Return to search

C.K. Sąd Obwodowy w Radomiu

1915-1917 Reference: PL/58/PL-58-1258/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Radomiu

Finding aid sub-groups

Urszula Pietrzak
2006-06-26
Archiwum Państwowe w Radomiu
polski

Scope and content

Zawartość

W skład zespołu wchodzą: - akta apelacji w sprawach cywilnych – Bc, rejestry akta spraw, 1916-1917 [1918], sygn. 1-471, - akta apelacji w sprawach karnych – Bl, akta spraw, 1916-1917, sygn. 472-518, - akta spraw cywilnych – C, rejestry, akta spraw, 1915, sygn. 466-469, - zażalenie na działalność sądów pokoju – Dl, rejestry, akta spraw, 1916-1917, sygn. 519-526, - akta powszechne w sprawach karnych – Ns, rejestry, akta spraw, 1915-1917, sygn. 527-532, - rekursy – przekazania spraw do załatwienia według właściwości sądu – R, rejestry, akta spraw, 1916-1917, sygn. 533-604.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Po ustabilizowaniu się frontu działań wojennych w 1915 r. władze austro-węgierskie przystąpiły do organizacji administracji cywilnej na okupowanych terenach, w tym sądownictwa cywilnego. Kompetencje dotychczasowych zjazdów sędziów pokoju przejęły sądy utworzone przy C.K. Komendach Obwodowych. Ich działalność opierała się na wewnętrznych zarządzeniach i instrukcjach Naczelnej Komendy Armii, które nie były ogłaszane. Od 1 czerwca 1916 r., C.K. Sądy Obwodowe działały na podstawie przepisów Rozporządzenia Naczelnego Wodza Armii z 9 maja 1916 r. dotyczącego sądownictwa (Dziennik Rozporządzeń C.K. Zarządu Wojskowego w Polsce cz. XXI z 14 maja 1916 r.) i były drugą instancją apelacyjną dla Sądów Pokoju oraz rozpatrywały sprawy cywilne, których wartość powództwa przekraczała 300 rubli oraz sprawy z zakresu opieki nad nieletnimi, adopcji, sporów o rozgraniczenie i prostowania granic nieruchomości, sporów między pracodawcami a pracownikami, sporów o naruszenie posiadania oraz sprawowały nadzór nad egzekucją wydanych wyroków. Sprawy karne na szczeblu obwodu leżały w gestii sądów wojskowych. Posiedzeniom sądu przewodniczył sędzia zawodowy oraz dwóch sędziów pokoju. Instancją apelacyjną dla spraw rozpatrywanych przez C. K. Sąd Obwodowy był Sąd Apelacyjny Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie. Sąd ten rozpoczął działalność w październiku 1915 r. i istniał do 1 września 1917 r., kiedy to sądownictwo cywilne przeszło pod nadzór Rady Stanu Królestwa Polskiego. Teren działania: obwód radomski z okresu okupacji austriackiej

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 apelacja w sprawach cywilnych - Bc
 • 2 apelacje w sprawach karnych - Bl
 • 3 zażalenia w sprawach karnych - Dl
 • 4 sprawy powszechne karne - Ns
 • 5 rekursy - przekazania spraw sądowych do rozpatrzenia według właściwości - R

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

604 j.a. jednostka archiwalna, .57 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 604 j.a. .57 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks osobowy

Personal names:Abramowicz Boruch Ackerman Jankiel Ackierman Lejbuś Adach Katarzyna Adamczyk Anastazja Aderel Marianna Adler Josek Ajzenman Berek Ajzenman Dawid Ajzenman Jankiel Akierman Lejbuś Akierman Szyja Aksiejew Anna Albekier Mikołaj Aleksiejew Anna Aleksiejew Anna Altman Abram Banaś Teofil Banda Mendel Bankier Rachmil Barański Adam Barański Adam Barorowska Katarzyna Barszcz Antonina Barszcz Grzegorz Barszcz Marianna Barszcz Stanisław Batawia Motel Baum Moszek Baum Szulim Bauman Moszek Bauman Szulim Baumblit Pinkus Beckerman Izaak Bednarski Aleksander Belowski Paweł Berkowicz Boruch Berkowicz Chaja Berkowicz Pesa Berkowicz Pinches Betkier Maria Białas Franciszek Bielski Tadeusz Bierenbaum Lejbuś Binsztok Naftula Binsztok Rywka Birenbaum Abuś Birenbaum Frajtlich Birenbaum Icek Birenbaum Icek Birenbaum Lejbuś Birenbaum Lejbuś Birenbaum Lejbuś Birenbaum Lejbuś Blatman Moszek Blatman Moszek Blumenfeld Aron Błesiński Stanisław Błesznowski Jan Błesznowski Stanisław Bobrowski Michał Bogatek Tekla Boguszewska Katarzyna Bojman Dawid Borenbrot Izrael Borensztahn Moszek Borensztajn Jejbuś Borensztajn Mendel Borowiecka Antonina Borowiecki Jan Borucińska Anna Borzechowska Anna Borzechowski Walenty Bratos Józef Breslauer Jakub Brodowski Józef Brodowski Józef Broszek Andrzej Broszek Karolina Brykman Szlama Brzeska Ewa Brzeziński Leon Buchowski Ludwik Bujak Agnieszka Bujak Maria Bujak Michał Burczak-Abramowicz Małgorzata Burczyński Jan Burzyński Adam Cemach Icek Wigdor Cemach Icek Wigdor Cemach Jakub Cemach Jakub Cemach Jankiel Cemach Mordchaj Cemach Mordchaj Cemach Mordchaj Cemach Mordchaj Cemach Mordka Cemach Wigdor Chamerski Piotr Chelem Herszek Chemes Chana Chemes Icek Chęciński Moszek Chlebowski Izrael Chlewski Wawrzyniec Chlmielewski Walenty Chmiel Majer Chmielewska Marianna Chmielewski Wawrzyniec Chochoł Marianna Cichoński Wincenty Ciemieniewska Józefa Maria Ciepliński Antoni Ciesielski Władysław Cieszkowski Feliks Cukier Boruch Cukier Boruch Cukier Boruch Cukier Gitla Cukier Icek Cukier Joel Abram Cukier Lejbuś Cukier Moszek Cukier Tauba Cymarman Józef Cymbalista Mordka Cymerman Henoch Cymerman Ruchla Cytryn Dawid Cyukier Abraham Czapiński Jan Czapiński Jan Czarnota Jan Dejbaum Icek Denczer Herszek Dębczyńska Barbara Diektiar Abram Dłużewska Wanda Dobroń Jan Dobrosiewicz Józefa Dobrowolska Wanda Domański Aleksander Drabik Ludwik Drabik Marianna Drabiński Michał Drabiński Paweł Drezner Dawid Drezner Herszek Drwalewski Franciszek Dudela Aleksander Dudela Katarzyna Dujka Paweł Duranc Anna Duranc Anna Duranc Antoni Duranc Jan Duranc Marianna Duranc Marianna Duranc Marianna Durawski Franciszek Durmaszkin Kiwa Wolf Dybus Petronela Dyćkowska Józefa Eisenman Moszek Elencwaig Michel Elencwajg Liba Elencwajg Moszek Erlichman Lejzor Fajtelbaum Majlech Feigelman Szajndla Feldhandler Isak Feldhendler Izaak Feldhendler Szajndla Feldhendler Zelman Wolf Feldman Alter Feldsztajn Aron Mortka Ferster Mordka Ferster Mordka Fijałkowski Stanisław Filipowski Romuald Finkielsztajn Ajzyk Fiszman Lejzor Fliegielman Ruchla Flont Piotr Fołtyn Jan Fraidenreich Jakub Frejdenrajch Nusyn Fridman Lejbus Fridman Szmul Frydman Abram Frydman Chaskiel Frydman Fiszel Frydman Icek Frydman Icek Frydman Łaja Frydman Łaja Frydman Moszek Frydman Zelik Frydman Zelik Frydman Zelman Frydman Zelman Frydman Zelman Frydmane Mendel Frymerman Samson Fryszman Szlama Fudalej Franciszek Fuks Herszek Fuks Moszek Funt Dawid Furga Franciszek Furmański Władysław Furmański Władysław Furmański Władysław Gaca Marianna Gaca Marianna Gajewski Jan Galiński Józef Galiński Józef Galiński Józef Gawiński Stanisław Gaździński Władysław Gaździński Władysław Gaździński Władysław Gąsowski Tomasz Gerstein Hersz Gersztajn Henryk Gersztajn Herszek Gersztajn Rachmil Gersztajn Rachmil Gersztajn Rachmil Giernstein Rachmil Gil Antoni Gil Antoni Gil Antoni Glegoła Jan Glegoła Szczepan Glębska Maria Głoczkowska Ewa Głoczkowski Józef Głogowski Szymon Głogowski Wawrzyniec Głogowski Wawrzyniec Głogowski Wawrzyniec Godzisz Jan Gola Adam Goldberg Henoch Goldberg Hersz Goldberg Hersz Goldberg Jojna Goldberg Josek Goldberg Kelman Goldberg Małka Goldberg Maria Goldberg Maria Goldberg Mendel Goldbruch Chaim Lejb Goldbruch Chaim Lejb Goldfein Izrael Goldman Abram Goldstein Chaskiel Goldstein Chaskiel Goldszlagier Janas Goldsztajn Chaskiel Goldsztajn Chaskiel Goldsztajn Jeremia Goldsztejn Chaim Goldwasser Lejbuś Gołębiowska Szaindla Gołębiowski Jan Gołębiowski Jankiel Gorczycki Aleksander Gorczycki Aleksander Gordon Aniela Gotfried Abram Gotlieb Chana Kajla Gotlieb Ela Gotlieb Uszer Grabarczyk Wawrzyniec Grabińska Wanda Grabiński Janusz Grabowski Adam Grabowski Jan Grajsman Zysel Gregorczyk Jan Gregorczyk Jan Gregorczyk Wojciech Grin Chil Szaja Grin Frymeta Grin Izaak Grin Józef Grin Józefa Grin Matys Grinberg Hudessa Grinman Dawid Grinszpan Dasa Grinszpan Fajga Grinszpan Izrael Grinszpan Lejbuś Grinszpan Mindla Grinsztajn Berek Grodecki Walery Grodzińska Felicja Grolnisz Gotlib Groman Jankiel Grosfeld Abraham Grosfeld Abram Grosfeld Abram Grosfeld Chaim Grosfeld Lejzor Grossfeld Szejwach Gruszka Wojciech Grzegorczyk Wojciech Grzmil Jan Grzmil Stanisław Grzyb Jan Gugała Józef Gugała Józef Gugała Józef Gut Abram Gut Abram Gutkowska Józefa Gutman Chaim Gutmark Chaim Gutstat Szulim Guzińska Anna Guziński Tomasz Gwiazda Antoni Haberfeld Symcha Boruch Hajr Majlich Hajt Rajzla Hakman Henryk Hakman Wolf Handelsman Herszek Handelsman Josek Handelsman Josek Handelsman Nusyn Hanower Moszek Hanower Moszek Hebdziński Julian Hebdzyńska Teofila Helcman Welwel Hendel Rywka Hendel Rywka Hendelsman Judka Hernik Aleksander Herszenhorn Lejzor Herszenhorn Rojza Hirszsohn Mordka Hochberg Moszek Chaim Hochberg Sura Hochman Chana Hodzik Józefa Hofman Fiszel Hohendorf Henryk Holc Jakub Holzman Boruch Horowicz Pinkus Horowicz Szmul Horowicz szyja Boruch Igielman Moszek Istniuk Luba Itniuk Lubow Iwański Józef Iwiński Stanisław Izdebski Jan Jachowska Władysława Jachowski Zenon Jackowski Zenon Jackowski Zenon Jagielski Bronisław Jagielski Szczepan Jagier Katarzyna Jakaczyński Franciszek Jakóbowicz Jan Jałowski Franciszek Janas Jan Janas Jan Janas Jan Janas Józef Janas Kazimierz Janas Kazimierz Janas Kazimierz Jankiewicz Józef Janowski Moszek Jarosz Jakub Jarząbek Zofia Jasiński Kazimeirz Jasiński Władysław Jastalski Antoni Jastrzębska Waleria Jastrzębski Jan Jaworska Józefa Jaworski Antoni Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Franciszek Jaworski Jan Jaworski Mateusz Jaworski Stanisław Jaworski Stanisław Jaworski Stanisław Jedlikowski Józef Jeger Nusyn Jegier Katarzyna Jermolińska Olga Jeżewska Józefa Jędrzejowska Kazimiera Jończyk Franciszek Judencherc Abracham Judencherc Łaja Judkiewicz Nusyn Jurkowski Kazimierz Kac Łaja Kacprzak Jan Kacprzak Jan Kaczkowska Maria Kaczor Władysław Kadłub Jan Kajler Aron Kalita Jan Kalita Michał Kalkstajn Maria Kalter Weronika Kaltman Jakub Kałacki Józef Kamińska Amelia Kamiński Jan Kamiński Janas Kapler Pinkus Lejb Kapła Mirla Kapłan Sura Kapturkiewicz Stanisław Kaszewski Jan Kaszewski Jan Kempner Edyssa Ela Kerszberg Mordka Kerszenblat Abram Kerszenblat Dawid Kestenberg Uryn Kief Jerma Kielman Icek Kiełbasa Maciej Kiełbasa Maciej Kierszenbaum Lejbuś Kiestenberg Toba Kiestenberg Toba Kiestenberg Uryn Kiraga józef Kisiel Szczepan Klabarczyk Błażej Klajman Blima Klajman Jankiel Klazfeld Mordka Klonowski Stanisław Klucznik Józef Kłonowski Stanisław Kochen Icek Kochman Chaim Kocowska Małgorzata Koen Szlama Kogut Marianna Kogut Wincenty Kohn Dawid Kokoszka Mateusz Kolenda Antoni Kołacz Roman Kołtun Jan Komorowska Marianna Komorowski JanDrożdzikowski Stefan Kon Dawid Kondrowska Józefa Kondrowska Rozalia Konigsberg Józef Kopeć Franciszek Koper Aron Koper Matys Koper Mordka Koper Mordka Koperwas Chaim Koperwas Hersz Koperwas Herszek Koperwas Mendel Koprowska Maria Koprowski Paweł Kopycki Paweł Kopycki Wincenty Korczak Antoni Korczak Ignacy Korczyńska Julianna Korczyński Marcin Kordys Franciszek Kordys Franciszek Korman Dawid Szmul Kormark Kazimierz Kornat Rozalia Korszencwajg Lejbuś Kosiec Katarzyna Kosiec Stanisław Kowalczyk Antoni Kowalczyk Ewa Kowalczyk Leon Kowalczyk Maria Kowalczyk Zofia Kowalik Łukasz Kowalik Stanisław Kowalski Jakub Kownacki Adam Kozdrach Aurelia Kozdrach Aurelia Kozdrach Aurelia Koziułkin Hipolit Koziułkin Hipolit Koziułkin Hipolit Kozłowska Antonina Kozłowski Bronisław Kozłowski Franciszek Kozłowski Kazimierz Kozłowski Michał Krajewska Józefa Krajewski Antoni Krakowski Mordka Mendel Krasowski Ludwik Krassowski Ludwik Krauc Szlama Krauze Emilia Krauze Józef Krauze Józef Krawczyk Klemens Krawczyk Wawrzyniec Krobołowicz Lucjan Krotke Zofia Krul Piotr Krzakowska Ewa Krzesińska Feliksa Kszczotek Karolina Kucharczyk Andrzej Kucharska Helena Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Antoni Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Franciszek Kucharski Ignacy Kucharski Władysław Kuczyński Antoni Kuliński Jan Kunka Karolina Kuperbaum Chaja Kupfberg Abram Kupferblum Lejbuś Kupiec Józef Kurc Chanina Kurc Lejb Kurkieiwcz Walenty Kurkowski Konstanty Kurmaszkin Szejwa Kusak Marta Kwiatek Eleonora Kwiatkowska Julia Kwiatkowska Katarzyna Kwiatkowski Bronisław Kwiatkowski Józef Kwiecień Franciszek Kwiecień Franciszka Kwiecień Józef Landau Moszek Langer Kazimierz Laskowski Lucjan Latomska Emilia Leibhaber Lejzor Lepiarz Konstanty Lepiarz Konstanty Lerman Nuchum Lewin Lejbuś Lipińska Ewa Lipiński Jacenty Lipsztc Josek Lipszyc Issor Lis Antoni Lis Ignacy Lisowski Franciszek Lisowski Władysław Loterman Boruch Łęga Berek Łęga Fiszel Łomnicki wawrzyniec Ługowski Józef Łysakowski Piotr Łysakowski Stanisław Łysakowski Stanisław Łyżwiński Jan Machnikowska Wiktoria Machnio Mateusz Maj Józef Majduch Ewa Majduch Seweryn Majewska Katarzyna Majewska Zofia Majewska Zofia Majewski Feliks Majewski Jan Majkowski Kazimierz Majkusińska Marianna Majkusiński Łukasz Makowska Maria Makowski Hipolit Makuszewski Antoni Malczewski M. Małach Icek Małecki Andrzej Małecki Andrzej Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mandelman Szmul Mankus Nusyn Marchewka Fajwel Majer Marciniak Paweł Marcinkowski Jan Margules Szaja Markiewicz Uszer Markower Mordka Herszek Maruda Ignacy Matawia Motel Mazan Aleksander Mazur Maria Mazur Maria Mazur Mikołaj Mazur Mikołaj Mazurkiewicz Józefa Medalion Benjamin Melchior Bolesław Mendel Herszek Mendel Lejbuś Micha Jakub Michalska Franciszka Michalski Andrzej Michalski Ignacy Michałowski Antoni Miedziński Ludwik Mierzwa Mikołaj Mierzyńska Joanna Maria Mierzyńska Maria Mieszczak Andrzej Mieszczak Andrzej Mieszczak Andrzej Mieszczak Andrzej Miklass Stanisław Mikulski Jan Milke Karol Milman Szyja Milman Szyja Milsztajn Gdala Mincberg Benjamin Minda Maciej Minkowski Dawid Minkowski Nusyn Dawid Młynarczewski Andrzej Młynarczyk Józef Młynarski Herzek Molga Kazimierz Molga Kazimierz Monchajt Mendel Morawski Jan Mroczek Agnieszka Mroczek Antoni Mroczek Franciszek Mroczek Roman Mroczkowska Józefa Mroczkowski Jan Mrozowski Antoni Muc Antoni Muc Szymon Mucha Jakub Muller Szmul Murc Abram Musiał Stanisław Musiałek Adam Musiałek Adam Mussman Berek Mussman Hersz Lejb Mussman Sura Perla Najberg Rubin Najberg Rubin Najchaus Moszek Najchaus Uszer Najhaus Abram Najholc Uszer Najman Brandla Najman Brandla Nauchaber Mordka Neufeld Moszek Neufeld Moszek Neuman Nusyn Nirenberg Moszek Nisenbaum Mordka Mendel Nizenberg Szlama Nowak Florentyna Nowak Józef Nowak Paweł Nowakowski Julian Nowakowski Stanisław Nowiński Kazimierz Nowotnia Łukasz Nowskowska Antonina Nusman Herszek Nynkowska Eleonora Nynkowska Eleonora Nyrenberg Icek Obuchowicz Ludwik Oksenberg Szapsia Ordowska Emilia Orlik Julia Orlik Władysław Ozimek Antoni Ozimek Jan Pajączkowski Teodor Pająk Franciszek Pajkert Emil Pajkowski Adam Papierski Stanisław Parol Jan Pasek Franciszek Pastuszka Stanisław Patron Dasa Patynowski Klemens Pawlikowski Bartłomiej Pawlikowski Bartłomiej Pawlikowski Bartłomiej Peas Julian Peas Julian Pełczyński Józef Penkala Józef Perkuszewski Franciszek Perł Abram Perłowski Jan Petrykowski Daniel Petrykowski Wojciech Pękacki Michał Pfan Jakub Piatek Antoni Piatek Józef Pieczątka Abram Piesiak Adam Pietras Michał Pietrasik Jan Piętowski Adam Piętowski Stanisław Pijas Franciszek Pionkowski Franciszek Pisiewicz Edward Pisiewicz Franciszek Piskorz Kazimierz Płatkieiwcz Mordka Płowiec Piotr Płowiec Piotr Podczaski Antoni Podgórski Antoni Podleski Władysław Podymniak Stanisław Podymniak Walenty Pomeranc Szmerek Pomorski Marian Poneta Ludwik Popiel Antoni Popis Mateusz Popławska Katarzyna Porębski Bronisław Pośnik Wojciech Potażnik Lejbus Potemska Karolina Potemska Karolina Potemska Karolina Potemska Karolina Poznańska Franciszka Poznańska Franciszka Poznańska Franciszka Pozyczka Mikołaj Pożyczka Feliks Prasek Franciszek Proszkowski Jan Przytycki Berek Ptaszyńska Rozalia Pucek Anna Pucek Antoni Pucek Stanisław Pudzianowski Franciszek Purzyński Antoni Puszka Jakub Pyszczak Wojciech Pyszczak Wojciech Pyszczek Wincenty Pyzara Zofia Rabiak Kacper Rabinowicz Szlama Rabonowski Michał Radłowski Marian Rafalski Jerzy Rafałowicz Gerszon Rafałowicz Gerszon Rafałowicz Gierszon Rajchman Chaim Rajchman Chaim Rajnsztajn Pelagia Rajnsztajn Wanda Rajszer Syma Rajszer Szmul Rakocz Jenta Rataniec Wawrzyniec Ratyńska Józefa Reinstein Pelagia Reinstein Wanda Rogalski Antoni Romanowicz Franciszek Romanowicz Franciszek Romanowicz Franciszek Romanowicz Franciszka Romanowicz Franciszka Romanowicz Maria Romanowicz Maria Romanowicz Zofia Romanowicz Zofia Rosenberg Janas Rosłaniec Antoni Rosłaniec Antoni Rosłaniec Julianna Rotbaum Moszek Rotenberg Eliasz Rotenberg Sura Rottenberg Szulim Rozen Jankiel Rozenbaum Lejzor Rozenbaum Mendel Rozenbaum Mendel Rozenberg Boruch Rozenberg Gitla Rozenberg Jankiel Rozenberg Josek Rozenberg Moszek Rozenberg Moszek Rozenberg Szulim Rozenblat Jakub Rozencwajg Dawid Rozencwajg Icek Rozencwajg Ita Rozencwajg Szaja Rozencwajg Szmul Rozenholc Nuta Rozenholc Pejsach Rozenkranc Berek Rozenman Majer Rozensztajn Chaim Rozneholc Nuta Różalski Jan Różalski Walenty Rubin Herszek Rubin Motek Rubin Sucher Rubin Sucher Rubinsztajn Moszek Rubinsztajn Moszek Rumniak Julianna Rumniak Szczepan Ruta Julianna Rutman Estera Gitla Rutman Estera Ita Rutman Eta Gitla Rutman Etla Gitla Rutman Kofman Rutman Szmul Ryba Stanisław Rybacki Władysław Rychlicki Jan Rychtman Michel Rywacki Michał Rzeczkowski Roman Sadkowicz Anna Sadowski Stanisław Samsonowski Józef Sasal Józefa Sasal Michał Sawicka Felicja Sedler Fryderyk Senator Łukasz Siara Karol Siczek Józef Sieczka Jan Siek Jan Siekierzyńska Franciszka Siemiński Piotr Sierawska Anna Sierawska Anna Sierawski Łukasz Sierawski Łukasz Sikora Paweł Silberstein Lejb Singerman Sura Sitkowski Dawid Siulik Stanisław Siwak Władysław Siwe Abram Siwe Abram Skalski Andrzej Skalski Erazm Skalski Erazm Skalski Erazm Skalski Ludwik Skalski Stanisław Skiba Mikołaj Skiba Szczepan Skorzyńska Wiktoria Skorzyński Jan Skórzyński Ksawery Skrzyński Ludwik Skrzypek Józef Slomczyński Józef Słabowski Stanisław Słabowski Stanisław Sławiński Szymon Smerda Moszek Smoliński Antoni Smoliński Franciszek Sobania Andrzej Sobania Helena Sobania Wojciech Sobczak Jan Sobczak Marianna Sobczak Tomasz Sobolewski Józef Sobolewski Józef Sochaczewski Władysław Sokołowski Jakub Sołtyski Antoni Stachurski Jan Staniszewski Bronisław Starczewski Antoni Starczewski Józef Starczewski Tomasz Starker Natan Steinberg Moszek Steinbok Lewi Stelman Abram Stencel Leontyna Stencel Leontyna Stencel Leontyna Stencel Leontyna Stencel Leontyna Sternfeld Hersz Stępień Adam Stopka Helena Stopka Jan Strzelbicki Zygmunt Strzelec Tomasz Strzelik Szymon Styczyński Andrzej Styczyński Andrzej Sukiennik Jan Surowiecki Stefan Surowiecki Szymon Swara Józefa Swara Piotr Swęd Joachim Syczka Julianna Szajman Lejbuś Szajnbaum Herszek Szaze Kazimierz Szczarański Mendel Szczygielski Leopold Szedler Fryderyk Szedler Fryderyk Szejwicz Herszek Szerman Dawid Szlifik Aleksander Sznajderman Szmul Sznajdman Perla Sznajdman Zachariasz Sznyrowski Jan Szorc Kazimierz Szostek Rozalia Szostek Rozalia Szotland Majlich Szpaderska Marianna Szpaderski Romuald Szpajzer Chaim Szpecht Mieczysław Sztajnberg Moszek Sztajnberg Szulim Sztam Hersz Sztark Uryś Sztelman Abram Sztelman Abram Szukowicz Josek Szukowicz Sura Szulc Mendel Szuster Icek Szwacka Jadwiga Szwarcmajer Luzer Szyamański Franciszek Szychowski Konstanty Szychowski Konstanty Szyderski Ludwik Szydłowski Icek Szyfer Lejbus Szymańska Franciszka Szymański Henryk Szymański Kazimierz Szymański Tomasz Szymczak Agnieszka Szymczak Feliks Szymczak Józefa Ścibor Michał Ścibor Sabina Świderska Julainna Świestowska Antonina Tajtelbaum Mordka Tajtelbaum Naftula Tandetnik Dawid Tarka Łukasz Tatar Szymon Teitelbaum Lejbus Wolf Teitelbaum Naftula Tejchman Bina Tejnwaks Josek Tejnwaks Uszer Telerman Abram Tempiński Antoni Tenenbaum Abus Fryd Tenenbaum Josek Tenenbaum Józef Tenenbaum Józef Tenenbaum Moszek Tenenbaum Szlama Tenenwórcel Moszek Tenenwurc Moszek Tenenwurcel Moszek Teper Abram Teper Berek Teper Berek Teper Berek Tkaczyk Andrzej Tkaczyk Szczepan Tomczak Józef Tomczyk Michał Trapszo Maria Trapszo Maria Troppe Wigdor Trzcińska Felicja Trzebiński Julian Trzeciak Szczepan Trzosek Władysław Tułakowska Antonina Tuszyński Jan Tyliński Władysław Tyrangel Chawa Dwojra Tyrk Józef Uliasz Antoni Uliasz Jan Ungier Korneliusz Urbajtel Jankiel Urbanowicz Franciszek Waga Nusym Wagner Władysław Waisbart Fajga Ruchla Waisbart Lejzor Waisbart Moszek Wajchman Berek Wajchman Szlama Wajcman Zelman Wajman Chaskiel Szmul Wajsborg Jankiel Wajselfisz Mendel Wajsman Godel Wajsman Jakub Wajsman Szmul Wakschman Szmul Waksman Abram Wakszlak Frymeta Wakszlak Wolf Wakszlak Wolf Walasik Stanisław Walasik Stanisław Walasik Stanisław Walasik Stanisław Walasik Stanisław Walasik Stanisław Walczak Maria Walczak Wincenty Walkiewicz Marianna Walkiewicz Stanisław Warszauer Chaim Warszauer Dwojra Warszauer Mordka Warszawska Sura Warszawski Józef Warszawski Zysel Wasilewska Helena Wasilewski Władysław Wasilewski Władysław Wąsik Jakub Wątła Rozalia Wątły Augustyn Wątły Jan Weingarten Ruchla Weinryb Josek Weinsztok Rywka Weisbort Binem Weisbort Mindla Weissman Icek Weissman Icek Dawid Wernat Fiszel Wesołowska Marianna Wesołowski Jan Wesołowski Tomasz Westwalewicz Wacław Westwalewicz Wacław Wiaderek Michał Wiaderek Wincenty Widz Antoni Wieczorek Ignacy Wieczorek Józefa Wieczorek Stanisław Wierzejska Helena Wieśniak Ludwik Wikalińska Józefa Wikalińska Petronela Wiktorowski Paweł Wilczyński Wacław Wilfort Aleksander Józef Winnicki Seweryn Winnicki Seweryn Wiosna Józef Wirgin Berek Wisiorowski Stanisław Wisniewska Józefa Wisniewski Jan Wisniewski Mateusz Wiśniewski Stanisław Wizenberg Józef Wizenberg Lejbuś Wizenberg Lejbuś Wizenberg Lejbuś Wizenberg Lejbuś Wizenberg Lejbuś Wizenberg Lejbuś Włodarczyk Antoni Włodarczyk Stanisław Wodnicki Władysław Wodzyński Grzegorz Wodzyński Józef Wojciechowska Felicja Wojciechowski Józef Wojciechowski Michał Wojcik Bolesław Wojtowicz Stanisław Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Mendel Wolf Zelman Wolf Zelman Wolski Roman Woźnicki Jan Wójcik Elżbieta Wójcik Józef Wójcik Stanisław Wójtowicz Elżbieta Wójtowicz Kacper Wójtowicz Stanisław Wójtowicz Stanisław Wójtowicz Stanisława Wróblewski Aleksander Wróblewski Aleksander Wróblewski Aleksander Wróblewski Aleksander Wróblewski Wacław Wrzos Jan Wrzosek Jan Wziątek Walenty Zacberg Symcha Zacharska Eleonora Zajączkowski Stanisław Zajde Fiszel Zajde Mendel Zajdenhandler Gerszon Zajdensznir Hersz Zajdenweber Berek Zajdenweber Chaja Zajdenweber Chaja Zajdenweber Ruchla Zajdenweber Szlama Zajdman Rachmil Zajdman Rachmil Zakrzewski Walenty Zalcberg Ruchla Zalcman Froim Lejb Zalcman Jankiel Zalcman Sura Zalewski Apolinary Zalzberg Szymon Załęski Ignacy Zaręba Jan Zarębski Michał Zawadzka Elżbieta Zawadzka Katarzyna Zawisza Franciszek Zawisza Ludwik Zawisza Michał Zdral Jan Zdral Marianna Zegan Bina Zegarek Antoni Zegen Bina Zelcer Mordka Zern Ludwik Ziątek Józef Zielińska Józefa Zieliński Stanisław Zieliński Stanisław Ziembicki Paweł Ziemiński Jędrzej Ziemniński Szczepan Ziemski Jan Zientek Stanisław Zilberberg Mendel Zilberman Lejbuś Zimnicki Ignacy Ziółek Antonina Ziółek Jakub Ziółek Jan Ziółek Jan Ziółek Jan Ziółek Zofia Ziółkowska Agnieszka Ziółkowska Elżbieta Ziółkowski Wojciech Ziółkowski Wojciech Zweifus Pinkus Zygarski Jan Zygman Gabriel Zylber Adam Zylberberg Aron Zylberberg Aron Zylberberg Aron Zylberberg Dawid Zylberberg Dawid Zylberberg Jankiel Zylberberg Jankiel Zylberberg Mendel Zylberberg Mendel Zylberszpic Abram Zylberszpic Abram Zylbersztejn Dawid Zyngerman Pinkus Berek Zysmanowicz Majer Żachcińska Perla Żachciński Jankiel Żak Antoni Żak Antonina Żak Franciszek Żak Józef Żak Józef Żak Józefa Żak Szymon Żakowski Mścisław Żakowski Mścisław Żakowski Zygmunt Żardecki Jan Żurawski Antoni

Indeks przedmiotowy

Subjects:
Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Radomskich
Rzemieślniczy Klub Żydowski w Radomiu
Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe "Wzajemna Pomoc" w Radomiu
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Radomiu
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Radomiu
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Radomiu
Węgiersko-Lewantyckie Przedsiebiorstwo

Language of the material

polski niemiecki rosyjski

Record creator


Aktotwórca:

C.K. Sąd Obwodowy w Radomiu


Inne nazwy twórcy:

Akta sądów obwodowych (powiatowych); szczątek nr 5 - Sąd obwodowy (powiatowy) w Radomiu K.u.K. Kreisgericht Radom

Content provider

Archiwum Państwowe w Radomiu

(ul. Wernera 7, 26-600 Radom)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution