Return to search

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Belsk

1876-1912 Reference: PL/58/PL-58-487/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Urszula Pietrzak, Ewelina Majsterek
2012-06-05
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1876-1911, sygn. 1-36; allegata do akt zaślubionych 1876-1878, 1880-1910, sygn. All. 1-34. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Belsk. Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Księgi metrykalne
 • 2 Alegata

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

70 j.a. jednostka archiwalna, .73 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 70 j.a. .73 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:Adamowicz Wojciech Adamowicz Zofia Adamska Agnieszka Adamska Antonina Adamska Katarzyna Adamska Konstancja Adamska Marianna Adamska Natalia Adamska Stanisława Adamska Zofia Adamska Zofia Adamski Antoni Adamski Franciszek Adamski Ignacy Adamski Jan Adamski Józef Adamski Józef Adamski Michał Adamski Stanisław Adamski Władysław Adamski Władysław Aleksandrowicz Marianna Aleksandrowska Marianna Aniszewska Eugenia Aniszewski Józef Anuszewska Eugenia Anuszewski Wacław Anyszewska Eugenia Anyszewski Władysław Augustyniak Józef Baba Jakób Babut Aleksander Bacciarelli Jerzy Bacciarelli Marcel Stanisław Baczarelli Julia Badecki Józef Badowska Agnieszka Badowska Albina Badowska Anna Badowska Antonina Badowska Antonina Badowska Antonina Badowska Antonina Badowska Antonina Badowska Antonina Badowska Antonina (z) Badowska Antonina (z) Badowska Apolonia Badowska Barbara Badowska Franciszka Badowska Józefa Badowska Józefa Badowska Józefa Badowska Julianna Badowska Katarzyna Badowska Marianna Badowska Marianna Badowska Marianna Badowska Marianna Badowska Marianna Badowska Marianna Badowska Marianna Badowska Marianna Badowska Rozalia Badowska Rozalia Badowska Stanisława Badowska Tekla Badowska Tekla Badowska Weronika Badowska Wiktoria Badowski Franciszek Badowski Franciszek Badowski Ignacy Badowski Jan Badowski Jan Badowski Kazimierz Badowski Piotr Badowski Piotr Badowski Roch Badowski Stanisław Badowski Walenty Badowski Walenty Badowski Walenty Badowski Walenty (z) Bakalarczyk Józef Bakalarczyk Marianna Bakalarczyk Stanisława Balcerowicz Michał Balcerowicz Wojciech Bałut Aleksander Bałut Antoni Bałut Antoni Bałut Antoni Bałut Antonina Bałut Franciszek Bałut Franciszka Bałut Józefa Bałut Kazimierz Bałut Marcin Bałut Marianna Bałut Marianna Bałut Michał Bałut Michał Bałut Paweł Bałut Paweł Bałut Paweł Bałut Walenty Bałut Wojciech Bałut Zofia Banasiak Jan Banasiak Karolina Banasiak Marianna Banasieiwcz Wacław Banasieiwcz Wacław Banasieiwcz Waleria Banasiewicz Antonina Banasiewicz Antonina Banasiewicz Antonina (z) Banasiewicz Edward Banasiewicz Emilia Banasiewicz Jan Banasiewicz Janina Banasiewicz Józefa Banasiewicz Marianna Banasiewicz Władysław Banasikiewicz Marianna Banasikowska Teodozja Banasikowska Zofia Banasikowska Zofia Banasikowski Antoni Konstanty Banasikowski Antoni Konstanty (z) Banasikowski Piotr Banasikowski Stanisław Banasikowski Teodor Banaszkieiwcz Stanisława Banaszkiewicz Banaszkiewicz Bronisław Banaszkiewicz Julian Banaszkiewicz Michał Banaszkiewicz Michał (z) Banaszkiewicz Tadeusz Banaszkiewicz Wiktoria Banaszkiewicz Władysław Banaszkowski Bolesław Banaśkiewicz Barański Jan BarańskiAdam Bartosiak Anna Bartosiak Anna Bartosiak Antoni Bartosiak Antonina Bartosiak Jan Bartosiak Janina Bartosiak Józef Bartosiak Marianna Bartosiak Michał Bartosiak Piotr Bartosiak Rozalia Bartosiak Stefania Bartosiak Walenty Bartosiak Zofia Bąba Zofia Bączkowski Karol Bednarska Marianna Bednarska Marianna Bednarska Stefania Bednarski Bednarski Jakub Bednarski Jan Bednarski Jan Belka Franciszka Beracki Jan Białecka Jadwiga Biały Karol Bibrowska Albina Bibrowska Helena Katarzyna Bibrowska Michalina Bibrowska Zofia Bibrowski Bibrowski Antoni Bibrowski Mieczysław Aleksander Bibrowski Szczepan Bibrowski Walenty Biderman Petronela Biderman Stanisław Biedrzycka Antonina Biedrzycka Józefa Biedrzycka Ludwika Biedrzycki Jan Bielecka Marianna Bielski Władysław Bieńkowski Michał Biernacka Józefa Biniszewska Antonina Binkiewicz Jakub Biziak Antoni Biziak Antoni (z) Biziak Józefa Blaźniak Michał Blaźnik Władysław Bloński Stanisław Blumst Helena Blumsztejn Helena Błaszczyk Ignacy Wojciech Bocheńska Rozalia Bociarska Antonina Boczkowska Teresa Antonina Boczkowski Józef Boczkowski Władysław Bogoń Marianna Bogucka Marianna Bomba Helena Bomba Stanisław Bomba Stanisław Bomba Zofia Boniecka Boniecka Antonina Boniecki Antoni Boniecki Ignacy Boniecki Jan Boniecki Wawrzyniec Borkowki Józef Borkowska Aniela Borkowska Anna Borkowska Antonina Borkowska Antonina Borkowska Karolina Borkowska Łucja Borkowska Marianna Borkowska Marianna Borkowska Marianna Borkowska Marianna Borkowska Marianna z Jasińskich Borkowska Tekla Borkowska Wacława Borkowska Zofia Borkowski Bronisław Borkowski Bronisław Borkowski Jan Borkowski Jan Borkowski Józef Borkowski Józef Borkowski Lucjan Borkowski Michał Borkowski Piotr Borkowski Stefan Borkowski Szczepan Borman Michał Borzeńska Rozalia Bośka Julia Bośka Julianna Bośka Wiktor Boziak Michał Bożencka Julianna Maria Bożyk Wacław Brandowska Franciszka Brandowska Franciszka Braum Marian Brodzicka Emilia Brozdowicz Julianna Bryrska Tekla Brzezina Walenty Brzezina Walenty Brzezińska Antonina Brzezińska Antonina Brzezińska Antonina Brzezińska Bronisława Brzezińska Katarzyna Brzezińska Marianna Brzezińska Naralia Brzezińska Stefania Brzezińska Waleria Brzezińska Wiktoria Brzezińska Zofia Brzeziński Andrzej Brzeziński Andrzej Brzeziński Antoni Brzeziński Bolesław Brzeziński Ignacy Brzeziński Ignacy Brzeziński Ignacy Brzeziński Jan Brzeziński Jan Brzeziński Jerzy Brzeziński Józef Brzeziński Józef Brzeziński Kazimierz Brzeziński Kazimierz Brzeziński Leon Brzeziński Michał Brzeziński Stanisław Brzeziński Stanisław Brzeziński Stefan Brzeziński Szczepan Brzeziński Walenty Brzeziński Walenty Brzeziński Władysław Brzeziński Władysław Brzozowska Helena Brzozowski Antoni Brzozowski Jan Bubińska Stanisława Buczyński Julian Budziarski Andrzej Budzińska Antonina Budzińska Helena Budziński Feliks Budziński Jan Budziński Konstanty Budziszewska Antonina Budziszewska Antonina Budziszewska Józefa Budziszewska Marianna Budziszewska Rozalia Budziszewska Zofia Budziszewska Zofia Budziszewski Andrzej Budziszewski Jan Budziszewski Józef Budzyńska Joanna Budzyńska Julia Budzyńska Karolina Budzyńska Karolina Budzyńska Marianna Budzyńska Marianna Budzyńska Stefania Budzyński Aleksander Budzyński Antoni Budzyński Jan Budzyński Konstanty Budzyński Władysław Buksiewicz Bładysław Bulińska Marianna Burakowska Weronika Burakowski Piotr Burczyńska Julianna Burska Leokadia Burska Maria Burska Stanisława Burska Stefania Burska Stefania Burska Wiktoria Maria Burski Andrzej Burski Mamert Burski Stanisław Burski Wacław Burzyńska Burzyńska Anna Burzyńska Józefa Burzyńska Józefa Burzyńska Marianna Burzyńska Marianna Burzyńska Marianna Burzyńska Marianna Burzyński Burzyński Jan Burzyński Michał Burzyński Walenty Burzyński Władysław Burzyński Władysław Bydzyńska Marianna Bykowska Józefa Byliniak Andrzej Byliniak Anna Byliniak Anna (z) Byliniak Antonina Byliniak Antonina Byliniak Franciszek Byliniak Franciszek Byliniak Franciszka Byliniak Franciszka Byliniak Jan Byliniak Józef Byliniak Józefa Byliniak Józefa Byliniak Małgorzata Byliniak Marianna Byliniak Marianna Byliniak Marianna Byliniak Marianna Byliniak Stanisław Byliniak Stanisław Byliniak Stanisława Byliniak Walenty Byliniak Zofia Byliniak Zofia Byliński Jan Byliński Kazimierz Byrska Antonia Byrska Antonina Byrska Bronisława Byrska Bronisława Byrska Bronisława Byrska Ewa Byrska Feliksa Byrska Feliksa Byrska Franciszka Byrska Józefa Byrska Katarzyna Byrska Kazimiera Byrska Ludwika Byrska Ludwika Byrska Maria Aniela Byrska Marianna Byrska Michalina Byrska Michalina Byrska Rozalia Byrska Rozalia (z) Byrska Stanisława Byrska Tekla Byrska Tekla Byrska Zofia Byrska Zofia Byrska Zofia Byrska Zofia Byrska Zofia Byrski Byrski Aleksander Byrski antoni Byrski antoni Byrski Eugeniusz Byrski Franciszek Byrski Franciszek Byrski Franciszek Byrski Jan Byrski Jan Byrski Jan Byrski Jan Byrski Jan Byrski Józef Byrski Józef Byrski Józef Byrski Kacper Byrski Kazimierz Byrski Kazimierz Byrski Stanisław Byrski Stanisław Byrski Stanisław Byrski Tytus Byrski Walenty Byrski Wojciech Byrski Wojciech Cąderek Jan Cąderek Piotr Cegiełka Cegiełka Marianna Cegiełka Marianna (z) Cegiełkowska Marianna Cegiełkowski Piotr Celarska Klemantyna Celarska Waleria Celiarski Józef Celińska Marianna Celińska Marianna Celiński Józef Celiński Szymon Celiński Szymon Chabecki Stanisław Cherbut Helena Cherbut Stanisław Cherlicki Bolesław Chernicki Stanisław Chilkiewicz Stanisława Chlewiński Józef Chmiel Antoni Chmiel Regina Chmielarski Marcel Chmielarski Teofil Chmielarski Teofil Chmielewska Antonina Chmielewska Helena Chmielewska Józefa Chmielewska Marianna Chmielewska Michalina Chmielewska Wiktoria Chmielewski Chmielewski Jan Chmierski Marcin Cholewińska Aleksandra Cholewińska Anna Cholewińska Antonina Cholewińska Antonina Cholewińska Antonina Cholewińska Jadwiga Cholewińska Jadwiga (z) Cholewińska Julianna Cholewińska Scholastyka Cholewińska Wiktoria Cholewińska Zofia Cholewińska Zofia (z) Cholewiński Aleksander Cholewiński Antoni Cholewiński Antoni Cholewiński Antoni Cholewiński Franciszek Cholewiński Jan Cholewiński Jan (z) Cholewiński Józef Cholewiński Józef Cholewiński Józef (z) Cholewiński Marcin Cholewiński Marcin Cholewiński Michał Cholewiński Michał Cholewiński Stanisław Cholewiński Walenty Cholewiński Walenty Chudzik Katarzyna Chyłkiewicz Jan Chyłkiewicz Janina Chyłkiewicz Karolina Chyłkiewicz Katarzyna Chyłkiewicz Stanisława Ciaś Adam Ciaś Apolonia Ciaś Bronisław Ciaś Franciszek Ciaś Helena Ciaś Jakub Ciaś Józefa Ciaś Marianna Ciaś Marianna Ciaś Rozalia Ciaś Władysław Ciaś Zofia Ciaś Zofia Ciegiełkowski Walenty Cielak Paweł Ciepieniak Aleksandre Ciepieniak Antoni Ciepieniak Antoni Ciepieniak Antonina Ciepieniak Antonina Ciepieniak Bronisław Ciepieniak Edward Ciepieniak Franciszek Ciepieniak Franciszka Ciepieniak Franciszka Ciepieniak Franciszka Ciepieniak Helena Ciepieniak Helena Ciepieniak Jadwiga Ciepieniak Jadwiga Ciepieniak Jadwiga Ciepieniak Jan Ciepieniak Jan Ciepieniak Jan Ciepieniak Jan Ciepieniak Jan Ciepieniak Józef Ciepieniak Józef Ciepieniak Józef Ciepieniak Józef (z) Ciepieniak Józefa Ciepieniak Józefa Ciepieniak Józefa Ciepieniak Julianna Ciepieniak Karolina Ciepieniak Katarzyna Ciepieniak Marianna Ciepieniak Marianna Ciepieniak Marianna Ciepieniak Marianna Ciepieniak Marianna Ciepieniak Marianna Ciepieniak Marianna Ciepieniak Marianna II Ciepieniak Stanisław Ciepieniak Stanisław Ciepieniak Stanisław Ciepieniak Stanisław (z) Ciepieniak Stanisława Ciepieniak Stefan Ciepieniak Szczepan Ciepieniak Teodora Ciepieniak Wacława Ciepieniak Walenty Ciepieniak Wiktoria Ciepieniak Władysław Ciepieniak Władysław Ciepieniak Władysław Ciepieniak Zofia Ciepieniak Zofia Ciepieniak Zofia Ciepieńka Ciepieńka Antoni Ciepieńka Janina Ciepieńka Józef Ciepieńka Józefa Ciepieńka Marianna Ciepieńka Michał Ciepieńka Szczepan Ciepieńka Walenty Ciepieńka Zofia Ciepieńska Katarzyna Ciepińska Marianna Ciepłota Anna Ciepłota Anna (z) Ciepłota Antonina Ciepłota Jakub Ciepłota Jan Ciepłota Ludwika Ciepłota Marianna Ciepłota Marianna Ciepłota Marianna (z) Ciepłota Stanisław Ciepłota Walenty Ciepłota Wojciech Cies Władysław Cieślak Cieślak Anna Cieślak Anna Cieślak Antoni Cieślak Edward Cieślak Helena Cieślak Jadwiga Cieślak Jan Cieślak Jan Cieślak Jan Cieślak Józef Cieślak Józef Cieślak Józefa Cieślak Józefa (z) Cieślak Marianna Cieślak Marianna Cieślak Marianna Cieślak Marianna Cieślak Marianna Cieślak Marianna Cieślak Paweł Cieślak Tekla Cieślak Tekla Cieślak Teofila Cieślak Walenty Cieślak Wawrzyniec Cieślak Wiktoria Cieślak Wojciech Cieślak Wojciech Cieślak Zofia Cieśliński Antoni Cisek Marianna Crzanowski Jan Cupriak Franciszka Cupriak Walenty Cybulska Józefa Cybulska Józefa (z) Cybulska Marianna Cybulska Marianna (z) Cybulski Jan Cybulski Piotr Zdzisław Cybulski Stanisław Konstanty Cygański Alfred Cypriak Józef Cywka Tadeusz Czajkowska Urszula Czajkowski Antoni Czajkowski Franciszek Czamarska Franciszka Czamarska Franciszka (z) Czamarska Marianna Czamarska Marianna Czamarska Tekla Czamarska Tekla Czamarska Tekla Czamarski Maciej Czapska Marianna Czarencki Czarnecka Aleksandra Czarnecka Jadwiga Czarnecka Julianna Czarnecka Marianna Czarnecka Marianna Czarnecka Marianna Czarnecka Rozalia Czarnecka Stanisława Czarnecka Wiktoria Czarnecka Zuzanna Czarnecki Antoni Czarnecki Feliks Czarnecki Hippolit Czarnecki Ignacy Czarnecki Józef Czarnecki Stanisław Czarnecki Walenty Czarniecki Franciszek Czartoryski Tomasz Bogusław Czechowicz Stefania Czechowicz Stefania (z) Czechowski Henryk Jan Czekaj Walenty Czernecka Eugenia Czernecka Helena Czernecka Józefa Czernecki Czernecki Feliks Czernecki Jakub Czernecki Jan Czerwińska Anna Czerwińska Anna Czerwińska Anna Czerwińska Antonina Czerwińska Antonina Czerwińska Franciszka Czerwińska Helena Czerwińska Jadwiga Czerwińska Józefa Czerwińska Józefa Czerwińska Katarzyna Czerwińska Margareta Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Marianna Czerwińska Zdzisława Czerwińska Zofia Czerwińska Zofia Czerwińska Zofia Czerwiński Czerwiński Andrzej Czerwiński Antoni Czerwiński Antoni Czerwiński Feliks Czerwiński Franciszek Czerwiński Ignacy Czerwiński Jan Czerwiński Jan Czerwiński Józef Czerwiński Michał Czerwiński Michał Czerwiński Mikołaj Czerwiński Stanisław Czerwiński Tomasz Czerwiński Wacław Czystow Aleksander Adolf Czystow Józef Daszewski Stanisław Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Marianna Dąbrowska Marianna Dąbrowska Zofia Dąbrowski Adam Dąbrowski Bolesław Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Dąbrowski Józef Dąbrowski Józef Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Szczepan Dąbrowski Władysław Dąbrowski Władysław Dąbrowski Władysław Deka Józef Dembiak Franciszka Dembowska Antonina Derecki Jakub Dereniecka Józefa Dereniecki Dęboski Dębowska Aleksandra Dębowska Antonina Dębowska Antonina Dębowska Marianna Dębowska Marianna Dębowski Antoni Dębowski Franciszek Dębowski Jan Dębowski Piotr Dębski Jan Dębski Michał Długowski Władysław Dłużewska Stanisława Dłużewski Wojciech Dobrowolski Jan Dobrowolski Jan Dobrzeniak Jan Dobrzyniak Ludwika Dobrzyniak Marianna Dobrzyniak Michalina Dobrzyniak Stanisława Dobrzyniak Wojciech Dobrzyńska Bronisława Dodatko Anna Dodatko Anna Dodatko Antoni Dodatko Antoni (z) Dodatko Bronisław Dodatko Bronisław Dodatko Ferdynand Dodatko Franciszek Dodatko Franciszka Dodatko Helena Dodatko Helena Dodatko Hipolit Dodatko Ignacy Dodatko Jadwiga Dodatko Jan Dodatko Jan Dodatko Joanna Dodatko Joanna Dodatko Józefa Dodatko Józefa Dodatko Julianna Dodatko Marianna Dodatko Marianna Dodatko Michalina Dodatko Natalia Dodatko Róża Maria Dodatko Salomea Dodatko Stanisław Dodatko Tomasz Dodatko Wojciech Dodatko Zofia Domagalska Stanisława Domańska Maria Domasiewicz Marianna Domidorska Zofia Dorniewska Marianna Dorowolski Antoni Drogosiewicz Franciszka Drogowska Helena Drzewiecka Marianna Drzewiecka Paulina Drzewiecka Zofia Drzewiecki Jan Drzewiecki Michał Drzewiecki Michał Dubczyk Balbina Dubiel Czesław Dubiel Małgorzata Dubiel Małgorzata Dubiel Marianna Dubiel Marianna Dubiel Walenty Duda Franciszek Duda Jan Duda Józefa Duda Wiktor Dudek Marianna Dudziński Aleksander Dudziński Franciszek Dudzński Wincenty Leon Dunajewska Józefa Dupczyk Franciszka Dutkiewicz Antonina Dutkiewicz Feliks Dutkiewicz Marianna z Adamskich Dworzeński Antoni Dwurzyńska Marianna Dyba Aleksander Dybielak Marianna Dybka Jakub Dycer Michał Dyda Marianna Dylewska Eleonora Dylewska Michalina Dylewska Stanisława Dylewska Stanisława Dylewska Wiktoria Dylewski Jan Dziedzianowicz Janina Dziedzicka Izabela Dziedzicki Henryk Dziedzicki Józef Dziedzicki Józef Dziedzicki Zygmunt Dzienciowski Jan Dzieniewski Kazimierz Dzikołowski Marek Dzikowski Mikołaj Dziszek Marianna Dziszka Marianna Dziubiński Stanisław Dziubiński Stefan Fadkowska Helena Falęcki Tytus Faszczycki Andrzej Fatkowska Anastazja Fatkowska Helena Marianna Fatkowski Kazimierz Fatkowski Leopold Fatkowski Władysław Fatkowski Wojciech Fedoroiwcz Kazimierz Feliksiak Feliksiak Agnieszka Feliksiak Agnieszka (z) Feliksiak Andrzej Feliksiak Anna Feliksiak Antoni Feliksiak Antonina Feliksiak Bolesław Feliksiak Euganiusz Feliksiak Eugeniusz Feliksiak Franciszka Feliksiak Hieronim Feliksiak Ignacy Feliksiak Jadwiga Feliksiak Jakub Feliksiak Jakub Feliksiak Jan Feliksiak Jan Feliksiak Jan Feliksiak Jan Feliksiak Jan Feliksiak Janina Feliksiak Joanna Feliksiak Józef Feliksiak Józef Feliksiak Józef Feliksiak Józef Feliksiak Józefa Feliksiak Józefa (m) Feliksiak Marianna Feliksiak Marianna Feliksiak Marianna Feliksiak Marianna Feliksiak Mikołaj Feliksiak Mikołaj Feliksiak Stanisław Feliksiak Stanisław Feliksiak Szczepan Feliksiak Szymon Feliksiak Szymon Feliksiak Tekla Feliksiak Tekla Feliksiak Władysław Feliksiak Władysław Feliksiak Władysława Feliksiak Wojciech Feliksiak Zofia Feliksiak Zofia Feliksiak Zofia Felksiak Marianna Ferster Ludwika Fiałkowski Bolesław Fijałkowska Antonina Fijałkowski Andrzej Fijołek Ryszard Pankracy Fit Waleria Fiuczek Weronika Florczak Marianna Florczak Marianna Florczak Władysław Florczyk Józefa Frączak Agnieszka Frąk Helena Frątczyk Zofia Fronczak Anastazja Fronczak Bartłomiej Fronczak Eleonora Fronczak Eleonora Fronczak Franciszka Fronczak Józefa Fronczak Katarzyna Fronczak Michał Fronczyk Józef Fronczyk Józefa Fronk Apolinia Fronk Jan Fronk Makary Fronk Małgorzata Fronk Małgorzata Fronk Marianna Fronk Marianna Fronk Michał Fronk Paweł Fronk Paweł Fronk Piotr Fronk Rozalia Fronk Walenty Fronk Walenty Fronk Wiktoria Frontczak Anastazja Fuliński Bartłomiej Furmanik Józefa Furmańczyk Elżbieta Furmańczyk Józefa Furmańczyk Julianna Furmańczyk Marianna Furmańczyk Michalina Gadomska Ludwika Gaik Antoni Gaik Antoni Gaik Franciszek Gaik Franciszka Gaik Helena Gaik Helena Gaik Jakub Gaik Józef Gaik Józef Gaik Marianna Gaik Michał Gaik Stanisław Gaik Stanisława Gaik Walenty Gaik Walenty Gaik Władysław Gajeski Marcin Gajewska Antonina Gajewska Władysława Gajewska Władysława Gajewski Józef Gala Józef Gala Waleria Galant Marianna Galant Michał Galant Władysław Gałąska Janina Gałązka Antoni Gałązka Waleria Gałęziowska Zofia Gałęzowska Wacława Gałka Janina Gałka Michał Gałka Zofia Ganc Agnieszka Ganc Agnieszka Ganc Andrzej Ganc Andrzej Ganc Antoni Ganc Franciszka Ganc Michał Ganc Stefania Ganc Wacław Ganc Władysław Ganc Wojciech Gauze Karol Gawełkiewicz Edward Gawenda Józefa Gawin Marta Gawin Władysław Gawroński Stanisław Gątarek Franciszek Gibała Stanisław Gilewska Bronisława Gimel Eugania Glibow Franciszek Glińska Petronela Glowacka Franciszka Glowacka Marianna Głąb Franciszek Głąb Józef Głąb Józef (z) Głochowska Anna Głogos Zofia Głogosz Zdzisław Głogowski Michał Głowacka Franciszka Głowacka Helena Głowacka Helena Głowacka Helena Głowacka Katarzyna Głowacka Katarzyna Głowacka Tekla Głowacki Antoni Głowacki Jan Głowacki Jan Głowacki Jan Głowacki Jan Głowacki Jan Głowacki Jan (m) Głowacki Jan (z) Głowacki Józef Głowacki Józef Głowacki Marcin Głowacki Piotr Głowacki Stanisław Głowacki Szczepan Głowacki Władysław Głowacki Władysław Gniadzik Antoni Gniadzik Antoni Gniadzik Antonina Gniadzik Bolesław Gniadzik Bolesław Gniadzik Eleonora Gniadzik Eleonora Gniadzik Franciszka Gniadzik Jan Gniadzik Jan Gniadzik Józef Gniadzik Józefa Gniadzik Marcin Gniadzik Marianna Gniadzik Marianna Gniadzik Marianna Gniadzik Marianna Gniadzik Mikołaj Stefan Gniadzik Rozalia Gniadzik Rozalia Gniadzik Stanisław Gniadzik Stanisław Gniadzik Stanisława Gniadzik Stefania Gniadzik Szymon Gniadzik Tekla Goc Andrzej Goc Jadwiga Goc Marianna Goc Marianna Goede Joanna Emilia Golubiński Teodor Gołembiowska Eugenia Gołębiowska Bronisława Gołębiowski Stanisław Gołębiowski Zdziesław Gomulińska Joanna Gontarek Antoni Gontarek Józef Gontarek Michał Gontarek Teofila Gontarek Wiktoria Gontarek Zofia Gorzkowska Helena Gorzkowska Helena (z) Gorzkowska Waleria Gowień Antonina Gowin Anna Gowin Franciszek Gowin Franciszka Gowin Franciszka Gowin Helena Gowin Jan Gowin Jan Gowin Józefa Gowin Józefa Gowin Józefa (z) Gowin Katarzyna Gowin Marceli Gowin Marcin Gowin Marianna Gowin Marianna Gowin Marianna Gowin Marta Gowin Michalina Gowin Michał Gowin Romuald Gowin Władysław Gowin Zofia GowinAndrzej Gozdek Rozalia Góra Katarzyna Górecki Julian Górniak Anna Górniecka Aleksandra Górska Antonina Górska Franciszka Górska Jadwiga Górska Józefa Górska Katarzyna Górska Katarzyna Górski Grzegorz Górski Jan Górski Jan Górski Jan Górski Józef Górski Józef Górski Tadeusz Górzyński Antoni Górzyński Jakub Grabarczyk Agnieszka Grabczyński Józef Grabowska Józefa Grabowska Marianna Grabowska Marianna Grabowska Stanisława Grabowski Franciszek Grabowski Franciszek Grabowski Jan Grabowski Jan Grabowski Józef Grabowski Józef (z) Grabowski Mikołaj Gradowski Michał Gralewski Michał Grenberg Janina Greszczenko Jan Greszczenko Jan (z) Grodzicka Ewa Groniec Błażej Grotowska Marianna Grotowska Marianna Grotowska Zofia Grotowski Grzejszczyk Bolesław Grzejszczyk Helena Grzejszczyk Ignacy Grzejszczyk Michał Grzejszczyk Michał Grzejszczyk Wacław Grzejszczyk Zofia Grzeszczak Andrzej Grzeszczak Hieronim Grzeszczak Hieronim Grzeszczak Jakub Grzeszczak Sylwina Grzeszczyk Jan Grzeszczyk Jan Grzeszczyk Małgorzata Grzeszczyk Marianna Grzeszczyk Rozalia Grzeszczyk Tomasz Grzeszczyk Wacław Grzeszczyk Wacław Grzeszczyk Władysław Grzeszczyk Zofia Grzybowski Dominik Gulczyńska Antonina Gulczyńska Eleonora Gulczyńska Katarzyna Gurka Mrcin Gurka Stefan Gurmańczyk Michalina Gurska Franciszka Gut Antoni Gut Franciszka Gut Franciszka Gut Jan Gut Jan Gut Józefa Gut Józefa Gut Katarzyna Gut Marianna Gut Michał Gutkowska Franciszka Gutkowski Franciszek Gwardziński Antoni Gwiazda Eugenia Gwiazda Eugenia Gwiazda Franciszka Gwiazda Franciszka Gwiazda Jakub Gwiazda Marianna Gwiazda Paweł Gwiazda Stefan Gwiazda Stefania Gwiazda Walenty Halicka Stanisława Halicki Lucjan Hejna Kazimierz Hejne Helena Hejne Władysław Herbut Helena Herbut Jan Herbut Marcin Herbut Marianna Herbut Mateusz Herbut Rozalia Herbut Stanisław Herbut Zofia Hermanowski Jan Hipsz Helena Holewińska Anna Idzikowski Ignaczak Marianna Ignaczak Michał Ignatowski Stanisław Marek Ineksiak Feliksa Ineksiak Franciszek Ineksiak Jan Ineksiak Szczepan Ineksiak Szczepan Iwańska Julianna Iwański Czesław Iwański Franciszek Iwański Franciszek Iwański Józef Iwański Ludwik Iwański Ludwik Iwański Zdzisław Jabłońska Feliksa Jabłońska Marianna Jachowska Jadachowska Teofila Jadachowski Franciszek Jadacz Helena Jadacz Teofila Jadaszewska Weronika Jagieła Stefan Jagiełła Jan Jagiełła Stefan Jagiełła Waleria Jagiełła Waleria Jagiełło Franciszek Jagiełło Jan Jagiełło Jan Jagiełło Józef Jagodziński Franciszek Jagodziński Wincenty Jagodziński Wincenty Jaińska Antonina Jaińska Janina Jakóbczak Antoni Jakóbczak Franciszka Jakóbczak Józef Jakóbczak Kazimierz Jakóbczak Marianna Jakóbczak Michalina Jakóbczak Stanisław Jakóbczak Stanisław Jakóbczak Stanisława Jakóbczak Stefania Jakóbiak Jan Jakóbiak Józefa Jakóbiak Marianna Jakóbiak Stanisław Jakóbiak Szczepan Jakóbiak Szczepan Jakóbiak Teofila Jakóbiak Wiktoria Jakóbiak Władysława Jakóbiak Zofia Jakólski Franciszek Jakubczak Andrzej Jakubczak Helena Jakubczak Jan Jakubczak Józef Jakubczak Julianna Jakubczak Katarzyna Jakubczak Marianna Jakubczak Michalina Jakubiak Jakubiak Antoni Jakubiak Antoni Jakubiak Antoni Jakubiak Faustyn Jakubiak Franciszka Jakubiak Jakub Jakubiak Jan Jakubiak Jan Jakubiak Jan Jakubiak Jan Jakubiak Józef Jakubiak Józef Jakubiak Józefa Jakubiak Józefa Jakubiak Józefa (z) Jakubiak Katarzyna Jakubiak Katarzyna Jakubiak Kazimiera Jakubiak Małgorzata Jakubiak Małgorzata Jakubiak Marcin Jakubiak Marianna Jakubiak Marianna Jakubiak Mikołaj Jakubiak Rozalia Jakubiak Rozalia Jakubiak Stanisław Jakubiak Stanisław Jakubiak Stanisław (z) Jakubiak Tekla Jakubiak Tekla Jakubiak Walenty Jakubiak Walenty Jakubiak Waleria Jakubiak Wiktoria Jakubiak Wincenty Jakubiak Wojciech Jakubiak Zofia Jakubiak Zofia Jakubik Stanisław Jakubowski Jan Jakubowski Kacper Jakubowski Walenty Janduła Ignacy Janiszeski Jakub Janiszewska Maria Józefa Janiszewski Józef Jankowska Anna Jankowski Janusz Wincenty Jaros Anna Jaros Eugenia Jaros Józefa Jarosińska Marianna Jarosiński Wacław Jarosz Agnieszka Jarosz Antonina Jarosz Antonina Jarosz Feliksa Jarosz Józef Jarosz Józef Jarosz Józef Jarosz Julianna Jarosz Małgorzata Jarosz Marianna Jarosz Marianna Jarosz Roman Jarosz Stanisław Jarosz Stanisław Jarosz Szczepan Jarosz Wacława Jarosz Waleria Jarosz Wincenty Jarosz Wincenty Jarosz Wincenty Jarosz Wincenty Jarosz Władysława Jarosz Wojciech Jaruga Jan Jaruga Józef Jaruga Józef Jasicki Walenty Jasieski Jakub Jasiiński Jasińska Jasińska Agniszka Jasińska Anna Jasińska Anna Jasińska Anna Jasińska Anna Jasińska Anna Jasińska Anna Jasińska Anna (z) Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Balbina Jasińska Bronisława Jasińska Feliksa Jasińska Franciszka Jasińska Franciszka Jasińska Franciszka Jasińska Franciszka Jasińska Genowefa Jasińska Helena Jasińska Helena Jasińska Helena Jasińska Józefa Jasińska Józefa Jasińska Józefa Jasińska Józefa Jasińska Józefa Jasińska Julianna Jasińska Justyna Jasińska Marcjanna Jasińska Marcjanna (z) Jasińska Marianna Jasińska Marianna Jasińska Marianna Jasińska Marianna Jasińska Marianna Jasińska Marianna Jasińska Romana Julia Jasińska Rozalia Jasińska Rozalia Jasińska Rozalia Jasińska Stefania Jasińska Tekla Jasińska Teofila Jasińska Wiktoria Jasińska Zofia Jasińska Zofia Jasińska Zofia Jasińska Zofia Jasińska Zofia Jasińska Zofia Jasiński Aleksander Jasiński Antoni Jasiński Antoni Jasiński Antoni (z) Jasiński Filip Jasiński Filip Jasiński Franciszek Jasiński Franciszek Jasiński Franciszek Jasiński Ignacy Jasiński Ignacy Jasiński Ignacy Jasiński Ignacy Jasiński Ignacy (z) Jasiński Jakub Jasiński Jakub Jasiński Jakub Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef (z) Jasiński Julian Jasiński Kazimierz Jasiński Leon Jasiński Michał Jasiński Paweł Jasiński Paweł Jasiński Piotr Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Szczepan Jasiński Wacław Jasiński Wacław Jasiński wacław Jasiński Walenty Jasiński Walenty Jasiński Walenty Jasiński Wincenty Jasiński Wincenty Jasiński Władysław Jasiński Władysław Jasiński Władysław Jasiński Władysław Jasiński Władysław (z) Jasiński Wojciech Jaskólska Aniela Jaskólska Marianna Jaskólski Ignacy Jaskólski Ignacy Jaskólski Jakub Jaskólski Józef Jaskólski Stanisław Jaskólski Walenty Jaskólski Walenty Jaskólski Wojciech Jaskulska Anna Jaskulska Anna Jaskulska Anna Jaskulska Anna Jaskulska Franciszka Jaskulska Franciszka Jaskulska Helena Jaskulska Marianna Jaskulska Marianna Jaskulska Marianna Jaskulska Marianna Jaskulska Tekla Jaskulska Waleria Jaskulska Wiktoria Jaskulska Wiktoria Jaskulska Wiktoria Jaskulska Władysława Jaskulska Zofia Jaskulski Andrzej Jaskulski Antoni Jaskulski Henryk Jaskulski Jakub Jaskulski Jakub Jaskulski Jan Jaskulski Jan Jaskulski Jan Jaskulski Jan Jaskulski Józef Jaskulski Józef Jaskulski Józef Jaskulski Józef Jaskulski Józef Jaskulski Józef (z) Jaskulski Marcin Jaskulski Michał Jaskulski Stanisław Jaskulski Stanisław Jaskulski Władysław Jaskulski władysław Jaskulski Zdzisław Jastrzębski Jan Jaśkieiwcz Hipolit Jaśkieiwcz Michał Jaśkiewicz Andrzej Jaśkiewicz Michał Jaśkiewicz Teodozja Jaśniewska Antonina Jaśniewska Stanisława Jaśniewski Jaśniewski Józef Jaśniewski Kazimierz Jaśniewski Stanisław Jaśniewski Stanisław Jaworska Bronisława Jaworska Bronisława Jaworska Józefa Jaworska Marianna Jaworska Marianna (z) Jaworska Stanisława Jaworski Aleksander Jaworski Franciszek Jaworski Jan Jaworski Michał Jaworski Stanisław Jaworski Wojciech Jedłowski Stanisław Jerzak Antoni Jerzak Jan Jeż Józefa Jędrykiewicz Julianna Jędrzejewska Kazimiera Jędrzejewski Franciszek Jędrzejewski Władysław Jędrzejewski Władysław Jon Helena Jonekszak Antonina Jóźwicki Aleksy Jóźwik Aandrzej Jóźwik Andrzej Jóźwik Franciszek Jóźwik Marcjanna Jóźwik Zofia Jóźwik Zofia Jóżwik Franciszek Jurczyńska Marianna Jurek Aleksandra Jurek Helena Jurek Jan Jurek Józefa Jurek Katarzyna Jurek Maciej Jurek Zofia Jurkowska Anna Jurkowski Jan Jurkowski Wacław Juźwik Juźwik Jan Juźwik Karol Juźwik Marianna Kabalska Karolina Kabalska Paulina Marcela Kabalski Kabański Jan Kacewiak Jadwiga Kacewiak Stanisław Kacprzak Andrzej Kacprzak Franciszka Kacprzak Jan Kacprzak Jan (z) Kacprzak Łucja Kacprzak Paulina Kacprzak Paweł Kacprzak Walenty Kacprzak Wawrzyniec Kacprzyk Małgorzata Kacprzyk Wiktor Kaczmarek Marianna Kaczmarek Piotr Kaczor Marianna Kaczyńska Bronisława Kaczyńska Bronisława Kaczyńska Jadwiga Kaczyńska Władysława Kaczyńska Władysława Kaczyński Antoni Kaczyński Jan Kaczyński Stefan Kakczyńska Józefa Kakczyńska Zofia Kakczyński Jan Kalenda Antoni Kaleńska Marianna Kaleta Agnieszka Kaleta Agnieszka Kaleta Franciszka Kaleta Jan Kaleta Michał Kalinowska Anna Kalinowska Józefa Kalinowska Waleria Kalinowski Benedykt Kalinowski Jan Kalinowski Wojciech Kaliszewski Ignacy Kalota Jadwiga Kalota Marianna Kalota Władysław Kamińska Apolonia Kamińska Apolonia Kamińska Bolesława Kamińska Julianna Kamińska Zofia Kamiński Konstanty Kamiński Mateusz Kamiński Michał Kamiński Szczepan Kamiński Szczepan Kamiński Władysław Kania Stanisława Kanieski Franciszek Kapusta Julianna Paulina Kapusta Marianna Kapusta Michał Kapusta Szczepan Karas Karas Adam Karas Anna Karas Jan Karas Jan Karas Józef Karas Marianna Karas Michał Karas Michał Karas Rozalia Karas Stanisław Karas Stefan Karas Weronika Karas Zenon Karass Zuzanna Karaś Karaś Andrzej Karaś Andrzej Karaś Antonina Karaś Antonina Karaś Jan Karaś Józef Karaś Józef Karaś Julianna Karaś Stanisław Karaś Stanisław Karawczyk Marianna Karbowiak Mikołaj Karczewska Helena Karczewska Marianna Karczewski Jan Karczmarek Marcin Karczmarek Piotr Karczmarek Rozalia Karczmarska Marianna Karczyńska Zofia Karkowska Antonina Karkowska Karolina Karolak Karolewska Antonina Karos Karos Anna Karos Antoni Karos Antonina Karos Antonina Karos Antonina Karos Franciszka Karos Ignacy Karos Ignacy Karos Janina Karos Józef Karos Józefa Karos Józefa Karos Marianna Karos Marianna Karos Stanisław Karpacki Wincenty Karpińska Anna Karpińska Apolonia Karpińska Feliksa Karpińska Helena Karpińska Helena Karpińska Jadwiga Karpińska Jadwiga (z) Karpińska Katarzyna Karpińska Małgorzata Karpińska Marianna Karpińska Marianna Karpińska Tekla Karpińska Zofia Karpiński Franciszek Karpiński Jan Karpiński Józef Karpiński Paweł Karpiński Paweł Karpiński Sanisław Karpiński Stanisław Karpiński Tomasz Karpiński Wacław Karpiński Walenty Karpiński Wawrzyniec Karpiński Wojciech Karpiński Wojciech (z) Karulak Aniela Kasińska Józefa Kaszewiak Bronisława Katana Marianna Kawalczyk Marianna Kawczyński Wojciech Kawęczyńska Władysława Kazana Andrzej Kazana Andrzej (z) Kaźmierska Marcjanna Kaźmierski Jan Kaźmierski Józef Kaźmierski Łukasz Kaźmierski Mateusz Kącka Ludwika Keller Marianna Keller Stanisław Kempka Bolesław Kempka Feliksa Kempka Franciszka Kempka Stanisław Kepka Adela Kepka Józef Kepka Julianna Kędzior Wiktoria Kępka Adela Kępka Anna Kępka Anna Kępka Antoni Kępka Bolesław Kępka Bronisław Kępka Eugeniusz Kępka Eugeniusz Kępka Felicja Kępka Ignacy Kępka Jan Kępka Jan Kępka Jan Kępka Józefa Kępka Katarzyna Kępka Marianna Kępka Marianna Kępka Marianna Kępka Marianna Kępka Marinna Kępka Michał Kępka Mikołaj Kępka Piotr Kępka Piotr Kępka Stanisław Kielbowska Adamina Kiełboska Amtonina Kiełboska Anna Kiełboska Anna (z) Kiełboski Jan Kiełboski Kazimierz Kiełbowska Anna Kiełbowska Antonina Kiełbowska Antonina Kiełbowska Bronisława Kiełbowska Cecylia Kiełbowska Eugenia Kiełbowska Franciszka Kiełbowska Franciszka Kiełbowska Helena Kiełbowska Józefa Kiełbowska Józefa Kiełbowska Józefa Kiełbowska Julianna Kiełbowska Leokadia Kiełbowska Marcjanna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna Kiełbowska Marianna (m) Kiełbowska Stanisława Kiełbowska Wiktoria Kiełbowska Władysława Kiełbowska Zofia Kiełbowska Zofia Kiełbowska Zofia Kiełbowska Zofia Kiełbowska Zofia Kiełbowski Andrzej Kiełbowski Antoni Kiełbowski Eugeniusz Kiełbowski Eugeniusz Kiełbowski Franciszek Kiełbowski Franciszek Kiełbowski Franciszek Kiełbowski Franciszek Kiełbowski Franciszek Kiełbowski Ignacy Kiełbowski Jakub Kiełbowski Jakub Kiełbowski Jan Kiełbowski Jan Kiełbowski Jan Kiełbowski Jan Kiełbowski Jan Kiełbowski Jan (m) Kiełbowski Jan (z) Kiełbowski Józef Kiełbowski Karol Jan Kiełbowski Kazimierz Kiełbowski Kazimierz Kiełbowski Maciaj Kiełbowski Michał Kiełbowski Paweł Kiełbowski Stanisław Kiełbowski Walenty Kiełbowski Walenty Kiełbowski Wincenty Kiełbowski Wincenty Kiełbowski Wojciech Kiełczewski Stafan Kierasiński Stanisław Kierkowska Antonina Kierkowska Katarzyna Kierkowska Katarzyna Kierzek Piotr Kieszek Anna Kieszek Antoni Kieszek Cecylia Kieszek Jan Kieszek Marianna Kieszek Marianna Kieszek Michał Kieszek Michał (z) Kieszek Stanisław Kieszek Tomasz Kieszek Walenty Kieszek Zofia Kieszkowska Anna Kieszkowski Józef Kieszkowski Józef (z) Kilian Piotr Kiliński Władysław Kitkowski Józef Kiźlich Józef Kłosiewicz Franciszek Kłosiewicz Jadwiga Kłosiewicz Jan Kłosiewicz Jan Kłosiewicz Jan Kłosiewicz Karol Kłosiewicz Marianna Kłosiewicz Mikołaj Kłosiewicz Paulina Kłosiewicz Petronela Kłys Antonina Knaryk Jan Kobyłowska Eleonora Kocewiak Aleksander Kocewiak Anna Kocewiak Anna Kocewiak Antoni Kocewiak Antoni Kocewiak Antonina Kocewiak Broniaława Kocewiak Bronisława Kocewiak Bronisława Kocewiak Bronisława Kocewiak Cecylia Kocewiak Cecylia Kocewiak Edward Kocewiak Franciszek Kocewiak Franciszek Kocewiak Franciszek Kocewiak Franciszka Kocewiak Helena Kocewiak Helena Kocewiak Helena Kocewiak Ignacy Kocewiak Jakub Kocewiak Jakub Kocewiak Jan Kocewiak Jan Kocewiak Jan Kocewiak Jan Kocewiak Jan Kocewiak Jan Kocewiak Józef Kocewiak Józef Kocewiak Józef Kocewiak Józefa Kocewiak Józefa Kocewiak Józefa Kocewiak Julianna Kocewiak Katarzyna Kocewiak Katarzyna Kocewiak Marcin Kocewiak Marianna Kocewiak Marianna Kocewiak Marianna Kocewiak Marianna Kocewiak Marianna Kocewiak Michalina Kocewiak Michał Kocewiak Michał (z) Kocewiak Paweł Kocewiak Piotr Kocewiak Rozalia Kocewiak Stanisław Kocewiak Stanisław Kocewiak Stanisław Kocewiak Stanisław Kocewiak Stanisław Kocewiak Stanisław Kocewiak Stanisława Kocewiak Stanisława (z) Kocewiak Stefan Kocewiak Stefan (z) Kocewiak Stefania Kocewiak Stefania Kocewiak Stefania Kocewiak Szczepan Kocewiak Szczepan Kocewiak Tadeusz Kocewiak Tadeusz Kocewiak Władysław Kocewiak Władysław Kocewiak Władysław Kocewiak Władysława Kocewiak Wojciech Kocewiak Wojciech (z) Kochman Bolesław Kociszewski Jan Koćmil Elżbieta Koćmil Elżbieta (z) Kodymowska Helena Kodymowska Marianna Koełbowska Cecylia Koełbowska Rozalia Kolipas Bolesław Kolipas Bolesław Kolipas Marianna Kolipas Władysław Kolipost Antoni Kolipost Antoni Kolipost Józef Kolipost Marianna Kolipost Stanisław Kolipost Tomasz Kolipost Wojciech Kołacka Stefania Kołacz Kołacz Aleksander Kołacz Antoni Kołacz Bronisława Kołacz Jadwiga Kołacz Jan Kołacz Jan Kołacz Julian Kołacz Marianna Kołacz Stanisław Kołacz Stefan Kołacz Stefania Kołacz Waleria Kołacz Zofia Kołdra Andrzej Kołdra Andrzej Kołdra Andrzej Kołdra Andrzej (z) Kołdra Anna Kołdra Anna (z) Kołdra Antoni Kołdra Antonina Kołdra Antonina Kołdra Antonina Kołdra Antonina Kołdra Bronisław Kołdra Bronisław Kołdra Franciszek Kołdra Franciszka Kołdra Helena Kołdra Helena Kołdra Helena Kołdra Ignacy Kołdra Józef Kołdra Józefa Kołdra Julianna Kołdra Katarzyna Kołdra Małgorzata Kołdra Małgorzata Kołdra Paulina Kołdra Paulina Kołdra Paulina Kołdra Paulina Kołdra Stanisław Kołdra Stefan Kołdra Stefania Kołdra Szymon Kołdra Tekla Kołdra Tekla Kołdra Wacław Kołdra Walenty Kołdra Walenty Kołdra Wincenty Kołdra Władysław Kołdra Zofia Kołdrzyński Andrzej Kołmańska Zofia Kołodziejczyk Jan Kołodziejczyk Marcian Kołys Emilia Komisarczyk Katarzyna Komisarczyk Magdalena Komisarczyk Stanisław Komisarczyk Wojciech Komoroski Stanisław Komorowska Agnieszka Komorowska Franciszka Komorowska Józefa Komorowska Julianna Komorowski Antoni Komorowski Antoni Komorowski Bartłomiej Komorowski Jakub Komorowski Jan Komorowski Jan Komorowski Jan Komorowski Józef Komorowski Józef Komorowski Marcin Komorowski Stanisław Komorowski Stefan Komorowski Stefan Komorowski Stefan Komorski Aleksy Konarska Antonina Konarska Antonina Konarska Antonina Konarska Antonina Konarska Bronisława Konarska Franciszka Konarska Franciszka Konarska Józefa Konarska Józefa Konarska Józefa Konarska Julianna Konarska Julianna Konarska Katarzyna Konarska Katarzyna Konarska Marianna Konarska Marianna Konarska Marianna Konarska Michalina Konarska Michalina Konarska Rozalia Konarska Weronika Konarska Weronika Konarska Zofia Konarski Adam Konarski Antoni Konarski Antoni Konarski Antoni Konarski Eugebiusz Konarski Grzegorz Konarski Hipolit Konarski Jakub Konarski Jan Konarski Jan Konarski Jan Konarski Jan Konarski Jan (z) Konarski Kacper Konarski Michał Konarski Stanisław Konarski Szczepan Konarzewski Ireneusz Kondalski Stanisław Koniec Antoni Konopska Józefa Koparski Feliks Kopeć Kopeć Andrzej Kopeć Anna Kopeć Franciszek Kopeć Franciszek Kopeć Józefa Kopeć Józefa Kopeć Katarzyna Kopeć Marianna Kopeć Marta Kopeć Michał Kopeć Stanisław Kopeć Stanisława Koper Józefa Kopiec Aniela Kopiec Eleonora Kopiec Marianna Kopiec Michał Kopiec Wojciech Korc Andrzej Korczak Adolf Korczak Anna Korczak Anna (z) Korczak Antoni Korczak Antoni Korczak Antonina Korczak Antonina Korczak Antonina Korczak Bronisława Korczak Eleonora Korczak Feliks Korczak Franciszek Korczak Franciszek Korczak Franciszek Korczak Franciszek Korczak Franciszek Korczak Franciszka Korczak Franciszka Korczak Hipolit Korczak Hippolit Korczak Ignacy Korczak Ignacy Korczak Ignacy Korczak Ignacy Korczak Jadwiga Korczak Jakub Korczak Jakub Korczak Jakub Korczak Jan Korczak Jan Korczak Jan Korczak Jan Korczak Jan Korczak Jan Korczak Jan Korczak Jan Korczak Józef Korczak Józef Korczak Józef Korczak Józef (z) Korczak Józefa Korczak Józefa Korczak Józefa Korczak Józefa Korczak Katarzyna Korczak Kazimierz Korczak Kazimierz Korczak Kazimierz Korczak Leonard Korczak Leonia Korczak Marcin Korczak Marianna Korczak Marianna Korczak Marianna Korczak Marianna Korczak Marianna Korczak Marianna Korczak Michał Korczak Michał Korczak Paweł Korczak Stanisław Korczak Stanisław Korczak Stanisław Korczak Stefania Korczak Szczepan Korczak Szymon Korczak Tadeusz Korczak Teofila Korczak Wincenty Korczak Wincenty Korczak Wincenty Korczak Władysław Korczak Zofia Korczek Józef Kornacki Filip Kornafel Anna Kornafel Józef Kornafel Józefa Kornafel Julianna Kornafel Julianna Kornafel Zofia Korzeniewski Franciszek Korzeniewski Tomasz Korzeniowski Adam Kos Julia Kososka Bronisława Kososka Zofia Kososki Jan Kosowska Zofia Kosowski Kosowski Edward Kosowski Ludwik Kosowski Władysław Kosowski Władysław (z) Koss Edward Koss Joanna Kossowski Antoni Kossowski Franciszek Kot Michał Kotermański Leon Kotulska Apolonia Kotulski Jan Kovewiak Antoni Kowalczyk Aleksandra Kowalczyk Andrzej Kowalczyk Andrzej Kowalczyk Anna Kowalczyk Antoni Kowalczyk Antonina Kowalczyk Antonina Kowalczyk Antonina Kowalczyk Bronisława Kowalczyk Bronisława Kowalczyk Cecylia Kowalczyk Eleonora Kowalczyk Eugeniusz Kowalczyk Feliks Kowalczyk Florentyna Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Ignacy Kowalczyk Jakub Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan (z) Kowalczyk Janina Kowalczyk Janina Kowalczyk Janina Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józefa Kowalczyk Józefa Kowalczyk Józefa Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Kazimierz Kowalczyk Leon Kowalczyk Ludwika Kowalczyk Marianna Kowalczyk Marianna Kowalczyk Marianna Kowalczyk Marianna Kowalczyk Marianna Kowalczyk Marta Kowalczyk Paulina Kowalczyk Paweł Kowalczyk Piotr Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisława Kowalczyk Stanisława Kowalczyk Stefan Kowalczyk Stefania Kowalczyk Stefania Marianna Kowalczyk Szymon Kowalczyk Wacław Kowalczyk Wacława Kowalczyk Walenty Kowalczyk Wawrzyniec Kowalczyk Weronika Kowalczyk Weronika Kowalczyk Wiktoria Kowalczyk Władysław Kowalczyk Zofia Kowalczyk Zofia Kowalczyk Zofia Kowalewska Franciszka Kowalewski Jan Kowaliszczana Julianna Kowaliszewski Wojciech Kowalska Antonina Kowalska Eleonora Kowalska Franciszka Kowalska Helena Kowalska Józefa Kowalska Julia Kowalska Marianna Kowalska Marianna Kowalska Marianna (z) Kowalska Michalina Kowalska Stanisława Kowalska Stanisława Kowalska Wiktoria Kowalski Andrzej Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Józef Kowalski Michał Kowalski Michał Kowalski Michał (z) Kowalski Stanisłae Kowalski Teofil Kowalski Teofil Kowalski Tomasz Kowalski Walenty Kowaluczany Jan Kowaluwczany Zdzisław Kowlaczyk Genowefa Kowlaczyk Marianna Kowlczyk Antoni Kowlska Wiktoria Kozłowska Emilia Marianna Kozłowska Józefa Kozłowska Ludwika Kozłowski Józef Kożuch Anna Krajeska Katarzyna Krajewska Antonina Krajewska Eleonora Krajewska Józefa Krajewska Julianna Krajewska Katarzyna Krajewska Ludwika Krajewska Marianna Krajewski Jan Krajewski Jan Krakowiak Józefa Krakowiak Marianna Kranc Katarzyna Krassowska Zofia Kraśniewski Franciszek Krauze Stanisław Józef Krawczak Adam Krawczak Adam Krawczak Agnieszka Krawczak Andrzej Krawczak Anna Krawczak Antoni Krawczak Antoni Krawczak Antoni Krawczak Antoni Krawczak Antoni Krawczak Antonina Krawczak Antonina Krawczak Antonina Krawczak Antonina Krawczak Bronisław Krawczak Bronisława Krawczak Bronisława Krawczak Eugenia Krawczak Eugenia Krawczak Franciszek Krawczak Franciszek Krawczak Franciszek Krawczak Franciszek Krawczak Franciszek Krawczak Franciszek Krawczak Franciszka Krawczak Franciszka Krawczak Franciszka Krawczak Franciszka Krawczak Franciszka Krawczak Genowefa Krawczak Helena Krawczak Jadwiga Krawczak Jadwiga Krawczak Jakub Krawczak Jan Krawczak Jan Krawczak Jan Krawczak Jan Krawczak Jan Krawczak Jan Krawczak Jan Krawczak Janina Krawczak Józef Krawczak Józef Krawczak Józef Krawczak Józefa Krawczak Julianna Krawczak Julianna Krawczak Katarzyna Krawczak Leokadia Krawczak Marianna Krawczak Marianna Krawczak Marianna Krawczak Marianna Krawczak Marianna Krawczak Marianna (z) Krawczak Marianna II Krawczak Michał Krawczak Michał Krawczak Paweł Krawczak Paweł Krawczak Piotr Krawczak Stanisław Krawczak Stanisław Krawczak Stanisław Krawczak Stanisław Krawczak Stanisława Krawczak Stanisława Krawczak Stefan Krawczak Szymon Krawczak Tomasz Krawczak Walenty Krawczak Weronika Krawczak Wincenty Krawczak Wincenty Krawczak Władysław Krawczak Władysław Krawczak Zofia Krawczak Zofia Krawczyk Antonina Krawczyk Jadwiga Krawczyk Zofia Krawczykowski Piotr Krawczyńska Marcjanna Krawczyńska Zofia Krawczyński Marceli Krawczyński Stanisław Krawczyński Stanisław Krok Władysław Król Adam Król Jan Król Józef Król Józef Król Józefa Król Piotr Król Piotr Król Wincenty Królikowski Jan Kruk Władysław Krul Adam Krupiński Wojciech Krygitow Antoni Kryk Ewa Krynicki Stanisław Krysa Joanna Krysa Teofil Krysa Zdzisław Kryssa Kryssa Alojzy Aleksy Kryssa Alojzy Aleksy Kryssa Andrzej Kryssa Andrzej (z) Kryssa Anna Kryssa Zenon Kryssa Zenon (z) Krystowczyk Zofia Krysztofczyk Marianna Krysztow Antoni Kryza Teofil Krzeminska Anna Krzemińska Antonina Krzemińska Julianna Krzemińska Marianna Krzemińska Rozalia Krzemiński Filip Krzemiński Stanisław Krzemiński Wawrzyniec Krzemiński Wawrzyniec (z) Krzemiński Władysław Krzesińska Józefa Krzesiński Antoni Krzesiński Stanisław Krzesiński Władysław Krzysztofczyk Jan Krzysztofczyk Łucja Krzysztofczyk Stanisław Krzysztofczyk Waleria Krzysztofczyk Zofia Krzysztowczyk Andrzej Krzysztowczyk Józef Krzywdzińska Jylianna Krzywdziński Jakub Krzyżanowska Krzyżanowska Anna Krzyżanowska Antonina Krzyżanowska Helena Krzyżanowska Jadwiga Krzyżanowska Józefa Krzyżanowska Józefa Krzyżanowska Zofia Krzyżanowska Zofia Krzyżanowski Antoni Krzyżanowski Jan Krzyżanowski Jan Krzyżanowski Józef Krzyżanowski Stanisław Krzyżanowski Stefan Krzyżanowski Władysław Krzyżkowska Anna Książkiewicz Stanisław Kubacka Rozalia Kubaja Katarzyna Kubajewski Michał Kubiak Kazimierz Kubiak Magdalena Kubiak Marianna Kubłak Kubłak Józefa Kubłak Michał Kucharska Anna Kucharska Florentyna Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Marianna Kucharska Teresa Kucharska Wiktoria Kucharski Franciszek Kucharski Marcin Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Stanisław Kucharski Władysław Kucharski Władysław (z) Kuczyński Bronisław Kudlak Andrzej Kudlak Anna Kudlak Julianna Kudlak Marianna Kudlak Michał Kudlak Paweł Kudlak Stanisław Kudlak Stanisława Kudlak Wawrzyniec Kudlak Zofia Kujawska Marianna Kuligowska Stefania Kulińska Feliksa Kulińska Józefa Kulińska Józefa (z) Kulińska Marianna Kuliński Kuliński Albin Kuliński Aleksander Kuliński Aleksander Kuliński Jan Kuliński Roman Kuliński Stanisław Kuliński Stanisław Kuliszewska Katarzyna Kumisiewicz Bronisława Kunecki Jan Kurczyńska Helena Kurczyńska Marianna Kurczyński Jan Kurczyński Michał Kuropatwa Józef Kurowska Józefa Kurowska Marianna Kurowska Marianna Kurowska Rozalia Kurowska Stanisława Kurowska Stanisława Kurowska Waleria Kurowska Wiktoria Kurowski Jan Kurowski Jan Kurowski Władysław Kurpińska Teresa Kurzyńska Józefa Kurzyński Franciszek Kurzyński Jan Kurzyński Michał Kusmierski Walenty Kustosz Kustra Andrzej Kustra Andrzej Kustra Antoni Kustra Antoni Kustra Antoni Kustra Bronisława Kustra Edward Kustra Feliks Kustra Franciszek Kustra Ignacy Kustra Ignacy (z) Kustra Jan Kustra Józefa Kustra Józefa Kustra Józefa Kustra Katarzyna Kustra Katarzyna Kustra Kazimierz Kustra Marianna Kustra Marianna Kustra Marianna (m) Kustra Michalina Kustra Michalina Kustra Michał Kustra Michał Kustra Paweł Kustra Piotr Kustra Piotr (z) Kustra Stanisław Kuśmierek Jan Kuśmierek Józefa Kuśmierek Józefa Kuśmierek Marianna Kuśmierek Rozalia Kuśmierek Rozalia Kuśmierska Katarzyna Kuśmierski Franciszek Kuśmirek Zofia Kuśtas Antoni Kuśtoś Władysława Kwiatkowska Aniela Kwiatkowska Marianna Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Michał Kwiatkowski Stanisław Kwiatkowski Szczepan Kwiatkowski Walenty Kwiatkowski Wawrzyniec Kwiatkowski Władysław Kwiatkowski Wojciech Kwilecki Stanisław Maria Władysław Kzimierska Jadwiga Lach Florentyna Langowski Józef Langowski Józef Kalasanty Laskowska Jadwiga Helena Laskowska Kamilla Lasocka Agata Lasocki Antoni Lawandowska Marianna Lawendowska Marianna Ledziński Stanisław Legucka Katarzyna Legucka Michalina Legucki Józef Legucki Józef Lenard Antoni Lenard Jan Lenard Marianna Lenart Andrzej Lenart Antonina Lenart Helena Lenart Józef Lenart Józef Lenart Stanisław Lenart Stanisława Lenart Stanisława Lenart Zofia Lenta Albina Lesiak Baltazar Lesiak Elżbieta Lesiak Franciszka Lesiak Jan Lesiak Michał Lesicka Jadwiga Lesicki Franciszek Leska Janina Leszewska Jadwiga Leśniak Jan Lewandowska Anna Lewandowska Helena Lewandowska Julia Lewandowska Kazimiera Lewandowska Marianna Lewandowska Marianna Lewandowska Marianna Lewandowska Marianna Lewandowska Natalia Lewandowska Waleria Lewandowska Władysława Lewandowski Franciszek Lewandowski Franciszek Lewandowski Jan Lewandowski Jan Lewandowski Jan (z) Lewandowski Józef Lewandowski Ludwik Lewandowski Stanisław Lewandowski Stefan Lewandowski Wacław Lewandowski Wacław Lewandowski Wacław Lewandowski Władysław Lewandowski Wojciech Lewandowski Zygmunt Lewandowski Zygmunt Lewengłowski Jan Lewin Jan Lewińska Wanda Stefania Lewińska Zofia Franciszka Lewiński Mieczysław Lewiński Stefan Lewiński Stefan Jakub Lewski Feliks Liatkowska Władysława Lichota Zygmunt liks Wacław Lipa Antoni Lipińska Lipińska Antonina Lipińska Antonina Lipińska Antonina Lipińska Helena Lipińska Jadwiga Lipińska Józefa Lipińska Julianna Lipińska Karolina Lipińska Karolina Lipińska Katarzyna Lipińska Katarzyna Lipińska Katarzyna Lipińska Marianna Lipińska Marianna Lipińska Marianna Lipińska Rozalia Lipińska Rozalia Lipińska Rozalia Lipińska Rozalia Lipińska Stanisława Lipińska Stanisława Lipińska Waleria Lipińska Zofia Lipińska Zofia Lipiński Lipiński Antoni Lipiński Augustyn Lipiński Franciszek Lipiński Hipilit Lipiński Hipolit Lipiński Ignacy Lipiński Jakub Lipiński Jakub Lipiński Jan Lipiński Jan Lipiński Jan Lipiński Józef Lipiński Józef Lipiński Mikołaj Lipiński Mikołaj Lipiński Piotr Lipiński Stanisław Lipiński Stanisław Lipiński Stanisław Lipiński Teofil Lipiński Walenty Lipiński Walenty Lipska Marianna Lipski Jakub Lipski Jakub Lipski Jan Lipski Jan (z) Lipski Karol Lirska Zofia Lirska Zofia (z) Lirski Paweł Lisicki Franciszek Listopadowicz Szymon Litwińska Marianna Lrawczak Jan Lrawczak Marianna Lubliński Jan Lubomirska Dorota Jadwiga Lubomirska Helena Katarzyna Lubomirska Jadwiga Marcelina Lubomirska Zofia Klementyna Lubomirski Jerzy Aleksander Stefan Luks Franciszka Luks Helena Luks Kazimierz Luks Stanisław Luks Wacław Luks Wanda Luks Wanda Luks Władysław Luks Władysław Luks Zofia Ładzyński Władysław Łagodzki Stanisław Łączkowski Antoni Łączkowski Antoni Franciszek Salezy Łączkowski Tadeusz Norbert Łoboda Anna Łoboda Anna Łoboda Antoni Łoboda Antoni (z) Łoboda Jan Łoboda Józef Łoboda Józef Łoboda Katarzyna Łoboda Katarzyna Łoboda Marianna Łoboda Marianna Łoboda Paweł Łoboda Paweł Łoboda Władysław Łoboda Władysław Łojewska Aanina Konstancja Łojewska Józefa Franciszka Łojewska Konstancja Łojszczyk Józef Łokcikowski Franciszek Łokcikowski Michał Łokcikowski Michał (z) Łomiński Jan Łubiński Franciszek Łubiński Jan Łukasiak Łukasiak Andrzej Łukasiak Grzegorz Łukasiak Helena Łukasiak Jan Łukasiak Stanisław Łukasiak Stanisław Łukasiak Władysław Łukasiewicz Jan Łukasik Łukasik Jan Łukasik Leon Łukasiwicz Franciszek Machałowski Jan Machałowski Stanisław Machel Jan Machel Julianna Macher Karol Maciak Agnieszka Maciak Aleksandra Maciak Aleksy Maciak Antoni Maciak Antonina Maciak Antonina Maciak Antonina Maciak Bronisława Maciak Edward Maciak Eugeniusz Maciak Feliks Maciak Feliks Maciak Filip Maciak Franciszka Maciak Franciszka Maciak Franciszka Maciak Franciszka Maciak Helena Maciak Jakub Maciak Jan Maciak Jan Maciak Jan Maciak Jan Maciak Józef Maciak Józef Maciak Józef Maciak Józef Maciak Józef Maciak Józef (z) Maciak Józefa Maciak Józefa Maciak Józefa Maciak Józefa Maciak Józefa Maciak Józefa (z) Maciak Karolina Maciak Katarzyna Maciak Katarzyna Maciak Katarzyna Maciak Katarzyna Maciak Kazimierz Maciak Konstanty Maciak Konstanty Maciak Lucyna Maciak Marianna Maciak Marianna Maciak Marianna Maciak Marianna Maciak Marianna Maciak Marianna Maciak Marianna (m) Maciak Michalina Maciak Michał Maciak Piotr Maciak Roch Maciak Stanisław Maciak Stanisław Maciak Stanisław Maciak Stanisław Maciak Stanisław Maciak Stanisław Maciak Stanisława Maciak Stefania Maciak Tadeusz Maciak Tomasz Maciak Tomasz Maciak Walenty Maciak Walenty Maciak Walenty (z) Maciak Wawrzyniec Maciak Witalia Maciak Władysław Maciak Władysław Maciak Wojciech Maciak Wojciech Maciak Wojciech (z) Maciak Zofia Maciak Zofia Maciak Zofia Maciak Zofia (z) Maciak Zygmunt Bolesław Madziński Jan Magdziak Anna Magdziarz Anna Magdziarz Bronisława Magdziarz Jan Magdziarz Jan Magdziarz Józef Magdziarz Józefa Magdziarz Julianna Magdziarz Małgorzata Magdziarz Marianna Magdziarz Marianna Magdziarz Michał Magdziarz Wincenty Magdziarz Wincenty Magdziarz Władysław Magdziarz Władysław Magdzierz Małgorzata Maj Franciszka Majdykowska Helena Majdykowska Marianna Majdykowska Stanisława Majdykowska Tekla Majdykowski Szczepan Majdzik Konstanty Majewska Ewa Majewska Ewa Majewska Helena Majewska Kazimiera Majewska Zofia Majewski Jan Majewski Jan (z) Majewski Stanisław Władysław Majewski Stefan Majewski Walenty Majewski Walenty (z) Makowska Waleria Makowski Wojciech Makuch Józef Makuch Marianna Makuch Marianna Makuch Walenty Makuch Walenty Makuch Wiktoria Malinowska Rozalia Malinowski Bronisław Malinowski Jan Maliszewska Antonina Maliszewski Antoni Maliszewski Julian Malowaniec Genowefa Malowaniec Jan Małachowski Wojciech Małecka Anna Małecka Anna Małecka Janina Małecka Marianna Małecka Stanisława Małecka Stefania Małecka Stefania Małecka Zofia Małecka Zofia Małecki Bronisław Małecki Franciszek Małecki Józef Małecki Józef Małecki Władysław Małecki Władysław Małkowska Kazimiera Małkowski Wincenty Małkowski Wincenty Mamod Henryk Mandykowska Marianna Manewska Bronisława Maraszek Jan Marchowska Elzbieta Marciniak Antoni Marciniak Zofia Marcjanek Ignacy Marczak Agata Marczak Jan Marczak Stefania Marczak Szczepan Marczak Szczepan Marczak Walenty Marczewska Marianna Marczewski Piotr Marjańczyk Cecylia Markiewicz Ignacy Markiewicz Jan Markiewicz Katarzyna Markiewicz Marianna Markowska Marianna Marks Wiktor Zygmunt Marosz Katarzyna Maroszek Piotr Martyjasiak Marianna Martysiak Franciszka Maryjasik Małgorzata Masztalisz Marianna Matijewicz Aleksandra Faustyna Matracka Małgorzata Matracki Jan Matracki Leon Matracki Paweł Matracki Paweł Matracki Wacław Matuszewska Stanisława Matyjasik Antonina Matyjasik Franciszka Matyjasik Helena Matyjasik Jan Matyjasik Józefa Matyjasik Kacper Matyjasik Kacper (z) Matysiak Antonina Matysiak Ignacy Matysiak Jakub Matysiak Józef Matysiak Józef Matysiak Józefa Matysiak Józefa Matysiak Katarzyna Matysiak Marianna Matysiak Stefan Matysiak Wawrzyniec Matysiak Wawrzyniec Mausz Stanisław Mazgajski Karol Antoni Mazurkieiwcz Tekla Mąkała Marianna Megier Jan Megier Jan (z) Mekner Stanisław Mendrzycki Jan Mendykowski Piotr Mentlak Jan Mentlak Jan (z) Mentlak Jan II Mentlak Kazimierz Mentlak Marcin Mentlak Marcin (z) Mentlak Stanisław Merc Stanisław Mesker Antoni Mesner Mesner Antonina Mesner Eufemia Mesner Feliks Mesner Jadwiga Mesner Jan Mesner Julianna Mesner Kazimierz Mesner Marianna Mesner Michalina Mesner Michał Mesner Michał (z) Mesner Stefan Mędrzycka Helena Mędrzycki Jan Miązek Antoni Miązek Marianna Micara Idalia Melania Michalak Andrzej Michalczyk Józefa Michalska Aniela Michalska Anna Michalska Anna Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Bronisława Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa (z) Michalska Katarzyna Michalska Klara Michalska Marianna Michalska Marianna (m) Michalska Waleria Michalska Zofia Michalska Zofia Michalski Aleksander Michalski Karol Michalski Karol Michalski Stanisław Michalski Stanisław Midliński Józef Mielczarek Anna Mielczarek Ewa Mielczarek Stanisław Mielczarek Stefania Mierzejewska Józefa Mierzejewska Karolina Mierzejewski Antoni Mierzejewski Kazimierz Mierzejewski Stanisław Mierzejewski Stanisław Mierzwińska Franciszka Mierzwiński Faustyn Mieżejewski Jan Mikołajczyk Antoni Mikołajczyk Antoni Mikołajczyk Marianna Mikołajczyk Marianna Mikołajczyk Stanisław Mikołajczyk Władysław Mikołajczyk Władysław Mikulska Marianna Mikulska Stanisława Mikulska Stanisława Mikulska Stanisława Mikulski Antoni Mikulski Antoni Mikulski Feliks Mikulski Franciszek Mikulski Jan Mikulski Stanisław Mikulski Teodor Mikulski Wacław Mikulski Władysław Mikulski Władysław Milczarek Anna Milczarek Dominik Milczarek Franciszek Milczarek Franciszek Milczarek Franciszek Milczarek Genowefa Milczarek Jan Milczarek Jan Milczarek Józef Milczarek Józef Milczarek Józef II Milczarek Małgorzata Milczarek Marianna Milczarek Paweł Milczarek Paweł Milczarek Pozalia Milczarek Rozalia Milczarek Stanisław Milczarek Stanisława Milczarek Stanisława Milczarek Szczepan Milczarek Władysław Milczarek Zofia Mirewska Katarzyna Mirkowska Elżbieta Mirzejeski Stanisław Mirzejewska Karolina Mirzejewska Marianna Mirzejewski Antoni Mirzejewski Jakub Mirzejewski Stanisław Mirzejewski Walenty Mirzejski Władysław Mittelstadt Edward Mittelstadt Irena Józefa Mizeński Izydor Młociński Antoni Młodzińska Albina Modlińska Jadwiga Modlińska Marianna Modliński Franciszek Modliński Józef Modliński Józef Modliński Ludwik Modliński Stanisław Modliński Stefan Modliński Władysław Molak Józefa Molak Łukasz Molak Zofia Molak Zofia Molbe Szczepan Molik Antonina Morawiecki Stanisław Morawska Marianna Celina Morawski Stanisław Morawski Szczepan Morydz Edward Mosiełek Andrzej Mosiełek Franciszka Mosiełek Franciszka (z) Mosiołek Andrzej Mosiołek Antoni Mosiołek Michał Mosiołek Michał Mosiołek Szymon Motyl Motyl Aleksandra Motyl Feliks Motyl Feliks Motyl Franciszek Motyl Franciszka Motyl Franciszka Motyl Grzegorz Motyl Helena Motyl Helena Motyl Ignacy Motyl Jadwiga Motyl Jadwiga Motyl Jan Motyl Jan Motyl Jan Motyl Jan Motyl Józef Motyl Marianna Motyl Marianna Motyl Marianna Motyl Rozalia Motyl Stanisław Motyl Stanisława Motyl Stefania Motyl Szczepan Motyl Wacław Motyl Walenty Motyl Walenty (z) Motyl Waleria Motyl Weronika Motyl Władysław Motyl Wojciech Mrozek Jan Mrozek Stefan Mrożek Józef Mrożek Stanisław Mrożek Stanisława Mrożek Zygmunt Mrożek Zygmunt (z) Mularczyk Waleria Michalina Murawińska Katarzyna Leokadia Murawska Helena Musiałek Antoni Musiałek Franciszka Musiałek Franciszka Musiałek Marianna Musiałek Szymon Musiałkowska Franciszka Musiałkowska Józefa Musiałkowska Marianna Musiałkowski Franciszek Musiałkowski Jan Musiałowska Franciszka Musiałowska Marianna Musiałowska Marianna Musiałowski Franciszek Musiałowski Jakub Musiałowski Józef Musiałowski Walenty Musiałowski Władysław Mydłowska Zofia Mydłowski Józef Mydłowski Mieczysław Myszkorowska Apolonia Myszkorowski Jan Tadeusz Myszkowska Karolina Myszkowski Antoni Myszkowski Hubert Leon Myszkowski Lew Najbur Antonina Najbur Antonina Najbur Franciszka Najburg Franciszka Najburg Józefa Najburg Józefa Najburk Jan Najdziak Katarzyna Napiórkowska Katarzyna Narozniak Kazimierz Narożniak Jan Nastorowicz Agnieszka Nawajczyk Jan Nawajczyk Marianna Nawajczyk Wacław Nawajczyk Wacław Nawojczyk Marianna Nawojczyk Stanisław Nawojczyk Wacław Nawrocka Józefa Nawrocka Władysława Nejburg Paweł Nejburg Wacława Neska Agata Neska Anna Neska Anna Neska Antoni Neska Antonina Neska Antonina Neska Ignacy Neska Jakub Neska Józefa Neska Karolina Neska Marcin Neska Marianna Neska Mikołaj Neska Paweł Neska Paweł (z) Neska Wacława Neska Zdzisław Nieczykowska Maria Kazimiera Nieczykowska Wanda maria Niedziałek Józef Niedziałek Stanisława Niedziołek Antoni Niewiadomska Barbara Niewiadomska Katarzyna Niewiadomska Marianna Niewiadomska Teofila Niewiadomska Zofia Niewiadomski Franciszek Niewiadomski Ignacy Niewiadomski Szczepan Niewiadowska Zofia Niewiarowski Karol Niska Wiktoria Niszczak Walentyna Niwińska Aniela Klementyna Niwińska Franciszka Niwiński Bernard Niwiński Stanisław Niwiński Wacław Michał Nizińska Anna Niziński Hipolit Niziński Hipolit Niziński Jan Niziołek Helena NN NN NN Wiktoria Nobis Józefa Nobis Józefa Nobis Michalina Nobis Michalina Nobis Stanisław Nobis Tomasz Nocznicka Anna Nocznicka Maria Nocznicki Jan Nogawek Józefa Nogawski Michał Nogowski Karol Nowacka Nowacka Anna Nowacka Józefa Nowacka Marianna Nowacki Jan Nowakowski Andrzsej Nowakowski Antoni Nowakowski Stanisław Nowakowski Władysław Nowicka Nowicki Andrzej Nowicki Jan Nowicki Klemens Nowicki Roman Nowicki Zygmunt Okniński Stanisław Okolus Józef Okolus Katarzyna Okoń Anna Okoń Franciszka Okoń Kazimierz Okoń Kazimierz Okrasa Zofia Okuń Helena Olbrycht Genowefa Olbrycht Mieczysław Olbrycht Zdzisława Olczak Olczak Aleksander Olczak Aleksander Olczak Andrzej Olczak Andrzej Olczak Antoni Olczak Antoni Olczak Antoni Olczak Antoni (z) Olczak Antonina Olczak Antonina Olczak Antonina Olczak Elżbieta Olczak Elżbieta Olczak Feliksa Olczak Helena Olczak Helena Olczak Helena Olczak Ignacy Olczak Ignacy Olczak Józef Olczak Józef Olczak Józefa Olczak Józefa Olczak Julianna Olczak Julianna Olczak Julianna olczak Kazimiera Olczak Kazimierz Olczak Marianan Olczak Marianna Olczak Marianna Olczak Marianna Olczak Paulina Olczak Stanisław Olczak Stefan Olczak Wacław Olczak Wacław Olczak Waleria Olczak Waleria Olczak Zofia Olczak Zofia Olczak Zofia Olczak Zofia Olczask Kazimiera Olejnik Julianna Olejnik Roch Olszewska Maria Olszewska Stefania Ołdakowska Emilia Ołdakowska Marianna Ołdakowska Wanda Ołtuszewska Felicja Orlik Andrzej Orlik Anna Orlik Anna Orlik Antoni Orlik Antonina Orlik Apolonia Orlik Feliksa Orlik Franciszka Orlik Ignacy Orlik Ignacy Orlik Jan Orlik Joanna Orlik Józef Orlik Józefa Orlik Julia Orlik Julianna Orlik Julianna Orlik Julianna Orlik Karolina Orlik Kazimierz Orlik Kazimierz Orlik Leokadia Orlik Marianna Orlik Marianna Orlik Marianna Orlik Marianna Orlik Marianna Orlik Marianna Orlik Marianna Orlik Marinna Orlik Michał Orlik Paulina Orlik Stanisław Orlik Stanisław Orlik Stefania Orlik Walenty Orlik Wiktoria Orlik Wiktoria (z) Orlik Władysław Orlik Zofia Orlik Zofia Orlik Zofia Orlik Zofia (z) Orlikowski Marcin Orłowska Wiktoria Orłowski Stanisław Orłowski Tomasz Ortulak Władysław Oryniak Anna Oryniak Antonina Oryniak Ewa Oryniak Ewa Oryniak Jadwiga Oryniak Jan Oryniak Józefa Oryniak Leonard Oryniak Marianna Oryniak Wiktoria Oryniak Wojciech Orzeszek Antoni Orzeszek Jan Osińska Antonina Osińska Magdalena Osiński Józef Ostrowski Wacław Oszczepalski Jan Otowicz Jan Otowicz Jan (z) Otowicz Marianna Otowicz Marianna (z) Otowicz Zofia Otrębska Katarzyna Otulak Andrzej Otulak Andrzej Otulak Antoni Otulak Antoni Otulak Antonina Otulak Antonina Otulak Antonina Otulak Antonina Otulak Antonina Otulak Antonina Otulak Antonina Otulak Bronisława Otulak Florentyna Otulak Franciszka Otulak Helena Otulak Jakub Otulak Jan Otulak Jan Otulak Janina Otulak Józef Otulak Józef Otulak Józef Otulak Józefa Otulak Józefa Otulak Józefa Otulak Józefa Otulak Józefa Otulak Julia Otulak Julianna Otulak Karol Otulak Karol Otulak Katarzyna Otulak Katarzyna Otulak Katarzyna Otulak Kazimiera Otulak Kazimiera Otulak Marianna Otulak Marianna Otulak Marianna Otulak Marianna Otulak Marianna Otulak Marianna Otulak Marianna Otulak Michał Otulak Stanisław Otulak Stanisław Otulak Szymon Otulak Tekla Otulak Teofila Otulak Walenty Otulak Walenty Otulak Walenty Otulak Wiktoria Otulak Zofia Otylak Stanisław Otylak Walenty Oziemska Janina Oziemski Franciszek Oziemski Jan Ozimska Anna Ozimska Anna Ozimska Antonina Ozimska Franciszka Ozimska Józefa Ozimska Józefa Ozimska Julianna Ozimska Julianna Ozimska Katarzyna Ozimska Magdalena Ozimska Marianna Ozimska Marianna Ozimska Marianna Ozimska Marianna Ozimska Zofia Ozimska Zofia (z) Ozimski Franciszek Ozimski Franciszek Ozimski Franciszek Ozimski Jan Ozimski Jan Ozimski Jan Ozimski Jan Ozimski Józef Ozimski Józef Ozimski Łukasz Ozimski Marcelli Ozimski Roch Ozimski Stanisław Ozimski Szczepan Ozimski Walenty Ozimski Władysław Pacholczyk Franciszka Pacholczyk Józef Palczeska Katarzyna Palczewski Stanisław Palisz Józef Paluch Józef Paluch Józef (z) Pałasieska Anna Pałaszewska Anna Pałubicka Antonina Pałubicki Jakub Pałubicki Józef Pałubicki Józef Pałubicki Józef (z) Pancegraj Kan Paprocka Anna Paprocka Marianna Paprocki Jakub Paprocki Walenty Paprzycki Antoni Parjaszewska Anna Parjaszewski Jan Parjaszewski wacław Paryszewski Stanisław Paschalis Zofia Paszkowska Janina Paszkowski Piotr Pawelska Bronisława Ludwika Pawelska Franciszka Maria Pawelska Karolina Pawelska Karolina Pawelska Marianna Pawelska Teofila Pawelska Wiktoria Pawelska Wiktoria Pawelski Andrzej Pawelski Edward Pawelski Franciszek Pawelski Leonard Stanisław Paweńska Stefania Pawińska Bolesława Pawińska Janina Pawińska Józefa Pawińska Marianna Pawińska Stefania Pawińska Wanda Pawińska Wanda Pawiński Franciszek Pawiński Michał Pawiński Stanisław Pawlak Pawlak Pawlak Anna Pawlak Anna Pawlak Antonina Pawlak Antonina Pawlak Antonina Pawlak Antonina Pawlak Antonina Pawlak Antonina Pawlak Antonina Pawlak Eugeniusz Pawlak Eugeniusz Pawlak Ewa Pawlak Franciszek Pawlak Franciszek (z) Pawlak Franciszka Pawlak Franciszka Pawlak Franciszka Pawlak Helena Pawlak Jadwiga Pawlak Jakub Pawlak Jakub Pawlak Jakub Pawlak Jan Pawlak Jan Pawlak Jan Pawlak Jan Pawlak Jan Pawlak Jan Pawlak Józef Pawlak Józefa Pawlak Józefa Pawlak Józefa Pawlak Marianna Pawlak Marianna Pawlak Marianna Pawlak Marianna Pawlak Marianna Pawlak Marianna Pawlak Marianna (z) Pawlak Michał Pawlak Mikołaj Pawlak Paweł Pawlak Paweł (z) Pawlak Stanisław Pawlak Stanisław Pawlak Stanisław Pawlak Stanisław Pawlak Stanisława Pawlak Szymon Pawlak Walenty Pawlak Weronika Pawlak Weronika Pawlak Weronika Pawlak Weronika Pawlak Władysław Pawlak Władysław Pawlek Adam Pawliszeswki Edward Józef Pawłowska Agnieszka Pawłowska Agnieszka (z) Pawłowska Anastazja Pawłowska Bronisława Pawłowska Franciszka Pawłowska Marianna Pawłowska Rozalia Pawłowski Aleksander Pawłowski Andrzej Pawłowski Ignacy Pawłowski Jan Pawłowski Jan Pawłowski Zygmunt Pekarski Michał Pempkiewicz Małgorzata Perzak Antonian Petraś Petraś Marianna Pękacka Marianna Pękacki Józef Pianka Zofia Piątkowska Antonina Piątkowska Emilia Piątkowska Józefa Piątkowski Szymon Piekarek Piekarek Andrzej Piekarek Anna Piekarek Anna Piekarek Bronisława Piekarek Katarzyna Piekarek Stanisław Piekarek Stefan Piekarska Julianna Piekarska Małgorzata Piekarska Marcella Piekarski Franciszek Piekarski Jakub Piekarski Wawrzyniec Piekarski Władysław Pielarczyk Anna Pielarczyk Józefa Pietrala Szczepan Pietraszak Antoni Pietraszewska Antonina Pietrowska Józefa Pietrowska Marianna Pietrowski Józef Pietrusiak Antonina Pietrusiak Józefa Pietrusiak Marianna Pietrusiak Paulina Pietrusiak Tadeusz Pietrusińska Helena Pietrusińska Karolina Pietrusińska Marianna Pietrusiński Antoni Pietrusiński Feliks Pietrusiński Józef Pietrusiński Stanisław Pietrusiński Wincenty Pietrzak Aniela Pietrzak Antoni Pietrzak Antoni Pietrzak Antonina Pietrzak Cecylia Pietrzak Franciszka Pietrzak Franciszka Pietrzak Ignacy Pietrzak Jan Pietrzak Jan Pietrzak Janina Pietrzak Józef Pietrzak Józef Pietrzak Józef Pietrzak Kazimierz Pietrzak Kazimierz Józef Pietrzak Małgorzata Pietrzak Marianna Pietrzak Stanisław Pietrzak Stanisław Pietrzak Stanisława Pietrzak Stanisława Pietrzak Stanisława (z) Pietrzak Stefan Pietrzak Stefan Pietrzak Stefan Pietrzak Wacław Pietrzak Walenty Pietrzak Walenty Pietrzak Władysław Piętka Antoni Pionka Jan Piotrowska Małgorzata Piotrowski Feliks Pisaniecka Paulina Piwarska Anna Piwarska Anna Piwarska Eugenia Piwarska Franciszka Piwarska Helena Piwarska Józefa Piwarska Karolina Piwarska Karolina Piwarska Kazimiera Piwarska Łucja Piwarska Marcjanna Piwarska Maria Janina Piwarska Marianna Piwarska Marianna Piwarska Paulina Piwarska Rozalia Piwarska Scholastyka Piwarska Stanisława Piwarska Stanisława Piwarska Stanisława Piwarska Zofia Piwarski Adam Piwarski Antoni Piwarski Antoni Piwarski Feliks Piwarski Franciszek Piwarski Jan Piwarski Jan Piwarski Jan Piwarski Jan Piwarski Jerzy Piwarski Józef Piwarski Karol Piwarski Kazimierz Piwarski Marcin Piwarski Paweł Piwarski Stanisław Piwarski Stanisław Piwarski Tadeusz Piwarski Walenty Piwarski Wincenty Piwarski Zymnunt Piwiński Andrzej Piwnicki Antoni Piwnicki Feliks Piwnicki Ignacy Piwowarski Antoni Piwowarski Walenty Piwowska Józefa Plewoska Janina Plewoska Marianna Plewoski Franciszek Pluciński Stanisław Płodzik Agnieszka Płodzik Antoni Płodzik Antonina Płodzik Antonina Płodzik Franciszka Płodzik Jan Płodzik Józefa Płodzik Józefa Płodzik Józefa Płodzik Michał Płodzik Stanisław Płodzik Tekla Płońska Teresa Podgórska Marcjanna Podgórski szymon Podlasiak Anna Podlasiak Zofia Podlaska Marianna Podlaski Aleksander Poleska Tekla Poleski Franciszek Polkowska Marianna Polowczyk Michał Połdzik Jan Pomianowska Melania Walentyna Ponszowski Bronisław Popkowicz Stanisław Popkowicz Zofia Porydz Magdalena Potoczna Antonina Prajs Franciszek Prejs Ignacy Prejs Janina Prejs Michalina Prokopczyk Jan Prudzińska Marianna Prusakowska Marianna Pruszkowski Andrzej Pruszkowski Stanisław Pruszkowski Wiktor Przejemski Kazimierz Przewzenkowski Stanisław Przybylska Antonina Przybylska Antonina Przybylska Jadwiga Przybylska Józefa Przybylska Karolina Przybylska Katarzyna Przybylska Marianna Przybylska Marianna Przybylska Marianna Przybylska Marianna (z) Przybylska Michalina Przybylska Scholastyka Przybylska Stanisława Przybylska Zofia Przybylska Zofia Przybylski Przybylski Aleksander Przybylski Antoni Przybylski Jakub Przybylski Józef Przybylski Michał Przybylski Mikołaj Przybylski Szymon Przybylski Szymon (z) Przybylski Walenty Przybytniak Antonina Przybytniak Mateusz Pszczółka Anna Pszczółka Antoni Pszczółka Franciszek Pszczółka Franciszek Pulkowski Józef Pyłka Zofia Pyrek Julianna Pytłosiński Feliks Raban Franciszka Rabon Szczepan Rabyszkiewicz Irana Raczyńska Zofia Raczyński Michał Rać Szczepan Radecka Aleksandra Radlińska Aniela Radlińska Janina Radlińska Władysława Emilia Radliński Władysław Radliński Władysław Radomkiewicz Wincenty Radomska Helena Rajkowska Anna Rakowiecka Jadwiga Rakowiecka Jadwiga Rakowiecka Petronela Rakowiecka Stefania Rakowiecki Józef Ratyńska Antonina Ratyńska Zofia Ratyński Karol Ratyński Konstanty Ratyński Stanisław Ratyński Wacław Ratyński Zygmunt Rawiński Ronstanty Rąbkowska Franciszka Rączka Marianna Rączkowska Antonina Rączkowska Helena Rączkowska Konstancja Rączkowska Marianna Rączkowski Antoni Rączkowski Jan Rączkowski Jan Rączkowski Józef Rączkowski Józef Rączkowski Piotr Rączkowski Walenty Rechlik Joachim Rechlik Marianna Rechnik Joachim Redlich Rozalia Redlik Redlik Antoni Redlik Antonina Redlik Antonina Redlik Jan Redlik Marianna Redlik Paweł Redlik Stanisław Redlik Tadeusz Redlik Władysław Redliński Szczepan Rekłajtis Irena Marta Rembiewaka Zofia Rembiewska Antonina Remer Władysław Robakieiwcz Stefan Roborowicz Romana Roćmil Florentyna Rodek Antonina Rodek Bolesław Rodek Konstanty Rogowska Zofia Romanek Jan Romanek Jan (z) Romanek Łucja Romanoski Mateusz Romanowska Marianna Romanowska Marianna Romanowski Józef Rózycka Władysława Różycka Helena Różycka Marianna Różycki Stanisław Rudak Helena Rudak Helena Rudak Helena Rudak Helena Rudak Jan Rudak Jan Rudak Józefa Rudak Józefa Rudak Konstanty Rudak Wacław Rudak Wacław Rudak Władysław Rudka Ludwik Rudnicka Anna Rudnicka Elżbieta Rudnicka Helena Rudnicka Zofia Rudnicki Albin Rudnicki Andrzej Rudnicki Antoni Rudnicki Jakub Rudnicki Jan Rudnicki Jan Rudnicki Jan Rudnicki Józef Rudnicki Józef Rudnicki Józef Rudnicki Karol Rudnicki Piotr Rudnicki Walenty Rudnicki Władysław Rufka Józef Rup Anna Rup Antoni Rup Antoni Rup Barbara Rup Eleonora Rup Feliks Rup Feliks Rup Franciszek Rup Franciszek Rup Franciszka Rup Jadwiga Rup Jan Rup Jan Rup Józefa Rup Józefa Rup Józefa (z) Rup Julianna Rup Marianna Rup Michalina Rup Petronela Rup Stanisław Rup Weronika Rup Wiktor Rup Władysław Rup Zofia Rupiewicz Anna Rupiewicz Antoni Rupiewicz Walenty Rupiewicz Waleria Rupiewicz Wawrzyniec Rupiewicz Władysław Rusinowska Marianna Rusinowska Stefania Rusinowski andrzej Rusinowski Jan Rusonowska Marianna Rutkowski Franciszek Rutkowski Ignacy Rybińska Barbara Rybiński Stanisław Rybnicka Ludwika Rybowicz Aleksander Rybowicz Anna Rybowicz Bolesław Rybowicz Wacław Ryfczyńska Jadwiga Ryfczyńska Karolina Ryfczyńska Marianna Ryfczyńska Marianna Ryfczyńska Zofia Ryfczyński Andrzej Ryfczyński Franciszek Ryfczyński Józef Ryfczyński Michał Ryfczyński Mikołaj Ryniewicz Józef Rywczyńska Antonina Rywczyńska Bronisława Rywczyńska Franciszka Rywczyńska Jadwiga Rywczyńska Józefa Rywczyńska Józefa Rywczyńska Karolina Rywczyńska Kostancja Rywczyńska Marianna Rywczyńska Marianna Rywczyńska Marianna Rywczyńska Marianna Rywczyńska Marianna (m) Rywczyńska Marianna (z) Rywczyńska Zofia Rywczyński Rywczyński Andrzej Rywczyński Franciszek Rywczyński Michał Rywczyński Wawrzyniec Rządkowski Wojciech Rzepczak Stanisław Rzepecki Teofil Sadkoska Franciszka Sadkoska Katarzyna Sadkoski Piotr Sadkoski Piotr (z) Sadkowska Anna Sadkowska Antonina Sadkowska Franciszka Sadkowska Julia Sadkowska Kunegunda Sadkowska Kunegunda Sadkowska Paulina Sadkowska Rozalia Sadkowska Wiktoria Sadkowska Zofia Sadkowski Antoni Sadkowski Antoni Sadkowski Benedykt Sadkowski Franciszek Sadkowski Jan Sadkowski Jan Sadkowski Jan Sadkowski Paweł Sadkowski Paweł Sadkowski Szczepan Sadkowski Władysław Sadoski Piotr Sadowska Jadwiga Sadowski Jan Sak Michalina Sałaciński Antoni Sałata Stanisław Sałuda Antoni Sałuda Antonina Sałuda Józef Sałuda Marianan Sałuda Marianna Sałuda Stanisław Sałuda Stefania Sałuda Wacław Sałuda Wacław Sałuda Zofia Samołczyk Michalina Samulczyk Hipolit Samulczyk Hipolit Samulczyk Jadwiga Samulczyk Jan Samulczyk Marianna Samulczyk Marianna Samulczyk Michalina Samulczyk Michał Samulczyk Władysław Sankowska Anna Sankowska Bronisława Sankowska Helena Sankowska Józefa Sankowska Marianna Sankowski Franciszek Sankowski Franciszek Sankowski Jakub Sankowski Jakub Sankowski Stanisław Sapieja Jan Sawicki Sawicki Stanisław Senator Anna Senator Antoni Senator Franciszek Senator Helena Senator Jan Antoni Senator Jan Antoni Senator Karolina Senator Karolina Senator Kazimiera Senator Magdalena Senator Marianna Senator Wincenty Senkowski Antoni Serafin Marian Seredyńska Marianna Antonina Seredyńska Zofia Seredyński Stanisław Seweryńska Anna Seweryńska Anna (z) Seweryńska Marianna Siedlecka Anna Siedlecki Andrzej Siedlecki Józef Siedlecki Władysław Siek Zofia Sielińska Julianna Sielski Ignacy Siemieński Jan Siemińska Antonina Siemińska Antonina (z) Siemińska Elżbieta Siemińska Joanna Siemińska Marcjanna Siemińska Marianna Siemińska Marianna Siemińska Marianna (z) Siemiński Antoni Siemiński Antoni Siemiński Feliks Siemiński Feliks Siemiński Jan Siemiński Józef Siemiński Stefan Siemiński Stefan Siemiński Wincenty Siergirpowska Eleonora Sierputowska Marianna Sierputowska Michalina Sierputowska Paulina Sięga Agata Sikora Aniela Sikorska Aleksandra Sikorska Feliksa Marianna Sikorska Marianna Sikorski Antoni Sipiński Józef Sitarek Sitarek Anna Sitarek Anna Sitarek Antonina Sitarek Bronisław Sitarek Bronisława Sitarek Eugenia Sitarek Franciszka Sitarek Franciszka Sitarek Helena Sitarek Helena (z) Sitarek Jakub Sitarek Jan Sitarek Jan Sitarek Jan (z) Sitarek Józefa Sitarek Józefa Sitarek Katarzyna Sitarek Katarzyna Sitarek Kazimiera Sitarek Magdalena Sitarek Marianna Sitarek Marianna Sitarek Marianna Sitarek Marianna Sitarek Marianna Sitarek Marianna II Sitarek Michał Sitarek Michał Sitarek Piotr Sitarek Piotr Sitarek Piotr Sitarek Piotr (z) Sitarek Rozalia Sitarek Rozalia Sitarek Stefan Sitarek Wacław Sitarek Władysław Sitarek Władysław Sitarek Wojciech Sitarek Zofia Sitarek Zofia Sitarek Zofia (z) Sitarski Jan Sitarski Józef Siterek Stefan Siwek Aleksander Skalska Katarzyna Skalska Marianna Skalski Piotr Skierska Genowefa Skłodowska Stanisława Skoczek Felicja Skoczek Rozalia Skonecka Katarzyna Skonecka Marianna Skonecka Marianna Skonecka Zofia Skonecki Jakub Skonecki Jan Skonecki Jan Skonecki Jana Skonecki Józef Skonecki Walenty Skoniecka Aniela Skoniecka Aniela Skoniecka Anna Skoniecka Franciszka Skoniecka Franciszka Skoniecka Franciszka Skoniecka Franciszka Skoniecka Helena Skoniecka Helena Skoniecka Józefa Skoniecka Józefa Skoniecka Julianna Skoniecka Katarzyna Skoniecka Katarzyna Skoniecka Kazimiera Skoniecka Marianna Skoniecka Marianna Skoniecka Marianna Skoniecka Stefania Skoniecka Władysława Skoniecka Zofia Skoniecka Zofia Skoniecka Zofia Skoniecki Antoni Skoniecki Bolesław Skoniecki Franciszek Skoniecki Jakub Skoniecki Jakub Skoniecki Jan Skoniecki Jan Skoniecki Jan Skoniecki Jan Skoniecki Jan Skoniecki Józef Skoniecki Józef Skoniecki Kazimierz Skoniecki Roch Skoniecki Stanisław Skoniecki Stanisław Skoniecki Walenty Skoniecki Władysław Skoniecki Wojciech Skopek Jan Skopek Józef Skorupska Anna Skorupska Józefa Skorupska Marianna Skorupski Franciszek Skorupski Jan Skorupski Konstanty Skorupski Konstanty Skorupski Konstanty Skorupski Stanisław Skorupski Stanisław Skowrońska anna Skowrońska Anna (z) Skowroński Franciszek Skowroński Michał Skrobis Marianna Skroniecka Magdalena Skrzypczak Bronisława Skuniecka Marianna Skuniecka Wiktoria Skuniecki Franciszek Skuniecki Kaub Skupicka Paulina Skupicki Antoni Skupiecka Paulina Skura Feliks Słabuszewski Jan Sławińska Joanna Sławiński Tadeusz Sławiński Teodor Feliks Słomińska Zofia Słomka Stanisława Słomska Bronisława Słomska Wiktoria Słonecki Edward Słonecki Mamert Słoń Mateusz Słowińska Jadwiga Słowińska Katarzyna Słowińska Marcjanna Słowińska Marianna Słowińska Marianna Słowiński Antoni Smolaga Józef Smulczyk Genowefa Snopek Franciszka Snopek Marianna Snopek Wojciech Sobańska Ewa Sobański Jan Sobczak Antoni Sobczak Ignacy Sobczak Marianna Sobczak Stanisław Sobczak Władysław Sobczyk Marianna Sobczyński Józef Sobiecka Elzbieta Sobiecki Adam Sobol Anna Sobol Antoni Sobol Franciszka Sobol Franciszka Sobol Józef Sobol Piotr Sobolewska Antonina Soból Marianna Sobótkowska Joanna Sobul Antoni Sobul Piotr Sojka Antoni Sokolowska Waleria Sokołoska Katarzyna Sokołowska Katarzyna Sokołowska Marianna Sokołowska Marianna Sokołowska Marianna Sokołowska Scholastyka Sokołowska Waleria Sokołowska Zofia Sokołowski Fulgenty Sokołowski Jan Sokołowski Józef Sokołowski Julian Sokołowski Władysław Sołtysiak Antoni Sołtysiak Antonina Sołtysiak Antonina Sołtysiak Antonina Sołtysiak Eugeniusz Sołtysiak Eugeniusz Sołtysiak Józefa Sołtysiak Marianna Sołtysiak Michał Sołtysiak Roch Sołtysiak Tekla Sołtysiak Tekla Sołtysiak Walenty Sołtysiak Walenty Sołtysiński Józef Sołuda Franciszka Sowińska Jadwiga Marianna Sowiński Stefan Sowiński Stefan Jan Sowiński Władysław Spólna Barbara Spólna Marianna Spólny Stanicka Marianna Stanicka Marianna Staniecka Jadwiga Staniecka Małgorzata Staniecki Staniszewska Jadwiga Staniszewska Leokadia Staniszewska Małgorzata Staniszewska Marianna Staniszewski Kazimierz Stankiewicz Andrzej Walery Stańczak Franciszka Stańczak Marianna Stańczyk Antonina Stańczyk Franciszek Stańczyk Jan Stańczyk Jan Stańczyk Józef Stańczyk Józef Stańczyk Józefa Stańczyk Marianna Stańczyk Stanisław Stańczyk Stanisława Stańczyk Władysław Stasiak Anna Stasiak katarzyna Stasiak Marcin Stefaniak Ludwik Stefaniak Michał Stefaniak Stanisław Stefaniak Stanisław (z) Stefańska Florentyna Stefańska Józfa Stefańska Marianna Stefańska Marianna Stefański Jacenty Stefański Stanisław Kazimierz Stefański Wojciech Stegińska Leokadia Stepień Jakub Stepień Paweł Stepniewska Franciszka Stępień Anna Stępień Ewa Stępień Grzegorz Stępień Józef Stępień Katarzyna Stępień Marcjanna Stępień Marianna Stępień Marianna Stępień Paulina Stępień Wawrzyniec Stępnieski Antoni Stępniewska Antonina Stępniewska Elżbieta Stępniewska Felicja Stępniewska Felicja Stępniewska Franciszka Stępniewska Franciszka Stępniewska Franciszka Stępniewska Józefa Stępniewska Józefa Stępniewska Katarzyna Stępniewska Katarzyna Stępniewska Katarzyna Stępniewska Marianna Stępniewska Stefania Stępniewska Stefania Stępniewski Stępniewski Antoni Stępniewski Antoni Stępniewski Franciszek Stępniewski Ignacy Stępniewski Jakub Stępniewski Jakub (z) Stępniewski Jan Stępniewski Jan Stępniewski Jan (z) Stępniewski Jan (z) Stępniewski Józef Stępniewski Józef Stępniewski Józef Stępniewski Michał Stępniewski Michał Stępniewski Stanisław Stępniewski Stanisław Stępniewski Stanisław (m) Stępniewski Szczepan Stępniewski Wacław Stępniewski Walenty Stępniewski Walenty Stępniewski Walenty Stobiecki Antoni Stokowska Władysława Stolarek Paweł Strojewska Anna Stróżecki Jan Stróżewska Katarzyna Stróżewska Marcjanna Stróżewska Zofia Stróżewska Zofia (z) Stróżewski Ignacy Stróżewski Jan Stróżewski Jan (z) Stróżewski Józef Stróżewski Mateusz Stróżewski Stanisław Stróżewski Stanisław Stróżewski Stanisław (z) Stróżewski Władysław Strupińska Marianna Strupiński Józef Strużewski Marcin Strużewski Paweł Stryjak Małgorzata Strykowska Władysława Strzelczyk Jan Strzelczyk Karolina Strzelczyk Władysław Strzyżewska Anna Stygińska Stygińska Antonina Stygiński Bronisław Stygiński Wojciech Stykowska Marianna Suchecka Antonina Suchecka Katarzyna Suchecka Marianna Suchecki Jan Suchecki Marcin Suchecki Roch Sumiński Kazimierz Suska Agnieszka Suska Anna Suska Anna Suska Anna Suska Antonina Suska Antonina Suska Antonina Suska Franciszka Suska Helena Suska Helena Suska Helena Suska Helena Suska Helna II Suska Józefa Suska Józefa Suska Julia Suska Julianna Suska Katarzyna Suska Katarzyna Suska Marianna Suska Marianna Suska Marianna Suska Marianna Suska Marianna (z) Suski Suski Andrzej Suski Antoni Suski Franciszek Suski Franciszek Suski Jan Suski Józef Suski Marcin Suski Stanisław Suski Stanisław Suski Stanisław Suski Stanisław Suski Walenty Suski Walenty Suski Wojciech Synarska Franciszka Synarska Irena Maria Synarska Irena Maria (z) Szałasz Franciszek Szarmach Emilia Szczepańska Józefa Szczęśniak Józef Szczygielska Marianna Szejnfeld Antoni Szelewicki Szczepan Szer Jan Szewczyk Agnieszka Szewczyk Andrzej Szewczyk Antoni Szewczyk Antoni Szewczyk Antoni Szewczyk Antonina Szewczyk Antonina Szewczyk Antonina Szewczyk Antonina Szewczyk Antonina Szewczyk Bładysław Szewczyk Bronisława Szewczyk Edward Szewczyk Ewa Szewczyk Filip Szewczyk Filip (z) Szewczyk Franciszek Szewczyk Franciszek Szewczyk Franciszek Szewczyk Helena Szewczyk helena Szewczyk Jadwiga Szewczyk Jadwiga (m) Szewczyk Jakub Szewczyk Jakub Szewczyk Jan Szewczyk Jan Szewczyk Jan Szewczyk Jan (m) Szewczyk Józef Szewczyk Józef Szewczyk Józef Szewczyk Józefa Szewczyk Julianna Szewczyk Julianna Szewczyk Katarzyna Szewczyk Ludwik Szewczyk Ludwik Szewczyk Marianna Szewczyk Marianna Szewczyk Marianna Szewczyk Marianna Szewczyk Marianna Szewczyk Marianna Szewczyk Marianna (z) Szewczyk Marta Szewczyk Michał Szewczyk Michał Szewczyk Michał Szewczyk Paweł Szewczyk Stanisław Szewczyk Stanisław Szewczyk Stanisław Szewczyk Stanisław Szewczyk Stanisław Szewczyk Stanisław (z) Szewczyk Stanisława Szewczyk Stefania Szewczyk Walenty Szewczyk Walenty Szewczyk Walenty Szewczyk Władysław Szewczyk Wojciech Szewczyk Zofia Szewczyk Zofia Szkuter Bronisław Szlasa Zofia Szlaski Piotr Szlass Jan Szlass Zofia Szlassa Józef Szlassa Zofia Szlaza Antonina Szmekel Adolf Szmigulaka Anna Szmigulska Anna Szmigulska Michalina Szmigulski Stanisław Szmit Franciszka Szmit Wojciech Sznejder Katarzyna Sztajer Apolonia Sztajer Ewa Sztajer Jadwiga Sztajer Józefa Szubert Jan Szulc Aleksander Szulc Anna Szulc Hippolit Szulc Józefa Szulik Marianna Szustow Aleksander Adolf Szwydziński Jan Szyamańska Józefa Szymańczyk Piotr Szymańska Antonina Szymańska Franciszka Szymańska Izabella Szymańska Marta Szymańska Zofia Szymański Józef Szymański Paweł Szymański Walenty Szymański Walenty Szymczak Franciszka Szymczak Marcin Szymczak Tomasz Szymczyk Feliks Szyndler Emilia Zuzanna Szyndler Gustaw Szyndler Gustaw Józef Szypkowski Mikołaj Szyr Marian Szyr Stanisław Ściborowska Anna Ściborowska Michalina Ściborowska Michała Ściborowski Antoni Ściborowski Antoni Ściborowski Antoni Ściborowski Józef Ściborowski Paweł Ściborowski Wacław Ślasa Antonina Ślasa Jan Ślass Antoni Ślass Jan Ślass Józef Ślassa Marianna Ślaza Antoni Ślaza Antoni Ślich Karolina Ślifierski Stanisław Ślusarska Antonina Ślusarska Antonina Ślusarska Franciszka Ślusarska Franciszka Ślusarska Marianna Ślusarski Jan Ślusarski Józef Ślusarski Józef Ślusarski Stanisław Ślusarski Stanisław Ślusarski Wincenty Ślusarski Wincenty Śmietańska Anna Śmietańska Eleonora Śmietańska Helena Śmietańska Janina Śmietańska Ladysława Śmietański Antoni Śmietański Bronisław Śmietański Piotr Julian Śmietański Stanisław Śmietański Stanisław Śmietański Stanisław Śmietański Teofil Śmigulska Helena Świdzińska Franciszka Świdzińska Józefa Świdzińska Józefa Świdzińska Katarzyna Świdzińska Katarzyna (z) Świdzińska Leonia Świdzińska Marianna Świdzińska Paulina Świdziński Antoni Świdziński Franciszek Świdziński Hipolit Świdziński Jan Świdziński Jan Świdziński Jan (z) Świdziński Józef Hipolit Świdziński Kazimierz Świdziński Marcin Świdziński Marcin Świdziński Stanisław Świdziński Stanisław Świdziński Stanisław Świdziński Władysław Świdziński Zdzisław Świdziński Zdzisław Świdziski Jan Świednicki Jan Święcicka Stanisława Święcicki Wawrzyniec Święcicki Władysław Świtalska Katarzyna Świtalski Ludwik Świtalski Paweł Terczyński Ignacy Tesner Marianna Tkaczyk Tkaczyk Antoni Tkaczyk Antoni Tkaczyk Antoni Tkaczyk Antonina Tkaczyk Franciszek Tkaczyk Franciszek Tkaczyk Franciszek Tkaczyk Franciszka Tkaczyk Franciszka Tkaczyk Ignacy Tkaczyk Jadwiga Tkaczyk Jan Tkaczyk Jan Tkaczyk Jan Tkaczyk Józef Tkaczyk Józefa Tkaczyk Marianna Tkaczyk Marianna Tkaczyk Marianna Tkaczyk Mateusz Tkaczyk Paweł Tkaczyk Paweł (z) Tkaczyk Stanisław Tkaczyk Stanisław Tkaczyk Stanisław Tkaczyk Szczepan Tkaczyk Tekla Tkaczyk Zofaia Tkaczyk Zofia Tomankiewicz Antoni Walenty Tomczyk Feliksa Tomczyk Marianna Tracz Józef Traczyk Aleksander Traczyk Antonina Traczyk Antonina Traczyk Antonina (z) Traczyk Franciszek Traczyk Franciszka Traczyk Ignacy Traczyk Józefa Traczyk Katarzyna Traczyk Konstancja Traczyk Marianna Traczyk Michalina Traczyk Rozalia Traczyk Stanisław Traczyk Stanisław Trejze Anna Truskolaski Wincenty Trynkus Antoni Tudelska Waleria Cecylia Tul Antonina Tul Franciszka Tul Walenty Tul Wojciech Tulio Marianna Tulo Wojciech Tulro Stanisław Tumala Helena Turek Antonina Turek Antonina (z) Turek Bronisława Turek Marianna Turek Marianna Tuszyńska Emilia Tuszyński Antoni Tuszyński Antoni (z) Tuszyński Kazimierz Tuszyński Wacław Tuszyński Władysław Twardowski Władysław Twardowski Władysław (z) Tworek Helena Tworek Józefa Tworek Władysław Tybora Jan Tyk Helena Tyk Katarzyna Tylo Marianna Ulor Stanisław Uryniak Katarzyna Usińska Józefa Usińska Zofia Usiński Franciszek Usiński Piotr Paweł Uszyńska Antonina Uszyńska Marianna Wacek Józef Wadełek Franciszek Wadełek Jan Waik Helena Wajcienbrat Edmund Wajk Andrzej Wajk Józefa Wajk Marianna Wajss Izabella Wajss Lew Wajss Roman Wajss Roman Wajss Stefan Walczak Władysław Walczak Zdzisław Walendziak Bolesław Walendziak Karol Waleska Bronisława Walewska Antonina Walewska Antonina Walewska Bronisława Walewska Franciszka Walewska Franciszka Walewska Julianna Walewska Marianna Walewska Marianna Walewska Marianna Walewska Paulina Walewski Andrzej Walewski Józef Walewski Michał Walewski Wincenty Walewski Wincenty Walicka Marianna Waliszewska Jadwiga Waliszewska Józefa Waliszewska Józefa Waliszewska Marianna Waliszewska Marianna Waliszewski Antoni Waliszewski Ignacy Waliszewski Piotr Waliszewski Stanisław Wałachowski Jan Wasiak Antonina Wasiak Bronisław Wasiak Bronisława Wasiak Józef Wasiak Zofia Wasielkowski Józef Wasilewska Franciszka Wasilewska Julianna Wasilewska Marianna Wasilewska Zofia Wasilewski Grzegorz Wasilewski Stanisław Wasilkowsdka Stefania Wasilkowski Franciszek Wasińska Teofila Waszczuk Bolesława Wawrzyniak Stanisław Wawrzyniak Władysław Wawrzyńczak Wojciech Wąsiewicz Katarzyna Wąsiewicz Marianna Wąsiewicz Stanisław Wąsińska Apolonia Wąsińska Stanisława Wąsińska Teofila Wąsiński Antoni Wąsiński Jan Paweł Wąsiński Władysław Wąsowicz Antonina Wąsowicz Józef Wąswowicz Antonina Wesołowska Bronisława Wesołowski Józef Węglarska Agnieszka Węglarska Franciszka Węglarska Julianna Węglarska Zofia Węglarski Jakub Węglarski Jakub Węglarski Stefan Węglarski Walenty Węgrzynowska Jadwiga Wichman Gotfryd Wichman Marianna Wichowska Władysława Widalski Szczepan Wiechowska Anna Wiechowska Marianna Wiechowski Jan Wieczorek Wieczorek Adam Wieczorek Antoni Wieczorek Antoni (z) Wieczorek Antonina Wieczorek Antonina Wieczorek Antonina Wieczorek Franciszek Wieczorek Ignacy Wieczorek Jakub Wieczorek Jan Wieczorek Jan Wieczorek Jan Wieczorek Józef Wieczorek Marianna Wieczorek Marianna Wieczorek Stanisław Wieczorek Stanisław Wieczorek Tomasz Wieczorek Weronika Wieczorek Wiktoria Wieczorek Zofia Wieczorek Zofia Wieczorek Zofia Wielonek Antonina Wienciewicz Józefa Wienciewicz Stanisław Wiesion Antonina Wiesion Antonina Wiesion Feliksa Wiesion Franciszek Wiesion Franciszek Wiesion Jan Wiesion Julianna Wiesion Kunegunda Wiesion Marianna Wiesion Marianna Wiesion Marianna (m) Wiesion Michał Wiesion Michał (z) Wiesion Paweł Wiesion Rozalia Wiesion Stanisław Wiesion Tomasz Wiesion Wacława Wiesoła Kazimierz Wiewiór Antonina Wiewiór Michał Wiewiór Zofia Wiktorowicz Szczepan Wincewicz Aniela Wincewicz Bronisława Wincewicz Stefan Winciewicz Andrzej Winciewicz Cecylia Winciewicz Elżbieta Winciewicz Jan Winciewicz Jan Winciewicz Janina Winciewicz Karolina Winciewicz Marcjanna Winciewicz Michał Winciewicz Waleria Winciewicz Wiktoria Winciewicz Wincenty Winciewicz Władysław Winciewicz Zofia Winciwicz Czesław Winek Marianna Winiarski Stefan Winiewicz Władysław Winkler Franciszek Winkler Franciszek Winkler Leon Winkler Leon Winkler Wanda Wisniewska Józefa Wisniewska Marianna Wiśnieska Franciszka Wiśniewska Marianna Wiśniewska Zofia Wiśniewski Adam Wiśniewski Jakub Wiśniewski Jan Wiśniewski Józef Wiśniewski Józef Wiśniewski Józef Wiśniewski Leopold Wiśniewski Leopold Wiśniewski Michał Wiśniewski Stanisław Wiśniewski Stanisław Witaszek Stanisław Witczak Franciszek Witczak Franciszek Witczak Franciszka Witczak Ignacy Witczak Józefa Witczak Marianna Witczak Martyna Witczak Michał Witczak Stanisław Witczak Stefan Witczak Wacław Witczak Władysław Witczak Zofia Witecka Antonina Witecka Antonina Witecka Waleria Witecki Józef Witecki Michał Witecki Paweł Witkowicz Marianna Witkowicz Marianna Wlazniak Stanisław Włodarczyk Antonina Włodarczyk Antonina Włodarczyk Franciszek Włodarczyk Helena Włodarczyk Józef Włodarczyk Józeg Włodarczyk Julianna Włodarczyk Marcin Włodarczyk Marianna Włodarczyk Marianna Włodarczyk Marianna Włodarczyk Marianna Włodarczyk Mieczysław Włodarczyk Mieczysław Wacław Włodarczyk Paulina Włodarczyk Stefan Włodarczyk Stefan Włodarczyk Walenty Włodarczyk Zofia Włodarczyk Zofia Włodarska Antonina Włodarski Antoni Włodarski Bolesław Włodarski Bolesław Włodarski Eugeniusz Włójcik Franciszek Wnuk Wnuk Jan Wnuk Zofia Wojciechowska Antonina Wojciechowska Józefa Wojciechowska Zofia Wojcieszak Franciszek Wojcieszek Antoni Wojcieszek Marcin Wojcieszek Michał Wojcieszek Paulina Wojcieszek Paulina Wojcieszek Rozalia Wojcieszek Rozalia (z) Wojcieszek Stanisława Wojcieszek Wacława Wojdacka Antonina Wojdacka Michalina Wojdacka Stanisława Wojdalska Anna Wojdalska Józefa Wojdalska Magdalena Wojdalska Michalina Wojdalska Zofia Wojdalska Zofia Wojdalski Antoni Wojdalski Bolesław Wojdalski Bolesław Wojdalski Chilary Wojdalski Stanisław Wojdalski walenty Wojdalski Władysław Wojdański Michał Wojtal Joanna Wojtal Katarzyna Wojtal Walenty Wojtala Anna Wojtala Janina Wojtala Marianna Wojtasiewicz Paweł Wojtatowicz Antoni Wojtczak Wojtczak Andrzej Wojtczak Anna Wojtczak Anna Wojtczak Anna Wojtczak Anna Wojtczak Anna Wojtczak Antoni Wojtczak Antoni Wojtczak Antoni Wojtczak Antoni Wojtczak Antoni Wojtczak Antonina Wojtczak Antonina Wojtczak Bolesław Wojtczak Bronisława Wojtczak Franciszek Wojtczak Franciszek Wojtczak Franciszka Wojtczak Franciszka Wojtczak Franciszka Wojtczak Franciszka Wojtczak Franciszka Wojtczak Franciszka Wojtczak Helena Wojtczak Helena Wojtczak Ignacy Wojtczak Irena Wojtczak Jakub Wojtczak Jan Wojtczak Jan Wojtczak Józef Wojtczak Józefa Wojtczak Józefa Wojtczak Józefa Wojtczak Józefa Wojtczak Józefa Wojtczak Józefa Wojtczak Józefa Wojtczak Karol Wojtczak Kazimiera Wojtczak Kazimierz Wojtczak Kazimierz Wojtczak Marcjanna Wojtczak Marianna Wojtczak Marianna Wojtczak Marianna Wojtczak Marianna Wojtczak Marianna (z) Wojtczak Michał Wojtczak Michał Wojtczak Michał Wojtczak Stanisław Wojtczak Stanisław Wojtczak Stanisława Wojtczak Szczepan Wojtczak Walenty Wojtczak Walenty (z) Wojtczak Wiktoria Wojtczak Władysław Wojtczak Władysław Wojtczak Zofia Wojtczak Zofia Wojtczak Zofia Wojtczak Zofia Wolf Józefa Wolska Jadwiga Wolski Franciszek Wolski Ludwik Wołowska Maria Antonina Wołowska Zofia agnieszka Wołowski Jan Kanty Wonsiewicz Marianna Wonsińska Julianna Wonsińska Julianna (z) Woxniak Czesław Woxniak Eugenia Woxniak Franciszek Woxniak Franciszka Woxniak Helena Woźniak Antonina Woźniak Antonina Woźniak Feliks Woźniak Feliks Woźniak Franciszek Woźniak Franciszka Woźniak Franciszka Woźniak Jakub Woźniak Jan Woźniak Jan Woźniak Jan Woźniak Józef Woźniak Katarzyna Woźniak Katarzyna Woźniak Marianna Woźniak Marianna Woźniak Marianna Woźniak Marianna Woźniak Marianna Woźniak Michał Woźniak Paweł Woźniak Stanisław Woźniak Stanisław Woźniak Stanisław Woźniak Stanisław Woźniak Stanisław Woźniak Stanisława Woźniak Tekla Woźniak Tomasz Woźniak Władysław Woźniak Władysław (z) Woźniak Zofia Woźniakowska Cecylia Woźniakowska Marianna Woźniakowski Bronisław Woźniakowski Jan Woźniakowski Leon Wójcicki Antoni Wójcik Jadwiga Wójcik Józef Wójcik Katarzyna Wójcik Margareta Wróbel Antoni Wróblewki Jan Wróblewska Natalia Wróblewska Zofia Wróblewski Jan Wróblewski Wacław Wrublewski Jan Wrublewski Stanisław Wrzesiński Adam Wrzesiński Adam Wrześniak Marianna Wrześniewska Janina Wrześniewski Piotr Wrzosek Feliks Wrzosek Ignacy Wrzosek Marianna Wrzoskiewicz Władysław Wspólna Józefa Wspólna Julianna Wspólny Antoni Wspólny Jacek Wspólny Jacek Wspólny Jan Wujcicka Marianna Wujcik Marianna Wysocka Eugenia Wyszyńska Stefamia Zabiewski Ignacy Zabłocka Antonina Zabłocka Emilia Zabłocka Marianna Zabłocka Marianna Zabłocka Marianna Franciszka Zabłocki Jan Zabłocki Michał Zabłocki Michał Zabłocki Władysław Zaborowska Marianna Zachman Maria Zagajewski Karol Zając Franciszek Zakrzewska Tekla Zakrzewski Wojciech Zaleska Anna Zaleska Antonina Zaleska Antonina Zaleska Franciszka Zaleska Józefa Zaleska Katarzyna Zaleska Ludwika Zaleska Marianna Zaleska Marianna Zaleski Józef Zaleski Wincenty Zalewska Anna Zalewska Franciszka Zalewska Katarzyna Zalewska Marianna Zalewska Tekla Zalewska Wincenta Zalewska Zofia Zalewska Zofia Zalewski Bolesław Zalewski Bolesław Zalewski Bronisław Zalewski Jan Zalewski Józef Zalewski Stanisław Zalewski Walenty Zasieska Ludwika Zasieska Wanda Zasieska Władysława Zasieski Jan Zasiewska Julianna Zasiewska Karolina Zasiewska Marianna Zasiewska Wanda Zasiewska Władysława Zasiewski Jan Zasiewski Jan Zasiewski Wincenty Zasiewski Wincenty Zasiewski Wojciech Zawacka Józefa Zawacki Stanisław Zawada Janina Zawada Marianna Zawadzka Antonina Zawadzka Franciszka Zawadzka Franciszka Zawadzka Jadwiga Zawadzka Jadwiga Zawadzka Józefa Zawadzka Julianna Zawadzka Marianna Zawadzka Tekla Zawadzki Jakub Zawadzki Jan Zawadzki Jan Zawadzki Józef Zawadzki Józef Zawadzki Józef Zawadzki Kazimierz Zawadzki Stanisław Zawadzki Stanisław Zawislak Jadwiga Zawislak Marcin Zawislak Walenty Zawiślak Zawiślak Zawiślak Zawiślak Agnieszka Zawiślak Agnieszka Zawiślak Aleksandra Zawiślak Anna Zawiślak Antoni Zawiślak Bolesław Zawiślak Franciszek Zawiślak Franciszek Zawiślak Franciszek Zawiślak Helena Zawiślak Helena Zawiślak Jadwiga Zawiślak Jadwiga Zawiślak Jakub Zawiślak Jan Zawiślak Jan Zawiślak Jan Zawiślak Józef Zawiślak Józef Zawiślak Józefa Zawiślak Józefa Zawiślak Józrefa Zawiślak Katarzyna Zawiślak Katarzyna Zawiślak Kazimiera Zawiślak Łukasz Zawiślak Marcin Zawiślak Marianna Zawiślak Marianna Zawiślak Marianna Zawiślak Michał Zawiślak Paweł Zawiślak Paweł Zawiślak Piotr Zawiślak Rozalia Zawiślak Stanisław Zawiślak Stanisław Zawiślak Stanisław Zawiślak Stanisław (z) Zawiślak Stefan Zawiślak Stefan Zawiślak Szymon Zawiślak Walenty Zawiślak Wiktoria Zawiślak Wiktoria Zawiślak Władysław Zawiślak Zofia Zawiślak Zofia Zawiślak Zofia Zawiślak Zofia Zbral Feliks Zduńczuk Józefa Zdziarski Bronisław Zegarska Zofia Zembowska Wiktoria Zembowski Feliks Zębowska Zofia Zgutczyński Władysław Zieja Zieja Anna Zieja Anna Zieja Anna Zieja Antoni Zieja Bogumił Zieja Florentyna Zieja Helena Zieja Helena (z) Zieja Jan Zieja Jan Zieja Józef Zieja Józefa Zieja Józefa (z) Zieja Marcin Zieja Marcin Zieja Marianna Zieja Marianna Zieja Marianna Zieja Piotr Zieja Piotr Zieja Walenty Zieja Władysława Zieja Zofia Zieja Zofia Zielińska Bronisława Zielińska Bronisława (z) Zielińska Helena Zielińska Julia Zielińska Katarzyna Zielińska Marcjanna Zielińska Marianna Zielińska Stanisława Zielińska Wiktoria Zieliński Ignacy Zieliński Jan Zieliński Jan Zieliński Karol Zieliński Mikołaj Zieliński Piotr Zieliński Stanisław Zieliński Stanisław Zieliński Wawrzyniec Zieliński Wawrzyniec Zieliński Wojciech Zielonka Franciszka Ziemniak Jan Ziemniak Jan (z) Zięcial Wojciech Ziółkowska Sabina Ziółkowski Bolesław Ziółkowski Wacław Zych Marianna Żadkowska Katarzyna Żakieta Grzegorz Żakieta Rozalia Żałnowska Anna Żałnowski Andrzej Żar Jan Żar Krystyna Żebrowski Józef Żebrowski Karol Żebrowski Karol Żebrowski Michał Żeja Marianna Żemajtys Henryk Jan Żemajtys Henryk Jan Żemajtys Maria Emilia Żemajtys Włodzimierz Żepczak Anastazja Żepczak Marianna Żołnowska Anna Żołnowski Bolesław Żołnowski Józef Żółcik Aleksandra Żółcik Aleksandra (z) Żółcik Anastazja Żółcik Anastazja Żółcik Anna Żółcik Anna Żółcik Anna Żółcik Antonina Żółcik Emilia Żółcik Florentyna Żółcik Helena Żółcik Ignacy Żółcik Jadwiga Żółcik Jadwiga Żółcik Jan Żółcik Józefa Żółcik Kazimierz Żółcik Kazimierz Żółcik Krystian Żółcik Ludwik Żółcik Marianna Żółcik Stefan Żółcik Władysława Żółtowska Salomea Żukowska Helena Żukowski Emil Żukowski Ludwik Żułcik Tadeusz Żurawski Kazimierz

Language of the material

polski rosyjski łacina

Record creator


Aktotwórca:

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Belsk


Inne nazwy twórcy:

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution