Return to search

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radom

1810-1912 Reference: PL/58/PL-58-156/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Urszula Pietrzak, Mateusz Kutkiewicz, Ewelina Majs
2012-06-18
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1911, sygn. 1-111; allegata do akt zaślubionych 1821-1831, 1833-1911 sygn. All. 1-90. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Radom. Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim. W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Aleksandrów, Antoniówka, Augustów, Borki, Bronisławów, Brzóstówka, Cegielnia, Czerwona, Dawidów, Długojów, Dzierzków, Figietów, Firlej, Gałaszówka, Glinice, Godów, Gołębiów, Gołębiowska Wola, Groszowice, Huta Józefowska, Janiszew, Janiszewski Młynek, Janiszpol, Józefów, Jeżowa Wola (od 1901 z parafii Cerekiew), Kaptur, Karszów, Kiedrzyn, Klwatka Królewska, Klwatka Szlachecka, Kotarwice, Krzewin, Lasowice, Malczów [Malczew], Małęczyn, Mariackie Górki, Mazowszany, Michałów, Młodzianów, Myśliszewice, Natolin, Nowolipie, Obozisko, Pelagów, Piotrowice, Polesie, Potkanów (od 1901 r. z parafii Cerekiew), Prędocinek, Prijutino, Rajec Duchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Sołtyków, Trablice, Ustronie, Wacyn, Wola Nowa, Wincentów, Wymysłów, Zamłynie, Zenonów, Żakowice, Żyła (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 37, 232).

System of arrangement

Układ akt w zespole

  • 1 Księgi metrykalne
  • 2 Alegata

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

201 j.a. jednostka archiwalna, 8.75 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 201 j.a. 8.75 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:Abrachamowicz Haim Abrachamowicz Izrael Abrachamowicz Rafał Abrachamowna Ryfka Abraham Anna Karolina Abrahamowicz Dawid Abrahamowicz Izzak Abrahamowicz Jankiel Abrahamowicz Jankiel Abrahamowicz Rafał Abrahamowiczowna Cywia Abrahamowiczowna Frayda Abrahamowiczowna Łaia Abrahamowiczowna Rywka Abrahamowiczowna Sara Abramek Justyna Abramowicz Ankiel Abramowicz Apolonia Maleksandra Abramowicz Felicjan Stanisław Abramowicz Herszek Abramowicz Jan Abramowicz Leybus Abramowicz Ludwik Abramowicz Michel Abramowicz Rafał Abramowicz Rozalia Maryanna Abramowicz Stanisław Grzegorz Abramowiczowna Brandla Abramowiczowna Dobra Abramowiczówna Bayla Abramowiczówna Lieba Abramowiczówna Ruchla Abramówna Ryfka Abramska Józefa Abramska Józefa Abramski Jan Abramski Stanisław Abramski Walenty Abratowski Wiktor Józef Abromski Franciszek Abusiewicz Abraham Abusiewicz Major Abusiewicz Mosiek Abusiewiczowna Bayla Abusiowicz Ryfał Abuszewicz Jezyk Achsmit Józefa Achszmit Józef Achtenszmit Adam Achtschmit Franciszka Achtsmit Agata Achtsmit Franciszka Achtsmit Ludwika Achtsnit Antoni Feliks Achtsnit August Achtsnit Józefa Achtsnit Mikołaj Achtsnit Piotr Achtszmit Sebastian Achtszmit Teodor Jan Adamanis Elżbieta Adamanis Maciej Adamanis Maciej Adamczewski Michał Adamczyk Adamczyk Adamczyk Agata Adamczyk Agnieszka Adamczyk Agnieszka Adamczyk Agnieszka Adamczyk Andrzej Adamczyk Andrzej Adamczyk Andrzej Adamczyk Anna Adamczyk Anna Adamczyk Anna Adamczyk Anna Adamczyk Antoni Adamczyk Antoni Adamczyk Antoni Adamczyk Elżbieta Adamczyk Elżbieta Adamczyk Ewa Adamczyk Feliks Adamczyk Franciszek Adamczyk Franciszek Adamczyk Franciszek Adamczyk Franciszek Adamczyk Franciszek Adamczyk Franciszka Adamczyk Franciszka Adamczyk Grzeforz Adamczyk Jadwiga Adamczyk Jakub Adamczyk Jakub Adamczyk Jakub Adamczyk Jakub Adamczyk Jakub Adamczyk Jakub Adamczyk Jan Adamczyk Jan Adamczyk Jan Adamczyk Jan Adamczyk Jan Adamczyk Jan Adamczyk Jan Adamczyk Jan Józef Adamczyk Jędrzej Adamczyk Józef Adamczyk Józef Adamczyk Józef Adamczyk Józefa Adamczyk Józefa Adamczyk Józefa Adamczyk Józefa Adamczyk Kacper Adamczyk Kacper Melchior Adamczyk Karol Adamczyk Karol Adamczyk Kasper Adamczyk Katarzyna Adamczyk Katarzyna Adamczyk Katarzyna Adamczyk Kazimierz Adamczyk Lucyna Maryanna Adamczyk Ludwika Tekla Adamczyk Maciej Adamczyk Małgorzata Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Adamczyk Maryanna Weronika Adamczyk Michalina Adamczyk Piotr Adamczyk Piotr Adamczyk Piotr Adamczyk Rozalia Adamczyk Rozalia Adamczyk Stanisław Adamczyk Szymon Adamczyk Szymon Adamczyk Szymon Adamczyk Szymon Adamczyk Tekla Adamczyk Tomasz Adamczyk Wawrzyniec Adamczyk Wawrzyniec Adamczyk Wawrzyniec Adamczyk Weronika Adamczyk Wiktoria Adamczyk Wiktoria Adamczyk Wojciech Adamczyk Woyciech Adamczyk Zofia Adamiec Barbara Adamiec Józefa Adamiec Katarzyna Adamiec Maryanna Adamiec Michał Adamiecki Wiktor Emanuel Adamkiewicz Agata Adamkiewicz Andrzej Adamkiewicz Andrzej Adamkiewicz Apolonia Adamkiewicz Franciszek Adamkiewicz Franciszek Adamkiewicz Franciszka Adamkiewicz Franciszka Adamkiewicz Franciszka Adamkiewicz Franciszka Józefa Adamkiewicz Józefa Adamkiewicz Julia Ewa Adamkiewicz Łukasz Adamkiewicz Łukasz Adamkiewicz Łukasz Leopold Adamkiewicz Magdalena Adamkiewicz Maryanna Adamkiewicz Maryanna Adamkiewicz Maryanna Adamkiewicz Maryanna Adamkiewicz Maryanna Adamkiewicz Rafał Adamkiewicz Sebastyan Adamkiewicz Sebastyan Adamkiewicz Sebastyan Adamkiewicz Stanisław Adamkiewicz Tekla Adamkiewicz Tekla Adamowicz Karolina Adamowicz Magdalena Adamowicz Marcyanna Adamowicz Maryanna Adamowicz Maryanna Adamowska Antonina Anna Adamowska Magdalena Adamowska Maryanna Adamowski Antoni Paweł Adamowski Michał Adamowski Michał Adamów Józef Adamów Szymon Adamska Agata Adamska Anan Adamska Aniela Adamska Anna Adamska Anna Adamska Anna Maryanna Adamska Antonina Adamska Antonina Adamska Antonina Adamska Apolonia Scholastyka Adamska Apolonia Scholastyka Adamska Bronisława Adamska Ewa Adamska Ewa Adamska Ewa Adamska Franciszka Adamska Franciszka Adamska Franciszka Adamska Franciszka Adamska Franciszka Adamska Józefa Bronisława Adamska Julia Adamska Julianna Adamska Katarzyna Adamska Katarzyna Adamska Katarzyna Adamska Katarzyna Adamska Ludwika Adamska Ludwika Adamska Ludwika Adamska Ludwika Adamska Ludwika Maryanna Adamska Łucja Adamska Łucja Walentyna Julianna Adamska Magdalena Adamska Magdalena Adamska Magdalena Adamska Marcyanna Adamska Marcyanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Adamska Maryanna Tekla Adamska Romania Adamska Tekla Adamska Tekla Adamska Tekla Justyna Adamska Teresa Adamska Teresa Józefa Adamska Teresa Józefa Adamska Wincencja Adamski Adamski Aleksander Adamski Aleksy Adamski Andrzej Adamski Andrzej Adamski Andrzej Adamski Andrzej Adamski Andrzej Mikołaj Adamski Antoni Adamski Antoni Adamski Antoni Adamski Eugeniusz Lucjan Adamski Feliks Adamski Feliks Adamski Florian Adamski Floryan Adamski Franciszek Adamski Franciszek Adamski Franciszek Adamski Franciszek Ksawery Adamski Grzegorz Adamski Ignacy Adamski Ignacy Dominik Adamski Jan Adamski Jan Adamski Jan Adamski Jan Adamski Jan Adamski Jan Adamski Jan Franciszek Adamski Jan Nepomucen Adamski Józef Adamski Józef Adamski Józef Adamski Józef Adamski Józef Adamski Józef Kalasanty Adamski Karol Adamski Karol Adamski Kazimierz Adamski Kazimierz Adamski Lucjan Eugeniusz Adamski Ludwik Adamski Marcin Adamski Marian Adamski Michał Adamski Mikołaj Adamski Napoleon Adamski Napoleon Adamski Paweł Adamski Paweł Adamski Paweł Adamski Piotr Adamski Stanisław Adamski Stanisław Adamski Stanisław Adamski Stanisław Adamski Stanisław Adamski Stanisław Adamski Sylwester Adamski Szczepan Adamski Szymon Adamski Szymon Adam Adamski Teodor Adamski Teodor Adamski Tomasz Adamski Tomasz Adamski walenty Adamski Walenty Adamski Wincenty Adamski Woyciech Adasionka Franciszka Adelt Katarzyna Adempski Józef Adsiongiewicz Maryanna Adwentowicz Franciszek Adwentowicz Hippolit Adwentowicz Józefa Adwentowicz Ludwik Tadeusz Afciarz Szlama Agacińska Ewa Agel Józefa Aglowa Paulina Aidelsztein Symcha Aidukowicz Adam Aiechenbum Ester Ainlender Zewlin Ajnbarczyk Teofil Akerdowa Marynna Akord Jan Aksamitowski Konstanty Alban Koz Albański Jan Albecker Józef Albeker Józefa Albeker Józefa Albeker Mikołaj Albekier Andrzej Albekier Jan Adam Albekier Józef Albekier Magdalena Albekier Mikołaj Mateusz Albekiern Antoni Alberska Antonina Alberska Antonina Alberska Izabella Alberska Katarzyna Alberska Teofila Alberska Teofila Alberski Alberski Andrzej Adam Alberski Ludwik Alberski Ludwik Michał Alberski Tomasz Alberski Tomasz Albertyn Albinowska Józefa Albinowska Paulina Albinowska Róża Albinowski Józef Albinowski Mateusz Albinowski Tomasz Albrecht Marcyanna Aleksandrowicz Aleksandrowicz Karol Aleksiejew Wincenty Aleksiejewicz Grerzej Aleksiewicz Aleksander Aleksiewicz Maryanna Aleksowicz Józef Alender Jakub Josek Alexandrowicz Franciszek Alfawicka Marya Felicja Alfawicki Hilary Antoni Alik Piotr Alkiewicz Wiktoria Alot Piotr Altman Andrzej Karol Altman Karol Andrzej Amanowicz Amanowicz Amanowicz Amanowicz Agata Amanowicz Antoni Amanowicz Eleonora Apolonia Amanowicz Feliks Amanowicz Jadwiga Amanowicz Joanna Amanowicz Józefa Amanowicz Józefa Amanowicz Ksawera Amanowicz Ksawera Amanowicz Marianna Amanowicz Maryanna Amanowicz Maryanna Amanowicz Paulina Emilia Amanowicz Paulina Maryanna Amanowicz Tomasz Amanowicz Wojciech Amanowicz Wojciech Ambrotkiewicz Stanisław Ambroza Tekla Ambroziak Jan Ambroziewicz Agnieszka Ambroziewicz Aleksander Józef Ambroziewicz Antoni Ambroziewicz Antoni Ignacy Ambroziewicz Franciszek Ambroziewicz Ignacy Sylwester Ambroziewicz Justyna Ambroziewicz Maksymiliana Ambroziewicz Maryanna Zofia Ambroziewicz Onufry Ambroziewicz Syprian Aleksander Ambrozik Dorota Ambrozińska Anna Ambrozińska Anna Małgorzata Ambrozińska Antonina Ambrozińska Apolonia Ambrozińska Apolonia Domicella Ambrozińska Małgorzata Ambrozińska Marianna Tekla Ambrozińska Maryanna Ambrozińska Tekla Ambroziński Jan Ambroziński Jan Amerek Balbina amojska Teresa Anakowska Rozalia Anbroziewicz Maryanna Ancker Marya Anczab Łukasz Anderson Antoni Andreiowicz Agap Andrejew Kazimierz Andrejew Łazar Andruszkiewicz Antonina Andrzejczyk Paweł Andrzejczyk Paweł Andrzejewska Ewa Marcyanna Andrzejewski Mikołaj Andrzeyczak Paweł Andrzychowicz Konstanty Andulak Salomea Andzel Antoni Andzel Franciszek Angrot Jan Anielewska Salomea Aniszewska Maryanna Ankiel Icyk Ankowska Joanna Marya Ankowski Józef Ankurowski Walenty Anowicz Katarzyna Anowicz Katarzyna Anowicz Maciej Anówka Agata Anrahamowicz Jakub Anslerowicz Elżbieta Anst Józef Anton Adam Antoniak Tomasz Antoniakowska Julia Antoniakowska Maryanna Antoniakowska Teofila Antoniecki Andrzej Antoniewicz Antonina Antoniewicz Barbara Antoniewicz Brygida Antoniewicz Jan Antoniewicz Jan Antoniewicz Józefa Antoniewicz Maryanna Antoniewicz Michał Antoniewska Franciszka Antoniewska Franciszka Antoniewski Andrzej Antoniewski Antoni Antoniewski Antoni Antoniewski Konstantyn Roch Antoniewski Paweł Antoniewski Paweł Antoniewski Stanisław Antonik Barbara Antonik Marcin Antonik Marcin Antonkiewicz Józef Antonkiewicz Józef Antonowicz Filip Antonowicz Ignacy Antonowicz Jan Antonowicz Józefa Antonowicz Józefa Antonowicz Julianna Antonowicz Piotr Antonowicz Piotr Jan Antonowicz Teresa Teofila Antonowicz Teresa Teofila Antonów Karol Antonów Stanisław Antos Franciszek Antosiewicz Róża Antoszewski Tomasz Antzel Antoni Anusiak Jan Anuskiewicz Stanisław Anuszkiewicz Maryanna Karolina Anzelkowna Konstancja Anzelm Julianna Anzelm Julianna Anzelmowiczowna Raca Anzlowicz Szmul Anzlowicz Wolf Apfelbaum Frimka Aracik Jadwiga Arak Maryanna Arbaczewska Maryanna Arbatowski Hippolit Arbatowski Hippolit Michał Arbatowski Józef Stanisław Arbatowski Tadeusz Arbatowski Wiktor Arbeytman Izrael Arbiszewska Maryanna Arbiszewski Jan Archibów Roman Architowniak Franciszek Arciszewski Antoni Arechi Józef Arendarczyk Jan Arendarski Leon Arent Karolina Arfist Antoni Arganiuk Gabriel Aronowicz Hersz Leibs Aronowiczowna Hawa Aronowiczówna Symcha Necha Aronowna Mirla Art Marcelli Artychiewicz Aleksander Artycjiewicz Aleksander Arynus Maryanna Asdamczyk Jędrzej Asendi Konstanty Asendi Tadeusz Stanisław Asłanowicz Julia Asłanowicz Leokadia Asłanowicz Pelagia Asmann Tomasz Assendi Józefa Assendi Karol Jan Assendi Ludwika Assendi Teofil Florian Ast Franciszek Ast Franciszek Wiktor Ast Kacper Ast kasper Ast Maryanna Ast Stanisław Ast Zuzanna Astanowicz Emilia Auct Joanna August Ludwika Augustowska Wiktoria Augustynowicz Aleksander Augustynowicz Aleksander Andrzej Augustynowicz Aleksander Witalis Marcyalis Augustynowicz Aleksandra Wiktoria Augustynowicz Emilia Augustynowicz Jacek Augustynowicz Józef Augustynowicz Józef Augustynowicz Józef Jakub Augustynowicz Katarzyna Augustynowicz Konstanty Augustynowicz Konstanty Augustynowicz Magdalena Augustynowicz Maryanna Augustynowicz Mikołaj Augustynowicz Mikołaj Augustynowicz Mikołaj Augustynowicz Paweł Augustynowicz Paweł Augustynowicz Tekla Augustynowicz Tekla Augustynowicz Teofila Franciszka Augustyńska Józefa Aust Franciszek Aust Józefa Awsyański Ignacy Axawiczyn Grzegorz Aydler Abraham Abuś Aydukiewicz Adam Aydukiewicz Wojciech Aystetten Joanna Aystetten Marya Józefa Azemberg Izrael Babiak Franciszek Babic Karol Babicka Franciszka Babicz Kazimierz Babik Maryanna Babińska Joanna Daniela Babińska Karolina Apolonia Babińska Ludwika Teodora Babińska Maria Zenobia Babiński Karol Babiński Karol Stanisław Babiński Konrad Babiński Leon Władysław Babiński Stanisław Marcin Babłowicz Katarzyna Babman Abus Babska Rozalia Babula Maryanna Babula Maryanna Babut Scholastyka Babutowicz Kajetan Babutowska Wiktoria Babutowski Józef Babutowski Józef Babutowski Józef Babutowski Kajetan babutowski Paweł Bacciarelli Bolesław Bojosław Henryk Bacciarelli Teodor Bacciarelli Wanda Florentyna Kassylda Bacciarelli Władysław Teodor Bacciarelli Władysław Teodor Bachoń Józef Baciąg Woyciech Back Konstancja józefa Baczkowski Wojciech Baczmanowski Antoni Baczyński Józef Baćkowska Baćkowska Julianna Antonina Badanicz Anna Badanicz Jan Baden Teodor Badeni Celestyna Julia Maryanna Badeńska Ewa Badeńska Ewa Badeńska Karolina Badeńska Łucja Badeński Antoni Badeński Felician Badeński Jan Badeński Józef Badeński Józef Badeński Wincenty Bader Andrzej Bader Antoni Bader Jan Bader Wincenty Badkiewicz Jadwiga Badnarczyk Norbert Badonicz Franciszek Wojciech Badowicz Katarzyna Badowska Adela Badowska Antonina Badowska Emilia Badowska Julia Badowska Katarzyna Badowska Ludwika Badowska Małgorzata Badowska Martyna Badowska Maryanna Badowska Wiktoryna Kornela Badowski Fabian Badowski Hubert Badowski Jan Badowski Jan Badowski Jędrzej Badowski Józef Badowski Konrad Walenty Tadeusz Badowski Marian Stanisław Badowski Roman Czesław Badowski Tomasz Baednarz Michał Baek Maryanna Ludwika Bagińska Kunegunda Bagińska Maryanna Bagner Antoni Bagniewska Bronisława Bahr Aniela Bahr Aniela Maryanna Bahr Feliks Karol Bahr Maryanna Aniela Baier Jakub BaierskaElżbieta Wiktoria Baierski Walenty Baijer Marya Teresa Julia Baik Jan Baitlich Ignacy Baj Mateusz Bajakowski Józef Bajda Józef Bajda Ludwika Bajdziński Józef Bajer Adam Bajer Adam Bajer Andrzej Maciej Bajer Anna Bajer Florian Bajer Franciszek Bajer Franciszka Bajer Franciszka Bajer Helena Bajer Jakub Bajer Jakub Bajer Jan Bajer Jan Bajer Józef Bajer Józefa Bajer Leopold Konstanty Bajer Ludwik Bajer Ludwik Jan Bajer Maciej Bajer Marcyanna Bajer Maryanna Bajer Maryanna Bajer Maryanna Bajer Maryanna Bajer Maryanna Bajer Maryanna Bajer Mateusz Bajer Semen Bajer Wincenty Bajer Wojciech Bajer Zuzanna Antonina Bajerkiewicz Ludwika Bajerska Elżbieta Bajerska Franciszka Karolina Bajerska Józefa Bajerska Maryanna Bajerska Maryanna Bajerska Maryanna Bajerska Maryanna Bajerska Maryanna Wiktoria Bajerska Tekla Bajerska Teofila Bajerska Teofila Katarzyna Bajerski Antoni Bajerski Jan Bajerski Jan Bajerski walenty Franciszek Bajerski Wawrzyniec Bajerski Wawrzyniec Bajerski Wawrzyniec Bajor Andrzej Bajor Mateusz Bajór Jaochym Bak Franciszka Bakalarczyk Barbara Bakalarczyk Maryanna Bakalarz Ewa Bakoski Józef Kalasanty Bakszyński Józef Balaim Antoni Balarska Maryanna Balbiński Augustyn Balcarzak Antonina Balcer Katarzyna Balcer Zofia Balcerek Wojciech Balcerowski Antoni Balcerowski Franciszek Balczyrek Jan Baleński Piotr Jan Baleński Stefan Balicka Magdalena Balicki Woyciech Balikowszczonka Barbara Balina Katarzyna Balinowski Bazyli Balińska Anna Balińska Apolonia Balińska Natalia Balińska Zuzanna Barbara Baliński Antoni Baliński Felicjan Baliński Jan Stefan Baliński Józef Baliński Józef Baliński Leonard Balsewicz Aleksander Balurkowna Munika Antonina Bałamut Tomasz Bałandowicz Aniela Antonina Karolina Bałandowicz Antonina Bałandowicz Antonina Bałandowicz Antonina Józefa Bałandowicz Antonina Józefa Bałandowicz Edward Bałandowicz Edward Ignacy Bałandowicz Józef Bałandowicz Lucyan Bałandowicz Lucyna Bałandowicz Maria Magdalena Matylda Bałandowicz Matylda Bałandowicz Stanisław Wiktor Leon Bałandowicz Wanda Bałandowicz Wanda Marcellina Bałandowicz Weronika Bałandowicz Witold Anzelm Bałankowska Justyna Bałańkowska Paulina Bałat Mikołaj Bałczyk Andrzej Bałczyk Barbara Bałczyk Franciszka Marcyanna Bałczyk Jan Bałczyk Jan Bałczyk Józef Maciej Bałczyk Józefa Bałczyk Katarzyna Bałenkowska Anna Bałenkowska Anna Bałenkowska Maryanna Bałenkowski Kazimierz Bałentkowska Justyna Bałewkowska Waleria Bronisława Bałękowski Jan Bałkowska Amalia Zofia Józefa Bałtowicz Agnieszka Bałtowicz Agnieszka Bałtowicz Aleksander Roman Bałtowicz Aniela Bałtowicz Julianna Bałtowicz Ludwika Bałtowicz Maksymilian Bałtowicz Maksymilian Bałtowicz Marjanna Bałtowicz Paweł Bałtowicz Salomea Bałtowicz Stanisława Bałtowicz Zofia Bałtowicz Zofia Bamonis Jakub Banach Banach Bartłomiej Banach Ferdynand Banach Julian Banach Małgorzata Banach Maryanna Banachowicz Wojciech Banaciński Władysław Banacka Paulina Maryanna Banacka Urszula Józefa Banacki Bazyli Banacki Marian Banaczkowska Katarzyna Banaczowska Franciszka Banaczowska Magdalena Banajec Piotr Banałowski Franciszek Banałowski Marcin Leopold Banasiak Andrzej Banasiak Andrzej Banasiak Antoni Banasiak Franciszek Banasiak Franciszek Banasiak Józef Banasiak Józef Banasiak Józefa Banasiak Tekla Banasiec Antonina Banasienski Walenty Banasiewicz Ambroży Banasiewicz Anna Banasiewicz Antonina Banasiewicz Antonina Banasiewicz Florentyna Banasiewicz Franciszek Banasiewicz Julianna Banasiewicz Julianna Banasiewicz Justyna Banasiewicz Klemens Banasiewicz Maryanna Banasiewicz Michał Banasiewicz Michał Banasiewicz Michał Franciszek Banasiewicz Walenty Banasiewicz Władysław Banasiewicz Wojciech Banasik Dominik Banasik Dominik Banasik Franciszek Banasik Franciszek Wincenty Banasik Franciszka Banasik Franciszka Banasik Grzegorz Banasik Józefa Banasik Michał Banasik Sebastian Banasik Tomasz Banasik Wiktoria Banasik Wiktoria Banasik Woyciech Banasik Woyciech Banasik Zofia Banasińska Brygida Banasińska Józefa Banasińska Maryanna Banasińska Maryanna Banasiński Banasiński Antoni Banasiński Antoni Tomasz Banasiński Szczepan Banaskkiewicz Julian Banaszek Franciszek Banaszek Jan Banaszek Jędrzej Banaszek Woyciech Banaszewicz Anna Banaszewicz Anna Weronika Banaszewicz Tekla Banaszewska Józefa Banaszkiewicz Andrzej Banaszkiewicz Julian Franciszek Banaszkiewicz Katarzyna Banaszkiewicz Tomasz Banaszkiewicz Wojciech Banaszyk Anna Banaszyńska Tekla Banaś Franciszka Banaś Maryanna Banaś Mikołaj Banaś Zofia Banaśczyk Katarzyna Banaśkieiwcz Łukasz Banaśkiewicz Franciszek Banaśkiewicz Józefa Banaśkiewicz Karolina Banaśkiewicz Karolina Joanna Banaśkiewicz Kunegunda Banaśkiewicz Marcyanna Banaśkiewicz Maryanna Banaśkiewicz Michał Banaśkiewicz Stefania Banaśkiewicz Wojciech Banaśkiewicz Woyciech Banaśkiewicz Zofia Banatowska Agata Anna Banatowska Antonina Banatowska Katarzyna Banatowska Tekla Banatowski Antoni BanatowskiRaymund Antoni Banc Karolina Bancer Maryanna Banczaski Tomasz Banczewski Mateusz Banczowska Anastazja Banczowska Maryanna Banczowska Maryanna Banczowska Zofia Banczowski Karol Marcin Bander Ewa Banderska Bronisława Barbara Banderska Maryanna Banderska Maryanna Banderska Salomea Banderski Edward Józef Banderski Konstanty Banderski Ludwik Banderski Michał Bando Michał Bandocz Roch Bandura Tomasz Bandzen Pelagia Banek Maryanna Bania Józefa Banik Aniela Banisz Jan Bankier Major Bankier Małka Bankiewicz Kazimierz Bankowski Jan Antoni Banowicz Katarzyna Bansch Aniela Banson Francsizek Ksawery Bańcer Maryanna Bańcowska Maryanna Bańczarska Anastazja Bańczewska Barbara Maryanna Bańczewska Józefa Bańczewska Józefa Bańczewska Maryanna Bańczewska Maryanna Bańczewska Maryanna Bańczewska Wiktoria Bańczewski Andrzej Bańczewski Antoni Bańczewski Franciszek Bańczewski Franciszek Bańczewski Jan Bańczewski Michał Bańczewski Piotr Bańczewski Piotr Bańczewski Piotr Bańczewski Walenty Bańczewski Walenty Bańczewski Walenty Bańczoska Maryanna Bańczowska Brygida Bańczowska Józefa Bańczowska Katarzyna Bańczowska Katarzyna Bańczowska Maryanna Bańczowska Maryanna Bańczowska Maryanna Bańczowska Maryanna Bańczowska Rozalia Bańczowska Tekla Bańczowska Tekla Bańczowska Wiktoria Bańczowski Andrzej Bańczowski Antoni Bańczowski Bartłomiej Bańczowski Franciszek Bańczowski Jan Bańczowski Jan Aleksander Bańczowski Jędrzej Bańczowski Józef Bańczowski Karol Bańczowski Karol Marcin Bańczowski Ludwik Bańczowski Michał Bańczowski Piotr Bańczowski Piotr Franciszek Bańczowski Tomasz Bańczowski Tomasz Bańczowski Walenty Bańka Michał Bańkiewicz Eufrozyna Bańkowska Antonina Bańkowska Emilia Bańkowska Józefa Bańkowska Kamilla Bańkowska Kunegunda Bańkowska Magdalena Bańkowska Małgorzata Bańkowska Maryanna Bańkowski Antoni Bańkowski Antoni Bańkowski Antoni Bańkowski Filip Jakaub Jan Bańkowski Franciszek Bańkowski Józef Bańkowski Mateusz Bańkowski Paweł Bańkowski Paweł Bańkowski Stanisław Bańkowski Władysław Bańkowski Władysław Barachówna Petronella Baran Adam Baran Antonina Baran Błażej Baran Franciszek Baran Konstancja Baran Maryanna Baran Tekla Barande Barandi Maryanna Baraniecki Antoni Barann Helena Baranowska Baranowska Aniela Baranowska Gertruda Józefa Baranowska Henryka Baranowska Henryka Filipina Baranowska Józefa Baranowska Józefa Baranowska Józefa Baranowska Katarzyna Baranowska Ludwika Baranowska Łucja Baranowska Maryanna Baranowska Maryanna Józef Baranowska Stanisława Baranowska Teofila Baranowski Alfred Baranowski Amurat Piotr Baranowski Bartłomiej Baranowski Edmund Marcin Baranowski Edmund Marcin Baranowski Franciszek Baranowski Franciszek Baranowski Franciszek Baranowski Franciszek Baranowski Franciszek Józefat Baranowski Henryk Baranowski Ignacy Baranowski Karol Baranowski Konstanty Baranowski Konstanty Paweł Julian Baranowski Leon Włodzimierz Baranowski Ludwik Bartłomiej Baranowski Michał Baranowski Onufry Baranowski Teofil Baranowski Wiktor Baranowski Wiktor Baranowski Władysław Baranowski Władysław Feliks Baranowski Woyciech Baranska Agata Baranska Franciszka Baranska Zofia Franciszka Baranski Maciej Baranski Woyciech Stanisław Barańska Barańska Barańska Agnieszka Barańska Agnieszka Barańska Anastazja Barańska Anna Barańska Anna Barańska Anna Barańska Anna Barańska Anna Barańska Anna Aniela Barańska Antonina Barańska Antonina Barańska Antonina Barańska Antonina Barańska Antonina Barańska Antonina Barańska Antonina Barańska Antonina Balbina Barańska Antonina Maryanna Barańska Barbara Barańska Ewa Barańska Franciszka Barańska Franciszka Barańska Franciszka Barańska Franciszka Barańska Franciszka Barańska Franciszka Barańska Helena Barańska Helena Maryanna Barańska Jadwiga Barańska Jadwiga Barańska Joanna Barańska Joanna Barańska Joanna Józefa Barańska Józefa Barańska Józefa Wiktoria Barańska Julia Józefa Barańska Justyna Barańska Justyna Barańska Karolina Barańska Karolina Barańska Karolina Barańska Karolina Barańska Karolina Barańska Karolina Anastazja Barańska Karolina Franciszka Barańska Katarzyna Barańska Katarzyna Barańska Katarzyna Barańska Katarzyna Barańska Katarzyna Barańska Katarzyna Barańska Katarzyna Barańska Katarzyna Łucja Barańska Konstancja Barańska Leonida Barańska Ludwika Franciszka Barańska Magdalena Maryanna Barańska Małgorzata Barańska Marcyanna Barańska Marcyanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Barańska Maryanna Aniela Barańska Maryanna Anna Barańska Maryanna Barbara Barańska Maryanna Rozalia Barańska Michalina Barańska Paulina Barańska Petronela Barańska Rozalia Barańska Rozalia Barańska Teresa Barańska Teresa Barańska Teresa Barańska Urszula Barańska Waronika Karolina Barańska Weronika Barańska Weronika Katarzyna Barańska Wiktoria Barańska Wiktoria Barańska Wiktoria Barańska Zuzanna Barańska Zuzanna Barański Barański Adam Barański Adolf Barański Adolf Woyciech Barański Alojzy Barański Andrzej Barański Antoni Barański Antoni Barański Antoni Barański Felicyan Barański Franciszek Barański Franciszek Barański Franciszek Barański Franciszek Florentyn Barański Ignacy Barański Ignacy Józef Barański Jakub Barański Jakub Barański Jakub Barański Jakub Barański Jan Barański Jan Barański Jan Barański Jan Barański Jan Barański Jan Barański Jan Barański Jan Gabryel Barański Jan Józef Barański Jan Kacper Barański Jan Ludwik Barański Jan Nepomucen Barański Jędrzej Barański Jędrzej Barański Józef Barański Józef Barański Józef Barański Józef Barański Józef Wojciech Barański Józef Woyciech Barański Kajetan Barański Kajetan Barański Kajetan Barański Kajetan Barański Kazimierz Barański Kazimierz Barański Kazimierz Barański Kazimierz Barański Konstanty Barański Konstanty Józef Barański Lucjan Florentyn Barański Lucjan Henryk Barański Ludwik Barański Maciej Barański Marcin Barański Marcin Barański Marcin Barański Mateusz Barański Michał Barański Michał Barański Michał Barański Paweł Barański Piotr Barański Piotr Ignacy Barański Piotr Łukasz Barański Piotr Paweł Barański Sebastian Barański Stanisław Barański Stanisław Barański Stanisław Teofil Barański Walenty Barański Walenty Barański Walenty Barański Walenty Barański Wawrzyniec Barański Wincenty Barański Wincenty Barański Wincenty Barański Władysław Barański Wojciech Barański Wojciech Barański Woyciech Barański Woyciech Barański Woyciech Barbach Józef Barbaczyński Wincenty Barbarzyński Mikołaj Barbarzyński Wincenty Barbińska Maryanna Barciki Konstanty Barcikowska Antonina Maryanna Barcikowska Barbara Barcikowska Maryanna Barcikowska Maryanna Barcikowska Maryanna Barcikowska Maryanna Barcikowska Wiktoria Barcikowski Aleksander Barcikowski Jan Barcikowski Józef Barcikowski Józef Barcikowski Józef Barcikowski Józef Barcikowski Karol Emilian Barcikowski Mikołaj Barcikowski Mikołaj Barcikowski Stanisław Barcikowski Stanisław Barcikowski Stanisław Jakub Barcikowski Tomasz Barcikowski Tomasz Barciński Bartlomiej Barciński Józef Barciński Marcin Barciński Władysław Barcz Anna Antonina Barczewski Antoni Barć Małgorzata Bardzicki Jakub Bardzonka Maryanna Barga Agnieszka Barga Marjanna Agnieszka Barkowa Tekla Barkowska Maryanna Barlicka Tekla Barlicka Tekla Franciszka Barlicki Józef Barlicki Józef Konstanty Barliński Jan Barliński Jan Kanty Baron Piotr Baror Balbina Delfina Barszcz Andrzej Barszcz Aniela Barszcz Barbara Barszcz Franciszek Barszcz Jan Barszcz Jan Barszcz Józef Barszcz Józef Barszcz Józef Barszcz Józefa Barszcz Julian Kacper Barszcz Katarzyna Barszcz Łucja Barszcz Łucja Barszcz Maryanna Barszcz Maryanna Barszcz Maryanna Barszcz Maryanna Barszcz Piotr Barszcz Piotr Barszcz Piotr Barszcz Salomea Barszcz Wincenty Barszcz Wincenty Barszcz Zofia Barszczowski Józef Bartel Władysław Michał Bartkiewicz Aleksander Bartkiewicz Anna Bartkiewicz Antoni Bartkiewicz Antoni Bartkiewicz Cecylia Bartkiewicz Helena Bartkiewicz Ignacy Bartkiewicz Jakub Bartkiewicz Kacper Bartkiewicz Teresa Bartkiewicz Władysław Bartkowicz Ewa Bartkowski Stanisław Bartlewicz Emilia Bartnicka Helena Bartnicka Maryanna Bartnicki Jakub Bartnik Agnieszka Bartnik Aleksander Bartnik Franciszek Bartnik Franciszek Bartnik Franciszek Bartnik Jan Bartnik Konstancja Bartnik Ludwika Bartnik Ludwika Bartnik Łucja Bartnik Maryanna Bartnik Maryanna Bartnik Maryanna Bartnik Maryanna Rozalia Bartnik Piotr Bartnik Salomea Bartnik Wawrzyniec Bartodziejcki Aleksander Marcin Bartodziejska Józefa Bartodziejska Józefa Tekla Bartodziejska Justyna Franciszka Bartodziejska Marcyanna Maryanna Matylda Bartodziejska Teodozja Wanda Bartodziejski Franciszek Bartodziejski Franciszek Bartodziejski Franciszek Bartodziejski Henryk Bartodziejski Henryk Tymoteusz Bartodziejski Józef Bartodziejski Konstanty Grzegorz Bartodziejski Maksymilian Edward Bartodziejski Tymoteusz Romuald Bartodziejski Władysław Bartodzieyski Anastazy Filip Józef Bartodzieyski Konstanty Bartodzieyski Piotr Paweł Bartorska Teofila Bartosiak Franciszek Bartosiak Tekla Bartosiewicz Andrzej Bartosiewicz Filip Bartosiewicz Franciszka Bartosiewicz Jan Bartosik Anastazja Bartosik Kacper Bartosik Katarzyna Bartosik Wojciech Bartosz Anna Bartoszczak Jakub Bartoszczak Karol Bartoszewicz Jan Bartoszewska Jadwiga Bartoszewski Jakub Bartyzel Salomea Barusińska Maryanna Barwicka Apolonia Joanna Barwicka Franciszka Barwicka Helena Barwicka Joanna Barwicka Julianna Barwicka Julianna Barwicka Ludwika Barwicki Jędrzej Barwinek Dorota Barwinek Maryanna Barwiński Wincenty Barylewicz Grzegorz Baryła Aleksander Baryłka Wincenty Basiak Antonina Basińska Apolonia Baskopiso Franciszek Baskowski Adam Baskowski Teodor Basnikiewicz Antonina Bastrzycka Apolonia Małgorzata Bastrzycka Barbara Bastrzycka Józefa Antonina Bastrzycka Kazimiera Bastrzycka Kazimiera Bastrzycka Maryanna Bastrzycka Maryanna Franciszka Bastrzycka Salomea Bastrzycki Antoni Bastrzycki Jan Bastrzycki Julian Kazimierz Bastrzycki Ludwik Seweryn Bastrzycki Maciej Bastrzycki Maciej Bastrzycki Stanisław Bastrzyk Balcer Baszczowski Andrzej Batkowska Anna Batmański Franciszek Bator Agnieszka Bator Antoni Bator Balbina Bator Barbara Bator Feliksa Bator Franciszek Bator Franciszek Bator Franciszka Bator Franciszka Bator Franciszka Bator Franciszka Bator Jan Bator Jan Bator Jan Bator Józef Bator Józef Bator Józef Bator Józef Bator Józef Bator Józefa Bator Józefa Bator Katarzyna Bator Katarzyna Bator Ludwik Bator Maciej Bator Magdalena Bator Maryanna Bator Maryanna Bator Maryanna Bator Maryanna Bator Rozalia Bator Stanisław Bator Szymon Bator Szymon Bator Tekla Bator Tekla Bator Woyciech Bator Zofia Bator Zofia Batorska Agnieszka Batorska Aniela Batorska Balbina Batorska Barbara Weronika Batorska Józefa Batorska Józefa Batorska Karolina Batorska Karolina Batorska Maryanna Batorska Teofila Barbara Batorski Andrzej Batorski Andrzej Batorski Franciszek Batorski Jan Ignacy Batorski Jędrzej Jan Batorski Mateusz Batorski Mateusz Batorski Mateusz Batorski Szymon Batory Ludwik Batory Maciej Batory Maryanna Batory Petronella Karolina Batorz Józf Batowski Onufry Batór Józef Batros Maciej Batt Franciszka Battowicz Aniela Maryanna Batur Adam Batur Agnieszka Batur Anna Batur Feliksa Batur Franciszek Batur Jan Batur Kacper Batur Katarzyna Batur Łukasz Batur Stanisław Batur Szczepan Batur Tekla Batur Walenty Batur Wojciech Batyński Jan Piotr Bauer Aniela Bauer Dionizy Bauer Erchard Bauer Ignacy Baum Antoni Baum Józefa Baum Maryanna Baum Szymon Tadeusz Baum Tadeusz Baum Walenty Maciej Bauman Anna Bauman Piotr Baumann Józef Baumgarten Szmul Baumowski Józef Baur Karol Bayer Jan Bayma Michał Baytler Hana Baytler Sława Baytzel Rozalia Bazieńska Maryanna Bazpijańska Maryanna Bazyl Franciszek Bazylska Maryanna Bazylski Jakub Bazylski Jan Bazylski Jan Bazylski Konstanty Bazylski Michał Adam Bazylski Wiktor Bazylski Wiktor Adam Bąbel Stanisław Bączek Appolonia Bączek Feliks Bączek Piotr Bączkowska Antonina Bączkowska Antonina Joanna Bączkowska Cecylia Bączkowska Franciszka Bączkowska Franciszka Bączkowska Franciszka Bączkowska Katarzyna Franciszka Zuzanna Bączkowska Maryanna Bączkowska Maryanna Rozalia Bączkowska Waleria Bączkowska Weronika Bączkowski Feliks Bączkowski Franciszek Bączkowski Klemens Franciszek Bączkowski Klemens Franciszek Ksawery Bączkowski Marcin Bąk German Antoni Bąk Jan Bąk Jan Bąk Jan Feliks Bąk Józef Bąk Kajetan Bąk Kasper Bąk Magdalena Bąk Marcyanna Bąk Marek Bąk Maryanna Bąk Maryanna Bąk Michał Bąk Piotr Bąk Szczepan Bąk Walenty Mateusz Bąk Władysław Bąkowa Anna Bąkowska Anna Bąkowska apollonia Bąkowska Dorota Bąkowska Eleonora Józefa Bąkowska Florentyna Bąkowska Franciszka Bąkowska Franciszka Maryanna Bąkowska Joanna Józefa Franciszka Bąkowska Józefa Bąkowska Julianna Bąkowska Julianna Bąkowska Karolina Bąkowska Karolina Leopolda Bąkowska Konstancja Bąkowska Konstancja Antonina Bąkowska Magdalena Bąkowska Magdalena Bąkowska Maryanna Bąkowska Maryanna Bąkowska Maryanna Bąkowska Maryanna Paulina Bąkowska Wiktoria Bąkowska Zofia Bąkowski Adam Bąkowski Antoni Bąkowski Antoni Bąkowski Antoni Bąkowski Franciszek Bąkowski Ignacy Bąkowski Ignacy Bąkowski Karol Ludwik Bąkowski Marcin Bąkowski Piotr Bąkowski Wit Modest Bąkowski Władysław Teodoryk Bąkowski Wojciech Beanssean Filip Bebnowska Antonina Bebnowska Lucyna Bebnowski Ignacy Bebrarczyk Urszula Bechtier Franciszka Beck Joanna Beczka Elżbieta Beczka Jan Beczyńska Helena Bedanrski Andrzej Bedeńska Łucja Bedeński Joachim Bedeński Michał Bedlińska Lucyna Bedlińska Teofila Bednarczonka Katarzyna Bednarczyk Andrzej Bednarczyk Aniela Bednarczyk Aniela Bednarczyk Bartłomiej Bednarczyk Damazy Bednarczyk Grzegorz Bednarczyk Jan Bednarczyk Julianna Bednarczyk Kacper bednarczyk Maryanna Bednarczyk Michał Bednarczyk Michał Bednarczyk Mikołaj Bednarczyk Monika Katarzyna Bednarczyk Tomasz Bednarczyk Tomasz Bednarczyk Tomasz Bednarczyk Wiktoria Bednarek Franciszek Michał Bednarek Paweł Bednarska Bednarska Aleksandra Bednarska Aniela Bednarska Aniela Bednarska Aniela Maryanna Bednarska Anna Bednarska Anna Bednarska Anna Bednarska Anna Bednarska Antonina Bednarska Antonina Bednarska Antonina Bednarska Antonina Anna Bednarska Bronisława Bednarska Franciszka Bednarska Franciszka Bednarska Franciszka Bednarska Franciszka Bednarska Franciszka Bednarska Franciszka Bednarska Jadwiga Antonina Bednarska Julia Bronisława Bednarska Katarzyna Bednarska Katarzyna Bednarska Katarzyna Bednarska Ludwika Bednarska Ludwika Bednarska Ludwika Bednarska Ludwika Bednarska Ludwika Wincencja Bednarska Łucja Bednarska Magdalena Bednarska Magdalena Bednarska Maryanna Bednarska Maryanna Bednarska Maryanna Bednarska Maryanna Bednarska Maryanna Bednarska Maryanna Weronika Bednarska Michalina Bednarska Monika Bednarska Petronella Bednarska Salomea Bednarska Salomea Bronisława Bednarska Stanisława Bednarska Tekla Bednarska Teresa Bednarska Teresa Bednarska Wiktoria Bednarska Wiktoria Bednarska Zofia Bednarski Andrzej Bednarski Andrzej Bednarski Andrzej Bednarski Antoni Bednarski Franciszek Bednarski Franciszek Bednarski Franciszek Bednarski Franciszek Bednarski Jacek Bednarski Jacenty Bednarski Jakub Bednarski Jakub Bednarski Jakub Bednarski Jakub Arseniusz Bednarski Józef Bednarski Józef Bednarski Józef Bednarski Ludwik Bednarski Ludwik Bednarski Łukasz Bednarski Łukasz Bednarski Marcin Bednarski Marcin Bednarski Michał Bednarski Paweł Bednarski Paweł Bednarski Stanisław Bednarski Wawrzyniec Bednarski Wincenty Bednarski Wincenty Bednarz Andrzej Bednarz Kazimierz Bedyńska Franciszka Bedyńska Konstancja Bedyńska Magdalena Bedyńska Maryanna Bedyński Antoni Bedyński Franciszek Bedyński Jan Behme Fryderyk Bejer Ludwik Bejm Julianna Józefa Bejm Leopold Bejm Marianna Bejm Maryanna Bejm Maryanna Bejm Rozalia Bejtlich Małgorzata Bejzia Andrzej Bek Antoni Bek Józef Bek Józefa Bek Julianna Bek Marcyanna Bek Marcyanna Bek Maryanna Bek Maryanna Bek Maryanna Józefa Bek Wiktoria Bekalarski Ignacy Bekanowski Antoni Aleksander Bekanowski Feliks Bonifacy Bekanowski Jan Stanisław Bekanowski Stanisław Teofil Franciszek Leon Beker Leybus Mendel Beker Magdalena Beker Małka Bekier Jakub Bekier Julianna Bekier Prywa Bekierman Małka Bekkerman Reisla Belen Marianna Belica Ignacy Alojzy Belica Kazimierz Belińska Ludwika Belińska Ludwika Karolina Beliński Karol Belka Jan Michał Belkowska Julianna Belkowska Julianna Belkowski Antoni Bellon Rajmund Stefan Belmann Belmanowska Antonina Belowski Jan Bełankowski Ignacy Bełdzic Marcin Bełżacka Anna Bem Weronika Bembas Kazimierz Bembek Antonina Petronella Bembek Erazm Bembus Franciszek Bemiaminówna Gitla Ben Antoni Bencel Antonina Benciński Mateusz Bencz Antoni Wawrzyniec Benda Adolfina Benda Bolesław Szymon Benda Helena Teofila Benda Michał Benda Woyciech Bendarska Maryanna Bendkowski Franciszek Bendkowski Paweł Bendowska Petronella Benduska Anna Benduski Edward Benduski Władysław Benduski Władysław Bendzenowicz Teodor Bendzenowicz Wincenty Beniamin Maryanna Beniamonowicz Jezyk Beniger Franciszka Benikowski Franciszek Benowicz Antonina Maryanna Benowicz Antonina Maryanna Benowicz Julia Benowicz Marcin Benowicz Tekla Michalina Benowicz Walenty Benowicz Walenty Józef Benowicz Walenty Józef Bensch Teofil Bentkowska Antonina Bentkowska Helena Bentkowska Małgorzata Bentkowski Antoni Stanisław Bentkowski Edward Szczepan Bentkowski Jan Bentkowski Stanisław Bentkowski Stefan Bentz Józefa Bentzel Jan Beńcerowska Tekla Ber Ignacy Berczecki Antoni Berczińska Józefa Berczowski Józef Berek Izrael Berenówna Chrystyna Berenstein Herszek Beresiński Franciszek Berezińska Rozalia Bereziński Wojciech Bereziński Wojciech Bereziński Woyciech Berger Anna Berger Cecylia Berger Cecylia Berger Stefania Marya Bergier Cecylia Bergier Ewa Bergier Krzysztof Ernest Bergier Maryanna Bergman August Berkman August Berkman August Franciszek Berkman August Fryderyk Berkman Franciszek Augustyn Berko Paweł Berkowicz Abram Berkowicz Icek Berkowicz Izrael Berkowicz Mosiek Berkowiczowna Brandla Berkowna Estera Berkowna Fayga Berkowna Maryanka Berkowski Jan Berkowski Woyciech Berkówna Necha Berliński Jakub Bernaciak Urszula Bernacik Antonina Bernacik Ewa Bernacik Franciszek Bernacik Piotr Bernacik Salomea Bernacka Marta Bernacki Józef Bernacki Karol Bernacki Marcin Bernacki wincenty Bernał Maciej Bernard Józef Bernard Rozalia Bernard Walenty Bernart Kazimierz Bernart Maryanna Bernart Woyciech Bernasiak Zofia Bernasiewicz Felicjan Rudolf Bernasiewicz Ignacy Bernasiewicz Józef Bernasiewicz Rudolf Bernasik Franciszek Bernaszewski Jan Bernaś Emilia Bernaś Emilian Bernaś Jan Bernaś Józef Bernaś Marya Weronika Bernaś Maryanna Bernaś Tekla Bernaś Wincenty Bernaś Wincenty Czesław Bernaśkiewicz Antoni Bernat Agnieszka Bernat Anastazja Bernat Andrzej Bernat Anna Bernat Antoni Bernat Antoni Bernat Antoni Bernat Czesław Bernat Elżbieta Bernat Franciszek Bernat Franciszek Bernat Franciszek Ksawery Bernat Franciszka Bernat Franciszka Bernat Franciszka Bernat Franciszka Bernat Franciszka Bernat Franciszka Bernat Jan Bernat Jan Bernat Jędrzej Bernat Józef Bernat Józef Bernat Józef Bernat Józef Bernat Józef Bernat Józef Bernat Józefa Bernat Józefa Bernat Józefa Bernat Józefa Bernat Kacper Bernat Katarzyna Bernat Katarzyna Bernat Katarzyna Bernat Katarzyna Bernat Kazimierz Bernat Magdalena Bernat Malgorzata Bernat Maryanna Bernat Maryanna Bernat Maryanna Bernat Maryanna Bernat Maryanna Bernat Michał Bernat Michał Bernat Róża Bernat Stanisław Bernat Stanisław Bernat Stanisław Bernat Szymon Bernat Szymon Bernat szymon Bernat Tomasz Bernat Tomasz Bernat Tomasz Bernat Walentu Bernat Walenty Bernat Wawrzyniec Bernat Wincenty Bernat Wincenty Bernat Wincenty Bernat Woyciech Bernat Woyciech Bernbaum Gerszon Bernbaum Haia Bernbaum Josek Bernbaum Sura Bernc Amma Berner Jadwiga Berner Jan Berner Jan Berner Krzysztof Bernhardt Piotr Berny Krzysztof Tomasz Berosch Paweł Beroze Elzbieta Berozo Teofila Berozy Joanna Beroża Joanna Bertel Aniela Bertel Helena Marya Bertel Ludwik Narcyz Bertel Stanisław Leander Berthel Franciszek Bertman Jan Bertold Bertrand Aleksander Bertrand Antonina Bertrand Daniel Aleksander Bertrand Helena Bertrand Ignacy Bertrand Ignacy Bertrand Jan Bertrand Jan Bertrand Julia Bertrand Stanisław Józef Bertrand Walerian Berus Andrzej Berus Anna Berus Jan Berus Maryanna Berus Michał Berus Mikołaj Beryzieński Andrzej Alojzy Bespiańska Helena Antonina Bespiański Aleksander Besser Józef Beszorne Felicjan Beszorne Jan Beszorne Jan Antoni Beszorner Antonina Beszorner Elżbieta Beszorner Felicjan Józef Beszorner Józef Beszorner Józef Jan Beszorner Julian Antoni Beszorner Tomasz Beszorny Balbina Zofia Beszorny Józef Beszorny Marcin Bethier Emilia Betka Daniel Betka Hieronim Betkier Adam Betkier Eleonora Betkier Marcin Betkowa Maryanna Betkowska Franciszka Betlizer Emilia Betterle Eufgenia Teofila Betterle Eufrozyna Fertruda Betwenowila Rozalia Tekla Beutz Antoni Beyler Ita Beym Ignacy Beym Konrad Fryderyk Beym Teressa Beyma Gotfryd Beytlich Franciszek Beytlich Justyna Bezpiańska Apollonia Bezpiańska Apolonia Bezpiańska Barbara Bezpiańska Joanna Bezpiańska Joanna Marcyanna Bezpiańska Maryanna Bezpiańska Maryanna Zofia Bezpiańska Rozalia Bezpiańska Tekla Bezpiański Aleksander Bezpiański Andrzej Bezpiański Józef Marcin Bezpiański Tomasz Bezpiański Walenty Bezpiański Woyciech Bezpieńska Marcyanna Bezpijańska Afnieszka Bezpijańska Antonina Bezpijańska Barbara Bezpijańska Ewa Bezpijańska Julia Bronisława Bezpijańska Maryanna Teodora Bezpijańska Wiktoria Bezpijański Andrzej Bezpijański Stanisław Bezpijański Stanisław Filip Bezpijański Tomasz Bezpijański Walenty Bębas Franciszek Bębas Maryanna Bęben Bęben Antoni Bęben Erazm Bęben Jan Bęben Maryanna Bęben Stanisław Bębenek Jan Bębenek Jan Antoni Bębnarczonka Franciszka Bębnowska Apolonia Bębnowska Appollonia Bębnowska Domicella Florentyna Bębnowska Franciszka Bębnowska Franciszka Bębnowska Józefa Łucja Bębnowska Józefina Bębnowska Łucja Genowefa Bębnowska Maryanna Bębnowski Franciszek Bębnowski Ignacy Konstanty Baltazar Bębnowski Józef Bębnowski Józef Bębnowski Michał Franciszek Bębnowski Paweł Bębnowski Szczepan Feliks Jędrzej Bębnowski Teofil Nemeziusz Gracyan Bębnowski Tomasz Bębnowski Tomasz Julian Będkowska Antonina Będkowska Józefa Będkowska Magdalena Będkowska Maryanna Józefa Będkowski Antoni Będkowski Franciszek Będkowski Franciszek Będkowski Michał Będkowski Stanisław Będkowski Wincenty Będowska Maryanna Będowski Marcin Będowski Tomasz Będuska Maryanna Będziński Kacper Bętkowska Józefa Bętkowska Józefa Bętkowska Maryanna Józefa Bętkowska Petronella Bętkowska Salomea Bętkowski Aleksander Bętkowski Francsizek Bętkowski Józef Bętkowski Michał Bętkowski Woyciech Stanisław Białas Franciszka Białas Józef Białas Józefa Białas Karolina Białas Kazimierz Białas Maciej Białas Magdalena Białas Wawrzyniec Białaszewski Witalis Białczewska Ludwika Białecka Agnieszka Białecka Aniela Białecka Aniela Białecka Antonina Białecka Katarzyna Białecka Małgorzata Białecka Maryanna Białecka Maryanna Białecki Antoni Białecki Antoni Białecki Antoni Białecki Antoni Piotr Białecki Bonifacy Białecki Jan szymon Białecki Kazimierz Białecki Kazimierz Józef Białecki Ludwik Białecki Walenty Białecki Wincenty Białek Agnieszka Rozalia Białek Aniela Białek Antoni Ludwik Białek Antonina Białek Bartłomiej Białek Franciszek Białek Franciszek Białek Ludwik Białek Ludwik Białek Ludwik Białek Stanisław Białek Stanisław Białek Teofila Białek Wawrzyniec Białek Wawrzyniec Białkiewicz Szymon Piotr Białkowska Ewa Białkowska Helena Serafina Joanna Białkowska Helena Serafina Joanna Białkowska Paulina Białkowska Stefania Karolina Tekla Białkowska Wiktoria Białkowska Wiktoria Białkowski Franciszek Białkowski Józef Białkowski Stanisław Białkowski Tomasz Białkowski Wojciech Białkowski Woyciech Białobrzeska Maryanna Białos Franciszka Białoskórska Wiktoria Teresa Biały Aleksy Biasiada Jacenty Bickiewicz Andrzej Bidenska Katarzyna Bidzińska Zofia Bidziński Franciszek Bidziński Tomasz Bidziński Tomasz Biedis Mikołaj Biedrzycka Anna Biedrzycka Franciszka Teofila Biedrzycka Józefa Biedrzycka Józefa Kazimiera Biedrzycka Scholastyka Biedrzycki Józef Wawrzyniec Biedrzycki Józefat Kazimierz Biedrzycki Teodor Biedrzycki Wincenty Biedrzycki Wincenty Biedza Jan Bieganowski Andrzej Walery Biegański Jan Bogdan Biekiewicz Walnty Biela Aniela Biela Katarzyna Bielak Wawrzyniec Bielanska Rozalia Bielańska Anna Bielańska Barbara Bielański Ignacy Bielarski Andrzej Bielas Agnieszka Bielas Franciszek Bielas Franciszek Bielas Franciszka Bielas Jan Bielas Mikołaj Bielas Petronella Bielas Zofia Bielaska Dorota Bielaska Franciszka Bielaska Józefa Bielaska Józefa Bielaski Józef Bielaski Wincenty Bielaszczyk Józef Bielaszewska Maryanna Bielawska Agnieszka Bielawska Aniela Bielawska Anna Bielawska Antonina Bielawska Antonina Bielawska Antonina Bielawska Antonina Bielawska Antonina Bielawska Balbina Bielawska Bronisława Bielawska Dorota Bielawska Dorota Bielawska Franciszka Bielawska Franciszka Bielawska Franciszka Bielawska Franciszka Bielawska Helena Aniela Bielawska Helena Rozalia Bielawska Józefa Bielawska Katarzyna Bielawska Katarzyna Bielawska Katarzyna Bielawska Maryanna Bielawska Maryanna Bielawska Maryanna Antonina Bielawska Salomea Bielawska Teodora Bielawska Weronika Bielawski Bielawski Adam Bielawski Antoni Bielawski Antoni Bielawski Franciszek Bielawski Ignacy Antoni Jan Bielawski Jakub Bielawski Jan Bielawski Jan Bielawski Jan Bielawski Jan Bielawski Józef Bielawski Józef Bielawski Julian Bielawski Kacper Bielawski Karol Bielawski Konrad Piotr Bolesław Bielawski Leon Bielawski Leon Bielawski Ludwik Bielawski Ludwik Bielawski Marcelli Bielawski Marcin Bielawski Marcin Bielawski Marcin Bielawski Marcin Bielawski Marcin Bielawski Marcin Bielawski Paweł Bielawski Paweł Bielawski Piotr Bielawski Tomasz Bielawski Tomasz Bielawski Tomasz Bielawski Tomasz Bielawski Władysław Melchior Bielecka Balbina Bielecka Franciszka Bielecka Małgorzata Bielecka Maryanna Bielecka Maryanna Bielecka Maryanna Bielecka Maryanna Bielecka Maryanna Bielecka Maryanna Bielecka Maryanna Józefa Bielecka Maryanna Konstancja Bielecka Salomea Bielecka Wiktoria Bielecki Andrzej Bielecki Antoni Bielecki Antoni Franciszek Bielecki Jakub Bielecki Józef Bielecki Józef Bielecki Józef Bielecki Konstanty Bielecki Konstanty Woyciech Bielecki Marcin Bielecki Michał Bielecki Stanisław Bielecki Szymon Marcin Bielecki Tomasz Bielecki Wincenty Bielecki Wincenty Bieleniowa Jadwiga Bieleński Efraim Bieleszczyk Józef Bielewska Balbina Emilia Bielica Jaj Walenty Bielicka Emilia Bielicka Emilia Anna Bielicka Franciszka Bielicka Józefina Bielicka Józefina Martyna Bielicka Ksawera Katarzyna Bielicki Antoni Bielicki Dionizy Juliusz Bielicki Kazimierz Bielicki Kazimierz Adolf Bielicki Marcelli Antoni Bielińska Katarzyna Bielińska Zofia Bieliński Jan Bielowicz Józefa Bielowna Agnieszka Bielowska Feliksa Bielowska Maryanna Bielska Ewa Bielska Joanna Bielska Maryanna Bielska Maryanna Bielska Salomea Bielska Tekla Bielska Tekla Bielska Wiktoria Bielski Aleksander Bielski Aleksander Bielski Aleksander Teofil Bielski Aleksander Wincenty Bielski Andrzej Bielski Antoni Bielski Franciszek Bielski Franciszek Bielski Grzegorz Bielski Grzegorz Bielski Jan Stanisław Bielski Majcher Bielski Tomasz Biełchanowski Józef Biełecka Agnieszka Biełecka Małgorzata Biełecka Uruszula Biełecki Bartłomiej Biełecki Jan Biełecki Wincenty Franciszek Biełek Agnieszka Biełek Aniela Biełek Franciszka Biełek Jan Biełek Maryanna Biełek Stanisław Biełkiewicz Szymon Biełkowska Maryanna Tekla Adelajda Florentyna Biełkowski Benedykt Bieniagin Aniela Barbara Bieniakowska Antonina Bieniakowska Antonina Bieniakowska Józefa Bieniarz Tadeusz Bienias Jakub Bieniecka Jadwiga Bieniek Bieniek Agnieszka Bieniek Agnieszka Bieniek Aleksander Bieniek Aleksander Bieniek Aleksander Bieniek Andrzej Bieniek Andrzej Bieniek Aniela Bieniek Anna Bieniek Anna Bieniek Anna Bieniek Anna Regina Bieniek Antoni Bieniek Antoni Bieniek Antoni Bieniek Antoni Bieniek Antonina Bieniek Antonina Bieniek Antonina Bieniek Barbara Bieniek Barbara Bieniek Dominik Bieniek Feliksa Bieniek Franciszek Bieniek Franciszek Bieniek Franciszek Bieniek Franciszek Ksawery Bieniek Grzegorz Bieniek Ignacy Bieniek Jakub Bieniek Jan Bieniek Jan Bieniek Jan Bieniek Jan Bieniek Jędrzej Bieniek Joanna Bieniek Joanna Bieniek Józef Bieniek Józef Bieniek Józef Bieniek Józefa Bieniek Józefa Bieniek Julianna Bieniek Julianna Józefa Bieniek Kajetan Bieniek Karol Bieniek Karol Bieniek Karol Bieniek Karolina Bieniek Karolina Agnieszka Bieniek Katarzyna Bieniek Katarzyna Bieniek Katarzyna Bieniek Kazimierz Bieniek Konstanty Bieniek Ludwik Bieniek Maciej Bieniek Marcyanna Bieniek Martyna Bieniek Maryanna Bieniek Maryanna Bieniek Maryanna Bieniek Maryanna Bieniek Maryanna Bieniek Mateusz Bieniek Mateusz Bieniek Michał Bieniek Michał Bieniek Michał Bieniek Piotr Bieniek Roman Bieniek Stanisław Bieniek Szczepan Bieniek Szczepan Bieniek Szymon Bieniek Tekla Bieniek Tomasz Bieniek Tomasz Bieniek Tomasz Bieniek Tomasz Bieniek Tomasz Bieniek Walenty Bieniek Walenty Bieniek Wiktoria Bieniek Wincenty Bieniek Wincenty Bieniekowa Marcyanna Bieniędziak Jan Bienkaska Katarzyna Bienkowska Agnieszka Bienkowska Ewa Bienkowska Franciszka Bienkowska Helena Bienkowska Józefa Bienkowska Józefa Klementyna Bienkowska Kunegunda Bienkowska Łucja wiktoria Bienkowska Maryanna Bienkowska Maryanna Bienkowska Petronella Bienkowska Ursula Bienkowski Hieronim Bienkowski Jan Bienkowski Jan Bienkowski Jędrzej Bienkowski Józef Bienkowski Józef Bienkowski Karol Jan Bienkowski Wawrzyniec Bień Aleksandra Bień Franciszka Bień Jan Bień Zofia Bieńczyk Walenty Bieńkoska Katarzyna Bieńkoska Maryanna Bieńkowska Bieńkowska Aleksandra Zofia Bieńkowska Aniela Bieńkowska Aniela Bieńkowska Aniela Bieńkowska Antonina Bieńkowska Antonina Bieńkowska Antonina Bieńkowska Antonina Bieńkowska Antonina Bieńkowska Antonina Bieńkowska Barbara Bieńkowska Barbara Bieńkowska Elżbieta Bieńkowska Emilia Bieńkowska Ewa Bieńkowska Franciszka Bieńkowska Franciszka Bieńkowska Franciszka Justyna Bieńkowska Hieronima Bieńkowska Józefa Bieńkowska Józefa Bieńkowska Józefa Bieńkowska Józefa Bieńkowska Józefa Bieńkowska Józefa Bieńkowska Józefa Bieńkowska Karolina Bieńkowska Katarzyna Bieńkowska Katarzyna Bieńkowska Katarzyna Bieńkowska Katarzyna Bieńkowska Katarzyna Bieńkowska Katarzyna Bieńkowska Konstancja Bieńkowska Krystyna Bieńkowska Kunegunda Bieńkowska Ludwika Bieńkowska Ludwika Bieńkowska Ludwika Bieńkowska Magdalena Bieńkowska Magdalena Bieńkowska Małgorzata Bieńkowska Marcyanna Bieńkowska Marcyanna Bieńkowska Marcyanna Apolonia Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Bieńkowska Maryanna Aniela Bieńkowska Rozalia Bieńkowska Salomea Bieńkowska Salomea Maryanna Bieńkowska Tekla Bieńkowska Tekla Bieńkowska Tekla Bieńkowska Tekla Bieńkowska Tekla Bieńkowska Teofila Bieńkowska Teofila Antonina Bieńkowska Wiktoria Bieńkowska Wiktoria Bieńkowska Wiktoria Bieńkowska Zofia Bieńkowski Andrzej Bieńkowski Antoni Bieńkowski Antoni Bieńkowski Antoni Bieńkowski Antoni Bieńkowski Antoni Bieńkowski Antoni Bieńkowski Antoni Bieńkowski Feliks Joachim Stanisław Bieńkowski Filip Bieńkowski Franciszek Bieńkowski Franciszek Bieńkowski Ignacy Bieńkowski Jakub Bieńkowski Jakub Bieńkowski Jakub Wincenty Bieńkowski Jan Bieńkowski Jan Bieńkowski Jędrzej Bieńkowski Jędrzej Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Bieńkowski Józef Jędrzej Bieńkowski Józef Kalasanty Bieńkowski Józef Kalasanty Bieńkowski Józef Marcin Bieńkowski Kajetan Bieńkowski Kazimierz Bieńkowski Leon Bieńkowski Leon Bieńkowski Łukasz Bieńkowski Maciej Bieńkowski Mateusz Bieńkowski Mateusz Bieńkowski Michał Bieńkowski Michał Wacław Bieńkowski Paweł Bieńkowski Piotr Bieńkowski Stanisław Bieńkowski Stanisław Woyciech Bieńkowski Szymon Bieńkowski Tomasz Szczepan Bieńkowski Walenty Bieńkowski walenty Bieńkowski Władysław Antoni Bieńkowski Woyciech Bieńkowski Woyciech Bieńkowski Woyciech Bierecka Antonina Biernacka Antonina Biernacka Eleonora Biernacka Gabriela Biernacka Józefa Biernacka Małgorzata Biernacka Maryanna Biernacka Maryanna Biernacka Maryanna Biernacka Rozalia Biernacki Biernacki Adam Biernacki Ignacy Biernacki Ignacy Biernacki Józef Biernacki Szymon Biernacki Tomasz Biernacki Tomasz Biernacki Wincenty Biernacki Wincenty Tereriusz Biernat Katarzyna Klara Biernat Maryanna Elżbieta Biernawska Gabriela Bierniacik Antonina Bieroń Józef Bierzmanowski Jan Bierzyńska Kunegunda Bierzyńska Kunegunda Bierzyńska Ludwika Bierzyńska Maryanna Bierzyńska Maryanna Bierzyńska Tekla Bierzyńska Tekla Bierzyńska Waleria Barbara Bierzyńska Wiktoria Bierzyńska Zofia Bierzyński Antoni Paweł Bierzyński Franciszek Bierzyński Franciszek Bierzyński Franciszek Bierzyński Franciszek Bierzyński Franciszek Michał Bierzyński Józef Bierzyński Stanisław Bierzyński Wincenty Bierzyński Wojciech Biesadzinska Izebella Maryanna Biesadzińska Józefa Biesadziński Jacek Biesiadecki Walenty Biesiadzinski Tomasz Biesiadzińska Izabella Biesiadziński Tomasz Franciszek Bietlich Maciej Wincenty Bieyko Kazimiera Biezpijańska Agnieszka Bieżyńska Maryanna Bigalki Micha Bigalska Bogumiła Bigalski Bogumiły Bigalski Bogumiły Bigalski regina Bigalti Andrzej Bigalti Marcin Bigartki Marcin Bijaczyńska Weronika Bijak Łukasz Bijarka Karolina Katarzyna Bijejko Feliks Dominik Agapit Bijejko Julia felicja Bikowski Jan Teofil Bil Lucjan Bil Marcin Bil Marcin Bil Maryanna Bilawski Andrzej Bilawski Michał Bilecka Aleksandra Anna Michalina Bilecka Barbara Bilecka Ludwika Bilecka Małgorzata Bilecki Kacper Bilecki Teodor Bilecki Tomasz Bileński Andrzej Bilewicz Adam Ludwik Józef Bilewicz Józefa Bilewicz Julianna Bilewicz karol Bilewicz Karolina Bilewicz Ludwik Bilewicz Marya Bilewicz Maryanna Bilewicz Maryanna Bilewicz Mikołaj Telesfor Bilewicz Szymon Bilewska Sabina Bilewski Jan Bilewski Józef Bilicka Ludwika Bilik Maryanna Bilik Maryanna Bilik Maryanna Klementyna Bilińska Małgorzata Bilińska Tekla Biliński Kazimierz Bilkowska Ewa Bilkowski Jędrzej Bilkowski Jędrzej Bill Jan Billek Klemens Billewicz Andrea Marya Billewicz Józefa Billewicz Ludwik Billewicz Marya Billewicz Olimpia Billewicz Sebastyan Julian Billewicz Stanisław Michał Billewicz Zofia Billewicz Zuzanna Billik Jan Roman Bilska Amelia Bilska Antonina Konstancja Bilska Józefa Bilska Józefa Bilska Józefa Bilska Maryanna Bilski Andrzej Bilski Bolesław Bilski Ignacy Bilski Jan Bilski Józef Bilski Wincenty Jakub Bimba Mateusz Bin Aleksander Binek Anastazja Binek Katarzyna Binek Rozalia Biniakowska Antonina Biniakowska Olimpia Teofila Biniakowska Teofila Biniek Anna Biniek Franciszka Biniek Jan Józef Biniek Józefa Biniek Julia Biniek Julianna Biniek Justyna Biniek Kajetan Biniek Katarzyna Biniek Maryanna Biniek Mateusz Biniek Michał Biniek Stanisław Biniek Tomasz Biniek Walenty Bininowa Salomea Elżbieta Binkowska Anna Binkowska Franciszka Binkowska Józefa Binkowska Ludwika Binkowska Magdalena Binkowska Rozalia Binkowski Andrzej Binkowski Franciszek Binkowski Jan Binkowski Józef Binkowski Józef Binkowski Marcin Binkowski Marcin Binkowski Piotr Binkowski Szymon Binkowski Walenty Binkowski Woyciech Binwan Antoni Bińkiewicz Marcin Bińkowa Agnieszka Bińkowska Agata Bińkowska Agnieszka Bińkowska Agnieszka Bińkowska Anastazja Bińkowska Anastazja Bińkowska Anastazja Bińkowska Aniela Bińkowska Aniela Ewa Bińkowska Anna Bińkowska Anna Bińkowska Anna Bińkowska Antonina Bińkowska Antonina Bińkowska Antonina Bińkowska Antonina Bińkowska Antonina Bińkowska Antonina Bińkowska Antonina Bińkowska Appolonia Bińkowska Barbara Bińkowska Elżbieta Klementyna Bińkowska Ewa Bińkowska Franciszka Bińkowska Franciszka Bińkowska Franciszka Bińkowska Franciszka Bińkowska Franciszka Bińkowska Franciszka Bińkowska Franciszka Bińkowska Franciszka Bińkowska Jadwiga Bińkowska Jadwiga Bińkowska Jadwiga Bińkowska Józefa Bińkowska Józefa Bińkowska Józefa Bińkowska Józefa Bińkowska Justyna Bińkowska Karolina Bińkowska Karolina Bińkowska Katarzyna Bińkowska Katarzyna Bińkowska Katarzyna Bińkowska Katarzyna Bińkowska Katarzyna Bińkowska Katarzyna Bińkowska Katarzyna Bińkowska Katarzyna Bińkowska Ludwika Bińkowska Ludwika Bińkowska Ludwika Julianna Bińkowska Magdalena Bińkowska Magdalena Bińkowska Magdalena Bińkowska Małgorzata Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Bińkowska Maryanna Aniela Bińkowska Maryanna Anna Bińkowska Maryanna Katarzyna Bińkowska Paulina Maryanna Bińkowska Salomea Bińkowska Salomea Bińkowska Tekla Bińkowska Tekla Bińkowska Tekla Bińkowska Tekla Bińkowska Tekla Bińkowska Tekla Bińkowska Teodora Bińkowska Weronika Bińkowska Weronika Bińkowska Weronika Ewa Bińkowska Wiktoria Bińkowska Wiktoria Bińkowska Wiktoria Bińkowska Wiktoria Bińkowska Wiktoria Bińkowska Wiktoria Bińkowska Zofia Bińkowska Zofia Bińkowska Zofia Bińkowska Zofia Bińkowskam Maryanna Kunegunda Bińkowski Bińkowski Bińkowski Aleksander Bińkowski Andrzej Bińkowski Andrzej Bińkowski Antoni Bińkowski Antoni Bińkowski Antoni Bińkowski Antoni Bińkowski Antoni Bińkowski Feliks Bińkowski Franciszek Bińkowski Franciszek Bińkowski Franciszek Bińkowski Franciszek Bińkowski Franciszek Bińkowski Franciszek Ludwik Bińkowski Fulgienty Józef Bińkowski Ignacy Bińkowski Jakub Bińkowski Jakub Bińkowski Jakub Bińkowski Jakub Bińkowski Jan Bińkowski Jan Bińkowski Jan Bińkowski Jan Bińkowski Jan Bińkowski Jan Bińkowski Jan Nepomucen Bińkowski Jędrzej Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Bińkowski Józef Maciej Bińkowski Józef Woyciech Bińkowski Kacper Bińkowski Kacper Bińkowski Kacper Bińkowski Kajetan Bińkowski Kajetan Bińkowski Karol Bińkowski Kasper Bińkowski Kazimierz Bińkowski Kazimierz Bińkowski Kazimierz Bińkowski Kazimierz Bińkowski Maciej Bińkowski Maciej Bińkowski Mateusz Bińkowski Mateusz Bińkowski Mateusz Bińkowski Michał Bińkowski Nikodym Bińkowski Piotr Bińkowski Piotr Bińkowski Stanisław Bińkowski Stanisław Bińkowski Stanisław Bińkowski Stanisław Bińkowski Stanisław Bińkowski Stanisław Woyciech Bińkowski Szymon Bińkowski Szymon Bińkowski Teodor Bińkowski Teodor Bińkowski Tomasz Bińkowski Wawrzyniec Bińkowski Wawrzyniec Bińkowski Wawrzyniec Bińkowski Wawrzyniec Bińkowski Wawrzyniec Ignacy Bińkowski Wiktor Edward Bińkowski Wincenty Bińkowski Wincenty Fereriusz Bińkowski Władysław Bińkowski Władysław Bińkowski Władysław Bińkowski Wojciech Bińkowski Wojciech Bińkowski Wojciech Bińkowski Woyciech Bińkowski Woyciech Birecki Antoni Birecki Franciszek Birecki Franciszek Birecki Mateusz Birek Michał Birenbaum Amniel Birencweig Liwcia Birman Wulf Birnkanc Hinda Biro August Karol Biron Jan Biron Maryanna Biskup Jan Biskup Katarzyna Biskupkiewicz Benedykt Biskupska Anastazja Biskupska Anastazja Adelajda Biskupska Antonina Biszewska Maryanna Biterle Magdalena Bitmar Bitmar Franciszek Bitmar Franciszek Bitmar Ludwika Rozalia Bitmar Zofia Julianna Bitterle Joanna Bitterle Józef Bitterle Józefa Anna Bitterle Magdalena Bitterle Magdalena Joanna Bitterle Wiktoria Bitterlle Anna Bitterlle Jan Biurek Kazimierz Biurek Wawrzyniec Bivetti Anna Bivetti Piotr Bivetti Piotr Biwetty Piotr Bizner Aniela Bizon Marcellina Blach Judka Blach Maciej Blacharska Maryanna Blachmayer Antoni Bladewicz Mateusz Blaiman zelman Blaszczak Józef Blaszka Franciszek Blat Szmul Blau Franciszek Blau Karol Blau Katarzyna Blau Maryanna Blau Paulina Blau Weronika Blauglas Abus Blaum Stanisław Blayfarb Rayca Blech Anna Karolina Blech Anna Luiza Blech Anna Rozyna Blech Jutka Blecher Josek Bleyman Ester Blędowski Jan Blicharczyk Tomasz Blicharska Maryanna Bliman Szmul Blin Ludwika Julianna Blogier Ewa Maryanna Blumenthal Teodor Błach Agata Błach Agnieszka Błach Andrzej Błach Andrzej Błach Andrzej Mikołaj Błach Anna Błach Antonina Błach Antonina Błach Antonina Błach Augustyn Błach Augustyn Błach Augustyn Błach Ewa Błach Franciszka Błach Helena Anna Błach Jakub Błach Jan Błach Józef Błach Józefa Błach Józefa Błach Józefa Błach Karolina Błach Kasper Błach Katarzyna Błach Katarzyna Błach Ludwik Błach Ludwika Błach Ludwika Błach Magdalena Błach Maryanna Błach Maryanna Błach Maryanna Błach Maryanna Błach Maryanna Błach Mateusz Błach Michał Błach Mikołaj Błach Rozalia Błach Stanisław Błach Stanisław Błach Teofila Błach Walenty Błach Walenty Błach Walenty Błach Walenty Błach Władysław Błach Zofia Błachowicz Piotr Maciej Błasiak Maryanna Błasiak Zofia Błasieńska Justyna Błasieński Woyciech Błasik Aniela Błasik Anna Błasik Józefa Błasik Mikołaj Błasik Mikołaj Błasik Wincenty Błasik Zuzanna Błasińska Franciszka Błasińska Józefa Błasiński Franciszek Błasiński Michał Błasiński Stanisław Błaszak Józef Błaszczak Maryanna Błaszczanka Łucja Błaszczewski Michał Błaszczyk Agnieszka Błaszczyk Antoni Błaszczyk Franciszka Błaszczyk Józef Błaszczyk Józef Błaszczyk Józefa Błaszczyk Józefa Błaszczyk Klara Błaszczyk Stanisław Błaszczyk Wojciech Błaszczykiewicz Józef Błaszczykiewicz Roman Błaszczyński Paweł Błaszkiewicz Maryanna Błaszkowicz Michał Błaszyński Franciszek Błaścikiewicz Aniela Błaśkiewicz Jan Błazik Antoni Błazik Rozalia Błażejczyk Katarzyna Błażejczyk Maciej Błażejczyk Maciej Błażejewski Fabian Sebastian Błażejowska Franciszka Błażejowska Franciszka Błażejowska Maryanna Błażejowska Zofia Błażejowski Franciszek Błażejowski Józef Błażejowski Wincenty Błażejówna Magdalena Błażek Maryanna Błażkowska Emilia Błażowski Józef Błażuk Ignacy Błażyńska Dorota Błendowski Józef Błeszczyńska Katarzyna Błeszyńska Maryanna Błeszyńska Teodora Błeszyński Felicjan Błeszyński Roch Błeszyński Woyciech Błędowska Agnieszka Błędowska Anna Błędowska Anna Błędowska Antonina Hieronima Błędowska Helena Błędowska Jadwiga Błędowska Józefa Błędowska Józefa Błędowska Karolina Błędowska Maryanna Błędowska Maryanna Błędowska Rozalia Błędowska Urszula Błędowska Weronika Błędowska Wiktoria Błędowski Aleksander Błędowski Aleksander Konstanty Błędowski Aloyzy Michał Błędowski Franciszek Błędowski Franciszek Błędowski Franciszek Błędowski Franciszek Antoni Błędowski Jan Błędowski Jan Błędowski Kazimierz Błędowski Ludwik Mikołaj Błędowski Maciej Błędowski Michał Błędowski Michał Błędowski Mikołaj Paweł Błędowski Stanisław Błędowski Tiburcy Błędowski Tomasz Ludwik Aleksander Błędowski Tyburcy Błochowicz Anna Błochowicz Anna Błochowicz Antoni Błochowicz Franciszek Piotr Błochowicz Franciszka Tekla Błochowicz Julianna Błochowicz Konstancja Błochowicz Maksym Rafał Błochowicz Maksymilian Błochowicz Piotr Błochowicz Piotr Błochowicz Rafał Błochowicz Rafał Jan Błochowicz Tekla Franciszka Błochowicz Walenty Kazimierz Błochowicz Walery Błochowicz Walery Błochowicz Wincenty Błochowicz Wincenty Błochowicz Władysław Błochowicz Woyciech Błonowski Franciszek Błońska Agnieszka Błońska Aniela Błońska Anna Błońska Emilia Błońska Ewa Błońska Ewa Błońska Filipina Błońska Helena Błońska Kamila Błońska Kamilla Franciszka Teresa Błońska Maryanna Błońska Maryanna Teresa Błońska Olimpia Błońska Olimpia Marya Anastazja Błońska Stanisława Anna Błoński Adam Błoński Antoni Błoński Antoni Błoński August Błoński Edward Hieromin Błoński Feliks Błoński Gracjan Błoński Jan Błoński Jan Błoński Józef Błoński Piotr Błoński Wojciech Błotnicka Maryanna Błotnicka Maryanna Błotnicka Maryanna Błotnicki Antoni Błotnicki Antoni Błotnicki Antoni Błotnicki Franciszek Błotnicki Franciszek Błotnicki Józef Błotnicki Józef Błotnicki Wojciech Bobal Tomasz Bobczyńska Ewa Bobek Franciszka Bober Abram Bober Dominik Bober Jan Bober Stanisław Bober Wojciech Bobianka Agata Boboski Józef Boboszcz Katarzyna Bobowska Antonina Bobowska Justyna Bobowska Maryanna Agata Bobowska Maryanna Kajetana Bobowska Stanisława Bobowski Feliks Bobowski Jan Bonawentura Bobowski Kazimierz Józef Gabryel Bobowski Woyciech Teofil Bobrowska Emilia Bobrowska Franciszka Bobrowska Konstancja Bobrowska Kunegunda Bobrowska Maryanna Bobrowska Stanisława Marcella Bobrowski Jan Bobrowski Jan Bobrowski Jan Bonawentura Bobrowski Kajetan Bobrowski Kajetan Bobrowski Karol Bobrowski Wincenty Bobrowski Woyciech Teofil Bobrski Józef Bobrzański Kajetan Bobrzska Maryanna Bobrzyński Marcin Bobska Bobska Antonina Bobska Antonina Bobski Józef Bobszki Józef Boch Tomasz Bochański Bochener Eleonora Bocheńska Julianna Franciszka Bocheński Józef Bocheński Michał Bocheński Michał Bocheński Wawrzyniec Bocher Jakub Bochniewska Marcella Bochniewska Maryanna Bochniewska Paulina Bochniowski Jan nepomucen Bochra Antoni Bochra Antoni Bochra Antoni Bochra Antoni Bochra Jakub Bochra Michał Bochrzanski Jakub Bochrzeńska Konstanca Bochrzewników Franciszka Karolina Bochrzyńska Antonina Bochrzyńska Krystyna Bochrzyńska Ludwika Bochrzyńska Magdalena Bochrzyńska Maryanna Bochrzyńska Maryanna Bochrzyńska Maryanna Bochrzyński Bochrzyński Jan Bochrzyński Jan Bochrzyński Stanisław Bochrzyński Stanisław Bochrzyński Stanisław Bochyński Jan Bochyński Józef Bochyński Leon Bochyński Wincenty Bochyński Wincenty Józef Bocian Maryanna Bociański Franciszek Bociek Antoni Bociek Błażej Bociek Piotr Bociek Teofila Bociońska Magdalena Petronella Bocioński Antoni Rajmund Bocioński Emilian Bocioński Karol Teodor Bocioński Rajmund Bocioński Tomasz Nikodem Bocioska Rozalia Paulina Bock Ferdynand Bock Ferdynand Bock Franciszka Bock Henryk Bock Ignacy Bock Ignacy Józef Bock Jan Bock Józefa Bock Józefa Julianna Bock Julianna Bock Maryanna Bock Stanisław Bock Stefan Bock Tekla Bock Wincenty Ignacy Bockowski Boczarska Antonina Boczarska Antonina Karolina Boczarska Karolina Julianna Boczkowska Karolina Boczkowska Klara Boczkowska Magdalena Boczkowska Maryanna Boczkowski Franciszek Boczkowski Franciszek Boczkowski Jakub Boczkowski Woyciech Boczylińska Karolina Boczylińska Marya Franciszka Fulgencja Boczyliński Ignacy Boćkiewicz Franciszek Boćkowska Łucja Bodera Jakub Bodzik Teodor Bodzińska Ewa Boek Franciszka Katarzyna Boek Tomasz Boel Ferdynand Bogacka Aniela Izabella Bogacka Józefa Bogacka Ludwika Rozalia Bogacki Andrzej Bogacki Błażej Bogacki Bogumił Bogacki Franciszek Antoni Bogacki Jan Bogacki Jan Bogacki Józef Bogacki Mikołaj Bogacz Michał Bogajska Florentyna Bogajska Kazimiera Antonina Bogajska Maryanna Bogajski Antoni Bogajski Franciszek Ludwik Bogalski Jakub Bogała Wincenty Bogański Jan Bogatek Barbara Bogdanowicz Jerzy Bogdanowicz Katarzyna Bogdanska Apolonia Scholastyka Bogdańska Franciszka Bogdańska Maryanna Bogdańska Maryanna Bogdańska Tekla Bogdańska Teofila Bogdańska Teofila Bogdański Bogdański Aleksander Bogdański Aleksander Bogdański Antoni Bogdański Franciszek Bogdański Jan Bogdański Jan Bogdański Jan Kanty Bogdański Józef Bogdański Woyciech Bogonski Aleksander Stanisław Bogońska Aniela Brygida Bogoński Aleksander Bogoński Aleksander Stanisław Bogoński Stefan Michał Bogowolski Kazimierz Bogowolski Roman Kazimierz Bogól Antonina Bogucka Antonina Pryska Bogucka Balbina Martina Bogucka Brygida Franciszka Bogucka Feliksa Antonina Bogucka Helena Bogucka Karolina Bogucka Katarzyna Bogucka Katarzyna Karolina Bogucka Konstancja Franciszka Bogucka Ludwika Bogucka Ludwika Bogucka Maryanna Bogucka Maryanna Bogucka Maryanna Bogucka Maryanna Bogucka Maryanna Bogucka Maryanna Elżbieta Bogucka Maryanna Ludwika Bogucka Tekla Bogucka Teressa Jadwiga Bogucka Zuzanna Bogucki Feliks Bogucki Franciszek Bogucki Franciszek Bogucki gabryel Bogucki Ignacy Bogucki Ignacy Bogucki Ignacy Bogucki Ignacy Władysław Bogucki Jan Bogucki Jan Bogucki Józef Bogucki Józef Bogucki Józef Bogucki Józef Bogucki Karol Bogucki Karol Bogucki Karol Bogucki Karol Jan Bogucki Ksawery Jan Bogucki Michał Bogucki Michał Bogucki Piotr Kajetan Bogucki Stanisław Bogucki Walenty Bogucki Wincenty Bogucki Władysław Bogudzka Franciszka Bogulak Kasper Bogunska Katarzyna Boguńska Aniela Boguńska Krystyna Zofia Boguńska Maryanna Boguńska Maryanna Karolina Boguńska Michalina Franciszka Boguński Aleksander Baltazar Boguński Jakub Boguński Jakub Boguński Jan Grzegorz Boguński Jan Paweł Boguński Stanisław Aleksander Boguński Stefan Bogusińska Katarzyna Boguski Bogusławska Klementyna Bogusławska Konstancja Bogusławski Jan Nepomucen Bogusz Kacper Bogusz Piotr Bogusz Stanisław Bogusz Tekla Boguszewski Józef Bohan Mateusz Bohdanowicz Józef Boiak Michał Boianowska Antonina Boianowska Tekla Bojan Franciszek Bojan Józef Bojan Magdalena Bojan Maryanna Bojanecka Zofia Bojanowicz Agnieszka Bojanowicz Bruno Bojanowicz Kazimierz Bojanowicz Maryanna Bojanowicz Stanisław Piotr Bojanowicz Teofil Jan Bojanowicz Wawrzyniec Bojanowicz Włodzimierz Bojanowska Bojanowska Aniela Zuzanna Bojanowska Aniela Zuzanna Bojanowska Antonina Bojanowska Antonina Bojanowska Brygida Bojanowska Julia Bojanowska Karolina Bojanowska Marcyanna Bojanowska Maryanna Bojanowska Maryanna Bojanowska Maryanna Antonina Bojanowska Tekla Bojanowska Zofia Zuzanna Bojanowski Antoni Bojanowski Grzegorz Józef Bojanowski Jan Paweł Bojanowski Paweł Bojanowski Paweł Bojanowski Wincenty Bojanowski Wincenty Bonawentura Bojanowski Władysław Bojarska Anna Bojarska Maryanna Bojarska Maryanna Stefania Bojarska Tekla Bojarski Bolesław Antoni Bojarski Henryk Antoni Bojarski Jan Bojarski Roman Bojarski Stefan Artiur Bojat Róża Bojemski Feliks Bojmik Jakub Bojon Józef Bokiewicz Józefa Bokiewicz Maryanna Bokiewicz Maryanna Bokrański Józef Bokrzański Antoni Bokrzeńska Marcyanna Bokrzeński Woyciech Bokrzyńska Elżbieta Bokrzyński Tomasz Bokrzyński Wojciech Bokrzyński Wojciech Boksińska Katarzyna Bolczewska Anna Boleń Antoni Boleń Józef Boleń Paweł Józef Boleń Stanisław Boleń Stanisław Boleńska Katarzyna Boleński Antoni Boleszczyńska Maryanna Bolewicki Jan Franciszek Bołtowska Katarzyna Bombek Antonina Petronella Bomblewski Jan Bomska Antonina Bonatowska Joanna Eleonora Boncik Woyciech Bonczówna Wiktoria Bondel Jan Bondziarski Walenty Boneberger Jakub Bonia Anna Boniecka Leontyna Boniecki Antoni Boniecki Jan Boniecki Stanisław Boniek Boniek Agnieszka Boniek Andrzej Boniek Antoni Boniek Antoni Boniek Antoni Boniek Antonina Boniek Antonina Boniek Antonina Boniek Antonina Boniek Antonina Boniek Antonina Katarzyna Boniek Apollonia Boniek Barbara Boniek Franciszek Boniek Franciszek Ksawery Boniek Franciszka Boniek Franciszka Boniek Ignacy Bartłomiej Boniek Izydor Boniek Jakub Boniek Jan Boniek Jan Boniek Jan Boniek Józefa Boniek Józefa Boniek Józefa Boniek Józefa Boniek Justyna Boniek Kacper Boniek Kasper Boniek Katarzyna Boniek Katarzyna Boniek Katarzyna Boniek Katarzyna Boniek Katarzyna Boniek Katarzyna Boniek Kazimierz Boniek Kazimierz Boniek Kazimierz Boniek Klara Boniek Magdalena Boniek Małgorzata Boniek Marcin Boniek Marcin Boniek Marcyanna Boniek Maryanna Boniek Maryanna Boniek Maryanna Boniek Maryanna Anna Boniek Mateusz Boniek Romana Józefa Boniek Stanisław Boniek Stanisław Boniek Stanisław Boniek Stanisław Boniek Stanisław Boniek Stanisław Boniek Stanisław Boniek Stanisław Boniek Tekla Boniek Walenty Boniek Walenty Boniek Walenty Boniek Wawrzyniec Boniek Wiktoria Boniek Wiktoria Boniek Wojciech Boniek Wojciech Boniek Woyciech Boniek Woyciech Boniek Woyciech Boniewska Apolonia Boniewska Apolonia Boniewski Aleksander Józef Bonik Wawrzyniec Bonin Aleksander Bonin Elżbieta Bonin Elżbieta Apolonia Bonin Franciszek Bonin Ignacy Bonin Ignacy Bonin Jan Bonin Józef Bonin Józefa Bonin Józefa Bonin Magdalena Bonin Maryanna Bonk Małgorzata Bońkowa Orszula Boontówna Maryanna Borboum Gerszon Bordulis Piotr Borecki Bronisław Borecki Jan Borek Anastazja Borek Antonina Borek Antonina Borek Elżbieta Borek Haja Borek Jan Borek Jan Antoni Borek Justyna Borek Magdalena Borek Małgorzata Borek Maryanna Borek Maryanna Borek Wincenty Borenstein Botuch Leybus Borewicz Hippolit Marian Józef Borewicz Maksym Borewicz Wincenty Józef Borgowska angela Maryanna Borgowska Maryanna Boriusiński Banedykt Borkiewicz Antoni Borkiewicz Urszula Borkoski Józef Kalasanty Borkowiczowna Łaja Borkowska Agnieszka Borkowska Aniela Borkowska Antonina Borkowska Antonina Borkowska Ewa Borkowska Franciszka Borkowska Helena Borkowska Henryka Maryanna Borkowska Joanna Franciszka Borkowska Józefa Borkowska Józefa Julia Borkowska Józefa Justyna Borkowska Julia Borkowska Katarzyna Borkowska Katarzyna Borkowska Katarzyna Borkowska Katarzyna Borkowska Katarzyna Borkowska Katarzyna Borkowska Katarzyna Borkowska Ludwika Borkowska Małgorzata Borkowska Marcyanna Borkowska Maryanna Borkowska Maryanna Borkowska Maryanna Borkowska Maryanna Borkowska Maryanna Borkowska Maryanna Borkowska Maryanna Leopolda Borkowska Mieczysława Aniela Borkowska Rozalia Borkowska Rozalia Borkowska Rozalia Borkowska Stanisława Borkowska Tekla Borkowska Tekla Borkowska Teofila Borkowska Teofila Borkowska Wiktoria Borkowska Wiktoria Borkowska Zuzanna Borkowski Aleksander Borkowski Aleksander Borkowski Antoni Borkowski Antoni Borkowski August Borkowski Jan Borkowski Jan Borkowski Jan Borkowski Jan Borkowski Jan Borkowski Jan Klemens Borkowski Józef Borkowski Józef Borkowski Józef Borkowski Józef Adam Borkowski Józef Antoni Borkowski Józef Wacław Borkowski Klemens Konstanty Henryk Borkowski Ludwik Borkowski Ludwik Stefan Borkowski Łukasz Borkowski Maciej Borkowski Maciej Borkowski Michał Borkowski Michał Borkowski Mikołaj Borkowski Mikołaj Borkowski Paweł Borkowski Stanisław Borkowski Stanisław Jan Borkowski Teodor Borkowski Teodor Borkowski Tomasz Borkowski Wincenty Borkowski Wincenty Borkowski Władysław Aleksander Bormiński Józef Bormiński Kazimierz Borodzica Kazimierz Boroń Maryanna Boroń Salomea Boroński Aleksander Konstanty Tomasz Borowicki Antoni Borowiec Jan Borowiecka Agnieszka Borowiecka Dominika Borowiecka Dominika Maryanna Borowiecka Magdalena Borowiecka Maryanna Borowiecka Michalina Borowiecka Michalina Rozalia Borowiecka Teresa Borowiecki Andrzej Borowiecki Andrzej Franciszek Borowiecki Antoni Borowiecki Dominik Borowiecki Jan Borowiecki Jan Borowiecki Jan Borowiecki Maciej Borowiecki Wincenty Borowska Agnieszka Borowska Aniela Borowska Anna Borowska Apollonia Borowska Barbara Borowska Emilia Celestyna Borowska Ewa Borowska Felicjanna Borowska Franciszka Borowska Franciszka Borowska Henryka Borowska Józefa Borowska Julia Borowska Justyna Borowska Łucja Borowska Maryanna Borowska Maryanna Borowska Maryanna Henryka Helena Borowska Wiktoria Borowska Zuzanna Borowski Aleksander Ludwik Borowski Andrzej Borowski Antoni Borowski Antoni Borowski Antoni Borowski Jakub Borowski Jakub Borowski Jan Borowski Jan Paweł Borowski Józef Borowski Karol Borowski Mateusz Borowski Michał Roch Borowski Paweł Borowski Stanisław Borowski Wiktor Borowski Władysław Borowski Wojciech Bortnik Konstanty Boruch Agnieszka Boruch Andrzej Karol Boruch Antoni Boruch Antoni Boruch Antoni Boruch apolonia Boruch Ewa Boruch Franciszek Boruch Franciszek Boruch Franciszek Boruch Franciszka Boruch Franciszka Boruch Jakub Boruch Jakub Boruch Jakub Boruch Jan Boruch Jan Boruch Jan Boruch Jan Boruch Jozef Boruch Józefa Boruch Justyna Boruch Justyna Boruch Katarzyna Boruch Katarzyna Boruch Katarzyna Boruch Katarzyna Boruch Katarzyna Boruch Klara Boruch Konstancja Boruch Konstancja Boruch Konstancja Boruch Ludwika Boruch Ludwika Boruch Maciej Boruch Magdalena Boruch Małgorzata Boruch Marcin Boruch Marcin Boruch Marcin Boruch Maryanna Boruch Maryanna Boruch Maryanna Boruch Maryanna Boruch Maryanna Boruch Maryanna Boruch Michał Boruch Michał Boruch Paweł Boruch Paweł Boruch Paweł Boruch Paweł Boruch Ruchla Boruch Salomea Boruch Stanisław Boruch Stanisław Boruch Teressa Boruch Walenty Boruch Wawrzyniec Boruch Wawrzyniec Boruch Wawrzyniec Boruch Weronika Boruch Władysław Boruch Władysław Boruchowa Sara Boruchowicz Judka Boruchowicz Reyzle Boruchowiczowna Hana Boruchowna Salla Borucińska Antkowa Borucińska Antonina Borucińska Julianna Honorata Borucińska Rozalia Boruciński Szymon Boruk Petronela Borumstein Cywia Boruńska Maryanna Borus Benedyky Borusienska Katarzyna Borusieńska Barbara Borusieński Tomasz Borusińska Agata Borusińska Antonina Borusińska Antonina Zofia Borusińska Apolonia Borusińska Ewa Borusińska Florentyna Jadwiga Borusińska Franciszka Borusińska Jadwiga Borusińska Józefa Borusińska Katarzyna Borusińska Ludwika Borusińska Ludwika Borusińska Ludwika Ewa Borusińska Maryanna Borusińska Maryanna Borusińska Maryanna Borusińska Maryanna Borusińska Maryanna Borusińska Maryanna Weronika Borusińska Tekla Borusińska Wiktoria Borusińska Wiktoria Ewa Borusiński Borusiński Adam Borusiński Adam Jan Borusiński Andrzej Mikołaj Borusiński Antoni Borusiński Antoni Borusiński Antoni Borusiński Antoni Bazyli Borusiński Benedykt Borusiński Franciszek Borusiński Hipolit Kajetan Borusiński Ignacy Borusiński Ignacy Borusiński Ignacy Borusiński Jan Borusiński Jan Marcin Borusiński Jędrzej Borusiński Józef Andrzej Borusiński Karol Borusiński Karol Borusiński Kazimierz Borusiński Kazimierz Borusiński Kazimierz Borusiński Ludwik Borusiński Ludwik Bartłomiej Borusiński Marcin Borusiński Szymon Boruszeński Benedykt Boruszeński Józef Boruszewski Piotr Boruszyński Jan Stanisław Borycki Józef Borycki Kacper Borynok Stanisław Borysewicz Teressa Borzenkiewicz Adam Henryk Borzenkiewicz Henryk Borzęcka Agniszka Borzęcka Franciszka Borzęcka Józefa Borzęcka Józefa Borzęcka Łucja Borzęcki Filip Borzęcki Jan Borzęcki Jan Borzuchowski Jan Borzymowicz Antoni Boska Agata Boski August Zdzisław Zygmunt Boski Henryk Boski Walery Bosowski Henryk Bossowska Marya Bossowski Ludwik Bossowski Roman Jan Bossowski Telesfor Botcu Maryanna Botfinowski Woyciech Ignacy Botrkowski Bartłomiej Botuch Agnieszka Botuch Apolinia Botuch Barbara Botuch Franciszek Botuch Jadwiga Botuch Katarzyna Botuch Katarzyna Botuch Klara Botuch Małgorzata Botuch Maryanna Botuch Teressa Urszula Botuszyńska Maryanna Botuszyński Stansiław Botwinowska Katarzyna Botwinowska Margorzata Botwinowska Margorzata Botwinowska Rozalia Botwinowski Ignacy Botwinowski Ignacy Botwinowski Ignacy Botwinowski Ignacy Marcin Botwinowski Ignacy Woyciech Botwinowski Józef Botwinowski Konstanty Botwinowski Woyciech Stanisław Boulet Leonida Boullet Antonina Paulina Boullet Emilia Lucyna Boullet Ewa Karolina Boullet Julia Józefa Boullet Ludwik Boullet Maryanna Teodora Boullet Teofil Ludwik Boullet Teofil Ludwik Boullet Tomasz Boumstein Mindla Bowicz Franciszka Bowicz Jakub Bowicz Jakub Boym Agnieszka Boymowicz Józef Bozek Józef Bozek Maciej Bozęcki Jan Bozik Aniela Bozymowicz Antoni Bożej Michała Bożek Andrzej Bożek Andrzej Bożek Andrzej Bożek Barbara Bożek Bartłomiej Bożek Bartłomiej Bożek Bartłomiej Bożek Bartłomiey Bożek Franciszek Bożek Franciszka Bożek Helena Bożek Ignacy Bożek Ignacy Bożek Jadwiga Bożek Jakub Bożek Jan Bożek Jan Bożek Jan Bożek Jan peweł Bożek Józef Bożek Józef Bożek Józefa Bożek Józefa Bożek Józefa Bożek Kacper Bożek Kacper Bożek Kacper Bożek Kacper Bożek Kajetan Bożek Kajetan Bożek Krzysztof Bożek Maciej Bożek Maciej Bożek Małgorzata Bożek Maryanna Bożek Maryanna Bożek Mateusz Bożek Mateusz Bożek Mateusz Bożek Stanisław Bożek Stanisław Bożek Szymon Bożek Tekla Bożek Tekla Bożek Tekla Bożek Teresa Bożęcka Petronella Bożęcka Salomea Bożuchowska Józefa Maryanna Bożymowicz Zofia Bradaczyńska Franciszka Ksawera Bradzka Franciszka Bramer Anna Brankiewicz Petronella Brannik Maryanna Branwicki Mikołaj Brański Walenty Brasiński Woyciech Bratkowska Emilia Bratkowska Emilia Bratkowska Franciszka Emilia Bratkowska Helena Bratkowski Felicjan Wiktor Bratkowski Feliks Bratkowski Franciszek Bratkowski Józef Bratkowski Karol Bratkowski Kazimierz Bratkowski Ksawery Bratkowski Teofil Roman Bratosz Stanisław Bratoszewski Ignacy Braum Jan Braunn Władysław Braus August Bredschnejder Florentyna Petronela Bredsznajder Petronella Brefman Froim Breitman Ryfka Brejer Bogumił Bretschneider Emilia Brewczyński Benedykt Breżyna Władysław Bring Elżbieta Brochnicki Józef Aleksander Brocka Antonina Brocka Rozalia Brodaszyński Józef Brodbekier Gida Brodbekier Hilla Brodbekier Sana Brodnich Andrzej Brodnicka Franciszka Brodnicka Franciszka Brodnicka Franciszka Brodnicka Franciszka Maryanna Brodnicka Maryanna Brodnicki Andrzej Brodnicki Józef Brodnicki Józef Brodnicki Tomasz Brodnicki Tomasz Michał Brodnicki Władysław Brodniewski Jan Brodowski Antoni Brodowski Franciszek Brodowski Ludwik Karol Aleksander Brodowski Michał Franciszek Brodowski Stefan Brodzińska Julianna Brodziński Franciszek Brodzyński Brodzyński Kacper Brodź Woyciech Bromierska Magdalena Broniewska Anna Broniewska Leokadia Broniewska Maryanna Bronikowska Marya Wiktoria Józefa Bronikowska Zofia Bronikowska Zofia Emilia Krystyna Bronikowski Michał Norbert Eustachi Bronikowski Tadeusz Ksawery Brons Daniel Bront Elżbieta Bront Mateusz Broński Andrzej Brornicka Julia Wiktoria Brotbekier Szmul Browera Jakub Brozyna Jakub Brozyna Wincenty Brożdówna Katarzyna Brożecki Wojciech Brożek Anastazja Brożyna Brożyna Wincenty Sylwester Bródka Tomasz Aleksander Bruch Franciszek Brucha Jakub Brudka Jan Brudka Maryanna Rozalia Brudkiewicz Andrzej Brudkiewicz Andrzej Brudkiewicz Feliks Brudkiewicz Feliks Jan Brudkiewicz Julian Stanisław Brudkiewicz Maciej Brudkiewicz Marcelli Karol Brudkiewicz Maryanna Brudkiewicz Tomasz Michał Brudkiewicz Walenty Brudnicki Jan Brudniewska Emilia Brudziński Aleksander Brudzyńska Florentyna Brudzyńska Jadwiga Maria Janina Brudzyńska Józefa Brudzyńska Wiktoria Bruk Jan Brul Anna Brul Magdalena Brull Piotr Brumferbaum Rafał Brunelli Anna Brunelli Izabella Brunelli Izabella Brunelli Teodora Brunn Aniela Marta Brunn Feliks Bronisław Brunn Magdalena Brunn Magdalena Bronisława Brunn Marian Bronisław Brunn Weronika Bruno Maryanna Brusendorf Jerzy Maurycy Fryderyk Brusendorff Jadwiga Marya Julia Brutkiewicz Barbara Brutkiewicz Józef Mikołaj Brutkiewicz Konstancja Brutkiewicz Maryanna Magdalena Brutkowski Ignacy Bruzdzińska Franciszka Bruziński Bolesław Bruzsendorw Adam Ferdynand Stanisław Bruździńska Jadwiga Brygdanowicz Jan Brygidanowicz Franciszka Brygidanowicz Jan Brygidanowicz Jan Brygidanowicz Jan Paweł Brygidanowicz Mateusz Brygidanowicz Tekla Brygidonowicz Mateusz Brygidowicz Mateusz Brygidowicz Wiktoria Brygiel Jan Bryk Marcin Bryk Woyciech Bryl Łucja Bryl Maryanna Brylewska Joanna Brylewska Karolina Brylewska Karolina Brylewska Weronika Brylewski Antoni Władysław Brylińska Apolonia Scholastyka Brylińska Weronika Brylowski Brylska Antonina Brylska Katarzyna Brylska Ludwika Brylska Magdalena Brylska Maryanna Brylska Maryanna Justyna Brylska Petronella Antonina Brylski Antoni Brylski Jakub Bryłowicz Jan Brynda Andrzej Brynda Anna Brynda Józef Bryńska Anna Bryńska Anna Józefa Bryńska Antonina Bryńska Ludwika Bryńska Magdalena Bryńska Marcella Bryńska Maryanna Bryńska Maryanna Bryńska Maryanna Bryńska Tekla Bryński Antoni Bryński Antoni Bryński Antoni Bryński Antoni Bryński Antoni Bryński Franciszek Bryński Grzegorz Bryński Grzegorz Józef Bryński Józef Bryński Marcin Brzdąkiewicz Franciszek Borgiasz Maksymilian Brzecki Piotr Brzeska Agnieszka Brzeska Anna Brzeska Antonina Brzeska Apolonia Brzeska Franciszka Brzeska Helena Brzeska Jadwiga Brzeska Józefa Brzeska Józefa Brzeska Józefa Brzeska Karolina Józefa Brzeska Ludwika Brzeska Marcyanna Brzeska Maryanna Brzeska Maryanna Brzeska Paulina Brzeska Tekla Brzeska Wiktoria Brzeska Wiktoria Weronika Brzeska Zofia Brzeska Zofia Brzeski Antoni Brzeski Antoni Brzeski Franciszek Brzeski Franciszek Brzeski Franciszek Brzeski Ignacy Brzeski Jan Brzeski Jan Brzeski Jan Brzeski Jan Brzeski Józef Brzeski Józef Brzeski Józef Brzeski Józef Ludwik Brzeski Karol Brzeski Kazimierz Brzeski Ludwik Brzeski Ludwik Brzeski Ludwik Piotr Brzeski Marcin Brzeski Michał Brzeski Piotr Brzeski Szymon Brzeski Wincenty Brzeski Wincenty Brzeski Wincenty Brzeski Wojciech Brzeziek Wawrzyniec Brzezieńska Katarzyna Brzezieński Michał Brzezinska Franciszka Katarzyna Brzezinska Józefa Brzezinska Maryanna Brzezinski Wiktor Stanisław Brzezinski Woyciech Brzezińska Agnieszka Brzezińska Agnieszka Brzezińska Antonina Brzezińska Antonina Brzezińska Antonina Łucja Brzezińska Barbara Brzezińska Eleonora Brzezińska Eleonora Brzezińska Emilia Brzezińska Emilia Brzezińska Emilia Prakseda Brzezińska Franciszka Brzezińska Józefa Brzezińska Józefa Brzezińska Józefa Brzezińska Józefa Brzezińska Józefa Brzezińska Julianna Brzezińska Karolina Brzezińska Katarzyna Brzezińska Maryanna Brzezińska Maryanna Brzezińska Maryanna Brzezińska Maryanna Brzezińska Maryanna Katarzyna Brzezińska Maryanna Paulina Brzezińska Przybysława Kordula Brzezińska Przybysława Kordula Brzezińska Rozalia Brzezińska Salomea Elżbieta Brzezińska Teofila Brzezińska Teofila Katarzyna Brzezińska Weronika Brzezińska Zofia Brzezińska Zofia Brzeziński Adam Brzeziński Alekander Brzeziński Aleksander Brzeziński Aleksander Brzeziński Antoni Brzeziński Franciszek Brzeziński Franciszek Brzeziński Franciszek Soter Aleksander Brzeziński Ignacy Brzeziński Ignacy Brzeziński Ignacy Brzeziński Ignacy Brzeziński Ignacy Brzeziński Jakub Brzeziński Jan Brzeziński Jan Brzeziński Jan Brzeziński Jozef Kalasanty Brzeziński Józef Brzeziński Józef Brzeziński Józef Brzeziński Józef Brzeziński Józef Brzeziński Kacper Brzeziński Karol Brzeziński Kazimierz Brzeziński Konstanty Brzeziński Konstanty Brzeziński Leon Brzeziński Leon Brzeziński Leopold Brzeziński Maciej Brzeziński Marcin Brzeziński Mateusz Brzeziński Michał Brzeziński Mikołaj Brzeziński Nestor Kazimierz Brzeziński Piotr Brzeziński Roman Piotr Brzeziński Stanisław Brzeziński Szymon Brzeziński Wojciech Brzeziński Wojciech Brzezińskia Maryanna Józefa Brzezka Maryanna Brzezowska Ewa Anastazja Brzezowska Felicjanna Anna Brzezowska Maryanna Eleonora Brzezowski Józef Brzezowski Marcin Jan Brzezyńska Józefata Pellagia Brzowskowna Julia Kazimiera Brzoza Eelonora Brzoza Florentyna Brzoza Florentyna Karolina Brzozek Konstancja Brzozowska Agnieszka Brzozowska Anna Stanisława Brzozowska Antonina Brzozowska Antonina Agnieszka Brzozowska Emilia Brzozowska Felicjanna Brzozowska Florentyna Stanisława Aleksandra Brzozowska Helena Brzozowska Józefa Brzozowska Marcyanna Brzozowska Marcyanna Brzozowska Maryanna Brzozowska Maryanna Brzozowska Paulina Brzozowska Tekla Brzozowska Teofila Brzozowska Teofila Brzozowska Zofia Brzozowski Adam Brzozowski Aleksander Brzozowski Aleksander Antoni Brzozowski Andrzej Brzozowski Antoni Brzozowski Franciszek Brzozowski Jakub Brzozowski Jan Brzozowski Jan Brzozowski Joachym Eugeni Brzozowski Józef Brzozowski Józef Brzozowski Józef Brzozowski Józef Brzozowski Józef Bonifacy Brzozowski Józef Joachym Brzozowski Józef Maksymilian Brzozowski Julisz Leon Brzozowski Kacper Majcher Baltazar Brzozowski Mikołaj Brzozowski Stanisław Andrzej Brzozowski Szczepan Brzozowski Szczepan Brzozowski Walenty Brzozowski Wincenty Brzozowski Wincenty Brzozowski Zygmunt Jan Brzozy Bronisława Klara Brzozy Eleonora Brzozy Filip Jakub Brzozy Hilary Brzozy Hilary Brzozy Ignacy Brzozy Jadwiga Teresa Brzozy Jan Brzozy Karolina Brzozy Karolina Brzozy Marcelli Jan Brzozy Maryanna Brzozy Stanisława Brzozy Teodora Brzozy Teresa Brzozy Wiktoria Brzozy Wiktoria Ewa Brzozy Wincenty Ignacy Brzuchalska Antonina Józefa Brzuchawska Katarzyna Brzyboski Józef Brzybowska Agata Brzybowski Jan Brzycka Katarzyna Brzycki Jakub Brzycki Jan Brzycki Józef Brzycki Kazimierz Brzycki Michał Brzycki Piotr Brzyska Agata Brzyska Agata Brzyska Agnieszka Brzyska Agnieszka Brzyska Agnieszka Brzyska Anna Brzyska Antonina Brzyska Antonina Brzyska Bronisława Brzyska Bronisława Brzyska Bronisława Agata Brzyska Domicella Brzyska Eleonora Brzyska Florentyna Brzyska Florentyna Brzyska Franciszka Brzyska Franciszka Brzyska Franciszka Brzyska Franciszka Brzyska Józefa Brzyska Józefa Brzyska Józefa Brzyska Józefa Brzyska Karolina Brzyska Karolina Brzyska Katarzyna Brzyska Katarzyna Brzyska Katarzyna Brzyska Katarzyna Brzyska Ludwika Brzyska Ludwika Brzyska Magdalena Brzyska Marcyanan Brzyska Marcyanna Brzyska Marcyanna Brzyska Marcyanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Brzyska Maryanna Helena Brzyska Maryanna Tekla Brzyska Paulina Brzyska Paulina Brzyska Paulina Brzyska Tekla Brzyska Tekla Brzyska Tekla Brzyska Tekla Brzyska Tekla Brzyska Tomasz Brzyska Wiktoria Brzyska Wiktoria Brzyska Wincentyna Zofia Brzyska Zofia Brzyski Brzyski Brzyski Brzyski Adam Brzyski Adam Jan Brzyski Aleksander Brzyski Andrzej Brzyski Andrzej Brzyski Andrzej Brzyski Andrzej Brzyski Antoni Brzyski Feliks Brzyski Feliks Brzyski Franciszek Brzyski Franciszek Brzyski Franciszek Brzyski Franciszek Brzyski Franciszek Brzyski Franciszek Brzyski Ignacy Brzyski Jakub Brzyski Jakub Brzyski Jan Brzyski Jan Brzyski Jan Brzyski Jan Brzyski Jan Brzyski Jan Brzyski Józef Brzyski Józef Brzyski Józef Brzyski Józef Brzyski Józef Ludwik Brzyski Kacper Brzyski Kazimierz Brzyski Kazimierz Brzyski Kazimierz Brzyski Łukasz Franciszek Brzyski Marcin Brzyski Michał Brzyski Michał Brzyski Michał Brzyski Michał Brzyski Michał Brzyski Michał Brzyski Mikołaj Brzyski Mikołaj Brzyski Paweł Brzyski Paweł Brzyski Paweł Brzyski Roch Franciszek Brzyski Stanisław Brzyski Stanisław Brzyski Teodor Brzyski Tomasz Brzyski Tomasz Brzyski Wincenty Brzyski Wincenty Brzyski Wincenty Brzyski Wincenty Brzyski Wincenty Brzyski Wojciech Brzyski Wojciech Brzyski Wojciech Brzyski Woyciech Brzyski Woyciech Buba Tomasz Bubek Franciszek Bubel Wincenty Buch Jan Fryderyk Bucholc Jan Bucholtz Jan Bucholz Jan Karol Buchowska Cyrilla Józefa Maryanna Buchowska Franciszka Buchrzyński Jakub Buchynger Marcelli Bucikowska Agnieszka Buciński Qwalenty Buciński Władysław Buckowski Karol Buczek Katarzyna Buczek Szczepan Buczeńska Aniela Buczkiewicz Antoni Buczkiewicz Franciszka Buczkiewicz Franciszka Buczkiewicz Franciszka Buczkiewicz Franciszka Buczkiewicz Kazimierz Andrzej Buczkiewicz Maryanna Buczkiewicz Maryanna Buczkiewicz Mateusz Buczkowska Ludwika Buczkowska Rozalia Buczkowski Woyciech Buczyńsk Eleonora Buczyńska Aniela Weronika Buczyńska Antonina Franciszka Buczyńska Emilia Buczyńska Józefa Buczyńska Katarzyna Buczyńska Magdalena Buczyńska Maryanna Buczyńska Maryanna Buczyńska Maryanna Tekla Buczyńska Scholastyka Buczyńska Teofila Buczyńska Teresa Jadwiga Buczyński Buczyński Jan Buczyński Józef Buczyński Józef Tomasz Buczyński Konstanty Buczyński Mikołaj Buczyński Paweł Buczyński Szymon Buczyński Tomasz Buczyński Tomasz Buczyński Władysław Buczyński Wojciech Bućko Karol Bućko Walenty Budan Józef Budkiewicz Marcyanna Budkowski Tomasz Budkowski Tomasz Budniak Scholastyka Budwid Maciej Budys Stefan Tomasz Budzik Andrzej Budzińska Antonina Budzińska Antonina Budzińska Antonina Budzińska Bronisława Budzińska Józefa Budzińska Ludwika Budzińska Maryanna Budziński Andrzej Budziński Józef Budziński Józef Budziński Julian Budziński Mikołaj Budziński Paweł Budziński Paweł Budziński Piotr Budziński Piotr Budzis Antonina Budzisz Anna Budzisz Anna Budzisz Antoni Budzisz Antoni Budzisz Franciszek Budzisz Franciszek Budzisz Jan Budzisz Jan Budzisz Joanna Zofia Budzisz Katarzyna Budzisz Maryanna Budzisz Rozalia Budzisz Tekla Budzisz Tekla Budzisz Zofia Budziszewska Anna Budziszewska Helena Matylda Budziszewska Karolina Budziszewska Karolina Budziszewska Róża Budziszewski Franciszek Budziszewski Józef Budziszewski Roman Budziszka Antonina Budzki Maciej Budzynska Katarzyna Budzyńska Józefa Budzyński Budzyński Franciszek Budzyński Franciszek Budzyński Jan Józefat Budzyński Jan Spirydion Budzyński Stanisław Budzyński Wojciech Buff Fryderyk Tomasz Buff Karolina Buff Ludwik Bugaj Mikołaj Bugajska Aniela Józefa Bugajska Barbara Bugajska Eleonora Bugajska Franciszka Bugajska Franciszka Bugajska Katarzyna Bugajska Ludwika Bugajska Maryanna Bugajska Rozalia Bugajska Rozalia Bugajska Stanisława Teofila Bugajska Waleria Bugajska Zofia Ludwika Bugajski Antoni Bugajski Antoni Bugajski Antoni Karol Bugajski Antoni Stanisław Bugajski Błażej Bugajski Bolesław Bugajski Franciszek Bugajski Franciszek Bugajski Jan Bugajski Karol Bugajski Ludwik Bugajski Ludwik Bugajski Marcelli Telesfor Bugajski Mikołaj Bugajski Mikołaj Bugajski Stanisław Bugajski Tomasz Bugajski Tomasz Bugajski Walenty Bugajski Wincenty Bugajski Wojciech Bugalska amma Bugalska Anna Bugalska Barbara Bugalska Eleonora Bugalska Franciszka Bugalska Franciszka Bugalska Joanna Bugalska Joanna Bugalska Maryanna Bugalska Rozalia Bugalska Tekla Bugalski Aleksander Bugalski Andrzej Bugalski Bartłomiej Bugalski Floryan Bugalski Franciszek Bugalski Franciszek Ksawery Bugalski Jan Bugalski Jan Bugalski Ksawery Bugalski Ludwik Bugalski Szymon Bugalski Szymon Bugalski Tomasz Bugalski Wojciech Bugalski Woyciech Bugała Wiktoria Bugayska Franciszka Bugayska Franciszka Bugayska Franciszka Romana Bugayska Józefa Bugayska Teresa Jadwiga Bugayska Zofia Katarzyna Bugayski Adam Tomasz Bugayski Andrzej Bugayski Franciszek Bugayski Franciszek Konstanty Bugayski Franciszek Konstanty Bugayski Jan Bugayski Jan Bugayski Jan Bugayski Jan Bugayski Karol Bugayski Roman Bugayski Roman Karol Bugayski Stanisław Bugayski Tomasz Adam Bugayski Władysław Bugayski Woyciech Buhlo Maryanna Buiak Bartłomiej Buiak Franciszka Buiak Jadwiga Buiak Józef Buiak Józefa Buiak Maryanna Buiak Maryanna Buiak Maryanna Buiak Mikołaj Buiak Mikołaj Buiak Stanisław Buiak Zofia Buiak Zuzanan Buianowski Paweł Bujak Bujak Bujak Adam Bujak Adam Bujak Adam Bujak Agnieszka Bujak Agnieszka Bujak Agnieszka Bujak Andrzej Bujak Andrzej Bujak Andrzej Bujak Andrzej Bujak Andrzej Bujak Andrzej Bujak Andrzej Bujak Andrzej Bujak Anna Bujak Anna Bujak Anna Bujak Anna Bujak Anna Bujak Antoni Bujak Antoni Bujak Antoni Bujak Antoni Bujak Antonina Bujak Antonina Bujak Antonina Bujak Bartłomiej Bujak Bartłomiej Bujak Elzbieta Bujak Feliks Bujak Feliks Bujak Franciszek Bujak Franciszek Bujak Franciszek Bujak Franciszek Bujak Franciszka Bujak Franciszka Bujak Franciszka Bujak Franciszka Bujak Francsizek Bujak Ignacy Bujak Ignacy Bujak Jadwiga Bujak Jan Bujak Jan Bujak Jan Bujak Jan Bujak Jan Bujak Jan Bujak Jan Bujak Jan Franciszek Bujak Józef Bujak Józef Bujak Józef Bujak Józef Bujak Józef Bujak Józef Bujak Józef Bujak Józef Bujak Józef Kalasanty Bujak Józef Kazimierz Bujak Józefa Bujak Józefa Bujak Józefa Bujak Kacper Bujak Karol Bujak Karolina Bujak Karolina Bujak Kasper Bujak Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak Kazimierz Bujak Maciej Bujak Małgorzata Bujak Małgorzata Bujak Małgorzata Bujak Małgorzata Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Maryanna Bujak Michał Bujak Michał Bujak Michał Bujak Michał Bujak Michał Bujak Michał Bujak Michał Bujak Michał Bujak Michał Bujak Mikołaj Bujak Mryanna Bujak Petronella Bujak Piotr Bujak Rozalia Bujak Rozalia Bujak Rozalia Bujak Stanisław Bujak Stanisław Jędrzej Bujak Stanisław Teofil Bujak Szczepan Bujak Szczepan Bujak Szczepan Bujak Szymon Bujak Szymon Tadeusz Bujak Tekla Bujak Tekla Bujak Tekla Bujak Tekla Bujak Teofil Bujak Teofil Bujak Teofil Bujak Teofil Bogumił Bujak Tomasz Bujak Tomasz Bujak Tomasz Bujak Tomasz Bujak Tomasz Bujak Walenty Bujak Wawrzyniec Bujak Wiktoria Bujak Wiktoria Bujak Wincenty Bujak Wincenty Bujak Wojciech Bujak Wojciech Bujak Woyciech Bujak Woyciech Bujak Zofia Bujak Zofia Bujakowska Katarzyna Bujakowska Ludwika Bujakowski Bartłomiej Bujakowski Józef Bujalski Maciej Bujała Agata Bujała Jan Bujała Józefa Bujała Józefa Bujała Józefa Bujała Józefa Bujała Małgorzata Kunegunda Bujała Walenty Bujała Zofia Bujanowicz Eleonora Wiktoria Bujanowicz Franciszek Bujanowska Brigitta Józefa Bujanowska Julianna Apolonia Bujanowska Maryanna Bujko Jan Bujno Adolf Bujnowski Władysław Bujwit Bukalska Agnieszka Bukalska Aniela Antonina Bukalska Katarzyna Bukalska Maryanna Bukalski Marcin Bukalski Szymon Bukarewicz Zofia Bukarol Franciszka Bukieral Jan Bukiewicz Aniela Bukiewicz Aniela Maryanna Weronika Bukiewicz Józef Bukiewicz Józef Antoni Bukiewicz Józef Prosper Bukiewicz Józefa Balbina Bukiewicz Rozalia Bukiewicz Szymon Bukiewicz Tekla Bukiewicz Teofila Bukiewicz Teofila Katarzyna Bukiewicz Walenty Bukiewicz Wincenty Michał Bukiewicz Zuzanna Tekla Bukiwiecka Julianna Bukowicz Sara Bukowiecka Apolonia Helena Bukowiecka Bronisława Marya Aniela Bukowiecka Damaza Paulina Bukowiecka Eleonora Michalina Bukowiecka Emilia Bukowiecka Karolina Bukowiecka Katarzyna Bukowiecka Kunegunda Józefa Bukowiecka Maryanna Bukowiecka Maryanna Bukowiecka Zuzanna Bukowiecki Adolf Bukowiecki Edward Achilles Bukowiecki filip Bukowiecki Jan Bukowiecki Józef Bukowiecki Julian Henryk Bukowiecki Michał Józef Bukowiecki Stanisław Bukowiecki Stanisław Bukowiecki Stanisław Bukowiecki Stanisław Franciszek Bukowiecki Szczepan Łukasz Bukowiński Bukowska Anastazja Bukowska Antonina Bukowska Franciszka Bukowska Józefa Maryanna Bukowska Katarzyna Bukowska Ludwika Bukowska Maryanna Bukowska Wiktoria Bukowska Zofia Bukowski Antoni Bukowski Antoni Bukowski Antoni Ferdynand Bukowski Antoni Piotr Bukowski Franciszek Bukowski Jakub Bukowski Jakub Bukowski Jakub Jan Bukowski Julian Bukowski Kazimierz Bukowski Ludwik Bukowski Ludwik Teodor Bukowski Michał Bukowski Piotr Bukowski Stanisław Apoloniusz Bukowski Szymon Bukowski Wincenty Bukowski Wojciech Bul Maryanna Józefa Bulain Antoni Bularczyk Paweł Bulchelm Józef Bulet Emilia Bulikowska Aniela Bulikowski Piotr Bulikowski Tomasz Bulkowska Eleonora Łucja Bulkowska Magdalena Bulkowska Maryanna Bulkowska Maryanna Bulkowski Antoni Bulska Józefa Bulska Katarzyna Bulska Łucja Bulski Franciszek Józef Bulski Józef Bulzacki Michał Buławecka Julianna Bułkowska Barbara Bułkowski Fryderyk Bułkowski Julian Bundolph Amelia Burakowska Aniela Buras Helena Buras Maryanna Buras Wojciech Burchard Jan Henryk Burchard Wilhelmina Burczak Jakub Burczyński Jan Burczyński Władysław Burda Franciszka Burda Franciszka Julianna Burda Józef Burda Józef Burda Maryanna Apollonia Burda Paweł Burda Wojciech Burdzeńska Katarzyna Burdzinska Rozalia Franciszka Burdzinska Scholastyka Burdzińska Maryanna Burdzińska Scholastyka Burdziński Marcin Burek Andrzej Burek Andrzej Burek Andrzej Burek Andrzej Burek Aniela Burek Anna Burek Anna Burek Antoni Burek Antoni Burek Antonina Burek Antonina Burek Barbara Burek Bartłomiej Burek Ewa Burek Ewa Burek Franciszek Burek Franciszek Burek Franciszek Burek Franciszek Burek Franciszka Burek Helena Burek Helena Burek Helena Burek Jadwiga Burek Jadwiga Burek Jadwiga Burek Jadwiga Burek Jadwiga Burek Jakub Burek Jan Burek Jan Burek Jan Burek Jan Burek Jan Burek Joanna Burek Jozefa Burek Józefa Burek Józefa Burek Józefa Burek Józefa Burek Julia Burek Kajetan Burek Kajetan Burek Kajetan Augustyn Burek Katarzyna Burek Katarzyna Burek Katarzyna Burek Kazimierz Burek Ludwika Burek Łukasz Burek Łukasz Burek Łukasz Burek Magdalena Burek Magdalena Burek Marcin Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Maryanna Burek Michał Burek Szczepan Burek Szczepan Burek Teresa Burek Tomasz Burek Tomasz Burek Wawrzyniec Burek Wincenty Burek Wincenty Burek Wincenty Burek Wojciech Burek Woyciech Burgchardt Władysław Gominik Burghard Amelia Burghard Emilia Pulcheria Burghard Józef Burghard Józef Franciszek Burghard Karol Hubert Burghardt Bonawentura Burghardt Eleonora Burghardt Ludomir Tadeusz Burghardt Teresa Burhardt Karol Burhat Szymon Burkard Anna Burkart Maryanna Burkat Franciszka Burkat Franciszka Burkiewicz Antoni Burkiewicz Antoni Burkiewicz Antoni Ludwik Burkiewicz Józef Burkiewicz Ludwik Burkiewicz Ludwik Burkiewicz Maryanna Burkot Klara Burkowska Franciszka Burkowski Józef Burkowski Konrad Burncyk Sntoni Burniewicz Jakub Burska Anna Burska Franciszka Burstein Abraham Bursztyńska Józefa Anastazja Bursztyńska Julia Bursztyńska Julia Aleksandra Bursztyńska Maryanna Bursztyńska Maryanna Michalina Bursztyński Jan Marcin Erazm Bursztyński Józef Bursztyński Klemens Szczepan Bursztyński Wincenty Burusieński Andrzej Burzawa Franciszka Burzeński Szymon Tadeusz Burzyńska Agnieszka Burzyńska Antonina Burzyńska Apolonia Maryanna Burzyńska Balbina Burzyńska Bronislawa Katarzyna Burzyńska Franciszka Burzyńska Helena Burzyńska Julia Burzyńska Julia Jakobina Burzyńska Julianna Burzyńska Karolina Burzyńska Karolina Burzyńska Kornelia Balbina Burzyńska Marya Burzyńska Maryanna Burzyńska Maryanna Burzyńska Maryanna Karolina Burzyńska Michalina Zuzanna Burzyńska Nepomucena Burzyńska Tekla Burzyńska Teofila Klementynaa Burzyński Adolf Burzyński Aleksander Franciszek Burzyński Aleksander Franciszek Burzyński Anastazy Burzyński Franciszek Burzyński Franciszek Burzyński Ignacy Burzyński Ignacy Burzyński Ignacy Burzyński Jakub Burzyński Jan Burzyński Jan Burzyński Józef Burzyński Józef Wincenty Burzyński Lucjan Burzyński Maciej Burzyński Michał Burzyński Stanisław Burzyński Stanisław Jan Burzyński Tomasz Burzyński Tomasz Burzyński Tomasz Burzyński Tomasz Burzyński Tomasz Burzyński Walenty Burzyński Wincenty Burzyński Wojciech Burzyńskli Paweł Bus Tekla Busiakowski Jan Busztuński Wincenty Błażej Busztyńska Zofia Antonina Buśkiewicz Maryanna Balbina Butetkowna Franciszka Butkiewicz Leon Butkiewicz Maryanna Julianna Butkowska Julianna Butkowski Michał Butowna Rozalia Buytlicz Franciszek Buzek Maryanna Buzer Franciszek Buzer Jedrzej Buzik Ignacy Buzor Barbara Buzor Barbara Buzor Dorota Buzor Elżbieta Buzor Franciszka Buzor Jadwiga Buzor Jan Buzor Katarzyna Buzor Małgorzata Buzor Małgorzata Buzor Maryanna Buzor Tomasz Buzor Woyciech Buzor Woyciech Buzorska Franciszka Buzorska Ludwika Buzorska Ludwika Buzorski Andrzej Buzorski Andrzej Buzowska Konstancja Buzór Andrzej Buzór Jędrzej Buzur Anastazja Buzur Andrzej Buzur Antoni Buzur Antoni Buzur Franciszek Buzur Franciszek Buzur Franciszek Buzur Franciszka Buzur Franciszka Buzur Franciszka Buzur Ignacy Buzur Jadwiga Buzur Jan Buzur Jędrzej Buzur Józef Buzur Józefa Buzur Kasper Buzur Maryanna Buzur Maryanna Buzur Mikołaj Buzur Mikołaj Buzur Szymon Buzur Szymon Buzur Wojciech Buzur Zygmunt Bychowska Leokadia Byczkiewicz Władysław Byczkowska Anna Byczkowska Eleonora Byczkowska Konstancja Zuzanna Byczkowska Maryanna Byczkowska Maryanna Byczkowski Antoni Byczkowski Piotr Paweł Byczkowski Wincenty Byczyński Antoni Bykoski Jakub Bykowski Karol Bystrzanowska Józefa Marcyanna Bystrzanowska Maryanna Bystrzanowska Maryanna Bystrzanowska Zofia Bystrzanowska Zofia Domiecella Bystrzanowski Ferdynand Bystrzanowski Ferdynand Bystrzycki Ludwik Bystydzieńska Jadwiga Rozalia Bystydzieński Mieczysław Jan Bystydzińska Marya Bystydzińska Wanda Julia Bystydziński Ludwik Byszkowska Tekla Bzduch Anastazja Bzducha Jan Bzducha Józef Bzducha Maryanna Bzducha Tomasz Bzdusńska Józefa Bzduszyńska Antonina Bzduszyński Andrzej Bziak Małgorzata Bzikowska Elżbieta Bzinkowska Maryanna Bzinkowska Salomea Bzowska Aleksandra Krystyna Bzowska Józefa Bzowska Józefa Bzowska Michalina Bzowska Michalina Franciszka Bzowski Edward Ksawery Bzowski Franciszek Bzowski Konstanty Cabelska Elżbieta Cacay Jan Cacuła Jacek Cadera Dionizy Całowicz Izrael Całowicz Izrael Pinkwas Capiciowski Kacper Carnecki Józef Jan Albin Cato Bayla Cawczyński Mateusz Cazjkowski Józef Cazplicki Antoni Cebula Jan Cechowicz Jan Cecula Rozalia Cedro Józef Cedro Piotr Cegielska Helena Cegielski Franciszek Ceglenski Walenty Ceglińska Katarzyna Ceglińska Katarzyna Ceglińska Katarzyna Cegliński Bartłomiej Cegliński Jan Cegliński Jan Franciszek Cegliński Jędrzej Cegliński Ludwik Cegliński Sylwester Cel Agnieszka Cel Franciszka Celawski Wawrzyniec Celejewska Małgorzata Celińska Julia Wanda Karolina Celińska Julianna Celińska Karolina Celińska Marya Alberta Celińska Maryanna Celińska Wanda Leokadia Celiński Celiński Alojzy Michał Emil Celiński Czesław Celiński Jan Szymon Celiński Piotr Paweł Celiński Roman Walenty Celiński Roman Walenty Stanisław Celiński Wincenty Antoni Cell Jakub Celska Petronella Cembrzyński Ignacy Cendrowski Wincenty Cenner Jerzy Roman Józef Cenner Wacław Jan Cennere Cennere Roman Centnerowicz Kazimiera Cerbin Anna Luiza Cerbin Bogumił Cerbin Bogusław Cerbin Eleonora Cerbin Ludwik Cerbin Maciej Cerbin Michał Cerbin Paweł Cerkin Daniel Ceselska Maryanna Cetlicer Andrzej Klemens Cetlicer Eleonora Maryanna Cetlicer Elżbieta Cetlicer Elżbieta Katarzyna Cetlicer Emilia Cetlicer Joanna Npomucena Cetlicer Maryanna Cetlicer Michał Henryk Cetlicer Piotr Szczepan Cetlocer Piotr Cetnarowicz Anna Cetnarowicz Antonina Cetnarowicz Benedykt Cetnarowicz Maryanna Cetnerowicz Mateusz Cetnerowicz Wiktoria Chabelska Barbara Chabelska Maryanna Chaber Ignacy Chaber Scholastyka Teofila Chaberski Antoni Chaberski Jędrzej Chabocik Maryanna Chachaj Błażej Chachaj Maryanna Chachaj Stanisław Chachurski Wojciech Chaczyński Michał Chadała Jakub Chadelski Franciszek Chahaj Błażej Chailer Sara Chaimowicz Josek Chaimowicz Sache Chaimowicz Szewach Chaimowiczowa Gitla Chaimowna Ruchla Chajdukiewicz Józef Chalubińska Marya Chała Andrzej Chała Jan Chała Józef Chała Józefa Chała Wincenty Chaława Maryanna Chałgasiewicz Antonina Chałubczyński Tomasz Chałubieńska Maryanna Hieromina Chałubieński Szymon Chałubinska Loepoldyna Wendentyna Chałubińska Antonina Florentyna Chałubińska Ludwika Chałubińska Marya Hieromina Chałubińska Tekla Chałubińska Teodozja Chałubińska Wanda Chałubiński Soter Chałubiński Szymon Chałubiński Szymon Chałubiński Tytus Aureliusz Chałubuńska Teresa Leopoldyna Wandalina Chałuja Andrzej Chałupińska Anna Chałupińska Antonina Chałupiński Mikołaj Chałupiński Tomasz Chałupska Antonina Chałuszczyński Jan Chamera Andrzej Chamera Franciszka Chamera Jan Chamerski Mateusz Chamro Andrzej Chankiewicz Antoni Chankiewicz Antonina Agnieszka Chankiewicz Bartłomiej Chankiewicz Helena Julia Chankiewicz Józef Chankiewicz Rozalia Chanus Józef Charaboszewski Franciszek Salezy Characiński Piotr Charcińska Emilia Maryanna Charcińska Maryanna Charciński Stanisław Charciński Stanisław Piotr Charczyńska Franciszka Charczyńska Marianna Charczyński Antoni Charczyński Ignacy Charczyński Stanisław Charkowski Franciszek Charkowski Jan Charleński Woyciech Charleński Woyciech Charlinski Jakub Charlinski Kzimierz Charlińska Antonina Charlińska Antonina Charlińska Joanna Charlińska Jozefa Charlińska Józefa Charlińska Józefa Charlińska Katarzyna Charlińska Katarzyna Charlińska Krystyna Charlińska Ludwika Charlińska Ludwika Charlińska Maryanna Charlińska Petronella Charlińska Salomea Charliński Charliński Franciszek Charliński Franciszek Charliński Franciszek Charliński Franciszek Charliński Franciszek Charliński Jakub Charliński Jakub Charliński Jakub Charliński Jakub Charliński Jakub Charliński Jan Charliński Jan Stanisław Charliński Kazimierz Charliński Paweł Charliński Paweł Charliński Stanisław Charliński Stanisław Charliński Szymon Charliński Szymon Charliński wojciech Chądzynska Chądzynska Magdalena Chądzyńska Katarzyna Chądzyńska Maryanna Chądzyński Franciszek Chądzyński Jan Chądzyński Szymon Chebdzińska Anna Chebdzińska Bronisława Chebdzińska Maryanna Chebdzińska Maryanna Chebdziński Franciszek Chebdziński Walenty Cheliński Antoni Cheliński Julian Chelowiczowna Rywka Chełchowska Angela Anna Franciszka Chełchowski Jan Chełczyński Józef Chełkowska Antonina Chełkowski Aleksander Chełkowski Jakub Chełkowski Karol Jan Chełkowski Teodor Andrzej Chełkowski Walenty Chełmińska Ewa Maria Chełmińska Felicja Kazimiera Monika Chełmoński Jan Chensel Jan Cherasionka Anna Cherbowicz Józef Cherczyk Ruchla Chereża Woyciech Cherża Woyciech Chęciński Walenty Chęć Paweł Chędzyńska Zofia Chieromińska Katarzyna Chieronimska Katarzyna Małgorzata Chilicki Paweł Chilińska Zofia Chlebna Katarzyna Chlebna Magdalena Chlebny Franciszek Chlebny Franciszek Chlebny Łukasz Chlebny Mateusz Chlebny Stanisława Chlebny Tomasz Chlebny Walenty Chlebny Władysław Chlebowska Aleksandra Teofila Chlebowski Michał Cyprian Chlementowski Vłażej Ignacy Chlewicka Anna Chlewicka Antonina Chlewicka Benedykta Chlewicka Józefa Honorata Chlewicka Katarzyna Chlewicka Konstancja Chlewicka Marcyanna Chlewicka Maryanna Chlewicka Zofia Bronisława Chlewicki Aleksander Chlewicki Aleksander Chlewicki Franciszek Chlewicki Ignacy Chlewicki Jacek Odrowąż Chlewicki Jacenty Chlewicki Jan Chlewicki Mikołah Chlewicki Teodor Chlewicki Teodor Chlewicki Wincenty Chludzinska Maryanna Chlumna Helena Chłodyniec Tomasz Chłonowska Agnieszka Chłopicka Franciszka Chłopicka Stefania Pelagia Chłopicki Julian Władysław Chmiel Ambroży Mikołaj Chmiel Filip Chmiel Franciszek Chmiel Franciszek Chmiel Jakub Chmiel Józef Chmiel Karol Chmiel Katarzyna Chmiel Katarzyna Chmiel Małgorzata Chmiel Tomasz Chmielecki Adam Jan Chmielewicz Ignaca Martyna Chmielewicz Józef Chmielewicz Józef Chmielewska Aleksandra Antonina Chmielewska Anastazja Chmielewska Anna Chmielewska Anna Chmielewska Antonina Chmielewska Antonina Chmielewska Barbara Łucja Chmielewska Florentyna Chmielewska Franciszka Chmielewska Franciszka Chmielewska Franciszka Chmielewska Franciszka Chmielewska Franciszka Chmielewska Helena Chmielewska Helena Kazimiera Chmielewska Józefa Chmielewska Józefa Chmielewska Józefa Chmielewska Julianna Chmielewska Julianna Teofila Maryanna Chmielewska Karolina Chmielewska Katarzyna Chmielewska Konstancja Chmielewska Kunegunda Chmielewska Magdalena Chmielewska Marya Karolina Katarzyna Chmielewska Maryanna Chmielewska Maryanna Chmielewska Maryanna Chmielewska Maryanna Anna Chmielewska Paulina Chmielewska Sabina Chmielewska Salomea Chmielewska Teofila Chmielewska Teofila Chmielewska Teofila Chmielewska Teresa Chmielewska Weronika Chmielewska Wiktoria Chmielewska Wiktoria Chmielewski Chmielewski Chmielewski Adam Chmielewski Adam Marcin Chmielewski Andrzej Chmielewski Andrzej Chmielewski Antoni Chmielewski Antoni Chmielewski Franciszek Chmielewski Franciszek Chmielewski Franciszek Chmielewski Franciszek Chmielewski Franciszek Jan Chmielewski Ignacy Chmielewski Jacek Chmielewski Jan Chmielewski Jan Chmielewski Jan Chmielewski Jan Chmielewski Jan Gwalbert Chmielewski Jędrzej Franciszek Chmielewski Józef Chmielewski Józef Chmielewski Józef chmielewski leon Dionizy Chmielewski Longin Chmielewski Ludwik Chmielewski Ludwik Chmielewski Ludwik Chmielewski Łukasz Chmielewski Mateusz Chmielewski Mateusz Chmielewski Michał Chmielewski Mikołaj Chmielewski Piotr Chmielewski Stanisław Chmielewski Stanisław Chmielewski Stanisław Chmielewski Stanisław Chmielewski Walenty Chmielewski Walenty Tomasz Chmielewski Władysław Jan Chmielewski Władysław Paulin Chmielewski Woyciech Chmielewski Zdzisław ludwik Konstanty Chmieloska Maryanna Chmielowicz Aleksandra Józefa Chmielowska Antonina Chmielowska Julianna Helena Chmielowska Maryanna Chmielowska Stanisława Chmielowski Franciszek Chmielowski Jędrzej Franciszek Chmielowski Marcin Chmielowski Mieczysław Bolesław Konstanty Chmielowski Piotr Chmielowski Wincenty Chmolowska Emilia Teodora Chmurzeńska Agnieszka Chmurzyńska Agnieszka Martyna Chmurzyńska Antonina Chmurzyńska Franciszka Chmurzyńska Franciszka Antonina Chmurzyńska Józefa Chmurzyńska Katarzyna Chmurzyńska Katarzyna Chmurzyńska Maryanna Chmurzyńska Maryanna Chmurzyńska Maryanna Chmurzyńska Weronika Chmurzyńska Wiktoria Maryanna Chmurzyński Andrzej Rufin Florjan Chmurzyński Andrzej Rufin Florjan Chmurzyński Cyprian Chmurzyński Cyprian Franciszek Chmurzyński Hippolit Jan Chmurzyński Ignacy Chmurzyński Jan Chmurzyński Jan Chmurzyński Jan Maciej Chmurzyński Józef Chmurzyński Justynian Bogumił Chmurzyński Karol Leopold Chmurzyński Leon Chmurzyński Michał Chmurzyński Michał Chmurzyński Michał Krzysztof Chmurzyński Mikołaj Kazimierz Chmurzyński Paweł Antoni Chmurzyński Walenty Chmurzyński Wincenty Chmurzyński Wincenty Jakub Chmurzyński Wincenty Jakub Chochel Jan Chochliński Paweł Chochuł Stanisław Chocijowski Antoni Chocimski Ignacy Chociszewska Klementyna Chociszewski Albin Józef Chociszewski Jan Chociszewski Jan Chodacki Benedykt Chodakowska Julia Chodakowski Feliks Chodakowski Jan Chodakowski Józef Chodakowski Piotr Chodecka Seweryna Chodek Antoni Chodek Antoni Chodek Antoni Chodek Antoni Michał Chodek Franciszek Adolf Chodek Jan Chodek Maryanna Chodek Maryanna Franciszka Chodek Michał Chodek Michał Franciszek Chodek Salomea Chodek Szymon Chodek Teofila Katarzyna Chodek Woyciech Antoni Chodelski Antoni Chodelski Jakub Chodelski Stanisław Chodkiewicz Barbara Chodkowska Maryanna Chodnikiewicz Aleksander Chodnikiewicz Aniela Chodnikiewicz Czesław Józef Chodnikiewicz Emilia Katarzyna Chodnikiewicz Emilia Katarzyna Chodnikiewicz Franciszek Edward Chodnikiewicz Henryk Chodnikiewicz Józef Chodnikiewicz Józef Stanisław Chodnikiewicz Konstanty Chodnikiewicz Konstanty Grzegorz Chodnikiewicz Ludwik Chodnikiewicz Ludwik Jan Chodnikiewicz Maciej Aleksander Chodnikiewicz Marcin Chodnikiewicz Marcin Chodnikiewicz Maryanna Chodnikiewicz Maryanna Tekla Chodnikiewicz Romualda Chodnikiewicz Romualda Chodnikiewicz Sabina Chodnikiewicz Stanisław Chodnikiewicz Tekla Marcyanna Chodnikiewicz Tomasz Chodorowicz Mikołaj Chodorowicz Zachariasz Chodzińska Rozalia Choinacki Adam Choinacki Jakub Choinowski Jędrzej Choiński Tomasz Chojarski Ignacy Chojeński Bronisław Chojnacka Anna Ksawera Chojnacka Anna Ksawera Chojnacka Emilia Julianna Chojnacka Franciszka Barbara Chojnacka Franciszka Barbara Chojnacka Józefa Chojnacka Józefa Antonina Chojnacka Julianna Chojnacka Karolina Chojnacka Maryanna Chojnacki Antoni Chojnacki Jakub Chojnacki Jan Chojnacki Jan Stanisław Chojnacki Józef Chojnacki Józef Chojnacki Karol Chojnacki Michał Chojnacki Michał Marcin Chojnowska Karolina Ludwika Chojnowski Józef Choalwa Cholewa Cholewa Andrzej Cholewa Antoni Cholewa Feliks Cholewa Franciszka Cholewa Idzi Cholewa Jadwiga Cholewa Jadwiga Cholewa Jan Cholewa Kazimierz Cholewa Mateusz Cholewa Tomasz Cholewa Wincenty Wojciech Cholewiaczek Andrzej Cholewińska Franciszka Cholewiński Adam Cholewiński Adam Cholewiński Jan Stanisław Cholewiński Mikołaj Cholewiński Stanisław Cholewiński Stanisława Katarzyna Cholkiewicz Jan Chołowińska Katarzyna Chołowińska Michalina Chołuj Anna Chomczyńska Agnieszka Chomentowska Agnieszka Chomentowska Karolina Chomentowska Maryanna Chomentowska Wiktoria Chomentowski Jan Chomentowski Jan Chomiński Andrzej Chonkeiwicz Bartłomiej Chorąbalska Franciszka Chorąbek Agnieszka Chorkiewicz Jerzy Chorodyska Lucyna Józefa Choromański Franciszek Choromański Jan Antoni Choromański Józef Chorzelska Małgorzata Aleksandra Chorzelski Józef Chotecka Aniela Maryanna Chotecka Anna Chotecka Anna Chotecka Dominika Maryanna Chotecka Edmunda Chotecka Emilia Lucyna Chotecka Franciszka Chotecka Joanna Teofila Chotecka Józefa Chotecka Józefa Chotecka Józefa Anna Chotecka Józefa Konstancja Chotecka Kazimiera Chotecka Kazimiera Katarzyna Joanna Chotecka Maryanna Chotecka Maryanna Chotecka Maryanna Appolonia Dorota Chotecka Maryanna Tekla Chotecka Teofila Chotecka Teofila Chotecka Teofila Chotecka Teofila Chotecka Teofila Katarzyna Chotecki Aleksander Chotecki Aleksander Franciszek Chotecki Franciszek Ksawery Chotecki Franciszek Ksawery Chotecki Gracjan Chotecki Henryk Władysław Chotecki Jan Chotecki Jan Kanty Chotecki Kazimierz Józef Chotecki Ludwik Chotecki Ludwik Chotecki Ludwik andrzej Chotecki Optat Władysław Chotecki Stanisław Chotecki teofil Stanisław Chotecki Władysław Chotecki Władysław Chotecki Wojciech Władysław Choynacka Angela Franciszka Choynacka Katarzyna Choynacki Bonifacy Antoni Choynacki Franciszek Borgiasz Choynacki Jan Michał Choynacki Jan Stanisław Choynacki Kasper Choynacki Kasper Melchior Choynacki Mateusz Antoni Choynacki Stanisław Choynacki Władysław Ignacy Sylwester Choynoski Kasper Choynowska Izabella Rozalia Chrabaszewska Rozalia Teofila Chrabczynska Karolina Angela Paulina Chrabczyński Aleksander idzi Chrapczyńska Karolina Chrapczyńska Maryanna Chrapczyński Aleksander Idzi Chrasińska Katarzyna Chraśnicka Katarzyna Chrąbalska Franciszka Chrisciel Aleksy Chrobacińska Maryanna Chrobaszewski Michał Chrobaszewski Michał Ludwik Chrobocik Katarzyna Chrobosik Franciszek Chrościelewski Henryk Chrusciak Maciej Chrusińska Katarzyna Chrusiński Kazimierz Józef Chrusiński Piotr Chrusniacka Tekla Chrusniak Adam Chrusniak Adam Chrusniak Antoni Chrusniak Jakub Chrusniak Jan Chrusniak Jędrzej Chrusniak Łucja Chrusniak Małgorzata Chrusniak Maryanna Chrusniak Maryanna Chrusniak Piotr Chrusniak Piotr Chrusniak Róża Chrusniak Tekla Chrusniak Walenty Chruszczyński Tomasz Chruściak Filip Chruściak Marianna Chruściak Maryanna Chruścielewska Joanna Antonina Eleonora Chruścielewska Joanna Antonina Eleonora Chruścielewski Ksawery Chruścielewski Paweł Chruścik Józef Chruścik Marcin Chruścińska Maryanna Chruściński Ignacy Chruściński Piotr Chruślak Andrzej Chruśniak Agnieszka Chruśniak Andrzej Chruśniak Andrzej Chruśniak Andrzej Chruśniak Anna Chruśniak Anna Chruśniak Antonina Chruśniak Emilia Chruśniak Franciszek Chruśniak Franciszek Chruśniak Franciszka Chruśniak Franciszka Chruśniak Fulip Chruśniak Helena Chruśniak Jakub Chruśniak Jan Chruśniak Jan Chruśniak Józef Chruśniak Józefa Chruśniak Ludwik Chruśniak Magdalena Chruśniak Małgorzata Chruśniak Marcin Chruśniak Rozalia Chruśniak Wawrzyniec Chruśniak Wincenty Chruśniak Zofia Chruśniowski Paweł Chryczko Jan Chryścików Aleksander Roman Chrzan Jan Chrzanowska Agnieszka Chrzanowska Amelia Chrzanowska Antonina Chrzanowska Antonina Chrzanowska Emilia Franciszka Filipina Chrzanowska Helena Chrzanowska Janina Nepomucena Chrzanowska Józefa Scholastyka Chrzanowska Karolina Małgorzata Chrzanowska Katarzyna Chrzanowska Marya Jadwiga Chrzanowska Maryanna Chrzanowska Maryanna Chrzanowska Maryanna Chrzanowska Michalina Chrzanowska Tekla Chrzanowska Tekla Chrzanowska Teofila Chrzanowska Teofila Chrzanowska Wiktoria Chrzanowska Wiktoria Katarzyna Chrzanowski Chrzanowski Aleksander Chrzanowski Bolesław Franciszek Chrzanowski Feliks Julian Chrzanowski Filip Chrzanowski Filip Chrzanowski Franciszek Chrzanowski Jan Chrzanowski Jan Chrzanowski Jan Chrzanowski Jan Napomucen Chrzanowski Józef Chrzanowski Józef Chrzanowski Julian Chrzanowski Kacper Chrzanowski Michał Chrzanowski Paweł Chrzanowski Stanisław Chrzanowski Sylwester Chrzanowski Szymon Chrzanowski Władysław Chrzanowski Wojciech Chrząstowski Józef Chrząstowski Tomasz Chrząszcz Antonina Chrząszcz Jakub Chrząszczyk Paweł Chrzonoska Agnieszka Chucik Józefa Chudarek Andrzej Chudełko Piotr Chudera Kasper Chudera Paweł Chudkowska Chudzicka Anna Chudzicka Julia Michalina Chudzicka Teofila Chudzicki Antoni Chudzicki Antoni Chudzik Chudzik Andrzej Chudzik Aniela Chudzik Anna Chudzik Antonina Chudzik Antonina Chudzik Antonina Chudzik Augustyn Chudzik Feliks Chudzik Feliksa Chudzik Franciszek Chudzik Franciszek Chudzik Franciszek Chudzik Idzi Chudzik Jan Chudzik Jan Chudzik Jan Chudzik Jan Chudzik Józef Ambroży Chudzik Józefa Chudzik Katarzyna Chudzik Marcyanna Chudzik Maryanna Chudzik Maryanna Chudzik Maryanna Chudzik Michał Chudzik Michał Chudzik Michał Chudzik Michał Chudzik Paweł Chudzik Piotr Chudzik Piotr Chudzik Sebastian Chudzik Stanisław Chudzik Teresa Chudzik Tomasz Chudzik Wiktoria Chudzińska Antonina Chudzińska Antonina Chudzińska Antonina Anna Chudzińska Franciszka Chudzińska Józefa Chudzińska Krystyna Chudzińska Marcyanna Chudzińska Maryanna Chudzińska Maryanna Chudzińska Maryanna Chudzińska Paulina Józefa Chudziński Franciszek Chudziński Jan Chudziński Jan Kanty Chudziński Paweł Chudziński Stanisław Chudziński Stanisław Chudziński Tomasz Chudziński Woyciech Chudzyńska Antonina Chulnik Łukasz Chunkiewicz Bronisława Michalina Chustak Józef Chut Małgorzata Chutnik Mikołaj Piotr Chwajnowski Andrzej Chwaliński Teofil Chwastkiewicz Joanna Helena Chwaścieński Antoni Chwaścik Stanisław Chwaścińska Antonina Chwaścińska Eleonora Teodora Chwaścińska Karolina Chwaścińska Rozalia Chwaścińska Zuzanna Chwaściński Antoni Chwaściński Antoni Chwaściński Kacper Chwieła Karol Chyba Maciej Chybaziński józef Chybicki Paweł Chybińska Julianna Chylenski Kazimierz Jozef Chylicka Józefa Chylicka Maryanna Chylińska Franciszka Chyłkowska Agata Chyłkowska Balbina Chyłkowska Emilia Paulina Chyłkowska Maryanna Chyłkowski Franciszek Łukasz Chyłkowski Karol Jan Chyłkowski Ludwik Chyre Elżbieta Chytrzański Michał Ciagliński Franciszek Piotr Tadeusz Ciapalska Michalina Ciapalski Karol Józef Ciapalski Wilchelm Ciapalski Wilchelm Antoni Ciapała Józef Ciapała Michalina Tekla Ciaś Stanisław Ciażyński Antoni Ciąglińska Józefa Nepomucena Ciąży Antoni Jan Ciążynski Ciążyńska Antonina Ciążyńska Florentyna Ciążyńska Józefa Ciążyńska Ksawera Józefa Ciążyńska Michalina Ciążyńska Wanda Ciążyński Aleksander Ciążyński Antoni Ciążyński Edward Ciberowski Dominik Cibor Ludwik Ciborowska Adolfina Franciszka Ciborowska Katarzyna Ciborowska Maryanna Ciborowski Aleksander Ciborowski Antoni Ciborowski Franciszek Cicha Anastazja Cicha Anna Cicha Eleonora Cicha Eleonora Cicha Franciszka Cicha Jakub Cicha Julianna Cicha Katarzyna Cicha Katarzyna Cicha Katarzyna Cicha Katarzyna Cicha Małgorzata Cicha Marcyanna Cicha Maryanna Cicha Maryanna Cicha Maryanna Cicha Rozalia Cicha Rozalia Cicha Rozalia Cicha Rozalia Cicha Rozalia Maryanna Cicha Teofila Maryanna Cicha Zofia Cichała Franciszka Cichała Jan Cichała Jan Cichała Michał Cichała Tekla Cichała Teofila Cichała Woyciech Cichan Ludwika Cichanow Anna Cichanow Jakub Cichas Zofia Cichawa Cichawa Agata Cichawa Agata Cichawa Agnieszka Cichawa Agnieszka Cichawa Agnieszka Zofia Cichawa Andrzej Cichawa Aniela Cichawa Aniela Cichawa Anna Cichawa Anna Cichawa Antoni Cichawa Antoni Cichawa Antoni Cichawa Antonina Cichawa Antonina Cichawa Bartłomiej Cichawa Bartłomiej Cichawa Bartłomiej Cichawa Elżbieta Cichawa Franciszek Cichawa Franciszek Cichawa Franciszek Salezy Cichawa Franciszka Cichawa Franciszka Cichawa Ignacy Cichawa Jakub Cichawa Jakub Cichawa Jakub Cichawa Jakub Cichawa Jakub Cichawa Jakub Cichawa Jakub Cichawa Jan Cichawa Jan Cichawa Jan Nepomucen Cichawa Joanna Cichawa Józef Cichawa Józef Cichawa Józef Cichawa Józef Cichawa Józef Cichawa Józef Cichawa Józef Kalasanty Cichawa Józefa Cichawa Józefa Cichawa Justyna Cichawa Justyna Cichawa Katarzyna Cichawa Katarzyna Cichawa Ludwik Cichawa Ludwika Cichawa Ludwika Cichawa Maciej Cichawa Małgorzata Cichawa Małgorzata Cichawa Małgorzata Rozalia Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Cichawa Maryanna Marcyanna Cichawa Michał Cichawa Michał Cichawa Michał Cichawa Paulina Cichawa Paweł Cichawa Paweł Cichawa Piotr Cichawa Piotr Cichawa Piotr Cichawa Piotr Cichawa Stanisław Cichawa Stanisław Cichawa Stanisław Cichawa Stanisław Cichawa Teofila Cichawa Teresa Cichawa Tomasz Cichawa Urszula Cichawa Walenty Cichawa Walenty Cichawa Walenty Cichawa Walenty Cichawa Wiktoria Cichawa Wincenty Cichawa Wincenty Cichawa Wojciech Cichawa Woyciech Cichawieński Karol Cichawińska Justyna Cichawińska Scholastyka Cichawiński Leon Cichawiński Leon Cichawiński Walenty Cichawska Agnieszka Cichawska Franciszka Cichawska Franciszka Cichawska Konstancja Cichawska Maryanna Cichawska Regina Cichawska Tekla Cichawska Zofia Cichawski Maciej Cichawski Woyciech Cichecki Marcin Cichecki Marcin Feliks Cicheński Stanisław Cichocka Antonina Cichocka Domicela Cichocka Franciszka Cichocka Katarzyna Cichocka Maryanna Cichocka Wiktoria Cichocki Feliks Cichocki Franciszek Cichocki Ignacy Cichocki Jan Antoni Cichocki Marcelli Cichocki Wojciech Cichonska Barbara Cichonski Antoni Cichonski Jan Cichonski Jędrzej Cichoń Franciszka Cichoń Józef Cichoń Woyciech Cichońska Anna Cichońska Barbara Cichońska Franciszka Cichońska Joanna Cichońska Joanna Cichońska Kassylda Cichońska Katarzyna Cichońska Katarzyna Karolina Cichońska Ludwika Cichońska Maryanna Cichońska Maryanna Cichońska Maryanna Florentyna Cichońska Zofia Cichoński Antoni Cichoński Antoni Cichoński ignacy Cichoński Jan Cichoński Jan Cichoński Jan Nepomucen Cichoński Kazimierz Cichoński Kazimierz Cichoński Kazimierz Cichoński Konstanty Cichoński Konstanty Józef Cichoński Stanisław Cichoński Stanisław Floryan Cichorzewski Woyciech Cichos Jan Cichos Zofia Cichosz Anna Cichosz Mikołaj Cichosz Mikołaj Cichowna Katarzyna Cichowska Anastazja Cichowska Maryanna Cichowska Stefania Cichowska Tekla Cichówna Maryanna Cichuła Jan Cichunski Józef Cichy Antoni Cichy Antoni Piotr Cichy Ignacy Cichy Ignacy Cichy Jan Franciszek Cichy Jan Franciszek Cichy Leon Cichy Marcyanna Józef Cichy Piotr Cichy Stanisław Cichy Stanisław Cichy Stanisław Cichy Szczepan Cichy Szymon Cichy Szymon Cichy Wawrzyniec Cichy Wincenty Cichy Wincenty Jan Cichy Wojciech Ciechanowska Konstancja Ciechanowska Konstancja Appolonia Ciechanowska Salomea Ciechanowska Weronina Ciechanowska Wiktoria Ciechanowska Zofia Ciechanowska Zofia Petronella Ciechanowski Kajetan Antoni Ciechanowski Kajetan Antoni Ciechawa Antoni Ciechawińska Magdalena Ciechocka Justyna Ciechocka Maryanna Ciechońska Józefa Ciechowicz Kazimierz Ciechowicz Wacław Ciecielska Klara Ciecielska Ludwika Ciecierska Franciszka Ciecierska Julia Ciecierska Rosalia Ciecierska Salomea Cieciura Paweł Cielecka Filipina Cielecka Józefa Cielecki Ludwik Cielniak Adam Ciemieniewska Lucyna Ciemieniewski Jan Ciemierzyński Konstanty Ciemięga Ciemięga Jakub Ciemięga Ludwik józef Ciemięga Maryanna Ciemięga Maryanna Ciemniewska Lucyna Franciszka Wirginia Ciemniewska Maryanna Ciemniewska Maryanna Elżbieta Ciemniewska Teofila Ciemniewski Eugeni Hippolit Jacek Cieniak Jakub Cienkiewicz Jan Cieńska Katarzyna Antonina Cieński Erazm Kazimierz Ciepalska Waleria Ciepalska Waleria Józefa Ciepiela Agnieszka Ciepielewski Sylwester Ciepielowska Maryanna Ciepielowska Tekla Ciepielowski Franciszek Ciepielska Antonina Ciepielska Franciszka Ciepielska Kazimiera Ciepielska Kazimiera Wanda Ciepielska Ludwika Ciepielski Piotr Ciepier Antoni Ciepier Józef Jan Ciepiński Adam Ciepleńska Józefa Ciepleńska Katarzyna Ciepleński Andrzej Ciepleński Wincenty Cieplich Franciszka Cieplich Józefa Cieplich Karolina Cieplińska Anastazja Cieplińska Ewa Cieplińska Helena Cieplińska Helena Cieplińska Józefa Cieplińska Józefa Cieplińska Julianna Cieplińska Julianna Cieplińska Katarzyna Cieplińska Katarzyna Cieplińska Marcyanna Cieplińska Tekla Cieplińska Tekla Cieplińska Urszula Cieplińska Urszula Cieplińska Zofia Ciepliński Andrzej Ciepliński Andrzej Ciepliński Andrzej Ciepliński Antoni Ciepliński Antoni Ciepliński Franciszek Ciepliński Jan Ciepliński Jan Ciepliński Jan Ciepliński Marcin Ciepliński Marcin Ciepliński Paweł Ciepliński Paweł Ciepliński Stanisław Ciepliński Stanisław Ciepliński Tomasz Ciepliński Wojciech Ciepliński Wojciech Ciepliński Woyciech Ciepluch Antoni Ciepluch Józefa Cier Antoni Cierokówna Teodora Cierot Florentyna Cierot Józef Cierot Michał Cierot Piotr Cierpińska Joanna Ciesielska Ciesielska Agnieszka Ciesielska Antonina Ciesielska Antonina Ciesielska Bronisława Ciesielska Franciszka Ciesielska Helena Ciesielska Józefa Ciesielska Katarzyna Ciesielska Ludwika Ciesielska Ludwika Ciesielska Ludwika Ciesielska Marya Józefa Ciesielska Maryanna Ciesielska Melania Karolina Ciesielska Waleria Ciesielska Waleria Ciesielska Zofia Ciesielska Zofia Paulina Ciesielski Adam Ciesielski Andrzej Ciesielski Andrzej Ciesielski Antoni Ciesielski Antoni Ciesielski Antoni Ciesielski Edward Ciesielski Hieronim Ciesielski Jan Ciesielski Jan Ciesielski Jan Ciesielski Jan Ciesielski Jan Nepomucen Ciesielski Józef Ciesielski Michał Ciesielski Paweł Piotr Ciesielski Romuald Ciesielski Stanisław Ciesielski Woyciech Cieslik Stanisław Cieslik Teofila Ciesliński Adam Tomasz Cieszkowska Adelajda Cieszkowska Aniela Cieszkowska Józefa Cieszkowska Julia florentyna Otolia Cieszkowska Karolina Cieszkowska Maryanna Cieszkowska Pelagia Franciszka Józefa Cieszkowski Aleksander Emilian Józef Cieszkowski Lucjan Soter Józef Cieśla Józef Cieślak Antoni Cieślak Franciszka Cieślak Jan Cieślak Jan Cieślak Jan Cieślak Marcin Cieślak Maryanna Cieślak Piotr Cieślak Wincenty Cieślakowski Daniel Polikarp Cieślewicz Franciszek Cieślewicz Franciszek Cieślik Aleksander Antoni Cieślik Antoni Cieślik Julia Florentyna Cieślik Maryanna Cieślik Maryanna Cieślik Maryanna Ludwika Cieślik Petronella Cieślik Stanisław Ignacy Cieślik Teodozja Cieślik Teofila Cieślikiewicz Franciszek Teodor Julian Cieślikiewicz Jan Cieślikiewicz Karol Cieślikiewicz Maciej Cieślikiewicz Waleria Cieślikowski Andrzej Cieślikowski Andrzej Walenty Cieślikowski Jan Feliks Cieślikowski Michał Cieślikowski Walenty Andrzej Cieślińska Anastazja Cieślińska Anastazja Cieślińska Antonina Cieślińska Apolonia Cieślińska Eleonora Cieślińska Józefa Cieślińska Józefa Cieślińska Józefa Cieślińska Józefa Maryanna Cieślińska Łucja Cieślińska Maryanna Cieślińska Maryanna Cieślińska Maryanna Cieśliński Bronisław Cieśliński Franciszek Cieśliński Franciszek Cieśliński Franciszek Cieśliński Franciszek Cieśliński Ignacy Cieśliński Ignacy Cieśliński Jan Cieśliński Jan Cieśliński Józef Cieśliński Stanisław Cieśliński Stanisław Antoni Cieśliński Władysław Paweł Cieśliński Woyciech Cięży Antoni Cimochowski Maciej Ciński Kazimierz Olimp Ciołek Jadwiga Ciołek Joanna Ciołek Józef Ciołek Julianna Maryanna Ciołek Julianna Maryanna Ciołek Waleria Ciołkowski Józef Ciosek Andrzej Ciosłowska Apolonia Ciosłowska Wiktoria Emilia Ciosłowski Kazimierz Ciosłowski Stefan Idzi Ciotuszyńska Maryanna Cis Maryanna Cis Tekla Cisławski Franciszek Ciss Róża Ciszek Jan Ciszek Jan Ciszek Jan Ciszek Józefa Ciszek Józefa Maryanna Ciszek Małgorzata Ciszek Piotr Ciszek Stanisław Ciszek Stanisław Ciszek Tekla Ciszek Tomasz Ciszewska Ciszewska Benigna Świętosława Ludomiła Ciszewska Franciszka Ksawera Ciszewska Maryanna Ciszewska Stanisława Ciszewska Stanisława Ciszewski Ciszewski Ciszewski Ciszewski Aleksander Franciszek Ciszewski Bolesław Ciszewski Bolesław Witalis Ciszewski Jan Ciszewski Walenty Ciszewski Wojciech Ciświcka Jadwiga Teressa Ciświcka Małgorzata Ciświcki Jan Ciświcki Leonard Ciuba Dominik Ciułań Maciej Ciumkiewicz Apoloniusz Bronisław Ciunkiewicz Henryk Fabian Ciunkiewicz Jan Ciunkiewicz Teodozja Ciunkiewicz Teodozja Maryanna Ciupa Katarzyna Ciupińska Zofia Ciupiński Jan Civchoński Stanisław Cmiechowski Cmiel Kazimierz Cmielewski Jakub Cmiochowska Łucja Marcyanna Cmuchowska Franciszka Comber Jan Cpakowska Maryanna Cubak Józef Cubulowska Józefa Cugan Anastazja Cugan Mikołaj Cukier Jezyk Cukrowski Jan Cumpa Paweł Cuper Józef Cuper Piotr Cupich Franciszka Maryanna Cupicha Stanisław Cupla Agnieszka Cupyt Jadwiga Cwesner Ruchla Laia Cwiczynski Łukasz Cwiechowska Weronika Cwieciński Józef Cwiekiewicz Nicefor Cwiekowski Michał Cwiklinska Zofia Cwikliński Józef Cwikliński Józef Cwikliński Józef Cwikliński Józef Walenty Cwikliński Ludwik Cwikliński Marcin Cwikliński Michał Cwikliński Stanisław Cwil Ewa Cybula Ewa Cybula Grzegorz Cybula Katarzyna Cybulska Franciszka Cybulska Helena Cybulska Maryanna Cybulska Maryanna Cybulska Maryanna Cybulski Franciszek Ksawery Cybulski Ignacy Cybulski Jan Cybulski Jan Cybulski Jędrzej Cybulski Józef Cybulski Józef Paweł Ksawery Cybulski Ksawery Cybulski Piotr Ignacy Ronald Cybułowska Józefa Cybutowska Maryanna Cybutowski Woyciech Cygan Agata Cygan Agata Cygan Agnieszka Cygan Andrzej Cygan Anna Cygan Antoni Cygan Antoni Cygan Antoni Cygan Antonina Cygan Antonina Cygan Apolonia Cygan Appolonia Cygan Bartlomiej Cygan Bartłomiej Cygan Bronisława Cygan Bronisława Cygan Dorota Cygan Franciszek Cygan Franciszek Cygan Franciszek Cygan Franciszek Cygan Franciszek Cygan Franciszka Cygan Helena Cygan Helena Cygan Jadwiga Cygan Jakub Cygan Jakub Jerzy Cygan Jan Cygan Jan Cygan Jan Cygan Jan Cygan Jan Cygan Jan cygan Jan Nepomucen Cygan Jędrzej Cygan Joanna Cygan Joanna Cygan Józef Cygan Józef Cygan Józefa Cygan Józefa Cygan Józefa Cygan Karol Cygan Karol Cygan Karolina Cygan Karolina Cygan Katarzyna Cygan Katarzyna Cygan Katarzyna Cygan Katarzyna Cygan Katarzyna Cygan Katarzyna Cygan Katarzyna Cygan Konstancja Cygan Ludwika Cygan Ludwika Cygan Ludwika Cygan Małgorzata Cygan Marcin Cygan Marcyanna Cygan Marcyanna Cygan Marcyanna Cygan Marcyanna Cygan Marcyanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Maryanna Cygan Mateusz Cygan Mikołaj Cygan Mikołaj Cygan Paweł Cygan Paweł Cygan Piotr Cygan Piotr Cygan Rozalia Cygan Rozalia Cygan Stanisław Cygan Stanisław Cygan Tekla Cygan Tekla Cygan Teresa Cygan Teresa Cygan Teresa Cygan Tomasz Cygan Tomasz Cygan Walenty Cygan Wawrzyniec Cygan Wawrzyniec Cygan Wiktoria Cygan Wojciech Cygan Wojciech Cygan Wojciech Cygan Zuzanna Cyganiak Andrzej Cyganiak Antonina Cyganiak Bartłomiej Cyganiak Bartłomiej Cyganiak Franciszek Cyganiak Jan Cyganiak Jędrzej Cyganiak Józefa Cyganiak Józefa Cyganiak Józefa Cyganiak Józefa Cyganiak Ludwika Cyganiak Marcin Cyganiak Maryanna Cyganiak Maryanna Cyganiak Mikołaj Cyganiak Stanisław Cyganiak Tomasz Cyganiak Tomasz Cyganiek Bartłomiej Cyganiok Piotr Cygankiewicz Małgorzata Cygankiewicz Maryanna Cygankiewicz Maryanna Cygankiewicz Stanisław Cygankiewicz Stanisław Cygankiewicz Stanisław Cyganowa Józefa Cygielman Lewek Cygon Maryanna Magdalena Cygon Stanisław Kostka Cyma Agata Cymalski Mikołaj Adam Cymarman Julia Cymarman Marynna Cymarman Stanisław Jan Cymel Domicella Cymel Jan Cymelska Anastazja Cymelska Anastazja Cymelska Anastazja Józefa Cymelska Bronisława Franciszka Cymelska Domicella Zofia Cymelska Elżbieta Cymelska Elżbieta Józefa Cymelska Emilia Eleonora Maryanna Cymelska Florentyna Agnieszka Cymelska Franciszka Cymelska Franciszka Cymelska Franciszka Brygida Cymelska Franciszka Józefa Cymelska Józefa Cymelska Katarzyna Cymelska Katarzyna Cymelska Katarzyna Maryanna Cymelska Katarzyna Zofia Cymelska Ksawera Cymelska Ludwika Cymelska Maryanna Cymelska Maryanna Cymelska Maryanna Julianna Cymelska Weronika Cymelska Weronika Cymelska Weronika Zuzanna Cymelska Wiktoria Cymelski Feliks Cymelski Franciszek Cymelski Franciszek Wojciech Cymelski Jan Cymelski Jan Cymelski Jan Cymelski Jan Piotr Cymelski Michał Cymelski Michał Krzysztof Cymelski Mikołaj Cymelski Roman Cymelski Tomasz Feliks Cymichowna Dwoyra Cynerowicz Piotr Cypera Anna Cyrulewicz Maryanna Cys Maciej Cystowski Antoni Cywiński wawrzyniec Czachanowski Antoniusz Czachowska Magdalena Czachowska Maryanna Czachowski Aleksander Czachowski Dionizy Czachowski Ignacy Dominik Czachowski Józef Czachowski Michał Czajka Agata Czajka Agata Czajka Antoni Czajka Antoni Czajka Antonina Czajka Antonina Czajka Feliks Czajka Feliks Czajka Jan Czajka Jan Czajka Jozef Czajka Katarzyna Czajka Maryanna Czajka Piotr Czajka Szymon Czajkowska Franciszka Czajkowska Franciszka Florentyna Czajkowska Kazimiera Julia Czajkowska Magdalena Czajkowska Magdalena Bronisława Czajkowska Wanda Wincenta Czajkowski Czajkowski Czajkowski Adam Czajkowski Aleksander Czajkowski Filip Czajkowski Florian Czajkowski Franciszek Czajkowski Franciszek Czajkowski Gabriel Czajkowski Henryk Tytus Czajkowski Jan Czajkowski Jan Klemens Czajkowski Jan Walerian Czajkowski Józef Czajkowski Konstanty Czajkowski Leon Władysław Czajkowski Lin Czajkowski Szczepan Czajkowski Wincenty Czajkowski Wincenty Czajkowski Wincenty Tereriusz Czajkowski Władysław Czajkowski Władysław Leon Czajonka Rozalia Czakayewicz Józefa Czaki Czaki Czaki Cecylian Czaki Nepomucena Czamerczak Józef Czaoplicki Józef Czaopliński Józef Czapczyński Grzegorz Czapka Tekla Czaplicka Czaplicka Anna Czaplicka Antonina Czaplicka Antonina Waleria Czaplicka Felicja Czaplicka Felicja Czaplicka Julia Helena Otolia Czaplicka Klementyna Antonina Czaplicka Klementyna Antonina Czaplicka Małgorzata Czaplicka Stanisława Czaplicka Stanisława Czaplicka Tekla Czaplicki Aleksander Julian Czaplicki Franciszek Czaplicki Franciszek Edward Czaplicki Henryk Czaplicki Józef Czaplicki Józef Czaplicki Józef Czaplicki Karol Jan Czaplicki Ludwik Czaplicki Michał Czaplicki Michał Franciszek Czaplicki Stanisław Czaplicki Stanisław Sulperiusz Teofil Czaplicki Tedor Józef Czaplicki Woyciech Józef Czaplińska Anastazja Czaplińska Anna Czaplińska Apolonia Czaplińska Emilia Czaplińska Józefa Czaplińska Józefa Czaplińska Józefa Czaplińska Karolina Czaplińska Karolina Czaplińska Katarzyna Czaplińska Marya Anna Czapliński Antoni Czapliński Franciszek Czapliński Jan Czapliński Józef Czapliński Józef Czapliński Stanisław Czapliński Wojciech Czapliński Woyciech Czarczyński Jan Czarkawska Anna Czarkawski Woyciech Czarkon Jędrzej Czarkowska Czarkowska Angela Czarkowska Aniela Czarkowska Aniela Czarkowska Aniela Czarkowska Anna Maryanna Czarkowska Ewa Czarkowska Ewa Czarkowska Franciszka Czarkowska Franciszka Czarkowska Helena Czarkowska Julia Czarkowska Julia Magdalena Czarkowska Julianna Czarkowska Katarzyna Czarkowska Katarzyna Czarkowska Maryanna Czarkowska Maryanna Franciszka Czarkowska Tekla Czarkowski Adam Czarkowski Adam Tomasz Czarkowski Antoni Czarkowski Antoni Czarkowski Antoni Czarkowski Antoni Jan Czarkowski Ignacy Czarkowski Ignacy Czarkowski Ignacy Czarkowski Ignacy Jan Czarkowski Ludwik Czarkowski Ludwik Czarkowski Maryan Czarkowski Paweł Czarkowski Stanisław Czarkowski Stanisław Czarkowski Stanisław Antoni Czarkowski Szymon Czarkowski Szymon Czarkowski Woyciech Czarkowski Woyciech Antoni Czarnecka Agnieszka Czarnecka Agnieszka Czarnecka Aniela Czarnecka Anna Czarnecka Anna Czarnecka Antonina Czarnecka Antonina Czarnecka Barbara Czarnecka Eleonora Emilia Józefa Czarnecka Elżbieta Czarnecka Emilia Marcyanna Czarnecka Franciszka Czarnecka Franciszka Czarnecka Franciszka Czarnecka Franciszka Czarnecka Franciszka Czarnecka Franciszka Teofila Czarnecka Jadwiga Katarzyna Czarnecka Julia Czarnecka Julianna Czarnecka Justyna Czarnecka Justyna Czarnecka Karolina Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Katarzyna Czarnecka Ludwika Czarnecka Magdalena Czarnecka Małgorzata Czarnecka Marcella Czarnecka Marcyanna Czarnecka Marta Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Czarnecka Maryanna Anna Czarnecka Maryanna Anna Czarnecka Michalina Czarnecka Pelagia Karolina Czarnecka Petronella Czarnecka Rozalia Czarnecka Stanisława Julia Magdalena Czarnecka Tekla Czarnecka Tekla Czarnecka tekla Czarnecka Teofila Czarnecka Urszula Czarnecka Wiktoria Czarnecka Wiktoria Czarnecka Wiktoria Czarnecka Wiktoria Czarnecka Zofia Czarnecki Adam Jan Leon Czarnecki Adam Tomasz Czarnecki Andrzej Czarnecki Andrzej Czarnecki Antoni Czarnecki Antoni Czarnecki Antoni Czarnecki Antoni Czarnecki Antoni Józef Czarnecki Bogumił Czarnecki Franciszek Czarnecki Franciszek Czarnecki Franciszek Paweł Czarnecki Gebriel Wincenty Czarnecki Ignacy Czarnecki Jakub Czarnecki Jan Czarnecki Jan Czarnecki Jan Czarnecki Jan Adam Czarnecki Jan Lucjan Czarnecki Jan Paweł Czarnecki Jan Stefan Czarnecki Jędrzej Czarnecki Józef Czarnecki Józef Czarnecki Józef Czarnecki Józef Czarnecki Józef Czarnecki Józef Czarnecki Józef Czarnecki Józef Czarnecki Józef Gabryel Czarnecki Józef Woyciech Czarnecki Kacper Czarnecki Karol Czarnecki Kazimierz Czarnecki Kazimierz Czarnecki Lucjan Czarnecki Łukasz Czarnecki Maciej Czarnecki Maksymilian Edward Karol Czarnecki Mateusz Czarnecki Michał Czarnecki Mikołaj Czarnecki Piotr Czarnecki Piotr Czarnecki Piotr Kalasanty Czarnecki Piotr Paweł Czarnecki Piotr Paweł Czarnecki Stanisław Czarnecki Stanisław Czarnecki Stanisław Czarnecki Stanisław Woyciech Czarnecki Szymon Czarnecki Tomasz Czarnecki Tomasz Czarnecki Tomasz Czarnecki Tomasz Czarnecki Tomasz Czarnecki Tomasz Czarnecki Tomasz Czarnecki Walenty Czarnecki Walenty Czarnecki Wincenty Czarnecki Wincenty Gabriel Czarnecki Witold Szczepan Bernard Czarnecki Wojciech Czarnecki Wojciech Czarnecki Woyciech Czarnecki Woyciech Stanisław Czarniecka Franciszka Czarniecka Helena Czarniecka Maryanna Rozalia Czarniecka Maryanna Rozalia Czarniecki Kacper Czarniecki Karol Czarniecki Kazimierz Czarnkowski Paweł Czarnocianka Maryanna Czarnota Aniela Czarnota Kacper Czarnota Katarzyna Czarnota Tomasz Czarska Józefa Teofila Marya Czartoryiski Damazy Czartoryski Emilian Bogumił Czarwiec Hieronima Czarwiec Katarzyna Ewa Czarwiec Piotr Czarwiec Walenty Czarwińska Matylda Czarwiński Bonawentura Czaus August Czayka Agata Czayka Józef Czayka Katarzyna Czayka Maryanna Czaykowska Franciszka Czaykowska Maryanna Czaykowska Maryanna Czaykowska Tekla Czaykowski Aleksander Czaykowski Aleksy Czaykowski Aleksy Czaykowski Dominik Czaykowski Mikołaj Czech Czech Aleksandra Czech Anna Czech Jan Czech Katarzyna Czech Marcyanna Czech Marcyanna Czech Maryanna Czech Wiktoria Czechanowska Anna Czechanowski Apoloniusz Czechowicz Eleonora Czechowicz Łukasz Czechowska Józefa Czechowska Katarzyna Czechowska Pelagia Czechowski Antoni Czechowski Antoni Jan Czechowski Jan Czechowski Jan Nepomucen Czechowski Józefat Czechowski Tomasz Czefasińska Czekaiewicz Franciszek Czekaj Józefa Czekaj Maciej Czekajewicz Józefa Ewa Czekajowicz Józefa Aniela Czekay Maciej Czekayewicz Andrzej Czelusinska Balbina Czeluścieńska Balbina Czeluścińska Józefa Czeluściński Ignacy Czeluściński Paweł Czemorga Józef Czempianka Franciszka Czempińska Anna Maryanna Czempińska Emilia Czempińska Franciszka Czempińska Katarzyna Czempińska Maryanna Czempińska Maryanna Franciszka Czempińska Teresa Czempińska Waleria Barbara Czempińska Waleria Barbara Czempiński Karol Paweł Czempiński Karol Paweł Czempiński Kazimierz Czempiński Kazimierz Józef Czempiński Wawrzyniec Czempiński Wiktor Czepierski Antoni Wacław Czepińska Emilia Petronella Czepiński Jakub Czepiński Józef Czepiński Karol Józef Czepiński Michał Wacław Czerch Hipolit Czerkaszyn Karolina Czermiński Apolinary Ignacy Czermiński Bronisław Rufin Czermiński Ignacy Apolinary Czermiński Józef Jacek Czermiński Ludwik Edmund Czernceki Jan Czernecka Emilia Marcyanna Czernecka Jadwiga Czernecka Maryanna Czernecka Salomea Czernecka Tekla Czernecki Grzegorz Czernecki Jan Czernecki Józef Czernecki Ludwik Czernecki Piotr Czernecki Woyciech Czerniak Magdalena Czerniakowski Aleksander Czernicka Antonina Czernicka Antonina Jadwiga Czernicka Magdalena Czernicki Aleksander Czernikiewicz Anastazja Czernikiewicz Konstancja Czernikowska Józefa Czerpak Zofia Czerska Rozalia Czerszyk Jerzy Czerwiec Adam Czerwiec Adam Czerwiec Adam Czerwiec Andrzej Czerwiec Andrzej Czerwiec Andrzej Czerwiec Andrzej Czerwiec Andrzej Czerwiec Andrzej Czerwiec Aniela Czerwiec Aniela Czerwiec Aniela Tekla Czerwiec Anna Czerwiec Anna Maryanna Czerwiec Anna\ Czerwiec Antoni Czerwiec Antoni Czerwiec Antoni Józef Czerwiec Barbara Czerwiec Franciszek Czerwiec Franciszek Michał Czerwiec Helena Julianna Czerwiec Ignacy Czerwiec Jan Czerwiec Jan Czerwiec Józef Czerwiec Józef Czerwiec Józef Czerwiec Józef Czerwiec Józef Czerwiec Józefa Czerwiec Józefa Czerwiec Katarzyna Czerwiec Konstancja Czerwiec Konstancja Czerwiec Konstancja Teofila Czerwiec Marcin Czerwiec Marcyanna Czerwiec Maryanna Czerwiec Maryanna Czerwiec Maryanna Czerwiec Maryanna Czerwiec Paweł Czerwiec Piotr Paweł Czerwiec Teofila Czerwiec Tomasz Czerwiec Tomasz Czerwiec Walenty Czerwiec Walenty Czerwiec Walenty Czerwiec Weronika Czerwiec Weronika Czerwiec Wiktoria Ewa Czerwiec Wojciech Czerwiec Woyciech Czerwiec Zofia Czerwiecka Maryanna Czerwiecki Józef Czerwiecki Wincenty Czerwieńska Maryanna Czerwińska Anna Czerwińska Balbina Czerwińska Julia Czerwińska Julianna Stefania Czerwińska Justyna Czerwińska Karolina Czerwińska Katarzyna Czerwińska Katarzyna Czerwińska Katarzyna Czerwińska Katarzyna Czerwińska Ludwika Czerwińska Małgorzata Czerwińska Maryanna Czerwińska Maryanna Czerwińska Maryanna Czerwińska Maryanna Weronika Czerwińska Salomea Czerwińska Tekla Czerwińska Tekla Czerwińska Tekla Czerwińska Teodozja Czerwińska Weronika Czerwińska Wiktoria Czerwińska Zuzanna Czerwiński Czerwiński Ambroży Czerwiński Antoni Czerwiński Antoni Czerwiński Antoni Czerwiński Antoni Michał Czerwiński Antoni Sylwester Czerwiński Feliks Czerwiński Feliks Czerwiński Filip Czerwiński Franciszek Czerwiński Franciszek Czerwiński Jan Czerwiński Jan Konstanty Czerwiński Karol Czerwiński Leon Czerwiński Maksymilian Czerwiński Mateusz Czerwiński Michał Antoni Czerwiński Stefan Czerwiński Władysław Czerwiński Wojciech Czerwiowa Franciszka Czerwonka Jan Czerwonka Maryanna Czeski Jan Czępińska Anna Czępińska Antonina Czępińska Franciszka Józefa Częścik Urszula Człapianka Maryanna Czochanska Maryanna Klementyna Czochańska Joanna Czochańska Klementyna Czochański Józef Czochra Magdalena Czuba Julianna Czubaczek Jadwiga Czubak Anna Czubak Józef Czubak Józefa Czubak Józefa Czubak Lucyna Czubak Łucja Wiktoria Czubak Maryanna Czubak Roman Czubak Stanisław Czubek Stanisław Czuchra Maryanna Czuja Maryanna Czuprykowski Aleksander Czupyt Karol Czurłowicz Józef Czwartek Franciszek Czwartek Franciszka Czyrwcowa Maryanna Czyrwcówna Ewa Czyrzkowski Jan Roman Czys Antoni Czysłowski Wincenty Czystjaków Tekla Czyszkowska Franciszka Michalina Konstancja Czyszkowski Julian Franciszek Czyszkowski Michał Czyszkowski Paweł Wawrzyniec Czyszkowski walery Wincenty Czyszkowski Wiktor Michał Czyścik Maryanna Czyułczyska Katarzyna Czyż Antonina Czyż Antonina Katarzyna Czyż Feliks Czyż Jan Czyż Józef Czyż Konstanty Czyż Maryanna Czyż Teresa Czyż Tomasz Czyż Tomasz Czyż Wincenty Czyż Woyciech Czyżewska Apolonia Czyżewska Domicella Czyżewska Józefa Czyżewska Józefa Czyżewska Ludwika Czyżewska Wanda Maryanna Czyżewski Czyżewski Jakub Czyżewski Jan Czyżewski Karol Czyżewski Konstanty Czyżewski Maksymilian Czyżewski Piotr Czyżkowska Maryanna Czyżkowski Antoni Czyżkowski Paweł Czyżowicz Agnieszka Czyżowicz Jadwiga Czyżowicz Joanna Czyżowicz Józef Czyżowicz Katarzyna Czyżowicz Maryanna Czyżowicz Petronella Czyżowicz Tekla Czyżowska Aniela Czyżowska Apolonia Czyżowska Józefa Czyżowska Julianna Czyżowska Katarzyna Czyżowska Katarzyna15 Czyżowska Ludwika Czyżowska Ludwika Czyżowska Łucja Czyżowska Magdalena Czyżowska Maryanna Czyżowska Maryanna Czyżowska Maryanna Czyżowska Maryanna Czyżowska Petronella Czyżowska Salomea Czyżowska Salomea Czyżowska Tekla Czyżowska Teofila Czyżowska Zofia Czyżowski Benedykt Czyżowski Feliks Czyżowski Jakub Czyżowski Jan Czyżowski Jan Kalasanty Czyżowski Józef Czyżowski Józef Czyżowski Kazimierz Czyżowski Ludwik Czyżowski Łukasz Czyżowski Łukasz Czyżowski Maksymilian Piotr Czyżowski Mateusz Czyżowski Mateusz Czyżowski Piotr Czyżyk Jan Ćmiechowska Weronika Konstancja Ćmiechowski Ćwieczkowski Ignacy Ćwiek Franciszka Ćwigoń Agnieszka Ćwikleńska Józefa Ćwikleńska Salomea Ćwikleński Feliks Ćwiklińska Dorota Ćwiklińska Elżbieta Maryanna Ćwiklińska Katarzyna Ćwiklińska Magdalena Ćwiklińska Maryanna Ćwiklińska Rozalia Ćwiklińska Teodozja Apolonia Ćwiklińska Teofila Ćwiklińska Wiktoria Ćwiklińska Zofia Ćwikliński Antoni Ćwikliński Feliks Ćwikliński Jakub Ćwikliński Jędrzej Ćwikliński Józef Ćwikliński Józef Ćwikliński Józef Ćwikliński Kasper Ćwikliński Ludwik Franciszek Ćwikliński Marcin Ćwikliński Michał Ćwikliński Michał Ćwikliska Maryanna Ćwikła Jan Ćwikła Katarzyna Dabińska Felicyanna Dabroska Karolina Dabrowska Eufemia Dabrowska Justyna Dabrowski Adolf Dabrowski Józef Dabrowski Mikołaj Dacher Piotr Dachowska Florentyna Dachowski Dacieicz Julianna Daciewicz Anna Daciewicz Feliks Jan Daciewicz Franciszek Daciewicz Jan Daciewicz Jan Daciewicz Joanna Daciewicz Julianna Apolonia Daciewicz Karol Daciewicz Konstancja Zuzanna Daciewicz Maryanna Daciewicz Maryanna Daciewicz Paweł Daciewicz Stanisław Marek Daczewicz Anna Daczewicz Feliks Daczewicz Józef Daczewicz Piotr Paweł Daczewska Maryanna Daczka Petronella Daczkus Jan Daczyńska Petronella Dajer Józef Dalecieńska Maryanna Dalecki Ludwik Daleczeński Wacław Dalkowska Helena Emilia Kunegunda Damska Antonina Damska Franciszka Damska Maryanna Damski Feliks Damski Feliks Damski Józef Damski Józef Damski Józef Damski Leon Damski Piotr Damski Szczepan Daniel Józef Aleksander Daniel Stanisława Danielecka Julia Danielewska Józefa Danielewski Jakub Benedykt Danielowski Jędrzej Daniewska Lucyna Katarzyna Daniewska Rozalia Maria Daniewski Romuald Jan Daniłowicz Wincenty Daniłowska Ewa Natalia Daniłowska Ewa Natalia Antonina Daniłowska Felicja Daniłowska Helena Daniłowski Kazimierz Augustyn Daniłowski Kazimierz Augustyn Daniszewska Eleonora Daniszewska Katarzyna Dankiewicz Andrzej Dankiewicz Jędrzej Dankiewicz Maryanna Dankiewicz Maryanna Karolina Dankiewicz Piotr Dankiewicz Tekla Dankiewicz Zygmunt Leon Jędrzej Dankiewiczowa Salomea Dankowa Hinda Dankowa Zofia Dankowicz Jędrzej Dankowicz Lewek Dankowska Felicyanna Dankowska Joanna Felicjanna Dankowska Karolina Dankowski Aleksander Wincenty Dankowski Hilary Dankowski Karol Danowska Anna Danowski Mikołaj Teofil Dante Bronisława Darański Wojciech Darzkowska Józefa Dasdortt Wilhelm Dasiewicz Kazimierz Daszewicz Anna Daszkowska Anna Daszkowska Anna Daszkowska Anna Daszkowska Anna Michalina Daszyński Antoni Daszyński Narcyz Davoine Ludwika Cecylia Dawiczowska Salomea Dawidczek Jan Dawidow Jan Dawidowa Fayga Dawidowa Hanka Dawidowa Perla Dawidowicz Abraham Dawidowicz Berek Dawidowicz Fiszel Dawidowicz Herszek Dawidowicz Jankiel Dawidowicz Maryanna Dawidowicz Pinkwas Dawidowicz Rasza Dawidowicz Szmul Dawidowiczowna Blima Dwoira Dawidowiczowna Haja Dawidowiczowna Maryen Jochwet Dawidowna Łaja Dawidowski Edward Jan Dawidowski Kazimierz Dawiduwna Necha Dąbek Grzegorz Dąbek Wojciech Dąbiecki Ludwik Dąbkiewicz Franciszek Dąbkowska Franciszka Dąbkowski Jan Dąbkowski Jozef Nikodem Dąbroska Agnieszka Dąbroska Franciszka Dąbroszczak Jędrzej Dąbrowska Dąbrowska Dąbrowska Dąbrowska Adolfa Dąbrowska Agata Dąbrowska Agnieszka Dąbrowska Agnieszka Dąbrowska Agnieszka Dąbrowska Agnieszka Dąbrowska Anna Dąbrowska Anna Maryanna Dąbrowska Antonina Dąbrowska Antonina Dąbrowska Antonina Dąbrowska Antonina Dąbrowska Antonina Aleksandra Dąbrowska Antonina Izabelal Dąbrowska Antonina Maryanna Dąbrowska Antonina Wiktoria Dąbrowska Apolonia Dąbrowska Apolonia Dąbrowska Apolonia Dąbrowska Apolonia Dąbrowska Apolonia Dąbrowska Apolonia Scholastyka Dąbrowska Appollonia Scholastyka Dąbrowska Balbina Dąbrowska Balbina Eleonora Dąbrowska Barbara Dąbrowska Domicella Dąbrowska Dorota Dąbrowska Elżbieta Dąbrowska Elżbieta Dąbrowska Ewa Dąbrowska Ewa Dąbrowska Ewa Dąbrowska Ewa Dąbrowska Felicja Dąbrowska Feliksa Dąbrowska Feliksa Dąbrowska Feliksa Dąbrowska Feliksa Aleksandra Dąbrowska Franciszka Dąbrowska Franciszka Dąbrowska Franciszka Wiktoria Dąbrowska Helena Dąbrowska Jadwiga Dąbrowska Joanna Dąbrowska Joanna Dąbrowska Józefa Dąbrowska Józefa Dąbrowska Józefa Dąbrowska Józefa Hortensja Dąbrowska Józefa Maryanna Dąbrowska Józefa Teofila Dąbrowska Józefina Dąbrowska Julia Dąbrowska Julianna Dąbrowska Julianna Dąbrowska Julianna Dąbrowska Julianna Anna Dąbrowska Julianna Magdalena Dąbrowska Karolina Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Katarzyna Dąbrowska Klara Dąbrowska Konstancja Dąbrowska Konstancja Franciszka Dąbrowska Krystyna Dąbrowska Ludwika Dąbrowska Ludwika Dąbrowska Ludwika Dąbrowska Ludwika Dąbrowska Ludwika Dąbrowska Łucja Dąbrowska Magdalena Dąbrowska Magdalena Dąbrowska Małgorzata Dąbrowska Marcyanna Dąbrowska Marcyanna Ewa Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Dąbrowska Maryanna Emilia Dąbrowska Maryanna Feliksa Dąbrowska Maryanna Helena Dąbrowska Paulina Dąbrowska Paulina Dąbrowska Paulina Dąbrowska Paulina Aniela Dąbrowska Romana Dąbrowska Rozalia Dąbrowska Stefania Dąbrowska Tekla Dąbrowska Tekla Dąbrowska Tekla Dąbrowska Tekla Dąbrowska Tekla Małgorzata Dąbrowska Teofila Dąbrowska Teofila Dąbrowska Teofila Dąbrowska Teofila Dąbrowska Teofila Emilia Dąbrowska Teofila Krystyna Dąbrowska Teofila Maryanna Dąbrowska Teresa Dąbrowska Waleria Dąbrowska Waleria Marcyanna Dąbrowska Walerianna Dąbrowska Weronika Dąbrowska Wiktoria Dąbrowska Wiktoria Dąbrowska Wiktoria Antonina Dąbrowska Wiktoria Genowefa Dąbrowska Zofia Julia Ewelina Dąbrowska Zuzanna Dąbrowski Dąbrowski Dąbrowski Dąbrowski Aleksander Dąbrowski Aleksander Dąbrowski Aleksander Józef Dąbrowski Aleksy Dąbrowski Andrzej Dąbrowski Andrzej Dąbrowski Andrzej Dąbrowski Andrzej Piotr Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Dąbrowski Antoni Jan Dąbrowski Antoni Jan Dąbrowski Antoni Józef Dąbrowski Antoni Karol Dąbrowski Bartlomiej Dąbrowski Bartłomiej Dąbrowski Emilian Sylwester Dąbrowski Feliks Dąbrowski Feliks Dąbrowski Feliks Dąbrowski Feliks Dąbrowski Feliks Jan Dąbrowski Feliks Władysław Dąbrowski Filip Dąbrowski Filip Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Dąbrowski Franciszek Michał63 Dąbrowski Ignacy Dąbrowski Ignacy Dąbrowski Jakub Dąbrowski Jakub Dąbrowski Jakub Dąbrowski Jakub Dąbrowski Jakub Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Dąbrowski Jan Nepomucen Dąbrowski Jan Szymon Dąbrowski Józef Dąbrowski Józef Dąbrowski Józef Dąbrowski Józef Dąbrowski Józef Dąbrowski Józef Dąbrowski Julian Dąbrowski Julian Dąbrowski Julian Błażej Jan Dąbrowski Kadzimierz Dąbrowski Karol Dąbrowski Karol Dąbrowski Karol Dąbrowski Karol Dąbrowski Karol Dąbrowski Karol Edward Dąbrowski Kasper Dąbrowski Kazimierz Dąbrowski Kazimierz Dąbrowski Konstanty Dąbrowski Leon Dąbrowski Leon Dąbrowski Leonard Dąbrowski Leopold Dąbrowski Ludwik Dąbrowski Ludwik Dąbrowski Ludwik Dąbrowski Ludwik Dąbrowski Ludwik Dąbrowski Ludwik Feliks Dąbrowski Marcin Leopold Dąbrowski Michał Dąbrowski Michał Dąbrowski Michał Dąbrowski Michał Franciszek Dąbrowski Mikołaj Dąbrowski Mikołaj Dąbrowski Mikołaj Dąbrowski Mikołaj Dąbrowski Norbert Dąbrowski Piotr Dąbrowski Piotr Antoni Dąbrowski Piotr Paweł Dąbrowski Rafał Dąbrowski Romuald Dąbrowski Sebastian Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Stanisław Dąbrowski Stanisław Edmund Dąbrowski Stefan Julian Henryk Dąbrowski Symon Dąbrowski Szymon Dąbrowski Szymon Dąbrowski Szymon Dąbrowski Tomasz Dąbrowski Tomasz Dąbrowski Tomasz Dąbrowski Tomasz Dąbrowski Tomasz Adam Dąbrowski Walenty Dąbrowski Walenty Dąbrowski Walenty Dąbrowski Walery Dąbrowski Wiktor Władysław Dąbrowski Wincenty Dąbrowski Wincenty Stanisław Dąbrowski Woyciech Dąbrowski Woyciech Dąbska Eleonora Dąbska Kunegunda Dąbska Maryanna Dąbski Józef Dąda Józef Kalasanty Dądzinska Maryanna Barbara Debińska Katarzyna Deboli Henryk Defrant Antoni Defraut Maryanna Dei Tomasz Deia Woyciech Dej Antoni Deja Adam Deja Adam Deja Agnieszka Deja Agnieszka Deja Anastazja Deja Anna Deja Anna Deja Antoni Deja Ewa Deja Feliks Deja Franciszek Deja Franciszek Deja Ignacy Deja Jacek Deja Jacek Deja Jakub Deja Jan Deja Jan Deja Jan Deja Jan Deja Jan Deja Jan Deja Józef Deja Józef Deja Józefa Deja Józefa Deja Józefa Deja Kajetan Deja Kajetan Deja Karol Deja Karol Deja Katarzyna Deja Katarzyna Deja Katarzyna Deja Konstanty Deja Leon Deja Łucja Deja Łucja Deja Łucja Deja Małgorzata Deja Małgorzata Deja Maryanna Deja Maryanna Deja Maryanna Deja Michał Deja Mikołaj Deja Stanisław Deja Szczepan Deja Szczepan Dominik Deja Tekla Deja Tomasz Deja ucja Wiktoria Deja Urszula Dejeska Agata Matylda Dejowa Magdalena Dejowska Franciszka Dejowska Marcella Karolina Dekatowska Konstancja Dekiel Kazimierz Dekowa Celestyn Dekowska Antonina Julianna Dekutawska Francsizka Dekutowska Leonora Dekutowski Jan Del Urban Delaska Rozlaia Wiktoria Delbiak Salomea Delchan Michalina Matylda Delegowicz Franciszek Delegowicz Jadwiga Delegowicz Jan Delegowicz Maryanna Delegowicz Paweł Delegowicz Rozalia Delegowicz Tekla Deleżyński Aleksander Delintowski Teofil Delipacy Maryanna Delos Franciszka Deloska Anna Delowski Ignacy Delowski Ignacy Michał Delowski Kazimierz Dembicka Józefa Dembicka Teofila Dembicki Piotr Dembicki Tomasz Dembicki Walenty Józef Dembiec Stanisława Dembowska Stanisława Demiański Jakub Deniusz Franciszek Deniusz Maryanna Denkiewicz Takla Ludwika Denkowska Maryanna Bronisława Denkowski Feliks Antoni Denkowski Jan Denkowski Jan Nepomucen Denkowski Karol Deorowicz Emilia Depczyk Nepomucena Depo Maryanna Deptuch Józef Deptuch Julia Deptuch Julianna Deptuch Wiktoria Depyt Maryanna Dercyzka Julia Derengowska Aniela Barbara Derengowska Barbara Derengowska Justyna Derengowska Justyna Brygida Derengowski Piotr Derengowski Władysław Wacław Dereńska Katarzyna Dereński Piotr Dereyski Michał Deręgowska Maryanna Deręgowska Zuzanna Deręgowski Henryk Derlacińska Aniela Derlacińska Petrolenna Derlaciński Feliks Derlaciński Jan Derlaciński Jan Filip Derlaciński Józef Derlaczyńska Maryanna Balbina Derlatka Józef Derlatka Paulina Derlatka Stanisław Derlatka Szczepan Derlatka Szczepan Jan Derlecki Feliks Derlikiewicz Agata Derlikiewicz Ludwika Derojl Paweł Deshages Józef Deska Antoni Deskur Helena Deskur Helena Deskur Jan Deszczynska Julianna Deszczyńska Franciszka Deszczyński Jan Deszczyński Marek Detalijon Tekla Detelan Zofia Dewic Teodor Dey Stanisałw Dey Woyciech Dębczyk Franciszka Dębicka Agnieszka Dębicka Aniela Dębicka Anna Dębicka Antonina Dębicka Antonina Dębicka Antonina Dębicka Antonina Dębicka Antonina Zuzanna Dębicka Bronisława Dębicka Genowefa Dębicka Józefa Dębicka Józefa Dębicka Józefa Dębicka Julianna Dębicka Katarzyna Dębicka Katarzyna Dębicka Konstancja Dębicka Marya Karolina Dębicka Maryanan Dębicka Maryanna Dębicka Salomea Dębicka Wiktoria Dębicki Antoni Dębicki Antoni Dębicki Antoni Dębicki Franciszek Dębicki Henryk Dębicki Ignacy Dębicki Ignacy Dębicki Jan Dębicki Jan Dębicki Jan Dębicki Jan Benedykt Seweryn Dębicki Józef Dębicki Józef Dębicki Karol Dębicki Ludwik Dębicki Michał Dębicki Michał Dębicki Piotr Dębicki Roman Dębicki Stanisław Dębicz Marcin Andrzej Dębiec Jan Dębieński Jan Dębińska Agnieszka Dębińska Anna Antonina Dębińska Antonina Dębińska Bronisława Tekla Dębińska Florentyna Emilia Joanna Dębińska Łucja Dębińska Tekla Dębiński Franciszek Dębiński Franciszek Dębiński Ignacy Dębiński Józef Dębiński Józef Dębiński Józef Dębiński Piotr Dębiński Piotr Dębiński Teodor Dęblak Jan Dębna Franciszek Karol Dębna Karol Dębnowski Ignacy Dębowska Agnieszka Dębowska Celestyna Dębowska Domicella Dębowska Ewa Dębowska Franciszka Dębowska Izabella Dębowska Maryanna Dębowski Antoni Dębowski Franciszek Dębowski Franciszek Dębowski Józef Dębowski Józef Dębowski Karol Dębowski Maciej Dębowski Wincenty Dębowski Wincenty Dębrowska Marcyanna Dębska Agata Dębska Anna Dębska Anna Dębska Katarzyna Dębska Krystyna Dębska Ludwika Kassylda Dębska Magdalena Dębska Małgorzata Dębska Maryanna Dębska Maryanna Dębska Urszula Dębski Andrzej Dębski Jan Dębski Józef Dębski Lucyusz Stanisław Dębski Marcin Dębski Michał Dębski Roch Dębski Stanisław Dęcka Maryanna Dierżanowska Marya Dinin Michał Józef dioniziak Józef Dioniziak Maryanna Długoniewicz Woyciech Długosiewicz Maryanna Długosz Agata Długosz Franciszek Długosz Julian Długosz Marcin Długosz Maryanna Długosz Mikołaj Długosz Tomasz Długowski Ignacy Dłużewski Franciszek Dłużniewska Antonina Marcyanna Dłużniewska Maryanna Dłużniewski Franciszek Dłużniewski Jan Dobczycki Daniel Dobczycki Józef Dobek Antoni Dobek Apolonia Dobek Józef Dobek Józefa Dobek Józefa Wiktoria Dobek Katarzyna Dobek Maryanna Dobek Tomasz Dobieńska Marcyanna Dobierzowska Agnieszka Dobik Jan Dobkowski Jan Franciszek Dobkowski Stanisław Dobosiewicz Elżbieta Dobosińska Antonina Dobosiński Józef Dobosz Antoni Dobosz Apollonia Dobosz Bartłomiej Dobosz Eleonora Doboszyńska Antonina Doboszyński Jan Doboszyński Józef Doboszyński Wincenty Dobra Rozalia Maryanna Dobronogi Flotentyn Dobronoki Julian Dobronuki Julian Jan Dobroń Franciszek Dobrońska Wanda Salomea Dobroński Franciszek Dobrosiewicz Angela Dobrosiewicz Aniela Dobrosiewicz Jadwiga Dobrosiewicz Maryanna Dobrosiewicz Stanisław Grzegorz Dobrosiewicz Teofila Dobrosiewicz Wiktoria Marcyanan Dobrosiewicz Wojciech Dobrowolska Aleksandra Dobrowolska Ewa Dobrowolska Irena Władysława Dobrowolska Józefa Dobrowolska Józefa Dobrowolska Józefa Dobrowolska Julianna Dobrowolska Kassylda Józefina Dobrowolska Paulina Dobrowolska Paulina Dobrowolska Rozalia Zofia Dobrowolska Tekla Dobrowolski Adolf Dobrowolski Adolf Dobrowolski Aleksander Dobrowolski Andrzej Dobrowolski Franciszek Dobrowolski Grzegorz Antoni Nikodem Dobrowolski Jan Dobrowolski Jan Dobrowolski Józef Dobrowolski Ludwik Aleksander Dobrowolski Marcin Dobrowolski Marcin Dobrowolski Marcin Dobrowolski Michał Dobrowolski Stanisław Dobrowolski Tomasz Dobrowolski Wincenty Dobrowolski Władysław Dobrowoska Maryanna Dobrowski Piotr Dobry Mateusz Dobry Stanisław Dobry Stanisław Franciszek Dobrzańska Apolonia Dobrzańska Franciszka Dobrzańska Julianna Dobrzańska Maryanna Dobrzańska Regina Dobrzańska Weronika Dobrzański Franciszek Dobrzański Ignacy Dobrzański Jakub Dobrzański Kajetan Dobrzański Kajetan Dobrzański Kajetan Dobrzański Kazimierz Dobrzański Marcin Dobrzański Stanisław Dobrzański Teodor Karol Dobrzeniecki Szczepan Dobrzycka Ewa Eugenia Dobrzycka Helena Dobrzycka Klementyna Dobrzycka Lucyna Józefa Dobrzycka Maryanna Dobrzycka Stefania Magdalena Michalina Dobrzycki Franciszek Dobrzycki Józef Daniel Ludwik Dobrzycki Szymon Dobrzycki Tadeusz Dobrzyńska Katarzyna Dobrzyńska Ludwika Julia Bona Dobrzyński Jan Dobrzyński Paweł Dobrzyński Paweł Antoni Dobrzyński Wiktor Feliks Dobys Łukasz Docherr Karol Dochert Elżbieta Dodek Ludwika Dodkowski Apolinary Ignacy Dodokiński Paweł Doenas Antoni Doffgirt August Dohen Jan Beniamin Dohoer Maryanna Agata Doktorowicz Kazimierz Dolderad Cyrla Dolech Adam Dolecka Agnieszka Dolecka Aniela Dolecka Rozalia Dolecki Andrzej Dolecki Jan Dolecki Krzysztof Dolecki ludwik Piotr Dolecki Paweł Dolecki Tomasz Dolecki Tomasz Dolecki Wincenty Dolega Ewa Dolega Józef Dolega Maryanna Dolega Teressa Dolegowicz Franciszka Doleszyński Jacek Doleżeńska Magdalena Doleżyńska Antonina Doleżyńska Elżbieta Doleżyńska Elżbieta Doleżyńska Katarzyna Doleżyński Michał Dolinowski Jan Dolińska Dolińska Maryanna Dolińska Maryanna Dolińska Tekla Doliński Ignacy Doliński Jan Doliński Mateusz Doliński Woyciech Doliński Woyciech Dolocieńska Monika Dołacińska Barbara Dołacińska Jadwiga Agnieszka Dołaciński Kacper Daniel Dołaciska Katarzyna Dołaczyńska Józefa Domachowski Kazimierz Domagalski Dominik Domagalski Walenty Domagała Domagała Franciszka Domagała Jan Domagała Maryanna Domagała Woyciech Domanowska Antonina Domanowska Franciszka Domanowska Zofia Domanowski Aleksander Domanowski Franciszek Domanska Maryanna Domanski Szymon Domańki Hippolit Ludwik Domańska Agnieszka Domańska Aniela Domańska Antonina Domańska Antonina Domańska Balbina Domańska Dorota Domańska Franciszka Domańska Franciszka Domańska Franciszka Domańska Jadwiga Domańska Józefa Domańska Julianna Domańska Katarzyna Domańska Katarzyna Klara Domańska Ludwika Domańska Ludwina Domańska Marcyanna Domańska Petronella Domańska Urszula Domańska Wiktoria Domańska Wiktoria Domańska Wiktoria Paulina Domańska Zofia Domańska Zofia Domańska Zofia Domański Aleklsander Antoni Domański Andrzej Adam Domański Andrzej Mikołaj Leon Domański Antoni Domański Antoni Domański Filip Bartłomiej Domański Franciszek Domański Franciszek Domański Franciszek Domański Ignacy Domański Jan Domański Jan Domański Jędrzej Domański Józef Domański Kazimierz Domański Michał Domański Piotr Domański Stanisław Domański Stanisław Domański Szczepan Domański Szymon Domański Szymon Domański Szymon Domański Tomasz Domański Walenty Domański Wincenty Domański Wojciech Domański Woyciech Domaradzka Anna Domaradzka Joanan Domaradzka Józefa Domaradzka Julianna Domaradzka Karolina Domaradzki Andrzej Domaradzki Antoni Domaradzki Łukasz Domaradzki Maksymilian Ignacy Felicjan Domaradzki Marcin Domaradzki Szczepan Domaradzki Szczepan Domaradzki Szymon Domaradzki Tomasz Domaradzki Wincenty Domarska Katarzyna Domasicki Józef Domasiewicz Maryanna Domaszewska Ewa Domaszewska Karolina Domaszewska Katarzyna Domaszewska Ludwika Domaszewska Magdalena Domaszewska Paulina Domaszewski Hieronim Domaszewski Wincenty Domaszewski Władysław Dombrowska Izabella Dombrowski Antoni Dombrowski Wacław Domianowski Łukasz Domin Jakub Kalasanty Antoni Domin Józef Domin Józef Antoni Domiziak Józef Domiziak Łukasz Domiziak Łukasz Domiziak Marcin Domiziak Marcin Domiziak Marcyanna Domizy Salomea Donej Marya Doner Fryderyka Ludwika Doniziak Maryanna Donten Bernard Doradza Katarzyna Doradza Magdalena Doradza Maryanna Doradza Rozalia Doradza Tomasz Doradza Zofia Doradziński Tomasz Doradzonka Kunegunda Doradzyna Maryanna Doraza Antoni Doraza Jakub Doraza Julia Doraza Katarzyna Doraza Magdalena Helena Doraza Maryanna Doraza Tekla Doraza Tomasz Dorazińska Justyna Dorazińska Justyna Dorlasińska Ewa Aniela Doroch Ignacy Dorocieńska Maryanna Dorocinski Łukasz Józef Dorocińska Anna Dorocińska Apolonia Dorota Dorocińska Bronisława Dorocińska Franciszka Dorocińska Franciszka Dorocińska Franciszka Józefa Dorocińska Henryka Dorocińska Julia Dorocińska Katarzyna Dorocińska Konstancja Dorocińska Maryanna Dorocińska Maryanna Dorocińska Maryanna Dorocińska Maryanna Dorocińska Maryanna Józefa Dorocińska Maryanna Teofila Dorocińska Weronika Dorocińska Weronika Dorocińska Władysława Dorociński antoni Dorociński Józef Dorociński Józef Dorociński Konstanty Dorociński Konstanty Dorociński Konstanty Dorociński Konstanty Andrzej Dorociński Ludwik Dorociński Ludwik Dorociński Ludwik Walenty Dorociński Michał Dorociński Michał Dorociński Stanisław Dorociński Wacław Anastazy Dorociński Walenty Dorociński Walenty Dorociński Wincenty Dorociński Władysław Doroczeńska Maryanna Anna Doroczyńska Anna Katarzyna Doroczyńska Marcyanna Doroczyńska Maryanna Doroczyński Stanisław Doroczyński Walenty Dorofiejew Maryanna Dorosińska Dorota Doroszkiewicz Agnieszka Doroza Tekla Doruchowska Maryanna Dospodarczyk Agnieszka Doucher Agata Doufrene Gustaw Doufrene Gustaw Jan Doufrene Maryanna Dowgiełło Helena Dowgiełło Wiktor Dowiakowska Stanisława Bona Emilia Franciszka Dowiakowski Ignacy Piotr Jan Drabczyk Antonina Drabczyk Antonina Paulina Drabczyk Józef Drabczyk Katarzyna Drabczyk Maryanna Ludwika Drabczyk Paweł Drabczyk Teodor Drabczyk Waleria Drabczyk Wiktoria Drabczyk Wincenty Karol Drabich Stanisław Drabig Grzegorz Drabik Aniela Drabik Anna Drabik Antoni Drabik Antoni Drabik Antonina Drabik Apolonia Drabik Daniel Drabik Daniel Kasper Drabik Feliksa Drabik Feliksa Drabik Florentyna Drabik Grzegorz Drabik Helena Drabik Helena Drabik Jan Drabik Jan Drabik Jan Drabik Józef Drabik Katarzyna Drabik Katarzyna Drabik Konstancja Drabik Konstancja Drabik Marcin Drabik Maryanna Drabik Maryanna Drabik Maryanna Drabik Maryanna Drabik Maryanna Lucyna Drabik Michalina Drabik Petronella Drabik Piotr Drabik Piotr Drabik Stefan Drabik teofila Bronisława Drabik Tomasz Drabik Tomasz Drabik Walenty Drabik Waleria Drabik Waleria Drabik Wojciech Drabikowska Aniela Drabikowska Antonina Drabikowska Florentyna Drabikowska Franciszka Drabikowska Klementyna Drabikowska Klementyna Drabikowska Petronella Drabikowski Grzegorz Drabikowski Jan Drabikowski Władysław Michał Drach Maryanna Drachanberg Edward Henryk Drachenberg Aniela Draganska Katarzyna Dragańska Katarzyna Dragańska Maryanna Dragański Marcin Dragański Sebastyan Dragański Sebastyan Wincenty Dragański Wincenty Drahemberg Maryanna Drahenberg Mayanna Drahn Maryanna Drańciak Ludwik Jan Draynudel Josek Drażnowska Anna Drążkiewicz Anna Dreia Stanisław Dreja Józef Dreja Katarzyna Dreja Maryanna Dreja Michał Drelewska Weronika Drelich Mikołaj Drewin Leon Drewnieski Jan Drewno Paweł Józef Drewno Paweł Józef Dreźnicki Franciszek Dręgowska Józefa Drobniak Drobniak Barbara Drobniak Feliks Drobniak Franciszka Drobniak Gertruda Drobniak Jan Drobniak Jan Drobniak Katarzyna Drobniak Maryanna Drobniak Szymon Drobniak Walenty Drobniak Wawrzyniec Drobniewska Florentyna Drobniewska Franciszka Drobniewska Karolina Drobniewski Drobniewski Henryk Stanisław Drobniewski Walenty Drobniowska Karolina Antonina Drobniowska Ludwika Drobnowska Anastazja Drobnowska Anastazja Drobnowski Jan Drochliński Wojciech Dromirecka Joanna Barbara Droselowska Józefa Droszcz Antoni Drozdoska Maryanna Drozdowska Emilia Drozdowska Franciszka Drozdowska Józefa Drozdowska Józefa Drozdowska Józefa Drozdowska Józefa Matylda Drozdowska Justyna Drozdowska Katarzyna Drozdowska Katarzyna Drozdowska Katarzyna Drozdowska Klara Drozdowska Marcyanna Drozdowska Maryanna Drozdowska Maryanna Drozdowska Maryanna Drozdowska Petronella Drozdowska Teofila Drozdowska Teofila Drozdowska Zofia Emilia Drozdowski Aleksander Drozdowski Andrzej Aleksander Drozdowski Andrzej Aleksander Drozdowski Antoni Drozdowski Antoni Drozdowski Antoni Drozdowski Antoni Drozdowski Antoni Drozdowski Antoni Drozdowski Bronisław Roch Drozdowski Franciszek Drozdowski Franciszek Drozdowski Ignacy Dominik Drozdowski Jan Drozdowski Jan Drozdowski Jan Feliks Drozdowski Józef Drozdowski Józef Drozdowski Józef Tomasz Drozdowski Julian Drozdowski Julian Baltazar Drozdowski Kajetan Drozdowski Piotr Drozdowski Piotr Drozdowski Rafał Drozdowski Romuald Jan Drozdowski Stanisław Jakub Drozdowski Szymon Drozdowski Szymon Kazimierz Drozdowski Tomasz Piotr Drozdowski Walenty Drozdowski Wincenty Drozdzewska Józefa Drozdzewska Marcjanna Drozdzewski Józef Drozdzewski Kazimierz Drozdziel Aleksander Drozdziel Helena Drożbawianka Maryanna Drożdzowska Anna Drożdzowski Jan Drożdzowski Łukasz Drożdzowski Piotr Drożdźowska Izabella Drożdźowski Antoni Drożdż Feliks Drożdż Michał Drożdżowska Anna Drożdżowska Marcella Ewa Drożdżowska Maryanna Drożdżowska Maryanna Drożdżowski Jan Drożdżowski Julian Walenty Drożdżowski Łukasz Drożdżowski Wincenty Drózd Drózdz Agnieszka Dróżdziel Dróżdziel Jadwiga Teresa Dróżdziel Józefa Dróżdziel Karol Dróżdż Apolonia Dróżdż Karolina Dróżdż Ludwik Dróżdż Maryanna Dróżdż Michał Dróżdż Rozalia Dróżdż Rozalia Dróżdż Walenty Dróżdż Wawrzyniec Drukowski Piotr Drumiradzka Izabella Druszcz Jakub Druszcz Rozalia Druszcz Teresa Druszkowska Helena Druszkowska Helena Druszkowski Ignacy Druzbabel Antonina Maryanna Druzbabel Jan Druzdz Maryanna Druzdziel Anna Druzdziel Helena Drużbabel Franciszek Drużbacka Józefa Drużbalewicz Salomea Drużbała Michalina Drużbart Agnieszka Aniela Drużdziel Franciszek Drużdziel Józef Drya Jan Drya Józefa Drya Konstanty Drya Konstanty Drya Małgorzata Drya Tomasz Drya Wincenty Dryak Marcin Dryciński Franciszek Dryciński Michał Dryczeńska Magdalena Dryczeńska Magdalena Dryczynski Jan Franciszek Dryczyńska Katarzyna Dryczyńska Maryanna Dryczyński Józef Drydzińska Tekla Dryglas Maciej Dryia Elżbieta Dryia Jan Dryia Jan Dryia Józef Dryia Józef Dryia Ludwik Dryia Ludwik Dryia Ludwika Dryia Marcib Dryia Marcin Dryia Szczepan Dryia Tomasz Dryia Wawrzyniec Dryia Wincenty Dryiczyński Adam Dryja Agnieszka Dryja Antonina Dryja Antonina Dryja Antonina Dryja Elżbieta Dryja Francisza Dryja Franciszek Dryja Franciszek Dryja Franciszka Dryja Franciszka Dryja Jakub Dryja Jakub Dryja Jan Dryja Jan Dryja Jan Dryja Jan Dryja Jan Dryja Jan Dryja Józef Dryja Józef Dryja Józefa Dryja Józefa Dryja Józefa Dryja Józefa Dryja Julianna Józefa Dryja Justyna Dryja Katarzyna Dryja Konstanty Dryja Ludwika Dryja Ludwika Dryja Magdalena Dryja Magdalena Dryja Marcin Dryja Marcin Dryja Marcin Dryja Marcin Dryja Marianna Dryja Marianna Dryja Maryanna Dryja Maryanna Dryja Maryanna Dryja Maryanna Dryja Maryanna Dryja Maryanna Dryja Maryanna Dryja Michał Dryja Michał Dryja Michał Dryja Michał Dryja Paulina Dryja Paulina Dryja Paweł Dryja Piotr Dryja Stanisław Dryja Stefan Dryja Szczepan Dryja Szczepan Dryja Szczepan Dryja Tomasz Dryja Tomasz Dryja Tomasz Dryja Tomasz Dryja Zofia Dryja Zofia Dryjańska Zofia Dryjas Maryanna Dryjecki Józef Dryjowicz Julian Sylwester Dryjówna Justyna Dryka Jan Dryl Antonina Dryl Franciszek Dryl Małgorzata Dryla Marcin Drylas Józef Drylska Aniela Domicella Drylska Dioniza Drylska Dioniza Antonina Drylska Elżbieta Drylska Florentyna Domicella Drylski Walery Drynikowski Franciszek Dryslki Walery Franciszek Drzalik Paweł Drzazga Józef Drzazga Józef Drzazga Mikołaj Drzazga Mikołaj Ambroży Drzazga Szymon Drzazga Szymon Drzazga Woyciech Drzeszowska Anna Drzewicki Bonawentura Drzewicki Konstanty Teofil Drzewiecka Drzewiecka Florentyna Karolina Drzewiecka Julianna Drzewiecka Karolina Drzewiecka Marya Drzewiecka Prakseda Drzewiecka Stanisława Drzewiecka Stanisława Florentyna Drzewiecka Tekla Drzewiecka Teofila Julianna Drzewiecka Wiktoria Drzewiecki Drzewiecki Drzewiecki Antoni Drzewiecki Bonawentura Drzewiecki Ignacy Drzewiecki Ignacy Drzewiecki Ignacy Drzewiecki Józef Drzewiecki Kornelli Drzewiecki Teofil Drzewiecki Teofil Konstanty Drzewiecki Teofil Lucjan Drzewiecki Walery Ambrozy Drzewiecki Władysław Jan Prosper Dtyja Wawrzyniec Dubalewicz Maryanna Dubańska Angela Dubicka Michalina Dubieńska Felicyanna Józefa Dubieński Marcin Leon Dubik Maryanna Dubin Maryanna Dubinowa Maryanna Dubinska Angela Józefa Dubinski Wincenty Dubińska Katarzyna Dubińska Marcyanna Dubińska Maryanna Dubińska Teresa Dubiński Marcin Dubiński Wincenty Duch Leokadia Maryanna Duch Łucja Wiktoria Duch Mateusz Duchalak Leszko Duchnik Tomasz Duchnowski Mikołaj Ducka Józefa Ducka Konstancja Ducka Maryanna Ducki Franciszek Ducki Franciszek Ducki Franciszek Ducki wincenty Duczki Wincenty Duczyk Zofia Duczyńska Elżbieta Duda Agnieszka Duda Agnieszka Duda Andrzej Duda Andrzej Duda Andrzej Duda Andrzej Duda Anna Duda Antoni Duda Antonina Duda Bronisława Duda Dominik Duda Elżbieta Duda Ewa Duda Franciszek Duda Franciszek Duda Franciszek Duda Franciszka Duda Franciszka Duda Ignacy Duda Jakub Duda Jakub Duda Jakub Duda Jakub Jan Duda Jan Duda Jan Duda Jan Duda Jan Duda Jan Duda Józef Duda Józef Duda Józef Duda Józef Duda Józef Duda Józefa Duda Józefa Duda Józefa Duda Józefa Duda Karol Duda Katarzyna Duda Katarzyna Duda Katarzyna Duda Katarzyna Duda Katarzyna Duda Katarzyna Agnieszka Duda Kazimierz Duda Kazimierz Duda Kazimierz duda kunegunda Marianna Duda Magdalena Duda Magdalena Duda Maryanna Duda Maryanna Duda Maryanna Duda Maryanna Duda Maryanna Duda Mateusz Duda Mateusz Duda Michał Duda Michał Duda Rozalia Duda Rozalia Duda Salomea Duda Salomea Duda Salomea Duda Salomea Duda Snna Duda Szczepan Duda Szymon Duda Szymon Duda Szymon Duda Szymon Duda Szymon Duda Tekla Duda Tekla Duda Tomasz Duda Walenty Duda Walenty Duda Wawrzyniec Duda Wawrzyniec Duda Wojciech Duda Wojciech Duda Wojciech Duda Zofia Duda Zofia Duda Zofia Duda Zofia Dudek Agnieszka Dudek Agnieszka Dudek Andrzej Dudek Andrzej Dudek Anna Dudek Antonina Dudek Elżbieta Dudek Franciszek Dudek Franciszek Dudek Franciszek Dudek Franciszek Dudek Franciszka Dudek Jan Dudek Józef Dudek Józef Dudek Józef Dudek Józefa Dudek Julianna Dudek Maryanna Dudek Michał Dudek Michał Dudek Michał Dudek Romuald Dudek Stanisław Dudek Szczepan Dudek Szczepan Dudek Szymon Dudek Teofila Dudek Teofila Aleksandra Dudek Walenty Dudek Weronika Dudelkiewicz Franciszek Dudelkiewicz Józefa Dudelkiewicz Józefa Bronisława Dudelska Józefa Dudkiewicz Dudkiewicz Eleonora Dudkiewicz Józef Dudkiewicz Karol Dudkiewicz Maryanna Dudkiewicz Maryanna Dudkiewicz Michał Dudkiewicz Stanisław Dudkiewicz Wiktoria Dudkow Szczepan Dudkowska Dudkowska Agnieszka Dudkowska Agnieszka ludwika Dudkowska Anastazja Dudkowska Anastazja Dudkowska Anastazja Dudkowska Anna Dudkowska Anna Dudkowska Antonina Dudkowska Antonina Dudkowska Antonina Dudkowska Antonina Dudkowska antonina Dudkowska Antonina Anastazja Dudkowska Bronisława Dudkowska Bronisława Maryanna Dudkowska Eleonora Elzbieta Dudkowska Elżbieta Dudkowska Elżbieta Dudkowska Elżbieta Dudkowska Elżbieta Helena Dudkowska Ewa Dudkowska Florentyna Teresa Dudkowska Franciszka Dudkowska Helena Dudkowska Joanna Dudkowska Joanna Dudkowska Józefa Dudkowska Józefa Dudkowska Józefa Dudkowska Józefa Dudkowska Józefa Dudkowska Justyna Dudkowska Karolina Dudkowska Karolina Dudkowska Karolina Maryanna Dudkowska Katarzyna Dudkowska Kunegunda Dudkowska Ludwika Dudkowska Ludwika Franciszka Dudkowska Marcyanna Dudkowska Marcyanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Dudkowska Maryanna Domicela Dudkowska Maryanna Józefa Dudkowska Maryanna Weronika Dudkowska Tekla Dudkowska Tekla Justyna Dudkowska Teodozja Dudkowska Waleria Dudkowska Waleria Dudkowska Waleria Maryanna Dudkowska Weronika Dudkowska Zofia Dudkowski Adam Dudkowski Adam Dudkowski Adam Dudkowski Adam Dudkowski Adam Jan Dudkowski Adolf Dudkowski Andrzej Dudkowski Andrzej Dudkowski Andrzej Dudkowski Antoni Dudkowski Balcer Dudkowski Baltazar Dudkowski Baltazar Dudkowski Feliks Dudkowski Franciszek Dudkowski Jan Dudkowski Jan Dudkowski Jan Dudkowski Jan Dudkowski Jan Nepomucen Dudkowski Jędrzej Dudkowski Józef Dudkowski Józef Dudkowski Józef Dudkowski Józef Dudkowski Józef Dudkowski Józef Dudkowski Józef Michał Dudkowski Julian Dudkowski Kajetan Dudkowski Kazimierz Dudkowski Kazimierz Józef Dudkowski Leopold Dudkowski Leopold Dudkowski Ludwik Michał Dudkowski Mateusz Dudkowski Michał Dudkowski Stanisław Dudkowski Stanisław Dudkowski Stanisław Dudkowski Stanisław Dudkowski Szczepan Dudkowski Szymon Dudkowski Teofil Dudkowski Teofil Józef Dudkowski Tomasz Dudkowski Tomasz Dudkowski Tomasz Dudkowski Tomasz Dudkowski Walenty Dudkowski Walenty Dudkowski Wincenty Dudkowski Władysław Dudkowski Władysław Antoni Dudkowski Wojciech Dudkowski Woyciech Dudkowski Woyciech Dudziak Maryanna Dudziankin Maryanna Dudzicki Wincenty Dudzienski Franciszek Szymon Dudzik Kacper Dudzińska Franciszka Dudzińska Franciszka Dudzińska Franciszka Dudzińska katarzyna Dudzińska Katarzyna Gertruda Dudzińska Katarzyna Urszula Dudzińska Konstancja Tekla Dudzińska Maryanna Dudzińska Maryanna Dudzińska Maryanna Dudzińska Wiktoria Dudziński Andrzej Dudziński Antoni Dudziński Franciszek Dudziński Ignacy Dudziński Jan Dudziński Jan Teofil Dudziński Józef Dudziński Józef Dudziński Konstanty Dudziński Ludwik Dudziński Mikołaj Dudziński Paweł Dudziński Piotr Dudziński Wojciech Dudzki Ludwik Dugas Barbara Dugas Franciszek Dugas Józef Duhr Gotlib Dukiet Ludwik Dukiewicz Antoni Dukiewicz Antonina Dukiewicz Antonina Helena Dukiewicz Fabian Dukiewicz Józef Dukiewicz Józef Dukiewicz Karol Dukiewicz Karol Kacper Dukiewicz Karolina Dukiewicz Karolina Ludwika Dukiewicz Władysław Dukiewicz Władysław Duko Kazimierz Grzegorz Dulas Maryanna Dulepaca Wincenty Dulęba Jan Dulębski Feliks Dulfus Antonina Maryanna Dulfus Emilia Tekla Walerya Dulfus Joanna Maryanna Barbara Dulias Franciszka Dulias Joanna Dulias Józefa Dulias Katarzyna Dulińska Antonina Dulińska Ludwika Duliński Andrzej Duliński Ignacy Duliński Ignacy Duliński Kajetan Duliński Kazimierz Dulska Eufrozyna Estella Dulska Eufrozyna Estella Dulska Franciszka Dulska Jadwiga Dulska Katarzyna Dulska Maryanna Benedtkta Dulski Jakub Dulski Jakub Dulski Józef Ignacy Dułacinska Barbara Łucja Dułacinska Katarzyna Dułacinski Karol Marcin Dułacinski Paweł Dułacińska Antonina Dułacińska Barbara Dułacińska Domicella Zofia Dułacińska Maryanna Dułaciński Maciej Piotr Dułaciński Szymon Dułaczeński Szymon Dułaczyńska Józefa Brygida Dułaczyńska Julianna Dułaczyńska Julianna Dułaczyńska Małgorzata Dułaczyński Ludwik Dułaczyński Maciej Dułaczyński Paweł Dumanowski Aleksander Dumanowski Woyciech Dumańska Franciszka Dumańska Franciszka Dumańska Józefa Dumańska Karolina Dumańska Katarzyna Dumańska Małgorzata Dumańska Marcyanna Dumańska Maryanna Dumańska Maryanna Dumańska Maryanna Dumańska Weronika Dumańska Weronika Karolina Dumański Filip Dumański Franciszek Dumański Józef Dumański Piotr Dumański Stanisław Dumański Woyciech Dumas Jan Dumiński Bartłomiej Dunajewski Łukasz Dunajski Jan Dunarczyk Rozalia Dunin Franciszka Dunin Franciszka Karolina Dunin Jan Dunin Józefa Dunin Karolina Dunin Maryanna Dunin Maryanna Dunin Maryanna Wincenta Dunin Michał Dunin Piotr Dunin Piotr Dunin Tekla Dunin Tomasz Dunin Wincencya Karolina Maryanna Duniziak Kazimierz Duniziak Kazimierz Duniziak Łucja Dunowski Maksymilian Dunte Bronisława Duński Stanisław Dupak Anna Duperas Walenty Durakowska Maryanna Duralska Rozalia Durasiewicz Antoni Durasiewicz Antoni Durasiewicz Antoni Durasiewicz Antoni Durasiewicz Bałżej Durasiewicz Błażej Durasiewicz Błażej Durasiewicz Dorota Durasiewicz Franciszka Durasiewicz Franciszka Durasiewicz Franciszka Durasiewicz Franciszka Durasiewicz Jakub Durasiewicz Jakub Durasiewicz Jakub Durasiewicz Jan Durasiewicz Jan Durasiewicz Józef Durasiewicz Józef Durasiewicz Józefa Durasiewicz Józefa Durasiewicz Józefa Durasiewicz Józefa Durasiewicz Józefa Durasiewicz Józefa Durasiewicz Katarzyna Durasiewicz Katarzyna Durasiewicz Kazimierz Durasiewicz Kazimierz Durasiewicz Maciej Durasiewicz Małgorzata Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Maryanna Durasiewicz Paweł Durasiewicz Salomea Durasiewicz Szczepan Durasiewicz Szczepan Durasiewicz Wiktoria Durasiewicz Wincenty Durasiewicz Wincenty Duraszewicz Józef Durbaiło Michalina Durbaiłów Wiktor Andrzej Durbajło Józef Durbajło Maryanna Konstancja Durbajło Salomea Katarzyna Durbajło Stanisław Durbajło Stanisław Durbalewicz Antonina Durbalewicz Józefa Durbalewicz Leopold Durbalewicz Leopold Durbalewicz Sntonina Durek Jan Durka Ekim Durka Józef Durka Walenty Durkowska Józefa Durkowska Józefa Durkowska Justyna Durkowska Maryanna Durkowska Maryanna Durkowski Antoni Durkowski Kryspian Durkowski Roch Durkowski Wawrzyniec Durowski Jan Durssa Jan Dusbabel Franciszek Dusbabel Franciszek Dusbabel Franciszek Dusbabel Hermogenes Wojciech Dusbabel Honorata Dusbabel Jan Dusbabel Józef Dusbabel Magdalena Duszkiewicz Eugeniusz Duszyńska agnieszka Duszyńska Anna Bronisława Duszyńska Bronisława Duszyńska Ewa Duszyńska Marcyanna Franciszka Duszyńska Maryanna Duszyńska Maryanna Duszyńska Maryanna Józefa Duszyńska Monika Duszyńska Sabina Duszyńska Teodozja Julia Duszyńska Zofia Duszyński Andrzej Piotr Duszyński Feliks Duszyński Gebriel Marian Duszyński Jakub Duszyński Paulin Duszyński Paulin Feliks Duszyński Stanisław Duszyński Szymon Duszyński Wiktor Stanisław Dutkiewicz Antoni Dutkiewicz Bronisawa Dutkiewicz Franciszek Dutkiewicz Franciszek Dutkiewicz Jan Dutkiewicz Józef Dutkiewicz Józef Mieczysław Władysław Dutkiewicz Katarzyna Dutkiewicz Marjanna Ludwika Dutkiewicz Mateusz Dutkiewicz Paweł Dutkiewicz Piotr Dutkiewicz Stanisław Dutkiewicz Szymon Dutkiewicz Urszula Dutkiewicz Woyciech Dutkowa Agnieszka Dutkowa Scholastyka Dutkowska Agata Dutkowska Agnieszka Dutkowska Agnieszka Dutkowska Anastazja Dutkowska angela Dutkowska Aniela Dutkowska Aniela Dutkowska Antonina Dutkowska Antonina Dutkowska Balbina Dutkowska Brygida Dutkowska Franciszka Dutkowska Franciszka Dutkowska Franciszka Dutkowska Julianna Eleonora Dutkowska Justyna Dutkowska Justyna Dutkowska Karolina Dutkowska Katarzyna Dutkowska Katarzyna Dutkowska Krystyna Dutkowska Ludwika Dutkowska Ludwika Maryanna Dutkowska Łucja Dutkowska Łucja Dutkowska Maryanna Dutkowska Maryanna Dutkowska Maryanna Dutkowska Regina Dutkowska Sabina Dutkowska Tekla Dutkowska Teofila Dutkowska Teofila Józefa Dutkowska Waleria Dutkowska Weronika Dutkowska Weronika Katarzyna Dutkowska Zofia Dutkowska Zuzanna Dutkowski Adam Dutkowski Adam Tomasz Dutkowski Adolf Jedrzej Dutkowski Andrzej Dutkowski Andrzej Dutkowski Andrzej Dutkowski Andrzej Mikołaj Dutkowski Antoni Dutkowski Antoni Dutkowski Antoni Feliks Dutkowski Franciszek Dutkowski Franciszek Dutkowski Franciszek Dutkowski Ignacy Franciszek Dutkowski Jan Dutkowski Jan Dutkowski Jan Nepomucen Dutkowski Jędrzej Dutkowski Józef Dutkowski Józef Dutkowski Józef Dutkowski Julian Dutkowski Julian Andrzej Dutkowski Kazimierz Dutkowski Kazimierz Dutkowski Kazimierz Dutkowski Leopold Dutkowski Ludwik Dutkowski Łukasz Dutkowski Łukasz Jan Dutkowski Maciej Dutkowski Marcin Dutkowski Mateusz Michał Dutkowski Michał Dutkowski Michał Dutkowski Michał Dutkowski Piotr Dutkowski Piotr Dutkowski Stanisław Dutkowski Stanisław Dutkowski Szczepan Dutkowski Teodor Dutkowski Tomasz Dutkowski Tomasz Dutkowski Walenty Dutkowski Wiktor Dutkowski Wincenty Ferrernius Dutkowski Wojciech Dutkowski Woyciech Dutkowski Woyciech Dutkowski Woyciech Duzbabel Agnieszka Aniela Duzbabel Antionina Duzbabel Grzegorz Adam Duzbabel Honorata Małgorzata Duzbabel Marcella Teofila Duzbabel Stanisław Władysław Duzbalewicz Antonina Duzbalewicz Julia Duzojówna Maryanna Duzyan Józef Dużoianka Magdalena Dużyan Katarzyna Dwojak Antoni Dwojak Antonina Dworacki Mateusz Dworak Augustyn Dworak Elżbieta Dworak Marcin Dworak Paweł Dworak Walenty Dworakowska Franciszka Dworakowska Józefa Dworakowska Julianna Dworakowska Maryanna Dworakowska Maryanna Dworakowska Maryanna Dworakowska Salomea Dworakowska Salomea Dworakowska Tekla Dworakowska Zofia Dworakowski Andrzej Dworakowski Andrzej Dworakowski Augustyn Dworakowski Bartłomiej Dworakowski Bartłomiej Dworakowski Bartłomiej Dworakowski Jan Dworakowski Jan Dworakowski Jan Dworakowski Jan Dworakowski Jan Nepomucen Dworakowski Józef Dworakowski Józef Julian Dworakowski Karol Dworakowski Karol Dworakowski Michał Dworakowski Michał Dworakowski Szczepan Dworakowski Wojciech Dworakowski Wojciech Dworecka Zofia Dworecki Ignacy Dwornicka Anna Dwornicka Karolina Eleonora Dwornicka Marya Magdalena Dwornicka Maryanna Dwornicka Maryanna Dwornicka Maryanna Weronika Dwornicki Antoni Dwornicki Antoni Dwornicki Franciszek Konstanty Dwornicki Tomasz Dwornicki Tomasz Dwornicki Wacław Dwornicki Wacław Dwornicki Władysław Michał Dworzańska Józefa Dworzańska Zofia Dworzańska Zofia Katarzyna Dyakowna Tekla Dybalska Agata Dybalska Antonina Dybalska Feliksa Elżbieta Dybalska Gabriela Józefa Dybalska Maryanna Dybalska Maryanna Weronika Dybalska pelagia Eleonora Dybalska Petronella Dybalski Edmund Romuald Dybalski Feliks Dybalski Ignacy Dybalski Jakub Dybalski Leopold Woyciech Dybalski Leopold Woyciech Dybalski Ludwik Dybalski Ludwik Dybalski Stanisław Dybalski Tomasz Dybiak Józef Dybiak Katarzyna Dybieński Mikołaj Tomasz Dybiński Mikołaj Tomasz Dybonicz Klemens Józef Dybowicz Antoni Adolf Dybowicz Józef Dybowicz Klemens Dybowicz Marcin Dybowski Franciszek Dybus Aleksander Dydak Anan Dydak Jan Dydak Julianna Dydak Katarzyna Dydak Maryanna Dydkow Kleonik Dydkowski Ignacy Wincenty Dydo Paweł Dyga Piotr Dygacz Błażej Dygas Dygas Andrzej Dygas Andrzej Dygas Andrzej Dygas Aniela Dygas Aniela Dygas Antoni Dygas Antoni Dygas Antoni Dygas Antoni Dygas Antoni Dygas Antoni Erazm Dygas Barbara Dygas Błażej Dygas Emilia Dygas Emilia Lucyna Dygas Franciszek Dygas Franciszka Dygas Franciszka Dygas Franciszka Dygas Ignacy Dygas Jacek Dygas Jozefa Dygas Jozefa Dygas Józef Dygas Józef Dygas Józefa Dygas Julianna Dygas Justyna Dygas Justyna Dygas Justyna Dygas Katarzyna Dygas Katarzyna Dygas Katarzyna Dygas Katarzyna Dygas Katarzyna Dygas Katarzyna Dygas Ludwika Dygas Magdalena Józefa Dygas Małgorzata Dygas Małgorzata Dygas Małgorzata Domicella Dygas Marcin Dygas Marcin Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Maryanna Dygas Mikołaj Dygas Paweł Dygas Paweł Dygas Piotr Dygas Piotr Paweł Dygas Rozalia Dygas Rozalia Dygas Stanisław Dygas Stanisław Dygas Tekla Dygas Tomasz Dygas Tomasz Dygas Wojciech Dygas Woyciech Dygas Woyciech Dygas Woyciech Dygas Zofia Dygas Zuzanna Dygus Agnieszka Dyia Zofia Dyja Anna Dyjenka Jakub Dyk Walenty Dykke Julianna Dyląg Maryanna Dylewska Maryanna Dylewski Kajetan Dylowska Anna Dylowska Antonina Dylowski Andrzej Dylowski Jędrzej Dylowski Kazimierz Dył Feliks Dymarkiewicz Antoni Dymarkowicz Antoni Dymerkowicz Szymon Dymiter Marcelli Dymiter Marcyan Dymiter Stanisław Dymitr Katarzyna Dymowski Władysław Piotr Dyniak Jakub Dynianka Anna Ludwika Dynkowski Piotr Dyoniziak Maryanna Dypowna Magdalena Dyrda Piotr Dyrkowski Krystian Dyska Salomea Dyski Leon Dysput Tekla Dysputkiewicz Andrzej Dysputkiewicz Antoni Dysputkiewicz Helena Dysputkiewicz Józefa Dysputkiewicz Józefa Agnieszka Dysputkiewicz Katarzyna Dysputkiewicz Krystyna Dysputkiewicz Kunegunda Dysputkiewicz Marcin Dysputkiewicz Maryanna Antonina Dysputkiewicz Wojciech Dysputkiewicz Woyciech Dysputowiczówna Antonina Dysyterchow Maryanna Dyszczek Michał Dyszka Jan Dyszke Józef Dyszpułkiewicz Antonina Dytrych Maksymilian Dyunak Maryanna Dyziak Tomasz Dyzmanowicz Mosiek Dzaszkowski Mateusz Dzbikowska Maryanna Dzbikowska Maryanna Wiktoria Dzbikowski Feliks Dzbikowski Piotr Dzbuk Filip Dzedzelug Jan Dziadek Feliks Działak Amelia Działek Antoni Walerian Działek Franciszek Działek Jozefa Dziandla Jan Dziarska Anna Dziarski Walenty Dziatkowa Helena Dziąbrowska Salomea Teodora Dzieborowski Józef Dziechciarz Mikołaj Dziechcieńska Rozalia Dziechowna Róża Dziechowski Wojciech Dziecimska Ewelina Dzieciński Jakub Dzieciuch Franciszek Dzieciuch Katarzyna Dziedzianka Kunegunda Dziedzic Jakub Dziedzic Jakub Dziedzic Kacper Dziedzic Kasper Dziedzic Maryanna Dziedzic Michał Dziedzic Michał Dziedzic Rozalia Dziedzicka Aniela Dziedzicka Katarzyna Dziedzicka Maryanna Konstancja Dziedzicka Salomea Dziedzicka Tekla Dziedzicki Maciej Dziedzicki Woyciech Dziejak Franciszka Dziejarska Maryanna Dziekan Antoni Dziekanowicz Stanisław Dziekańska Józefa Dziekańska Maryanna Dziekański Jan Dzielak Szczepan Dzielec Antonina Dzielek Franciszek Dzielek Józef Dzielek Józefa Dzielek Kacepr Dzielek Kacepr Dzielek Karol Dzielek Magdalena Dzielek Małgorzata Dzielek Maryanna Dzielek Maryanna Dzielek Maryanna Dzielek Maryanna Dzielek Piotr Dzielek Stanisław Dzielek Stanisław Dzielek Szczepan Dzielek Wawrzyniec Dzielek Wawrzyniec Dzielek Wawrzyniec Dzielek Wojciech Dzielek Woyciech Dzielka Antonina Dzielka Dorota Dzielka Helena Dzielka Józefa Dzielka Józefa Dzielka Maryanna Dzielkowa Agnieszka Dzieluch Woyciech Dziemborowski Hieronim Franciszek Dziemborowski Jan Dziemborowski Marian Dziemorowska Karolina tekla Dzienbicki Błażej Dziencioł Domicella Stanisława Dziencioł Marcin Dzienelli Zofia Dziengi Michał Dzierdzielak Kajetan Dzierlatka Szymon Dzierzbicka Magdalena Dzierzgowski Antoni Dzierzkowska Amma Dzierżanowska Helena Dziewalska Barbara Dziewit Franciszka Dziewitka Karolina Dziewulski Franciszek Dzięborowska Maryanna Dzięborowski Karol Dzięborowski Marian Dzięcielewski Jan Dzięcioł Domicella Stanisława Dzięcioł Marcin Dzięmborowska Karolina Dzik Antonina Dzik Franciszek Dzik Jan Dzikowska Anna Dzikowska Michalina Dzikowska Michalina Dzikowska Olimpia Dzikowski Dzikowski Artur Dzikowski Franciszek Leon Dzikowski Ludwik Dzikowski Paweł Dzikowski Tomasz Dzikowski Władysław Dzimorowska Karolina Tekla Dziobacz Maryanna Dziopińska Urszula Dzitkowski Michał Dziuba Jan Dziuba Marcjanna Dziuba Tomasz Dziubinska Maryanna Dziubińska Agata Dziubińska Aniela Dziubińska Anna Dziubińska Anna Maryanna Dziubińska Franciszka Dziubińska Katarzyna Maryanna Dziubińska Maryanna Dziubińska Maryanna Dziubińska Maryanna Dziubińska Maryanna Dziubińska Maryanna Zuzanna Dziubiński Aleksander Walenty Dziubiński Benedykt Dziubiński Jakub Dziubiński Jan Dziubiński Mateusz Dziubiński Mateusz Dziubiński Piotr Dziubiński Tomasz Dziubiński Wincenty Dziubiński Wincenty Piotr Dziubiński Zygmunt Dziubkowska Małgorzata Dziubkowska Maryanna Dziublewska Maryanna Dziura Jan Dziurdzia Jan Dziurski Franciszek Dziurzyński Józef Dziuszka Antoni Dziwak Kazimierz Dziwis Jan Dziwisz Adam Dzrzewiecka Maryanna Dzwonkowska Karolina Weronika Dzwonkowski Jan Dzyttler Józef Echaust Gustaw Adolf Eczkiewiczówna Maryanna Edelstein Boruch Efeld Andrzej Efeld Emilia Marcyanna Efeld Emilia Maryanna Effelt Ignacy Effelt Ignacy Piotr Ludwik Effelt Piotr Egcyman Joanna Salomea Egelman Maryanna Egielman Ferdynand Egielman Maryanna Eichenbaum Jerman Eilczyński Kacper Eitner Daniel kacper Eitner Jan Eitner Małgorzata Maryanna Ejnik Jan Ejsmond Aleksander Ejsmond Aleksander Ejsmond Antoni Ejsmond Antoni Ejsmond Franciszek Teodor Ejsmond Karolina Ejsmont Antoni Ejsmont Feliks Ejsmund Ignacy Teofil Ekert Helena Ekiert Wilhelmina Ekkert Maryanna Elert Adolf Elert Gustaw Elert Jan Karol Elert Józef Edmund Elert Józefa Elert Karol Elert Mechtylda Józefa Elert Weronika Elert Weronika Ewa Elerth Mikołaj Michał Elianisz Izrael Eliasiewicz Antoni Adolf Eliasz Józef Eliasz Waleria Zuzanna Eliaszewicz Paweł Eliaszewicz Władysław Eliaszowicz Sura Eliaszowicz Teodor Eliaszowiczowna Ides Eliaszowiczowna Mnasia Eliaszowna Ryfka Eliaszowna Toba Eliowicz Szmul Eliowiczowa Fayga Ellert Adam Ellert Adolf August Ellert Aleksander Ellert Atanazy Feliks Ellert Edward Teofil Ellert Emilia Maryanna Ellert Gustaw Ellert Karol Ellert Karol Jan Ellert Ludwik Ellert Maksym Ludwik Ellert Maksymilia Teresa Ellert Marcelli Aleksander Ellert Michał Ellert Roch Ellert Roch Augustyn Ellert Wojciech Ellert Wojciech Józef Elnicki Konstanty Stanisław Elniety Stanisław Konstanty Elowna Hana Elsnerowicz Prakseda Elznerowicz Maryanna Cecylia Elżanowski Seweryn Embinger Józefa Encel Pelagia Anna Krystyna Engel Marcelli Stanisław Engelchard Karol Engelhard Bronisława Ludwika Engelhard Petronella Engelman Joanna Engethard Seweryna Emilia Engiel Lorens Engielhard Bronisława Ludwika Englisz Władysław Stanisław Enklowa Haja Enzelik Antoni Enzelik Fryderych Epfel Gitla Epfelbaum Izrael Erbiszewska Anna Erbiszewska Anna Erbiszewski Jan Erbiszewski Maciej Erbiszewski Maciej Ercieński Józef Antoni Ercieński Paweł Erecińska Józefa Erecińska Józefa Erecińska Józefa Agata Erecińska Józefa Maryanna Erecińska Katarzyna Erecińska Katarzyna Maryanna Erecińska Maryanna Erecińska Maryanna Erecińska Maryanna Agnieszka Erecińska Maryanna Katarzyna Erecińska Tekla Erecińska Tekla Brygida Ereciński Albin Kazimierz Ereciński Emilian Wacław Ereciński Franciszek Ereciński Franciszek Ereciński Józef Ereciński Józef Ereciński Józef Kalsanty Ereciński Paweł Ereciński Paweł Oktawian Ereciński Romuald Ereciński Romuald Jan Ereciński Wincenty Ereciński Wincenty Wilhelm Ereczyński Albin Erlik Jakub Erm Anna Erm Karolina Erman Józefa Ermanos Feliks Ernarowski Tadeusz Erner Antoni Erner Florentyna Erner Florentyna Erner Henryk Bonawentura Ernicka Maryanna Ernst Johan Henryk Erojanowski Władysław Erszkowicz Haim Erszkowicz Szlama Ert Marcyanna Ert Stanisława Eustachiewcz Aleksander Błażej Eugeniusz Eustachiewicz Antonina Karolina Eustachiewicz Eleonora Eustachiewicz Jakub Eustachiewicz Karol Jan Józef Eustachiewicz Lucjan Marek Eustachiewicz Roman Eustachiewicz Zofia Karolina Ewert Bolesław Ewert Ludwika Bronisława Ewsiejew Teresa Eydziatowicz Michał Eysmont Antonina Marya Eysymont Eyzykowa Ryfka Ezepka Franciszek Ezerman Antoni Faberski Franciszek Wincenty Fabiańska Maryanna Fabiański Mieczysław Feliks Fabijańska Franciszka Fabijańska Katarzyna Fabiński Antoni Fabisiak Maryanna Fabisiak Stanisław Fabisz Kazimierz Fabiszewska Magdalena Anna Fabiszewska Maryanna Fabiszewska Zofia Florentyna Fabiszewski Benedykt Fabiszewski Grzegorz Fabiszewski Hilary Fabiszewski Jan Fabiszewski Walenty Fabiszewski Władysław Faboski Kazimierz Fabowska Agnieszka Maryanna Fabowska Anastazja Fabowska Anastazja Fabowska Anna Fabowska Balbina Fabowska Balbina Teofila Fabowska Eleonora Maryanna Fabowska Franciszka Fabowska Franciszka Fabowska Małgorzata Maryanna Fabowska Marcyanna Fabowska Maryanna Fabowska Maryanna Fabowska Maryanna Fabowska Maryanna Fabowska Maryanna Fabowska Maryanna Fabowska Tekla Fabowska Tekla Fabowska Wiktoria Fabowska Zofia Fabowski Aleksander Fabowski Aleksander Fabowski Antoni Fabowski Antoni Fabowski Antoni Fabowski Jakub Fabowski Jakub Fabowski Józef Fabowski Józef Fabowski Kajetan Ludwik Fabowski Kazimierz Fabowski Leonard Fabowski Ludwik Fabowski Paweł Fabowski Paweł Fabowski Piotr Fabowski Piotr Fabowski Piotr Fabowski Wincenty Fabowski Wincenty Fabowski Wincenty Fabowski Wincenty Fereryusz Fabowski Wincenty Woyciech Fabowski Woyciech Fadayski Stanisław Fadejów Leon Faderkiewicz Jakub Fadiejew Teofil Fagienbaum Leybus Fagoński Walenty Fagoński Władysław Ignacy Faigenbaum Josek Faingenbaum Symcha Ruchla Falekut Tomasz Falenbarg Stanisław Faleński Antoni Faleński Woyciech Faliczewski Józef Falinska Franciszka Józefa Falinski Woyciech Kajetan Falińska Antonina Falińska Barbara Julia Falińska Franciszka Falińska Franciszka Falińska Franciszka Falińska Józefa Barbara Falińska Katarzyna Falińska Ludwika Falińska Małgorzata Helena Falińska Maryanna Falińska Maryanna Falińska Teofila Falińska Wanda Falińska Wanda Felicyanna Falińska Weronika Falińska Wiktoria Faliński Aleksander Faliński Antoni Jan Faliński Feliks Faliński Jan Faliński Jan Faliński Jan Faliński Józef Stanisław Faliński Juliusz Leon Faliński Leopold Faliński Piotr Faliński Roman Faliński Romuald Józef Faliński Stanisław Faliński Stanisław Faliński Stanisław Franciszek Falisiewicz Maryanna Faliszewska Faliszewska Anna Ludwika Faliszewska Karolina Falkiewicz Tekla Falkiewicz Walenty Józef Falkiewicz Zofia Falkowicz Woyciech Falkowsi Jan Adolf Władysław Falkowska Elzbieta Falkowska Helena Falkowska Justyna Falkowska Karolina Wiktoria Falkowska Ludwika Florentyna Antonina Falkowska Maryanna Eleonora Weronika Falkowska Maryanna Eleonora Weronika Falkowski Aleksander Falkowski Franciszek Falkowski Jan Adolf Falkowski Jan Wit Falkowski Jędrzej Falkowski Woyciech Józef Adam Falkowski Zefiryn Aleksander Fałkowicz Agnieszka Fałkowicz Freyda Fałkowicz Mateusz Fałkowicz Zofia Fałkowska Maryanna Fałkowska Stanisława Marcyanna Fałkowski Andrzej Fałkowski Andrzej Fałkowski Józef Wincenty Fałkowski Piotr Fałkowski Piotr Fałkowski wincenty Fałkowski wincenty Famulak Jadwiga Faraźny Józef Farbiszewska Albina Farbiszewska Emilia Farbiszewska Ludwika Farbiszewski Jan Farbiszewski Józef Farbiszewski Teodor Józef Farbiszewski Władysław Fargos Katarzyna Farnowska Marya Faruś Andrzej Faryna Małgorzata Faryniasz Maryanna Faryon Franciszka Faryon Karol Faryon Ludwika Faskiewicz Antoni Faszczewska Karolina Faworek Rozalia Fawoska Maryanna Faywelowicz Wadya Mosiek Fąfara Franciszek Fąfara Wiktoria Febourieuz Emilian Fedejew Teofil Feder Antonina Feder Julianna Konstancja Federowicz Apollonia Rozalia Federowicz Franciszek Federowicz Wincenty Federowicz Wincenty Federów Wasil Fedor Adam Fedor Adam Kasper Fedor Andrzej Fedor Mikołaj Tomasz Fedor Teodor Fedorowicz Aleksander Fedorowicz Franciszek Fedorowicz Jan Fedorowicz Jerzy Fedorowicz Józef Fedorowicz Ludwik Fedorowicz Wiktoeia Fedorów Józefa Feigenbaum Ezril Felczak Maryanna Felczak Zofia Feldman Manysz Feldman Reyza Feleborn Anna Feleński Antoni Felman Bayla Hinda Felman Ryfka Fenik Agnieszka Fenkowski Władysław Kazimierz Ferc Katarzyna Ferenta Wiktoria Ferjga Onufry Ferot Jakub Ferrari Lorenz Ferszt Konstanty Feruś Antoni Feryniak Maryanna Fiajałkowski Jan Fiałkiewicz Mikołaj Fiałkowicz Szczepan Fiałkowska Fiałkowska Appolonia Fiałkowska Julianna Fiałkowska Katarzyna Fiałkowska Maryanna Fiałkowska Rozalia Fiałkowska Tekla Fiałkowski Antoni Fiałkowski Bernard Fiałkowski Błażej Fiałkowski Franciszek Fiałkowski Jakub Fiałkowski Jan Fiałkowski Mikołaj Fiałkowski Stefan Fiałkowski Stefan Fibikowska Józefa Ficiński Michał Fidaś Maryanna Fidelis Adam Fidur Helena Fidziński Walenty Fieder Józefa Fiedorowicz Katarzyna Fiet Antoni Fiet Ludwik Figarska Franciszka Figarska Julianna Figarska Maryanna Figarski Kacper Figarski Maciej Figarski Sylwester Figetty Edward Figetty Józefa Figietti Antoni Figietti Marta Figietty Anna Figietty Antoni Figietty Balbina Figietty Marta Figiety Franciszek Figiety Józefa Figlus Wincenty Figulski Fabian Sebastian Figura Andrzej Figura Andrzej Figura Andrzej Figura Anna Figura Antonina Figura Antonina Figura Antonina Figura Antonina Figura Emilian Kacper Figura Feliks Figura Franciszek Figura Franciszek Figura Franciszek Figura Franciszek Figura Jakub Figura Jakub Figura Jan Figura Jan Figura Jan Figura Jan Figura Jan Figura Józef Figura Kacper Figura Kasper Figura Katarzyna Figura Ludwik Figura Maryanna Figura Mateusz Figura Mawrzyniec Figura Rozalia Figura Sebastian Figura Sebastyan Figura Stanisław Figura Stanisław Figura Szymon Figura Tomasz Figura Wawrzyniec Figura Wawrzyniec Figura Wawrzyniec Figura Wincenty Figura Wojciech Figura Wojciech Figura Wojciech Figura Woyciech Figurkiewicz Piotr Figurska Franciszka Figurska Maryanna Figurska Rozalia Figurski Andrzej Figurski Józef Fijalkowska Antonina Fijałek Błażej Fijałkieiwcz Józef Fijałkiewicz Aleksander Fijałkiewicz Józef Fijałkowska Agnieszka Fijałkowska Anna Fijałkowska Antonina Fijałkowska Antonina Fijałkowska Antonina Fijałkowska Antonina Feliksa Fijałkowska Cecylia Fijałkowska Cezaria Fijałkowska Emilia Fijałkowska Ewa Fijałkowska Felicja Anna Fijałkowska Feliksa Fijałkowska Franciszka Fijałkowska Franciszka Fijałkowska Franciszka Wiktoria Fijałkowska Jadwiga Fijałkowska Joanna Fijałkowska Józefa Fijałkowska Karolina Fijałkowska Katarzyna Fijałkowska Katarzyna Fijałkowska Katarzyna Fijałkowska Katarzyna Fijałkowska Kunegunda Fijałkowska Ludwika Fijałkowska Magdalena Fijałkowska Marcella Ludwika Fijałkowska Marcyanna Fijałkowska Marcyanna Fijałkowska Marcyanna Olimpia Fijałkowska Maryanna Fijałkowska Maryanna Fijałkowska Maryanna Fijałkowska Maryanna Fijałkowska Maryanna Fijałkowska Maryanna Aniela Fijałkowska Maryanna Franciszka Fijałkowska Maryanna Marcella Fijałkowska Matylda Fijałkowska Pelagia Aleksandra Fijałkowska Sylwestra Maria Fijałkowska Waleria Fijałkowska Władysława Fijałkowska Zofia Fijałkowska Zofia Fijałkowska Zuzanna Fijałkowski Fijałkowski Adam Fijałkowski Aleksander Fijałkowski Aleksander Józef Fijałkowski Ambroży Fijałkowski Andrzej Fijałkowski Antoni Fijałkowski Antoni Fijałkowski Antoni Fijałkowski Antoni Julian Fijałkowski Bazyli Karol Fijałkowski Bendykt Fijałkowski Błażej Fijałkowski Franciszek Fijałkowski Fulgencjusz Fijałkowski Fulynciusz Jan Kanty Fijałkowski Ignacy Fijałkowski Jakub Fijałkowski Jan Fijałkowski Jan Fijałkowski Jan Fijałkowski Jan Stanisław Fijałkowski Józef Fijałkowski Józef Kazimierz Fijałkowski Karol Fijałkowski Ludwik Fijałkowski Ludwik Fijałkowski Mikołaj Fijałkowski Mikołaj Fijałkowski Mikołaj Stanisław Fijałkowski Paweł Fijałkowski Paweł Fijałkowski Stanisław Fijałkowski Teodor Fijałkowski Tomasz Fijałkowski Wacław Fijałkowski Wacław Stefan Fijałkowski Walenty Fijałkowski Władysław Franciszek Fijałkowski Wojciech Fijałkowski Wojciech Fijałkowski Wojciech Antoni Fijałkowski Wojciech Franciszek Fijałkowski Wojciech Stanisław Fijarow Stanisław Fijasińska Izabella Fijasińska Ludwika Fijoł Tomasz Fikanty Walenty Filanowicz Józef Filarski Woyciech Filecka Jan Filip Józef Filip Julia Filip Julia Filip Katarzyna Filip Sylwester Filipczak Filip Filipczyk Maciej Filipczyński Tomasz Filipek Michał Filipiak Filipiński Antoni Filipiński Józef Filipkiewicz Maryanna Filipowicz Antoni Filipowicz Balbina Filipowicz Helena Marya Ludwika Filipowicz Henryk Władysław Aleksander Filipowicz Józef Filipowicz Karol Filipowicz Karol Filipowicz Karol Tytus Marian Filipowicz Kazimierz Albin Roch Filipowicz Laura Filipowicz Laura Joanna Agnieszka Filipowicz Leokadia Filipowicz Marcin Filipowicz Marcin Filipowicz Maryanna Filipowicz Maryanna Filipowicz Maryanna Aniela Franciszka Filipowicz Onufry Filipowicz Paweł Filipowicz Piotr Filipowicz Piotr Filipowicz Teodozja Felicjanna Filipowicz Walenty Filipowicz Wojciech Filipowska Katarzyna Filipowski Filipowski August Filipowski Jan Filipowski Jan Filipowski Józef Filipowski Józef Filipowski Michał Filipowski Teofil Filleborn Justyna Józefa Karolina Filleborn Karolina Franciszka Filleborn Maryanna Filleborn Maryanna Felicyta Filliborr Emilia Dioniza Fima Rozalia Finkielstein Mindla Finkielsztain Fajga Finkienstein Gierman Fintkiewicz Józef Firkiewicz Marcyanna Firoń Stanisław Firszczyk Wawrzyniec Fischer Teofila Fisiak Antoni Fisiak Romuald Fisielowicz Mędel Fislowicz Bacia Fiszer Benon Walery Fiszer Feliks Fiszer Ferdynand Fiszer Francsizek Fiszer Leon Wojciech Fiszer Ludwik Fortunat Fiszer Marta Karolina Fiszer Maryanna Fiszer Tomasz Fiszer Wiktoria Fiszer Wojciech Fiszerska Karolina Fiszlowicz Izrael Fiszłowowiczówna Perla Małka Fiszman Nucha Fit Henryk Fitruch Maciej Fituch Fituch Fituch Fituch Agnieszka Fituch Andrzej Fituch Antoni Fituch Antoni Fituch Antonina Fituch Antonina Fituch Antonina Fituch Elżbieta Fituch Elżbieta Fituch Emilia Fituch Emilia Fituch Ewa Fituch Filip Fituch Franciszek Fituch Franciszek Fituch Franciszek Fituch Franciszka Fituch Jakub Fituch Jakub Fituch Jan Fituch Józefa Fituch Józefa Fituch Julianna Fituch Katarzyna Fituch Katarzyna Fituch Maciej Fituch Marcin Fituch Marcyanna Fituch Marcyanna Fituch Marcyanna Fituch Maryanna Fituch Michał Fituch Paulina Fituch Salomea Fituch Salomea Fituch Stanisław Fituch tekla Fituch tekla Fituch Wincenty Fituch Wincenty Fituch Wincenty Fituch Woyciech Fituch Zofia Fituchowicz Agnieszka Fitucj Franciszek Fitukowna Józefa Fiulińska Katarzyna Łucja Fiutkiewicz Andrzej Fiutkiewicz Antonina Anna Fiutkiewicz Antonina Maryanna Fiutkiewicz Franciszek Fiutkiewicz Józef Fiutkiewicz Małgorzata Fiutkiewicz Marcyanna Fiutkiewicz Maryanna Fiutkiewicz Mikołaj Fiutkiewicz Petronella Fixman Maszek Flaczyński Kacper Flamenbaum Zisia Gutman Flaysiekur Abraham Fląd Ignacy Błażej Fleiger Karol Boremeusz Flejmajer Francsizek Antoni Flejmajer Maryanna Ksawera Flejmajer Piotr Flejmajer Piotr Ksawery Fleyscher Stanisław Flies Ludwika Emma Flies Ludwika Emma Flis Józefa Flis Magdalena Flis Maryanna Flis Tekla Konstancja Flise Woyciech Flisiak Aniela Flisiak Antoni Flisiak Florentyna Flisiak Franciszek Flisiak Franciszk Borgiasz Flisiak Franciszka Flisiak Franciszka Petronella Flisiak Jakub Flisiak Jan Flisiak Jan Flisiak Józefa Flisiak Józefa Flisiak Karolina Flisiak Maryanna Flisiak Maryanna Flisiak Maryanna Barbara Flisiak Michał Flisiak Piotr Flisiak Piotr Flisiak Teofila Flisiak Teofila Flisiak Wiktoria Flisiak Wojciech Flisiak Wojciech Flisiak Woyciech Flisiak Woyciech Flisiaszka Maryanna Fliszak Jan Fliszkiewicz Błażej Flomenbaum Maryanka Flond Anna Flond Michał Flont Adrian Józef Flont Agnieszka Flont Agnieszka Flont Agnieszka Flont Agnieszka Flont Aleksander Flont Anastazja Flont Andrzej Flont Andrzej Flont Andrzej Flont Andrzej Flont Andrzej Flont Aniela Flont Aniela Flont Anna Flont Anna Flont Anna Flont Anna Flont Anna Flont Antoni Flont Antoni Flont Augustyn Flont Augustyn Flont Benedykt Flont Benedykt Flont Ewa Flont Ewa Flont Ewa Flont Ewa Flont Ewa Flont Feliks Flont Franciszek Flont Franciszek Flont Franciszek Flont Franciszek Szymon Flont Franciszka Flont Franciszka Flont Grzegorz Józef Flont Ignacy Flont Ignacy Romuald Flont Jan Flont Jan Flont Jan Flont Jan Mikołaj Flont Jan Mikołaj Flont Joachim Flont Józef Flont Józef Flont Józef Flont Józef Flont Józef Flont Józefa Flont Józefa Flont Józefa Flont Julian Flont Julianna Weronika Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Flont Katarzyna Zofia Flont Kazimierz Flont Kazimierz Flont Kazimierz Flont Kazimierz Flont Konstancja Flont Konstancja Flont Krzysztof Flont Łucja Flont Łucja Flont Maciej Flont Maciej Flont Maciej Flont Magdalena Flont Małgorzata Flont Małgorzata Flont Małgorzata Flont Marcyanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Flont Maryanna Anastazja Weronika Flont Maryanna Katarzyna Flont Michał Flont Michał Flont Michał Flont Michał Flont Michał Flont Michał Flont Paweł Flont Paweł Flont Paweł Flont Paweł Franciszek Flont Piotr Flont Piotr Flont Piotr Flont Piotr Damian Flont Regina Flont Salomea Flont Salomea Flont Stanisław Flont Stanisław Flont Stanisław Jan Flont Tekla Flont Tekla Flont Tekla Flont Teofila Flont Teofila Agniszka Flont Teofila Agniszka Flont Teofila Karolina Flont Tomasz Flont Tomasz Flont Tomasz Flont Wawrzyniec Flont Weronika Flont Weronika Flont Weronika Tekla Flont Wiktoria Flont Wiktoria Flont Wojciech Flont Woyciech Flont Zofia Flont Zofia Flont Zuzanna Flont Zuzanna Rozalia Florański Grzegorz Florczak Florczak Aleksander Florczak Andrzej Florczak Antoni Florczak Józef Florczak Józef Florczak Józefa Florczak Józefa Florczak Paulina Zofia Florczak Paulina Zofia Florczyk Józef Florczyk Paweł Franciszek Florczyk Stanisław Florczykiewicz Andrzej Florczykiewicz Anna Florczykiewicz Anna Florczykiewicz Antoni Florczykiewicz Eleonora Florczykiewicz Filip Florczykiewicz Filip Florczykiewicz Jan Florczykiewicz Julianna Florczykiewicz Paulina Florczykiewicz Waleria Florczykiewicz Wojciech Florczyńska Józefa Florczyńska Maryanna Florczyńska Wiktoria Florecki Tomasz Florek Anna Floreńska Agnieszka Floreński Antoni Floreński Franciszek Floreński Grzegorz Floreński Piotr Floreński Szymon Floręcki Józef Florkiewicz Balbina Florkiewicz Dorota Balbina Florkiewicz Edward Dionizy Florkiewicz Edward Dionizy Florkiewicz Feliks Florkiewicz Franciszek Florkiewicz Franciszek Marcelli Florkiewicz Franciszka Florkiewicz Jadwiga Florkiewicz Jan Florkiewicz Jan Antoni Florkiewicz Ludwik Florkiewicz Malchor Florkiewicz Melchior Florkiewicz Stanisława Florkiewicz Wiktoria Florska Agnieszka Florska Antonina Florska Antonina Aniela Florska Balbina Florska Elżbieta Florska Izabella Florska Julia Florska Julianna Florska Katarzyna Florska Katarzyna Florska Magdalena Florska Magdalena Florska Magdalena Florska Marcyanna Florska Marcyanna Weronika Florska Maryanna Florska Maryanna Florski Ignacy Florski Ignacy Florski Ignacy Piotr Florski Ignacy Piotr Florski Jakub Florski Jakub Florski Jan Florski Jan Florski Jan Florski Jan Florski Józef Florski Józef Andrzej Florski Wincenty Floryanski Józef Floryńska Agnieszka Floryńska Antonina Floryńska Barbara Floryńska Franciszka Floryńska Maryanna Floryński Franciszek Floryński Jan Floryński Piotr Florzański Szymon Florzeńska Maryanna Florzeńska Wiktoeia Florzeński Grzegorz Florzeński Jan Florzyńska Barbara Florzyńska Franciszka Florzyńska Katarzyna Florzyńska Maryanna Florzyński Andrzej Florzyński Jakub Florzyński Jan Fluścik Adam Fofara Anastazja Fogiel Agniszka Fojowana Elżbieta Fołkiewicz Balbina Fołtański Władysław Fontowicz Woyciech Foremniak Kazimierz Forma Józefa Forma Maryanna Forma Walenty Forma Wincenty Forma Wincenty Ignacy Formanska Józefa Wiktoria Formanska Maryanna Formański Aleksy Formański Aleksy Formański Woyciech Forminka Woyciech Fornalczyk Antoni Fornalczyk Antoni Fornalczyk Benedykt Fornalczyk Jan Chryzostom Fornalczyk Julianna Fornalczyk Wojciech Fornalska Julianna Apolonia Fornalska Katarzyna Fortini Aleksander Fortini Aleksandra Olimpia Fortini Franciszek Fortini Maryanna Fortkowski Wojciech Fortyni Aleksander Fortyni Michał Fortyni Michał Fortyni Wincenty Foryczewski Andrzej Foryło Bartłomiej Forys Filip Forysiak Andrzej Forysiewicz Andrzej Frabowska Maryanna Frachimo Tomasz Fraczewska Maryanna Fraj Józef Frajer Rozalia Frajewicz Karol Frajewska Agata Frajkowska Emilia Sylwestra Frajkowska Eufrozyna Rozalia Frajkowska Ksawer Katarzyna Frajkowska Maryanna Frajkowski Józef Romuald Frajkowski Sylwester Frajzowska Eufrozyna Maryanna Franaszek Tomasz Francikowna Jadwiga Franczak Jan Franczyk Jadwiga Franczyk Jakub Franczyk Magdalena Franczyk Małgorzata Franczyk Szymon Frank Jakub Frank Klotylda Franke Kazimierz Frankieiwcz Jan Frankiewicz Agnieszka Frankiewicz Andrzej Frankiewicz Andrzej Frankiewicz Anna Frankiewicz Antoni Frankiewicz Antoni Szymon Wincenty Frankiewicz Eleonora Frankiewicz Franciszek Frankiewicz Franciszek Frankiewicz Franciszek Frankiewicz Grzegorz Frankiewicz Ignacja Florentyna Frankiewicz Ignacy Frankiewicz Jakub Frankiewicz Jakub Frankiewicz Jakub Frankiewicz Jakub Piotr Frankiewicz Józef Frankiewicz Julianna Frankiewicz Karolina Frankiewicz Karolina Frankiewicz Katarzyna Frankiewicz Ludwika Frankiewicz Magdalena Frankiewicz Małgorzata Frankiewicz Małgorzata Frankiewicz Małgorzata Frankiewicz Maryanna Frankiewicz Maryanna Frankiewicz Maryanna Frankiewicz Piotr Frankiewicz Rozalia Frankiewicz Stanisław Frankiewicz Stanisław Frankiewicz Szymon Frankowska Eleonora Frankowska Józefa Frankowska Józefa Frankowski Aleksander Frankowski Mikołaj Frańczak Jakub Frańczyk Franciszka Fraudenreich Chaim Fray Karol Jan Fraykowska Marcyanna Maryanna Frączek Agnieszka Frączek Andrzej Frączek Antoni Frączek Antonina Frączek Elżbieta Frączek Jan Frączek Kajetan Frączek Katarzyna Frączek Kunegunda Frączek Maryanna Frączek Maryanna Frączek Petronella Frączek Teresa Frączkiewicz Frączkiewicz Agnieszka Frączkiewicz Anna Frączkiewicz Józefa Frączkiewicz Julia Marcyanna Frączkiewicz Katarzyna Frączkiewicz Kazimierz Frączkiewicz Maryanna Frączkiewicz Rudolf Frączkiewicz Szymon Frączkiewicz Tekla Frączkowska Józefa Marcyanna Frączkowski Franciszek Frączkowski Kazimierz Frączyk Stanisław Frąkowski Jan Freihold Antoni Arnold Freilich Maryanna Elżbieta Frej Benedykt Frej Jan Frej Józef Jan Frej Karolina Frej Maryanna Magdalena Frejer Julia Frejlich Anna Frejlich Józef Frejlich Karol Frejlich Karol Frejlich Władysław Frejtag Karolina Frelga Krystyna Frelich Zuzanna Frey Aleksander Frey Anna Frey Benedykt Frey Edward Frey Józef Frey Józef Frey Józef Frey Józef Frey Magdalena Maryanna Frey Władysław Freydinrach Syfra Freydzina Joanna Freyer Klara Freyer Rozalia Róża Freylich Józef Freymer Ignacy Feliks Friderici Felicjanna Fridler Aniela Friesz Józefa Konstancja Fritel Tekla Albina Katarzyna Fritsch Aleksander Fritsch Aleksander Władysław Fritsch Julia Zofia Magdalena Frittler Dorota Frittler Zofia Fritz Adam Fritz Władysław Aleksander Froin Aloizyna Frolich Franciszek Fronczek Anna Maryanna Fronczkiewicz Tekla Fronczyk Maryanna Fronczyk Szymon Frons Woyciech Fruch Woyciech Frukalska Apolonia Frukalska Apolonia Julianan Frukalski Maciej Fruzińska Fruzińska Janina Wanda Fruziński Jan Stanisław Alojzy Fruziński Radosław Fryc Agnieszka Fryc Jan Fryc Teofila Frycz Adam Dymitry Fryczkowska Józefa Fryczkowska Józefa Marcyanna Fryczkowska Konstancja Eelonora Fryczkowski Filip Fryd Leybus Frydcik Ludwik Frydel Katarzyna Fryderski Piotr Paweł Fryderycy Aniela Fryderycy Antoni Fryderycy Antoni Franciszek Fryderycy Edmund Leopold Fryderycy Franciszek Fryderycy Helena Fryderycy Maryanna Fryderycy Maryanna Józefa Frydler Aleksander Frydler Kamilla Maryanna Frydler Maryanna Frydler Teofila Frydler Teofilla Helena Frydler Waleria Frydler Waleria Frydles August Frydman Łaja Frydman Sura Gitla Frydowska Anna Frydowska Teodora Frydrych Anna Frydrych Franciszek Frydrych Jakub Frydrych Jakub Ignacy Frydrych Joanna Frydrych Kazimierz Frydrych Maryanna Frydrych Maryanna Rozalia Tekla Frydrych Paulina Frydrych Paulina Frydrych Paweł Frydrych Piotr Frydrych Rozalia Frydrych Wincenty Frydrych Zofia Frydrych Zofia Frydrychewicz Karolina Frydrychiewicz Henryk Frykacz Bronisława Frykacz Bronisława Barbara Frykacz Jan Nepomucen Frykacz Katarzyna Frykacz Roch Frykacz Stanisław Frykacz Władysław Marian Frykler Mikołaj Frys Franciszka Frysiak Magdalena Frysieńska Giertruda Frysieński Franciszek Frysieński Franciszek Frysieński Gabryel Frysieński Jan Frysińska Albina Antonina Frysińska Franciszka Frysińska Józefa Frysińska Marcyanna Julianna Frysiński Stanisław Fryszczak Maryanna Fryszeńska Tekla Fryszkiewicz Izabella Fryszkowska Franciszka Fryszkowska Franciszka Fryszkowska Franciszka Fryszkowska Helena Fryszkowska Joanna Fryszkowska Karolina Fryszkowska Katarzyna Fryszkowska Katarzyna Fryszkowska Konstancja Fryszkowska Maryanna Fryszkowska Maryanna Fryszkowska Maryanna Fryszkowska Maryanna Fryszkowska Maryanna Fryszkowska Monika Fryszkowska Tekla Fryszkowska Weronika Fryszkowski Andrzej Fryszkowski Andrzej Fryszkowski Antoni Fryszkowski Antoni Fryszkowski Błażej Fryszkowski Błażej Fryszkowski Filip Fryszkowski Franciszek Fryszkowski Jan Fryszkowski Jan Fryszkowski Joachim Fryszkowski Józef Fryszkowski Józef Fryszkowski Józef Fryszkowski Marcin Fryszkowski Marcin Fryszkowski Roch Fryszkowski Stanisław Fryszkowski Szymon Fryszkowski Walenty Fryszkowski Walenty Fryszkowski Walenty Fryszkowski Wawrzyniec Fryszkowski Wojciech Fryśkowska Franciszka Fryśkowska Karolina Fryśkowska Katarzyna Fryśkowska Konstancja Fryśkowska Maryanna Fryśkowska Maryanna Fryśkowski Franciszek Fryśkowski Jan Fryśkowski Jan Fryśkowski Jan Fryśkowski Roch Fryśkowski Wojciech Frytler Dorota Frytler Franciszka Frytler Franciszka Frytler Franciszka Frytsche Bogusław Fudalski Jan Fudalski Józef Fugielska Antonina Florentyna Fugielska Józefa Fugielska Józefa Barbara Fugielska Tekla Lucyna Florentyna Fugielski Bolesław Józef Fugielski Jacek Fugielski Jacek Augustyn Fugielski Sylwester Tomasz Fugura Antonina Fugura Jan Fuksiewicz Ewa Fuksiewicz Jan Fuksiewicz Jan Fuksiewicz Józef Kalasanty Wincenty Fuksiewicz Maryanna Fuksiewicz Stanisław Fuksiewicz Stanisław Fulanty Karolina Fularska Łucja Fulenski Jan Fuleńska Antonina Fuleńska Maryanna Fulgiety Englisz Fulinska Józefa Fulinska Katarzyna Fulińska Albina Maryanna Fulińska Antonina Fulińska Antonina Wiktoria Fulińska Katarzyna Magdalena Fulińska Łucja Fulińska Magdalena Fulińska Marcyanna Fulińska Maryanna Fulińska Maryanna Fulińska Rozalia Tekla Fulińska Teofila Fuliński Fuliński Jan Franciszek Fuliński Julian Fuliński Julian Sylwester Fuliński Michal Fuliński Roman Fuliński Roman Fuliński Stanisław Fuliński Stanisław Fuliński Sylewster Fuliński Wawrzyniec Fuliński Wawrzyniec Fuliński Wawrzyniec Fulkiewicz Maryanna Fułek Tekla Fundowicz Jakub Adam Fundowicz Jan Funik Apolonia Funik Józef Funik Józef Funik Karol Funit Florentyna Furciński Jan Furczyński Felicjan Furga Franciszka Furga Grzegorz Furga Jadwiga Furga Magdalena Furga Maryanna Furga Tekla Furgowska Franciszka Furmalska Marcyanna Furman Paweł Furmani Ignacy Furmankiewicz Agnieszka Furmankiewicz Aniela Karolina Furmankiewicz Ignacy Furmańska Józefa Furmańska Karolina Furmańska Karolina Maryanna Furmańska Katarzyna Furmańska Maryanna Furmańska Maryanna Furmańska maryanna Franciszka Furmańska Weronika Furmańska Weronika Wiktoria Furmańska Zofia Furmański Walenty Furmański Walenty Furst Antonina Furst Antonina Magdalena Furst Cezarya Barbara Waleria Furst Jan Furst Józef Furst Józef Furst Maryan Franciszek Stanisław Furst Maryanna Furst Romulad Piotr Furszt Maryanna Furtini Franciszek Furtini Michalina Furyna Jan Fuszczewski Stanisław Fuxman Moyżesz Fylińska Maryanna Fyrmański Piotr Gabkowski Wincenty Gabkowski Wincenty Gabryel Andrzej Gabryel Mikołaj Gabrylecka Franciszka Gabrys Jakub Gabrysiewicz Antonina Gabryś Jakub Gabryś Karol Gabryś Szymon Gac Marcyanna Gaca Anna Gaca Anna Gaca Anna Gaca Ignacy Gaca Jędrzej Gaca Magdalena Gaca Zuzanna Gacek Antoni Gacek Edward Gacek Florentyna Maryanna Gacek Franciszka Gacek Jan Gacek Karol Gacek Katarzyna Gacerowski Kasper Gach Wojciech Gachowski Woyciech Gaciński Jan Gacka Edward Gacka Edward Gacka Franciszek Gacka Jan Tomasz Gacka Maryanna Gacki Franciszek Salezy Gackowska Anna Gacperski Adam Gacyl Karol Gaczeńska Florentyna Maryanna Gaczeński Jan Gaczeński Pankracy Julian Gaczewski Józef Jan Gaczkowska Anna Gaczkowska Maryanna Gaczkowska Weronika Maryanna Gaczkowski Ignacy Gaczparska Birgitta Gaczyńska Florentyna Gaczyński Adam Gaczyński Franciszek Stanisław Gaczyński Józef Jan Gaczyński Teofil Gaczyński Wojciech Gaczyński Wojciech Stanisław Gadaj Ignacy Gadajska Anna Gadajska Anna Gadajska Anna Gadajska Eleonora Gadajska Ewa Gadajska Ewa Gadajska Franciszka Gadajska Franciszka Gadajska Franciszka Zofia Aniela Gadajska Helena Gadajska Rozalia Gadajska Tekla Gadajska Zofia Gadajski Andrzej Gadajski Andrzej Gadajski Franciszek Gadajski Franciszek Gadajski Julian Gadajski Łukasz Gadajski Stanisław Gadajski Tomasz Gadajski Tomasz Gadajski Wojciech Gadalski Jędrzej Gadalski Wincenty Gadaszewska Katarzyna Gaday Andrzej Gaday Franciszka Gaday Katarzyna Gaday Rozalia Gaday Salomea Gadayska Eleonora Gadayska Franciszka Gadayska Helena Gadayska Józefa Gadayska Karolina Gadayska Łucja Gadayska Magdalena Gadayska Maryanna Gadayska Maryanna Aniela Gadayska Maryanna Konstancja Gadayska Tekla Gadayska Wiktoria Gadayska Wiktoria Gadayski Andrzej Gadayski Kazimierz Gadayski Łukasz Gadayski Michał Gadayski Michał Władysław Gadayski Paweł Gadayski Stanisław Gadayski Stanisław Gadayski Tomasz Gadayski Tomasz Gadayski Tomasz Walenty Gadayski Wincenty Gadayski Woyciech Gadecki Andrzej Gadejska Józefa Gadek Maciej Gadomska Eleonora Gadomski Ignacy Gadomski Leonard Gadowska Ewa Gadowski Ignacy Gadzińska Anna Gagacka Józefa Gagatnicki Adam Gaguła Franciszek Gaicel Mortka Gaidzik Jakub Gaiek Katarzyna Gaieski Woyciech Gaiewska Katarzyna Gaiewska Konstancja Gaiewska Maryanna Gaiewska Maryanna Gaiewska Zofia Gaiewski Andrzej Gaiewski Jan Walenty Gaiewski Józef Gaiewski Józef Maksymilian Jan Gaiewski Leopold Gaiewski Michał Gaiewski Toamsz Gaik Michał Gaik Stanisław Gaill Adolf Ferdynand Gain Jan Gain Józefa Gain Karol Henryk Gain Karolina Elżbieta Gain Ludwik Ferdynand Gain Maryanna Gain Stanisław Józef Gaioski Kacper Gaiowicz Walenty Gaizler Franciszka Gajda Ignacy Gajda Joanna Gajda Szymon Gajderski Onufry Gajdowska Józefa Gajdzieńska Katarzyna Gajdzińska Marcyanna Gajek Gajek Agnieszka Gajek Małgorzata Gajek Maryanna Józefa Gajer Bolesław Gajer Bolesław Antoni Gajer Marcin Gajer Michał Marian Gajer Paulina Gajer Salomea Gajer Stanisław Gajer Stanisław Jan Kanty Gajer Teofil Gajer Walery Gajer Zygmunt Symeon Gajewicz Zofia Gajewska Aleksandra Joanna Gajewska Aleksandra Joanna Gajewska Anastazja Gajewska Aniela Gajewska Antonina Gajewska Dorota Gajewska Eleonora Gajewska Elżbieta Gajewska Emilia Gajewska Emilia Gajewska Ewa Gajewska Florentyna Gajewska Franciszka Gajewska Franciszka Gajewska Franciszka Gajewska Franciszka justyna Gajewska Francsizka Gajewska Józefa Gajewska Józefa Gajewska Józefa Gajewska Józefa Gajewska Józefina Gajewska Julianna Gajewska Justyna Gajewska Kariolina Antonina Gajewska Karolina Gajewska Karolina Gajewska Karolina Julianna Gajewska Katarzyna Gajewska Katarzyna Gajewska Katarzyna Gajewska Katarzyna Gajewska Katarzyna Gajewska Katarzyna Julianna Gajewska Katarzyna Maryanna Gajewska Konstancja Anastazja Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Maryanna Gajewska Rozalia Gajewska Tekla Gajewska Tekla Gajewska Teresa Gajewska Zofia Gajewska Zuzanna Gajewski Gajewski Feliks Gajewski Franciszek Gajewski Franciszek Gajewski Franciszek Gajewski Franciszek Józef Gajewski Franciszek Piotr Gajewski Jan Gajewski Jan Gajewski Jan Gajewski Jan Gajewski Jan Gajewski Jan Gajewski Jędrzej Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Gajewski Józef Hipolit Gajewski Kazimierz Gajewski Ludwik Gajewski Ludwik Gajewski Marcin Gajewski Michał Gajewski Paweł Gajewski Piotr Gajewski Piotr Gajewski Stanisław Gajewski Stanisław Gajewski Szczepan Gajewski Teofil Gajewski Teofil Tomasz Gajewski Tomasz Gajewski Wiktor Optat Gajewski Wincenty Gajewski Władysław Gajewski Władysław Gajewski Wojciech Gajewski Wojciech Gajewski Wojciech Gajgier Jakub Gajgier Jan Gajgosz Katarzyna Gajoska Józefa Gajowska Dorota Gajowska Karolina Gajowski Jan Gajzler Franciszka Gajzler Karol Galar Antoni Galar Jan Galar Jan Galar Wiktoria Galarska Katarzyna Galas Antoni Galas Ewa Galas Grzegorz Galas Józef Galas Maryanna Galas Michał Galas Szymon Galas Tomasz Galaś Michał Galecki Kazimierz Galera Woyciech Galęska Maryanna Kunegunda Galicka Antonina Galicki Andrzej Jan Galicki Antoni Galiniewska Franciszka Galińska Agnieszka Galińska Antonina Galińska Flotentyna Galińska Katarzyna Galińska Marya Galińska Teofila Galińska Władysława Galiński Aleksander Galiński Andrzej Galiński Andrzej Galiński Bruno Artur Galiński Bruno Artur Galiński Ignacy Galiński Jan Galiński Stanisław Galiński Stanisław Galiński Stanisław Soter Gall Jakub Galus Gała Antonina Waleria Gałamuzow Stanisław Gałas Maryanna Gałasińska Józefa Gałasiński Hipolit Gałązek Agnieszka Gałązka Adam Gałązka Andrzej Gałązka Antonina Gałązka Franciszka Gałązka Grzegorz Gałązka Jan Gałązka Józef Gałązka Józef Gałązka Katarzyna Gałązka Ludwik Gałązka Ludwik Gałązka Rozalia Gałązka Szczepan Gałązka Szczepan Gałązka Wincenty Gałązka Wincenty Gałązka Władysław Gałcka Katarzyna Gałczyńska Antonina Maryanna Gałczyńska Emilia Gałczyńska Helena Gałczyńska Józefa Gałczyńska Julianna Gałczyńska Maryanna Gałczyńska Maryanna Gałczyńska Maryanna Antonina Gałczyńska Paulina Maryanna Gałczyński Antoni Florian Gałczyński Florian Gałczyński Franciszek Gałczyński Jan Gałczyński Mateusz Gałczyński Mikołaj Gałdzieńska Franciszka Gałdzińska Agata Gałdzińska Franciszka Gałdzińska Małgorzata Izabella Gałdzińska Paulina Gałdziński Jan Gałdziński Jan Gałdziński Jan Tomasz Gałdziński Mikołaj Gałdzyńska Małgorzata Gałecka Agnieszka Gałecka Aniela Gałecka Aniela Gałecka Anna Gałecka Antonina Gałecka Ewa Gałecka Franciszka Gałecka Franciszka Gałecka Honorata Gałecka Józefa Gałecka Katarzyna Gałecka Katarzyna Gałecka Katarzyna Gałecka Katarzyna Gałecka Katarzyna Gałecka Klementyna Gałecka Małgorzata Gałecka Maryanna Gałecka Petronella Gałecka Petronella Gałecki Gałecki Gałecki Andrzej Gałecki Andrzej Gałecki Andrzej Gałecki Andrzej Gałecki Antoni Gałecki Antoni Gałecki Antoni Paweł Gałecki Franciszek Gałecki Franciszek Gałecki Hipolit Gałecki Hippolit Gałecki Jan Gałecki Jan Gałecki Jan Gałecki Jan Kanty Gałecki Jan Karol Gałecki Józef Gałecki Józef Gałecki Józef Gałecki Kazimierz Gałecki Ludwik Gałecki Łukasz Jan Gałecki Piotr Gałecki Szczepan Gałecki Szymon Gałecki Szymon Tadeusz Gałek Feliks Gałek Józef Gałek Marcin Gałęski Adam Gałęziewska Barbara Gałęzioska Antonina Katarzyna Gałęziowska Franciszka Gałęziowska Helena Gałęziowska Maryanna Gałęziowski Franciszek Gałęziowski Franciszek Gałęziowski Kazimierz Gałęziowski Marcin Gałęzka Zygmunt Gałęzowska Agnieszka Gałęzowska Appolonia Gałęzowska Maryanna Gałęzowska Wincencja Gałka Elzbieta Gałka Maryanna Gałkowska Antonina Gałkowska Małgorzata Gałkowska Maryanna Gałkowski Antoni Gałkowski Tomasz Gałok Wawrzyniec Gałusz Franciszek Gałuszka Michał Gałuszka Wojciech Gałuszkiewicz Józef Gałuszko Antoni Gałużka Adam Gamańczyk Michał Ganabisińska Emilia Ganabisińska Maryanna Ganabisiński Franciszek Gandlach Zofia Gandwark Leybus Gano Józef Gantner Aleksander Gańska Józefa Gańska Karolina Gańska Tekla Gapan Tomasz Gapis Grzegorz Garast Jan Garbacz Maciej Garbalska Antonina Garbała Antoni Garbarczyk Anna Apolonia Garbarczyk Apolonia Garbarczyk Apolonia Garbarczyk Jan Garbarczyk Józef Garbarczyk Józef Garbarczyk Tekla Garbarczyk Weronika Garbarczyk Weronika Anna Garbarska Antonina Garbarski Jan Garbarz Wojciech Garbaszewski Michał Garbowska Magdalena Garbowska Maryanna Garbowski Antoni Garcarz Jan Garcztński Szymon Garczyński Franciszek Garczyński Piotr Gardyan Szymon Gardyan Tymoteusz Gardyn Maryanna Gardyńska Konstancja Gardyś Andrzej Gardyś Franciszek Gardyś Jakub Gardyś Jakub Gardyś Józef Gardyś Józef Gardyś Maciej Gardyś Maryanna Gardyś Maryanna Gargal Józefa Garlicka Franciszka Garlicka Józefa Gabryela Garlicka Katarzyna Garlicki Andrzej Garlicki Mikołaj Garlicki Woyciech Garlikowska Tekla Garlikowski Garlikowski Emilian Garlikowski Emilian Kasper Garlikowski Erazm Garlikowski Jan Garlikowski Jan Garlikowski Józef Garlikowski Józef Adolf Aleksander Garlikowski Kazimierz Karol Jan Garlikowski Mateusz Garlikowski Mateusz Garlikowski Stanisław Garmak Maryanna Garula Magdalena Garus Jan Garus Katarzyna Garusieński Jan Garwis Adam Garyta Aleksander Ludwik Gas Anna Gasek Adam Gasek Andrzej Gasek Franciszek Gasek Franciszek Gasek Franciszka Gasek Franciszka Gasek Franciszka Gasek Jan Gasek Józef Gasek Józef Gasek Józef Gasek Józef Gasek Józef Gasek Józefa Gasek Józefa Gasek Kacper Gasek Kazimierz Gasek Łukasz Gasek Małgorzata Anna Gasek Maryanna Gasek Maryanna Domicella Gasek Michał Gasek Piotr Gasek Stanisław Gasek Zofia Gasiński Kacper Gasperski Norbert Jan Gass Jadwiga Gassek Łukasz Gassman Józefa Gastyńska Józefa Gaszyński Ludwik Gaszyński Stanisław Gatecki piotr Gatkowski Józef Gatulka rozalia Gatzka Emilia Ewa Gaudzieńska Julianna Franciszka Gaudzieńska Maryanna Franciszka Gaudziński Jan Tomasz Gawałek Antoni Gawałek Stanisław Gawanka Karol Gawar Walenty Gawarecka Aniela Gawarecka Emilia Gawarecka Ludwika Gawarecka Wiktoria Florentyna Anan Gawarecki Władysław Gawarecki Władysław Gawarecki Wojciech Gawarska Aniela Gawarska Joanna Gawarska Maryanna Gawarski Stanisław Gaweł Karol Gaweł Maciej Gawełek Agata Gawełek Agata Gawełek Agnieszka Gawełek Agnieszka Gawełek Agnieszka Gawełek Agnieszka Gawełek Andrzej Gawełek Andrzej Gawełek Anna Gawełek Anna Gawełek Antoni Gawełek Antoni Gawełek Antoni Gawełek Antoni Gawełek Antoni Gawełek Antoni Gawełek Antonina Gawełek Antonina Gawełek Antonina Gawełek Błażej Jędrzej Gawełek Eleonora Gawełek Emilia Gawełek Franciszka Gawełek Franciszka Gawełek Franciszka Gawełek Franciszka Gawełek Jan Gawełek Jan Gawełek Jan Gawełek Jan Gawełek Jan Gawełek Jan Antoni Gawełek Józef Gawełek Józef Gawełek Józefa Gawełek Józefa Gawełek Józefa Gawełek Józefa Gawełek Justyna Gawełek Kacoer Malchior Gawełek Kacper Gawełek Karol Gawełek Katarzyna Gawełek Katarzyna Gawełek Katarzyna Gawełek Katarzyna Gawełek Katarzyna Gawełek Katarzyna Gawełek Katarzyna Magdalena Gawełek Klara Gawełek Konstancja Gawełek Małgorzata Gawełek Marcin Gawełek Maryanna Gawełek Maryanna Gawełek Maryanna Gawełek Maryanna Gawełek Maryanna Gawełek Maryanna Gawełek Petronela Gawełek Piotr Gawełek Piotr Gawełek Regina Gawełek Rozalia Gawełek Stanisław Gawełek Szymon Gawełek Szymon Gawełek Walenty Gawełek Walenty Gawełek Wiktoryn Joachim Gawełek Wincenty Gawełek Zofia Agnieszka Gawełka Łukasz Szymon Gawerecka Ludwika Katarzyna Gawerecka Sabina Emilia Gawerski Leopold Stanisław Gawień Maryanna Gawik Maryanna Gawin Andrzej Gawin Maryanna Gawin Urszula Gawin Urszula Gawlica Józef Gawlica Katarzyna Gawlica Tekla Gawlica Teresa Gawliczyńska Franciszka Gawlik Łucja Gawlik Maryann Gawlik Zofia Gawlikowska Marianna Gawlikowski Gawlikowski Józef Gawlikowski Julian Jan Gawlikowski Kajetan Gawlikowski Karol Paweł Gawlikowski Michał Gawlikowski Paweł Gawłowska Józefa Maryanna Katarzyna Gawłowska Michalina Gawłowska Stanisława Michalina Gawłowska Teofila Gawłowska Teofila Gawłowski Jan Gawłowski Maciej Aleksander Gawłowski Michał Gawłowski Walenty Gawonka Karol Gawor Andrzej Gawor Kazimierz Gawor Maciej Gawor Tekla Gawora Rozalia Gaworek Aleksander Gaworek Andrzej Gaworek Andrzej Gaworek Anna Gaworek Anna Domicella Gaworek Anna Małgorzata Gaworek Antoni Gaworek Antoni Gaworek Antoni Marcelli Gaworek Antonina Gaworek Antonina Gaworek Benedykt Gaworek Benedykt Karol Gaworek Dominik Gaworek Dominik Gaworek Edward Gaworek Franciszek Gaworek Franciszka Gaworek Franciszka Gaworek Franciszka Katarzyna Gaworek Honorata Antonina Gaworek Honorata Antonina Gaworek Ignacy Gaworek Ignacy Gaworek Ignacy Gaworek Józef Gaworek Józef Gaworek Józef Gaworek Józef Gaworek Józef Gaworek Józef Konstanty Gaworek Józef Konstanty Gaworek Józefa Gaworek Katarzyna Gaworek Konstancja Gaworek Ksawery Klemens Gaworek Maciej Gaworek Magdalena Anna Gaworek Maryanna Gaworek Maryanna Gaworek Maryanna Gaworek Maryanna Gaworek Maryanna Aleksandra Gaworek Maryanna Barbaea Gaworek Michał Zachariasz Gaworek Piotr Gaworek Piotr Gaworek Piotr Gaworek Piotr Gaworek Rozalia Gaworek Sabina Karolina Gaworek Szymon Gaworek Szymon Gaworek Wiktor Gaworek Wiktoria Gaworek Wincenty Gaworek Woyciech Gaworska Agnieszka Gaworska Agnieszka Gaworska Apolonia Gaworska Balbina Gaworska Joanna Gaworska Józefa Gaworska Józefa Gaworska Józefa Gaworska Julianna Weronika Gaworska Katarzyna Gaworska Magdalena Gaworska Magdalena Gaworska Małgorzata Gaworska Maryanna Gaworska Maryanna Gaworska Maryanna Gaworska Maryanna Gaworska Maryanna Gaworska Maryanna Elżbieta Gaworska Rozalia Gaworska Wiktoria Gaworski Aleksander Gaworski Antoni Gaworski Jozef Gaworski Jozef Gaworski Józef Gaworski Józef Gaworski Marcin Gaworski Mateusz Gaworski Michał Franciszek Gaworski Stanisław Gaworski Stanisław Gaworski Szczepan Gaworski Szczepan Gaworski Szczepan Gaworski Szymon Gaworski Wojciech Gaworski Wojciech Stanisław Gaworski Woyciech Gaworzyńska Tekla Maryanna Gawron Maryanna Gawronska Maryanna Gawronski Maciej Gawrońska Franciszka Maryanna Gawrońska Katarzyna Gawrońska Maryanna Gawrońska Stanisława Gawroński Francsizek Gawroński Ignacy Gawroński Ignacy Gawroński Jędrzej Gawroński Maciej Gawroński Michał Gawroński Michał Gawroński Piotr Gawroński Władysław Gawroński Władysław Gawrylewski Franciszek Gawryło Katarzyna Gawryniak Katarzyna Gawryński Jan Gawryś Agata Gawryś Zofia Gayda mryanna Gaydka Franciszka Gaydka Tomasz Gaydus Maciej Gaydyszewska Katarzyna Gaydzińska Katarzyna Gaykowska Elżbieta Gayn Jan Ludwik Gayska Maryanna Gayzler Teofil Gazarkiewicz Michał Gazda Bartłomiej Gazek Woyciech Gazińska Maryanna Gąbczyk Maryanna Gągolewska Katarzyna Gągolowicz Jan Gągolowska Antonina Gąs Filip Nereusz Gąs Stefan Gąsawski Feliks Gąsecki Zygmunt Gąsiewski Woyciech Gąsioewska anna Gąsiorek Magdalena Gąsiorowska Anna Gąsiorowska Anna Gąsiorowska Antonina Gąsiorowska Joanna Justyna Gąsiorowska Katarzyna Gąsiorowska Tekla Gąsiorowski Jan Gotffrid Gąsiorowski Ludwik Bartłomiej Gąsiorowski Tomasz Gąska Adam Gąska Jan Gąska Jan Paweł Gąska Małgorzata Gąska Małgorzata Gąska Maryanna Gąsowska Agata Gąsowska Alesandra Barbara Gąsowska Barbara Gąsowska Barbara Gąsowska Izabela Gąsowska Izabela Gąsowska Józefa Gąsowska Józefa Petronella Gąsowska Klementyna Marianna Gąsowska Kunegunda Maryanna Gąsowska Ludwika Gąsowska Maryanna Franciszka Julia Gąsowska Paulina Gąsowska Petronela Gąsowski Aleksander Napoleon Gąsowski Aleksy Gąsowski Donat Gąsowski Donat Michał Gąsowski Feliks Gąsowski Franciszek Gąsowski Napoleon Aleksander Gąsowski Paweł Franciszek Gąsowski Tomasz Gąsowski Tomasz Gąsowski Tomasz Teofil Gdowiak Agnieszka Gdowska Eleonora Gebczyk Kajetan Gebczyk Michał Gechowiczowna Ryfka Laja Gedajska Anna Geill Julia Ludwika Ewa Geill Wiktoria Zofia Geisler Amalia Teresa Geisler Emilia Karolina Geisler Karol Geisler Karol Józef Gejer Walery Gejger Ludwik Jacek Gejger Maryanna Katarzyna Gelbert Franciszka Gelec Jan Gelniowski Franciszek Gembarski Maciej Gembczyk Agnieszka Gembczyk Jakub Gemboliński Jan Gemczyk Franciszek Gemczyk Franciszka Gendaj Ignacy Gendaj Jan Gendziowska Walaria Gerald Karol Gerard Jacek Ludwik Gerard Matylda Gerc Maryanna Gerczewska Julianna Marcella Gerczyńska Maryanna Gereard Andrzej Franciszek Ksawery Gererd Adam Michał Gererd Józef Wilhelm Gererd Wilhelm Gerisch Antoni Gerisch Katarzyna Gerisz Antonina Geritz Alfret Geritz Ignacy Geritz Władysław Marian Gerlitz Juliusz German Marya Necha Germanowiczowa Mindla Germanówna Ester Germuda Katarzyna Gersonowiczuwna Race Gersz Maryanna Balbina Gersz Michał Franciszek Gerszkowicz Mosiek Gerszkowiczowa Taba Gerszkowiczowna Golda Gerysch Maryanna Gerysz Antonina Joanna Gerzmońska Gerzmoński Ludwik Gewełek Anna Geylikowa Teresa Gębalski Tomasz Gębarska Aniela Gębarska Karolina Gębarska Marcella Karolina Gębarska Maryanna Gębarska Maryanna Józefa Gębarska Paulina Maryanna Gębarska Teofila Gębarska Wiktoria Gębarska Wiktoria Gębarska Zuzanna Katarzyna Gębarski Ignacy Gębarski Karol Gębas Apolonia Gębczyk Adam Gębczyk Adam Gębczyk Adam Gębczyk Adamn Gębczyk Agnieszka Gębczyk Agnieszka Gębczyk Aleksander Gębczyk Andrzej Gębczyk Andrzej Gębczyk Andrzej Gębczyk Aniela Gębczyk Anna Gębczyk Anna Gębczyk Antoni Gębczyk Antoni Gębczyk Antoni Gębczyk Antoni Gębczyk Antoni Gębczyk Antoni Gębczyk Antonina Gębczyk Antonina Gębczyk Antonina Gębczyk Antonina Gębczyk Antonina Gębczyk Apolonia Gębczyk Apolonia Gębczyk Błażej Gębczyk Elżbieta Gębczyk Ewa Gębczyk Feliks Gębczyk Feliks Gębczyk Franciszek Gębczyk Franciszek Gębczyk Franciszek Gębczyk Franciszka Gębczyk Franciszka Gębczyk Franciszka Gębczyk Helena Gębczyk Ignacy Gębczyk Ignacy Gębczyk Jakub Gębczyk Jakub Gębczyk Jakub Gębczyk Jakub Gębczyk Jan Gębczyk Jan Gębczyk Jan Gębczyk Jan Gębczyk Jan Gębczyk Jan Gębczyk Jan Gębczyk Jan Gębczyk Jan Jakub Gębczyk Jan Kanty Gębczyk Józef Gębczyk Józefa Gębczyk Józefa Gębczyk Józefa Gębczyk Józefa Gębczyk Józefa Gębczyk Józefa Gębczyk Józefa Gębczyk Józefa Jadwiga Gębczyk Kajetan Gębczyk Kajetan Gębczyk Kajetan Gębczyk Karol Gębczyk Karol Gębczyk Karolina Gębczyk Katarzyna Gębczyk Katarzyna Gębczyk Katarzyna Gębczyk Katarzyna Gębczyk Ludwika Gębczyk Magdalena Gębczyk Małgorzata Gębczyk Małgorzata Gębczyk Marcin Gębczyk Marcin Gębczyk Marcin Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Maryanna Gębczyk Mateusz Gębczyk Mateusz Gębczyk Mateusz Gębczyk Mateusz Gębczyk Mateusz Gębczyk Mateusz Gębczyk Michał Gębczyk Michał Gębczyk Michał Gębczyk Mikołaj Gębczyk Mikołaj Gębczyk Paweł Gębczyk Paweł Gębczyk Paweł Gębczyk Paweł Gębczyk Paweł Gębczyk Petronella Gębczyk Rozalia Gębczyk Stanisław Gębczyk Stanisław Gębczyk Stanisław Gębczyk Tekla Gębczyk Tekla Gębczyk Teodor Gębczyk Teofila Gębczyk Teresa Gębczyk Tomasz Gębczyk Tomasz Gębczyk Tomasz Gębczyk Walenty Gębczyk Walenty Gębczyk Walenty Gębczyk Walenty Gębczyk Walenty Gębczyk Wawrzyniec Gębczyk Wawrzyniec Gębczyk Wiktoria Gębczyk Wiktoria Gębczyk Wincenty Gębczyk Zuzanna GębczykSzymon Gębicka Józefa Gębicka Józefa Gębicki Alfons Władysław Gębicki Jan Gębicki Maksymilian Gębicki Maksymilian Gębicki Polikarp Gębińska Julia Gębka Anna Gębka Antoni Gębka Antonia Gębka Elżbieta Gębka Helena Gębka Ignacy Gębka Jan Gębka Jan Gębka Katarzyna Gębka Katarzyna Gębka Krystyna Gębka Maciej Gębka Maryanna Gębka Petronella Gębka Tomasz Gębka Wawrzyniec Gęborska Karolina Gęborski Jakub Gębska Antonina Anna Gębska Józefa Gębska Rozalia Gębski Adam Gębski Jan Gębski Józefat Gębski Józefat Michał Gębski Maciej Gębski Maksymilian Gębura Franciszek Gębura Maryanna Gęcelowiczówna Ita Gędai Maryanna Gędaj Gędaj Gędaj Gędaj Adam Gędaj Agnieszka Gędaj Franciszka Gędaj Jan Gędaj Jan Gędaj Józef Gędaj Józefa Gędaj Katarzyna Gędaj Katarzyna Gędaj Katarzyna Gędaj Magdalena Gędaj Maryanna Gędaj Maryanna Gędaj Maryanna Gędaj Rozalia Gędaj Salomea Gędaj Szymon Gędaj Tekla Gędaj Tekla Gędaj Tekla Gędaj Wiktoria Gędaj Zofia Gędal Antoni Gęday Franciszka Gęday Franciszka Gęday Jan Gęday Jan Gęday Katarzyna Gęday Maryanna Gęday Maryanna Gęday Szymon Gędol Antoni Gędzia Stanisława Gędzik Józef Gęgolewska Antonina Gęgolska Ewa Gęsiorowski Wawrzyniec Giba Józef Giba Maciej Antoni Gibała Antoni Gibała Antoni Stanisław Gibała Bartłomiej Gibała Eleonora Gibała Jan Gibała Józefa Gibała Ludwik Gibała Maryanna Gibała Stanisław Gibała Weronika Gibaszewska Agnieszka Gibaszewska Magdalena Gibaszewska Magdalena Gibaszewska Maryanna Gibaszewski Antoni Gibaszewski Franciszek Gibaszewski Jan Łukasz Gibaszewski Władysław Gibaszewski Wojciech Gibaszewski Wojciech Gibaszowska Zofia Giciowski Franciszek Gicowska Małgorzata Gicowski Macej Giczewska Antonina Giczowski Franciszek Giczowski Walenty Gidek Gidek Wawrzyniec Gidlewska Bogumiła Felicjanna Gidlewska Pelagia Franciszka Nepomucena Gidlewska Wiktoria Tekla Gidlewski Józef Gidlewski Józef Gidlewski Józef kalasanty Walaryan Gidlewski Kwiryn Józef Ignacy Gidlewski Kwiryn Józef Ignacy Gidlewski Marcin Leopold Andrzej Gidlewski Waleryan Gidlewski Waleryan Joachym Gidlewski Władysław Andrzej Gidlewski Władysław Asdryan Andrzej Gidło Kunegunda Giebutowski Franciszek Giedyk Maryanna Giel Józef Giel Paulina Matylda Gielec Andrzej Gielec Marcin Gielniewski Antoni Jan Gielnioski Józef Gielniowska Aniela Gielniowska Antonina Gielniowska balbina Gielniowska balbina Gielniowska balbina Gielniowska balbina Gielniowska Ewa Gielniowska Ewa Gielniowska Julianna Gielniowska Karolina Gielniowska Karolina Gielniowska Magdalena Gielniowska Magdalena Gielniowska Magdalena Gielniowska Magdalena Agnieszka Gielniowska Maryanna Gielniowska Maryanna Gielniowska Maryanna Gielniowska Maryanna Gielniowska Maryanna Gielniowska Salomea Gielniowska Tekla Gielniowska Waleria Gielniowska Waleria Gielniowska Wiktoria Gielniowski Gielniowski Andrzej Gielniowski Andrzej Gielniowski Antoni Gielniowski Antoni Gielniowski Franciszek Gielniowski Franciszek Gielniowski Franciszek Gielniowski Franciszek Gielniowski Franciszek Gielniowski Jan Gielniowski Jan Gielniowski Józef Gielniowski Józef Gielniowski Józef Michał Gielniowski Kacper Gielniowski Kajetan Piotr Gielniowski Łukasz Gielniowski Piotr Gielniowski Stanisław Gielniowski Stanisław Gielniowski Stanisław Gielniowski Tomasz Gielniowski Tomasz Gielniowski Wojciech Gielniowski Wojciech Gielnowska Aniela Gielwert Stefan Giełdzieński Antoni Jan Giemza Julianna Gierard Daniela Gierard Wilhelm Antoni Michał Gierard Władysław Paweł Henryk Gierasiewicz Banedykt Gierasiewicz Józefa Gierasiewicz Małgorzata Gierasińska Katarzyna Gierasińska Maryanna Gierasińska Teresa Gierasiński Ignacy Gierasiński Szymon Gieraziewicz Zofia Gierczak Kazimierz Gierczyńki Walenty Gierczyński Antoni Giericz Józefa Giericz Marynna Magdalena Gierisch Antoni Gierisch Jan Konstanty Gierisch Katarzyna Barbara Gierisch Zofia Gierisch Zygmunt Gierlic Franciszek Ksawery Giermakowska Julianna Giermakowska Wiktoria Giermanowicz Izrael Giermański Ludwik Sebastyan Giersz Stanisław Giersz Tekla Gierszewski Andrzej Gierszownowicz Mosiek Gierszyński Jan Gierycz Antoni Gierycz Karolina Rozalia Gierycz Katarzyna Karolina Gierycz Zygmunt Franciszek Gierys Zygmunt Franciszek Gierysz Wiktoria Maryanna Gierzgalska Bronisława Gierzgalski Karol Gierzmańska Petronella Magdalena Gierzmańska Wiktoria Gierzmański Andrzej Mikołaj Gierzmonski Karol Antoni Gierzmońska Eleonora Gierzmońska Eleonora Gierzmońska Franciszka Gierzmońska Maryanna Gierzmońska Petronella Gierzmońska Petronella Magdalena Gierzmoński Franciszek Gierzmoński Franciszek Gierzmoński Franciszek Gierzmoński Franciszek Michał Gierzmoński Ignacy Gierzmoński Ignacy Gierzmoński Jan Gierzmoński Jan Gierzmoński Karol Gierzmoński Mateusz Gierzmoński Stanisław Gierzmoński Stanisław Gierzmoński Stefan Giete Andrzej Gigura Jan Gil Agnieszka Gil Agnieszka Antonina Gil Andrzej Gil Eleonora Gil Ewa Gil Feliks Gil Ignacy Gil Karolina Gil Karolina Józefa Gil Maciej Gil Maciej Gil Maryanna Gil Urban Gil Wojciech Gila Julia Gileński Aleksander Gileński Aleksander Karol Gileński Józef Gileński Józef Woyciech Gill Rozalia Gilnowska Katarzyna Gilońska Leokadia Katarzyna Gilowska Franciszka Gimpel Jakub Ginalska Anna Ginalska Julianna Poliksena Ginalska Maryanna Ginalska Paliksena Julia Ginalska Teresa Ginalski Jan Ginalski Jan Ginalski Korneli Alfons Edward Ginalski Korneli Alfons Edward Ginał Wawrzyniec Ginieński Józef Giniński Adam Gistain Ruchla Giszka Katarzyna Giszka Wiktoria Gitowski józef Giza Agnieszka Gizela Rozalia Gizienski Łukasz Giziewski Piotr Gizińska Małgorzata Giziński Antoni Glarczyńska Rozalia Glatz Jan Glazia Jakub Glebiński Józef Kalasanty Glegoła Agnieszka Glegoła Ewa Glegoła Maciej Glegoła Maryanna Glegoła Roman Glejnich Glejnich Elżbieta Glejnich Jan Glejnich Maryan Wiktor Glejnich Teodozja Glenich Ludwik Glewińska Maryanna Gleynich Bronisława Gleynich Joanna Gleynich Tekla Gleynig Róża Glębocka Olimpia Gligawa Ewa Gligawa Michał Glimka Julianna Glinek Stanisław Gliniecki Izydor Gliniek Feliks Jan Glinik Jan Augus Glinik Justyna Marianna Glinka Adam Glinka Albina Glinka Bolesław Paulin Glinka Bolesława Glinka Jacek Glinka Jacek Henryk Glinka Jan Glinka Józef Glinka Józef Adam Glinka Julianna Glinka Maryanna Michalina Glinka Michalona Glinka Szczepan Glinka Wiktoria Glinka Wiktoria Ewa Glińska Konstancja Glińska Maryanna Glińska Maryanna Glińska Teresa Gliński Franciszek Gliński Franciszek Gliński Józef Gliński Tomasz Gliwieński Ignacy Gliwieński Ignacy Abdon Gliwieński Wincenty Gliwińska Anna Aniela Gliwińska Anna Maryanna Gliwińska Elżbieta Małgorzata Gliwińska Felicja Gliwińska Feliksa Konstancja Gliwińska Franciszka Tekla Gliwińska Józefa Maryanna Gliwińska Maryanna Gliwińska Maryanna Gliwińska Maryanna Gliwińska Maryanna Wiktoria Gliwińska Saturnina Gliwińska Saturnina Gliwińska Stanisława Gliwińska Teofila Gliwiński Antoni Gliwiński Antoni Gliwiński Antoni Gliwiński Bartłomiej Gliwiński Bazyli Gliwiński Bazyli Gliwiński Ignacy Gliwiński Jan Gliwiński Jan Nepomucen Gliwiński Józef Gliwiński Maksymilian Gliwiński Maksymilian Teofil Gliwiński Sebastyan Gliwiński Walenty Gliwiński Walenty Ignacy Gloger Adolf Glogier Adolf Jan Ludwik Glogier Aniela Glogier Aniela Waleria Glogier Antoni Glogier Jan Gwalbert Glogier Kilian Glogier Maciej Glogier Marya Glogier Marya Celestyn Glogier Paulina Gładkowski Wincenty Gładyg Helena Gładyg Józefa Gładyga Krystyna Gładyszewski Wawrzyniec Głąbicka Aniela Głąbicki Andrzej Głąbicki Antoni Jan Głąbicki Józef Głębicki Adan Głębicki Andrzej Głębicki Konstanty Głębocka Olimpia Głębocki Jerzy Głodek Bartłomiej Głodkowska Józefa Głodowska Wiktoria Głodyga Maciej Głogowiak Antoni Głogowski Adam Głogowski Kazimierz Głosieńska Teofila Głosińska Aniela Głosińska Julianna Głosińska Maryanna Głosiński Piotr Głoszkowska Anastazja Konstancja Głoszkowska Emilia Głoszkowski Jan Głoszkowski Jan Głościńska Julianna Józefa Głośna Barbara Głośna Józefa Głośniewska Julianna Głośniewska Maryanna Głośniewska Wiktoria Głośny Józef Głowa Wincenty Głowacka Agata Głowacka Agnieszka Głowacka Antonina Głowacka Antonina Głowacka Antonina Głowacka Antonina Anna Głowacka Antonina Paulina Głowacka Antonina Paulina Głowacka Antonina Paulina Głowacka Barbara Głowacka Domicella Maryanna Głowacka Elżbieta Głowacka Emilia Głowacka Ewa Głowacka Ewa Głowacka Franciszka Głowacka Franciszka Maryanna Głowacka Józefa Głowacka Józefa Głowacka Katarzyna Głowacka Katarzyna Głowacka Krystyna Katarzyna Głowacka Magdalena Głowacka Magdalena Głowacka Magdalena Głowacka Marianna Głowacka Maryanna Głowacka Maryanna Głowacka Maryanna Głowacka Maryanna Głowacka Maryanna Głowacka Maryanna Franciszka Głowacka Maryanna Tekla Głowacka Teofila Katarzyna Głowacki Głowacki Adryan Głowacki Feliks Głowacki Franciszek Głowacki Franciszek Głowacki Franciszek Głowacki Jakub Głowacki Jan Głowacki Jan Głowacki Józef Głowacki Józef Wincenty Głowacki Michał Głowacki Mikołaj Głowacki Mikołaj Michał Głowacki Paweł Głowacki Tomasz Głowacki Walenty Głowacki Walenty Głowacki Walenty Franciszek Głowacki Wasil Głowacki Wawrzyniec Głowacki Wincenty Głowacki Wincenty Głowalska Anna Głowalska Anna Magdalena Głowalska Barbara Głowalska Barbara Głowalska Ludwika Głowalska Maryanna Głowalska Maryanna Głowalska Regina Głowalska Teofila Głowalska Teofila Głowalski Franciszek Ignacy Głowalski Ignacy Głowalski Ignacy Głowalski Kacper Głowalski Mateusz Głowalski Michał Głowalski Stanisław Głowczynski Stanisław Głowik Jan Głowikowska Karolina Głowińska Karolina Głowiński Karol Józef Głórnik Szczepan Główka Hieronim Główka Marcin Głuch Jakub Głuch Małgorzata Głuch Piotr Głuch Piotr Głuchowska Antonina Głuchowska Elżbieta Głuchowska Katarzyna Elżbieta Głuchowski Antoni Głuchowski Jan Głuchowski Jan Głuchowski Karol Józef Głuchowski Ludwik Głus Szczepan Głuszkowski Antoni Henryk Głuszkowski Tomasz Głuszyńska Karolina Głuwczyński Karol Gnacik Antoni Gnałowicz Woyciech Franciszek Józef Gnatkowska Franciszka Barbara Gnatkowska Józefa Gnatkowska Katarzyna Gnatkowska Katarzyna Feliksa Gnatkowska Katarzyna Maryanna Gnatkowska Marya Kancya Gnatkowska Maryanna Gnatkowska Maryanna Gnatkowska Maryanna Gnatkowska Paulina Gnatkowska Paulina Małgorzata Gnatkowska Tekla Michalina Gnatkowska Zofia Helena Gnatkowski Gnatkowski Karol Wincenty Gnatkowski Ludwik Gnatkowski Piotr Marcelli Gnatowska Elżbieta Salomea Gnatowska Franciszka Gnatowska Franciszka Gnatowska Joanna Gnatowska Joanna Gnatowska Joanna Magdalena Gnatowska Józefa Gnatowska Julianna Gnatowska Ludwika Kasylda Gnatowska Maryanna Gnatowska Maryanna Gnatowska Maryanna Tekla Gnatowska Paulina Gnatowski Antoni Gnatowski Antoni Gnatowski Antoni Gnatowski Antoni Gnatowski Czesław Wincenty Gnatowski Franciszek Gnatowski Jakub Gnatowski Kazimierz Gnatowski Kazimierz Gnatowski Łukasz Gnatowski Roch Gnatowski Wawrzyniec Gniadek Katarzyna Gniadkowska Karolina Barbara Gniatkowska Antonina Gniatkowska Józefa Gniatkowska Łucja Gniatkowska Maryanna Magdalena Gniatkowski Antoni Gniatkowski Paweł Gniatkowski Stanisław Franciszek Gniatkowski Walenty Gniewek Jan Gniewek Maryanna Gniewkowska Antonina Gniot Andrzej Gniwek Jan Gniwek Stanisław Gnoinska Salomea Gnoińska Ewa Gnoiński Aleksander Gnoiński Jacenty Gnoiński Kazimierz Gnykorowski Kazimierz Gobił Jan Goc Anna Gocel Aniela Gocel Franciszek Gocel Roch Gocelowiczówna Brandla Gocińska Maryanna Gocyl Anna Gocyl Antonina Gocyl Helena Gocyl Helena Gocyl Jan Gocyl Mikołaj Gocyl Mikołaj Gocyl Szczepan Gocyl Szczepan Gocyl Walenty Goczkowska Bronisława Apolonia Goć Piotr Goda Franciszek Godański Kazimierz Godecki Jan Godecki Kazimierz Godek Antonina Godek Barbara Godek Filip Godek Filip Godek Ignacy Godek Ignacy Godek Jadwiga Godek Jadwiga Godek Jan Godek Jan Godek Jan Godek Joanna Godek Józef Godek Józef Godek Kajetan Godek Kajetan Błażej Godek Katarzyna Godek Kazimierz Godek Kazimierz Godek Kunegunda Godek Ludwika Godek Ludwika Godek Łukasz Godek Maciej Godek Marcyanna Godek Marcyanna Godek Marcyanna Godek Maryanna Godek Michał Godek Piotr Jakub Godek Rozalia Godek Rozalia Godek Zuzanna Maryanna Godfryd Jan Karol Antoni Godkowski Mikołaj Godlewska Józefa Godlewska Maryanna Godlewska Wiktoria Godlewska Zofia Godlewska Zofia Godlewska Zofia Godlewski Aleksander Ludwik Godlewski Antoni Godlewski Mikołaj Godlewski Teodor Godlflis Leybus Godlib Sura Godowska Antonina Godziak Mateusz Godzińska Franciszka Godzisz Godzisz Jan Jakub Godzisz Katarzyna Godzisz Maryanna Godzisz Stanisław Godziszewska Ludwika Gogacz Dominik Gogolska Ludwika Gogoł Katarzyna Gogoła Maryanna Gogół Antonina Gogół Franciszka Gogół Józef Gogół Marcin Gogół Maryanna Gogół Szymon Gogulski Ludwik Goguł Szymon Goguła Anna Goguła Anna Goguła Antoni Goguła Antonina Goguła Antonina Goguła Bolesław Goguła Jan Goguła Józef Goguła Józefa Goguła Kacper Goguła Katarzyna Goguła Konstancja Goguła Ludwika Goguła Ludwika Goguła Magdalena Anna Goguła Maryanna Goguła Maryanna Goguła Maryanna Goguła Michał Goguła Piotr Goguła Zofia Goguła Zofia Gogułowicz Maryanna Sabina Gojek Małgorzata Gola Ewa Golabisiński Franciszek Golanowska Maryanna Golarska Maryanna Golas Tomasz Golczewska Florentyna Bogna Golczewska Franciszka Ludosława Ida Golczewska Marya Golczewska Maryanna Golczewska Maryanna Wiktoria Weronika Agnieszka Golczewska Micgalina Domosława Golczewska Paulina Golczewska Paulina Golczewska Władysława Golczewski Adam Czesław Świętosław Golczewski Dionizy Golczewski Edward Dionizy Golczewski Mateusz Golczewski Roaman Golczewski Roamn Wiktor Golczewski Roman Wiktor Golczyński Józef Golda Joanna Paulina Goldak Karol Goldak Kazimierz Goldak Wiktoria Goldberg izrael Jakub Goldberg Sora Rywka Goldman Leyzor Goldrat Leybus Goldrath Leybus Goldrym Leopold Goldstein Fiszel Goldstein Josek Berek Goldszpic Dawid Goldszpic Marianka Goldszpic Reyza Goldsztain Mosiek Goldsztein Bayla Goldsztein Fiszel Golec Aniela Golec Feliks Golec Feliks Golec Grzegorz Golec Karolina Goleczewska Władysława Golega Józef Golenianka Józefa Goleniewska Aniela Goleniewska Antonina Goleniewska Barbara Goleniewska Barbara Goleniewska Barbara Teofila Goleniewska Franciszka Goleniewska Józefa Goleniewska Józefa Franciszka Goleniewska Maryanna Goleniewska Maryanna Goleniewska Maryanna Agnieszka Goleniewski Jan Goleniewski Jan Goleniewski Ludwik Goleniewski Mikołaj Goleniowska Gertruda Goleniowska Maryanna Goleniowska Tekla Jadwiga Goleniowski Jan Goleniowski Stanisław Norbert Golenswaig Jakub Goleń Tekla Goleńska Julianna Teofila Maryanna Goleńska Maryanna Goleszewski Józef Aleksander Golezewska Joanna Golinski Antoni Jan Golińska Karolina Goliński Michał Golszteinger Fayga Gołabek Bartłomiej Gołabek Wiktoria Gołasiński Hipolit Gołasz Maryanna Gołasz Maryanna Barbara Gołaszewska Aleksandra Maryanna Gołaszewska Maryanna Gołaszewska Maryanna Gołaszewska Teresa Gołaszewski Wiktor Gołaszkiewicz Marcyanna Gołaszyńska Maryanna Gołąb Antoni Gołąb Ludwik Gołąb Ludwik Gołąb Maryanna Gołąb Michał Gołąbek Adam Gołąbek Agata Gołąbek Anastazja Gołąbek Andrzej Gołąbek Andrzej Gołąbek Antoni Gołąbek Franciszek Gołąbek Franciszek Gołąbek Franciszka Gołąbek Ignacy Gołąbek Ignacy Gołąbek Ignacy Gołąbek Ignacy Gołąbek Ignacy Gołąbek Jadwiga Gołąbek Jakub Gołąbek Jan Gołąbek Jan Gołąbek Jan Gołąbek Jan Kanty Szymon Gołąbek Józef Gołąbek Józefa Gołąbek Józefa Gołąbek Józefa Gołąbek Kacper Gołąbek Karolina Gołąbek Leon Gołąbek Leon Gołąbek Leonard Gołąbek Magdalena Gołąbek Magdalena Gołąbek Magdalena Gołąbek Małgorzata Gołąbek Marcelli Gołąbek Marcin Gołąbek Maryanna Gołąbek Maryanna Gołąbek Maryanna Gołąbek Maryanna Gołąbek Maryanna Gołąbek Maryanna Gołąbek Mateusz Gołąbek Mateusz Gołąbek Mikołaj Gołąbek Mikołaj Gołąbek Ottolia Gołąbek Rozalia Gołąbek Rozalia Gołąbek Szymon Gołąbek Tomasz Gołąbek Tomasz Gołąbek Walenty Gołąbek Wawrzyniec Gołąbek Wiktoria Gołąbek Wincenty Gołąbek Wincenty Gołąbek Władysław Gołąbek Zofia Gołda Leopold Gołda Maciej Gołda Maryanna Gołdo Franciszek Gołdon Paweł Gołdsztain Judka Gołdzieńska Maryanna Gołdzińska Łucja Gołdziński Mikołaj Gołebiowska Franciszka Gołebiowska Maryanna Wiktoria Gołecka Agnieszka Gołecki Józef Gołecki Karol Gołecki Woyciech Gołembiowska Weronika Gołembiowski Piotr Jan Gołeński Ludwik Gołębioski Andrzej Gołębiowska Gołębiowska Anna Gołębiowska Anna Gołębiowska Antonina Gołębiowska Elżbieta Marya Gołębiowska Florentyna Feliksa Gołębiowska Franciszka Gołębiowska Franciszka Gołębiowska Franciszka Gołębiowska Franciszka Gołębiowska Józefa Gołębiowska Józefa Gołębiowska Julianna Gołębiowska Katarzyna Gołębiowska Katarzyna Gołębiowska Konstancja Gołębiowska Ludwika Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Gołębiowska Maryanna Józefa Gołębiowska Maryanna Romana Gołębiowska Maryanna Wiktoria Gołębiowska Romana Gołębiowska Salomea Gołębiowska Stanisława Gołębiowska Stanisława Gołębiowska Stanisława Teresa Gołębiowska Tekla Gołębiowska Weronika Gołębiowska Wiktoria Gołębiowska Wiktoria Gołębiowska Wiktoria Gołębiowska Wiktoria Gołębiowska Zofia Gołębiowska Zofia Gołębiowska Zofia Gołębiowski Gołębiowski Aleksander Maciej Gołębiowski Aleksander Norbert Gołębiowski Andrzej Gołębiowski Andrzej Gołębiowski Andrzej Gołębiowski Antoni Gołębiowski Antoni Gołębiowski Antoni Gołębiowski Błażej Gołębiowski Edward Gołębiowski Feliks Gołębiowski Franciszek Gołębiowski Franciszek Gołębiowski Franciszek Gołębiowski Franciszek Gołębiowski hipolit Gołębiowski Jakub Gołębiowski Jakub Gołębiowski Jan Gołębiowski Jan Gołębiowski Józef Gołębiowski Kasper Gołębiowski Konstanty Gołębiowski Leon Gołębiowski Leon Wojciech Gołębiowski Ludwik Gołębiowski Maciej Gołębiowski Michał Gołębiowski Michał Gołębiowski Michał Gołębiowski Onufry Gołębiowski Stanisław Gołębiowski Stanisław Gołębiowski Stanisław Gołębiowski Stanisław Gołębiowski Szczepan Gołębiowski Walenty Gołębiowski Władysław Jan Gołęcka Katarzyna Gołka Katarzyna Gołkowski Maciej Gołos Andrzej Gołos Maryanna Gołosz Jan Gołosz Stanisław Gołosz Wiktoria Gołosz Wojciech Gołowan Antoni Gołubek Wawrzyniec Gołuszkiewicz Marcyanna Gołuszkiewicz Wojciech Gołużka Władysław Gołyskiewicz Adam Gołyskiewicz Franciszka Gołyszewska Magdalena Gołzano Antoni Gomczyk Małgorzata Gomuła Walenty Gonarzyński Andrzej Goncerowna Joanna Gonciarek Rozalia Gonciarz Salomea Gonciarz Wawrzyniec Gongalski Jan Gongolanka Anna Gonkowski Piotr Gonlach Ludwik Gontarczyk Magdalena Goradziński Jan Goraj Adam Gorajska Anna Gorajska Helena Gorajska Julia Gorajska Maryanna Gorajska Maryanna Gorajski Franciszek Goral Franciszek Goralewska Wiktoria Goralski Michał Gorasiewicz Rozalia Gorayczyk Mikołaj Gorayska Anastazja Gorayska Antonina Gorayska Antonina Konstancja Gorayska Maryanna Anna Gorayska Salomea Gorayski Ignacy Goraziński Jan Gorączkiewicz Józef Gorączkiewicz Paulina Gorbun Józef Gorczak Michał Gorczyca Gabryel Gorczycka Aniela Gorczycka Antonina Gorczycka Antonina Gorczycka Antonina Franciszka Gorczycka Karolina Gorczycka Karolina Franciszka Gorczycka Maryanna Gorczycka Zofia Anastazja Gorczycka Zofia Anastazja Gorczycki Antoni Gorczycki Antoni Gorczycki Faliks Gorczycki Feliks Gorczycki Jan Gorczycki Jan Gorczycki Leon Gorczycki Leon Gorczycki Ludwik Gorczycki Ludwik Jan Gorczycki Michał Jacenty Gorczycki Roman Ludwik Gorczycki Woyciech Gorczykowski Feliks Grzegorz Gorczyński Władysław Franciszek Gorczyński Woyciech Gorczysz Adam Gordon Antonina Gordon Florentyna Gordyan Karol Gorecka Agata Gorecka Aniela Gorecka Bronisława Gorecka Domicella Gorecka Franciszka Gorecka Izabella Gabriela Józefa Gorecka Józefa Gorecka Julia Gorecka Marcyanna Gorecka Maryanna Gorecka Maryanna Appolonia Gorecka Wanda Maryanna Marcellina Gorecki Adam Gorecki Antoni Gorecki Ignacy Gorecki Jacenty Gorecki Jędrzej Gorecki Józef Gorecki Józef Gorecki Walerian Gorecki Władysław Andrzej Korsyn Gorelska Agnieszka Gorelska Aniela Antonina Gorelska Antonina Gorelska Franciszka Gorelska Katarzyna Gorelska Monika Gorelski Antoni Gorelski Antoni Gorelski Antoni Gorelski Franciszek Gorelski Franciszek Józef Gorelski Ignacy Gorelski Jan Gorelski Józef Maksymilian Gorlicka Franciszka Gorlicka Karolina Gorlicka Karolina Gorlicka Kunegunda Franciszka Gorlicka Marcyanna Gorlicka Rozalia Gorlicka Weronika Gorlicki Franciszek Gorlicki Łukasz Gorlicki Łukasz Gorlicki Stanisław Gornicka Gornicka Teofila Gornicki Antoni Gornicki Filip Antoni Gornicki Woyciech Gornik Mateusz Gorodniczyj Urszula Gorska Katarzyna Gorska Tekla Gorska Teodora Gorski Antol Gorski Jakub Gorski Roman Gorszewski Wincenty Gorycka Józefa Gorycki Antoni Goryczkówna Małgorzata Gorylska Emilia Gorylska Emilia Gorylska Ewa Gorylska Franciszka Marcyanna Gorylska Katarzyna Gorylska Katarzyna Cecylia Gorylska Maryanna Gorylska Maryanna Gorylska Weronika Gorylski Antoni Gorylski Franciszek Gorylski Franciszek Gorylski Hippolit Antoni Gorylski Jan Gorylski Jan Gorylski Józef Gorylski konstanty Gorylski Maciej Gorylski Woyciech Gorzelak Apolonia Gorzelak Joanna Gorzelana Domicella Gorzelniak Franciszek Gorzkoska Maryanna Władysława Gorzkowska Gorzkowska Agnieszka Gorzkowska Agnieszka Gorzkowska Agnieszka Gorzkowska Aniela Gorzkowska Antonina Eufrozyna Gorzkowska Bronisława Gorzkowska Ewa Gorzkowska Franciszka Gorzkowska Franciszka Gorzkowska Franciszka Feliksa Gorzkowska Józefa Gorzkowska Julianna Gorzkowska Julianna Józefa Gorzkowska Karolina Gorzkowska Katarzyna Gorzkowska Katarzyna Teofila Gorzkowska Klara Maryanna Gorzkowska Ludwika Gorzkowska Magdalena Gorzkowska Małgorzata Gorzkowska Marcyanna Gorzkowska Marcyanna Gorzkowska Maryanna Gorzkowska Maryanna Gorzkowska Maryanna Gorzkowska Maryanna Gorzkowska Maryanna Gorzkowska Maryanna Gorzkowska Petronella Gorzkowska Petronella Gorzkowska Salomea Gorzkowska Tekla Gorzkowska Tekla Józefa Gorzkowska Teofila Karolina Gorzkowska Waleria Gorzkowska Waleria Gorzkowska Zofia Gorzkowski Aleksander Gorzkowski Aleksander Walenty Gorzkowski Antoni Gorzkowski Antoni Gorzkowski Antoni Gorzkowski Antoni Jan Gorzkowski Feliks Gorzkowski Franciszek Gorzkowski Franciszek Gorzkowski Franciszek Gorzkowski Franciszek Gorzkowski Franciszek Gorzkowski Franciszek Gorzkowski Ignacy Gorzkowski Ignacy Gorzkowski Jakub Gorzkowski Jakub Gorzkowski Jan Gorzkowski Jan Gorzkowski Jan Gorzkowski Jan Gorzkowski Jan Gorzkowski Józef Gorzkowski Józef Ignacy Gorzkowski Karol Gorzkowski Kazimierz Gorzkowski Łukasz Gorzkowski Marcin Gorzkowski Michał Gorzkowski Stanisław Gorzkowski Stanisław Gorzkowski Szymon Gorzkowski Szymon Gorzkowski Urban Gorzkowski Wawrzyniec Gorzkowski Wincenty Szymon Gorzkowski Władysław Gorzkowski Władysław Gorzkowski Woyciech Gorzycka Antonina Gos Antonina Gosecki Józef Walenty Gosiczewska Feliksa Gosiczewska Julia Gosiczewska Kazimiera Gosiczewska Rozalia Gosiczewski Antoni Gosiczewski Antoni Gosiczewski Antoni Bogumił Gosiczewski Stanisław Anicet Gosiński Józef Goslibowaj Stanisław Goslińska Teresa Gosławska Helena Gosławska Michalina Waleria Wacława Gosławski Ignacy Gosławski Piotr Gosławski Tadeusz Julian Gosman Aleksandra Joanna Gosman Izabella Gosman Marya Jozepha Gospodarczy Salomea Gospodarczyk Adam Gospodarczyk Agnieszka Gospodarczyk Aniela Gospodarczyk Antonina Gospodarczyk Franciszek Gospodarczyk Ignacy Gospodarczyk Izabella Gospodarczyk Izabella Gospodarczyk Józef Gospodarczyk Józefa Gospodarczyk Kazimierz Gospodarczyk Kunegunda Gospodarczyk Ludwik Gospodarczyk Ludwik Gospodarczyk Maryanna Gospodarczyk Michalina Gospodarczyk Szymon Gospodarczyk Tomasz Goss Filip Goss Jan Goss Józef Gossman Józefa Gostkowska Maryanna Goszczyński Michał Franciszek Goszkowska Franciszka Goszkowski Urban Goszlińska Zofia Gościcka Aniela Gościcki Antoni Gościszewski Antoni Gościszewski Antoni Gość Zofia Gotecki Andrzej Gotfryd Jan Gotlib Fayga Ita Gotlib Mindla Gotlib Sura Gotoński Paweł Gotowski Stanisław Gotschalk Krystyna Gottwil Franciszek Gowarska Agnieszka Gowarska Maryanna Gowarski Antoni Gowarski Józef Gowerski Woyciech Goworek Maryanna Goworska Maryanna Goz Tekla Gozda Jan Gozdz Agnieszka Gozdz Agnieszka Gozdz Andrzej Gozdz Antoni Gozdz Feliks Gozdz Józef Gozdz Józefa Gozdz Katarzyna Gozdz Katarzyna Gozdz Katarzyna Gozdz Katarzyna Gozdz Ludwik Gozdz Ludwik Gozdz Magdalena Gozdz Magdalena Gozdz Magdalena Gozdz Marcin Gozdz Maryanna Gozdz Maryanna Gozdz Mateusz Gozdz Michał Gozdz Michał Gozdz Regina Gozdz Tekla Gozdz Tekla Gozdz Tekla Gozdz Tekla Gozdz Tomasz Gozdz Wincenty Gozdziak Wincenty Gozdziciewski Paweł Gozdzielewska Katarzyna Gozdziewska Józefa Gozdziewski Benedykt Gozdziewski Grzegorz Gozdzik Ewa Gozdzikowski Michał Gozdziszewska Emilia Gozdź Agnieszka Gozdź Franciszek Gozieczewska Emilia Wiktoria Gozlak Wawrzyniec Gozliński Mikołaj Gozman Aleksandra Gozman Aloiza Karolina Gozman Gustaw Erazm Gozman Izabela Gozman Józefa Gozman Ludwika Gozman Ludwika Józefa Gozman Maryanna Gozman Maryanna Augusta Gozman Stefan Józef Gozman Zygmunt Jan Gozmann Katarzyna Gozmann Zygmunt Jan Goźdz Katarzyna Goźdz Rozalia Goźdz Tekla Goździejewska Ewa Goździejewska Maryanna Goździelski Ignacy Goździewska Franciszka Goździewska Franciszka Goździewski Walenty Goździk Maryanna Goździkowska Franciszka Goździkowska Franciszka Goździkowska Maryanna Goździkowski Józef Goździkowski Karol Goździkowski Teofil Goździszewska Józefa Maryanna Goździuk Karol Goźdź Adryan Goźdź Andrzej Goźdź Aniela Goźdź Anna Goźdź Antonina Goźdź Franciszek Goźdź Franciszka Goźdź Franciszka Goźdź Franciszka Goźdź Jan Goźdź Józef Goźdź Józef Goźdź Józefa Goźdź Katarzyna Goźdź Katarzyna Goźdź Magdalena Goźdź Magdalena Goźdź Maryanna Goźdź Maryanna Goźdź Maryanna Goźdź Maryanna Goźdź Mateusz Goźdź Mateusz Goźdź Tekla Goźdź Walenty Goźdź Wincenty Goźdź Wincenty Goźdż Franciszek Goźdż Józefa Goźleńska Antonina Goźlicka Małgorzata Gożdz Gożdz Zofia Gożdż Agnieszka Gożdż Magdalena Gożdż Maryanna Gożdż Rozalia Gożdż Tomasz Gólczewska Joanna Góra Paweł Góra Zofia Górajski Tomasz Góral Góral Adam Góralczyk Maryanna Góralczyk Zofia Górasiewicz Maryanna Górasiński Ludwik Góraziewicz Tekla Górecka Górecka Antonina Górecka Antonina Karolina Górecka Benigna Górecka Benigna Górecka Bronisława Ludwika Górecka Domicella Górecka Emilia Górecka Franciszka Górecka Izabella Gabriella Józefa Górecka Jadwiga Górecka Józefa Górecka Katarzyna Górecka Ludwika Górecka Marcella Górecka Marcella Józefa Górecka Maryanna Górecka Maryanna Górecka Maryanna Ludwika Górecka Stanisława Maryanna Górecka Stefania Górecka Wincencja Górecka Zofia Górecki Górecki Adam Górecki Adam Wincenty Górecki Antoni Górecki Antoni Górecki Antoni Górecki Antoni Górecki Antoni Górecki Bogumił Feliks Górecki Ignacy Górecki Ignacy Aleksander Roman Górecki Ignacy Olimp Górecki Jan Górecki Józef Górecki Józef Ignacy Aleksander Górecki Paweł Górecki Roman Leon Górecki Roman Leon Górecki Walery Kazimierz Górecki Wincenty Górecki Władysław Andrzej Górecki Wojciech Górelski Karol Górka Aniela Górka Aniela Górka Antoni Górka Emilia Górka Jakub Górka Jakub Górka Józef Górka Józef Franciszek Górka Kajetan Górka Maryanna Górka Wawrzyniec Górlicka Kunegunda Górlicki Józef Górna Maryanna Górna Michalina Karolina Górna Zofia Górnicka Górnicka Karolina Górnicka Małgorzata Górnicka Maryanna Górnicka Rozalia Górnicka Tekla Górnicki Adam Górnicki Feliks Górnicki Franciszek Górnicki Jan Górnicki Jan Karol Górnicki Józef Górnicki Józef Górnicki Teofil Górnicki Walenty Górnicki Wojciech Górnicki Wojciech Górnik Antoni Górnik Antoni Górnik Augustyn Górnik Augustyn Górnik Franciszek Górnik Franciszek Górnik Franciszka Górnik Józef Górnik Józef Górnik Józef Kalasanty Górnik Maryanna Górnik Mateusz Górnik Stanisław Górnik Stanisław Górnik Tomasz Górny Filip Górska Agnieszka Górska Aniela Górska Aniela Maryanna Górska Anna Górska Antonina Górska Aurelia Górska Bronisława Górska Eleonora Anastazja Górska Franciszka Górska Franciszka Aleksandra Górska Hieronima Górska Hieronima Górska Jadwiga Górska Józefa Górska Józefa Górska Józefa Górska Józefa Górska Julia Górska Karolina Górska Kunegunda Górska Leokadia Maryanna Górska Ludwika Maryanna Górska Magdalena Górska Małgorzata Górska Małgorzata Górska Maryanna Górska Maryanna Górska Maryanna Górska Maryanna Górska Maryanna Waleria Górska Paulina Górska Urszula Górska Waleria Górska Waleria Górska Wiktoria Górska Wiktoria Ewa Górska Zofia Górski Alfons Górski Antoni Górski Antoni Górski Antoni Górski Antoni Górski Antoni Józef Górski Barnaba Aleksander Górski Benedykt Filip Górski Bogumił Górski Edward Górski Edward Maksymilian Górski Franciszek Górski Ignacy Górski Ignacy Górski Ignacy Górski Ignacy Górski Jakub Górski Jan Górski Jan Górski Jan Nepomucen Górski Józef Górski Julian Górski Ludwik Górski Maciej Ignacy Górski Mikołaj Górski Mochał Górski Paweł Górski Paweł Górski Romuald Górski Stanisław Górski Stanisław Kazimierz Górski Stefan Górski Stefan Michał Górski Szymon Górski Teofil Wincenty Górski Walenty Górski Walenty Górski Wincenty Górski Wincenty Górski Władysław Gózdz Feliks Gózdz Tekla Góźdź Góźdź Adam Góźdź Adam Góźdź Adam Góźdź Aleksander Góźdź Andrzej Góźdź Andrzej Góźdź Antoni Góźdź Antoni Góźdź Antonina Góźdź Antonina Góźdź Franciszek Góźdź Ignacy Góźdź Jan Góźdź Jan Góźdź Jan Góźdź Jan Góźdź Józef Góźdź Józef Góźdź Józef Góźdź Józefa Góźdź Karolina Góźdź Kasper Góźdź Katarzyna Góźdź Kazimiera Góźdź Leon Góźdź Ludwik Góźdź Ludwik Góźdź Marcin Góźdź Maryanna Góźdź Maryanna Góźdź Maryanna Góźdź Maryanna Góźdź Maryanna Góźdź Maryanna Góźdź Monika Góźdź Paweł Góźdź Szczepan Góźdź Szczepan Góźdź Tekla Góźdź Tekla Góźdź Zofia Góżdź Jan Góżdź Stanisław Góżdź Szczepan Grab Jan Grabarczyk Antoni Grabarczyk Jan Grabarczyk Karol Grabarz Jan Grabczyńska Katarzyna Grabczyński Walenty Grabicki Piotr Grabiec Andrzej Grabik Bolesław Grabik Jadwiga Grabik Jan Grabik Stanisław Grabińska Marcyanna Grabińska Maryanna Grabińska Tekla Grabiński Jakub Grabka Walenty Grabkowska Agnieszka Grabkowska Karolina Jadwiga Grabkowska Maryanna Grabkowska Maryanna Grabkowska Maryanna Grabkowska Maryanna Grabkowska Maryanna Zofia Grabkowska Tekla Grabkowska Wiktoria Grabkowska Wiktoria Grabkowski Aleksander Grabkowski Aleksander Grabkowski Antoni Grabkowski Dionizy Dominik Grabkowski Józef Grabkowski Józef Grabkowski Marcib Grabkowski Marcin Grabkowski Mateusz Grabkowski Michał Grabkowski Piotr Grabkowski Piotr Grabkowski Stanisław Grabkowski Stanisław Grablewska Maryanna Graboski Woyciech Grabowiec Wiktoria Grabowiecki Antoni Hipolit Grabowska Grabowska Grabowska Agnieszka Grabowska Anna Grabowska Anna Grabowska Anna Grabowska Antonina Grabowska Antonina Grabowska Barbara Grabowska Barbara Grabowska Emilia Grabowska Feliksa Grabowska Florentyna Grabowska Franciszka Grabowska Franciszka Grabowska Franciszka Grabowska Franciszka Grabowska Franciszka Grabowska Franciszka Grabowska Helena Grabowska Jadwiga Grabowska Jadwiga Grabowska Józefa Grabowska Józefa Grabowska Józefa Grabowska Józefa Grabowska Józefa Grabowska Józefa Grabowska Józefa Maryanna Grabowska Julia Grabowska Julianna Grabowska Julianna Stanisława Grabowska Karolina Grabowska Katarzyna Grabowska Katarzyna Józefa Grabowska Małgorzata Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Maryanna Grabowska Michalina Grabowska Salomea Grabowska Salomea Grabowska Stefana Grabowska Stefana Karolina Grabowska Tekla Grabowska Tekla Grabowska Teofila Grabowska Urszula Grabowska Weronika Grabowska Zofia Grabowska Zofia Grabowska Zuzanna Grabowski Grabowski Grabowski Aleksander Grabowski Andrzej Grabowski Antoni Grabowski Antoni Grabowski Antoni Grabowski Antoni Grabowski Antoni Tadeusz Grabowski Edward Stanisław Grabowski Franciszek Grabowski Gustaw Grabowski Ignacy Grabowski Ignacy Grabowski Jakub Grabowski Jakub Grabowski Jan Grabowski Jan Grabowski Jan Grabowski Jan Anastazy Mateusz Grabowski Jan Dukla Grabowski Jan Józef Grabowski Józef Grabowski Józef Grabowski Józef Grabowski Karol Grabowski Kazimierz Grabowski Kazimierz Grabowski Kazimierz Grabowski Kazimierz Stanisław Grabowski Koronat Grabowski Lucjan Grabowski Lucjan Jan Grabowski Ludwik Grabowski Ludwik Grabowski Ludwik Grabowski Ludwik Grabowski Ludwik Grabowski Ludwik Grabowski Marcin Grabowski Mateusz Grabowski Mateusz Grabowski Mateusz Grabowski Mateusz Grabowski Michał Grabowski Michał Grabowski Michał Grabowski Michał Franciszek Grabowski Nikodem Cyprian Grabowski Piotr Grabowski Piotr Grabowski Piotr Stanisław Grabowski Rafał Franciszek Grabowski Stanisław Grabowski Stanisław Grabowski Stanisław Grabowski Stefan Grabowski Stefan Dominik Grabowski Szczepan Grabowski Szymon Grabowski Wiktor Grabowski Wincenty Grabowski Władysław Romuald Maryan Piotr Grabowski Włodzimierz Juliusz Grabowski Wojciech Mieczysław Grabowski Zygmunt Grabowski Zygmunt Alfons Maurycy Grabski Leon Grabski Leon Grabski Tomasz Grabuszewski Antoni Gracienska Maryanna Katarzyna Graczka Tekla Gradkowska Tekla Gradkowska Wiktoria Gradkowski Andrzej Gradow Antonina Gradow Maciej Gradow Maryanna Gradowska Antonina Gradowski Jakub Gradowski Roman Grafik Adam Grafik Adam Szczepan Grafik Franciszek Grafik Grzegorz Józef Grafik Józef Grafik Józef Grafik Józef Kalasanty Grafik Józefa Grafik Katarzyna Grafik Michał Grafik Michał Grafik Michał Aleksander Grafik Stefan Grafik Stefan Rajmund Gragorczyk Magdalena Gragorczyk Paulina Grajcar Kazimierz Grajewski Józef Grajm Ignacy Gralczyk Józef Gramczuk Wincenty Granat Agata Granat Agnieszka Granat Andrzej Granat Ludwika Karolina Granat Maryanna Granat Maryanna Granat Stanisław Grandlach Wincenty Granek Klara Granica Granica Gras Maryanna Grasik Franciszek Grasman Józef Gratkowska Julianna Gratkowska Łucja Gratkowska Salomea Gratkowska Salomea Gratkowska Teresa Gratkowska Wiktoria Gratkowski Antoni Gratkowski Feliks Gratkowski Feliks Gratkowski Franciszek Gratkowski Jędrzej Gratkowski Mateusz Gratkowski Szymon Gratowski Jan Grayper Anna Grayper Stanisław Grayselmajer Jan Grąbalska Zofia Grądziel Roman Jacek Grebler Jan Augustyn Grebler Karolina Grebner Tekla Terassa Grebsok Leon Grechtal Domnik Greczowa Teressa Greglówna Agnieszka Gregor Ewa Gregor Julian Gregor Karol Gregorczyk Agnieszka Gregorczyk Andrzej Gregorczyk Aniela Gregorczyk Aniela Gregorczyk Anna Gregorczyk Antoni Gregorczyk Antoni Gregorczyk Franciszka Gregorczyk Franciszka Gregorczyk Jan Gregorczyk Jan Gregorczyk Jan Gregorczyk Joachim Stanisław Gregorczyk Józef Gregorczyk Józef Gregorczyk Józef Gregorczyk Józef Gregorczyk Józef Gregorczyk Karol Gregorczyk Katarzyna Gregorczyk Kazimierz Gregorczyk Kazimierz Gregorczyk Kazimierz Aleksander Gregorczyk Ludwik Gregorczyk Ludwik Gregorczyk Łukasz Gregorczyk Magdalena Gregorczyk Magdalena Gregorczyk Marcin Gregorczyk Marcin Gregorczyk Marcyanna Gregorczyk Maryanna Gregorczyk Maryanna Gregorczyk Maryanna Gregorczyk Maryanna Gregorczyk Maryanna Gregorczyk Maryanna Antonina Gregorczyk Michał Gregorczyk Paulina Gregorczyk Paweł Gregorczyk Stanisław Gregorczyk Stanisław Gregorczyk Szymon Gregorczyk Szymon Gregorczyk tekla Gregorczyk Teressa Gregorczyk Tomasz Gregorczyk Wincenty Gregorowicz Stanisława Gregory Józef Gregulski Józef Grejm Katarzyna Grejner Wilhelmina Grejner Zygmunt Grela Franciszek Grela Maryanna Grela Paweł Grela Wawrzyniec Grela Wincenty Grella Maryanna Grembosz Walenty Grenda Michał Greyman Idesa Greyner Roch Gręda Roch Grędzińska Agnieszka Grincwaig Mosiek Grink Maryanna Salomea Grobala Julianna Grobala Sebastyan Grobicka Bronisława Maryanna Grobicka Rozalia Grobicki Andrzej Grobicki Piotr Stefan Grobicki Zygmunt Kazimierz Grobiecki Andrzej Grobla Maryanna Grobniak Małgorzata Grochala Maryanna Grochala Stanisław Grocholski Jan Grocholski Jan Grocholski Józef Grocholski Marcin Grochowalska Antonina Grochowska Anna Grochowska Justyna Grochowska Karolin Grochowski Grochowski Franciszek Grochowski Michał Grochowski Michał Antoni Grochowski Wawrzyniec Grochólska Anna Grochólska Maryanna Grochólski Andrzej Grochólski Jakub Grochólski Józef Benedykt Grochulska Aniela Joanna Grochulska Antonina Grochulska Barbara Grochulska Barbara Grochulska Barbara Grochulska Franciszka Grochulska Franciszka Grochulska Franciszka Grochulska Józefa Grochulska Józefa Grochulska Justyna Grochulska Katarzyna Grochulska Katarzyna Grochulska Katarzyna Grochulska Ludwika Grochulska Maryanna Grochulska Maryanna Grochulska Maryanna Grochulska Maryanna Grochulska Maryanna Grochulska Maryanna Grochulska Maryanna Grochulska Maryanna Grochulska Rozalia Grochulska Rozalia Grochulska Wiktoria Grochulska Zofia Grochulska Zofia Grochulska Zofia Grochulski Andrzej Grochulski Andrzej Grochulski Andrzej Grochulski Franciszek Grochulski Franciszek Grochulski Franciszek Grochulski Ignacy Grochulski Ignacy Grochulski Jakub Grochulski Jakub Grochulski Jakub Grochulski Jakub Grochulski Jan Grochulski Jan Grochulski Jan Grochulski Józef Grochulski Kazimierz Grochulski Klemens Grochulski Ludwik Grochulski Ludwik Grochulski Marcin Grochulski Michał Grochulski Michał Grochulski Michał Grochulski Michał Grochulski Michał Grochulski Paweł Grochulski Paweł Grochulski Paweł Grochulski Piotr Grochulski Piotr Grochulski Stanisław Grochulski Stanisław Grochulski Walenty Grochulski Wincenty Grochulski Wincenty Grochulski Woyciech Grochulski Woyciech Grochulski Zygmunt Grochulski Zygmunt Grocińska Maryanna Grod Roman Józef Grodecka Aniela Grodecka Eleonora Konstancja Grodecka Józefa Grodecka Teofila Julianna Grodecki Adam Jan Grodecki Adam, Jan Grodecki Antoni Grodecki Stanisław Leopold Grodkowska Barbara Grodkowska Barbara Grodkowska Barbara Grodkowska Julianna Grodkowski Andrzej Grodkowski Karol Grodkowski Szymon Grodzi Jan Antoni Grodzicka Katarzyna Grodzicka Wiktoria Grodzicki Marcin Karol Grodzicki Mikołaj Grodzicki Zefiryn Grodziecka Wiktoria Grodziecki Zefiryn Grodzieński Józef Grodzki Franciszek Grogulski Józef Gromadzka Franciszka Gromadzka Jędrzejowa Gromczyk Aniela Gromek Józef Gromek Józef Gromek Józef Gromek Józefa Gromek Józefa Gromek Kacper Gromek Paulina Gromek Tomasz Gromennowicz Dawid Gromlewska Franciszka Barbara Gromnicka Franciszka Gromska Agnieszka Gromska Agnieszka Gromska Agnieszka Gromska Antonina Gromska Antonina Gromska Józefa Gromska Józefa Gromska Katarzyna Gromska Maryanna Gromska Maryanna Gromska Maryanna Gromska Maryanna Gromski Andrzej Gromski Andrzej Gromski Antoni Gromski Franciszek Gromski Franciszek Gromski Jan Gromski Jan Gromski Józef Gromsz Ludwik Gronek Agnieszka Gronek Agnieszka Gronek Aniela Gronek Emilia Gronek Franciszka Gronek Franciszka Gronek Jozef Gronek Katarzyna Gronek Maryanna Gronek Maryanna Gronek Maryanna Gronek Paulina Gronek Szymon Gronek Szymon Gronek Szymon Groner Julianna Gronkiewicz Henryk Gronkiewicz Józef Gronkiewicz Marcelli Gronkiewicz Roman Gronkoski Kasper Gronkowska Agnieszka Gronkowska Agnieszka Gronkowska Agnieszka Gronkowska Anastazja Gronkowska Anastazja Gronkowska Antonina Gronkowska Brygida Gronkowska Eleonora Gronkowska Franciszka Gronkowska Franciszka Gronkowska Katarzyna Gronkowska Katarzyna Gronkowska Katarzyna Gronkowska Maryanna Gronkowska Maryanna Gronkowska Maryanna Gronkowska Maryanna Gronkowska Maryanna Gronkowska Rozalia Józefa Gronkowska Tekla Gronkowska Wiktoria Gronkowska Zofia Gronkowski Andrzej Gronkowski Andrzej Gronkowski Andrzej Gronkowski Andrzej Gronkowski Feliks Gronkowski Józef Gronkowski Kacper Gronkowski Karol Gronkowski Karol Gronkowski Kasper Gronkowski Kazimierz Gronkowski Kazimierz Gronkowski Michał Gronkowski Michał Gronkowski Mikołaj Gronkowski Mikołaj Gronkowski Pioyt Gronkowski Roch Gronkowski Szymon Gronkowski Tomasz Gronkowski Tomasz Gronkowski Walenty Gronkowski Wojciech Gronostaj Apolonia Gronowska Antonina Gronowska Czesława Prakseda Tekla Gronowska Salomea Gronowski Józef Gronowski Wawrzyniec Gronowski Wawrzyniec Gronowski Władysław Gronr Franciszek Ksawery Jędrzej Gront Franciszka Gront Magdalena Gront Maryanna Gront Tomasz Grontkiewicz Franciszek Ksawery Grontkiewicz Jadwiga Teresa Grontkiewicz Jadwiga Teressa Grontkiewicz Jan Grontkiewicz Jan Tomasz Grontkiewicz Józef Karol Grontkiewicz Leonarda Grontkowska Wiktoria Grontowicz Andrzej Tomasz Grontowicz Franciszek Antoni Grontowicz Jan Antoni Grontowicz Jan Józef Grontowicz Józef Grontowicz Józef Kalasanty Franciszek Grontowicz Leonarda Katarzyna Anastazja Grontowicz Maryanna Grontowicz Maryanna Agnieszka Grontowicz Michał Grontowicz Michał Franciszek Grontowicz Regina Grontowicz Tomasz Karol Grontowicz Wiktoria Grontowska Franciszka Gronwald Maryanna Groński Franciszek Gros Afolf Franciszek Gros Jan Tomasz Grosberg Mortka Grosfel Sura Grosfeld Ester Gross Ambroży Antoni Gross Ferdynand Gross Ferdynand Stanisław Gross Franciszek Gross Wincenty Gross Woyciech Grot Antonina Grot Apolonia Grot Jakub Grot Józefa Grot Karol Grot Maciej Grot Maryanna Grot Maryanna Grot Szczepan Grot Urszula Grotchaus Eustachy Grotek Karol Groth Andrzej Grotkowska Antonina Grotkowska Józefa Grotkowska Józefa Grotkowska Julianna Grotkowska Łucja Grotkowska Maryanna Grotkowska Maryanna Grotkowska Teresa Grotkowski Dominik Antoni Grotkowski Franciszek Grotkowski Franciszek Grotkowski Franciszek Grotkowski Jakub Grotkowski Jan Grotkowski Kazimierz Grotkowski Szymon Grotkowski Szymon Grotkowski Szymon Grotowska Maryanna Grott Antoni Grott Antoni Grott Antoni Jan Grott Antoni Wincenty Grott Jan Grott Józef Grott Józefa Grott Karol Grott Maryanna Growalska Grozer Jan Grozner Jan Grozner Rozalia Groździewski Paweł Grubala Antoni Grubala Julianna Grubala Zofia Grubiński Mateusz Gruda Elżbieta Grudnicki Kazimierz Grudnik Andrzej Grudzicki Tomasz Grudziel Antoni Grudziel Józef Kazimierz Grudzień Anna Grudzień Anna Grudzień Antoni Grudzień Antonina Grudzień Barbara Grudzień Franciszka Grudzień Franciszka Grudzień Józef Grudzień Katarzyna Grudzień Katarzyna Grudzień Maciej Grudzień Maryanna Grudzień Maryanna Grudzień Petronella Grudzień Tekla Grudzień Woyciech Grudzień Woyciech Grudzień Zofia Grudzieńska Aleksandra Grudzieńska Antonina Grudzieńska Maryanna Grudzieński Ignacy Grudzieński Wincenty Julian Franciszek Grudzińska Grudzińska Antonina Grudzińska Antonina Karolina Grudzińska Elżbieta Grudzińska Ewa Grudzińska Florentyna Grudzińska Franciszka Grudzińska Halina Grudzińska Helena Grudzińska Helena Józefa Grudzińska Honorata Anna Grudzińska Józefa Katarzyna Grudzińska Karolina Grudzińska Karolina Eleonora Grudzińska Ludwika Grudzińska Marcella Florentyna Grudzińska Marcyanna Antonina Grudzińska Maryanna Grudzińska Maryanna Grudzińska Maryanna Grudzińska Maryanna Grudzińska Maryanna Rozalia Grudziński Grudziński Grudziński Alekander Grudziński Antoni Witalis Grudziński Jan Piotr Grudziński Józef Grudziński Józef Grudziński Józef Grudziński Józef Grudziński Józef Grudziński Lucjan Jan Grudziński Marcin Grudziński Piotr Łukasz Feliks Grudziński Stanisław Grudziński Szymon Grudziński Teodor Grudziński Walenty Grudziński Wawrzyniec Grudziński Władysław Teofil Grudziński Władysław Witalis Grula Karolina Grunik Anna Katarzyna Grunkoski Jakub Grunkowska Antonina Gruntowicz Andrzej Gruntowicz Andrzej Gruntowicz Anna Gruntowicz Antoni Gruntowicz Antonina Gruntowicz Antonina Katarzyna Gruntowicz Franciszek Gruntowicz Karol Gruntowicz Magdalena Gruntowska Franciszka Grus Franciszek Grus Woyciech Gruss Wincenty Woyciech Gruszczenski Tomasz Gruszczeńska Katarzyna Gruszczeńska Maryanna Franciszka Gruszczeńska Tekla Gruszczeński Jan Gruszczewska Maryanna Gruszczewski Andrzej Gruszczewski Tomasz Gruszczewski Tomasz Gruszczyk Benedykt Gruszczyńska Gruszczyńska Antonina Gruszczyńska Antonina Gruszczyńska Antonina Gruszczyńska Elżbieta Gruszczyńska Franciszka Gruszczyńska Franciszka Gruszczyńska Franciszka Gruszczyńska Franciszka Gruszczyńska Franciszka Joanna Gruszczyńska Franciszka Ludwika Gruszczyńska Gertruda Gruszczyńska Helena Gruszczyńska Izabelal Gruszczyńska Józefa Gruszczyńska Józefa Gruszczyńska Katarzyna Gruszczyńska Lucyna Gruszczyńska Małgorzata Gruszczyńska Maryanna Gruszczyńska Maryanna Gruszczyńska Maryanna Gruszczyńska Maryanna Gruszczyńska Urszula Gruszczyńska Urszula Gruszczyńska Wiktoria Gruszczyńska Wilhelmina Gruszczyński Adam Gruszczyński Andrzej Gruszczyński Antoni Gruszczyński Antoni Gruszczyński Antoni Gruszczyński Franciszek Gruszczyński Jan Gruszczyński Jan Chryzostom Gruszczyński Józef Gruszczyński Józef Gruszczyński Józef Gruszczyński Józef Gruszczyński Józef Gruszczyński Karol Gruszczyński Kazimierz Gruszczyński Kazimierz Gruszczyński Kazimierz Gruszczyński Kazimierz Gruszczyński Mikołaj Gruszczyński Mikołaj Gruszczyński Mikołaj Gruszczyński Stanisław Gruszczyński Stenisław Gruszczyński Szymon Gruszczyński Wiktor Gruszczyński Wiktor Gruszczyński Wincenty Gruszczyński Władysław Gruszecka Maryanna Gruszecki Wawrzyniec Gruszecki Wawrzyniec Gruszecki Woyciech Gruszewski Woyciech Gruszka Jan Gruszka Józef Gruszka Józefa Gruszka Maryanna Gruszka Stanisław Gruszka Tekla Gruszkowski Karol Gruszkowski Korneliusz Gruszyński Jan Grutkowski Antoni Grutkowski Marcin Grutyński Jan Grybler Angela Helena Grycyński Adam Gryger Emilia Grygiel Andrzej Grygiel Katarzyna Grygiel Marcyanna Gryglewicz Maryanna Gryglewska Julia Grylewicz Maryanna Gryncwaig Mosiek Grynszwaig Sora Grytz Józef Gryuszczyńska Katarzyna Gryz Łukasz Gryza Maryanna Gryzek Teodor Gryzów Józef Grzankowski Feliks Grzaszczyński Paweł Grządzel Paweł Grządziel Józef Grzebialski Franciszek Grzeczkowski Wojciech Grzeczmal Jan Grzegorczyk Agnieszka Grzegorczyk Andrzej Grzegorczyk Florjan Grzegorczyk Ignacy Grzegorczyk Jan Grzegorczyk Jędrzej Grzegorczyk Józef Grzegorczyk Kazimierz Grzegorczyk Ludwika Grzegorczyk Łukasz Grzegorczyk Paulin Grzegorczyk Teresa Grzegorczyk Tomasz Grzegorczyk Walenty Grzegorczyk Walenty Grzegorczyk Wiktoria Grzegorzewska Helena Grzegorzewska Karolina Grzegorzewska Zofia Grzegorzewski Konstanty Michał Grzegorzewski Leon Grzegorzewski Mateusz Grzegoski Leon Grzegowski Feliks Grzela Maryanna Grzelak Domicella Grzelka Franciszka Grzesiak Agnieszka Grzesiak Wawrzyniec Grzeszczak Karol Grzeszczak Wincenty Grzeszczeńska Katarzyna Grzeszczyk Franciszek Grzeszczyk Katarzyna Grzeszczyński Józef Grzeszkowicz Maryanna Grześkiewicz Katarzyna Grześkiewicz Maryanna Grzewińska Katarzyna Barbara Grzęda Maryanna Grzęda Paweł Grzędziela Brygida Grzonkowska Tekla Grzyb Antoni Grzyb Feliks Grzyb Józefa Grzyb Katarzyna Grzyb Magdalena Grzyb Maryanna Grzyb Maryanna Grzyb Stanisław Grzyb Stanisław Grzyb Wawrzyniec Grzyb Wiktoria Grzyb Zofia Grzybek Jozefa Grzybek Maryanna Grzyboski Andrzej Grzyboski Józef Grzybowicz Maryanna Grzybowska Agata Grzybowska Agnieszka Grzybowska Anna Grzybowska Anna Grzybowska Antonina Grzybowska Antonina Grzybowska Antonina Grzybowska Antonina Grzybowska Balbina Grzybowska Balbina Maryanna Grzybowska Elżbieta Grzybowska Elżbieta Grzybowska Emilia Grzybowska Emilia Maryanna Grzybowska Euzebia Adelajda Ewa Grzybowska Franciszka Grzybowska Franciszka Grzybowska Franciszka Grzybowska Franciszka Grzybowska Franciszka Justyna Grzybowska Hieromina Anna Grzybowska Józefa Grzybowska Józefa Grzybowska Julia Grzybowska Julia Grzybowska Katarzyna Grzybowska Kunegunda Grzybowska Kunegunda Grzybowska Łucja Grzybowska Łucja Grzybowska Łucja Grzybowska Łucja Grzybowska Małgorzata Grzybowska Małgorzata Grzybowska Małgorzata Grzybowska Maryanna Grzybowska Maryanna Grzybowska Maryanna Grzybowska Maryanna Grzybowska Maryanna Grzybowska Maryanna Grzybowska Maryanna Rozalia Grzybowska Prakseda Grzybowska Prakseda Marya Magdalena Grzybowska Stefania Bohdana Grzybowska Tekla Grzybowska Tekla Grzybowski Aleksander Grzybowski Aleksander Grzybowski Andrzej Grzybowski Andrzej Grzybowski Andrzej Grzybowski Andrzej Grzybowski Antoni Grzybowski Antoni Grzybowski Antoni Grzybowski Antoni Grzybowski Antoni Grzybowski Franciszek Grzybowski Franciszek Grzybowski Franciszek Grzybowski Franciszek Grzybowski Franciszek Tomasz Grzybowski Jan Grzybowski Jan Grzybowski Jan Grzybowski Jan Grzybowski Jan Grzybowski Jan Grzybowski Jan Grzybowski Jan Grzybowski Jan Chryzostom Grzybowski Jan Józef Grzybowski Jan Kanty Grzybowski Jędrzej Grzybowski Józef Grzybowski Józef Grzybowski Józef Grzybowski Józef Grzybowski Józef Grzybowski Józef Grzybowski Józef Grzybowski Józef Kalasanty Grzybowski Julian Grzybowski Julian Daniel Grzybowski Kazimierz Grzybowski Kazimierz Ryszard Grzybowski Ludwik Feliks Grzybowski Maciej Grzybowski Marcelli Stanisław Grzybowski Marcin Grzybowski Michał Grzybowski Michał Grzybowski Mikołaj Grzybowski Paweł Grzybowski Paweł Grzybowski Paweł Grzybowski Piotr Grzybowski Piotr Paweł Grzybowski Stanisław Antoni Grzybowski szymon Grzybowski szymon Grzybowski Szymon Grzybowski Tomasz Grzybowski Tomasz Grzybowski Walenty Grzybowski Wincenty Marian Grzybowski Wojciech Grzybowski Woyciech Grzybowski Woyciech Grzybowski Woyciech Grzymała Katarzyna Grzymałek Benedykt Grzymski Ignacy Grzyp Józefa Grzywa Helena Grzywa Tomasz Grzywacz Agnieszka Grzywacz Błażej Grzywacz Franciszka Grzywacz Franciszka Grzywacz Helena Grzywacz Jan Grzywacz Katarzyna Grzywacz Katarzyna Grzywacz Kazimierz Grzywacz Maryanna Grzywacz Maryanna Grzywacz Maryanna Grzywacz Petronella Grzywacz Stanisław Grzywaczewska Anna Grzywaczewska Karolina Grzywaczewska Katarzyna Grzywaczewska Klementyna Grzywaczewska Maryanna Grzywaczewski Karol Józef Wiktor Grzywaczewski Kazimierz Grzywaczyk Antoni Gszell Adam Sczepan Gublicki Walenty Gubutowski tomasz Guczewicz Kataryna Guczkowska Antonina Guczkowski Stanisław Gudarecki Stanisław Gudkowicz Szmul Guerard Franciszka Józefa Guertin Amelia Gugała Jan Guirard Franciszek Gula Józefa Gula Marcin Gulda Joanna Paulina Guldberg Izrael Guldstein Leyzor Izrael Guldstein Nycha Łaja Gulina Michał Guliniak Maryanna Gulinowa Agnieszka Gulińska Elżbieta Gulińska Katarzyna Gulińska Stanisława Guliński Antoni Guliński Antoni Guliński Stanisław Guliński Tytus Gulstein Jenta Guła Adam Gumowski Kazimierz Antoni Julian Gumowski Stanisław Gumulińska Józefa Gumuliński Julian Gumuła Józef Gumuła Wincenty Gurasiewicz Antonina Gurasiewicz Antonina Gurasiewicz Franciszka Gurasiewicz Jadwiga Gurasiewicz Józefa Gurasiewicz Józefa Gurasiewicz Karolina Gurasiewicz Karolina Gurasiewicz Katarzyna Gurasiewicz Katarzyna Gurasiewicz Kazimierz Gurasiewicz Małgorzata Gurasiewicz Maryanna Gurasiewicz Maryanna Gurasiewicz Maryanna Gurasiewicz Salomea Gurasiewicz Tomasz Gurasiewicz Walenty Guraszewicz Antoni Guraszewicz Jędrzej Guraszewicz Małgorzata Guraszewicz Małgorzata Guraszewicz Tekla Guraziewicz Małgorzata Guraziewicz Wiktoria Ewa Guraziewicz Wincenty Gurba Maryanna Gurc Wiktoria Gurczyński Antoni Gurczyński Piotr Gurczyński Walenty Gurderski Jan Gurecka Józefa Filipina Gurecka Katarzyna Gurecki Franciszek Gurecki Franciszek Gurecki Woyciech Gurkis Kazimierz Gurlicki Bartłomiej Gurlicki Jan Gurlicz Antoni Franciszek Gurliński Gurniak Paweł Gurnicka Elżbieta Gurnik Andrzej Gurnik Małgorzata Gurnivki Wojciech Teofil Gurska Aniela Gurska Jadwiga Gurska Salomea Gurska Teresa Gurski Antoni Gurski Ksawery Gurzyńska Katarzyna Gusdz Józef Guse Ignacy Guse Walenty Gusińska Maryanna Gusiński Kazimierz Guslowicz Reyza Gusłowska Maryanna Gusmanowa Hoisa Gustowska Anastazja Gustowska Balbina Gustowska Cecylia Waleria Gustowska Karolina Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Gustowska Maryanna Katarzyna Gustowska Paulina Gustowska Paulina Apollonia Gustowska Petronela Gustowski Błażej Gustowski Jan Gustowski Jan Gustowski Kazimierz Stefan Gustowski Michał Gustowski Stanisław Gustowski Szymon Gustowski Tomasz Józef Gustowski Walenty Gustowski Walenty Józef Gustowski Wincenty Gustowski Woyciech Gustowski Woyciech Guszyński Maciej Guść Jadwiga Guść Katarztna Guść Tekla Gut Walenty Gutaszewski Franciszek Gutkiewicz Maryanna Gutkiewicz Piotr Gutkowicz Pesla Gutkowska Franciszka Gutkowska Franciszka Gutkowska Franciszka Józefa Teressa Gutkowska Katarzyna Gutkowska Katarzyna Gutkowska Marcyanna Gutkowska Monika Zofia Gutkowska Tekla Gutkowski Feliks Gutkowski Franciszek Gutkowski Józef Gutkowski Józef Gutkowski Leon Gutkowski Piotr Gutkowski Tomasz Gutkowski Tomasz Gutkowski Wincenty Gutman Mendel Gutmanowicz Gitla Gutmanowicz Hinda Gutmanowicz Leybus Gutmanowicz Szandla Gutmanowiczowna Maryannka Gutowska Antonina Gutowska Apolinia Gutowska Franciszka Gutowska Konstancja Gutowska Konstancja Gutowska Magdalena Gutowska Maryanna Gutowska Maryanna Gutowska Maryanna Franciszka Gutowska Rozalia Gutowska Tekla Gutowska Teresa Gutowski Antoni Gutowski Antoni Gutowski Benedykt Gutowski Franciszek Gutowski Józef Gutowski Józef Gutowski Józef Gutowski Józef Gutowski Józef Gutowski Marcin Gutowski Mikołaj Jan Gutowski Seweryn Gutowski Stanisław Gutowski Stanisław Gutowski Stanisław Jan Gutowski Wawrzyniec Gutowski Wincenty Gutowski Wincenty Gutowski Wojciech Gutowski Woyciech Gutowski Woyciech Guttmann Julian Franciszek Adam Guz Antonina Guza Franciszka Guza Józef Guza Maryanna Guza Paweł Guza Szymon Guza Wojciech Guza Zofia Guza Zofia Guzek Wawrzyniec Guzer Franciszka Guzieńska Róża Guzieński Andrzej Guzieński Antoni Guzieński Jan Guzieński Józef Guzieński Kacper Guzieński Stanisław Guzieński Tomasz Guzieński Woyciech Guziewicz Antoni Guziewicz Franciszek Guziewicz Franciszek Guziewicz Franciszek Konstanty Guziewicz Franciszka Guziewicz Franciszka Maryanna Guziewicz Jacenty Guziewicz Karol Guziewicz Katarzyna Guziewicz Katarzyna Guziewicz Ludwika Guziewicz Ludwika Guziewicz Ludwika Guziewicz Ludwika Guziewicz Maryanna Guziewicz Natalia Guziewicz Natalia Guziewicz Stanisław Guziewicz Stanisław Piotr Guziewicz Tekla Guziewicz Urszula Guziewicz Wojciech Guziewski Szymon Guzik Guzik Antoni Guzik Jan Guzik Tefila Guzik Tekla Guzik Wincenty Guzik Wincenty Guzikowski Mikołaj Józef Guziniec Jan Guzinska Agnieszkia Guzinska Maryanna Guzinski Antoni Guzinski Antoni Piotr Guzinski Bartłomiej Guzinski Tomasz Guzińska Agnieszka Guzińska Agnieszka Guzińska Agnieszka Guzińska Anna Guzińska Anna Guzińska Bregida Guzińska Karolina Guzińska Karolina Guzińska Karolina Guzińska Karolina Guzińska Katarzyna Guzińska Katarzyna Guzińska Katarzyna Guzińska Katarzyna Guzińska Katarzyna Guzińska Magdalena Guzińska Magdalena Guzińska Maryanna Guzińska Maryanna Guzińska Maryanna Guzińska Maryanna Guzińska Maryanna Guzińska Maryanna Guzińska Maryanna Guzińska Rozalia Guzińska Tekla Guzińska Tekla Guzińska Tekla Guzińska Teodozja Guzińska Waleria Guzińska Wiktoria Guzińska Wiktoria Maryanna Guziński Andrzej Guziński Andrzej Guziński Andrzej Guziński Andrzej Guziński Antoni Guziński Bartłomiej Guziński Granciszek Guziński Jan Guziński Józef Guziński Józef Guziński Karol Guziński Kazimierz Guziński Michał Guziński Michał Guziński Piotr Guziński Piotr Guziński Piotr Guziński Piotr Celestyn Guziński Stanisław Guziński Szymon Guzleński Franciszek Guzmann Aniela Guzo Antoni Guzosiewicz Jadwiga Guzoski Karol Guzowska Agata Guzowska Agata Guzowska Franciszka Joanna Guzowska Helena Guzowska Helena Guzowska Helena Guzowska Helena Guzowska Katarzyna Guzowska Małgorzata Guzowska Maryanna Guzowska Maryanna Guzowska Stanisława Guzowska Tekla Guzowska Zofia Guzowski Andrzej Guzowski Jan Guzowski Jan Guzowski Józef Guzowski Karol Guzowski Ksawery Guzowski Piotr Guzowski Piotr Guzowski Wincenty Guzowski Wincenty Guzowski Wincenty Gwadera Barbara Gwaderzańska Maryanna Gwalbert Jan Gwarda Józefa Gwardiak Walenty Gwarek Franciszka Gwiazdowska Maryanna Gwiaździński Ludwik Gwizd Maryanna Gwizdowska Elżbieta Gwizdziak Jan Gwiżd Wojciech Gwodz Błażej Gwodz Wawrzyniec Gwozdecki Dymitr Gwozdz Anna Gwozdzikowska Urszula Gwozdź Józef Gwoździkwoska Anna Gwoźdź Dorota Gwoźdź Franciszka Gwoźdź Maryanna Gwoźdź Maryanna Gwożdz Anna Gwożdz Magdalena Gwóźdź Aniela Gwóźdź Franciszek Gwóźdź Franciszka Gwóźdź Franciszka Gwóźdź Ignacy Gwóźdź Ignacy Gwóźdź Ignacy Gwóźdź Jan Gwóźdź Józefa Gwóźdź Karol Gwóźdź Katarzyna Gwóźdź Katarzyna Gwóźdź Magdalena Gwóźdź Magdalena Gwóźdź Maryanna Gwóźdź Maryanna Gwóźdź Stanisław Gwóźdź Szczepan Gwóźdź Tomasz Gwóźdź Tomasz Gwóźdź Wincenty Gwóźdż Wincenty Gwóżdź Julianna Gzel Gzel Gzel Elzbieta Gzel Konstancja Gzell Anna Gzell Anna Gzell Ignacy Gzell Maryanna Gzell Michalina Gzell Piotr Gzell Roman Gzell Sebastian Gzowska Ludwika Gzowska Ludwika Gzowska Maryanna Gzowska Maryanna Gzowski Ksawery Gzowski Michał Gzowski Michał Gzyms Gzyms Adam Gzyms Antoni Gzyms Maryanna Haber Albin Maciej Adam Haber Aleksandra Haber Czesław Ignacy Haber Florentyna Haber Florentyna Haber Jan Haber Józef Haber Kamilla Pelagia Haber Katarzyna Józefa Haber Klemens Haber Maciej Teofil Haber Małgorzata Haber Maryanna Haber Maryanna Haber Rozalia Haber Rozalia Franciszka Haber Scholastyka Haber Tekla Haber Tekla Haber Tekla Haber Woyciech Haber Woyciech Haberfeld Franciszek Haberfeld Józed Haberfeld Julian Franciszek Haberkant Gustaw Adam Haberkant Tekla Józefa Haberman Franciszek Haberman Petronela Habermann Julian Franciszek Habremann Aleksander Habreska Maryanna Habros Rozalia Habrylak Habrylak Walenty Hachaj Karolina Hachaj Karolina Maryanna Hachulski Franciszek Ksawery Hachurska Emilia Hachurski Wojciech Hackiel Magdalena Haczyński Marcin Hadwig Gertruda Hadycki Leopold Tomasz Haff Joanna Haff Seweryn Haier Justyna Stanisława Haimowa Cyrla Haimowicz Abraham Haimowicz German Haimowicz Jakub Haimowicz Jozyk Haimowicz Szlama Haimowiczowna Liba Haimowiczowna Sora Haimowna Cyna Haimuwna Perle Haimuwna Resia Hajda Aleksy Hajduk Andrzej Hajdukiewicz Kunegunda Hajkowska Anna Hajkowska Antonina Hak Kanty Hakiel Eleonora Konstancja Hakiel Jan Grzegorz Hakiel Maryanna Magdalena Hakierbaum Uszer mendel Halat Jan Halauz Józef Halbram Łaja Haliburton Aleksander Stanisław Halicz Jan Halik Anna Halik Anna Magdalena Halik Ignacy Halik Maryanna Halik Salomea Halik Stanisław Halik Stanisław Józef Halik Weronika Halik Weronika Hała Jan Hała Małgorzata Hała Stanisław Hałudziński Jacenty Hamera Jan Hamerman Leybus Izrael Hamerska Franciszka Hamerska Marianna Hamerska Maryanna Hamerski Marcelli Hamulecka Julia Feliksa Handlowicz Mosiek Hanke Katarzyna Hankiewicz Franciszek Michał Hankiewicz Julia Helena Hankiewicz Karolina Maryanna Hankiewicz Maryanna Tekla Hanus Ignacy Hanus Ignacy Piotr Hanus Józef Hanus Michalina Hanus Michał Harabarzewski Franciszek Harabaszewska Helena Julianna Harabaszewska Julia Harabaszewska Katarzyna Agnieszka Harabaszewska Rozalia Harabaszewski Jakub Harasymowicz Marcin Harbaszewska Katarzyna Harbaszewska Konstancja Harbaszowski Jakub Ignacy Harbiński Andrzej Harchół Józefa Harchul Urszula Harczyński Stanisław Harlińska Józefa Harlińska Maryanna Harliński Andrzej Harliński Franciszek Harmanowicz Feliks Hartman Bronisława Hartman Bronisława Antonina Hartman Eleonora Hartman Franciszek Hartman Józef Hartman Szczepan Hartmann Antoni Hartmann Józef Wojciech Hartmann Maryanna Hartmann Maryanna Honorata Haryż Szymon Marcin Haskiel Ludwik Roman Haskiewiczowna Łaja Hasklowicz Hil Hasklowna Sura Hasman Roman Hasman Wiktor Hasmann Józef Romulus Hassman Angela Petra Hassman Apolonia Efrema Gorysława Hassman Cesław, Wacław Ludomił Hassman Eustachy Franciszek Hassman Franciszek Eustachy Hassman Franciszek Maryan Hassman Franciszek Roman Hassman Franciszka Bona Hassman Fryderyk Hassman Joanna Józefa Hassman Leon Błażej Hassman Leon Błażej Edward Hassman Maria Hassman Maria Digma Kajetana Hassman Maryanna Aniela Hassman Roman Albin Hassman Tadeusz Hassman Zofia Otolia Maryanna Hassmann Antoni Paweł Hassmann Helena Zofia Marya Hassmann Joanna Józefa Hassmann Jstanisław Józef Tadeusz Hassmann Maryanna Hassmann Maryanna Atolia Zofia Hassmann Maryanna Ludwika Hassmann Maryanna Ludwika Hassmann Tadeusz Hassmann Tomasz Zenon Adam Hassmann Waleria Wincenta Helena Hastrzębski Tomasz Adam Haudman Abraham Hauf Konstancja Hauk Józefa Ludygiera Haukiewicz Karol Hawelka Karol Hawelka Karolina Jadwiga Hawelka Marya Emilia Hawelka Paulina Hawelka Romuald Władysław Hawelka Teofila Hawrylecka Marcyanna Zofia Hawrylecki Franciszek Anastazy Haybusiewicz Dawid Hayde Jędrzej Haydis Władysław Haydukiewicz Józefa Haydukowicz Woyciech Haydy Apolonia Hayla Boruch Haymowiczowna Perla Hayneper Joanna Hebd Gabriel Hebda Antonina Hebda Maryanna Hebda Maryanna Hebdowska Aniela Maryanna Hebdowski Andrzej Hebdowski Józef Hebdowski Józef Hebdzińska Aniela Hebdzińska Anna Hebdzińska Jadwiga Hebdzińska Józefa Maryanna Hebdzińska Karolina Hebdzińska Małgorzata Hebdzińska Zofia Magdalena Hebdziński Antoni Hebdziński Franciszek Hebdziński Józef Hebdziński Józef Hebdziński Marcin Heber Aleksandra Julia Heber Klemens Konrad Heber Maryanna Zuzanna Heberfeld Petronela Hechtman Nuta Hegedeusz Ignacy Hegedeusz Józef Hegedeusz Marya Aniela Hegedeusz Maryanna Hegedeusz Piotr Aleksander Heilgienstein Estera Heilich Ignacy Hein Dorota Anna Heindrych Józef Heisler Józefa Julia Heisler Prakseda Heissler Jan Heissler Józefa Hejdel Justyna Hejdel Justyna Aleksandra Paulina Hejkini Justyn Hejm Teodora Hejsler Ludwika Hejsler Tomasz Hejzler Andrzej Helcman Adam Konrad Helcman Barbara Helcman Jakub Ignacy Helcman Józefa Helcman Józefa Teressa Helcman Julian Ludwik Józef Helcman Maryanna Helcman Maryanna Helcman Stanisław Helcman Tomasz Stanisław Helcman Wincenty Helcmann Ignacy Helcmann Paweł Helcmanowa Maryanna Helczman Maryanna Heldmont Woyciech Heleniak Maryanna Helezman Maryanna Barbara Helman Franciszek Helowiczowna Gitla Heltmont Woyciech Heltz Maryanna Heltzman Heltzman Franciszek Bartłomiej Heltzman Józedf Heltzman Katarzyna Heluwna Sława Helzman Ignacy Helzmann Franciszek Ksawery Mikołaj Hencel Bogusław Henciel Rozalia Henczyński Józef Hendnel Edward Hendrych Antoni Henik Anna Henkin Marcin Henrykow Ludwik Henrykow Ludwik Henrykow Marcella Hepner Amalia Herbiszewski Maciej Herbrich Józef Herc Aniela Herc Antoni Herc Antoni Piotr Paweł Herc Antonina Herc Józefa Herc Małgorzata Herc Marcin Herc Zofia Hercen Feliks Hercik Józef Herdin Andrzej Ludomir Herdin Antonina Weronika Herdin Heliodor Komnstanty Herdin Józef Herdin Józefa Herdin Józefa Róża Herdin Ludomir Andrzej Herdin Marya Julia Herdin Stanisław Herdin Weronika Matylda Herdin Weronika Matylda Herdin Wincenty Karol Sabba Herezianka Anna Hering Tomasz Herliczka Adam Herlińska Katarzyna Herm Aleksander Ignacy Herman Ludwik Herman Marya Ludwika Herman Waleria Hermann Michał Hermanowicz Feliksa Anna Hermanowicz Ignacy Bartłomiej Jan Hermanowicz Józef Hermanowicz Józef Hermanowicz Józefa Tekla Katarzyna Hermanowicz Karolina Marya Hermanowicz Piotr konrad Feliks Hermanowicz Sabina Pelagia Hermanowicz Sabrina Pelagia Hermanowicz Waleria Hermons Stanisław Herni Andrzej Hernicki Woyciech Antoni Hernik Hernik Adam Hernik Adam Hernik Adela Hernik Agata Hernik Agata Hernik Agata Hernik Agata Dorota Hernik Agnieszka Hernik Agnieszka Hernik Agnieszka Hernik Agnieszka Hernik Agnieszka Hernik Agnieszka Hernik Agnieszka Hernik Aleksander Hernik Andrzej Hernik Aniela Hernik Aniela Franciszka Hernik Aniela Józefa Hernik Antoni Hernik Antoni Jan Hernik Antonina Hernik Antonina Hernik Antonina Hernik Antonina Hernik Balbina Hernik Balbina Katarzyna Hernik Barbara Hernik Bartłomiej Hernik Bartłomiej Hernik Bartłomiej Hernik Franciszek Hernik Franciszek Hernik Franciszek Hernik Franciszek Hernik Franciszek Hernik Franciszek Hernik Franciszek Hernik Franciszka Hernik Franciszka Hernik Franciszka Hernik Hipolit Hernik Jacek Hernik Jan Hernik Jan Hernik Jan Hernik Józef Hernik Józef Hernik Józef Hernik Józef Hernik Józef Hernik Józefa Hernik Józefa Hernik Józefa Hernik Józefa Hernik Julianna Hernik Julianna Hernik Karolina Hernik Katarzyna Hernik Katarzyna Hernik Katarzyna Hernik Kazimierz Hernik Ludwik Roman Hernik Łukasz Hernik Maciej Hernik Maciej Hernik Maciej Hernik Magdalena Hernik Małgorzata Hernik Małgorzata Hernik Marcin Hernik Marcyanna Hernik Marianna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Maryanna Hernik Michał Hernik Michał Hernik Michał Hernik Michał Hernik Mikołaj Hernik Stanisław Hernik Stanisław Hernik Teofila Hernik Tomasz Hernik Tomasz Hernik Tomasz Hernik Walenty Hernik Wawrzyniec Hernik Wawrzyniec Hernik Weronika Hernik Władysław Michał Hernik Wojciech Hernik Wojciech Hernik Zofia Herskowiczowa Dyna Herszek Boruch Herszek Haskiel Herszek Izrael Herszek Lejbuś Herszenfis Dwoyra Herszkowicz Berek Herszkowicz Eliasz Herszkowicz Haja Herszkowicz Hiel Herszkowicz Izrael Herszkowicz Jakub Herszkowicz Josek Herszkowicz Judka Herszkowicz Leybus Herszkowicz Leybuś Herszkowicz Majorek Herszkowicz Mendel Herszkowicz Mortka Herszkowicz Mosiek Herszkowicz Ruchla Herszkowicz Sychma Herszkowiczowna Gołda Herszkowiczowna Haja Herszkowiczowna Herster Herszkowiczowna Rela Herszkowiczowna Ruchla Herszkowiczowna Sara Herszkowiczowna Sura Herszkowiczowna Sura Łaja Herszkowiczowna Szachna Herszkowiczuwna Ruchla Herszkuwna Sora Herszlik Konstancja Zuzanna Hertman Karol Hertman Zofia Stanisława Hertz Eleonora Hertz Józef Hertz Józef Hertz Paweł Hertz Paweł Herzik Piotr Herzkowicz Abraham Herzkowicz Kuna Herzkowicz Mosiek Herzkowiczowna Hesterka Hess Katarzyna Heszkowicz Izrael Heszkowna Haja Heydel Julia Heyla Heyna Heyla Perec Heymanowicz Josek Heymanowicz Ksyl Heymanowicz Sura Heymanowiczowna Reyza Heynichowicz Major Hieromińska Balbina Wiktoria Hieroznicki Michał Himelfarb Leybus Himelfarb Zelman Himmelbla Wulf Hintz Justyna Hintzman Karolina Hippa Jan Hirosz Anna Hirosz Antoni Hirosz Antoni Hirosz Antoni Józef Hirosz Franciszek Hirosz Józef Hirosz Józef Hirosz Józef Wpyciech Michał Hirosz Justyna Hirosz Kazimierz Hirosz Maryanna Hirosz Mateusz Hirosz Szymon Hirosz Weronika Hirosz Zofia Hirszenfis Gitla Hłaski Aleksander Józef Hodek Antoni Hodek Józef Karol Hodorowicz Mikołaj Hoff Antonina Hoff Antonina Hoff Jan Szczepan Hoffann Marianna Dominika Hoffman Franciszek Jędrzej Hoffman Franciszka Hoffman Frydrych August Hoffman Jan Hoffman Jędrzej Hoffman Julianna Hoffman Karol August Hoffman Katarzyna Hoffman Krystyna Hoffman Magdalena Hoffman Marya Fryderyka Hoffman Maryanna Katarzyna Hoffman Roman Hoffmann Amelia Fryderyka Hoffmann Aniela Hoffmann Bronisława Hoffmann Bronisława Domicella Hoffmann Elżbieta Hoffmann Gustaw Hoffmann Izabella Hoffmann Jadwiga Hoffmann Jadwiga Teresa Hoffmann Karol, Gustaw Hoffmann Katarzyna Hoffmann Maryanna Hoffmann Olimpia celestyna Maria Hoffmann Tekla Franciszka Hoffmann Teofila Hoffmann Władysław Hoffner Józef Hofman Amalia Fryderyka Hofman Józefa Julianna Hofman Maryanna Hofmann Andrzej Hofmann Michał Hojnacki Ignacy Holbraacke Emilia Holewa Agnieszka Holzchandler Herszek Hołaj Andrzej Józef Hołaj Jan Hołoszyński Adam Hołowińska Katarzyna Hołownia Franciszek Hołój Michał Mateusz Hołuj Katarzyna Homberg Leon Honkiewicz Bronisława Honkowiczowna Dwoira Hoppen Ewa Teresa Hoppen Karolina Hoppen Maryanna Hoppen Maryanna Hoppen Michalina Hoppen Samuel Horczyńska Franciszka Horn Ludwika Horodyński Horodyska Aleksandra Helena Horodyska Bronisława Horodyska Bronisława Katarzyna Horodyska Florentyna Horodyska Helena Horodyska Józefa Horodyska Lucyna Horodyska Maryanna Aleksandra Horodyska Stefania Zuzanna Horodyska Władysława Horodyski Adam Jan Horodyski Czesław Jan Władysław Horodyski Feliks Edmund Horodyski Jan Józef Horodyski Jan Maciej Horodyski Konstanty Horodyski Konstanty Edward Horodyski Seweryn Kacper Melchior Baltazar Horodyski Tadeusz Horodyski Tadeusz Karol Horodyski Wacław Konrad Ludwik Horodysła Władysława Teodora Horosz Franciszek Horoszek Wojciech Horowicz Jan Horowski Józef Horszenfis Mennasza Horwat Mateusz Horzkowicz Josek Hosmala Jakub Hotecka Edmunda Edwarda Hreczko Jan Hrygoryen Woyciech Hryniewicz Józef Hryniewicz Konstanty Hryniewicz Marua Magdalena Donata Hryniewiecki Adolf Hrynkiewicz Marya Ludwika Hubanowska Agata Hubanowska Tekla Hubanowski Jan Hubanowski Kazimierz Hubanowski Stanisław Hubanowski Stanisław Hube Jan Huberman Icek Hubert Karol Hublewska Sabina Hublewska Zofia Norberta Hudelska Franciszka Kunegunda Hudelski Błażej Hudzik Andrzej Hudzik Marcyanna Hudzińska Anna Hudziński Julian Huk Mikołaj Hulanicki Jan Kalasanty Hulaniecki Edward Hulaniecki Jan Kanty Huld Feliks Jan Huld Maksymilian Humańska Stanisława Humnicki Zygmunt Hunkiel Jan Ludwik Hunkiewicz Hilara Karolina Hunkiewicz Jan Hupała Walenty Huparzewska Emilia konstancja Hurazimów Władysław Husarzewska Antonina Husarzewska Augusta Amelia Marya Nepomucena Husarzewska Emilia Maryanna Husarzewska Krystyna Eleonora Husarzewska Krystyna Eleonora Husarzewska Stanisława Husarzewski Stanisław Husarzewski Wiktoryn Feliks Bonawentura Hutczyńska Ewa Huzarska Leontyna Huzarski Piotr Roman Napoleon Huzarski Stanisław Hymulferb Izrael Hyszczyński Jan Hyszczyński Ludwik Iagiełła Łukasz Icek Barbara Icek Wincenty Icha Adolf Jan Icha Antoni Jan Icha Eleonora Antonina Icha Eleonora Antonina Icha Franciszek Icha Gertruda Icha Jan Icha Jan Icha jan Leonard Icha Józefa Franciszka Icha Katarzyna Icha Katarzyna Icha Katarzyna Icha Katarzyna Franciszka Icha Maciej Icha Maciej Icha Magdalena Icha Magdalena Petronella Icha Maryanna Icha Maryanna Icha Maryanna Icha Michał Icha Stanisław Jan Icha Szymon Icha Szymon Icha Wiktor Icha Wiktor Adam Ichnatowska Marcyanna Ichnatowski Pulcherian Ichnatowski Pulcheryan Roch Łukasz Ichnowska Ichnowska Eugenia Marya Ichnowska Julia Marya Ichnowski Ichnowski Aleksander Jan Ichnowski Aleksander Jan Franciszek Ichnowski Andrzej Ichnowski Franciszek Ichnowski Jan Nepomucen Kazimierz Ichnowski Stanisław Jan Ichnowski Wacław Michał Hieronim Ichnowski Władysław Ickowicz Abraham Mosiek Ickowicz Abram Ickowicz Izrael Ickowicz Kadys Ickuwna Fayge Ickuwna Feyge Ickuwna Sława Idówna Ewa Idziak Agata Idziak Antoni Idziak Antonina Idziak Barbara Idziak Feliks Idziak Feliks Idziak Filip Idziak Jacek Wawrzyniec Idziak Jan Idziak Jan Idziak Jan Idziak Jan Idziak Józef Idziak Józef Idziak Józefa Idziak Józefa Idziak Kacper Idziak Katarzyna Idziak Katarzyna Idziak Katarzyna Idziak Ludwika Idziak Magdalena Idziak Małgorzata Idziak Marcin Idziak Maryanna Idziak Maryanna Idziak Maryanna Idziak Maryanna Idziak Maryanna Idziak Maryanna Idziak Maryanna Idziak Paweł Idziak Paweł Idziak Petronela Idziak Petronella Idziak Petronella Idziak Rozalia Idziak Stefan Idziak Stefan Idzi Idziak Tadeusz Idziak Wawrzyniec Idziak Wawrzyniec Idziak Wincenty Idziak Wojciech Idziak Woyciech Idziakowska Maryanna Idziakowski Feliks Idziakowski Jan Idziakowski Walerian Idziakowski Władysław Idzikowska Idzikowska Aniela Idzikowska Antonina Idzikowska Antonina Idzikowska Barbara Idzikowska Brygida Idzikowska Eleonora Romana Idzikowska Franciszka Idzikowska Franciszka Idzikowska Franciszka Idzikowska Katarzyna Idzikowska Katarzyna Idzikowska Klementyna Idzikowska Krystyna Idzikowska Maryanna Idzikowska Maryanna Idzikowska Maryanna Idzikowska Stanisława Józefa Idzikowska Zofia Idzikowski Antoni Idzikowski Antoni Idzikowski Antoni Idzikowski Antoni Idzikowski Antoni Idzikowski Antoni Idzikowski Antoni Idzikowski Błażej Idzikowski Błażej Idzikowski Błażej Faustyn Idzikowski Florian Idzikowski Franciszek Idzikowski Gabriel Idzikowski Jakub Idzikowski Jan Idzikowski Józef Idzikowski Józef Idzikowski Józef Idzikowski Kazimierz Idzikowski Marcin Idzikowski Marcin Idzikowski Paweł Idzikowski Paweł Idzikowski Teofil Idzikowski Teofil Idzikowski Walenty Idzikowski Walenty Idzikowski Walerian Idzikowski Witold Idzikowski Witold Stanosław Idzikowski Wojciech Idzkiewiczowna leja Idzkowicz Huna Idzkowicz Rachmil Idzkowicz Wolw Idzkowiczowna Maryen Idzkowiczowna Mędla Idzkowska Anna Klementyna Idzkowska Klementyna Aleksandra Idzkowski Stanisław Jan Nepomucen Idźkowska Anna Idźkowska Eleonora Idźkowski Feliks Hilary Idźkowski Łukasz Euzebi ienkowska Magdalena Petronella Ignacak Józef Ignaszewski Aleksander Ignatowska Maryanna Ignatowski Antoni Łukasz Ignatowski Grzegorz Ignatowski Michał Ignatuska Franciszka Ignatz Franciszka Ilgisz Ludwika Franciszka Iligin Ludwika Franciszka Iłżecka Agata Iłżecka Józefa Iłżecka Maryanna Iłżecka Teofila Iłżecka Teofila Iłżecki Andrzej Iłżecki Jan Iłżecki Jan Iłżecki Ludwik Iłżecki Ludwik Iłżecki Stanisław Iłżecki Wincenty Fereriusz Imbier Judka Imbs Emilia Imbs Florentyna Imbs Józef Imbs Waleria Imielińska Małgorzata Imielska Agnieszka Imielska Anna Imielska Dominika Joanna Imielska Julianna Imielska Katarzyna Imielska Leokadia Imielska Maryanna Imielska Maryanna Imielska Paulina Imielski Andrzej Imielski Antoni Imielski Antoni Jan Imielski Franciszek Imielski Jakub Imielski Jakub Imielski Jędrzej Imielski Michał Imielski Tomasz Imielski Tomasz Imielski Walenty Imioła Wojciech Imps Indyka Karol Iraczewska Maryanna Irkie Franciszek Irzyński Jan Iskierski Franciszek Iskra Adam Iskra Błażej Iskra Franciszka Iskra Jędrzej Iskra Katarzyna Iskra Katarzyna Iskra Kazimierz Iskra Regina Iskrzycki Walenty Iskrzyńska Maryanna Itko Julianna Iwan Franciszek Iwan Julianna Iwanicka Katarzyna Iwanicka Maryanna Iwanicka Maryanna Iwanicka Maryanna Magdalena Iwanicka Rozalia Iwanicka Tekla Iwanicka Wiktoria Iwanicki Eugeniusz Iwanicki Jan Aleksy Iwanicki Teodor Iwanicki Tomasz Iwanicki Tomasz Iwanow Antoni Iwanow Józef Iwanowska Agnieszka Iwanowska Agnieszka Józefa Iwanowska Apolonia Iwanowska Franciszka Józefa Iwanowska Józefa Maryanna Iwanowska Julianna Iwanowska Marcyanna Iwanowska Marcyanna Antonina Iwanowska Maryanna Iwanowski Iwanowski Iwanowski Adamn Iwanowski Mateusz Iwanowski Władysław Tadeusz Iwanów Antonina Iwanów Julia Iwanów Włodzimierz Kazimierz Iwańczyk Walenty Iwańska Antonina Agnieszka Iwańska Eleonora Iwańska Florentyna Iwańska Józefa Iwańska Katarzyna Iwańska Katarzyna Iwańska Ludwika Iwańska Ludwika Iwańska Maryanna Iwańska Maryanna Iwańska Rozalia Iwańska Salomea Iwański Antoni Iwański Antoni Iwański Edward Iwański Edward Iwański Feliks Iwański Feliks Augustyn Iwański Franciszek Iwański Franciszek Borgiasz Iwański Ignacy Iwański Jan Iwański Józef Iwański Józef Iwański Kazimierz Iwański Maksymilian Iwański Michał Iwański Michał Iwański Paweł Iwański Tomasz Iwański Walenty Iwański Wincenty Iwański Władysław Iwański Wojciech Iwelska Franciszka Iwicka Józefa Izdebska Franciszka Izdebska Teofila Izdebski cyprian Izdebski Feliks Izdebski Kacper Izdebski Tomasz Izraelowa Bayla Izraelowicz Abraham Izraelowicz Abraham Izraelowicz Ela Izraelowicz Elia Izraelowicz Lewek Izraelowicz Mosiek Izraelowiczowa Raca Izraelowiczowa Toba Izraelówna Ruchla Izydorczyk Regina Iżycka Katarzyna Iżycka Zofia Iżycki Antoni Iżykiewicz Walenty Iżyłowski Hieronim Jabczyk Józef Jabkiewicz Wincenty Jabkowicz Antonina Jabkowicz Katarzyna Jabkowska Katarzyna Jabłkiewicz Marcin Jabłonka Aleksander Jabłonka Antonina Jabłonowska Anna Jabłonowska Anna Serafina Jabłonowska Barbara Jabłonowska Cecylia Jabłonowska Cecylia Józefa Maryanna Jabłonowska Ewa Jabłonowska Józefa Maryanna Jabłonowska Karolina Jabłonowska Marcyanna Jabłonowska Marcyanna Stefania Maryanna Jabłonowska Maria Magdalena Krystyna Jabłonowska Marya Magdalena Jabłonowski Gratian Teofil Jabłonowski Ludwik Jabłonowski Piotr Jabłonowski Teofil Jabłonski Jan Jabłońdka Eleonora Jabłońska Agnieszka Jabłońska Agnieszka Jabłońska Agnieszka Jabłońska Agnieszka Jabłońska Anastazja Jabłońska Aniela Jabłońska Aniela Jabłońska Aniela Jabłońska Anna Jabłońska Antonina Jabłońska Antonina Jabłońska Antonina Jabłońska Bronisława Jabłońska Elżbieta Jabłońska Emilia Jabłońska Ewa Jabłońska Ewa Jabłońska Ewa Jabłońska Florentyna Jabłońska Florentyna Marcyanna Jabłońska Franciszka Jabłońska Franciszka Jabłońska Franciszka Jabłońska Franciszka Jabłońska Helena Jabłońska Helena Jabłońska Józefa Jabłońska Józefa Jabłońska Józefa Jabłońska Józefa Jabłońska Józefa Jabłońska Józefa Jabłońska Józefa Jabłońska Julia Anna Jabłońska Julia Anna Jabłońska Julianna Jabłońska Julianna Jabłońska Justyna Jabłońska Karolina Jabłońska Katarzyna Jabłońska Katarzyna Jabłońska Katarzyna Jabłońska Katarzyna Jabłońska Katarzyna Jabłońska Katarzyna Jabłońska Klara Jabłońska Konstancja Jabłońska Ludwika Maryanna Jabłońska Marcyanna Jabłońska Marcyanna Jabłońska Marcyanna Jabłońska Marya Magdalena Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Jabłońska Maryanna Józefa Jabłońska Marynna Jabłońska Rozalia Jabłońska Scholastyka Jabłońska Tekla Jabłońska Teofila Jabłońska Władysława Jabłońska Władysława Jabłońska Zofia Jabłońska Zofia Jabłońska Zofia Jabłoński Jabłoński Adam Jabłoński Albin Jabłoński Aleksander Jabłoński Aleksander Jabłoński Aleksander Jabłoński Andrzej Jabłoński Andrzej Jabłoński Andrzej Jabłoński Andrzej Jabłoński Antoni Jabłoński Antoni Jabłoński Antoni Jabłoński Antoni Jabłoński Antoni Jabłoński Antoni Jabłoński Antoni Jabłoński Augustyn Jabłoński Augustyn Jabłoński Benedykt Jabłoński Błażej Jabłoński Feliks Jabłoński Feliks Jabłoński Feliks Jabłoński Feliks Jabłoński Feliks Jabłoński Florian Jabłoński Franciszek Jabłoński Franciszek Jabłoński Franciszek Jabłoński Franciszek Jabłoński Franciszek Jabłoński Franciszek Jabłoński Franciszek Jabłoński Grzegorz Józef Jabłoński Grzegorz Józef Jabłoński Hipolit Jabłoński Hippolit Jabłoński Idzi Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jan Jabłoński Jędrzej Jabłoński Józef Jabłoński Józef Jabłoński Józef Jabłoński Józef Jabłoński Józef Jabłoński Józef Grzegorz Jabłoński Ludwik Jabłoński Ludwik Jabłoński Ludwik Jabłoński Michał Jabłoński Michał Jabłoński Michał Jabłoński Michał Jabłoński Mikołaj Jabłoński Paweł Jabłoński Piotr Jabłoński Stanisław Jabłoński Stanisław Jabłoński Walenty Jabłoński Wawrzyniec Jabłoński Wawrzyniec Jabłoński Wincenty Jabrzempski Stanisław Jabrzemski Jan Jabrzęcka Helena Jabrzęcka Karolina Aniela Jabrzęcka Rozalia Jabrzęcka Wiktoria Jabrzęcki Andrzej Jacczak Woyciech Jacgymkowski Leopold Jacgymowicz Józef Jachelkowski Antoni Józef Jachiewicz Hab. Jachiewicz Józefa Maryanna Jachiewicz Józefat Jachimkowska Magdalena Jachimkowska Maryanna Ludwika Jachimkowska Scholastyka Jachimkowski Marcin Jachinkowski Piotr Jachowicz Franciszek Jachowicz Jan Jachowski Albin Kazimierz Jachowski Andrzej Jachowski Edward Maksymilian Jachowski Kazimierz Jachowski Marian Błażej Jachowski Roman Kazimierz Jachymczyk Maryanna Ewa Jachymkowska Maryanna Jachymkowska Maryanna Jachymkowska Scholastyka Jachymkowski Józef Benedykt Jachymowicz Maksymilian Augustyn Jachymowicz Stanisława Katarzyna Jachymowicz Wanda Jaciubek Agnieszka Jackiewicz Antoni Jackiewicz Franciszka Jackiewicz Gertruda Jackiewicz Jan Jackiewicz Józef Jackowska Aniela Jackowska Antonina Kunegunda Jackowska Bronisława Helena Jackowska Bronisława Helena Jackowska Brygida Jackowska Eleonora Jackowska Józefa Maryanna Jackowska Maryanna Jackowska Maryanna Jackowska Maryanna Jackowska Seweryna M Jackowska Seweryna Marcyanna Jackowska Teodora Jackowski Albin Jackowski Edward Maksymilian Jackowski Karol Jackowski Karol Feliks Jackowski Michał Jackowski Tadeusz Jackowski Walerian Adam Jackowski Wincenty Piotr Jackowski Włodzimierz Józef Jacyna Paweł Jacyński Józef Jaczkowski Franciszek Jaczkowski Teodor Jaczyńska Magdalena Jados Anna Jadowska Henryka Jadowska Karolina Jadowski Andrzej Jadowski Kazimierz Józef Jadwiżyc Magdalena Jadwiżyc Maryanna Jadwiżyc Maryanna Jadwiżyc Tomasz Jadwiżyc Tomasz Jadwiżyc Tomasz Jagielak Łycja Jagielak Marianna Jagielak Wincenty Jagielina Agnieszka Jagielina Jadwiga Jagielina Katarzyna Jagielina Regina Jagiellina Maryanna Jagielonka Agnieszka Jagielonka Barbara Jagielonka Ewa Jagielonka Katarzyna Jagielonka Marianna Jagielonka Salomea Jagielska Maryanna Jagielska Maryanna Jagielska Rozalia Jagielska Waleria Jagielska Władysława Antonina Jagielski Antoni Jagielski Antoni Władysław Jagielski Feliks Jagielski Jan Wincenty Jagielski Józef Jagielski Józef Jagielski Marcin Jagielski Piotr Jagielski Roch Jagielski Stanisław Jagielski Szymon Jagielski Teodor Karol Jagielski Wincenty Jagieła Agnieszka Jagieła Anna Jagieła Barbara Jagieła Błażej Jagieła Jędrzej Jagieła Jędrzej Jagieła Józef Jagieła Julianna Jagieła Katarzyna Jagieła Małgorzata Jagieła Woyciech Jagieła Woyciech Jagiełek Sylwester Jagiełła Józef Jagiełła Józef Jagiełła Józef Jagiełła Józef Jagiełła Józefa Jagiełła Józefa Jagiełła Karol Jagiełła Katarzyna Jagiełła Maryanna Jagiełła Michał Jagiełła Rozalia Jagiełła Tomasz Jagiełła Wiktoria Jagiełło Agnieszka Jagiełło Anna Jagiełło Antoni Jagiełło Antoni Jagiełło Antonina Jagiełło Antonina Jagiełło Antonina Jagiełło Apolinary Jagiełło Bartłomiej Jagiełło Ewa Jagiełło Franciszek Jagiełło Franciszka Jagiełło Franciszka Jagiełło Jacek Jagiełło Jakub Jagiełło Jan Jagiełło Jędrzej Jagiełło Józef Jagiełło Józefa Jagiełło Katarzyna Jagiełło Katarzyna Jagiełło Kazimierz Jagiełło Leonard Jagiełło Małgorzata Jagiełło Marianna Jagiełło Maryanna Jagiełło Maryanna Jagiełło Maryanna Jagiełło Maryanna Jagiełło Michał Jagiełło Stanisław Jagiełło Tomasz Jagiełło Tomasz Jagiełło Wiktoria Jagiełło Wojciech Jagiełło Wojciech Jagieło Agnieszka Jagieło Antonina Jagieło Antonina Jagieło Benedykt Jagieło Jadwiga Jagieło Jędrzej Jagieło Józefa Jagieło Józefa Jagieło Józefa Jagieło Katarzyna Jagieło Kazimierz Jagieło Łucja Jagieło Łucja Jagieło Małgorzata Jagieło Małgorzata Jagieło Rozalia Jagieło Salomea Jagieło Teofila Jagieło Teofila Katarzyna Jagieło Tomasz Jagniątkowska Albina Jagniątkowska Helena Jagniątkowski Jan Justyn Jagnińska Konstancja Jagocka Bronisława Jagoda Woyciech Jagodzińska Antonina Jagodzińska Helena Jagodzka Jagodzka Bronisława Jagodzka Marya Jagodzka Maryanna Jagodzki Władysław Jagodzki Wojciech Jagoszewski Józef Jaguszewski Konstanty Jaguszewski Stanisław Marcelli Jaguttowa Łucja Jahanke Anna Maryanna Jakiewicz Wawrzyniec Jakimów Wincenty Jakobczyk Joanna Jakobi Mikołaj Jakobicka Emilia Maryanna Jakobiecki Antoni Piotr Jakobik Antonina Jakobińska Anastazja Jakobińska Anastazja Jakobińska Anastazja Ludwika Jakobińska Antonina Jakobiński Adolf Dominik Jakobiński Franciszek Mikołaj Jakobiński Józef Kalasanty Jakobiński Józef Wincenty Jakoblew Anna Jakobowiczowna Gitla Jakobowska Julianna Jakobowska Maryanna Jakobowska Rozalia Jakobowski Jan Jakowska Elżbieta Jakowski Antoni Jakowski Szymon Jakób Katarzyna Jakóbczyk Hieronim Jakóbczyk Józef Jakóbczyk Ludwik Jakóbczyk Łukasz Jakóbczyk Maryanna Jakóbczyk Matylda Honorata Jakóbczyk Teofila Jakóbicki Andrzej Jakóbińska Helna Jakóbkiewicz Agnieszka Jakóbowska Katarzyna Jakóbowska Marcella Katarzyna Jakóbowski Feliks Jakóbowski Franciszek Jakóbowski Ignacy Jakóbowski Józef Jakóbowski Karol Franciszek Jakubczyk Antoni Jakubczyk Antoni Jakubczyk Błażej Jakubczyk Jan Jakubczyk Józef Jakubczyk Katarzyna Jakubczyk Maryanna Jakubczyk Roch Jakubczyk Seweryn Jakubczyk Wiktoria Jakubczyk Wiktoria Jakubczyl Teofila Jakubczyński Ludwik Jakubczyński Ludwik Jakubiak Maryanna Jakubicka Anna Jakubicka Antonina Jakubicka Tekla Jakubicki Andrzej Jakubicki Antoni Jakubicki Jan Jakubicki Józef Jakubicki Piotr Jakubicki Piotr Benedykt Jakubik Katarzyna Jakubik Maryanna Jakubińska Maryanna Konstancja Jakubińska Tekla Jakubińska Tekla Jakubińska Waleria Jakubińska Waleria Antonina Jakubińska Wiktoria Jakubińska Zofia Jakubiński Edmind Leonard Jakubiński Józef Jakubiński Józef Wincenty Jakubiński sebastian Jakubiński Wincenty Jakubkiewicz Józefa Jakubkiewicz Paweł Jakubkiewicz Paweł Jakubluk Szymon Jakuboska Maryanna Łucja Jakuboski Feliks Jakubow Jakub Jakubowa Hana Jakubowa Maryanna Jakubowicz Agnieszka Jakubowicz Aron Jakubowicz Franciszka Jakubowicz Heym Jakubowicz Jakub Jakubowicz Josek Jakubowicz Lejbuś Jakubowicz Leyzor Jakubowicz Pinches Jakubowicz Szyma Jakubowicz Zelik Jakubowiczowna Gitla Jakubowiczowna Hinda Jakubowiczowna Marya Jakubowiczowna Ruchla Jakubowiczowna Rywka Jakubowiczowna Sora Jakubowiczówna Dwoira Jakubowiczówna Ryfka Jakubowiczuwna Haia Jakubowna Marya Jakubowska Jakubowska Anna Jakubowska Anna Jakubowska Anna Jakubowska Anna Jakubowska Anna Jakubowska Anna Maryanna Jakubowska Antonina Jakubowska Antonina Jakubowska Antonina Jakubowska Antonina Jakubowska Antonina Małgorzata Jakubowska Antonina Małgorzata Jakubowska Barbara Jakubowska Brygida Jakubowska Eleonora Franciszka Jakubowska Emilia Weronika Jakubowska Florentyna Jakubowska Franciszka Jakubowska Franciszka Jakubowska Franciszka Katarzyna Jakubowska Józefa Jakubowska Józefa Jakubowska Józefa Stanisława Jakubowska Kamilla Jakubowska Karolina Jakubowska Katarzyna Jakubowska Katarzyna Jakubowska Katarzyna Jakubowska Katarzyna Joanna Jakubowska Katarzyna Stanisława Jakubowska Katarzyna Wiktoria Jakubowska Kunegunda Jakubowska Łucja Jakubowska Magdalena Jakubowska Magdalena Jakubowska Magdalena Jakubowska Magdalena Jakubowska Marcyanna Jakubowska Maryanan Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Jakubowska Maryanna Anna Jakubowska Maryanna Karolina Jakubowska Maryanna Rozalia Jakubowska Petronella Jakubowska Rozalia Jakubowska Rozalia Jakubowska Tekla Jakubowska Teofila Karolina Jakubowska Weronika Jakubowska Wiktoria Florentyna Jakubowska Zofia Jakubowska Zuzanna Jakubowski Jakubowski Jakubowski Aleksander Jakubowski Andrzej Jakubowski Andrzej Jakubowski Antoni Jakubowski Antoni Jakubowski Antoni Jakubowski Antoni Jakubowski Antoni Jan Jakubowski Bonifacy Feliks Jakubowski Dominik Szczepan Jakubowski Feliks Jakubowski Feliks Jakubowski Franciszek Jakubowski Franciszek Jakubowski Franciszek Jakubowski Franciszek Konstanty Jakubowski Franciszek Szymon Jakubowski Ignacy Jakubowski Ignacy Jakubowski Jacek Jakubowski Jakub Jakubowski Jan Jakubowski Jan Jakubowski Jan Jakubowski Jan Jakubowski Jan Jakubowski Jan Jakubowski Jan Idzi Jakubowski Jan Nepomucen Jakubowski Jan Paweł Jakubowski Jan Paweł Jakubowski Józef Jakubowski Józef Jakubowski Karol Jakubowski Karol Ferdynand Jakubowski Kazimierz Teofil Jakubowski Konstanty Jakubowski Konstanty Jakubowski Leon Jakubowski Leon Jakubowski Leon Konstanty Jakubowski Ludwik Jakubowski Marcin Jakubowski marcin Jędrzej Jakubowski Mateusz Jakubowski Mateusz Jakubowski Mateusz Jakubowski Michał Karol Jakubowski Michał Mateusz Jakubowski Paweł Jakubowski Roman Aleksander Jakubowski Roman Aleksander Jakubowski Romuald Józef Jakubowski Sebastian Julian Jakubowski Stanisław Jakubowski Stefan Jakubowski Szczepan Jan Jakubowski Wacław Jakubowski Wincenty Jakubowski Woyciech Apoloniusz Jakubów Jakub Jakubuwna Rocha Jałost Maryanna Jałowiecka Emilia Jałowiecka Jadwiga Jałowiecka Maryanna Jałowiecki Adam Jałowiecki Edmund Jałowiecki Edmund Jałowiecki Michał Jałowiecki Roman Adam Wincenty Jamiel Maryanna Janasiak antoni Janaszek Rozalia Janc Jan Janc Maryanna Jancikowski Antoni Janczewski Aleksander Jan Janczyk Tekla Janduła Apolonia Janduła Jadwiga Janeczek Agata Janeczek Ewa Janeczko Franciszek Janek Franciszek Jangowski Paweł Jangrodzki Jan Janicka Agnieszka Janicka Antonina Janicka Antonina Janicka Bronisława Janicka Elżbieta Janicka Franciszka Janicka Franciszka Janicka Franciszka Janicka Franciszka Janicka Józefa Janicka Józefa Janicka Józefa Janicka Józefa Janicka Julia Janicka Konstancja Janicka Konstancja Janicka Ludwika Janicka Ludwika Janicka Magdalena Janicka Marcyanna Janicka Marcyanna Janicka Maryanna Janicka Maryanna Janicka Maryanna Janicka Maryanna Janicka Maryanna Janicka Maryanna Janicka Rozalia Janicka Rozalia Janicka Rozalia Janicka Tekla Janicka Tekla Janicki Andrzej Tomasz Janicki Antoni Janicki Antoni Janicki Antoni Janicki Antoni Janicki Henryk Janicki Jacek Janicki Jacenty Janicki Jacenty Janicki Jan Janicki Józef Janicki Ludwik Janicki Maciej Janicki Maciej Janicki Marcin Janicki Piotr Janicki Szymon Janicki Władysław Janicki Władysław Janicki Wojciech Janicki Wojciech Janicki Woyciech Janicki Woyciech Janicz Magdalena Janiec Franciszek Janiec Paweł Janiecki Bazyli Janieszewski Leon Janik Andrzej Janik Anna Janik Anna Janik Jan Janik Jan Janik Jan Janik Józef Janik Katarzyna Janik Katarzyna Janik Konstancja Janik Konstancja Janik Maryanna Janik Piotr Janik Wiktoria Janiki Józef Janikowska Antonina Janikowska Bronisława Janikowska Józefa Anna Janikowska Julia Janikowska Katarzyna Janikowska Rozalia Janikowski Aleksander Janikowski Jan Janikowski Józef Władysław Antoni Janisiak Antoni Janisiak antoni Janisiak Franciszek Janisiak Franciszek Janisiak Szczepan Janiszak Elżbieta Maryanna Janiszek Maryanna Janiszeski Eugeniusz Olimp Janiszewska Janiszewska Agata Janiszewska Agnieszka Janiszewska Aniela Janiszewska Aniela Janiszewska Anna Janiszewska Anna Janiszewska Antonina Janiszewska Bronisława Janiszewska Bronisława Maryanna Janiszewska Florentyna Janiszewska Franciszka Janiszewska Franciszka Janiszewska Honorata Emilia Janiszewska Joanna Janiszewska Józefa Janiszewska Józefa Janiszewska Julia Janiszewska Julianna Janiszewska Maryanna Janiszewska Maryanna Janiszewska Maryanna Janiszewska Prakseda Maryanna Janiszewska Tekla Janiszewska Tekla Janiszewska Tekla Janiszewska Teofila Janiszewska Walentyna Janiszewska Walentyna Marya Janiszewska Wiktoria Janiszewska Wiktoria Jzabelal Janiszewska Władysława Janiszewska Zofia Janiszewska Zuzanna Janiszewski Janiszewski Aleksander Janiszewski Aleksander Janiszewski Antoni Janiszewski Franciszek Janiszewski Franciszek Janiszewski Franciszek Janiszewski Gabriel Janiszewski Gabryel Janiszewski Jan Janiszewski Jan Janiszewski Jan Janiszewski Jan Janiszewski Jan Janiszewski Jan Szczepan Janiszewski Józef Janiszewski Józef Janiszewski Józef Janiszewski Józef Janiszewski Józef Jan Janiszewski Julian Jan Janiszewski Kamil Czesław Janiszewski Leon Janiszewski Leon Kazimierz Janiszewski Lucjusz Janiszewski Ludwik Janiszewski Ludwik Julian Janiszewski Maciej Kazimierz Janiszewski Marcelli Dominik Janiszewski Michał Janiszewski Stanisław Janiszewski Stanisław Janiszewski Stanisław Janiszewski Stanisław Janiszewski Stanisław Janiszewski Szymon Janiszewski Szymon Józef Janiszewski Walenty Janiszewski Wincenty Janiszewski Władysłasw Janiszewski Władysław Janiszewski Władysław Janiszewski Władysław Cyriak Janiszewski Władysław Karol Janiszewski Wojciech Jan Janiszowska Florentyna Lucyna Janiszowska Zofia Jankie Piotr Jankiel Zelik Jankiewicz Andrzej Janklowicz Hela Janklowicz Jankiel Janklowiczowna Hana Janklowiczowna Ruchla Jankoska Katarzyna Jankowicz Walenty Jankowitz Franciszek Jankowska Agnieszka Jankowska Agnieszka Jankowska Agnieszka Jankowska Agnieszka Jankowska Anna Jankowska Anna Jankowska Anna Jankowska Apollonia Jankowska Apollonia Jankowska Apolonia Jankowska Bronisława Franciszka Jankowska Florentyna Jankowska Franciszka Jankowska Franciszka Jankowska Franciszka Jankowska Franciszka Jankowska Franciszka Jankowska Franciszka Jankowska Helena Jankowska Izabella Jankowska Józef Jankowska Józefa Jankowska Józefa Jankowska Józefa Jankowska Józefa Jankowska Józefa Jankowska Julia Jankowska Julia Joanna Jankowska Julianna Jankowska Julianna Apolonia Jankowska Karlolina Izabela Jankowska Katarzyna Jankowska Łucja Jankowska Łucja Jankowska Łucja Jankowska Magdalena Jankowska Magdalena Jankowska Małgorzata Jankowska Małgorzata Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Jankowska Maryanna Wiktoria Jankowska Monika Jankowska Pelagia Justyna Jankowska Urszula Jankowska Wacława Jankowska Wacława Maryanna Jankowska Wiktoria Jankowska Wiktoria Jankowska Zofia Jankowska Zofia Petronella Paulina Jankowska Zuzanna Jankowska Zuzanna Jankowski Andrzej Jankowski Andrzej Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Jankowski Antoni Julian Jankowski Benedykt Jankowski Benedykt Jankowski Daniel Jankowski Feliks Jankowski Filip Narcyz Jankowski Franciszek Jankowski Franciszek Jankowski Franciszek Jankowski Franciszek Jankowski Franciszek Jankowski Franciszek Jankowski Jakub Jankowski Jan Jankowski Jan Jankowski Jan Jankowski Jan Jankowski Jan Jankowski Jan Jankowski Jan Bogumił Józef Jankowski Jędrzej Jankowski Jędrzej Franciszek Jankowski Józef Jankowski Józef Jankowski Józef Jankowski Józef Jankowski Józef Jankowski Józef Jankowski Józef Jankowski Julian Jankowski Karol Jan Jankowski Konstanty Jankowski Krzysztof Jankowski Krzysztof Jankowski Marcin Jankowski Marcin Jankowski Mateusz Jankowski Michał Jankowski Michał Jankowski Paweł Jankowski Paweł Jankowski Paweł Władysław Jankowski Piotr Jankowski Piotr Jankowski Piotr Jacek Jankowski Piotr Jan Jankowski Roman Jankowski Stanisław Jankowski Stanisław Jankowski Stanisław Jakub Jankowski Sylwester Jankowski Teofil Jankowski Teofil Aleksander Jankowski Tomasz Jankowski Walenty Julian Jankowski Wawrzyniec Jankowski Wawrzyniec Jankowski Władysław Jankowski Władysław Jankowski Wojciech Jankowski Wojciech Jankowski Woyciech Jankowski Woyciech Franciszek Janora Tomasz Janorczyk Józef Janoska Antonina Katarzyna Janoszczyk Roch Janoszewska Józefa Anna Janoszewska Leontyna Franciszka Janota Wanda Urszula Janowa Apolonia Janowiec Antoni Janowiecki Antoni Janowiecki Wincenty Jan Janowska Agnieszka Janowska Amelia Zofia Janowska Anna Janowska Bronisława Janowska Julianna Janowska Katarzyna Janowska Magdalena Janowska Maryanna Janowska Tekla Janowska Urszula Janowska Wiktoria Janowska Wiktoria Janowski Antoni Janowski Antoni Janowski Franciszek Janowski Jakub Janowski Józef Janowski Paweł Janowski Piotr Janowski Walenty Janowski Wincenty Janowsna Dominika Januchta Anna Januchta Antonina Januchta Józef Januchta Maryanna Januchta Walenty Janulewicz Luwika Janus Wincenty Janusiewicz Janusz Katarzyna Januszewicz Józef Januszewicz Maryanna Franciszka Januszewicz Teofil Januszewicz Teofil Januszewska Katarzyna Januszkiewicz Marya Julia Januszowska Anstazja Januszowska Maryanna Januta Jan Januta Józef Januta Wadysława Wanda jarachowski Piotr Jaraszkiewicz Jędrzej Jarczyński Stanisław Jardel Ignacy Jarecka Aniela Jarecka Antonina Jaremczuk Filip Jarmoliński Mateusz Jarmona Ludwik Jarocka Anna Jarocka Katarzyna Jarocka Maryanna Jarocki Jan Jarocki Stanisław Jarodzka Maryanna Jarodzki Stanisław Jaromin Franciszek Jaromin Maryanna Jaromin Szymon Jarontowicz Maryanna Jaros Anna Jaros Anna Jaros Bryggida Jaros Franciszek Jaros Franciszka Łucja Jaros Małgorzata Jaros Małgorzata Jaros Maryanna Jaros Michał Jaros Michał Jaros Piotr Jaros Stanisław Jarosiewicz Rozalia Jarosiewicz Rozalia Wiktoria Jarosinska Paulina Maryanna Jarosinski Michał Jarosińska Agnieszka Jarosińska Agnieszka Karolina Jarosińska Apolonia Jarosińska Apolonia Jarosińska Eleonora Jarosińska Franciszka Jarosińska Kunegunda Jarosińska Małgorzata Jarosińska Maryanna Jarosińska Władysława Jarosiński Franciszek Jarosiński Jan Jarosiński Wincenty Jarosz Antonina Jarosz Barbara Jarosz Franciszka Jarosz Franciszka Jarosz Katarzyna Jarosz Maciej Jarosz Maryanna Jarosz Maryanna Jarosz Maryanna Jarosz Wojciech Jarosz Woyciech Jaroszenska Zuzanna Jaroszewicz Marcin Jaroszewicz Wawrzyniec Jaroszewska Bolesława Kalamanda Marya Jaroszewska Franciszka Jaroszewska Maryanna Józefa Apollonia Jaroszewski Teofil Jaroszewski Wincenty Cyprian Jaroszyński Antoni Jaroszyński Hilary Jaroszyński Tomasz Jarożewski Marcin Jarzabek Jakub Jarzabek Józef Jarzabek Kazimierz Jarzabek Maryanna Jarzabek Salomea Jarząbek Jarząbek Agata Jarząbek Agata Jarząbek Agata Jarząbek Agnieszka Jarząbek Andrzej Jarząbek Andrzej Jarząbek Andrzej Jarząbek Anna Jarząbek Antoni Jarząbek Antoni Jarząbek Antoni Jarząbek Antonian Jarząbek Antonina Jarząbek Antonina Jarząbek Antonina Jarząbek Antonina Małgorzata Jarząbek Barbara Jarząbek Elżbieta Jarząbek Franciszek Jarząbek Franciszek Jarząbek Franciszka Jarząbek Franciszka Jarząbek Ignacy Jarząbek Jadwiga Jarząbek Józef Jarząbek Józef Jarząbek Józefa Jarząbek Justyna Jarząbek Justyna Jarząbek Kacper Jarząbek Kacper Jarząbek Kasper Jarząbek Katarzyna Jarząbek Katarzyna Jarząbek Katarzyna Jarząbek Katarzyna Jarząbek Katarzyna Jarząbek Kazimierz Jarząbek Kazimierz Jarząbek Ludwika Jarząbek Ludwika Jarząbek Magdalena Jarząbek Małgorzata Jarząbek Małgorzata Jarząbek Małgorzata Jarząbek Małgorzata Jarząbek Marcjanna Jarząbek Marcyanna Jarząbek Marcyanna Jarząbek Marcyanna Jarząbek Maryanna Jarząbek Maryanna Jarząbek Maryanna Jarząbek Maryanna Jarząbek Maryanna Jarząbek Michał Jarząbek Mikołaj Jarząbek Petronella Jarząbek Petronella Jarząbek Salomea Jarząbek Tekla Jarząbek Teresa Jarząbek Tomasz Jarząbek Tomasz Jarząbek Tomasz Jarząbek Tomasz Franciszek Jarząbek Wincenty Jarząbek Woyciech Jarząbek Zofia Jarząbek Zofia Jarząbek Zofia Jarząbek Zofia Wiktoria Jarząbkowa Antonina Jarząbkowska Józefa Antonina Jarząbkowska Wiktoria Jarząbkowski Kazimierz Jan Jarząbkowski Piotr Klemens Jarzecka Jarzemska Julianna Jarzębińska Maryanna Jarzębiński Jan Jarzębiński Konstanty Jarzębiński Konstanty Jarzębiński Władysław Antoni Jarzębkowski Szczepan Jarzębska Ludwika Jarzębski Jan Jarzęcka Franciszka Kazimiera Jarzęcka Józefa Jarzyna Feliks Jarzyna Piotr Jarzyńska Józefa Jarzyńska Justyna Jarzyńska Marcyanna Jasek Szczepan Jasiak Honorata Jasicka Michalina Ludwika Jasicka Sabina Eleonora Jasicka Stanisława Jasicka Stanisława Antonina Klementyna Jasicki Edward Jasicki Franciszek Jasicki Franciszek Józef Jan Jasicki Franciszek Juliusz Jasicki Jan Jasicki Jan Antoni Jasicki Wiktor Edward Jasielska Franciszka Jasielska Franciszka Jasielska Józefa Jasielska Katarzyna Jasielska Marcyanna Jasielska Maryanna Jasielska Teresa Jasielska Wiktoria Jasielska Zofia Jasielska Zofia Jasielska Zofia Jasielski Jasielski Antoni Jasielski Antoni Jasielski Franciszek Jasielski Franciszek Jasielski Jan Jasielski józef Jasielski józef Jasielski Kasper Jasielski Marcin Jasielski Szymon Jasielski Tomasz Jasielski Tomasz Jasielski Wincenty Jasienska Agnieszka Jasienska Julianna Tekla Jasienski Józef Szymon Jasienski Marcin Jasienski Szymon Jasienski Woyciech Jasieńska Apolinia Jasieńska Józefa Jasieńska Józefa Teofila Jasieńska Julianna Jasieńska Julianna Jasieńska Justyna Jasieńska Ludwika Jasieńska Ludwika Jasieńska Magdalena Jasieńska Maryana Jasieńska Maryanna Jasieńska Teofila Katarzyna Jasieński Antoni Jasieński Franciszek Salezy Jasieński Jan Nepomucen Jasieński Joachim Jasieński Joachim Jasieński Józef Jasieński Józef Szymon Jasieński Paweł Jasieński Stanisław Jasieński Szymon Jasieński Tomasz Jasieński Walenty Maciej Jasik Aleksander Jasik Andrzej Jasik Bartłomiej Jasik Florentyna Urszula Jasik Jadwiga Jasik Jakub Jasik Jan Jasik Józef Jasik Józef Jasik Ludwika Jasik Maryanna Jasik Mikołaj Jasikowski Aleksander Jasinska Ludwina Wiktoria Jasinska Wiktoria Jasinski Woyciech Antoni Jasińska Jasińska Jasińska Jasińska Agnieszka Jasińska Agnieszka Jasińska Aniela Jasińska Anna Jasińska Antonina Jasińska Antonina Jasińska Brygida Jasińska Dorota Jasińska Eleonora Jasińska Eleonora Jasińska Eleonora Jasińska Elżbieta Jasińska Emilia Jasińska Emilia Janna Jasińska Ewa Jasińska Ewa Jasińska Ewa Jasińska Florentyna Jasińska Florentyna Jasińska Franciszka Jasińska Franciszka Jasińska Franciszka Jasińska Helena Jasińska Helena Jasińska Helena Julianna Jasińska Joanna Jasińska Joanna Jasińska Józefa Jasińska Józefa Jasińska Józefa Jasińska Józefa Jasińska Józefa Natalia Jasińska józefa Natalia Jasińska Julianna Jasińska Justyna Jasińska Karolina Jasińska Katarzna Maryanna Jasińska Katarzyna Jasińska Katarzyna Jasińska Katarzyna Jasińska Katarzyna Jasińska Ludwika Agnieszka Jasińska Ludwika Leonilla Jasińska Magdalena Jasińska Małgorzata Jasińska Małgorzata Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Maryanna Jasińska Petronela Józefa Jasińska Rozalia Jasińska Salomea Jasińska Tekla Jasińska Tekla Jasińska Tekla Jasińska Teresa Jasińska Teresa Jasińska Władysława Jasińska Władysława Anna Jasińska Zofia Marya Jasiński Adam Jasiński Adam Erazm Jasiński Adam Erazm Jasiński Andrzej Jasiński Andrzej Jasiński Andrzej Jasiński Antoni Jasiński Antoni Jasiński Antoni Jasiński Antoni Jasiński Antoni Jasiński Eugeniusz Spirydion Jasiński Felicjan Jasiński Felicjan Edmund Jasiński Feliks Jasiński Franciszek Jasiński Franciszek Jasiński Franciszek Jasiński Franciszek Jasiński Franciszek Jasiński Grzegorz Jasiński Ignacy Jakub Jasiński Jakub Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Jan Jasiński Jan Paweł Jasiński Jan Szymon Jasiński Jędrzej Jasiński Joachim Jasiński Jozef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Józef Jasiński Karol Jasiński Karol Jan nepomucen Jasiński Kazimeirz Jasiński Ludwik Jasiński Ludwik Jasiński Ludwik Jasiński Ludwik leonard Jasiński Ludwik Wacław Jasiński Maciej Jasiński Marcin Jasiński Mateusz Jasiński Michał Jasiński Michał Jasiński Narcyz Józef Jasiński Paweł Jasiński Paweł Jasiński Paweł Jasiński Piotr Jasiński Piotr Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Stanisław Jasiński Szymon Jasiński Szymon Jasiński Szymon Jasiński Teodor Jasiński Tomasz Jasiński Tomasz Jasiński Tomasz Jasiński Walenty Jasiński Wincenty Jasiński Wincenty Ignacy Jasiński Władysław Jasiński Władysław Piotr Jasiński Wojciech Jasiońska Martyna Jaskierowska Maryanna Jaskierska Dyoniza Jaskierska Ludwika Jaskiewicz Aleksander Jaskiewicz Aleksander Woyciech Jaskiewicz Aleksy Jaskiewicz Andrzej Jaskiewicz Anna Jaskiewicz Antoni Jaskiewicz Antonina Rozalia Maryanna Jaskiewicz Apolonia Scholastyka Jaskiewicz Appolonia Jaskiewicz Franciszek Jaskiewicz Franciszka Jaskiewicz Franciszka Jaskiewicz Ignacy Piotr Jaskiewicz Jan Jaskiewicz Jan Karol Franciszek Jaskiewicz Jędrzej Jaskiewicz Jędrzej Leopold Jaskiewicz Józef Jaskiewicz Ludwik Jaskiewicz Ludwika Jaskiewicz Ludwina Jaskiewicz Maciej Jaskiewicz Magdalena Jaskiewicz Maryanna Jaskiewicz Maryanna Jaskiewicz Maryanna Jaskiewicz Michał Jaskiewicz Rozalia Jaskiewicz Salomea Jaskiewicz Sebastyan Jaskiewicz Stanisław Jaskiewicz Szczepan Jaskiewicz Tekla Jaskiewicz Tekla Wiktoria Jaskiewicz Wincenty Jaskiewicz Woyciech Jaskiewicz Woyciech Jaskiewicz Zofia Jaskiewicz Zofia Wiktoria Jasklewiczowa Sara Jaskowicz Abram Jaskowicz Andrzej Mikołaj Jaskowicz Anna Jaskowicz Augustyn Jaskowicz Feliks Jaskowicz Józef Jaskowicz Kunegunda Jaskowicz Maciej Jaskowicz Stanisław Jaskowicz Szczepan Jaskowicz Zofia Jaskowski Leopold Wacław Jaskulska Maryanna Jaskulski Adam Jaskulski Izydor Jaskulski Jan Jaskulski Józef Jaskulski Kazimierz Jaskulski Stanisław Jaskulski Walenty Jaskulski Wincenty Jasnowski Jakub Jastdzębski Stanisław Jastrząb Franciszka Jastrzebski Filip Jastrzębska Jastrzębska Agnieszka Jastrzębska Anna Jastrzębska Elzbieta Anna Jastrzębska Franciszka Jastrzębska Franciszka Jastrzębska Franciszka Jastrzębska Julianna Jastrzębska Łucja Jastrzębska Łucja Jastrzębska Marcyanna Jastrzębska Maryanna Jastrzębska Maryanna Jastrzębska Tekla Jastrzębska Tekla Jastrzębski Benedykt Jastrzębski Filip Jastrzębski Ignacy Jastrzębski Jan Jastrzębski Jan Jastrzębski Jan Jastrzębski Jan Jastrzębski Jan Piotr Jastrzębski Józef Jastrzębski Mikołaj Jastrzębski Stanisław Jastrzębski Stanisław Józef Jastrzębski Sylwester Jastrzębski Tomasz Jastrzębski Tomasz Franciszek Jastrzęnski Ludwik Jastrzski Mikołaj Jaszczeński Walenty Jaszczur Jan Jaszewska Anna Jaszewska Anna Emilia Jaszewski Antoni Jaszewski Józefat Jaszewski Stanisław Jaszkiewicz Antoni Jaszowski Gustaw Jaszowski Stefan Jasztal Agnieszka Jaśkieiwcz Julian Jaśkieiwcz Maryanna Jaśkieiwcz Wawrzyniec Jaśkiewcz Adam Jan Jaśkiewicz Jaśkiewicz Adam Jaśkiewicz Agata Jaśkiewicz Agnieszka Jaśkiewicz Agnieszka Jaśkiewicz Anastazja Jaśkiewicz Anastazja Jaśkiewicz Andrzej Jaśkiewicz Andrzej Jaśkiewicz Andrzej Jaśkiewicz Aniela Jaśkiewicz Aniela Jaśkiewicz Aniela Jaśkiewicz Aniela Jaśkiewicz Anna Jaśkiewicz Anna Jaśkiewicz Antoni Jaśkiewicz Antoni Jaśkiewicz Antoni Jaśkiewicz Antoni Jaśkiewicz Antoni Jaśkiewicz Antoni Julian Jaśkiewicz Antoni Stanisław Jaśkiewicz Antonina Jaśkiewicz Antonina Jaśkiewicz Antonina Jaśkiewicz Antonina Jaśkiewicz antonina Franciszka Jaśkiewicz antonina Franciszka Jaśkiewicz Antonina Paulina Jaśkiewicz Apolonia Jaśkiewicz Augustyn Jaśkiewicz Balbina Józefa Jaśkiewicz Barbara Leokadia Jaśkiewicz Elżbieta Jaśkiewicz Elżbieta Jaśkiewicz Emilia Jaśkiewicz Emilia Jaśkiewicz Emilia Jaśkiewicz Emilia Lucyna Jaśkiewicz Ewa Wiktoria Jaśkiewicz Feliks Jaśkiewicz Feliks Jaśkiewicz Florian Jaśkiewicz Florian Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Jaśkiewicz Franciszek Mikołaj Jaśkiewicz Franciszka Jaśkiewicz Franciszka Jaśkiewicz Franciszka Jaśkiewicz Franciszka Waleria Jaśkiewicz Francsizeka Ksawera Jaśkiewicz Helena Jaśkiewicz Helena Julia Jaśkiewicz Ignacy Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Jaśkiewicz Jan Aleksander Jaśkiewicz Jan Antoni Jaśkiewicz Jan Kanty Jaśkiewicz Jan Kanty Jaśkiewicz Jędrzej Jaśkiewicz Joanna Jaśkiewicz Joanna Jaśkiewicz Józef Jaśkiewicz Józef Jaśkiewicz Józef Jaśkiewicz Józef Jaśkiewicz Józef Jaśkiewicz Józef Jaśkiewicz Józef Jaśkiewicz Józef Aleksander Jaśkiewicz Józef Ignacy Jaśkiewicz Józef Kalasanty Jaśkiewicz Józefa Jaśkiewicz Józefa Jaśkiewicz Józefa Jaśkiewicz Józefa Anna Jaśkiewicz Julian Walenty Jaśkiewicz Julianna Jaśkiewicz Julianna Jaśkiewicz Kacper Jaśkiewicz Karolina Jaśkiewicz Karolina Jaśkiewicz Katarzyna Jaśkiewicz Katarzyna Jaśkiewicz Katarzyna Jaśkiewicz Kazimierz Jaśkiewicz Kazimierz Jaśkiewicz Krzysztof Jaśkiewicz Krzysztof Jaśkiewicz Krzysztof Jaśkiewicz Kunegunda Jaśkiewicz Kunegunda Jaśkiewicz Kunegunda Jaśkiewicz Leon Jaśkiewicz Leonarda Karolina Jaśkiewicz Lucyna Jaśkiewicz Ludwik Jaśkiewicz Ludwika Jaśkiewicz Magdalena Jaśkiewicz Magdalena Jaśkiewicz Magdalena Jaśkiewicz Magdalena Jaśkiewicz Małgorzata Jaśkiewicz Marcin Jaśkiewicz Marcin Marcelli Jaśkiewicz Marjanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Jaśkiewicz Maryanna Florentyna Jaśkiewicz Mateusz Jaśkiewicz Michalina Jaśkiewicz Michalina Franciszka Jaśkiewicz Michał Jaśkiewicz Michał Jaśkiewicz Michał Jaśkiewicz Mikołaj Jaśkiewicz Mikołaj Jaśkiewicz Natalia Józefa Jaśkiewicz Paweł Jaśkiewicz Paweł Jaśkiewicz Piotr Jaśkiewicz Piotr Jaśkiewicz Piotr Jaśkiewicz Piotr Jaśkiewicz Piotr Jaśkiewicz Piotr Jan Jaśkiewicz Regina Jaśkiewicz Roman Jaśkiewicz Roman Jaśkiewicz Sabina Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz Stanisław Kostka Jaśkiewicz Tekla Jaśkiewicz Tekla Jaśkiewicz Tekla Jaśkiewicz Tekla Jaśkiewicz Tekla Jaśkiewicz Tekla Jaśkiewicz Tekla Jaśkiewicz Teofila Jaśkiewicz Teofila Jaśkiewicz Teofila Maryanna Jaśkiewicz Tomasz Jaśkiewicz Tomasz Jaśkiewicz Tomasz Jaśkiewicz Tomasz Jaśkiewicz Wacław Jaśkiewicz Walenty Jaśkiewicz Walenty Jaśkiewicz Waleria Jaśkiewicz Waleria Jaśkiewicz Wawrzyniec Jaśkiewicz Wawrzyniec Jaśkiewicz Wiktoria Jaśkiewicz Wincenty Jaśkiewicz Wincenty Jaśkiewicz Wincenty Jaśkiewicz Władysław Jaśkiewicz Władysław Jaśkiewicz Władysław Jaśkiewicz Władysław Jaśkiewicz Władysław Jaśkiewicz Władysław Jaśkiewicz Wojciech Jaśkiewicz Wojciech Jaśkiewicz Woyciech Jaśkiewicz Woyciech Jaśkiewicz Woyciech Jaśkiewicz Woyciech Jaśkiewicz Woyciech Jaśkiewicz Zofia Jaśkiewicz Zofia Jaśkiewicz Zofia Jaśkiewicz Zofia helena Jaśkiewicz Zofia Julia Jaśkowicz Antoni Jaśkowicz Maryanna Jaśkowicz Stanisław Jaśkowska Aniela Jaśkowska Aniela Maryanna Jaśkowska Antonina Jaśkowska Florentyna Antonina Jaśkowska Karolina Jaśkowska Leontyna Placyda Jaśkowska Wiktoria Jaśkowski Antoni Jaśkowski Feliks Marcin Jaśkowski Józef Heliodor Jaśkowski Leopold Jaśkowski Ludwik Jaśkowski Marcin Jaśkowski Mikokaj Jaśkowski Wacław Jaśkowski Wacław Antoni Jaśkowski Wacław Marcin Gerard Jaśkowski Władysław Jaśkowski Władysław Jaśkowski Władysław Ignacy Jaśkowski Władysław Marian Jatofft Feliks Edward Jatofft Julia Antonina Jatofft Ludwika Róża Zofia Jatofft Maksymilian Jatofft Maryanna Jatofft Teodozja Jatofft Wanda Antonina Apolonia Jatofft Woktor Marcelli Jan Nepomucen Jatofft Zuzanna Maria Jatoft Teodozja Nepomucena zofia Jatost Wiktor Jattofft Stanisław Antoni Wincenty Jattoft Stanisław Jawornicka Joanna Józefa Jawornicka Marya Zofia alojza Jawornicki Aleksander Mikołaj Józef Ferdynand Jawornicki Aloizy Aleksander Jawornicki Edward Marya Gustaw Jawornicki Teofil Edward Gustaw Jawornicki Władysław Walenty Józef Jaworowski Jan Jaworska Jaworska Agnieszka Jaworska Aniela Jaworska Aniela Jaworska Anna Jaworska Anna Jaworska Anna Jaworska Anna Jaworska Anna Jaworska Antonina Jaworska Antonina Jaworska Antonina Jaworska Eleonora Jaworska Elonora Marta Jaworska Emilia Jaworska Faustyna Appolonia Julianna Jaworska Florentyna Jaworska Franciszka Jaworska Franciszka Jaworska Franciszka Jaworska Franciszka Jaworska Franciszka Jaworska Franciszka Jaworska Franciszka Aniela Jaworska Gertruda Jaworska Helena Jaworska Helena Jaworska Helena Jaworska Helena Jaworska Helena Jaworska Joanna Teresa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Jaworska Józefa Sabina Lucyna Jaworska Julianan Jaworska Julianna Jaworska Karolina Romana Józefa Jaworska Katarzyna Jaworska Katarzyna Jaworska Katarzyna Jaworska Katarzyna Maryanna Jaworska Klotylda Teofila Jaworska Konstancja Jaworska Konstancja Jaworska Krystyna Jaworska Magdalena Jaworska Magdalena Jaworska Małgorzata Jaworska Małgorzata Jaworska Marcyanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Jaworska Maryanna Salomea Jaworska Marynna Jaworska Michalina Maryanna Jaworska Michalina Maryanna Jaworska Petronela Jaworska Rozalia Jaworska Rozalia Jaworska Rozalia Jaworska Rozalia Jaworska Salomea Jaworska Tekla Jaworska Tekla Jaworska Tekla Jaworska Tekla Jaworska Teressa Jaworska Urszula Jaworska Weronika Jaworska Zofia Jaworski Adam Jaworski Aleksander Jaworski Aleksander Jaworski Andrzej Jaworski Andrzej Jaworski Andrzej Jaworski Antoni Jaworski Antoni Jaworski Antoni Jaworski Antoni Wincenty Jaworski Dominik Jaworski Feliks Jaworski Filip Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Grzegorz Jaworski Ignacy Jaworski Ignacy Jaworski Ignacy Jaworski Ignacy Józef Jaworski Jan Jaworski Jan Jaworski Jan Jaworski Jan Jaworski Jan Jaworski Jan Jaworski Jan Jaworski Jan Antoni Jaworski Jan Karol Jaworski Jerzy Jaworski Jędrzej Jaworski Józef Jaworski Józef Jaworski Józef Jaworski Józef Jaworski Józef Jaworski Józef Jaworski Józef Jaworski Józef Kalasanty Jaworski Łukasz Jaworski Łukasz Jaworski Maciej Jaworski Mansfet Andrzej Jaworski Marcin Jaworski Marcin Jaworski Michał Jaworski Michał Jaworski Michał Jaworski Michał Jaworski Michał Jaworski Michał Jaworski Michał Jaworski Michał Jaworski Michał Franciszek Jaworski Paweł Jaworski Paweł Jaworski Paweł Jaworski Stanisław Jaworski Stanisław Jaworski Szymon Jaworski Szymon Jaworski Tomasz Jaworski Walenty Jaworski Walenty Jaworski Wincenty Jaworski Wincenty Jaworski Wincenty Jaworski Wojciech Jaworski Wojciech Stanisław Jaworski Woyciech Jaworski Woyciech Jaworski Woyciech Jazierski Karol Jazierski Walenty Jazwiak Tekla Jazwinska Angela Jazwinska Angiela Józefa Jazwinski Franciszek Łukasz Jazwińska Apolonia Jazwińska Józefa Jazwiński Antoni Jazwiński Franciszek Jazwiński Franciszek Jazwiński Marcin Jaźwińska Antonina Jaźwińska Apolonia Kunegunda Jaźwińska Franciszka Jaźwińska Józefa Maryanna Jaźwiński Feliks Jaźwiński Józef Jaźwiński Marcin Jażwiński Jan Jchymkowski Józef Jedliński Franciszek Jedliński Franciszek Jedliński Ignacy Jedliński Stanisław Jedrzejczyk Łukasz Jedrzejowska Karolina Jedynak Antoni Jedynak Piotr Jedysiak Maryanna Jegielski Stanisław Jegier Franciszka Jeleń Jakub Jeleń Kacper Jelinkiewicz Katarzyna Jeliński Aleksander Jeliński Aleksander Jeliński Jan Jeliński Jan Nepomucen Jelonek Mateusz Jelonkiewicz Wawrzyniec Jelonkowski Mikołaj Jemiałkowska Maryanna Jemielska Anna Jemiołek Franciszka Jemiołek Jan Jemiołek Marcin Jendrzejowski Jan Jenicz Krzysztof Jenicz Krzysztof Wiktor Jan Jeniszewski Kacper Jensztuk Jan Jeńc Anastazja Jerdan Spytek Jerie Jan Jernik Jędrzej Jeromin Piotr Jerozolima Justyna Jerzak Maryanna Jerzak Wawrzyniec Jerzmanowska Ludwika Jerzmanowska Pelagia Katarzyna Jerzmanowski Aleksander Jerzmanowski Roman Romuald Jerzmanowski Waleryan Stanisław Jesiorowski Antoni Kazimierz Jestrowna Katarzyna Jeszki Józef Jeszkowa Maryanna Emilia Katarzyna Jewan Benedykt Józef Jeybusiewiczowna Szabsia Jezga Antonina Józefa Jezierska Antonina Jezierska Bronisława Jezierska Bronisława Florentyna Jezierska Franciszka Jezierska Franciszka Jezierska Julia Jezierska Katarzyna Jezierska Magdalena Jezierska Maryanna Jezierska Rozalia Jezierski Aleksander Jezierski Antoni Jezierski Feliks Pawwł jezierski Franciszek Ksawery Jezierski Jan Stanisław Jezierski Józef Jezierski Józef Jezierski Józef Jezierski Józef Jan Jezierski Łukasz Jezierski Łukasz Jezierski Marian Seweryn Jezierski Michał Jezierski Michał Jezierski Walenty Jezioórska Rozalia Józefa Jeziorska Agata Jeziorska Józefa Jeziorska Ludwika Jeziorska Maryanna Jeziorska Maryanna Elżbieta Jeziorska Zofia Jeziorski Grzegorz Jeziorski Grzegorz Józef Jeziorski Jan Jeziorski Jan Jeziorski Karol Walenty Jeziorski Michał Jeziorski Stanisław Antoni Jeziorski Stanisław Florian Jeziorski Woyciech Jezuita Balbina Jeżak Franciszek Jeżak Franciszek Jeżak Franciszka Jeżak Wawrzyniec Jeżmanowski Waleryan Stanisław Jeżyński Teofil Jęczmieniewska Katarzyna Jęczmieniewski Stanisław Jęczmieniewski Tomasz Jęczmieniowska Agnieszka Jęczmieniowski Kasper Jęczmieniowski Tomasz Jędras Tekla Jędrasiak Marcin Jędrasiak Maryanna Jędrasiewicz Antoni Jędrasiewicz Benedykt Jędrasik Franciszka Jędrasik Mateusz Jędrasik Michał Jędrasik Wawrzyniec Jędraszewska Antonina Jędruch Maciej Jędrusik Maryanna Jędrusiński Szczepan Jędrychowska Franciszka Jędrychowska Julia Jędrychowska Tekla Jędrzejak Franciszek Jędrzejczyk Anna Jędrzejczyk Antonina Jędrzejczyk Józef Jędrzejczyk Józef Jędrzejczyk Marcynanna Jędrzejczyk Maryanna Jędrzejczyk Scholastyka Jędrzejczyk Urszula Jędrzejczyk Walenty Jędrzejek Franciszek Jędrzejewicz Aniela Jędrzejewicz Franciszka Jędrzejewicz Michalina Jędrzejewicz Stanisław Jędrzejewicz Stanisław Jędrzejewska Eleonora Jędrzejewska Florentyna Jędrzejewska Franciszka Jędrzejewska Franciszka Jędrzejewska Joanna Jędrzejewska Józefa Jędrzejewska Józefa Jędrzejewska Józefa Ludwika Jędrzejewska Katarzyna Jędrzejewska Klementyna Katarzyna Jędrzejewska Marcyanna Jędrzejewska Maryanna Jędrzejewska Maryanna Jędrzejewska Maryanna Jędrzejewska Maryanna Jędrzejewska Maryanna Jędrzejewska Maryanna Angela Jędrzejewska Rozalia Jędrzejewska Rozalia Jędrzejewska Salomea Jędrzejewska Teodozja Jędrzejewska Teodozja Jędrzejewski Antoni Jędrzejewski Antoni Jędrzejewski Antoni Jędrzejewski Franciszek Jędrzejewski Franciszek Jędrzejewski Franciszek Jędrzejewski Franciszek Jędrzejewski Franciszek Jędrzejewski Jakub Jędrzejewski Jan Jędrzejewski Jan Jędrzejewski Jan Jędrzejewski Jędrzej Ksawery Jędrzejewski Józef Jędrzejewski Karol Jędrzejewski Kazimierz Jędrzejewski Mateusz Jędrzejewski Mateusz Jędrzejewski Tomasz Jędrzejewski Wojciech Jędrzejowicz Florian Jędrzejowicz Leopold Jędrzejowicz Ludwika Jędrzejowska Anna Jędrzejowska Antonina Jędrzejowska Antonina Jędrzejowska Antonina Jędrzejowska Bronisława Jędrzejowska Florentyna Aleksandra Jędrzejowska Franciszka Jędrzejowska Joanna Jędrzejowska Joanna Jędrzejowska Józefa Jędrzejowska Karolina Jędrzejowska Katarzyna Jędrzejowska Ludwika Jędrzejowska Marjanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Maryanna Jędrzejowska Rozalia Jędrzejowska Rozalia Jędrzejowska Urszula Jędrzejowski Antoni Jędrzejowski Bronisław Jędrzejowski Franciszek Jędrzejowski Franciszek Jędrzejowski Hilary Bonifacy Jędrzejowski Jan Jędrzejowski Jan Jędrzejowski Józef Jędrzejowski Maciej Jędrzejowski Michał Jędrzejowski Michał Jędrzejowski Tomasz Jędrzejowski Tomasz Jędrzykowski Stanisław Jęziorska Agnieszka Jęziorska Agnieszka Jęziorska Katarzyna Jęziorska Ludwika Anna Jęziorska Magdalena Jęziorski Stanisław Jiełbasa Jan Jludzińska Agnieszka Joachimowicz Stanisław Jodłowska Apolonia Jodłowski Bartłomiej Jonas Agnieszka Joncowa Katarzyna Jonczek Agnieszka Jonew Jakub Joniec Julianna Joniec Paweł Jonkowska Józefa Jończyk Adam Jończyk Andrzej Jończyk Filip Jończyk Szymon Jopek Maryanna Jopkiewicz Eugenia Jordan Franciszka Jorka Andrzej Jorski Konstanty Josek Josek Szmul Josekowiczówna Ruchla Joskiewicz Mortka Joskiewiczowna Esterka Joskowa Maryanna Joskowicz Abraham Joskowicz Haskiel Joskowicz Herszek Joskowicz Idzik Joskowicz Izrael Joskowicz Jezek Joskowicz Jezyk Joskowicz Mendel Joskowicz Merek Joskowicz Mosiek Joskowicz Ryfał Joskowicz Symcha Joskowicz Szymcha Joskowicz Zacharjasz Joskowiczowna Ester Joskowiczowna Maryanka Joskowiczowna Ruchla Joskowiczowna Sara Joskowiczowna Siewa Joskowiczówna Haja Joskowna Bayla Joskowna Sara Jouwein Maryanna Katarzyna Jozopowicz Antoni Jozopowicz Jan Jozopowicz Józef Jozopowicz Katarzyna Jozwiak Agnieszka Jozwiak Antoni Jozwiak Łukasz Jozwiak Wawrzyniec Jozypowicz Antoni Józefajtyś Michał Józeforski Wincenty Józefowicz Agnieszka Józefowicz Aleksander Józefowicz Anna Józefowicz Franciszka Józefowicz Jan Józefowicz Józef Aleksander Józefowicz Józefa Józefowicz Karol Józefowicz Malwina Józefowicz Władysław Józwiak Agniszka Józwiak Maciej Józwik Franciszek Józwiński Franciszek Jóźwiak Jóźwiak Jóźwiak Agnieszka Jóźwiak Anna Jóźwiak Antoni Jóźwiak Antoni Jóźwiak Antoni Jan Jóźwiak Feliks Jóźwiak Feliks Jóźwiak Feliks Wawrzyniec Jóźwiak Franciszka Jóźwiak Jakub Jóźwiak Jan Jóźwiak Józef Jóźwiak Józef Jóźwiak Justyna Jóźwiak Kajetan Jóźwiak Katarzyna Jóźwiak Katarzyna Jóźwiak Maryanna Jóźwiak Maryanna Jóźwiak Maryanna Jóźwiak Maryanna Jóźwiak Maryanna Jóźwiak Maryanna Jóźwiak Rozalia Jóźwiak Rozalia Jóźwiak Salomea Jóźwiak Stanisław Jóźwiak Walenty Jóźwiak Wincenty Jóźwiak Wincenty Jóźwiakowska Katarzyna Jóźwik Antonina Jóźwik Franciszek Jóźwik Franciszka Jóźwik Jan Jóźwik Maryanna Jóźwik Michał Jóźwik Piotr Jóźwik Tekla Jsińska tekla Franciszka Jsiński Franciszek Jsiński Jan Jsiński Jan Juchniewicz Mikołaj Juchtowicz Franciszek Juchtowicz Kazimierz Juda Agnieszka Juda Agnieszka Juda Józef Juda Katarzyna Juda katarzyna Zofia Juda Ludwik Juda Regina Juda Szymon Juda Wawrzyniec Judka Franciszek Judka Maryanna Judka Peysach Judka Samuel Judkiewiczowna Esterka Judkowicz Leybele Judkowicz Leybus Judkowiczowna Sydyia Judkowna Raca Judkuwna Cyrla Judkuwna Maryanka Judryn Józef Judys Ferdynand Judzieński Maciej Judzinska Barbara Jukdówna Frymitka Julenski Jan Chryzostom Jundzełowa Teofila Jung Marcyanna Jung Maryanna Juniec Stanisław Junorczyk Józef Junorczyk Ludwika Junorczyk Wawrzyniec Junosz Jan Junoszew Józef Jurasówna Katarzyna Juraszyński Wawrzyniec Jurczewska Amelia Jurczewska Amelia Jurczewska Marya Anna Jurczewska Marylda Jurczewska Natalia Prakseda Jurczewska Placyda Jurczewski Eugeniusz Jurczewski Hipolit Jurczewski Hippolit Jurczewski Jan Leon Jurczewski Michał Jurczewski Michał Jurczewski Stanisław Jurczyk Antonina Jurczyk Eleonora Jurek Jurek Agnieszka Jurek Agnieszka Jurek Andrzej Jurek Andrzej Jurek Anna Jurek Anna Jurek Antoni Jurek Emilia Jurek Emilia Jurek Franciszek Jurek Franciszek Jurek Franciszka Jurek Francsizek Jurek Jadwiga Józefa Jurek Jakub Jurek Jakub Jurek Jakub Jurek Jakub Jurek Jan Jurek Jan Jurek Józefa Jurek Justyna Jurek Karol Jurek Karol Jurek Katarzyna Jurek Katarzyna Jurek Katarzyna Jurek Katarzyna Jurek Kazimierz Jurek Lucyna Jurek Łukasz Jurek Małgorzata Jurek Małgorzata Jurek Marcin Jurek Marcin Jurek Marcyanna Jurek Marcyanna Jurek Maryanna Jurek Mateusz Jurek Mateusz Jurek Michał Jurek Paweł Jurek Paweł Jurek Paweł Jurek Petronella Jurek Piotr Jurek Piotr Paweł Jurek Rozalia Jurek Stanisław Jurek Szymon Jurek Szymon Jurek Szymon Jurek Tekla Jurek Tomasz Jurekówna Katarzyna Jurewicz Michał Jurewicz Wacław Jurgielewicz Parfion Juri Apolonia Jurkiewicz Franciszek Jurkiewicz Jan Jurkiewicz Jan Nepomucen Jurkowska Anna Jurkowska Anna Ewa Jurkowska Antonina Jurkowska Domicella Jurkowska Elżbieta Jurkowska Feliksa Konstancja Jurkowska Franciszka Jurkowska Józefa Jurkowska Józefa Jurkowska Konstancja Jurkowska Konstancja Jurkowska Maria Jurkowska Marya Karolina Jurkowska Maryanna Jurkowska Maryanna Jurkowska Maryanna Józefa Jurkowska Romualda Jurkowska Romualda Dorota Jurkowska Salomea Jurkowska Teodora Edmunda Jurkowska Wiktoria Jurkowski Jurkowski Jurkowski Aleksander Jurkowski Aleksander Sabba Jurkowski Andrzej Jurkowski Antoni Jurkowski Edward Jurkowski Edward Dionizy Jurkowski Feliks Jurkowski Franciszek Jurkowski Jakub Jurkowski Józef Jurkowski Józef Antoni Jurkowski józef Romuald Jurkowski Julian Jurkowski Kazimierz Jurkowski Leon Jurkowski Stanisław Edmund Jurkowski Stanisław Edmund Jurkowski Teofil Jurkowski Teofil Anastazy Roman Jurkowski Woyciech Jurów Jakub Jury Maryanna Jury Szymon Juryj Adam Juryj Adam Juryj Adam Teofil Juryj Jan Juryj Jan Karol Ludosław Juryj Józef Juryj Maryanna Tekla Jurysnaler Piotr Jurzeńska Maryanna Jurzyńska Apolonia Franciszka Jurzyńska Bronisława Jurzyńska Ewa Jurzyńska Franciszka Jurzyńska Franciszka Jurzyńska Honorata Jurzyńska Honorata Franciszka Jurzyńska Jadwiga Jurzyńska Józefa Jurzyńska Katarzyna Jurzyńska Maryanna Jurzyńska Maryanna Jurzyński Jakub Jurzyński Józef Jurzyński Piotr Jurzyński Piotr Jurzyński Teofil Jusińska Rozalia Juskiewicz Filip Juskiewicz Julianna Just Julianna Aniela Justyński Stanisław Jusypowicz Franciszka Juszczak Franciszek Juszczenko Wincenty Juszczyk Zofia Juszczykiewicz Jan Juszkiewicz Feliks Juszkiewicz Józefa Juszkiewicz Micgał Juszkiewicz Teofila Katarzyna Juszt Katarzyna Juszyńska Bronisława Juszyńska Maryanna Juszyńska Maryanna Juzek Magdalena Juzek Tomasz Juzwiak Agnieszka Juzwiak Antoni Juzwiak Franciszka Juzwiak Franciszka Juzwiak Jan Juzwiak Józef Juzwiak Józef Juzwiak Katarzyna Juzwiak Katarzyna Juzwiak Maciej Juzwiak Maryanna Juzwiak Woyciech Juzwik Franciszek Juzwik Tomasz Juzwiński Franciszek Juzwowa Maryanna Juzwowna Tekla Juźwek Antoni Juźwiak Juźwiak Antoni Juźwiak Franciszek Juźwiak Franciszek Juźwiak Jakub Juźwiak Jan Juźwiak Jan Kanry Juźwiak Józef Juźwiak Katarzyna Juźwiak Maciej Juźwiak Maciej Juźwiak Maryanna Juźwiak Paweł Juźwiak Petronella Juźwiak Walenty Juźwiak Wiktoria Juźwiakiewicz Franciszka Juźwik Romasz Juźwik Tomasz Juźwik Wincenty Jużyńska Waleria Jużyński Jan Jużysta Wojciech Jwiatkowski Józef Kabaciński Sebastian Kabalina Józefa Kabarczyk Tomasz Kabat Grzegorz Kabat Maryanna Kabieńska Katarzyna Kac Ignacy Kaca Adam Kaca Adam Kaca Antoni Kaca Antoni Kaca Franciszek Kaca Ignacy Kaca Jadwiga Kaca Jan Kaca Jędrzej Kaca Józef Kaca Marcin Kaca Marcin Kaca Maryanna Kaca Maryanna Kaca Maryanna Kaca Maryanna Kaca Maryanna Kaca Michał Kaca Michał Kaca Piotr Kaca Salomea Kaca Tekla Kaca Tekla Maryanna Kaca Teresa Kaca Wawrzyniec Kaca Wawrzyniec Kaca Wojciech Kaca Wojciech Kaca Zuzanna Kacak Andrzej Kacak Andrzej Kacak Anna Maryanna Kacak Antonina Kacak Antonina Kacak Antonina Kacak Justyna Kacak Maciej Kacak Maryanna Kacak Maryanna Kacak Maryanna Kacak Mikołaj Kacak Piotr Kacak Stanisław Kacak Szymon Kacak Szymon Kacak Walenty Józef Kacała Katarzyna Kacanawski Mikołaj Kacek Marcel Teofil Kacór Salomea Kacperska Marcyanna Kacperska Marianna Kacperska Michalina Franciszka Kacperski Adam Walerian Kacperski Andrzej Kacperski Andrzej Kacperski Jan Kacperski Michał kacperski Teodor Kacperski Walenty Kacperski Walenty Kacprowicz Agata Kacprowicz Anna Kacprowicz Anna Kacprowicz Błażej Kacprowicz Julianna Kacprowicz Maryanna Kacprowna Magdalena Kacprowska Maryanna Kacprzak Agata Kacprzak Agnieszka Kacprzak Agnieszka Kacprzak Antoni Kacprzak Antoni Karol Kacprzak Antonina Agnieszka Kacprzak Feliks Kacprzak Franciszka Kacprzak Jan Kacprzak Kazimierz Kacprzak Marcin Kacprzak Maryanna Kacprzak Michał Kacprzak Michał Kacprzak Tomasz Kacprzak Walenty Kacprzak Wincenty Kacprzak Zygmunt Kacprzycka Antonina Kacprzycki Mateusz Kacprzyk Mateusz Kacprzykiewicz Maciej Kacza Franciszek Salezy Kacza Piotr Paweł Kacza Walenty Kaczak Antonina Kaczak Franciszka Kaczak Grzegorz Kaczak Józef Kaczak Józef Kaczak Katarzyna Kaczak Wojciech Kaczak Zofia Kaczak Zofia Kaczanowska Aniela Kaczanowski Antoni Kaczanowski Konstanty Kazimierz Kaczanowski Szymon Kaczenska Agata Dorota Kaczeńska Paulina Mayanna Kaczeńska Teofila Józefa Kaczkowska Anastazja Karolina Aniela Kaczkowska Elżbieta Marya Kaczkowska Honorata Kaczkowska Józefa Franciszka Apollonia Kaczkowska Julianna Kaczkowska Konstancja Anastazja Izabella Kaczkowska Rozalia Kaczkowska Urszula Kaczkowski Ignacy Roman Kaczkowski Jan Kaczkowski Józef Kazimierz Kaczkowski Józef Marcelli Kaczkowski Michał Kaczkowski Roman Ignacy Kaczkowski Stanisław Kaczkowski Zygmunt Kaczkowski Zygmunt Jan Kanty Kaczmarczyk Adolf Kaczmarczyk Agata Kaczmarczyk Andrzej Kaczmarczyk Andrzej Kaczmarczyk Andrzej Kaczmarczyk Andrzej Kaczmarczyk Anna Kaczmarczyk Antoni Kaczmarczyk Antonina Kaczmarczyk Antonina Kaczmarczyk Antonina Kaczmarczyk Bartłomiej Kaczmarczyk Eleonora Kaczmarczyk Eleonora Kaczmarczyk Eleonora Kaczmarczyk Franciszka Kaczmarczyk Jakub Kaczmarczyk Jakub Kaczmarczyk Jan Kaczmarczyk Jan Kaczmarczyk Jan Franciszek Kaczmarczyk Jędrzej Kaczmarczyk Józef Kaczmarczyk Józefa Kaczmarczyk Karol Kaczmarczyk Karol Kaczmarczyk Katarzyna Kaczmarczyk Katarzyna Kaczmarczyk Katarzyna Kaczmarczyk Katarzyna Kaczmarczyk Łukasz Kaczmarczyk Magdalena Kaczmarczyk Magdalena Kaczmarczyk Małgorzata Kaczmarczyk Maryanna Kaczmarczyk Maryanna Kaczmarczyk Maryanna Kaczmarczyk Maryanna Kaczmarczyk Maryanna Kaczmarczyk Maryanna Kaczmarczyk Maryanna Kaczmarczyk Maryanna Margorzata Kaczmarczyk Mikołaj Kaczmarczyk Mikołaj Kaczmarczyk Piotr Kaczmarczyk Rozalia Kaczmarczyk Szymon Kaczmarczyk Szymon Kaczmarczyk Tomasz Kaczmarczyk Walenty Kaczmarczyk Władysław Wincenty Kaczmarczyk Wojciech Kaczmarczyk Zofia Kaczmarczyk Zofia Kaczmarek Jakub Kaczmarek Józef Kaczmarek Maciej Kaczmarska Agata Kaczmarska Agnieszka Kaczmarska Agnieszka Kaczmarska Agnieszka Kaczmarska Antonina Kaczmarska Antonina Kaczmarska Antonina Kaczmarska Barbara Kaczmarska Eleonora Kaczmarska Elżbieta Kaczmarska Emilia Kaczmarska Ewa Kaczmarska Ewa Kaczmarska Feliksa Jadwiga Kaczmarska Franciszka Kaczmarska Franciszka Kaczmarska Helena Kaczmarska Józefa Kaczmarska Julianna Kaczmarska Katarzyna Kaczmarska Katarzyna Kaczmarska Katarzyna Kaczmarska Klara Kaczmarska Klara Kaczmarska Magdalena Kaczmarska Maryanna Kaczmarska Maryanna Kaczmarska Maryanna Kaczmarska Maryanna Kaczmarska Maryanna Kaczmarska Maryanna Kaczmarska Maryanna Rozalia Kaczmarska Petronella Kaczmarska Petronella Kaczmarska Sabina Pelagia Kaczmarska Tekla Kaczmarska Wiktoria Kaczmarska Zofia Kaczmarska Zuzanna Kaczmarski Andrzej Kaczmarski Andrzej Kaczmarski Andrzej Kaczmarski Antoni Kaczmarski Antoni Kaczmarski Antoni Kaczmarski Błażej Kaczmarski Feliks Kaczmarski Feliks Kaczmarski Franciszek Kaczmarski Franciszek Hieronim Kaczmarski Ignacy Leon Kaczmarski Jakub Kaczmarski Jan Kaczmarski Jan Kaczmarski Jan Kaczmarski Józef Kaczmarski Józef Kaczmarski Józef Kaczmarski Józef Jan Kaczmarski Konstanty Leon Kaczmarski Leon Kaczmarski Łukasz Kaczmarski Marcin Kaczmarski Mateusz Kaczmarski Michał Kaczmarski Michał Kaczmarski piotr Kaczmarski piotr Kaczmarski piotr Kaczmarski Stanisław Kaczmarski Stanisław Kaczmarski Stefan Bernard Kaczmarski Teodor Józef Kaczmarski Tomasz Kaczmarski Walenty Kaczmarski Wawrzyniec Kaczmarski Wincenty Kaczmarski Wincenty Kaczmarski Woyciech Kaczok Maryanna Kaczok Walenty Kaczor Adam Kaczor Adam Szczepan Kaczor Agnieszka Kaczor Agnieszka Kaczor Agnieszka Kaczor Andrzej Kaczor Andrzej Kaczor Aniela Kaczor Aniela Kaczor Antoni Kaczor Antoni Kaczor Antoni Kaczor Antoni Kaczor Antoni Kaczor Antonina Kaczor Antonina Kaczor Apolonia Kaczor Appolonia Scholastyka Kaczor Błażej Kaczor Ewa Kaczor Ewa Kaczor Filip Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszek Kaczor Franciszka Kaczor Franciszka Kaczor Franciszka Kaczor Franciszka Kaczor Jadwiga Kaczor Jakub Kaczor Jakub Kaczor Jakub Kaczor Jakub Kaczor Jan Kaczor Jan Kaczor Jan Kaczor Jędrzej Kaczor Joanna Kaczor Józef Kaczor Józef Kaczor Józef Kaczor Józef Kaczor Józef Kaczor Józef Kaczor Józef Kaczor Józefa Kaczor Józefa Kaczor Józefa Kaczor Józefa Kaczor Józefa Kaczor Józefa Teofila Kaczor Justyna Kaczor Justyna Kaczor Karol Kaczor Katarzyna Kaczor Katarzyna Kaczor Katarzyna Kaczor Katarzyna Kaczor Katarzyna Kaczor Katarzyna Kaczor Katarzyna Kaczor Katarzyna Kaczor Kazimierz Kaczor Kazimierz Kaczor Kazimierz Maciej Kaczor Ludwik Kaczor Ludwik Kaczor Ludwika Kaczor Ludwika Kaczor Łucja Kaczor Łucja Kaczor Łukasz Kaczor Łukasz Jan Kaczor Magdalena Kaczor Magdalena Kaczor Marcin Kaczor Marcin Kaczor Marcin Stanisław Kaczor Marcyanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Maryanna Kaczor Michał Kaczor Mikołaj Kaczor Mikołaj Kaczor Piotr Łukasz Kaczor Sabina Kaczor Stanisław Kaczor Stanisław Kaczor Stanisław Kaczor Stanisław Kaczor Stefan Kaczor Stefania Aniela Kaczor Szczepan Kaczor Szymon Kaczor Szymon Kaczor Tekla Kaczor Tekla Kaczor Tekla Kaczor Teofila Kaczor Teofila Kaczor Teofila Kaczor Teresa Kaczor Tomasz Kaczor Tomasz Kaczor Tomasz Kaczor Weronika Kaczor Wiktoria Kaczor Wiktoria Kaczor Wiktoria Kaczor Władysław Kaczor Wojciech Kaczor Woyciech Kaczor Woyciech Kaczor Woyciech Kaczor Woyciech Kaczor Zofia Kaczor Zofia Kaczor Zofia Kaczorek Michał Kaczorkiewicz Balbina Kaczorkiewicz Helena Kaczorowska Agnieszka Kaczorowska Aniela Kaczorowska Aniela Julia Franciszka Kaczorowska Antonina Julia Kaczorowska Apolonia Kaczorowska Apolonia Olimpia Barbara Kaczorowska Jadwiga Kaczorowska Józefa Kaczorowska Karolina Kaczorowska Karolina Maryanna Kaczorowska Katarzyna Kaczorowska Katarzyna Kaczorowska Katarzyna Kaczorowska Magdalena Kaczorowska Magdalena Anna Kaczorowska Marcyanna Kaczorowska Teresa Kaczorowski Antoni Kaczorowski Franciszek Kaczorowski Franciszek Kaczorowski Franciszek Walenty Kaczorowski Ignacy Kaczorowski Ignacy Kaczorowski Ignacy Kaczorowski Jan Wilchelm Kaczorowski Józef Kaczorowski Józef Kaczorowski Józef Alojzy Kaczorowski Marcelli Józef wojciech Kaczorowski Michał Kaczorowski Michał Kaczorowski Michał Franciszek Kaczorowski Paweł Kaczorowski Paweł Kaczorowski Piotr Paweł Kaczorowski Walenty Kaczorowski Władysław Michał Kaczowa Teressa Kaczowicz Leyzor Kaczowska Antonina Ludwika Kaczór Adam Kaczór Antoni Kaczór Ewa Kaczór Filip Kaczór Jan Kaczór Józef Kaczór Karol Kaczór Katarzyna Kaczór Ludwika Kaczór Łukasz Kaczór Marcin Kaczór Marcin Kaczór Maryanna Kaczór Teofila Kaczór Wincenty Kaczur Antoni Kaczyńska Agnieszka Kaczyńska Franciszka Michalina Kaczyńska Jadwiga Kaczyńska Magdalena Kaczyńska Maryanna Kaczyńska Maryanna Kaczyńska Maryanna Elżbieta Kaczyńska Wiktoria Kaczyński Grzagorz Kaczyński Mikołaj Kaczyński Wojciech Stanisław Kadasiewicz Siewach Kadys Jeremiasz Kadysiewicz Gitla Kadysiewicz Izrael Kadysiewicz Izrael Kadysiewicz Jeremiasz Kadysiewicz Jochwat Kadysiewicz Josek Kadysiewicz Martla Kadysiewicz Szmul Kadysiewiczowna Ruchla Kadzyszewicz Josek Kafarska Józefa Kafarska Magdalena Kafarska Walentyna Marja Kafarska Waleria Kafarski Aleksander Kafarski Jakub Kafarski Jakub Krystian Kafarski Konstanty Kafarski Konstanty Józef Kafczyńska Ludwika Kafczyński Ludwik Kafloska Maryanna Kaflowska Katarzyna Kaflowski Michał Kaftańska Walentyna Magdalena Kaftański Antoni Kaftański Emilian Franciszek Kaftański Eustachiusz Mateusz Władysław Kaftański Eustachiusz Mateusz Władysław Kaftański Fortunat Kaftański Fortunat Marcin Kaftański Marian Fortunat Tomasz Kaftański Roman Kaftański Tomasz Kahn Bogumił Kahn Micha;ona Kaim Agnieszka Kaim Agnieszka Kaim Andrzej Kaim Andrzej Kaim Antoni Kaim Antoni Kaim Antoni Kaim Franciszka Kaim Idzi Kaim Jan Kaim Józefa Kaim Katarzyna Kaim Maryanna Kaim Rozalia Kaim Tekla Kaim Tekla Kaim Tomasz Kaim Wojciech Kain Rozalia Kajdrowicz Kochn Kajetanska Teofila Katarzyna Kajetanski Jan Kajetańska Teofila Katarzyna Kajetański Franciszke Kajm Klara Kajm Maryanna Kajzer Katarzyna Kakowski Adolf Kalami Józef Kalamina Franciszka Kalasiewicz Antoni Kalbarczyk benedykt Kalbarczyk Paweł Kalbarczyk Rozalia Kalecina Magdalena Kalecińska Teodozja Feliksa Kaleciński Antoni Jan Kaleciński Szymon Kalecz Katarzyna Kaledziński Marcin Kalemen Franciszka Maryanna Katarzyna Kaleński Marcin Kaleński Szymon Kaleński Tomasz Kaleta Antoni Kaleta Antoni Kaleta Antoni Kaleta Antonina Kaleta Antonina Kaleta Katarzyna Kaleta Marcella Kaleta Maryanna Kaleta Monika Kaleta Monika Kalicińska Maryanna Kaliciński Julian Aleksander Kaliciński Ludwik Kalicka Angela Maryanna Kalicka Antonina Kalicka Antonina Kalicka Antonina Kalicka Antonina Petronella Kalicka Joanna Kalicka Joanna Maryanna Kalicka Józefa Julianna Kalicka Józefata Kalicka Karolina Kalicka Małgorzata Kalicka Marcyanna Kalicka Maryanna Kalicka Maryanna Józefa Kalicki Adam Kalicki Adam Kalicki Bazyli Kalicki Mateusz Kaliniak Józef Kalinka Józef Kalinkowska Franciszka Florentyna Kalinkowski Gustaw Kalinkowski Teodor Kalinowska Angela Kalinowska Barbara Kalinowska Franciszka Kalinowska Magdalena Kalinowska Maryanna Kalinowska Maryanna Kalinowska Wiktoria Kalinowska Zofia Kalinowski Franciszek Kalinowski Franciszek Kalinowski Jan Kalinowski Jan Ludwik Kalinowski Kacper Kalinowski Karol Kalinowski Karol Kalinowski Kazimierz Kalinowski Sylwester Kalinowski szymon Kalińska Maryanna Kalińska Maryanna Kaliński Aleksander Kaliński Karol Jan Kaliska Katarzyna Kaliski Antoni Kaliski Jan Kalisz Eufemia Kalisz Łukasz Kalisz Maryanna Kalisz Maryanna Kalisz Tekla Kaliszak Jan Kaliszak Romualda Kalit Ludwik Kalita Józef Kalita Stanisław Kalita Stanisław Antoni Kalmanowicz Mania Kalmonow Maciej Kalmonowna Jenta Kalor Marcin Kalski Antoni Kalski Kajetan Kaluga Antoni Kaluga Antoni Kaluga Jan Kaluza Karolina Kalwaciak Jan Marek Kalwarczyk Apolonia Kalwarczyk Mateusz Kalwarczyk Wawrzyniec Kalwarski Mikołaj Kalwart Stanisław Kalwat Kalwat Michalina Kalwat Stanisław Kałamaszka Piotr Kałkowska Maryanna Kałtun Marcin Kałubińska Józefa Katarzyna Kałuchowska Anastazja Kałucka Antonina Kałucka Magdalena Kałucka Maryanna Kałudryna Maryanna Kałudzińska Józefa Kaługa Franciszek Kaługa Franciszka Kaługa Józefa Kaługa Józefa Kaługa Józefa Łucja Kaługa Łukasz Kaługa Magdalena Kaługa Walenty Kaługa Walenty Kałuzienska Józefa Kałuzieński Józef Kałuzińska Maryanna Kałuziński Stanisław Kałuźniak Franciszka Kałuża Walenty Kałużyński Antoni Kamelska Karolina Kamelski Tadeusz Kamerowska Anastazja Kamienicki Franciszek Kamieniecka Aniela Kamieniecka Ewa Kamieniecka Ewa Kamieniecka Ewa Kamieniecka Franciszka Kamieniecka Franciszka Kamieniecka Joanna Kamieniecka Julia Bronisława Kamieniecka Julianna Kamieniecka Julianna Kamieniecka Katarzyna Kamieniecka Katarzyna Kamieniecka Ludwika Kamieniecka Ludwina Kamieniecka Magdalena Józefa Kamieniecka Maryanna Kamieniecka Salomea Kamieniecki Andrzej Kamieniecki Antoni Kamieniecki Feliks Kamieniecki Feliks Kamieniecki Franciszek Kamieniecki Franciszek Kamieniecki Franciszek Kamieniecki Franciszek Józef Kamieniecki Jan Kamieniecki Jędrzej Kamieniecki Julian Kamieniecki Kazimierz Kamieniecki Ludwik Antoni Kamieniecki Marcin Kamieniecki Teodor Kamieniecki Wawrzyniec Kamieniecki Wincenty Kamieniecki Woyciech Kamieniecki Woyciech Kamienski Jan Kamienski Leon Józef Kamieńska Kamieńska Agata Kamieńska Agnieszka Kamieńska Agnieszka Franciszka Kamieńska Anastazja Kamieńska Anastazja Kamieńska Aniela Kamieńska Aniela Kamieńska Anna Kamieńska Anna Kamieńska Anna Kamieńska Anna Kamieńska Anna Kamieńska Franciszka Kamieńska Franciszka Kamieńska Ignacja Józefa Kamieńska Józefa Kamieńska Józefa Kamieńska Józefa Kamieńska Karolina Kamieńska Katarzyna Kamieńska Katarzyna Kamieńska Katarzyna Kamieńska Magdalena Kamieńska Magdalena Kamieńska Małgorzata Kamieńska Małgorzata Kamieńska Marcyanna Kamieńska Marcyanna Kamieńska Marya Eugenia Kamieńska Marya Florentyna Olimpia Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Maryanna Kamieńska Paulina Kamieńska Petronella Kamieńska Salomea Kamieńska Tekla Kamieńska Tekla Kamieńska Teresa Kamieńska Urszula Kamieńska Wiktoria Kamieńska Zuzanna Kamieński Adam Kamieński Adam Kamieński Adam Kamieński Adam Kamieński Adolf Kamieński Aleksander Kamieński Antoni Kamieński Antoni Kamieński Antoni Kamieński Antoni Kamieński Bartłomiej Kamieński Florjan Stanisław Kamieński Florjan Stanisław Kamieński Franciszek Kamieński Franciszek Kamieński Franciszek Kamieński Francszek Kamieński Ignacy Kamieński Ignacy Kamieński Ignacy Kamieński Jacenty Kamieński Jacenty Kamieński Jakub Kamieński Jan Kamieński Jan Kamieński Józef Kamieński Józef Kamieński Julian Kamieński Julian Jan Kamieński Kajetan Kamieński Kajetan Kamieński Karol Ignacy Kamieński Kasper Kamieński Lucjan Bernard Kamieński Michał Kamieński Paweł Kamieński Paweł Kamieński Paweł Kamieński Piotr Kamieński Stanisław Kamieński Tomasz Kamieński Tomasz Kamieński Tomasz Kamieński Walenty Kasper Kamieński Wawrzyniec Kamieński Wincenty Kamieński Wincenty Kamieński Władysław Kamindziński Henryk Apoloniusz Antoni Kaminicki Andrzej Kaminska Małgorzata Kaminski Łukasz Kaminski Mikołaj Tomasz Kaminski Wawrzyniec Kamińska Agnieszka Franciszka Kamińska Aniela Kamińska Anna Kamińska Anna Kamińska Antonina Kamińska Antonina Kamińska Antonina Kamińska Apolonia Kamińska Balbina Kamińska Bronisława Kamińska Bronisława Kamińska Ewelina Kamińska Franciszka Kamińska Helena Konstancja Kamińska Henryka Kamińska Józefa Kamińska Józefa Kamińska Józefa Kamińska Józefa Kamińska Józefa Kamińska Józefa Kamińska Kaonstancja Kamińska Karolina Kamińska Karolina Kamińska Karolina Kamińska Karolina Kamińska Katarzyna Kamińska Katarzyna Kamińska Katarzyna Kamińska Katarzyna Kamińska Klotylda Kamińska Konstancja Kamińska Magdalena Kamińska Małgorzata Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Maryanna Kamińska Michalina Kamińska Petronella Kamińska Regina Kamińska Rozalia Kamińska Rozalia Kamińska Rozalia Kamińska Salomea Elżbieta Kamińska Tekla Kamińska Urszula Kamińska Urszula Kamińska Waleria Kamińska Waleria Maryanna Kamińska Waleria Rozalia Kamińska Zofia Kamińska Zuzanna Kamiński Kamiński Kamiński Adam Kamiński Aleksander Kamiński Andrzej Kamiński Antoni Kamiński Antoni Kamiński Antoni Kamiński Antoni Kamiński Antoni Stanisław Kamiński Bartłomiej Kamiński Benedykt Kamiński Benedykt Kamiński Bernard Kamiński Bolesław Kamiński Bolesław Marcyan Mikołaj Kamiński Feliks Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Franciszek Kamiński Hippolit Kamiński Ignacy Kamiński Jakub Kamiński Jakub Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Jan Kamiński Józef Kamiński Józef Kamiński Józef Kamiński Józef Kamiński Józef Polikarp Kamiński Kajetan Kamiński Kajetan Kamiński Kajetan Kamiński Kasper Kamiński Kasper Kamiński Kasper Kamiński Leon Kamiński Leonard Kamiński Ludwik Kamiński Maciej Kamiński Marcin Kamiński Marcin Kamiński Michał Kamiński Piotr Kamiński Piotr Kamiński Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński Szymon Kamiński Tomasz Kamiński Walenty Kamiński Wawrzyniec Kamiński Wincenty Kamiński Władysław Wawrzyniec Kamiński Woyciech Kamionka Paweł Kamizela Józef Kampińska Kamudzińska Antonina Kamudzińska Antonina Maryanna Kamudzińska Felicja Klementyna Kamudzińska Felicja Klementyna Kamudzyński Henryk Kan Bogumił Kan Michalina Franciszka Kancinka Helena Kancler Bronisława Kanczajew Wanda Kanczejew Stefan Kania Antoni Kania Ignacy Kania Leon Kania Rozalia Kanicki Maciej Kaniewska Agnieszka Kaniewska Julianna Ludwika Kaniewska Katarzyna Kaniewska Tekla Franciszka Kaniewski Jan Kanty Tadeusz Kaniewski Woyciech Antoni Kanikowski Stanisław Kanina Leon Kaniszewski Marcin Kanowski Stefan Kanska Florentyna Kantorska Maryanna Kantorski Katol Kańska Józefa Kańska Józefa Kańska Tekla Kański Karol Kański Stanisław Kański Stanisław Kański Woyciech Kapalina Małgorzata Kapalska Anna Kapalska Anna Kapalska Antonina Kapalska Katarzyna Kapalska Maryanna Kapalska Maryanna Kapalska Maryanna Franciszka Kapalska Weronika Kapalski Aleksy Kapalski Aleksy Józef Kapalski Feliks Kapalski Feliks Antoni Kapalski Jan Kapalski Jan Kapalski Józef Kapalski Józef Kapalski Józef Kapalski Józef Piotr Kapalski Konstanty Kapalski Konstanty Józef Kapalski Ludwik Kapalski Ludwik Jan Kapalski Ludwik Jan Kapalski Michał Kapalski Michał Kapalski Michał Kapalski Stanisław Kapalski Stanisław Kapalski Wincenty Kapalski Wincenty Kapała Jan Kapała Jan Kapcińska Antonina Kapciński Woyciech Kapel Kapel Adam Antoni Kapel Adam Wincenty Kapel Aleksander Kapel Alojzy Kapel Antoni Kapel Józef Ludwik Kapel Leopold Władysław Kapel Lucjan Antoni Kapel Maryanna Kapel Michalina Kapel Stanisław Antoni Kapel Stanisław Hilary Kapel Stanisława Kapel Władysław Kapela Franciszek Kapeta Jan Kapianka Franciszek Kapińska Maryanna Kapiński Jan Kapis Józefa Kapkowski Aleksander Kapla Franciszek Kaporzonka Maryanna Kappel Antoni Kappel Franciszek Kappel Franciszek Kaps Franciszek Kaps Kazimierz Kapteła Elżbieta Kaptur Agnieszka Kaptur Wojciech Kapturkiewicz Eleonora Kapturkiewicz Józef Kapturkiewicz Józef Kapturkiewicz Józef Kapturkiewicz Józefa Kapturkiewicz Ludwik Kapturkiewicz Ludwik Kapturkiewicz Maryanna Kapturkiewicz Michał Kapturkiewicz Michał Kapturkiewicz Stanisław Kapturkiewicz Wiktoria Kapturkiewicz Wiktoria Kapturkiewicz Wojciech Stanisław Kapturkiewicz Zofia Aniela Kapturkiewicz Zofia Aniela Kapturska Anastazja Kapturski Augustyn Kapturski Jakub Kapudura Błażej Kapuscinska Ewa Kapuscińska Agnieszka Kapuscińska Tekla Wiktoria Kapusta Agnieszka Kapusta Andrzej Kapusta Antoni Kapusta Antoni Kapusta Antoni Kapusta Antoni Kapusta Antoni Kapusta Antoni Kapusta Antonina Kapusta Antonina Kapusta Antonina Kapusta Apollonia Kapusta Barbara Kapusta Barbara Kapusta Bartłomiej Kapusta Bartłomiej Kapusta Franciszek Kapusta Franciszek Kapusta Franciszek Kapusta Franciszek Kapusta Franciszek Kapusta Franciszek Kapusta Franciszek Kapusta Franciszka Kapusta Franciszka Kapusta Franciszka Tekla Kapusta Jadwiga Kapusta Jan Kapusta Jan Kapusta Jan Kapusta Jan Kapusta Jan Kapusta józef Kapusta józef Kapusta Józef Kapusta józef Kapusta józef Kapusta Józef Kapusta Józef Kalasanty Kapusta Józefa Kapusta Józefa Kapusta Józefa Kapusta Józefa Kapusta Karolina Kapusta Karyanna Kapusta Kasper Kapusta Katarzyna Kapusta Katarzyna Kapusta Katarzyna Kapusta Katarzyna Kapusta Katarzyna Kapusta Katarzyna Kapusta Kazimierz Kapusta Kazimierz Kapusta Ludwik Kapusta Ludwika Kapusta Ludwika Kapusta Ludwika Kapusta Ludwika Kapusta Ludwika Kapusta Łukasz Kapusta Łukasz Kapusta Łukasz Kapusta Małgorzata Kapusta Marcin Kapusta Marcin Kapusta Marcyanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Maryanna Kapusta Michał Kapusta Michał Kapusta Michał Kapusta Paulina Kapusta Paweł Kapusta Paweł Kapusta Paweł Kapusta Paweł Kapusta Petronella Kapusta Petronella Kapusta Piotr kapusta Piotr Paweł Kapusta Sabina Kapusta Salomea Kapusta Salomea Kapusta Scholastyka Kapusta Sebastian Kapusta Sebastyan Kapusta Stanisław Kapusta Stanisław Kapusta Tekla Kapusta Tekla Kapusta Tekla Kapusta Tekla Kapusta Teresa Kapusta Tomasz Kapusta Tomasz Kapusta Tomasz Kapusta Tomasz Kapusta Tomasz Kapusta Walenty Kapusta Walenty Kapusta Wiktoria Kapusta Wiktoria Kapusta Wiktoria Kapusta Wincenty Kapusta Wincenty Kapusta Wojciech Kapusta Wojciech Kapusta Wojciech Kapusta Woyciech Kapusta Zofia Kapusta Zofia Kapuścieńska Franciszka Kapuścińska Kapuścińska Honorata Kapuścińska Joanna Kapuścińska Maryanna Kapuścińska Otolia Kapuściński Józef Kapuściński Tomasz Kaqpturkiewicz Stanisław Karaluch Ewa Karaluch Jan Karaluch Józefa Karaluch Józefa Karaluch Maryanna Karaluch Maryanna Karaluch Maryanna Karaluch Wojciech Karalusz Antoni Karańska Katarzyna Justyna Karasieński Edward Karasiewicz Maryanna Karasiewicz Walenty Karasiewicz Wawrzyniec Karasinska Maryanna Karasińska Aniela Karasińska Antonina Karasińska Józefa Karasińska Józefa Karasińska Maryanna Karasińska Zuzanna Julianna Karasińska Zuzanna Julianna Karasiński Aleksander Karasiński Aleksander Paweł Karasiński Ludwik Karasiński Paweł Karasiński Paweł Karasiński Stanisław Karasiński Władysław Aleksander Karasowski Filip Aleksander Karaś Aniela Karaś Aniela Karaś Antoni Karaś Antonina Karaś Franciszek Karaś Franciszek Karaś Franciszek Karaś Franciszka Karaś Franciszka Karaś Jakub Karaś Jakub Karaś Jan Karaś Jan Fryderyk Karaś Józef Karaś Józefa Karaś Kacper Karaś Karol Karaś Karolina Karaś Katarzyna Karaś Ludwik Karaś Maryanna Karaś Piotr Karaś Stanisław Jan Karaś Szymon Karaś Wiktoria Karaś Władysław Karbońska Domicella Karbowiak Agnieszka Karbowiak Antonina Karbowiak Mikołaj Karbowiński Franciszek Karbowiński Ludwik Karbowniak Józef Karbownicka Eleonora Karbownicka Florentyna Maryanna Karbownicka Józefa Karbownicka Katarzyna Karbownicka Klementyna Karbownicka Leontyna Karbownicka Maryanna Karbownicka Maryanna Karbownicka Maryanna Karbownicka Maryanna Leokadia Karbownicka Maryanna Leontyna Karbownicka Tekla Karbownicki Karbownicki Adam Karbownicki Aleksander Karbownicki Aleksander Karbownicki Antoni Karbownicki Antoni Karbownicki Antoni Władysław Karbownicki Franciszek Karbownicki Franciszek Karbownicki Franciszek Karbownicki Jan Karbownicki Jan Karbownicki Jan Józef Karbownicki Kacper Karbownicki Ludwik Kajetan Karbownicki Piotr Karbownicki Stefan Karbownicki Szczepan Karbownicki Wojciech Karbowska Bronisłaewa Karbowska Bronisłaewa Karbowska Bronisława Karbowska Eugenia Anastazja Karbowska Franciszka Karbowska Franciszka Karbowska Franciszka Katarzyna Karbowska Maryanna Karbowska Maryanna Karbowska Maryanna Karbowska Maryanna Karbowska Maryanna Karbowska Maryanna Aniela Karbowska Maryanna Ludwika Karbowska walera Karbowska Waleria Antonina Karbowska Waleria Katarzyna Karbowski Antoni Karbowski Antoni Pius Karbowski Bronisław Karbowski Józef Karbowski Józef Kalasanty Karbowski Melchior Karbowski Melchor Sylwester Karbowski Michał Francsizek Karbowski Nikodem Karbowski Nikodem Marian Karbowski Sebastian Karbowski Sebastian Karbowski Sebastyan Karbowski Sebastyan Karbowski Stanisław Antoni Karbowski Stanisław Feliks Karbowski Władysław Michał Karbowski Władysław Tomasz Karchota Antoni Karcz Adam Karcz Adam Karcz Agnieszka Karcz Andrzej Karcz Aniela Karcz Anna Karcz Anna Karcz Antoni Karcz Antonina Karcz Barbara Karcz Franciszek Karcz Franciszek Karcz Franciszka Karcz Franciszka Karcz Franciszka Karcz Jadwiga Karcz Jan Karcz Jan Karcz Jędrzej Karcz Józef Karcz Józef Karcz Józefa Karcz Józefa Karcz Katarzyna Karcz leopold Karol Karcz Marcin Karcz Maryanna Karcz Maryanna Karcz Maryanna Karcz Maryanna Karcz Regina Karcz Rozalia Karcz Rozalia Karcz Stanisław Karcz Szymon Karcz Tekla Karcz Urszula Karcz Wikotria Karcz Wiktoria Karcz Wojciech Karcz Woyciech Karcz Zofia Karczewska Bona Karczewska Józefa Karczewska Katarzyna Karczewska Maryanna Agnieszka Karczewski Cyriak Jasieńczyk Karczewski Feliks Karczewski Feliks Jan Antoni Karczewski Józef Karczewski Szczepan Julian Karczewski Wincenty Karczmarczonka Teofila Magdalena Karczmarczyk Agnieszka Karczmarczyk Antoni Ignacy Karczmarczyk Antonina Karczmarczyk Antonina Karczmarczyk Eleonora Karczmarczyk Jakub Łukasz Karczmarczyk Jan Karczmarczyk Józef Karczmarczyk Karol Aleksander Karczmarczyk Maciej Karczmarczyk Magdalena Karczmarczyk Maryanna Karczmarczyk Maryanna Karczmarczyk Norbert Karczmarczyk Piotr Karczmarczyk Tomasz Karczmarczyk Wojciech Karczmarek Julia Karczmarek Konstanty Karczmarek Marcin Karczmarska Antonina Karczmarska Franciszka Karczmarska Franciszka Karczmarska Joanna Karczmarska Magdalena Karczmarska Małgorzata Karczmarska Maryanna Karczmarska Petronella Karczmarska Rozalia Karczmarska Rozalia Karczmarski Adolf Karczmarski Antoni Karczmarski Franciszek Karczmarski Franciszek Karczmarski Józef Karczmarski Kasper Karczmarski Ludwik Karczmarski Marcin Andrzej Karczmarski Piotr Karczmarski Stanisław Karczor Salomea Karczyk Filip Karczyńska Maryanna Emilia Kardasiewicz Karol Kardasiewicz Maciej Kardasińska Katarzyna Kardasiński Jan Kardasiński Maciej Kardyś Jakub Kardyś Jakub Kardyś Józefa Karge Karolina Amelia Kargól Wiktor Kargul Szymon Karkocz Wincenty Karkosińska Kunegunda Karkosińska Teofila Karkowska Józefa Florentyna Karkowski Andrzej Karkowski Andrzej Karkowski Józef Karkowski Józef Karkowski Sebastian Karkulewicz Teofila Karliński Szymon Karłubowska Antonina Karłubowska Józefa Karłubowska Maryanna Agata Karłubowski Ludwik Karmanek Jakub Karmańska Eugenia Karmańska Ewelina Ludwika Jacenta Karmański Alfred Feliks Soter Karmański Jan Michał Andrzej Karmański Marian Stanisław Karmański Stanisław Karmińska Franciszka Karmowska Anna Karnecka Symforoza Karnecki Józef Karnkowska Maryanna Karolczuk Stanisław Karolczuk Zofia Karolczyk Mikołaj Karolenowski Józef Karolewicz Walenty Karolkiewicz Franciszka Karólski Leon Błażej Karp Filip Karpał Michał Karpieńska Cezaryna Michalina Karpieńska Elżbieta Ewa Karpieńska Maryanna Karpieński Adam Karpieński Damazy Karpieński Franciszek Karpieński Karol Karpieński Karol Szymon Karpieński Walery Ignacy Karpik Antoni Karpiłowa Franciszka Karpinska Maryanna Luisa Karpinski Jędrzej Karpińska Aleksandra Karpińska Aleksandra Karpińska Amalia Wiktoria Ignacja Karpińska Aniela Karpińska Aniela Karpińska Anna Karpińska Anna Karpińska Anna Magdalena Karpińska Anna Magdalena Karpińska Antonina Karpińska Antonina Karpińska Antonina Karpińska Antonina Petronella Karpińska Antonina Rozalia Karpińska Apollonia Krystyna Karpińska Apolonia Karpińska Brionisława Karpińska Brionisława Karpińska Bronisława Stanisława Karpińska Elżbieta Karpińska Florentyna Karpińska Franciszka Karpińska Franciszka Karpińska Franciszka Wiktoria Karpińska Jadwiga Karpińska Józefa Karpińska Justyna Karpińska Justyna Karpińska Katarzyna Karpińska Katarzyna Karpińska Katarzyna Barbara Karpińska Kostancja Emilia Karpińska Macyanna Karpińska Marya Aloyza Konstancja Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Maryanna Karpińska Matylda Karpińska Rozalia Maryanna Karpińska Stanisława Honorata Karpińska Tekla Karpińska Wiktoria Karpiński Andrzej Karpiński Andrzej Karpiński Antoni Karpiński Antoni Jan Karpiński Damazy Karpiński Damazy Karpiński Edward Franciszek Karpiński Felicjan Karpiński Fortunat Karpiński Fortunat Karpiński Franciszek Karpiński Higin Gotfried Karpiński Ignacy Karpiński Jakub Karpiński Jan Karpiński Jan Karpiński Jan Karpiński Jan Franciszek Karpiński Jan Szymon Tadeusz Karpiński Józef Karpiński Justyn Jan Paweł Karpiński Kazimierz Karpiński Kazimierz Karpiński Ksawery Franciszek Karpiński Leon Julian Karpiński Łukasz Karpiński Marcin Karpiński Marcin Karpiński Michał Karpiński Michał Karpiński Mikołaj Karpiński Stanisław Karpiński Stanisław Karpiński Stanisław Marek Jan Karpiński Stefan Karpiński Stefan Kajetan Karpiński Tomasz Karpiński Wincenty Karpiński Wincenty Karpiński Wincenty Karpiński Wojciech Karpowski Jan Karsch Frideryk Wilhelm Karsch Henryka Katarzyna Karsch Henryka Katarzyna Karsch Józef Karsch Józef Karsch Ludwik Karsch Ludwik Karska Leontyna Joanna Salomea Karski Konstanty Józef Karsz Jan Karsz Józefa Karsz Katarzyna Karsz Ludwik Karsz Maryanna Kart Antonina Kartusiewicz Julianna Kartusiński Andrzej Francsizek Karulak Anastazja Karulewska Katarzyna Karwacka Franciszka Karwacka Franciszka Karwacka Maryanna Karwacka Teresa Karwacki Józef Karwalińska Zofia Karwatowicz Agnieszka Karwatowicz Franciszek Karwatowicz Franciszek Walenty Karwatowicz Marcella Karwicka Marcyanna karwicka Maryanna Karwicka Zofia Karwicki Józef Karwieńska Wiktoria Karwinski Szymon Karwińska Justyna Karwińska Justyna Karwińska Maryanna Barbara Karwińska Tekla Karwowska Amelia Karwowska Joanna Julia Karwowski Jan Karwowski Jan Kacper Karwowski Jan Kacper Karwowski Maciej Karwowski Marcelli Karol Karyczyk Jakub Karzyński Ignacy Kasiak Łucja Kasiel Ewa Urszula Kasińska Joanna Maryanna Kasiński Antoni Kasiński Tadeusz Kaskowski Józef Kasparowicz Jan Kasper Józef Kasperkiewicz Adam Kasperowski Wawrzyniec Kasperska Ewa Kasperska Marcyanna Kasperski Adam Kasperski Krzysztof Kasperski Stanisław Kasprowicz Antonina Kasprowska Maryanna Wiktoria Kasprowska Wiktoria Kasprowski Tomasz Kasprzak Anna Kasprzak Antoni Jan Kasprzak Franciszka Kasprzak Franciszka Teodora Kasprzak Jan Kasprzak Kazimierz Józef Kasprzak Maryanna Kasprzak Rozalia Kasprzak Walenty Kasprzak Wawrzyniec Kasprzak Zofia Kasprzycka Maryanna Kasprzycka Maryanna Kasprzycki Józef Kasprzycki Wojciech Kasprzyk Antoni Kasprzyk Antonina Kasprzyk Franciszka Kasprzyk Łukasz Kasprzyk Małgorzata Kasprzyk Michał Kasprzyk Michał Kasprzyk Paweł Kasprzyk Paweł Kasprzyk Zofia Kassyan Piotr Kasza Józef Kaszakowska Maryanna Kaszewska Antonina Ludwika Kaszewska Eleonora Kaszewska Józefa Kaszewska Józefa Kaszewska Ludwika Kaszewska Ludwika Kaszewska Marcyanna Kaszewska Maryanna Kaszewska Maryanna Aniela Kaszewska Wiktoria Kaszewska Wiktoria Sylwestra Kaszewski Kaszewski Antoni Kaszewski Jan Nepomucen Kaszewski Józef Kaszewski Stanisław Kaszowska Aniela Kaszowska Aniela Kaszowska Aniela Katarzyna Kaszowska Antonina Kaszowska Antonina Kaszowska Balbina Kaszowska Józefa Kaszowska Katarzyna Kaszowska Łucja Kaszowska Marcyanna Kaszowska Maryanna Kaszowska Maryanna Kaszowska Wiktoria Kaszowski Franciszek Kaszowski Jan Kaszowski Jan Kaszowski Józef Kaszowski Leon Kaszowski Stanisław Wojciech Kaszowski Władysław Kasztanecki Józef Kaszyńska Barbara Kaśkowicz Julianna Kaśnik Franciszek Kat Maryanna Kat Maryanna Kat Stanisław Katalińska Maryanna Katalow Walenty Katawa Teresa Katelbach Karol Katka Feliks Kauc Anna Kauc Piotr Kaufman Hana Łaja Kaufman Hania Laia Kaufman Leyzor Kaumdzyńska Lucyna Bona Ewa Kauziński Stanisław Aleksy Kavczor Łukasz Jan Kanty Kawałomski Ignacy Kawałowska Kornelia Maryanna Kawałowska Kornella Kawałowski Paweł Kawczeński Józef Kawczyńska Emilia Katarzyna Kawczyńska Franciszka Ksawera Kawczyńska Ksawera Kawczyńska Ludwika Kawczyńska Maryanna Kawczyński Kawczyński Arseni Kawczyński Franciszek Ksawery Kawczyński Paweł Kawczyński Władysław Kawecki Jakub Kawecki Marcin Kawecki Piotr Kawelska Katarzyna Kawęcki Franciszek Kawęcki Józef Kawęcki Tomasz Kawińska Maryanna Kawka Feliks Antoni Kawka Franciszek Kawka Łukasz Kawvczyński Ludwik Kayzer Elżbieta Kayzer Franciszka Kayzer Jadwiga Kayzer Joanna Kayzer Józef Kayzer Józef Kazanowska Wanda Marya Anna Kazańska Katarzyna Kazański Maciej Kazimierska Anna Kazimierska Magdalena Kazimierski Piotr Kaziroda Antoni Kazmierczyk Jan Kazmierska Rozalia Kazmierski Jan Kaznowska Aniela Ignaca Kaznowska Lucyna Kaznowska Lucyna Joanna Emilia Kaznowski Antoni Kaznowski Edward Kaznowski Feliks Kaznowski Feliks Kaznowski Feliks Bernardyn Edward Kaznowski Ignacy Kaznowski Juliusz Jan Wiktor Kaznowski Paweł Kaźmierczak Franciszka Kaźmierczak Franciszka Weronika Kaźmierska Domicella Kaźmierska Karolina Florentyna Kaźmierski Jakub Kaźmierus Jan Kąciarska Józefa Kącka Domicella Kądziela Karolina Kądziela Stefan Kądzielska Franciszka Kądzielska Karolina Kempa Ignacy Kempianka Michał Kempińska Michalina Kempiński Józef Kempska Anna Kendzierska Antonina Kener Karol Kepel Jan Kepiński Woyciech Kepler Antoni Ignacy Kepler Elżbieta Kerber Alberytna Wilhelmina Kerber Wilhelmina Albertyna Kermen Karolina Kerszembaum Rachmil Kesler Barbara Kesler Józef Kesler Józefa Franciszka Kesler Władysław Kesler Władysław Henryk Kessler Helena Ludwika Kestner Wiktoria Kędzierska Elżbieta Kędzierska Maryanna Kędzierska Maryanna Kędzierska Zofia Kędzierski Antoni Paweł Kędzierski Filip Kędzierski Grzegorz Kędzierski Leon Julian Kędzierski Ludwik Bartłomiej Kędzierzuch Józef Kędzior Anna Kędzior Barbara Kędzior Jakub Kędzior Jędrzej Kędzior Ludwika Kędzior Ludwika Kędzior Stanisław Kędzior Stanisław Kędzior Walenty Kędziora Kazimierz Kędziora Magdalena Kędziora Magdalena Kędziora Magdalena Kędziorek Stefan Kępa Antonina Urszula Kępa Paulina Kępa Petronella Kępa Piotr Kępa Piotr Kępińska Aniela Kępińska antonina Maryanna Kępińska Emilia Kępińska Tekla Kępiński Wincenty Kępka Mateusz Kępska Zuzanna Kępski Józef Kępski Łukasz Kępski Władysław Kępski Władysław Kęska Jakub Kęska Jan Kęstowicz Bronisław Khunth Julia Karolina Khunth Julia Karolina Khunth Ludwik Khunth Władysław Gustaw Khuntke Bronisława Irena Khuntke Paulina Augusta Khus Hipolit Khus Jan Nepomucen Kicharska Kunegunda Kicharski Mikołaj Kichn Emilia Maryanna Kichner Józefa Julianna Kicieńska Maryanna Kicieński Józef Kicinska Maryanna Kicińska Kicińska Antonina Kicińska Elżbieta Kicińska Józefa Antonina Kicińska Maryanna Kicińska Tekla Kiciński Józef Kiciński Józef Kiciński Józef Kiciński Julian Kiciński Piotr Kiciński Szymon Kiciński Teofil Kicior Kicior Kicior Kicior Kicior Elżbieta Kicior Elżbieta Kicior Franciszka Kicior Jan Kicior Maryanna Kicior Maryanna Kicior Teofil Kicior Władysław Kicior Zofia Kiciór Wawrzyniec Kiciuch Walenty Kiciur Józef Kiecka Tekla Kiedrzyńska Franciszka Świętosława Kiedrzyński Bonifacy Felicjan Adolf Kiedrzyński Franciszek Świętosław Adolf Władysław Kiedrzyński Roman Mieczysław Antoni Kiedrzyński Tomasz Józef Kiedrzyński Wincenty Kiehn Adolf Kiehn Anna Julianna Kiehn Frayderyk Wilhelm Robert Kiehn Frideryk Wilhelm Franciszek Kiehn Gottfrid Kiehn Karol Albert Kiehn Wilhelmina Kielek Jakub Kieler Kazimiera Kielesiński Wincenty Kielgrzymski Wacław Kielian Zofia Kieliński Mikołaj Kielmanowicz Boruch Kielnia Józef Kieloch Łukasz Kielrzymski Kiełbasa Jakub Kiełbasa Józefa Kiełbasa Małgorzata Kiełbasa Maryanna Kiełbasa Piotr Kiełbasa Stanisław Kiełbasa Walenty Kiełbasińska Maryanna Kiełpików Julia Kiełtyczyński Dawid Kienn Anna Julia Kiepaska Magdalena Kiepiel Kiepiel Kiepiel Agata Kiepiel Agata Kiepiel Antoni Kiepiel Antoni Ksawery Kiepiel Antonina Kiepiel Antonina Kiepiel Apolonia Kiepiel Appolonia Kiepiel Eleonora Kiepiel Ewa Kiepiel Ewa Kiepiel Ewa Kiepiel Ewa Antonina Kiepiel Franciszek Kiepiel Franciszek Kiepiel Franciszek Kiepiel Franciszek Władysław Kiepiel Jadwiga Kiepiel Jan Kiepiel Jan Kiepiel Józef Kiepiel Kajetan Kiepiel Kajetan Kiepiel Karolina Kiepiel Katarzyna Kiepiel Katarzyna Kiepiel Katarzyna Helena Kiepiel Kazimierz Kiepiel Krystyna Kiepiel Ludwika Kiepiel Ludwika Kiepiel Łukasz Kiepiel Maciej Kiepiel Maciej Kiepiel Magdalena Kiepiel Magdalena Anna Kiepiel Marcin Kiepiel Maryanna Kiepiel Maryanna Kiepiel Maryanna Kiepiel Maryanna Kiepiel Maryanna Kiepiel Mateusz Kiepiel Paweł Kiepiel Petronella Kiepiel Rozalia Kiepiel Scholastyka Kiepiel Stanisław Kiepiel Stanisław Kiepiel Stanisław Kiepiel Tekla Kiepiel Tekla Kiepiel Tomasz Kiepiel Urszula Kiepiel Urszula Kiepiel Walenty Kiepiel Wiktoria Kiepiel Wiktoria Kiepiel Zofia Kiepiela Piotr Kiepil Antoni Kieppler Ignacy Antoni Kieradzina Zuzanna Kierber Albertyna Aleksandryana Kierczeńska Katarzyna Kierczeński Michał Kierela Szymon Kierkus Ludwik Kiernicka Anna Magdalena Kiernicki józef Kiernicki Wincenty Kiernis Jakub Kiernożyk Maryanna Kieron Władysław Kierschtein Ewa Kierska Klementyna Kierski Teodor Ksawery Kierszkowska Katarzyna Kierz Andrzej Kierz Piotr Kierzkowska Agnieszka Kierzkowska Agnieszka Kierzkowska Agnieszka Kierzkowska Anna Kierzkowska Anna Kierzkowska Antonina Kierzkowska Antonina Kierzkowska Antonina Kierzkowska Antonina Kierzkowska Antonina Maryanna Kierzkowska Jadwiga Kierzkowska Józefa Ewa Kierzkowska Katarzyna Kierzkowska Katarzyna Kierzkowska Maryanna Agnieszka Kierzkowska Maryanna Agnieszka Kierzkowska Salomea Kierzkowski Aleksander Antoni Kierzkowski Antoni Kierzkowski Antoni Kierzkowski Franciszek Kierzkowski Franciszek Kierzkowski Franciszek Kierzkowski Franciszek Michał Kierzkowski Jakub Kierzkowski Jan Kierzkowski Jan Nepomucen Kierzkowski Józef Kierzkowski Michał Kierzkowski Paulin Jan Kierzkowski Stanisław Kierzkowski Szymon Kierzkowski Szymon Kierzkowski Szymon Kierzkowski Szymon Kierzkowski Władysław Kiesewetter Józefa Amelia Kiesielewska Agnieszka Kiesler Józef Kazimierz Kiesler Władysław Roch Kieszkowska Anastazja Kieszkowska angela Kieszkowska Maryanna Kieszkowski Jan Nepomucen Kieszkowski Mateusz Michał Kieszkowski Szymon Kieterowicz Aniela Michalina Kieterowicz Filipina Weneranda Kieterowicz Franciszka Kieterowicz Sdam Franciszek Kieterowicz Tadeusz Walenty Kietlak Małgorzata Kietlińska Helena Kietlińska Teofila Kietrasiewicz Joanna Kihn Albert Kijanowska Elżbieta Kijeński Ignacy Kijonka Antoni Kijowski Tomasz Kilarz Katarzyna Kilesza Adam Kilian Adam Kilian Agnieszka Kilian Andrzej Kilian Antonina Kilian Bonawentura Kilian Ewa Antonina Kilian Felicjan Kilian Katarzyna Kilian Maciej Kilian Maciej Kazimierz Kilian Marcyanna Kilian Tomasz Kilian Tomasz Kiliańczyk Magdalena Kiliańska Antonina Kiliańska Antonina Kiliański Franciszek Kiliański Stanisław Franciszek Kilicka Joanna Kilijanek Adam Kilijanek Michał Kilijańska Antonina Teodozja Franciszka Kilijańska Micgalina Kilijański Edward Kilińska Franciszka Kiliński Kacper Kiliński Karol Kilisiński Wincenty Kiljańska Magdalena Kiłakowska Ludgarda Magdalena Kinicka Jadwiga Władysława Kinicki Władysław Kiniorski Woyciech Kinn Anna Julianna Kinstein Marcyanna Kintzel Ludwik Antoni Kiraga Kiraga Agnieszka Kiraga Andrzej Kiraga Andrzej Marcin Kiraga Antoni Kiraga Antoni Kiraga Antoni Kiraga Antoni Kiraga Antonina Kiraga Antonina Kiraga Feliks Kiraga Grzegorz Kiraga Ignacy Kiraga Ignacy Kiraga Ignacy Kiraga Jadwiga Kiraga Jakub Kiraga Jakub Kiraga Jan Kiraga Jan Kiraga Józef Kiraga józef Kiraga józef Kiraga Józef Kiraga Józefa Kiraga Józefa Kiraga Józefa Kiraga Julianna Kiraga Justyna Kiraga Karolina Kiraga Katarzyna Kiraga Łucja Kiraga Małgorzata Kiraga Marianna Kiraga Maryanna Kiraga Maryanna Kiraga Maryanna Kiraga Paweł Kiraga Ragina Kiraga Rozalia Kiraga Szymon Kiraga Szymon Kiraga Tekla Kiraga Tekla Kiraga Teodor Kiraga Teofor Kiraga Walenty Kiraga Walenty Kiraga Wawrzyniec Kiraga Wawrzyniec Kiraga Wiktoria Ewa Kiraga Wojciech Kiraga Woyciech Kiraga Zofia Kirchner Jan Ferdynand Kirchner Maryanna Józefa Kirchner Teresa Kirdylas Franciszka Maryanna Kirenis Adam Kirszenbaum Anna Kirszenbaum Hawa Rywka Kirszenbaum Jakub Kirszenbaum Ryfka Kirszten Józef Szymon Kirzkowski Szymon Kisewetter Adolf Kisiel Kisiel Agata Kisiel Anastazja Kisiel Anastazja Kisiel Andrzej Kisiel Andrzej Kisiel Andrzej Kisiel Andrzej Franciszek Kisiel Aniela Kisiel Aniela Kisiel Aniela Kisiel Aniela Tekla Kisiel Anna Kisiel Anna Kisiel Anna Kisiel Anna Kisiel Anna Kisiel Anna Kisiel Anna Kisiel Anna Kisiel Anna Katarzyna Kisiel Antoni Kisiel Antoni Kisiel Antoni Kisiel Antoni Bonifacy Kisiel Antonina Kisiel Antonina Kisiel Antonina Kisiel Apolonia Kisiel Apolonia Kisiel Apolonia Kisiel Balbina Kisiel Bonifacy Jakub Kisiel Eleonora Kisiel Elżbieta Kisiel Emil Stanisław Kisiel Ewa Kisiel Feliks Kisiel Feliks Kisiel Franciszek Kisiel Franciszek Kisiel Franciszek Kisiel Franciszek Kisiel Franciszek Ignacy Kisiel Franciszka Kisiel Franciszka Kisiel Henryk Kisiel Henryk Kisiel Izydor Kisiel Izydor Kisiel Izydor Konstanty Kisiel Jakub Kisiel Jakub Kisiel Jakub Kisiel Jakub Władysław Kisiel Jan Kisiel Jan Kisiel Jan Nepomucen Kisiel Jędrzej Kisiel Jędrzej Kisiel Jozef Kisiel Jozef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kisiel Józef Kalasanty Kisiel józef Maciej Kisiel Józefa Kisiel Józefa Kisiel Józefa Kisiel Justyna Kisiel Kajetan Kisiel Karol Kisiel Karol Szymon Kisiel Katarzyna Kisiel Katarzyna Kisiel Katarzyna Kisiel Katarzyna Kisiel Katarzyna Kisiel Katarzyna Józefa Kisiel Kazimierz Adolf Kisiel Konstancja Kisiel Konstancja Kisiel Konstancja Kisiel Ludwik Kisiel Ludwika Kisiel Ludwika Kisiel Maciej Kisiel Maciej Kisiel Magdalena Kisiel Magdalena Kisiel Magdalena Kisiel Magdalena Kisiel Małgorzata Kisiel Małgorzata Kisiel Małgorzata Kisiel Marcin Kisiel Marcyanna Kisiel Marcyanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Kisiel Maryanna Magdalena Kisiel Melchior Kisiel Michalina Kisiel Michalina Teofila Kisiel Michał Kisiel Michał Kisiel Michał Kisiel Mikołaj Kisiel Roman Kisiel Rozalia Kisiel Rozalia Kisiel Salomea Kisiel Stanisław Kisiel Stanisław Kisiel Stanisław Kisiel Stanisław Kisiel Stanisław Kisiel Stefania Joanna Kisiel Szczepan Kisiel Szczepan Kisiel Szymon Kisiel Tekla Kisiel Tekla Kisiel Tekla Kisiel Teofila Kisiel Teofila Kisiel Tomasz Kisiel Tomasz Kisiel Tomasz Adam Kisiel Wiktoria Kisiel Wojciech Kisiel Wojciech Kisiel Woyciech Kisiel Zofia Kisiel Zofia Kisiel Zofia Kisiel Zofia Kisiel Zofia Kisiel Zofia Kisiel Zofia Kisieleska Ludwika Kisielewska Józefa Kisielewska Justyna Kisielewska Maryanna Kisielewski Franciszek Mateusz Kisioł kazimierz Kisiołek Tekla Kisiołek Woyciech Kisior Wawrzyniec Kisowski Kacper Kiszczyna Pawłowa Kiszel Anastazja Kiszel Anastazja Kiszel Antoni Kiszel Józef Kiszel Paweł Kiszel Szymon Andrzej Kiszel Woyciech Kiszten Leon Kiśliński Apolinary Kiśliński Apolinary Jakub Kita Jadwiga Kita Tekla Kita Wawrzyniec Kitchner Jan Kittler Gotlib Karol Kiuc Antonian Kiucharski Piotr Kiwawicz Izrael Kiwerska Helena Kiwerska Maria Kiwerska Wanda Kiwerska Zofia Kiwerski Eugeniusz Kiwerski Stefan Kiwicka Józefa Helena Kiwowicz Judka Kiwowna Perla Kiziołek Woyciech Klama Katarzyna Klamka Antoni Klatkowski Aleksander Klaużyńska Aleksandra Eleonora Klaużyńska Florentyna Klaużyńska Florentyna Klaużyńska Maryanna Klaużyńska Maryanna Klaużyńska Tekla Klaużyński Antoni Paweł Klaużyński Stanisław Piotr Klebańska Aniela Klebańska Anna Klebańska Elżbieta Klebańska Urszula Klebańska Zofia Joanna Nepomucena Klebański Jan Klechowicz Marianna Klecka Emilia Klecka Marya Klecka Marya Karolina Klecki Hilary Rafał Klecki Karol Klecki Leon Cyryl Onufry Klecki Walerian Izydor Kleczaj Antoni Kleczaj Jakub Kleczewska Rozalia Kleczewski Adam Kleczkowska Salomea Kleczkowski Michał Klein Augustyn Klein Franciszka Klein Maryanna Klembowska Antonina Klemczyk Jan Klemm Wiktor Edward Klepacka Tekla Klepaczewska Brygida Klepaczewska Elżbieta Klepaczewski Józef Klepak Maryanna Kleparski Błażej Klept Aleksander Klesiewicz Ignacy Kleszczewska Helena Kleszczewska Julia Kleyn adam Kleyn Katarzyna Kleyne Helena Kleyne Kazimierz Julian Klęczaj Apolonia Klibowicz Brigitta Kliczyńska Franciszka Klier Anna Klier Franciszka Klim Julianna Klimanowicz Józef Klimaszewska Franciszka Klimaszewski Mateusz Klimaszewski Mateusz Klimczak Piotr Klimczyńska Maryanna Klimecka Agnieszka Klimecka Aniela Klimecka Aniela Klimecka Antonina Klimecka Antonina Józefa Klimecka Barbara Klimecka Barbara Klimecka Barbara Paulina Klimecka Franciszka Klimecka Hieronima Tekla Klimecka Józefa Klimecka Józefa Klimecka Józefa Scholastyka Klimecka Katarzyna Klimecka Katarzyna Klimecka Konstancja Klimecka Natalia Klementyna Leopolda Klimecka Waleria Hermenegilda Katarzyna Klimecka Wiktoria Klimecka Wiktoria Klimecki Antoni Klimecki Ezechiel Juliusz Klimecki Ezechiel Juliusz Klimecki Franciszek Klimecki Franciszek Klimecki Henryk Walerian Klimecki Henryk Walerian Klimecki Jan Klimecki Jan Klimecki Jan Klimecki Jan Klimecki Jan Klimecki Jędrzej Klimecki Józef Klimecki Józef Klimecki Józef Antoni Klimecki Władysław Polikarp Wiktor Klimecki Woyciech Klimek Adam Klimek Andrzej Klimek Andrzej Klimek Antoni Klimek Antoni Klimek Antoni Klimek Antonina Klimek Antonina Klimek Eleonora Antonina Klimek Franciszek Klimek Franciszek Klimek Franciszek Klimek Franciszek Julian Klimek Ignacy Klimek Ignacy Klimek Jakub Klimek Jan Klimek Jan Klimek Józefa Klimek Julianna Klimek Karolina Klimek Ludwik Klimek Ludwik Klimek Ludwik Klimek Ludwika Klimek Łukasz Klimek Łukasz Klimek Małgorzata Klimek Marcyanna Klimek Maryanna Klimek Maryanna Klimek Maryanna Klimek Mikołaj Klimek Rozalia Klimek Wiktoria Klimek Wincenty Józef Klimek Zuzanna Klimkiewicz Józef Klimkowski Paweł Klimowicz Anna Klimowicz Anna Klimowicz Franciszka Klimowicz Józef Klimowicz Józefa Klimowicz Katarzyna Klimowicz Maryanna Klimowska Józefa Klimowski Grzegorz Klimowski Jakub Klimowski Stanisław Klinczyk Mikołaj Klingier Sura Klis Elżbieta Kliszcz Wojciech Kliszewska Helena Kliszewska Helena Kliszewski Konstanty Klocek Apolonia Klocek Justyna Klocek Katarzyna Klocek Stanisław Kloch Apolonia Kloch Joachim Klochowicz Franciszek Ksawery Klochowicz Magdalena Klochowicz Piotr Kloczkowska Józefa Kloczkowska Paulina Antonina Klodecka Domicella Kloniszkis Daniel Klonowska Maryanna Klonowski Feliks Klosińska Franciszka Klosiowicz Michał Klossowska Wiktoria Anastazja Klotowicz Józef Klowiszkin Karolina Franciszka Klozówna Teressa Klucewicz Józefa Kluczyński Mateusz Klus Zofia Klusek Barbara Kluss Woyciech Klusz Maryanna Kluś Franciszek Kluz Kajetan Kluziński Mateusz Klużyński Paweł Kłaczyńska Maryanna Kłaczyński Józef Kłaczyński Józef Kłaczyński Kazimierz Kłaczyński Wawrzyniec Kłak Antonina Kłak Michał Kłak Szczepan Kłatyńska Maryanna Kłębowski Franciszek Kłobuchowska Julianna Kłobucka Paulina Kłobukowska Julia Kłobukowski Ignacy Kłobukowski Józef Kłoczewska Katarzyna Kłoczowska Kłodasik Maryanna Kłodasik Mateusz Kłodasik Wojciech Kłodawski Stanisław Kłodnicka Aniela Kłodnicki Marcelli Kłopocińska Marianna Kłopocińska Maryanna Kłopocka Józefa Kłopocka Katarzyna Kłopocka Teofila Kłosawski Aleksander Kłosieńska Genowefa Kłosieński Szymon Kłosińska Aniela Kłosińska Antonina Kłosińska Józef Julianna Kłosińska Józefa Kłosińska Katarzyna Kłosińska Tekla Kłosiński Kłosiński Aleksander Tomasz Kłosiński Andrzej Kłosiński Józef Kłosiński Konstanty Kłosiński Szczepan Kłosiński Tomasz Kłosowska Anna Kłosowska Eufrozyna Julianna Kłosowska Honorata Kłosowska Honorata Katarzyna Kłosowska Karolina Kłosowska Karolina Emilia Kłosowska Katarzyna Kłosowska Katarzyna Barbara Kłosowska Marcyanna Kłosowska Marcyanna Emilia Kłosowska Marcyanna Franciszka Kłosowska Maryanna Kłosowska Maryanna Kłosowska Maryanna Kłosowska Maryanna Kłosowska Maryanna Kłosowska Maryanna Emilia Kłosowska Wiktoria Kłosowska Wiktoria Kłosowski Dominik Szczepan Kłosowski Ignacy Kłosowski Jan Kłosowski Józef Kłosowski Józef Kłosowski Karol Augustyn Kłosowski Piotr Witalis Kłosowski Stanisław Kłosowski Stanisław Władysław Michał Kłosowski Tomasz Kłosowski Tomasz Kłosowski Tomasz Kłossowska Emilia Kłossowska Katarzyna Kłossowski Antoni Kłossowski Józef Kłossowski Józef Kłossowski Ludwik Kłossowski Sebastyan Kłossowski szczepan Kłossowski Teodor Kłoswoska Marcyanna Agnieszka Kłoswoska Maryanna Kłowiszkis Maryanna Kłudnicka Ludwika Kłus Mikołaj Kłusak Feliks Kłuszowski Kazimierz Kłysiowska Petronela Kłyszoska Małgorzata Kmiecik Jan Kmieczak Kacper Kmieńska Katarzyna Kmiotek Maryanna Knab Aleksander Mikołaj Knab Anatol Anastazy Knab Aniela Knab Aniela Zuzanna Knab Edward Józef Knab Edward Józef Knab Emilia Teofila Knab Henryk Jan Knab Karol Filip Knab Kasper Knab Wojciech Knagus Urszula Knal Karol Knal Maryanna Bronisława Knap Jadwiga Knap Jadwiga Marcyanna Knap Michał Knap Michał Knap Paweł Knap Zuzanna Knapieński Jan Knapik Franciszek Knapik Klara Knapik Klara Knapik Tekla Knapik Zofia Knapik Zuzanna Knapinski Jan Augustyn Knapińska Józefa Knapińska Maryanna Knapińska Maryanna, Paulina Knapińska Teofila Knapińska Teofila Józefa Knapińska Zuzanna Knapiński Jan Knapiński Jan Knapiński Michał Knapiński Stanisław Knapiński Stanisław Knapiński Wojciech Knapiszeński kacper Knat Józef Knecht Anna Krystyna Knianułacki Jan Kniarzałucki Antoni Kniarzłucki Antoni Kniazołucki Antoni Kniotek Józefa Knys Stanisław Knysina Józefa Knyszkowski Antoni Kober Franciszek, Borgiasz Kober Katarzyna Kobiałka Antoni Kobielska Józefa Franciszka Kobielska Orszula Kobielski Kazimierz Kobierska Anna Kobierska Karolina Kobierska Karolina Aniela Wiktoria Kobierska Marya Kobierska Marya Aleksandra Kobierska Maryanna Anna Kobierska Michalina Kobierska Michalina Antonina Katarzyna Kobierska Scholastyka Kobierska Teodozja Kobierska Walentyna Maryanna Kobierska Walentyna Maryanna Kobierska Wiktoria Kobierska Zofia Kobierska Zofia Teodozja Kobierski Adam Wincenty Kobierski Antoni Ignacy Kobierski Erazm Maksymilian Kobierski Erazm Maksymilian Kobierski Florian Pius Kobierski Jan Kobierski Jan Maksymilian Kobierski Jan Romuald Grzegorz Kobierski Józef Kobierski Józef Kobierski Józef Kobierski Konastanty Kobierski Konstanty Kobierski Ludwik Augustyn Kobierski Ludwik Augustyn Kobierski Maksymilian Kobierski Maksymilian Kobierski Maksymilian Stefan Kobierski Stanisław Kobierski Stanisław Teodor Kobierski Szczepan Kobierski Szczepan Jan Kobos Kasper Kobos Wanda Marya Kobrowska Maryanna Kobrowska Rozalia Kobrowski Józef Kobułecki Ludwik Wawrzyniec Kobus Henryk Alfred Kobus Władysława Aniela Kobus Władysława Olimpia Aurelia Kobusieński Karol Antoni Józef Kobusiewicz Ignacy Piotr Kobusińska Józefa Maryanna Kobusiński Andrzej Kobusiński Ignacy Kobusiński Stanisław Kobuszyński Antoni Kobylańska Małgorzata Kobylański Kajetan Hippolit Kobylarz Kasper Kobylińska Joanna Kobyliński Józef Kobyliński Mikołaj Jakub Kobyłecka Aniela Ludwika Kobyłecka Jadwiga Halena Kobyłecka Joanna Kobyłecka Joanna Kobyłecka Katarzyna Kobyłecka Maryanna Kobyłecka Maryanna Kobyłecka Olimpia Kobyłecka Olimpia Stanisława Katarzyna Kobyłecka Pelagia Kobyłecki Michał Ksawery Kobyłecki Stanisław Gustaw Kobyłecki Wawrzyniec Kobyłecki Wincenty Koc Wojciech Koch Ludwik Koch Maryanna Koch Maryanna Kochanek Maryanna Kochanek Tomasz Kochanow Ludwika Stefania Maryanna Kochanowska Kochanowska Domicella Kochanowska Franciszka Kochanowska Józefa Kochanowska Józefa Kochanowska Ludwika Kochanowska Maryanna Kochanowska Salomea Kochanowska Salomea Kochanowska Stefania Kochanowska Urszula Kochanowski Bolesław Kochanowski Józef Kochanowski Józef Korwin Kochanowski Lucjan Kochańska Józefa Kochański Grzegorz Kochański Paweł Kochel Józef Kochen Kochen Julian Kochen Julian Lucjan Marek Kochen Leontyna Eufrozyna Kochen Leontyna Kunegunda Kochen Marya Ewa Kochen Teodor Kochler Aleksander Ferdynand Kochler Ferdynand Kochowska Antonina Kochowska Monika Kocielska Teofila Kocimowska Katarzyna Kocimska Józefa Maryanna Kociołkowska Rozalia Kocior Józef Kocior Katarzyna Kociółkowa Agata Kocirba Katarzyna Kocisz Jan Kociszewska Józefa Kociszewska Maryanna Kociubska Karolina Kociubska Katarzyna Kociubski Jan Kociubski Józef Kociubski Karol Jan Kociubski Piotr Kociubski Piotr Antoni Cezaryusz Kociubski Stanisław Piotr Kocot Sylwester Koczanowska Tekla Koczanowska Tekla Felicjanna Koczanowski Antoni Paweł Koczary Idzi Koczewska Anna Koczewska Franciszka Salomea Koczewska Maryanna Koczowska Ludwika Koczowska Maryanna Koczowski Tadeusz Karol Szymon Koczul Maryanna Koćfiarska Maryanna Koćmierowski Józef Kodelska Maryanna Florentyna Kodelski Aleksander Kodelski Aleksander Kodelski Aleksander Norbert Kofman Aron Kognacka Anna Kogut Tomasz Kohn Michał Kohol Kacper Koim Wawrzyniec Koiraga Błażej Kojanowska Helena Kojanowska Maryanna Kojkowski Stefan Kojno Franciszek Kokleńska katarzyna Kokosińska Teofila Kokosińska Teofila Balbina Kolalska Jadwiga Kolano Grzegorz Kolanowska Agata Kolański Dominik Kolarski Antoni Kolarski Franciszek Kolarz Emilia Kolarz Franciszka Józefa Kolasa Wiktoria Kolasiewicz Antonina Kolasiewicz Jan Kolasiewicz Jan Antoni Kolasiewicz Julianna Kolasiewicz Katarzyna Kolasiewicz Magdalena Anna Kolasiewicz Rozalia Kolasiewicz Róża Kolasińska Joanna Kolasińska Józefa Kolasińska Józefa Kolasińska Józefa Kolasińska Julia Kolasińska Julianna Kolasińska Teofila Kolasiński Franciszek Ksawery Kolasiński Jan Aleksander Kolasiński Konstanty Kolasiński Konstanty Kolasiński Mateusz Kolasiński Michał Kolasiński Michał Kolasiński Teofil Szczepan Kolaszewicz Antoni Kolaszt Franciszka Kolaszyńska Maryanna Kolaś Józefa Kolaś Stanisław Kolbusiński Jacenty Kolcia Piotr Koleja Giertruda Koleja Paweł Koleja Paweł Koleja Piotr Kolejak Franciszek Kolendowska Stanisława Kolendowska Stanisława Antonina Kolendowski Jan Kolendowski Józef Kolendowski Władysław Feliks Koleński Józef Kolera Wincenty Kolesińska Ludwina Aniela Kolędowska Antonina Karolina Kolędziński Szymon Kolibabski Szymon Kryspin Kolimowicz Ewa Kolińska Maryanna Koll Wilibald Kolodziejski Szymon Kolpek Maryanna Koltun Andrzej Koltun Antonina Koltun Franciszek Kołacin Józef Kołacińska Eleonora Kołacińska Maryanna Kołaciński Józef Kołaciński Józef Kołacz Antoni Kołacz Franciszek Kołacz Franciszka Kołacz Jan Kołacz Maciej Kołacz Magdalena Kołacz Maryanna Kołacz Stanisław Kołacz Tomasz Kołacz Wojciech Kołacz Woyciech Kołaczyński Karol Kołakowski Edward Wiktor Kołakowski Ignacy Kołakowski Marcin Kołczewska Aleksandra Anna Kołczewska Franciszka Kołczewska Franciszka Konstancja Kołczewska Maria Kołczewska Maryanna Kołczewska Maryanna Kołczewska Maryanna Kołczewska Waleria Helena Kołczewski Antoni Kołczewski Jan Kołczewski Jan Kołczewski Jan Julian Kołczewski Jan Mikołaj Kołczewski Karol Kołczewski Kazimierz Kołczewski Kazimierz Kołczewski Konstanty Kołczewski Tadeusz Kołczewski Tadeusz Kołczewski Wojciech Kołczewski Wojciech Kołczun Franciszek Kołecka Jadwiga Kołecka Klementyna Kołecka maryanna Kołecka maryanna Kołecki Kołecki Bronisław Kołecki Czesław Karol Kołecki Maksymilian Wojciech Kołecki Maryan Florentyn Kołecki Michał Rafał Kołecki Władysław Kołek Bartłomiej Kołodziej Bronisława Kołodziej Faliks Kołodziej Ignacy Kołodziej Jakub Kołodziej Józef Kołodziej Kunegunda Kołodziej Magdalena Kołodziej Tomasz Kołodziej Zofia Kołodziejczak Agnieszka Kołodziejczyk Agata Kołodziejczyk Agnieszka Kołodziejczyk Agnieszka Kołodziejczyk Agnieszka Kołodziejczyk Agnieszka Kołodziejczyk Aniela Kołodziejczyk Aniela Kołodziejczyk Anna Kołodziejczyk Anna Kołodziejczyk Anna Kołodziejczyk Antoni Kołodziejczyk Antonina Kołodziejczyk Elżbieta Kołodziejczyk Elżbieta Katarzyna Kołodziejczyk Florian Kołodziejczyk Franciszek Kołodziejczyk Franciszek Kołodziejczyk Franciszka Kołodziejczyk Franciszka Kołodziejczyk Helena Kołodziejczyk Helena Kołodziejczyk Jadwiga Kołodziejczyk Jakub Kołodziejczyk Jakub Kołodziejczyk Jakub Kołodziejczyk Jan Kołodziejczyk Jan Kołodziejczyk Jan Kołodziejczyk Jan Kołodziejczyk Józef Kołodziejczyk Józef Kołodziejczyk Józefa Kołodziejczyk Józefa Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Kołodziejczyk Katarzyna Karolina Kołodziejczyk Ludwik Kołodziejczyk Maciej Kołodziejczyk Marcin Kołodziejczyk Marcyanna Kołodziejczyk Maryanna Kołodziejczyk Maryanna Kołodziejczyk Maryanna Kołodziejczyk Maryanna Kołodziejczyk Maryanna Kołodziejczyk Maryanna Kołodziejczyk Mateusz Kołodziejczyk Mateusz Kołodziejczyk Mateusz Kołodziejczyk Michał Kołodziejczyk Michał Kołodziejczyk Paweł Kołodziejczyk Rozalia Kołodziejczyk Rozalia Kołodziejczyk Scholastyka Kołodziejczyk Szymon Kołodziejczyk Szymon Kołodziejczyk Tekla Kołodziejczyk Tomasz Kołodziejczyk Walenty Kołodziejczyk Wawrzyniec Kołodziejczyk Wawrzyniec Kołodziejczyk Wiktoria Kołodziejczyk Wiktoria Kołodziejczyk Wojciech Kołodziejczyk Wojciech Kołodziejczyk Wojciech Kołodziejczyk Woyciech Kołodziejska Kołodziejska Agnieszka Kołodziejska Agnieszka Kołodziejska Agnieszka Kołodziejska Anna Kołodziejska Anna Kołodziejska Anna Marcyanna Kołodziejska Anna Maryanna Kołodziejska Antonina Kołodziejska Franciszka Kołodziejska Józefa Kołodziejska Józefa Kołodziejska Katarzyna Kołodziejska Małgorzata Kołodziejska Maryanna Kołodziejska Maryanna Kołodziejska Maryanna Kołodziejska Maryanna Kołodziejska Petronella Kołodziejski Aleksander Kołodziejski Aleksander Mikołaj Kołodziejski Andrzej Marcin Kołodziejski Antoni Kołodziejski Antoni Kołodziejski Florian Kołodziejski Franciszek Kołodziejski Franciszek Kołodziejski Franciszek Kołodziejski Franciszek Michał Kołodziejski Jan Kołodziejski Józef Kołodziejski Łukasz Kołodziejski Łukasz Kołodziejski Marcin Kołodziejski Piotr Kołodziejski Piotr Kołodziejski Stanisław Kołodziejski Stanisław Kołodziejski Szymon Kołodziejski Teofil Gracjan Kołodziejski Władysław Józef Kołodziejski Wojciech Kołodzieyczyk Maciej Kołodzieyczyk Mateusz Kołodzieyczyk Stanisław Kołodzieyska Anna Kołodzieyska Józefa Kołodzieyska Józefata Kołodzieyska Maryanna Kołodzieyski Stanisław Kołodzki Piotr Kołomańska Józefa Kołpak Maryanna Kołpiński Jan Kołsut Balbina Kołsut Balbina Karolina Kołsut Jan Kołsut Jan Kołsut Michał Kołton Andrzej Kołton Antonina Kołton Elżbieta Kołton Feliks Kołton Feliks Kołton Jan Kołton Jędrzej Kołton Józefa Kołton Józefa Kołton Marianna Kołton Maryanna Kołton Maryanna Kołton Maryanna Kołton Maryanna Kołton Maryanna Kołton Maryanna Wiktoria Kołton Michał Kołton Michał Kołton Stanisław Kołton Szymon Kołton Tekla Kołton Wawrzyniec Kołton Wincenty Kołtoniak Józef Kołtun Kołtun Agata Kołtun Agata Kołtun Agata Kołtun Agnieszka Kołtun Andrzej Kołtun Andrzej Kołtun Andrzej Kołtun Andrzej Kołtun Andrzej Kołtun Andrzej Kołtun Andrzej Kołtun Anna Kołtun Anna Kołtun Anna Kołtun Anna Kołtun Anna Kołtun Anna Kołtun Antoni Kołtun Antoni Kołtun Antonina Kołtun Antonina Maryanna Kołtun Barbara Kołtun Bartłomiej Kołtun Bonifacy Kołtun Bonifacy Kołtun Bronisława Kołtun Feliks Kołtun Franciszek Kołtun Franciszek Kołtun Franciszek Kołtun Franciszek Kołtun Franciszek Kołtun Franciszek Kołtun Franciszek Kołtun Franciszka Kołtun Franciszka Kołtun Franciszka Kołtun Franciszka Kołtun Franciszka Kołtun Franciszka Kołtun Jadwiga Kołtun Jakub Kołtun Jakub Kołtun Jan Kołtun Jan Kołtun Jan Kołtun Jan Kołtun Józef Kołtun Józef Kołtun Józef Kołtun Józef Kołtun Józef Kołtun Józef Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Kołtun Józefa Rozalia Kołtun Karol Kołtun Karol Kołtun Karol Kołtun Karol Kołtun Karol Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Katarzyna Kołtun Ludwika Kołtun Łukasz Kołtun Magdalena Kołtun Magdalena Kołtun Magdalena Wiktoria Kołtun Maksymilian Kołtun Małgorzata Kołtun Małgorzata Kołtun Marcin Kołtun Marcin Kołtun Marcyanna Kołtun Marta Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Kołtun Maryanna Katarzyna Kołtun Michał Kołtun Michał Kołtun Michał Kołtun Norbert Kołtun Norbert Kołtun Paweł Kołtun Petronella Kołtun Rozalia Kołtun Stanisław Kołtun Stanisław Kołtun Stanisław Kołtun Stanisław Kołtun Stefan Kołtun Szczepan Kołtun Szymon Kołtun Tekla Kołtun Tekla Kołtun Tekla Kołtun Tekla Kołtun Tekla Kołtun Tekla Kołtun Tekla Kołtun Tekla Justyna Kołtun Teofila Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Tomasz Kołtun Walenty Kołtun Wawrzyniec Kołtun Wawrzyniec Kołtun Wawrzyniec Kołtun Wawrzyniec Kołtun Wawrzyniec Kołtun Weronika Kołtun Weronika Kołtun Wiktor Kołtun Wiktoria Kołtun Wincenty Kołtun Wincenty Kołtun Wincenty Kołtun Wojciech Kołtun Woyciech Kołtun Woyciech Kołtun Zofia Kołtun Zuzanna Kołtunek Wincenty Kołtuniak Agnieszka Kołtuniak Agnieszka Kołtuniak Barbara Kołtuniak Joanna Kołtuniak Joanna Kołtuniak Józef Kołtuniak Ludwika Kołtuniak Maryanna Kołtuniak Tomasz Kołtunkiewicz Józefa Kołtunkiewicz Ksawery Kołtunowicz Agnieszka Kołtunowicz Antonina Kołtunowicz Jozef Kołtunowicz Katarzyna Karolina Kołtunowicz Maryanna Kołtunowicz Piotr Aleksander Kołtunowicz Wincenty Kołtunowicz Wojciech Kołtunowski Antoni Kołtunowski Woyciech Kołtuń Franciszek Salezy Kołytun Jakub Kołyun Michał Komański Jan Komarnicki Piotr Łukasz Stanisław Komedecki ludwik Komert Maryanna Kominek Franciszka Kominek Jan Kominek Joanna Kominek Józef Kominek Józefa Kominek Józefa Kominek Katarzyna Kominek Michał Kominek Walenty Kommasarowa Antonina Komor Jan Komorek Mikołaj Komornicki Piotr Komornicki Rajmund Komorowska Emilia Komorowska Franciszka Komorowska Jadwiga Komorowska Józefa Komorowska Katarzyna Komorowska Marjanna Komorowska Maryanna Komorowska Maryanna Komorowska Urszula Komorowska Wiktoria Komorowski Andrzej Komorowski Augustyn Komorowski Henryk Komorowski Jakub Komorowski Jan Komorowski Jan Komorowski Jan Komorowski Jan Komorowski Jan Komorowski Jan Franciszek Komorowski Józef Komorowski Kazimierz Komorowski Konstanty Józef Komorowski Łukasz Komorowski Michał Komorowski Paweł Komorowski Stanisław Komorowski Stanisław Komorowski Stanisław Komorowski Stanisław Jan Komorowski Teodor Wincenty Komorwowska Teofila Aniela Helena Komorzenska Magdalena Komorzyński Franciszek Mikołaj Komów Rozalia Komudzińska Waleria Barbara Komuńska Maryanna Komżenski Antoni Konarczyk benedykt Konarska Agata Konarska Agnieszka Konarska Anan Konarska Karolina Konarska Karolina Konarska Maryanna Konarska Urszula Konarska Zofia Matylda Konarski Andrzej Konarski Edward Konarski Józef Konarski Kazimierz Konarski Paweł Konarski Tadeusz Konarski Wincenty Konczak Kazimierz Kondon Agnieszka Kondon Tomasz Adam Kondówna Agnieszka Kondracki Konstanty Kondradzka Franciszka Kondratowicz Maciej Kondys Antoni Kondys Antoni Florian Kondys Antonina Kondys Benedykt Kondys Idzi Kondys Jakub Kondys Jakub Kondys Jan Kondys Józef Kondys Julianna Kondys Kajetan Szczepan Kondys Katarzyna Kondys Lucja Kondys Ludwika Kondys Łucja Kondys Maryanna Kondys Maryanna Kondys Maryanna Kondys Mikołaj Kondys Walenty Kondys Wiktoria Kondysz Aniela Maryanna Józefa Kondysz Apolonia Kondysz Elżbieta Kondysz Jan Kondysz Katarzyna Kondysz Ludwina Kondysz Łucja Wiktoria Kondysz Marcin Kondysz Walenty Kondyszewicz Ludwika Łucja Kondziela Walenty Kondzierski Michał Konewski Józef Koniarczyk Jan Koniarska Małgorzata Koniarski Antoni Koniarz Ewa Koniarz Regina Koniaszowa Maryanna Koniecka Józefa Koniecka Małgorzata Koniecka Małgorzata Koniecka Małgorzata Koniecka Maryanna Koniecka Natalia Aleksandra Koniecki Antoni Koniecki Jan Koniecki Józef Koniecki Stanislaw Koniecki Stanisław Anzelm Koniecki Stanisław Franciszek Ksawery Konieczna Magdalena Konieczny Ludwik Koniewski Tomasz Konkel Stanisław Woyciech Konkiel Jan Krzysztof Konkowska Filipina Konkowska Julia Konkowska Julia Konkowska Maryanna Konkowski Juliusz Wiktoryn Konkowski Ludwik Konkowski Władysław Konoarski Antoni Konofalski Jan Konopacka Franciszka Konopacka Stefania Marya Konopacki Konopacki Adam Aleksander Karol Konopacki Edward Józef Konopacki Franciszek Wincenty Konopacki Jan Zdzisław Konopacki Juliusz Aleksander Konopacki Maksymilian Konopacki Władysław Marian Konopczeńska Tekla Konopczyński Szymon Konopka Agnieszka Konopka Antoni Henryk Konopka Brygida Konopka Erazm August Konopka Franciszka Konopka Franciszka Konopka Helena Konopka Jakub Konopka Jan Konopka Jan Nepomucen Konopka Józefa Konopka Józefa Konopka Katarzyna Konopka Katarzyna Konopka Katarzyna Konopka Ludwik Konopka Ludwik Konopka Ludwika Konopka Ludwika Konopka Magdalena Konopka Mateusz Konopka Michał Konopka Rozalia Konopka Rozalia Konopka Szczepan Konopka wincenty Kajetan Konopski Andrzej Konopski Wincenty Konotkiewicz Felicjanna Konowalska Ewa Katarzyna Konradowicz Michał Kontecka Wiktoria Felicja Anna Kontecki Andrzej Kontecki Damazy Kontecki Damazy Walerian Kontecki Korneliusz Franciszek Kontecki Nokodem Antoni Kontrymowicz Antonina Domicella Kontrymowicz Monika Konwentowska Agnieszka Konwentowska Józefa Konwisarczyk Krzysztof Kończak Józefa Kończak Józefa Kończak kazimierz Kończak Piotr Kończak Wawrzyniec Kończyk Franciszka Kończyk Jozefa Kończyk Józef Kończyk Katarzyna Kończyk Leokadia Józefa Kończyk Maryanna Kończyk Piotr Kończykowski Ignacy Kopa Tadeusz Kopa Woyciech Kopac Kacper Kopaciński Michał Kopaciński Władysław Kopacz Kopacz Antonina Kopacz Franciszek Kopacz Józef Woyciech Kopacz Łucja Kopacz Maryanna Kopacz Stanisław Jan Kopacz Wiktoria Łucja Kopaczewska Józefa Kopaczewska Józefa Kopaczewska Zofia Kopaczewska Zofia Kopaczowska Zofia Kopaczyńska Elżbieta Kopaczyńska Maryanna Kopaczyński Ignacy Kopaczyński Józef Kopalska Wiktoria Kopalski Leon Kopania Franciszek Kopania Franciszek Kopańska Aleksandra Kopańska Maryanna Kopańska Olimpia Kopański Błażej Kopański Eligiusz Paweł Kopański Leon Kopański Paweł Kopański Wojciech Kopciewicz Jan Kopciewicz Sylwester Kopcińska Antonina Kopcińska Józefa Kopciński Kopciski Aleksander Kopciuch Antonina Kopciuch Zofia Kopczeńska Ewa Izabella Kopczeński Woyciech Kopczewicz Bruno Kopczólski Aleksander Kopczyńska Kopczyńska Anna Kopczyńska Antonina Kopczyńska Apolonia Józefa Kopczyńska Aspolonia Kopczyńska Helena Kopczyńska Helena Kopczyńska Józefa Kopczyńska Katarzyna Kopczyńska Konstancja Kopczyńska Ludwika Kopczyńska Małgorzata Kopczyńska Maryanna Kopczyńska Maryanna Kopczyńska Tekla Kopczyńska Zofia Kopczyński Adam Andrzej Kopczyński Jakub Kopczyński Jan Kopczyński Józef Kopczyński Julian Kopczyński Leon Kopczyński Łukasz Kopczyński Marcin Kopczyński Mikołah Kopczyński Szymon Kopczyński Wiktor Kopczyński Woyciech Kopec Mikołj Kopeć Agnieszka Kopeć Antoni Kopeć Błażej Kopeć Feliks Kopeć Józefa Kopeć Łukasz Kopeć Paulina Kopeć Szczepan Kopeć Wojciech Kopeć Woyciech Kopelmajster Paulina Joanna Koper Józef Koper Kunegunda Koperek Ludwika Koperkiewicz Wincenty Koperska Koperska Agnieszka Koperska Batbara Koperska Józefa Koperska Józefa Helena Koperska Maryanna Koperska Maryanna Koperska Tekla Koperski Błażej Jan Koperski Jan Koperski Jan Koperski józef Koperski józef Koperski józef Koperski Lucjan Koperski Lucjan Aleksander Koperski Piotr Koperski Wincenty Koperski Wincenty Koperslak Jakub Kopienska Maryanna Kopińska Anna Kopińska Czesława Julia Kopińska Joanna Kopińska Sabina Kopińska Sabina Zenobia Kopiński Jan Antoni Kopiński Kacper Kopiński Marian Kopiński Paweł Koplowicz Leybys Kopowna Marcyanna Koppe Eugenia Julianna Koppe Helena Koppel Anna Maryanna Koprowska Anna Koprowska Julia Koprowska Zuzanna Koprowski Antoni Koprowski Franciszek Kopycieński Jan Kopycinska Franciszka Kopycińska Aniela Kopycińska Eleonora Kopycińska Katarzyna Kopyciński Kopyciński Bronisław Antoni Kopyciński Ignacy Kopycki Ludwik Kopydłowska Tekla Kopysteński Alojzy Kopytek Maryanna Koraga Ignacy Koraga Ignacy Koraga Jan Koraga Józef Koraga Julianna Koraga Maryanna Koraga Tekla Koraga Tomasz Korażewska Katarzyna Korba Antoni Korba Sylwester Korbasiński Maciej Korbasiński Napoleon Maryan Edward Korbecka Zofia Korber Aleksander Korbiński Mikołaj Korc Franciszek Korc Franciszka Korc Jan Korc Szymon Korcak Jan Korcz Korcz Franciszek Korcz Józef Korcz Konstancja Korcz Maryanna Korcz Weronika Korczak Grzegorz Korczak Waleria Korczakowska Franciszka Korczyńska Maryanna Korczyńska Rozalia Korczyński Antoni Kordas Andrzej Kordas Jędrzej Kordasiewicz Katarzyna Kordasiewicz Michal Kordelas Tomasz Kordich Jan Kordula Bartłomiej Kordylas Adam Kordylas Antoni Kordylas Antoni Kordylas Antonina Kordylas Franciszka Kordylas Ignacy Kordylas Ignacy Kordylas Marcin Kordylas Marcin Kordylas Maryanna Kordylas Tekla Kordylas Tekla Kordylas Tekla Kordylas Tekla Katarzyna Kordylas Tomasz Kordylas Zofia Kordys Andrzej Kordys Maciej Kordyś Franciszek Korecka Franciszka Korecka Katarzyna Korecka Katarzyna Józefa Korecka Paulina Korecka Weronika Korecki Michał Korelman Mortek Korębski Marcin Korfat Jakub Korkiewicz Antoni Korkiewicz Wincenty Korkowski Woyciech Piotr Korkusieński Stanisław Korłub Karol Korman Abraham Korman Bencjan Korman Izrael Haim Korman Jakub Korman Kadys Korman Mariem Necha Korman Nuchem Korman Nuta Korman Reysla Korman Sora Kormozyn Adam Kornacki Józef` Kornas Woyciech Kornat Franciszek Kornatowicz Jadwiga Kornatowska Jadwiga Korolik Józef Korosadowicz Józefa Korosadowicz Maryanna Korotkiewicz Maria Magdalena Korowaj Elżbieta Korpaczewski Maksymilian Korpański Antoni Korpik Helena Korsak Stanisław Korson Józef Korsonowa Franciszka Korsow Szczepan Korton Konstanty Kortykiewicz Paweł Korubczyński Stanisław Edmund Korukowski Ignacy Korupczyński Jan Korupczyński Józef Korupczyński Stanisław Korus Aleksander Korus Aleksander Jan Korus Aniela Waleria Korus Franciszek Korus Franciszek Korus Franciszek Korus Franciszek Ksawery Korus Józef Korus Józef Stanisław Korus Kazimiera Korus Michał Korus Wincenty Korycka Antonina Korycka Józefa Korycka Maryanna Korycka Maryanna Korycki Jakub Korycki Jakub Korycki Józef Korycki Mieczysław Korynkiewicz Ewa Korynkiewicz Maryanna Korytko Antonina Justyna Korytko Eufrozyna Karolina Korytko Józef Walery Adam Korytko Julian Antoni Feliks Korytko Leon Korfanty Korytko Leona Marcyanna Korytko Maryanna Paulina Korytko Michalina Józefa Korytko Olimpia Korytko Stanisław Korytko Stanisław Walenty Korytkowski Henryk Korzekwa Michał Korzenbaum Bina Korzeniewska Anna Korzeniewska Barbara Korzeniewska Franciszka Korzeniewska Julia Korzeniewska Leokadia Korzeniewska Maryanna Korzeniewska Maryanna Korzeniewska Tekla Korzeniewski Adam Korzeniewski Alojzy Jan Korzeniewski Antoni Feliks Korzeniewski Feliks Korzeniewski Jan Korzeniowska Antonina Korzeniowska Elżbieta Korzeniowska Elżbieta Bronisława Korzeniowska Józefa Korzeniowska Józefa Korzeniowska Józefa Korzeniowska Magdalena Korzeniowska Marcyanna Korzeniowska Maryanna Korzeniowska Maryanna Korzeniowska Maryanna Korzeniowska Scholastyka Korzeniowska Scholastyka Korzeniowski Aleksander Korzeniowski Aleksander Korzeniowski Antoni Korzeniowski Antoni Korzeniowski Jan Korzeniowski Jan Korzeniowski Ludwik Korzeniowski Ludwik Korzeniowski Piotr Korzeniowski Szymon Korzeniowski Walenty Korzeniowski Wincenty Korzeniowski Wincenty Korzeń Maryanna Korzkowska Agnieszka Korzkowski Stanisław Korzuchowsi Ludwik Korzuchowska Maryanna Korzuchowska Zofia Korzyń Paweł Korzysło Zofia Korzystka Franciszka Korżyńska Maryanna Franciszka Kos Tomasz Kosak Mateusz Kosałkiewicz Julia Kosch Adam Kosch Adam Kosch Karolina Kosch Maryanna Józefa Kosch Tekla Koscianska Maryanna Koscielska Maryanna Koscieńska Monika Kosecka Kunegunda Kosek Antoni Kosicka Józefa Maryanna Kosicka Łucja Kosicka Marya Wiktoria Teodora Kosicka Michalina Stefania Kosicki Adam Kosicki Michał Kosicki Michał Kosicki Stanisław Kosiel Tomasz Kosieł Antonina Kosieł Roch Kosieńska Monika Kosieński Tomasz Ignacy Kosieradzki Tomasz Kosik Kazimierz Kosikiewicz Jan Kosikiewicz Michał Kosińska Agnieszka Józefa Kosińska Anna Maryanna Kosińska Apolonia Kosińska Emilia Kosińska Ewa Kosińska Florentyna Kosińska Franciszka Kosińska Franciszka Kosińska Józefa Kosińska Józefa Kosińska Józefa Kosińska Katarzyna Kosińska Małgorzata Kosińska Maryann Franciszka Kosińska Maryanna Kosińska Tekla Kosińska Tekla Kosińska Tekla Kosiński Kosiński Antoni Kosiński Feliks Kosiński Feliks Julian Kosiński Feliks Ksawery Kosiński Franciszek Kosiński Franciszek Kosiński Franciszek Jan Kosiński Józef Kosiński Józef Kosiński Józef Edward Kosiński Kajetan Kosiński Karol Kosiński Karol Kosiński Karol Kosiński Krzysztof Kosiński Łukasz Kosiński Mateusz Kosiński Paweł Kosiński Tomasz Ignacy Kosiński Wacław Kosiński Wawrzyniec Kosionek Agnieszka Koslak Antonina Koslowa Anna Kosmal Karolina Kosmal Kazimierz Kosmala Antoni Kosmok Kacper Kosmowska Maryanna Kosmowska Rozalia Maryanna Kosmulski Jan Kosmyk Maryanna Kosno Agnieszka Kosno Jakub Kosno Maryanna Kosnoski Franciszek Kosnowska Waleria Kosnowski Walenty Kosobudzka Małgorzata Kosowska Stefania Kosowski Franciszek Wincenty Kosowski Wincenty Kossakowska Antonina Józefa Kossakowska Ezechiele Teofila Wanda Kossakowska Józefa Antonina Kossakowska Maksymiliana Kossakowska Maksymiliana Karolina Kossakowska Marya Wiktoria Natalia Kossakowska Marya Wiktoria Natalia Kossakowska Maryanna Kossakowska Scholastyka Kossakowska Teresa Kossakowski Franciszek Kossakowski Klemens Leopold Kossakowski Robert Kossecka Alojza Kossecki Ignacy Kossowicz Anna Kossowska Bronisława Kossowska Hortensja Eufemia Kossowska Julianna Stanisława Zofia Kossowska Marya Michalina Kossowska Stefania Walera Kossowska Wiktoria Maryanna Kossowska Władysława Kossowska Zofia Kossowski Kossowski Aleksander Kossowski Antoni Kossowski Antoni Kossowski Artur Henryk Kossowski Franciszek Kossowski Henryk Kossowski Ignacy Kossowski Jan Kossowski Józef Kossowski Wawrzyniec Kossowski Wincenty Kostanowicz Maryanna Antonina Kostanska Ludwina Kostanski Kazimierz Kostanski Piotr Paweł Kostańska Antonina Kostańska Julianna Kostańska Julianna Kostańska Ludwilla Katarzyna Kostańska Rozalia Kostański Ignacy Jan Kostański Józef Kostański Kazimierz Kostański Piotr Paweł Kostecka Józefa Kostecka Julianna Kostecka Maryanna Kostecka Salomea Kostecki Aleksander Kostecki Andrzej Kostecki Feliks Kostecki Leopold Kostecki Mateusz Michał Kostek Karol Koster Anna Kostercki Piotr Stanisław Kosterna Magdalena Kosterna Maryanna Kosterniak Maryanna Kosterno Edward Sebastyan Kosterno Jan Kosterno Maryanna Kosterska Barbara Kosterska Katarzyma Kosterski Stanisław Kostkiewicz Bronisław Józef Kostkiewicz Elżbieta Kostkiewicz Jakub Kostkiewicz Józefa Kostrzewa Magdalena Kostrzębska Bronisława Kostrzębska Emilia Kostrzębska Wanda Kostrzębski Stanisław Kostrzębski Wacław Marian Kostrzębski Władysław Marian Kostrzynska Katarzyna Kostuński Ignacy Kostur Franciszek Kosturek Kasper Kostyał Stanisław Koszell Szczepan Koszka Paweł Koszkowski Franciszek Koszla Anna Koszla Franciszek Koszla Klara Koszla Leon Koszla Tomasz Koszla Tomasz Koszycki Tomasz Kościańska Brygida Kościańska Magdalena Kościańska Wiktoria Kościański Roman Kościelniak Piotr Kościelnicka Anastazja Natalia Kościelska Agnieszka Kościelska Elżbieta Kościelska Felicja Kościelska Feliksa Kościelska Helena Kościelska Helena Kościelska Marcyanna Kościelska Weronika Kościelski Jacek Roch Kościeńska Zofia Kościeński Feliks Kościewski Jakub Kościjański Roman Kościng Antoni Kościńska Anna Kościńska Maryanna Kościński Andrzej Kościński Bartłomiej Ludwik Kościński Grzegorz Kościński Kazimierz Kościński Ludwik Kościuk Jan Kościukiewicz Władysław Kośla Kośla Agnieszka Kośla Andrzej Kośla Andrzej Kośla Andrzej Benedykt Kośla Anna Kośla Antonina Kośla Franciszka Kośla Jakub Kośla Jan Kośla Joanna Kośla Józef Kośla Józefa Kośla Józefa Kośla Ludwik Kośla Łucja Kośla Łucja Kośla Magdalena Kośla Maryanna Kośla Maryanna Kośla Maryanna Kośla Maryanna Kośla Mateusz Kośla Michalina Kośla Michał Kośla Michał Kośla Stanisław Kośla Szymon Kośla Tekla Kośla Tekla Kośla Walenty Kośla Walenty Kośla Wawrzyniec Koślin Feliks Koślon Feliks Kośma Szczepan Kot Agnieszka Kot Agnieszka Kot Antoni Kot Antoni Kot Antoni Kot Franciszka Kot Franciszka Kot Ignacy Kot Jan Kot Józef Kot Józef Kot Józef Kot Justyna Kot Justyna Kot Katarzyna Kot Kazimierz Kot Ludwika Kot Ludwika Kot Marcin Kot Maryanna Kot Maryanna Kot Paweł Kot Paweł Kot Tekla Kot Tomasz Kot Tomasz Kot Tomasz Kot Zofia Kota Grzegorz Kota Joanna Kotakowska Anna Kotakowska Józefa Kotarska Feliksa Kotecka Eufemia Wanda Kotecka Józefa Kotecka Maryanna Kotecki Feliks Kotecki Feliks Kotecki Feliks Kotecki Ignacy Kotecki Ignacy Piotr Kotkieiwcz Jan Kotkowki Piotr Kotkowska Barbara Kotkowska Klara Ludwika Kotkowska Ludwika Rozalia Kotkowska Łucja Kotkowska Maryanna Kotkowski Józef Kotkowski Ludwik Kotkowski Piotr Kotkowski Stanisław Kotkowski Wawrztniec Kotkówna Małgorzata Kotlarska Gertruda Kotlarska Magdalena Kotlenski Marcin Jędrzej Kotlenski Urban Kotleńska Karolina Kotleński Jakub Kotleński Woyciech Kotlik Jan Kotlik Zofia Kotlińska Agnieszka Kotlińska Agnieszka Kotlińska Anastazja Kotlińska Anastazja Kotlińska Anna Kotlińska Elżbieta Kotlińska Franciszka Kotlińska Franciszka Kotlińska Józefa Kotlińska Karolina Kotlińska Katarzyna Kotlińska Katarzyna Kotlińska Ludwika Stefania Kotlińska Maryanna Kotlińska Maryanna Kotlińska Maryanna Kotlińska Maryanna Kotlińska Maryanna Kotlińska Maryanna Kotlińska Maryanna Kotlińska Tekla Kotliński Antoni Feliks Kotliński Bartłomiej Kotliński Bartłomiej Kotliński Franciszek Kotliński Franciszek Kotliński Franciszek Kotliński Ignacy Kotliński Ignacy Kotliński Ignacy Jakub Kotliński Jakub Kotliński Józef Kotliński Józef Kotliński Józef Kotliński Józef Maciej Kotliński Ludwik Mikołaj Kotliński Marcin Andrzej Kotliński Mateusz Kotliński Mateusz Kotliński Stanisław Kotliński Stanisław Kotliński Stanisław Kotliński Urban Kotliński Urban Kotliński Urban Kotliński Wawrzyniec Kotliński Wawrzyniec Kotliński Wincenty Kotliński Wincenty Kotliński Wojciech Kotliński Woyciech Kotliński Woyciech Kotlon Józef Kotlon Wincenty Kotnowski Józef Kotnowski Karol Franciszek Kotnowski Maciej Józef Kotobieńska Katarzyna Koton Jadwiga Kotonowicz Aleksander Kotonowicz Antoni Kotonowicz Józef Kotonowicz Józefa Kotonowicz Maryanna Kotonowicz Paweł Kotonowicz Tomasz Kotowicz Andrzej Kotowicz Andrzej Kotowicz Aniela Kotowicz Antoni Kotowicz Antoni Kotowicz Antonina Kotowicz Antonina Kotowicz Antonina Franciszka Kotowicz Ignacy Kotowicz Jan Julian Kotowicz Karol Kotowicz Karol Kotowicz Maksymilian Kotowicz Maksymilian Kotowicz Maryanna Anna Kotowicz Tekla Kotowicz teodor Kotowicz teodor Kotowicz Teofila Zofia Kotowicz Woyciech Kotowicz Woyciech Kotowski Jan Kotrzewa Franciszek Kott Marcin Kotulska Anna Ludwika Koturska Józefa Kotwica Adam Kowacz Tomasz Kowal Antonina Kowal Justyna Kowal Mateusz Kowal Michał Kowalczak Józef Kowalczewska Emilia Kowalczonka Urszula Kowalczyk Kowalczyk Kowalczyk Agata Kowalczyk Agnieszka Kowalczyk Aniela Kowalczyk Anna Kowalczyk Antoni Kowalczyk Antonina Kowalczyk Augustyn Kowalczyk Feliks Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Franciszek Kowalczyk Franciszka Kowalczyk Franciszka Kowalczyk Helena Kowalczyk Jadwiga Kowalczyk Jakub Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Jan Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józef Kowalczyk Józefa Kowalczyk Józefa Kowalczyk Józefa Kowalczyk Karol Kowalczyk karol Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Kowalczyk Katarzyna Józefa Kowalczyk Katarzyna Karolina Kowalczyk Maciej Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Magdalena Kowalczyk Małgorzata Kowalczyk Marcin Kowalczyk Marcyanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryanna Kowalczyk Maryannazzz Kowalczyk Michał Kowalczyk Michał Kowalczyk Michał Kowalczyk Petronela Kowalczyk Piotr Kowalczyk Piotr Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk Szymon Kowalczyk Szymon Kowalczyk Szymon Kowalczyk Szymon Kowalczyk Tekla Kowalczyk Tomasz Kowalczyk Walenty Kowalczyk Walenty Kowalczyk wincenty Kowalczyk Wincenty Kowalewki Stanisław Kowalewska Anna Kowalewska Elżbieta Kowalewska Emilia Kowalewska Józefa Kowalewska Łucja Kowalewska Maryanna Kowalewska Maryanna Kowalewska Maryanna Kowalewska Maryanna Kowalewska Maryanna Apolonai Kowalewska Serafina Kowalewski Adam Fabian Sebastyan Kowalewski Aleksander Kowalewski Dominik Mateusz Jakub Kowalewski Franciszek Kowalewski Franciszek Ksawery Kowalewski Franciszek Stanisław Kowalewski Józef Kowalewski Józef Kowalewski Karol Kowalewski Kazimierz Fryederyk Kowalewski Ksawery Ignacy Kowalewski Leonard Kowalewski Marcelli Kowalewski Michał Józef Kowalewski Michał Józef Kowalewski Paweł Kowalewski Tomasz Przesław Adam Kowalik Kowalik Kowalik Adam Kowalik Agnieszka Kowalik Antonina Kowalik Antonina Kowalik Elzbieta Anna Kowalik Elżbieta Kowalik Franciszka Kowalik Grzegorz Kowalik Jan Kowalik Jan Kowalik Joanna Kowalik Jozef Kowalik Józef Kowalik Józefa Kowalik Kacper Kowalik Kazimierz Kowalik Ksawera Antonina Kowalik Maria Salwina Kowalik Maryanna Kowalik Michał Kowaliński Adam Kowalowska Marcyanna Kowalska Kowalska Kowalska Agnieszka Kowalska Agnieszka Kowalska Agnieszka Kowalska Anna Kowalska Anna Aniela Kowalska Antonina Kowalska Antonina Kowalska Antonina Kowalska Antonina Bronisława Kowalska Antonina Weronika Cecylia Kowalska Apolonia Kowalska Apolonia Kowalska Balbiba Barbara Kowalska Balbina Kowalska Balbina Kowalska Balbina Wiktoria Kowalska Barbara Kowalska Brigitta Kowalska Bronisława Ignacja Kowalska Elzbieta Kowalska Elżbieta Kowalska Elżbieta Kowalska Elżbieta Kowalska Emilia Eufrozyna Kowalska Emilia Julia Józefa Kowalska Ewa Kowalska Franciszka Kowalska Franciszka Kowalska Franciszka Kowalska Franciszka Kowalska Franciszka Kowalska Franciszka Kowalska Franciszka Kowalska Franciszka Barbara Kowalska Franciszka Weronika Kowalska Gabriela Kowalska Helena Kowalska Helena Kowalska Helena Aleksandra Kowalska Helena Eleonora Kowalska Jadwiga Kowalska Joanna Kowalska Joanna Kowalska Joanna Domicella Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Józefa Kowalska Julia Kowalska Julianna Kowalska Julianna Kowalska Julianna Kowalska Julianna Magdalena Kowalska Justyna Kowalska Karolina Kowalska Karolina Kowalska Karolina Kowalska Karolina Maryanna Kowalska Kassylda Wiktoria Kowalska Kasylda Kowalska Katarzyna Kowalska Katarzyna Kowalska Katarzyna Kowalska Katarzyna Kowalska Katarzyna Kowalska Kunegunda Kowalska Ludika Kowalska Ludwika Kowalska Ludwika Kowalska Ludwika Kowalska Ludwika Kowalska Ludwika Kowalska Ludwika Kassylda Kowalska Ludwika Wiktoria Kowalska Ludwina Kowalska Łucja Kowalska Magdalena Kowalska Małgorzata Kowalska Małgorzata Kowalska Małgorzata Kowalska Małgrozata Kowalska Marcjanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Kowalska Maryanna Barbara Kowalska Maryanna Ewa Kowalska Maryanna Józefa Kowalska Maryanna Leokadia Kowalska Maryanna Paulina Kowalska Maryanna Sylwestra Kowalska Maryanna Weronika Kowalska Maryanna Zuzanna Kowalska Michalina Kowalska Paulina Anna Kowalska Petronela Kowalska Regina Kowalska Rozalia Kowalska Rozalia Tekla Kowalska Salomea Kowalska Scholastyka Kowalska Stanisława Kowalska Stanisława Wiktoria Kowalska Tekla Kowalska Tekla Kowalska Tekla Kowalska Tekla Kowalska Tekla Kowalska Tekla Kowalska Tekla Józefa Kowalska Tekla Teofila Kowalska Teofila Kowalska Teofila Kowalska Teresa Kowalska Urszula Kowalska Weronika Franciszka Kowalska Zofia Kowalska Zofia Julia Marya Kowalska Zuzanna Kowalski Kowalski Kowalski Adam Kowalski Adam Kowalski Adam Kowalski Adam Kowalski Adam Szczepan Kowalski Aleksander Kowalski Aleksander Kowalski Aleksander Kowalski Aleksander Kowalski Aleksander Kowalski Aleksander Kowalski Aleksander Kowalski Aleksander Karol Kowalski Aleksy Kowalski Andrzej Kowalski Andrzej Kowalski Andrzej Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Kowalski Antoni Hilary Kowalski Augustyn Kowalski Bernard Kowalski Błażej Kowalski Edmund Andrzej Kowalski Edward Kowalski Emilian Kowalski Feliks Ferdynand Kowalski Feliks Teodor Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Kowalski Franciszek Antoni Kowalski Franciszek Ksawery Kowalski Franciszek Ksawery Kowalski Franciszek Stanisław Kowalski Gorgoniusz Walery Kowalski Henryk Klemens Kowalski Hippolit Kowalski Idzi Kowalski Ignacy Kowalski Ignacy Kowalski Ignacy Józef Kowalski Jacek Kowalski Jacek Kowalski Jakub Kowalski Jakub Kowalski Jakub Kowalski Jakub Kowalski Jakub Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Kowalski Jan Apolinary Kowalski Jan Teodor Kowalski Joachim Kowalski Józef Kowalski Józef Kowalski Józef Kowalski Józef Kowalski Józef Kowalski Józef Kowalski Józef Kowalski Józef Kalasanty Kowalski Józef Kazimierz Kowalski kacper Kowalski Kajetan Kowalski Kajetan Kowalski Karol Kowalski Karol Kowalski Karol Kowalski Karol Franciszek Antoni Kowalski Karol Wincenty Kowalski Kasper Kowalski Kazimierz Kowalski Klemens Kowalski Klemens Kowalski Konstanty Kowalski Ksawery Kowalski Leon Kowalski Leon Konstanty Kowalski Ludwik Kowalski Ludwik Kowalski Ludwik Jan Kowalski Łukasz Kowalski Maciej Kowalski Maciej Kowalski Maciej Kowalski Maciej Kowalski Maciej Walenty Kowalski Marcin Kowalski Mateusz Kowalski Mateusz Kowalski Michał Kowalski Michał Kowalski Michał Kowalski Michał Franciszek Kowalski Paweł Kowalski Paweł Kowalski Piotr Kowalski Piotr Kowalski Piotr Kowalski Piotr Kowalski Roman Kowalski Sebastian Kowalski Sebastyan Kowalski Stanisław Kowalski Stanisław Kowalski Stanisław Kowalski Stanisław Kowalski Stanisław Kostka Kowalski Stanisław Marian Kowalski Stanisław Woyciech Kowalski Szczepan Kowalski Szymon Kowalski Szymon Kowalski Szymon Kowalski Teodor Kowalski Tomasz Kowalski Tomasz Damazy Kowalski Urban Kowalski Walenty Kowalski Walenty Kowalski Walenty Maciej Kowalski Wawrzyniec Kowalski Wawrzyniec Kowalski Wincenty Kowalski Władysław Kowalski Władysław Kowalski Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski Woyciech Kowalski Woyciech Kowalski Woyciech KowalskiM Jan Kowańska Antonina Kowiński Wit Modest Kowlaczyk Magdalena Kowlczyk Tomasz Kownacka Katarzyna Kownacka Ludwika Kownacka Ludwika Rozalia Kownacka Maryanna Kownacka Rozalia Kownacki Alojzy Kownacki Benedykt Kownacki Cyprian Kownacki Jan Ludwik Kownacki Marcin Benedykt Kownacki Mikołaj Adam Kownacki Stanisław Koxbiel Jacenty Koza Anna Koza Feliks Koza Franciszek Koza Józef Koza Kazimierz Koza Krystyna Koza Maryanna Kozak Kasper Kozak Marcin Kozakautysz Kazimierz Kozakiewicz Karolina Kozakowski Jan Kozakowski Jędrzej Kozana Józef Kozarzewska Feliksa Michalina Kozdera Michał Kozdrayski Ignacy Kozdruch Tekla Kozelski Konstanty Kozera Aleksander Kozera Ignacy Kozera Józefa Kozera Mateusz Kozerska Anna Kozerska Anna Kozerska Antonina Aniela Kozerska Joanna Kozerska Józefa Kozerska Klara Kozerska Klara Maryanna Kozerska Michalina Władysława Kozerska Rozalia Kozerska Rozalia Balbina Kozerska Waleria Kozerska Waleria Ewa Kozerska Wiktoria Józefa Kozerski Kozerski Antoni Kozerski Antoni Maksymilian Kozerski Henryk Marian Kozerski Ignacy Kozerski Leonard Marcin Kozerski Romuald Aleksander Kozerski Władysław Koział Michał Koziarska Eleonora Koziarska Teofila Katarzyna Koziarska Urszula Koziarski Ignacy Kozicka Gelena Felicyanna Wincenta Kozicka Michalina Stefania Kozicki Feliks Kozicki Franciszek Ksawery Tomasz Kozicki Wojciech Koziel Jan Koziel Stanisław Kostka Kozieł Kozieł Kozieł Aleksandra Kozieł Andrzej Kozieł Andrzej Kozieł Antonina Kozieł Feliks Kozieł Feliks Kozieł Franciszek Kozieł Franciszek Kozieł Franciszek Kozieł Franciszka Kozieł Franciszka Kozieł Franciszka Kozieł Franciszka Kozieł Jakub Kozieł Jan Kozieł Jan Kozieł Jan Kozieł Jan Gwalbert Kozieł Józef Kozieł Józefa Kozieł Józefa Kozieł Julian Kozieł Justyna Kozieł Karol Kozieł Karolina Kozieł Katarzyna Kozieł Kazimierz Kozieł Konstancja Kozieł Maciej Kozieł Maciej Kozieł Maciej Kozieł Maryanna Kozieł Maryanna Kozieł Michał Kozieł Mikołaj Kozieł Paulina Kozieł Rozalia Kozieł Stanisław Kozieł Tomasz Kozieł Urszula Kozieł Walenty Koziełkiewicz Elzbieta Kozieracki Józef Kozieracki Kazimierz Tomasz Kozieracki Konstanty Kozieradzka Angela Maryanna Kozieradzka Elżbieta Kozieradzka Franciszka Kozieradzka Kamilla Ludwika Kozieradzka Katarzyna Kozieradzka Łucja Kozieradzka Rozalia Kozieradzki Józef Kozieradzki Józef Kozieradzki Wincenty Kozieradzki Wojciech Kozieradzki Wojciech Kozierowska Stefania Agata Kozierowska Waleria Antonina Kozierska Anna Kozierska Tekla Kozierski Teodor Marcin Kozietulska Feliksa Salomea Cecylia Kozietulska Julia Feliksa Franciszka Kozietulski Aleksander Kozietulski Aleksander Edward Kozik Tomasz Kozikowska Paulina Kozińska Agnieszka Kozińska Katarzyna Kozińska Maryanna Kozińska Maryanna Kozińska Maryanna Agnieszka Koziński Franciszek Koziński Jan Kozioł Aleksander Kozioł Anna Kozioł Anna Kozioł Antnina Kozioł Antonina Kozioł Bartłomiej Kozioł Bronisława Kozioł Feliks Kozioł Franciszek Kozioł Jakub Kozioł Jan Kozioł Joachim Kozioł Józef Kozioł Józef Kozioł Józef Kozioł Józefa Kozioł Józefa Maryanna Kozioł Katarzyna Kozioł Katarzyna Kozioł Katarzyna Kozioł Ludwika Cecylia Kozioł Łukasz Kozioł Maciej Kozioł Maryanna Kozioł Maryanna Kozioł Michał Kozioł Michał Kozioł Piotr Kozioł Rozalia Kozioł Wincenty Kozioł Wojciech Kozioł Woyciech Kozioł Woyciech Kozioł Woyciech Kozioła Stanisław Kozioradzka Franciszka Kozioradzki Gabryel Koziorowski Leonard Koziorowski Maksymilian Koziorowski Piotr Kozla Tekla Kozlak Anna Maryanna Kozlak Antoni Kozlak Antoni Kozlak Ewa Kozlak Franciszek Kozlak Franciszek Kozlak Franciszek Kozlak Jakub Kozlak Józefa Kozlak Józefa Kozlak Maryanna Kozlak Maryanna Kozlak Woyciech Kozlanka Ludwik Kozłowa Elżbieta Kozłowa Joanna Kozłowa Margorzata Kozłowa Maryanna Kozłowna Antonina Kozłowna Scholastyka Kozłowska Agata Kozłowska Agata Kozłowska Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska Anna Kozłowska Anna Kozłowska Anna Kozłowska Anna Kozłowska Antonina Kozłowska Antonina Kozłowska Antonina Kozłowska Antonina Joanna Kozłowska Asgata Dorota Kozłowska Balbina Kozłowska Bronisława Kozłowska Domicella Józefa Apolonia Kozłowska Ewa Kozłowska Franciszka Kozłowska Franciszka Maryanna Kozłowska Franciszka Placyda Kozłowska Helena Kozłowska Helena Antonina Kozłowska Henena Kozłowska Jadwiga Kozłowska Joanna Kozłowska Józefa Kozłowska Józefa Kozłowska Józefa Kozłowska Józefa Kozłowska Józefa Franciszka Kozłowska Józefa Janina Kozłowska Józefa Katarzyna Kozłowska Julianna Kozłowska Julianna Kozłowska Justyna Kozłowska Justyna Kozłowska Karolina Aleksandra Emilia Kozłowska Katarzyna Kozłowska Katarzyna Elżbieta Kozłowska Katarzyna Elżbieta Kozłowska Konstancja Kozłowska Konstancja Kozłowska Konstancja Kozłowska Leona Kozłowska Łucja Kozłowska Magdalena Kozłowska Magdalena Kozłowska Magdalena Kozłowska Magdalena Kozłowska Małgorzata Kozłowska Małgorzata Helena Kozłowska Marcyanna Kozłowska Marcyanna Kozłowska Marcyanna Kozłowska Marya Euzebia Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Kozłowska Maryanna Weronika Kozłowska Michalina Kozłowska Michalina Kozłowska Olompia Kostancja Kozłowska Tekla Kozłowska Tekla Kozłowska Teofila Kozłowska Teofila Kozłowska Teofila Eleonora Kozłowska Weronika Kozłowska Weronika Agata Kozłowska Wiktoria Kozłowska Wiktoria Kozłowska Władysława Kozłowska Zofia Tekla Kozłowski Kozłowski Kozłowski Kozłowski Kozłowski Alojzy Romuald Kozłowski Antoni Kozłowski Antoni Kozłowski Antoni Kozłowski Antoni Kozłowski Antoni Kozłowski Apolinary Kozłowski Bartłomiej Kozłowski Bazyli Jan Kozłowski Daniel Alfons Kozłowski Dionizy Grzegorz Kozłowski Dominik Kozłowski Dominik Kozłowski Dominik Jakub Kozłowski Edward Kozłowski Feliks Kozłowski Feliks Kozłowski Feliks Kozłowski Feliks Kozłowski Feliks Kozłowski Franciszek Kozłowski Franciszek Kozłowski Franciszek Kozłowski Franciszek Kozłowski Franciszek Kozłowski Franciszek Kozłowski Franciszek Julian Kozłowski Franciszek Ksawery Kozłowski Grzegorz Kozłowski Grzegorz Dyonizyusz Kozłowski Ignacy Kozłowski Ignacy Kozłowski Jakub Kozłowski Jakub Kozłowski Jakub Kozłowski Jakub Kozłowski Jan Kozłowski Jan Kozłowski Jan Kozłowski Jan Kozłowski Jan Kozłowski Jan Kozłowski Jan Kozłowski Jan Józef Kozłowski Jan Józef Kozłowski Jan Józef Kozłowski Jan Kanty Kozłowski Jan Nepomucen Antoni Kozłowski Józef Kozłowski Józef Kozłowski Józef Kozłowski Józef Kozłowski Józef Kozłowski Józef Kozłowski Józef Kozłowski Józef Kozłowski Józef Cyprian Kazimierz Kozłowski Józef Teofil Kozłowski Karol Kozłowski Karol Kozłowski Karol Kozłowski Karol Kozłowski Karol Kozłowski Karol Kozłowski Kazimierz Kozłowski Leonard Kozłowski Ludomir Kozłowski Łukasz Kozłowski Maciej Kozłowski Maciej Kozłowski Marcelli Józef Kozłowski Marcin Kozłowski Maryan Aleksy Kozłowski Michał Kozłowski Michał Cyprian Mateusz Kozłowski Paweł Kozłowski Paweł Kozłowski Paweł Kozłowski Paweł Kozłowski Paweł Piotr Kozłowski Piotr Kozłowski Piotr Kozłowski Piotr Włodzimierz Kozłowski Roch Kozłowski Stanisław Kozłowski Stanisław Kozłowski Stanisław Kozłowski Stanisław Kozłowski Stanisław Kozłowski Stanisław Kozłowski Stanisław Hipolit Kozłowski Stanisław Jakub Kozłowski Stanisław Leopold Kozłowski Stanisław Łukasz Kozłowski Stefan Kozłowski Szymon Kozłowski Szymon Kozłowski Tadeusz Kozłowski Teodor Kozłowski Tomasz Tadeusz Kozłowski Wiktor Kozłowski Wiktor Kozłowski Wincenty Kozłowski Wincenty Kozłowski Wincenty Kozłowski Władysław Kozłowski Władysław Kozłowski Władysław Kozłowski woyciech Kozłubowska Katarzyna Kozot Franciszka Kozuvowska Rozalia Kozyra Błażej Koźlak Aniela Koźlak Anna Koźlak Antonina Koźlak Franciszek Koźlak Jakub Koźlak Jędrzej Koźlak Maryanna Koźlak Maryanna Koźlak Maryanna Koźlak Maryanna Koźlak Paulina Koźlak Scholastyka Koźlak Woyciech Koźlik Franciszka Koźlik Franciszka Koźlik Kajetan Koźlińska Józefa Koźliński Ignacy Koźliński Jan Koźliński Jan Koźliński Jan Teofil Koźlonka Maryanna Koźmińska Koźmińska Joanna Koźmińska Katarzyna Koźmińska Weronika Koźmiński Antoni Koźmiński Stanisław Koźmiński Wincenty Koźmowski Józef Kożuchowska Antonina Kożuchowska Maryanna Kożuchowski Ignacy Andrzej Kożuchowski Jan Kożuchowski Jan Kożuchowski Jan Kożuchowski szymon Kożuchowski szymon Kólbabska Zofia Kraczka Piotr Kragulmajór Anna Teresa Kraieski Julian Walenty Kraiewska Ludwika Kornella Franciszka Kraiewska Wiktoria Kraiewski Feliks Franciszek Kraiewski Franciszek Kraiewski Józef Kraiewski Michał Kraińska Ewa Kraińska Włodimira Adriana Olimpia Kraiński Roch Kraiński Stefan Andrzej Kraiński Władysław Wawrzyniec Krajewska Anan Krajewska Anna Krajewska Anna Krajewska Antonina Krajewska Antonina Krajewska Apolonia Krajewska Barbara Ewa Krajewska Ewa Krajewska Franciszka Krajewska Franciszka Krajewska Franciszka Krajewska Franciszka Krajewska Joanna Józefa Krajewska Józefa Krajewska Józefa Krajewska Julianna Krajewska Karolina Barbara Krajewska Katarzyna Krajewska Katarzyna Krajewska Katarzyna Krajewska Katarzyna Krajewska Katarzyna Teodora Krajewska Klara Anna Krajewska Leokadia Krajewska Ludwika Krajewska Marcjanna Krajewska Marcyanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Krajewska Maryanna Zuzanna Krajewska Petronella Krajewska Rozalia Krajewska Weronika Krajewska Wiktoria Krajewski Andrzej Krajewski Andrzej Krajewski Antoni Krajewski Antoni Krajewski Antoni Krajewski Edawrd Krajewski Feliks Krajewski Franciszek Krajewski Franciszek Krajewski Franciszek Krajewski Franciszek Krajewski Franciszek Krajewski Jan Józef Krajewski Jan Kasper Krajewski Józef Krajewski Józef Krajewski Kazimierz Krajewski Kazimierz Krajewski Konrad Krajewski Konstanty Krajewski Konstanty Krajewski Konstanty Krajewski Ludwik Krajewski Maciej Krajewski Maciej Krajewski Marcin Krajewski Marcin Krajewski Marcin Krajewski Mateusz Krajewski Michał Krajewski Stanisław Krajewski Sylwester Krajewski Tomasz Krajewski Wincenty Krajewski Włodzimierz Krajewski Wojciech Krajewski Wojciech Krajsmajer Paweł Krak Barbara Krak Jan Krak Jan Krak Jan Krak Józef Krak Józef Krak Józef Krak Katarzyna Krak Katarzyna Krak Kazimierz Krak Magdalena Wiktoria Krak Małgorzata Krak Maryanna Krak Maryanna Krak Szymon Krak Urszula Krak Woyciech Krakowiak Anna Krakowiak Antoni Krakowiak Antonina Krakowiak Bernard Krakowiak Franciszek Wawrzyniec Krakowiak Jadwiga Krakowiak Józef Krakowiak Julianna Krakowiak Julianna Krakowiak Katarzyna Krakowiak Katarzyna Krakowiak Katarzyna Krakowiak Kazimierz Krakowiak Konstanty Teodor Krakowiak Łucja Krakowiak Maryanna Krakowiak Maryanna Krakowiak Maryanna Anna Krakowiak Szczepan Krakowiak Tekla Krakowiak Walenty Krakowiak Walenty Krakowiak Wawrzyniec Krakowianka Izabella Krakowska Łucja Kraków Maryanna Kralikowski Karol Boromeusz Kralikowski Konstanty Leon Kralowa Kunegunda Kralska Józefa Kramarkiewicz Aniela Kranc Justyna Krapacz Antonina Krapczyńska Emilia Krapecz Kamilla Krapowski Antoni Krasiewska Franciszka Krasikowski Jan Stanisław Krasiowska Józefa Krasiowski Jan Krasiowski Woyciech Krasniek Ludwik Krasnodemska Józefa Maryanna Krasnodemski Franciszek Krasnodębska Agata Teresa Krasnodębska Helena Aleksandra Krasnodębska Józefa Krasnodębska Lucyna Krasnodębska Maryanna Krasnodębska Maryanna Waleria Krasnodębski Maciej Krasnodębski Maciej Krasnodębski Wincenty Feliks Krasnopierow Akim Krasnowolski Feliks Krasowski Antoni Krasowski Franciszek Adam Krasowski Jan Krassowska Anna Krassowska Honorata Zofia Krassowski Adam Krassowski Paweł Erazm Krassyn Klorynda Krasu Maryanna Krasucka Anna Krasucki Jan Krasuska Melania Krasuski Erazm Kraszewska Agata Kraszewska Anna Kraszewska Eleonora Kraszewska Małgorzata Kraszewska Małgorzata Kraszewska Marcyanna Kraszewska Maryanna Kraszewska Petronella Kraszewski Jan Kraszewski Wojciech Kraszkowska Anastazja Kraszkowska Domicella Kraszkowska Józefa Kraszkowska Katarzyna Kraszkowska Ksawera Kraszkowska Teofila Józefa Kraszkowski Antoni Maryan Kraszkowski Emilian Erazm Kraszkowski Feliks Kraszkowski Jan Stanisław Kraszkowski Maryan Antoni Kraszkowski Sabba Jakub Kraszkowski Wincenty Kraszkówna Agata Kraszkwoska Józefa Teofila Kraszowska Petronella Kraszowski Jan Nepomucen Kraszuch Karol Kraszyn Wilhelm Kraśniewski Wacław Piotr Kraucki Józef Kraus Henryk Wilhelm Kraus Jakub Kraus Karolina Kraus Stanisław Kraus Stanisław Krauss Henryk Ignacy Krauz Jakub Ludwik Krauz Józef Krauz Józef Krauz Józefa Krauz Józefa Krauz Karolina Krauz Maryanna Krauz Maryanna Krauz Wincenty Krauze Aleksander Krauze Antoni Krauze Elzbieta Krauze Helena Krauze Józef Krauze Józef Krauze Małgorzata Krauze Maryanna Krauze Maryanna Krauze Maryanna Krawczyk Krawczyk Adam Krawczyk Andrzej Krawczyk Andrzej Krawczyk Anna Krawczyk Domicella Maryanna Krawczyk Erazm Krawczyk Ewa Krawczyk Filip Krawczyk Filip Krawczyk Filip Krawczyk Filip Krawczyk Filip Krawczyk Franciszek Krawczyk Franciszek Krawczyk Franciszek Krawczyk Jakub Krawczyk Jan Krawczyk Jędrzej Krawczyk Józef Krawczyk Józefa Krawczyk Katarzyna Krawczyk Katarzyna Krawczyk Katarzyna Krawczyk Ludwika Krawczyk Magdalena Krawczyk Marcyanna Krawczyk Maryanna Krawczyk Mateusz Krawczyk Paulina Krawczyk Romuald Krawczyk Rozalia Krawczyk Rozalia Krawczyk Salomea Krawczyk Salomea Krawczyk Szczepan Krawczyk Teresa Krawczyk Weronika Krawczyk Wojciech Krawczyk Woyciech Krawczykowska Jadwiga Krawczykowska Józefa Krawczykowska Petronella Krawczykowski Mikołaj Krawczykowski Tomasz Krawczyńska Franciszka Krawczyńska Franciszka Krawczyńska Karola Krawczyńska Katarzyna Krawczyńska Konstancja Krawczyńska Konstancja Krawczyńska Konstancja Krawczyńska Maryanna Krawczyńska Maryanna Krawczyńska Salomea Krawczyński Józef Krawczyński Ludwik Krawczyński Ludwik Krawczyński Teodoryk Krawczyński Tomasz Krawczyński Tomasz Krawczyński Walenty Krawczyński Walenty Krawiec Andrzej Krawiński Wiktor Kray Piotr Krayczy Jakub Krayczy Julianna Bronisława Krayczy Wincenty Kraysmajer Anna Kraysmajer Ludwika Krechmer Jan Kreczyński Józef Benedykt Kredowska Katarzyna Kredowski Feliks Kredowski Feliks Kredowski Karol Kredowski Piotr Kredyk Marya Józefa Kredyk Maryanna Stanisława Kredyk Michalina Kredyk Michalina Marya Kredyk Stanisława Felicja Kredyk Waleria Kredyk Waleria Ewa Kredyk Władysław Kreis Majerowna Teressa Kreismajer Teresa Józefa Kreismajor Jan Kreismejer Ludwika Maryanna Krejmer Maryanna Krejsmajer Teresa Kremens Elżbieta Kremiński Jakub Kremski Bernard Kremski Feliks Kremski Jan Kremski Jan Kremski Tomasz Antoni Kreniewiecki Józef Krentz Maryanna Krentz Rozalia Krenżylewski Andrzej Krepnicki Onufry Kreuz Józef Krezelkiewicz Rozalia Kręg Maryanna Kręgowska Maryanna Kręgowska Monika Kręgowska Monika Krępska Balbina Krężałek Julianna Krężelkiewicz Antonina Krężelkiewicz Marcin Krężelowski Paweł, Kasepr Krężołek Julianna Antonina Krężołek Matcin Krilert Julianna Marcella Franciszka Kroczewska Justyna Kroczewska Justyna Kroczewska Maryanna Kroczewska Wiktoria Ewa Kroczewski Kajetan Kroczowska Agnieszka Kroczowska Antonina Kroczowski Józef Kroczowski Wincenty Krogólska Teofila Wiktoria Krogulec Antonina Krogulec Maryanna Krogulska Barbara Wiktoria Krogulska Katarzyna Maryanna Krogulska Konstancja Krogulska Konstancja Franciszka Krogulska Magdalena Anna Krogulska Maryanna Krogulska Maryanna Katarzyna Krogulska Teofila Krogulska Wiktoria Krogulski Józef Krogulski Józef Krogulski Paweł Krogulski Paweł Józef Krok Krok Krok Andrzej Krok Anna Krok Anna Krok Elżbieta Krok Ewa Krok Florentyna Krok Franciszek Krok Franciszek Krok Franciszek Krok Franciszka Krok Jakub Krok Jan Krok Jan Krok Jan Krok Józef Krok Józef Krok Józefa Krok Julianna Krok Kacper Krok Katarzyna Krok Marianna Krok Maryanna Krok Maryanna Krok Paweł Krok Rozalia krok tekla Krok Tomasz Krok Tomasz Krok Tomasz Krok Tomasz Krok Tomasz Tamazy Krok Wawrzyniec Krok Wawrzyniec Krok Wiktoria Krok Wiktoria Krokanty Elżbieta Marcyanna Krol Anna Krolikowska Róża Krolikowski Leon Feliks Kropa Maryanna Antonina Kropcinski Józef Kropieska Franciszka Kropiewnicki Ludwik Krotki Filip Stanisław Krotki Jadwiga Dorota Agata Krotki Michał Krotki Michał Mateusz Krotki Michał Mieczysław Krotki Władysław Krotki Zyprian Władysław Kajetan Krowa Grzegorz Kroyczy Wincenty Antoni Król Franciszek Król Franciszek Ksawery Król Franciszka Król Franciszka Król Franciszka Król Katarzyna Król Maryanna Król Walenty Królewicz Antonina Królicki Jan Królik Adam Królikowska Apolonia Franciszka Królikowska Felicjanna Weronika Królikowska Franciszka Królikowska Franciszka Królikowska Joanna Paulina Królikowska Karolina Królikowska Ksawera Królikowska Magdalena Ludomira Królikowska Maryanna Królikowska Maryanna Królikowska Maryanna Królikowska Tekla Królikowska Teofila Królikowska Teofila Felicjanna Królikowska Teresa Królikowski Antoni Królikowski Antoni Królikowski Franciszek Królikowski Jan Królikowski Jan Królikowski Józef Królikowski Konstanty Michał Królikowski Szymon Królikowski Szymon Królikowski Teodor Królikowski Walenty Królikwoska Franciszka Ksawera Barbara Królikwoska Paulina Anna Królikwoska Teresa Maryanna Królikwoski Walenty Kruc Franciszek Kruchalska Ludwika Katarzyna Kruchalski Jan Paschalis Kruchelska Ludwika Katarzyna Kruchelski Aleksander Kruchelski Aleksander Kruchelski Aleksander Dominik Kruczyński Jakub Kruczyński Józef Kruk Antoni Kruk Apolonia Kruk Brygida Kruk Julianna Kruk Kacper Kruk Karolina Kruk Katarzyna Kruk Magdalena Kruk Małgrozata Kruk Mikołaj Kruk Stanisław Kruk Walenty Kruk Wojciech Krukowska Franciszka Krukowska Franciszka Ksawera Krukowska Małgorzata Krukowski Antoni Piotr Krukowski Ignacy Krukowski Jan Krukowski Jan Kanty Andrzej Krukowski Stanisław Krulikowska Franciszka Józefa Krulikowska Zofia Krulikowski Jan Krulikowski Stanisław Krupa Agnieszka Krupa Antonina Krupa Franciszek Krupa Helena Krupa Ignacy Krupa Ignacy Piotr Krupa Jan Krupa Józef Krupa Józef Krupa Karol Krupa Kunegunda Krupa Marcin Krupa Maryanna Krupa Stanisław Krupa Walenty Krupa Wiktoria Krupa Wincenty Tereriusz Krupczyńska Emilia Krupczyńska Franciszka Eloeonora Krupczyńska Helena Krupczyńska Maryanna Krupczyńska Maryanna Krupczyńska Serafiana Krupczyńska Serafina Franciszka Krupczyńska Teresa Krupczyńska Teressa Emilia Krupczyński Antoni Krupczyński Fabian Krupczyński Fabian Krupczyński Florian Krupczyński Florian Krupczyński Franciszek Krupczyński Kazimierz Krupczyński Sebastyan Krupiak Marcyanna Krupienska Wiktoria Elżbieta Salomea Krupieńska Agnieszka Józefa Krupieńska Józefa Krupieńska Józefa Krupinski Maviej Krupińska Anna Krupińska Anna Krupińska Antonina Krupińska Ewa Krupińska Ewa Krupińska Ewa Krupińska Jadwiga Krupińska Józefa Krupińska Julia Krupińska Michalina Krupińska Michalina Krupiński Aleksander Krupiński Andrzej Krupiński Andrzej Krupiński Antoni Krupiński Franciszek Krupiński Jan Krupiński Jan Krupiński Jan Krupiński Karol Krupiński Mikołaj Krupiński Stanisław Krupiński Wiktor Krupiński Wincenty Krupiński Wincenty Krupionka Franciszka Krupski Leon Krus Jan Krus Klotylda Rozalia Marya Krusiewska Emilia Krusiński Piotr Kruszczyńska Maryanna Tekla Serafina Kruszewska Apolonia Kruszewska Walentyna Kruszewski Mateusz Kruszewski Teofil Kruszyńska Bronisława Kruszyński Mieczysław Krutyna Antoni Kruzis Antoni Kruzys Aleksander Kruzys Maryanna Kryczka Aleksy Kryczyńska Karolina Kryczyński Jan Krydzińska Franciszka Krydzińska Józefa Krydzińska Teofila Krydziński Józef Krydziński Wojciech Krydzyńska Józefa Krydzyński Dionizy Krygsztein Herszek Krykacz Maciej Krykanty Elżbieta Krykanty Józefa Krykanty Maryanna Krykanty Michalina Krykanty Piotr Krykanty Piotr Paweł Krykanty Tomasz Teofil Krykunt Michalina Kryłów Józefa Krync Maryanna Krynicka Anna Krynicka Julianna Teodora Krynicki Józef Kryński Józef Kryński Stanisław Krysińska Emilia Krysińska Emilia Krysińska Kunegunda Krysińska Magdalena Krysińska Marcyanna Krysiński Andrzej Krysiński Andrzej Krysiński Feliks Krysiński Feliks Andrzej Krysiński Michał Krysiński Tomasz Krysiński Tomasz Krysiński Wojciech Kryska Jakub Kryska Romuald Gustaw Kryst Andrzej Krystek Zofia Krystel August Krystel Michał Krystel Tekla Krystell Wiktoria Kryszka Antoni Julian Franciszek Kryszkowski Krystian Krzak Adam Krzak Andrzej Krzak Maryanna Krzan Jan Krzanowski Aleksander Walenty Krzanowski Łukasz Krzański Woyciech Krzcinińska Franciszka Krzczot Maciej Krzczot Piotr Krzelkiewicz Paweł Krzemieniecki Franciszek Krzemienska Rozalia Krzemieńska Franciszka Krzemieńska Salomea Krzemieński Adam Krzemieński Adam Jan Krzemieński Andrzej Krzemieński Ferdynand Krzemieński Fulip Krzemińska Agnieszka Krzemińska Antonina Krzemińska Katarzyna Krzemińska Ludwika Krzemińska Magdalena Krzemińska Maryanna Krzemińska Maryanna Krzemińska Maryanna Krzemińska Maryanna Krzemińska Rozalia Krzemiński Adam Krzemiński Adam Krzemiński Aleksander Krzemiński Andrzej Krzemiński Augustyn Krzemiński Józef Krzemiński Walenty Krzemiński Wincenty Krzemkowska Antonina Kazimiera Krzemkowska Maryanna Katarzyna Krzemkowski Kazimierz Krzemowski Szymon Krzepińska Józefa Krzesiak Jan Krzesiak Maryanna Krzesik Franciszek Krzesimowska Salomea Krzesimowska Salomea Krzesiński Makary Mieczysław Ludwik Krzesiński Onufry Krzesiński Stanisław Krzeska Magdalena Krzeska Teodor Krzeski Ludwik Krzesniewski August Oktawian Krześciakowska Joanna Krześniak Wincenty Krześnicka Franciszka Krześnicka Franciszka Krześnicka Karolina Krześnicka Teofila Krzewicka Waleria Krzewicki Stanisław Krzewieński Józef Krzewińska Katarzyna Krzewiński Adam Krzlański Kazimierz Krzonowska Michalina Krzos Jan Krzos Józefa Krzos Maryanna Krzos Piotr Krzos Stanisław Krzos Walenty Krzos Wojciech Krzosek Aniela Krzosek Antoni Krzosek Antoni Krzosek Bronisława Krzosek Feliks Krzosek Ignacy Krzosek Jakub Krzosek Józefa Krzosek Józefa Krzosek Kajetan Krzosek Magdalena Krzosek Piotr Paweł Krzosek Romualda Krzosek Romulad Krzosek Salomea Krzosek Stanisław Krzosek Stanisław Krzosek Szczepan Krzosek Tekla Krzosek Wiktoria Krzosek Wojciech Krzowska Agnieszka Krztańska Katarzyna Krztański Antoni Krztońska Małgorzata Krzusiński Aleksander Krzych Karol Krzyczkowski Julian Krzykacz Aleksandra Krzykacz Andrzej Krzykacz Andrzej Krzykacz Anna Krzykacz Anna Krzykacz Antoni Krzykacz Błażej Krzykacz Błażej Krzykacz Franciszek Krzykacz Franciszek Krzykacz Franciszek Krzykacz Franciszka Krzykacz Franciszka Krzykacz Franciszka Krzykacz Izydor Krzykacz Jan Krzykacz Jan Krzykacz Jan Krzykacz Józef Krzykacz Józef Krzykacz Józef Krzykacz Józef Krzykacz Józef Krzykacz Józef Wincenty Krzykacz Katarzyna Krzykacz Ludwik Krzykacz Ludwik Krzykacz Maryanna Krzykacz Maryanna Krzykacz Maryanna Krzykacz Maryanna Krzykacz Maryanna Krzykacz Mateusz Krzykacz Michał Krzykacz Michał Krzykacz Michał Krzykacz Roman Krzykacz Roman Krzykacz Wiktoria Krzykacz Woyciech Krzykacz Zofia Krzykalska Wiktoria Krzykalska Wiktoria Krzykalski Romuald Krzykalski Woyciech Krzykiewicz Katarzyna Krzynicki Jan Krzynski Ignacy Krzyński Teofil Krzysczakowska Wiktoria Krzysińska Maryanna Krzysiński Joachim Krzysiński Kazimierz Krzyskowska Franciszka Krzystkiewicz Maryanna Krzyszczakowska Wiktoria Krzyszczakowski Maciej Krzyszkowska Anna Krzyszkowska Katarzyna Krzyszkowska Maryanna Krzyszkowski Aleksander Krzyszkowski Aleksander Józef Krzyszkowszczanka Konstancja Krzysznicki Feliks Krzysztofik Szymon Krzyścina Karolina Krzyśińska Rozalia Krzyśniak Wojciech Krzyśnicka Karolina Krzyśnicka Karolina Krzyśnicka Pteronella Krzyśnicki Feliks Krzyśnicki Franciszek Krzyśnicki Józef Krzyśnicki Walenty Kazimierz Krzywicka Dominika Kamilla Bronisława Krzywicka Eleonora Krzywicka Józefa Krzywicka Józefa Krzywicka Józefa Eleonora Krzywicka Józefa Maryanna Krzywicka Maryanna Tekla Krzywicka Waleria Krzywicki Antoni Krzywicki Feliks Krzywicki Feliks Ferdynand Krzywicki Franciszek Krzywicki Jan Krzywicki Jan Józef Krzywicki Józef Krzywicki Józef Krzywicki Stanisław Antoni Krzywicki Wojciech Krzyżanowska Agata Krzyżanowska Alojza Emilia Krzyżanowska Anastazja Krzyżanowska Apolonia Krzyżanowska Barbara Krzyżanowska Franciszka Krzyżanowska Józefa Krzyżanowska Katarzyna Krzyżanowska Katarzyna Krzyżanowska Katarzyna Krzyżanowska Magdalena Krzyżanowska Marcyanna Krzyżanowska Maryanna Krzyżanowska Maryanna Krzyżanowska Rozalia Krzyżanowska Salomea Krzyżanowska Teodozja Peronella Krzyżanowska Teofila Krzyżanowska Teresa Krzyżanowski Aleksander Krzyżanowski Aleksander Krzyżanowski Czesław Krzyżanowski Franciszek Krzyżanowski Jakub Krzyżanowski Jan Krzyżanowski Józef Krzyżanowski karol Krzyżanowski Maksymilian Antoni Krzyżanowski Stanisław Krzyżanowski Szczepan Krzyżanowski Szczepan Krzyżanowski Szymon Krzyżanowski Tomasz Jan Krzyżanowski Walenty Krzyżanowski Woyciech Krzyżewski Marian Krzyżewski Stanisław Krzyżkowska Franciszka Maryanna Krzyżkowska Marcyanna Weronika Krzyżkowska Teresa Krzyżkowski Jan Augustyn Krzyżowska Jadwiga Ksel Anna Ksel Józefa Ksell Agnieszka Ksiązek Franciszka Ksiązek Wiktor Jan Ksiązkiewicz Wincenty Książek Aleksander Książek Aleksander Książek Feliks Książek Henryka Książek Henryka Książek Henryka Maryanna Książek Ignacy Książek Jan Książek Jan Książek Józef Książek Józef Książek Józefa Książek Józefa Książek Józefa Henryka Izabella Książek Karolina Antonina Książek Katarzyna Książek Katarzyna Książek Kunegunda Książek Ludwik Książek Maryanna Książek Mateusz Książek Tekla Książek Teofila Książka Salomea Ksieniewicz Józefat Michał Ksieniewicz Michał Ksieniewicz Tekla Księska Franciszka Księska Józefa Księska Wanda Rozalia Księski Księski Adam Księski Aleksander Księski Erazm Ludwik Bolesław Księski Władysław Księżki Aleksander Księżki Stanisław Księżopolska Anna Scholastyka Księżopolska Klara Księżopolski Józef Księżyk Jan Ksyt Bonawentura Ksztański Antoni Ktupiński Karol Kubacka Katarzyna Teresa Kubacki Józef Kubalski Kajetan Aygystyn Kubanowska Ludwika Kubanowski Kasper Kubanowski Kazimierz Kubański Leon Kubas Tomasz Kubasiewicz Anna Kubasiewicz Ewa Kubasz Anastaxja Kubat Walenty Kubczyński Marcin Kubecka Kubecka Tekla Kuberska Anastazja Kuberska Anna Kubicka Kubicka Magdalena Kubicka Teresa Jadwiga Kubicki Andrzej Kubicki Antoni Kubicki Jacenty Kubicki Jacenty Kubicki Jakub Kubicki Kazimierz Kubicki Ludwik Kubicki Stanisław Kubierski Antoni Kubik Adam Jan Kubik Jan Kubik Józef Kubik Józef Kubińska Tekla Zofia Kubisińska Henryka Kubisińska Maryanna Kubiszewska Aleksandra Joanna Kubiszewska Filipina Paulina Kubiszewska Magdalena Kubiszewska Magdalena Teodora Kubiszewska Magdalena Teodozja Kubiszewska Weronika Kubiszewski Aleksander Kubiszewski Antoni Kubiszewski Antoni Wincenty Kubiszewski Feliks Walerian Kubiszewski Fortunat Kubiszewski Fortunat Kubiszewski Grzegorz Kubiszewski Kazimierz Kubiszewski Konstanty Kubiszewski Konstanty Woyciech Kubiszewski Ludwik Kubiszewski Maksymilian Kubiszewski Maksymilian Marek Kubiszewski Walerian Kubiszewski Walerian Kubiszewski Walery Franciszek Kubiszyńska Katarzyna Kublakowska Ludwika Kublicka Maryanna Kublińska Maryanna Kubsin Joanna Kubusińska Maryanna Kuc Antonina Kuc Antonina Kuc Błażej Kuc Franciszek Kuc Franciszek Kuc Franciszka Kuc Ignacy Kuc Jan Kuc Karol Kuc Katarzyna Kuc Ludwik Kuc Ludwik Kuc Paulina Petronella Kuc Piotr Kuc Szczepan Kuc Woyciech Kuchalski Józef Kucharczak Walenty Kucharczyk Antonina Kucharczyk Grzegorz Kucharczyk Maciej Kucharczyk Szczepan Kucharop Andrzej Kucharowski Józef Kucharsk Małgorzata Kucharsk Zofia Kucharska Kucharska Kucharska Agata Kucharska Agata Kucharska Agnieszka Kucharska Agnieszka Kucharska Agnieszka Kucharska Agnieszka Kucharska Agnieszka Kucharska Agnieszka Kucharska Agnieszka Kucharska Agnieszka Anna Kucharska Anastazja Kucharska Anastazja Kucharska Anastazja Kucharska Aniela Kucharska Aniela Kucharska Aniela Kucharska Aniela Magdalena Kucharska Anna Kucharska Anna Kucharska Anna Kucharska Anna Kucharska Anna Kucharska Antonina Kucharska Antonina Kucharska Antonina Kucharska Antonina Kucharska Antonina Kucharska Antonina Kucharska Antonina Franciszka Kucharska Apolonia Kucharska Elżbieta Kucharska Elżbieta Kucharska Ewa Kucharska Ewa Kucharska Ewa Kucharska Ewa Wiktoria Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Kucharska Franciszka Konstancja Kucharska Helena Kucharska Helena Kucharska Helena Kucharska Jadwiga Kucharska Joanna Kucharska Joanna Nepomucena Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Józefa Kucharska Julia Kucharska Julia Emilia Kucharska Justyna Kucharska Karolina Kucharska Karolina Kucharska Karolina Kucharska Karolina Kucharska Karolina Kucharska Karolina Kucharska Karolina Aniela Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Kucharska Katarzyna Antonina Kucharska Katarzyna Helena Kucharska Klementyna Kucharska Konstancja Kucharska Konstancja Kucharska Konstancja Kucharska Konstancja Kucharska Krystyna Kucharska Kunegunda Kucharska Kunegunda Kucharska Kunegunda Kucharska Ludwika Kucharska Ludwika Kucharska Ludwika Kucharska Ludwika Kucharska Ludwika Kucharska Ludwika Franciszka Kucharska Ludwika Rozalia Kucharska Ludwika Róża Kucharska Magdalena Kucharska Magdalena Kucharska Magdalena Kucharska Małgorzata Kucharska Małgorzata Kucharska Małgorzata Kucharska Małgorzata Kucharska Małgorzata Kucharska Małgorzata Kucharska Małgorzata Kucharska Małgorzata Kucharska Marcyanna Kucharska Marjanna Zuzanna Kucharska Maryanan Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Kucharska Maryanna Konstancja Kucharska Maryanna Konstancja Kucharska Michalina Kucharska Michalina Maryanna Kucharska Natalia Kucharska Otolia Kucharska Petronela Kucharska Petronella Kucharska Rozalia Kucharska Rozalia Kucharska Rozalia Franciszka Kucharska Róża Kucharska Róża Kucharska Salomea Kucharska Salomea Kucharska Salomea Kucharska Scholastyka Kucharska Tekla Kucharska Tekla Kucharska Tekla Kucharska Tekla Kucharska Tekla Kucharska Tekla Kucharska Tekla Kucharska Teofila Kucharska Teofila Kucharska Teofila Kucharska Teofila Kucharska Urszula Kucharska Walentyna Kucharska Weronika Kucharska Weronika Kucharska Weronika Kucharska Weronika Julianna Kucharska Weronika Maryanna Kucharska Wiktoria Kucharska Wiktoria Kucharska Wiktoria Kucharska Wiktoria Kucharska Wiktoria Kucharska Wiktoria Kucharska Wiktoria Kucharska Wiktoria Antonina Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Kucharska Zofia Tekla Kucharski Kucharski Adam Kucharski Adam Kucharski Adam Kucharski Aleksander Kucharski Aleksander Kucharski Aleksander Jan Kucharski Aleksander Józef Kucharski Aleksander Szczepan Kucharski Andrzej Kucharski Andrzej Kucharski Andrzej Kucharski Andrzej Kucharski Andrzej Kucharski Andrzej Kucharski Andrzej Kucharski Andrzej Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Błażej Kucharski Błażej Kucharski Edward Karol Kucharski Feliks Kucharski Filip Kucharski Filip Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Konstanty Kucharski Ignacy Kucharski Ignacy Kucharski Ignacy Kucharski Ignacy Kucharski Ignacy Jan Kucharski Ignacy Wawrzyniec Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jakub Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Kucharski Jan Jędrzej Kucharski Jan Konstanty Kucharski Jan Tomasz Kucharski Jędrzej Kucharski Jędrzej Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Kucharski Józef Andrzej Kucharski Józef Michał Kucharski Józef Tomasz Kucharski Józef Tomasz Kucharski kasper Józef Kucharski Kazimierz Kucharski Kazimierz Kucharski Kazimierz Kucharski Kazimierz Kucharski Kazimierz Kucharski Kazimierz Fortunat Kucharski Leopold Kucharski Łukasz Kucharski Łukasz Kucharski Marcin Kucharski Mateusz Kucharski Mateusz Kucharski Mateusz Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Michał Kucharski Mikołaj Kucharski Mikołaj Kucharski Mikołaj Kucharski piotr Kucharski piotr Kucharski Stanisław Kucharski Stanisław Kucharski Stanisław Kucharski Stanisław Kucharski Szymon Kucharski Szymon Kucharski Szymon Juda Kucharski Teofil Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Kucharski Tomasz Adam Kucharski Walenty Kucharski Walenty Kucharski Walenty Kucharski Walenty Kucharski Walenty Józef Kucharski Wawrzyniec Kucharski Wawrzyniec Kucharski Wawrzyniec Kucharski Wawrzyniec Kucharski Wincenty Kucharski Wincenty Kucharski Władysław Kucharski Wojciech Kucharski Wojciech Kucharski Wojciech Kucharski Wojciech Kucharski Wojciech Kucharski Wojciech Kucharski Woyciech Kucharski Woyciech Kucharski Woyciech Kucharski Woyciech Kucharski Woyciech Kuchasińska Józefa Kuchcieńska Agnieszka Kuchcieńska Katarzyna Eleonora Kuchcieńska Teofila Dorota Kuchcińska Anastazja Kuchcińska Franciszka Kuchcińska Katarzyna Kuchcińska Katarzyna Kuchcińska Kunegunda Kuchcińska Magdalena Kuchciński Antoni Jan Kuchciński Franciszek Kuchciński Franciszek Kuchciński Jan Kuchciński Józef Kuchciński Kazimierz Kuchciński Kazimierz Kuchciński Ludwik Roch Kuchciński Mateusz Kuchciński Wojciech Kuchczyńska Katarzyna Kucherek Kasper Kuchnawska Franciszka Kuchnkiel Helena Kuchowska Józefa Kuchta Kuchta Albina Kuchta Albina Józefa Kuchta Andrzej Kuchta Andrzej Kuchta Antoni Kuchta Antonina Kuchta Augustyn Kuchta Barbara Kuchta Barbara Kuchta Barbara Kuchta Felicjanna Kuchta Feliksa Kuchta Feliksa Kuchta Franciszek Kuchta Franciszek Kuchta Franciszek Kuchta Franciszek Kuchta Franciszka Kuchta Franciszka Józefa Kuchta Ignacy Józef Kuchta Jan Kuchta Józefa Kuchta Józefa Kuchta Józefa Maryanna Kuchta Karol Kuchta Katarzyna Kuchta Katarzyna Kuchta Katarzyna Kuchta Katarzyna Kuchta Katarzyna Apolonia Kuchta Kunegunda Kuchta Ludwik Kuchta Ludwik Augustyn Kuchta Maciej Kuchta Magdalena Kuchta Maryanan Kuchta Maryanna Kuchta Maryanna Kuchta Maryanna Kuchta Maryanna Kuchta Maryanna Kuchta Maryanna Tekla Kuchta Mateusz Kuchta Michał Kuchta Paweł Kuchta Paweł Kuchta Paweł Kuchta Paweł Kuchta Petronella Kuchta Piotr Kuchta Piotr Paweł Kuchta Stanisław Kuchta Stanisław Michał Kuchta Szymon Kuchta Szymon Karol Kuchta Tekla Kuchta Walenty Kuchta Walenty Kazimierz Kuchta Wiktoria Kuchta Wincenty Kucieńska Stanisława Kucierenko Błażej Kucina Maryanna Kucińska Katarzyna Kuciński Antoni Kuciński Jan Kuciński Jan Karol Kuciński Karol Kuciński Paweł Kuciński Władysław Kucoła Grzegorz Kucz Mikołaj Michał Kuczak Grzegorz Kuczawa Wawrzyniec Kuczeński Franciszek Hipolit Kuczeński Rafał Kuczer Maryanna Kuczerowa Teressa Kuczerówna Maryanna Kuczewski Antoni Kuczkowska Aniela Kuczkowska Emilia Antonina Aleksandra Kuczkowska Ewa Kuczkowska Julia Karolina Kuczkowska Maryanna Kuczkowska Maryanna Jadwiga Kuczkowski Franciszek Kuczkowski Franciszek Kuczkowski Franciszek Idzi Kuczkowski Michał Kuczkowski Piotr Wiktor Kuczor Jadwiga Kuczor Tomasz Kuczymayka Grzegorz Kuczymayski Jędrzej Kuczyńska Katarzyna Kuczyńska Magdalena Kuczyńska Marcyanna Kuczyńska Maryanna Kuczyńska Tekla Kuczyńska Weronika Ludwika Kuczyńska Wiktoria Kuczyńska Zofia Kuczyński Aleksander Kuczyński Antoni Kuczyński Antoni Feliks Kuczyński Florian Kuczyński Grzegorz Kuczyński Ignacy Kuczyński Jan Kuczyński Jędrzej Kuczyński Józef Kuczyński Kacper Kuczyński Karol Kuczyński Konstanty Kuczyński Konstanty Kuczyński Konstanty Kuczyński Marcelli Kuczyński Mikołaj Kuczyński Piotr Wincenty Kuczyński Piotr Wincenty Kuczyński Stanisław Kuczyński Stanisław Kuczyński Wincenty Kuczyński Władysław Kuczyński Woyciech Kudelska Franciszka Kudelska Kordula Salomea Katarzyna Kudelska Maryanna Florentyna Kudelska Teofila Marya Helena Kudelski Aleksander Kudelski Błażej Kudelski Eugeniusz Franciszek Jan Kudelski Franciszek Kudelski Woyciech Kudlicka Ludwika Franciszka Kudlicka Maryanna Kudlik Andrzej Kudlina Apollonia Kudła Wawrzyniec Kudłowska Antonina Kuglarowska Maryanna Kuhn Feliks Kuhn Justyna Józefa Kuhn Karol Franciszek Kuhn Kazimierz Kuhn Stanisław Franciszek Kuhs Jan Kujanowska Józefa Kujawska Józefa Kujawska Maryanna Kukiełka Stefan Kuklewska Tekla Kuklińska Domicella Kuklińska Magdalena Kukliński Kazimierz Kukliński Tomasz Kukliński Wincenty Kukła Augustyn Kukulska Magdalena Kukuła Jan Kukuła Małgorzata Kula Franciszka Kula Kacper Kulag Antoni Kulag Franciszka Kulag Ignacy Kulag Jakub Kulag Kazimierz Kulag Woyciech Kulag Woyciech Kulaga Maryanna Kulaglak Jadwiga Kulak Kulak Kulak Adam Kulak Agata Kulak Agnieszka Kulak Andrzej Kulak Andrzej Kulak Andrzej Kulak Angela Kulak Aniela Kulak Aniela Kulak Aniela Kulak Anna Kulak Anna Kulak Anna Kulak Anna Kulak Anna Kulak Anna Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antoni Kulak Antonina Kulak Antonina Kulak Antonina Kulak Antonina Kulak Cecylia Kulak Elżbieta Kulak Emilia Kulak Ewa Kulak Floryan Kulak Franciszek Kulak Franciszek Kulak Franciszek Kulak Franciszek Kulak Franciszek Kulak Franciszka Kulak Franciszka Kulak Franciszka Kulak Franciszka Kulak Franciszka Kulak Franciszka Kulak Ignacy Kulak Jadwiga Kulak Jan Kulak Jan Kulak Jan Kulak Jan Kulak Jan Kulak Jan Kulak Józef Kulak Józef Kulak Józef Kulak Józef Kulak Józef Kulak Józef Kulak Józefa Kulak Józefa Kulak Józefa Kulak Kasper Kulak Katarzyna Kulak Katarzyna Kulak Katarzyna Kulak Kazimierz Kulak Kazimierz Kulak Kazimierz Kulak Maciej Kulak Magdalena Kulak Magdalena Kulak Magdalena Kulak Marcin Kulak Marcin Kulak Marcyanna Kulak Marcyanna Kulak Marcyanna Kulak Marianna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Maryanna Kulak Mateusz Kulak Mateusz Kulak Mateusz Kulak Melchior Kulak Petronela Kulak Piotr Kulak Piotr Kulak Rozalia Kulak Tekla Kulak Tekla Kulak Teresa Kulak Walenty Kulak Walenty Kulak Walenty Kulak Wawrzyniec Kulak Wincenty Kulak Wojciech Kulak Wojciech Kulak Woyciech Kulak Woyciech Kulak Woyciech Kulak Zofia Kulaki Tomasz Kulani Józef Kulani Wiktoria Kularska Teresa Kulasiewicz Aniela Kulasiewicz Antonina Kulasiewicz Hieronim Kulasiewicz Juliann Kulasiewicz Ludwik Kulasiewicz Ludwik Kasper Kulasiewicz Maryanna Kulasiewicz Maryanna Kulasiewicz Weronika Marcyanna Kulasiewicz Wojciech Kulaszewicz Franciszek Kulaszewicz Franciszek Kulba Mateusz Kulba Walenty Kulczeńska Maryanna Kulczycka Aleksandra Kulczycka Franciszka Kulczycka Franciszka Kulczycka Józefa Elżbieta Kulczycka Julianna Kulczycka Julianna Kulczycka Ludwika Kulczycka Maryanna Kulczycka Tekla Kulczycki Aleksander Kulczycki Andrzej Kulczycki Bartłomiej Kulczycki Franciszek Kulczycki Francsizek Wincenty Kulczycki Hipolit Kulczycki Hippolit Józef Kulczycki Jan Kulczycki Józef Kulczycki Józef Kulczycki Józef Jan Kulczycki Michał Kulczycki Stanisław Kulczycki Stanosław Jan Kulczynska Joanna Paulina Kulczyńska Anna Elżbieta Kulczyńska Anna Florentyna Kulczyńska Anna Florentyna Kulczyńska Eleonora Henryka Kulczyńska Henryka Eleonora Kulczyńska Konstancja Kulczyńska Maryanna Kulczyńska Maryanna Kulczyńska Maryanna Teodora Kulczyńska Monika Kulczyńska Tekla Maryanna Kulczyńska Tekla Maryanna Kulczyńska Wiktoria Teofila Kulczyński Antoni Kulczyński Antoni Kulczyński Antoni Józef Kulczyński Cypryan Józef Kulczyński Florencjusz Antoni Kulczyński Jakub Ignacy Kulczyński Jan Ludwik Kulczyński Maciej Kulczyński Stefan Dominik Kulczyński Teofil Kulecz Józefa Kuleńska Józefa Maryanna Kulesiewicz Weronika Kulesz Marcella Kulesza Adam Kulesza Franciszek Kulesza Franciszek Kulesza Franciszek Mikołaj Kulesza Franciszka Kulesza Franciszka Kulesza Jan Kulesza Józef Kulesza Józefa Kulesza Józefa Kulesza Józefa Katarzyna Kulesza Kazimierz Kulesza Kazimierz Kulesza Kazimierz Ksawery Kulesza Stefan Kulesza Szymon Kulich Karolina Kuliczkowska Marcyanna Kuligowska Joanna Scholastyka Kuligowska Paulina Anna Kuligowska Waleria Barbara Kuligowski Hentryk Fabian Kuligowski Józef Kuligowski Józef Kuligowski Serafin Kuligowski Stanisław Kulikowska Balbina Kulikowska Tekla Kulikowski Hilary Kulikowski Kazimierz Kulikowski Lucyan Kulikowski Wojciech Kulikowski Zachar Kulińska Magdalena Kulińska Maryanna Franciszka Kuliński Aleksander Konstanty Kuliński Antoni Kuliński Antoni Aleksander Kuliński Jan Kuliński Jan Kuliński Jan Aleksander Kuliński Józef Kuliński Stanisław Kuliński Tomasz Kuliński Władysław Kulis Maryanna Kulisz Karolina Elzbieta Kulisz Konstancja Kuliszewski Adam Kulmanowicz Manes Kulok Maryanna Kulpieński Michał Kulpińska Angela Kulpińska Zuzanna Kulpiński Michał Kulska Bronisława Kulska Ewa Kulus Łukasz Kulus Michał Kułaczkowski Antoni Kułaga Magdalena Kułagowska Maryanna Kułagowski Jan Kułakowska Kazimiera Kułakowska Tekla Kułakowski Edward Kułakowski Ignacy Kułakowski Jan Konstanty Kułakowski Józef Władysław Kułakowski Leon Kułakowski Wojciech Kułakowski Wojciech Jan Kułakowski Zdzisław Kumańska Józefa Kumbert Leon Kumciński Jakub Kumenek Hilary Kumieńska Franciszka Kumieński Wojciech Kuminek Apolonia Kuminek Józefa Kuminek Józefa Kuminek Katarzyna Kumiński Wincenty Kumorkiewicz Barbara Kumornicka Maryanna Antonina Kumorniczyk Maryanna Kumorowska Kumorowska Jadwiga Kumorowska Jadwiga Kumorowska Jadwiga Bronisława Kumorowska Katarzyna Antonina Kumorowska Maryanna Kumorowska Maryanna Kumorowska Tekla Kumorowski Bazyli Kumorowski Hippolit Kumorowski Kazimierz Kumorowski Konstanty Antoni Kumorowski Maciej Kumorowski Michał Kumorowski Stanisław Kumorowski Stanisław Kumowa Franciszka Kumowska Anna Kumowska Helena Kumowska Józefa Kumowska Józefa Maryanna Kumowska Kunegunda Kumowska Maryanna Kumowski Józef Kumowski Maciej Kun Adolf Kunaszeska Maryanna Kunc Józef Kuncz Joanna Karolina Kundys Antoni Kundys Jakub Kundys Jakub Kundys Jan Kundys Katarzyna Kundys Katarzyna Kundys Katarzyna Kundys Maryanna Kundys Maryanna Kundys Wiktoria Kuniarz Maryanna Kunicki Henryk Leonard Konstanty Kuniecki Jakub Kunkowska Kunegunda KunkowskaAgnieszka Kunofał Michał Kunoski Jan Kunowicz Józefa Kunowska Antonina Kunowska Antonina Kunowska Franciszka Kunowska Franciszka Józefa Kunowska Helena Kunowska Józefa Kunowska Józefa Kunowska Józefa Kunowska Józefa Kunowska Kunegunda Kunowska Maryanna Kunowska Maryanna Franciszka Kunowska Rozalia Kunowska Rozalia Kunowska Teodora Kunowska Teodora Kunowski Kunowski Andrzej Kunowski Antoni Kunowski Antoni Kunowski Antoni Kunowski Franciszek Kunowski Jan Kunowski Józef Kunowski Józef Kunowski Józef Kunowski Józef Kunowski Kacper Kunowski Kasper Kunowski Klemens Kunowski Maciej Kunowski Maksymilian Kunowski Maksymilian Kunowski Stefan Kunowski Tomasz Kunowski Tomasz Kunowski Wincenty Kuntz Emilia Elżbieta Józefa Kuntz Jan Kuntze Kuntze Eleonora Kuntze Karol Kuntzel Ludwika Aniela Kupańska Marcyanna Kupcicki Franciszek Kupczyk Maryanna Kupczyńska Maryanna Kupczyński Tomasz Kuperberg Haja Kuperberg Lewek Kuperschmid Ichel Leybus Kupersmit Jehil Leybys Kuperszmit Dawid Kuperszmit Rucha Rayzla Kupferszmit Haim Peysak Kupidura Kupidura Helena Kupidura Józefa Kupidura Józefa Kupidura Olga Kupidura Walenty Kupidura Wiktoria Kupiec Antoni Feliks Kupiec Józef Kupiec Mateusz Kupiec Teresa Kupiecka Agnieszka Kupiecka Elżbieta Kupiecka Józefa Kupiecka Maryanna Kupiecki Andrzej Kupiecki Jan Kupiecki Jan Kupiecki Józef Kupiecki wawrzyniec Kupieński Jan Kupieska Józefa Kupińska Agnieszka Kupiński Piotr Kupis Andrzej Kupis Andrzej Kupis Anna Kupis Anna Kupis Anna Kupis anna Prakseda Kupis Antoni Kupis Antoni Kupis Antoni Kupis Antoni Adam Kupis Antonina Kupis Antonina Kupis Antonina Kupis Antonina Kupis Antonina Kupis Bartlomiej Kupis Bartłomiej Kupis Bernard Kupis Błażej Kupis Brygida Kupis Elżbieta Kupis Elżbieta Anna Kupis Emilia Kupis Feliks Kupis Franciszek Kupis Franciszek Kupis Franciszek Kupis Franciszek Kupis Franciszka Kupis Franciszka Kupis Franciszka Kupis Franciszka Kupis Helena Kupis Idzi Kupis Ignacy Kupis Ignacy Kupis Ignacy Kupis Jakub Kupis Jakub Kupis Jan Kupis Jan Kupis Jan Kupis Jan Kupis Jan Kanty Kupis Józef Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Józefa Kupis Julianna Kupis Julianna Kupis Julianna Kupis Julianna Kupis Justyna Kupis Justyna Kupis Kasper Kupis Katarzyna Kupis Katarzyna Kupis Katarzyna Kupis Katarzyna Kupis Katarzyna Kupis Katarzyna Kupis Katarzyna Kupis Katarzyna Kupis Konstancja Kupis Kunegunda Kupis Ludwik Kupis Ludwik Kupis Ludwika Kupis Ludwika Kupis Magdalena Kupis Magdalena Anna Kupis Małgorata Kupis Marcianna Kupis Marcin Kupis Marcin Kupis Marcin Kupis Marcin Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Maryanna Kupis Mateusz Kupis Michał Kupis Michał Kupis Paweł Kupis Paweł Kupis Paweł Kupis Paweł Kupis Petronela Kupis Petronela Kupis Petronella Kupis Piotr Kupis Salomea Kupis Salomea Kupis Stanisław Kupis Stanisław Kupis Szczepan Kupis Szczepan Kupis Tekla Kupis Tekla Kupis Tekla Kupis Tomasz Kupis Tomasz Kupis Urszula Kupis Walenty Kupis Walenty Kupis Walenty Kupis Wawrzyniec Kupis Wawrzyniec Kupis Wincenty Kupis Wincenty Kupis Wojciech Kupis Wojciech Kupis Wojciech Kupis Woyciech Kupis Woyciech Kupis Zofia Kupis Zofia Kupis Zofia Kupis Zofia Kupisińska Ludwika Kupisińska Marcyanna Kupiska Maryanna Kupisowa Maryanna Kupisz Aniela Kupisz Aniela Kupisz Aniela Kupisz Anna Kupisz Anna Kupisz Antoni Kupisz Antonina Kupisz Antonina Kupisz Balbina Kupisz Barbara Kupisz Bartłomiej Kupisz Bartłomiej Kupisz Bartłomiej Kupisz Błażej Kupisz Bronisława Kupisz Felicjan Kupisz Feliks Kupisz Franciszek Kupisz Franciszek Kupisz Franciszka Kupisz Franciszka Kupisz Franciszka Kupisz Ignacy Kupisz Ignacy Kupisz Ignacy Kupisz Jan Kupisz Jan Kupisz Jan Kupisz Jan Kupisz Jan Kupisz Józef Kupisz Józef Kupisz Józef Kupisz Julianna Kupisz Julianna Kupisz Julianna Kupisz Julianna Maryanna Kupisz Kacper Kupisz Katarzyna Kupisz Katarzyna Kupisz Maryanna Kupisz Maryanna Kupisz Maryanna Kupisz Maryanna Kupisz Maryanna Kupisz Maryanna Kupisz Maryanna Kupisz Maryanna Atanaza Kupisz Paweł Kupisz Paweł Kupisz Piotr Kupisz Rozalia Kupisz Stanisław Kupisz Tomasz Kupisz Tomasz Kupisz Tomasz Jan Kupisz Walenty Kupisz Wawrzyniec Kupisz Wincenty Kupisz Wojciech Kupisz Woyciech Kupiszewska Franciszka Kuprowski Wincenty Kur Jan Kuraga Jan Kurant Ignacy Kurant Józef Kurant Ludwik Kurant Maryanna Kurant Maryanna Kurant Piotr Kurant Zofia Kurasiewicz Maryanna Kurasiewicz Walenty Kuratowska Antonina Kurczyk Aleksandra Emilia Kurczyński Adam Kurczyński Julian Walenty Kurdasiewicz Kazimeirz Kurdusiewicz Wojciech Kurdwanowska Ewa Wiktoria Maryanna Kurdwanowska Felicjanna Maryanna Zuzanna Józefa Kurdwanowska Felicyanna Maryanna Zuzanna Kurdwanowska Magdalena Kurdwanowska Magdalena Tekla Felicyanna Kurdwanowska Maryanna Kurdwanowska Wiktoria Kurdwanowska Wincenta Kurdwanowski Alfons Kurdwanowski Anfons Stanisław Kurdwanowski Kajetan Kurdwanowski Kajetan Kurdwanowski Maksymilian Kajetan Kurdwanowski Marya Michał Doroteusz Kurdwanowski Michał Kurdwanowski Remigiusz Kurdwanowski Stanisław Kurdwanowski Walenty Erazm Kurdwanowski Wilhelm Paweł Kajetan Kurdwanowski Wincenty Kurdwanowski Wincenty Remigiusz Walenty Kurdybański Paweł Kurdys Józefa Kurek Agnieszka Kurek Antoni Kurek Marbara Kurek Maryanna Kurek salomea Katarzyna Kurek Walenty Kuremska Katarzyna Kuremska Maryanna Kuremska Maryanna Kurębska Józefa Kurębska Weronika Kurębski Kurębski Franciszek Kurębski Jan Kurębski Józef Kurkiewicz Elzbieta Kurkiewicz Józef Kurkiewicz Józef Kurkiewicz Maryanna Kurkiewicz Zofia Kurkowska Julia Kurkowska Katarzyna Kurkowska Magdalena Kurkowska Marya Kurkowska Marya Kurkowska Rozalia Kurkowski Andrzej Kurkowski Feliks Kurkowski Jacenty Kurkowski Jakub Anastazy Kurkowski Jozef Kurkowski Szymon Kurkuk Michał Kurmańska Eugenia Cecylia Natalia Kurnicka Anna Kurnos Florentyna Kuroczkin Karol Wincenty Kuropatwa Feliks Józef Kuropatwa Filipa Ludwika Kuropatwa Franciszek Kuropatwa Julianna Kuropatwa Piotr Kuropatwa Tomasz Adam Kuropatwa Wiktoria Kuropatwińska Zofia Maryanna Kuropatwiński Józef Maciej Kuropatwiński Karol Łukasz Kuropatwiński Romuald Kuropatwiński Romuald Antoni Kuropieska Filip Kuropyska Jan Kuros Anna Kuros Maryanna Kurosz Agnieszka Kurosz Amelia Maryanna Kurosz Bolesław Tomasz Jan Kurosz Cyprian Kurosz Franciszka Kurosz Jan Kurosz Józef Kurosz Józefa Kurosz Karol Kurosz Karol Kurosz Karol Ksawery Kurosz Ludwik Kurosz Mikołaj Kurosz Mikołaj Kurosz Mikołaj Kurosz Mikołaj Kurosz Rozalia Kurosz Tekla Kurosz Teodor Kurowska Joanna Kurowska Łucja Kurowska Tekla Kurowski Kurowski Marcin Kurowski Szymon Kurozmówna Anna Kurp Wincenty Kurpiel Jan Kurpiel Maryanna Kurpik Hippolit Michał Kurpik Maryanna Kurpińska Emilia Kurpińska Ewa Kursal Adam Kurska Balbina Kurtkiewicz Antoni Kurtkiewicz Jozef Grzegorz Kurys Tomasz Kurzaj Paweł Kurzawa Antoni Kurzawa Antoni Kurzawa Helena Kurzawa Katarzyna Kurzeja Maciej Kurzejamski Michał Aleksander Kurzejowska Anna Kurzyjamska Tekla Maryanna Kurzyna Agata Balbina Kurzyna Agata Balbina Kurzyna Andrzej Kurzyna Andrzej Kurzyna Jędrzej Kurzyńska Antonina Kurzyńska Marcyanna Kurzyński Jakub Kurzyński Konstanty Kus Apolonia Agata Kus Jan Kus Julian Kus Julian Kacper Kus Julianna Kus Maryanna Kus Szymon Kuschta Tomasz Kusewicz Bronisława Konstancja Kusiak Maryanna Kusiak Maryanna Kusiak Maryanna Kusiak Tekla Kusieńska Maryanna Kusieńska Stanisława Kusieńska Wiktoria Kusieńska Zofia Kusieński Grzegorz Kusiewicz Agnieszka Maryanna Kusińska Agnieszka Kusińska Antonina Kusińska Barbara Kusińska Ewa Marcyanna Kusińska Franciszka Kusińska Józefa Kusińska Józefa Maryanna Kusińska Julianna Kusińska Julianna Bronisława Kusińska Magdalena Anna Kusińska Marcyanna Kusińska Maryanna Kusińska Maryanna Kusińska Maryanna Sabina Kusińska Matylda Józefa Kusińska Stanisława Zofia Kusińska Teofila Kusińska Zofia Kusiński Adam Kusiński Adam Kusiński Andrzej Józef Kusiński Antoni Jan Kusiński Feliks Kusiński Feliks Jan Kusiński Florencjusz Kusiński Florencjusz Szymon Kusiński Jan Kusiński Jan Kusiński Józef Kusiński Józef Kusiński Józef Kusiński Karol Teofil Kusiński Kazimierz Kusiński Paweł Sylwester Kusiński Stefan Kusiński Walenty Kusio Agnieszka Kusio Józef Kusio Józefa Maryanna Kusmierczyk Stanisława Domicella Kuss Józef Paweł Kustra Antoni Kustra Antoni Kustra Józefa Kustra Maryanna Kustra Tekla Kuszczyk Stanisław Kuszenski Jan Kuszenski Stefan Kuszeta Maciej Kuszewska Antonina Kuszewska Apolonia Kuszewska Maryanna Kuszewska Petronella Kuszyńska Ludwika Kuśmierczyk Agnieszka Kuśmierczyk Aleksander Kuśmierczyk Aleksander Kuśmierczyk Aleksander Kuśmierczyk Anastazja Kuśmierczyk Antoni Kuśmierczyk Antoni Ignacy Kuśmierczyk Antonina Kuśmierczyk Franciszek Kuśmierczyk Jan Kuśmierczyk Jan Kuśmierczyk Jan Kuśmierczyk Jan Kuśmierczyk Jan Kuśmierczyk Józef Kuśmierczyk Józef Aleksander Kuśmierczyk Magdalena Kuśmierczyk Maryanna Kuśmierczyk Maryanna Kuśmierczyk Stanisława Kuśmierczyk Walenty Kuśmierczyk Walenty Kuśmierczyk Walenty Kuśmierska Franciszka Kuśmierska Kamilla Zuzanna Kuśmierska Karolina Kuśmierski Kuśmierski Jan Kuśmierski Józef Kuśmierz Franciszek Kuśmirski Antoni Kuta Franciszek Kuta Grzegorz Kutakowski Napolnard Ignacy Kutakówna Agnieszka Kutasowicz Maryanna Kuterski Hilary Kutkieiwcz Anna Kutkieiwcz Antoni Kutkieiwcz Konstancja Kutkieiwcz Tekla Franciszka Honorata Kutkieiwcz Tomasz Kutkiewicz Andrzej Kutkiewicz Andrzej Kutkiewicz Andrzej Kutkiewicz Andrzej Kutkiewicz Andrzej Feliks Kutkiewicz Anna Kutkiewicz Anna Kutkiewicz Anna Kutkiewicz Anna Kutkiewicz Antoni Kutkiewicz Antoni Kutkiewicz Antonina Kutkiewicz Antonina Kutkiewicz Augustyn Kutkiewicz Elżbieta Kutkiewicz Franciszek Kutkiewicz Franciszek Kutkiewicz Franciszek Kutkiewicz Franciszek Kutkiewicz Franciszek Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Kutkiewicz Franciszka Józefa Kutkiewicz Ignacy Kutkiewicz Ignacy Kutkiewicz Ignacy Kutkiewicz Ignacy Andrzej Kutkiewicz Jakub Kutkiewicz Jakub Kutkiewicz Jakub Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Kutkiewicz Jan Rafał Kutkiewicz Jan Szczepan Kutkiewicz Józef Kutkiewicz Józef Kutkiewicz Józef Kutkiewicz Józef Kutkiewicz Józef Kutkiewicz Józef Kutkiewicz Józefa Kutkiewicz Józefa Kutkiewicz Józefa Kutkiewicz Józefa Kutkiewicz Józefa Kutkiewicz Julianna Kutkiewicz Julianna Kutkiewicz Julianna Kutkiewicz Karol Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Katarzyna Kutkiewicz Kunegunda Kutkiewicz Maciej Kutkiewicz Małgorzata Kutkiewicz Marcin Kutkiewicz Marcin Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Maryanna Kutkiewicz Michał Kutkiewicz Michał Kutkiewicz Michał Franciszek Kutkiewicz Paweł Kutkiewicz Paweł Hilary Kutkiewicz Piotr Kutkiewicz Piotr Kutkiewicz Piotr Kutkiewicz Piotr Kutkiewicz Piotr Kutkiewicz Stanisław Kutkiewicz Stanisław Kutkiewicz Stanisław Kutkiewicz Stanisław Kutkiewicz Stanisław Kutkiewicz Stanisław Kutkiewicz Stanisław Kutkiewicz Szczepan Kutkiewicz Szczepan Daniel Kutkiewicz Tekla Kutkiewicz Tekla Kutkiewicz Tekla Kutkiewicz Tomasz Kutkiewicz Tomasz Kutkiewicz Tomasz Kutkiewicz Tomasz Kutkiewicz Tomasz Kutkiewicz Tomasz Kutkiewicz Tomasz Kutkiewicz Weronika Kutkiewicz Wincenty Kutkiewicz Wojciech Kutkiewicz Wojciech Kutkiewicz Wojciech Kutkiewicz Woyciech Kutkiewicz Zofia Kutkiewicz Zofia Kutkiewicz Zofia Kutkowicz Antoni Kutkowicz Jan Kutkowicz Paweł Kutkowska Kutkowska Adelakda Wiktoria Kutkowska Agata Kutkowska Aniela Kutkowska Aniela Kutkowska Antonina Kutkowska Eleonora Kutkowska Franciszka Kutkowska Helena Kutkowska Helena Kutkowska Joanna Kutkowska Katarzyna Kutkowska Maryanna Kutkowska Maryanna Kutkowska Tekla Kutkowska Tekla Kutkowski Błażej Kutkowski Jan Kutkowski Karol Kutkowski Ludwik Kutkowski Michał Kutkowski Stanisław Kutkowski Wincenty Kutkowski Wojciech Kutosz Konstanty Stanisław Kutscha Józef Kuzaj Paweł Kuzawiński Jan Kuzawiński Jan Kuzik Tekla Kuzimowa Magdalena Kuzińska Małgorzata Kuzioła Stanisław Kuzoczkin Karol Wincenty Kuźma Adam Kuźma Franciszka Kuźma Ignacy Kuźma Katarzyna Kuźma Katarzyna Kuźma Maryanna Kuźma Paweł Kuźma Szczapan Kuźmińska Agnieszka Kuźmiński Michał Kuźniak Regina Kuźnicka Helena Kuźnicki Jan Kuźnicki Leon Kuźnicki Leon Józef Mamart Kuźnicki Władysław Julian Kużarski Walenty Kużawa Maryanna Kwaczeński Jan Kwaczyńska Antonina Kwaczyńska Antonina Maryanna Kwaczyńska Florentyna Michalina Kwaczyńska Franciszka Macella Kwaczyńska Maryanna Kwaczyńska Maryanna Kwaczyńska Maryanna Kwaczyński Aleksander Józef Kwaczyński Jan Kwaczyński Jan Kwaczyński Jan Florian Kwaczyński Jan Nepomucen Kwaczyński Józef Kwaczyński Józef Kwaczyński Józef Kwaczyński Józef Nepomucen Kwaczyński Julian Kwaczyński Kazimierz Kwaczyński Paweł Kwaczyński Piotr Kwaczyński Stanisław Kwaczyński Stanisław Kwaczyński Stanisław Kwaczyński Tomasz Kwaczyński Wacław Kwaczyński Wawrzyniec Kwaczyński Wawrzyniec Kwaczyński Wincenty Paweł Kwapieński Ignacy Kwapik Tekla Kwapińska Aleksandra Kwapińska Emilia Kwapińska Emilia Maria Magdalena Kwapiński Franciszek Kwapiński Franciszek Kwapiński Jan Kwapiński Szczepan Bolesław Kwapisz Józefat Kwapisz Stanisław Kwapisz Wojciech Kwapiszewska Izabella Kwapiszewska Józefa Kwapiszewska Julia Kwapiszewska Julianna Kwapiszewski Jan Kwapiszewski Józef Kwapiszewski Józef Kwapiszewski Wincenty Kwarcienski Szymon Kwarta Agnieszka Kwarta Agnieszka Apolonia Kwarta Antoni Kwarta Antoni Kwarta Antoni Kazimierz Kwarta Franciszka Kwarta Franciszka Kwarta Franciszka Kwarta Ludwika Kwarta Ludwika Kwarta Maryanna Kwarta Stanisław Kwarta Stanisław Kwarta Szymon Kwarta Wojciech Kwarta Woyciech Kwasek Teresa Kwasniewska Maryanna Anna Kwasniewski Adolf Kwasnik Jan Kwaścińska Antonina Kwaścińska Franciszka Kwaścińska Ludwika Kwaścińska Maryanna Kwaściński Kazimierz Kwaściński Stanisław Kwaśniak Jakub Kwaśniewska Anastazja Katarzyna Kwaśniewska Aniela Kwaśniewska Aniela Kwaśniewska Anna Kwaśniewska Anna Kwaśniewska Anna Kwaśniewska Anna Kwaśniewska Anna Józefa Kwaśniewska Anna Maryanna Kwaśniewska Antonina Kwaśniewska Apolonai Kwaśniewska Apolonia Kwaśniewska Emilia Rozalia Kwaśniewska Franciszka Kwaśniewska Helena Kwaśniewska Honorata Kwaśniewska Józefa Kwaśniewska Józefa Anna Kwaśniewska Justyna Kwaśniewska Katarzyna Kwaśniewska Małgorzata Kwaśniewska Marya Kwaśniewska Maryanna Kwaśniewska Maryanna Kwaśniewska Maryanna Kwaśniewska Maryanna Bibianna Kwaśniewska Maryanna Emilia Rozalia Kwaśniewska Maryanna Franciszka Kwaśniewska Teodora Kwaśniewska Teodora Kwaśniewska Władysława Karolina Kwaśniewska Zofia Kwaśniewska Zuzanna Kwaśniewski Adolf Kwaśniewski Adolf Woyciech Kwaśniewski Aleksander Wojciech Kwaśniewski Aleksander Woyciech Kwaśniewski Antoni Kwaśniewski Antoni Kwaśniewski Antoni Jan Kwaśniewski Bonawentura Kwaśniewski Edward Kwaśniewski Emilian Woyciech Kwaśniewski Felicjan Kwaśniewski Felicjan Kazimierz Kwaśniewski Franciszek Kwaśniewski Gustaw Wincenty Hippolit Kwaśniewski Henryk Bonawentura Kwaśniewski Jakub Kwaśniewski Jakub Wincenty Kwaśniewski Jan Kwaśniewski Jan Kwaśniewski Jan Antoni Kwaśniewski Jan Woyciech Kwaśniewski Józef Kwaśniewski Józef Kwaśniewski Józef Tomasz Kwaśniewski Józref Kalsanty Kwaśniewski Karol Kwaśniewski Ludwik Marian Kwaśniewski Łukasz Kwaśniewski Łukasz Kwaśniewski Łukasz Kwaśniewski Maciej Kwaśniewski Marcin Kwaśniewski Mateusz Kwaśniewski Mateusz Kwaśniewski Stanisław Kwaśniewski Stanisław Kwaśniewski Stanisław Kwaśniewski Stanisław Woyciech Kwaśniewski Szczepan Kwaśniewski Szczepan Kwaśniewski Wacław Piotr Kwaśniewski Walenty Kwaśniewski Walenty Józef Kwaśniewski Wawrzyniec Kwaśniewski Wawrzyniec Kwaśniewski Władysław Kwaśniewski Woyciech Kwaśnik Franciszek Kwaśnik Walenyu Kwaterkiewicz Aniela Kwaterkiewicz Józef Kwaterkiewicz Stefan Kwaterkowski Stefan Kwiarzatnicki Antoni Kwiatek Filip Kwiatek Maryanna Kwiatkowska Kwiatkowska Agnieszka Kwiatkowska Anastazja Kwiatkowska Anna Kwiatkowska Anna Kwiatkowska Anna Kwiatkowska Anna Kwiatkowska Anna Kwiatkowska Anna Kwiatkowska Anna Kwiatkowska Anna Maryanna Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Kwiatkowska Antonina Florentyna Kwiatkowska Apolonia Elżbieta Kwiatkowska Barbara Kwiatkowska Barbara Kwiatkowska Bronisława Kwiatkowska Domicella Kwiatkowska Elżbieta Kwiatkowska Emilia Kwiatkowska Emilia Józefa Kwiatkowska Eufrozyna Izabella Kwiatkowska Ewa Kwiatkowska Ewa Kwiatkowska Felicja Magdalena Kwiatkowska Franciszka Kwiatkowska Franciszka Kwiatkowska Franciszka Kwiatkowska Jadwiga Kwiatkowska Józefa Kwiatkowska Józefa Kwiatkowska Józefa Kwiatkowska Józefa Kwiatkowska Józefa Franciszka Kwiatkowska Józefa Maryanna Kwiatkowska Julia Kwiatkowska Julianna Kwiatkowska Julianna Kwiatkowska Karolina Kwiatkowska Karolina Maryanna Kwiatkowska Karolina Maryanna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowska Konstancja Kwiatkowska Ludwika Kwiatkowska Magdalena Kwiatkowska Magdalena Kwiatkowska Małgorzata Kwiatkowska Marcyanna Kwiatkowska Marta Broniława Kwiatkowska Marya Zuzanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Kwiatkowska Maryanna Anna Kwiatkowska Maryanna Feliksa Kwiatkowska Maryanna Helena Kwiatkowska Maryanna Józefa Kwiatkowska Maryanna Konstancja Kwiatkowska Maryanna Waleria Kwiatkowska Prakseda Kwiatkowska Tekla Kwiatkowska Tekla Kwiatkowska Tekla Kwiatkowska Teofila Kwiatkowska Teofila Kwiatkowska Weronika Kwiatkowska Zofia Kwiatkowska Zofia Kwiatkowska Zofia Kwiatkowska Zofia Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Kwiatkowski Antoni Onufry Kwiatkowski Augustyn Kwiatkowski Edward Kwiatkowski Feliks Kwiatkowski Feliks Kwiatkowski Filip Kwiatkowski Filip Kwiatkowski Franciszek Kwiatkowski Franciszek Kwiatkowski Franciszek Kwiatkowski Franciszek Kwiatkowski Franciszek Kwiatkowski Franciszek Ksawery Kwiatkowski Franciszek Maksymilian Kwiatkowski Ignacy Kwiatkowski Ignacy Kwiatkowski Ignacy Jakub Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Kwiatkowski Jan Antoni Kwiatkowski Jan Gwalbert Kwiatkowski Jan Nepomucen Kwiatkowski Jan Nepomucen Kwiatkowski Jan Nepomucen Kwiatkowski Jan Szczepan Kwiatkowski Jan Teofil Kwiatkowski Jędrzej Jan Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Kwiatkowski Józef Konstanty Kwiatkowski Józef Marcin Kwiatkowski Józef Woyciech Wincenty Kwiatkowski Karol Kwiatkowski Karol Kwiatkowski Kasper Kwiatkowski Kazimierz Kwiatkowski Leon Konstantyn Kwiatkowski Ludwik Kwiatkowski Łukasz Kwiatkowski Maksymilian Kwiatkowski Michał Kwiatkowski Michał Kwiatkowski Michał Kwiatkowski Michał Kwiatkowski Mikolaj Kwiatkowski Mikołaj Kwiatkowski Mikołaj Kwiatkowski Mikołaj Edawrd Kwiatkowski Piotr Kwiatkowski Piotr Kwiatkowski Rafał Kwiatkowski Stanislaw Kwiatkowski Stanisław Kwiatkowski Stanisław Kwiatkowski Stanisław Kwiatkowski Stanisław Kwiatkowski Stanisław Józef Kwiatkowski Szczepan Kwiatkowski Szczepan Kwiatkowski Szczepan Michał Antoni Kwiatkowski Szymon Kwiatkowski Szymon Kwiatkowski Szymon Marcin Kwiatkowski Szymon Marcin Kwiatkowski Tomasy Kwiatkowski Tomasz Kwiatkowski Tomasz Kwiatkowski Tomasz Kwiatkowski Tomasz Kwiatkowski Walenty Kwiatkowski Walenty Kwiatkowski Walenty Kwiatkowski Walenty Kwiatkowski Walenty Kwiatkowski Wawrzyniec Kwiatkowski Wawrzyniec Szymon Kwiatkowski Wincenty Kwiatkowski Wincenty Franciszek Kwiatkowski Wojciech Kwiatkowski Woyciech Franciszek KwiatkowskiM Jan Kwiatkwoska Franciszka Kwiatowski Jan Nepomucen Kwiatowski Lucjan Kwiatowski Tomasz Walerian Kwiecień Kwiecień Agnieszka Kwiecień Agnieszka Kwiecień Elżbieta Kwiecień Ewa Kwiecień Filip Kwiecień Filip Kwiecień Franciszek Kwiecień Franciszek Kwiecień Francsizek Kwiecień Helena Kwiecień Jakub Kwiecień Jan Kwiecień Jan Kwiecień Józef Kwiecień Józef Kwiecień Józef Kwiecień Józef Kwiecień Józef Kwiecień Józefa Kwiecień Katarzyna Kwiecień Katarzyna Kwiecień Lucyna Kwiecień Ludwika Kwiecień Maciej Kwiecień Maryanan Kwiecień Maryanna Kwiecień Maryanna Kwiecień Maryanna Kwiecień Maryanna Kwiecień Maryanna Kwiecień Mikołaj Kwiecień Paweł Kwiecień Paweł Kwiecień Petronella Kwiecień Rozalia Kwiecień Scholastyka Kwiecień Scholastyka Kwiecień Stanisław Kwiecień Stanisław Kwiecień Walenty Józef Kwiecień Wojciech Kwiecień Zofia Kwiecieńska Tekla Kwiecieński Michał Franciszek Kwiecieński Teofil Kwiecińska Józefa Kwiecińska Katarzyna Kwiecińska Maryanna Kwiecińska Maryanna Kwiecińska Maryanna Kwiecińska Tekla Kwiecińska Weronika Kwiecińska Weronika Marcyanna Kwieciński Aleksander Kwieciński Andrzej Józef Kwieciński antoni Kwieciński Franciszek Kwieciński Franciszek Kwieciński Ignacy Kwieciński Jakub Kwieciński Joachim Kwieciński Józef Kwieciński Józef kwieciński Michał Kwieciński Stanisław Kwieciński Stefan Kwieciński Walenty Kwieciński Walenty Kwieciński Walenty Błażej Kwieciński Wincenty Kwiek Józefa Kwietniewska Gabriela Kwietniewska Honorata Kwietniewski Aleksander Kwietniewski Andrzej Kwietniewski Franciszek Kwietniewski Jan Kwietniewski Michał Kwietniewski Walenty Kwietniewski Wincenty Kwietniewski Wojciech Kwietniewski Woyciech Kwietniowalski Aleksander Kwietniowska Gabriela Kwietniowska Helena Kwietniowska Jadwiga Kwietniowska Krystyna Kwietniowska Kunegunda Kwietniowska Kunegunda Kwietniowski Antoni Kwietniowski Antoni Kwietniowski Jan Kwietniowski Woyciech Kwintal Jan Kwoczyński Ignacy Kwoczyński Paweł Marcelli Kycińsska Rozalia Tekla Kysiel Jan Gwalbert Aleksy Kysiel Tekla Kzioł Teresa Labieńska Katarzyna Labieńska Maryanna Małgorzata Labieński Tomasz Labińska Agnieszka Labińska Antonina Labińska Antonina Labińska Franciszka Labińska Józefa Labińska Józefa Labińska Katarzyna Labińska Katarzyna Labińska Maryanna Labińska Maryanna Labińska Maryanna Labińska Urszula Labińska Urszula Labiński Antoni Labiński Franciszek Labiński Tomasz Labiński Tomasz Labiński Walenty Labiński Walenty Labiński Walenty Józef Labusz Piotr Lach Franciszek Lach Franciszek Ksawery Lach Rozalia Lachiewicz Katarzyna Lachmaier Ignacy Dominik Lachmaier Ignacy Dominik Lachmaier Roman Jozef Lachmaier Wincenty Lachmajer Adam Lachmajer Adam Lachmajer Balbina Lachmajer Ewa Lachmajer Julian Lachmajer Julian Józef Lachmajer Katarzyna Lachmajer Maksymilian Gracjan Lachmajer Maryanna Lachmajer Wawrzyniec Lachmajer Wawrzyniec Lachmajer Wiktoria Lachmajer Wincenty Lachowicz Agnieszka Lachowicz Jozefa Lachowicz Józef Lachowicz Maryanna Lachowska Gertruda Lachowska Józefa Lachowska Józefa Waleria Lachowska Karolina Helena Magdalena Lachowska Maryanna Lachowski Aleksander Lachowski Franciszek Lachowski Jakub Lachowski Wojciech Lackmann Fryderyk Lak Emilia Lak Emilia Karolina Lakatosz Joanna Lakutis Jan Lalik Andrzej Lambert Agnieszka Lambert Antonina Lambert Jan Kajetan Lambert Julia Lambert Julianna Lament Andrzej Lament Antoni Lament Antonina Lament Augustyn Lament Feliks Lament Franciszek Lament Jakub Lament Jakub Lament Jan Lament Józef Lament Józef Lament Józef Lament Katarzyna Lament Katarzyna Lament Katarzyna Lament Katarzyna Lament Krzysztof Lament Leonida Justyna Lament Łucja Lament Łucja Lament Magdalena Lament Małgorzata Lament Marcin Lament Marcyanna Lament Maryanna Lament Maryanna Lament Maryanna Lament Paweł Lament Petronella Lament Piotr Lament Piotr Lament Rozalia Lament Stanisław Wojciech Lament Urban Lament Wawrzyniec Lament Wojciech Lament Woyciech Lament Zofia Lamińska Zofia Lamozy Walenty Landa Esera Hyema Landau Antoni Julian Landau Antonina Landau Jan Ferdynand Landau Józef Kazimierz Landau Julia Olimpia Landau Maryanna Landau Piotr Wacław Landgraff Władysław Landschawer Ewa Landschwery Paulina Weronika Landszawer Marcyanna Langa Józef Lange Adolf Lange Aleksander Langraff Józefa Lanko Johan Lardelli Jakub Larecki Romuald Laryanow Nikan Lasek Piotr Lasiecki Antoni Lasińska Zofia Laskiewicz Stanisław Laskiewicz Władysław Laskowska Anna Laskowska Barbara Laskowska Dorota Laskowska Feliksa Izabella Laskowska Florentyna Laskowska Florentyna Laskowska Izabella Laskowska Jadwiga Florentyna Laskowska Julia Laskowska Julianna Laskowska Karolina Laskowska Katarzyna Laskowska Katarzyna Laskowska Marya Ludwika Laskowska Maryanna Laskowska Maryanna Laskowska Maryanna Laskowska Maryanna Laskowska Rozalia Ludwika Laskowska Róża Laskowska Sabina Laskowska Sabina Anna Laskowska Tekla Laskowska Tekla Laskowska Wiktoria Laskowska Zofia Laskowska Zofia Laskowska Zofia Laskowski Apolinary Laskowski Edmund Jan Laskowski Franciszek Laskowski Franciszek Laskowski Jakub Laskowski Jan Laskowski Jan Kazimierz Laskowski Józef Laskowski Józef Laskowski Klemens Laskowski Leon Laskowski Leopold Laskowski Mateusz Laskowski Mateusz Laskowski Michał Laskowski Michał Laskowski Michał Laskowski Michał Laskowski Mikołaj Laskowski Stanisław Laskowski Stanisław Zygmunt Laskowski Stefan Laskowski Stefan Mateusz Laskowski Wawrzyniec Laskowski Władysław Laskowski Władysław Laskowski Władysław Daniel Laskowski Władysław Daniel Laskowski Woyciech Walenty Lasocka Anastazja Lasocka Aniela Maryanna Lasocka Eleonora Lasocka Elżbieta Lasocka Emilia Lasocka Franciszka Lasocka Franciszka Paulina Lasocka Joanna Petronella Lasocka Karolina Lasocka Katarzyna Lasocka Leonora Lasocka Małgorzata Lasocka Małgorzata Helena Lasocka Maryanna Lasocka Maryanna Lasocka Maryanna Katarzyna Lasocka Teofila Lasocki Antoni Lasocki Franciszek Lasocki Stanisław Lasocki Stanisław Lasocki Stanisław Jan Lasocki Stanisław Konstanty Lasocki Tomasz Lasocki Tomasz Lasota Jan Lasota Jan Lasota Jan Lasota Karolina Lasota Katarzyna Lasota Katarzyna Lasota Katarzyna Wiktoria Lasota Maryanna Lasota Maryanna Lasota Michał Lasota Michał Lasota Michał Lasota Tekla Lasota Wojciech Lasota Wojciech Lasota Woyciech Lassanowska Barbara Lassanowski Marcin Lassocki Stanisław Lassota Jan Lassota Julian Lassota Petronella Joanna Laszkiewicz Helena Laśkiewicz Agnieszka Latała Franciszek Latała Franciszka Latos Antonina Latos Józefa Latos Marcin Latos Maryanna Latos Maryanna Latos Maryanna Latos Wincenty Latos Wojciech Latosiński idzi Latowski Grzegorz Latterman Antoni Latuszkiewicz Edmund Latuszkiewicz Józefa Latwis Józef Latycki Stanisław Laubstein Emilian Stefan Laurans Florentyna Laurans Lucyna Joanna Celina Laurans Ludmiła Aurelia Laurenc Jan Laurens Amillear Ignacy Laurens Apolonary Cels Samuel Laurens Emilia Konstantia Laurens Henryk Wilhelm Epifaniusz Laurens Idolia Laurens Idolia, Silwia, Irena Laurens Olimpia Paliksena Aurelia Laurens Olimpia Poliksena Aurklia Laurens oskar Leon Bolesław Laurens Piotr Laurens Sabin Juliusz Laurens Sokrat Kamil Lavaux Anna Lawandowska Antonina Lawendowska Anastazja Lawendowska Antonina Lawendowska Antonina Lawendowska Elżbieta Lawendowska Helena Lawendowska Magdalena Lawendowska Małgorzata Lawendowska Małgorzata Justyna Lawendowska Salomea Lawendowski Franciszek Lawendowski Jakub Lawendowski Jakub Lawendowski Jan Lawendowski Jan Lawendowski Jan Tomasz Lawendowski Józef Lawendowski Juliusz Lawendowski Leon Lawendowski Ludwik Lawendowski Marcin Lawendowski Michał Lawendowski Stanisław Lawendowski Tomasz Lawendowski Wawrzyniec Lawendowski Woyciech Lawędowska Maryanna Laybusiowicz Symcha Laybusiowna Haja Laybusiówna Ruchla Layzurowicz Haim Lazaaryni Julia Lazachowska Klara Lazarewicz Franciszka Lazarini Maryanna Ludwika Lazaryni Gustaw Lazereni Jan Stanisław Lazerrini Artur Lazzareni Emilia Rozalia Tekla Lazzareni Pelagia Joanna Lazzareni Piotr Lazzarini Artur Tomasz Lazzarini Bona Jadwiga Lazzarini Emilia Lazzarini Gustaw Wilhelm Lazzarini Jan Lazzarini Jan Walenty Lazzarini Laura Lazzarini Leokadia Lazzarini Natalia Marya Laura Lazzarini Piotr Kazimierz Lazzarini Stefania Lazzarrini Karol Piotr Lazzaryni Hipolita Lazzereni Julia Paulina Lazzereni Marian Lazzerini Alfred Albin Lazzerini Barbara Julia Lazzerini Eugeniusz Herman Marian Lazzerini Jakub Apolinary Lazzerini Jan Lazzerini Karol Piotr Rafał Lazzerini Marian Lazzerini Natalia Lazzerini Pelagia Marianna Lazzrini Irena Anastazja Lebendykie Abraham Lebendykie Ciutla Lebentajer Jechyl Wolf Lebiedjew Klementyna Lebioda Grzegorz Lech Anna Lech Michał Lech Wojciech Lechowska Antonina Lechowska Antonina Lechowska Felicja Sabina Lechowska Franciszka Lechowska Franciszka Konstancja Lechowska Józefa Lechowska Józefa Lechowska Józefa lechowska Józefa Justyna Lechowska Julia Antonina Lechowska Karolina Lechowska Konstancja Lechowska Kornela Lechowska kózefa Lechowska Ludwika Sabina Lechowska Ludwika Sabina Lechowska Maryanna Lechowska Maryanna Lechowska Maryanna Lechowska Maryanna Lechowska Maryanna Klara Lechowska Paulina Lechowska Sabina Lechowska Wiktoria Lechowski Adolf Lechowski Adolf Bazyli Lechowski Albert Lechowski Antoni Lechowski Antoni Lechowski Antoni Lechowski Antoni Lechowski Antoni Adolf Lechowski Edmund Szymon Lechowski Emil Piotr Paweł Lechowski Franciszek Lechowski Henryk Lechowski Jan Mikołaj Lechowski Jan Paweł Lechowski Józef Lechowski Józef Lechowski Leopold Lechowski Mateusz Władysław Lechowski Mateusz Władysław Lechowski Michał Lechowski Paweł Lechowski Roman Ignacy Lechowski Wincenty Antoni Leciakowska Maryanna Lecowa Tekla Leđniowski Andrzej Lefeld Jędrzej Franciszek Ksawery Leffelt Piotr Lefkowicz Boruch Legenza Feliks Teodor Leget Magdalena Legwan Katarzyna Legwant Walenty Legwant Walenty Leib Reyla Leibidikien Czertla Leicht Serafin Lejbus Fiszela Lejbusiewiczowa Hana Maryer Lejbusiówna Haja Lejki Rein Lejszcz Mikołaj Lekki Jadwiga Leksińska Bronisława Rozalia Leksińska Konstancja Antonina Leksińska Maryanna Leksińska Maryanna Leksiński Aleksander Leksiński Jan Leksiński Jan Feliks Leksiński Józef Leksiński Tomasz Lelinska Maryanna Salomea Lemański Andrzej Lemański Antoni Lemfeld Paulina Małgorzata Lemiszewski Walenty Lenarcikowska Ewa Lenard Marcin Lenard Maryanna Lenartowicz Lenartowicz Adam Lenartowicz Antoni Lenartowicz Antoni Lenartowicz Antoni Lenartowicz Antoni Lenartowicz Franciszek Lenartowicz Franciszek Lenartowicz Franciszek Michał Lenartowicz Franciszek Woyciech Lenartowicz Grzegorz Lenartowicz Jakub Lenartowicz Jan Lenartowicz Józef Lenartowicz Józef Lenartowicz Karolina Lenartowicz Karolina Lenartowicz Katarzyna Lenartowicz Krystyna Lenartowicz Stanisław Lenartowicz Stanisław Lenartowicz Walenty Lenartowicz Waleria Lenartowicz Wiktoria Lenartowicz Wiktoria Lenartowicz Wincenty Lenartowicz Zuzanna Lenartowska Agnieszka Lende Szmul Lenfeld Paula Małgorzata Leng Karolina Tekla Leng Paweł Lengowicz Jan Lenk Helena Lenk Romuald Lenkiewicz Agnieszka Lentz Helena Maryanna Leonowicz Woyciech Lepczyński Jakub Lepczyński Tomasz Lepecki Paweł Lepianka Franciszek Lepiarz Adam Lepionka Maryanna Lerka Jan Lerkowska Antonina Lesczeńska Helena Lesiak Lesiak Apolonia Lesiak Bartłomiej Lesiak Błażej Andrzej Lesiak Feliks Lesiak Franciszek Lesiak Franciszka Teresa Lesiak Jacek Lesiak Jacenty Lesiak Józef Lesiak Józef Lesiak Józef Lesiak Julianna Lesiak Marianna Lesiak Maryanna Lesiak Maryanna Lesiak Maryanna Lesiak Piotr Lesiak Szczepan Lesiak Szymon Lesiak Wawrzyniec Lesiak Wiktoria Lesiewicz Sofia Lesińska Eleonora Lesiński Walenty Lesioska Antonina Lesiowska Franciszka Lesisz Katarzyna Leska Antoni Leska Antoni Leska Franciszek Leska Jan Kanty Leska Jan Kanty Leska Marcyanna Leski Hieronim Leskiewicz Franciszek Lesniewicz Urszula Katarzyna Lesniewski Stanisław Lesniewski Woyciech Marek Lesniowska Tekla Leszczeńska Franciszka Leszczeński Feliks Leszczeński Jakub Leszczeński Michał Leszczeński Paweł Leszczewski Ignacy Leszczewski Jan Leszczynska Jadwiga Leszczynski Szymon Leszczynski Tomasz Leszczyńska Leszczyńska Aleksandra Leszczyńska Anna Leszczyńska Anna Leszczyńska Anna Leszczyńska Eleonora Katarztna Franciszka Leszczyńska Elżbieta Leszczyńska Franciszka Leszczyńska Franciszka Leszczyńska Helena Justyna Leszczyńska Józefa Leszczyńska Józefa Leszczyńska Józefa Leszczyńska Józefa Leszczyńska Julia Karolina Leszczyńska Katarzyna Leszczyńska Katarzyna Leszczyńska Katarzyna Leszczyńska Ludwika Leszczyńska Ludwika Aleksandra Leszczyńska Marcyanna Leszczyńska Marya Leszczyńska Maryanna Leszczyńska Maryanna Leszczyńska Maryanna Leszczyńska Maryanna Anna Leszczyńska Maryanna Marcyanna Leszczyńska Salomea Leszczyńska Stanisława Sabina Leszczyńska Tekla Leszczyńska Tekla Franciszka Leszczyńska Teresa Leszczyńska Zofia Leszczyńska Zofia Leszczyńska Zofia Leszczyńska Zofia Leszczyńska zuzanna Leszczyński Adam Leszczyński Aleksander Leszczyński Andrzej Leszczyński Andrzej Leszczyński Andrzej Leszczyński Antoni Leszczyński Antoni Leszczyński Antoni Leszczyński Antoni Szymon Leszczyński Bartłomiej Leszczyński Franciszek Leszczyński Franciszek Leszczyński Franciszek Leszczyński Franciszek Leszczyński Franciszek Leszczyński Hippolit Kassyan Leszczyński Jakub Leszczyński Jan Leszczyński Jan Leszczyński Jędrzej Leszczyński Józef Leszczyński Józef Leszczyński Józef Leszczyński Józef Leszczyński Kajetan Leszczyński Kajetan Wawrzyniec Leszczyński Karol Leszczyński Karol Szymon Jan Leszczyński Ludwik Leszczyński Ludwik Leszczyński Ludwik Mateusz Leszczyński Marcin Leszczyński Marcin Andrzej Leszczyński Michał Leszczyński Michał Leszczyński mikolaj Leszczyński Mikołaj Leszczyński Mikołaj Leszczyński Paweł Leszczyński Piotr Leszczyński Stanisław Leszczyński Stanisław Leszczyński Stanisław Leszczyński Teofil Leszczyński Tomasz Leszczyński Tomasz Leszczyński Tomasz Leszczyński Tomasz Leszczyński Wawrzyniec Leszczyński Wojciech Leszkiewicz Maryanna Leszkowska Tekla Leśkieiwcz Jan Leśkiewicz Leśkiewicz Aleksander Leśkiewicz Aniela Leśkiewicz Franciszek Zygmunt Leśkiewicz Henryk Emilian Leśkiewicz Jan Leśkiewicz Jan Wiktor Leśkiewicz Józef Ignacy Leśkiewicz Julian Stanisław Leśkiewicz Karolina Leśkiewicz Konstancja Leśkiewicz Ludwik Leśkiewicz Marcelli Aleksander Leśkiewicz Marcin Leśkiewicz Marcyanna Leśkiewicz Marcyanna Leśkiewicz Marya Ludwika Leśkiewicz Marya Ludwika Leśkiewicz Maryanna Leśkiewicz Maryanna Leśkiewicz Maryanna Leśkiewicz Michał Leśkiewicz Olimp Marian Leśkiewicz Stefania Leśkiewicz Tadeusz Michał Leśkiewicz Teodozja Prakseda Leśkiewicz Tomasz Leśkiewicz Tomasz Leśkiewicz Władysław Leśkiewiewicz Karolina Anna Marya Leśniak Błażej Leśniak Józef Leśniewicz Adam Leśniewicz Andrzej Leśniewicz Anna Leśniewicz Antoni Leśniewicz Dorota Leśniewicz Józef Leśniewicz Józefa Leśniewicz Józefa Leśniewicz Katarzyna Leśniewicz Michał Leśniewicz Szymon Leśniewicz Szymon Leśniewicz Wawrzyniec Leśniewicz Wawrzyniec Leśniewska Aniela Leśniewska Antonina Leśniewska Antonina Leśniewska Eleonora Leśniewska Eleonora Leśniewska Franciszka Leśniewska Franciszka Leśniewska Helena Leśniewska Helena Leśniewska Józefa Leśniewska Józefa Leśniewska Katarzyna Leśniewska Maeyanna Leśniewska Petronella Leśniewska Rozalia Leśniewska Rozalia Leśniewska Wiktoria Leśniewski Leśniewski Aleksander Leśniewski Aleksander Leśniewski Andrzej Leśniewski Andrzej Leśniewski Antoni Leśniewski Antoni Leśniewski Feliks Leśniewski Jan Leśniewski Jan Leśniewski Jan Mikołaj Tomasz Leśniewski Józef Leśniewski Józef Leśniewski Karol Leśniewski Karol Leśniewski Łukasz Leśniewski Stanisław Leśniewski Stanisław Leśniewski Stanisław Leśniewski Stanisław Leśniewski Stanisław Ignacy Leśniewski Szymon Leśniewski Walenty Leśniewski Walenty Leśniewski Walenty Leśniewski Wawrzyniec Leśniewski Wincenty Ignacy Leśniewski Woyciech leśnikowska Agata Leśnikowska Aniela Leśnikowska Aniela Józefa Leśnikowska Julianna Leśnikowski Bartłomiej Leśnikowski Bartłomiej Leśnikowski Hieronim Leśnikowski Wojciech Leśnikwoska Antonina Leśniowicz Józef Leśniowicz Maryanna Leśniowicz Tekla Leśniowska Franciszka Leśniowska Franciszka Leśniowska Helena Leśniowska Józefa leśniowska Karolina Leśniowska Maryanna Leśniowska Maryanna Leśniowska Maryanna Leśniowski Andrzej Leśniowski Antoni Leśniowski Józef Leśniowski Józef Leśniowski Maciej Leśniowski Marcin Leśniowski Stanisław Letuskiewicz Leokadia Letycki Stanisław Grzegorz Leutschawer Seweryn Ferdynand Stanisław Lewandoska Katarzyna Lewandowska Anastazja Lewandowska Aniela Lewandowska Anna Lewandowska Antonina Lewandowska Antonina Lewandowska Apolonia Lewandowska Eleonora Lewandowska Elżbieta Lewandowska Franciszka Lewandowska Franciszka Lewandowska Franciszka Lewandowska Franciszka Lewandowska Helena Lewandowska Jadwiga Lewandowska Józefa Lewandowska Józefa Lewandowska Józefa Lewandowska Julia Michalina Lewandowska Julianna Lewandowska Julianna Lewandowska Katarzyna Lewandowska Katarzyna Lewandowska Leonarda Waleria Lewandowska Ludwika Lewandowska Ludwika Lewandowska Magdalena Lewandowska Magdalena Lewandowska Małgorzata Lewandowska Maryanna Lewandowska Maryanna Lewandowska Maryanna Lewandowska Maryanna Lewandowska Maryanna Lewandowska Maryanna Lewandowska Maryanna Lewandowska Maryanna Lewandowska Petronela Lewandowska Salomea Lewandowska Salomea Lewandowska Tekla Lewandowska Teofila Lewandowska Teresa Lewandowska Zofia Lewandowska Zofia Lewandowski Lewandowski Lewandowski Adam Paweł Lewandowski Adam Paweł Lewandowski Aleksander Lewandowski Aleksander Jakub Lewandowski Antoni Lewandowski Antoni Lewandowski Antoni Lewandowski Franciszek Lewandowski Franciszek Lewandowski Jakub Lewandowski Jakub Lewandowski Jakub Lewandowski Jan Lewandowski Jan Lewandowski Jan Lewandowski Jan Lewandowski Jan Lewandowski Józef Lewandowski Józef Lewandowski Józef Lewandowski Józef Lewandowski Józef Lewandowski Józef Lewandowski Józef Lewandowski Kazimierz Lewandowski Leon Lewandowski Ludomir Maryan Teodor Lewandowski Ludwik Lewandowski Ludwik Lewandowski Ludwik Lewandowski Marcin Lewandowski Michał Lewandowski Mikołaj Lewandowski Nikodem Lewandowski Piotr Lewandowski Piotr Lewandowski Stanisław Lewandowski Szczepan Lewandowski Szymon Lewandowski Szymon Lewandowski Szymon Lewandowski Teofil Kazimierz Lewandowski Walentu Lewandowski Walenty Lewandowski Wawrzyniec Lewandowski Wawrzyniec Lewandowski Woyciech Lewandowski Woyciech Lewandowski Woyciech Lewandschesk Anna Lewańska Antonina Lewański Marcin Lewartowska Anna Lewczak Stanisław Lewek Abram Lewek Jasek Lewi Daniel Lewicka Adela Lewicka Karolina Bronisława Lewicka Konstancja Lewicka Maryanna Lewicki Emilian Lewicki Jan Lewicki Napoleon Lewicki Wincenty Lewieńska Maryanna Angela Lewińska Florentyna Lewińska Maryanna Lewiński Antoni Lewiński Woyciech Lewkowicz Abraham Lewkowicz Bolesław Eustachy Lewkowicz Chiel Lewkowicz Edward Feliks Lewkowicz Eliasz Lewkowicz Felicja Lewkowicz Felicja Aniela Lewkowicz Feliks Kacper Lewkowicz Felix Kacper Lewkowicz Fiszel Lewkowicz Freytel Lewkowicz Gaspar Maycher Baltazar Lewkowicz Jakub Lewkowicz Joel Lewkowicz Josek Lewkowicz Józef Lewkowicz Kacper Lewkowicz Katarzyna Lewkowicz Konstanty Fabian Lewkowicz Leyzur Lewkowicz Marcyanna Lewkowicz Marek Lewkowicz Maryanna Lewkowicz Piotr Józef Lewkowicz Sabin Lewkowicz Stanisława Lewkowicz Szmul Lewkowicz Waleria Lewkowicz Wanda Lewkowicz Wanda Ludwika Lewkowicz Zofia Stanisława Nepomucena Lewkowiczowna Cywia Lewkowiczowna Hinda Lewkowiczowna Ruchla Lewkowiczówna Sara Lewkowna Fraydla Lewkowna Margolina Lewkowna Mirla Lewkowna Necha Lewkowna Ryfka Lewkowna Tomra Lewkówna Mordla Lewkówna Perla Lewkówna Szymsia Lewkuwna Ryfka Leyb Toba Eleonora Leybusiewicz Josek Leybusiowa Rywka Leybusiowa Sara Leybusiowicz Gutman Leybusiowicz Icek Leybusiowicz Izrael Leybusiowicz Mendel Leybusiowicz Sapsia Leybusiowicz Szawach Leybusiowicz Szeywach Leybusiowicz Wolf Leybusiowiczowna Ita Leybusiowiczowna Marynka Leybusiowna Haja Leybusiowna Haja Sora Leybusiowna Łaja Leybusiowna Maryanka Leybusowicz Leybus Leybuszowicz Szlama Leywant Tadeusz Leyzerowicz Haim Leyzerowicz Jakub Leyzorowicz Abraham Leyzorowicz Dawid Leyzorowicz Hayzyk Abus Leyzorowicz Izrael Leyzorowicz Jakub Leyzorowicz Jankiel Leyzorowicz Mosiek Leyzorowicz Nachman Leyzorowicz Pinkwas Leyzorowicz Sura Leyzorowna Perla Leyzorówna Haja Leyzorówna Perla leyzoruwna Ryfka Leyzorywna Ewa Leyzyrowicz Jankiel Lezmienski Franciszek Leżuch Walenty Lęcieński Wawrzyniec Lęgieziński Wawrzyniec Libak Jan Liber Maryanna Libera Libera Alojzy Libera Alojzy Libera Józef Libera Maryanna Libera Wincenty Witalis Liberek Antonina Liberer Antonina Libich Karol Wawrzyniec Libich Narcyz Iwon Libiszewski Henryk Libiszewski Henryk Augustyn Libiszowska Antonina Libiszowska Pelagia Libiszowski Adolf Libiszowski Adolf Ezechiel Libiszowski Henryk August Lic Jan Lichacki Ludwik Lichocianka Franciszka Lichocka Agnieszka Lichocka Franciszka Lichocka Izabella Lichocka Julianna Lichocki Feliks Lichocki Jan Lichocki Jan Lichoński Piotr Lichowski Ludwik Lichstein Perla Licz Maciej Liczbarska Maryanna Lidkowski Jan Lidwa Mateusz Lidwa Mateusz Lidwa Piotr Mateusz Lidwińska Józefa Liebich Róża Eufrozyna Lieder Maryanna Emilia Liener Józef Ligenwald Jan Ligestrom Gustawa Wilhelmina Like Dominik Lilpop Karol Linard Karol Lind Anna Elzbieta Linda Peweł Linde Antoni Lindebein Justyna Lindebein Justyna Lindebein Piotr Lindebej Konstancja Lindebej Łukasz Lindebel Antoni Lindebel Jakub Lindebel Józef Henryk Lindebell Antonina Lindebey Maryanna Lindebey Maryanna Lindebna Konstancja Lindebna Maryanna Lindebna Tekla Lindebney Antonina Lindebney Ignacy Lindebney Weronika Lindebny Aleksander Leopold Lindebny Antoni Lindebny Ignacy Lindebny Józef Lindebny Leopold Lindebny Weronika Lindobień Łukasz Linek Jan Linek Jan Linek Katarzyna Linek Ludwik Linek Ludwik Linek Maryanna Linek Tomasz Linfeld Apolonia Linoska Helena Linoski Andrzej Linoski Józef Linow Stanisław Linowska Agnieszka Linowska Anna Linowska Anna Linowska Anna Franciszka Linowska Antonina Linowska Antonina Linowska Antonina Franciszka Linowska Apolonia Józefa Katarzyna Linowska Elżbieta Linowska Helena Linowska Helena Linowska Jadwiga Wanda Linowska Józefa Linowska Józefa Maksyma Agata Linowska Julianna Linowska Katarzyna Linowska Katarzyna Linowska Katarzyna Linowska Kunegunda Linowska Kunegunda Linowska Magdalena Linowska Magdalena Linowska Małgorzata Linowska Marya Linowska Maryanna Linowska Maryanna Linowska Maryanna Linowska Maryanna Linowska Maryanna Linowska Paulina Linowska Paulina Linowska Paulina Linowska Regina Linowska Rozalia Linowska Rozalia Linowska Salomea Linowska Stefania Linowska Stefania Linowska Stefania Florentyna Józefa Linowska Tekla Linowska Tekla Linowska Tekla Linowska Tekla Linowska Wiktoria Linowska Zofia Linowski Andrzej Linowski Antoni Linowski Antoni Linowski Bartłomiej Linowski Bartrłomiej Linowski Bartrłomiej Linowski Bronisław Linowski Feliks Linowski Franciszek Linowski Franciszek Linowski Franciszek Linowski Franciszek Linowski Franciszek Linowski Jan Linowski Jan Linowski Jan Linowski Jan Linowski Jan Feliks Linowski Józef Linowski Józef Linowski Józef Linowski Karol Linowski Karol Linowski Kazimierz Linowski Krzysztof Linowski Krzysztof Linowski Maciej Kazimierz Linowski Marcin Linowski Paweł Linowski Stanisław Linowski Szymon Linowski Szymon Linowski Szymon Linowski Tadeusz Linowski Tadeusz Józefat Linowski Tomasz Linowski Tomasz Linowski Tomasz Linowski Tomasz Linowski Walenty Linowski Walenty Linowski Walenty Linowski Wiktor Linowski Wiktor Tomasz Linowski Wincenty Linowski Wincenty Linowski Wincenty Linowski Wincenty Linowski Wincenty Linowski Wojciech Linowski Wojciech Lipcowa Katarzyna Lipczak Tomasz Lipczeńska Maryanna Lipczeński Walenty Lipczyńska Lipczyńska Antonina Lipczyńska Franciszka Lipczyńska Maryanna Lipczyńska Rozalia Lipczyńska Teresa Lipczyński Antoni Bonifacy Lipczyński Franciszek Lipczyński Jakub Lipecka Józefa Lipic Ignacy Lipiec Lipiec Lipiec Agata Lipiec Agata Lipiec Agata Lipiec Agnieszka Lipiec Agnieszka Lipiec Aniela Lipiec Aniela Lipiec Aniela Lipiec Antoni Lipiec Antoni Lipiec Antoni Lipiec Antoni Lipiec Antoni Lipiec Antoni Lipiec Antonina Lipiec Antonina Lipiec Antonina Lipiec Antonina Józefa Lipiec Apolonia Lipiec Apolonia Lipiec Appolonia Lipiec Bronisława Lipiec Emilia Lipiec Feliks Lipiec Filip Lipiec Filip Lipiec Filip Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Lipiec Franciszek Salezy Lipiec Franciszka Lipiec Franciszka Lipiec Franciszka Lipiec Helena Lipiec Ignacy Lipiec Ignacy Józef Lipiec Jakub Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Lipiec Jan Aleksander Lipiec Jan Nepomucen Lipiec Joachim Lipiec Joanna Katarzyna Lipiec Józef Lipiec Józef Lipiec Józef Lipiec Józef Lipiec Józef Kazimierz Lipiec Józefa Lipiec Józefa Lipiec Józefa Lipiec Julianna Lipiec Justyna Lipiec Karol Lipiec Karolina Lipiec Karolina Lipiec Kasper Lipiec Kasper Lipiec Katarzyna Lipiec Katarzyna Lipiec Katarzyna Lipiec Katarzyna Lipiec Katarzyna Lipiec Kazimierz Lipiec Kazimierz Lipiec Klara Lipiec Ludwik Lipiec Magdalena Lipiec Magdalena Lipiec Małgorzata Lipiec Marcyanna Lipiec Marcyanna Lipiec Marianna Lipiec Marianna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Maryanna Lipiec Michał Lipiec Michał Lipiec Michał Lipiec Michał Lipiec Paweł Lipiec Paweł Lipiec Petronella Lipiec Salomea Lipiec Scholastyka Lipiec Sebastian Lipiec Sebastyan Lipiec Sebastyan Lipiec Stanisław Lipiec Stanisław Lipiec Tekla Lipiec Tekla Lipiec Teofila Lipiec Teresa Joanna Lipiec Tomasz Lipiec Tomasz Lipiec Tomasz Lipiec Tomasz Lipiec Tomasz Lipiec Walenty Lipiec Walenty Lipiec Walenty Lipiec Walenty Lipiec Wawrzyniec Lipiec Wawrzyniec Franciszek Lipiec Wiktoria Lipiec Wiktoria Lipiec Wiktoria Lipiec Wincenty Lipiec Wincenty Lipiec Wincenty Lipiec Władysław Lipiec Władysław Lipiec Wojciech Lipiec Wojciech Lipiec Wojciech Lipiec Wojciech Lipiec Wojciech Lipiec Woyciech Franciszek Lipiec Zofia Lipiec Zofia Lipiecka Maryanna Lipiecki Sylwester Lipieński Adam Lipieński Antoni Lipieński Antoni Wincenty Lipieński Franciszek Lipieński Ignacy Lipieński Józef Lipieński Józef Lipieński Karol Józef Lipieński Wincenty Karol Lipieński Wojciech Lipiev Aleksy Lipiev Walenty Lipinska Anna Józefa Lipinska Ludwika Angiela Lipinski Józef Lipińska Agnieszka Lipińska Agnieszka Lipińska Anna Lipińska Antonina Lipińska Franciszka Lipińska Franciszka Lipińska Franciszka Lipińska Jadwiga Florentyna Lipińska Jadwiga Marya Lipińska Joanna Lipińska Józefa Lipińska Józefa Lipińska Józefa Lipińska Józefa Seweryna Jadwiga Lipińska Ludwika Lipińska Maryanna Lipińska Maryanna Lipińska Maryanna Lipińska Maryanna Lipińska Maryanna Lipińska Maryanna Lipińska Prakseda Anna Lipińska Rozalia Lipińska Rozalia Wiktoria Lipińska Salomea Felicjanna Lipińska Tekla Lipińska Teresa Lipińska Wiktoria Lipińska Zuzanna Lipiński Adam Lipiński Andrzej Lipiński Andrzej Lipiński Antoni Feliks Lipiński Bolesław Jan Karol Lipiński Feliks Lipiński Feliks Lipiński Filip Lipiński Franciszek Lipiński Franciszek Lipiński Franciszek Lipiński Franciszek Ksawery Lipiński Jakub Lipiński Jakub Filip Lipiński Jan Lipiński Jan Lipiński Jan Lipiński Jan Józef Lipiński Jan Teofil Lipiński Józef Lipiński Józef Lipiński Józef Lipiński Józef Lipiński Kajetan Lipiński Karol Lipiński Ludwik Lipiński Ludwik Lipiński Michał Lipiński Napoleon Lipiński Paweł Lipiński Piotr Lipiński Piotr Lipiński Stanisław Lipiński Szymon Lipiński Teofil Szymon Lipiński Walenty Lipiński Wojciech Lipka Antoni Lipka Stanisław Lipnicka Antonina Lipnicki Bernard Lipnicki Franciszek Błażej Lipnicki Karol Lipniewski Jan Liponowicz Herszek Lipowska Eleonora Lipska Ludwika Lipski Jan Lipski Józef Lipski Michał Lipstain Izrael Lipszyc Jochwetka Lis Agnieszka Lis Antoni Lis Bolesław Lis Feliks Lis Jakub Lis Jan Feliks Lis Józefa Lis Magdalena Lis Marcin Lis Maryanna Lis Salomea Maryanna Lis Tekla Lis Tomasz Lis Tomasz Lis Wincenty Lisawska Zofia Lisicka Ludwika Lisicki Lisicki Joachim Lisiewicz Marcin Lisiewicz Mateusz Lisiewska Ludwika Lisik Wawrzyniec Lisińska Józefa Lisińska Józefa Aleksandra Lisińska Tekla Lisiński Aleksander Lisiński Walenty Lisiowska Antonina Liska Jan Liska Józefa Lisner Jan Lisner Maryanna Lisner Teofila Lisner Teofila Lisner Zofia Lisowska Antonina Lisowska Antonina Lisowska Antonina Lisowska Ewa Lisowska Ewa Lisowska Franciszka Lisowska Helena Lisowska Józefa Lisowska Karolina Lisowska Maryanna Lisowska Teodozja Małgorzata Lisowski Adam Aleksander Lisowski Andrzej Lisowski Antoni Lisowski Augustyn Lisowski Filip Lisowski Franciszek Ignacy Lisowski Franciszek Jan Lisowski Ignacy Lisowski Jan Lisowski Jan Lisowski Jan Lisowski Jan Romuald Lisowski Joachim Lisowski Józef Antoni Lisowski Kazimierz Lisowski Michał Lisowski Mikołaj Stanisław Lisowski Walenty Lisowski Wincenty Listkiewicz Józefa Listkiewicz Mikołaj Listkiewicz Stanisław Listkiewicz Woyciech Listkiewicz Woyciech Listopad Felix Listopad Fidelis Grzegorz Feliks Listopad Magdalena Listowski Aleksander Listowski Wincenty Liszeńska Rozalia Liszka Aniela Maryanna Liszka Franciszek Liszka Marcyanna Liszka Wincenty Liśkiewicz Ludwik Walenty Liśkiewicz Stanisław Litmanowicz Kadys Litmanowicz Kadyś Litwinkiewicz Antonina Litwinkiewicz Maciej Litwinkiewicz Weronika Maryanna Litwinowska Aleksandra Zofia Litwińczak Ignacy Litwińska Anna Litwińska Marcyanna Litwińska Władysława Teodora Litwiński Adam Bolesław Litwiński Franciszek Litwiński Ignacy Litwiński Mieczysław Litwiński Mieczysław Karol Bernard Litwiński Stanisław Litwiński Władysław Liw Magnus Liwan Franciszek Liwanawa Małgorzata Liwanski Marcin Liwer Franciszek Liwerter Ewa Liwinski Piotr Liwowska Tekla Lixun Ruchla Lizander Leon Lizianowicz Aleksander Lizwa Franciszek Lochocki Wawrzyniec Maryan Locirrska Maryanna Lodi Józef Lodwigowska Maryanna Teresa Londebej Konstancja Lora Paweł Lorc Pawe Lordecki Jan Jakub Lordelli Józefa Katarzyna Lorek Antonina Loren józefa Lorens Adam Sylewster Lorens Anna Lorens Antoni Lorens Eleonora Lorens Elimia Aloiza Lorens Józef Floryan Lorens Józef Floryan Lorens Kola Lorens Magdalena Lorens Maryanna Lorens Stanisław Lorens Walenty Lorentz Antonina Ewa Lorentz Jan Lorentz Jan Frayderyk Lorentz Maryanna Lorentz Maryanna Lorkowska Klara Lorkowski Antoni Lorkowski Antoni Loster Józefa Lrupczyńska Maryanna Lśniewski Tomasz Lubańska Eufrozyna Lubańska Maryanna Franciszka Lubańska Michalina Lubański Antoni dionizy Franciszek Lubański Jan Nepomucen Grzymała Lubański Teofil Lubarska Maryanna Lubas Idzi Lubaszyński Florian Lubciński Benedykt Lubczyńska Antonina Lubczyńska Antonina Lubczyńska Katarzyna Lubczyński Antoni Lubczyński Franciszek Lubczyński Józef Lubecka Bronisława Lubecka Brygida Lubelska Agnieszka Lubelska Appolonia Lubelska Franciszka Lubelska Karolina Józefa Lubelska Maryanna Lubelska Maryanna Lubelska Tekla Lubelska Tekla Lubelski Franciszek Lubelski Stanisław Lubelski Stanisław Jan Lubelski Szymon Lubich Agnieszka Lubicka Ludwika Lubiejewska Wiktoria Lubiejewski Edward Lubiejewski Jan Lubiejewski Jan Lubiejewski Jan Wincenty Lubieniecka Antonina Lubieniecka Magdalena Lubieniecka Magdalena Lubieniecka Maryanna Lubieniecki Daniel Lubieniecki Florian Lubieniecki Franciszek Lubieniecki Józef Lubieniecki Józef Adam Lubieniecki Józef Jerzy Lubieniecki Stanisław Roller Lubińska Wiktoria Lubiński Jan Lublicka Balbina Lublicka Józefa Lublicka Ludwika Felicjanna Lublicki Maciej Luboch Andrzej Luboch Andrzej Luboch Jan Luboch Maryanna Luboch Maryanna Antonina Salomea Luboch Walenty Luboch Walenty Lubomierska Katarzyna Luboński Jan Luboński Jan Marian Władysław Luboński Józef Luboński Stefan Jan Maryan Luboński Władysław Bernard Marian Lubowiecka Anna Lubowiecka Anna Antonina Lubryczynski Józef Lubryczyńska Agata Lubryczyńska Agata Paulina Lubryczyńska Małgorzata Lubryczyńska Teofila Lubryczyński Jan Władysław Lubryczyński Józef Lucak Katarzyna Lucbczyńska Antonina Lucharski Andrzej Luchciński Mateusz Luchciński Szymon Luchowska Maryanna Ludka Ludka Barbara Ludkowski Andrzej Ludkowski Jan Ludków Kazimierz Ludwicka Marya Ludwicka Zofia Ludwicki Józef Ludwiczak Łukasz Ludwińska Katarzyna Ludwińska Maryanna Ludwiński Walenty Ludymberg Esterka Ludzińska Kazimiera Agnieszka Julianna Ludziński Antoni Karol Henryk Ludziński Antoni Karol Henryk Lukowski Kryspian Marcelli Lument Anna Luperszmit Sura Lurosz Konstanty Lurowska Maryanna Luszczkiewicz Stanisław Ludwik Luścińska Karolina Lutek Jan Lutek Józefa Lutek Kazimierz Luterowicz Paweł Lutostańska Antonina Maryanna Lutostańska Stanisława Zofia Lutostański Henryk Seweryn Lutwińska Katarzyna Luty Paweł Lutyńska Helena Marya Lutyński Jan Nepomucen Lwekowicz Emilia Marcyanna Lypszyc Marynka Łabądź Aleksandra Łabądź Bibianna Leokadia Łabądź Józefa Franciszka Łabczyński Franciszek Karol Łabęcki Łabęcki Antoni Łabęcki Jan Władysław Łabędzki Jakub Łabędzki Wiktor Józef Łabędź Aleksandra Katarzyna Łabędź Antoni Norbert Łabędź Delfina Łabędź Franciszka Wiktoria Łabędź Jan Wiktoryn Łabędź Leokadia Łabędź Leokadia Łabędź Maryanna Aleksandra Łabędź Stanisław Łabędź Walerian Teodor Łabędź Wincentyna Łabędź Władysław Lucjusz Łabienski Paweł Łabieńska Tekla Łabińska Agnieszka Łabudziński Jan Łabudziński Jan Łach Helena Łach Wawrzyniec Łachot Józef Łachot Tomasz Łachowicz Łukasz Łachowicz Rozalia Łachowska Joanna Łachowski Franciszek Łachowski Jan Łada Wincenty Ładecki Franciszek Ładon Teresa Łagiewnicka Aniela Łagiewnicka Antonina Łagiewnicki Aleksander Łagiewnicki Aleksander Łagiewnicki Andrzej Łagiewnicki Antoni Łagiewnicki Antoni Łagiewnicki Franciszek Łagiewnicki Franciszek Łagiewnicki Jakub Piotr Łagiewnicki Stanisław Łagiewnicki Stanisław Filip Łagiewnicki Wiktor Łagiewnicki Wincenty Łagodzińska Katarzyna Łagodziński Mateusz Łagowska Ewa Łagowska Magdalena Łagowski Andrzej Łagowski Antoni Łagowski Błażej Łagowski Błażej Łagowski Franciszek Ksawery Łagowski Józef Łagowski Józef Łagowski Kazimierz Łagowski Marcin Łagowski Marcin Łakomiec Franciszka Łakomiec Jakub Łaniewski Wawrzyniec Łapieński Józef Łapinski Józef Łapińska Rozalia Łapińska Rozalia Łapińska Wanda Franciszka Łapińska Zuzanna Łapiński Józef Łapiński Karol Antoni Łapiński Ludwik Łapiński Władysław Łapionka Maryanna Łapkowski Stanisław Łasak Paweł Łasiński Walenty Łaska Franciszka Łaska Julianna Teresa Łaski Wincenty Łaskiewicz Stanisław Łaszczewska Marianna Łaszczyńska Barbara Łaszczyński Józef Łaszczyński Romuald Łaszewski Michał Łata Józefa Łata Wawrzyniec Łatkowski Ludwik Ławczyńska Agata Ławnik Barbara Ławnik Jan Łazowska Florentyna Łazowska Florentyna Józefa Łazowska Maryanna Łazowski Józef Łazowski Karol Łazowski Karol Łazowski Karol Łącka Aniela Łącka Aniela Łącka Anna Łącka Franciszka Łącka Rozalia Łącka Weronika Łącka Zofia Łącki Juliusz Epifaniusz Leon Łącki Tomasz Łącki Wojciech Łączkowska Agnieszka Łączyk Paweł Łąpińska Emilia Eugania Jadwiga Łebek Franciszka Łęga Heinich Łęgosz Stanisław Łękawska Martyna Łoboda Jan Łoboda Katarzyna Łoboda Kazimierz Łoboda Magdalena Łoboda Magdalena Łoboda Maryanna Łoboda Mateusz Łoboda Tekla Łoboda Zofia Łobodzińska Dorota Łobodzińska Franciszka Łobodzińska Katarzyna Łobodzińska Katarzyna Łobodziński Stanisław Łobodziński Stanisław Łobodziński Wojciech Łobodzyński Adam Łodkowski Jan Łodwigowska Józefa Ludwika Łodwigowska Wiktoria Łodwigowski Franciszek Łodwigowski Wojciech Łogowiec Grzegorz Łojewska Emilia Franciszka Łojko Kasper Łokieć Paweł Łokomska Jadwiga Łomińska Florentyna Łoniewski Benedykt Łoniewski Jan Łoniowska Maryanna Łopacińska Barbara Łopacińska Franciszka Łopacińska Franciszka Łopacińska Marya Pelagia Łopaciński Józef Łopaciński Ksawery Łopaciński Ksawery Józef Jan Łopatka Grzegorz Łopatkowicz Pudyka Łopusieńska Maryanna Łosiak Dyonizy Łosiak Jakub Łosiak Jan Łosiak Michał Łosicka Karolina Łosicka Magdalena Łosicka Maryanna Łosicka Maryanna Aniela Łosicka Wiktoria Łosicki Adam Szczepan Łosicki Adam Szczepan Łosicki Józef Julian Łosicki Julian Józef Łosicki Mateusz Łosieńska Agnieszka Łosik Maryanna Łosik Michał Łosińska Brygida Łosińska Franciszka Łoszak Walenty Łoś Franciszek Łoś Piotr Łościński Adrian Łowczyńska Józefa Łowieńska Franciszka Łowińaska Weronika Emilia Łowińska Joanna Łowiński Henryk Łowiński Ignacy Łozicka Karolina Łozińska Elżbieta Łozowski Jan Łożyńska Florentyna Łódka Jan Łuba Mikołaj Łuba Teresa Bona Łubczyńska Małgorzata Łubek Józef Łubieńska Florentyna Łubieńska Jadwiga Łubieńska Marya Ludwika Łubieńska Wiktoria Łubieński Henryk Łubieński Henryk Łubieński Jan Łubińska Antonina Łubińska Józefa Florentyna Łubińska Ludwika Łubkowski Antoni Łucak Antoni Łucak Bartłomiej Łucak Józef Łucak Karol Łucak Karol Łucak Kasper Łucak Katarzyna Łucak Magdalena Łucak Małgorzata Łucak Mateusz Łucak Mikołaj Łuciński Józef Łucka Maryanna Łucki Ignacy Piotr Łucki Wincenty Franciszek Łuckowna Eleonora Łucok Ludwika Łucok Maryanna Łuczak Antoni Łuczak Antoni Łuczak Apolonia Łuczak Feliks Łuczak Franciszka Łuczak Franciszka Weronika Łuczak Grzegorz Łuczak Ignacy Łuczak Jędrzej Łuczak Jędrzej Mikołaj Łuczak Józef Łuczak Józef Kalasanty Łuczak Katarzyna Łuczak Katarzyna Łuczak Łukasz Łuczak Magdalena Łuczak Marcin Łuczak Maryanna Łuczak Maryanna Łuczak Maryanna Łuczak Maryanna Łuczak Paweł Łuczak Petronella Łuczak Stanisław Łuczak Stanisław Łuczak Tekla Łuczak Walenty Łuczak Walenty Łuczak Wiktoria Łuczak Wiktoria Ewa Łuczak Wincenty Łuczak Wojciech Łuczakiewicz Helena Łuczakiewicz Józef Łuczakiewicz Maryanna Łuczkiewicz Antoni Łuczkiewicz Magdalena Łuczkiewicz Piotr Łuczkiewicz Piotr Łuczkiewicz Teofil Łuczkiewicz Walera Łuczyńska Jadwiga Łuczyńska Ksawera Łuczyńska Lucyna Łuczyński Jan Edward Łuczyński Jan Stanisław Cyryllus Łuczyński Julian Łuczyński Karol Łuczyński Stanisław Łuczyński Stanisław Pafnucy Gerard Łudka Tomasz Ługański Nikita Ługoska Emilia Ługoski Jan Ługowska Emilia Ługowska Katarzyna Ługowski Kazimierz Ługowski Mateusz Ługowski Wojciech Łuk0wski Józef Łukasiak Maryanna Łukasiewicz Aniela Łukasiewicz Anna Łukasiewicz Antoni Łukasiewicz Antoni Łukasiewicz Franciszek Łukasiewicz Jadwiga Łukasiewicz Jan Łukasiewicz Józef Łukasiewicz Józefa Łukasiewicz Katarzyna Łukasiewicz Maryanna Łukasiewicz Maryanna Łukasiewicz Maryanna Łukasiewicz Mateusz Łukasiewicz Michał Łukasiewicz Szymon Łukasik Teofila Łukasiwicz Teofila Łukaszewicz Andrzej Łukaszewicz Antoni Łukaszewicz Katarzyna Łukaszewicz Katarzyna Łukaszewicz Ludwik Łukaszewicz Otolia Łukaszys Wincenty Łukawska Anna Łukawska Eufemia Anna Łukawska Józefa Łukawska Józefa Matylda Łukawska Katarzyna Łukawska Katarzyna Łukawska Maryanna Łukawska Maryanna Łukawska Maryanna Łukawska Maryanna Łukawska Maryanna Łukawski Feliks Władysław Łukawski Grzegorz Łukawski Ignacy Roman Łukawski Józef Łukawski Józef Łukawski Kazimierz Łukawski Kazimierz Łukawski Mikołaj Łukawski Roman Ignacy Łukawski Wincenty Łukawski Wojciech Łukawski Woyciech Łukocka Antonina Łukomska Maryanna Łukomski Ludwik Nikodem Łukomski Wacław Michał Łukoska Franciszka Łukoska Katarzyna Łukowska Aniela Łukowska Antonina Łukowska Franciszka Łukowska Jadwiga Łukowska Józefa Łukowska Józefa Łukowska Katarzyna Łukowska Katarzyna Łukowska Katarzyna Łukowska Katarzyna Łukowska Katarzyna Łukowska Katarzyna Łukowska Katarzyna Dorota Łukowska Katarzyna Maryanna Łukowska Maryanna Łukowska Maryanna Łukowska Maryanna Łukowska Tekla Łukowska Tekla Łukowska Zofia Łukowski Andrzej Łukowski Antoni Łukowski Benedykt Łukowski Feliks Łukowski Jan Łukowski Jan Nepomucen Łukowski Jędrzej Łukowski Józef Łukowski Józef Łukowski Julian Łukowski Kasper Łukowski Mikołaj Łukowski Mikołaj Łukowski Stanisław Łukowski Szymon Łukowski Walenty Łukowski Wawrzyniec Łukowski Wawrzyniec Łukowski Wincenty Łukowski Wojciech Łukwoski Ignacy Kajetan Łukwoski Jakub Łukwoski Szymon Łumiński Antoni Łuniewska Teressa Łupigus Adam Łusiak Barbara Łuszcz Mateusz Łuszczeńska Wiktoria Łuszczeński Wojciech Łuszczewska Wiktoria Łuszczonka Barbara Łuszczyńska Teofila Łuszczyński Daniel Łuszczyński Daniel Józef Łuszczyński Jakub Łuszczyński Jakub Łuszczyński Karol Łuszczyński Konstanty Łuszczyński Konstanty Władysław Łuszczyński Leon Łuszczyński Romuald Łuszczyński Tadeusz Ludwik Łuszczyński Wawrzyniec Łuszczyński Władysław Łuszczyński Władysław Łuyczak Józefa Łycak Franciszek Łychanowski Antoni Łychoński Tomasz Łychowska Łychowska Antonina Łychowska Franciszka Łychowska Franciszka Łychowska Katarzyna Łychowska Maryanna Łychowski Andrzej Łychowski Antoni Łychowski Jan Łychowski Szymon Łychowski Walenty Łycik Wincenty Łycok Franciszek Łycok Jan Łycz Adam Łyczak Jadwiga Łyczak Stanisław Łyczak Wincenty Łyczkowska Elżbieta Łyczkowska Katarzyna Łyczkowska Wiktoria Łyczkowski Adam Łyczkowski Jan Łyjacka Katarzyna Łysakowska Alojza Aniela Łysakowska Emilia Łysakowska Ewa Emilia Łysakowska Ewelina Emilia Łysakowska Marcyanna Łysakowski Jan Łysakowski Stanisław Łysakowski Teodor Łysiak Maryanna Łysikiewicz Franciszka Łysikiewicz Paweł Łyszczeńska Katarzyna Łyszczewska Maryanna Łyszczewski Antoni Łyszczewski Grzegorz Łyszkiewicz Wincenty Łyżwa Grzegorz Łyżwa Maryanna Łyżwa Michał Łyżwa Rozalia Łyżwińska Katarzyna Łyżwiński Jakub Łyżwiński Marcin Łyżwiński Walenty Macek Anna Mach Barbara Mach Marya Anna Machaj Piotr Machaj Sylwester Machalska Agnieszka Machalska Antonina Machalska Antonina Machalska Magdalena Machalska Teresa Machalski Grzegorz Machalski Grzegorz Józef Machalski Jan Machalski Józef Machalski Roch Machalski Roch Machalski Walenty Machalski Walenty Macharska Aniela Magdalena Machay Piotr Machcewicz Ignacy Marya Żelisław Machcewicz Marya Agnieszka Julia Machcewicz Wiktor Jan Francsizek Machel Maryanna Machlewicz Wojciech Machmajer Florian Stanisław Machnia Walenty Machnicka Amelia Marya Machnicka Anna Machnicka Apolonia Machnicka Franciszka Barbara Machnicka Józefa Machnicka Julianna Machnicka Katarzyna Magdalena Machnicka Pelagia Machnicka Sabina Antonina Machnicka Zofia Machnicki Alojzy Machnicki Jakub Machnicki Maurycy Machniewicz Karol Machniewska Franciszka Machniewska Katarzyna Machniewska Katarzyna Machniewska Katarzyna Machniewska Marcyanna Machniewska Maryanna Machniewska Maryanna Machniewska Maryanna Machniewska Salomea Machniewska Tekla Machniewska Tekla Machniewska Zofia Machniewski Jakub Machniewski Józef Machniewski Kazimierz Machniewski Michał Machniewski Paweł Machniewski Tomasz Machniewski Tomasz Machniewski Władysław Machnik Franciszka Machnio Józefa Machnioska Katarzyna Machniowska Franciszka Machniowska Maryanna Machniowska Maryanna Machniowska Teresa Machniowski Ignacy Machniowski Jan Machniowski Kazimierz Machniowski Piotr Machniowski Piotr Machniowski Piotr Jacek Machniuk Tomasz Machnowski Andrzej Machnowski Karol Jan Machnów Teodor Machowski Maciej Maciak Jan Maciaska Maryanna Antonina Maciaszek Walenty Maciąg Jan Maciąg Maryanna Maciąg woyciech Maciąsek Ignacy Maciąszczak Tekla Maciąwiec Sebestyan Maciążek Feliks Maciążek Franciszek Maciążek Ignacy Maciążek Katarzyna Maciążek Maryanna Maciążek Maryanna Maciążek Mateusz Maciążek Salomea Maciążek Tomasz Maciążek Weronika Maciążek Weronika Agnieszka Maciążka Franciszka Maciążkiewicz Antonina Maciążkiewicz Jan Maciążkiewicz Jan Macieiowicz Józefa Maciej NN Maciejak Zuzanna Maciejczak Bonawentura Maciejczak Jan Maciejczak Jan Maciejczak Konstancja Maciejczak Konstancja Anastazja Maciejczak Magdalena Maciejczak Stanisław Maciejczyk Adam Maciejczyk Franciszka Józefa Maciejczyk Małgorzata Maciejczyk Marcyanna Maciejczyk Maryanna Maciejczyk Piotr Maciejewska Aleksandra Emilia Maciejewska Eleonora Franciszka Maciejewska Julianna Maciejewska Katarzyna Maciejewska Katarzyna Maciejewska Maryanna Maciejewska Regina Maciejewska Romualda Maciejewska Stanisława Maciejewska Weronika Maciejewski Aleksander Karol Maciejewski Antoni Maciejewski Feliks Antoni Maciejewski Józef Maciejewski Józef Maciejewski Teofil Maciejewski Walenty Maciejewski Walerian Wacław Maciejewski wincenty Celestyn Maciejowa Helena Maciejowska Eleonora Maciejowska Franciszka Maciejowska Franciszka Maciejowska Katarzyna Maciejowska Maryanna Maciejowska Maryanna Maciejowski Franciszek Maciejowski Franciszek Teofil Maciejowski Jakub Maciejowski Józef Andrzej Maciejowski Michał Maciejowski Stanisław Maciejowski Walenty Maciejska Feliksa Maciejska Justyna Anna Maciejska Łucja Feliksa Maciejska Tekla Maciejska Waleria Maciejski Ludwik Maciejski Ludwik Maciejski Paweł Macienska Maryanna Katarzyna Macienski Aleksander Józef Macieńska Anna Macieńska Fortunata Macieńska Fortunata Macieńska Karolina Macieńska Karolina Macieńska magdalena Macieńska Maryanna Antonina Macieńska Teofila Macieński Aleksander Macieński Aleksander Macieński Franciszek Macieński Franciszek Macieński Józef Macieński Józef Macieński Walenty Macierzyńska Agnieszka Macierzyńska Elżbieta Macierzyński Franciszek Macierzyński Łukasz Macieyczak józef Macieyska Kunegunda Macieyska Maryanna Macieyska Maryanna Teofila Macieyski Franciszek Macieyski Ludwik Macińska Macińska Antonina Macińska Antonina Macińska Antonina Józefa Macińska Julia Eleonora Macińska Katarzyna Macińska Katarzyna Macińska Magdalena Macińska Maryanna Macińska Maryanna Katarzyna Macińska Tekla Maciński Franciszek Stefan Maciński Leon Maciński Marcin Maciński Władysław Maciński Woyciech Maciński Woyciech Antoni Macionek Agniszka Macionka Maryanna Maciszewski Feliks Antoni Mackie Antoni Mackiewicz Rozalia Mackiewicz Walenty Mackiewicz Zygmunt Macywańska Łucja Maczek Filip Maczyńska Maryanna Maczyński Mateusz Symfory Madaleński Edward Madaleński Edward Maksymilian Madalińska Antonina Madalińska Julia Madalińska Julianna Konstancja Madalińska Konstancja Madalińska Maryanna Madaliński Karol Madaliński Kazimierz Madaliński Konstanty Madaliński Konstantyn Józef Madaliński Piotr Madalska Maryanna Antonina Madej Jan Madej Szumon Madejczyk Zofia Madejewski Kazimierz Madejoski Jan Madejowska Antonina Madejowska Jadwiga Madejowska Ludwika Madejowski Franciszek Madejowski Jan Madejska Anastazja Madejska Antonina Madejska Katarzyna Madejska Katarzyna Madejska Magdalena Madejska Marcyanna Madejska Maryanna Madejska Teofila Madejska Weronika Agnieszka Madejska Zofia Madejski Jan Madejski Józef Madejski Łukasz Madeyska Agnieszka Madeyska Anastazja Antonina Madeyska Aniela Madeyska Franciszka Madeyska Józefa Madeyska Józefa Madeyska Józefa Tekla Madeyska Karolina Madeyska Katarzyna Madeyska Katarzyna Madeyska Magdalena Madeyska Magdalena Madeyska Magdalena Anna Madeyska Maryanna Madeyska Matylda Madeyska Zuzanna Madeyski Jan Madeyski Jan Nepomucen Madeyski Krzysztof Madeyski Krzysztof Madeyski Łukasz Madeyski Łukasz Madeyski Michał Madeyski Paweł Madeyski Wincenty Madeyski Wincenty Madracka Anna Madracki Wincenty Madrala Jan Madrowska Anastazja Madulewicz Piotr Madyńska Wiktoria Madyński Paweł Madys Madzińska Michalina Mafejewski Szymon Tadeusz Mafierska Maryanna Magdziak Józefa Magdzicka Anastazja Magdzicka Antonina Amelia Magdzicka Franciszka Magdzicka Józefa Magdzicki Szymon Magdzicki Szymon Mateusz Magdzicki Tadeusz Magielska Teresa Magiera Adam Magiera Aleksander Magiera Antoni Magiera Antoni Magiera Józef Magiera Józef Magiera Józefa Magiera Karolina Magiera Kazimierz Magiera Ludwika Magiera Maryanna Felicja Magierowska Aleksandra Magierowska Julianna Magierowska Katarzyna Magierska Helena Magierska Helena Magierska Jadwiga Magierska Karolina Magierska Katarzyna Magnuszewski Paweł Magowska Julianna Maier Karol Maierkiewicz Zelda Maiewska Elżbieta Maiewska Elżbieta Maiewska Franciszka Maiewska Jadwiga Maiewska Julia Maiewska Maryanna Maiewska Maryanna Maiewska Maryanna Antonina Maiewska Tekla Maiewski Antoni Maiewski Antoni Maiewski Felicjan Maiewski Franciszek Roch Maiewski Julian Maiewski Kazimierz Maiewski Marcin Maiewski Michał Maiewski Roman Maiewski Szymon Maiewski Tomasz Maiewski Tomasz Maiewski Woyciech Maior Aleksandra Pelagia Maiorkowicz Jakub Maj Anastazja Maj Elżbieta Maj Florentyna Maj Franciszka Maj Jan Maj Jan Maj Karolina Maj Katarzyna Maj Kazimierz Maj Krystyna Maj Magdalena Maj Maryanna Maj Maryanna Maj Piotr Maj Szczepan Maj Tekla Maj Tomasz Maj Walenty Majak Jadwiga Majak Jadwiga Majarkowicz Jakub Majbuncki Jan Majcher Agnieszka Majcher Agnieszka Majcher Andrzej Majcher Anna Majcher Antoni Majcher Antoni Majcher Antonina Majcher Franciszek Majcher Franciszek Majcher Franciszek Majcher Franciszek Majcher Franciszek Majcher Franciszka Majcher Franciszka Majcher Franciszka Majcher Franciszka Majcher Jan Majcher Jan Majcher Józef Majcher Józefa Majcher Józefa Majcher Józefa Majcher Karol Majcher Karol Majcher Karolina Majcher Karolina Majcher Katarzyna Majcher Katarzyna Majcher Katarzyna Majcher Katarzyna Majcher Katarzyna Majcher Krystyna Majcher Krystyna Majcher Ludwik Majcher Ludwik Majcher Magdalena Majcher Małgorzata Majcher Maryanna Majcher Maryanna Majcher Maryanna Majcher Maryanna Majcher Maryanna Majcher Mateusz Majcher Petronella Majcher Stanisław Majcher Stanisław Majcher Stanisław Majcher Tekla Majcher Tekla Majcher Teofila Majcher Teresa Majcher Urszula Majcher Wawrzyniec Majcher Wawrzyniec Majcher Wojciech Majcher Wojciech Majcher Wojciech Majcher Zofia Majchrowicz Adam Stanisław Majchrowska Eligia Majchrowska Salomea Majchrowska Salomea Majchrowski Jan Majchrowski józef Majchrzak Antoni Majchrzak Antoni Majchrzak Katarzyna Majchrzak Kazimierz Majchrzak Leon Majchrzak Maryanna Majchrzak Maryanna Majchrzak Maryanna Majchrzak Maryanna Teofila Majchrzak Mikołaj Majchrzaka Maryanna Majchrzyk Józef Aleksander Majchrzyk Katarzyna Majchrzyk Leokadia Majchrzyk Ludwika Majchrzyk Mikołaj Majchrzyk Tekla Konstancja Majchrzyk Tomasz Majdzińska Paulina Majecher Katarzyna Majer Antoni Majer Fryderyk Majer Jan Majer Jan Franciszek Ksawery Majer Karol Anastazy Majer Klemensa Teofila Majer Wiktoria Majer Wincenty Majeranowska Angela Majerczak Jan Majerczak Tomasz Majerowicz Ankiel Majerowicz Zelman Majerowski Antoni Majerówna Rosa Majeruwna Ryfka Majeski Antoni Majeski Józef Majeski Mikołaj Majewska Majewska Majewska Agata Majewska Agnieszka Majewska Agnieszka Majewska Aniela Majewska Aniela Majewska Aniela Majewska Anna Majewska Anna Majewska Anna Majewska Anna Majewska Antonina Majewska Antonina Majewska Antonina Majewska Antonina Majewska Antonina Julianna Majewska Apolonia Majewska Bronisława Majewska Bronisława Anastazja Majewska Bronisława Katarzyna Majewska Bronisława Kazimiera Majewska Bronisława Kazimiera majewska Domicella Maryanna Majewska Dominika Majewska Edwarda Emulia Franciszka Majewska Eleonora Majewska Emilia Majewska Emilia Majewska Emilia Majewska Emilia Katarzyna Petronella Majewska Ewa Majewska Ewa Majewska Ewa Majewska Ewa Majewska Florentyna Majewska Franciszka Majewska Franciszka Majewska Franciszka Majewska Franciszka Majewska Franciszka Majewska Franciszka Majewska Franciszka Majewska Franciszka Majewska Franciszka Antonina Majewska Franciszka Wiktoria Majewska Genowefa Antonina Aniela Majewska Helena Konstancja Majewska Henryka Majewska Hipolita Majewska Jadwiga Majewska Jadwiga Majewska Jadwiga Majewska Joanna Rozalia Majewska Józefa Majewska Józefa Majewska Józefa Majewska Józefa Majewska Józefa Majewska Józefa Majewska Józefa Majewska Józefa Magdalena Majewska Julia Majewska Julia Apolonia Majewska Julia Joanna Majewska Julianna Majewska Julianna Majewska Julianna Antonina Majewska Julianna Franciszka Majewska Justyna Majewska Kamilla Wanda Majewska Karolina Majewska Karolina Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Majewska Katarzyna Balbina Majewska Katarzyna Maryanna Majewska Klara Majewska Konstancja Majewska Kurdula Urszula Majewska Ludomira Józefa Majewska Ludwika Majewska Łucja Majewska Magdalena Majewska Magdalena Majewska Magdalena Majewska Magdalena Majewska Marcyanna Majewska Marianna Majewska Marjanna Ksawera Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Majewska Maryanna Aniela Majewska Maryanna Franciszka Majewska Maryanna Józefa Majewska Maryanna Justyna Majewska Maryanna Rozalia Majewska Michalina Majewska Monika Zofia Joanna Majewska Nikodem Michalina Majewska Olimpia Majewska Olimpia Balbina Paulina Majewska Olimpia Maryanna Majewska Paulina Majewska Paulina Magdalena Majewska Petronela Majewska Regina Majewska Rozalia Majewska Rozalia Majewska Rozalia Majewska Sabina Majewska Salomea Majewska Salomea Majewska Salomea Majewska Stanisława Majewska Stanisława Anna Majewska Stanisława Antonina Majewska Tekla Majewska Tekla Majewska Tekla Majewska Tekla Majewska Tekla Majewska Tekla Aniela Majewska Tekla Florentyna Majewska Teofila Majewska Teresa Majewska Teresa Majewska Urszula Majewska Waleria Majewska Waleria Zofia Majewska Wiktoria Majewska Wiktoria Majewska Wiktoria Majewska Wiktoria Rozalia Majewska Zofia Majewska Zofia Majewska Zofia Majewska Zyfryda Marya Majewski Majewski Majewski Majewski Majewski Majewski Majewski Majewski Adam Majewski Adam Majewski Adam Majewski Adam Szczepan Majewski Adam Wiktor Majewski Adolf Majewski Adolf Wit Majewski Aleksander Majewski Aleksander Majewski Aleksander Majewski Aleksander Majewski Andrzej Majewski Andrzej Majewski Andrzej Majewski Andrzej Majewski Andrzej Majewski Andrzej Majewski Andrzej Majewski Andrzej Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Majewski Antoni Józef Majewski Antoni Józef Majewski Antoni Ludwik Majewski Bartłomiej Majewski Bazyli Majewski Bolesław Napoleon Majewski Florian Majewski Franciszek Majewski Franciszek Majewski Franciszek Majewski Franciszek Majewski Franciszek Majewski Franciszek Majewski Franciszek Majewski Franciszek Majewski Franciszek Ludwik Majewski Grzegorz Majewski Hilary paweł Majewski Ignacy Bolesław Majewski Jakub Majewski Jakub Majewski Jakub Majewski Jakub Majewski Jakub Majewski Jakub Majewski Jakub Majewski Jakub Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Majewski Jan Józef Majewski Jan Józef Majewski Jan Szczepan Majewski Jan Tomasz Majewski Jędrzej Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Józef Majewski Julian Majewski Karol Majewski Konrad Kazimierz Majewski Konstanty Majewski Konstanty Majewski Leopold Andrzej Majewski Ludwik Majewski Ludwik Majewski Ludwik Majewski Maciej Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski Michał Majewski michał Stanisław Majewski Mikołaj Majewski Mikołaj Majewski Mikołaj Majewski Mikołaj Majewski Paweł Majewski Paweł Majewski Paweł Majewski Paweł Majewski Paweł Kacper Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Piotr Majewski Rafał Marcelii Majewski Rafał Marcelli Majewski Robert Jan Majewski Stanisław Majewski Stanisław Majewski Stanisław Majewski Stanisław Majewski Stanisław Majewski Stanisław Majewski Stanisław Majewski Stanisław Antoni Majewski Stanisław Józef Antoni Majewski Szczepan Majewski Szczepan Majewski Szczepan Majewski Szymon Majewski Szymon Majewski Szymon Majewski Szymon Majewski Szymon Majewski Szymon Majewski Szymon Tadeusz Majewski Tobert Jan Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Tomasz Majewski Walenty Majewski Walenty Majewski Walerian Adolf Majewski Wawrzyniec Majewski Wawrzyniec Majewski Wawrzyniec Majewski Wawrzyniec Majewski Wiktor Majewski Wincenty Majewski Wincenty Majewski Wincenty Majewski Wincenty Majewski Wincenty Majewski Wincenty Majewski Wincenty Celestyn Majewski Władysław Majewski Władysław Leon Majewski Wojciech Majewski Wojciech Majewski Wojciech Majewski Wojciech Majewski Wojciech Majewski Wojciech Majewski Wojciech Majewski Wojciech Majewski Woyciech Majewski Woyciech Majewski Woyciech Majkowska Julianna Majkowska Katarzyna Majkowska Wiktoria Majkowski Majkowski Grzegorz Majkowski Jan Majkowski Józef Majmoka Jaochim Major Ignacy Franciszek Major Wincenty Majorczyk Franciszek Majorczyk Franciszek Majorkiewiczowna Bina Majorkiewiczowna Etla Majorkowiczowna Fayga Majorowicz Henich Majorowicz Jankiel Majorowicz Szlama Majorowicz Wolf Jozyk Majorowicz Zofia Majors Domicylla Wanda Majoska Agnieszka Majoski Andrzej Majoski Szczepan Majowska Anastazja Majowska Teresa Majowski Antoni Majstrak Maryanna Majtun Jan Maka Eleonora Maka Jan Maka Katarzyna Maka Ludwik Maka Marcin Maka Maryanna Maka Piotr Makar Piotr Makara Alfons Ludwik Damazy Makara Andrzej Makara Antoni Makara Antoni Makara Franciszka Makara Franciszka Makara Ignacy Makara Józef Makara Józef Makara Józef Makara Katarzyna Makara Katarzyna Makara Kazimierz Makara Ludwika Makara Ludwika Makara Łucja Makara Maryanna Makara Maryanna Makara Rozalia Makara Szymon Makarewicz Józefa Makarowicz Andrzej Makarska Aleksandra Katarzyna Makarska Aleksandra Katarzyna Makarska Franciszka Makarska Franciszka Makarska Franciszka Makarska Józefa Makarska Józefa Makarska Katarzyna Makarska Katarzyna Makarska Marya Sylwestra Makarska Maryanna Makarska Olimpia Makarska Stanisława Henryka Katarzyna Makarska Stefania Ludwika Makarska Tekla Izabella Makarska Zofia Antonina Makarski Makarski Adam Makarski Aleksander Makarski Aleksander Makarski Andrzej Makarski Antoni Makarski Emil Stanisław Makarski Jan Makarski Jan Ludwik Władysław Makarski Jan Mieczysław Makarski Ludwik Makarski Ludwik Makarski Mikołaj Makarski Piotr Makarski Piotr Makarzewski Paweł Maklakowska Franciszka Maklakowska Rozalia Maklakowski Tomasz Maklaszewski Antoni Makomaski Walenty Makosa Antonina Makoska Rozalia Tekla Makowiecka Franciszka Makowiecka Rozalia Makowska Aniela Makowska Aniela Makowska Cyryna Tekla Makowska Katarzyna Makowska Katarzyna Makowska Katarzyna Zuzanna Makowska Magdalena Makowska Marta Makowska Zofia Makowska Zofia Makowski Adam Jan Makowski Alojzy Makowski Ignacy Makowski Jakub Makowski Jan Ludwik Makowski Józef Makowski Piotr Makowski Szczepan Makowski Tomasz Makowski Tomasz Maksówna Franciszka Maksym Agnieszka Maksym Agnieszka Maksym Agnieszka Maksym Andrzej Maksym Antonina Maksym Antonina Maksym Antonina Maksym Antonina Maksym Franciszka Maksym Franciszka Maksym Franciszka Maksym Franciszka Maksym Grzegorz Maksym Jan Maksym Józef Maksym Józefa Maksym Józefa Maksym Julia Maksym Julianna Maksym Katarzyna Maksym Katarzyna Maksym Katarzyna Maksym Katarzyna Maksym Marcin Maksym Marcyanna Maksym Maryanna Maksym Maryanna Maksym Maryanna Maksym Maryanna Róża Maksym Mikołaj Maksym Paweł Maksym Piotr Maksym Piotr Maksym Regina Maksym Rozalia Maksym Stefan Maksym Stefan Maksym Stefan Maksym Szczepan Maksym Tekla Maksym Waleria Maksym Wawrzyniec Maksym Wawrzyniec Maksym Woyciech Maksym Woyciech Józef Maksymowicz Adolf Józef Maksymowicz Agnieszka Maksymowicz Antoni Maksymowicz Ewa Maksymowicz Jan Maksymowicz Jan Maksymowicz Jan Maksymowicz Józef Maksymowicz Marcyanna Maksymowicz Teofila Maksymowicz Wiktor Makuch Agata Makuch Anastazja Makuch Anna Makuch Anstazja Makuch Ignacy Makuch Jan Makuch Kunegunda Makuch Maryanna Makuch Maryanna Makuch Rozalia Makuch Szymon Makuch Tomasz Makuch Tomasz Makuch Wincenty Makuch Wincenty Makuch Zofia Makuchowska Tekla Makulska Katarzyna Makulski Józef Makulski Walenty Makuła Agata Makuła Agnieszka Makuła Agnieszka Makuła Agnieszka Makuła Agnieszka Wiktoria Makuła Anna Makuła Anna Makuła Antoni Makuła Antoni Makuła Antoni Makuła Antoni Makuła Antoni Makuła Antoni Makuła Antoni Makuła Antoni Makuła Antonina Makuła Augustyn Makuła Bartłomiej Makuła Bartłomiej Makuła Bartłomiej Wawrzyniec Makuła Błażej Makuła Błażej Makuła Daniel Makuła Daniel Makuła Daniel Makuła Ewa Makuła Ewa Makuła Ewa Makuła Ewa Makuła Franciszek Makuła Franciszek Makuła Franciszek Makuła Franciszek Makuła Franciszek Makuła Franciszka Makuła Franciszka Makuła Franciszka Makuła Franciszka Makuła Franciszka Makuła Gasper Makuła Grzegorz Makuła Jakub Makuła Jakub Makuła Jan Makuła Jan Makuła Jan Makuła Jan Makuła Jan Makuła Jan Makuła Jędrzej Makuła Joanna Makuła Joanna Makuła Józef Makuła Józef Makuła Józef Makuła Józef Makuła Józef Makuła Józefa Makuła Józefa Makuła Józefa Makuła Józefa Makuła Józefa Makuła Józefa Makuła Józefa Antonina Makuła Kasper Makuła Katarzyna Makuła Katarzyna Makuła Katarzyna Makuła Kunegunda Makuła Magdalena Makuła Magdalena Makuła Magdalena Makuła Magdalena Makuła Małgorzata Makuła Marcin Makuła Marcin Makuła Maryanna Makuła Maryanna Makuła Maryanna Makuła Maryanna Makuła Maryanna Makuła Maryanna Makuła Maryanna Makuła Maryanna Franciszka Makuła Petronela Makuła Petronella Makuła Piotr Makuła Piotr Makuła Rozalia Makuła Sebastyan Makuła Stanisław Makuła Stanisław Makuła Tekla Makuła Tekla Makuła Tekla Makuła Wawrzyniec Makuła Wawrzyniec Makuła Wawrzyniec Makuła Wawrzyniec Makuła Wiktoria Makuła Wincenty Makuła Wincenty Makuła Woyciech Makuła Zofia Makuła Zofia Makuła Zofia Makuła Zofia Makuła Zofia Makuła Zofia Makuła Zofia Józefa Makuła Zuzanna Makuła Zuzanna Maryanna Anna Makułkowski Jan Maurycy Makułowa Franciszka Makura Maryanna Malanowicz Jadwiga Malanowicz Józef Malanowicz Julia Malanowicz Kazimierz Malarczyk Józef Malarkiewicz Grzegorz Malaronek Leon Malarska Magdalena Malarska Maryanna Malarska Teresa Malarski Jan Malarski Leopold Malarski Stanisław Malarski Szymon Malawski Franciszek Malborski Jan Malborski Paweł Malcyko Leopold Malcz Małgorzata Malczewska Aniela Malczewska Aniela Malczewska Anna Malczewska Antonina Stanisława Malczewska Florentyna Malczewska Florentyna Franciszka Leokadia Malczewska Helena Agata Malczewska Joanna Malczewska Joanna Malczewska Joanna Malczewska Józefa Malczewska Karolina Malczewska Katarzyna Malczewska Krystyna Malczewska Marya Malczewska Marya Bronisława Malczewska Marya Józefa Malczewska Marya Karolina Malczewska Maryanna Malczewska Maryanna Malczewska Maryanna Malczewska Maryanna Malczewska Maryanna Izabella Malczewska Maryanna Izabella Malczewska Wanda Justyna Malczewski Malczewski Adam Malczewski Adam Malczewski Adam Malczewski adam Szczepan Malczewski Antoni Malczewski Antoni Malczewski August Franciszek Michał Malczewski Bartłomiej Malczewski Franciszek Malczewski Idzi Antoni Malczewski Jacek Michał Malczewski Jan Malczewski Jan Paweł Malczewski Józef Malczewski Julian Malczewski Julian Maciej Malczewski Łukasz Malczewski Marcin Malczewski Marcin Malczewski Stanisław Malczewski Stanisław Malczewski Stanisław Malczewski Stanisław Malczewski Stanisław Dominik Malczewski Stanisław Juliusz Bogumił Malczewski Szczepan Malczewski Teodor Karol Malczewski Teodor Karol Malczewski Tomasz Malczowicz Dawid Malczowska Eleonora Malczowska Maryanna Malczowski Jan Malczyk Andrzej Maldmand Wawrzyniec Jan Malec Józefa Malecka Aniela Wanda Malecka Bronisława Malecka Julia Malecki Klemens Dominik Malecki Marcelli Bronisław Malecki Walenty Malejko Antoni Malejko Klemens Malek Karolina Malenda Anna Malengiewicz Jan Józef Maleńkiewicz Ludwika Maryanna Maleska Adela Malewska Antonina Malewska Leokadia Malewski Aleksander Malewski Antoni Malewski Filip Malewski Seweryn Maleyko Ludwik Maleyko Maryanna Malhamme Teofila Maliborska Maliborska Maryanna Maliborska Maryanna Maliborski Maliborski Adam Maliborski Jakub Maliborski Jakub Malicka Aniela Malicka Ludwika Malicka Zofia Maligowski Tomasz Malijko Aleksander Andrzej Malik Jakub Malik Maryanna Malinoska Antonina Malinoska Maryanna Malinowsk Maryanna Malinowska Agnieszka Malinowska Agnieszka Malinowska Agnieszka Malinowska Aniela Maryanna Malinowska Anna Malinowska Antonina Malinowska Antonina Malinowska Antonina Malinowska Antonina Malinowska Antonina Kazimiera Malinowska Apolonia Malinowska Cecylia Malinowska Cecylia Malinowska Eufrozyna Julia Malinowska Ewa Malinowska Ewa Malinowska Franciszka Malinowska Joanna Malinowska Julia Malinowska Julianna Malinowska Julianna Malinowska Karolina Malinowska Karolina Malinowska Katarzyna Malinowska Katarzyna Malinowska Kunegunda Katarzyna Malinowska Ludwika Malinowska Ludwika Malinowska Łucja Malinowska Łucja Malinowska Marcyanna Malinowska Marcyanna Franciszka Malinowska Marya Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Malinowska Maryanna Elżbieta Malinowska Maryanna Paulina Malinowska Tekla Malinowska Teresa Malinowska Teresa Malinowska Urszula Malinowska Zuzanna Malinowska Zuzanna Malinowski Aleksander Malinowski Alfons Józef Malinowski Andrzej Malinowski Andrzej Malinowski Antoni Malinowski Antoni Konstanty Malinowski Augustyn Malinowski Bazyli Malinowski Feliks Malinowski Filip Marcyz Malinowski Ignacy Malinowski Jakub Malinowski Jan Malinowski Jan Malinowski Jan Malinowski Józef Malinowski Józef Malinowski Józef Malinowski Józef Alfons Malinowski Józef Apollinary Malinowski Józef Konstanty Malinowski Józef Wincenty Malinowski Karol Malinowski Karol Malinowski Kazimierz Malinowski Kazimierz Malinowski Kazimierz Malinowski Leopold Malinowski Leopold Stanisław Malinowski Maciej Malinowski Maciej Malinowski Marek Malinowski Michał Malinowski Michał Malinowski Platon Malinowski Stanisław Marek Malinowski Teodor Aleksander Ksawery Malinowski Wojciech Antoni Malinowski Woyciech Antoni Malinwoska Wiktoria Anastaxja Malińska Filipina Maliński Franciszek Maliszeski Jakub Maliszewska Antonina Maliszewska Antonina Maliszewska Ewa Maliszewska Ewa Maliszewska Franciszka Maliszewska Franciszka Maliszewska Julianna Maliszewska Justyna Maliszewska Justyna Karolina Maliszewska Karolina Maliszewska Katarzyna Maliszewska Katarzyna Maliszewska Katarzyna Józefa Maliszewska Konstancja Maliszewska Kunegunda Maliszewska Wiktoria Ewa Maliszewski Antoni Maliszewski Franciszek Maliszewski Jakub Maliszewski Jakub Maliszewski Jakub Aleksander Maliszewski Jakub Ignacy Maliszewski Kazimierz Maliszewski Piotr Maliszewski Piotr Maliszewski Stanisław Hieronim Maliszewski Tadeusz Maliszewski Tomasz Maliszewski Tomasz Maliszewski Tomasz Malka Eleonora Malon Grzegorz Maluk Piotr Maluszycki Jan Mała Marcyanna Mała Marcyanna Mała Wincenty Małachalcon Aniela Małdys Małdysz Maryanna Małecka Antonina Małecka Elżbieta Małecka Emilia Małecka Emilia Julianna Hortensja Małecka Józefa Małecka Ludwika Małecka Marya Marcella Małecka Maryanna Małecka Michalina Małecki Aleksander Małecki Bartłomiej Małecki Bonawentura Małecki Feliks Małecki Franciszek Małecki Jakub Małecki Jan Walenty Małecki Józef Paschalis Małecki Michał Małecki Piotr Małecki Stanisław Małecki Władysław Małek Małek Małek Małek Małek Adam Małek Adam Małek Agnieszka Małek Agnieszka Małek Andrzej Małek Andrzej Małek Andrzej Małek Andrzej Małek Andrzej Małek Andrzej Małek Aniela Małek Aniela Małek Aniela Małek Aniela Małek Aniela Małek Aniela Walentyna Małek Anna Małek Anna Małek Antoni Małek Antoni Małek Antoni Małek Antoni Jan Małek Antonina Małek Antonina Małek Antonina Małek Antonina Małek Ewa Małek Ewa Małek Ewa Małek Ewa Małek Filip Małek Franciszek Małek Franciszek Małek Franciszek Małek Franciszka Małek Franciszka Małek Franciszka Małek Franciszka Małek Franciszka Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jan Małek Jozefa Teodora Małek Józef Małek Józef Małek Józef Małek Józef Małek Józef Małek Józefa Małek Józefa Małek Józefa Małek Józefa Małek Karolina Małek Katarzyna Małek Katarzyna Małek Katarzyna Małek Katarzyna Małek Konstancja Małek Małgorzata Małek Małgorzata Małek Małgorzata Małek Marcin Małek Marcin Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Maryanna Małek Michał Małek Michał Małek Michał Małek Michał Małek Piotr Małek Piotr Małek Piotr Małek Rozalia Małek Rozalia Małek Rozalia Małek Stanisław Małek Stanisław Małek Stanisław Małek Stanisław Małek Stanisław Małek Tekla Małek Teofil Małek Teofil Małek Tomasz Małek Tomasz Małek Tomasz Małek Wawrzyniec Małek Wincenty Małek Wincenty Małek Wojciech Małek Wojciech Leon Małek Woyciech Małek Woyciech Małek Woyciech Małek Woycieh Małek Zofia Małek Zofia Małek Zofia Małek Zofia Małęcka Michalina Olimpia Małk Helena Małkiewicz Andrzeh Małkiewicz Anna Małkiewicz Bronisław Mieczysław Małkiewicz Eleonora Małkiewicz Józef Małkiewicz Józef Małkiewicz Konstanty Małkiewicz Konstanty Małkiewicz Maria Stanisława Małkiewicz Maryanna Kazimiera Małkiewicz Maryanna Stanisława Małkiewicz Stanisław Małkiewicz Wincencja Małkiewicz Wincentyna Małkowska Tekla Małkowski Andrzej Małolepszy Ignacy Małowiecka Aniela Małys August Małysa Małgorzata Małysza Józefa Mamcarz Anna Mamcarz Barbara Mamcarz Elżbieta Mamcarz Ewa Mamcarz Ewa Mamcarz Tomasz Mamczak Elżbieta Mamla Franciszek Mamla Jacenty Mamla Józef Mamnicka Mamnicka Aniela Mamnicka Ludwika Mamnicka Stanisława Mamnicki Błażej Mamnicki Stanisław Mamnicki Stanisław Mamnicki Stanisław Mamnicki Tomasz Mamont Józef Mamot Ludwik Man Marcyanna Manasterski Jan Manastyrska Jadwiga Manastyrski Jan Mancarz Małgorzata Mancarz Stanisław Mancarz Szymon Mancarz Szymon Mancerowska Anna Manczarz Stanisław Mandecki Ludwik Mandlówna Sura Mandowna Urszula Mandryjski Wojciech Mandyka Zofia Maneła Tomasz Manert Felicjan Mangelberger Teresa Manikowska Józefa Manikowska Józefa Katarzyna Manikowska Ludwika Manikowska Magdalena Antonina Manikowska Tekla Manikowska Tekla Ludwika Manikowski Franciszek Manikowski Grzegorz Manikowski Ignacy Maninowski Paweł Maniowska Aniela Manista Jakub Maniszewska Agnieszka Maniszewska Anna Maniszewska Józefa Maniszewska Józefa Maniszewska Julianna Ewa Maniszewski Jakub Maniszewski Jakub Maniszewski Jan Maniszewski Jan Maniszewski Jan Mann Franciszek Mannicka Franciszka Manora Andrzej Manowiecka Manowiecka Antonina Manowiecka Franciszka Manowiecka Katarzyna Manowiecka Katarzyna Franciszka Manowiecka Ludwika Manowiecka Magdalena Manowiecka Maryanna Manowiecka Maryanna Manowiecka Maryanna Manowiecka Maryanna Manowiecka Rozalia Ludwika Manowiecki Antoni Feliks Manowiecki Feliks Manowiecki Łukasz Manowiecki Łukasz Manowiecki Szymon Manowska Felicyanna Manowska Zizanna Manry Ludwika Mantel Jan Daniel Mantelatio Aleksander Mantorska Barbara Mantorska Barbara Mantorska Domicella Magdalena Mantorska Elzbieta Katarzyna Mantorska Elżbieta Mantorska Katarzyna Mantorska Katarzyna Mantorska Kunegunda Józefa Katarzyna Mantorska Maryanna Katarzyna Mantorska Maryanna Teofila Mantorska Paulina Mantorska Paulina Teofila Mantorska Tekla Mantorska Tekla Mantorska Teofila Mantorska Teofila Franciszka Mantorska Teresa Mantorska Teresa Jadwiga Mantorska Urszula Mantorska Urszula Mantorska Wiktoria Mantorska Wiktoria Mantorski Antoni Ignacy Mantorski Feliks Mantorski Feliks Antoni Mantorski Jozef Mantorski Jozef Grzegorz Mantorski Józef Mantorski Józef Feliks Mantorski JózefJędrzej Mantorski Karol Mantorski Leopold Mantorski Ludwik Mantorski Ludwik Kajetan Mantorski Marcelli Mantorski Marcelli Karol Mantorski Stanisław Mantorski Stanisław Mantorski Stanisław Antoni Mantorski Teofil Kazimierz Manty Gottlib Mantyka Anna Róża Mantyn Krystian Manusiak Marianna Mańczowski Ludwik Mańkoszczak Ewa Mańkowska Anastazja Józefa Mańkowska Anna Mańkowska Katarzyna Mańkowska Leokadia Helena Olimpia Mańkowska Leonia Mańkowska Maryanna Katarzyna Mańkowska Wiktoria Mańkowski Alfred Alfons Władysław Mańkowski Grzegorz Mańkowski Józef Mańkowski józef Mańkowski Roch Ludwik Mańkowski Teofil Maraczyńska Franciszka Marcelak Rozalia Marcellak Róża March Icyk Marchewka Agnieszka Marchewka Julianna Marchewka Wawrzyniec Marchocka Antonina Marchocka Franciszka Marchul Katarzyna Marcin Seweryn Marciniak Antoni Marciniak Filip Marciniak Filip Marciniak Franciszka Marciniak Franciszka Marciniak Katarzyna Marciniak Łukasz Marciniak Mikołaj Marciniak Tekla Marciniak Woyciech Marciniak Zofia Marcinkiewicz Adam Marcinkiewicz Andrzej Marcinkiewicz Andrzej Marcinkiewicz Andrzej Marcinkiewicz Antoni Marcinkiewicz Hipolit Marcinkiewicz Jadwiga Marcinkiewicz Jan Marcinkiewicz Jan Marcinkiewicz Katarzyna Marcinkiewicz Katarzyna Marcinkiewicz Katarzyna Anastazja Marcinkiewicz Michalina Marcinkiewicz Michalina Marcinkiewicz Michalina Marcinkiewicz Stanisław Marcinkiewicz Stanisław Marcinkiewicz Wincenty Marcinkiewicz Władysław Marcinkowska Anna Apollonia Marcinkowska Antonina Marcinkowska Antonina Maryanna Marcinkowska Apolonia Marcinkowska Józefa Marcinkowska Katarzyna Marcinkowska Maryanna Marcinkowska Tekla Marcinkowska Tekla Ludwika Marcinkowska Teresa Marcinkowski Marcinkowski Aleksander Marcinkowski Franciszek Marcinkowski Franciszek Hieronim Marcinkowski Józef Marcinkowski Stanisław Marcinkowski Wojciech Marcinkówna Magdalena Marcinowska Józefa Marcinowska Maryanna Marcinowska Zofia Marcińska Antonina Julia Marcińska Helena Marciński Jan Marcowska Franciszka Marcowski Mateusz Marcylak Katarzyna Marczak Justyna Marczak Karol Marczeski szymon Marczewska Anna Marczewska Anna Marczewska Elżbieta Marczewska Florentyna Wiktoria Marczewska Franciszka Marczewska Franciszka Marczewska Franciszka Konstancja Marczewska Franciszka Marcyanna Antonina Marczewska Helena Marczewska Katarzyna Marczewska Katarzyna Marczewska Katarzyna Marczewska Katarzyna Marczewska Katarzyna Józefa Tekla Marczewska Kunegunda Marczewska Ludwika Marczewska Maryanna Marczewska Maryanna Marczewska Maryanna Marczewska Maryanna Marczewska Maryanna Marczewska Maryanna Nepomucena Marczewska Teodora Marczewski Antoni Marczewski Antoni Marczewski Antoni Marczewski Antoni Kazimierz Juliusz Marczewski Franciszek Marczewski Franciszek Marczewski Jacek Marczewski Jakub Marczewski Jakub Marczewski Jan Marczewski Jan Napomucen Marczewski Jędrzej Marczewski Jędrzej Marczewski Józef Marczewski Józef Marczewski Józef Marczewski Józef Marczewski Józef Marczewski Karol Marczewski Mateusz Marczewski Mateusz Marczewski Mateusz Roch Marczewski Roman Ignacy Marczewski Stanisław Marczewski Stanisław Marczewski Stanisław Marczewski Stanisław Bronisław Marczewski Szczepan Marczewski Szczepan Marczewski Szymon Marczewski Władysław Marczewski Woyciech Marczoska Maryanna Marczowska Maryanna Marczowski Franciszek Marczowski Józef Marczyk Szymon Marczyńska Teofila Marczyńska Teofila Kamilla Marczyński Ignacy Marczyński Mateusz Mardziński Franciszek Ksawery Marecki Jan Marecki Władysław Kacper Marek Joachim Margik Wincenty Margules Jochweta Margules Mendel Margules Mnil Margulewski Marianowska Agata Markiewicz Agnieszka Markiewicz Aleksander Markiewicz Antoni Markiewicz Antoni Markiewicz Antoni Tomasz Markiewicz Barbara Markiewicz Benigna Markiewicz Feliks Markiewicz Feliks Markiewicz Franciszek Teofil Markiewicz Franciszka Markiewicz Jan Markiewicz Jan Markiewicz Józef Markiewicz Józefa Markiewicz Julianna Markiewicz Justyna Markiewicz Katarzyna Markiewicz Marcyanna Markiewicz Maryanna Markiewicz Mateusz Markiewicz Paulina Markiewicz Stanisław Markiewicz Szczepan Markiewicz Tomasz Markiewicz Walenty Markiewicz Waleria Kazimiera Markiewicz Woyciech Markiewicz Woyciech Stanisław Markiniewicz Andrzej Markoska Julia Emilia Markowicz Jakub Markowicz Jakub Markowicz Jan Markowicz Jankiel Markowicz Katarzyna Markowska Helena Markowska Helena Markowska Józefa Markowska Ludwina Maryanna Markowska Stanisława Markowski Franciszek Markowski Jan Markowski Jan Markowski Jędrzej Markowski Józef Markowski Stefan Markowski Wincenty Markowski Wojciech Markwart Apolonia Marmaysler Nuta Maron Antoni Maron Antoni Maron Antonina Maron Antonina Maron Feliks Maron Franciszek Maron Franciszek Józef Maron Jan Nepomucen Maron Lucyna Felicja Maron Ludwik Maron Ludwika Maron Ludwika Cecylia Maron Olimpia Maryanna Maron Seweryn Marska Konstancja Marski Adam Marsula Józefa Marsula Mikołaj Marszaek Wojciech Marszałek Adam Marszałek Agnieszka Marszałek Agnieszka Marszałek Anastazja Marszałek Augustyn Marszałek Augustyn Marszałek Eleonora Marszałek Franciszek Marszałek Franciszek Marszałek Franciszka Marszałek Franciszka Marszałek Franciszka Marszałek Ignacy Marszałek Ignacy Marszałek Jan Marszałek Jan Marszałek Jan Marszałek Józefa Marszałek Katarzyna Marszałek Katarzyna Marszałek Katarzyna Marszałek Katarzyna Marszałek Maciej Marszałek Maciej Marszałek Marcin Marszałek Maryanna Marszałek Maryanna Marszałek Rozalia Marszałek Stanisław Marszałek Szymon Marszałek Wiktoria Marszałek Wiktoria Marszałek Zofia Marszałek Zofia Marszałek Zuzanna Marszałek Zuzanna Marszałkowska Zuzanna Marszałkowski Augustyn Michał Szymon Marszałkowski Feliks Paweł Marszałkowski Teodor Antoni Marszewska Justyna Martański Karol Martin Ludwika Martin Pelagia Anna Zuzanna Martin Rozalia Martini Anna Zuzanan Martyn Andrzej Martyn Daniel Martynowska Maryanna Martynów Tomasz Martyśkiewicz Albin Maruczakowska Ewa Marun Feliks Marun Florentyna Marun Florentyna Marun Ludwik Marun Ludwik Marun Marcyanna Marun Maryanna Marcyanna Marun Wiktoria Marunowa Barbara Maruszak Aleksandra Maruszak Aleksandra Teofila Maruszak Tomasz Maruszak Tomasz Marx Julianna Maryanoski Aleksander Maryanowska Anirla Maryanowska Joanna Julia Maryanowska Józefa Franciszka Maryanowska Julianna Maryanowska Krystyna Maryanowska Krystyna Maryanowska Maryanna Maryanowska Maryanna Maryanowska Weronika Maryanowska Weronika Maryanowski Aleksander Maryanowski Antoni Maryanowski Józef Maryańska Maryańska Antonina Maryańska Antonina Maryańska Apolonia Maryańska Emilia Maryańska Emilia Zofia Maryańska Małgorzata Maryańska Maryanna Maryański Maryański Antoni Maryański Jan Maryański Szymon Maryaśkiewicz Antoni Maryniewska Barbara Marysiak Maryanna Marzec Agnieszka Marzec Agnieszka Marzec Andrzej Marzec Andrzej Marzec Anna Marzec Antonina Marzec Antonina Marzec Benedykt Marzec Emilia Marzec Ferdynand Marzec Ferdynand Marzec Franciszek Marzec Franciszek Marzec Franciszek Marzec Franciszka Marzec Jakub Marzec Jan Marzec Jan Marzec Józef Marzec Józef Marzec Józef Marzec Józefa Marzec Józefa Marzec Karolina Marzec Karolina Marzec Katarzyna Marzec Katarzyna Antonina Marzec Kazimierz Marzec Klara Marzec Ludwika Marzec Ludwika Marzec Ludwina Maryanna Marzec Łukasz Marzec Łukasz Marzec Magdalena Marzec Magdalena Marzec Maryanna Marzec Maryanna Marzec Maryanna Marzec Michał Marzec Michał Marzec Michał Marzec Michał Marzec Michał Marzec Michał Marzec Michał Marzec Piotr Marzec Piotr Marzec Piotr Marzec Szczepan Marzec Tekla Marzec Tekla Marzec Teofila Marzec Teofila Marzec Tomasz Marzec Tomasz Marzec Wiktoria Marzec Wincenty Marzec Wincenty Marzec Wincentyna Zofia Marzec Wojciech Marzec Zofia Marzec Zofia Marzec Zofia Marzysz Elżbieta Masalski Masalski Jan Masalski Kazimierz Józef Masiarz Agnieszka Masiarz Anna Masiarz Franciszek Masiarz Jakub Masiarz Józefa Masiarz Józefa Masiarz Józefa Masiarz Katarzyna Masiarz Leon Masiarz Leon Masiarz Marcyanna Masikiewicz Aleksander Maciej Masikiewicz Magdalena Masińska Katarzyna Masiński Józef Masioł Małgorzata Masioł Szczepan Masionek Anastazja Masionek Elżbieta Masionek Jan Kanty Masionek Jędrzej Masionek Kacper Masionek Konstanty Masionek Łucja Masionek Marcin Masionek Maryanna Masionek Maryanna Katarzyna Masionek Maryanna Tekla Masionek Piotr Masionek Sebastyan Masionek Szymon Masionek Szymon Masionek Tomasz Masionek Walenty Maskowicz Hil Maskowiczowa Konstancja Maskowski Antoni Masłowska Elżbieta Masłowska Małgorzata Masłowska Maryanna Masłowska Maryanna Masłowska Maryanna Masłowska Maryanna Zuzanan Masłowski Jakub Masłowski Józef Masłowski Kazimierz Masłowski Mateusz Masłowski Nonifacy Benedykt Masłowski Piotr Masłowski Piotr Masłowski Piotr Masłowski Roman Masłowski Teofil Lucjan Masłowski Tomasz Masłowski Tomasz Masłowski Wacław Stanisław Masłowski Walenty Masłowski Woyciech Jan Massalska Tekla Massalski Antoni Massalski Kazimierz Jozef Massalski Teofil Massalski Wacław Masson Aleksander Masson Aleksander Masson Józefa Mastalerski Maciej Mastalerz Jadwiga Mastalerz Maryanna Antonina Mastalska Maryanna Mastek Michalina Franciszka Masterhazy Emilia Masternak Agnieszka Masternak Bartłomiej Mastowski Norbert Maszczeński Józef Maszewska Maryanna Maszewski Aleksander Maszka Józefa Maszkowska Maryanna Masztalerska Karolina Masztalerska Karolina Masztalerzyńska Józefa Masztalerzyński Maciej Maśliński Antoni Maśloski Mikołaj Matczak Aleksandra Matczyński Wawrzyniec Matecki Franciszek Matecki Tomasz Mateja Józefa Matejek Maryanna Matejek Stanisław Matejek Zofia Mateka Helena Materek Antoni Materek Jakub Materek Józefa Materek Józref Materek Małgorzata Materek Małgorzata Materek Maryanna Materek Tomasz Materek Tomasz Materska Maryanna Materski Antoni Materski Karol Boromeusz Materski Tomasz Mateska Karolina Matiff Karol Matkowicz lewek Matkowska Antonina Matkowski Woyciech Matla Leon Matla Tomasz Matla Wiktoria Matla Wojciech Matluk Jan Matracka Anna Matracka Franciszka Matracka Józefa Matracka Julia Matracka Maryanna Matracka Tekla Matracki Franciszek Matracki Józef Matracki Mateusz Matracki Szymon Matulewicz Jan Matulewicz Marcin Matus Jerzy Matusiak Jędrzej Matusiewicz Antoni Matusiewicz Julianna Matusiński Aleksander Matuskiewicz Maryanna Matusz Ewa Matuszczak Franciszka Matuszczak Franciszka Matuszczak Kacper Matuszczyk Antonina Matuszeska Agnieszka Matuszewska Anna Matuszewska Anna Matuszewska Anna Matuszewska Anna Maryanna Matuszewska Antonina Matuszewska Barbara Maryanna Matuszewska Elżbieta Matuszewska Emilia Matuszewska Julianna Matuszewska Julianna Matuszewska Leokadia Pelagia Matuszewska Michalina Matuszewska Stanisława Matuszewska Teodora Maryanna Matuszewski Aleksander Jakub Matuszewski Andrzej Matuszewski Jan Matuszewski Jan Matuszewski Józef Matuszewski Konstanty Matuszewski Konstanty Jan Matuszewski Maciej Matuszewski Piotr Matuszewski Sebastyan Matuszewski Wincenty Matuszewski Władysław Matuszewski Władysław Matuszkiewicz Adam Matuszkiewicz Aleksander Matuszkiewicz Antoni Matuszkiewicz Florentyna Matuszkiewicz Franciszek Matuszkiewicz Józef Matuszkiewicz Marcyanna Matuszkiewicz Teofila Matuszkiewicz Weronika Matuszyńska Wiktoria Barbara Matuszyński Ignacy Matuśkiewicz Agnieszka Matuśkiewicz Antoni Matuśkiewicz Jan Matuśkiewicz Waleria Matyaszczyk Maryanna Matyaszczyk Zofia Matyaszkiewicz Aleksander Matyaszkiewicz Ignacy Matyaszkiewicz Jan Matyaszkiewicz Józef Matyaśkiewicz Antoni Matyaśkiewicz Franciszek Matyaśkiewicz Józefa Matyaśkiewicz Teofila Helena Matyf Karol Matyff Józefa Matyff Józefa Antonina Matyjas Katarzyna Matyjaszkiewicz Józef Matyjaśkiewicz Antoni Matyjaśkiewicz Jan Matyjaśkiewicz Julianna Matyjaśkiewicz Teodor Matyjaśkiewicz Wawrzyniec Matyńska Emilia Matys Błażej Matys Maryanna Matys Stanisław Matysiak Franciszka Matysiak Franciszka Matysiak Jan Matysiak Katarzyna Matysiak Maryanna Matysiak Maryanna Matysiak Paweł Matysiak Paweł Matysiak Wiktoria Matysiowski Jan Matyskiewicz Emilia Lucyna Matyskiewicz Jan Matyskiewicz Wojciech Matyszkiewicz Józefa Matyszkiewicz Maciej Matyszkiewicz Weronika Matyśkiewicz Adam Matyśkiewicz Albin Matyśkiewicz Aleksander Matyśkiewicz Aleksander Mikołaj Matyśkiewicz Antoni Jan Matyśkiewicz Jan Matyśkiewicz Józef Matyśkiewicz Józef Matyśkiewicz Józefa Matyśkiewicz Maciej Matyśkiewicz Marcyanna Matyśkiewicz Maryanna Matyśkiewicz Maryanna Matyśkiewicz Stanisław Mawczyński Michał Maxym Antonina Maxym Maryanna Maxym Paweł Maxym Rozalia May Adolf May Antoni May Grzegorz May Grzegorz May Jan May Józef May Józef May Piotr May Stanisław May Szczepan May Szczepan Maycher Agnieszka Maycher Andrzej Maycher Antoni Maycher Antoni Maycher Antoni Maycher Antonina Maycher Benedykt Maycher Elżbieta Maycher Franciszek Maycher Franciszek Maycher Franciszek Maycher Franciszka Maycher Franciszka Maycher Franciszka Maycher Jan Antoni Maycher Józef Maycher Józef Maycher Józefa Maycher Karol Maycher Karolina Maycher Katarzyna Maycher Katarzyna Maycher Katarzyna Maycher Konstancja Maycher Konstanty Maycher Leon Konstanty Maycher Maryanna Maycher Maryanna Maycher Maryanna Maycher Maryanna Maycher Maryanna Francsizka Maycher Mateusz Maycher Paweł Maycher Paweł Maycher Paweł Antoni Maycher Piotr Maycher Szymon Tadeusz Maycher tekla Maycher Teresa Jadwiga Maycher Wawrzyniec Maycher Wincenty Maycher Woyciech Maycher Woyciech Maycher Woyciech Maycher Woyciech Maycherski Piotr Maychrowska Maryanna Maychrowski Józef Bartłomiej Maychrzak Agnieszka Maychrzak Antoni Maychrzak Feliks Aleksander Maychrzak Maryanna Maychrzak Paweł Maychrzyk Aniela Maychrzyk Aniela Justyna Maychrzyk Józef Aleksander Maychrzyk Ludwika Kassylda Maychrzyk Maryanna Franciszka Maychrzyk Mikołaj Maycińska Maryanna Maykowska Eleonora Maryanna Maykowska Katarzyna Maykowski Paweł Maynorot Antoni Mayorkowna Estera Maystnak Antoni Mayvher Maryanna Maywald Tekla Mazan Józef Mazan Józefa Mazan Maryanna Mazan Maryanna Mazanowski Antoni Mazanowski Michał Mazanowski Michał Franciszek Maziarczyk Apolonia Maziarz Kazimierz Maziążek Zofia Mazon Antoni Mazon Feliks Mazon Franciszek Mazon Katarzyna Mazon Klara Mazon Wincenty Mazor Rozalia Tekla Mazowna Franciszka Mazur Agata Mazur Agnieszka Mazur Andrzej Mazur Anna Mazur Anna Mazur Anna Mazur Anna Mazur Anna Mazur Antoni Mazur Antoni Mazur Antoni Mazur Antonina Mazur Dominik Mazur Ewa Mazur Ewa Maryanna Mazur Feliks Mazur Feliks Mazur Feliks Mazur Feliks Dezyderiusz Mazur Franciszek Mazur Franciszek Mazur Franciszek Mazur Franciszek Mazur Franciszek Mazur Franciszek Mazur Franciszek Mazur Franciszka Mazur Franciszka Mazur Franciszka Mazur Ignacy Mazur Jakub Mazur Jakub Mazur Jan Mazur Jan Mazur Jan Mazur Jan Mazur Jan Mazur Jan Mazur Jan Józef Mazur Józef Mazur Józef Kalasanty Mazur Józef Kalasanty Mazur Józefa Mazur Józefa Mazur Justyna Mazur Karolina Mazur Katarzyna Mazur Katarzyna Mazur Katarzyna Mazur Katarzyna Mazur Katarzyna Mazur Katarzyna Mazur Ludwika Mazur Łukasz Mazur Maciej Mazur Maciej Mazur Maciej Mazur Maciej Mazur Magdalena Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Mazur Maryanna Anna Mazur Mateusz Mazur Mateusz Mazur Mayanna Mazur Michał Mazur Michał Mazur Michał Mazur Paweł Mazur Petronella Mazur Roch Mazur Rozalia Mazur Stanisław Mazur Stanisław Mazur Stanisław Mazur Szymon Mazur Tekla Mazur Tekla Mazur Teodora Mazur Tomasz Mazur Walenty Mazur Wawrzyniec Mazur Wiktoria Mazur Władysław Błażej Mazur Wojciech Mazur Zofia Mazurek Agata Mazurek Aleksandra Teofila Mazurek Antoni Mazurek Eleonora Mazurek Grzegorz Mazurek Jadwiga Mazurek Jan Mazurek Józefa Mazurek Julia Mazurek Julia Maryanna Mazurek Kacper Mazurek Kunegunda Mazurek Maryanna Mazurek Maryanna Mazurek Maryanna Mazurek Michał Mazurek Mikołaj Mazurek Szymon Mazurek Tomasz Mazurek Wawrzyniec Mazurek Wawrzyniec Mazurek Wawrzyniec Mazurkieiwcz Franciszek Mazurkieiwcz Małgorzata Mazurkieiwcz Marcin Mazurkieiwcz Walenty Mazurkiewcz Maryanna Mazurkiewcz Maryanna Ludwika Mazurkiewicz Mazurkiewicz Adam Mazurkiewicz Adam Mazurkiewicz Agata Mazurkiewicz Agata Mazurkiewicz Aleksander Mazurkiewicz Aleksandra Mazurkiewicz Ambroży Mazurkiewicz Anastazja Mazurkiewicz Anastazja Mazurkiewicz Anastazja Mazurkiewicz Anastazja Mazurkiewicz Andrzej Mazurkiewicz Anna Mazurkiewicz Anna Mazurkiewicz Anna Mazurkiewicz Antoni Mazurkiewicz Antoni Mazurkiewicz Antoni Mazurkiewicz Antoni Mazurkiewicz Antoni Mazurkiewicz Antoni Leon Mazurkiewicz Antoni Marcelii Mazurkiewicz Antonina Mazurkiewicz Antonina Franciszka Mazurkiewicz Antonina Julianna Mazurkiewicz Apolonia Mazurkiewicz Appolonia Mazurkiewicz August Mazurkiewicz Barbara Mazurkiewicz Barbara Mazurkiewicz Benedykt Mazurkiewicz Bronisław Mazurkiewicz Bronisław Mazurkiewicz Bronisław Mazurkiewicz Bronisława Mazurkiewicz Edward Władysław Mazurkiewicz Elżbieta Mazurkiewicz Fabian Mazurkiewicz Felicjan Mazurkiewicz Florentyna Antonina Mazurkiewicz Franciszek Mazurkiewicz Franciszek Mazurkiewicz Franciszek Mazurkiewicz Franciszka Mazurkiewicz Franciszka Mazurkiewicz Franciszka Mazurkiewicz Franciszka Mazurkiewicz Franciszka Mazurkiewicz Grzegorz Józef Mazurkiewicz Jacenty Mazurkiewicz Jadwiga Mazurkiewicz Jadwiga Mazurkiewicz Jadwiga Mazurkiewicz Jadwiga Teresa Mazurkiewicz Jadwiga Teresa Mazurkiewicz Jakub Mazurkiewicz Jakub Mazurkiewicz Jakub Mazurkiewicz Jakub Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Mazurkiewicz Jan Kalasanty Mazurkiewicz Jędrzej Jan Mazurkiewicz Józef Mazurkiewicz Józef Mazurkiewicz Józefa Mazurkiewicz Józefa Mazurkiewicz Józefa Mazurkiewicz Józefa Mazurkiewicz Józefa Mazurkiewicz Józefa Mazurkiewicz Julia Mazurkiewicz Julian Mazurkiewicz Julianna Mazurkiewicz Julianna Mazurkiewicz Karolina Zofia Jadwiga Mazurkiewicz Katarzyna Mazurkiewicz Katarzyna Mazurkiewicz Katarzyna Mazurkiewicz Katarzyna Mazurkiewicz Katarzyna Mazurkiewicz Katarzyna Mazurkiewicz Katarzyna Mazurkiewicz Katarzyna Barbara Franciszka Mazurkiewicz Kazimierz Mazurkiewicz Kazimierz Mazurkiewicz Ludwik Mazurkiewicz Ludwika Mazurkiewicz Łukasz Mazurkiewicz Magdalena Mazurkiewicz Marcin Mazurkiewicz Marcin Mazurkiewicz Marcin Mazurkiewicz Marcin Mazurkiewicz Marcin Mazurkiewicz Marcin Mazurkiewicz Marianna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Mazurkiewicz Maryanna Balbina Mazurkiewicz Maryanna Tekla Mazurkiewicz Maryanna Weronika Mazurkiewicz Mateusz Mazurkiewicz Mateusz Mazurkiewicz Mateusz Mazurkiewicz Michał Mazurkiewicz Michał Mazurkiewicz Mikołaj Mazurkiewicz Mikołaj Mazurkiewicz Paweł Mazurkiewicz Rozalia Mazurkiewicz Rozalia Mazurkiewicz Rozalia Mazurkiewicz Rozalia Mazurkiewicz Rozalia Mazurkiewicz Róża Mazurkiewicz Salomea Mazurkiewicz Salomea Mazurkiewicz Stanisław Mazurkiewicz Stanisław Mazurkiewicz Stanisław Mazurkiewicz Stanisław Antoni Mazurkiewicz Tekla Mazurkiewicz Tekla Mazurkiewicz Tekla Mazurkiewicz Teodora Helena Mazurkiewicz Teofila Mazurkiewicz Walenty Mazurkiewicz Walenty Mazurkiewicz Weronika Józefa Mazurkiewicz Wincenty Mazurkiewicz Wojciech Mazurkiewicz Zofia Mazurkowska Marya Józefa Mażys Edmund Wiktor Mącarz Karolina Mącarz Merszek Szlama Mączarka Hendla Mączarka Małka Mączka Maryanna Mączyna Barbara Mączyńska Antonina Mączyńska Antonina Mączyńska Antonina Katarzyna Mączyńska Bronisława Mączyńska Florentyna Mączyńska Florentyna Tekla Mączyńska Józefa Mączyńska Józefa Mączyńska Katarzyna Mączyńska Konstancja Mączyńska Maryanna Mączyńska Maryanna Anna Mączyńska Olimpia Mączyńska Olimpia Karolina Teresa Mączyński Antoni Mączyński Antoni Maksymilian Mączyński Ignacy Mączyński Jan Mączyński Julian Mączyński Julian Ludwik Mączyński Mateusz Mączyński Stanisław Mączyński Stanisław Józef Mądrzykowski Ignacy Mąka Andrzej Mąka Andrzej Mąka Antoni Mąka Antonina Mąka Barbara Mąka Eleonora Mąka Feliks Mąka Ignacy Mąka Ignacy Mąka Jan Mąka Jan Mąka Jan Mąka Józef Mąka Karolina Mąka Katarzyna Mąka Ludwik Mąka Maksymilian Mąka Małgorzata Mąka Maryanna Mąka Maryanna Mąka Maryanna Mąka Maryanna Mąka Maryanna Mąka Michał Mąka Michał Mąka Piotr Mąka Szymon Mąka Szymon Mąka Tekla Mąka Tekla Mąka Teofila Mąkos Jan Mąkosa Antonina Mąkosa Antonina Mąkosa Leon Mąkosa Maryanna Mąkosa Maryanna Mąkosa Piotr Mąkosa Piotr Mąkosa Woyciech Mech Antoni Mech Antoni Mech Ewa Mech Ewa Mech Franciszka Mech Jan Mech Jan Mech Joachim Mech Marcin Mech Maryanna Mech Maryanna Mech Maryanna Mech Maryanna Mech Mateusz Mech Tomasz Mech Tomasz Mech Wawrzyniec Medejski Franciszek Medrzykowska Józefa Maryanna Medrzykowski Aleksander Medrzykowski Józef Mejcher Ewa Mejer Antonina Mejer Karol Mejer Karolina Mejsler Ludwika Olimpia Apolonia Melcher Cecylia Melchier Eleonora Melchior Cecylia Melchrzyńska Maryanna Melgran Manes Meliszowski Jan Daniel Meller Antoni Meller Józef Kalasanty Mendecka Justyna Mendel Aaron Mendel Maryanna Mendel Renata Mendlowa Roza Mendlowicz Erszek Mendlowiczowa Fajga Mendlowiczowa Necha Mendrzykowski Jan Mendykowska Mendykowska Aniela Mendykowska Emilia Mendykowska Joanna Mendykowska Józefa Mendykowska Marianna Mendykowska Maryanna Mendykowska Zofia Mendykowski Adolf Mendykowski Antoni Mendykowski Franciszek Karol Mendykowski Wincenty Menta Aleksander Roman Menta Anna Menta Apolonia Menta Apolonia Maryanna Menta Franciszka Maryanna Menta Roman Mentalatis Teofil Tomasz Mentracka Dlorentyna Merasek Dominik Merdzińska Teofila Merdzyńska Ludwika Merg Feliks Merg Paweł Merg Sebastyan Merska Maryanna Messerschmidt Maryanna Messershmid Krzysztof Messerszmid Gotlib Messerszmid Marcin Augustyn Messerszmid Michał Messerszmid Paweł Messerszmidt Gotlib Messerszmidt Rozyna Messerszmit Krystyna Messerszmit Maryanna Anna Meszek Kacper Meszkowec Grzegorz Meta Karolina Stefania Metracka Franciszka Metracki Adolf Metracki Adolf Metracki Francsizek Metracki Onufry Metz Franciszek Metz Franciszek Metz Grzegorz Metz Michał Metzler Stanisław Metzler Teofila Meybusiewicz Mendel Meycher Maryanna Meycher Tekla Męcińska Paulina Męczyński Gabryel Mędala Elżbieta Mędlowicz Herszek Mędlowicz Mosiek Abraham Mędlowicz Szlama Mędlowiczowna Dabsa Mędlowiczowna Ester Mędlowna Haja Mędlowna Ryfka Mędra Wincenty Leon Mędracka Florentyna Mędrych Katarzyna Mędryga Tomasz Mędrzecka Mędrzecki Ignacy Mędrzykowska Franciszka Mędrzykowska Maryanna Mędrzykowska Matylda Józefa Mędrzykowska Tekla Józefa Mędrzykowski Felicjan Mędrzykowski Jan Wincenty Mędrzykowski Józef Mędrzykowski Stanisław Mędrzykowski Wincenty Mędrzykowski Wincenty Antoni Mędykowska Anna Mędykowska Katarzyna Mędykowski Konstanty Rufin Męga Maryanna Męto Michalina Mętracka Franciszka Mętracka Joanna Mętracka Joanna Mętracka Julia Mętracka Maryanna Mętracki Adolf Mętracki Józef Mężakowski Józef Mężycka Konstancja Mężycka Małgorzata Mężycka Zofia Mężycki Antoni Mężycki Antoni Mężyk Agnieszka Mężyk Benedykt Mężyk Bregida Mężyk Ewa Mężyk Jan Mężyk Łukasz Mężyk Maryanna Mężyk Tomasz Mężyk Wiktoria Mężykowska Józefa Mężykowska Józefa Mężykowska Maryanna Mężykowska Maryanna Mężykowski Jan Miakowski Jan Józef Miałkowska Anna Miałkowska Antonina Miałkowska Antonina Miałkowska Barbara Miałkowska Barbara Miałkowska Barbara Miałkowska Elżbieta Miałkowska Elżbieta Miałkowska Franciszka Miałkowska Franciszka Józefa Miałkowska Józefa Miałkowska Józefa Miałkowska Lucyna Julia Miałkowska Małgorzata Miałkowska Tekla Miałkowska Urszula Miałkowski Antoni Miałkowski Antoni Miałkowski Jan Miałkowski Jan Miałkowski Jan Miałkowski Józef Tomasz Miałkowski Kazimierz Miałkowski Kazimierz Miałkowski Leon Antoni Miałkowski Maciej Józef Miałkowski Michał Miałkowski Michał Miałkowski Szymon Miałkowski walenty Miałkowski walenty Miałkowski walenty Mianowski Jan Miarkowski Stanisław Miarkowski Wawrzyniec Miasiewicz Antonina Miaskowski Józef Albin Miaskowski Seweryn Miastek Antonina Miazkowska Jadwiga Miąkowski Benedykt Miąszczyk Stanisław Miązek Tomasz Miążek Józef Micenmacher Herszek Michalak Agnieszka Michalak Antonina Michalak Antonina Michalak Apolonia Michalak Błażej Michalak Błażej Michalak Franciszek Michalak Helena Michalak Helena Michalak Kacper Michalak Kazimierz Michalak Łukasz Michalak Tekla Michalak Woyciech Michalczewska Antonina Michalczewska Barbara Michalczewska Eleonora Michalczewska Feliksa Michalczewska Franciszka Michalczewska Franciszka Michalczewska Helena Michalczewska Helena Michalczewska Jozefa Michalczewska Józefa Michalczewska Józefa Michalczewska Justyna Tekla Michalczewska Karolina Michalczewska Katarzyna Michalczewska Katarzyna Michalczewska Katarzyna Michalczewska Katarzyna Michalczewska Maryanna Michalczewska Maryanna Michalczewska Maryanna Michalczewska Maryanna Michalczewska Maryanna Michalczewska Maryanna Michalczewska Maryanna Michalczewska Michalina Michalczewska Tekla Michalczewska Tekla Michalczewska Teofila Michalczewska Weronika Michalczewska Wiktoria Michalczewski Michalczewski Aleksander Michalczewski Aleksander Michalczewski Aleksander Teofil Michalczewski Andrzej Michalczewski Filip Michalczewski Franciszek Michalczewski Franciszek Michalczewski Julian Michalczewski Julian Leonard Michalczewski Konstanty Michalczewski Konstanty Michalczewski Łukasz Michalczewski Łukasz Michalczewski Marcelli Michalczewski Michał Michalczewski Michał Michalczewski Mikołaj Michalczewski Piotr Michalczewski Piotr Michalczewski Stanisław Michalczewski Tomasz Michalczewski Tomasz Michalczewski Walenty Michalczewski Wincenty Michalczowska Tekla Michalczrewska Weronika Michalczyk Mateusz Michalec Tomasz Michalec Zofia Michalewicz Izydor Michalewski Feliks Michalewski Filip Michalkowski Ludwik Michalok Franciszka Michalska Michalska Michalska Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Agnieszka Michalska Angela Michalska Aniela Michalska Aniela Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Michalska Anna Maryanna Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Antonina Michalska Apolonia Michalska Apolonia Michalska Apolonia Michalska Apolonia Michalska Barbara Michalska Barbara Michalska Elżbieta Michalska Elżbieta Michalska Elżbieta Michalska Emilia Michalska Emilia Michalska Emilia Michalska Emilia Michalska Emilia Michalska Ewa Michalska Ewa Michalska Ewa Michalska Feliksa Michalska Florentyna Michalska Florentyna Aniela Michalska Florentyna Maryanna Michalska Franciska Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Franciszka Michalska Francsizka Michalska Jadwiga Michalska Jadwiga Michalska Jadwiga Michalska Jadwiga Michalska Joanna Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa Michalska Józefa Karolina Michalska Julia Michalska Julia Antonina Michalska Julia Zofia Maryanna Michalska Julianna Michalska Julianna Michalska Julianna Michalska Justyna Michalska Justyna Michalska Justyna Michalska Karolina Michalska Karolina Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Michalska Katarzyna Johanna Michalska Katarzyna Karolina Michalska Krystyna Michalska Kunegunda Michalska Kunegunda Michalska Kunegunda Michalska Kunegunda Michalska Ludwika Michalska Ludwika Michalska Ludwika Michalska Ludwika Michalska Łucja Michalska Magdalena Michalska Magdalena Michalska Magdalena Michalska Magdalena Michalska Magdalena Michalska Małgorzata Michalska Marcella Michalska Marcyanna Michalska Marcyanna Michalska Marcyanna Michalska Marcyanna Michalska Marcyanna Michalska Marcyanna Michalska Marcyanna Józefa Michalska Marianna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Michalska Maryanna Antonina Michalska Maryanna Elżbieta Michalska Maryanna Emilia Michalska Maryanna Magdalena Michalska Maryanna Małgorzata Michalska Mayanna Michalska Paulina Michalska Paulina Karolina Michalska Petronella Michalska Petronella Małgorzata Michalska Rozalia Michalska Rozalia Michalska Rozalia Michalska Rozalia Michalska Scholastyka Michalska Stefania Michalska Tekla Michalska Tekla Michalska Tekla Michalska Tekla Michalska Tekla Michalska Tekla Emilia Michalska Urszula Michalska Wiktoria Michalska Wiktoria Michalska Wiktoria Barbara Michalska Zofia Michalska Zofia Michalska Zofia Michalska Zofia Michalska Zofia Michalska Zofia Michalska Zofia Michalska Zuzanna Michalski Michalski Michalski Michalski Michalski Adam Michalski Adam Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Andrzej Michalski Antoni Michalski Antoni Michalski Antoni Michalski Antoni Michalski Antoni Michalski Antoni Michalski Antoni Michalski Antoni Rafał Michalski Bartłomiej Michalski Benedykt Michalski Bonifacy Michalski Bonifacy Michalski Daniel Jan Kanty Michalski Feliks Wincenty Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Michalski Franciszek Ksawery Michalski Franciszek Michał Michalski Franciszek Wincenty Michalski Grzegorz Michalski Ignacy Michalski Jacek Roman Michalski Jakub Michalski Jakub Michalski Jakub Michalski Jakub Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Michalski Jan Feliks Michalski Jan Paweł Michalski Jędrzej Michalski Jędrzej Michalski Jędrzej Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Michalski Józef Antoni Michalski Józef Jan Michalski Józef Kalasanty Michalski Józef Kalasanty Michalski Julian Szymon Michalski Julian Szymon Michalski Kacper Michalski Kacper Michalski Kacper Michalski Kacper Michalski Kajetan Wawrzyniec Michalski Karol Michalski Karol Michalski Karol Michalski Kasper Michalski Kasper Michalski Kazimierz Michalski Kazimierz Michalski Kazimierz Michalski Leopold Michalski Leopold Michalski leopold Marcin Michalski Ludwik Michalski Ludwik Michalski Ludwik Michalski Ludwik Michalski Ludwik Michalski Ładysław Michalski Łukasz Michalski Łukasz Michalski Łukasz Michalski Łukasz Michalski Łukasz Jan Kanty Michalski Łukasz Szymon Michalski Maciej Michalski Maciej Michalski Maciej Michalski Maciej Michał Michalski Marcelii Michalski Marcin Michalski Marcin Michalski Marcin Michalski Mateusz Michalski Mateusz Michalski Michał Michalski Michał Michalski Michał Michalski Michał Michalski Michał Michalski Michał Michalski Michał Michalski Michał Franciszek Michalski Mikołaj Michalski Mikołaj Michalski Mikołaj Michalski Mikołaj Michalski Mikołaj Aleksander Michalski Paweł Michalski Paweł Michalski Paweł Michalski Piotr Michalski Piotr Michalski Piotr Michalski Piotr Michalski Piotr Michalski Piotr Michalski Piotr Michalski Piotr Michalski Piotr Jan Michalski Piotr Paweł Michalski Romuald Michalski Stanisław Michalski Stanisław Michalski Stanisław Michalski Stanisław Michalski Stanisław Michalski Stanisław Ludwik Jan Michalski Szczepan Jan Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Michalski Szymon Karol Michalski Teofil Michalski Teofil Michalski Teofil Wiktor Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Michalski Tomasz Jan Michalski Tomasz Szczepan Michalski Walenty Michalski Walenty Michalski Walenty Michalski Walenty Michalski Walenty Michalski Wawrzyniec Michalski Wawrzyniec Michalski Wawrzyniec Michalski Wincenty Michalski Wincenty Michalski Wincenty Michalski Wincenty Michalski Władysław Leonard Michalski Władysław Prosper Michalski Wojciech Michalski Wojciech Michalski Wojciech Michalski Wojciech Michalski Woyciech Michalski Woyciech Michalski Woyciech Michalski Woyciech Michaluk Franciszek Michałkiewicz Agnieszka Michałoski Hippolit Ksawery Michałowa Anastazja Michałowa Maryanna Michałowska Michałowska Balbina Michałowska Irena Karolina Michałowska Józefa Michałowska Józefa Konstancja Michałowska Julianna Michałowska Justyna Michałowska Katarzyna Michałowska Katarzyna Tekla Michałowska Ludwika Michałowska Ludwika Justyna Michałowska Marcella Franciszka Michałowska Marcellina Franciszka Michałowska Maryanna Michałowska Maryanna Julianna Michałowska Tekla Franciszka Michałowska Urszula Anna Michałowski Antoni Józef Michałowski Bartłomiej Michałowski Benedykt Leopold Michałowski Dominik Michałowski Franciszek Michałowski Henryk Jan Michałowski Hippolit Michałowski Hippoliy Ksawery Michałowski Jan Michałowski Jan Piotr Michałowski Józef Kalasanty Antoni Michałowski Kazimierz Michałowski Paweł Antoni Michałowski Stanisław Michałowski Wincenty Michałowski Wojciech Michałowski Woyciech Michałów Józef Michel Antoni Romuald Michelowicz Jakub Jezek Michelsan Zofia Michelson Leon Michelson Michał Michelson Zofia Michelzon Michał Michleńska Antonina Teressa Izabella Michlińska Konstancja Michliński Jan Michlon Aniela Michnicka Antonina Michniewska Franciszka Michoń Franciszek Michowski Marcin Michówna Maryanna Michrowski Ignacy Michta Franciszek Michta Grzegorz Micikowski Tomasz Micior Maryanna Micke Kazimierz Mickiewicz Błażej Mickiewicz Józef Miczkiewicz Franciszka Midas Mikołaj Midziałkowski Józef Miecińska Maryanna Mieczanowski Stanisław Mieczkowska Aniela Mieczkowska Aniela Prekseda Antonina Mieczkowska Bronisława Mieczkowska Justyna Mieczkowska Justyna Mieczkowska Kazimiera Mieczkowska Maryanna Mieczkowska Teofila Mieczkowski Bonifacy Mieczkowski Bonifacy Mieczkowski Feliks Mieczkowski Jan Nepomucen Feliks Mieczkowski Kazimierz Mieczkowski Kazimierz Mieczkowski Teofil Mieczkowski Teofil Stanisław Mieczkowski Tomasz Szczepan Miedziak Kazimierz Miedzińska Matylda Miedzińska Matylda Miedzińska Melania Miedzińska Zuzanna Miedzińska Zuzanna Miedziński Franciszek Miedziński Franciszek Mielczarska Brygida Mielczarski Dominik Mielgomos Walenty Mielkowska Anna Mielska Józefa Mielska Józefa Miełkowska Józefa Miełkowski Antoni Miełkowski Daniel Miełkowski Ignacy Miełkowski Marcin Mientkowski Antoni Mieńkowski Mateusz Mierkowska Katarzyna Miernecka Anna Miernecka Karolina Miernecka Maryanna Miernicka Aniela Anna Miernicka Antonina Anna Miernicka Joanna Agnieszka Miernicka Katarzyna Miernicka Ludwika Miernicka Ludwika Miernicka Magdalena Miernicka Magdalena Maryanna Miernicka Marcyanna Miernicka Marcyanna Miernicka Maryanna Miernicki Edward Teodor Miernicki Ignacy Miernicki Józef Miernicki Józef Miernicki Józef Miernicki Ludwik Miernicki Michał Ignacy Mierniczkowski Jan Miernik Franciszek Miernik Maryanna Miernik Michał Miernik Michał Miernik Scholastyka Miernik Stanisław Miernik Teresa Miernik Walenty Miernikiewicz Walenty Miernikowska Ludwika Miernikowska Ludwika Miernikowska Scholastyka Miernikowski Jan Miernikwoska Maryanna Miernowska Aniela Miernowska Karolina Miernowska Karolina Emilia Miernowska Wanda Teofila Miernowski Konstanty Kazimierz Wiktor Miernowski Michał Aleksander Emilian Miernowski Ryszard Antoni Miernowski Stanisław Maksymilian Miernowski Władysław Mieroński Antoni Mierzanowska Mierzanowska Antonina Mierzanowska Franciszka antonina Mierzanowska Karolina Mierzanowska Kazimiera Mierzanowska Kazimiera Józefa Jadwiga Mierzanowska Michalina Katarzyna Mierzanowski Bronisław Józef Mierzanowski Gustaw Wincenty Mierzanowski Karol Mierzanowski Stanisław Mierzanowski Władysław Józef Mierzciewski Hipolit Mierzeiewski Hippolit Mierzejewska Apolonia Mierzejewska Bronisława Agata Dorota Mierzejewska Franciszka Melania Balbina Mierzejewska Franciszka Melania Balbina Mierzejewska Józefa Mierzejewska Józefa Mierzejewska Klementyna Leopolda Cecylia Mierzejewska Leokadia Mierzejewska Ludwika Mierzejewska Zofia Helena Mierzejewski Adolf Mierzejewski Antoni Mierzejewski Antoni Mierzejewski Antoni Mierzejewski Augustyn Raymund Mierzejewski Augustyn Raymund Mierzejewski Kazimierz Fryderyk Wiktor Mierzejewski Roman Jan Mierzejewski Wiktor Mierzejewski Wiktor Mierzejewski Witold Piotr Mierzkowska Tekla Mierzwa Benedykt Mierzwiński Bonawentura Mierzyńska Aleksandra Mierzyńska Aleksandra Michalina Mierzyńska Maryanna Tekla Mierzyński Jan Kanty Karol Mierzyński Marcelli Eugeniusz Mierzyński Paweł Mierzyński Soter Zygmunt Stanisław Mierzyński Szczepan Jan Mierzyński Władysław Saturnin Andrzej Mieszczak Józef Mieszkowska Eleonora Mieszkowska Łucja Mieszkowski Wilhelm Mietelska Agnieszka 3 Mietkiewicz Karol Mietkowska Józefa Mietkowska Maryanna Mietkowski Stanisław Woyciech Miewiadomski Mateusz Miez Joanna Mieżejewski Felicjan Bogumił Onufry Międziak Marcyanna Mięskoski Feliks Jan Miętkowska Bronisława Miętkowska Elżbieta Teofila Miętkowska Filipina Miętkowska Franciszka Miętkowska Joanna Miętkowska Józefa Miętkowska Maryanna Miętkowska Maryanna Tekla Miętkowska Waleria Miętkowska Waleria Barbara Miętkowski Andrzej Miętkowski Antoni Miętkowski Feliks Miętkowski Jan Marcelli Miętkowski Stanisław Miętkowski Stanisław Miętkowski Szczepan Józef Miętkowski Wacław Michał Miętkowski Władysław Miętkowski Władysław Migdalski Wiktor Migurska Eufrozyna Migurska Julianna Apolonia Migurska Karolina Migurska Karolina Migurska Katarzyna Migurska Marya Migurska Paulina Migurski Bonawentura Migurski Michał Migurski Walenty Mijas Wincenty Mijas Wojciech Mik Rozalia Mikałacińska Zofia Mikie Wilhelm Mikieński Ludwik Augustyn Mikita Szymon Mikitowicz Eleonora Miklaszewska Bronisława Miklaszewska Joanna Miklaszewski Kazimierz Miklaszewski Stanisław Miklaszewski Walenty Miklenska Antonina Miklenski Franciszek Woyciech Miklińska Józefa Mikliński Jan Mikliński Łukasz Mikliński Piotr Mikłaszewski Kazimierz Miko Jan Miko Jan Mikołajczyk Wincenty Mikołajew Antonina Mikołajewska Antonina Mikołajewska Katarzyna Mikołajewska Nepomucena Mikołajewska Zofia Mikołajewski Mikołajewski Antoni Mikołayczyk Mikołaj Mikołowska Magdalena Mikołowska Rozalia Mikołowska Salomea Mikołowski Ignacy Mikołowski Jan Franciszek Mikos Jakub Mikrzyńska Antonina Mikulas Jakub Mikulicz Salomea Mikulska Apolonia Mikulska Karolina Mikulska Klara Mikulska Michalina Mikulski Andrzej Mikulski Andrzej Mikulski Jan Mikulski Maciej Mikulski Michał Mikulski Piotr Paweł Mikulski Teofil Mikuła Maryanna Mikułowska Eufrozyna Julianna Mikułowska Józefa Mikułowska Julia Mikułowska Julia Mikułowska Konstancja Mikułowska Teofila Mikułowski Feliks Mikułowski Franciszek Mikusieńska Jadwiga Mikusińska Eleonora Mikusińska Eleonora Helena Mikusińska Józefa Mikusińska Julia Mikusińska Katarzyna Mikusiński Henryk Mikusiński Józef Mikusiński Józef Milan Antoni Milan Władysław Milanowska Magdalena Milanowska Tekla Milanowska Tekla Milanowska Tekla Anna Milanowski Antoni Milanowski Woyciech Joachim Milcchier Rafel Milcer Emilia Milchcer Izrael Milchiar Szmul Milczarsk Erazm Milczarska Bibianna Milczarska Franciszka Milczarska Franciszka Antonina Milczarska Helena Feliksa Milczarska Maryanna Milczarska Salomea Milczarska Waleria Milczarska Waleria Salomea Ludwika Milczarski Albin Milczarski Bronimir Onufry Milczarski Dominik Milczarski Erazm Maksymilian Milczarski Ezechiel Leon Milczarski Leon Milczarski Michał Milczarski Onufry Milczer Franciszek Milczuszek Maciej Milczyński Michał Milczyński Tomasz Milde Bolesław Szczepan Walerian Milde Franciszek Józef Maksymilian Milde Marya Magdalena Natalia Milde Władysław Szymon Milejko Jan Miler Emilia Miler Maryanka Mileska Helena Mileski Kazimierz Milewergier Ruchla Milewicz Maryanna Milewska Anna Milewska Antonina Stanisława Milewska Apolonia Milewska Elżbieta Milewska Franciszka Aniela Milewska Julia Antonina Milewska Wanda Tekla Milewski Antoni Jan Milewski Erazm Milewski Jakub Milewski Jan August Milewski Jan Stanisław Milewski Józef Milewski Józef Milewski Józef Milewski Kazimierz Milewski Kazimierz Józef Milewski Leon Milewski Ludwik Bernard Milewski Marcelli Milewski Marcjan Milewski Stanisław Marian Milfeld Karol Milicer Piotr Milichowski Józef Milida Maryanna Milińska Milkowski Antoni Milkowski Bartłomiej Milkowski Tomasz Miller Miller Adam Miller Aniela Miller Antoni Miller Barbara Miller Bogumił Miller Bogusław Miller Jan Miller Karolina Wilhelma Miller Karolina Wilhelmina Miller Katarzyna Miller Roman Miller Szymon Miller Tomasz Millerman Ida Millerman Mosiek Millerski Franciszek Millier Joanna Karolina Milstein Mosiek Milwelgier Reyzla Miłecka Julia Miłecki Jan Miłek Marianna Miłek Wincenty Miłek Zofia Miłkowska Agata Miłkowska Agnieszka Miłkowska Agnieszka Miłkowska Aniela Miłkowska Anna Miłkowska Antonina Miłkowska Antonina Miłkowska Antonina Miłkowska Antonina Miłkowska Barbara Miłkowska Barbara Miłkowska Elżbieta Miłkowska Franciszka Miłkowska Franciszka Miłkowska Jadwiga Miłkowska Józefa Miłkowska Józefa Miłkowska Józefa Miłkowska Józefa Miłkowska Katarzyna Miłkowska Katarzyna Miłkowska Katarzyna Karolina Miłkowska Kunegunda Miłkowska Ludwika Miłkowska Ludwika Miłkowska Małgorzata Miłkowska Maryanna Miłkowska Maryanna Miłkowska Maryanna Miłkowska Maryanna Miłkowska Maryanna Miłkowska Maryanna Miłkowska Maryanna Miłkowska Tekla Miłkowska Tekla Miłkowska Tekla Miłkowska Tekla Miłkowska Urszula Miłkowska Weronika Miłkowska Weronika Miłkowska Wiktoria Miłkowska Wiktoria Miłkowska Zofia Miłkowska Zofia Miłkowski Andrzej Miłkowski Andrzej Miłkowski Antoni Miłkowski Antoni Miłkowski Bartłomiej Miłkowski Edward Miłkowski Franciszek Miłkowski Franciszek Miłkowski Franiszek Miłkowski Grzegorz Miłkowski Ignacy Miłkowski Jak Kanty Franciszek Miłkowski Jakub Miłkowski Jan Miłkowski Jan Miłkowski Jan Miłkowski Jan Miłkowski Jan Miłkowski Jan Nepomucen Miłkowski Józef Miłkowski Józef Miłkowski Józef Miłkowski Józef Miłkowski Józef Miłkowski Józef Kalasanty Miłkowski Kazimierz Miłkowski Kazimierz Miłkowski Ludwik Miłkowski Ludwik Miłkowski Ludwik Miłkowski Łukasz Miłkowski Maciej Miłkowski Marcin Miłkowski Marcin Miłkowski Marcina Miłkowski Michał Miłkowski Michał Miłkowski Michał Miłkowski Michał Miłkowski Piotr Miłkowski Stanisław Miłkowski Stanisław Miłkowski Tomasz Miłkowski Tomasz Miłkowski tymoteusz Wincenty Miłkowski Walenty Miłkowski Walenty Miłkowski Walenty Miłkowski Wawrzyniec Miłkowski Wayciech Miłkowski Wojciech Miłosz Zofia Miłowłok Piotr Minarski Łukasz Mindowicz Mindowicz Franciszek Mindowicz Franciszek Ksawery Mindowicz Jan Mingoc Józef Miniat Józef Miniewski Michał Minio Franciszek Minkiewciz Julian Jakub Minkiewicz Adolf Minkiewicz Adolf Stanisław Minkiewicz Balbina Minkiewicz Balbina Leonora Minkiewicz Feliks Minkiewicz Feliks Jan Minkiewicz Franciszek Minkiewicz Franciszka Ludwika Minkiewicz Jan Minkiewicz Ludwik Minkiewicz Ludwik Minkiewicz Ludwik Wawrzyniec Minkiewicz Małgorzata Minkiewicz Maryanna Minkiewicz Maryanna Antonina Minkiewicz Szymon Minkiewicz Szymon Mińkiewicz Franciszka Mińkiewicz Ludwik Wincenty Józef Mińkowski Idzi Miodek Maryanna Miodowski Jan Mioduszewska Karolina Miołkowska Barbara Miołkowska Małgorzata Miołkowska Maryanna Miracka Józefa Miraczewska Małgorzata Mirakowska Łucja Mirakowski Aleksander Mirecka Anastazja Mirecka Anna Mirecka Eufemia Maryanna Bronisława Mirecka Franciszka Mirecka Justyna Mirecka Justyna Mirecka Maryanna Mirecka Maryanna Mirecka Teodora Mirecka Waleria Antonina Mirecka Wiktoria Mirecki Aleksander Erazm Mirecki Franciszek Michał Mirecki Jan Mirecki Józef Mirecki Józef Mirecki Karol Mirecki Wojciech Mirecki Woyciech Mirewicz Adam Mirewicz Antonina Mirewicz Antonina Wanda Walentyna Mirewicz Ignacia Adamina Mirewicz Jan Władysław Mirewicz Józefa Mirewicz Maryanna Balbina Emilia Mirewicz Stanisław Mirewicz Stanisława Filomena Mirewicz Władysław Mirgraum Ludwik Mirkowska Ewa Mirkowska Katarzyna Mirkowska Maryanna Julianna Mirkowski Aleksander Mirkowski Franciszek Mirkowski Franciszek Wiktor Mirkowski Jan Mirkowski Jan Józef Mirkowski Ludwik Mirkowski Ludwik Mirkowski Roman Mirkowski Stanisław Mirkowski Stanisław Mirkowski Tomasz Mirkowski Tomasz Teofil Mirkowski Wincenty Mirkowski Wincenty Łukasz Mirkowski Władysław Mironowicz Antonina Miroski Jędrzej Aleksander Karol Mirosławski Franciszek Mirosławski Hippolit Ludwik Mirosz Szczepan Mirot Maciej Mirota Maryanna Mirowska Anna Mirowska Helena Mirowska Katarzyna Mirowska Małgorzata Mirowski Franciszek Mirowski Jan Mirowski Jan Mirowski Julian Walenty Mirowski Paweł Mirsławska Katarzyna Stanisława Mirzejewski Witold Piotr Misciewicz Katarzyna Misiak Marianna Misiakowski Jan Misiał Franciszek Jan Misiewicz Andrzej Misiewicz Antonina Misiewicz Dominik Misiewicz Franciszka Misiewicz Jadwiga Misiewicz Jan Misiewicz Jan Misiewicz Jan Misiewicz JóZef Misiewicz JóZef Misiewicz JóZef Misiewicz Katarzyna Misiewicz Katarzyna Misiewicz Katarzyna Misiewicz Katarzyna Misiewicz Maryanna Misiewicz Maryanna Misiewicz Michał Misiewicz Michał Misiewicz Piotr Misiewicz Piotr Misiewicz Piotr Misiewicz Tekla Misiewicz Tekla Misiewicz Tomasz Misiewicz Tomasz Misiewicz Tomasz Misiewicz Walenty Misiewicz Wawrzyniec Misiewicz Wawrzyniec Misiewicz Władysław Stanisław Józef Misinkiewicz Maryanna Misińska Jadwiga Misiuńczuk Katarzyna Misiurska Elżbieta Misiurska Zofia Misiurski Stanisław Miskiewicz Helena Miskiewicz Maryanna Miskowicz Agnieszka Mista Stanisław Mistakiewicz Emil Dezyderuisz Julian Mistakiewicz Emilia Mistakiewicz Franciszek Mistakiewicz Julia Mistakiewicz Julia Mistakiewicz Julia Maryanna Mistakiewicz Zofia Klementyna Mistal Agata Mistal Anna Mistal Józef Mistal Maryanna Mistalska Emilia Anna Mistalska Józefa Mistalska Lucyna Karolina Mistalska Maryanna Mistalski Bolesław Mistalski Bolesław Mistrzyk Anna Miszczak Jan Miszczak Marcin Miszczak Maryanna Miszczak Paweł Miszczenko Zofia Miszczeńska Maryanna Miszczyk Józef Miszczyk Ludwik Miszczyk Maryanna Miszczyńska Kunegunda Miszczyński Andrzej Miszkiewicz Balbina Miszkiewicz Maryanna Miszler Jakub Misztal Adam Misztal Grzegorz Misztal Jan Misztal Jan Misztal Józef Misztal Kazimierz Misztal Stanisław Misztal Stanisław Miszuta Szymon Miścieńska Ludwika Miścieński Andrzej Miściewicz Katarzyna Miścińska Józefa Miścińska Katarzyna Miścińska Marianna Miścińska Maryanna Miścińska Maryanna Miściński Andrzej Miściński Ludwik Miśkieiwcz Ludwik Woyciech Miśkiewicz Andrzej Miśkiewicz Antonina Agnieszka Miśkiewicz Eleonora Miśkiewicz Eleonora Józefa Miśkiewicz Jakub Miśkiewicz Jan Miśkiewicz Jan Miśkiewicz Józef Miśkiewicz Julianna Miśkiewicz Magdalena Miśkiewicz Magdalena Miśkiewicz Maryanna Miśkiewicz Michalina Franciszka Miśkiewicz Michał Miśkiewicz Tomasz Miśkiewicz Tomasz Miśkiewicz Wincenty Miśkowicz Maryanna Miśta Grzegorz Miśta Ignacy Miśta Stanisław Miśta Szymon Miśta Zofia Miśta Zofia Miśtakiewicz Emil Miśtakiewicz Marya Anastazja Miśtal Antonina Magdalena Miśtal Franciszka Miśtal Kazimierz Miśtal Stanisław Miśtal Stanisław Miśtalski Józef Mitag Stanisław Mitak Barbara Mitak Giertruda Mitak Karol Mitak Łucja Mitak Piotr Mitak Piotr Mitalen Feliks Mitalska Katarzyna Mitalski Paweł Miterski Antoni Miterski Józef Miterski Ludwik Mitmann Elżbieta Mitrkowska Mitrowicz Łukasz Mitrowska Joanna Domicella Mitrowski Tomasz Mittak Wawrzyniec Mittler Andrzej Mitulski Ignacy Mitur Katarzyna Miturska Emilia Miturski Miturski Augustyn Miturski Jan Stanisław Miturski Piotr Miturski Stanisław Miturski Władysław Miturski Władysław Miucha Zofia Miusiał Michał Miwdzina Maryanna Mizera Mizera Mizera Agnieszka Mizera Agnieszka Mizera Ambroży Mizera Ambroży Mizera Anastazja Mizera Andrzej Mizera Andrzej Mizera Andrzej Mizera Andrzej Mizera Andrzej Mizera Andrzej Mizera Aniela Mizera Aniela Mizera Aniela Maryanna Mizera Anna Mizera Anna Mizera Anna Mizera Anna Mizera Anna Mizera Antoni Mizera Antoni Mizera Antoni Mizera Antoni Mizera Antoni Mizera Antoni Mizera Antoni Mizera Antonina Mizera Antonina Mizera Antonina Marcyanna Mizera Apollonia Mizera Apolonia Mizera Bonawentura Mizera Bonawentura Mizera Brygida Mizera Elżbieta Mizera Ewa Mizera Ewa Mizera Ewa Mizera Ewa Mizera Franciszek Mizera Franciszek Mizera Franciszek Mizera Franciszek Mizera Franciszek Mizera Franciszka Mizera Franciszka Mizera Franciszka Mizera Franciszka Mizera Franciszka Mizera Franciszka Mizera Ignacy Mizera Ignacy Mizera Ignacy Mizera Ignacy Mizera Ignacy Mizera Jadwiga Mizera Jadwiga Mizera Jakub Mizera Jakub Mizera Jakub Mizera Jakub Mizera Jakub Mizera Jakub Ignacy Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Mizera Jan Kanty Mizera Jan Kanty Mizera Jan Kanty Mizera Jan Maciej Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józef Mizera Józefa Mizera Józefa Mizera Józefa Mizera Józefa Mizera Józefa Mizera Kacper Mizera Kacper Mizera Kajetan Mizera Karol Mizera Karol Mizera Kasper Mizera Katarzyna Mizera Katarzyna Mizera Katarzyna Mizera Katarzyna Mizera Katarzyna Mizera Katarzyna Mizera Kazimierz Mizera Krzysztof Mizera Magdalena Mizera Małgorzata Mizera Małgorzata Mizera Małgorzata Mizera Małgorzata Mizera Marcianna Mizera Marcin Mizera Marcin Mizera Marcyanna Mizera Marcyanna Mizera Marcyanna Mizera Marcyanna Mizera Marcyanna Mizera Marcyanna Mizera Marcyanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Mizera Maryanna Jadwiga Mizera Michał Mizera Michał Mizera Michał Mizera Mikołaj Mizera Mikołaj Mizera Paweł Mizera Paweł Mizera Paweł Mizera Paweł Mizera Piotr Mizera Piotr Mizera Piotr Mizera Piotr Mizera Piotr Mizera Piotr Mizera Piotr Paweł Mizera Piotr Paweł Mizera Ragina Mizera Roch Mizera Rozalia Mizera Stanisław Mizera Stanisław Mizera Stanisław Mizera Stanisław Mizera Stanisław Mizera Szczepan Mizera Szczepan Mizera Szczepan Mizera Szymon Mizera Szymon Mizera Szymon Mizera Szymon Mizera Tekla Mizera Toamsz Mizera Tomasz Mizera Tomasz Mizera Tomasz Mizera Tomasz Mizera Tomasz Mizera Tomasz Mizera Urszula Mizera Urszula Mizera Walenty Mizera Walenty Mizera Wawrzyniec Mizera Weronika Mizera Weronika Mizera Wiktoria Ludwina Mizera Wiktoria Ludwina Mizera Wincenty Mizera Wincenty Mizera Wincenty Mizera Wincenty Mizera Wit Mizera Władysław Mizera Wojciech Mizera Wojciech Mizera Wojciech Mizera Wojciech Mizera Woyciech Mizera Woyciech Mizera Woyciech Mizera Woyciech Mizera Woyciech Mizera Zofia Mizera Zofia Mizerska Aniela Mizerska Anna Aniela Mizerska Anna Eleonora Mizerska Apolonia Mizerska Apolonia Scholastyka Mizerska Barbara Mizerska Eleonora Mizerska Elżbieta Mizerska Ewa Mizerska Franciszka Mizerska Franciszka Mizerska Franciszka Mizerska Franciszka Mizerska Franciszka Mizerska Helena Mizerska Jadwiga Mizerska Józefa Mizerska Józefa Mizerska Katarzyna Mizerska Katarzyna Mizerska Katarzyna Mizerska Katarzyna Mizerska Katarzyna Mizerska Katarzyna Mizerska Łucja Mizerska Magdalena Mizerska Małgorzata Mizerska Marcyanna Mizerska Maryana Józefa Mizerska Maryanna Mizerska Maryanna Mizerska Maryanna Mizerska Maryanna Mizerska Maryanna Mizerska Maryanna Mizerska Maryanna Tekla Mizerska Salomea Mizerska Tekla Mizerska Weronika Mizerska Wiktoria Mizerska Zofia Mizerski Mizerski Mizerski Andrzej Mizerski Andrzej Mizerski Andrzej Józef Mizerski Antoni Mizerski Ignacy Mizerski Ignacy Mizerski Ignacy Mizerski Jakub Mizerski Jakub Mizerski Jakub Mizerski Jakub Piotr Mizerski Jan Mizerski Jan Mizerski Jan Nepomucen Mizerski Józef Mizerski Józef Mizerski Kajetan Mizerski Kajetan Wiktor Mizerski Kazimierz Mizerski Kazimierz Mizerski Marcin Mizerski Michał Mizerski Michał Mizerski Mikołaj Mizerski Piotr Mizerski Szymon Mizerski Walenty Mizerski Walenty Mizerski Woyciech Mizerski Woyciech Mizerzonka Maryanna Mizewicz Maryanna Balbina Miziewicz Amelia Miziewicz Antonina Miziewicz Jan Miziewicz Jan Miziewicz Jan Nepomucen Alojzy Miziewicz Stanisław Ludwik Roman Mizinica Wincenty Mizińska Maryanna Mizioł Katarzyna Miziołek Jan Miziołek Julianna Mizkowa Krystyna Mlastek Eleonora Mlastek Emilia Mlastek Henryk Walenty Mlastek Ignacy Franciszek Mlastek Jan Mlastek Jan Antoni Mlastek Józef Mlastek Julian Mlastek Julianna Mlastek Michalina Mlastek Teodor Mlastek Teodor Józef Mlastek Tomasz Kazimierz Mlastek Wojciech Mlastek Wojciech Mleczkowska Katarzyna Mleczkowska Kunegunda Mleczkowska Marcyanna Mleczkowska Marjanna Mleczkowski Andrzej Mleczkowski Bernard Mleczkowski Jakub Mleczkowski Paweł Mlestek Józef Piotr Mliczkowska Katarzyna Młach Józef Młędzikowska Maryanna Młochoska Katarzyna Młodarszczonka Franciszka Młodawski JóZef Młodecka Józefa Antonina Młodecka Józefa Paulina Konstancja Młodecka Józefa Tekla Młodecka Julianna Młodecka Julianna Teofila Młodecka Katarzyna Młodecka Konstancja Młodecka Marya Kazimiera Młodecki Franciszek Młodecki Jan Młodzianowska Agnieszka Młodziński Jan Młodzki Paweł Młokowska Anna Młokowski Franciszek Młokowski Konstanty Młokowski Stanisław Młynarczyk Józef Młynarczyk Kazimierz Młynarczyk Łukasz Młynarczyk Zofia Młynarska Małgorzata Młynarski Wacław Aleksander Młynek Mniak Michał Aleksander Mnichniewicz Wiktoria Mocarski Józef Mocarski Józef Kazimierz Mochalska Antonina Magdalena Mochalska Teofila Mochalski Józef Mochałowski Paweł Mochaupt Henryk Edward Mochocki Józef Mocisz Krzysztof Mocna Franciszka Józefa Mocna Józefa Mocna Magdalena Moczarska Aniela Moczkowski Maciej Moczydłowski Józef Modelewski Łukasz Modliński Wojciech Modliński Woyciech Modrzejewska Franciszka Modrzejewski antoni Modrzejowska Antonina Modrzejowski Kajetan Modrzelewski Ludwik Karol Modrzykowska Maryanna Modzelewska Aleksandra Saturnina Modzelewska Anastazja Modzelewska Anastazja Ludwina Modzelewska Aniela Modzelewska Ewa Modzelewska Ewa Tekla Urszula Modzelewska Franciszka Modzelewska Helena Amalia Modzelewska Henryka Bronisława Agnieszka Modzelewska Józefa Lucyna Modzelewska Karolina Modzelewska Leopolda Modzelewska Maryanna Modzelewska Maryanna Modzelewska Maryanna Modzelewska Maryanna Modzelewska Orszula Modzelewska Teodozja Modzelewska Ursula Petronella Modzelewska Urszula Modzelewski Aleksander Karol Modzelewski Aleksander Sylwester Modzelewski Alfons Paweł Modzelewski Antoni Modzelewski Edmund Modzelewski Franciszek Julian Modzelewski Henryk Franciszek Adam Modzelewski Henryk Franciszek Adam Modzelewski Ignacy Modzelewski Ignacy Antoni Modzelewski Ignacy Józef Modzelewski Jan Modzelewski Jan Modzelewski Karol Aleksander Modzelewski Leon Juliusz Jan Modzelewski Leon Juliusz Jan Modzelewski Łukasz Modzelewski Michał Modzelewski Seweryn Feliks Modzelewski Stanisław Modzelewski Stanisław Leon Kazimierz Modzelowska Antonina Katarzyna Zofia Mogielnicka Maryanna Mogiła Sylwester Mogolan Piotr Mokas Leon Mokosa Franciszek Mokosa Józefa Mokosa Józefa Mokosa Julianna Mokosa Katarzyna Mokosa Maryanna Mokosa Maryanna Mokosa Maryanna Mokosa Scholastyka Mokosa Stanisław Mokosa Wojciech Mokosa Wojciech Mokosa Woyciech Mokosek Konstantyn Mikołaj Mokoza Stanisław Mokra Józefa Mokrzycka Józefa Mokrzycka Magdalena Molanowski Szuftryan Molenda Agata Molenda Agnieszka Molenda Andrzej Molenda Andrzej Molenda Aniela Molenda Anna Molenda Antoni Molenda Antonina Molenda Antonina Molenda Franciszek Molenda Franciszka Molenda Franciszka Molenda Franciszka Maryanna Molenda Jakub Molenda Jakub Molenda Jakub Molenda Jan Molenda Jędrzej Molenda Józef Molenda Józef Molenda Józef Norbert Molenda Józefa Molenda Julianna Molenda Katarzyna Molenda Katarzyna Molenda Magda;ena Molenda Maryanna Molenda Maryanna Molenda Maryanna Molenda Maryanna Molenda Michał Molenda Piotr Molenda Szczepan Jan Molenda Szymon Molenda Szymon Molenda Tekla Molenda Walenty Molenda Wiktoria Molenda Wojciech Molenda Woyciech Molenda Zofia Molenda Zofia Molendowski Adam Molendówna Agata Molendzina Agnieszka Molenzdorf Tekla Molęda Molęda Molęda Anastazja Molęda Andrzej Molęda Andrzej Molęda Andrzej Molęda Andrzej Molęda Aniela Molęda Anna Molęda Anna Molęda Antoni Molęda Antoni Molęda Antoni Molęda Antoni Molęda Antonina Molęda Antonina Molęda Bartłomiej Molęda Feliks Molęda Franciszek Molęda Franciszek Molęda Franciszka Molęda Franciszka Molęda Franciszka Molęda Franciszka Molęda Franciszka Molęda Jadwiga Molęda Jakub Molęda Jakub Molęda Jan Molęda Jan Molęda Jan Molęda Jan Molęda Jan Molęda Jan Molęda Jan Molęda Jędrzej Molęda Józef Molęda Józef Molęda Józef Molęda Józef Molęda Józefa Molęda Józefa Molęda Józefa Molęda Józefa Molęda Julianna Molęda Julianna Molęda Justyna Molęda Katarzyna Molęda Katarzyna Molęda Katarzyna Molęda Katarzyna Molęda Katarzyna Molęda Katarzyna Molęda Konstancja Molęda Łukasz Molęda Łukasz Molęda Maciej Molęda Magdalena Molęda Magdalena Molęda Maryanna Molęda Maryanna Molęda Maryanna Molęda Maryanna Molęda Maryanna Molęda Maryanna Molęda Maryanna Molęda Michał Molęda Mikołaj Molęda Mikołaj Molęda Mikołaj Molęda Piotr Molęda Piotr Molęda Piotr Molęda Piotr Jan Molęda Stanisław Molęda Szymon Molęda Szymon Molęda Szymon Molęda Tekla Molęda Teofila Molęda Tomasz Molęda Weronika Molęda Wiktoria Molęda Wincenty Molęda Wojciech Molęda Wojciech Molęda Zofia Molęda Zuzanna Klara Molędowski Józef Molga Antoni Molga Apolonia Molga Bartłomiej Stanisław Molga Feliks Molga Franciszek Molga Franciszka Molga Franciszka Molga Franciszka Molga Franciszka Molga Jadwiga Molga Jan Molga Józefa Molga Karolina Molga Karolina Molga Ludwika Molga Maryanna Molga Maryanna Molga Maryanna Molga Mateusz Molga Petronella Molga Piotr Molga Piotr Molga Piotr Paweł Molga Stanisław Molga Szymon Molga Szymon Molga Weronika Molgiewicz Franciszek Molicka Franciszka Moliga Jakub Molin Woyciech Moll Herman Moll Michał Mołdysz Mołdysz Mołdysz Jan Mołek Michał Mołkowski Grzegorz Mołkowski Kazimierz Moncarz Abraham Mondzoń Andrzej Moniak Moniak Teofil Monikowski Augustyn Monikowski Edward Juliusz Monikowski Hneryk Lucjan Monikowski Jan Monikowski Jan Józef Moniuszko Rafał Moraczyńska Maryanna Moraczyński Andrzej Moraczyński Franciszek Moraczyński Jan Moramedz Maryanna Balbina Morawa Maryanna Morawczyńska Maryanna Morawczyńska Tekla Morawczyński Jan Morawczyński Tomasz Jan Morawczyński Walenty Morawec Cecylia Morawetz Salomea Morawetz Wacław Morawetz Wacław Morawiec Amelia Morawiec Jan Nepomucen Morawiec Julia Morawiec Julian Morawiec Wacław Morawiecki Morawiecki Piotr Morawiński Józef Morawska Antonina Morawska Ewa Morawska Franciszka Morawska Józefa Morawska Maryanna Morawska Rozalia Morawski Andrzej Morawski Antoni Morawski Feliks Morawski Feliks Morawski Feliks Morawski Jan Morawski Jan Morawski Józef Morawski Karol Morawski Marcin Morawski Michał Morawski Michał Morawski Stanisław Mordka Katarzyna Mordka Zofia Mordzińska Tekla Mordziński Donat Wiktor Morenschat Ida Emilia Morkiewicz Maryanna Morkuwna Zysla Morol Mortek Józef Morthier Ludwik Leon Mortie Jan Mortie Julia Ludwika Mortka Lewek Mortka Mateusz Mortka Regina Mortkirewicz Wolf Mortkowicz Jenta Mortokowicz Cyrla Mortycz Aniela Moruszatis Krystian Morweta Adam Moryc Małgorzata Morycz Małgorzata Morycz Paweł Moryczyński Tomasz Moryka Antonina Mosczyński Józef Mosiek Izrael Mosiek Syadel Mosieńska Franciszka Konstancja Mosier Sebastyan Mosikiewicz Jan Mosikiewicz Maryanna Mosikiewicz Petronella Paulina Mosikiewicz Wincenty Woyciech Mosinek Małgorzata Mosiołek Jakub Mosion Margorzata Mosionek Mosionek Mosionek Adam Mosionek Agata Mosionek Agata Mosionek Agnieszka Mosionek Agnieszka Mosionek Agnieszka Mosionek Agnieszka Mosionek Agnieszka Mosionek Agnieszka Mosionek Agnieszka, Maryanna Mosionek Anastazja Mosionek Anastazja Mosionek Andrzej Mosionek Andrzej Mosionek Andrzej Mosionek Andrzej Mosionek Andrzej Mosionek Aniela Mosionek Aniela Mosionek Aniela Mosionek Aniela Mosionek Aniela Mosionek Anna Mosionek Anna Mosionek Anna Mosionek Antoni Mosionek Antoni Mosionek Antoni Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Mosionek Antonina Albina Mosionek Antonina Katarzyna Mosionek Barbara Mosionek Barbara Mosionek Benedykt Mosionek Benedykt Mosionek Błażej Mosionek Błażej Mosionek Błażej Mosionek Błażej Mosionek Błażej Mosionek Brygida Mosionek Dorota Mosionek Elżbieta Mosionek Emilia Mosionek Ewa Mosionek Ewa Mosionek Ewa Mosionek Ewa Mosionek Ewa Mosionek Filip Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Mosionek Franciszek Sylwester Mosionek Franciszk Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Franciszka Mosionek Grzegorz Mosionek Grzegorz Mosionek Helena Mosionek Helena Anna Mosionek Jakub Mosionek Jakub Mosionek Jakub Mosionek Jakub Mosionek Jakub Mosionek Jakub Mosionek Jakub Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Mosionek Jan Nepomucen Mosionek Jędrzej Mosionek Jędrzej Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józef Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Józefa Mosionek Julianna Mosionek Justyna Mosionek Kacper Mosionek Kacper Mosionek Kacper Mosionek Kacper Mosionek Karol Mosionek Karol Mosionek Karol Mosionek Kasper Mosionek Kasper Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Katarzyna Mosionek Kazimierz Mosionek Kazimierz Mosionek Kazimierz Mosionek Krystyna Mosionek Krystyna Mosionek Krystyna Józefa Mosionek Krzysztof Mosionek Leon Mosionek Ludwik Mosionek Ludwik Mosionek Ludwik Mosionek Ludwika Mosionek Ludwika Mosionek Maciej Mosionek Maciej Mosionek Maciej Mosionek Maciej Mosionek Maciej Mosionek Maciej Mosionek Magdalena Mosionek Magdalena Mosionek Małgorzata Mosionek Małgorzata Mosionek Małgorzata Mosionek Małgorzata Mosionek Małgorzata Mosionek Małgorzata Mosionek Marcin Mosionek Marcin Mosionek Marek Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Mosionek Maryanna Rozalia Mosionek Mateusz Mosionek Michał Mosionek Michał Mosionek Michał Mosionek Michał Mosionek Mikołaj Mosionek Monika Maryanna Mosionek Paweł Mosionek Paweł Mosionek Paweł Mosionek Petronella Mosionek Piotr Mosionek Piotr Mosionek Piotr Mosionek Piotr Mosionek Piotr Mosionek Piotr Mosionek Piotr Mosionek Piotr Mosionek Roch Mosionek Rozalia Mosionek Rozalia Mosionek Scholastyka Mosionek Scholastyka Mosionek Sebastyan Mosionek Stanisław Mosionek Stanisław Mosionek Stanisław Mosionek Stanisław Mosionek Szczepan Mosionek Szczepan Mosionek Szymon Mosionek Szymon Mosionek Szymon Mosionek Szymon Mosionek Tekla Mosionek Tekla Mosionek Tekla Mosionek Tekla Mosionek Tekla Mosionek Tekla Mosionek Tekla Mosionek Tekla Mosionek Teodozja Marianna Mosionek Tomasz Mosionek Tomasz Mosionek Tomasz Mosionek Tomasz Mosionek Tomasz Mosionek Walenty Mosionek Walenty Mosionek Walenty Mosionek Walenty Mosionek Wawrzyniec Mosionek Wawrzyniec Mosionek Weroniak Mosionek Weronika Mosionek Wiktoria Mosionek Wiktoria Mosionek Wiktoria Mosionek Wiktoria Mosionek Wincenty Mosionek Wincenty Mosionek Wojciech Mosionek Wojciech Mosionek Woyciech Mosionek Woyciech Mosionek Woyciech Mosionek Woyciech Mosionek Zofia Mosionek Zofia Mosionek Zofia Mosionek Zofia Mosionkiewicz Hipolit Mosionkiewicz Katarzyna Mosionkiewicz Mikołaj Mosionkowa Petronela Mosirz Jan Moskal Franciszek Moskal Jan Moskal Marta Moskal Marta Karolina Moskiewicazowna Haja Moskol Jakub Moskowicz Abracham Moskowicz Abraham Moskowicz Boruch Moskowicz Gerszon Moskowicz Gierszyn Moskowicz Hil Moskowicz Izrael Moskowicz Izrael Moskowicz Jakub Moskowicz Jankiel Ela Moskowicz Jezyk Szulim Moskowicz Josek Moskowicz Leyzor Moskowicz Major Moskowicz Major Moskowicz Mendel Moskowicz Syndel Moskowicz Szlama Moskowiczowa Ruchla Moskowiczowna Dwora Moskowiczowna Dyna Moskowiczowna Esterka Moskowiczowna Gitla Moskowiczowna Gołda Moskowiczowna Haja Moskowiczowna Mindla Moskowiczowna Rayzla Moskowiczowna Rywka Moskowiczowna Rywka Moskowna Dacha Moskowna Fayga Sora Moskowna Ruchla Moskowna Ruchla Moskowna Towa Moskowna Zelda Moskówna Gitla Moskuwna Zelda Moskwa Magdalena Moskwik Ludwik Mospankówna Marcyanna Mostowska Elżbieta Mostowska Franciszka Mostowska Franciszka Mostowska Maryanna Mostowska Wiktoria Mostowski Jan Mostowski Paweł Mostowski Paweł Mostwinowska Symforya Moszczeńska Katarzyna Moszczeński Józef Moszczyńska Emilia Moszczyński Jan Moszkowicz Anzel Moszkowicz Dawid Moszkowska Franciszka Moszyńska Wincentyna Moszyński Faustyn Moszyński Franciszek Moszyński Józef Mośko Maryanna Mośkowicz Fawel Mośkowicz Izrael Motasowa Maryanna Motek Jan Motek Piotr Motyk Jan Motyka Agata Motyka Andrzej Motyka Andrzej Motyka Andrzej Motyka Andrzej Motyka Andrzej Motyka Andrzej Motyka Andrzej Motyka Aniela Motyka Anna Motyka Anna Motyka Anna Motyka Antoni Motyka Antoni Motyka Antoni Motyka Antoni Motyka Antoni Motyka Antoni Jan Piotr Motyka Antonina Motyka Antonina Motyka Dominik Motyka Dominik Motyka Elżbieta Motyka Elżbieta Motyka Elżbieta Motyka Elżbieta Motyka Ewa Motyka Ewa Motyka Franciszka Motyka Franciszka Motyka Franciszka Motyka Franciszka Tekla Motyka Jadwiga Motyka Jakub Motyka Jakub Motyka Jan Motyka Jan Motyka Jan Motyka Jan Motyka Józef Motyka Józef Motyka Józef Motyka Józef Motyka Józef Motyka Józefa Motyka Józefa Motyka Józefa Motyka Józefa Motyka Katarzyna Motyka Katarzyna Motyka Katarzyna Motyka Katarzyna Motyka Katarzyna Motyka Katarzyna Motyka Katarzyna Motyka Kazimierz Motyka Magdalena Motyka Maryanna Motyka Maryanna Motyka Maryanna Motyka Maryanna Motyka Maryanna Motyka Maryanna Motyka Maryanna Motyka Maryanna Motyka Mateusz Motyka Mateusz Motyka Michał Motyka Michał Motyka Michał Motyka Mikołaj Motyka Paweł Motyka Paweł Motyka Paweł Motyka Piotr Motyka Regina Motyka Stanisław Motyka Stanisław Motyka Stanisław Motyka Stanisław Motyka Szczepan Motyka Szczepan Motyka Tekla Motyka Tekla Motyka Tomasz Motyka Tomasz Motyka Tomasz Motyka Tomasz Motyka Tomasz Motyka Tomasz Motyka Wawrzyniec Motyka Wawrzyniec Motyka Wawrzyniec Motyka Wawrzyniec Motyka Wiktoria Motyka Wiktoria Motyka Wiktoria Motyka Wiktoria Motyka Wincenty Motyka Wojciech Motyka Woyciech Motyka Zofia Motyka Zofia Motyka Zofia Motyl Józefa Motyl Kazimiera Motyl Maryanna Mowakowska Maryanna Mowocień Franciszek Mozdrzyńska Eleonora Mozdyniewicz Franciszek Mozdyniewicz Franciszek Łukasz Mozdyniewicz Józefa Mozdyniewicz Tymoteusz Karol Mozdyniowicz Piotr Mozdzen Antoni Mozdzeński Stanisław Mozdzieniewicz Maryanna Mozdzieński Aleksander Mozdziniewicz Maryanna Mozdzyniewicz Kacper Mozdzynska Klara Mozdzyńska Rozalia Mozdzyński Daniel Józef Mozionek Zofia Mozkowicz Izrael Mozłowski Mateusz Moździeszewski Józef Możdzeniewicz Kasper Możdzyńska Anna Możdzyńska Eleonora Możdzyńska Maryanna Możdzyńska Teresa Możdżeńska Maryanna Możdżyniewicz Karol Możdżyńska Anna Możdżyńska Maryanna Możdżyńska Maryanna Józefa Weronika Możdżyńska Maryanna Ludwika Możdżyńska Róża Możdżyńska Weronika Możdżyński Daniel Józef Możdżyński Franciszek Możdżyński Stanisław Możyszko Karolina Mrawczyńska Antonina Mrawczyńska Antonina Mrawczyński Jakub Mroczek Franciszek Mroczek Franciszka Mroczek Jan Mroczek Jan Mroczek Józef Mroczek Józef Jan Woyciech Mroczek Kazimierz Mroczek Magdalena Mroczek Maryanna Mroczek Paulina Mroczek Stanisław Mroczek Tomasz Mroczek Wojciech Mroczkowska Franciszka Mroczkowska Jadwiga Mroczkowska Magdalena Mroczkowska Marya Antonina Konstancja Mroczkowska Rozalia Mroczkowska Stanisława Mroczkowska Tekla Mroczkowska Teodozja Mroczkowska Zofia MroczkowskaTekla Mroczkowski Adam Bogdan Mroczkowski Antoni Mroczkowski Antoni Mroczkowski Jakub Mroczkowski Józef Mroczyńska Józefa Mrowczyńska Apolonia Mrowiec Jakub Mrowińska Mrowińska Helena Mrowińska Maryanna Mrowiński Michał Mrowiński Tomasz Mrowiński Wojciech Mrozek Franciszek Mrozek Franciszek Mrozek Grzegorz Mrozek Józef Mrozek Magdalena Mrozek Marcin Mrozek Marcyanna Mrozik Franciszek Mrozińska Eufrozyna Mrozińska Paulina Mrozińska Paulina Józefa Mrozińska Zofia Mroziński Wojciech Mrozowska Katarzyna Mrozowska Ludwika Mrozowska Tekla Mrozowski Wincenty Mrożek Agnieszka Mrożek Agnieszka Mrożek Anna Mrożek Franciszka Mrożek Grzegorz Mrożek Jakub Mrożek Jakub Mrożek Jan Mrożek Jan Mrożek Kajetan Mrożek Katarzyna Mrożek Marcyanna Mrożek Maryanna Mrożek Maryanna Mrożkowski Piotr Mrówczyńska Jadwiga Józefa Mrówczyńska Józefa Mrówczyński Narcyz Gracjan Mrówczyński Narcyz Gracjan Damazy Mróz Jan Mróz Józef Mróz Maciej Mróz Maryanna Mrugalska Maryanna Mruwczyńska Józefa Mrzemkowski Cypryan Stanisław Mrzerzonka Józefa Mrzygłód Sebastian Mszanecki Ignacy Mszanecki Jan Mszanecki Jan Mucha Anastazja Mucha Elżbieta Mucha Elżbieta Mucha Franciszek Mucha Józef Mucha Katarzyna Mucha Maryanna Mucha Paulina Mucha Stanisław Mucha Woyciech Muchacki Łukasz Muchalski Jan Muchowski Leon Mucszyński Walenty Muczkiewicz Mateusz Mudym Wawrzyniec Mukulska Waleria Mukułowska Franciszka Mulacha Józef Mularczyk Jan Mularczyk Maryanna Muler Kazimierz Mulewicz Aniela Mulewicz Apolonia Mulewicz Apolonia Mulewicz Hippolit Mulewicz Leopolda Mulewicz Stanisław Mulik Edward Mulik Kazimiera Marya Muller Adam Muller Antonina Bronisława Muller Franciszek Muller Helena Muller Ignacy Muller Justyna Muller Karol Muller Karol Muller Katarzyna Muller Konstanty Karol Muller Michalina Multanowska Magdalena Wanda Multanowski Edward Bronisław Multanowski Edward Bronisław Muniak Teofil Murawska Agnieszka Murawska Aniela Murawska Rozalia Murawski Adam Murawski Antoni Feliks Jan Murawski Marcin Murawski Michał Murawski Michał Murawski Stanisław Murawski Stanisław Murczkiewicz Kazimierz Murczyński Adryan Murczyński Stanisław Murzynów Wasili Musial Piotr Paweł Musiał Musiał Adam Musiał Adam Musiał Adam Musiał Adam Musiał Anastazy Musiał Andrzej Musiał Andrzej Musiał Andrzej Musiał Andrzej Musiał Andrzej Musiał Andrzej Musiał Andrzej Musiał Aniela Musiał Aniela Musiał Anna Musiał Anna Aniela Musiał Antoni Musiał Antoni Musiał Antoni Musiał Antoni Musiał Antoni Musiał Antoni Musiał Antoni Musiał Antoni Musiał Antonina Musiał Augustyn Musiał Balbina Teofila Musiał Bartłomiej Musiał Eleonora Musiał Franciszek Musiał Franciszek Musiał Franciszek Musiał Franciszek Musiał Franciszek Musiał Franciszka Musiał Franciszka Musiał Franciszka Musiał Grzegorz Musiał Grzegorz Musiał Jadwiga Musiał Jadwiga Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Musiał Jan Józef Musiał Jan Tomasz Musiał Jędrzej Musiał Józef Musiał Józef Musiał Józef Musiał Józefa Musiał Józefa Musiał Józefa Musiał Józefa Musiał Julianna Musiał Julianna Musiał Kacper Musiał Kajetan Musiał Kajetan Musiał Karol Musiał Katarzyna Musiał Kazimierz Musiał Kazimierz Musiał Kazimierz Józef Musiał Konstancja Musiał Konstancja Emilia Musiał Leon Woyciech Musiał Ludwik Musiał Ludwik Musiał Ludwik Roch Musiał Małgorzata Musiał Marcin Musiał Marcyanna Musiał Marcyanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Musiał Maryanna Juliann Musiał Maryanna Wiktoria Musiał Michał Musiał Michał Musiał Paweł Musiał Piotr Musiał Piotr Paweł Musiał Roch Musiał Rozalia Musiał Rozalia Musiał Stanisław Musiał Stanisław Musiał Szczepan Musiał Szymon Musiał Szymon Musiał Szymon Musiał Szymon Musiał Szymon Musiał Tekla Musiał Tekla Musiał Tekla Musiał Tekla Musiał Tekla Musiał Tekla Musiał Teofila Zofia Musiał Tomasz Musiał Wiktoria Musiał Wincenty Musiał Wincenty Musiał Zofia Musiał Zofia Musiał Zofia Musiał Zofia Klementyna Musiał Zuzanna Musiałek Marcin Musiałek Wawrzyniec Musiel Andrzej Musielewicz Aleksander Musielewicz Franciszek Musienkiewicz Salomea Musieńska Mryanna Musikiewicz Maryanna Józefa Musikiewicz Maryanna Katarzyna Musikiewicz Maryanna Magdalena Musikiewicz Mikołaj Musikiewicz Wincenty Musinkiewicz Józef Musinkiewicz Maryanna Musińska Anna Musińska Anna Musińska Regina Musiński Jan Musiński Józef Musiński Piotr Musioł Jędrzej Musler Bogumił Musler Jan Muster Anna dorota Muster Anna Krystyna Muster Justyna Muster Michał Muszelski rolam Muszkowska Ewa Maryanna Muszkowska Franciszka Muszkowski Jan Muszkowski Michał Muszkowski Paweł Antoni Muszyńska Agnieszka Muszyńska Aleksandra Muszyńska Aniela Muszyńska Ewa Muszyńska Honorata Antonina Muszyńska Honorata Antonina Muszyńska Józefa Muszyńska Józefa Muszyńska Józefa Muszyńska Józefa Muszyńska Józefa Muszyńska Józefa Muszyńska Józefa Muszyńska Katarzyna Muszyńska Katarzyna Muszyńska Katarzyna Muszyńska Konstancja Muszyńska Maryanna Muszyńska Maryanna Muszyńska Maryanna Muszyńska Maryanna Muszyńska Maryanna Muszyńska Matyanna Muszyńska Rozalia Muszyńska Wiktoria Muszyński Aleksander Muszyński Antoni Muszyński Antoni Franciszek Muszyński Błażej Muszyński Erazm Muszyński Erazm Muszyński Erazm Muszyński Erazm Muszyński Erazm Muszyński Jakub Muszyński Jakub Henryk Muszyński Jan Muszyński Jan Muszyński Jan Muszyński Józef Muszyński Józef Andrzej Muszyński Ludwik Franciszek Muszyński Marcin Muszyński Paweł Muszyński Paweł Muszyński Piotr Muszyński Piotr Muszyński Stanisław Muszyński Stanisław Grzegorz Muszyński Teodor Muszyński Walenty Muszyński Walenty Muszyński Wincenty Muszyński Wojciech Muterka Woyciech Muterska Maryanna Mutzner Ferdynand Mycmaycher Mosko Mydlarska Maryanna Mynaczkowska Karolina Mynaczkowski Marcin Mynaczkowski Marcin Mynarzkowska Joanna Nepomucena Myrk Katarzyna Myskiewicz Florentyna Mysliszewska Domicella Antonina Mysliszewski Wincenty Mysliwski Maurycy Michał Myszczak Józef Myszczanka Maryanna Myszczyński Józef Myszczyński Kasper Myszkiewicz Myszkiewicz Józef Myszkiewicz Maryanna Myszkowski Józef Myszopecki Łukasz Mysztal Agata Myślakowski Kazimierz Myślewicz Franciszek Myślewicz Józef Myślewicz Józefa Myślewicz Łukasz Myślińska Maryanna Myśliński Jan Myśliński Maurycy Ignacy Myśliński Piotr Emilian Myśliwiec Józef Myśliwiec Łukasz Myśliwiec Tomasz Myśliwiec Urszula Myśliwska Emilia Myśliwska Julia Antonina Myśliwska Karolina Józefa Myśliwska Lucyna Marya Myśliwska Marya Magdalena Myśliwska Maryanna Franciszka Myśliwski Antoni Myśliwski Antoni Sylwester Myśliwski Józef Myśliwski Julian Błażej Myśliwski Kazimierz Błażęj Myśliwski Marian Myśliwski Piotr Emilian Myśliwski Sylwester Myśliwski Sylwester Myśliwski Władysław Myśta Ignacy Myśta Zuzanna Mzazur Julianna Mzur Mzurkiewicz Jakub N N N Zofia Antonina Nachulewicz Aleksander Naczeński Narcyz Aleksander Naczyńska Elżbieta Naczyńska Joanna Naczyńska Józefa Naczyńska Katarzyna Naczyńska Katarzyna Naczyński Antoni Naczyński Narcyz Aleksander Nać Karol Nać Michał Nać Michał Franciszek Nać Petronella Nadgrobkiewicz Antoni Nadgrodkiewicz Adam Nadgrodkiewicz Adam Nadgrodkiewicz Antoni Nadgrodkiewicz Antonina Nadgrodkiewicz Antonina Nadgrodkiewicz Franciszka Nadgrodkiewicz Ignacy Nadgrodkiewicz Ignacy Nadgrodkiewicz Ignacy Nadgrodkiewicz Katarzyna Nadgrodkiewicz Katarzyna Nadgrodkiewicz Ludwika Nadgrodkiewicz Magdalena Nadgrodkiewicz Magdalena Nadgrodkiewicz Marcin Jan Nadgrodkiewicz Maryanna Nadgrodkiewicz Maryanna Nadgrodkiewicz Maryanna Nadgrodkiewicz Maryanna Nadgrodkiewicz Petronella Nadgrodkiewicz Petronella Nadgrodkiewicz Petronella Nadgrodkiewicz Stanisław Nadgrodkiewicz Wawrzyniec Nadgrodkiewicz Wojciech Nadgrodkiewicz Zofia Nadgrodzkiewicz Małgorzata Nadgryzoska Krystyna Nadgryzowska Krystyna Anna Nadgryzowski Ludwik Nadla Marcin Nadolnik Błażej Nadolska Anna Nadolska Franciszka Nadolska Helena Nadolska Jadwiga Nadolska Jadwiga Nadolska Józefa Nadolska Józefa Nadolska Katarzyna Nadolska Katarzyna Nadolska Katarzyna Nadolska Kunegunda Nadolska Kunegunda Nadolska Ludwika Nadolska Ludwika Nadolska Ludwika Nadolska Ludwika Nadolska Łucja Nadolska Łucja Nadolska Maryanna Nadolska Maryanna Nadolska Maryanna Nadolska Maryanna Nadolska Maryanna Nadolska Maryanna Nadolska Maryanna Nadolska Petronella Nadolska Petronella Nadolska Rozalia Nadolska Scholastyka Nadolska Tekla Nadolska Tekla Nadolska Teofila Nadolska Teofila Nadolska Weronika Nadolska Zofia Nadolska Zofia Nadolska Zofia Nadolska Zofia Nadolski Franciszek Nadolski Franciszek Nadolski Ignacy Piotr Nadolski Jakub Nadolski Jakub Nadolski Jakub Nadolski Jan Nadolski Jan Nadolski Jan Antoni Nadolski Józef Nadolski Józef Nadolski Mateusz Nadolski Mateusz Nadolski Michał Nadolski Tomasz Nadolski Wincenty Nadolski Wincenty Fereryusz Nadolski Wojciech Nadolski Wojciech Nadolski Wojciech Nadolski Woyciech Nadyr Scholastyka Nagiel Andrzej Nagiel Antonian Nagiel Tomasz Naglińska Antonina Nagniot Szczepan Nagrodkiewicz Jan Nagrodkiewicz Wawrzyniec Nagrodzki Stanisław Nagryzowska Joanna Nagryzowska Julianna Maryanna Nagryzowska Julianna Maryanna Nagryzowska Paulina Małgorzata Nagryzowski Franciszek Najcher Franciszek Najek Katarzyna Najewska Ludomira Najewski Antoni Józef Najor Icyk Nakarska Feliksa Olimpia Julia Nakielski Jan Nakielski Jędrzej Naklikowski Michał Nakoneczna Barbara Nakoneczna Franciszka Nakoneczna Franciszka Nakoneczna Franciszka Nakoneczna Franciszka Nakoneczna Helena Nakoneczna Helena Nakoneczna Józefa Nakoneczna Józefa Nakoneczna Katarzyna Nakoneczna Maryanna Nakoneczna Stefania Nakoneczna Wiktoria Nakoneczny Antoni Nakoneczny Jakub Nakoneczny Jan Nakoneczny Józef Nakoneczny Józef Nakoneczny Maciej Nakoneczny Michał Nakoneczny Wincenty Nakoneczny Wincenty Nakonieczna Wiktoria Nakonieczny Antoni Nakonieczny Jan Nakonieczny Mikolaj Nakończona Anastazja Nakuła Agnieszka Nakuneczny Michał Nalberska Izabela Elżbieta Katarzyna Nalberski Tomasz Nalepieńska Maryanna Agnieszka Nalepieński Michał Nalepińska Celina Nalepińska Emilia Nalepińska Helena Nalepińska Jadwiga Nalepińska Leokadia Nalepińska Marya Nalepińska Wiktoria Nalepińska Wiktoria Nalepińska Wiktoria Nalepińska Zofia Nalepiński Jan Nalepiński Jan Nalepiński Jan Nalepiński Józef Nalepiński Józef Nalepiński Michał Nałek Kazimierz Namilska Apolonia Nankiewicz Piotr Nanowski Józef Napasowski Antoni Napierska Magdalena Anna Napiński Francsizek Napiórkowska Stefania Napiórkowski Józef Napiórkowski Józef Napiórkowski Juliusz Napiórkowski Karol Napiórkowski Konstanty Napiórkowski Romuald Napiórkowski Władysław Napiórkowski Władysław Idzi Napora Andrzej Napora Jan Napora Józef Napora Katarzyna Napora Ludwika Napora Marcin Napora Maryanna Napora Maryanna Napora Maryanna Naporowska Julianna Franciszka Naramski Antoni Naran Seweryn Narawska Anna Narawska Antonina Narawska Antonina Paulina Narawska Franciszka Narawska Franciszka Narawska Maryanna Narawski Józefat Narawski Michał Narburtowicz Jan Narcinkowska Zofia Petrnella Narkuwna Gitla Narodzińska Franciszka Narodzińska Józefa Narodzińska Katarzyna Narodzińska Michalina Narodziński Fabian Narodziński Piotr Narożnicka Emilia Narożnicki Antoni Narożnicki Michał Narożniecka Helena Józefa Narożniecka Leopolda Barbara Narożniecki Józef Narożniecki Józef Narożniecki Konstanty Nartowska Elżbieta Nartowska Emilia Nartowska Emilia Paulina Nartowska Józefa Nartowski Eugeniusz Józef Nartowski Leopold Hubert Nartowski Piotr Naruszewicz Józef Naruszewicz Maryanna Klara Naruszka Stanisław Narwiła Franciszka Narwiła Kazimierz Narwiłła Jan Narwiłła Marcelli Narwiłło Magdalena Narwiło Franciszek Narwiło Franciszek Józef Narwiło Józefa Narwiło Kazimierz Grzegorz Narwiło Maryanna Józefa Nasonowicz Szmul Naszewska Marcyanna Natorska Maryanna Natorski Antoni Natorski Grzegorz Natorski Józef Natorski Michał Natorski Michał Franciszek Natowski Michał Franciszek Nawenda Walenty Nawiak Maryanna Nawnienko Nawojewski Edward Franciszek Nawojewski Emil Nawojewski Jan Feliks Nawojewski Ludwik Kazimierz Nawrocka Aleksandra Eleonora Nawrocka Antonina Nawrocka Balbina Nawrocka Helena Nawrocka Joanna Nawrocka Katarzyna Nawrocka Łucja Nawrocki Adam Jan Nawrocki Franciszek Nawrocki Grzegorz Nawrocki Klemens Nawrocki Konstanty Nawrocki Piotr Nawrocki Stanisław Nawrocki Stanisław Ludwik Adam Nawrocki Teofil Seweryn Nawrocki Wincenty Nawrot Nawrot Nawrot Antoni Nawrot Antoni Nawrot Antoni Nawrot Antoni Nawrot Antoni Nawrot Antoni Nawrot Antoni Franciszek Nawrot Antonina Nawrot Antonina Nawrot Bronisław Nawrot Florentyna Nawrot Franciszek Nawrot Franciszek Nawrot Franciszka Nawrot Franciszka Nawrot Ignacy Nawrot Jadwiga Nawrot Jadwiga Nawrot Jakub Nawrot Jakub Nawrot Jakub Nawrot Jan Nawrot Jan Nawrot Jan Nepomucen Nawrot Józef Nawrot Józefa Nawrot Julianna Nawrot Julianna Nawrot Katarzyna Nawrot Katarzyna Nawrot Magdalena Nawrot Magdalena Nawrot Maryanna Nawrot Maryanna Nawrot Maryanna Nawrot Maryanna Nawrot Mateusz Nawrot Michał Nawrot Michał Nawrot Michał Nawrot Rozalia Nawrot Tomasz Nawrot Tomasz Adam Nawrot Wincenty Nawrot Wincenty Nawrot Woyciech Nawrot Woyciech Nawrot Woyciech Nawrotil Józefa Nawrót Jakub Nayman Jan Nayman Sora Mindla Naziembło Michał Nazurkiewicz Teofila Karolina Neigebaum Dwoyra Neiman Reyzla Nejder Andrzej Nejman Jan Neniew Piotr Neska Jakub Nesterowicz Romana Nestorowicz Domicella Sylwestra Łucja Nestorowicz Helena Nestorowicz Michalina Neuchrofer Hudes Neuman Józef Neychaus Touba Neygebar Zendel Neyman Aleksander Neyman Lucyna Neymans Mndla lilka Nędza Józef Niawiadomski Józef Niawiadomy Jan Niawiadowmy Józef Stefab Nichertowski Jakub Niciewicz Barbara Niciewicz Barbara Franciszka Niciewicz Franciszek Niciewicz Franciszek Wincenty Niciewicz Franciszka Niciewicz Jan Niciewicz Jan Nepomucen Niciewicz Józef Niciewicz Józef Paweł Niciewicz Julia Niciewicz Julia Eleonora Niciewicz Karolina Elżbieta Niciewicz Katarzyna Niciewicz Leonard Andrzej Niciewicz Paweł Franciszek Niciewicz Paweł Franciszek Niciewicz Tomasz Niciewicz Tomasz Niciewicz Wincenty Jan Nicikowska Antonina Nicikowska Józefa Nicińska Maryanna Niciszewska Anna Niczkowska Maryanna Nidecka Aleksandra Nidecka Brygida Nidecka Karolina Nidecka Karolina Nidecka Konstancja Nidecka Teresa Nidecka Teressa Emilia Nidecki Andrzej Nidecki Karol Nidecki Stanisław Niebrzydowski Piotr Ignacy Niebuda Aleksander Niebudek Aleksander Niechoroszów Józef Niechudek Wiktor Nieczajowski Jan Nieczułkowski Adolf Niedbalski Antoni Niedbalski Augustyn Niedbalski Jan Niedbalski Jan Zenon Niedbalski Wincenty Franciszek Niedziałkowska Anna Niedziałkowski Józef Niedziela Antonina Niedziela Jędrzej Niedzielska Antonina Niedzielska Joanna Niedzielska Joanna Niedzielska Jozefa Justyna Niedzielska Józefa Niedzielska Justyna Niedzielska Justyna Niedzielska Justyna Wiktoria Niedzielska Kamilla Niedzielska Kamilla Cecylia Niedzielska Katarzyna Niedzielska Katarzyna Niedzielska Maryanna Niedzielska Maryanna Franciszka Niedzielska Maryanna Weronika Niedzielska Salomea Niedzielska Tekla Niedzielska Zofia Niedzielski Błażej Niedzielski Felik Niedzielski Franciszek Ksawery Niedzielski Henryk Niedzielski Henryk Marek Niedzielski Jakub Niedzielski Jan Maksymilian Niedzielski Jędrzej Niedzielski Julian Niedzielski Konstanty Szczepan Niedzielski Seweryn Niedzielski Tomasz Niedzielski Włodzimierz Niedzielski Włodzimierz Piotr Niedzwiecki Jan Niedzwiecki Jan Niedzwiecki Michał Niedźwiecka Maryanna Niedźwiecka Zofia Niedźwiecki Jan Niedźwiecki Stefan Niedźwiecki Wiktor Marcelli Niedźwiedzka Barbara Nielepiec Benedykt Józef Nielepiec Zofia Nielepowicz Rozalia Niemiec Maciej Niemiec Walenty Niemierycz Dalinda Niemowa Antoni Nienkowski Paweł Niepokojczycka Matylda Maryanna Niepokojczycka Waleria Leokadia Niepokojczycki Czesław Franciszek Niepokojczycki Ignacy Niepokojczycki Jan Niepokojczycki Jan Teofil Niepokojczycki Stanisław Piotr Niepokojczycki Stefan Teodor Niepokojczycki Telesfor Niepokojczycki Wacław Niepokojczycki Wacław Antoni Niepokoyczycki Władysław Izajasz Niernowski Ignacy Nierychło Woyciech Nierzyńska Aleksandra Niestój Franciszek Niesyty Andrzej Niewadzi Walenty Niewadzina Tekla Niewalonka Maryanna Niewiadoma Barbara Niewiadoma Emilia Paulina Niewiadoma Ewa Niewiadoma Małgorzata Niewiadoma Maryanna Niewiadoma Teresa Niewiadomska Agata Niewiadomska Agnieszka Niewiadomska Anna Niewiadomska Anna Niewiadomska Barbara Niewiadomska Elżbieta Niewiadomska Franciszka Niewiadomska Józefa Niewiadomska Karolina Niewiadomska Rozalia Niewiadomska Salomea Niewiadomska Tekla Niewiadomska Teofila Niewiadomska Wiktoria Niewiadomska Zofia Niewiadomski Andrzej Niewiadomski Franciszek Ksawery Niewiadomski Jan Niewiadomski Jędrzej Niewiadomski Ludwik Niewiadomski Łukasz Niewiadomski Mateusz Niewiadomski Michał Niewiadomski Sebastyan Niewiadomski Wojciech Niewiadomski Wojciech Niewiadomy Jakub Niewiadomy Joachim Niewiadomy Józef Niewiadomy Kazimierz Niewiadomy Ludwik Niewiadomy Łukasz Niewiadomy Maciej Niewiadomy Michał Niewiadomy Woyciech Niewiadowmy Józef Niewiadowska Maryanna Niewiadowski Andrzej Niewiarowska Anna Konstancja Niewiarowska Józefa Niewiarowska zofia Niewierin Antoni Niezabitowski Tomasz Niezabudzka Magdalena Niezawadzki Paweł Niezawodzki Paweł Niezgoda Adam Niezgodzińska Filipina Niezgodzińska Tekla Niezgodziński Karol Jan Nieznański Jan Nigg Elżbieta Nigiewicz Alfons Nigiewicz Alfons Karol Nigiewicz Amelia Waleria Nigiewicz Amelia Waleria Nigiewicz Eugenia Maryanna Nigiewicz Franciszek Nigiewicz Franciszek Ryszard Nikiferow Bronisława Nikiferow Marya Nikiferow Wiktoria Nikiferów Franciszek Nikiferów Piotr Nikiforów Julia Nikiński Teodor Nikodem Marcin Ninke Jan Adolf Ninke Leon Ninke Maryanna Jadwiga Filomena Nirosławski Dionizy Franciszek Nisiobędzka Józefa Nita Szymon Nitkowski Józef Niwiarczyk Tomasz Niwińska Barbara Niwińska Eufrozyna Niwińska Kazimiera Zofia Niwińska Marya Waleria Niwińska Waleria Niwiński Antoni Niwiński Antoni Niwiński Antoni Niwiński Antoni Wojciech Niwiński Franciszek Niwiński Jan Franciszek Niwiński Jan Franciszek Niwiński Stanisław Niwiński Stanisław Hieronim Niwiński Tadeusz Brunon Niwiński Wincenty Nizar Wawrzyniec Nizenski Woyciech Nizeński Wilhelm Nizicki Woyciech Nizieńska Joanna Nizieński Jakub Ignacy Nizilski Woyciech Nizinska Maryanna Nizińska Maryanna Niziński Jakub Niziński Jędrzej Józef Niziołek Antonina Niziołek Ewa Niziołek Sylwester Niziołek Wiktoria Niżycka Anastazja NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN Adam NN Agnieszka NN Agnieszka NN Agnieszka NN Agnieszka NN Agnieszka NN Andrzej NN Andrzej NN Andrzej Kajetan NN Aniela NN Anna NN Anna NN Anna NN Antoni NN Antoni NN Apolonia NN Appolonia Scholastyka NN Barbara NN Barbara NN Elżbieta NN Elżbieta NN Ewa NN Franciszek NN Franciszek NN Franciszek NN Franciszek NN Franciszek NN Franciszka NN Franciszka NN Jadwiga NN Jan NN Jan NN Jan NN Jan NN Jan NN Jan NN Jan NN Jan NN Jan NN Józef NN Józef NN Józefa NN Józefa NN Józefa NN Julia NN Julian NN Julianna NN Kacper NN Katarzyna NN Katarzyna NN Katarzyna NN Katarzyna NN Katarzyna NN Kazimierz NN Ludwika NN Ludwika NN Łukasz NN Łukasz NN Łukasz NN Małgorzata NN Marcyanna NN Marya NN Maryanna NN Maryanna NN Maryanna NN Maryanna NN Maryanna NN Maryanna NN Maryanna NN Maryanna NN Maryanna NN Michałowa NN Paweł NN Piotr NN Rozalia NN Róża NN Ryszard NN Salomea NN Salomea NN Seweryn NN Szczepan NN Szur NN Tekla NN Tomasz NN Tomasz NN Weronika NN Weronika Konstancja NN Wiktoria NN Wiktoria NN Wincenty NN Wojciech NN Woyciech NN Zofia NN Zofia NN Zygmunt Noceń Apolonia Noceń Piotr Noceńska Teofila Aleksandra Nocień Antonina Nocień Maciej Nockowski Grzegorz Nocoń Antoni Nocoń Józefa Nocoń Maciej Nocoń Piotr Nocoń Wawrzyniec Nocuń Ludwik Nocuń Ludwik Józef Nocuń Piotr Nocuń Teofila Noga Łukasz Noia Antoni Noińska Noińska Aniela Karolina Noińska Franciszka Noińska Józefa Noińska Julia Noińska Katarzyna Noińska Katarzyna Noińska Klementyna Noińska Leokadia Noińska Maryanna Noińska Maryanna Noiński Antoni Noiński Antoni Noiński Antoni Noiński Antoni Noiński Franciszek Noiński Jan Noiński Ludwik Noiński Michał Noiński Michał Noiński Mikołaj Noiński Paweł Noiński Paweł Noiński Władysław Noiński Władysław Józef Noiziołek Franciszek Noja Agnieszka Noja Aniela Noja Apollonia Julia Noja Jakub Noja Józef Noja Julian Noja Leokadia Noja Łukasz Noja Maryanna Noja Michał Nojek Benedykt Nojek Józef Nojek Michał Nojek Paweł Noot Marcelli Teofil Konstantyn Norowski Józef Norwiłło Józef Marcelli Norwiło Franciszek Norwit Franciszka Norwita jan Norzałek Krzysztof Nosal Bartłomiej Noskowska Joanna Karolina Noskuwna Gitla Nosowicz Katarzyna Cecylia Nosowska Małgorzata Nosowski Andrzej Nosowski Antoni Nosowski Franciszek Nosowski Jan Nosowski Piotr Nosowski Piotr Nosowski Szymon Tomasz Nossowski Antoni Stanisław Nowacień Józefa Nowacieńska Katarzyna Zofia Nowacka Agata Nowacka Anna Aniela Nowacka Barbara Nowacka Elżbieta Nowacka Ewa Nowacka Franciszka Nowacka Gertruda Nowacka Józefa Maryanna Nowacka Katarzyna Nowacka Ludwika Nowacka Ludwika Nowacka Marcyanna Nowacka Maryanna Nowacka Maryanna Nowacka Maryanna Nowacka Rozalia Nowacki Nowacki Adam Nowacki Adam Leonard Nowacki Antoni Nowacki Eustachi Stanisław Nowacki Hipolit Nowacki Jakub Nowacki Julian Nowacki Łukasz Nowacki Maciej Nowacki Mateusz Nowacki Wacław Nowacki Wincenty Józef Nowacki Władysław Nowacki Woyciech Nowaczek Wiktoria Nowaczyk Apolonia Nowaczyńska Marcyanna Nowak Nowak Nowak Adam Nowak Adam Nowak Adam Szczepan Nowak Agata Nowak Andrzej Nowak Andrzej Nowak Andrzej Nowak Andrzej Nowak Andrzej Nowak Aniela Nowak Aniela Nowak Anna Nowak Anna Nowak Anna Nowak Anna Nowak Anna Nowak Anna Nowak Anna Nowak Anna Nowak Anna Rozalia Nowak Anroni Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Antoni Nowak Antonina Nowak Antonina Nowak Antonina Nowak Antonina Nowak Antonina Nowak Antonina Nowak Antonina Nowak Antonina Nowak Apolonia Nowak Apolonia Maryanna Nowak Barbara Nowak Barbara Nowak Błażej Nowak Edward Nowak Edward Łukasz Nowak Elżbieta Nowak Elżbieta Nowak Fabian Nowak Fabian Nowak Filip Nowak Franciszek Nowak Franciszek Nowak Franciszek Nowak Franciszek Nowak Franciszek Nowak Franciszek Nowak Franciszek Nowak Franciszek Ksawery Nowak Franciszka Nowak Franciszka Nowak Franciszka Nowak Franciszka Nowak Franciszka Nowak Franciszka Nowak Franciszka Nowak Franciszka Aleksandra Nowak Grzegorz Nowak Helena Nowak Henryk Nowak Jacek Nowak Jakób Nowak Jakub Nowak Jakub Nowak Jakub Nowak Jakub Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Jan Bernard Nowak Jan Kanty Nowak Jan Michał Nowak Jan Władysław Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józef Nowak Józefa Nowak Józefa Nowak Józefa Nowak Józefa Nowak Józefa Nowak Józefa Nowak Józefa Nowak Julianna Nowak Julianna Nowak Julianna Nowak Kajetan Nowak Kajetan Nowak Kajetan Nowak Karol Nowak Karol Nowak Karol Nowak Karolina Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Katarzyna Nowak Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak Klara Nowak Klara Nowak Kunegunda Nowak Kunegunda Nowak Kunegunda Nowak Łukasz Nowak Magdalena Nowak Małgorzata Nowak Małgorzata Nowak Małgorzata Nowak Marcin Michał Nowak Marcyanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Maryanna Nowak Mateusz Nowak Mateusz Nowak Michał Nowak Michał Nowak Michał Nowak Michał Nowak Mikołaj Nowak Paulina Nowak Paulina Nowak Paweł Nowak Paweł Nowak Paweł Nowak Paweł Nowak Piotr Nowak Piotr Nowak Róża Nowak Salomea Nowak Stanisław Nowak Stanisław Nowak Stanisław Nowak Stanisław Nowak Szymon Nowak Szymon Jedrzej Nowak Tekla Nowak Tekla Nowak Tekla Nowak Tekla Nowak Tekla Nowak Tekla Nowak Tekla Nowak Teofila Nowak Teofila Nowak Teofila Nowak Teofila Nowak Teofila Nowak Teofila Nowak Teresa Nowak Teresa Nowak Tomasz Nowak Tomasz Nowak Tomasz Nowak Walenty Nowak Walenty Nowak Walenty Nowak Waleria Nowak Waleria Nowak Wawrzyniec Nowak Wawrzyniec Nowak Wincenty Nowak Wincenty Nowak Wincenty Walenty Nowak Władysław Nowak Władysław Nowak Wojciech Nowak Wojciech Nowak Wojciech Nowak Wojciech Nowak Wojciech Nowak Woyciech Nowak Zofia Nowak Zofia Nowak Zofia Nowak Zofia Nowakoswki Franciszek Nowakowsdka Filipina Joanna Nowakowska Agnieszka Nowakowska Albina Nowakowska Aniela Nowakowska Anna Nowakowska Anna Nowakowska Anna Nowakowska Anna Nowakowska Anna Nowakowska Anronina Karolina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Nowakowska Antonina Franciszka Nowakowska Antonina Tekla Nowakowska Apolonia Nowakowska Apolonia Tekla Nowakowska Balbina Nowakowska Barbara Nowakowska Barbara Nowakowska Barbara Nowakowska Elżbieta Nowakowska Elżbieta Nowakowska Elżbieta Katarzyna Nowakowska Ewa Nowakowska Ewa Nowakowska Ewa Nowakowska Ewa Eufrozyna Nowakowska Ewa wiktoria Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Nowakowska Franciszka Julianna Nowakowska Helena Nowakowska Helena Nowakowska Helena Katarzyna Nowakowska Jadwiga Teresa Nowakowska Józefa Nowakowska Józefa Nowakowska Józefa Nowakowska Józefa Nowakowska Józefa Nowakowska Józefa Nowakowska Józefa Albertyna Nowakowska Julia Nowakowska Karolina Nowakowska Karolina Nowakowska Karolina Nowakowska Karolina Nowakowska Karolina Nowakowska Karolina Elżbieta Nowakowska Karolina Maryanna Nowakowska Karolina Urszula Nowakowska Katarzyna Nowakowska Katarzyna Nowakowska Katarzyna Nowakowska Katarzyna Nowakowska Katarzyna Nowakowska Katarzyna Nowakowska Katarzyna Nowakowska Katarzyna Nowakowska Klementyna Nowakowska Konstancja Petronela Nowakowska Kunegunda Józefa Nowakowska Ludwika Nowakowska Ludwika Nowakowska Ludwika Nowakowska Ludwika Joanna Nowakowska Ludwina Antonina Nowakowska Luwika Nowakowska Łucja Nowakowska Łucja Wiktoria Nowakowska Magdalena Nowakowska Magdalena Nowakowska Magdalena Nowakowska Magdalena Maryanna Nowakowska Małgorzata Nowakowska Marcyanna Nowakowska Marcyanna Nowakowska Marcyanna Nowakowska Marcyanna Nowakowska Marcyanna Franciszka Nowakowska Marianna Nowakowska Marya Magdalena Prakseda Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Nowakowska Maryanna Agnieszka Nowakowska Maryanna Elżbieta Nowakowska Maryanna Józefa Nowakowska Maryanna Katarzyna Nowakowska Maryanna Magdalena Nowakowska Michalina Nowakowska Pelagia Nowakowska Pelagia Felicja Nowakowska Petronela Olimpia Nowakowska Prakseda Nowakowska Prakseda Nowakowska Regina Nowakowska Rozalia Nowakowska Rozalia Nowakowska Rozalia Nowakowska Rozalia Nowakowska Rozalia Florentyna Nowakowska Róza Nowakowska Salomea Nowakowska Salomea Nowakowska Salomea Elżbieta Nowakowska Salomea Konstancja Nowakowska Tekla Nowakowska Tekla Nowakowska Tekla Nowakowska Tekla Nowakowska Tekla Nowakowska Teodora Marya Nowakowska Teofila Nowakowska Teofila Nowakowska Teofila Nowakowska Teofila Nowakowska Teresa Nowakowska Teressa Nowakowska Wiktoria Nowakowska Wiktoria Nowakowska Wiktoria Nowakowska Wincentyna Marya Nowakowska Władysława Nowakowska Zofia Nowakowska Zofia Nowakowska Zofia Nowakowska Zofia Nowakowska Zofia Nowakowska Zofia Nowakowska Zofia Nowakowska Zofia Teofila Nowakowska Zofia Weronika Nowakowski Nowakowski Adam Nowakowski Adam Tomasz Nowakowski Adam Tomasz Nowakowski Andrzej Nowakowski Andrzej Nowakowski Andrzej Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Nowakowski Antoni Jan Nowakowski Apoloniusz Władysław Nowakowski Augustyn Nowakowski Bartłomiej Michał Nowakowski Błażej Ignacy Nowakowski Bolesław Walenty Nowakowski Feliks Grzegorz Nowakowski Franciszek Nowakowski Franciszek Nowakowski Franciszek Nowakowski Franciszek Nowakowski Franciszek Nowakowski Franciszek Nowakowski Franciszek Piotr Nowakowski Henryk Nowakowski hipolit Franciszek Nowakowski Hippolit Nowakowski Ignacy Nowakowski Ignacy Nowakowski Ignacy Nowakowski Ignacy Nowakowski Ignacy Nowakowski Jacek Nowakowski Jakub Nowakowski Jakub Nowakowski Jakub Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nowakowski Jan Nepomucen Nowakowski Jan Stanisław Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józef Nowakowski Józefat Nowakowski Józefat Nowakowski Julian Nowakowski Julian Nowakowski Julian Walenty Nowakowski Kajetan Nowakowski Kajetan Nowakowski Kajetan Nowakowski Kajetan Nowakowski Kajetan Nowakowski Kajetan Nowakowski Kajetan Nowakowski Kazimierz Nowakowski Kazimierz Nowakowski Kazimierz Nowakowski Kazimierz Gracjan Nowakowski Kazimierz Walenty Nowakowski Ksawery Nowakowski Leon Nowakowski Leon Tadeusz Nowakowski Leon Władysław Nowakowski Ludwik Nowakowski Ludwik Nowakowski Ludwik Nowakowski Maciej Nowakowski Maciej Nowakowski Maciej Nowakowski Maciej Nowakowski Marcin Nowakowski Mateusz Nowakowski Mateusz Nowakowski Michał Nowakowski Michał Nowakowski Michał Nowakowski Michał Nowakowski Mieczysław Grzegorz Nowakowski Mikołaj Nowakowski Mikołaj Nowakowski Mikołaj Nowakowski Mikołaj Tomasz Nowakowski Paweł Nowakowski Paweł Nowakowski Piotr Nowakowski Piotr Nowakowski Piotr Nowakowski Robert Nowakowski Romuald Mirosław Nowakowski Stanisław Nowakowski Stanisław Nowakowski Stanisław Nowakowski Stanisław Nowakowski Stanisław Nowakowski Stanisław Woyciech Nowakowski Szczepan Nowakowski Szymon Nowakowski Szymon Nowakowski Szymon Nowakowski Tadeusz Nowakowski Tadeusz Nowakowski Tadeusz Nowakowski Teodor Nowakowski Teofil Robert Nowakowski Tomasz Nowakowski Tomasz Nowakowski Tomasz Nowakowski Tomasz Nowakowski Wacław Michał Nowakowski Walenty Nowakowski Walenty Nowakowski Walenty Julian Nowakowski Wicenty Nowakowski Wincenty Nowakowski Wincenty Nowakowski Wincenty Nowakowski Władysław Nowakowski Władysław Nowakowski Władysław Jan Nowakowski Wojciech Nowakowski Woyciech Nowakowski Woyciech Nowakowski Zygmunt Nowakowski Zygmunt Nowakowski Zygmunt Paweł Nowakowski Zygmunt Stanisław Nowańkiewicz Kunegunda Nowatorska Magorzata Nowiak Jan Nowicień Ewa Nowiciń Maryanna Nowicińska Ewa Nowicka Aniela Nowicka Aniela Nowicka Anna Nowicka Antonina Nowicka Bibianna Nowicka Bibianna Franciszka Nowicka Bronisława Nowicka Bronisława Nowicka Elżbieta Nowicka Feliksa Nowicka Franciszka Nowicka Fryderyka Aniela Nowicka Fryderyka Aniela Nowicka Julia Nowicka Julianna Nowicka Julianna Antonina Nowicka Justyna Nowicka Katarzyna Nowicka Katarzyna Nowicka Magdalena Nowicka Magdalena Nowicka Maryanna Nowicka Maryanna Nowicka Maryanna Nowicka Maryanna Nowicka Maryanna Nowicka Maryanna Nowicka Maryanna Tekla Nowicka tekla Nowicka Teodora Tekla Nowicka Teodora Tekla Nowicka Wanda Nowicka Weronika Nowicka Wiktoria Nowicka Zofia Nowicka Zuzanna Nowicki Adolf Marek Nowicki Aleksander Nowicki Alfons Nowicki Alfons Jakub Nowicki Antoni Nowicki antoni Nowicki antoni Nowicki Franciszek Nowicki Franciszek Nowicki Franciszek Jakub Nowicki Franciszek Mateusz Nowicki Ignacy Nowicki Ignacy Nowicki Ignacy Nowicki Ignacy Nowicki Jan Nowicki Jan Nowicki Jan Nowicki Jan Nowicki Jan Nowicki Jan Nowicki Jan Wiktor Nowicki Józef Nowicki Józef Ksawery Nowicki Kazimierz Nowicki Kazimierz Nowicki Konstanty Łukasz Nowicki Ksawery Nowicki Ludwik Nowicki Ludwik Nowicki Ludwik Nowicki Łukasz Nowicki Marian Nowicki Mateusz Nowicki Paweł Nowicki Piotr Nowicki Piotr Paweł Nowicki Stanisław Nowicki Stanisław Jan Nowicki Szymon Tadeusz Nowicki Tadeusz Nowicki Tadeusz Ksawery Nowicki Teofil Nowicki Walenty Nowicki Wincenty Jan Nowieńska Józefa Nowieńska Katarzyna Nowieński Jędrzej Kazimierz Nowik Maryanna Nowikow Iwan Nowinów Jan Nowińska Brygida Nowińska Dorota Nowińska Konstancja Nowiński Błażej Nowiński Edmund Stanisław Nowiński Jan Nowiński Lucjan Nowiński Marcin Nowiński Michał Nowiński Mikołaj Nowocien Agnieszka Wiktoria Nowocien Ludwina Nowocien Maryanna Nowocień Nowocień Nowocień Nowocień Nowocień Agnieszka Nowocień Agnieszka Nowocień Agnieszka Nowocień Anna Nowocień Antoni Nowocień Antoni Nowocień Antonina Nowocień Dorota Nowocień Franciszek Nowocień Franciszek Nowocień Franciszek Nowocień Franciszek Nowocień Franciszek Nowocień Franciszek Ksawery Nowocień Franciszka Nowocień Franciszka Nowocień Jakub Nowocień Jędrzej Nowocień Józefa Nowocień Józefa Nowocień Józefa Nowocień Julian Nowocień Katarzyna Nowocień Katarzyna Nowocień Kazimierz Nowocień Kazimierz Nowocień Ludwika Nowocień Łucja Nowocień Łukasz Nowocień Łukasz Nowocień Łukasz Nowocień Łukasz Nowocień Magdalena Nowocień Maryanna Nowocień Maryanna Nowocień Maryanna Nowocień Maryanna Nowocień Maryanna Nowocień Maryanna Nowocień Maryanna Nowocień Mateusz Nowocień Michał Nowocień Michał Nowocień Michał Nowocień Michał Nowocień Paweł Nowocień Piotr Nowocień Piotr Nowocień Stanisław Nowocień Stanisław Nowocień Stanisław Nowocień Stanisław Nowocień Stanisław Nowocień Stanisław Nowocień szymon Nowocień szymon Nowocień Szymon Nowocień szymon Nowocień Tomasz Nowocień Tomsz Nowocień Urszula Nowocień Walenty Nowocień Walenty Nowocień Walenty Nowocień Wincenty Nowocień Wincenty Nowocień Władysław Nowocień Wojciech Nowocień Woyciech Nowocin Franciszka Nowocin Franciszka Nowocin Jan Nowocin Józefa Nowocin Kunegunda Nowocin Stanisław Nowocin Tomasz Nowocin Wincenty Nowocin Wincenty Nowociń Franciszek Nowociński Michał Nowociowa Wiktoria Nowodworska Amelia Bronisława Nowodworska Anna Nowodworska Anna Julia Nowodworska Apolonia Nowodworska Franciszka Nowodworska Matylda Nowodworski Feliks Nowodworski Franciszek Ksawery Zenon Nowodworski Hilary Marcelli Nowodworski Karol Józref Nowodworski Ludwik Nowodworski Ludwik Stanisław Nowodworski Stanisław Piotr Nowoecień Julianna Nowoiewski Teofil Nowojewska Antonina Nowojewski Jan Felik Nowojewski Józef Nowojewski Józef Bolesław Nowonig Wojciech Noworniowa Katarzyna Nowosad Józef Nowosielska Apollonia Nowosielska Apolonia Nowosielska Franciszka Nowosielska Józefa Nowosielska Maryanna Nowosielska Maryanna Nowosielska Maryanna Nowosielski Kazimierz Nowosielski Michał Nowosielski Mikołaj Nowotni Stanisław Nowotnik Tomasz Nowotniowa Franciszka Nowotniowa Katarzyna Nowotniowa Magdalena Nowotniowa Małgorzata Nowotniowa Maryanna Nowotniowa Maryanna Nowovień Wojciech Nowowcień Wincenty Nowowcin Zuzanna Nowowdworski Izydor Józef Nowowiejska Balbina Katarzyna Nowowiejska Józefa Nowowiejska Leokadia Eugenia Nowowiejski Nowowierski Franciszek Nowowierski Ignacy Nowowierski Józef Nowowierski Piotr Nowowierski Piotr Paweł Nowowieyska Balbina Katarzyna Nowowieyska Maryanna Nowowieyski Franciszek Nowowieyski Józef Nowowirski Ignacy Nowskowska Karolina Nozionek Zofia Nożyńska Anna Maryanna Nuczkowski Wincenty Nugajski Walenty Nurek Walenty Nurkowski Filip Nurtowska Emilia Nycz Krystyna Nycz Maryanna Nygiewicz Maciej Nynkowska Maryanna Nynkowski Antoni Nynkowski Karol Nynkowski Karol Józef Nysz Jan Nysz Jan Nysz Maryanna Oaszkowski Antoni Józef Obara Walenty Obara Walenty Obarska Agnieszka Obarska Justyna Obarska Kunegunda Obarska Maryanna Obarska Maryanna Obarska Salomea Obarska Tekla Obarski Antoni Obarski Ksawery Obarski Stanisław Oberska Rozalia Oberska Tekla Oberski Oberski Jakub Oberski Kazimierz Obetka Tomasz Obiadowska Eufrozyna Bronisława Obiedowska Franciszka Józefa Obiedowski Franciszek Obiedowski Henryk Jan Obierzyński Łukasz Objadowska Bronisława Objedowski Zachariasz Teodor Oblinowski Józef Obnicki Julian Oborska Albina Wiktoria Oborska Florentyna Oborska Helena Amelia Józef Oborska Konstancja Oborska Marcyanna Oborska Zuzanna Oborski Antoni Oborski Jan paweł Oborski Józef Oborski Julian Oborski Stanisław Jan Oborski Władysław Obozionka Maryanna Obrusiński Jakub Obrzędowicz Helena Obrzydowicz Mikołaj Obrzydowski Jan Obuchiewicz Jadwiga Ochmann Tekla Ochnicki Antoni Ochocieńska Maryanna Ochocinski Tomasz Ochocińska Ochocińska Antonina Ochocińska Antonina Florentyna Ochocińska Appolonia Ochocińska Ewa Ochocińska Ewa Ochocińska Ewa Ochocińska Katarzyna Ochocińska Katarzyna Ochocińska Maryanna Ochocińska Maryanna Ochocińska Maryanna Ochocińska Petronella Ochociński Antoni Ochociński Antoni Ochociński Feliks Ochociński Jan Ochociński Józef Ochociński Józef Ochociński Michał Ochociński Michał Ochocka Julianna Ochocki Michał Ochym Berek Ochymowicz Dawid Ochyńska Katarzyna Ocieska Jan Ocios Michał Oczarska Anna Oczarska Antonina Marcella Oczarska Antonina, Marcella Oczarska Eufemia Tekla Anna Oczarska Joanna Oczarska Judyta Oczarska Judyta Tekla Franciszka Oczarska Leopolda Oczarska Małgorzata Oczarska Maryanna Oczarska Tekla Oczarski Franciszek Oczarski Franciszek Józef Oczarski Marcin Bernard Oczarski Marcin Michał Oczarski Wincenty Oczkowska Aleksandra Teodora Oczkowska Antonina Oczkowska Franciszka Maryanna Oczkowska Michalina Oczkowski Ignacy Odbaum Sora Oderfeld Jadwiga Oderfeld Józef Odrzywolska Aniela Odyniec Marya Odyniec Wilhelm Odziemkowski Jan Offat Brygida Offat Ignacy Offat Ignacy Konstanty Offat Joachim Offat Maryanna Offert Stanisław Wincenty Offmerowa Katarzyna Ofiara Elżbieta Ofiara Elżbieta Ofiara Salomea Ofiera Walenty Ofirak Łukasz Ofman Katarzyna wiktoria Ogar Agnieszka Ogar Aniela Ogar Jan Ogar Józef Ogar Onufry Ogarska Tekla Ogarski Grzegorz Ogarski Józef Ogarski Onufry Ogieński Marian Ogieński Michał Ogińska Bronisława Ogińska Franciszka Ogiński Ignacy Ogończyk Władysław Józef Ogorzałek Adam Ogorzałek Jan Ogorzałek Jan Ogorzałek Karol Ogorzałek Konstancja Ogorzałkowska Katarzyna Ogół Błażej Ogórkowa Ogórkowska Aniela Antonina Ogórkowski Hipolit Ogrodzińska Balbina Ogrodzińska Emma Sylwina Ogrodziński August Ohme Jan Ojerowski Józef Ojrowski Mieczysław Józef Okasińska Marta Barbara Okasińska Zuzanna Okła Walenty Okławowicz Szymon Oko Oko Adam Oko Aleksander Jakub Oko Antoni Oko Antoni Oko Dominik Oko Ewa Oko Ewa Katarzyna Oko Filip Oko Filip Jan Oko Franciszek Oko Franciszka Oko Helena Oko Hipolit Oko Jan Oko Józef Oko Józef Błażej Oko Józefa Oko Katarzyna Oko Marcelii Antoni Oko Marcelli Oko Maryanna Oko Michalina Oko Michalina Franciszka Oko Stanisław Oko Teofil Oko Teofil Oko Teofila Oko Władysław Oko Wojciech Oko Wojciech Okoinowski Paweł Okolski Daniel Okolski Jan Okolski Józef Stanisław Okolski Michał Franciszek Okolus Agnieszka Okolus Andrzej Okolus Antoni Hilary Okolus Daniel Julian Okolus Elżbieta Okolus Franciszka Okolus Ignacy Okolus Jan Okolus Jędrzej Okolus Józef Okolus Józef Okolus Józef Okolus Józef Antoni Okolus Katarzyna wiktoria Okolus Łukasz Okolus Magdalena Okolus Maryanna Okolus Piotr Okolus Tekla Okolus Tomasz Okolus Tomasz Okolus Wiktoria Okomska Ewa Okomski Edward Okomski Edward Okoniewska Józefa Okoniewski Franciszek Okoniewski Michał Okońska Wanda Ludwika Okowiński Tomasz Jakub Okóliński Andrzej Okólska Gabriela Józefa Okólska Helena Okólska Maryanna Honorata Okólska Rozalia Okólska Tekla Okólska Tekla Okólski Antoni Okólski Jan Szczepan Kazimierz Okólski Jan Zenon Antoni Okólski Józef Okólski Stanisław Okólski Tomasz Walenty Okólski Wincenty Adam Okrój Agnieszka Okrój Jadwiga Okrój Jan Okrój Jan Romuald Okrój Józef Okrój Karolina Okrój Stefan Okrój Waleria Okrój Waleria Anastazja Okrój Wincenty Okrótnik Cyprian Okrutnik Antonina Okrutnik Cyprian Okrzyński Jacek Antoni Oksiatycz Antoni Okulska Okulska Aniela Okulska Helena Okulska Helena Okulska Helena Okulska Józefa Karolina Okulska Julia Okulska Julianna Nepomucena Joanna Okulska Karolina Okulska Katarzyna Okulska Katarzyna Okulska Katarzyna Okulska Magdalena Okulska Magdalena Maryanna Okulska Marcyanna Okulska Marcyanna Okulska Marcyanna Honorata Okulska Maryanna Okulska Maryanna Okulska Maryanna Okulska Maryanna Okulska Maryanna Okulska Maryanna Antonina Okulska Maryanna Eleonora Okulska Maryanna Konstancja Okulska Maryanna Łucja Okulska Rozalia Okulska Rozalia Okulska Rozalia Petronella Okulska Salomea Antonina Okulska Tekla Okulska Tekla Okulska Tekla Okulska Tekla Okulska Tekla Okulska Waleria Okulska Waleria Marya Ewa Okulska Weronika Okulska Weronika Maryanna Okulska Weronika Maryanna Okulski Adolf Okulski Aleksander Okulski Aleksander Tymoteusz Michał Okulski Andrzej Okulski Antoni Okulski Antoni Adolf Wincenty Okulski Daniel Okulski Daniel Okulski Feliks Okulski Feliks Hilary Okulski Franciszek Okulski Franciszek Okulski Ignacy Okulski Ignacy Okulski Ignacy Józef Okulski Jakub Okulski Jakub Okulski Jan Okulski Jan Okulski Józef Okulski Józef Okulski Józef Jan Okulski Kajetan Okulski Ludwik Okulski Ludwik Feliks Okulski Michał Okulski Michał Franciszek Okulski Paweł Okulski Piotr Okulski Piotr Okulski Piotr Paweł Okulski Stanisław Okulski Stanisław Okulski Stanisław Okulski Szczepan Szymon Okulski Wacław Okulski Wincenty Okulski Wincenty Okulski Wincenty Okulus Andrzej Okulus Aniela Okulus Anna Joanna Okulus Antoni Okulus Antoni Okulus Antonina Okulus Elżbieta Okulus Felcjanna Okulus Franciszek Okulus Franciszek Ksawery Okulus Jan Okulus Józef Okulus Józef Okulus Józef Okulus Józef Okulus Józef Okulus Józefa Okulus Józefa Maryanna Okulus Julianna Okulus Julianna Okulus Karolina Okulus Krystyna Okulus Małgorzata Okulus Marianna Okulus Maryanna Okulus Maryanna Okulus Maryanna Okulus Maryanna Okulus Michał Okulus Mikołaj Okulus Mikołaj Okulus Piotr Okulus Piotr Okulus Rozalia Okulus Rozalia Okulus Tekla Okulus Tekla Okulus Tekla Scholastyka Okulus Tomasz Okulus Walenty Okulus Weronika Okulus Weronika Okuluska Zofia Okulusówna Katarzyna Okuniewska Józefa Okuniewska Wiktoria Zofia Okuniewski Tomasz Okuniowski Franciszek Okuń Adam Okuń Julia Helena Okuń Wanda Jadwiga Olatowska Leokadia Józefina Olatowski Norbert Olbromska Anna Olbromska Józefa Olbromska Katarzyna Olbromska Marya Antonina Olbromski Ignacy Olbromski Ignacy Jakub Olbromski Jan Olbromski Jan Olbromski Konstanty Olbromski Konstanty Olbromski Mikołaj Olbromski Walenty Olcechowski Adolf Olczak Agnieszka Olczak Bogumił Olczak Florentyna Olczak Katarzyna Olczak Stanisław Olczyk Andrzej Olczyk Filip Olczyk Filip Olczyk Grzegorz Olczyk Łukasz Olczyk Łukasz Olczyk Petronela Olczyk Scholastyka Olczyk Woyciech Olczyk Zofia Oldyńska Ludwika Oldzyński Wawrzyniec Olech Adam Olech Maryanna Olechowska Anna Olechowska Bibianna Olechowska Elżbieta Olechowska Salomea Olechowski Apolonary Olechowski Ignacy Olechowski Jan Olechowski Paweł Olechowski Władysław Olejarczyk Marcin Olejnik Andrzej Olek Maryanna Oleksiak Franciszka Oleksiak Tekla Olemberg Józef Ludwik Olesik Michał Olesińska Barbara Olesińska Katarzyna Olesiński Jan Jędrzej Oleszko Maryanna Oleś Aniela Oleś Aniela Oleś Antonina Oleś Antonina Oleś Franciszka Oleś Franciszka Oleś Józef Oleś Katarzyna Oleś Katarzyna Oleś Kazimierz Oleś Ludwika Oleś Maciej Oleś Maciej Oleś Marcyanna Oleś Marcyanna Oleś Maryanna Oleś Maryanna Oleś Mateusz Oleś Petronella Oleś Petronella Oleś Scholastyka Oleś Scholastyka Oleś Teresa Oleś Teresa Oleś Wincenty Oleś Zofia Oleśkiewicz Aleksandra Oleśkiewicz Pelagia Oleśniewicz Florentyna Oleśniewicz Pulcheria Olewiec Józef Olewińska Barbara Olewińska Józefa Olewiński Henryk Olewiński Michał Olewiński Teofil Olexa Agnieszka Olędzki Paweł Olimińska Antonina Olisiowski Jan Oliszewska Aniela Oliszewska Julianna Oliszewska Maryanna Oliszewska Maryanna Oliszewski Jakub Oliszowski Leon Oliwiński Roman Oliwiński Roman Feliks Olsiewska Wiktoria Olszak Elżbieta Olszak Józefa Antonina Olszewska Amelia Helena Olszewska Aniela Olszewska Antonina Olszewska Apolonia Olszewska Franciszka Olszewska Franciszka Olszewska Helena Józefa Maryanna Olszewska Honorata Leontyna Olszewska Józefa Olszewska Julia Leontyna Olszewska Julianna Olszewska Julianna Marcella Olszewska Kamilla Olszewska Kamilla Rozalia Antonina Olszewska Konstancja Olszewska Laura, Stefania Olszewska Leontyna Olszewska Leontyna Rozalia Franciszka Olszewska Ludwika Olszewska Ludwika Olszewska Ludwika Wanda Olszewska Magdalena Olszewska Małgorzata Olszewska Marcyanna Magdalena Olszewska Maryanna Olszewska Maryanna Olszewska Maryanna Magdalena Olszewska Regina Olszewska Stanisława Olszewska Stanisława Olszewska Tekla Olszewska Tekla Olszewska Weronika Olszewska Wiktoria Teodora Olszewski Adam Olszewski Adam Olszewski Aleksander Olszewski Alfred Olszewski Antoni Leon Olszewski Celes Włodzimierz Olszewski emilian Józef Olszewski Hippolit Lidwik Karol Olszewski Jacek Olszewski Jakub Olszewski Jakub Olszewski Jan Olszewski Jan Olszewski Jan Olszewski Józef Olszewski Józef Olszewski Józef Olszewski Józef Olszewski Józef Olszewski Kazimierz Olszewski Leonard Olszewski Michał Olszewski Michał Olszewski Roman Olszewski Woyciech Olszewski Woyciech Olszowska Anna Olszowska Antonina Olszowska Józefa Olszowska Wiktoria Olszowski Józef Olszowski Julian Olszowski Kazimierz Olszowski Mateusz Olszyński Józef Ołatos Marjanna Ołubek Maryanna Ołupczyński Kazimierz Omatowska Angela Katarzyna Ombs Alojzy Omiecka Agnieszka Omiecka Katarzyna Omiecka Zofia Omiecki Antoni Omiecki Michał Omińska Albina Ondyk Józef Onyszkiewicz Wiktoria Ewa Opaczewska Zofia Opala Jan Opalek Franciszek Opalek Franciszek Opalek Karolina Opaliński Franciszek Opaliński Ludwik Opalonka Magdalena Opalska Łucja Opalska Marya Opalski Józef Opałczyk Maryanna Opałka Anastazja Opałka Józef Opałka Maryanna Oparcik Kazimierz Opatowska Józefa Opelska Aniela Opelski Stanisław Operowicz Bonifacy Opiłowski Jacenty Opłatos Franciszka Opolska Ludwika Opołczyński Feliks Bartłomiej Opowna Maryanna Opozda Antonina Opozda Emilia Opozda Jan Opozda Józefa Opozda Katarzyna Opozda Katarzyna Opozda Ludwika Opozda Ludwika Opponowa Maryanna Franciszka Oprzętniewska Konstancja Oracka Katarzyna Oracki Aleksander Józef Oracki Franciszek Oracki Franciszek Oracki Jan Oracki Karol Oracki Karol Ludwik Oraczka Tekla Oran Jakub Oratko Szymon Orbach Adam Orbanowska Maryanna Ordowski Antoni Ordynic Józefa Ordysiński Piotr Organista Kazimierz Organkiewicz Michał Orlak Sebastyan Orlicka Katarzyna Orlicki Jędrzej Orlicki Michał Orlicki Wojciech Orlicki Wojciech Orlik Franciszka Orlikowska Łucja Orlikowska Weronika Apolonia Orlikowski Antoni Wincenty Orlikowski Józef Orlikowski Kazimierz Orlikowski Kazimierz Orlikowski Marcelli Orlikowski Marcelli Orlińska Wiktoria Orłow Maryanna Orłowa Maryanna Orłowsdka Jadwiga Orłowska Orłowska Orłowska Aniela Orłowska Anna Orłowska Anna Helena Orłowska Antonina Orłowska Antonina Maryanna Orłowska Domicella Orłowska Domicella Katarzyna Orłowska Elżbieta Orłowska Elżbieta Leona Orłowska Ewa Orłowska Ewa Orłowska Franciszka Orłowska Franciszka Orłowska Józefa Orłowska Katarzyna Orłowska Katarzyna Orłowska Katarzyna Magdalena Orłowska Konstancja Orłowska Małgorzata Orłowska Maryanna Orłowska Maryanna Orłowska Maryanna Orłowska Michalina Orłowska Tekla Orłowska Walenta Orłowska Wiktoria Eufrozyna Orłowska Wiktoria Józefa Orłowski Aleksander Fortunat Orłowski Antoni Orłowski Antoni Orłowski Antoni Orłowski Benedykt Orłowski Błażej Orłowski Erazm Orłowski Franciszek Orłowski Franciszek Orłowski Ignacy Feliks Orłowski Ignacy Jakub Orłowski Jan Orłowski Jan Orłowski Józef Orłowski Józef Orłowski Józef Orłowski Marcin Orłowski Paweł Orłowski Piotr Orłowski Piotr Paweł Orłowski Sebestian Orłowski Stanisław Orłowski Stanisław Orłowski Szymon Orłowski Szymon Orłowski Tomasz Orłowski Wincenty Ormański Kasper Ornatkiewicz Franciszek Ornatkiewicz Zofia Ornatowska Karolina Oronowicz Izrael Oronowiczowna Frymetka Oroński Antoni Orszada Franciszka Orszulska Scholastyka Orun Hawa Oryl Wojciech Oryn Szyja Orynowicz Szyna Orzechowska Antonina Orzechowska Antonina Orzechowska Józefa Orzechowska Katarzyna Orzechowska Maryanna Orzechowska Petronella Orzechowska Urszula Orzechowska Waleria Orzechowska Waleria Wiktoria Orzechowska Weronika Orzechowska Wiktoria Orzechowski Franciszek Orzechowski Ignacy Orzechowski Ignacy Orzechowski Jakub Orzechowski Jakub Orzechowski Józef Orzechowski Roch Orzechowski Szymon Orzechowski Wiktor Orzeł Tomasz Orzeszek Aleksander Orziński Piotr Osdyńska Katarzyna Osiadły Józef Osiecka Weronika Osiecki Adam Osiecki Wojciech Osiecki Woyciech Stanisław Osieński Jan Osieński Kasper Osieński Maciej Osieński Paweł Osieński Stanisław Osinska Maryanna Osińska Agnieszka Osińska Agnieszka Osińska Anastazja Osińska Aniela Osińska Elzbieta Osińska Jozefa Osińska Józefa Osińska Józefa Osińska Karolina Osińska Katarzyna Osińska Łucja Osińska Maryanna Osińska Maryanna Osińska Salomea Katarzyna Karolina Osińska Scholastyka Rozalia Osińska Tekla Osińska Wiktoria Osiński Osiński Aleksander Julian Osiński Andrzej Adam Osiński Franciszek Osiński Jan Osiński Leon Osiński Ludwik Józef Julian Osiński Maciej Osiński Piotr Celestyn Osiński Roman Osiński Szczepan Osiński Wojciech Osiński wojciech Ignacy Osko Kasper Oskres Franciszka Osłonowicz Rudolf Osmański Jan Osmólska Antonina Osmólska Balbina Osmólski Julian Osmólski Ludwik Osmólski Władysław Osmul Stanisław Osmulska Anastazja Osmulska Balbina Osmulska Balbina Wiktoria Osmulski Marcelli Osmulski Marcelli Franciszek Osmulski Marian Walenty Osmulski Piotr Paweł Osmulski Roman Osmulski Roman Piotr Osmulski Tomasz Osmulski Tomasz Osowicz Katarzyna Osowińska Maryanna Osowska Franciszka Osowska Józefa Osowska Katarzyna Osowska Waleria Osowski Adam Osowski Tomasz Osowski Tomasz Osóbka Antoni Osóbka Joanna Osóbka Józefa Osóbka Józefa Osóbka Maryanna Ossendi Józefa Joanna Ossowska Franciszka Ossowska Katarzyna Ossowska Marcyanna Ossowska Maryanna Ossowski Tomasz Ostal August Ostaszewska Barbara Ostaszewska Domicella Ostaszewska Honorata Ostaszewska Teofila Ostaszewski Józef Osterman Aleksander Osterman Angela Osterman Angela Waleria Osterman Franciszek Osterman Franciszek Osterman Konstanty Ostermann Konstanty Ostoliński Aleksander Ostrach Andrzej Ostrach Apolonia Józefa Ostrachowicz Adam Sylwester Ostrochulski Karol Ostrochulski Karol Ostrochulski Mieczysław Ignacy Sylwester Ostroska Maryanna Ostrowska Agnieszka Ostrowska Anna Ostrowska Anna Ostrowska Anna Ostrowska Antonina Ostrowska Antonina Ostrowska Antonina Ostrowska Balbina Wiktoria Ostrowska Barbara Ostrowska Barbara Maryanna Ostrowska Benigna Ostrowska Feliksa Ostrowska Franciszka Ostrowska Helena Ostrowska Joanna Eleonora Rozalia Ostrowska Józefa Ostrowska Józefa Ostrowska Józefa Ostrowska Józefa Ostrowska Józefa Ostrowska Justyna Ostrowska Katarzyna Ostrowska Katarzyna Ostrowska Katarzyna Ostrowska Katarzyna Ostrowska Katarzyna Ostrowska Leokadia Marya Ostrowska Lucyanna Ostrowska Marcyanna Ostrowska Marianna Ostrowska Marya Ostrowska Marya Leokadia Ostrowska Maryanna Ostrowska Maryanna Ostrowska Maryanna Ostrowska Maryanna Ostrowska Maryanna Ostrowska Maryanna Ostrowska Maryanna Joanna Ostrowska Petronella Ostrowska Tekla Ostrowska Teresa Ostrowska Zofia Ostrowska Zofia Ostrowska Zofia Ostrowska Zofia Franciszka Ostrowski Adam Ostrowski Ambroży Ostrowski Andrzej Ostrowski Antoni Ostrowski Antoni Ostrowski Antoni Ostrowski Antoni Ludwik Ostrowski Antoni Ludwik Ostrowski Barłomiej Ludwik Ostrowski Franciszek Ostrowski Franciszek Ostrowski Franciszek Ostrowski Franciszek Damian Adam Ostrowski Franciszek Józef Ostrowski Henryk Ostrowski Ignacy Ostrowski Ignacy Ostrowski Ignacy Ostrowski Ignacy Filip Ostrowski Jakub Józef Ostrowski Jan Ostrowski Jan Ostrowski Jan Antoni Ostrowski Józef Ostrowski Józef Ostrowski Józef Ostrowski Józef Ostrowski Józef Antoni Ostrowski Józefat Ludwik Ostrowski Kazimierz Ostrowski Maciej Ostrowski Michał Ostrowski Michał Ostrowski Paweł Ostrowski Paweł Ostrowski Paweł Ostrowski Paweł Ostrowski Piotr Ostrowski Piotr Ostrowski Piotr Ostrowski Piotr Ostrowski Stanisław Ostrowski Tomasz Ostrowski Władysław Józef Osubka Katarzyna Osuch Katarzyna Osuchowska Osuchowska Amelia Osuchowska Barbara Osuchowska Eleonora Anna Osuchowska Franciszka Osuchowska Honorata Osuchowska Józefa Osuchowska Katarzyna Zofia Osuchowska Ludwika Osuchowska Maryanna Osuchowska Maryanna Osuchowska Rozalia Osuchowska Uzabella Marta Osuchowski Aleksander Osuchowski Aleksander Osuchowski Aleksander Damazy Osuchowski Andrzej Osuchowski Edward Lucjan Osuchowski Ignacy Osuchowski Joachim Osuchowski Konstanty Michał Osuchowski Mikołaj Osuchowski Mikołaj Osuchowski Piotr Osuchowski Roman Osuchowski Romuald Osuchowski Stanisław Osuchowski Walenty Osuchowski Władysław Osuchowski Władysław Stanisław Ościński Ludwik Bartłomiej Ośka Antoni Ośko Piotr Celestyn Ośko Piotr Celestyn Oton Woyciech Otto Edward Piotr Otto Marianna Otto Marianna Otto Maryanna Otto Piotr Otto Stanisław Klemens Otto Zofia Otwinowska Elżbieta Otwinowski Adam Leon Otwinowski Aleksander Otwinowski Antoni Otwinowski Franciszek Otwiński Aleksander Otyński Hippolit Owczarczyk Florentyna Owczarczyk Monika Owczarek Franciszek Owczarek Helena Owczarek Michał Owczarek Wawrzyniec Owczarek Wincenty Owsiana Angela Owsiana Haberman Angela Owsiana Magdalena Owsiana Magdalena Owsiana Maryanna Owsiana Maryanna Owsiana Petronela Owsiany Adolf Owsiany Adolf Haberman Owsiany Aleksander Owsiany Franciszek Owsiany Franciszek Owsiany Franciszek Owsiany Franciszek Owsiany Jan Tyrus Owsiany Józef Owsiany Józef Owsiany Julian Franciszek Owsiany Teofil Owsiany Wiktor Owsiany Wiktor Jan Owsinska Ursula Owsińska Józefa Owsińska Julianna Owsińska Magdalena Owsiński Jan Owsiński Józef Owsiński Józef Owsiński Piotr Oyrzyński Stanisław Oyszczek Marcyanna Ozimina Franciszka Ozimina Katarzyna Ozimina Stanisław Ozimkowski Jakub Ozimowska Aniela Ozimowski Franciszek Ozmina Waleria Apolonia Ożarowski Kazimierz Ożdzyńska Eleonora Pabaszewski Wincenty Pacelt Pacelt Agata Pacelt Antonina Pacelt Józefa Pacelt Józefa Marcyanna Pacelt Julia Eleonora Pacelt Karol Boremeusz Szymon Pacelt Katarzyna Pacelt Ludwik Michał Pacelt Maryanna Pacelt Maryanna Pacelt Maryanna Pacelt Szymon Pacelt Szymon Pacelt Szymon Pachert Aleksander Pachert Katarzyna Pachert Mikołaj Pachla Maryanna Pachla Różą Dorota Pachnicka Józefa Pachnik Antonina Pachnik Ludwika Pachocki Maciej Pacholińska Maryanna Pacholska Franciszka Pacholska Magdalena Pacholska Małgorzata Pacholska Maryanna Pacholska Salomea Pacholski Józef Sylwester Pacholski Michał Pacholski Parcin Pacholski Woyciech Pachołkowska Łucja Pachołkowski Łukasz Pachta Teofil Pachuc Maryanna Pachul Ksawera Pachulska Agnieszka Pachulski Ludwik Pacierz Józef Pacierzyński Józef Pacin Jan Teofil Pacin Karolina Pacoch Jan Paconka Maryanna Pacułek Kacper Pacyk Józef Pacyna Pacyna Agnieszka Pacyna Agnieszka Pacyna Agnieszka Pacyna Agnieszka Pacyna Agnieszka Pacyna Agnieszka Pacyna Anastazja Pacyna Andrzej Pacyna Andrzej Pacyna Andrzej Pacyna Andrzej Pacyna Aniela Pacyna Aniela Pacyna Anna Pacyna Anna Pacyna Anna Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antoni Pacyna Antonina Pacyna Antonina Pacyna Antonina Pacyna Barbara Pacyna Barbara Pacyna Bartłomiej Pacyna Bronisława Pacyna Elżbieta Pacyna Elżbieta Pacyna Ewa Pacyna Ewa Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszek Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Franciszka Pacyna Grzegorz Pacyna Henryk Pacyna Jadwiga Pacyna Jadwiga Pacyna Jakub Pacyna Jakub Pacyna Jan Pacyna Jan Pacyna Jan Pacyna Jan Pacyna Jan Pacyna Jan Pacyna Jan Pacyna Jan Pacyna Jan Kazimierz Pacyna Jędrzej Pacyna Jędrzej Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józef Pacyna Józefa Pacyna Józefa Pacyna Józefa Pacyna Józefa Pacyna Józefa Pacyna Józefa Pacyna Józefa Agata Pacyna Karolina Pacyna Karolina Pacyna Karolina Pacyna Karolina Pacyna Karolina Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Katarzyna Pacyna Kazimierz Pacyna Kazimierz Pacyna Klara Pacyna Konstancja Pacyna Konstancja Pacyna Ludwik Feliks Pacyna Łukasz Pacyna Małgorzata Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Pacyna Maryanna Józefa Pacyna Maryanna Konstancja Pacyna Mateusz Pacyna Michał Pacyna Michał Pacyna Michał Pacyna Michał Pacyna Michał Pacyna Mikolaj Pacyna Mikołaj Pacyna Paweł Pacyna Paweł Pacyna Paweł Pacyna Petromella Pacyna Petronela Pacyna Petronella Pacyna Petronella Pacyna Petronella Pacyna Piotr Pacyna Piotr Pacyna piotr Pacyna Piotr Pacyna Piotr Pacyna Piotr Pacyna Piotr Pacyna Piotr Pacyna piotr Pacyna Piotr Pacyna piotr Pacyna Regina Pacyna Rozalia Stefania Pacyna Scholastyka Pacyna Scholastyka Pacyna Stanisław Pacyna Stanisław Pacyna Stanisław Pacyna Stanisław Pacyna Stanisław Pacyna Szczepan Pacyna Szczepan Pacyna Szczepan Pacyna Szczepan Pacyna Szczepan Pacyna Szymon Pacyna Szymon Pacyna Tekla Pacyna tekla Pacyna Teofila Agnieszka Pacyna Tomasz Pacyna Walenty Pacyna Walenty Pacyna Walenty Pacyna Walenty Pacyna Walenty Pacyna Wawrzyniec Pacyna Wawrzyniec Pacyna Werzyniec Pacyna Wicenty Pacyna Wincenty Pacyna Władysław Pacyna Władysław Pacyna Wojciech Pacyna wojciech Pacyna Wojciech Pacyna wojciech Pacyna Woyciech Pacyna Woyciech Pacyna Woyciech Pacyna Zofia Pacyna Zuzanna Pacyńska Magdalena Paczalkowski Franciszek Paczka Felicjan Paczkowska Tekla Paczocha Piotr Paczyna Marcin Paczynina Maryanna Paczynska Appolonia Paczynska Maryanna Paczynski Ignacy Paczyńska Batbara Paczyńska Batbara Paczyńska Elżbieta Paczyńska Elżbieta Paczyńska Jadwiga Paczyńska Józefa Paczyńska Małgorzata Paczyńska Maryanna Paczyńska Maryanna Paczyńska Teofila Paczyńska Ursula Paczyński Feliks Paczyński Feliks Paczyński Jakub Ignacy Paczyński Jan Paczyński Jan Paczyński Jan Paczyński Ksawery Paczyński Marcin Paczyński Seweryn Paczyński Stanisław Paczyński Szymon Marcin Paczyński Tomasz Paćkowski Jan Paiak Stanisław Paiączkowska Florentyna Aniela Paiączkowska Julianna Paiączkowska Teofila Paiączkowski Jan Paiączkowski Kazimierz Paiączkowski Michał Paiąk Adam Paiąk Andrzej Paiąk Andrzej Paiąk Anna Paiąk Antoni Paiąk Antoni Paiąk Antoni Paiąk Antoni Paiąk Antonina Paiąk Barbara Paiąk Bartlomiej Paiąk Bartłomiej Paiąk Błażej Paiąk Elżbieta Paiąk Franciszek Paiąk Franciszka Paiąk Franciszka Paiąk Jan Paiąk Józef Paiąk Józef Paiąk Józefa Paiąk Julianna Paiąk Justyna Paiąk Justyna Franciszka Paiąk Justyna Tekla Paiąk Karolina Paiąk Katarzyna Paiąk Katarzyna Paiąk Katarzyna Paiąk Kazimierz Paiąk Kazimierz Paiąk Kazimierz Paiąk Kazimierz Paiąk Kunegunda Paiąk Kunegunda Paiąk Kunegunda Józefa Paiąk Ludwik Jan Paiąk Łucja Paiąk Łucja Paiąk Maciej Paiąk Maciej Paiąk Małgorzata Paiąk Marcin Paiąk Marcin Paiąk Marcin Paiąk Marcin Paiąk Maryanna Paiąk Maryanna Paiąk Maryanna Paiąk Maryanna Paiąk Maryanna Paiąk Michał Paiąk Mikołaj Paiąk Paweł Paiąk Paweł Paiąk Paweł Paiąk Sebastyan Paiąk Szymon Paiąk Szymon Paiąk Tekla Paiąk Tekla Paiąk Tekla Paiąk Tomasz Paiąk Tomasz Paiąk Tomasz Paiąk Tomasz Paiąk Tomasz Paiąk Walenty Paiąk Wincenty Paiąk Woyciech Paiąk Woyciech Pajaczek Jan Pajak Aleksander Kazimierz Pajak Aniela Pajak Antoni Pajak Eleonora Pajak Grzegorz Pajak Jan Pajak Jan Pajak Józef Pajak Józefa Pajak Karolina Pajak Katarzyna Pajak Katarzyna Pajak Ludwik Pajak Ludwik Pajak Ludwik Pajak Maciej Pajak Maryanna Pajak Maryanna Pajak Maryanna Pajak Maryanna Pajak Paweł Pajak Rozalia Pajak Tekla Pajak Tomasz Pajak Walenty Kazimierz Pajak Walenty Kazimierz Pajak Wincenty Pajaki Anna Pajączek Józef Pajączek Kazimierz Pajączkowska Agnieszka Pajączkowska Agnieszka Pajączkowska Aleksandra Aniela Pajączkowska Aleksandra Aniela Pajączkowska Aniela Pajączkowska Antonina Pajączkowska Barbara Pajączkowska Cyrylla Honorata Pajączkowska Eleonora Pajączkowska Ewa Pajączkowska Ewa Pajączkowska Florentyna Pajączkowska Franciszka Pajączkowska Franciszka Pajączkowska Franciszka Teodora Pajączkowska Helena Pajączkowska Helena Pajączkowska Józefa Pajączkowska Józefa Leontyna Pajączkowska Konstancja Pajączkowska Małgorzata Pajączkowska Maryanna Pajączkowska Maryanna Pajączkowska Maryanna Pajączkowska Maryanna Pajączkowska Maryanna Wiktoria Pajączkowska Rozalia Pajączkowska Tekla Pajączkowska Weronika Pajączkowska Zofia Maryanna Pajączkowski Pajączkowski Adam Pajączkowski Adam Jan Pajączkowski Aleksander Jan Pajączkowski Bronisław Pajączkowski Bronisław Konstanty Pajączkowski Edmund Łukasz Pajączkowski Franciszek Pajączkowski Franciszek Pajączkowski Franciszek Ksawery Pajączkowski Franciszek Ksawery Pajączkowski Henryk Telesfor Pajączkowski Jan Pajączkowski Jan Pajączkowski Jan Pajączkowski Kazimierz Pajączkowski Ludwik Pajączkowski Ludwik Hippolit Pajączkowski Mikołaj Pajączkowski Paweł Pajączkowski Stanisław Pajączkowski Stanisław Józef Pajączkowski Teodor Leon Pajączkowski Tomasz Pajączkowski Woyciech Stanisław Pajączkowski Woyciech Stanisław Pajączkwoska Małgrozata Pająk Pająk Pająk Adam Pająk Adam Pająk Adam Pająk Agnieszka Pająk Agnieszka Pająk Agnieszka Pająk Agnieszka Pająk Agnieszka Pająk Agnieszka Pająk Aleksandra Pająk Anastazja Pająk Anastazja Pająk Andrzej Pająk Andrzej Pająk Andrzej Pająk Andrzej Pająk Andrzej Pająk Andrzej Pająk Aniela Pająk Aniela Pająk Aniela Pająk Anna Pająk Anna Pająk Anna Pająk Anna Pająk Anna Pająk Anna Pająk Anna Pająk Anna Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antoni Pająk Antonina Pająk Antonina Pająk Antonina Pająk Antonina Pająk Antonina Pająk Appolllonia Pająk Bartłomiej Pająk Bartłomiej Pająk Bartłomiej Pająk Błażej Pająk Bronisława Pająk Dorota Pająk Dorota Pająk Elżbieta Pająk Elżbieta Pająk Ewa Pająk Ewa Pająk Ewa Pająk Ewa Pająk Feliks Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Pająk Franciszek Woyciech Pająk Franciszka Pająk Franciszka Pająk Grzegorz Pająk Grzegorz Pająk Helena Pająk Helena Pająk Jadwiga Pająk Jadwiga Pająk Jakub Pająk Jakub Pająk Jakub Pająk Jakub Pająk Jakub Pająk Jakub Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Pająk Jan Nepomucen Pająk Jan Wawrzyniec Pająk Jędrzej Pająk Jędrzej Pająk Joanna Pająk Józef Pająk Józef Pająk Józef Pająk Józef Pająk Józef Pająk Józef Pająk Józef Pająk Józefa Pająk Józefa Pająk Józefa Pająk Józefa Pająk Józefa Pająk Julianna Pająk Kacper Pająk Kacper Pająk Karolina Pająk Karolina Pająk Karolina Pająk Karolina Pająk Karolina Pająk Karolina Pająk Karolina Pająk Katarzyna Pająk Katarzyna Pająk Katarzyna Pająk Katarzyna Pająk Katarzyna Pająk Katarzyna Pająk Kazimierz Pająk Kazimierz Pająk Kazimierz Pająk Kazimierz Pająk Klara Pająk Ludwik Pająk Ludwik Pająk Ludwika Pająk Łukasz Pająk Łukasz Pająk Łukasz Pająk Łukasz Pająk Maciej Pająk Maciej Pająk Maciej Pająk Magdalena Pająk Magdalena Pająk Magdalena Pająk Magdalena Pająk Małgorzata Pająk Małgorzata Pająk Marcin Pająk Marcin Pająk Marcin Pająk Marcin Pająk Marcin Pająk Marianna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Pająk Maryanna Klara Pająk Maryannna Pająk Mateusz Pająk Mateusz Pająk Mateusz Pająk Michalina Pająk Michał Pająk Mikołaj Pająk Mikołaj Pająk Paweł Pająk Paweł Pająk Paweł Pająk Piotr Pająk Roch Pająk Rozalia Pająk Rozalia Pająk Rozalia Pająk Salomea Pająk Salomea Pająk Sebastyan Pająk Stanisław Pająk Stanisław Pająk Stanisław Pająk Stanisław Pająk Szymon Pająk Szymon Pająk Szymon Pająk Szymon Franciszek Pająk Tekla Pająk Tekla Pająk Teresa Pająk Teresa Pająk Teresa Pająk Tomasz Pająk Tomasz Pająk Tomasz Pająk Urszula Pająk Urszula Pająk Walenty Pająk Walenty Pająk Walenty Pająk Wawrzyniec Pająk Wiktor Pająk Wiktoria Pająk Wiktoria Pająk Wiktoria Pająk Wiktoria Pająk Wiktoria Pająk Wincenty Pająk Wincenty Pająk Wincenty Pająk Wincenty Pająk Wincenty Pająk Wojciech Pająk Wojciech Pająk Woyciech Pająk Woyciech Pająk Zofia Pająk Zofia Pająkowska Józefa Maryanna Pająkowska Kunegunda Pajda Pajda Agnieszka Pajda Andrzej Pajda Aniela Pajda Antoni Pajda Józef Pajda Józef Pajda Józef Pajda Józef Pajda Katarzyna Pajda Maryanna Pajda Maryanna Pajda Michał Pajda mikołaj Pajda Tekla Pajda Tekla Pajda Tomasz Pajda Wincenty Pajda Zofia Pajda Zofia Pajda Zofia Pajek Pajewska Katarzyna Pajewski Szczepan Pajka Katarzyna Barbara Pajkert Julianna Pakliński Jan Władysław Pakorzyńska Maryanna Pakoszewska Barbara Pakoszewska Teresa Pakoszewski Jan Antoni Pakulska Antonina Pakulska Salomea Pakuła Anna Pakuła Barbara Łucja Pakuła Błażej Pakuła Błażej Pakuła Felia Ferdynand Pakuła Feliks Pakuła Franciszek Pakuła Franciszek Pakuła Ignacy Pakuła Jan Pakuła Jan Pakuła Jozefa Pakuła Józef Pakuła Józef Pakuła Józefa Pakuła Katarzyna Pakuła Katarzyna Pakuła Katarzyna Pakuła Katarzyna Pakuła Katarzyna Pakuła Ludwik Pakuła Ludwika Pakuła Ludwika Pakuła Ludwika Pakuła Małgorzata Pakuła Maryanna Pakuła Maryanna Pakuła Mateusz Pakuła Mateusz Pakuła Rozalia Pakuła Salomea Pakuła Walenty Pakuła Waleria Pakuła Weronika Pakuła Zofia Pakuła Zofia Palacz Joanna Palacz Walenty Palarska Maria Palas Józefa Palaż Walenty Palczewska Agnieszka Palczewska Agnieszka Palczewski Konstanty Palczykowska Kunegunda Palegryni Emilia Palicka Agnieszka Palik august Palik Józefa Palik Walenty Palikowski Tomasz Paliński Andrzej Paliński Andrzej Paliński Franciszek Paliński Jakub Paliński Jakub Paliński Józef Paliński Józef Paliński Marcin Paliszewska Antonina Paliszewska Antonina Paliszewska Antonina Paliszewska Ewa Paliszewska Franciszka Paliszewska Franciszka Paliszewska Konstancja Paliszewska Łucja Paliszewska Maryanna Paliszewska Maryanna Paliszewska Rozalia Paliszewska Rozalia Paliszewski Andrzej Paliszewski Andrzej Paliszewski Jędrzej Paliszewski Józef Paliszewski Józef Paliszewski Julian Paliszewski Kazimierz Paliszewski Kazimierz Paliszewski Konstanty Paliszewski Piotr Paliszewski Piotr Paliszewski Urban Paliwoda Marcin Paliwoda Wincenty Pallander Maryanna Palm Julian Palm Wanda Palm Władysław Palm Władysław Sykstus Palma Antonina Palma Dominik Palma Szczepan Palma Ursula Palmowski Jakub Palmowski Jan Paluch Agnieszka Paluch Domicella Julia Paluch Ewa Paluch Ewa Paluch Jakub Paluch Jakub Paluch Jan Paluch Julianna Paluch Maryanna Paluch Woyciech Paluchiewicz Teofil Palusińska Józefa Pelagia Palusiński Wojciech Paluszczak Józef Paluszczak Józefa Paluszczak Maryanna Paluszek Maryanna Paluszewska Ludwika Paluśkiewicz Aleksandra Pałczyk Adam Pałczyk Julia Pałczyk Julianna Pałczyk Łukasz Pałczyk Marcyanna Pałczyńska Agnieszka Pałczyńska Anna Julia Pałczyńska Konstancja Pałczyńska Rozalia Pałczyński Franciszek Pałczyński Józef Pałeś Franciszka Pałgon Daniel Pałgon Genowefa Pałka Andrzej Pałka Katarzyna Pałka Katarzyna Pałkowski Julian Walenty Pałstynowicz Julianna Pałuba Szczepan Pałys Agnieszka Pałys Dominik Pałys Józefa Pałys Józefa Pałys Konstancja Pałys Konstancja Wiktoria Panak Andrzej Panakowa Zuzanna Pancelt Franciszek Panderzyński Ignacy Panek Aniela Panek Aniela Panek Aniela Maryanna Panek Antoni Panek Antoni Panek Antoni Panek Antoni Panek Antoni Panek Antoni Panek Antonina Panek Antonina Panek Antonina Małgorzata Panek Bartłomiej Panek Błażej Panek Ewa Panek Ewa Panek Franciszek Panek Jan Panek Jan Panek Jan Panek Jan Panek Jan Walenty Panek Jozef Panek Józef Panek Józef Panek Józef Panek Józef Panek Józef Panek Józef Panek Józefa Panek Józefa Panek Józefa Panek Julianna Panek Katarzyna Panek Katarzyna Panek Katarzyna Antonina Panek Ludwika Panek Łucja Panek Magdalena Panek Magdalena Panek Marcyanna Panek Maryanna Panek Maryanna Panek Maryanna Panek Maryanna Panek Maryanna Panek Maryanna Panek Teofil Panek Teofila Panek Wojciech Panek Woyciech Panek Woyciech Panek Woyciech Pangowska Maryanna Paulina Panik Ferdynand Pankilejew Emilia Maryanna Pankowska Karolina Urszula Pankowski Tomasz Pańczyk Antoni Papajczyk Szymon Papierkowski Józef Papierkowski Józef Kalasanty Papiernik Wincenty Papierska Maryanna Papieski Franciszek Papież Katarzyna Papińska Agata Papiński szymon Papiórkowska Sabina Papis Elżbieta Papis Emilia Paprociński Franciszek Paprociński Józef Paprocka Anna Paprocka Antonina Paprocka Antonina Małgorzata Paprocka Barbara Paprocka Brigitta Paprocka Dorota Paprocka Eleonora Paprocka Eleonora Paprocka Florentyna Anna Paprocka Florentyna Magdalena Paprocka Franciszka Paprocka Helena Paprocka Kazimiera Paprocka Kazimiera Maryanna Paprocka Konstancja Paprocka Ksawera Paprocka Magdalena Paprocka Marya Walentyna Paprocka Maryanna Paprocka Maryanna Paprocka Maryanna Paprocka Rozalia Paprocka Rozalia Paprocka Stanisława Paprocka Weronika Paprocka Weronika Paprocki Aleksander Paprocki Franciszek Paprocki Franciszek Paprocki Franciszek Paprocki Francszek Paprocki Jakub Paprocki Jan Paprocki Józef Paprocki Józef Paprocki Józef Michał Paprocki Ludwik Paprocki Ludwik Henryk Paprocki Marian Franciszek Paprocki Mateusz Paprocki Roman Maciej Paprocki Stanisław Paprocki Tomasz Paprocki Wawrzyniec Paprocki Wincenty Józef Paptocka Józefa Papucia Wojciech Paradowska Apolonia Paradowski Wojciech Parandyk Agata Parandyk Agnieszka Parchal Stanisław Parchalski Wawrzyniec Parcholewski Piotr Parchowicz Malwina Parczek Tomasz Parczeński Woyciech Parczewska Katarzyna Parkocz Jan Parkolowski Szymon Parodin Marcin Parol Antonina Parol Józef Kalasanty Parol Wiktoria Parolewska Anna Parolowicz Tomasz Parszawska Maryanna Parszewska Agata Parszewska Agnieszka Parszewska Antonina Parszewska Helena Parszewska Katarzyna Parszewska Salomea Parszewska Tekla Parszewski Feliks Parszewski Jan Parszewski Mateusz Parszowska Maryanna Aniela Parszowski Tomasz Partkiewicz Ignacy Partycka Gertruda Partyka Wojciech Paruzel Tomasz Parynowski Julian Parys Antoni Parys Antoni Parys Antonina Parys Barbara Parys Grzegorz Parys Helena Parys Joanna Parys Józef Parys Katarzyna Parys Katarzyna Parys Łucja Parys Łucja Parys Marcin Parys Mikołaj Parys Rozalia Parys Teresa Parys Walenty Parys Walenty Parys Walenty Parys Wawrzyniec Parys Zofia Paryz Ewa Parznicka Sabina Emilia Honorata Parzyc Józefa Paschalska Karolina Paschalska Marcyanna Paschalska Paulina Eleonora Anastazja Paschalski Ewangelista Kandyd Paschalski Jan Józef Ignacy Pasek Adam Pasek Agata Pasek Agnieszka Pasek Agnieszka Pasek Agnieszka Pasek Agnieszka Pasek Agnieszka Pasek Aleksander Pasek Aleksander Karol Pasek Amalia Pasek Andrzej Pasek Andrzej Pasek Andrzej Pasek Andrzej Pasek Andrzej Pasek Aniela Pasek Anna Pasek Anna Pasek Anna Pasek Anna Pasek Anna Pasek Anna Pasek Antoni Pasek Antoni Pasek Antoni Pasek Antoni Pasek Antoni Pasek Antoni Pasek Antoni Pasek Antoni Pasek Antoni Jan Pasek Antonina Pasek Antonina Pasek Antonina Pasek Antonina Pasek Antonina Pasek Barbara Pasek Barbara Pasek Barbara Łucja Pasek Bartłomiej Pasek Błażej Pasek Błażej Pasek Ewa Pasek Ewa Pasek Ewa Pasek Ewa Pasek Ewa Wiktoria Pasek Franciszek Pasek Franciszek Pasek Franciszek Pasek Franciszek Pasek Franciszek Pasek Franciszek Pasek Franciszek Pasek Franciszka Pasek Franciszka Pasek Franciszka Pasek Ignacy Pasek Ignacy Pasek Jan Pasek Jan Pasek Jan Pasek Jan Pasek Jan Pasek Jan Pasek Jan Pasek Jan Pasek Jan Marcyan Pasek Jan Marian Pasek Jędrzej Pasek Jędrzej Pasek Józef Pasek Józef Pasek Józef Pasek Józef Pasek Józef Jakub Pasek Józefa Pasek Józefa Pasek Józefa Pasek Józefa Pasek Józefa Pasek Józefa Pasek Józefa Aniela Pasek Julia Pasek Julian Pasek Julian Walenty Pasek Julianna Pasek Kacper Pasek Kacper Józef Pasek Karolina Pasek Karolina Pasek Karolina Pasek Karolina Pasek Karolina Waleria Pasek Katarzyna Pasek Katarzyna Pasek Katarzyna Pasek Katarzyna Pasek Katarzyna Konstancja Pasek Kazimierz Pasek Kazimierz Pasek Kazimierz Pasek Kazimierz Tomasz Pasek Łukasz Pasek Maciej Pasek Maciej Pasek Małgorzata Pasek Małgorzata Pasek Marcin Pasek Marcin Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Pasek Maryanna Tekla Pasek Michalina Pasek Michalina Pasek Michał Pasek Michał Pasek Michał Pasek Michał Pasek Michał Pasek Mikołaj Pasek Mikołaj Pasek Mikołaj Pasek Paulina Wiktoria Pasek Petronella Pasek Piotr Pasek Piotr Pasek Piotr Pasek Roman Pasek Rozalia Pasek Scholastyka Pasek Stanisław Pasek Stefan Pasek Stefan Pasek Szczepan Pasek Szczepan Pasek Szczepan Pasek Szczepan Jan Pasek Tekla Pasek Tekla Pasek Teofila Pasek Tomasz Pasek Tomasz Pasek Tomasz Pasek Tomasz Pasek Tomasz Pasek Tomasz Pasek Walenty Józef Pasek Wiktor Pasek Wiktoria Pasek Wiktoria Pasek Wiktoria Pasek Wiktoria Pasek Wiktoria Pasek Wincenty Pasek Wincenty Pasek Wincenty Józef Pasek Wojciech Pasek Wojciech Pasek Wojciech Pasek Wojciech Pasek Woyciech Pasek Woyciech Pasek Zofia Pasek Zofia Pasek Zofia Pasek Zofia Pasek Zofia Pasieka Jakub Pasierb Anna Pasierb Anna Józefa Pasierb Franciszka Pasierb Jan Pasierb Jan Pasierb Maryanna Pasiewska Antonina Pasik Maryanna Pasikiewicz Marcin Pasikowski Antoni Pasikowski Jan Feliks Paskiewicz Maryanna Paskowska Józefa Paskowska Magdalena Passtergros Małgorzata Pasternak Stanisława Pastucha Jakub Pasturzyńska Celestyna Pasturzyński Jan Pasturzyński Włodzimierz Pastuszka Jan Pastuszka Jan Pastuszka Józef Pastuszka Stanisław Pastuszka Tomasz Pastużyńska Emilia Pastwiński Józef Paszek Zofia Paszewska Maryanna Paszewski Cyprian Franciszek Paszewski Jan Paszkiewicz Gabriel Paszkowicz Ewa Paszkowska Antonina Paszkowska Antonina Paszkowska Franciszka Karolina Paszkowska Katarzyna Paszkowska Kunegunda Paszkowska Kunegunda Paszkowska Magdalena Paszkowska Magdalena Paszkowska Marcyanna Paszkowska Maryanna Paszkowska Maryanna Paszkowska Teresa Paszkowska Zofia Katarzyna Paszkowski Aleksander Paszkowski Andrzej Paszkowski Andrzej Paszkowski Antoni Paszkowski Jakub Paszkowski Jakub Paszkowski Jan Paszkowski Józef Paszkowski Józef Paszkowski Józef Paszkowski Ludwik Paszkowski Stanisław Paszorowska Maryanna Pasztowski Ksawery Stefan Patarzyński Karol Szymon Patek Franciszek Patek Gertruda Patek Izabella Patek Jan Patek Jan Patek Józef Patek Józef Patek Józefa Patek Julian Patek Komstanty Patek Wincenty Patela Agata Patela Agnieszka Patela Błażej Patela Błażej Patela Franciszek Patela Franciszka Patela Franciszka Teresa Patela Francsizek Patela Gertruda Patela Helena Patela Julianna Patela Maciej Patela Maryanna Patela Maryanna Patela Maryanna Patela Maryanna Patela Maryanna Patela Stanisław Patela Stanisław Patela Tomasz Patela Tomasz Patela Wojciech Patela Woyciech Patela Zuzanna Patela Zuzanna Patelak Jędrzej Patelowa Maryanna Patera Karol Patera Marcyanna Ewa Paterak Jadwiga Paterańska Józefa Teofila Paterkiewicz Krzysztof Paterski Jan Paterzyński Roch Patgon Genowefa Patkiewicz Ludwik Patkowska Anna Patkowska Anna Emilia Patkowska Józefa Patkowski Franciszek Ksawery Patkowski Jakub Ignacy Patkowski Jakub Ignacy Patkowski Józef Patkowski Tomasz Patlowska Barbara Patos Anna Patrkowicz Szymon Patrykowski Kazimierz Patyna Anna Maryanna Patyna Antoni Patyna Antonina Ksawera Patyna Kazimierz Patyna Michał Zygmunt Patyna Michał Zygmunt Patyna Piotr Patynowski Antoni Patynowski Marek Patyrański Józef Paucz Franciszek Ksawery Paul Aleksander Paul Apoloniusz Paul Teofila Paul Teofila Pauli Leonard Pauli Walenty Paulin Daniel Paulini Anna Marya Pauller Antonina Paułka Franciszek Paustyan Barbara Paustyan Franciszka Pautz Maryanna Pawałecki Franciszek Pawczyński Julian Pawelczyk Walenty Pawelec Agnieszka Pawelec Franciszka Pawelec Jakub Pawelec Jan Pawelec Jan Pawelec Józef Pawelec Józef Pawelec Józefa Tekla Pawelec Karolina Pawelec Karolina Pawelec Ludwik Pawelec Maryanna Pawelec Stanisław Pawelec Władysław Pawelec Zofia Pawelska Antonina Pawelski Paweł Pawełecka Aleksandra Pawełecka Aniela Henryka Pawełecka Helena Pawełecka Romania Antonina Ewa Pawełecka Teodora Pawełecka Teresa Pawełecki Feliks Pawełecki Feliks Hilary Artur Pawełecki Franciszek Jan Pawełecki Karol Pawełecki Konstanty Pawełecki Leon Wiktor Pawełecki Roman Pawełecki Wincenty Pawełecki Wincenty Pawełecki Wincenty Antoni Emilian Ksawery Pawełecki Zygmunt Pawełek Antonina Pawełski Konstanty Pawieńska Teofila Pawieński Franciszek Pawińska Cecylia Pawińska Weronika Pawiński Apoloniusz Woyciech Pawiński Jan Pawiński Jan Pawkikowski Andrzej Pawlak Angiella Pawlak Józef Pawlak Józefa Pawlak Michał Pawlenska Małgorzata Pawlenski Franciszek Pawlicki Aleksander Pawlicki Aleksander Julian Pawlicki Antoni Pawlik Adam Pawlik Adam Pawlik Anna Pawlik Anna Józefa Pawlik Apolonia Pawlik Franciszka Pawlik Grzegorz Pawlik Helena Pawlik Ignacy Pawlik Ignacy Jakub Pawlik Joachim Pawlik Joachim Pawlik Kajetan Pawlik Karol Pawlik Karolina Pawlik Łucja Pawlik Małgorzata Pawlik Marcyanna Pawlik Maryanna Pawlik Mikołaj Karol Pawlik Piotr Kajetan Pawlik Romana Albina Pawlik Szymon Pawlik Szymon Pawlik Tomasz Pawlik Wincenty Pawlik Wincenty Woyciech Pawlik Wojciech Pawlikiewicz Antonina Pawlikowska Pawlikowska Anastazja Pawlikowska Aniela Pawlikowska Anna Pawlikowska Anna Balbina Pawlikowska Antonina Pawlikowska Bronisława Pawlikowska Bronisława Joanna Pawlikowska Brygida Pawlikowska Emilia Agnieszka Pawlikowska Emilia Agnieszka Pawlikowska Emilia Agnieszka Pawlikowska Ewa Pawlikowska Ewa Pawlikowska Ewa Pawlikowska Ewa Pawlikowska Feliksa Pawlikowska Feliksa Pawlikowska Helena Emilia Pawlikowska Józefa Pawlikowska Józefa Pawlikowska Julia Pawlikowska Julia Emilia Pawlikowska Julianna Apolonia Pawlikowska Justyna Pawlikowska Justyna Maryanna Pawlikowska Karolina Pawlikowska Katarzyna Pawlikowska Katarzyna Pawlikowska Katarzyna Pawlikowska Katarzyna Pawlikowska Maryanna Pawlikowska Maryanna Pawlikowska Maryanna Anna Pawlikowska Maryanna Barbara Pawlikowska Teofila Pawlikowska Weronika Pawlikowska Wiktoria Pawlikowska Wiktoria Pawlikowska Wiktoria Maryanna Pawlikowska Zofia Pawlikowski Adam Pawlikowski Adolf Pawlikowski Adolf Pawlikowski Andrzej Pawlikowski Antoni Pawlikowski Antoni Pawlikowski Antoni Pawlikowski Antoni Jan Pawlikowski Błażej Pawlikowski Edmund Stanisław Pawlikowski Jakub Pawlikowski Jakub Pawlikowski Jan Pawlikowski Jan Pawlikowski Józef Pawlikowski Józef Pawlikowski Karol Konrad Pawlikowski Michał Pawlikowski Michał Pawlikowski Michał Edward Pawlikowski Napoleon Pawlikowski Napoleon Józef Franciszek Pawlikowski Stanisław Pawlikowski Stanisław Jan Pawlikowski Tadeusz Pawlikowski Teofil Bonawentura Pawlikowski Tomasz Pawlikowski Wawrzyniec Pawlikowski Wincenty Pawlikowski Wincenty Pawlina Maryanna Pawlińska Aniela Pawlińska Antonina Agnieszka Pawlińska Barbara Pawlińska Franciszka Pawlińska Franciszka Pawlińska Franciszka Pawlińska Jadwiga Teresa Pawlińska Julianna Pawlińska Julianna Zofia Pawlińska Katarzyna Pawlińska Katarzyna Pawlińska Katarzyna Barbara Pawlińska Katarzyna Maryanna Pawlińska Kunegunda Franciszka Pawlińska Maryanna Pawlińska Maryanna Pawlińska Maryanna Pawlińska Maryanna Angela Pawlińska Maryanna Józefa Pawlińska Wiktoria Ewa Pawlińska Zuzanna Tekla Pawliński Aleksander Pawliński Aleksander Karol Pawliński Aleksander Maciej Pawliński Błażej Pawliński Franciszek Walenty Pawliński Józef Dominik Pawliński Ludwik Pawliński Ludwik Pawliński Ludwik Filip Pawliński Michał Pawliński Michał Pawliński Paweł Pawliński Romuald Pawliński Romuald Jan Pawliński Stanisław Pawliński Stanisław Pawliński Szczepan Pawliński Szczepan Pawliński Szymon Pawliński Szymon Pawliński Walenty Pawliński Woyciech Pawluk Kazimierz Pawłoska Anastazja Pawłoska Antonina Pawłoska Elżbieta Pawłoska Maryanna Pawłoska Maryanna Pawłoska Maryanna Józefa Pawłoska Petronella Pawłoska Salomea Pawłoski Jan Adam Pawłoski Józef Pawłoski Józef Pawłoski Stefan Pawłoski Wincenty Pawłoski Woyciech Pawłow Karolina Pawłowicz Jakub Pawłowicz Maryanna Pawłowska Agata Pawłowska Agnieszka Pawłowska Agnieszka Pawłowska Agnieszka Pawłowska Anastazja Pawłowska Aniela Karolina Pawłowska Aniela Karolina Pawłowska Aniela Maryanna Pawłowska Anna Pawłowska Anna Pawłowska Anna Pawłowska Anna Pawłowska Anna Pawłowska Anna Wiktoria Pawłowska Antonina Pawłowska Antonina Pawłowska Antonina Pawłowska Antonina Pawłowska Antonina Pawłowska Antonina Pawłowska Antonina Bolesława Pawłowska Apolonia Pawłowska Balbina Pawłowska Bronisława Pawłowska Bronisława Karolina Pawłowska Elżbieta Pawłowska Elżbieta Pawłowska Emilia Pawłowska Emilia Pawłowska Emilia Teofila Pawłowska Feliksa Urszula Pawłowska Franciszka Pawłowska Franciszka Pawłowska Franciszka Pawłowska Franciszka Pawłowska Honorata Pawłowska Jozefa Pawłowska Józefa Pawłowska Józefa Pawłowska Józefa Maryanna Pawłowska Józefa Maryanna Pawłowska Julia Pawłowska Julianna Pawłowska Julianna Pawłowska Karolina Pawłowska Katarzyna Pawłowska Katarzyna Pawłowska Katarzyna Pawłowska Katarzyna Pawłowska Katarzyna Pawłowska Katarzyna Pawłowska Katarzyna Pawłowska Kazimiera Józefa Pawłowska Klementyna Pawłowska Konstancja Pawłowska Kunegunda Katarzyna Pawłowska Ludwika Pawłowska Ludwika Pawłowska Marcyanna Pawłowska Marulla Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Pawłowska Maryanna Anna Pawłowska Maryanna Franciszka Pawłowska Maryanna Helena Pawłowska Momicella Pawłowska Natalia Pawłowska Petronella Pawłowska Petronella Pawłowska Tekla Pawłowska Tekla Angiella Pawłowska Teresa Pawłowska Wiktoria Pawłowska Zofia Pawłowski Pawłowski Adam Ludwik Pawłowski Andrzej Pawłowski Andrzej Franciszek Pawłowski Andrzej Mikołaj Pawłowski Antoni Pawłowski Antoni Pawłowski Antoni Pawłowski Antoni Pawłowski Antoni Pawłowski Antoni Pawłowski Antoni Pawłowski Antoni Dezyderiusz Pawłowski Augustyn Pawłowski Bogumił Pawłowski Bronisław Pawłowski Bronisław Wiktor Pawłowski Dominik Maryan Stefan Pawłowski Feliks Pawłowski Feliks Jan Pawłowski Franciszek Pawłowski Franciszek Pawłowski Franciszek Pawłowski Franciszek Pawłowski Franciszek Pawłowski Franciszek Pawłowski Franciszek Pawłowski Franciszek Michał Pawłowski Grzegorz Pawłowski Henryk Pawłowski Henryk Adolf Beniamin Pawłowski Ignacy Pawłowski Ignacy Pawłowski Ignacy Pawłowski Ignacy Jan Witold Pawłowski Jacenty Pawłowski Jakub Pawłowski Jan Pawłowski Jan Pawłowski Jan Pawłowski Jan Pawłowski Jan Pawłowski Jędrzej Pawłowski Józef Pawłowski Józef Pawłowski Józef Pawłowski Józef Pawłowski Józef Pawłowski Józef Pawłowski Józef Benedykt Pawłowski Karol Pawłowski Karol Szymon Pawłowski Konstanty Pawłowski Konstanty Stanisław Pawłowski Ludwik Pawłowski Maciej Pawłowski Maksymilian Pawłowski Maksymilian Henryk Pawłowski Marcelii Antoni Pawłowski Marcelli Władysław Pawłowski Marcelli Władysław Pawłowski Marcin Pawłowski Marcin Pawłowski Marcin Pawłowski Marcin Pawłowski Mateusz Pawłowski Michał Pawłowski Michał Pawłowski Michał Pawłowski Piotr Pawłowski Piotr Pawłowski Piotr Pawłowski Roman Ignacy Pawłowski Seweryn Bogumiły Pawłowski Stanisław Pawłowski Stanisław Pawłowski Stanisław Pawłowski Stanisław Pawłowski Stanisław Pawłowski Stefan Pawłowski Szczepan Pawłowski Szymon Pawłowski Szymon Pawłowski Teofil Pawłowski Tomasz Pawłowski Walenty Pawłowski Walenty Pawłowski Wiktoryn Józef Pawłowski Wincenty Pawłowski Władysław Pawłowski Władysław Walenty Pawłowski Woyciech Pawowski Jan Payda Anastazja Payda Andrzej Payda Józefa Payda Józefa Payda Katarzyna Payda Maryanna Payda Maryanna Balbina Payda Maryanna Marcyanna Payda Tomasz Pazcyna Wiktoria Pazderski Szczepan Pazdon Józef Wojciech Pazdzińska Elzbieta Paździeńska Maryanna Pączek Aleksander Pączek Aleksandra Pączek Antoni Pączek Antonina Pączek Maksymilian Pączkowski walerian Pec Karolina Peida Anna Pejker Edward Jerzy Pejs Antoni Pejs Jakub Pejs Marianna Pejs Maryanna Pejsz Pejsz Barbara Pejsz Stanisław Pejsz Wincenty Pekała Józefa Pelegryn Leopold Pelegryni Kajetan Pelin Jan Pelińska Tekla Pelińska Tekla Józefa PelińskiWoyciech Floryan Pelta Raca Pełczyk Szymon Pełczyńska Anna Aniela Pełka Kazimierz Pełka Maryanna Penderecki Leon Penek Leon Penksyk Michalina Maria Penxyc Jan Pepłowska Regina Maryanna Helena Pepłowska Sylwestra Pepłowski Ignacy Perc Mikołaj Perchalt Antonina Perchorowicz Aleksander Perchorowicz Maryanna Perchorowicz Maryanna Ludwika Perczak Piotr Perczyńska Maryanna Perczyńska Teresa Perczyński Marek Perczyński Piotr Perczyński Stanisław Antoni Perec Henkiel Perek Małgorzata Perełowska Maryanna Peret Antoni Peret Michał Peret Michał Perit Maciej Perka Jan Perka Jan Perka Julianna Perka Katarzyna Perka Szczepan Perkoszewska Antonina Perkoszewski Franciszek Perkoszewski Jakub Perkoszewski Jan Perkoszewski Jan Perkoszewski Józef Perkowska Józefa Eleonora Perkowska Magdalena Perkowski Franciszek Perkowski Józef Perkowski Michał Perkowski Piotr Perkowski Szymon Perkuszewska Anna Perkuszewska Franciszka Perkuszewska Józefa Perkuszewska Maryanna Perkuszewska Michalina Perkuszewska Salomea Perkuszewska Salomea Perkuszewski Andrzej Perkuszewski Franciszek Perkuszewski Ignacy Perkuszewski Józef Perkuszewski Józef Perkuszewski Julian Perkuszewski Karol Perkuszewski Karol Perkuszewski Karol Perkuszewski Ludwik Perkuszewski Piotr Perles Jan Perlosek Mateusz Perłowska Antonina Perłowski Karol Pernak Stanisław Perney Andrzej Peryt Andrzej Peryt Andrzej Peryt Antoni Peryt Jadwiga Peryt Ludwik Peryt Ludwik Peryt Ludwik Peryt Maryanna Peryt Maryanna Peryt Maryanna Anna Perzynka Franciszka Perzyński Antoni Pesek Agnieszka Pesowa Klara Pestkowska Franciszka Pesz Filip Jakub Pesz Leonard Karol Peszczelniak Józef Peszerski Michał Peter Franciszek Peterkowski Franciszek Petit-Colas Paweł Petniak Maryanna Petniak Wojciech Petograbski Józef Petroszko Witold Bronisław Petrowski Karol Petrów Adam Petrus Ludwik Petrus Marcin Petruszko Józef Petruszko Wacława Justyna Petrykowska Antonina Petrykowska Józefa Petrykowska Józefa Petrykowska Katarzyna Petrykowska Katarzyna Petrykowska Małgorzata Petrykowska Marcyanna Petrykowska Marcyanna Petrykowska Maryanna Petrykowska Maryanna Petrykowska Rozalia Petrykowska Salomea Petrykowska Salomea Petrykowska Tekla Petrykowska Tekla Petrykowska Tekla Petrykowska Wiktoria Petrykowska Zuzanna Petrykowski Adam Petrykowski Jan Petrykowski Jan Petrykowski Jan Petrykowski Józef Petrykowski Józef Petrykowski Józef Petrykowski Kazimierz Petrykowski Mikołaj Petrykowski Mikołaj Petrykowski Mikołaj Petrykowski Wojciech Petrys Anna Pett Anna Pexyk Katarzyna Peyda Jędrzej Peyda Józef Peydo Karol Peydo Karol Leopold Peysakowicz Berek Peysakowicz Mosiek Peysakowicz Slama Peysakowiczowna Haja Peysakowiczówna Bayla Peysakówna Łaja Peysykowicz Jankiel Peysz Antonina Peyż Antonina Peyż Józef Peyż Katarzyna Peyż Maryanna Pezara Grzegorz Pęcherzewski Jan Pęcińska Józefa Maryanna Pęczalska Barbara Pęczelska Zofia Pęczelski Karol Pęczelski Maciej Pęczynska Magdalena Pęczynski Ignacy Pęczyńska Magdalena Petronella Pęczyński Ignacy Piotr Pęczyński Michał Pędzikowska Katarzyna Pęgała Antoni Pękacka Maryanna Pękacz Maryanna Pękala Franciszka Pękala Franciszka Pękala Franciszka Pękala Marcin Pękala Maryanna Pękala Maryanna Pękala Piotr Łukasz Pękala Teodora Pękalina Barbara Pękalska Aniela Ludwika Pękalska Antonina Pękalska Honorata Pękalska Józefa Pękalska Magdalena Pękalska Maryanna Pękalska Tekla Pękalski Jan Pękalski Jan Pękalski Jan Pękała Pękała Agnieszka Pękała Agnieszka Pękała Aniela Pękała Anna Pękała Anna Pękała Anna Pękała Antoni Pękała Antoni Pękała Antonina Pękała Antonina Pękała Antonina Joanna Pękała Emilia Pękała Franciszek Pękała Franciszka Pękała Jakub Pękała Jakub Pękała Jan Pękała Jan Pękała Jan Bonifacy Pękała Józefa Pękała Józefa Pękała Kacper Pękała Kacper Pękała Katarzyna Pękała Marcyanna Agnieszka Pękała Maryanna Pękała Maryanna Pękała Maryanna Pękała Maryanna Antonina Pękała Michał Pękała Michał Pękała Pankracy Pękała Paweł Pękała Paweł Pękała Piotr Pękała Piotr Pękała Wojciech Pękała Woyciech Pęksyk Wiktoria Pępek Maryanna Pętkowska Maryanna Pętkowska Maryanna Henryka Pętkowski Tomasz Adam Pęziar Franciszek Pęzior Szymon Pężyńska Marcyanna Pianka Jan Piasecka Aniela Piasecka Anna Piasecka Antonina Piasecka Antonina Marcellina Piasecka Franciszka Józefa Piasecka Jakobina Piasecka Ludwika Piasecka Maryanna Piasecka Maryanna Piasecka Teresa Piasecka wanda Piasecka Zofia Piasecka Zofia Maryanna Piasecki Bolesław Piasecki Erazm Piasecki Erazm Piasecki Erazm Aleksander Piasecki Jakub Piasecki Jakub Piasecki Jan Piasecki Jan Stanisław Piasecki Karol Piasecki Karol Antoni Piasecki Karol Leonard Piasecki Leonard Woyciech Piasecki Ludwik Piasecki Stanisław Piasecki Tomasz Piaseczny Józef Piaskowski Jan Nepomucen Piaskowski Roch Piasta Józef Ignacy Piatek Franciszek Piatek Józef Piatek Maryanna Piatek Maryanna Piatek Maryanna Piatek Stanisław Piatkiewicz Anna Piatkowicz Maryanna Piatkowska Apolonia Teofila Piatkowska Maryanna Agnieszka Piatkowska Maryanna Tekla Piatkowski Franciszek Piatkowski Jan Franciszek Piatkowski Stanisław Piątaszewski Jan Piątaszewski Kacper Melchior Piątek Agnieszka Piątek Antoni Marian Piątek Błażej Piątek Franciszek Piątek Jan Piątek Józef Piątek Józef Piątek Józef Grzegorz Piątek Józefa Konstancja Piątek Julia Piątek Karolina Piątek Maksymilian Franciszek Piątek Marcellina Piątek Stanisław Piątek Zofia Piątka Józef Tadeusz Piątkiewicz Piątkiewicz Adam Piątkiewicz Adam Piątkiewicz Adam Piątkiewicz Anastazja Piątkiewicz Antoni Piątkiewicz Antonina Ewa Piątkiewicz Jan Piątkiewicz Józef Piątkiewicz Józef Tomasz Piątkiewicz Józefa Piątkiewicz Józefa Piątkiewicz Karolina Piątkiewicz Karolina Piątkiewicz Ksawera Piątkiewicz Ksawera Piątkiewicz Michał Piątkiewicz Michał Piątkiewicz Michał Franciszek Piątkiewicz Tomasz Piątkiewicz Wiktoria Piątkiewicz Wiktoria Piątkowska Agnieszka Piątkowska Anna Piątkowska Anna Piątkowska Antonina Piątkowska Antonina Piątkowska Apolonia Piątkowska Appolonia Piątkowska Barbara Piątkowska Elżbieta Piątkowska Elżbieta Piątkowska Emilia Piątkowska Franciszka Piątkowska Franciszka Piątkowska Franciszka Piątkowska Franciszka Piątkowska Franciszka Piątkowska Jadwiga Piątkowska Jadwiga Piątkowska Józefa Piątkowska Józefa Piątkowska Józefa Piątkowska Józefa Franciszka Piątkowska Karolina Piątkowska Karolina Rozalia Piątkowska Katarzyna Piątkowska Katarzyna Piątkowska Katarzyna Piątkowska Katarzyna Piątkowska Łucja Barbara Piątkowska Magdalena Piątkowska Małgorzata Piątkowska Marcyanna Piątkowska Maryanna Piątkowska Maryanna Piątkowska Maryanna Piątkowska Maryanna Piątkowska Maryanna Piątkowska Maryanna Franciszka Piątkowska Rozalia Piątkowska Teodozja Eufrozyna Piątkowska Teofila Piątkowska Teofila Piątkowska Teofila Maryanna Piątkowska Zofia Teresa Franciszka Piątkowski Adam Piątkowski Antoni Piątkowski Antoni Piątkowski Antoni Piątkowski Antoni Jan Piątkowski Balcer Piątkowski Franciszek Piątkowski Franciszek Piątkowski Franciszek Piątkowski Franciszek Piątkowski Franciszek Piątkowski Franciszek Leopold Piątkowski Igbacy Piątkowski Ignacy Piątkowski Jakub Piątkowski Jakub Piątkowski Jan Piątkowski Jan Piątkowski Jan Piątkowski Jan Piątkowski Jan Piątkowski Jan Piątkowski Jan Nepomucen Piątkowski Jan Paweł Piątkowski Jan Sylwester Piątkowski Jędrzej Piątkowski Jędrzej Piątkowski Józef Piątkowski Józef Piątkowski Józef Franciszek Piątkowski Karol Piątkowski Karol Piątkowski Kasper Piątkowski Leon Konstanty Piątkowski Leon Ksawery Piątkowski Leopold Piątkowski Ludwik Piątkowski Ludwik Piątkowski Ludwik Piątkowski Ludwik Jan Piątkowski Łukasz Piątkowski Łukasz Jan Piątkowski Maciej Piątkowski Michał Piątkowski Michał Piątkowski Michał Piątkowski Michał Piątkowski Michał Piątkowski Paweł Piątkowski Paweł Piątkowski Piotr Piątkowski Piotr Piątkowski Sebastyan Piątkowski Seweryn Piątkowski Stanisław Piątkowski Stanisław Wacław Piątkowski Tomasz Piątkowski Tomasz Piątkowski Wawrzyniec Piątkowski Wincenty Piątkowski Woyciech Picela Mikołaj Piecek Franciszek Piechnik Agata Piechnik Antonina Piechnik Franciszek Piechnik Franciszka Piechnik Józef Piechnik Ludwika Piechnik Ludwina Agnieszka Piechnik Magdalena Anna Piechnik Maryanna Piechnik Urszula Piechociński Ignacy Piechociński Jan Piechociński Jan Piechocińskz Zofia Marcyanna Piechorska Anna Piechota Andrzej Piechota Andrzej Piechota Antoni Piechota Antonina Piechota Bogumił Władysław Piechota Franciszek Piechota Jan Piechota Jan Piechota Jan Piechota Jędrzej Piechota Józef Piechota Katarzyna Piechota Magdalena Piechota Magdalena Piechota Mahgdalena Piechota Małgorzata Piechota Małgorzata Piechota Marcyanna Piechota Maryanna Piechota Maryanna Piechota Petronella Piechota Rozalia Piechota Teofila Piechota Teofila Piechota Walenty Piechota Walenty Piechota Walenty Piechota Władysław Piechota Woyciech Piechowicz Eleonora Kazimiera Piechowicz Franciszek Piechowicz Józefa Piechowicz Józefa Piechowicz Karol Piechowicz Maryanna Piechowska Jadwiga Florentyna Piechowska Julia Izabella Piechowska Julia Izabella Petronella Piechowska Marcyanna Piechowski Konstanty Lucjan Piechowski Michał Piecykowski Dominik Pieczętowicz Wojciech Pieczykowski Dominik Piegrza Antoni Piegrza Antoni Stanisław Piegrza Jakub Piekaczyńska Leopolda Piekarczonka Maryanna Piekarek Antoni Piekarek Sebastian Piekarska Anastazja Piekarska Anastazja Teodora Piekarska Antonina Piekarska Antonina Piekarska Elżbieta Józefa Piekarska Emilia Piekarska Emilia Piekarska Franciszka Piekarska Julianna Piekarska Katarzyna Piekarska Magdalena Piekarska Maryanna Piekarska Maryanna Piekarska Maryanna Piekarska Maryanna Piekarska Maryanna Teofila Piekarska Petronella Piekarska Wiktoria Piekarska Wiktoria Piekarska Zofia Piekarska Zofia Piekarska Zofia Piekarski Antoni Piekarski Antoni Piekarski Antoni Woyciech Piekarski Banadykt Piekarski Benedykt Piekarski Benedykt Piekarski Feliks Piekarski Franciszek Piekarski Jakub Piekarski Jędrzej Piekarski Konstanty Józef Piekarski Mateusz Piekarski Mateusz Piekarski Mateusz Piekarski Michał Piekarski michał Piekarski Michał Piekarski Teodor Piekarski Tomasz Piekarski Tomasz Piekarski Walenty Piekarski Walenty Piekcisz Karol Piekieszowa Rozalia Pieklarz Ignacy Piekło Antonina Piekło Franciszka Piekło Franciszka Piekło Jan Piekło Jan Piekło Józef Piekło Józef Piekło Józefa Piekło Józefa Piekło Tomasz Piekło Tomasz Adam Piekus Konstanty Pieniąca Aniela Maryanna Pieniąca Wiktoria Teresa Pieniący Antoni Pieniący Józef Pieniący Józef Pieniący Łukasz Pieniący Wiktoria Pieniążek Apolonia Pieniążek Eufrozyna Pieniążek Ludwik Pieniążek Maryanna Pieniążek Piotr Paweł Pieńkowska Teodora Balbina Pieńkowski Józef Pieńkowski Michał Piernicki Michał Kajetan Piernik Wojciech Pieron Apolonia Piertrasiewicz Erazm Pierun Magdalena Piesciorowska Maryanna Pieszczyński Kazimierz Pieścińska Franciszka Pieściorowska Julianna Pieściorowski Aleksander Pieterek Jan Kanty Pietkiewicz Antoni Pietrakowski Antoni Pietras Wojciech Pietrasiewicz Dominik Pietrasik Franciszka Pietrasik Tekla Pietrasik Tomasz Pietraszczak Karol Pietraszczanka Franciszka Pietraszewska Bożenna Marya Pietraszewski Antoni Pietraszewski Ignacy Pietraszkiewicz Agata Pietraszkiewicz Franciszek Pietrawska Helena Pietroski Piotr Paweł Pietroszuś Juryi Pietrow Jakub Pietrowicz Maryanna Pietrowska Antonina Pietrowska Balbina Maryanna Pietrowska Elżbieta Pietrowska Magdalena Pietrowski Antoni Pietrowski Franciszek Pietrowski Józef Pietrowski Maciej Pietrowski Woyciech Pietruch Anna Pietruch Franciszek Pietruch Józef Pietruch Tomasz Pietruch Wiktoria Pietrucha Dominik Pietrucha Dominik Pietrucha Marcyanna Pietrucha Maryanna Pietrucha Wiktoria Pietrusiewicz Andrzej Pietrusiewicz Ignacy Pietrusiewicz Woyciech Pietrusińska Tekla Pietrusiński Teofil Pietruski Wojciech Pietruszewska Maryanna Pietruszka Agnieszka Pietruszka Jakub Pietruszka Józef Pietruszka Józef Pietruszka Maryanna Pietruszka Piotr Pietruszka Walenty Pietruszka Zuzanna Pietruszkiewicz Barbara Pietrzak Antoni Pietrzak Antoni Pietrzakowski Antoni Tomasz Pietrzeniak Wincenty Pietrzyk Pietrzyk Pietrzyk Pietrzyk Pietrzyk Pietrzyk Andrzej Pietrzyk Andrzej Pietrzyk Aniela Pietrzyk Antoni Pietrzyk Antoni Pietrzyk Antoni Pietrzyk Antoni Pietrzyk Antonina Pietrzyk Antonina Pietrzyk Antonina Pietrzyk Barbara Pietrzyk Feliks Pietrzyk Feliks Pietrzyk Franciszek Pietrzyk Franciszek Pietrzyk Franciszek Pietrzyk Franciszek Pietrzyk Franciszek Pietrzyk Franciszka Pietrzyk Franciszka Pietrzyk Franciszka Pietrzyk Franciszka Weronika Pietrzyk Grzegorz Pietrzyk Ignacy Pietrzyk Ignacy Pietrzyk Jacek Pietrzyk Jadwiga Pietrzyk Jadwiga Pietrzyk Jakub Pietrzyk Jakub Pietrzyk Jan Pietrzyk Jan Pietrzyk Jan Pietrzyk Jan Leon Pietrzyk Jozef Pietrzyk Józef Pietrzyk Józef Kalasanty Pietrzyk Józefa Pietrzyk Justyna Pietrzyk Kacper Pietrzyk Katarzyna Antonina Pietrzyk Kazimierz Antoni Pietrzyk Krystyna Pietrzyk Leonard Jan Pietrzyk Ludwik Pietrzyk Ludwik Pietrzyk Maciej Pietrzyk Maciej Pietrzyk Marcyanna Pietrzyk Maryanna Pietrzyk Maryanna Pietrzyk Maryanna Pietrzyk Maryanna Pietrzyk Maryanna Pietrzyk Maryanna Pietrzyk Michał Pietrzyk Mikołaj Pietrzyk Mikołaj Pietrzyk Rozalia Pietrzyk Rozalia Pietrzyk Salomea Pietrzyk Stanisław Pietrzyk Szczepan Pietrzyk Szymon Pietrzyk Szymon Pietrzyk Szymon Pietrzyk Tomasz Pietrzyk Tomasz Pietrzyk Tomasz Pietrzyk Walenty Pietrzyk Walenty Julian Pietrzyk Weronika Pietrzyk Weronika Pietrzyk Weronika Pietrzyk Wiktoria Balbina Pietrzyk Woyciech Pietrzyk Zofia Pietrzyk Zofia Pietrzykowska Antonina Pietrzykowska Antonina Pietrzykowska Antonina Pietrzykowska Eleonora Julianna Pietrzykowska Florentyna Pietrzykowska Florentyna Pietrzykowska Franciszka Pietrzykowska Franciszka Józefa Pietrzykowska Jadwiga Pietrzykowska Julia Pietrzykowska Julia Aleksandra Pietrzykowska Karolina Pietrzykowska Karolina Pietrzykowska Katarzyna Pietrzykowska Katarzyna Pietrzykowska Ludwika Pietrzykowska Ludwika Józefa Pietrzykowska Marcyanna Pietrzykowska Maryanna Pietrzykowska Maryanna Pietrzykowska Waleria Pietrzykowska Wiktoria Pietrzykowski Pietrzykowski Antoni Pietrzykowski Hipolit Pietrzykowski Hipolit Pietrzykowski Jan Pietrzykowski Jan Władysław Pietrzykowski Józef Pietrzykowski Ludwik Pietrzykowski Maciej Pietrzykowski Marcin Pietrzykowski Marcin Pietrzykowski Michał Pietrzykowski Sebastyan Pietrzykowski Sebastyan Pietusiński Franciszek Jan Piewowarczyk Stanisław Pięchowski Antoni Pięcińska Anna Pięcińska Marcyanna Pięciński Józef Piętak Róża Piętaszewska Magdalena Piętaszewski Jan Piętka Antoni Piętkiewicz Anastazja Tekla Piętkiewicz Florentyna Piętkiewicz Florentyna Piętkiewicz Maryanna Piętkowska Maryanna Piętkowska Natalia Tekla Piętkowska Tekla Piętkowska Teodozja Piętkowski Augustyn Piętkowski Leopold Piętkowski Mikołaj Marcin Piętowski Jacenty Piętowski Karol Pigłowska Aniela Pigłowska Florentyna Pigłowska Florentyna Anna Pigłowska Julia Pigłowski Antoni Pigłowski Antoni Pigłowski Antoni Jan Pigłowski Jakub Pigłowski Świętosław Pijacka Maryanna Pijanowski Michał Pikarska Anna Pikiel Alojzy Pikolicki Anisfer Pikowski Tomasz Pikuła Jan Pikus Józefa Pikus Stanisław Pilakowski Franciszek Pilasiński Franciszek Pilc Jan Pilecka Agnieszka Pilecka Antonina Pilecka Elżbieta Katarzyna Pilecka Franciszka Pilecka Józefa Pilecka Józefa Pilecka Józefa Pilecka Katarzyna Pilecka Katarzyna Pilecka Katarzyna Józefa Barbara Pilecka Krystyna Pilecka Magdalena Pilecka Małgorzata Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Pilecka Maryanna Józefa Pilecka Maryanna Weronika Pilecka Petronella Pilecka Tekla Pilecka Teofila Wiktoria Pilecka Wiktoria Pilecka Zofia Pilecki Pilecki Andrzej Pilecki Andrzej Pilecki Antoni Pilecki Antoni Pilecki Franciszek Ksawery Mikołaj Pilecki Jakub Pilecki Jakub Pilecki Jan Pilecki Jędrzej Pilecki Józef Pilecki Józef Pilecki Józef Maciej Pilecki Ludwik Jan Pilecki Mateusz Pilecki Michał Pilecki Mikołaj Pilecki Piotr Pilecki Stanisław Pilecki Stanisław Pilecki Stanisław Jan Pilecki Szymon Pilecki Szymon Pilecki Teofil Pilecki Teofil Pilecki Tomasz Pilecki Tomasz Pilecki Tomasz Pilecki Tomasz Pilecki Tytus Pilecki Wawrzyniec Pilecki Wawrzyniec Pilecki Wawrzyniec Pilichowska Agnieszka Antonina Pilichowska Agnieszka\ Pilichowska Angela Pilichowska Antonina Pilichowska Franciszka Pilichowska Franciszka Pilichowska Józefa Aniela Pilichowska Petronella Pilichowski Józef Pilichowski Konstantyn Pilisiecki Stanisław Pilitowska Modesta Pilitowski Antoni Piltz Piltz Jan Piltz Marcyanna Piluchowicz Wojciech Piłczyńska Teofila Julianna Anna Pin Edward Julian Pindakiewicz Anna Magdalena Pindakiewicz Anna Paulina Pindakiewicz Tomasz Pinder Walenty Pinka Józef Pinko Maryanna Pinkwasowicz Izrael Pinkwasowicz Izrael Jezek Pinkwasowiczowna Beyla Pinlako Franciszek Pionka Antonina Pionka Franciszka Pionka Józef Pionka Maryanna Pionka Rozalia Pionka Teofila Antonina Pionka Woyciech Pionkowska Antonina Pionkowski Adam Piontek Anton i Edawrd Alfons Piontek Antoni Piontek Edward Piontek Edward Antoni Piontek Edward Mateusz Michał Piontek Feliks Piotr Piontek Jan Piontek Julia Piontek Ludwika Piontek Ludwika Piontek Michalina Rozalia Piontek Piotr Piontek Salomea Piontek Stefania Anna Piontek Wiktoria Ewa Piontek Wincenty Piontek Wincenty Tererciusz Woyciech Piontkowska Franciszka Piopiel Hipolit Piopiel Hippolit Jan Piorkosz Mateusz Piorkowska Maryanna Piorkowski Paweł Piorun Franciszka Piorun Józef Piorun Józef Piorun Józef Piorun Katarzyna Piorun Maciej Piorun Marcin Piorun Maryanna Piorun Tekla Piorun Urszula Piorun Zuzanna Piotraszewicz Teofila Maryanna Piotraszewska Maryanna Julianna Piotrkowska Anna Piotroska Antonina Piotroska Maryanna Piotrowicz Eleonora Piotrowicz Ewa Piotrowicz Jan Piotrowicz Monika Piotrowska Piotrowska Piotrowska Agnieszka Piotrowska Aniela Piotrowska Aniela Piotrowska Anna Piotrowska Anna Piotrowska Anna Piotrowska Anna Piotrowska Anna Piotrowska Anna Piotrowska Anna Piotrowska Anna Marcyanna Piotrowska Antonina Piotrowska Antonina Piotrowska Antonina Piotrowska Antonina Piotrowska Antonina Piotrowska Antonina Piotrowska Antonina Piotrowska Barbara Piotrowska Barbara Piotrowska Barbara Piotrowska Barbara Piotrowska Bronisława Florentyna Piotrowska Domicella Piotrowska Domicella Piotrowska Eleonora Piotrowska Eleonora Piotrowska Elżbieta Piotrowska Elżbieta Piotrowska Faustyna Genowefa Piotrowska Felicja Kamila Piotrowska Franciszka Piotrowska Franciszka Piotrowska Franciszka Piotrowska Franciszka Piotrowska Franciszka Józefa Piotrowska Helena Piotrowska Joanna Piotrowska Józefa Piotrowska Józefa Piotrowska Józefa Piotrowska Józefa Piotrowska Józefa Piotrowska Józefa Maryanna Piotrowska Julianna Piotrowska Julianna Piotrowska Justyna Piotrowska Justyna Antonina Piotrowska Katarzyna Piotrowska Katarzyna Piotrowska Katarzyna Piotrowska Katarzyna Piotrowska Katarzyna Piotrowska Katarzyna Piotrowska Konstancja Piotrowska Konstancja Piotrowska Konstancja Piotrowska Ludwika Piotrowska Magdalena Piotrowska Małgorzata Piotrowska Małgorzata Piotrowska Marcella Karolina Piotrowska Marcyanna Piotrowska Marczanna Piotrowska Marjanna Piotrowska Marya Piotrowska Marya Izabella Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Piotrowska Maryanna Anna Piotrowska Maryanna Józefa Helena Piotrowska Maryanna Julianna Piotrowska Michalina Piotrowska Monika Piotrowska Petronella Piotrowska Petronella Piotrowska Romana Balbina Piotrowska Rozalia Piotrowska Salomea Piotrowska Salomea Piotrowska Salomea Piotrowska Salomea Piotrowska Stefania Teodoryka Maria Piotrowska Tekla Piotrowska Tekla Piotrowska Tekla Michalina Piotrowska Teofila Piotrowska Teresa Piotrowska Urszula Piotrowska Weronika Józefa Piotrowska Wiktoria Piotrowska Wiktoria Piotrowska Wiktoria Tekla Piotrowska Zofia Piotrowska Zofia Piotrowska Zofia Piotrowska Zofia Piotrowska Zofia Piotrowski Piotrowski Adam Piotrowski Adam Jan Piotrowski Aleksander Piotrowski Antoni Piotrowski Antoni Piotrowski Antoni Piotrowski Antoni Piotrowski Antoni Klicery Piotrowski Błażej Piotrowski Dominik Piotrowski Edward Piotrowski Edward Bonawentura Piotrowski Florian Tomasz Piotrowski Franciszek Piotrowski Franciszek Piotrowski Franciszek Piotrowski Franciszek Piotrowski Franciszek Piotrowski Franciszek Ksawery Piotrowski Gracjan Piotrowski Gracjan Leon Piotrowski Hippolit Stanisław Piotrowski Ignacy Piotrowski Ignacy Piotrowski Ignacy Piotrowski Ignacy Piotrowski Ignacy Franciszek Piotrowski Jakub Piotrowski Jakub Piotrowski Jan Piotrowski Jan Piotrowski Jan Piotrowski Jan Piotrowski Jan Piotrowski Jan Piotrowski Jan Piotrowski Jan Nepomucen Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Piotrowski Józef Antoni Piotrowski Karol Piotrowski Karol Piotrowski Kazimierz Piotrowski Kazimierz Piotrowski Kazimierz Józef Piotrowski Ksawery Piotrowski Ksawery Franciszek Piotrowski Leon Piotrowski Lucjan Piotrowski Ludwik Piotrowski Ludwik Piotrowski Ludwik Piotrowski Maciej Piotrowski Maciej Piotrowski Marcin Piotrowski Marian Juliusz Piotrowski Mateusz Piotrowski Michał Piotrowski Mikołaj Piotrowski Paweł Piotrowski Piotr Piotrowski Piotr Piotrowski Piotr Piotrowski Piotr Paweł Piotrowski Stanisław Piotrowski Stanisław Andrzej Saturnin Piotrowski Szymon Piotrowski Szymon Tadeusz Piotrowski Tadeusz Dezyderiusz Piotr Piotrowski Tomasz Piotrowski Walenty Piotrowski Wiktor Piotrowski Wincenty Piotrowski Władysław Piotrowski Władysław Piotrowski Władysław Piotrowski Władysław Łukasz Piotrowski Wojciech Piotrowski Woyciech Piotrowski Zygmunt Piórecki Jan Piórecki Woyciech Piórek Wacław Tadeusz Michał Piórkowska Agnieszka Piórkowska Agnieszka Piórkowska Agnieszka Piórkowska Antonina Piórkowska Franciszka Piórkowska Franciszka Piórkowska Julianna Piórkowska Julianna Piórkowska Katarzyna Piórkowska Katarzyna Piórkowska Katarzyna Piórkowska Katarzyna Piórkowska Ludwika Maryanna Piórkowska Magdalena Piórkowska Magdalena Piórkowska Magdalena Piórkowska Maryanna Piórkowska Maryanna Piórkowska Maryanna Piórkowska Maryanna Piórkowska Pelagia Piórkowska Petronella Piórkowska Rozalia Piórkowska Rozalia Piórkowska Tekla Piórkowska Weronika Piórkowska Wiktoria Piórkowska Zofia Piórkowski Andrzej Piórkowski Antoni Piórkowski Augustyn Piórkowski Feliks Piórkowski Feliks Piórkowski Ignacy Piórkowski Jan Piórkowski Jan Piórkowski Jozef Feliks Piórkowski Józef Piórkowski Józef Piórkowski Łukasz Piórkowski Łukasz Piórkowski Mateusz Piórkowski Michał Piórkowski Piotr Piórkowski Piotr Piórkowski Roch Piórkowski Roch Piórkowski Szczepan Piórkowski Szczepan Piórkowski Szymon Piórkowski Szymon Piórkowski Walenty Piórkowski Walenty Piórkowski Walenty Piórkowski Walenty Piórkowski Walenty Piórkowski Władysław Piórkowski Woyciech Pióro Jan Pióro Piotr Paweł Pipa Paweł Pipiński Joachim Pirogowska Feliks Pisarczyk Maryanna Franciszka Pisarczyk Tomasz Pisarek Jadwiga Pisarek Maciej Pisarek Maciej Pisarek Maryanna Pisarek Mikołaj Pisarek Rozalia Pisarek Szymon Pisarek Woyciech Pisarski Antoni Pisczek Agnieszka Pisioner Antoni Piskor Agnieszka Piskorek Elżbieta Piskorska Barbara Piskorska Franciszka Piskorska Katarzyna Piskorska Maryanna Piskorska Maryanna Antonina Piskorska Salomea Piskorski Piotr Piskorz Michał Piskowna Maryanna Piskulak Piotr Pisula Magdalena Piszczek Agnieszka Piszczek Aleksy Jakub Piszczek Jadwiga Piszczek Justyna Franciszka Piszczek Magdalena Piszczek Magdalena Tekla Piszczek Maryanna Piszczek Mikołaj Piszczek Woyciech Piszczek Woyciech Piszczek Zofia Joanna Piszczeńska Ewa Agata Piszczeńska Rozalia Piszczeński Dominik Piszczeński Dominik Hipolit Piszczeński Tomasz Piszczewska Salomea Małgorzata Piszczyk Katarzyna Piszczyńska Anna Florentyna Monika Piszczyńska Balbina Franciszka Piszczyńska Franciszka Piszczyńska Franciszka Piszczyński Adam Piszczyński Adam Piszczyński Stanisław Piszczyński Tomasz Pitschman August Pitschman Franciszka Pitschmann Antoni Aleksander Pitusiński Kazimierz Pitzmann Antoni Aleksander Piunakiewicz Katarzyna Pius Jędrzej Piwarczyk Piotr Franciszek Piwarski Adam Walenty Piwarski German Piwarski Józef Piwarski Józef Piwarski Józef Kalasanty Piwarski Julian Piwarski Kacper Piwecki Ignacy Piwecki Ignacy Piwecki Jan Kazimierz Piwecki Jan Kazimierz Piwecki Michał Władysław Piwińska Tekla Piwiński Wincenty Jan Piwko Paweł Piwnicka Franciszka Piwnicka Karolina Wincenta Piwnicki Antoni Piwnicki Stanisław Piwnicki Tomasz Piwnicki Walenty Piwnicki Wojciech Piwnicki Woyciech Piwnik Adam Piwnik Antoni Piwnik Antoni Piwnik Józef Piwnik Józef Piwnik Józefa Piwnik Stanisław Piwnik Tomasz Piwnik Woyciech Piwońska Agata Piwońska Aniela Piwońska Anna Piwońska Anna Piwońska Anna Piwońska Anna Piwońska Józefa Piwońska Józefa Teresa Piwońska Karolina Piwońska Małgorzata Piwońska Maryanna Piwońska Maryanna Piwońska Maryanna Piwońska Maryanna Piwońska Teofila Piwońska Teofila Piwońska Zofia Piwoński Antoni Piwoński Błażej Piwoński Dominik Piwoński Dominik Piwoński Jakub Piwoński Walenty Piwowar Antoni Piwowar Franciszek Piwowar Jadwiga Piwowar Józef Piwowar Józef Piwowar Paweł Piwowar Piotr Piwowarczyk Franciszek Piwowarczyk Ignacy Piwowarczyk Jan Piwowarczyk Jan Piwowarczyk Józef Piwowarczyk Karolina Piwowarczyk Wawrzyniec Piwowarczyk Wawrzyniec Piwowarska Agata Pizerska Elżbieta Pizerska Leokadia Maryanna Pizerski Jan Piziarski Antoni Piziarski Jan Piziarski Stanisław Pizierska Franciszka Pizierska Maryanna Pizierska Salomea Pizierski Józef Pizierski Michał Pizińska Ludwika Piziorska Emilia Piziorska Franciszka Piziorska Zofia Piziorski Jan Pizon Anastazja Pizon Anna Pizon Franciszka Pizon Ludwika Rozalia Pizon Maksym Pizon Mateusz Pizon Mateusz Pizoń Anna Pizura Jan Plaskocinska Julianna Plaskocinska Julianna Domicella Plaskocińska Katarzyna Plaskociński Walenty Plaskociński Woyciech Plaszka Kajetan Plato Jan Platos Agnieswzka Platos Antonina Platos Ewa Platos Franciszek Ksawery Platos Gabryel Benedykt Platos Jan Platos Maciej Platos Stanisław Platos Szymon Platos Tomasz Platos Wawrzyniec Platos Wiktoria Platosz Tomasz Plebańska Maryanna Plech Ignacy Pleniszyn Wawrzyniec Pleszczyńska Konstancja Plewczyńska Ewa Plewińska Antonina Plewińska Barbara Plewińska Emilia Plewińska Józefa Maryanna Plewińska Julia Plewiński Jan Plewiński Jan Plewiński Marcin Plewiński Michał Plewiński Michał Plewiński Michał Plewiński Niward Plewiński Wojciech Plichowski Walenty Plichta Bronisława Plichta Bronisława Scholastyka Plichta Fulgienty Włodzimierz Plichta Józef Plichta Karolina Plichta Kazimiera Plichta Mieczysław Leon Marcin Plichta Przemysław Franciszek Plożyński Jakub Plucińska Aniela Plucińska Ewa Plucińska Ewa Maryanna Plucińska Klara Maryanna Plucińska Małgorzata Plucińska Maryanna Pluciński Antoni Pluciński Antoni Sylwester Pluciński Blażej Pluciński Feliks Pluciński Ignacy Pluciński Ignacy Pluciński Julian Pluciński Klemens Feliks Pluciński Stanisław Plusińska Rozalia Pluszewska Maryanna Pluta Andrzej Pluta Dominik Pluta Kasper Pluta krzysztyna Pluta Łukasz Pluta Łukasz Pluta Maciej Pluta Magdalena Pluta Sebastian Pluta Tomasz Plutoszczonka Petronella Plutowicz Jadwiga Płachciarz Urszula Agnieszka Płachecka Zofia Płachecki Leopold Wawrzyniec Płachita Józef Płachta Elżbieta Płachta Maryanna Płaczyńska Tekla Płakida Stefan Płaneta Maryanna Płaros Jan Płaskocińska Agnieszka Płaskocińska Agnieszka Płaskocińska Barbara Płaskocińska Józefa Płaskocińska Karolina Płaskociński Augustyn Płaskociński Franciszek Płaskociński Józef Płaskociński Marcin Płaskociński Walenty Płaskoczyńska Józef Płaszka Kajetan Antoni Płatek Franciszka Płatos Płatos Adam Płatos Adam Płatos Agnieszka Płatos Agnieszka Płatos Anastazja Płatos Andrzej Płatos Andrzej Płatos Andrzej Płatos Andrzej Płatos Andrzej Płatos Andrzej Płatos Anna Płatos Anna Płatos Anna Płatos Anna Płatos Anna Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antoni Płatos Antonina Płatos Antonina Płatos Bartłomiej Płatos Feliks Płatos Feliks Płatos Feliksa Płatos Feliksa Płatos Franciszek Płatos Franciszek Płatos Franciszek Płatos Franciszek Płatos Franciszek Płatos Franciszek Płatos Franciszka Płatos Franciszka Płatos Franciszka Płatos Franciszka Płatos Franciszka Płatos Franciszka Płatos Franciszka Płatos Francsizka Płatos Gabryel Płatos Grzegorz Płatos Grzegorz Płatos Henryk Płatos Henryk Płatos Henryk Jakub Płatos Jadwiga Płatos Jadwiga Płatos Jadwiga Płatos Jakub Płatos Jakub Płatos Jakub Płatos Jakub Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Płatos Jan Adolf Płatos Jan Kanty Płatos Jędrzej Płatos Józef Płatos Józef Płatos Józef Płatos Józef Płatos Józef Płatos Józef Płatos Józef Adam Płatos Józefa Płatos Józefa Płatos Józefa Płatos Józefa Płatos Józefa Płatos Julia Płatos Julianna Płatos Kacper Płatos Karol Płatos Karol Płatos Karolina Płatos Katarzyna Płatos Katarzyna Płatos Katarzyna Płatos Katarzyna Płatos Katarzyna Płatos Katarzyna Płatos Katarzyna Płatos Katarzyna Maryanna Płatos Katarzyna Maryanna Płatos Kazimierz Płatos Kazimierz Płatos Kazimierz Płatos Kazimierz Płatos Krystyna Płatos Kunegunda Płatos Kunegunda Płatos Maciej Płatos Małgorzata Płatos Małgorzata Płatos Maryanan Płatos Maryanan Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Płatos Maryanna Katarzyna Płatos Mateusz Płatos Michał Płatos Michał Płatos Michał Płatos Michał Płatos Michał Płatos Michał Płatos Mikołaj Leopold Płatos Paweł Płatos Petronella Płatos Piotr Płatos Piotr Płatos Piotr Płatos Piotr Paweł Płatos Piotr Paweł Płatos Rozalia Płatos Stanisław Płatos Stanisław Płatos Stanisław Płatos Szymon Płatos Szymon Płatos Tekla Płatos Tekla Płatos Tekla Płatos Tomasz Płatos Tomasz Płatos Tomasz Płatos Walenty Płatos Wawrzyniec Płatos Wawrzyniec Płatos Wawrzyniec Płatos Wiktoria Płatos Wiktoria Płatos Wiktoria Płatos Wiktoria Płatos Wiktoria Płatos Wincenty Płatos Wincenty Płatos Wincenty Płatos Wojciech Płatos Wojciech Płatos Zofia Płatos Zofia Płatos Zofia Płatos Zofia Płatos Zofia Płatos Zofia Płatosieńska Antonina Płatosieński Feliks Leon Płatosinska Tekla Jadwiga Płatosińska Katarzyna Płatosiński Andrzej Płatosiński Woyciech Płatosz Bartłomiej Płatowska Wiktoria Pławiec Magdalena Pławiec Maryanna Pławska Katarzyna Płaza Wiktoria Płaziak Ignacy Płaziak Katarzyna Płaziak Katarzyna Płaziak Paweł Płaziak Waleria Płaziak Zofia Płazińska Karolina Płaziński Antoni Franciszek Płażek Aleksander Józef Płeć Franciszek Płochacz Wojciech Płocharz Rozalia Płocharz Woyciech Płochecki Wincenty Płochocki Antoni Płochy Grzegorz Płodzińska Salomea Płokita Marcin Płokita Walenty Płonkowska Maryanna Płońska Anna Płońska Elżbieta Płońska Konstancja Płońska Ludwika Płońska Maryanna Płońska Maryanna Płońska Tekla Płońska Wiktoria Płoński Andrzej Płoński Andrzej Płoński Andrzej Płoński Mateusz Płoński Mateusz Płoński Mikołaj Płoński Mikołaj Płoński Norbert Płoski Antoni Płoskocieński Filip Płoskocieński Walenty Płoskocińska Ewa Płoskocińska Ewa Płoskocińska Katarzyna Płoskocińska Maryanna Płoskocińska Wiktoria Płoskociński Feliks Płoskociński Filip Płoskociński Franciszek Płoskociński Konstanty Leon Płoszyńska Tekla Katarzyna Płowiec Agata Płowiec Jan Płowiec Julianna Płowiec Michał Płowska Joanna Maryanna Waleria Płowska Karolina Płowska Karolina Wilhelmina Płowski Antoni Damazy Płowski Franciszek Płowski Franciszek Płowski Franciszek Józef Płowski Julian Płowski Stanisław Płowski Stanisław Feliks Płudnicki Stanisław Płusianka Maryanna Płużańska Anna Płużańska Apolonia Pniewska Elżbieta Pobocik Dominik Pocheciński Teofil Pocheć Maryanna Pochet Marianna Pochnowska Justyna Pochodowska Franciszka Pochodowska Karolina Pochodzińska Salomea Pochwalski Paweł Pochylska Aniela Pochylska Maryanna Pochylska Maryanna Pochylska Urszula Pochylski Andrzej Pochylski Paweł Pociarło Piotr Pociasło Franciszek Pociata Bazyli Początek Katarzyna Pocztarski Andrzej Poczynski Jan Poczyński Marcin Józef Poczyński Stanisław Podasiadło Maryanna Podbielska Teodora Julia Waleria Podbielski Izydor Teodor Mikolaj Podbilska Eufrozyna Podbilska Julia Podbilska Maryanna Podbilski Jerzy Podbilski Zefiryn Jan Podbipięta Juliusz Podborska Józefa Podborski Karol Podborski Teofil Podchorodyiska Katarzyna Podchorodyńska Zofia Podczaska Maryanna Podczaska Salomea Podczaska Zofia Podczaski Antoni Podczaski Antoni Józef Podczaski Franciszek Ksawery Podczaski Jan Podczaski Jan Podczaski Stanisław Podczaski Władysław Podgalski Mateusz Podgorski Jan Teodor Karol Podgórny Kazimierz Podgórska Aniela Podgórska Franciszka Podgórska Franciszka Podgórska Józefa Podgórska Józefa Podgórska Klementyna Katarzyna Podgórska Maryanna Podgórska Maryanna Podgórska Maryanna Podgórska Maryanna Tekla Karolina Podgórska Michalina Maryanna Podgórska Teresa Podgórski Jan Podgórski Jan Paweł Podgórski Józef Podgórski Julian Jan Stanisław Podgórski Karol Podgórski Wincenty Podiadło Franciszka Podiadło Małgorzata Podkanski Eugeniusz Bartłomiej Alojzy Podkańska Aniela Podkańska Florentyna Podkańska Franciszka Podkańska Maryanna Podkańska Paulina Podkańska Sabina Podkańska Wiktoria Florentyna Podkański Teodor Marcin Podkański Władysław Leon Podkiejim Andrys Podkoliński Bonawentura Podkowiński Jan Podkólińska Izabelal Bronisława Zofia Podkóliński Adam Podkulińska Aleksandra Dionizja Antonina Podkulińska Antonina Władysława Podkuliński Wincenty Podlasek Bartłomiej Podlasiński Franciszek Podlecki Bonawentura Podleski Józef Podleski Władysław Podlewska Ludwika Podlewski Łukasz Podliwski Franciszek Podłowa Małgorzata Pododoska Karolina Podolski Błażej Podsadkiewicz Stanisław Podsędek Jadwiga Podsędek Julia Agnieszka Podsędek Julianna Podsędek Kacper Podsędek Marcelina Podsiadlak Franciszek Podsiadlak Helena Podsiadło Agnieszka Podsiadło Andrzej Podsiadło Aniela Podsiadło Aniela Podsiadło Anna Podsiadło Anna Podsiadło Anna Podsiadło Antoni Podsiadło Antoni Podsiadło Antoni Podsiadło Antoni Podsiadło Antoni Podsiadło Antoni Podsiadło Antoni Podsiadło Antonina Podsiadło Antonina Podsiadło Antonina Podsiadło Antonina Podsiadło Augustyn Podsiadło Faustyn Podsiadło Filip Podsiadło Franciszek Podsiadło Franciszek Podsiadło Franciszek Podsiadło Franciszka Podsiadło Franciszka Podsiadło Franciszka Podsiadło Franciszka Podsiadło Franciszka Podsiadło Jadwiga Podsiadło Jakub Podsiadło Jakub Podsiadło Jan Podsiadło Jan Podsiadło Jan Podsiadło Jan Podsiadło Jan Podsiadło Jan Nepomucen Podsiadło Józef Podsiadło Józef Podsiadło Józef Podsiadło Józef Podsiadło Józef Podsiadło Józef Podsiadło Józef Podsiadło Julianna Podsiadło Kacper Podsiadło Karol Podsiadło Karol Podsiadło Karolina Podsiadło Karolina Podsiadło Karolina Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Katarzyna Podsiadło Kazimierz Podsiadło Kunegunda Podsiadło Ludwika Podsiadło Maciej Podsiadło Marcyanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Maryanna Podsiadło Paweł Podsiadło Piotr Podsiadło Piotr Podsiadło Rozalia Podsiadło Rozalia Podsiadło Róża Podsiadło Seweryn Podsiadło Stanisław Podsiadło Sylwester Ignacy Podsiadło Tekla Podsiadło Urszula Podsiadło Urszula Podsiadło Wiktoria Podsiadło Wojciech Podsiadło Wojciech Podsiadło Zofia Podsiadło Zofia Podsiadło Zofia Podsiadłowska Franciszka Podsiadły Antoni Podsiadły Józef Podwiślak Franciszka Podworska Józefa Podworska Karolina Podworska Karolina Maryanna Podworska Katarzyna Podworska Katarzyna Podworska Katarzyna Podworska Marya Lucyna Podworski Andrzej Podworski Ignacy Podworski Karol Józef Podworski Michał Podworski Michał Podworski Michał Podworski Teofil Podworski Teofil Podwórska Józefa Gabriela Podwórska Rozalia Gabriela Podwórski Aleksander Roman Podwysocki Józef Podyma Łucja Podyma Maciej Podyma Tomasz Podymniak Katarzyna Podymniak Katarzyna Podymowicz Franciszka Podymowicz Katarzyna Podymowna Maryanna Pogiba Jakub Pogibiński Jan Pogłodzinska Teofila Elżbieta Pogłodzińska Franciszka Pogłodzińska Lucyna Pogłodzińska Lucyna Pogłodziński Bolesław Pogłodziński Jan Pogłodziński Nikodem Franciszek Pogłowski Jakub Pogoda Kacper Pogoda Kazimierz Pogodzieńska Zofia Pogodzińska Pogodzińska Apolonia Pogodzińska Ewa Pogodzińska Ewa Pogodzińska Ewa Pogodzińska Franciszka Pogodzińska Franciszka Pogodzińska Franciszka Pogodzińska Hadwiga Pogodzińska Helena Pogodzińska Józefa Pogodzińska Julianna Pogodzińska Julianna Pogodzińska Karolina Pogodzińska Konstancja Pogodzińska Maryanna Pogodzińska Maryanna Pogodzińska Maryanna Pogodzińska Maryanna Pogodzińska Maryanna Pogodzińska Salomea Pogodzińska Tekla Pogodzińska Tekla Pogodzińska Teresa Pogodzińska Teresa Sabina Pogodzińska Zofia Pogodzińska Zofia Pogodziński Andrzej Pogodziński Franciszek Pogodziński Franciszek Pogodziński Franciszek Pogodziński Jan Pogodziński Jan Pogodziński Mikołaj Pogodziński Mikołaj Pogodziński Piotr Pogodziński Stanisław Pogodziński Teofil Pogodziński Teofil Pogodziński Teofil Pogodziński Teofil Pogodziński Tomasz Pogodziński Tomasz Pogodziński Władysław Bolesław Pogodziński Wojciech Pogonowska Helena Wacława Pogonowska Tekla Pogonowski Pogonowski Emil Pogonowski Emil Walerian Pogonowski Józef Pogorzelska Aniela Pogorzelski Michał Pogoziński Piotr Pogrodecki Wawrzyniec Pohl Emil Lucjan Pohl Eufemia Maria Pohl Jan Gottlib Pohl Jan Maciej Władysław Pohl Józef Adam Pohl Józef Adam Pohl Stefania Pokaszewska Katarzyna Pokora Michał Pokorska Aniela Pokorska Antonina Pokorski Szczepan Pokorzeńska Elżbieta Pokrzewiński Józef Pokrzywienski Woyciech Pokrzywińska Angela Józefa Pokrzywińska Aniela Pokrzywińska Domicella Pokrzywińska Julianna Pokrzywińska Maryanna Pokrzywiński Jan Pokrzywiński Walenty Pokrzywiński Woyciech Polak Polak Andrzej Polak Anna Polak Anna Polak Anna Polak Antoni Polak Antoni Polak Antonina Polak Ewa Polak Feliks Polak Franciszka Polak Franciszka Polak Franciszka Polak Franciszka Polak Jan Polak Jan Polak Jan Polak Jan Polak Jan Polak Jan Polak Józef Polak Józef Polak Józef Polak Józef Polak Józef Polak Karolina Polak Karolina Polak Karolina Polak Karolina Polak Katarzyna Polak Katarzyna Polak Kazimierz Polak Kazimierz Polak Kazimierz Polak Ludwika Polak Ludwika Polak Łukasz Polak Łukasz Polak Maryanna Polak Maryanna Polak Maryanna Polak Maryanna Polak Maryanna Polak Maryanna Polak Maryanna Joanna Polak Michał Polak Monika Polak Piotr Polak Piotr Polak Piotr Polak Roazalia Polak Salomea Polak Salomea Polak Salomea Polak Stanisław Polak Stanisław Polak Stanisław Polak Szymon Polak Szymon Polak Tekla Polak Teofila Polak Teofila Polak Tomasz Polak Tomasz Polak Urszula Polak Walenty Polak Walenty Polak Wincenty Polak Władysław Polak Wojciech Polak Wojciech Polak Woyciech Polak Woyciech Polakieiwcz Maryanna Michalina Polakiewicz Antonina Polakiewicz Antonina Polakiewicz Elżbieta Polakiewicz Helena Stanisława Polakiewicz Ignacy Polakiewicz Ignacy Jakub Polakiewicz Jan Polakiewicz Jan Piotr Polakiewicz Józefa Polakiewicz Józefa Polakiewicz Józefa Maryanna Polakiewicz Katarzyna Wiktoria Polakiewicz Ludwik Polakiewicz Marcella Polakiewicz Marcin Polakiewicz Marcin Polakiewicz Maryanna Polakiewicz Sebastian Polakiewicz Stanisław Antoni Polakiewicz Stanisław Filip Polakiewicz Stanisława Józefa Polakiewicz Władysław Polakiewicz Władysław Polakiewicz Władysław Polakiewicz Władysław Polakiewicz Władysława Maryanna Polakoska Kunegunda Polakowska Katarzyna Polakowska Maryanna Polakowska Maryanna Polakowska Michalina Polakowska Tekla Polakowski Andrzej Polakowski Franciszek Polakowski Franciszek Polakowski Jan Polakowski Józef Jan Polakowski Maciej Polaków Jan Antoni Polasińska Maryanna Agnieszka Polecka Józefa Polecka Maryanna Polender Agnieszka Polender Henryk Polender Julian Polichowski Ludwik Augustyn Polińska Józefa Poliński Walenty Poliński Woyciech Politkowski Jan Politowska Maryanna Politowska Modesta Wita Politowska Petronella Polnicka Maryanna Polusińska Marcyanna Polusińska Maryanna Polusiński jan Polusiński Wojciech Polusiński Wojciech Połajalińska Anna Połajański Michał Ignacy Połajapliński Ignacy Połczyńska Konstancja Połczyński Ludwik Samuel Antoni Połeć Józef Połeć Ludwika Paulina Połeć Piotr Stanisław Połomska Klementyna Połomska Klementyna Połomska Maryanna Połomski Jan Antoni Połomski Seweryn Połomski Seweryn Ksawery Połoński Franciszek Połubińska Emilia Antonina Połubińska Wanda Aniela Połubiński Jan Połubiński Michał Połudzińska Franciszka Połudzińska Józefa Pomagalska Antonina Pomagalska Elżbieta Pomagalska Franciszka Pomagalska Franciszka Pomagalska Helena Pomagalska Julia Pomagalska Ludwika Pomagalska Maryanna Pomagalski Józef Woyciech Pomagalski Piotr Pomaska Salomea Pomaski Aleksander Pomaski Aleksander Gracyan Pomaski Franciszek Ksawery Pomaski Ludwik Raymund Karol Bartłomiej Pomatty Wawrzyniec Pomętowska Franciszka Pomianowska Antonina Katarzyna Józefa Pomianowska Barbara Stefania Pomianowska Julianna Maryanna Pomianowska Maryanna Aniela Julianna Pomianowski Aleksander Józef Pomoka Marcin Pomorska Maryanna Pomorski Aleksander Pomorski Antoni Pomorski Jan Poncelt Franciszek Poncyliusz Julianna Poneta Agnieszka Poneta Łukasz Ponęcina Maryanna Ponęta Ignacy Ponęta Stanisław Poniatowska Filipina Poniewczyńska Józefa Ponińska Jadwiga Aniela Poniński Józef Ponsel Józefa Pończyk Antoni Popiel Anna Popiel Kazimierz Popiel Rozalia Popiel Weronika Popielecki Jan Popielecki Kazimierz Walenty Wincenty Popielecki Stefan Jan Popielicki Antoni Popielicki Franciszek Popielowa Maryanna Popieluch Anna Popłaski Wojciech Popławska Anna Popławska Ludwika Popławska Ludwika Popławska Maryanna Popławska Maryanna Weronika Popławska Wiktoria Popławski August Kajetan Hipolit Popławski Fidelis Feliks Popławski Jakub Popławski Leon Popławski Stanisław Popłoński Jan Popowicz Jan Popowski Jan Poprzęcka Józefa Poprzędzka Bronisława Teodora Pora Józefa Porada Kazimierz Porada Kazimierz Porada Salomea Poradowska Małgorzata Poradzki Wawrzyniec Porazińska Henryka Porciński Franciszek Piotr Porczyńska Anna Porczyńska Anna Porczyńska Antonina Porczyńska Antonina Karolina Porczyńska Antonina Ludwika Porczyńska Józefa Porczyńska Józefa Konstancya Porczyńska Magdalena Porczyńska Małgorzata Prakseda Porczyńska Marya Róża Porczyńska Róza Porczyńska Róża Porczyńska Teresa Aniela Porczyńska Zuzanna Porczyński Antoni Porczyński Ignacy Porczyński Ignacy Porczyński Józef Porczyński Józef Porczyński Józef Porczyński Kazimierz Porczyński Kazimierz Józef Wincenty Porczyński Marcin Porczyński Sebastian Porczyński Sebastyan Porczyński Wincenty Porczyński Wojciech Porębska Katarzyna Porębski Kacper Porkalska Karolina Porkiewicz Antoni Michał Pornicki antoni Franciszek Porzyczka Anna Porzyczka Anna Porzyczka Antoni Porzyczka Antonina Porzyczka Antonina Zofia Porzyczka Bartłomiej Porzyczka Bartłomiej Porzyczka Filip Porzyczka Filip Porzyczka Filip Porzyczka Franciszka Porzyczka Jan Porzyczka Jan Porzyczka Jędrzej Porzyczka Józef Porzyczka Józef Porzyczka Julianna Porzyczka Julianna Porzyczka Kasper Melchor Baltazar Porzyczka Katarzyna Porzyczka Katarzyna Porzyczka Kunegunda Porzyczka Leon Porzyczka Marcyanna Małgorzata Porzyczka Maryanna Porzyczka Maryanna Porzyczka Maryanna Porzyczka Maryanna Porzyczka Michał Porzyczka Paweł Porzyczka Petronella Porzyczka Piotr Porzyczka Stanisław Porzyczka Stanisław Porzyczka Tomasz Porzyczka Wincenty Porzyczka Wincenty Porzyczka Woyciech Porzyczka Zofia Porzyczka Zofia Antonina Porzyczkówna Tekla Posiadło Józef Posiadło Kacper Posiadło Małgorzata Posiadło Maryanna Posiadło Rozalia Posiadło Stanisław Posiadło Tekla Franciszka Posiadły Antoni Posmyk Jan Possadowski Maksymilian Possessór Jan Posturzyński Jan Posturzyński Włodzimierz Poszczyk Karol Pośnik Agnieszka Pośpieszyński Adam Potajalińska Franciszka Józefa Potajalińska Maryanna Potajalińska Maryanna Ludwika Potajalińska Stanisława Potajaliński Józef Potajaliński Józef Aleksander Potajaliński Piotr Paweł Potajaliński Wincenty Potajaliński Władysław Ignacy Potasińska Antonina Potawiakowski Józef Potek Prakseda Potela Jędrzej Potelowa Teresa Potera Antoni Potera Ignacy Poteralski Wincenty Poterańska konstancja Poterańska Maryanna Magdalena Poterańska Tekla Poterański Ignacy Poterański Ignacy Poterański Jan Poterek Filip Potereńska Teresa Potkańska Aniela Potkańska Antonina Potkańska Franciszka Wiktoria Potkańska Julianna Potkańska Paulina Potkańska Rozalia Potkańska Stanisława Potkańska Stanisława Florentyna Potkańska Teresa Potkańska Waleria Potkańska Weronika Potkańska Weronika Julia Potkański Alfons Potkański Aloizy Edward Potkański Antoni Potkański Eugeniusz Potkański Jacek Potkański Jan Nepomucen Karol Potkański Piotr Potkański Stanisław Jan Potkański Szczepan Potkański Szczepan Potkański Szczepan Potkański Walenty Potkowska Karolina Potocka Agnieszka Potocka Agnieszka Potocka Aniela Potocka Aniela Potocka Aniela Potocka Aniela Ludwika Potocka Antonina Potocka Antonina Potocka Antonina Potocka Franciszka Potocka Józefa Potocka Józefa Potocka Józefa Potocka Małgorzata Potocka Maryanna Potocka Maryanna Potocka Maryanna Potocka Maryanna Potocka Maryanna Potocka Maryanna Anna Potocka Rozalia Potocka Rozalia Potocka Wiktoria Potocka Wiktoria Potocka Zofia Potocki Bartłomiej Potocki Fabian Potocki Franciszek Potocki Jakub Potocki Jakub Potocki Jan Potocki Jan Potocki Jan Potocki Jan Potocki Jan Potocki Jan Potocki Jan Potocki Jan Potocki Jan Potocki Józef Potocki Józef Potocki Józef Potocki Karol Potocki Karol Potocki Michał Potocki Michał Potocki Michał Potocki Michał Potocki Szymon Potocki Walenty Potocki Walenty Potrząsaika Maryanna Potrzebowska Agnieszka Potrzebowska Antonina Potrzebowska Antonina Potrzebowska Karolina Potrzebowska Konstancja Julia Potrzebowska Tekla Potrzebowski Aleksander Potrzebowski Aleksander Szymon Potrzebowski Ignacy Potrzebowski Ignacy Potrzebowski Ignacy Potrzebowski Józef Potrzebowski Michał Potrzebowski Mikołaj Adam Potrzebowski Teofil Maciej Potrzebowski Woyciech Potworowska Tekla Potyrańska Karolina Potyrańska Karolina Małgorzata Potyrański Józef Poutkowna Franciszka Powichrowska Balbina Powichrowska Balbina Kornelia Powichrowska Katarzyna Julianna Powichrowska Olimpia Powichrowski Franciszek Powichrowski Jan Powichrowski Stanisław Powideł Jakub Powideł Mikołaj Powidło Jakub Powielantys Kazimierz Powirska Agnieszka Maryanna Powiślak Ewa Powiślak Ewa Powiślanka Elżbieta Poyda Wincenty Poziomek Jan Poznańska Katarzyna Poznański Bartłomiej Pozniewicz Sebastyan Pozyczka Agnieszka Pozyczka Andrzej Pozyczka Anna Pozyczka Anna Filipina Pozyczka Apolonia Pozyczka Cecylia Pozyczka Franciszek Szymon Pozyczka Franciszka Pozyczka Jakub Pozyczka Jan Pozyczka Jan Kanty Pozyczka Jan Nepomucen Pozyczka Józef Benedykt Pozyczka Józefa Pozyczka Kazimierz Pozyczka Kostancja Pozyczka Małgorzata Anna Pozyczka Piotr Pozyczka Szymon Pozyczka szymon Pozyczka Tekla Franciszka Pozyczka Teressa Pozyczka Wawrzyniec Pożoga Karol Pożyczka Adam Pożyczka Andrzej Pożyczka Andrzej Pożyczka Andrzej Pożyczka Andrzej Pożyczka Andrzej Pożyczka Andrzej Pożyczka Andrzej Pożyczka Andrzej Pożyczka Aniela Pożyczka Aniela Pożyczka Aniela Pożyczka Aniela Maryanna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Pożyczka Anna Filipina Pożyczka Anna Józefa Pożyczka Anna Kunegunda Pożyczka Antoni Pożyczka Antoni Pożyczka Antoni Pożyczka Antoni Pożyczka Antoni Pożyczka Antoni Pożyczka Antoni Dionicy Pożyczka Antonina Pożyczka Antonina Pożyczka Antonina Pożyczka Antonina Pożyczka Antonina Pożyczka Augustyn Pożyczka Bartłomiej Pożyczka Bartłomiej Pożyczka Bartłomiej Pożyczka Błażej Pożyczka Cecylia Katarzyna Pożyczka Daniel Pożyczka Daniel Pożyczka Edward Pożyczka Eleonora Pożyczka Ewa Pożyczka Ewa Pożyczka Feliks Pożyczka Filip Pożyczka Florentyna Pożyczka Florentyna Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszek Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Franciszka Pożyczka Grzegorz Pożyczka Grzegorz Pożyczka Grzegorz Pożyczka Ignacy Pożyczka Ignacy Pożyczka Ignacy Pożyczka Jadwiga Pożyczka Jadwiga Pożyczka Jakub Pożyczka Jakub Pożyczka Jakub Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Pożyczka Jan Kanty Pożyczka Jan Tomasz Pożyczka Jędrzej Pożyczka Jędrzej Pożyczka Jędrzej Pożyczka Jędrzej Pożyczka Jozefa Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Pożyczka Józef Kalasanty Pożyczka Józef Konstanty Pożyczka Józef Piotr Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Pożyczka Józefa Albina Pożyczka Józefa Paulina Pożyczka Julia Antonina Pożyczka Julianna Pożyczka Julianna Pożyczka Julianna Pożyczka Julianna Pożyczka Justyna Pożyczka Kacper Pożyczka karol Pożyczka Karol Pożyczka Karolina Pożyczka Karolina Pożyczka Karolina Pożyczka Kasper Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Katarzyna Pożyczka Kazimierz Pożyczka Kazimierz Pożyczka Kazimierz Pożyczka Konstancja Pożyczka Konstancja Pożyczka Krystyna Pożyczka Leon Konstanty Pożyczka Leontyna Pożyczka Ludwika Pożyczka Łucja Zofia Pożyczka Magdalena Pożyczka Magdalena Pożyczka Magdalena Pożyczka Magdalena Pożyczka Marcin Pożyczka Marcin Pożyczka Marcyanna Pożyczka Marjanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Pożyczka Maryanna Antonina Pożyczka Maryanna Weronika Pożyczka Mateusz Pożyczka Michal Franciszek Pożyczka Michał Pożyczka Michał Pożyczka Michał Pożyczka Mikolaj Pożyczka Mikołaj Pożyczka Mikołaj Pożyczka Paweł Pożyczka Paweł Pożyczka Paweł Pożyczka Petronella Pożyczka Petronella Pożyczka Petronella Pożyczka Piotr Pożyczka Piotr Pożyczka Piotr Pożyczka Piotr Pożyczka Piotr Paweł Pożyczka Rozalia Pożyczka Rozalia Pożyczka Stanisław Pożyczka Stanisław Pożyczka Stanisław Pożyczka Stanisław Pożyczka Stanisław Pożyczka Stanisław Pożyczka Stanisław Pożyczka Szczepan Pożyczka szymon Pożyczka Szymon Pożyczka Szymon Pożyczka Szymon Pożyczka Tadeusz Pożyczka Tekla Pożyczka Tekla Pożyczka Tekla Pożyczka Teodor Pożyczka Teodor Pożyczka Teofil Pożyczka Teofila Pożyczka Teofila Pożyczka Tomasz Pożyczka Tomasz Pożyczka Tomasz Pożyczka Tomasz Pożyczka Tomasz Pożyczka Urszula Pożyczka Urszula Pożyczka Urszula Pożyczka Walenty Pożyczka Walenty Pożyczka Wawrzyniec Pożyczka Wiktor Pożyczka Wiktor Leon Pożyczka Wiktoria Pożyczka Wiktoria Pożyczka Wincenty Pożyczka Wincenty Pożyczka Wincenty Pożyczka Wincenty Pożyczka Wojciech Pożyczka Wojciech Pożyczka Wojciech Pożyczka Woyciech Pożyczka Woyciech Pożyczka Woyciech Pożyczka Woyciech Pożyczka Woyciech Pożyczka Woyciech Pożyczka Zofia Pożyczka Zofia Pożyczka Zofia Pożyczka Zofia Pożyczka Zofia Półkośnik Antonina Półtorak Jan Półtorak Katarzyna Pradło Jan Prajdacka Antonina Pramski Prasał Marianna Prasałek Teresa Prasek Franciszeka Prawda Jan Prawda Józefa Prawda Katarzyna Prawda Paweł Prawdow Jan Prawdziowska Anna Prazinowski Walenty Prazmowski Kacper Praznowska Katarzyna Praznowska Maryanna Praznowska Tekla Praznowska Tekla Praznowski Andrzej Praznowski Jacenty Praznowski Szczepan Praznowski Szymon Prażmowska Agnieszka Prażmowska Agnieszka Prażmowska Antonina Prażmowska Antonina Prażmowska Franciszka Prażmowska Józefa Prażmowska Józefa Prażmowska Katarzyna Prażmowska Magdalena Prażmowska Maryanna Prażmowska Maryanna Prażmowska Tekla Prażmowska Tekla Prażmowska Tekla Prażmowski Andrzej Prażmowski Andrzej Prażmowski Antoni Prażmowski Dominik Prażmowski Edward Jędrzej Prażmowski Franciszek Prażmowski Jakub Prażmowski Józef Prażmowski Józef Prażmowski Kacper Prażmowski Maciej Prażmowski Mateusz Prażmowski Mateusz Prażmowski Michał Prażmowski Stefan Prażmowski Tomasz Prażmowski Tomasz Prażmowski Walenty Prażmowski Wojciech Prażnoska Anna Prażnoska Maryanna Prażnowska Agnieszka Prażnowska Józefa Prażnowska Józefa Prażnowska Katarzyna Prażnowska Katarzyna Prażnowska Katarzyna Prażnowska Magdalena Prażnowska Maryanna Prażnowska Maryanna Prażnowska Maryanna Prażnowska Wiktoria Prażnowski Andrzej Prażnowski Bartłomiej Prażnowski Jakub Prażnowski Jakub Prażnowski Józef Prażnowski Maciej Prażnowski Szymon Prażnowski Tomasz Prażnowski Walenty Prażnowski Woyciech Prażnowski Woyciech Prażuch Marya Magdalena Prażuch Sebastian Prażuch Walenty Prądzyńska Magdalena Precman Urlich Prejs Józefa Prejss Julianna Premesta Maior Premisło Matla Presek Maryanna Presek Urszula Prezbeński Józef Prezmerowicz Aniela Emilia Prezmerowicz Stanisław Prędzia Szymon Juda Pręglowska Franciszka Prętkiewicz Franciszek Prizin Wincenty Probała Jan Kanty Prochawska Appolonia Progocki Wincenty Prokop Apollonia Prokop Franciszek Prokop Józefa Prokop Małgorzata Prokopczyk Mikołaj Prokopowicz Błażej Prokopowicz Joanna Franciszka Prokopowicz Julia Prokopowicz Łucja Prokopowicz Paulina Prokopowicz Seweryna Prokopowicz Stefan Promińska Antonina Promińska Antonina Maryanna Promińska Eleonora Prostak Andrzej Proszowska Franciszka Proszowska Józefa Proszowski Antoni Proszowski Michał Proszowski Teofil Protiwiński Jakub Protiwiński Jakub Protwińska Teofila Protywiński Józef Próbka Elżbieta Prószyński Dominik Pruchnicki Wincenty Prus Anna Prus Barbara Prus Jacenty Prus Maryanna Prus Maryanna Prus Maryanna Prus Maryanna Prus Maryanna Antonina Prus Mateusz Prus Szymon Prus Tekla Sabina Prusacka Ewa Prusieński Anastazy Andrzej Wincenty Prusik Jakub Prusik Krzysztof Prusinska Katarzyna Joanna Pulcheria Prusińczyk Mateusz Prusińska Justyna Anna Prusińska Klementyna Agnieszka Prusińska Maryanna Prusińska Rozalia Prusińska Teofila Ludwika Prusiński Antoni Jan Prusiński Antoni Jan Prusiński Ignacy Prusiński Jakub Pruska Franciszka Pruski Maciej Prusnikowska Katarzyna Pruss Adam Pruss Ambroży Pruss Apolonia Pruss Jacek Pruss Jan Pruss Józefa Pruss Ksawera Pruss Maryanna Pruss Rozalia Pruszczyńska Ewa Emilianna Pruszczyńska Róża Tekla Pruszynska Agnieszka Antonina Pruszynska Anna Katarzyna Pruszyńska Anastazja Pruszyńska Anna Pruszyńska Antonina Pruszyńska Joanna Pruszyńska Katarzyna Pruszyńska Paulina Pruszyńska Rozalia Pruszyńska Tekla Pruszyński Adam Szczepan Pruszyński Benedykt Pruszyński Ignacy Pruszyński Jan Pruszyński Józef Pruszyński Leopold Pruszyński Wincenty Pruszyński Wincenty Piotr Prużnowski Tomasz Pryanni Barbara Prygiel Agata Prykiel Joanna Prykiel Józefa Prykiel Karolina Pryl Samuel Prysidin Paweł Prządecki Szczepan Przechelski Józef Przecherska Weronika Przecherski Feliks Przecherski Józef Przeciszewska Wanda Alojza Przedborski Filip Przedój Dorota Przedój Tomasz Przedóy Woyciech Przedwoiowa Maryanna Przedwoj Agata Przedwoj Anna Przedwoj Jan Przedwoj Jan Przedwoj Józef Przedwoj Łucja Przedwoj petronella Przedwoj Salomea Przedwoj Tomasz Przedwoy Franciszek Przedwoy Franciszek Przedwoy Franciszka Maryanna Przedwoy Józef Kacper Antoni Przedwoy Maciej Przedwoy Marianna Przedwoy Maryanna Przedwoy Paweł Jan Przedwoy Szczepan Przedwoy Tekla Salomea Przedwoy Tomasz Przedwój Agata Przedwój Anna Przedwój Anna Przedwój Antonina Przedwój Emilianna Przedwój Franciszek Przedwój Helena Przedwój Jan Przedwój Józef Przedwój Józef Przedwój Józefa Przedwój Karolina Przedwój Katarzyna Przedwój Magdalena Przedwój Maryanna Przedwój Maryanna Przedwój Maryanna Przedwój Maryanna Przedwój Maryanna Przedwój Mateusz Przedwój Michał Przedwój Petronella Przedwój Rozalia Przedwój Teresa Przedwój Teresa Przedwój Tomasz Przedwój Wiktoria Przedwój Wojciech Przedwój Zuzanna Przedwóy Andrzej Przedwóy Franciszek Przedwóy Józef Przedwóy Józef Przedwóy Józefa Przedwóy Katarzyna Przedwóy Maryanna Przedwóy Maryanna Agniszeka Przełuski Antoni Przemyska Julia Przemyski August Przemysłowski Antoni Przeniesław Józef Przeniesławski Józef Przeniosło Antoni Przenisławska Karolina Przeorska Antonina Julia Przeorska Julia Józefa Przeorska Maryanna Przeorski Paweł Przeorski Stanisław Przepierzyńska Antonina Przepiórka Katarzyna Przepiórka Maciej Przepiórkiewicz Łukasz Przepiórkowski Józef Przepiórzyński Stanisław Przepirzyński Franciszek Przerwa Franciszek Przeska Franciszka Przesłaska Karolina Przesławska Feliksa Przesławski Józef Przesławski Wincenty Przesmucki Ignacy Przesmycka Marya Antonina Zofia Przesmycki Józef Przesmycki Leonard Przestańska Antonina Urszula Przetaczyńska Przetaczyńska Antonina Zofia Przetaczyńska Maryanna Przetaczyńska Maryanna Przetaczyńska Maryanna Melania Przetaczyński Antoni Przetaczyński Gabriel Józef Przetaczyński Józef Przetaczyński Lucjan Tomasz Przetof Wincenty Przewłocka Wiktoria Przewłoka Jan Przeworska Julia Przeworski Andrzej Przeworski Stanisław Przewoźnik Jan Przezdziecka Jadwiga Przezdziecki Józef Przeździecka Helena Przeździecki Edward Przołkowska Ursula Florencja Przyborowska Antonina Przyborowski Józef Marcin Przybylak Maryanna Przybylewska Bona Antonina Przybylewska Maryanna Przybylewska Maryanna Konstancja Przybylewski Kazimierz Przybylska Antonina Przybylska Chrystyna Przybylska Felicja Antonina Przybylska Honorata Przybylska Józefa Przybylska Katarzyna Przybylska Maryanna Przybylska Maryanna Przybylska Maryanna Helena Przybylska Natalia Aniela Przybylska Scholastyka Przybylska Wanda Marcyanna Przybylski Antoni Przybylski Benedykt Przybylski Franciszek Przybylski Grzegorz Przybylski Józef Przybylski Kajetan Przybylski Leon Przybylski Wincenty Przybylski Władysław Przybyłka Józefa Przybyłko Aleksander Przybyłko Aleksy Przybyłko Antoni Przybyłko Brygida Przybyłko Emilia Przybyłko Franciszka Przybyłko Ludwik Przybyłko Maryanna Przybyłko Piotr Emil Przybyłowska Maryanna Przybysławski Franciszek Przybysławski Leopold Przybysz Franciszka Przybyszewska Maryanan Przybyszewski Dominik Przybyszewski Józef Przybytkowski Kzimierz Julian Przybytniak Józef Przybytniewska Domicella Przybytniewska Domicella Przybytniewska Maryanna Przybytniewska Maryanna Franciszka Przybytniewska Maryanna Zofia Przybytniewski Feliks Przybytniewski Feliks Antoni Przybytniewski Franciszek Przybytniewski Franciszek Ksawery Przybytniewski Franciszek Paweł Przybytniewski Ignacy Przybytniewski Ignacy Przybytniewski Leon Przybytniewski Paweł Przybytniewski Paweł Przybytniewski Roman Przybytniewski Roman Przybytniewski Tomasz Przybytniewski Tomasz Przybytniewski8 Jan Walery Przybytniowa Apolonia Przybytowicz Katarzyna Antonina Przybytowski Edward Przychodni Feliks Przychodni Jakub Przychodni Jan Przychodni Jan Przychodni Michał Przychodzien Maryanna Przychodzińska Anastazja Katarzyna Przychodzińska Anastazja Katarzyna Przychodzińska Elżbieta Przychodzińska Józefa Wiktoria Przychodzińska Maryanna Przychodziński Karol Józef Przychodzka Elimia Marya Przychodzki Emil Michał Przychodzki Jan Przychodzki Józef Przychodzki Michał Przychodzki Wacław Marian Przydacka Antonina Przydacka Filipina Antonina Przydacki Franciszek Przydacki Franciszek Przydatek Agnieszka Przydatek Aniela Przydatek Dorota Przydatek Franciszek Przydatek Jakub Przydatek Jan Przydatek Jan Przydatek Józef Przydatek Katarzyna Przydatek Katarzyna Przydatek Marcin Przydatek Maryanna Przydatek Tekla Przydatek Wojciech Przygocka Agnieszka Przygocka Elżbieta Ewa Przygocka Marianna Przygocka Maryanna Przygocka Wiktoria Przygocka Wiktoria Balbina Przygocki Kacper Przygocki Karol Andrzej Przygocki Marcin Przygocki Paweł Przygocki Roman Przygoda Antoni Przygoda Kacper Przygoda Marcin Przygodzka Agnieszka Przygodzka Agnieszka Przygodzka Agnieszka Przygodzka Agnieszka Przygodzka Eleonora Karolina Przygodzka Karolina Eleonora Przygodzka Katarzyna Przygodzka Katarzyna Przygodzka Maryanna Przygodzki Franciszek Przygodzki Franciszek Przygodzki Jan Przygodzki Kacper Przygodzki Kajetan Przygodzki Szymon Roman Przygodzki Woyciech Przygodzki Woyciech Aleksander Przyhodnia Maryanna Przyjałkowska Maryanna Przyłęcki Woyciech Przyłuska Antonina Przyłuska Antonina Przyłuska Elżbieta Przyłuska Florentyna Przyłuska Franciszka Przyłuska Józefa Przyłuska Józefa Przyłuska Józefa Antonina Maryanna Przyłuska Katarzyna Przyłuska Leontyna Izabella Przyłuska Maryanna Przyłuska Maryanna Przyłuska Tekla Przyłuska Teodozja Józefa Przyłuska Zofia Przyłuski Andrzej Przyłuski Feliks Przyłuski Feliks Przyłuski Ignacy Przyłuski Jakub Przyłuski Jakub Przyłuski Jan Piotr Paweł Przyłuski Józef Mamart Bernard Przyłuski Kajetan Przyłuski Kazimierz Przyłuski Kazimierz Przyłuski lucjan Przyłuski Mateusz Przyłuski Mikołaj Andrzej Przyłuski Stanisław Przyłuski Stanisław Przyłuski Stanisław Ignacy Przyłuski Wincenty Przyłuski Wincenty Juliusz Przyłuski Władysław Przyłuski Władysław Szymon Przyrębska Tekla Przyrowski Józef Przysiecki Henryk Przytocka Agnieszka Przytuła Andrzej Przyvylska Jadwiga Franciszka Psarska Anna Psarska Ewa Psarska Jadwiga Psarska Joanna Aleksandra Psarska Krystyna Apolonia Psarska Maryanna Psarska Maryanna Psarski ildefons Psarski Karol Józef Teodor Psczołowski Łukasz Psierb Wiktoria Pstrokoński Adam Józef Maciej Pstuszka Wiktoria Pszczoliński Michał Pszczoła Elżbieta Pszczoła Małgorzata Pszczółkowska Anna Pszczółkowska Anna Pszczółkowska Franciszka Pszczółkowska Katarzyna Pszczółkowska Katarzyna Pszczółkowska Maryanna Pszczółkowska Maryanna Pszczółkowska Urszula fFlorentyna Pszczółkowski Franciszek Pszczółkowski Łukasz Pszczółkowski Maciej Pszczółkowski Michał Pszczółkowski Wawrzyniec Pszczułkowska Franciszka Pszeniczna Maryanna Pszeniczny Antoni Pszeniczny Antoni Pszeniczny Jan Nepomucen Pszeniczny Jan Nepomucen Pszenna Dorota Pszenny Benedykt Pszenny Benedykt Pszenny Józef Pszenny Józef Jakub Pszenny Michał Pszeńska Katarzyna Ptachciński Mateusz Ptafil Jedrzej Ptasińska Anna Ptasińska Antonina Ptasińska Emilia Ptasińska Franciszka Ptasińska Józefa Ptasińska Katarzyna Ptasińska Katarzyna Ptasińska Waleria Ptasiński Albin Ptasiński Aleksander Ptasiński Antoni Ptasiński Antoni Ptasiński Franciszek Ptasiński Jan Ptasiński Jan Edward Ptasiński Jan Teodor Ptasiński Józef Ptasiński józef Ptasiński józef Ptasiński Józef Ptasiński Kazimierz Antoni Ptasiński Michał Ptasiński Tomasz Ptasiński Wincenty Ptaszek Katarzyna Ptaszek Kunegunda Ptaszeńska Antonina Rozalia Ptaszeńska Teofila Ptaszeńska Teresa Ptaszynska Franciszka Józefa Ptaszynska Helena Ptaszynska Maryanna Ptaszyńska Agata Ptaszyńska Anastazja Ludwika Ptaszyńska Anastazja Ludwika Ptaszyńska Aniela Ptaszyńska Aniela Ptaszyńska Aniela Ptaszyńska Aniela Krystyna Ptaszyńska Anna Ptaszyńska Anna Ptaszyńska Antonina Ptaszyńska Antonina Ptaszyńska Balbina Ptaszyńska Eleonora Ptaszyńska Feliksa Ptaszyńska Franciszka Ptaszyńska Franciszka Ptaszyńska Franciszka Ptaszyńska Franciszka Ptaszyńska Franciszka Ptaszyńska Franciszka Maryanna Ptaszyńska Helena Katarzyna Ptaszyńska Joanna Ptaszyńska Józefa Ptaszyńska Józefa Ptaszyńska Józefa Ptaszyńska Józefa Ptaszyńska Józefa Ptaszyńska Józefa Ptaszyńska Józefa Ptaszyńska Józefa Franciszka Ptaszyńska Julianna Ptaszyńska Julianna Ptaszyńska Katarzyna Ptaszyńska Katarzyna Ptaszyńska Katarzyna Maryanna Ptaszyńska Konstancja Ptaszyńska Ludwika Ptaszyńska Ludwika Ptaszyńska Ludwika Ptaszyńska Ludwika Maryanna Ptaszyńska Łucja Ptaszyńska Magdalena Agnieszka Ptaszyńska Magsdalena Ptaszyńska Malwina Klara Ptaszyńska Marcyanna Ptaszyńska Marcyanna Ptaszyńska Marcyanna Ptaszyńska Maryanna Ptaszyńska Maryanna Aniela Ptaszyńska Petronella Ptaszyńska Petronella Ptaszyńska Salomea Ptaszyńska Tekla Ptaszyńska Tekla Ptaszyńska Tekla Ptaszyńska Waleria Ptaszyńska Wiktoria Maryanna Ptaszyńska Wiktoria Maryanna Ptaszyński Aleksander Ptaszyński Aleksander Ptaszyński Aleksander Ptaszyński Andrzej Ptaszyński Andrzej Ptaszyński Andrzej Ptaszyński Andrzej Ptaszyński Andrzej Ptaszyński Antoni Ptaszyński Antoni Ptaszyński Antoni Ptaszyński Antoni Ptaszyński Antoni Ptaszyński Antoni Ptaszyński Antoni Ptaszyński Edward Ptaszyński Eugeniusz Sabin Ptaszyński Feliks Ptaszyński Franciszek Ptaszyński Franciszek Ptaszyński Franciszek Ptaszyński Franciszek Ptaszyński Franciszek Borgiasz Ptaszyński Franciszek Michał Ptaszyński Henryk Teodor Ptaszyński Ignacy Ptaszyński Ignacy Ptaszyński Jakub Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Ptaszyński Jan Jakub Ptaszyński Jan Kanty Ptaszyński Jan Paweł Ptaszyński Jędrzej Ptaszyński Józef Ptaszyński Józef Ptaszyński Józef Ptaszyński Julian Ptaszyński Julian Ignacy Ptaszyński Karol Ptaszyński Kazimierz Ptaszyński Kazimierz Ptaszyński Kazimierz Antoni Ptaszyński Klemens Ptaszyński Klemens Ptaszyński Ludwik Ptaszyński Ludwik Ptaszyński Ludwik Józef Karol Ptaszyński Marcelli Teofil Ptaszyński Marian Ptaszyński Marian Kazimierz Ptaszyński Michal Ptaszyński Michał Ptaszyński Michał Ptaszyński Michał Ptaszyński Michał Eugeniusz Ptaszyński Michał Franciszek Ptaszyński Michał Franciszek Ptaszyński Onufry Ptaszyński Onufry Ptaszyński Paweł Ptaszyński Stanisław Ptaszyński Stanisław Ptaszyński Szymon Ptaszyński Szymon Ptaszyński Wincenty Ptaszyński Wincenty Ptaszyński Wincenty Ptaszyński Wincenty Ptaszyński władysław Ptaszyński Wojciech Ptaszyński Woyciech Ptaszyński Woyciech Puc Domicella Puchacka Antonina Puchacka Emilia Puchacka Helena Eugenia Puchacka Izabella Puchacka Róża Izabella Rozalia Puchacka Wiktoria Puchacki Paweł Karol Puchacki Stanisław Puchaczewska Józefa Puchalska Magdalena Puchalska Małgorzata Puchalska Maryanna Ludwika Puchała Józef Benedykt Pucholski Michał Puchowicz Agnieszka Puchowicz Anna Magdalena Puchowicz Józefa Puchowicz Maciej Puchowicz Maryanna Pucicki Franciszek Pucułek Maryanna Puczyński Paweł Pudzianowski Antoni Pudzionka Maryanna Puk Franciszek Pukiewicz Zofia Pulek Antoni Pulkiewicz Woyciech Pułak Wojciech Punicki Franciszek Pupan Albertyna Emilia Purman Józef Purzanowski Gabriel Pusch Henryk Puszczan Ignacy Puszczewski Antoni Puszczyk Szymon Puszczyńska Anna Puszczyńska Antonina Puszczyńska Antonina Magdalena Puszczyńska Florentyna Puszczyńska Marcjanna Puszczyńska Olimpia Puszczyńska Olimpia Kaliksta Puszczyńska Paulina Magdalena Puszczyńska Paulina Polikarpa Puszczyński Antoni Puszczyński Bolesław Roch Puszczyński Jakub Roman Puszczyński Józef Klemens Puszczyński Julian Puszczyński Karol, Leonard Puszczyński Leon Puszczyński Mieczysław Puszczyński Mieczysław Dominik Puszczyński szymon Puszczyński Teodor Puszczyński Wiktoryn Aleksander Puszczyński Wincenty Puszczyński Wincenty Michał Puszka Józef Jan Puszka Tomasz Puszka Wiktoria Puszkowska Franciszka Pusztynika Julianna Puszyński Adam Puyszczek Franciszek Puyszczek Stanisław Puzianowska Eleonora Puzianowska Eleonora Puzianowska Jadwiga Puzianowski Jakub Puzianowski Paweł Puzianowski Stanisław Puzierowska Magdalena Puziewicz Antoni Puzio Franciszka Pużanowski Józef Pużycka Anna Teresa Tekla Pyaszyński Onufry Pyciel Małgorzata Pycior Małgorzata Pycior Marcin Pykowska Tekla Pyra Wawrzyniec Pyrka Ewa Pyrka Jan Pyrka Jan Pyrka Jan Pyrka Jan Pyrka Małgorzata Pyrka Marek Pyrka Maryanna Pyrka Maryanna Pyrka Wojciech Pyrka Wojciech Pyrkałowska Józefa Pyrkałowski Ludwik Pyrkosch Kazimierz Marcelii Pyrkosch Stanisław Adam Pyrkoszewska Katarzyna Pyrkoszewska Maryanna Pyrkoszewski Marcelli Pyrkoszewski Stanisław Pyrkoszewski Szczepan Pyrkowska Eleonora Pyrowna Magdalena Pysiak Zofia Pysioska Katarzyna Pyskowski Szymon Pyszak Teresa Pyszczek Pyszczek Pyszczek Adam Pyszczek Adam Pyszczek Agata Pyszczek Agnieszka Pyszczek Agnieszka Pyszczek Andrzej Pyszczek Andrzej Pyszczek Andrzej Pyszczek Andrzej Pyszczek Andrzej Pyszczek Aniela Pyszczek Anna Pyszczek Anna Pyszczek Antoni Pyszczek Antonina Pyszczek Antonina Pyszczek Antonina Pyszczek Antonina Pyszczek Antonina Pyszczek Antonina Pyszczek Barabara Pyszczek Ewa Pyszczek Ewa Pyszczek Ewa Pyszczek Filip Pyszczek Franciszek Pyszczek Franciszek Pyszczek Franciszek Pyszczek Franciszka Pyszczek Franciszka Pyszczek Franciszka Pyszczek Franciszka Pyszczek Franciszka Pyszczek Franciszka Pyszczek Franciszka Pyszczek Franciszka Justyna Pyszczek Ignacy Pyszczek Ignacy Pyszczek Ignacy Pyszczek Ignacy Pyszczek Jakub Pyszczek Jakub Pyszczek Jakub Pyszczek Jakub Pyszczek Jan Pyszczek Jan Pyszczek Jan Pyszczek Józef Pyszczek Józef Pyszczek Józef Pyszczek Józef Pyszczek Józef Pyszczek Józef Pyszczek Józef Pyszczek Józef Karol Pyszczek Józef Nikodem Pyszczek Józefa Pyszczek Józefa Pyszczek Józefa Pyszczek Józefa Pyszczek Józefa Pyszczek Kacper Pyszczek Kacper Pyszczek Kacper Pyszczek Karolina Pyszczek Karolina Pyszczek Kasper Pyszczek Kasper Pyszczek Katarzyna Pyszczek Katarzyna Pyszczek Katarzyna Pyszczek Katarzyna Pyszczek Katarzyna Pyszczek Katarzyna Pyszczek Katarzyna Pyszczek Kazimierz Pyszczek Konstancja Pyszczek Leopold Pyszczek Leopold Pyszczek Marcyanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Maryanna Pyszczek Mateusz Pyszczek Mateusz Pyszczek Michał Pyszczek Michał Pyszczek Michał Pyszczek Paweł Pyszczek Piotr Pyszczek Rozalia Pyszczek Rozalia Pyszczek Rozalia Pyszczek Stanisław Pyszczek Stanisław Pyszczek Stanisław Pyszczek Szymon Pyszczek Szymon Pyszczek Tadeusz Michał Pyszczek Tekla Pyszczek Tekla Pyszczek Tomasz Pyszczek Tomasz Pyszczek Tomasz Pyszczek Walenty Pyszczek Walenty Pyszczek Walenty Pyszczek Walenty Pyszczek Wawrzyniec Pyszczek Wawrzyniec Pyszczek Wawrzyniec Pyszczek Wawrzyniec Pyszczek Wawrzyniec Pyszczek Wawrzyniec Pyszczek Wawrzyniec Pyszczek Wiktoria Pyszczek Wiktoria Pyszczek Wincenty Pyszczek Wincenty Pyszczek Wojciech Pyszczek Wojciech Pyszczek Wojciech Pyszczek Zofia Pyszczek Zofia Pyszczek Zofia Pyszczyńska Weronika Pyszczyński Michał Pyszeczek Antoni Pyszewski Michał Teodor Pyszter Jadwiga Pyszyńska Maryanna Pyścińska Ewa Pyścińska Weronika Julianna Pyśkiewicz Antonina Pytecka Tekla Pytel Antoni Pytkowska Maryanna Pytkowski Adolf Pytkowski Antoni Pytkowski Jędrzej Pytkowski Józef Pytkowski Kazimierz Pytlak Magdalena Pytlarz Walenty Pytlewska Maryanna Pytloch Antoni Pytlosińska Barbara Maryanna Pytloski Wincenty Pytlowska Katarzyna Pytlowska Wiktoria Pytlowski Antoni Pytlowski Jan Pytlowski Kazimierz Pytlowski Stanisław Pytlowski Szymon Pytlowski Wincenty Pyza Wincenty Pyzara Grzegorz Pyzara Klara Pyzara Magdalena Pyzaro Grzegorz Pyzaro Maryanna Pyzarska Antonina Pyzarska Franciszka Pyzarska Ludwika Pyzarski Leon Pyzarski Leon Pyzarski Mikołaj Pyzarski Szymon Pyzianowska Florentyna Pyziarski Antoni Pyzińska Katarzyna Pyżgalski Maciej Rabczewski Marcelli Piotr Rabczyńska Maryanna Rabczyński Łukasz Rabi Szczepan Rabicz Maryanna Rabiczy Antonina Rabis Wincenty Rabiszewska Maryanna Rachfał Franciszka Raciborska Anna Raciborska Barbara Raciborska Magdalena Franciszka Raciborska Marianna Raciborska Rozalia Raciborski Adam Raciborski Józef Racikowska Katarzyna Racisławska Józefata Franciszka Racisławski Adam Racisławski Ludwik Racisławski Ludwik Jan Racistawski Leopold Edmund Racistowski Gustaw Jan Racistowski Ignacy Racki Stanisław Raczek Wiktoria Raczeńska Agnieszka Raczeńska Katarzyna Raczkowska Balbina Raczkowska Emilia Raczkowska Franciszka Raczkowska Franciszka Raczkowska Franciszka Balbina Raczkowska Joanna Katarzyna Raczkowska Józefa Raczkowska Józefa Karolina Raczkowska Julianna Joanna Raczkowska Katarzyna Raczkowska Katarzyna Franciszka Raczkowska Katarzyna Józefa Raczkowska Ludwika Raczkowska Magdalena Raczkowska Małgorzata Raczkowska Marcyanna Raczkowska Maryanna Raczkowska Maryanna Bronisława Raczkowska Maryanna Domicella Raczkowska Maryanna Magdalena Raczkowska Weronika Raczkowska Weronika Raczkowska Zofia Raczkowski Aleksander Teofil Raczkowski Antoni Raczkowski August Ferdynand Raczkowski Franciszek Raczkowski Franciszek Raczkowski Franciszek Edward Raczkowski Jan Antoni Raczkowski Józef Raczkowski Józef Raczkowski Józef Aleksander Raczkowski Konstanty Raczkowski Konstanty Raczkowski Leon Raczkowski Lucjan Raczkowski Lucjan Damazy Tomasz Raczkowski Michał Raczkowski Stanisław Raczkowski Stanisław Raczkowski Stanisław Raczkowski Teofil Raczkowski Teofil Karol Raczkowski Tomasz Raczkowski Władysław Raczkowski Władysław Aleksander Raczkowski Wojciech Raczyńska Anastazja Apolonai Raczyńska Augusta Maryanna Józefa Raczyńska Bronisława Raczyńska Helena Raczyńska Jadwiga Raczyńska Józefa Raczyńska Julianna Raczyńska Julianna Raczyńska Katarzyna Raczyńska Katarzyna Raczyńska Katarzyna Raczyńska Katarzyna Raczyńska Ludwika Raczyńska Ludwika Rozalia Raczyńska Magdalena Petronella Raczyńska Małgorzata Raczyńska Marcyanna Raczyńska Maryanna Raczyńska Maryanna Raczyńska Maryanna Raczyńska Maryanna Raczyńska Maryanna Małgorzata Raczyńska Maryanna Teofila Raczyńska Paulina Raczyńska Rozalia Raczyńska Wiktoria Maryanna Raczyńska Zofia Raczyńska Zofia Raczyńska Zofia Helena Raczyński Adam Raczyński Adam Raczyński Adam Raczyński Antoni Raczyński Edward Raczyński Franciszek Raczyński Ignacy Raczyński Ignacy Raczyński Jakub Raczyński Jan Raczyński Jan Raczyński Józef Raczyński Ludwik Raczyński Maciej Raczyński Maciej Raczyński Michał Raczyński Mikołaj Andrzej Raczyński Onufry Raczyński Stanisław Raczyński Stanisław Raczyński Szczepan Raczyński Szymon Raczyński Szymon Andrzej Raczyński Wawrzyniec Raczyński Wincenty Raczyński Wincenty Raczyński Winventy Radecki Rafał Radek Kazimierz Radkiewicz Anna Radkiewicz Antoni Radkiewicz Antoni Radkiewicz Konstancja Radkiewicz Michał Radkiewicz Stanisław Radkowska Feliks Radkowska Józefa Radkowska Józefa Radkowska Magdalena Radkowska Magdalena Radkowska Waleria Radkowski Adam Radkowski Andrzej Radkowski Franciszek Józef Radkowski Ignacy Radkowski Ignacy Radkowski Jakub Radkowski Jan Radkowski Józef Radkowski Józef Radkowski Konstanty Radkowski Ludwik Radkowski Marcin Radkowski Marcin Leopold Radkowski Michał Radkowski Michał Franciszek Radkowski Michał Franciszek Radkowski Tymoteusz Wincenty Radlińska Antonina Radlińska Antonina Onufra Radlińska Izabella Radlińska Izabella Eufrozyna Radlińska Marya Irena Radlińska Teofila Radlińska Walentyna Marcella Radliński Cyptian Romuald Ignacy Radliński Eugeniusz Maksym Radliński Felicjan Radliński Feliks Ignacy Radliński Ignacy Radliński Ignacy Piotr Radliński Stanisław Andrzej Radliński Stanisław Juliusz Radliński Woyciech Radłowska Marta Aniela Radłowska Maryanna Radłowski Marya Leopold Stanisław Radłowski Stanisław Radomienczyczak Karol Radomińska Jadwiga Radomińska Wiktoria Radomiński Karol Radomska Aniela Wanda Radomska Balbina Radomska Urszula Radomska Waleria Radomski Feliks Filip Radomski Franciszek Radomski Franciszek Ksawery Radomski Jan Radomski Jan Nepomucen Radomski Jan Piotr Radomski Józefa Radomski Marcelli Paweł Radomski Szlama Radońska Lucyna Radosz Prokop Radoszczanka Agnieszka Radtkowski Wincenty Franciszek Radwaniak Elżbieta Radzic Józef Radziejewski Walenty Radziejowska Maryanna Radziewicz Teresa Radzik Ignacy Radzikiewicz Jan Radzikowska Agnieszka Radzikowska Franciszka Radzikowska Franciszka Radzikowska Jadwiga Radzikowska Józefa Radzikowska Józefa Radzikowska Józefa Radzikowska Katarzyna Radzikowska Marya Radzikowski Augustyn Radzikowski Ignacy Radzikowski Jan Radzikowski Jan Radzikowski Jan Kanty Radzikowski Józef Radzikowski Ksawery Radzikowski Teofil Radzikowski Wacław Radzimińska Ludwika Radzimiński Józef Radzimirska Maryanna Radzimirski benedykt Radzimowska Franciszka Radzimowski Stanisław Radzisawski Anastazy Radzisławska Emilia Radzisławska Józefata Franciszka Radziszewska Cecylia Helena Radziszewska Feliksa Radziszewska Józefa Zofia Radziszewska Karolina Weronika Radziszewski Benon Ignacy Radziszewski Ignacy Dominik Radzkowski Józef Julian Rafalik Michał Rafałowicz Feliks Rafałowicz Jan Rafałowicz Jędrzej Rafałowicz Kamilla Ragan Marcyanna Ragan Mikołaj Ragowin Franciszek Rajek Łucja Rajewska Tekla Rajkowska Konstancja Aleksandra Rajkowska Marjanna Rajkowska Maryanna Rajkowska Maryanna Wiktoria Rajkowska Zuzanna Rajkowski Rajkowski Rajkowski Aleksander Rajkowski Antoni Rajkowski Franciszek Rajkowski Jan Józef Rajkowski Jan Nepomucen Rajkowski Józef Rajkowski Zenon Adam Antoni Rajmer Andrzej Rajmer Marcin Rajnert Teofil Rajtara Maryanna Rajtek Józef Rajtek Karolina Rajtek Leon Rajterzyna Maryanan Rajtko Józef Rajtko Karolina Rajzacher Maksyma Rajzacher Marcin Konstanty Józefat Rajzacher Maryanna Rajzacher Teofil Rak Adam Rak Aleksandra Rak Antoni Rak Franciszka Rak Franciszka Rak Grzegorz Rak Jadwiga Rak Jadwiga Rak Marcyanna Rak Maryanna Rak Maryanna Rak Maryanna Rak Onufry Rak Paweł Rak Teresa Rak Wiktoria Rak Wincenty Rakiewicz Grzegorz Rakowska Katarzyna Maryanna Rakowska Małgorzata Rakowska Maryanna Rakowska Maryanna Rakowska Rozalia Weronika Rakowska tekla Rakowska Zofia Julianna Rakowski Antoni Daniel Rakowski Jakub Rakowski Józef Rakowski Piotr Rakowski Piotr Rakowski Tadeusz Rakowski Wincenty Rakowski Wincenty Rakowski Wincenty Ramczykiewicz Piotr Ramigiewska Marianna Karolina Ramiszewski Edward Piotr Ramiszewski Wincenty Ramski Jan Leopold Ramusiak Jan Rananajtis Kazimierz Randzionka Maryanna Rankiewicz Stanisław Ranszer Julian Rapacki Karol Raschiechler Henryk Juliusz Raschpichler Henryka Ema Raschpichler Izabella Rasiński Leopold Józef Rasiński Stanisław Rasłania Antoni Raszewska Antonina Raszkadis Szymon Raszkowska Katarzyna Domicella Raszkowska Lucyna Raszkowski Tomasz Wincenty Raszowska Bronsława Raszpla Zofia Raszyńska Józefa Rozalia Raszyńska Paulina Aniela Raszyński Józef Raszyński Józef Raszyński Stanisław Karol Ratajewicz Kamilla Ratajska Izabella Ratajska Józefa Ratajski Achilles Ratajski Walenty Ratayska Maryanna Joanna Aniela Ratayski Gustaw Ratayski Konstanty Ratkiewicz Apolonia Ratkiewicz Apolonia Ratkiewicz Apolonia Ratkiewicz Jan Ratkiewicz Józefa Ratkiewicz Maciej Ratkowski Jędrzej Ratman Szandla Rattaz Alfred Jan Rattaz Gustaw Piotr Ratuska Katarzyna Ratusławska Emilia Maryanna Ratyna Jan Ratynska Maryanna Ratynski Woyciech Ratyńska Aniela Ratyńska Aniela Ratyńska Anna Ratyńska Antonina Ratyńska Antonina Ratyńska Antonina Ratyńska Antonina Ratyńska Barbara Ratyńska Florentyna Ratyńska Florentyna Ratyńska Joanna Ratyńska Józefa Ratyńska Józefa Ratyńska Julianna Ratyńska Katarzyna Ratyńska Katarzyna Ratyńska Konstancja Ratyńska Ludwika Ratyńska Ludwika Ratyńska Łucja Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Maryanna Ratyńska Wiktoria Helena Ratyński Andrzej Ratyński Andrzej Ratyński Andrzej Ratyński Andrzej Ratyński Antoni Ratyński Antoni Ratyński Franciszek Ratyński Franciszek Ratyński Franciszek Ratyński Jakub Ratyński Jakub Ratyński Jan Ratyński Jan Ratyński Jan Ratyński Jan Kanty Ratyński Jan Mikołaj Ratyński Józef Ratyński Józef Ratyński Józef Ratyński Józef Konstanty Ratyński Ludwik Ratyński Maciej Ratyński Marcin Ratyński Michał Ratyński Mikołaj Ratyński Mikołaj Ratyński Paweł Ratyński Paweł Ratyński Piotr Paweł Ratyński Stanisław Ratyński Stanisław Ratyński Stanisław Ratyński Tomasz Ratyński Wojciech Rauppert Tekla Raus Stanisław Rausińska Anna Rausińska Katarzyna Rausińska Maryanna Rausińska Maryanna Rausiński Jan Rausiński Sebastian Rauszer Helena Rauszer Józef Rauszer Józef Ludwik Jan Rauszer Kazimierz Rauszer Klementyna Rauszer Michalina Romania Rauszer Teofil Hilary Rauszer Zofia Rauszer Zofia Michalina Antonina Rauszyńska Anna Rawińska Urszula Raykowska Antonina Raykowska Antonina Raykowska Maryanna Raykowska Urszula Raykowski Józef Raykowski Stanisław Raymer Marcin Raytek Jan Raytek józefa Raytko Andrzej Razen Jadwiga Razumowska Petronella Razymowa Agnieszka Rażmowski Józef Jakub Rączka Andrzej Rączka Andrzej Rączka Antoni Rączka Antoni Józef Rączka Augustyn Rączka Augustyn Rączka Augustyn Rączka Augustyn Rączka Feliks Rączka Feliks Rączka Jan Rączka Józef Leon Rączka Ludwika Rączka Maciej Rączka Marcyanna Rączka Marcyanna Rączka Maryanna Rączka Seweryn Rączka Seweryn Mateusz Rączka Zenon Rączkowska Franciszka Rączkowska Maryanna Teofila Rączkowski Jędrzej Rączkowski Woyciech Rdzeń Michał Rechowicz Sylwester Reczkowski Woyciech Reder Paulina Reder Teofila Redlica Ignacy Redliński Cyprian Romuald Ignacy Redliński Felicjan Jan Kanty Redmor Teodor Redyl Julia Redzic Łucja Redzica Tomasz Rególski Stanisław Regulska Anna Regulska Małgorzata Regulska Matylda Dorota Regulska Paulina Regulska Teodozja Petronella Regulska Teofila Regulski Józef Regulski Ludwik Regulski Michał Regulski Michał Regulski Piotr Regulski Piotr Paweł Regulski Roch Regulski Szymon Regulski Tomasz Reich Sura Reimer Karolina Reischpiechler Reisman Antoni Reisman Katarzyna Reitman Wolf Reizacher Maksymilian Rej Rej Adam Rej Adam Rej Andrzej Rej Franciszka Rej Franciszka Michalina Rej Józef Rej Józef Rej Maryanna Rej Paweł Rejmer Aleksander Władysław Rejmer Józef Rejmer Józefa Rejmer Józefa Rejmer Karolina Antonina Rejmer Marcelli Antoni Rejmer Maryanna Rejmer Mikołaj Andrzej Rejmer Szczepan Rejmer Szczepan Rejmer Waleria Rejmer Waleria Rejmer Waleria Emilia Rejmer Zofia Rejnert Antonina Rejnert August Rejzacher Maria Karolina Rek Stanisław Reklewska Latina Maryanna Reklewska Teresa Reklewski Franciszek Reklewski Franciszek Gwido Reklewski Łukasz Reklewski Tymoteusz Rekulska Magdalena Rel wacław Rela Elżbieta Rela Weronika Relicka Franciszka Relidzyński Banadykt Rembis Stanisława Rembisz Wojciech Rembow Michał Remis Mikołaj Remisz Maryanna remiszewska Cecylia Władysława Remiszewska Eleonora Romana Remiszewska Józrefa Maryanna Remiszewska Maryanna Remiszewski Adam Remiszewski Antoni Remiszewski Antoni Remiszewski Edward Remiszewski Jan Tomasz Remiszewski Kacper Remiszewski Kondrat Józef Remiszewski Konrad Józef Remiszewski Michał Ignacy Remiszewski Stanisław Remiszewski Szczepan Remiszewski Tomasz Jan Remiszewski Walery Remiszewski Walery Jan Remiszewski Wiktor Remiszoska Magdalena Rendzia Franciszek Rendzia Jan Rendzia Józef Rendzia Julianna Franciszka Rendzia Ludwika Rendzia Tomasz Rentowicz Karolina Renus Ferdynand Renus Ferdynand Renus Katarzyna Repilska Bibianna Franciszka Repilska Zofia Repilski Feliks Rernam Fiszel Reryngowski Aleksander Franciszek Resler August Reszka Elżbieta Reszka Ignacy Reszka Jan Józef Reszka Jedrzej Ignacy Reszka Karol Reszka Karol Reszka Katarzyna Reszka Maryanna Franciszka Reszka Tekla Weronika Retel Ludwina Maryanna Retker Teofila Reution Andrejow Reutled Stanisław Reutowicz Franciszek Reuttowicz Franciszek Rewicka Barbara Rewolińska Jadwiga Apolnaria Rewolińska Jadwiga Apolonia Rewolińska Kamilla Rewolińska Kamilla Rewolińska Leonida Rewoliński Jan Konstanty Rewoliński Konstanty Leon Rewoliński Konstanty leon Reymer Andrzej Reymer Fidelis Woyciech Reymer Jan Reymer Józef Reymer Zofia Reynhold Elżbieta Franciszka Reysmann Jan Krystyan Rezler Agnieszka Rębalska Franciszka Rębiszewska Antonina Ręczkowska Katarzyna Ręczyńska Józefa Maryanna Rędza Andrzej Rędzia Rędzia Adam Rędzia Agnieszka Rędzia Antoni Rędzia Antoni Rędzia Filip Rędzia Filip Rędzia Franciszek Rędzia Franciszek Rędzia Jakub Rędzia Jan Rędzia Jan Rędzia Jan Rędzia Józef Rędzia Józef Rędzia Józef Rędzia Józef Rędzia Józef Rędzia Józefa Rędzia Józefa Rędzia Konstancja Rędzia Ludwika Rędzia Łukasz Rędzia Marcyanna Rędzia Marcyanna Rędzia Marcyanna Rędzia Marcyanna Rędzia Maryanna Rędzia Maryanna Rędzia Maryanna Rędzia Maryanna Rędzia Rozalia Rędzia Szymon Rędzia Tekla Rędzia Tomasz Rędzia Wacława Rędzia Zofia Rędziak Adam Rędzianka Antonina Rędzianka Franciszka Rędziowna Maryanna Rękawik Franciszka Rękawik Maryanna Rękawik Regina Richter Adolf Richter Jan Stanisław Richter Klementyna Katarzyna Richter Ludwika Richter Michał Riebe Anna Riebe Anna Józefa Riese Mikołaj Karol Rieth Emilia Rieth Maryanna Rieth Maryanna Anna Risniak Marcin Riterstejn Józef Ritersztein Piotr Paweł Riumska Maryanna Robak Franciszek Robak Katarzyna Robylarczyk Andrzej Rochalewska Klementyna Maryanna Eugenia Rochetin Adolf Rochetin Adolf Antoni Rochetin Józef Rochlicka Anastazja Rochowska Maryanna Rochowski Makary Roczyński Franciszek Rodacka Maryanna Rodek Anna Rodek Barbara Rodek Barbara Rodek Jan Rodek Jan Rodek Joanna Rodek Julianna Rodek Julianna Rodek Julianna Rodek Małgorzata Rodek Marcyanna Rodek Maryanna Rodek Maryanna Rodek Wincenty Rodek Wincenty Rodek Wincenty Rodkiewicz Aleksander Rodkiewicz Katarzyna Rodkiewicz Kazimierz Władysław Rodkiewicz Leon Edward Rodkiewicz Marcelli Piotr Rodkiewicz Romana Rodkiewicz Wanda Romana Roduk Maryanna Elżbieta Rodyś Jan Rodziewicz Antoni Rodziewicz Bronisława Olimpia Rodziewicz Henryk Rodziewicz Jan Rodziewicz Jan Rodziewicz Juliusz Wincenty Rodziewicz Kunegunda Rodziewicz Teresa Rodziewicz Wincenty Rodziewicz Wincenty Roga Jan Rogacki Dionizy Rogala Rogala Rogala Adam Rogala Agnieszka Rogala Andrzej Rogala Aniela Rogala Antoni Rogala Antonina Rogala Antonina Rogala Antonina Rogala Augustyn Rogala Bartłomiej Rogala Bartłomiej Rogala Elżbieta Rogala Ewa Rogala Franciszek Rogala Franciszek Rogala Franciszek Rogala Franciszka Rogala Franciszka Rogala Helena Rogala Ignacy Rogala Ignacy Rogala Ignacy Rogala Ignacy Rogala Jakub Rogala Jan Rogala Jan Rogala Jan Rogala Józef Rogala Józef Rogala Józefa Rogala Józefa Rogala Kacper Rogala Katarzyna Rogala Katarzyna Rogala Konstancja Rogala Magdalena Rogala Marcin Rogala Maryanna Rogala Maryanna Rogala Maryanna Rogala Maryanna Rogala Maryanna Rogala Maryanna Rogala Mateusz Rogala Piotr Rogala Piotr Rogala Piotr Paweł Rogala Regina Rogala Scholastyka Rogala Stanisław Rogala Stanisław Rogala Szymon Rogala Szymon Rogala Tekla Rogala Tekla Rogala Teressa Rogala Walenty Rogala Wiktor Rogala Wiktoria Rogala Wiktoria Rogala Wojciech Rogalina Łucja Rogalińska Balbina Rogalińska Balbina Rogalińska Franciszka Rogalińska Katarzyna Rogalińska Łucja Rogalińska Maryanna Rogalińska Maryanna Rogaliński Jan Rogaliński Jędrzej Adam Rogaliński Maksymilian Rogalska Aniela Rogalska Antonina Rogalska Franciszka Rogalska Franciszka Rogalska Jadwiga Rogalska Józefa Rogalska Józefa Rogalska Józefa Maryanna Rogalska Katarzyna Rogalska Ludwika Rogalska Maryanna Rogalska Maryanna Rogalska Wiktoria Rogalska Wiktoria Rogalska Wiktoria Marcyanna Rogalski Adam Rogalski Andrzej Rogalski Antoni Rogalski Jakub Rogalski Józef Rogalski Kazimierz Rogalski Ludwik Rogalski Michał Rogalski Michał Rogicki Antoni Rogo Władysław Rogodziński Kazimierz Rogojski Józef Bogdan Rogojski Paweł Franciszek Rogolińska Tekla Rogowska Rogowska Agnieszka Rogowska Agnieszka Rogowska Agniszka Albina Rogowska Anastazja Rogowska Julianna Rogowska Julianna Rogowska Klotylda Bona Rogowska Małgrozata Rogowska Maryanna Rogowska Maryanna Rogowska Maryanna Apolonia Rogowska Maryanna Domicella Rogowska Tekla Rogowska Tekla Rogowska Tekla Rogowska Tekla Rogowska Tekla Wiktoria Rogowska Teofila Rogowska Waleria Rogowski Adolf Rogowski Adolf Bronisław Rogowski Albin Rogowski Albin Tomasz Rogowski Daniel Rogowski Daniel Rogowski Daniel Jakub Rogowski Dominik Rogowski Jan Rogowski Jan Rogowski Jan Mikołaj Rogowski Jan Nepomucen Rogowski Kwiryn Rogowski Ludwik Rogowski Maciej Rogowski Marcin Rogowski Piotr Rogowski Stanisław Rogowski Szymon Rogowski Szymon Rogowski Szymon Rogowski Szymon Łukasz Rogowski Tadeusz Szymon Józef Rogowski Władysław Rogowski Władysław Jan Feliks Rogoyski Paweł Rogozinska Barbara Rogozińska Ewa Rogozińska Maryanna Rogozińska Maryanna Rogozińska Zofia Rogoziński Paweł Rogoziński Piotr Rogoziński Sebastian Rogoż Maciej Rogólski Feliks Rogujska Jadwiga Rogula Krzysztof Rogulińska Maryanna Rogulska Józefa Rogulska Maryanna Rogulska Maryanna Rogulski Aleksander Rogulski Franciszek Rogulski Ignacy Rogulski Jan Feliks Rogulski Paweł Rogulski Teofil Rogulski Tomasz Roguska Kazimiera Leopolda Roguski Andrzej Rohland Julian Henryk Rohland Konstancja Amelia paulina Rojek Piotr Rojewska Barbara Rojewska Helena Rokarski Szymon Rokicińska Antonina Rokicińska Franciszka Rokicińska Franciszka Teodozja Rokicińska Magdalena Rokicińska Magdalena Rokicińska Michalina Franciszka Rokicińska Paulina Rokiciński Bolesław Franciszek Rokiciński Józef Rokiciński Józef Jan Rokiciński teofil Adam Rokiciński Walenty Rokiciński Walenty Marcelli Rokicka Anna Rokicka Anna Rokicka Anna Zuzanna Rokicka Antonina Rokicka Antonina Rokicka Elżbieta Rokicka Franciszka Rokicka Petronela Wiktoria Rokicka Petronella Rokicki Adam Aleksander Rokicki Aleksander Rokicki Mikołaj Rokicki Mikołaj Rokita Rokita Józefa Rokoszny Paweł Rokucka Katarzyna Rola Jan Rola Julianna Rola Małgorzata Rola Maryanna Rola Maryanna Rola Salomea Roleńska Maryanna Roleński Antoni Rolinski Aleksander Józef Rolinski Roch Rolińska Jadwiga Rolińska Katarzyna Rolińska Mamranna Rolińska Rozalia Rolińska Tekla Roliński Adam Roliński Aleksander Józef Roliński Antoni Roliński Franciszek Antoni Roliński Jan Roliński Joachim Roliński Walenty Rolnik feliks Rolska Franciszka Rołaniec Piotr Romalczyk Kajetan Romanecka Maryanna Romanecki Florian Romanek Antoni Romanek Wiktor Romanik Jakub Romanoska Maryanna Romanowicz Aleksander Romanowicz Aleksander Romanowicz Aleksander Romanowicz Aleksander Franciszek Romanowicz Antoni Romanowicz Antoni Romanowicz Antoni Romanowicz Antoni Romanowicz Błażej Romanowicz Eleonora Romanowicz Ewa Romanowicz Florentyna Romanowicz Franciszek Romanowicz Franciszek Romanowicz Franciszek Romanowicz Franciszek Jan Romanowicz Ignacy Romanowicz Ignacy Romanowicz Ignacy Romanowicz Jan Romanowicz Jan Antoni Romanowicz Jan Piotr Paweł Romanowicz Jędrzej Mikołaj Romanowicz Józefa Romanowicz Kacper Romanowicz Kacper Romanowicz Karol Romanowicz Katarzyna Romanowicz Katarzyna Romanowicz Katarzyna Łucja Romanowicz Lucyna Romanowicz Lucyna Romanowicz Ludwik Augustyn Romanowicz Ludwika Romanowicz Ludwika Romanowicz Ludwika Romanowicz Ludwika Maryanna Romanowicz ludwika Rozalia Romanowicz Maryanna Romanowicz Maryanna Romanowicz Mateusz Romanowicz Piotr Romanowicz Piotr Romanowicz Piotr Józef Romanowicz Rozalia Romanowicz Rozalia Antonina Romanowicz Stanisław Romanowicz Stanisław Romanowicz Szymon Romanowicz Szymon Tadeusz Romanowicz Teofila Romanowicz Teofila Agnieszka Romanowicz Tomasz Romanowicz Wiktoria Romanowicz Wincenty Romanowska Romanowska Romanowska Romanowska Agata Romanowska Agnieszka Romanowska Agnieszka Romanowska Aleksandra Józefa Romanowska Antonina Romanowska Antonina Romanowska Franciszka Romanowska Józefa Romanowska Józefa Romanowska Katarzyna Romanowska Katarzyna Romanowska Kunegunda Romanowska Magdalena Romanowska Magdalena Anna Romanowska Małgorzata Romanowska Marya Seweryna Romanowska Maryanna Romanowska Maryanna Romanowska Maryanna Prakseda Romanowska Michalina Romanowska Olimpia Romanowska Olimpia Romanowska Paulina Romanowska Prakseda Romanowska Rozalia Romanowska Rozalia Romanowska Tekla Romanowska Tekla Romanowska Tekla Eufemia Romanowska Wiktoria Filipina Romanowska Zuzamma Romanowska Zuzamma Romanowski Romanowski Romanowski Aleksander Romanowski Antoni Romanowski Antoni Leon Agaton Romanowski Florian Romanowski Franciszek Romanowski Franciszek Romanowski Jacek Ludwik Romanowski Jakub Romanowski Jan Romanowski Jan Romanowski Jan Romanowski Jan Kanty Romanowski Józef Romanowski Józef Romanowski Józef Nikodem Romanowski Kazimierz Leon Romanowski Konstanty Romanowski Leon Romanowski Leon Romanowski Ludwik Romanowski Ludwik Romanowski Łukasz Romanowski Mateusz Romanowski Michał Romanowski Michał Romanowski Roman Romanowski Roman Władysław Romanowski Stanisław Romanowski Stanisław Romanowski Stanisław Feliks Romanowski Stanisław Floryan Romanowski Stanisław Grzegorz Romanowski Szymon Romanowski Szymon Romanowski Tomasz Romanowski Tomasz Michał Romanowvcz Anna Romańczuk Bartłomiej Romańczuk Ludwik Romańska Antonina Romańska Cecylia Romańska Cecylia Romańska Ewa Romańska Maryanna Romańska Maryanna Romańska Maryanna Romański Adam Romański Feliks Romański Franciszek Romański Franciszek Romański Józef Romański Józef Romański Teofil Romaszewska Maryanna Romer Agneszka Romer Antoni Stefan Romer Józef Edward Romer Karol Romiszewski Cyrylli Romniak Jan Romnowska Wiktoria Romska Antonina Rorich Aleksander Leon Rorich Ignacy Konrad Rorich Józef Rosakowska Julianna Rosenbaum Fayga Rosenbaum Herszek Rosendal Katarzyna Rosieńska Karolina Rosieński Maksymilian Marcin Rosieński Stanisław Rosiewicz Franciszka Rosiewicz Józef Rosińska Anna Rosińska Józefa Rosińska Julianna Rosińska Karolina Rosińska Katarzyna Rosińska Klementyna Rosińska Konstancja Zofia Rosińska Maryanna Rosińska Maryanna Rosińska Petronela Rosińska Zofia Rosiński Rosiński Antoni Stanisław Rosiński Bolesław Rosiński Franciszek Rosiński Franciszek Władysław Rosiński józef Rosiński Leon Rosiński Ludwik Rosiński Tomasz Rosiński Wacław Rosiński Wojciech Roskrzesz Marcin Roskrzesz Szczepan Rosłowska Michalina Emilia Rosołowska Antonina Józefa Rosołowska Feliksa Rosołowski Franciszek Rosołowski Józef Rosołowski Julian Rosołowski Tomasz Rosół Anna Rosół Ludwika Rosper Jan Tomasz Rost Matyanna Rostkowska Janina Józefa Rostkowska Julia Rostkowska Maryanna Rostkowska Wincenta Rostkowski Franciszek Roszecki Wincenty Roszkiewicz Barbara Roszkiewicz Barbara Konstancja Roszkowska Earya Ewelina Roszkowska Eleonora Roszkowska Eleonora Roszkowska Elżbieta Roszkowska Helena Marta Roszkowska Jadwiga Roszkowska Kunegunda Roszkowska Lucyna Roszkowska Marcella Roszkowska Marcella Rozalia Roszkowska Marya Roszkowska Maryanna Roszkowska Maryanna Roszkowska Zofia Marya Roszkowska Zuzanna Roszkowski Adam Roszkowski Adam Roszkowski Antoni Roszkowski Antoni Roszkowski Antoni Roszkowski Daniel Roszkowski Feliks Roszkowski Ignacy Roszkowski Jan Roszkowski Jan Roszkowski Jan Kanty Roszkowski Jan Kanty Roszkowski Jan Nepomucen Roszkowski Jan Paweł Roszkowski Józef Roszkowski Józef Roszkowski Józef Roszkowski Michał Roszkowski Paweł Roszkowski Serwacy Józef Roszkowski Stanisław Roszkowski Stanisław Aleksander Roszkowski Symeon Feliks Roszkowski Wincenty Roszkowski Wincenty Roszkowski Władysław Roszkowski Władysław Michał Roszkowski Władysław Michał Rosztkowski Józef Roślonowska Kunegunda Rot Franciszek Rothblat Adolf Rotman Ita Rott Walenty Roumer Józef Rowicka Apolonia Rowoszyj Piotr Roykiewicz Antoni Roykiewicz Leopold Maciej Józef Roysenblit Symcha Rozalińska Julianna Rozalska Aloyza Rozalska Antonina Tekla Rozalska Barbara Rozalska Franciszka Rozalska Karolina Prakseda Rozalski Mateusz Rozalski Tadeusz Rozańska Magdalena Rozański Michał Rozarska Helena Rozbicka Józefa Rozbicki Rychard Rozbicki Władysław Franciszek Roze Aleksander Roze Aleksander Antoni Roze Amelia Rozalia Roze Antoni Roze Antoni Onufry Roze Antonina Roze Antonina Walerya Roze Apollonia Teresa Roze Apolonia Roze Apolonia Łucja Roze Emilia Roze Emilia Demetria Roze Feliks Roze Feliks Roze Franciszek Roze Franciszek Saturnin Roze Helena Władysława Roze Henryk Józef Kalasanty Roze Jan Roze Katarzyna Roze Kazimierz Roze Kazimierz Roze kazimierz Józef Roze Kazimierz Maciej Roze Maryanna Roze Maryanna Roze Maryanna Roze Michał Roze Michał Franciszek Roze Teofila Roze Waleria Maryanna Roze Wiktoria Roze Władysław Jan Grzegorz Rozemski Antoni Rozen Eyzyk Rozenbaum Gdala Rafael Rozenbaum Leibus Rozenbaum Miszel Rozenblat Jakub Rozenblit Dyna Rozenblit Hillet Rozenstein Itta Rozental Katarzyna Rozenthal Maryanna Rozenzweig Hana Rozgas Augustyn Rozieleński Ignacy Rozielińska Józefa Roziemiński Franciszek Roziewicz Katarzyna Roziński Aleksander Tomasz Rozkras regina Rozkres Franciszka Rozkres Ignacy Rozkres Ignacy Rozkres Jan Rozkres Karolina Rozkres Katarzyna Rozkres Ludwik Rozkres Marcin Rozkres Tekla Rozkrzes Franciszka Rozkrzes Ludwik Rozkrzes Ludwik Rozkrzes Ludwik Rozkrzes Maryanna Rozkrzes Tekla Rozkrzesz Jan Kanty Rozkrzesz Jędrzej Rozkrzesz Karolina Rozkrzesz Marcin Rozkrzesz Szczepan Roznisianka Maryanna Roznowska Anna Rozowska Klara Rozpanek Barbara Rozpankówna Barbara Rozparska Anna Rozumecka Magdalena Rozumecki Bartłomiej Rozumowski Aleksander Józef Rozumowski Aleksander Józef Antoni Rozwadowska Anastazja Rozwadowska Katarzyna Rozwadowska Ludwika Rozwadowska Łucja Rozwadowski Kacepr Rozwadowski Mateusz Rozze Apolonia Teresa Rożalska Maryanna Rożalski Aleksander Rożalski Jakun Rożalski Jan Rożalski jozef Rożalski Józef Woyciech Rożalski Wojciech Rożańaski Lucjan Bernard Rożańska Aleksandra Rożańska Antonina Rożańska Antonina Rożańska Bronisława Maryanna Rożańska Emilia Jadwiga Rożańska Emilia Jadwiga Rożańska Feliksa Bronisława Rożańska Florentyna Rożańska Franciszka Rożańska Katarzyna Rożańska Kazimiera Rożańska Ludwika Rożańska Ludwika Rożańska Marcyanna Rożańska Maryanna Rożańska Maryanna Rożańska Maryanna Rożańska Maryanna Rożańska Maryanna Rożańska Maryanna Rożańska Maryanna Joanna Rożańska Petronella Rożańska Romana Rożańska Salomea Józefa Rożańska Teofila Rożańska Teofila Apolonia Rożańska Teofila Helena Rożańska Walentyna Rożański Aleksander Rożański Andrzej Rożański Andrzej Rożański Andrzej Leopold Rożański Antoni Rożański Antoni Rożański Dionizy Wincenty Rożański Franciszek Rożański Ignacy Rożański Ignacy Rożański Jan Rożański Jan Edward Rożański Jan Edward Rożański Józef Rożański Konstantyn Piotr Rożański Marceli Rożański Mateusz Rożański Wojciech Rożański Wojciech Rożej Józef Rożek Józefa Rożek Leon Rożowska Anna Rożycka Florentyna Rożycki Antoni Róg Błażej Rózik Maryanna Franciszka Różańska Agnieszka Różańska Antonina Różańska Antonina Różańska Marcyanna Teofila Różańska Maryanna Różańska Teofila Różańska Walentyna Antonina Różański Andrzej Różański Antoni Różański Antoni Różański Józef Różański Julian Rudolf Różański Konstantyn Piotr Różański Maciej Różański Michał Różański Szymon Różański Wawrzyniec Różowicz szymon Różycka Różycka Anna Różycka Antonina Różycka Antonina Różycka Brygida Różycka Florentyna Różycka Joanna Różycka Maryanna Różycka Stanisława Marcyanna Różycka Weronika Różycki Aleksander Różycki Filip Różycki Franciszek Różycki Franciszek Szczepan Różycki Jan Różycki Jan Różycki Jan Różycki Jan Euzebi Różycki Józef Różycki Józef Stefan Różycki Karol Różycki Ludwik Różycki Marcin Różycki Marcin Różycki Paweł Różycki Stanisław Różycki Stanisław Różycki Stanisław Różycki Wincenty Gustaw Różycki Wincenty Gustaw Różycki Witalis Różycki Witalis Rubel Paweł Rubenstein Bayla Rubiejewska Anastazja Magdalena Rubinstein Rocha Rubinstein Szyja Rubka Piotr Rublewski Józef Rublowa Franciszka Rucieński Feliks Łukasz Rucińska Rucińska Maryanna Ruciński Antoni Florian Ruciński Feliks Ruciński Feliks Ruciński Franciszek Ruciński Franciszek Stanisław Józef Ruciński Henryk Mikolaj Ruciński Jan Ruciński Jan Ruciński Jan Ruciński Maciej Ruciński Piotr Ruciński Stanisław Kostka Józef Ruciński Władysław Rucka Rucka Maryanna Rucki Aleksander Rucki Jan Rucki kajetan Ruczkowska Anna Ruda Marjanna Rudak Antoni Rudawska Maryanna Rudawski Kazimierz Albin Rudawski Seweryn Rudecki Marcin Rudek Franciszek Rudka Maciej Rudkowska Franciszka Rudkowska Magdalena Rudkowska Rozalia Rudkowska Wiktoria Rudnicka Rudnicka Agnieszka Rudnicka Apolonia Rudnicka Elżbieta Rudnicka Franciszka Rudnicka Józefa Rudnicka Karolina Rudnicka Marcyanna Rudnicka Maryanna Rudnicka Petronella Rudnicka Wiktoria Rudnicki Antoni Rudnicki Antoni Rudnicki Antoni Rudnicki Antoni Rudnicki Antoni Rudnicki Antoni Jan Rudnicki Jakub Rudnicki Kazimierz Rudnicki Piotr Rudnicki Tomasz Rudniczonka Józefa Rudo Józef Rudolf Anna Rudolf Ludwik Rudolf Ludwik Rudolph Amelia Rudolph Herman Rudolph Ludwik Stanisław Rudowska Franciszka Rudowska Franciszka Rudowska Leokadia Rudowska Paulina Rudowska Symforoza Rudowski Michał Rudowski Onufry Rudowski Stanisław Rudułowski Edward Rudziński Aleksander Rudziński Wojciech Rudzka Eleonora Rudzka Franciszka Rudzka Franciszka Bronisława Rudzka Honorata Rudzka Joanna Antonina Rudzka Józefa Rudzka Józefa Rudzka Katarzyna Rudzka Katarzyna Rudzka Ludomira Rudzka Maryanna Rudzka Maryanna Rudzka Maryanna Konstancja Rudzka Maryanna Tekla Rudzka Teofila Leokadia Rudzka Waleria Łucja Rudzka Waleria Łucja Rudzki Jerzy Józef Rudzki Józef Rudzki Józef Rudzki Józef Rudzki Julian Rudzki Kajetan Rudzki Maciej Rudzki Piotr Maciej Rudzki Tomasz Rudzki Tomasz Rulikowski Kazimierx Rulkowski Antoni Rumer Józef Rumska Urszula Runo Karolina Rupakowski Jan Rupniewski Hippolit Rupniewski Ignacy Rupnik Jakub Ruraska Agnieszka Ruraż Wincenty Rurkiewicz Ludwik Rus Antoni Rusacka Maryanna Rusak Anna Rusak Antoni Rusak Antoni Rusak Antoni Rusak Antoni Rusak Antonina Rusak Antonina Rusak Franciszek Rusak Franciszek Rusak Franciszek Rusak Franciszek Rusak Franciszek Rusak Franciszka Rusak Franciszka Rusak Jakub Rusak Jan Rusak Józef Rusak Józef Rusak Józef Rusak Józef Rusak Józefa Rusak Józefa Rusak Józefa Rusak Justyna Rusak Justyna Katarzyna Rusak Katarzyna Rusak Marcyanna Rusak Michał Rusak Mikołaj Rusak Rozalia Rusak Solomea Rusak Stanisław Rusak Stanisław Rusak Stanisław Rusak Stanisław Rusak Stanisław Rusak Tomasz Rusak Tomasz Rusak Tomasz Rusak Zofia Rusak Zofia Rusak Zuzanna Rusakoski Stanisław Rusakowska Rusakowska Rusakowska Agnieszka Rusakowska Agnieszka Rusakowska Anna Rusakowska Apolonia Rusakowska Bronisława Rusakowska Franciszka Rusakowska Jadwiga Rusakowska Józefa Rusakowska Katarzyna Rusakowska Konstancja Rusakowska Małgorzata Rusakowska Maryanna Rusakowska Maryanna Rusakowska Maryanna Rusakowska Maryanna Marta Rusakowska Zuzanna Rusakowski Rusakowski Adam Szczepan Rusakowski Bartłomiej Rusakowski Feliks Rusakowski Feliks Rusakowski Franciszek Rusakowski Ignacy Roman Rusakowski Jan Rusakowski Jan Rusakowski Jan Rusakowski Ludwik Rusakowski Ludwik Rusakowski Maciej Rusakowski Piotr Jan Rusakowski Szymon Rusakowski Wincenty Wojciech Rusecka Antonina Rusecka Apolonia Rusecka Emilia Rusecka Józefa Karolina Rusecka Katarzyna Rusecka Laura Zofia Rusecka Maryanna Rusecki Antoni Rusecki Antoni Rusecki Antoni Kazimierz Rusecki Grzegorz Stanisław Rusecki Hipolit Rusecki Hippolit Julian Rusecki Jakub Rusecki Józef Rusecki Marcelli Antoni Rusecki Wincenty Rusecki Władysław Michał Rusek Aleksander Rusek Bolesław Rusek Magdalena Anna Rusek Sebastian Rusek Stanisław Rusek Zygmunt Stanisław Rusiakowska Maryanna Rusiakowski Kacper Rusiecka Franciszka Rusiecka Katarzyna Rusiel Józef Rusin Jan Rusin Wojciech Rusinkiewicz Katarzyna Rusinkiewicz Piotr Rusinowicz Franciszek Rusinowicz Franciszka Rusińska Anna Rusińska Ewa Rusiński Józef Ruska Małgorzata Ruska Muchał Ruskiewicz Agnieszka Rusnikiewicz Jan Rusnikowska Józefa Rusocka Józefa Rusocka Maryanna Russak Julianna Russak Maryanna Russak Maryanna Agnieszka Russak Szymon Russakowska Anna Russakowska Antonina Russakowska Antonina Russakowska Apolonia Russakowska Barbara Russakowska Elżbieta Russakowska Elżbieta Jadwiga Russakowska Emilia Russakowska Emilia Russakowska Józefa Russakowska Józefa Mayanna Russakowska Katarzyna Russakowska Konstancja Russakowska Magdalena Russakowska Maryanna Russakowska Maryanna Russakowska Maryanna Russakowska Salomea Russakowski Adam Russakowski Franciszek Russakowski Franciszek Ksawery Russakowski Franciszek Ksawery Russakowski Jan Russakowski Jan Russakowski Jan Russakowski Jan Russakowski Jan Paweł Russakowski Jędrzej Russakowski Jędrzej Russakowski Józef Russakowski Józef Russakowski Karol Russakowski Karol Russakowski Karol Russakowski Michał Russakowski Michał Franciszek Russakowski Szymon Russakowski Wincenty Russakowski Wincenty Russakowski Władysław Russecka Anna Russecki Franciszek Romuald Russecki Jan Maksymilian Russek Aleksander Kazimierz Russocki Bogusław Zygmunt Russyan Aleksander Ruszak Emilia Ruszak Józef Ruszak Józefa Ruszakowska Maryanna Ruszakowski Woyciech Stanisław Ruszczewska Benigna Konstancja Eleonora Ruszczewski Antoni Ruszczewski Józef Ruszczewski Szymon Tadeusz Ruszczyńska Paulina Ruszczyński Jakub Roman Ruszecka Antonina Ruszecka Maryanna Ruszecki Stanisław Ruszkiewicz Maryanna Ruszkiewicz Sebastyan Ruszkiewicz Sebastyan Ruszkiewicz Teofil Ruszkowska Emilia Ruszkowska Józefa Ruszkowska Katarzyna Ruszkowska Maryanna Ruszkowska Maryanna Ruszkowska Maryanna Ruszkowska Rozlaia Ruszkowska Waleria Ruszkowskai Bartłomiej Ruszkowski Chrystian Ruszkowski Dionizy Ruszkowski Feliks Ruszkowski Franciszek Ruszkowski Jan Ruszkowski Jan Piotr Ruszkowski Szczepan Ruszkowski Władysław Jan Ruszkowski Woyciech Rut Anna Angela Rut Karol Rut Konstancja Krystyna Rutecki Julian Ruth Andrzej Ruth Andrzej Antoni Ruth Anna Angela Ruth Elżbieta Ruth Franciszka Ruth Józef Ruth Katarzyna Ruth Mateusz Ruth Mateusz Ruth Mateusz Ruth Mikołaj Ruth Paulina Ruth Paulina Maryanna Rutka Antonina Rutka Jacenty Rutka Jan Rutka Józef Rutka Ludwik Rutka Paweł Rutkiewicz Ewa Rutkiewicz Franciszek Rutkiewicz Franciszka Rutkiewicz Józef Rutkiewicz Maryanna Rutkowska Rutkowska Agnieszka Rutkowska Anna Rutkowska Anna Rutkowska Antonina Rutkowska Antonina Rutkowska Barbara Rutkowska Euzebia Rutkowska Euzebia Adelajda Rutkowska Felicjanna Józefa Rutkowska Franciszka Rutkowska Franciszka Rutkowska Helena Rutkowska Janina Rutkowska Józefa Rutkowska Józefa Helena Rutkowska Julia Rutkowska Julianna Konstancja Rutkowska Katarzyna Rutkowska Katarzyna Rutkowska Klementyna Leokadia Rutkowska Ludwika Rutkowska Marya Barbara Julianna Rutkowska Marya Kamilla Rutkowska Maryanna Rutkowska Maryanna Rutkowska Maryanna Rutkowska Maryanna Rutkowska Maryanna Rutkowska Rozalia Rutkowska Rozalia Rutkowska Rozalia Rutkowska Rozalia Rutkowska Teofila Rutkowski Adam Rutkowski Adam Rutkowski Adan Rutkowski Andrzej Rutkowski Antoni Rutkowski Feliks Maksym Rutkowski Franciszek Rutkowski Ignacy Rutkowski Jan Rutkowski Jan Rutkowski Jan Rutkowski Leon Rutkowski Maciej Rutkowski Maciej Rutkowski Maciej Rutkowski Marcin Rutkowski Marian Feliks Rutkowski Michał Feliks Rutkowski Stanisław Rutkowski Stanisław Rutkowski Sylwester Daniel Rutkowski Walenty Rutkowski Wiktor Rutkowski Wiktor Rutkowski Wincenty Rutkowski Woyciech Rutman Eliasz Rutnikiewicz Piotr Rutowicz Rutowicz Jadwiga Rutowicz Józef Maciej Rutowicz Józef Wojciech Walenty Rutowicz Julianna Rutowicz Maryanna Franciszka Rutyna Woyciech Ruzalska Maryanna Ruzalski Wojciech Ruzicka Katarzyna Ruzycka Rozalia Maryanna Rużalski Marcin Rużańska Agnieszka Rużańska Zuzanna Rużański Onufry Rużycka Agnieszka Rużycka Antonina Maryanna Rużycka Florentyna Rużycka Małgorzata Rużycka Stanisława Rużycki Franciszek Rużycki Hibert Karol Rużycki Jan Rużycki piotr Stanisław Ryba Joanna Józefa Magdalena Rybacka Weronika Rybak Agnieszka Rybak Agnieszka Rybak Anna Rybak Anna Rybak Bartłomiej Rybak Franciszek Rybak Franciszka Rybak Franciszka Rybak Józef Rybak Józefa Rybak Maciej Rybak Maciej Rybak Maciej Rybak Magdalena Rybak Magdalena Rybak Marcin Rybak Marcin Rybak Maryanna Rybak Maryanna Rybak Maryanna Rybak Mateusz Rybak Michał Rybak Michał Rybak Michał Rybak Mikołaj Rybak Rozalia Rybak Wawrzyniec Rybak Wojciech Rybak Woyciech Rybawski Walenty Rybczak Błażej Rybczeński Józef Rybczeński Józef Aleksander Rybczyńska Anna Maryanna Rybczyńska Apollonia Franciszka Rybczyńska Eleonora Rybczyńska Emilia Rybczyńska Katarzyna Rybczyńska Łucja Zofia Rybczyńska Maryanna Rybczyński Franciszek Rybczyński Józef Rybczyński Karol Rybe Jan Rybe Joanna Rybiałko Konstanty Rybicka Aniela Rybicka Antonina Rybicka Antonina Józefa Rybicka Appolonia Scholasyka Rybicka Barbara Rybicka Celina Rybicka Emilia Katarzyna Rybicka Franciszka Rybicka Franciszka Barbara Józefa Rybicka Katarzyna Rybicka Maryanna Rybicka Maryanna Rybicka Michalina Maryanna Rybicka Paulina Rybicka Stanisława Rybicka Stefania Rybicki Adolf Rybicki Andrzej Rybicki Franciszek Rybicki Franciszek Rybicki Franciszek Rybicki Józef Rybicki Józef Teofil Rybicki Julian Rybicki Łukasz Rybicki Marcin Rybicki Romuald Julian Rybicki Tomasz Rybicki Tomasz Rybicki Tomasz Damazy Rybicki Walerian Mikołaj paweł Rybińska Anna Rybińska Justyna Rybińska Katarzyna Rybińska Katarzyna Rybińska Maryanna Rybińska Maryanna Rybiński Józef Rybiński Szczepan Rybiński Wojciech Rybka Błażej Rybka Błażej Rybka Franciszek Rybka Jędrzej Rybka Wojciech Rybkiewicz Konstancja katarzyna Rybkowski Franciszek Rybuska Franciszka Rycerski Błażej Rycerski Józef Stanisław Rycharska Agnieszka Rycharska Melania Franciszka Rycharski Hieronim Rychlewicz Tekla Rychlewska Franciszka Magdalena Rychlewska Józefa Rychlewska Maryanna Rychlewska Zofia Rychlewski Antoni Rychlewski Józef Rychlicka Antonina Rychlicka Ludwika Rychlicka Marcyanna Rychlicka Maryanna Rychlicka Wiktoria Rychlicki Antoni Wincenty Józef Rychlicki Jan Józef Rychlicki Józef Kalasanty Rychlicki Michał Rychlicki Władysław Rychlik Aniela Rychlik Katarzyna Rychlik Marcin Rychlik Marcin Rychlik Maryanna Rychlik Maryanna Rychlik Maryanna Rychlik Tomasz Rychniewska Franciszka Magdalena Rychter Rychter Antoni Adolf Rychter Benedykt Rychter Bogumiła Ludwika Rychter Jan Stanisław Rychter Klementyna Katarzyna Rychter Ludwik Rychter Ludwik Rychter Maryanna Rychter Mateusz Michał Ryciak Anna Ludwika Ryck Ludwika Kassylda Rycka Anna Maryanna Ryczak Andrzej Ryczkowski Józef Rydz Rydz Rydz Anastazja Rydz Andrzej Rydz Błażej Rydz Błażej Rydz Franciszek Rydz Franciszek Rydz Franciszka Rydz Jakub Rydz Jan Rydz Jan Rydz Jan Antoni Rydz Józef Rydz Józefa Rydz Karolina Rydz Karolina Rydz Kasper Rydz Katarzyna Rydz katarzyna Rydz katarzyna Rydz Konstancja Rydz Łukasz Rydz Łukasz Rydz Maryanna Rydz Mateusz Rydz Mateusz Rydz Michał Rydz Paweł Rydz Piotr Rydz Walenty Rydz Walenty Rydz Wawrzyniec Rydz Wawrzyniec Rydz Wiktoria Rydz Wiktoria Rydz Wincenty Rydzeński Wawrzyniec Rydzka Konstancja Rydzki Józef Antoni Rydzyński Edward Rydzyński Edward Adrian Rygielski Michał Wacław Rygielski Mikołaj Rygielski Wacław Rygierska Barbara Teofila Ryguła Antoni Rylska Justyna Rylski Antoni Rymanowski Michał Rymanowski Michał Rymański Jędrzej Rymarczyk Eleonora Rymarczyk Idzi Rymarczyk Jan Rymarczyk Maryanna Rymarczyk Tomasz Rymkiewicz Antoni Rymkiewicz Antoni Szymon Rymkiewicz Kazimiera Karolina Rymkiewicz Konstanty Rymkiewicz Władysław Mikołaj Rymkus Adam Rynbicka Appolonia Scholastyka Ryniwiecki Kazimierz Wacław Rynk Zeindwel Rynkowska Aleksandra Kassylda Ryńska Maryanna Rypiński Antoni Rypiński Szczepan Adam Rysiak Mateusz Ryskie Ludwika Ryskiewicz Barbara Rysowski Andrzej Rysowski Andrzej Rysowski Roman Ryszczyńska Konstancja Ryszczyńska Petronella Ryszczyński Paweł Ryszka Miszał Ryszkiewicz Antoni Jan Ryszkiewicz Józef Ryszkiewicz Józef Ryszko Marcin Ryszkowska Konstancja Ryszler Franciszek Dionizy Placyd Ryszler Franciszek Ksawery Ryszler Franciszka Józefa Ryś Mateusz Ryścieński Paweł Ryścińska Tekla Ryściński Józef Rytel Antoni Rytel Helena Rytel Jan Rytel Lucjan Rytel Marya Rytel Mieczysław Rytel Paulina Rytel Stanisław Rytel Wacław Rytel Władysław Rytel Władysław Ludwik Rytler Adolf Zygmunt Karol Rytler Wilhelmina Rytter Wilhelmina Rytterstein Józef Rytywój Zofia Rywacka Antonina Rywacka Helena Agnieszka Rywacka Józefa Rywacka Karolina Rywacka Karolina Maryanna Rywacki Albin Stanisław Rywacki Jan Rywacki Stanisław Rywacki Stanisław Rywacki Wincenty Rywenowicz Mosiek Rzanek Stanisław Rzącza Stefan Rzączykowska Appollonia Rzączyński Maciej Rzeczkowska Agnieszka Rzeczkowska Aniela Rzeczkowska Aniela Rzeczkowska Antonina Rzeczkowska Antonina Rzeczkowska Apolonia Rzeczkowska Bronisława Rzeczkowska Bronisława Rzeczkowska Emilia Rzeczkowska Ewa Rzeczkowska Franciszka Rzeczkowska Franciszka Rzeczkowska Józefa Rzeczkowska Józefa Rzeczkowska Józefa Rzeczkowska Józefa Rzeczkowska Józefa Rzeczkowska Józefa Rzeczkowska Józefa Waleria Rzeczkowska Karolina Rzeczkowska Katarzyna Rzeczkowska Katarzyna Rzeczkowska Katarzyna Rzeczkowska Katarzyna Rzeczkowska Leokadia Rzeczkowska Ludwika Rzeczkowska Ludwika Tekla Rzeczkowska Łucja Rzeczkowska Łucja Rzeczkowska Małgorzata Rzeczkowska Marcyanna Rzeczkowska Maryanna Rzeczkowska Maryanna Rzeczkowska Maryanna Rzeczkowska Maryanna Rzeczkowska Maryanna Rzeczkowska Maryanna Rzeczkowska Maryanna Rzeczkowska Maryanna Franciszka Rzeczkowska Paulina Rzeczkowska Rozalia Rzeczkowska Rozalia Rzeczkowska Salomea Rzeczkowska Waleria Rzeczkowska Weronika Rzeczkowska Weronika Rzeczkowska Weronika Rzeczkowska Weronika Rzeczkowska Wiktoria Rzeczkowski Rzeczkowski Adam Rzeczkowski Adolf Rzeczkowski Andrzej Rzeczkowski Andrzej Rzeczkowski Antoni Rzeczkowski Antoni Rzeczkowski Erazm Rzeczkowski Erazm Rzeczkowski Franciszek Rzeczkowski Franciszek Rzeczkowski Franciszek Rzeczkowski Jan Rzeczkowski Jan Rzeczkowski Jan Franciszek Wicenty Rzeczkowski Jozef Rzeczkowski Jozef Rzeczkowski Józef Rzeczkowski Józef Rzeczkowski Józef Rzeczkowski Józef Rzeczkowski Józef Rzeczkowski Karol Rzeczkowski Karol Paweł Rzeczkowski Kazimierz Rzeczkowski Łukasz Rzeczkowski Łukasz Rzeczkowski Maciej Rzeczkowski Maciej Rzeczkowski Maciej Rzeczkowski Michał Rzeczkowski Michał Rzeczkowski Paweł Rzeczkowski Paweł Rzeczkowski Piotr Rzeczkowski Piotr Rzeczkowski Piotr Rzeczkowski Stanisław Rzeczkowski Stanisław Rzeczkowski Stanisław Rzeczkowski Stanisław Rzeczkowski Stanisław Rzeczkowski Stanisław Rzeczkowski Stanisław Seweryn Rzeczkowski Teofil Rzeczkowski Tomasz Rzeczkowski Tomasz Rzeczkowski Tomasz Rzeczkowski Walenty Rzeczkowski Walenty Rzeczkowski Wawrzyniec Rzeczkowski Wawrzyniec Rzeczkowski Wawrzyniec Rzeczkowski Wincenty Rzeczkowski Wincenty Rzeczkowski Wincenty Rzeczkowski Wincenty Ferrernius Rzeczkowski Wojciech Rzeczkowski Wojciech Rzeczkowski Woyciech Rzedzicki Józef Rzemieński Franciszek Rzemińska Agnieszka Rzemińska Maryanna Rzemłowski Szymon Antoni Rzeniec Anastazja Rzeniec Tekla Rzeokowska Agnieszka Rzepak Salomea Rzepczonka Maryanna Rzepczyna Agata Rzepczyńska Maryanna Rzepczyński Władysław Rzepecka Eleonora Rzepecka Maryanna Rzepecka Tekla Rzepecki Jan Rzepecki Karol Rzepecki Paweł Rzepecki Szymon Rzepecki Szymon Konrad Rzepiński Grzegorz Rzepka Antoni Rzepka Ewa Rzepka Ewa Rzepka Franciszek Rzepka Franciszek Rzepka Franciszka Rzepka Karolina Rzepka Karolina Rzepka Kazimierz Rzepka Maciej Rzepka Marcyanna Rzepka Marcyanna Rzepka Maryanna Rzepka Monika Rzepka Paweł Rzepka Paweł Rzepka Piotr Rzepka Rozalia Scholastyka Rzepka Tekla RzepkaTekla Rzepkowska Agnieszka Rzesiewska Maryanna Rzesiewska Maryanna Ewa Rzesińska Elżbieta Rzesiński Walenty Rzeszot Florian Rzeszot Franciszek Rzeszotarska Aleksandra Joanna Filipina Rzeszotarska Wanda Rzeszotarski Alfon Jan Rzeszotarski Cyprian Rzeszotarski Ludwik Ignacy Karol Rzeszowska Scholsatyka Rzeszowski Antoni Rzeszowski Karol Rzeszutek Antoni Rześkowska Katarzyna Rzewnicka Helena Rzewnicki Maciej Rzewnicki Wincenty Rzewuska Maryanna Rzewuski Józef Rzezińska Wiktoria Rzezmaczek Woyciech Rzeźnik Filip Rzeźnik Kazimierz Rzeźnikowski Stanisław Rzędkowski Kazimierz Rzędzianowski Józef Rzodkiewicz Paweł Rzońca Jadwiga Rzuchowska Domicella Katarzyna Rzuczkowski Feliks Antoni Rzycka Maryanna Rzycka Maryanna Rzycki Antoni Rzycki Kazimierz Rzycki Walenty Rzycki Wincenty Rzymek Wojciech Rzymska Jadwiga Rzymska Katarzyna Rzymska Katarzyna Rzymska Maryanna Weronika Rzymska Rozalia Rzymska Tekla Rzymska Weronika Rzymski Erazm Rzymski Józef Rzymski Józef Rzymski Ludwik Rzymski Stanisław Rzymski Stanisław Rzymski Szczepan Rzymski Szczepan Jan Rzymski Tomasz Rzymski Tomasz Rzymski Wincenty Rzymski Wincenty Rzyska Stanisław Rzywiec Rozalia Rżonek Jan Saba Konstancja Saban Józef Sabat Julianna Anna Sabat Paweł Sabatka Katarzyna Sabatkiewicz Aleksander Teofil Sabatkiewicz Ignacy Sabatkiewicz Józef Sabatkiewicz Józef Jan Sabłatowicz Idzi Sabo Józef Sabo Walenty Sabo Woyciech Sabotowska Barbara Sabotówna Elżbieta Sabura Kazimierz Sacharów Chryzyp Sachmajer Wawrzyniec Sadal Sadal Adam Sadal Adam Sadal Agnieszka Sadal Agnieszka Sadal Anna Sadal Antoni Sadal Antoni Sadal Antoni Sadal Antonina Sadal Apolonia Sadal Franciszek Sadal Franciszka Sadal Franciszka Sadal Jadwiga Sadal Jakub Sadal Jakub Sadal Jan Sadal Jan Kapistran Sadal Józef Sadal Józef Sadal Józef Sadal Józef Sadal Józef Sadal Józefa Sadal Katarzyna Sadal Kazimierz Sadal Ludwika Sadal Maryanna Sadal Maryanna Sadal Maryanna Sadal Maryanna Sadal Maryanna Sadal Maryanna Sadal Scholastyka Sadal Tomasz Sadal Walenty Sadal Zofia Sadalowa Maryanna Sadalska Elonora Sadalska Elonora Sadalska Ewa Sadalska Jadwiga Sadalska Jadwiga Sadalska Józefa Sadalska Katarzyna Sadalska Ludwika Maryanna Sadalska Magdalena Sadalska Marcyanna Sadalska Maryanna Sadalska Maryanna Sadalska Maryanna Sadalska Maryanna Sadalska Maryanna Sadalska Scholastyka Sadalska Scholastyka Sadalska Tekla Sadalska Wiktoria Sadalski Antoni Sadalski benedykt Sadalski Błażej Sadalski Feliks Sadalski Jakub Sadalski Jan Sadalski Jan Sadalski Jan Sadalski Jan Kalasanty Sadalski Łukasz Sadalski Łukasz Sadalski Michał Sadalski Michał Sadalski Michał Franciszek Sadalski Mikołaj Sadalski Mikołaj Sadalski Mikołaj Sadalski Mikołaj Sadalski Paweł Sadalski Szymon Sadalski Szymon Sadalski Walenty Sadalski Walenty Sadalski Wincenty Stanisław Sadam Adam Sadecki Józef Sadkiewicz Barbara Sadkiewicz Franciszek Sadkowicz Ignacy Sadkowska Agata Sadkowska Agnieszka Sadkowska Ewelina Sadkowska Franciszka Sadkowska Giertruda Sadkowska Józefa Sadkowska Józefa Sadkowska Ksawera Sadkowska Leokadia Sadkowska Magdalena Sadkowska Maryanna Sadkowska Maryanna Sadkowska Wiktoria Sadkowski Floryan Antoni Sadkowski Ignacy Sadkowski Jan Sadkowski Józef Sadkowski Stanisław Sadkowski Stanisław Sadlewska Justyna Sadłos Walenty Sadłowska Józefa Sadłowska Józefa Sadłowska Karolina Sadłowska Maryanna Sadłowski Adam Sadłowski Adam Sadłowski Albin Kazimierz Sadłowski Antoni Sadłowski Antoni Sadłowski Ludwik Sadoch Maryanna Sadocka Józefa Maryanna Sadok Maryanna Sadol Wojciech Sadolska Maryanna Sadoski Antoni Sadoski Jan Sadowna Elżbieta Sadowska Agnieszka Sadowska Aniela Sadowska Anna Sadowska Anna Sadowska Anna Sadowska Anna Sadowska Anoela Józefa Sadowska Antonina Sadowska Antonina Franciszka Sadowska Dominika Sadowska Eleonora Sadowska Ewa Sadowska Giertruda Sadowska Helena Sadowska Joanna Józefa Sadowska Józefa Sadowska Józefa Sadowska Józefa Sadowska Józefa Sadowska Julianna Sadowska Karolina Sadowska Karolina Sadowska Karolina Sadowska Karolina Franciszka Sadowska Katarzyna Sadowska Katarzyna Sadowska Katarzyna Sadowska Katarzyna Sadowska Katarzyna Balbina Sadowska Kunegunda Sadowska Kunegunda Sadowska Leontyna Sadowska Magdalena Sadowska Magdalena Sadowska Marya Magdalena Sadowska Maryanna Sadowska Maryanna Sadowska Maryanna Sadowska Maryanna Sadowska Maryanna Agnieszka Sadowska Maryanna Antonina Sadowska Maryanna Brygida Sadowska Maryanna Ludwika Sadowska Michalina Maryanna Sadowska Olimpia Sadowska Olimpia Sadowska Salomea Sadowska Tekla Sadowska Tekla Sadowska Tekla Sadowska Teofila Sadowska Teofila Sadowska Teofila Sadowska Waleria Sadowska Weronika Sadowska Wiktoria Sadowska Wiktoria Sadowska Wiktoria Sadowska Wiktoria Aniela Sadowska Zuzanna Sadowski Adam Sadowski Adam Sadowski Andrzej Sadowski Andrzej Sadowski Andrzej Sadowski Antoni Sadowski Antoni Sadowski Antoni Sadowski Antoni Sadowski Antoni Sadowski Antoni Sadowski Antoni Stanisław Sadowski Filip Sadowski Filip Sadowski Filip Sadowski Filip Sadowski Franciszek Sadowski Jan Sadowski Jan Sadowski Jan Sadowski Jan Sadowski Jan Sadowski Jan Nepomucen Sadowski Józef Sadowski Józef Sadowski Józef Sadowski Józef Sadowski Józef Sadowski Józef Sadowski Józef Sadowski Józef Sadowski Józef Wojciech Sadowski Kacper Sadowski Kazimierz Sadowski Kazimierz Sadowski Konstanty Sadowski Konstanty Sadowski Konstanty Julian Sadowski Łukasz Sadowski Maciej Sadowski Maciej Sadowski Marcin Sadowski Onufry Sadowski Piotr Sadowski Piotr Sadowski Stanisław Sadowski Stanisław Kostka Sadowski Szczepan Sadowski Walenty Sadowski Wincenty Sadowski Wincenty Sadowski Wincenty Sadowski Wincenty Jakub Sadowski Wojciech Sadowski Wojciech Sadowski Wojciech Sadowski Wojciech Sadowski Woyciech Sadowski Woyciech Sadowski Woyciech Sadól Anna Sadryn Zofia Sadryna Piotr Sadryna Piotr Sadulski Paweł Saduła Michał Sadza Feliks Sadza Julianna Sadza Małgorzata Sadza Maryanna Sadza Walenty Sadzyńska Maryanna Saenowska Adela Sagan Bartłomiej Sagan Helena Sajecki Wincenty Sakieiwcz Maryanna Sakiewicz Aleksander Jan Sakiewicz Anna Sakiewicz Antoni Sakiewicz Honorata Sakiewicz Jadwiga Sakiewicz Jadwiga Sakiewicz Jan Sakiewicz Jan Sakiewicz Jan Sakiewicz Marcyanna Sakiewicz Maryanna Sakiewicz Teresa Florentyna Sakiewicz Walenty Józef Sakłacki Michał Sakowski Antoni Sala Łukasz Sala Marcelli Salak Maryanna Salak Michał Salak Stanisław Salamani Franciszek Salamońska Emilia Salamoński Teodor Salarski Paweł Ignacy Salaterska Anna Salaterska Barbara Salaterska Joanna Salaterska Józefa Salaterska Maryanna Salaterska Maryanna Salaterska Maryanna Salaterska Petronella Salaterska Petronella Salaterska Rozalia Salaterska Zofia Salaterski Błażej Salaterski Franciszek Salaterski Jakub Salaterski Jan Salaterski Jan Salaterski Józef Salaterski Józef Salaterski Józef Salaterski Józef Salaterski Karol Salaterski Marcin Salaterski Marcin Salaterski Marcin Salaterski Paweł Salaterski Tomasz Salaterski Tomasz Salatorski Francsizek Salecki Józef Salewicz Jan Salingier Karol Salomońska Aniela Salomońska Aniela Marya-Anna Salomoński Ludwik Salonek Franciszek Saltat Karolina Salwa Zofia Salwich Jan Salwińska Anna Salwińska Apolonia Salwińska Maryanna Salwiński Józef Salwiński Józef Sałaciak Michał Sałacińska Anna Sałacińska Franciszka Sałacińska Katarzyna Sałacińska Leona Konstancja Sałacińska Ludwika Marcyanna Sałacińska Maryanna Sałacińska Maryanna Sałacińska Maryanna Józefa Sałacińska Tekla Sałaciński Antoni Sałaciński Jan Sałaciński Jan Sałaciński Jan Maciej Sałaciński Józef Sałaciński Józef Sałaciński Józef Sałaciński Józef Sałaciński Stanisław Sałacki Kasper Sałaj Błażej Sałaminia Emilia Sałamonia Emilia Sałamonia Franciszek Sałamonia Marcyanna Józefa Sałamunia Józef Ignacy Sałasiewicz Władysław Sałata Agnieszka Sałata Franciszek Sałata Jakub Sałata Józef Sałata Józefa Sałata Konstancja Sałata Michał Antoni Sałata Paweł Sałata Stanisław Sałata Stanisław Sałata Szczepan Jan Sałata Szymon Sałbot Michał Sałbut Antonina Sałbut Józefa Sałbut Piotr Sałecka Franciszka Sałek Antoni Sałęcka Maryanna Sałomonia Józef Sałonykiewicz Woyciech Sałśnia Maryanna Sałucki Stefan Sałuda Sałuda Adam Sałuda Jakub Sałuda Magdalena Sałuda Maryanna Sałuda Paweł Sałuda Piotr Sałudow Maryanna Sałudzianek Feliks Piotr Celestyn Sałudzińska Maryanna Sama Katarzyna Samborowska Antonina Samborowska Zuzanna Samborska Eleonora Joanna Samborska Emilia Samborska Filipina Samborska Filipina Julianna Samborska Kamilla Samborska Kamilla Teressa Jadwiga Samborska Katarzyna Samborska Konstancja Anastazja Samborska Leona Samborska Maryanna Samborska Michalina Samborska Michalina Petronella Franciszka Samborska Teofila Emilia Wincencja Samborski Aleksander Samborski Aleksander Andrzej Samborski Franciszek Samborski Franciszek Samborski Franciszek Samborski Henryk Jan Samborski Ignacy Samborski Józef Samborski Leon Antoni Samborski Piotr Paweł Samborski Stanisław Samborski Stanisław Samborski Stanisław Samborski Tomasz Samborski Tomasz Samborski Wiktor Samborzecki Józef Sambowa Katarzyna Samkur Antoni Samorayski Woyciech Samowicz Maryanna Wanda Samulewicz Hipolit Samulewicz Paulina Sanczewski Adrian Sandomirski Józef Sandowicz Adam Józef Sandowicz Jan Sandowicz Maryanna Katarzyna Sanicki Jakub Saniczkowska Paulina Saniczkowski Józef Stanisław Saniczkowski Leopold Saniecka Józefa Sankowska Józefa Sankowska Maryanna Sankowski Jakub Sankowski Ludwik Sannet Jakub Sanuk Wawrzyniec Saper Jakub Saper Jakub Sapędziowska Marcyanna Sapińska Maryanna Sapińska Michalina Sapiński Mateusz Sapiński Tomasz Sapiński Tomasz Sapor Karol Saporowski Stanisław Sapór Antoni Sara Teodor Sarakow Andrzej Saram anna Sarański Jan Kanty Sarański Teofil Adam Sarba Ludwika Sarbin Łucja Sarbin Wojciech Sarc Paweł Sareński Adam Teofil Sarmacka Agnieszka Sarna Antonina Rozalia Sarna Feliks Sarna Feliks Filip Sarna Jan Nepomucen Sarna Katarzyna Sarna Kazimierz Sarna Wiktor Sarnak Maryanna Sarnecka Emilia Sarnecka Franciszka Sarnecka Karolina Sarnecka Paulina Sarnecki Antoni Sarnecki Michał Sarnowicz Helena Kazimiera Sarnowicz Julian Sarnowicz Witold Sarnowicz Władysław Sarnowski Piotr Sarre Marya Julia Sary Maryanna Sarzeńska Wiktoria Sarzeński Wiktor Sarzyńska Barbara Sarzyńska Weronika Sarzyńska Weronika Sarzyńska Wiktoria Sarzyński Bartłomiej Sarzyński Bartłomiej Sas Amelia Sas Emilia Sas Julianna Sas Kacper Sas Teofila Sas Wojciech Sasański Marcin Sasieńska Antonina Magdalena Sasieński Kazimeirz Sasin Filip Sasin Franciszka Sasin Franciszka Sasin Franciszka Maryanna Sasin Małgorzata Sasin Małgorzata Sasin Maryanna Sasin Zofia Sasinska Katarzyna Sasińska Antonina Magdalena Sasińska Józefa Sasińska Julianna Sasińska Katarzyna Eleonora Sasińska Marcyanna Sasińska Maryanna Sasiński Stanisław Sasiuk Franciszka Saska Anna Saska Bronisława Karolina Saska Józefa Saska Józefa Saski Aleksander Saski Bolesław Walerian Jan Saski Edward Karol Saski Józef Saski Juliusz Cyryak Saski Rychard Saski Władysław Julian Ludwik Saskowicz Franciszek Ksawery Sass Joanna Sasuńska Tekla Satkowski kazimierz Satowicz Ewa Satrian Józef Saul Apolonia Saul Franciszka Saul Katarzyna Saurampf Herszek Sawczyńska Albina Olimpia Sawczyńska Aurelia Sawczyńska Konstancja Sawczyńska Konstancja Sabina Sawczyńska Maryanna Sawerski Józef Sawicka Agata Sawicka Agnieszka Sawicka Agnieszka Sawicka Ambrozyna Marya Waleria Sawicka Anastazja Sawicka Aniela Sawicka Aniela Sawicka Antonina Maryanna Sawicka Apolonia Scholastyka Sawicka Barbara Sawicka Bronisława Sawicka Bronisława Barbara Sawicka Domicella Sawicka Domicella Sawicka Eleonora Sawicka Euzebia Franciszka Józefina Sawicka Ewa Sawicka Ewa Sawicka Franciszka Sawicka Franciszka Maryanna Sawicka Helena Sawicka Helena Celestyna Apolonia Sawicka Honorata Sawicka Jadwiga Teresa Sawicka Józefa Sawicka Julianna Sawicka Karolina Sawicka Karolina Sawicka Karolina Sawicka Karolina Sawicka Karolina Maksyma Sawicka Katarzyna Sawicka Katarzyna Sawicka Katarzyna Elzbieta Sawicka Małgorzata Sawicka Małgorzata Sawicka Marya Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Sawicka Maryanna Franciszka Sawicka Petronella Sawicka Placyda Sawicka Sabina Sawicka Tekla Sawicka Tekla Sawicka Zofia Sawicki Albin Sawicki Albin Sawicki Aleksander Maciej Sawicki Andrzej Sawicki Andrzej Sawicki Andrzej Sawicki Antoni Adam Sawicki Antoni Wojciech Alojzy Sawicki Dominik Sawicki Dominik Kajetan Sawicki Eugeniusz Sawicki Farnciszek Sawicki Filipp Sawicki Franciszek Ksawery Sawicki Henryk Sawicki H