Return to search

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jedlnia

1810-1912 Reference: PL/58/PL-58-140/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Urszula Pietrzak, Mateusz Kutkiewicz, Ewelina Majs
0212-04-23
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1911, sygn. 1-101; allegata do akt zaślubionych 1811, 1814, 1817, 1819-1826, 1845-1905, 1908-1910, sygn. All. 1-75. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273). Siedzibą urzędnika stanu cywilnego była Jedlnia. Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz „rządowy” stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim. W 1911 r. w skład parafii wchodziły wsie: Brzezinki, Brzeziny, Huta, Jadłowiec, Jaroszki, Jastrzębie, Jaźwce (Jaśce), Idołga, Jedlnia, Karpówka, Kieszek, Kordium, Kozłów, Lewaszówka, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Pacyna v. Kozieniec, Pionki, Stoki, Zagożdżon, Żdżary (Wiśniewski J., Monografia dekanatu kozienickiego, Radom 1913, s. 68).

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Księgi metrykalne
 • 2 Alegata

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

176 j.a. jednostka archiwalna, 2.46 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 176 j.a. 2.46 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:Amanowicz Katarzyna Baczyński Józef Badyowska Agnieszka Bartkiewicz Apolonia Bartkiewicz Marianna Bartkiewicz Mateusz Bartkiewicz Stanisław Bebeńca Marianna Biernacki Adam Birzyńska Józefa Birzyńska Magdalena Birzyńska Magdalena c. Wincentego Boerkowska Agnieszka Bogacki Kacper Borkowska Elżbieta Borkowska Ewa Borkowska Julianna Borkowska Małgorzata Borkowski Ignacy Borkowski Sebastian Borkowski Sebastian s. Jana Borowska Ludwika Borowski Jan Borowski Jan z Dukli Borowski Ludwik Brygiel Piotr Brzuska Katarzyna Buras Franciszka Buras Franciszka c. Kazimierza Buras Klara Buras Klara c. Kazimerza Buzor Wincenty Chmiel Katarzyna Chwała Wojciech Chyliński Wawrzyniec Cibor Wojciech Cieplińska Anastazja Cierzuch Konstancja Cierzuch Krzysztof Cierzuch Mateusz Cierzuch Szczepan Cumak Piotr Cyna Maciej Czapkowski Sebastian Jan Dąbrowska Małgorzata Dąbrowska Marianna Deja Agnieszka c. Jana Deja Agnieszka c. Wincentego i Marianny Deja Agnieszka c. Wincentego i Zofii Deja Anastazja Deja Antoni Deja Antoni Deja Antoni s. Franciszka Deja Bartłomiej Deja Bartłomiej Deja Cecylia Deja Franciszek Deja Jakub Deja Jan Deja Ludwik Deja Ludwik s. Wojciecha i Marianny Deja Łukasz Deja Marianna Deja Tomasz Domańska Marianna Domańska Marianna Domański Filip Drela Cecylia Drela Cecylia Drela Cecylia zm.06.03.1830 Drela Katarzyna Drela Małgorzata Drela Marianna Drela Władysław Drela Zofia Drozd Franciszka Drozd Katarzyna Drozd Marianna Drozd Wawrzyniec Dziadura Marianna Dziadura Marianna c. Marcina Farbiszewski Aleksander Glegoła Marianna Glimasińska Julianna Glinczewski Feliks Glinczewski Tomasz Golis Józef Gołek Franciszek Gołek Franciszka Gołek Helena Grudzińska Justyna Grzegorczyk Agnieszka Grzegorczyk Barbara Grzegorczyk Brygida Grzegorczyk Katarzyna Grzegorczyk Łucja Grzegorczyk Małgorzata Grzegorczyk Tomasz Grzegorzek Jakub Grzelka Jan Grzywacz Idzi Grzywacz Jan Grzywacz Józef Grzywacz Kacper Grzywacz Katarzyna Grzywacz Leon Grzywacz Marianna Grzywacz Marianna Grzywacz Michał Grzywacz Stanisław Grzywacz Tekla Guza Marianna Guza Paweł Guza Paweł s. Franciszka Gwiaździński Franciszek Hernik Andrzej Hernik Marianna Iskra Łucja Jadach Jadwiga Janiszewska Róża Jankowska Katarzyna Jankowska Salomea Jankowska Salomea Jarosińska Marianna Jaroszek Agata Jaroszek Anna Jaroszek Feliks Jaroszek Franciszek Jaroszek Jadwiga Jaroszek Jadwiga Jaroszek Jan Jaroszek Joachim Jaroszek Józefa Jaroszek Katarzyna c. Mikołaja Jaroszek Katarzyna c. Tomasza Jaroszek Ludwik Jaroszek Ludwik Jaroszek Maciej Jaroszek Marta Jaroszek Piotr Jaroszek Teresa Jarzabek Ignacy Jarzabek Łukasz Jarząbek Maciej Jemioł Barbara Jemioł Cecylia Jemioł Cecylia c. Piotra Jemioł Ignacy Jemioł Jan Jemioł Józef Jemioł Piotr Jemiołek Magdalena Kalbarczyk Agnieszka Kalbarczyk Franciszka Kalbarczyk Ignacy Kapusta Adam Kapusta Agnieszka Kapusta Ambroży Kapusta Andrzej Kapusta Andrzej s. Adama Kapusta Andrzej s. Adama i Marianny Kapusta Andrzej s. Stanisława Kapusta Franciszek Kapusta Jan Kapusta Jan Kapusta Józef Kapusta Józefa Kapusta Julianna Kapusta Katarzyna Kapusta Katarzyna Kapusta Katarzyna c. Wojciecha Kapusta Kazimierz Kapusta Kazimierz s. Jana Kapusta Łucja Kapusta Łukasz Kapusta Marek Kapusta Marianna Kapusta Marianna c. Ignacego Kapusta Marianna c. Ignacego i Teresy Kapusta Paweł Kapusta Piotr Kapusta Róża Kapusta Scholastyka Kapusta Tekla Kapusta Teresa Kapusta Walenty Kapusta Wincenty Kapusta Wojciech Karaś Andrzej Karaś Józef Karaś Kaimierz Karaś Marianna Karaś Marianna Karaś Mikołaj Karaś Scholastyka Kasperczyk Agnieszka Kasperczyk Jakub Kasperowicz Feliks Kasperowicz Walenty Kasprowiak Wojciech Kasprowicz Wojciech Kazirodek Franciszka Kazirodek Maciej Kazirodek Marianna Kazirodek Paweł Kazirodek Rozalia Kędziora Katarzyna Kępa Tekla Kiraga Agnieszka Kiraga Antoni Kiraga Apolonia Kiraga Ignacy Kiraga Jadwiga Kiraga Jędrzej Kiraga Józef Kiraga Józef s. Jana i Scholastyki Kiraga Katarzyna Kiraga Kunegunda Kiraga Kunegunda z d. Pilecka Kiraga Ludwik Kiraga Magdalena Kiraga Małgorzata Kiraga Małgorzata c. Ludwika Kiraga Małgorzata c. Stanisława Kiraga Marcin Kiraga Marcin s. Ludwika i Marianny Kiraga Marianna Kiraga Mikołaj Kiraga Monika Kiraga Stanisław Kluź Antonina Kluź Grzegorz Kobrowski Jan Kołtun Rozalia Kołtun Szczepan Kopeć Agnieszka Kopeć Jędrzej Kopeć Katarzyna Kopeć Małagorzata Koperowicz Agnieszka Koperowicz Agnieszka c. Leona Koperowicz Konstancja Kosiorowski Grzegorz Kowalczyk Andrzej Kowalska Jadwiga Krajewska Marianna Krawcyński Walenty Krawczyńska Helena Krawczyński Jan Krawczyński Paweł Krawczyński Paweł s. Jana Krawiec Piotr Krupak Kunegunda Krycka Piotr Kryczka Antoni Kryczka Franciszek Kryczka Franciszka Kryczka Katarzyna Kryczka Katarzyna c. Wojciecha Kryczka Klara Kuca Wawrzyniec Kucharska Apolonia Kucharska Franciszka Kuciarska Marianna Kucińska Katarzyna Kuczkowska Marianna Kulź Antonina Kuriopieska Anna Kurkowski Wawrzyniec Kuropieska Andrzej Kuropieska Andrzej s. Ludwika Kuropieska Ignacy Kuropieska Karolina Kuropieska Katarzyna Kuropieska Katarzyna zm. 13.04.1830 Kuropieska Magdalena Kuropieska Marianna Kuropieska Rozalia Kuropieska Soalomea Kuropieska Szczepan Kuropieska Szczepan s. Andrzeja Kuropieska Tekla Kuropieska Wojciech Kuropieska Wojciech Kwaczyńska Petronela Kwaśnik Jakub Kwaśnik Jakub Kwaśnik Marianna Kwaśnik Scholastyka Kwiatkowska Marianna Kwiatkowski Wawrzyniec Laskowski Ignacy Lechowska Angela Lechowska Antonia Lechowski Teofil Adam Lenartowicz Szymon Lipka Barbara Lipka Wawrzyniec Lipka Wincenty Lipska Barbara Lipska Franciszka Lipska Józefa Lipska Klara Luboch Idzi Luboch Kacper Luta Helena Luta Katarzyna Luty Antoni Luty Tomasz Łagowska Ewa Łagowska Julianna Łagowska Katarzyna Łagowski Franciszek Łobodziński Jan Ługowski Paweł Ługowski Paweł s. Antoniego Machnio Agnieszka Machnio Antoni Machnio Ewa Machnio Ewa c. Antoniego Machnio Franciszka Machnio Franciszka Machnio Ignacy Machnio Ludwik Machnio Łucja Machnio Marcin Machnio Mateusz Machnio Michał Machnio Salomea Machnio Zofia Magdziak Wojciech Majeski Maciej Majewska Agnieszka Majewska Petronela Majowska Marianna Majowski Kajetan Makiełkowska Katarzyna Makulski Walenty Małek Julianna Małek Marianna Małek Marianna c. Piotra i Salomei Marcinkiewicz Antonina Markiewicz Julianna Maxym Piotr Mazan Agnieszka Mazan Agnieszka Ludwika Mazan Agnieszka zm. 07.07.1830 Mazan Barbara Mazan Jadwiga Mazan Katarzyna Mazan Michał Mazan Mikołaj Mazan Tomasz Mazur Ewa Mazurkiewicz Maciej Mazurkiewicz Maciej Julian Mąkosa Ludwina Mąkosa Magdalena Mąkosa Michał Mąkosa Mikołaj Mąkosa Tomasz Mąkosa Walenty Michalska Marianna Michałowska Urszula Michałowski Jan Michałowski Łukasz Michałowski Wincenty Miękus Tekla Miller Marianna Miller Tekla Miłkowski Maciej Mirowska Helena Morawski Andrzej Morawski Jan Mróz Franciszek Mróz Franciszka Mróz Katarzyna Mróz Krzysztof Mróz Łucja Mróz Łucja c. Marcina Mróz Magdalena Mróz Zygmunt Musińska Anna Musińska Róża Musiński Józefat Nadolska Kunegunda Nadolski Adrian Nadolski Błażej Nadolski Franciszek Nakoneczna Agnieszka Nakoneczna Agnieszka c. Wincentego Nakoneczna Julianna Nakoneczna Róża Nakoneczny Antoni Nakoneczny Antoni s. Wincentego i Zofi Nakoneczny Jan Niewiadomy Jan Nowak Agnieszka Nowak Anna Nowak Józef s. Mateusza i Magdaleny Nowak Marianna Nowak Marianna Nowak Mateusz Nowak Paweł Nowak Wojciech Nowak Wojciech Nowak Zofia Nowakowska Katarzyna Noworytowski Maksymilian Ochab Marianna Ofiara Katarzyna Ogonek Józef Oko Jacek s. Pawła i Katarzyny Oko Jadwiga Oko Marianna Oleś Marianna Oleś Walenty Orłowska Marianna Orłowski Jacenty Osiński Stanisław Ostrowska Marianna Pacyna Franciszka Pacyna Ludwina Pająk Krzysztof Pająk Łukasz Pasierbska Teresa Pawiński Jan Perka Józefa Pionka Jan Nepomucen Pionka Ludwik Pionka Marianna Pionka Marianna c. Franciszka i Julianny Pipała Agata Pipała Agata c. Marka Pipała Dorota Pipała Róża Piwowarski Adam Piwowarski Antoni Politowska Ewa Politowski Maciej Przerwa vel Kołodziejak Szymon Pyrka Tomasz Radziejowska Radzimowski Stanisław Redlica Stanisław Rogala Paweł Rogala Teresa Rojek Andrzej Rojek Andrzej zm . 10.07.1830 Rojek Antoni Rojek Bartłomiej Rojek Elżbieta Rojek Ewa Rojek Idzi Rojek Jan Rojek Józef Rojek Józef s. Grzegorza Rojek Józef s. Stanisława Rojek Józefa Rojek Kacper Rojek Kajetan Rojek Kazimierz Rojek Łukasz Rojek Małgorzata Rojek Marianna Rojek Marianna Rojek Marianna c. Andrzeja i Rozali Rojek Marianna c. Bartłomieja i Ewy Rojek Marianna c. Jakuba i Wiktorii Rojek Marianna c. Krzysztofa Rojek Marianna c. Sebiastiana i Julianny Rojek Marianna c. Wojciecha i Marianny Rojek Petronela Rojek Róża Rojek Salomea Rojek Wawrzyniec Rojek Wawrzyniec Rojek Wiktoria Rojek Wojciech Róg Franciszka Rzepecka Ewa Sekuła Franciszek Sekuła Jakub Sekuła Stanisław Seliga Kacper Seliga Magdalena Serafin Anna Serafin Helena Sicek Jakub Siczek Agnieszka Siczek Andrzej Siczek Antoni Siczek Franciszka Siczek Franciszka Siczek Franciszka c. Antoniego i Marianny Siczek Franciszka c. Ignacego Siczek Franciszka c. Michała i Jadwigi Siczek Helena Siczek Ignacy Siczek Józef Siczek Józef s. Leona i Józefy Siczek Józef Walenty Siczek Katarzyna Siczek Klara Siczek Szymon Siczek Urszula Siczek Wincenty Siczek Wincenty s. Wawrzyńca Sikierzyńska (Skierzyńska) Małgorzata Sikora Marianna Sikora Paweł Sikorski Jan Skrzypek Katarzyna Sławińska Helena Sławińska Katarzyna Sławińska Małgorzata Sławiński Kazimierz Sobieraj Ewa Sobol Brygida Sopołowksi Szymon Sopołowska Franciszka Sopołowski Szczepan Sosnowska Jadwiga Sosnowska Marianna Sosnowski Leon Sosnowski Mateusz Sosnowski Michał Sosnowski Piotr Stempnikowska Katarzyna Stencelewicz Tekla Strzelecki Józef Styczyńska Magdalena Stysiak Ewa Stysiek Adam Stysiek Józef Stysiek Magdalena Stysiek Marcin Stysiek Piotr Stysiek Rozalia Suchecki Szymon Sukienik Franciszek Sukiennik Tomasz Sułek Agnieszka Sułek Agnieszka c. Józefa Sułek Franciszek Sułek Jadwiga Sułek Joachim Sułek Kacper Sułek Katarzyna Sułek Katarzyna c. Michała Sułek Kazimierz Sułek Łukasz Sułek Maciej Sułek Maciej s. Pawła i Marianny Sułek Marianna Sułek Marianna c. Jana Sułek Mateusz Sułek Mateusz Sułek Michał Sułek Michał s. Jędrzeja Sułek Paweł Sułek Piotr Sułek Salomea Sułek Stanisław Sułek Teresa Szczur Małgorzata Szeliga Magdalena Szeliga Marianna Szeliga Marta Szerszeniowski Sylwester Szerwszeniowski Wojciech Szostek Cecylia Szostek Wojciech Szot Wincenty a Paulo Szymczak Adam Tabor Andrzej Tabor Andrzej s. Jana i Katarzyny Tabor Andrzej s. Józefa i Agnieszki Tabor Franciszek Tabor Jan Tabor Szczepan Talar Salomea Tarłowski Adam Tarnowska Joanna Franciszka Tęcza Regina Tomczyk Stanisław Tomczyk Tomasz Twardowski Błażej Urbaniak Bartłomiej Wach Anna Wach Błażej Wach Jan z Dukli Wach Krystyna Wach Lucyna Wach Maciej Wach Marianna Warchoł Andrzej Warchoł Ewa Warchoł Franciszek s. Jana i Anastazji Warchoł Franciszek s. Mariana i Justyny Warchoł Franciszek s. Walentego Warchoł Ignacy Warchoł Jan Warchoł Katarzyna Warchoł Ludwik Warchoł Ludwina Warchoł Marianna Warchoł Marianna Warchoł Michał Warchoł Tomasz Warchoł Walenty Warchoł Walenty Warchoł Wiktoria Wasiak Katarzyna Wasiak Marcin Wasiak Tomasz Waśko Andrzej Waśko Stanisław Ważyński Tomasz Wieczorkowski Ignacy Wielgos Marianna Więckowski Dominik Więckowski Franciszek Ksawery Więckowski Rudolf Więckowski Wincenty Wigant Antoni Jerzy Wigant Antoni Józef Wigant Franciszka Wilczyńska Marianna Wilk Walenty Wilk Walenty s. Jana Wojciechowska Agnieszka Wojciechowski Kajetan Wojdat Andrzej Wojdat Antonina Wojdat Izydor Wojdat Józef Wojdat Katarzyna Wojdat Katarzyna c. Marka Wojdat Lucyna Wojdat Ludwik Wojdat Sebastian Wojdat Szymon Wojdat Szymon s. Józefa i Marianny Wojnicka Józefa Wolak Helena Wolak Rozalia Wosztyl Julianna Woźniak Agnieszka Woźniak Wojciech Wójtowicz Stanisław s. Marcina Wróbel Andrzej Wrześniak Agata Wrześniak Barbara Wrześniak Jakub Wrześniak Katarzyna c. Leona i Rozali Wrześniak Katarzyna c. Szczepana i Agnieszki Wrześniak Marianna Wrześniak Marianna Wrześniak Marianna s. Jakuba i Agaty Wujtowicz Franciszka Wujtowicz Helena Wujtowicz Jan Wujtowicz Joanna Franciszka Wujtowicz Mikołaj Wujtowicz Stanisław Wujtowicz Stanisław s. Joachima Wujtowicz Teresa Zagożdżon Franciszka Zagożdżon Rozalia Zagórski Grzegorz Zając Agnieszka Zając Ignacy Zając Szymon Zając Zuzanna Zakrzewska Anna Zakrzewska Konstancja Anna Zaleska Urszula Zalewska Urszula Załęski Stanisław Józef Zasada Anna Zasada Anna c. Józefa Zasada Bartłomiej Zasada Franciszka Zasada Marianna Zastowiak Marianna Zieleńska Magdalena Zielińska Rozalia Zielińska Wiktoria Zuba Katarzyna Zych Bartłomiej Zych Bonifacy Zych Ewa Zych Ludwik Zych Marianna Zych Mikołaj Zych Mikołaj s. Andrzeja Zych Teresa Zych Walenty Zych Wawrzyniec Żak Katarzyna Żak Zofia

Language of the material

łacina polski rosyjski

Record creator


Aktotwórca:

Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jedlnia


Inne nazwy twórcy:

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution