Return to search

Okręgowy Urząd Likwidacyjny Biuro Obwodowe w Nowym Mieście Lubawskim

[1945] 1946-1948 [1957] Reference: PL/42/PL-42-647/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Anna Karpińska, Beata Wacławik
2008-03-13
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Referat Ogólny: 1945 – 1948, 3 j.a. akty normatywne jednostek nadrzędnych, sprawozdania i protokóły kontroli Referat Ewidencyjno – Szacunkowy: 1945 – 1956, 190 j.a., indywidualne teczki nieruchomości zawierające sformalizowany opis, czasami uzupełniony o wypis z katastru lub fragment mapy katastralnej, dane poprzednich właścicieli, dane o zarządzie lub użytkowaniu po wojnie, wykazy ruchomości. Biuro Sprzedaży: 1945 – 1957, 160 j.a., rejestry i indywidualne teczki osób ujawniających i nabywających opuszczone mienie poniemieckie. Referat Przemysłowo-Handlowy, Ruchomości i Nieruchomości: 1945 – 1956, 105 j.a.; akta (rejestry i teczki indywidualne) dotyczą głównie zarządu i przekazywania mienia. Referat Prawny: 1945 – 1956, 202 j.a. indywidualne teczki dotyczących spraw egzekucyjnych o przywrócenie posiadania, o przepadek lub konfiskatę majątku w oparciu o wyroki sądowe, rozliczenia nakładów na mienie poniemieckie itp.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

15.08.1945 r. powołana została Delegatura Tymczasowego Zarządu Państwowego w Nowym Mieście Lubawskim w celu opisu i zajęcia nieruchomości poniemieckich na terenie miasta Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie oraz do zinwentaryzowania ruchomości poniemieckich. Dekret z 8.03.1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich powoływał urzędy likwidacyjne, które przejmowały wszelkie prawa i obowiązki TZP (art.37 dekretu). Wśród najważniejszych zadań urzędów dekret wymieniał: zabezpieczanie majątku poniemieckiego lub opuszczonego, kontrole i sporządzanie inwentarza majątku, oddawanie go w najem i dzierżawę, oraz sprzedaż majątku ruchomego. Biuro Obwodowe Urzędu Likwidacyjnego w Nowym Mieście Lubawskim podlegało Okręgowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Bydgoszczy. Na czele biura stał kierownik. W biurze działały referaty: Ogólny, Ewidencyjno – Szacunkowy, Przemysłowo-Handlowy, Ruchomości i Nieruchomości, Prawny i Biuro Sprzedaży. Po wejściu w życie ustawy z 18.11.1948 r. o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych oraz wydanego do niej 23.12.1948 r. rozporządzenia z dniem 1.01.1949 r. Obwodowe Biuro w Nowym Mieście Lubawskim zostało zlikwidowane a jego kompetencje i terytorium działania przejął Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Brodnicy .

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2008-09-19 Numer Księgi nabytków 5541 z lat 1946-1948 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi korekta obmiaru zespołu o 0,05mb

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • E Referat Prawny
 • D Referat Przemysłowo-Handlowy, Ruchomości i Nieruchomości
 • C Biuro Sprzedaży
 • B Referat Ewidencyjno-Szacunkowy
 • A Referat Ogólny

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

660 j.a. jednostka archiwalna, 1.8 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 660 j.a. 1.8 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Bratian
Bydgoszcz
Czechowice
Gdańsk
Kurzętnik
Lubawa
Łąkorz
Łąkorz
Małe Pacołtowo
Potulice
Tuszewo pow. Nowe Miasto Lub.
Wichertowo
Wrocław

Indeks osobowy

Personal names:"Drwęca" Księgarnia i Drukarnia, Spółka Akcyjna polska "Drwęca" Księgarnia i Drukarnia, Spółka Akcyjna polska "Kredit u. Sparbank" Bank Spółdzielczy z o.o. "Kredit u. Sparbank" Bank Spółdzielczy z o.o. "Kredit u. Sparbank" Bank Spółdzielczy z o.o. "Kredit u. Sparbank" Bank Spółdzielczy z o.o. Aleksandrowicz Franciszek Altman Berta Altman Berta Altmann Regina Altmann Regina Ankiewicz Czesław Ankiewicz Joanna Anzelm Józef Armia Krajowa Assinan Maria Bartkowski Ryszard Bendyka Maria Biernacki Stanisław Bieżuński Józef Binerowska Jadwiga Binerowska Jadwiga Bogusz Bogusz Bonek Ernest Bonek Ernest Bonek Ernest Bonek Ernest Bork Józef Marian Bork Mieczysław Bork Mieczysław Bork Mieczysław Borkowska Anna Bożek Władysław Brendke Brendke Amalia Brendke Amalia Brodowski Władysław Bronikowski Kazimierz Brzozowski Aleksander Bukowski Tadeusz Bulińska Konstancja Centrala Odpadków Przedsiębiorstwo Państwowe Chechłowski Alfons Cherkowski Walerian Cieszewski Franciszek Cieszewski Franciszek Cieszyński Jan Ciszewska Franciszek Czajkowski Alfred Czajkowski Alfred Czajkowski Alfred Czapski Józef Czarnecki Władysław Czarnecki Władysław Czepułkowska Michalina Dehlert Janeta Dehlert Janeta Dreszler Joanna Dreszler Władysław Egert Bronisław Erdolrafinerie "Trzebinia" G.m.b.H. Erik Lewalski - vel Lewal Ewangielicka Gmina Kościelna Ewangielicka Gmina Kościelna Filarski Bernard Firma Cegielski S.A. Firma Erich Lewald Firma Gustaw Koschorrek Firma Reifeisen Firma Reifeisen Firma Schelmann Firma Teodor Tysler Firma Teodor Tysler Fischoeder Bernard Fultenberg Augustyna Gajer Józef Gęstwicki Adam Giese Artur Giese Artur Giese Artur Giese Artur Gmina Żydowska Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Goerke Bruno Hinz Artur Hugo Krüger Inowrocławska Fabryka Maszyn Rolniczych Jagusch Edward Jagusch Edward Jagusch Joanna Jagusch Joanna Jagusek Edward Jagusek Edward i Janina Janke Brunon Janke Brunon Janke Brunon Jentkiewicz Bronisław Jentkiewicz Bronisław Jentkiewicz Leon Jentkiewicz Leon Jentkiewicz Leon Jentkiewicz Leon Kalkstein Fryderyk Kalkstein Fryderyk Kantak Leon Kantak Otto Karlowski Karol Karlowski Karol Kastrau Emil Kastrau Willi Kawa Józef Klein Maks Klein Maks Klein Maks Klein Maks Klein Maksymilian Kleszewski Ludwik Kolski Jan Kolski Jan Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Koschorrek Gustaw Koschorrek Gustaw Krasiński Franciszek Krebs Jadwiga Krüger Helena Krüger Helena Krüger Marta Krüger Marta ks. Dembiński Józef ks.Lipkowski Jan Kubica Karol Kühn Andryej Kühn Andrzej Kühn Stefania Kühn Stefania Kuibica Marian Kuntowski Kuntowski Lach Ida Lach Ida Lafeld Landwirtschaftliche Grosshandlungsgeschaft Landwirtschaftliche Grosshandlungsgeschaft Landwirtschaftliche Grosshandlungsgeschaft Landwirtschaftliche Grosshandlungsgeschaft Laszkowski Laszkowski Laszkowski Lewin Eugen Liceum Administracyjno - Handlowe Liebersbach Kataryzna Lisch Marianna Liszewska Maria Luchs-Lukaszewski Luchs-Lukaszewski Malter Marschal Brunon Marschal Brunon Marschal Brunon Matiess Leon Matiess Leon Matuszewski Leon Matuszewski Leon Mejka Mejka Meyer Fromm Meyer Fromm Milicja Obywatelska Mischler Mischler Molter Musiał Jan Myszkowska Myszkowska Nährengenossenschaft Reiffeisen Neuman Paweł Neuman Ryszard Neuman Ryszard Nowe Osiedle Nüchter Małgorzata Nüchter Małgorzata Nuhter Małgorzata ob. Klein Maks Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Obóz Pracy w Potulicach Orlowski Jerzy Orlowski Jerzy Ostrowska Marianna Otremba Antoni Paged Filia w Lubawie Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Konserwowego Patzewitz Adolf Petzke Walter Petzke Water Plitt Jan Pohl Berta Pohl Berta Pokojski Franciszek Polski Czerwony Krzyż Ponamarewski Olgierd Powiatowy Zarząd Drogowy Prusakowska Teresa Pruska Elżbieta Pruska Elżbieta Pruska Elżbieta Psuty Szczepan Raczyński Adam Raczyński Adam Rochewicz Stanisław Rogacki Narcyz Rogacki Narcyz Rogacki Narcyz Rogacki Narcyz Sarnowski Sawicki Karol Sawicki Karol Schneider Elza Schneider Georg Schneider Jerzy Schneider Jerzy Schubring Marta Schubring Marta Schubring Marta Schubring Marta Schubring Marta Schubring Marta Sehubring Marta Sielman Emilia Sielman Emilia Specjalny Sąd Karny w Toruniu Specjalny Sąd Karny w Toruniu Sperling Albert Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa "Rolnik" Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa "Samopomoc Chłopska" Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa "Samopomoc Chłopska" Stiefel Anna Stiefel Anna Suchocki Tadeusz Sweig Fryderyk Szczepańska Katarzyna Szczuplińska Gertruda Szczuplińska Käte Gertruda Szczuplińska Käte Gertruda Szczuplińska Keta Szperling Albert Szpital Katolicki Szpital Katolicki Szpital Katolicki Tysler Franciszek Tysler Franciszek Vaccum Oil Company Sp.Akc. Walter August Warengenossenschaft Raiffeisen Warengenossenschaft Reiffeisen Wichmann Karol Wichmann Karol Will Leonard Willimzig Franz Wincza Ryszard Wiśniewski Wiśniewski Wojskowy Sąd Okręgowy Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie Zawadzki Bronisław Zegnotat Charlotte-Jadwiga Zegnotat Charlotte-Jadwiga Zegnotat Charlotte-Jadwiga Zegnotat Eryk Zegnotat Eryk Zwałkowski Walenty Związek Wojowników o Wolność i Demokrację Zwinogrodzka Janina Zwinogrodzki Sergiusz

Indeks przedmiotowy

Subjects:
apteka
cegielnia
Ewangelicka Gmina Kościelna
Ewangelicka Gmina Kościelna
Gmina Żydowska
Gmina Żydowska
Gmina Żydowska
Gmina Żydowska
Gmina Żydowska
Gmina Żydowska
Kościół poewangelicki
mienie pożydowskie
mienie pożydowskie
mienie pożydowskie
mienie pożydowskie
obóz pracy
odstępstwo od narodu polskiego
Ośrodek nmaszynowy
parafia katolicka
Parafia Rzymsko-Katolicka
Plebania poniemiecka
pozbawienie obywatelstwa polskiego
pozbawienie obywatelstwa polskiego
Protokół szacunkowy
Protokół szacunkowy
Protokół szacunkowy
rehabilitacja
repatriacja
urząd pocztowy
wojsko radzieckie
Wykaz maszyn rolniczych
Wykaz środków ochrony roślin
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego
wyłączenie ze społeczeństwa polskiego

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Okręgowy Urząd Likwidacyjny Biuro Obwodowe w Nowym Mieście Lubawskim


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution