Return to search

Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa w Olsztynie

[1945] 1960-1982 1956-1982 Reference: PL/42/PL-42-754/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Anna Karpińska
2001-03-09
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

1. Naczelny Dyrektor Materiały informacyjne, sprawozdania, statystyka, analizy dot. działalności podległych przedsiębiorstw, 1972-1981 sygn. 1-54. 2. Specjalista do spraw organizacyjnych Protokoły kolegium, narad, odpraw dyrektorów, struktury organizacyjne, normatywy Zjednoczenia i jednostek podległych, porozumienia społeczne z 1980 roku, skargi i wnioski, krytyka prasowa, kontrole, 1959-1982 sygn. 55-197. 3. Sekretariat Techniczno-Ekonomiczny Umowy o porozumieniach branżowych, protokoły z narad i posiedzeń Komijsi Koordynacji Branżowej, akta współpracy regionalnej i międzybranżowej, programy rozwoju i plany poszczególnych branż, sprawozdawczość, materiały monograficzne dot. budownictwa na Warmii i Mazurach, protokoły z kontroli, 1957-1985 sygn. 198-292. 4. Wydział Techniki i Przygotowania Produkcji Sprawozdania statystyczne, 1977-1981 sygn. 293; 295. 5. Wydział Przemysłu Materiałów Budowlanych Sprawozdania GUS, 1978-1981 sygn. 294. 6. Wydział Produkcji Roczne plany oddawania obiektów do użytku, plany rzeczowe, plany budownictwa mieszkaniowego, szkolnego, inwestycji, sprawozdania, zestawienia analityczne, akta ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych (OZOS, Centrum Zdrowia Dziecka, Pola Grunwaldzkie), 1960-1981 sygn. 296-407. 7. Stanowisko d/s BHP Plany, sprawozdania i analizy dot. stanu BHP, 1966-1979 sygn. 408-416. 8. Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Programy obniżania kosztów, roczne sprawozdania statystyczne, analizy, kontrole materiałowe w przedsiębiorstwach, 1960-1981 sygn. 417-442. 9. Wydział Mechaniki i Energetyki Sprawozdania branżowe i statystyczne, 1962-1981 sygn. 443-458. 10. Wydział Zaplecza Technicznego Plany i sprawozdania z zakresu transportu i zużycia energii, 1962-1970 sygn. 459-475. 11. Wydział Inwestycji Sprawozdania GUS, 1969-1981 sygn. 476-481. 12. Wydział Planowania Programy i plany wieloletnie, plany techniczno-ekonomiczne, plany i sprawozdania roczne, analizy, 1960-1982 sygn. 482-545. 13. Wydział Rozwoju Techniki Plany rozwoju postępu technicznego, plany i sprawozdania dot. prac naukowo- badawczych, współzawodnictwo i wynalazczość pracownicza, 1960-1975 sygn. 546-590. 14. Wydział Pracy, Płacy i Szkolenia Zasady wynagradzania i premiowania, programy szkoleń, plany, sprawozdania i analizy dot. zatrudnienia, kontrole, 1960-1982 sygn. 591-628. 15. Branżowy Ośrodek Organizacji i Normowania Plany i realizacja w dziedzinie normowania pracy, 1977-1980 sygn. 629. 16. Wydział Administracyjny Sprawy archiwum zakładowego, 1960-1982 sygn. 630-635. 17. Wydział Księgowości Bilanse zbiorcze, sprawozdania i analizy, kontrole, 1961-1981 sygn. 636- 699. 18. Wydział Finansów Plany finansowe, plany kosztów, analizy finansowe, analizy kosztów, 1961-1981 sygn. 700-768. 19. Zespół ds. Rewizji Sprawozdania z wykonania planu rewizji, 1974-1981 sygn. 769. Teczka nadzoru archiwalnego, 1971-1981 sygn. 770. Kat.B 1956-1982 392j.a.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa zostało powołane uchwałą nr 32/61 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 roku w sprawie utworzenia zjednoczeń budownictwa . Nadzorowane było przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Rozpoczęło działalność 1 stycznia 1961 roku. Przedmiotem działania zjednoczeń było koordynowanie i kontrolowanie działalności zgrupowanych przedsiębiorstw oraz reprezentowanie interesów tych przedsiębiorstw wobec organów, władz i administracji państwowej. Zjednoczenia utrzymywały się z narzutów na koszty zgrupowanych w nich przedsiębiorstw i rozliczały się z budżetem państwa przez budżet centralny. Miały osobowość prawną i podlegały wpisowi do rejestru przedsiębiorstw. W skład zjednoczenia w czasie jego najszerszego rozwoju organizacyjnego wchodziło 13 przedsiębiorstw budowlano – montażowych i transportowych oraz Zakład Badań i Doświadczeń. Proces formowania się organizacyjnego zjednoczenia zakończono, ukształtowano model organizacyjny i program rozwoju zjednoczenia na dalsze lata. Podstawowe założenia wtedy wprowadzone obowiązywały , przy nieznacznej aktualizacji, do końca istnienia zjednoczenia, czyli do 1982 roku. Po reformie administracji w 1975 roku obszar działania zjednoczenia objął woj. Ciechanowskie. W 1978 r. OPBM przekształcono w Kombinat Budowlany.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • A12 Wydział Planowania Planowania
 • A02 Specjalista ds. organizacyjnych
 • A03 Sekretariat Techniczno - Ekonomiczny
 • A04 Wydział Techniki i Przygotowania Produkcji
 • A05 Wydział Przemysłu Materiałów Budowlanych
 • A06 Wydział Produkcji
 • A07 Stanowisko ds. BHP
 • A08 Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
 • A09 Wydział Mechaniki i Energetyki
 • A01 Naczelny Dyrektor
 • A11 Wydział Inwestycji
 • A21 Fotografie
 • A13 Wydział Rozwoju i Techniki
 • A14 Wydział Pracy, Płac i Szkolenia
 • A15 Branżowy Ośrodek Organizacji i Normowania
 • A16 Wydział Administracyjny
 • A17 Wydział Księgowości
 • A18 Wydział Finansów
 • A19 Zespół ds. Rewizji
 • A20 Teczka archiwalna
 • A10 Wydział Zaplecza Technicznego

Conditions governing access

Dostępność

częściowo

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

770 j.a. jednostka archiwalna, 19.4 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 770 j.a. 19.4 mb.

Extent

392 j.a. jednostka archiwalna, 2.4 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Bartoszyce
Ciechanów
Ciechanów
Ciechanów
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Orneta
Ostrołęka
Ostrołęka
Ostrołęka
Ostrołęka
Pisz
Przasnysz
Przasnysz
Przasnysz
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Województwo olsztyńskie

Indeks przedmiotowy

Subjects:
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza
analiza działalności
analiza gospodarka materiałowa
analizy działalności
analizy ekonomiczne
analizy finansowe
analizy finansowe
analizy finansowe
analizy finansowe
archiwum zakładowe
awaria
awaria
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans przekazania
bilans robót
bilans robót
bilans robót
bilans zbiorczy
biuletyn Olsztyńskiego Zjednoczenia Budownictwa
bodowy zagraniczne
budownictwo
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo szkolne
budownictwo szkolne
budownictwo szkolne
budownictwo szkolne
budownictwo szkolne
budownictwo szkolne
budownictwo wiejskie
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka
Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane
ewidencja archiwum zakładowego
Gazeta Budowlanych
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
gospodarka materiałowa
Hala Widowiskowo - Sportowa w Olsztynie
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
informacja o działalności
informacja o działalności
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
inspekcja
instrukcja archiwalna
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
kadry
kadry
kadry
kadry
kadry
kadry
kadry
Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Kętrzynie
Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Kętrzynie
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
kolegium OZB
Kombinat Budowlany w Ciechanowie
Kombinat Budowlany w Olsztynie
Kombinat Budowlany w Olsztynie
Kombinat Budowlany w Ostrołęce
Kombinat Budowlany w Ostrołęce
Komisja Kooordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Koordynacji Branżowej
Komisja Regionalna Koordynacji Międzybranżowej Przemysłu Budowlanego
Komisja Regionalnej Koordynacji Międzybranżowej
Komisja Regionalnej Koordynacji Międzybranżowej
Komisja Regionalnej Koordynacji Międzybranżowej
Komisja Regionalnej Koordynacji Międzybranżowej
Komisja regionalnej Koordynacji Międzybranżowej
Komisja Terenowobranżowa Przemysłu Budowlanego
Komisja Terenowobranżowa Przemysłu Stolarki Budowlanej
Komisja Terenowobranżowa Przemysłu Stolarki Budowlanej
Komisja Terenowobranżowa Przemysłu Stolarki Budowlanej
Komisja Wynalazczości
Komisja Wynalazczości
Komitet Wojewódzki PZPR
Komitet Wojewódzki PZPR
Konferencja Samorządu Robotniczego
Konferencja Samorządu Robotniczego
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola finansowa
kontrola finansowa
kontrola finansowa
kontrola funkcjonalna
kontrola NIK
kontrola NIK
kontrola NIK
kontrola NIK
kontrola techniczna
kontrola techniczna
kontrola techniczna
kursy
Ministerstwo Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego
monografia
monografia
narady
narady
narady
narady
narady
narady
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Ornecie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie Olsztyński Bank Inicjatyw
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie Olsztyński Bank Inicjatyw
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie Olsztyński Bank Inicjatyw
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie Olsztyński Bank Inicjatyw
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanymi
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictw Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictw Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictw Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olsztynie Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olsztynie Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olsztynie Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olsztynie Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Olsztynie Budowlane w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Sprzętowo - Maszynowe Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa w Olsztynie
Olsztyńskie Zakłady Graficzne w Olsztynie
Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych w Olsztynie
Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych w Olsztynie
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa
organizacja pracy
Piskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Piszu
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan 5 - letni
plan 5 - letni
plan 5 - letni
plan 5 - letni
plan 5 - letni
plan 5 - letni
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan inwestycyjny
plan inwestycyjny
plan inwestycyjny
plan inwestycyjny
plan inwestycyjny
plan pracy
plan produkcji
plan produkcji
plan roczny
plan roczny
plan roczny
plan roczny
plan roczny
plan roczny
plan roczny
plan roczny
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rozwoju
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan rzeczowy
plan szkoleń
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan techniczno - ekonomiczny
plan terenowy
plany budownictwa mieszkaniowego
plany działania
plany pracy
plany pracy
plany produkcji
plany produkcji
Podkomisja Koordynacji Branżowej Budownictwa Rolniczego
Pole Grunwaldzkie
porozumienia branżowe
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienia społeczne
porozumienie terenowo - branżowe
porozumienie terenowo - branżowe
postęp techniczny
postęp techniczny
postęp techniczny
postęp techniczny
postęp techniczny
prace naukowo - badawcze
prasa
prasa
prasa
Profile periodyk
program
program działalności
program działalności
program działalności
program działalności
program działalności
program działania
program działania
program działania
program produkcji
program robót
program robót
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
Program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program szkolenia
programy produkcji
programy rozwoju
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
Przasnyskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Przasnyszu
Przasnyskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Przasnyszu
Przasnyskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Przasnyszu
Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Terenowego w Olsztynie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Ostrołęce
Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa w Iławie
przemysł betoniarski
przemysł betoniarski
przemysł betoniarski
przemysł betoniarski
przemysł betoniarski
przemysł kruszywa naturalnego
przemysł kruszywa naturalnego
przemysł stolarki budowlanej
przemysł stolarki budowlanej
przemysł stolarki budowlanej
przemysł stolarki budowlanej
przemysł stolarki budowlanej
przemysł stolarki budowlanej
przemysł stolarki budowlanej
przemysł stolarski
przemysł stolarski
przemysł stolarski
przemysł stolarski
publikacje
publikacje
racjonalizacja
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin organizacyjny
regulamin organizacyjny
regulamin organizacyjny
rewizja
skargi
skargi
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i zażalenia
spawalnictwo
spawalnictwo
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania finansowe
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
struktura organizacyjna
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolenie
szkolenie zawodowe
szkolnictwo zawodowe
szkolnictwo zawodowe
szkolnictwo zawodowe
szkolnictwo zawodowe
środki przekazu
transport
ubezpieczenia
ubezpieczenia
ubezpieczenia
uchwały
uchwały
VII Plenum KC PZPR
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olsztynie
Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Olsztynie
współzawodnictwo
współzawodnictwo
współzawodnictwo
wykaz akt
wynalazczość
wynalazczość
wynalazczość
wynalazczość
wynalazczość
wynalazczość
wypadki
Zakładowa Komisja Rozjemcza
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie kobiet
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa w Olsztynie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution