Return to search

Powszechna Organizacja "Służba Polsce", Komenda Wojewódzka w Olsztynie

[1946-1947] 1948-1956 1947-1956 Reference: PL/42/PL-42-472/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Anna Karpińska, Beata Wacławik
2010-08-27
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Komendant i Szef Sztabu Komendy Wojewódzkiej: dzienniki korespondencyjne, korespondencja Wydział Kadr: akty normatywne, plany pracy, analiza i ocena pracy, wykazy pracowników, sprawy osobowe, korespondencja Wydział Organizacyjno-Szkoleniowy: księgi ewidencyjne brygad, rozkazy dzienne, plany pracy, programy szkolenia, protokoły z kontroli, sprawozdania komend powiatowych, meldunki brygad Oddział Propagandy i Pracy Kulturalno- Oświatowej: akty normatywne, wykazy zespołów sportowych, plany pracy i sprawozdania z działalności zespołów artystycznych, ankiety statystyczne, informacje o pracy festiwalowej, skargi i zażalenia, korespondencja. Wydział Ogólno-Gospodarczy: akty normatywne, protokoły i sprawozdania Komendy Wojewódzkiej, komend powiatowych i brygad, protokoły pokontrolne, dokumentacja techniczna, korespondencja. Wydział Finansowy: akty normatywne, protokoły pokontrolne, księgi obrotów pieniężnych. Komórka Likwidacyjna: instrukcje i wytyczne w sprawie likwidacji, protokóły porewizyjne, protokóły zdawczo-odbiorcze, korespondencja Suplement : księgi obrotów pieniężnych, rejestr wierzycieli, instrukcje i wytyczne, protokoły zdawczo-odbiorcze hufców i kółek zainteresowań, protokół porewizyjny Wydziału Finansowego, księgi ewidencji legitymacji, pieczątek, stempli i plomb, korespondencja, protokoły posiedzeń Kolegium Komendy Wojewódzkiej ,, Służba Polsce", protokoły z odpraw, sprawozdania o stanie brygad, werbunku i kursów, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, teczki pism wchodzących i wychodzących, korespondencja, rozkazy oficerskie, książki: ewidencji brygad, legitymacji urzędowych żon pracowników, rozkazów dziennych, sprawozdania miesięczne komend powiatowych, spisy zdawczo-odbiorcze, protokoły przekazania akt personalnych komórki likwidacyjnej Komendy Wojewodzkiej. (inwentarz książkowy nie zawiera podziału na serie i podserie) [1946-1947] 1948-1956 sygn. 1-941 ocena pracy P.O.S.P. na terenie woj.olsztyńskiego 1950-1950 sygn. 942 instrukcje - 1948,1950 sygn. 943-944 Akta kat. B - akta osobowe, 1947-1956 2289j.a.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Powszechna Organizacja "Służba Polsce" została powołana ustawą Sejmu z 25.02.1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży (Dz.U.R.P. Nr 12 poz. 90). Realizacja zadań polegała na powoływaniu brygad młodzieżowych stacjonarnych i sezonowych, których zadaniem była realizacja celów gospodarki narodowej. Ze zgromadzoną w brygadach młodzieżą prowadzono pracę agitacyjno - propagandową, kulturalną i szkoleniową, werbunek do szkół, szkolenie wojskowe i fizyczne. Na czele organizacji stała Komenda Główna. Podlegały jej komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne. Na czele Komendy Wojewódzkiej stał Komendant Wojewódzki SP, który realizował swe zadania z pomocą Kolektywu Komendy Wojewódzkiej, Sztabu KW, Zarządu Polityczno - Wychowawczego (od 1953 r. podzielonego na Oddział Organizacyjny i Oddział Propagandy i Szkolenia) oraz Kwatermistrzostwa. Po 1953 r. jako samodzielne komórki działały Wydz. Finansowy i Wydz. Kadr. Na mocy zarządzenie nr 362/55 z 29.11.1955 r. Prezesa Rady Ministrów utworzona została Komisja Likwidacyjna PO SP.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2010-05-13 Numer Księgi nabytków 5770 z lat 1950-1950 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi sygn.942
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2010-08-27 Numer Księgi nabytków 5797 z lat 1948-1950 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi sygn.943-944

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

944 j.a. jednostka archiwalna, 16.02 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 944 j.a. 16.02 mb.

Extent

2289 j.a. jednostka archiwalna, 12.8 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Arklity
Balcewo
Bałdy
Bałoszyce
Bałoszyce
Bałoszyce
Bałoszyce
Barciany
Barciany
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Barczewo
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Białoszyce
Białystok
Bietkowo
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Bogatyn
Bogdany
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Budniewo
Budniewo
Budniewo
Budwity
Budwity
Budwity
Budwity
Budwity
Budwity
Budwity
Chełchy
Chełchy
Dęby
Dęby
Dorsze
Dorsze
Drozdowo
Drozdowo
Drozdówek
Drozdówek
Drozdówek
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Dzikowo
Dzwonkowo
Frączkowo
Galiny
Galwiecie
Gąsiorowo
Gąsiorowo
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gierkiny
Gierkiny
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Głębock
Głębock
Gowoje
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Grabin
Grabin
Gralin
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Jagacze
Jagiellonowo
Jagiellonów
Jagiellonów
Jagławki
Jagocze
Jankowo
Jankowo
Jankowo
Jaroczany
Jeziorany
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefowo
Józefów
Kałki
Kałki
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kitnowo
Kitnowo
Klimki
Klimki
Komorowo
Komorowo
Kozłowo
Kraków
Lenarty
Lenarty
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lipiny
Lipowo
Lipówka
Lipówko
Ławniki
Łęgówek
Łęgówek
Maciejewo
Maciejki
Malnewo
Markowo
Markowo
Marwałd
Marwałd
Marwałd
Marwałd
Miodoniszki Duże
Mioduszki Duże
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Moruny
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Olszanka
Olszanka
Olszanka
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
olsztyński powiat
olsztyńskie województwo
Orla Jucha
Orla Jucha
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Parszele
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pelin
Perszele
Pińczów
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Podleśna
Polin
Ponary
Ponary
Ponarzyny
Powodowo
Powodowo
Powoje
Prasy
Prosy
Prosy
Prosy
Przezmark
Przezmark
Ramty
Ramty
Reszel
Reszel
Reszel
Reszel
Ruskowo
Ruszkowo
Siejkowo
Siejkowo
Siejkowo
Skandtawki
Skandtawki
Skierki
Słobity
Stalinogród
Stejno
Stolity
Stolity
Susz
Susz
Susz
Susz
Susz
Susz
Susz
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szkodowo
Szkotowo
Szkotowo
Szmigwałd
Szmigwałd
Szmigwałd
Sztynort
Śrem
Tolki
Tymawa
Tymawa
Wangniki
Wargniki
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Węglity
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Wężewo
Wężewo
Wielbark
Wielewo
Wrocław
Zagrzewo
Zakrzewie
Zakrzewo
Zalesie
Zatyki
Zatyki
Zawiszyn

Indeks przedmiotowy

Subjects:
akcja siewna
akcja siewna
akcja siewna
akcja siewna
akcja siewna
akcja siewna
akcja żniwna
akcja żniwna
akcja żniwna
amatorski ruch artystyczny
amatorski ruch artystyczny
amunicja
analfabetyzm
analfabetyzm
analfabetyzm
analfabetyzm
analfabetyzm
analfabetyzm
analfabetyzm
analfabetyzm
analiza
analiza
apel sztokholmski
awanse
Biuletyn Centralnego Zarządu Księgarstwa
brygady Służby Polsce
Centralny Zarząd Księgarstwa
charakterystyki pracowników
choroby zakaźne
choroby zakaźne
czyny społeczne
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
dezercja
dezercja
dezercja
dezercja
dezercja
dokumentacja tajna
duchowieństwo
duchowieństwo
duchowieństwo
duchowieństwo
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
dyscyplina pracy
ewidencja archiwum zakładowego
ewidencja hufców
ewidencja hufców
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja junaków
ewidencja osobowa
ewidencja osobowa
ewidencja osobowa
ewidencja osobowa
ewidencja pracowników
ewidencja pracowników
ewidencja pracowników
ewidencja pracowników
ewidencja pracowników
Gwieździsta Sztafeta Festiwalowa
Hufiec Fabryczny "Służby Polsce"
instrukcja
instrukcja
instrukcje
instrukcje
instrukcje
instrukcje
inwestycje
junacy Służby Polsce
kadry
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
kancelaria tajna
karty zaopatrzenia
Klasztor św. Katarzyny
Kolegium Komendy Wojewódzkiej "Służby Polsce"
kolportaż prasy młodzieżowej
kolportaż prasy młodzieżowej
kolportaż prasy młodzieżowej
kolportaż prasy młodzieżowej
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola NIK
kościół katolicki
kursy dla komendantów gminnych SP
kursy dla komendantów gminnych SP
kursy dla komendantów gminnych SP
kursy przysposobienia rolniczego
Liga Kobiet
Liga Przyjaciół Żołnierza
Liga Przyjaciół Żołnierza
Liga Przyjaciół Żołnierza
likwidacja analfabetyzmu
ludność miejscowego pochodzenia
ludność miejscowego pochodzenia
Ludowe Zespoły Sportowe
Ludowe Zespoły Sportowe
Ludowe Zespoły Sportowe
Marynarka Wojenna RP
meldunek informacyjny
meldunek informacyjny
meldunek sytuacyjny
meldunki
meldunki
meldunki
meldunki nadzwyczajne
meldunki sytuacyjne
Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko - Radzieckiej
Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko - Radzieckiej
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
nabór do szkół oficerskich
niewypały
Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów
Państwowa Szkoła Przysposobienia Przemysłowego
Państwowe Gospodarstwo Rolne
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polski Czerwony Krzyż
porządek i bezpieczeństwo
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca agitacyjno - propagandowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prace społeczne
prasa młodzieżowa
protokół zdawczo - odbiorczy
przestępczość
przestrzeganie tajemnicy służbowej
przyjaźń polsko - radziecka
przyjaźń polsko - radziecka
przyjaźń polsko - radziecka
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
Przysposobienie Rolnicze
przysposobienie węglowe
referaty
rejestracja junaków
rejestracja junaków
rejestracja junaków
rozkazy
rozkazy
rozkazy
rozkazy
rozkazy
rozkazy
rozkazy
rozkazy oficerskie
rozkazy personalne
rozkazy personalne
ruch kadrowy
samowolne oddalenie
służba zdrowia
Spartakiada Wsi
sport
sport
spółdzielnie produkcyjne
spółdzielnie produkcyjne
spółdzielnie produkcyjne
spółdzielnie produkcyjne
spółdzielnie produkcyjne
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdawczość
sprawozdawczość
sprawozdawczość
sprawy kadrowe
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy personalne
sprawy sanitarne
stan sanitarny
stan sanitarny
stan sanitarny
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
stosunki polityczne
struktura organizacyjna
strzelanie bojowe
strzelectwo
strzelectwo
strzelectwo
strzelectwo
strzelectwo
strzelectwo
strzelectwo
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacja społeczno - polityczna
sytuacjja polityczna
sytuzcja społeczno - polityczna
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie ideologiczne
szkolenie ideologiczne
szkolenie kierowców
szkolenie lotnicze
szkolenie lotnicze
szkolenie motorowe
szkolenie partyjne
szkolenie polityczno - wychowawcze
szkolenie polityczno - wychowawcze
szkolenie PW i WF
szkolenie PW i WF
szkolenie strzeleckie
szkolenie szybowcowe
szkolenie WF i PW
szkolenie wojskowe
szkolenie zawodowe
szkolenie zawodowe
szkolnictwo
szkoły oficerskie
szkoły oficerskie
szkoły oficerskie
szkoły oficerskie
Sztandar Młodych
Sztandar Młodych
tajemnica państwowa
tajemnica państwowa
tajemnica państwowa
tajemnica służbowa
tajemnica służbowa
tajemnica służbowa
tajemnica służbowa
tajemnica służbowa
Tydzień Ligii Przyjaciół Żołnierza
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
uzbrojenie
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
walka z analfabetyzmem
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek
werbunek do brygad
werbunek do brygad
werbunek do brygad
werbunek do brygad
werbunek do brygad
werbunek do szkół
werbunek do szkół
werbunek do szkół
werbunek do szkół
werbunek do szkół
werbunek do szkół przysposobienia przemysłowego
werbunek do szkół przysposobienia przemysłowego
werbunek do szkół przysposobienia przemysłowego
współzawodnictwo
wybory do rad narodowych
wykazy
wykazy junaków "Służby Polsce"
wykazy junaków "Służby Polsce"
wykazy junaków "Służby Polsce"
wykazy junaków "Służby Polsce"
wykazy junaków "Służby Polsce"
wykazy junaków "Służby Polsce"
wykazy junaków "Służby Polsce"
wykazy kursantów
wykazy personalne
wykazy personalne
wykazy personalne
wykazy personalne
wykazy personalne
wykazy personalne
wykazy pracowników
wykazy pracowników
wymiana pieniędzy
wymiana pieniędzy
wypadki komunikacyjne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wypadki nadzwyczajne
wyposażenie
wytyczne
wytyczne
wyżywienie
zachorowania
zachorowania
zakwaterowanie brygad
zalecenia pokontrolne
zaopatrzenie
zaopatrzenie
zaopatrzenie materiałowe
zaopatrzenie żywościowe
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zarządzenia
zawody sportowe
zawody strzeleckie
zawody strzeleckie
zawody strzeleckie
zawody strzeleckie
zespoły artystyczne
zespoły artystyczne
zespoły artystyczne
zespoły artystyczne
zespoły artystyczne
zespoły artystyczne
zespoły artystyczne
zespoły artystyczne
zestawienia ilościowe
zestawienia ilościowe
zestawienia ilościowe
zgony
zgony
zgony
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Powszechna Organizacja "Służba Polsce", Komenda Wojewódzka w Olsztynie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution