustav Pilz Gustav Pilz Gustav Pineus Pioch Friedrich Pioch Michael Pioch Michael Pioch Paul Piontkowski Józef Pistor Helene Pistor Hermann Pistor Hermann Pistor Hermann Plagge August Hermann Platzer Katharine Pleger Driedrich Plinski Aleksander Plinski Aleksander Ploetz Ernst Pny Eduard Pohlmann Ferdinand Pohnke Anton Pokora Roman Pokrufke Rudolf Polczyński Roman Pollack Anton Pollack Anton Pomieczynski August Pommeranz Henry Pommeranz Rachel Pommrenke Max Poplawski Tomas August Popp Emma Posdzech Post Alfred Post Alfred Post Elisa Potrykus Feliks Praefke Gottlieb Prager Ludwig Prager Sophie Pranski Paul Prantz Curt Premke Auguste Preuss Anton Preuss Bertha Preuss Johannes Preuss Maria Preuss-Pfarrer Preyza Boleslau Pries Prill Ferdinand Proch J. Prochowski Franziska Prochowski Paul Prodoehl Alice Prodohl dr Proedehl Alice Prohl Vally Prophet Gustav Propper Frierdrich Pruefer Emma Pruszak von Alois Przynitzki Johannes Przynitzki Johannes Pszynitzki Auguste Puchmuller P. Puchmüller Paul Pulvermacher J. Purzel Hedwig Puttkammer August Putzler Wilhelmine Puykrzewski Paul Quednau Gertrud Queisner Paul Queissner Paul Queissner Paul Queissner Paul Queissner Paul Quidziński Johan Quinern J. Raapke Konrad Raapke Konrad Rabe John Rabinowicz Josef Racinski Max Radde E. Radetzki A. Radetzki Aleksander Radetzki Hanna Radke Minette Radtke Ragnit Artur Rahn B. Rahn Johannes Raspondek Robert Räthling Gerhard Ratzke Oskar Rauchmann Rauhe Rauthenberg Rebiger Gotthilf Reddig Ferdinand Redding Ferdinand Regehr Abraham Regehr Auguste Regehr Walter Regelski Julius Regenbrecht Friedrich Regenpurger Kathe Regierer Isaak Reglinski F. Reglinski Franz Rehbein Ida Rehefeld Georg Rehfeld Martin Reichel Marie Reichert Adolf Reichert Gustav Reichs Richard Reihmann Johannes Reikowski Reikowski Hermann Reikowski Józef Reimann Herbert Reimann Johannes Reimann Johannes Reimann Johannes Reincke Ernestine Reineck Georg Reinecke Carl Reinecke dr Reiner Irene Reinhardt Adele Reinhardt Marie Reinicke Car Reinke A. Hermann Reinke Albert Reinke Edmund Reinke H.A. Reinke Hermann Reinke Luise Reisberg Jakub Reiss Johann Reiss Paul Rejsberg Jakob Remmert Martha Renkawitz Mar. Renz Paul Repetzki Emil Repke Mathilde Rernst Ludwig Respondeck Robert Respondeck Robert Respondeck Robert Respondeck Robert Respondeck Therese Respondeck Therese Ressler Paul Ressler Paul Rettke Robert Rexin Ludwig Reykowski Gertrud Rhode Martha Ribitzki Heinrich Richard Albert Richert Carl Richert Hedwig Richert Johannes Richter Carl Richter Elise Richter Elise Richter Ella Richter Ella Richter Erich Richter Ernst Richter Franz Richter Iga Richter Johannes Richter Julius Richter Max Richter Otto Rickert Franz Rickert Heinrich Rieband Julius Rieck Arthur Riedemann Tonic von Riegel Johann Rieland Freihs v. Neimann Riemann Robert Riesen Johann Riesenstahl Elise Rietz Josef Rietz Martha Rindfleisch Ringe Richard Ritter Carl Ritter Karl Riwlin Berta Riwlin Michael Robakowski Franz Robe Luis Robert Schultz Robert Schulz Robin Tadeck Rodenacker Ed. Rodenacker Theodor Rodzeństwo Gentzsch Roehl Ernst Roehl Ernst Roehr Otto Roeng O. Roeske Friedrich Roeske Wilhelmine Roggenbrucke Heinrich Roggenbuck Heinrich Rohde Agnes Rohde Agnes Rohde Agnes Rohde Gustaw Rohde Siegfried Rohte Minna Roll Hermann Roloff Heinrich Roschkowski Paul Rose Carl Rose Ernst Rose Wilhelm Roseler Marianna Roseler Marianne Rosenberg B. Rosenberg D. Rosenberg Ottilie Rosener M. Rosengart Chana Rosenthal Rosenthal Susanne Roske Friedrich Ross von Meta Rostock Carl Rotblit Jacob Rotblit Jacob Rothenberg Elisabeth Rother Emma Rovenhagen Rozynski M. Rtruszynski Magdalena Ruben August Ruchniewicz Basilius Ruchniewicz Basilius Ruck Wilhelm Rudel Kurt Rudolf Engler Rudziński Walenty Rühe Bruno Runde Bertha Runde Bruno Runde Kurt Runge Georg Runge M. Runge Stefan Runge Stephan Runge Walter Ruppel Margarete Ruppel Margarete Ruth Bertha Ruth C.A. Rutkowski Leo Rutkowski Mathilde Ruupschitz Aleksander Rybitzki Elisabeth Rybka Magdalena Rylska Maria Rzeszewitz Valentin Sabisch A. Sablotzki Emma Sachsenhaus M. Sadewasser F. Sadewasser F. Sadewasser H. Sadewasser H. Sadowski Gustav Sallach Sallzwedel Otto Salomon dr Salomon Max Samuel dr Sander Robert Sanio Wilhelm Sass Hermann Sass Hermann Sass Hermann Sasse Otto Sattler Alfred Sauer Julius Sauerbier Anna Schacht Gustav Schade Arthur Schaefer Carl Schaffke I.A. Schaner Johann Scharffetetter Edwin Scharlach Hermann Schatz Otto Scheffel Otto Scheffer Richard Scheffler Emilie Scheffler Friedrich Scheffler I. Scheffler Minna Scheffler Oswald Scheffler Richard Scheffler Richard Scheffner Karl Schefner Karl Scheibke Karl Schelle Herbert Schellner Anton Schelski Friedrich Schemk Elisabeth Schendell Roman Scherres Richard Scheunemann Reinhold Schibrowski Schidmayer Adolf Schilling Friederike Schimanski Anna Schimdt Ernst Schimikowski Johann Schipanski Gustav Schipanski Gustav Schipanski Gustav Schipanski Gustav Schipanski Gustaw Schipanski I.G Schipański Schipański Gustaw Schirmacher Max Schirmer Robert Schirmer Robert Schirnick Alice Schirnick Carl August Schlass F. Schlass Mathilde Schlawinski Schlawjinski W. Schleifstein Dawid Schleiss Margerita Schlepp Adelheid Schlepps Adeheid Schlepps Adelheid Schlepps Adelheid Schlepps Adelheid Schlepps Adelheid Schleusener Alfred Schlezius Gustaw Schlicht Fritz Schlicht Julius Schlichting Schlichting Friedrich Schlichting Friedrich Schlichting Fritz Schlichting H. Schlichting Herbert Schlichting Herbert Schlieper Carl Schlieper Karl Schluter O. Schmeltzer Carl Schmelzer Karl Schmey Friedrich Schmey Rosalie Schmey Rosalie Schmidt Schmidt A. Schmidt August Schmidt August Schmidt August Schmidt August Schmidt August E. Schmidt Augustus Schmidt Johanna Schmidt Johanna Schmidt Johanna Schmidt Johanna Schmidt Margarete Schmidt Ottilie Schmidt Paul Schmidtke Schmidtke Auguste Schmieden Anna Schneider Carl Schneider franz Schneider Richard Schnick Otto Schnidtke August Schoenbeck Clara Schoenberg Heinrich Schoeter Auguste Schofeld Luise Schohl Alice Schohl Frido Schohl Frido Schol Frido Scholz Robert Schonberg Nottel Schönewald Albert Schonlau Bernhard Schops Bertha Schraepel Walter Schreiber Anna Schreiber Friedrich Schreiber Hermann Schreiber Marie Schreiber Richard Schreiber Wilhelmine Schring Hermann Schritt Schröder Paul Schroder Rosalie Schroder Waldemar Schroder Walter4 Schroeder Auguste Schroeder J.P. Schroeder Karl Schroeder Oskar Schroeder Walter Schroeter Gertruda Schroeter Hugo Schroeter Hugo Schroetter von Schroettke Peter Schrotthe Johann Schrottke Johann Schubert Clara Schubert Clara Schubert Julius Schubert Margarete Schubert Margarete Schubert W. Schubert Walter Schudeiske Maria Schule Else Schuler Hans Schuler Helene Schuler Johanes Schulich Mira Schüling Joachim Schulke Carl Schulke Carl Schulke Paula Schulte Walter Schultz Adelheid Schultz Albert Schultz Emill Schultz Hermann Schultz Hugo Schultz I.N. Schultz Kratzer Walter Schultz Margarethe Schultz Robert Schultz Rose Schultz W. Schultz Walter Schultz Walter Schultz-Gora O. Schulz A. Schulz Auguste Schulz Betty Schulz Betty Schulz Betty Schulz Carl Schulz Emma Schulz Helene Schulz Helene Schulz Leo Schulz Leo Schulz Luis Schulz Margarete Schulz Marie Schulz Otto Schulz Otto Schulz Otto Schulz Robert Schulz Robert Schulz u. Dunkel Schulz W. Schulz W. Schulz Walter Schulz Walter Schulz Walter Schulz Wilhelmine Schumann Anna Schurau Schurau Franz Schuricht Frida Schuster Wilhelm Schuttenberg Johann Schvestern Graue Schwabe Johan Schwachtmeyer von Schwartz Adolf Schwartz Agnes Schwartz Berta Schwartz Elisabeth Schwartz Leonard Schwarz Agnes Schwarz Alfred Schwarz Bruno Schwarz Emma Schwarz Ernst Schwarzbart Dawid Schwarzbart Dawid Schwarzenberg T. Schwarzenberger Dr Schwarzenberger E. Schweimn Johannes Schwemin August Schwemin Helene Schwemin Helene Schwemin Johannes Schwemin Johannes Schwemmin Helene Schwemmin J. Schwemmin Johannes Schwichtenberg K. Schwoch Otto Seek Ernst Seelig Siegmund Seemann Else Segler Anna Segler Anna Segler Anna Segler Oskar Sehnke Christian Seidler Richard Seidler Richard Seifert Margarete Selcke A. Seligsohn Heinrich Seller Meta Senff C. Senff Carl Senff Hedwig Senff Hedwig Senff Johannes Senff Paul Senff Walter Senff Walter Senger Ferdinand Senk Alois Senk Aloys Seydlitz-Kurzbach von A. Sich Hermann Sich Hermann Sich Hermann Sich Hermann Siebenfreund Rudolph Siebert Franz Sieg Antoninette Sieg Waldemar Siegmund Paul Siegmuntowski Robart Siegmuntowski Stefan Sielman Gebruder Sierigk Andreas Sietz Paul Siewert Helene Siewert Johann Siewert Margarete Sigmuntowski Emil Sigmuntowski Emil Sigmuntowski Luise Sigurd Maria Sikorski Maria Simon Simon Martha Simon Martha Simon S. Simon Walter Skarżyński Kasimir Skibowski F. Skibowski-Piński Franz Skorczyk August Skorupka Luidwik Skwierawski Philipp Skwiercz Rosalie Smolen Hedwig Smolen Wladyslaw Smoleń Władysław Smolinski Johanna Smolinski Julius Sobkowiak Stanislaus Soike Carl Soike Martha Sokolowski Rosa Solhmann Sommer Paul Sommer Paul Sommer Wilhelm Sommerfeld Gustav Sonnabend Martin Sontowski Gustaw Sorkau Friedrich Sorkau Helene Spak Wilhelm Specht Ferdinand Specht Ferdinand Spielmann August Spindler Hermann Spirno Edit Spitter Valeska Spitzel Richard Spitzer Splett Franz Sportgotel: Ilse Dudzik Sprenkelmann Siegfried Spretke Ida Spretke Johanna Stadtgemeide Zoppot Stadtgemeinde Zoppot Stadtgemeinde Zoppot Stadtgemeinde Zoppot-Sparkasse Städtische Gutsverwaltung Stagneth Carl Stahlberg Heinrich Stahlberg Heinrich Stahnsdorf Richard Stahr H. Stamm Eugen Stange Elisabeth Stangenberg Karl Stangneth Carl Stanisławski Stanisław Stanke Walter Steckmann Helene Stefania Mokwa Stefanie Malitzke-Goes Steffen Eugen Steffens Eugen Steffens Max Steffens Wegerer Elsbeth Stein Paul Steinbeiss Emma Steinbeiss Otto Steindorf Marie Steiner G. Steinke Wilhelm Steinmig Sophie Steller Jacob Steller Jacob Steller Jacob Stelter Georg Stelter Georg Stelter Ida Stelter Ida Stelter Johanne Stelter Johannes Stelter Johannes Stelter Marie Stendel F. Stentzel Fr.S. Stenzel Anna Steppat Cläre Steppat Georg Steppke Johann Steppuhn Clara Stepuhn Clara Sterneck Erich Jan Steudel Ferdinand Stiller Martha Stiller Martha Stoddart F.B. Stoddart J.B. Stoermer Martha Stoermer Martha Stoike Christian Storch Berthe Storch Julius Storck Berthe Storck Julius Storck Julius Strahl I. Strahl Josef Strahl Josef Stramm Angelika Stramm Carl Stramm Hugo Stramm Karl Strauss Marie Strempel Strieth Marie Strohmenger Strohmeyer Hans Strohschein Strosowski Klemens Strube Bruno Strumpf Gertrud Strunk Emil Strunk Erna Strzebiattowski Józef Stuckau Karl Stuhrmann Hugo Stumpf Elisaberth Stumpf Erich Stumpf Moritz Sturing Karl Stutterheim von Suckator F. Suckau Carl Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Suhr Johann Sulley Sulley Johann Sulley Johannes Swieykowski Anna Swieykowski Boguslaw Swieykowski Max Szczepanski Ignacy Szczepanski Ignatz Szczepański Ignatz Szczerbinski Johann Szenwicz Szpitter Valeria Szpitter Wadehn Szpitter Waleria Szpitter Walerie Szwedzicki Czeslav Szyjkow Szymanska Johanna Szymański Zofja Tabbert Elise Tabbert Rosalie Tadda Paul Tadden Carl v. Taglicht Fajbus Talarowski Brunno Taudien Carl Techke Konrad Teidel Karl Teising August Teschke Carl Teschke Carl Teschke Konrad Teschke Martha Teschke Paul Tessmer Margarethe Thate Kurt Theodor Jantzen Theodor Wilke Thermann von Freihher Thesmer Margarethe Thiedemann Hans Thiel F. A. Thiel Heinrich Thiel Johann Thiel Paul Thiel Paul Thiel Paul Thiem Max Thieme Johannes Thier Wiktor Thietz Hermann Thietz Hermann Thimm Georg Thir Walter Thom Adolf Thomaschewski Jacob Thoms Charlotta Thoms Dr Thoms Ella Thum Maximilian Thun Eugen Thymian Leopold Tibertius Fritz Tiede Feliks Tietz Hermann Tietz Hermann Tietze Adolf Tinker George Titze Adolf Toeppich P. Tokarski August Tokarski August Tomaszewski Stanislaus Totenberg Max Toth Josef Totzke Walter Tournier Paul Tpeto Aleksander Trajber Anna Tramberg Anna Tramberg Anna Transche-Roseneck von A. Transehr-Roseneck Arwed Trebecka v. Luise Treder Franz Treichel Albert Treichel Albert Trembicka Luise Trojanowski Franz Troyke Frida Truppner Eugen Truschinski Aldalbert Truschinski Aldalbert Truschinski Aleksander Truschinski Aleksander Truschinski Aleksander Truschinski Aleksander Truschinski Aleksander Truschinski Aleksander Truschinski Aleksander Truschinski Alex Truschinski Bernard Truschinski Bernard Truschinski Bernard Truschinski Bernard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Bernhard Truschinski Eugen Truschinski Johannes Truschinski Johannes Truschinski Karl Truschinski Pauline Trzetziak Anna Tuemmler Hermann Turski Anna Turski Anna Tussmer Leopold Tuthke Gertrude Twardy Emilie Tyszewski Feliks u. Moser Leo u. Puchmueller Thiele Eduard Ude H. Udenborg Gertrud Uhlenbreich Hans Uhlenbroich H. Uhlenbroich H. Uhlenbroich H. Uhlenbroich Hans Uhlenbroich Hans Uhlenbroich Hans Uhlenbroick Hans Ulatowski Unger A. Urban Helene Urban Hermann Urbanski Anton Urbath Fritz Utecht Willi Uthke Gertrude Utsch Willy v. Borowitz Auusta v. Gewlitsch Marie v. Luebtow A. v. Luebtow A. v. Muenchow Berthard v. Muenchow W. v. Tempski Felix v. Wiecki v.Luebtow A. v.Schickfuss v.Studzinski Herbert Valentin v. Groth Valeska Vanselow otto Vieweg C. Voelzing E. Voelzing Eduard Voigt Walter Volkman Rudolf Volkmann Bertha Voll Hermann Vollbaum Henriette Vollerthum Johann von Diezelsky Emily von Fiedemann Olga von Hartmann Siegwald von Morstein Clara von Riedemann Tonic von Santen O. von Stutterheim Schroetter von Tempski Felix W. v. Donimierski Waaga C. Waaga Carl Waaga Carl Waaga Carl Waaga Carl Waaga Emil Waaga Emil Waaga Karl Waas Bernhard Wachter Otto Wagner dr Wagner Martha Wagner Wilhelm Wagner Wilhelm Wagner Wilhelm Wagner Wilhelm Wahl Martha Wahl Martha Wahl Wilhelm Wallat Hans Walter Gustav Walter Gustav Walter Gustaw Walter Klatt Walter Martha Walter Reinke Wamow dr Wamow dr Wandel H.O. Wandrey Bernhard Wanfried Otto Wanner Richard Wanniger Walter Wanninger Michael Wannow Richard Wannow Richard Wannow Richard Warczynski Clara Warczynski Clara Warkentin Helena Warnemuende Waśkowska Emila Webekmann Zygmund Webelmann Zygmund Weberstadt Weberstaedt Rudolf Wegner Leo Wegner Otto Wehlgemuth Mathias Weichmann Hans Weide Adolf Weide Adolf Weidemann Marianne Weigle W. Weinstein H. Weiss Weiss Bruno Weiss G. Weiss Paul Welnitz Paul Welz Otto Welz Otto Wendel Herc Wendel Josef Wendt Otto Wenkelewski Hermann Wenzel Alice Wenzel Friedrich Wenzel Friedrich Wenzel Lukas Wenzke W. Wenzlaff Willy Werczynski Clara Werczynski Clara Wergerer Else Werminghoff Hugo Werminghoff Hugo Werminghoff Hugo Werminghoff Hugo Werminghoff Hugo Werminghoff Hugo Wermingoff Agnes Wermonghoff Hugo Werner Laura Werner Laura Werner Max Werner Otto Werner Paul Werner Paul Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werner Wilhelm Werrner Wilhelm Wesner Wilhelm Wesolowski Valeska Wesołowski Franz Wessel Alfred Wessel Edith Wessolowski Johanna Westhoff Friedrich Westhoff Friedrich Westphal Hans Wettcke C. Wetzel August Wetzel Bracia Wetzel Bracia Wetzel Ernst Wetzel Ernst Wetzel Felix Wetzel Kamila Wetzling Alvine Wetzling Carl Wewul Friedrich Weyl Marie Weyrowski Johann Węgierkiewicz Stanisław Wichert Arthur Wiclewski Walerie Widrowski Theodor Wiebe Anna Wiebe Jhann Wiebe Luise Wieck Aleksander Wieck Julie Wieck Waldemar Wiecki Ernst Wiecki v. Benno Wiem Rosalie Wienecke Elise Wiener Wiens Julius Wiens L. Wiens Selma Wiese B. Wiese Mathil;de Wietske Berthold Wietzke Berthold Wietzke Berthold Wiktor Böttcher Wilde Clara Wilde Klara Wilhelm Bracie Wilhelm Gohr Wilhelm Heese Wilhelm Panitz Wilhelm Reinköster Wilken Hermann Will Hermann Will Otto Willy Trossert Wilm Albert Wilm Daniel Wilm Daniel Wilm Elisabeth Wilm Johann Daniel Wilm Johann Daniel Wilm Rosalie Wilm Rosalie Wilm Rosalie Winkler Wilhelm Winkler Wilhelm Wiollermann Theodor Wirth Jakob Wischniewski Rudolf Wischniewski Rudolf Wisotzki Emilie Wisotzki Emilie With Edith Witlstock Bernhardt Witt Adolf Witt Anton Witt Ella Witt Ella Witt Emma Witt Erich Witt Erich Witt Julius Witt Julius Witt Julius Witt Julius Witt Julius Witt Julius Witt Ludwig Wittke Eduard Wittstock Franz Wittstock Friedrich Wittstock Gertrud Wittstock Ludwig Wittstock Ludwig Wittstock Nathanius Wladyslaus Kantowski Wnawitzky Ernst Wodsack Eduard Wodzack Edmund Woehlisch Rudolf Woelk Agnes Wogen Oskar Wohler Paul Wohler Paul Wohler Paul Wohler Paul Wohlgemuth August Wohlgemuth Mathias Wohlgemuth Mathias Wohlgemuth Wilhelm Wöhlich H. Wohnungsbauverein G.m.b.H. Wohnungsbauverein G.m.b.H. Wohnungsbauverein G.m.b.H. Wohnungsbauverein G.m.b.H. Wohnungsbauverein G.m.b.H. Wojakowski Maria Wojciechowski Wanda Wolermann Theodor Wolf Anton Wolf Kusselewski Wolff Anton Wolff Anton Wolff Anton Wolff Hans Wolff Josef Wolff Otto Wolff Otto Wollermann F. Wollermann Th. Wollermann Theodor Wollermann Theodor Wollermannn Theodor Wolschen Anna Wolschen Anna Wolschen Hermann Wolschon Anna Wolschon Anna Wolschon Anna Wolschon Anna Wolschon Anna Wolschon Anna Wolschon Anna Wolschon Hermann Woplpres Eduard Worgitzki Georg Worzalla Martha Woyke Johann Woythaler Albert Woywod Wilhelm Wrobel Gustav Wrobel Gustaw Wrobel Gustaw Wrobel Herbert Wronka E. Wronka E. Wronka E. Wronka E. Wróblewski Margarete Wróblewski Rudolf Wuendt August Wuendt Ludwig Wujewski Franciszek Wulff Hermann Wunderlich Albert Wunderlich Margarete Würfel Else Würfel Else Würfel Werner Wurstbauer Max Wussow Johannes Zacharias Julius Zaczek Helene Zajdmann Abraham Zajdmann Aron Zbąski M. Zdziechowski Janusz Zegke Albert Zegke Carl Johann Zegke Emma Zegke Ferdinand Zegke Friedrich Zegke Friedrich Zegke Friedrich Zegke Hermann Zegke Johanna Zegke Karl Zegke Maria Zegke Paul Zegke Theodor Zegke Wilhelm Zeiner Elfriede Zeiner Paul Zeuner Paul Zeuner Robert Zeyer Paula Zibull Gottfried Ziegler Emma Ziehm A. Ziehm Anna Ziehm Gustav Zielinski Gertrud Zielke Paul Zierott Max Zierott Maximilian Ziewass Magdalena Zilius Marie Zimmer Anna Zimmer Anna Zimmer Johann Zimmer Max Zimmer Max Zimmermann Anna Zimmermann Franz Zimmermann Johann Zimmermann R. Zimmermann W. Zimmermann W. Zinck Oskar Zinders Rose Zirwas Magdalena Zirwas Magdalena Zirwas Magdalene Zittmann Gertrud Zitzlaff Otto Zobel Anna Zobel Meta Zogbaum Karl Zollferdt Grenau Zoltowski Graf Edward Zoppoter Hotelbetriebsgenomenschaft Zuch Hermann Zutz Georg Zwegel Rosa Zwergel Rosa Zydowitz Elise v. Zylber Gustava Zywicki Michael

Indeks przedmiotowy

Subjects:
"Zoppoter Zeitung"
Abteilung Westpe.
Akten Geselschatf in Zoppot
Albert Schule
Algemeine Bodengeselschaft
Allgemeine Ortskrankenkasse Zoppot
Allgemenie Ortskrankenkasse Zoppot
Anbau eines Handwerksraumes an der Schule Steinfliess
Armenhaus
Artus Reederei und Handel AG Danzig
Balische Villenbau Gesellschaft m.b.H.
Balische Villenbau Gesellschaft m.b.H.
Balische Villenbau Gesellschaft m.b.H.
Balische Villenbau Gesellschaft m.b.H.
Baltische Villenbau-Gesellschaft m.b.H
Baltische Villenbau-Gesellschaft m.b.H.
Basilea Grundstuecksbewirtschaftungsgesellschaft m.b.H.
Bau eines Haugstollens
Baugenossenschaft e.G.m.b.H
Baugewerkschaft
Baugewerkschaft
Beamtenkleinsiedlungsgenossenschaft Hohenfriedbergerweg Danzig-Langsfuhr
Behelfsheijm Spirau
Bergenske Baltie Transperts L.T.D.A.G.
Bergmann Franz
Bernsteindrechslerai
Bezirksdirektion Danzig der Deutschen Reichsbahn
Bürgerschützen Verein
Bűrgerschűtzen Verein
Burrucker
Cafe Astoria
Cafe Corso
Central Hotelbetribs-Geselschaft m.b.H.
Comerzionrot v. Herbst
Danziger Aktien Bierbranerei in Danzig Lignum A.G. fuer Holzbearbeitung
Danziger Bankverein e.G.m.b.H.
Danziger Giro-Bank A.G.
Danziger Girobank A.G. i L.
Danziger Girobank A.G. i L.
Danziger Girobank AG
Danziger Giro-Bank Akt G.i L. Danzig
Danziger Girobank Aktiengesellsachft i L.
Danziger Hypothekenbank A.G.
Danziger Maschinenfabrik und Automobil Werk
Danziger Neueste Nachwichten
Danziger Privat-Actien-Bank
Danziger Reiterverein e.V.
Danziger Sparer
Danziger Sparerschutz Genossenschaft e.G.m.b.H.
Danziger Wohnungsbaugenossenschaft G.m.b.H.
Danziger Wohnungsbaugenossenschaft m.b.H.
Danziger Wohnungsbedarfs Gesellschaft
Deutsche Volksbaugessellschaft e.G.m.b.H. zu Berlin
Deutsche Volksbaugessellschaft e.G.m.b.H. Zu Berlin
Dunkel Danziger Montangesellschaft m.b.H
Eigenheim-Baugesellschaft
Eisenbahnverwaltung
Elektricitatswerk
Elektricitatswerk Zoppot
Erholungsheim das Danziger - Diakonissen - Krankenhauses
Erweiterungsbau Ewang. Gemeindehauses
Evangelische Kirchengemeinde
Evangelischer Friedhof
Evangelisches Gemeindehausverein
Ewang. Kirchengemeinde
Ewangelische Kirchengemeinde
Feuerwache
Frank August
Friedenskapelle
Gasanstalt
Gemeinde Oliwa
Gemeinmutzige Baugenossenschaft Danzig G.m.B.H.
Gemeinmutzige Baugenossenschaft zu Danzig e.G.m.B.H.
Gemeinmutzige Baugenossenschaft zu Danzig e.G.m.B.H.
Gemeinnuetze Baugenossenschaft zu Danzig e.Gen.m.b.H.
Gemeinnutzige Baugenossenschaft Danzig G.m.B.H.
Gemeinnutzige Baugenossenschaft Danzig G.m.B.H.
Gemeinnutzige Baugenossenschaft Danzig G.m.B.H.
Gemeinnützige Baugenossenschaft e. G. m. b. H. Danzig
Gemeinnützige Baugenossenschaft e. G. m. b. H. zu Danzig
Gemeinnützige Baugenossenschaft e. G. m. b. H. zu Danzig
Gemeinnutzige Baugenossenschaft e. G.m.b.H
Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G.m.B.H.
Gemeinnutzige Baugenossenschaft G.m.B.H.
Gemeinnutzige Baugenossenschaft G.m.b.H.
Gemeinnutzige Baugesselschaft G.m.b.H.
Gemeinnützige Danziger Baugenossenschaft e. G. m. b. H.
Gemeinnutzige Mittelstandische Baugenossenschaft
Gemeinnützige Mittelständische Baugenossenschaft Danzig
Gemeinnützige Selbstsiedler-Vereinigung Zoppot
Gross Kurhaus
Grosslajt
Grunbesitz der Bank Związek Spółek Zarobkowych in Danzig
Grundbesitz-Gemeinschaft
Grunderwerbgesellschaft m.b.H.
Gutshaus
Haus der Kammeradschaft
Heimstätte Danzig-Westpreussen GmbH
Hgemeinnutzige Baugenossenschaft zu Danzig
Hgemeinnutzige Baugenossenschaft zu Danzig
Hotel Sehlichtig
Hotelbau
Immobilien Geselschaft G.m.B.H in Pr. Stargard
Indra-Plast
Juedischer Geselligkeitsverein zu Zoppot
Kaiserliche Oberpostdirektion
Kasino Hotel
Katholische Meeressternkirche
Katholischer Kirchenbauverein St. Michael in Zoppot e.V.
Katolische Kirchengemeinde
Kinderheilsstätte
Kino-Umbau
Koenigliche Eisenbahn-Direktion
Koenigliche Eisenbahn-Direktion
Koenigliche Preuss. Stadt-Eisen-Bahnverwaltung
Kommanditgesellschaft
Kommunal-Beamten-Erholungs-Heim e.GmbH
Krupier Konsum Handelsgesellschaft m.b.H.
Kuenigliche Eisenbahn-direktion
Kurhaus
Kurhaus und Villa Bottcher
Landeskirchliche Gemeinschaft Evangelist
Landshut u. Blumenthal
Landwirtschaftliche Winterschule-Bauernschule
Lebensversicherungsanstalt "Westpreussen"
Lebensversicherungsanstalt "Westpreussen"
Lebensversicherungsanstalt "Westpreussen"
Lebensversicherungsanstalt "Westpreussen"
Lebensversicherungsanstalt "Westpreussen"
Lebensversicherungsgeselschatf Westpreussen
Lebensversicherungsgeselschatf Westpreussen
Lebesversigcherungsanstallt. Westpreussen Danzig
Lehrerinenverein
Lessingschule
Macierz Szkolna
Magistrat der Stadt Zoppot
Magistrat der Stadt Zoppot
Magistrat der Stadt Zoppot
Magistrat der Stadt Zoppot
Magistrat der Stadt Zoppot
Magistrat der Stadt Zoppot
Magistrat der Stadt Zoppot - Gutsverwaltung
Magistrat der Stadt Zoppot - Staedtisches Altersheim
Magistrat der Stadt Zoppot-Siedlung
Magistrat Kaltbadeanstalt
Magistrat Zoopot
Magistrat Zopot
Magistrat Zoppot
Magistrat Zoppot
Magistrat Zoppot
Magistrat Zoppot
Magistrat Zoppot
Magistrat Zoppot
Magistrat Zoppt
Marimare Fremdpension
Markus Pinkus und Lewin
Miejski Urząd Mierniczy
Muller Anton
Neubau Untermuhle
Oberschule
Ostdeutsche Guetergessellschaft Gartenbaubetrieb Hochwasser G.m.b.H.
Ostdeutsche Handelsgesellschaft
Ostdeutsche Lawn-Tennis-Turnier-Verband
Ostsee-Automaten-gesellschaft m.b.H.
Palast Hotel
Parkhotel
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Realprogymnasium
Reichsadler Hotel
Rzeźnia Miejska
Sauglings-Heim im Kaisertal
Schule Karlikau
Schwedenhof
Siedlugs Neubau der Zoppoter Bauhilfe G.m.b.H.
Siedlung-National Sozialistischer Siedlunggsverein
Siedlungs Neubau der Zoppoter Bauhilfe G.m.b.H.
Siedlungs Neubau der Zoppoter Bauhilfe G.m.b.H.
Siedlungs Neubau der Zoppoter Bauhilfe G.m.b.H.
Stadgemeinde Zoppot
Stadgemeinde Zoppot
Stadt Gemeinde Zoppot-Vilia dla Oberbuergermeistra
Stadtgemainde Zoppot
Stadtgemainde Zoppot Sparkasse
Stadtgemeide Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot
Stadtgemeinde Zoppot - Staetisches Wasserwerk
Stadtgemeinde Zoppot-Fuerstenschule
Stadtische Gut. Wohnungbauverein
Stadtische Gutsverwaltung
Stadtische Gutsverwaltung
Strassenanligerkosten
Strassenbau-Aktiengesellschaft Berlin
Studienrat
Synagoga
Tabak Import Heineberg Meyer et co. Danzig
Tankanlage-Galkar Danziger Mineraloelprodukten Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.
Tankhaeuschen
Tennishalle
Tennishalle
Tokarski August
Umbau Kasinohotel Zoppot
Verein für Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten-Bezirks-Verein Danzig
Vermogensverwaltung
Villa "Marimare-Anna"
Volkssiedlung
Volkssiedlung Danzig
Volkssiedlung Danzig
Volkssiedlung e.Gen.m.b.H. Danzig
Volkssiedlung e.Gen.m.b.H. Danzig
Volkssiedlung e.Gen.m.b.H. Danzig
Volkssiedlung e.Gen.m.b.H. Danzig
Volkssiedlung e.Gen.m.b.H. Danzig
Volkssiedlung e.Gen.m.b.H. Danzig
Volkssiedlung e.Gen.m.b.H. Danzig
Warmbad
Warmuth u. Arndt
Warmuth und Arndt
Westpreussischer Reiterverein
Wohnungsauverein G.m.b.H
Wohnungsauverein G.m.b.H
Wohnungsauverein G.m.b.H
Wohnungsbauverein e. G.m.b.H
Wohnungsbauverein e. G.m.b.H
Wohnungsbauverein e. G.m.b.H
Wohnungsbauverein e. G.m.b.H
Wohnungsbauverein e.G.m.b.H
Wohnungsbauverein e.G.m.b.H.
Wohnungsbauverein G.m.b.H
Wohnungsbauverein G.m.b.H
Wohnungsbauverein G.m.b.H.
Wohnungsbauverein Zoppot
Wohnungsbauverein Zoppot
Wohnungsbauverein Zoppot
Wohnungsbauverein Zoppot G.m.b.H.
Wohnungs-Bauverwaltung
Wohnungsbaverein Zoppot e.GmbH
Zelmann Gromb
Zolldienstwohngebaeude
Zoppoter Bauhilfe
Zoppoter Bauhilfe e.G.u.b.H.-Siedlungsneubau
Zoppoter Burgerheimstatten G.m.b.H.
Zoppoter Bürgersheimstätten e.GmbH
Zoppoter Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.
Zoppoter Reitsaal Gesellschaft m.b.H.
Związek Strzelecki

Language of the material

niemiecki polski

Record creator


Aktotwórca:

Akta miasta Sopotu


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Handlowa 11, 81-038 Gdynia)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution