Return to search

Sąd Pokoju w Radomiu

[1916-1918] 1919-1928 [1929-1930] Reference: PL/58/PL-58-960/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Ewelina Gauze, Kazimierz Jaroszek
2010-11-17
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

W skład zespołu wchodzą: 1. Repertoria spraw cywilnych, 1925-1928, sygn. 1-4; 2. Repertoria spraw karnych, 1921-1928, sygn. 5-44; 3. Repertorium zbiorowe, 1923-1925, sygn. 45; 4. Skorowidze spraw cywilnych, 1919-1928, sygn. 46-51; 5. Skorowidze spraw karnych, 1921-1925, sygn. 52-56; 6. Akta opieki nad nieletnimi, majątkiem i o ubezwłasnowolnienie, [1916-1918]1919-1928[1929], sygn. 57-236, 431; 7. Akta spraw o podział majątku, roszczeń finansowych i eksmisję, [1918]1919-1928[1929-1930], sygn. 237-427; 8. Akta spraw cywilnych o otwarcie spadku i podział funduszy pomiędzy wierzycieli, 1922-1926, sygn. 428-430.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Z dniem 1 stycznia 1919 r. dotychczasowe Królewsko-Polskie Sądy Pokoju działające na terenie byłego zaboru rosyjskiego jako sądy I instancji, stały się Sądami Pokoju. Podstawę prawną tej zmiany stanowił dekret Naczelnika Państwa z dnia 22.XI.1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. [Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1918 r., nr 7, poz 41.]Nowo-powstałe sądy zachowały dotychczasowe siedziby i kompetencje. Obowiązek utrzymania sądu spoczywał na gminach wiejskich lub miejskich, które zobowiązane były zapewnić lokal lub ponosić opłaty za lokale wynajęte. Sądy Pokoju wyrokowały w składzie 3 osobowym: sędzia pokoju jako przewodniczący i dwóch ławników wybieranych przez przedstawicieli społeczeństwa. Przepisy te uległy zmianie w myśl zapisów ustawy z 18 marca 1921 r., gdzie ławników sądu pokoju powoływał prezes sądu okręgowego z listy osób zaproponowanych przez zgromadzenia gminne lub radę miejską, a w miejscowościach gdzie takich instytucji nie było przez instytucje, które wskazał minister sprawiedliwości. Ławnicy za uczestnictwo w posiedzeniach mogli być wynagradzani . Sędzią pokoju mogła zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo i mająca ukończone 30 lat, a jego wyboru dokonywali, na pięcioletnią kadencję, mieszkańcy okręgu sądowego danego sądu pokoju. Instancją odwoławczą od wyroków wydawanych w I instancji były Sądy Okręgowe. Do właściwości sądów pokoju należało: 1/ w sprawach cywilnych: - roszczenie materialne, których wartość nie przekraczała 1000 marek polskich, a od 1925 r. 1000 zł; - przywrócenie utraconego lub zakłóconego posiadania nieruchomości lub używania przysługującej służebności; - działy, jeżeli obszar nieruchomości nie przekraczał 33 ha lub wartość dóbr ruchomych nie przekraczała 5000 zł; - sprawy niesporne; - upoważnienia dla kobiet zamężnych; - nadania dokumentom klauzuli wykonalności; - opieki nad majątkiem, 2/ w sprawach karnych: - drobne kradzieże, przywłaszczenie, defraudacje, jeżeli wartość popełnionego czynu nie przekraczała 100 zł; - groźby, obelgi, oszustwa, samowole i potwarze . Organizację pracy sądów regulowały przepisy tymczasowe wydane przez Departament Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu . Sąd Pokoju w Radomiu rozpoczął swoją działalność formalnie 1 stycznia 1919 r. z jurysdykcją i zadaniami wykonywanymi dotychczas przez Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Radomiu. Z dniem 2 lutego 1922 r. nastąpiła zmiana właściwości terytorialnej w wyniku zniesienia Sądu Pokoju w Chomentowie Puszcz, Jedlińsku i Wolanowie poprzez włączenie ich dotychczasowej jurysdykcji terytorialnej pod jurysdykcję Sadu Pokoju w Radomiu . Stan ten istniał do dnia 1 września 1922 r., kiedy to wyłączono spod właściwości terytorialnej Sądu Pokoju w Radomiu gminę Zakrzew i włączono ją pod jurysdykcję Sądu Pokoju w Przytyku. Kolejna zmiana nastąpiła z dniem 1 lutego 1923 r. w wyniku utworzenia Sądu Pokoju w Wierzbicy w wyniku czego wyłączono gminy Gębarzów, Kowala, Wrońsko, Rogów, Wierzbica i Zalesice. Tak ukształtowana podległość terytorialna Sądu Pokoju w Radomiu przetrwała do 1 czerwca 1928 r., kiedy to w wyniku zniesienia Sądu Pokoju w Wierzbicy ponownie przywrócono pod jurysdykcje omawianego zespołu gminy Gębarzów, Kowala, Orońsko, Rogów, Wierzbica i Zalesice . Przy rejestracji spraw w sądzie posługiwano się repertoriami, który stanowiły podstawy środek ewidencyjny oraz prowadzono skorowidze alfabetyczne z podziałem na sprawy cywilne i karne. Na teczkach spraw widnieją oznaczenia spraw składające się z oznaczenia literowego „O” dla spraw opiekuńczych, „C”, dla spraw cywilnych, i „Z” dla spraw z zakresu spraw spadkowych i wierzytelności, gdzie po kropce następuje numer sprawy z repertorium łamany przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego lub datę roczną, w którym sprawę zarejestrowano. Sąd istniał do 31 grudnia 1928 r., kiedy jego kompetencje przejął Sąd Grodzki w Radomiu . Siedziba: miasto Radom Zasięg terytorialny: miasto Radom, gminy: Jedlińsk, Wielogóra, Kozłów, Orońsko, Kowala, Wolanów, Gębarzów, Zalesicie, Rogów, Wierzbica, Zakrzew

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 sprawy opiekuńcze
 • 2 sprawy cywilne
 • 3 sprawy otwarcia spadków i podziału funduszów

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

indeks osobowy

Extent

432 j.a. jednostka archiwalna, 3.11 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 432 j.a. 3.11 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:`Wierzbicka Józefa Adach Jan Adach Józef Adach Katatrzyna Adach Władysław Adamczyk Helena Adamczyk Jan Adamczyk Ludwika Tekla Adamska Felicja Adamska Janina Adamska Józefa Izabella Adamski Eugeniusz Antoni Adamski Władysław Albiniowska Helena Albinowski Bolesław Albinowski Stefan Antos Agata Antos Balbina Antos Feliks Antos Grzegorz Antos Ignacy Antos Jadwiga Antos Jan Antos Józefa Antos Julianna Antos Marcin Antos Marianna Antos Michał Antos Stanisław Antos Walenty Antos Wawrzyniev Antos Wojciech Arak Franciszek Arak Stefania Baćmaga Adolf Baćmaga Cecylia Baćmaga Marianna Baćmaga Natalia Baćmaga Paulina Baćmaga Stanisław Baćmaga Tadeusz Bak Helena Balana Walnety Balkowska Józefa Balkowski Łukasz Balkowski Stanisław Balkowski Zdzisław Banaczek Antoni Banaczek Jan Banaczek Józef Banaczek Karol Banaczek Marianna Banaczek Piotr Banaczek Rozalia Banaczek Władysława Banasik Antonina Banaśkieiwcz Józef Banaśkieiwcz Marianna Banaśkieiwcz Piotr Barańska Anna Barańska Franciszka Barańska Jadwiga Barańska Janina Barańska Julianna Barańska Julianna Barańska Marianna Barańska Stefania Barańska Weronika Marianna Barański Antoni Barański Antoni Barański Bolesław Barański Henryk Barański Jan Barański Jan Barański Józef Barański Józef Barański Stanisław Bardziak Marianna Bardziak Szymon Barszcz Andrzej Barszcz tekla Bartorski Julian Basiak Julianna Basińska Leokadia Basiński Aleksander Basiński Jan Basiński Marian Basiński Stefan Basiński Władysław Batorska Anna Batorska Ludwika Batorska Marcjanna Batorski Julian Batorski Stanisław Bąk Ewa Bąk Jakub Bąk Józef Bąk Józefa Bąk Marianna Bąk Zofia Bebeniec Franciszek Bebeniec Jan Bednarczyk Adam Bednarczyk Marianna Bednarska Katarzyna Bednarski Antoni Bednarski Marian Bednarski Władysław Bekermajster Abuś Bekermajster Ałter Bekermajster Chaja Maria Bekermajster Rywka Bekermajster Szlama Ajzyk Bębeniec Ludwika Bębeniec Zofia Białas Helena Białas Józef Białas Marianna Bielawska Antonina Bielawska Franciszka Bielawska Łucja Bielawski Andrzej Bielawski Zygmunt Bielecka Julia Bielecki Władysław Bielik Franciszka Bielik Józef Bielski Tadeusz Bierzyńska Antonina Bierzyńska Jadwiga Bierzyńska Maria Stanisława Bierzyński Józef Bierzyński Stanisław Bijak Mikołaj Bil Antoni Bil Antoni Bil Eleonora Bil Feliks Bil Franciszek Bil Grzegorz Bil Jan Bil Józefa Bil Stanisław Bil Szymon Bil Tomasz Bil Walenty Bil Wiktor Bil Wiktoria Bil Wincenty Bil Zofia Biller Michał Bińkowska Marianna Bińkowska Zofia Bińkowski Jan Bińkowski Józef Biucko Jan Blatman Dyna Blusztajn Mendel Błeszyński Ignacy Bobrowski Michał Boguszewska Aniela Boguszewski Kazimierz Bolesta Jadwiga Bolesta Jan Stanisław Bolesta Joanna Bolesta Józef Bolesta Kwiryn Adam Bolesta Wanda Cecylia Borkiewicz Jadwiga Borkiewicz Jan Borkowski Czesław Borowska Anna Borowski Andrzej Bożek Józefa Bożek Mateusz Brodowska Józefa Brodowski Józef Brzeska Katarzyna Brzeski Adam Brzeski Ignacy Brzeski Józef Brzozowska Feliksa Bućko Janina Bućko Marianna Bućko Wojciech Wiktor Bugalska Karolina Bujak Antoni Bujak Franciszek Bujak Franciszka Bujak Jan Bujak Marianna Bujak Michał Bujak Stanisław Bujak Stefania Bujak Szymon Bujak Wojciech Bukalska Józefa Bukalska Marianna Bukalska Zofia Bukalski Antoni Bukalski Augustyn Bulska Anna Bulska Bronisława Bulska Józefa Bulska Karolina Bulska Kazimiera Bulska Ludwika Bulska Walentyna Bulski Adam Bulski Antoni Bulski Józef Buzur Adam Celi Antoni Celi Antonina Celi Franciszek Celi Marianna Celi Michał Celi Piotr Celi Roman Celi Stanisław Celi Wawrzyniec Celi Wiktoria Celi Zofia Cemach Jakub Cemach Wigdor Charęza Aleksander Charęza Apolonia Charęza Franciszka Charęza Genowefa Charęza Jan Charęza Józefa Charęza Marianna Charęza Romasz Charęza Stanisław Chmielewska Anna Helena Chmielewski Stanisław Chmielewski Stanisław Chojnacka Helena Chojnacka Helena Chojnacka Józefa Chojnacka Marianna Chojnacka Zofia Chojnacki Franciszek Chojnacki Franciszek Chojnacki Stanisław Chojnacki Wojciech Chojnacki Wojciech Chrobociński Franciszek Chrobociński Wacław Chrzanowska Marianan Chrzanowski Antoni Cieciora Franciszka Cieciora Józef Cieciora Stanisław Ciemieęga Tekla Ciemięga Józef Ciesak Janina Ciesak Marianna Cios Aleksander Cios Irena Waleria Cios Natalia Cios Zofia Cis Aniela Cukier Herszek Ber Cytryn Abram Icek Cytryn Chaja Rywka Cytryn Gołda Cytryn Herszek Berek Cytryn Icek Majer Cytryn Rachmil Czapczyńska Franciszka Czapczyńska Marianna Czapczyński Antoni Czarnota Agata Czarnota Andrzej Czarnota Anronina Czarnota Bonifacy Czarnota Maciej Czerwiec Aniela Czerwińska Maria Czubak Andrzej Czubak Anna Czubak Antoni Czubak Antonina Czubak Jan Czubak Jan Czubak Jan Czubak Józef Czubak Julian Czubak Katarzyna Czubak Maciej Czubak Maciej Czubak Marcin Czubak Marianna Czubak Mateusz Czubak Michał Czubak Teofila Czubak Tomasz Czubak Wojciech Czubak Zofia Czyż Marianna Czyż Stanisław Czyżewska Helena Czyżewska Józefa Czyżewska Julianna Czyżewski Jan Ćwil Bronisława Ćwil Bronisława Ćwil Feliksa Ćwil Jan Ćwil Janina Ćwil Józefa Ćwil Mateusz Ćwil Tadeusz Dąbek Antoni Dąbek Marianna Dąbrowska Marta Dąbrowska Wiktoria Dąbrowski Józef Dąbrowski Piotr Dąbrowski Stanisław Den Josek Den Josek Den Szpetka Dena Abram Lipa Denkiewicz Marianna Długosz Antoni Dobrowolski Michał Dolega Adam Dolega Anna Dolega Marianna Dolega Michał Dolega Stanisław Dolega Stefania Dolega Wawrzyniec Dolega Władysław Dolęba anna Dolęba Bolesław Dolęba Faliks Dolęba Genowefa Dolęba Jan Dolęba Józef Dolęba Ludwik Dolęba Marianna Dolęba Władysław Domagała Helena Domańska Fryderyka Domańska Izebela Domańska Janina Domański Wiktoryn Domański Władysław Drabik Józefa Drabik Marianna Dryja Jan Dryja Józef Dryja Marianna Dryja Władysław Duhjka Jan Duhjka Magdalena Dujka Eugenia Dujka Franciszek Dujka Józef Dujka Józef Dujka Katarzyna Dujka Katarzyna Dujka Marianna Dujka Stanisław Dujka Władysław Duleba Franciszka Duleba Jan Duliński Adam Dulli Bolesław Durak Marianna Durak Stanisław Duralska Marbara Duralski Ignacy Dybalska Barbara Dybalska Julianna Dybalski Jan Dybalski Leopold Dziadura Marianna Dzieżoch Józef Dzieżuch Józef Eitel Helena Fahdek Józefa Fajdek Antoni Fajdek Antoni Fajdek Franciszek Fajdek Franciszka Fajdek Franciszka Fajdek Helena Fajdek Helena Fajdek Ignacy Fajdek Ignacy Fajdek Jan Fajdek Jan Fajdek Jan Fajdek Janina Fajdek Janina Fajdek Józef Fajdek Józefa Fajdek Ludwika Fajdek Marianna Fajdek Marianna Fajdek Marianna Fajdek Stanisława FajdekKatarzyna Falkiewicz Anna Farbiś Antoni Farbiś Stanisława Farbiś Weronika Faryna Julianna Fiezgała Franciszek Figurska Józefa Figurski Wojciech Filipowicz Jan Filipowicz Zofia Filipowska Marianan Filipowski Andrzej Finkielsztajn Abram Finkielsztajn Chaim Majer Finkielsztajn Frandla Finkielsztajn Joel Finkielsztajn Pinkus Finkielsztajn Wolf Fiszhn Moszek Fitruch Małgorzata Fituch Anna Fituch Francsizek Fituch Jan Fituch Władysław Fitucj Michał Fligielman Chaim Mordka Fligielman Hersz Lejb Fligielman Icek Szmul Fligielman Ruchla Flont Antoni Flont Jan Flont Józefa Flont Władysław Fokt Jan Folęba Józef Fołębiowski Roman Fortun Ignacy Fortun Maria Frąk Antonina Frąk Feliksa Frąk Franciszek Frąk Francsizek Frąk Jan Frąk Józef Frąk Stanisław Frąk Władysław Frejgier Maria Fronk Zofia Fryczkowska Katarzyna Fryczkowski Józef Frydland Aron Frydman Majer Furgo Apolonia Furgo Mieczysława Furgo Władysław Gaca Antoni Gaca Jan Gaca Józef Gajda Bronisław Gajda Jelena Gałek Antoni Gałek Jan Gałek Jan Gałek Józef Gałek Józefa Gałek katarzyna Gałek Kazimierz Gałek Władysław Gałek Zofia GałekWalenty Gawor Amelia Gawor Aniela Gawor wawrzyniec Gawrońska Marianna Gawroński Franciszek Gawroński Łukasz Gębczyk Józef Gębczyk Józefa Gębczyk Zofia Gielniowski Aleksander Gielniowski Jan Gielniowski Napoleon Franciszek Gielniowski Stanisław Giermakowski Antoni Giezgała Eugenia Giezgała Walerian Glegoła Andrzej Glegoła Andrzej Glegoła Aniela Glegoła Aniela Glegoła Anna Glegoła Anna Glegoła Franciszek Glegoła Franciszek Glegoła Franciszk Glegoła Jan Glegoła Janina Glegoła Janina Glegoła Julianna Glegoła Marianna Glegoła Michalina Glegoła Paulina Glegoła Roman Glegoła Roman Glegoła Stanisława Glegoła Stanisława Glegoła Stefan Glegoła Stefan Glegoła Władysław Gocalska Franciszka Gocalski Antoni Goczalska Jadwiga Goczalski Tadeusz Goldsztejn Abram Jankiel Goldsztejn Bajla Goldsztejn Chaskiel Goldsztejn Dawid Goldsztejn Dobra Goldsztejn Gierszon Goldsztejn Izrael Goldsztejn Sura Goldsztejn Szmul Berek Goldsztejn Toba Goldwaser Chana Goliński Jan Goliński Stanisław Goliński Wincenty Gołda Andrzej Gołda Anna Gołda Franciszek Gołda Jakub Gołda Jan Gołda Janina Gołda Marianna Gołda Paweł Gołda Tomasz Józef Gołda Waleria Gołda Wiktoria Gołębiowska Marianna Gołębiowski Konstanty Gołosz Franciszka Gołosz Ignacy Gołosz Ignacy Gołosz Jan Gołosz Józefa Gołosz Katarzyna Gołosz Katarzyna Gołuchowska Anna Gołuchowski Michał Gorgos Jan Gorgos Marianna Gos Anna Gos Antoni Gos Jan Gos Józefa Gos Katarzyna Gos Piotr Gos Władysław Gos Zofia Gospodarczyk Franciszek Gospodarczyk Franciszka Gospodarczyk Józefa Gospodarczyk Józefa Gospodarczyk Wincenty Gospodarczyk Zofia Gosporaczyk Wojciech Góźdź Bartlomiej Góźdź Franciszek Góźdź Franciszka Góźdź Jadwiga Góźdź Józefa Góźdź Małgorzata Góźdź Marianna Góźdź Stanisław Góźdź Zofia Grabowska Aniela Grabowska Franciszka Grabowska Franciszka Grabowska Helena Grabowska Marianna Grabowska Marianna Grabowska Stanisława Grabowski Jan Grabowski Jan Grabowski Stanisław Grabowski Stanisław Grabowski Walenty Gralec Franciszek Gralec Franciszka Gregorczyk Zofia Grinblat Szmelka Grosicka Helena Grudziński Józef Grunt Franciszek Grymuła Helena Gryz cecylia Gryz Jan Gryz Leokadia Gryz Marianna Gryz Stefan Grzebuła Józefa Grzebuła Marianna Grzegorczyk Adam Grzelak Adam Grzelak Marianna Grzelak Zofia Grzęda-Grzędzińska Felicja Grzęda-Grzędzińska Irena Grzęda-Grzędzińska Janina Grzęda-Grzędzińska Zofia Grzęda-Grzędziński Adam Grzęda-Grzędziński Jan Grzęda-Grzędziński Ludwik Grzmil Franciszka Grzmil Józefa Grzmil Leonard Grzyb Józefa Grzyb Stefan Grzyb Stefania Grzybowska Marianna Grzywacz Andrzej Grzywacz Antoni Grzywacz Antonina Grzywacz Franciszek Grzywacz Franciszka Grzywacz Genowefa Grzywacz Jan Grzywacz Józefa Grzywacz Katarzyna Grzywacz Ludwik Grzywacz Marianna Grzywacz Marianna Grzywacz Wacław Grzywacz Weronika Gutman Jankiel Hamerski Antoni Hebda Anan Hebda Michał Hernik Bronisława Hernik Franciszek Hernik Jan Hernik Jan Hernik Józef Hernik Józef Hernik Józefa Hernik Julianna Hernik Katarzyna Hernik Małgorzata Hernik Marianna Hernik Piotr Hernik Stanisław Hernik Stefania Herszberg Chil Moszek Herszberg Jankiel Josek Herszberg Mariem Dwojra Herszberg Pesa Herszberg Symcha Binem Herszberg Tomara Hunter Stanisław Imiołowska Elżbieta Imiołowska Franciszka Imiołowska Józefa Imiołowski Franciszek Imiołowski Julian Imiołowski Roman Heronim Imiołowski Roman Heronim Imiołowski Szczepan Imiołowski Tomasz Iwaniowska Irena Iwanowski Włodzimierz Iwańska Ewa Iwańska Marianna Iwańska Zofia Iwański Adam Iwański Franciszek Iwański Piotr Iwański Wojciech Jabłońska Katarzyna Jabłońska Marianna Jabłoński Filip Jakubowski Ludwik Janiec Andrzej Janiec Andrzej Janiec Józef Janiec Józefa Janiec Józefa Janiec Stanisław Janiszewska Kunegunda Janiszewska Marianan Janiszewski Mikołaj Jankowska Józefa Jankowska Marianna Jankowska Zofia Jankowski Antoni Jankowski Józef Jankowski Mateusz Jankowski Onufry Jankowski Teofil Jarecka Marianna Jarosińska Józefa Jarosiński Walenty Jaruszewska Sabina Jaruszewski Józef Jaskulski Jan Jaskulski Józef Jaskulski Paweł Jastrzębska Anna Jastrzębska Eugania Jastrzębska Marianna Jastrzębska Wiktoria Jastrzębska Zofia Jastrzębski Jan Jastrzębski Józef Jastrzębski Kazimierz Jedlińska Antonina Jedlińska Julianna Jedlińska Kazimiera Jedliński Michał Jeliński Bolesław Jesionek Adam Jesionek Anna Jesionek Antoni Jesionek Jan Jesionek Ludwik Jesionek Marianna Jesionek Stanisław Jesionek Walenty Jesionek Wiktoria Jeżmańska Józefa Jędrasek Janina Jędrasek Kacper Jędrasek Katarzyna Jędrasek Tekla Jędrasek Zofia Jóźwik Franciszka Kaca Bolesław Kaca Ewa Kaca Jan Kaca Jan Kaca Józefa Kaca Łukasz Kaca Marianna Kaca Piotr Kaca Tomasz Kacprzak Julianna Kaczmarek Katarzyna Kaczor Adelajda Kajdan Aleksy Kajdan Jan Kajdan Katarzyna Kajdan Wincenty Kaleta Jan Kaleta Rozalia Kalita Józef Kalita Katarzyna Kalksztajn Bencjan Kalksztajn Ela Kalksztajn Helena Kalksztajn Łaja Kalksztajn Maria Kaluga Jan Kaluga Marianna Kaługa Antoni Kaługa Jakub Kaługa Józef Kaługa Józefa Kaługa Szczepan Kaługa Waronika Kamer Chil Kamer Maria Kamiński Antoni Kapler Pesa Kapustin Aleksandra Kapustin Anna Kapustin Konstanty Kapustin Marla Kapustin Mikołaj Kapustin Tekla Karafjoł Brandla Karasińska Józefa Karasiński Józef Karsch Janusz Mieczysław Karsch Mieczysław Karsch Wanda Karus Józef Karus Małgorzata Kasińska Agnieszka Kasińska Anna Kasińska Antonina Kasińska Józefa Kasiński Antoni Kasprzycka Cecylia Kasprzycka Maria Kasprzycka Wanda Anna Kasprzycki Józef Kądzik Michał Kepa Józefa Kepa Kacper Kepa Wincenty Kepas Jan Kestenberg Cyma Kępa Aniela Kępa Anna Kępa Franciszek Kępa Karol Kępa Stefania Kępas Marianna Kicior Antoni Kicior Janina Kicior Stefan Kiecka Jan Kiecka Jan Kiecka Katarzyna Kiecka Katarzyna Kiecka Stanisław Kiecka Władysław Kieszkowska Franciszka Kiliańczyk Marianna Kiljańczyk Agata Kiljańczyk Agata Kiljańczyk Piotr Kimel Ber Kiraga Andrzej Kiraga Jan Kiraga Marianna Kiraga Stanisława Kiraga Stanisława Klaczaj Anna Klajman Majer Szulim Klajman Małka Klajman Rojza Zysla Klajman Wolf Kleczaj Anna Klepaczewski Franciszek Klimek Julianna Klocek Józef Klocek Józefa Knapińska marianna Knapiński Józef Kobus Józef Kobyłko Stanisław Kogut Jan Kogut Katarzyna Kokoska Józefa Kokoski Andrzej Kolasa Antoni Kolasa Feliks Kolasa jakub Kolasa Jan Kolasa Józefa Kolasa Małgorzata Kolasa Tomasz Kolasa Wiktoria Kolasiński Andrzej Kolbus Helena Kolbus Józef Kolbus Józefa Kolbus Marianna Kolbus Stanisław Koleja antoni Koleja Józefa Koleja Józefa Kolssa Adam Kołodziej Józefa Kołodziejska Franciszka Kołodziejska Katarzyna Kołodziejska Małgorzata Kołodziejski Jan Nepomucen Kołodziejski Józef Kołodziejski Stanisław Komorowska Józefa Konopka Andrzej Konopka Helena Konopka Marianna Konopka Walenty Koptcka Karolian Kopycka Franciszka Kopycka Małgorzata Kopycki Aleksander Kopycki Jan Kopycki Wacław Kopycki Wincenty Kopyt Antoni Kopyt Erazm Kopyt Franciszek Kopyt Józef Kopyt Józefa Kopyt Stanisław Kopyt Walenty Korcz Franciszek Korcz Karolina Korcz Wiktoria Kordys Antonina Kordys Katarzyna Kordys Magdalena Kordys Wiktoria Kordys Wincenty Korłup Julianna Korłup Karol Korman Abram Korman Chaja Rywka Korman Hilel Korman Icek Korman Jakub Lejb Korman Małka Curtla Korman Pinches Korman Sura Etla Korman Szaja Kornacki Michał Korycka Marianna Kosiec Marianna Kosiec Stanisław Kosowska Franciszka Kot Aniela Kot Anna Kot Elżbieta Kot Franciszka Kot Wiktoria Kotyński Adolf Kowalczyk Andrzej Kowalczyk Antoni Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józefa Kowalczyk Julia Kowalczyk Julianna Kowalczyk Marianna Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisława Kowalczyk Stanisława Kowalczyk Stanisława Kowalczyk Władysław Kowalczyk Zofia Kowalik Antonina Kowalik Feliks Kowalik Francsizka Kowalik genowefa Kowalik Jan Kowalik Karolina Kowalik Katarzyna Kowalik Marianan Kowalik Mateusz Kowalik Sylwester Kowalska Ludwika Kowalski Walenty Kownacki Jan Kozakiewicz Franciszka Kozakiewicz Jan Kozakiewicz Ludwik Kozakiewicz Mikołaj Kozłowska Antonina Kozłowska Józefa Kozłowska Julianna Kozłowska Katarzyna Kozłowski Andrzej Kozłowski Antoni Kozłowski Franciszek Kozłowski Jan Kozłowski Józef Kozłowski Mikołaj Kozłowski Stefan Kraczkowska Franciszka Kraczkowski Roman Kranowska Marianna Krawczyk Agata Krawczyk Jan Król Barbara Król Franciszek Król Franciszek Król Franciszek Król Franciszka Król Ignacy Król Ludwik Król Marek Król Marianna Król Wawrzyniec Król Zofia Król Zofia Królikowska Helena Królikowska Helena Królikowska Marianna Królikowska Marianna Królikowska Rozalia Królikowska Zofia Królikowska Zofia Królikowski Andrzej Królikowski Andrzej Królikowski Antoni Królikowski Antoni Królikowski Jan Królikwoska Katarzyna Królikwoski Franciszek Krrupa Józef Krupa Genowefa Krupa Janina Krupa Józef Krupa Leonora Krupa Stanisław Krymiołowski Wolf Krzemińska Karolina Krzemińska Marianna Krzewińska Józefa Krzewińska Stefania Krzewiński Łukasz Ksiązek Julian Książek Antonina Kuc Anna Kuc Józef Kucharska Jadwiga Kucharska Marianna Kucharska Marianna Kucharska Marianna Kucharska Wiktoria Kucharski Edward Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Roman Kucharski Stanisław Kurowska Stanisława Kurowska Wanda Kurowski Eugeniusz Kurys Franciszek Kutkieiwcz Marianna Kutkiewicz Anan Kutkiewicz Paweł Kuźdys Franciszka Kuźdys Michał Kwaśniewska Marianna Kwiatek Franciszek Kwiatek Jan Kwiatek Jan Kwiatek Józef Kwiatek Józef Kwiatek Kacper Kwiatek Karol Kwiatek Karolina Kwiatek Marianna Kwiatek Stanisław Kwiatek Stanisława Kwiatek Władysław Kwiatkowska Aniela Kwiatkowska Janina Kwiatkowska Julia Kwiatkowska Julia Kwiatkowska Marianna Kwiatkowska Stanisława Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Piotr Kwiatkowski Stanisław Kwiatkowski Stanisław Kwiatkowski Stefan Kwiatkowski Władysław Kwiatkwoska Wiktoria Kwicień Józefa Kwiecień Adam Kwiecień Anna Kwiecień Antoni Kwiecień Antonina Kwiecień Ewa Kwiecień Franciszek Kwiecień Helena Kwiecień Jakub Kwiecień Józef Kwiecień Józefa Kwiecień Katarzyna Kwiecień Wiktoria Kwiecień Zofia Kwiecińska Jadwiga Kwiecińska Józefa Kwieciński Jan Kwieciński Kazimierz Kwieciński Wacław Kwiek Józefa Lament Antoni Lament Franciszek Lament Jan Lament Stanisław Landau Halina Landau Moszek Landau Stefan Landau Zelman Laskowska Irena Lastman Moszek Latała Franciszek Latała Józefa Latała Marianna Lejzak Józefa Lerman Brandla Lerman Etla Lerman Nuchym Lerman Sura Leśniak Jan Leśniak Józef Leśniak Józefa Leśniak Marianna Leśniak Stanisława Lewenzon Lejzor Lewicka Józefa Lewicka Marianna Lewicki Bolesław Lewicki Franciszek Lewicki Piotr Lewicki Stanisław Lewicki Stefan Lewicki Teofil Lewicki Wiktor Lewin Adela Lewin Chana lewin Dawid Lewin Lejbuś Lewin Sura blima Lipińska Anna Lipińska Franciszka Lipińska Józefa Lipiński Adam Lipiński Józef Lipiński Leon Lipiński Michał Lipiński Stanisław Lis Franciszek Lott Maksymilian Lutek Marianna Lutek Stanisław Ładecka Antonina Łącka Józefa Łącka Marianna Łącki Jakub Łącki Jan Łęcki Eugeniusz Łychońska Janina Łychoński Andrzej Łychoński Antoni Machnio Ewa Machnio Feliks Machnio Józef Maciag Marianna Maciag Rozalia Maciąg Jan Maciąg Józef Maciąg Józefa Maciąg Julianna Maciąg Katarzyna Maciąg Walenty Maciąg Wawrzyniec Maciąg Władysław Maciąg Wojciech Maciejczyk Józefa Maj Antoni Maj Franciszek Maj Józef Maj Józefa Maj Marianna Majak Feliks Majak Piotr Majak Wawrzyniec Majchrzak Katarzyna Majchrzak Paweł Majdyński Stanisław Majewska Adamina Majewska Emilia Michalina Majewski Adam Majewski Franciszek Majewski Stefan Adam Majstrak Maciej Majstrak Zofia Makosa Marianna Makosa Zofia Małach Majer Chil Mandszejn Jakub Marchewka Jan Marchewka Zofia Marczak Franciszek Marczak Józef Marczak Marianna Marczak Stanisław Marczak Stefania Marczak Zofia Marczewska Maria Marczewski Stanisław Marczykowska Aniela Marczykowska Antonia Marczykowska Józefa Marczykowska Józefa Marczykowska Katarzyna Marczykowska Marianna Marczykowska Rozalia Marczykowski Franciszek Marczykowski Franciszek Marczykowski Jan Marczykowski Józef Marczykowski Józef Marczykowski Ludwik Marczykowski Wacław Marczykowski Władysław Margules Abram Abuś Margules Chaja Rajzla Margules Dawid Margules Dwojra Złota Margules Hinda Perla Margules Ita Margules Liba Curtla Margules Moszek Majer Margules Pinkus Margules Rachmil Markowska Marianna Markowski Antoni Marlica Anna Marlica Józef Marlica Józefa Marliva Anna Marszałek Anna Marszałek Cecylia Marszałek Franciszka Marszałek Jan Marszałek Walenty Marvczykowska Aniela Matuszkieiwcz Edward Jan Matuszkiewicz Kazimiera Zofia Matyaskieiwcz Ryszard Matyjaskiewicz Balbina Matyjaszkiwicz Stanisława Matyjaśkieiwcz Lucjan Matyjaśkiewicz Marian Stanisław Mazur Anna Mazur Antoni Mazur Feliks Mazur Franciszek Mazur Franciszek Mazur Jan Mazur Jan Mazur Józef Mazur Marianna Mazur Marianna Mazur Piotr Mazur Zofia Mąkosa Anna Mąkosa Franciszek Mąkosa Józefa Mąkosa Józefa Mąkosa Marianna Mąkosa Roman Mąkosa Szymon Mąkosa Szymon Mąkosa Zofia Michalczewska Władysława Michalczewski Edward Michalczewski jan Michalska Apolonia Michalska Józefa Michalska Julianna Michalski Jakub Michalski Jan Michałowska Maria Milke Karol Minda Rozalia Minda Rozalia Mirkowska Marianna Antonina Mirkowski Stanisław Mirota Antoni Mirota Zofia Mizera Adam Mizera Florentyna Mizera Jan Mizera Janina Mizera Janina Mizera Józef Mizera Józefa Mizera Michał Mizera Paweł Mizerska Józefa Mizerska Marianna Mizerski Piotr Mizerski Roman Młodzikowska Franciszka Mmachnio Katarzyna Mmosionek Jan Molak Marianna Molenda Franciszek Molenda Franciszek Molenda Jan Molenda Jan Molenda Piotr Molenda Stanisław Molenda Stanisław Molenda Stanisława Molenda Teofila Molenda Zofia Molenda Zofia Molendowska Katarzyna Molenowski Walenty Mordak Antonina Mordak Antonina Mordak Józef Mordak Kacper Mordak Marianna Mordak Marianna Mordak Stanisław Mosionek Marianna Mosionek Piotr Mosionek Wojciech Motyka Józef Motyka Józefa Motyka Józefa Mróz Ludwik Mróz Stanisław Mróz Stanisława Mróz Zofia Mróz Zofia Mucha Franciszek Mucha Jan Myszkowska Zofia Myszkowski Kazimierz Naulewicz Janina Naulewicz Konstanty Naulewicz Marian Naulewicz Marianna Naulewicz Stanisław Nęciak Antoni Nęciak Antonina Niewiadoma Marianna Niewiadomska Apolonia Niewiadomy Antoni Niewiadomy Józef Niewiadomy Kazimierz Nirdak Stanisława Nogalska Józefa Nogalska Józefa Nowak Anna Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Elżbieta Nowak Franciszek Nowak Franciszke Nowak Jakub Nowak Józefa Nowak Józefa Nowak Katarzyna Nowak Ludwik Nowak Marianna Nowak Marianna Nowak Marianna Nowak Mateusz Nowak Mikołaj Nowak Piotr Nowak Szymon Nowak Wawrzyniec Nowak Zofia Nowakowska Antonina Nowakowska Marianna Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Stanisław Nowicka Józefa Nowicka Kazimiera Nowicki Roman Nowicki Wacław Nowicki Wincenty Nowocień Jan Nowocień Józefa Nowocień Marianna Nowocień Stefan Nowocień Walenty Nowocień Weronika Nowocień Zofia Obernik Chana Obernik Maria Obernik Moszek Obernik Ruchla Obernik Tauba Ogorzałek Adolf Ogorzałek Eugania Ogorzałek Franciszka Ogorzałek Jan Ogorzałek Jerzy Ogorzałek Kazimiera Ogorzałek Waleria Ogorzałek Władysława Okólski Mieczysłasw Okrój Franciszek Okrój Helena Okrój Jan Okrój Jan Okrój Józefa Okrój Józefa Okrój Marianna Okrój Marianna Okrój Stanisława Okrój Władysław Okrój Władysława Okrój Zofia Orlicka Marianna Orlicki Andrzej Orlik Adam Orlik Agnieszka Orlik Augustyn Orlik Julianna Orlik Marianna Orlik Władysława Orlik Zofia Orłowska Antonina Orłowski Paweł Orłowski Władysław Pacek Andrzej Pacek Józef Pacek Marianna Pacek Stanisław Pacek Władysław Pachniak Stefan Pacyna Józefa Paliński Stefan Paluchiewicz Andrzej Paluchiewicz Joanna Panek Anna Panek Jan Papiewski Błażej Paprocka Teofila Paprocki Michał Parszewska Franciszka Parszewska Józefa Parszewska Józefa Parszewska Julianna Parszewska Katarzyna Parszewska Marianna Parszewska Marianna Parszewska Tekla Parszewski Filip Parszewski Franciszek Parszewski Jakub Parszewski Jan Parszewski Karol Parszewski Władysław Pastuszka Aniela Pastuszka Antoni Stanisław Pastuszka Marianna Pastuszka Stanisław Józef Pastuszka Tomasz Pastuszka Tomasz Patek Antoni Patek katarzyna Patek Stefan Patron Szlama Patryniak Feliksa Patryniak Jan Pawelec Antonina Pawlak Francsizek Pawlak Jan Pawlak Józef Pawlina Jadwiga Pawlina Józefa Pawlina Marianna Pawlina Stanisława Pawlina Zofia Pąatek Franciszka Pączek Anna Pączek Franciszek Pączek Jan Pączek Józef Pączek Katarzyna Pączek Tekla Pączek Wojciech Penkalska Elżbieta Pękala Janina Piasta Józef Piasta Kazimierz Piatkowska Zofia Aurelia Piatraszewski Jan Piątek Anna Piątek Anna Piątek Antoni Piątek Antoni Piątek Franciszka Piątek Genowefa Piątek Genowefa Piątek Helena Piątek Helena Piątek Jan Piątek Jan Piątek Józef Piątek Józefa Piątek Józefa Piątek Marianan Piątek Marianna Piątek Stanisław Piątek Stanisław Piątek Stanisława Piątek Stanisława Piątek Wojciech Piątkowska Władysława Piątkowski Michał Piechurska Marianna Piechurski Stefan Pietraszewska Eleonora Pietrzyk Agnieszka Pietrzyk Andrzej Pietrzyk Anna Pietrzyk Janina Pietrzyk Ludwik Pietrzyk Marianna Piętowska Emilia Michalina Pinczewska Halina Piotrowski Henryk Piotrowski Michał Piotrowski Władysław Piskorz Franciszek Piskorz Franciszka Piskorz Jan Piskorz Jan Piskorz Łucja Pista Janina Piszczek Antonina Piszczek Eleonora Piszczek Janina Piszczek Józefa Piszczek Marianna Piszczek Stanisław Piszczek Stanisława Piszczek Zofia Joanna Piwońska Anna Piwoński Józef Piwowarczyk Katarzyna Płachecka Celina Płachta Marcina Płachta Marianna Płachta Stanisław Płachta Stanisława Płaskociński Józef Płowiec Antoni Płowiec Franciszek Płowiec Jan Płowiec Marianna Podczaski Stefan Podstolski Maksymilian Podwój Marcjanna Podwój Marianna Podwój Marianna Poniatowska Marianan Poniatowski Franciszek Popczyński Bolesław Popczyński Józef Popczyński Józef Popińska Antonina Popińska Bolesława Popińska Janina Popiński Michał Pożyczka Jan Pożyczka Józefa Pożyczka Katarzyna Pożyczka Stanisław Prasek Feliksa Prasek Franciszek Prażmowska Marianna Prażmowski Andrzej Prażmowski Józef Prażmowski Wojciech Preszker Abram Przytuła Leon Pudzianowska Józefa Pudzianowska Julianna Pudzianowska Marianna PudzianowskaAnna Pudzianowski Antoni Pudzianowski Jan Pudzianowski Jan Pudzianowski Jan Pudzianowski Józef Pudzianowski Marian Pudzianowski Stanisław Pudzianowski Stanisław Pudzianowski Tadeusz Pyryt Antonina Pyryt Feliks Pyryt Paweł Pyryt Piotr Pyryt Władysław Pytyt Marianna Raczkowski Stefan Rajchman Joel Rajzman Majer Chil Rdzanek Jan Rdzanek Józefa Rdzanek Teofil Rdzanek Wacława Rdzanek Wincenty Andrzej Rdzanek Władysława Reczko Jan Redestowicz Józefa Redestowicz Stanisław Redestowicz Stanisława Redestowicz Stefan Rochenszwab Bajla Rogala Teofila Rogala Wojciech Rojek Andrzej Rojek Franciszek Rojek Julia Rojek Katarzyna Rojek Małgorzata Rojek Rozalia Rojek Stanisław Rojek Stefan Rojek Władysław Rokicińki Julian Rokicińska Waleria Rokicińska Zofia Stanisława Rokiciński Bronisław Rokiciński feliks Rokiciński Stanisław Rokiciński Wacław Rokosz Katarzyna Rola Jacenty Rola Jan Rola Katarzyna Rola Łucja Rola Marianna Romalczyk Walentyna Romanowska Stefania Romanowska Zofia Romanowski Jan Romanowski Józef Romanowski Wojciech Romelczyk Franciszek Rottenberg Eliasz Rottenberg Estera Rozenberg Szmul Rozenblum Cipa Jochweta Rozenblum Fajga Cyrla Rozenblum Lejzor Rubinsztajn Janas Rudzińska Józefa Rudziński Feliks Rusek Francsizek Rusek Sylwestera Rutkowska Antonina Rutkowski Antoni Rybińska Józefa Rybińska Stanisława Rybińska Stefania Rybińska Władysława Rybińska zofia Rybiński Szymon Rybska Ewa Rybska Franciszka Rybska Marianna Rybska Zofia Rybski Franciszek Rybski Piotr Rychlicka Genowefa Rychlicka Janina Rychlicka Marianna Rychlicka Zofia Rychlicki Jan Rychlicki Paweł Rychlicki Piotr Rychlicki Stefan Rzadkowska Marianan Rzadkwoska Eleonora Rzycka Rozalia Rzycki Józef Sadkowska Łucja Sadkowski Jan Sadkowski Józef Sadowska Józefa Sadowski Feliks Sadowski Wojciech Sadza Antoni Sadza Katarzyna Salomon Anna Salomon Stanisław Sałacińska Marianna Sekuła Anna Sekuła Antoni Sekuła Józef Sekuła Stanisław Sekuła Stefan Senderowski Jakub Serafin Antoni Serafin Franciszka Serafin Jan Serafin Janina Serafin Józef Serafin Piotr Siara Antoni Siczek Antoni Siczek Antoni Siczek Antoni Siczek Józefa Siczek Józefa Siczek Józefa Siczek Marianna Siczek Stanisław Siczek Stanisław Siczek Stanisław Siczek Stanisław Siczek Władysław Siczek Władysław Siczek Władysław Sieczka Andrzej Siedlecka Marianna Siekierzyńska Antonina Siekierzyńska Marianna Siekierzyńska Stanisława Siekierzyński Adam Siekierzyński Wojciech Sieradz Józef Sieradz Kazimiera Marianna Sierawska Marianna Siewierska Helena Siewierska Marianna Siewierski Jan Siewierski Jan Sikora Antoni Sikora Józefa Siurnik Józef Siurnik Józefa Siurnik Karol Siurnik Stanisław Siurnik Wojciech Siwak Aniela Siwak Józefa Siwak Marianna Siwak Michał Siwak Stanisława Siwak Wojciech Skiba Jan Skiba Marianna Skiba Wojciech Skorża Adam Skorża Bronisława Skorża Bronisława Skorża Genowefa Skorża Genowefa Skorża Henryk Skorża Jadwiga Skorża Józef Skorża Marianna Skorża Stanisław Skorża Wacław Skrok Adam Skrok Antoni Skrok Franciszka Skrok Józef Skrok Józefa Skrok Wiktoria Skrzyńska Cecylia Skrzyńska Rozalia Skrzyńska Weronika Skrzyński Stanisław Skrzypkowska Barbara Skrzypkowska Łucja Skrzypkowska Marcjanna Skrzypkowska Marianan Skrzypkowska Wiktoria Skrzypkowski Antoni Skrzypkowski Józef Skrzypkowski Michał Skrzypowska Łucja Skupiński karol Słomczyński Ludwik Słowińska Agnieszka Słowińska Aniela Słowińska Józefa Słowińska Julianna Słowińska Marianna Słowiński Adam Słowiński Piotr Słowiński Władysław Słyk Józef Słyk Katarzyna Smaga Jan Sobania Bolesław Sobania Franciszek Sobania Marianna Sobania Stanisława Sobieraj Jan Sobieraj Józefa Sobieraj Katarzyna Sobieraj Marianna Sobieraj Rozalia Sobieraj Stanisława Sobolewska Florentyna Sobolewska Józefa Sobolewska Ludwika Sobolewska Weronika Sobolewski Antoni Sobolewski Francsizek Sobolewski Jan Soból Anna Soból Jan Soból Paweł Sobół Józef Socha Jan Socha Józef Socha Józef Socha Józefa Socha Marianna Socha Mateusz Socha Weronika Socha Wiktoria Socha Władysław Socha Władysław Sodel Antonbi Sodel Barbara Solecka Józefa Sowa Agnieszka Sowa Andrzej Sowa Franciszek Sowa Franciszek Sowa Jan Sowa Katarzyna Sowa Marianna Stachowicz Franciszek Stachurski Leon Staniewska Jadwiga Staniewska Teofila Staniewski Aleksander Staniewski Walenty Staniewski Walenty Aleksander Stanios Antoni Stanios Jan Stanios Marianna Stanisk Jan Stanisławek Apolinary Stanisławek Czesław Stanisławek Jan Stanisławek Józefa Stanisławek Wacław Stankowska Karolina Starzyński Stanisław Stępień Maeianna Stępnikowska Marianna Stępnikowska Marianna Stępnikowska Zofia Stępnikowska Zofia Irena Stępnikowski Michał Stępnikowski Stanisław Stiller Icek Stiller Icek Stolarczyk Wawrzyniec Stolarczyk Wiktoria Strojnowska Agnieszka Stróż Paweł Stróż vel Strus Marianna Stróżka Jan Stróżka Janina Stróżka Józefa Struż Andrzej Stryuż vel Strus Piotr Strzecha Piotr Stysiek Józef Stysiek Stanisław Sukiennik Ewa Sulima Marianna Sulima Stanisław Sułecki Antoni Sułek Antoni Sułek Józefa Sułek Katarzyna Sułkowski Ignacy Sygutowska Aleksandra Zofia Sygutowska Kazimiera Marianna Sygutowska Marianna Antonina Sygutowska Marianna Cecylia Sygutowski Wojciech Szablicka Francsizka Szablicki Józef Szadkowska Marianna Szadkowski Józef Szajnkind Chuma Szajnkind Dawid Szlama Szajnkind Dwojra Szajnkind Herszek Szajnkind Jankiel Szajnkind Rochma Szara Franciszka Szara Stanisława Szary Józef Szary Paweł Szelągowska Eugenia Szeloch Aleksander Szeloch Edward Ludwik Szeloch Ignacy Ludwik Szeloch Sabina Szeloch Sabina Maria Szeloch Zofia Helena Szewczyk Adelajda Szewczyk Karolina Szewczyk Wawrzyniec Sznyr Antoni Sznyr Franciszek Sznyr Jan Sznyr Józef sznyr Magdalena Sznyr Stanisław Sznyr Waleria Sznyr Władysław Sznyr Władysława Sznyr Zofia Szpajzman Bajla Maria Szpajzman Chana Ruchla Szpajzman Estera Szpajzman Icek Szpajzman Matla Szpajzman Pejsak Szpajzman Prywa Małka Szpajzman Sura Mindla Szpajzman Szulim Sztajman Chaim Sztajman Dobra Sztajman Frymeta Sztajman Ita Sztajman Ita Sztajman Kiwa Sztajman Mojsze Sztajman Ruchla Sztajman Srul Icek Sztajnberg Dawid Sztajnberg Zyska Szwarcberg Rubin Szwarcberg Szajndla Szwed Józef Szyler Leopold Szyler Stanisława Szymańska Julianna Szymczyk Antonina Szynkieiwcz Feliks Jacek Szynkiewicz Julian Szynkiewicz Marianna Szynkiewicz Wacław Śliwińska Józefa Śliwiński Szymon Śmiałek Wojciech Świątek Zofia Świątkowska Anna Świątkowska Marianna Świątkowskai Franciszek Świątkowski Maciej Świątkowski Michał Świątkowski Stanisław Świniarska Marianna Świniarski Paweł Śwliwińska Aniela Taraś Marianan Targosz Mieczysława Tarnowska Marianna Terlecka Zofia Stanisława Tkaczyk Ewa Tkaczyk Jan Tkaczyk Józefa Tokarska Agnieszka Tokarska Katarzyna Tokarska Marianna Tokarska Stanisława Tokarska Zofia Tokarski Jan Tokarski Józef Tokarski Stanisław Tokarski Władysław Tomkowska Anna Tomkowska Ewa Tomkowska Franciszka Tomkowska Helena Tomkowska Helena Tomkowska Józefa Tomkowska Józefa Tomkowska Katarzyna Tomkowska Katarzyna Tomkowska Marianan Tomkowska Marianna Tomkowska Rozalia Tomkowski Edward Tomkowski Edward Tomkowski Jan Tomkowski Stanisław Tomkowski Wiktor Tomkowski Wincenty Trybuł Feliks Trybuł Jan Trybuł Magdalena Trybuł Marianna Trybuł Michał Trybuł Paulina Trybuł Stanisław Trybuł Walenty Trybuła Antoni Trybuła Antoni Trybuła Ewa Trybuła Jan Trybuła Józefa Trybuła Marianna Trybuła Marianna Trzebińska Anna Trzebińska Halina Maria Trzebińska Jadwiga Trzebińska Janina Trzebińska Julia Maria Trzebińska Stanisława Józefa Trzebińska Zofia Trzebiński Jan Trzebiński Jan Trzebiński Tadeusz Trzmiel Elżbieta Trzmiel Józef Turek Błażej Turek Józef Turek Józefa Turek Kazimierz Turek Marianna Tusimek Władysław Tuzimek Florentyna Tuzimek Katarzyna Tuzimek Katrzyna Tuzinek Eleonora Tuzinek Franciszek Tuzinek Jan Tworek Jan Tworek Marcela Umińska Antonina Umińska Irena Umińska Maria Umiński Jan Wojciech Umiński Tomasz Andrzej Vierege Franciszek Wachnicka Aleksandra Zofia Wachnicki Józef Wajsbort Fajga Wajsbort Lejzor Wajsfus Chana Wajsfus Dawid Szmul Wajsfus Estera Małka Wajsfus Icek Wajsfus Izaak Abram Wajsfus Lejbuś Wajsfus Perla Dwojra Wajsfus Sura Szajndla Wajsfus Zysman Waksberg Rywen Walczak Aleksander Walczak Andrzej Walczak Antonina Walęga Marianna Wałęga Franciszek Wałęga Maksymilian Wałęga Stanisław Wancerz Stanisława Waniak Anna Waniak Rozalia Waniak Stefania Waniak Stefania Waniak Wojciech Waniak Wojciech Waniak Zofia Warchałowska Franciszka Warchałowski Bolesław Warchoł Eleonora Warchoł Jan Wardawa Andrzej Wardzyński Antoni Wasiak Jan Wasiak Jan Wasiak Józef Wasiak Józef Wasiak Karol Wasiak Marianna Wasiak Marianna Wasiak Rozalia Wasiak Wiktoria Wasiak Wincenty Wasiak Władysław Wasiak Wojciech Wasiak Zofia Wasil Franciszek Wasil Ignacy Wasil Janina Wasil katarzyna Wasil Marianna Wasil Marianna Wasil Stanisława Wasil Stefan Wasil Władysława Wasil Zofia Wejchert Brygida Węglińska Marianan Węgliński teodor Wiechowska Marianna Wiechowski Franciszek Wiechowski Stanisław Wieczorek Ewa Wieczorek Józef Wierzbica Eleonora Wierzbica tekla Wierzbicak Józefa Wierzbicka Franciszka Wierzbicka Marianna Wierzbicki Adam Wierzbicki Andrzej Wierzbicki Józef Wierzbicki Julianna Więckowski Adam Wijata Franciszka Wijata Józef Wijata Michał Wilczyńska Stefania Wilkowska Rozalia Winiarska Aniela Winiarska Marianna Winiarski Jan Winiarski Stanisław Witecka Stefania Witecka Stefania Witecki Tomasz Witecki Tomasz Witkowska Józefa Witkowski Piotr Wiźniak Antonina Włodarczyk Feliks Włodarczyk Małgorzata Włoskowicz Feliks Włoskowicz Genowefa Włoskowicz Marianna Wojciechowski Jakub Wojtala Helena Wolak Jan Wolak Zofia Wolman Aba Wolman Chaja Wolman Moszek Jankiel Wolska Józefa Wolska Julianna Wolski Antoni Wolski Jakub Wolski Jan Wolszczak Jakub Wolszczak Jan Wolszczak Józefa Wolszczak Józefa Woźniak Józefa Woźniak Karol Wójcicka Eleonora Wójcicka Marianna Wójtowicz Piotr Wróblewska Marianna Wróblewska Marianna Wydra Anna Wydra Anna Wydra Jan Wydra Jan Zadruzny Konstanty Zadrużna Marianna Zagożdżon Jakub Zagożdżon Józef Zagożdżon Łukasz Zagożdżon Piotr Zagożdżon Stanisław Zając Antonina Zając Jan Zając Jenta Zając Józef Zając Julianna Zając Marianna Zając Stefan Zajdenweber Icek Zakrzewska Francsizka Zakrzewski Józef Zalcber Hilary Zalcberg Szymon Zandenweber Szlama Zaręba Józefa Zarychta Józefa Zarychta Marianna Zarychta Wojciech Zawadzka Antonina Zawadzka Józefa Zawadzka Marianna Zawadzki Antoni Zawadzki Franciszek Zawadzki Jan Zawadzki Józef Zawadzki Stanisław Zawadzki Stanisław Zawadzki Szczepan Zawadzki Władysław Zawisza Andrzej Zawisza Andrzej Zawisza Franciszka Zawisza Ignacy Zawisza Ignacy Zawisza Jan Zawisza Jan Zawisza Jan Zawisza Kacper Zawisza Kazimierz Zawisza Ludwik Zawisza Ludwika Zawisza Marcjanna Zawisza Marcjanna Zawisza Marcjanna Zawisza Marianna Zawisza Marianna Zdziech Jan Zieba Józefa Zielińska Franciszka Zielińska Katarzyna Zielińska Marianna Zielińska Marianna Zieliński Józef Zieliński Marian Zieliński Stanisław Zieliński Stanisław Zielonka Jan Zielonka Jan Zielonka Marianna Zielonka Władysława Ziemska Katarzyna Ziemski Jan Zietek Janina Zietek Józef Zięba Anna Zięba Antonina Zięba Franciszka Zięba Ignacy Zięba Jan Zięba Jan Zięba Jan Zięba Teofila Zięba Władysław Ziętek Antoni Ziętek Franciszek Ziętek Franciszka Ziętek Franciszka Ziętek Jakub Ziętek Jan Ziętek Janina Ziętek Janina Ziętek Józef Ziętek Józefa Ziętek Józefa Ziętek Marianna Ziętek Marianna Ziętek Stanisław Ziętek Stanisław Ziętek Szczepan Ziętkowska Aniela Ziętkowska Antonina Ziętkowski Wincenty Ziółko Antonina Ziółko Marianna Ziółko Władysław Zisblat Mojżesz Zych Anna Zych Antoni Zych Antoni Zych Franciszka Zych Józef Zych Józefa Zych Katarzyna Zych Ludwik Zych Marianan Zych Marianna Zych Wojciech Zych Zofia Zylberberg Chuma Zylberberg Hersz Lejb Zylbersztejn Dawid Żabner Josek Żak Antoni Żak Jadwiga Żak Józef Żak Józefa Żak Kazimierz Żak Paulina Żak Stefan Żak Wacław Żóraw Szymon Żórawski Franciszek Żyła Ewa

Indeks przedmiotowy

Subjects:
Bank Handlowy w Łodzi Oddział w Radomiu
Fabryka sukna W.A. Muller w Toamszowie Mazowieckim
Powiatowa Kasa Chorych w Radomiu
Wojskowa Wytwórnia Broni w Radomiu

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Sąd Pokoju w Radomiu


Inne nazwy twórcy:

Sąd Grodzki w Radomiu

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution