Return to search

Urząd Domenalno-Rentowy w Braniewie

[1727] 1773-1880 Reference: PL/42/PL-42-41/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Tadeusz Brzeczkowski, Beata Wacławik
2004-03-25
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Registratura główna (Haupt Registratur) zarządzenia, edykty, postanowienia; wybór delegatów powiatowych do wydziału banku ziemskiego w Królewcu, dzierżawa ziemi, tabele prestacyjne, likwidacja danin feudalnych, podziały gruntów, 1727-1864 sygn. 1-7. Registratura finansowa (Finanz Registratur) (Organisationssachen) przyłączanie wsi do domeny braniewskiej, organizacja urzędów powiatowych, 1773-1822 sygn. 8-11. (Geschäftsführungs- und Anstellungsachen) przepisy dot. powoływania i odwoływania sołtysów i przysięgłych, wybory sołtysów, wyznaczanie okręgów sołeckich, 1773-1870 sygn. 12-17. (Verschiedene Dienstsachen) informacje ogólne, statystyczne o wsiach domeny i jej mieszkańcach, 1792-1825 sygn. 18-20. (Grundbesitzrechte und Verpflichtungen) uprawnienia i zobowiązania gruntowe, 1784-1871 sygn. 21-23. (Allgemeine Domänen Sachen) ogólne sprawy domeny, szarwark kolegium jezuickiego w Braniewie, 1774-1803 sygn. 24-25. (Eigentumsverleihung) dzierżawy gruntów, nadania wieczyste gruntów, 1773-1828 sygn. 26-33. (Dismembrationsangelegenheiten) podział i rozdzielanie gospodarstw, separacja gruntów, 1786-1873 sygn. 34-91. zniesienie współnoty ziemi folwarku Rogity (Regitten), 1796-1799 sygn. 92. (Verpachtungen, Veräusserungen...) dzierżawienie i sprzedaż nieruchomości, m.in. rakarni braniewskiej, 1773-1874 sygn. 93-104. (Übergabensachen des Erbe) dziedziczenie nieruchomości, wymiary szarwaku, 1773-1808 sygn. 105-134. likwidacja danin feudalnych chłopów, zarządzenia, instrukcje,wykazy, recesy porozumień, 1799-1802 sygn. 135. (Domänen Revenuen) dochody domeny z szarwarków, czynszów, danin, 1799-1850 sygn. 136-141. sprawy karczem i młynów, ordynacja o uprawnieniach właścicieli młynów, 1808-1822 sygn. 142. Registratura policyjna (Polizei Registratur) (Wege-und Brückenbausachen) instrukcje, zarządzenia, wykazy zakończonych prac budowlanych, budowa mostu w Zawierzu (Zagern), naprawa śluzy i mostu w Krzach (Koggenbusch), budowa kanału we Fromborku, utrzymanie mostów na rzece Bauda (Baude), 1779-1880 sygn. 143-153. (Wasserbautensachen) naprawa śluzy w Krzach (Koggenbusch), rowy odpływowe w Braniewie, 1778-1817 sygn. 154-155. (Kirchen- Geistlichen- und Schulsachen) zaoptrzenie w drewno Seminarium w Braniewie, budowa kościoła ewangelickiego w Braniewie, świadczenia na rzecz kościoła w Tolkowcu (Tolksdorf), 1773-1872 sygn. 156-158.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

W Księstwie Pruskim, a później w Królestwie w Prusach od 1525r. do 1721r. dobra państwowe występowały jako: a/ komornictwa (Kammeramt) niezależne od starostów, podlegające bezpośrednio zarządowi kamer w Królewcu b/ wsie i majątki należące do starostw. Te drugie od końca XVIIw. podlegały zarówno staroście, jak i zarządowi kamer, od 1723r. Kamerze Wojennej i Domen w Królewcu. Od połowy XVIIIw. obok nazwy Kammeramt używa się zamiennie określenia Domänenamt. W znaczeniu szerszym domena oznacza własność państwa: posiadłości ziemskie, regalia, dochody niestałe i daniny; w węższym-należące do skarbu państwa dobra ziemskie. Domeny pruskie powstały z posiadłości ziemskich elektorów brandenburskich i książąt pruskich. Charakter własności państwowej uzyskały w 1820r. (wcześniejsze postanowienia zostały zniesione, bądź ograniczone edyktami i ustawami z l. 1808-1810). Sprzedaż domen była dopuszczalna, jeśli wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIXw. uprawnienia sprzedaży domen król pruski przyznał ministrowi rolnictwa oraz z ograniczeniami rejencjom (1835r., 1838r., 1870r., 1877r., 1904r). Domeny znajdowały się bądź we władaniu bezpośrednim państwa, bądź w rękach dzierżawców; przeważnie były wydzierżawiane w ramach publicznego przetargu. Dochody z domen obejmowały: daniny na rzecz zarządcy od chłopów użytkujących grunty domenalne; czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne; spieniężone daniny świadczone pierwotnie w naturze; czynsze od inwentarza. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji (poprzez Wydział podatków, domen, lasów). Do 1874r. lokalną administrację domen stanowili intendenci (Domänenintendenten), później, tzw. Domänenrentmeister .

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2004-03-25 Numer Księgi nabytków 4557 z lat 1773-1880 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi korekta obmiaru po przeporządkowaniu zespołu

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Haupt Registratur. Allgemeine Akten
 • 02 Haupt Registratur. Specialia
 • 03 Finanz Registratur. Fach 1 OrganisaLiquidations-Sachen
 • 04 Finanz Registratur. Fach 2 Geschäftsführungs- u. Anstellungs - Sachen
 • 05 Finanz Registratur. Fach 4 Verschiedene Dienstsachen
 • 06 Finanz Registratur. Fach 5 Grundbesitzrechte und Vepflichtungen
 • 07 Finanz Registratur. Fach 6 Allgemeine Domänen Sachen
 • 08 Finanz Registratur. Fach 8 Eigenthums Verleihung
 • 09 Finanz Registratur. Fach 9 DismembraLiquidations Angelegenheiten
 • 10 Finanz Registratur. Fach 10 SeparaLiquidation Sachen
 • 11 Finanz Registratur. Fach 11 Verpachtungen, Veräusserungen, Einrichtung der Domäne
 • 12 Finanz Registratur. Übergaben - Sachen des Erbe
 • 13 Finanz Registratur. Ablösung der Reallasten der Bauerngrundstücke
 • 14 Finanz Registratur. Fach 12 Domänen Revenuen
 • 15 Finanz Registratur. Fach 14 Krug- und Mühlen- Sachen
 • 16 Polizei Registratur. Fach 8 Wege- und Brücken - Bausachen
 • 17 Polizei Registratur. Fach 9 Wasserbauten - Sachen
 • 18 Polizei Registratur. Fach 16 Kirchen, Geistlichen und Schul Sachen

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

158 j.a. jednostka archiwalna, 2 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 158 j.a. 2 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Andrzejówka
Baranówka
Baranówka
Bauda rzeczka
Bauda rzeczka
Bauda rzeczka
Bauda rzeczka
Baude
Baude
Baude Kanal
Baudy kanał
Beck
Bemowizna
Bemowizna
Bemowizna
Betkendorf
Bietkowo
Bliesshöfen
Bliesshöfen
Bliżewo
Bliżewo
Böhmenhofen
Böhmenhofen
Böhmenhöfen
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo Nowe Miasto
Braunsberg
Braunsberg
Braunsberg Neustadt
Braunsberg-Neustadt
Braunsberg-Schlossdamm
Braunsberg-Schlossdamm
Braunsberg-Schlossdamm
Braunsberg-Schlossdamm
Braunsberg-Schlossdamm
Brzeszczyny
Brzeszczyny
Brzeszczyny
Brzeszczyny
Brzeszczyny
Chłopki
Chłopki
Chruściel
Chruściel
Chruściel
Chruściel
Chruściel
Chruściel
Chruściel
Chruściel
Chruściel
Cielętnik
Czosnowo
Czosnowo
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Dąbrowa
Drewnowo
Drewnowo
Drewnowo
Drewsdorf
Drewsdorf
Drewsdorf
Fehlau
Fehlau
Frauenburg
Frauenburg
Frauenburg
Fraunburg- Ziegelei
Frombork
Frombork
Frombork
Frombork
Frombork
Gronkowo
Gronkowo
Gronkowo
Gronkowo
Gross Rautenberg
Gross Tromp
Grunenberg
Grunenberg
Grunenberg
Grunenberg
Hagendorf
Jegeritten
Jegritten
Jegryty
Jegryty
Kagern
Kaginowo
Kälberhaus
Karschau
Karschau
Karschau
Karschau
Karschau
Karschau
Karschau
Karszewo
Karszewo
Karszewo
Karszewo
Karszewo
Karszewo
Karszewo
Kirschfeld
Klein Maulen
Klein Maulen
Klein Rautenberg
Klein Rautenberg
Klein Rautenberg
Klein Rautenberg
Klein Rautenberg
Klein Rautenberg
Klein Rautenberg
Klein Rautenberg
Klein Tromp
Klejnowo
Klenau
Klopchen
Klopchen
Knobloch
Knobloch
Koggenbusch
Koggenbusch
Koggenbusch
Koggenbusch
Köslin
Kreutzdorf
Kreutzdorf
Kreutzdorf
Kreutzdorf
Kreutzdorf
Krze
Krze
Krze
Krze
Krzyżewo
Krzyżewo
Krzyżewo
Krzyżewo
Krzyżewo
Kurau
Kurau
Kurau
Kurau
Kurau
Kurau
Kurowo Braniewskie
Kurowo Braniewskie
Kurowo Braniewskie
Kurowo Braniewskie
Kurowo Braniewskie
Kurowo Braniewskie
Lindenau
Lipowina
Marcinkowo
Marcinkowo
Marcinkowo
Mertensdorf
Mertensdorf
Mertensdorf
Młynary
Mühlhausen
Mułki
Mułki
Narusa
Narz
Neu Passarge
Neu Passarge
Neu Passarge
Neu Passarge
Neumark
Nowa Pasłęka
Nowa Pasłęka
Nowa Pasłęka
Nowa Pasłęka
Nowica
Parlack
Parlack
Pasłęka
Passarge
Passwich
Petelkau
Peterhof
Pierławki
Pierławki
Pierzchały
Piotrowy Dwór
Plasswich
Plasswich
Plasswich
Plasswich
Plasswich
Plasswich
Płoskinia
Płoskinie
Płoskinie
Płoskinie
Płoskinie
Płoskinie
Płoskinie
Płoskinie
Regitten
Regitten
Regitten
Regitten
Regitten
Rogity
Rogity
Rogity
Rogity
Rogity
Sanckt Andreasberg
Sankau
Sądkowo
Schafsberg
Schafsberg
Schalmey
Schalmey
Schalmey
Schalmey
Schilgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schillgehnen
Schöndamerau
Schöndamerau
Schöndamerau
Schöndamerau
Schöndamerau
Schöndamerau
Schwilgarben
Schwilgarben
Schwilgarben
Schwilgarben
Schwillgarben
Straubendorf
Struga
Strumno
Szalmia
Szalmia
Szalmia
Szalmia
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Szyleny
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tiedmannsdorf
Tolkowiec
Tolkowiec
Tolkowiec
Tolksdorf
Tolksdorf
Tolksdorf
Trąbki
Trąby
Vierzighuben
Vierzighuben
Vierzighuben
Vierzighuben
Vogelsang
Walsch Fluss
Wałsza
Weinrichsdorf
Wielewo
Wielewo
Wierzno Małe
Wierzno Małe
Wierzno Małe
Wierzno Małe
Wierzno Małe
Wierzno Małe
Wierzno Małe
Wierzno Małe
Wierzno Wielkie
Włoczyska
Włoczyska
Włoczyska
Włóczyska
Zagern
Zagern
Zagern
Zakrzewiec
Zawierz
Zawierz
Zawierz

Indeks osobowy

Personal names:Arnd Michael chłop Bartel Johann Bartsch George Baumgart Franz Behring Ludwig Biermann Jacob Blank Joseph Blum Peter chałupnik Boehnke Jacob kolmer Boenke Jacob Braun Andreas Braun Michael Digner Franz Dracher Christoph karczmarz Dulk Ehbert Barebara Ehler Anton kolmer Ehlert wdowa Ehlert Anton kolmer Ehlert Johann Eichholz Andreas Engel Andreas Erdmann wdowa Ernst Johann Ernst Martin Ernst Peter Fligge Jacob kolmer Fox Andreas Freund August Freyssmann stelmach Friese Franz Gehrmann Anton Gehrmann Joseph Gehrmann Magdalena wdowa po sołtysie Gercke Josef Gewel Dorotea geb. Thiel wdowa Görigk Bernhard Griehl Joseph karczmarz Groeding Anton kowal Grunwald Peter Harnau Hans Harnau Jacob Kolmer Harnau Peter Harnau Thomas Hartmann Anton Harwardt Johann Hasenberg Anton Hasenberg Anton Hasenberg Anton Hasenberg Johann Hassenberg Anton Hennig Johann chłop Heyking major Hoefner Johann Hoefner Peter Hofcke Johann Hohmann Johan Hohmann Johann kolmer Hohmann młynarz Klaffky Nicolaus Klotzki Joseph Knobloch Jacob Kolberg - rakarz Kolberg Frank Kramer Anton i Johann Krueger - skarbnik miejski Krueger Anton kowal Krüger August skarbnik miejski Krüger Georg kolmer Krüger George Krüger Karl Krüger skarbnik miejski Kuhn Jacob chałupnik Kuhn Laurentius Lange Anton Lange Ferdinand Lange Ignatz chałupnik Lange Joseph Laws Andreas Laws Anton Laws Georg Laws Johann Laws Joseph Lemcke Peter sołtys Lettau Franz Lettau Franz Lindenau młynarz Lindner Andreas Marquardt Martin Marquardt Anton Marquardt Catharina Marquardt George i Magdalena Marquardt Martin Marquardt Martin Marquardt Peter Matty kanonik Merten Nicolaus Merten Peter kolmer Müller Norgd Michael Ollanowski Johann Paetsch młynarz Paschke Michael Peter Andreas Peter Johann chłop Peters August komer Plasswig Anton karczmarz Plasswig Anton kolmer Podlech Christoph chałupnik Polak - kupiec Prengel Georg Raadau Jacob Raadau Julius Raadau wdowa Radtke Andreas Radtke Paul Raspe Refski Johann Regenbrecht Michel Rehefeld Julius Rehfeld Rosinski Anton Ruediger Jacob Schieffen Anton Schier Andreas Schlesiger Joseph gospodarz Schmidt - rybak dzierżawca Schoppenhauer Franz Schoppenhauer Joseph Schultz Jacob Schultz Jacob Schultz Michael Schultz Regina Schulz Georg Schulz Jacob Schulz Johann alias Prothmann Schulz Joseph Schulz Kranz Stefen Andreas Steffen Joseph chłop Sudermann dzierżawca dziedziczny Sudermann dzierżawca dziedziczny Szeyke Johann Tederau Joseph Teichmann Jacob Tettau von geb. Braun Tyscher chłop Weide Joseph chałupnik Wichert Johann kolmer Wiechert Anton Wiesner Witpohlsch Jacob Woelck Anton Wonneberg Johann kolmer Worski Karl Zimmermann chałupnik

Indeks przedmiotowy

Subjects:
akceptacja wymiaru szarwarku
akta podręczne: generalia
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
akta przekazania dziedzictwa
bank ziemski
budowa i naprawa dróg, mostów, śluz i tam
budowa i naprawa mostów i śluz
budowa i naprawa mostu
budowa i naprawa śluzy
budowa i utrzymanie mostu
budowa kanału
budowa kolei
budowa kościoła ewangelickiego w Braniewie
budowa mostów
budowa tzw. Weinbrücke
chmielnik
dekret
działka chłopska
działka ziemi urzędnika
dzierżawa dziedziczna
dzierżawa dziedziczna uprawnień rybackich
dzierżawa rakarni
dzierżawa rakarni
dzierżawa rakarni braniewsko - fromborskiej
dzierżawa rakarni fromborskiej
dzierżawa ziemi
edykt
ekstrakty z rejestrów
folwarki
fundacja dla inwalidów
gmina szkolna
gmina szkolna
gospodarstwo ogrodnicze
gospodarstwo ogrodnicze
gospodarstwo rybackie
informacje statystyczne o stanie domeny
instrukcje, wykazy, załączniki
jakość gleby
jakość gleby
karczmy
kolegium i seminarium braniewskie
Kolegium Jezuickie w Braniewie
konsygnacje
kontrakt
kontrakt na budowę mostu
kontrakt z pieczęcią
kosztorys i rachunki
kosztorysy
kosztorysy
kosztorysy i rachunki
kosztorysy, repartycje
kupno i podział młyna
kurowskie łąki
laudemia - daniny feudalne
licytacja kupowanych materiałów budowlanych
likwidacja danin feudalnych
likwidacja danin feudalnych
likwidacja wspólnoty gruntowej
listy imienne mieszkańców
manuał niestałych danin
mapa prowincji
mapa Prus
materiały budowlane
mieszkańcy wsi
młyny
nadania działek ziemi
nadanie chłopom własności ziemi
nadzwyczajne dochody ze spieniężonego szarwarku
naprawa mostu
naprawa śluzy młyńskiej
nowomiejski rów odpływowy
odstapienie kawałka ziemi
odstąpienie działek ziemi pod budowę kolei
odstąpienie ziemi pod budowę kolei
odwoływanie i powoływanie sołtysów i przysięgłych
odwoływanie i powoływanie sołtysów i przysięgłych
opłaty za zniesienie przymusu spożycia alkoholu
ordynacja młyńska
organizacja nowych urzędów powiatowych
organizacja urzędów powiatowych
parcelacja gospodarstw
parcelacja gospodarstw
parcelacja gospodarstwa kolmerskiego
parcelacja gospodarstwa kolmerskiego
parcelacja gospodarstwa kolmerskiego
parcelacja gospodarstwa kolmerskiego
parcelacja gospodarstwa kolmerskiego
parcelacja majątku
parcelacja majątku szlacheckiego
parcelacja ziemi
podatek pogłówny i od rogacizny
podatek zbożowy i od rogacizny
podzial gruntów
podział gruntów
podział gruntów
podział gruntów
podział gruntów
podział gruntu
podział gruntu
podział gruntu kolmera
podział lasu czynszowego i danin
podział majątku
podział posesji
podział ziemi
postanowienie wydziału policyjnego magistratu
potwierdzenie stanu posiadania i wymiaru szarwarku
potwierdzenie stanu posiadania i wymiaru szarwarku
prawa i zobowiązania własności ziemi
projekt, kosztorysy
protokoły i porozumienia
protokoły porozumienia
protokoły porozumień
protokoły, recesy
protokół porozumienia, kontrakt
protokół przejęcia dóbr
przejęcie folwarku
przelew młyński
przyjęcie wymiaru szarwarku
przyjęcie wymiaru szarwarku
przyłączenie dwu wsi do domeny
publikanda
rachunki budowlane
reces porozumienia
reces porozumienia spadkobierców
regulacja danin na rzecz kościoła
rejestr ruchomości
rejestry łanów i danin
repartycja kosztów
robocizna ręczna i sprzężajna
rodzaje osadników
rokowania z rakarzem
rozdział obowiązku dostarczenia materiałów budowlanych
rozdzielenie działek rodzin chałupników
rozdzielenie folwarków
rozdzielenie gruntów we wsi Chruściel
separacja gruntów
separacja gruntu
separacja gruntu
separacja gruntu
separacja gruntu
separacja gruntu
skarbnik miejski
skargi na rakarza
służebności chłopów
spis akt
spis gospodarzy
spisy wszystkich mieszkańców domeny
stan posiadania i wymiar szarwarku
stan posiadania i wymiar szarwarku
stan zagospodarowania łanów chłopskich
statystyczne informacje o jakości gleby
szacowanie nieruchomości
szarwark
szarwark spieniężony
szpital we Fromborku
świadczenie drewna opałowego
tabelaryczne wykazy
tabele prestacyjne
tama zamkowa
ustalanie okręgów sołeckich
utrzymanie kanału Baudy
utrzymanie mostu na Baudzie
utrzymanie stanu grobli
warmiński Mons pietatis
wieczyste nadanie placu
wnioski i rachunki
wpis do księgi hipotecznej
wsie domenalne
wsie na prawie chełmińskim
wspólne łąki na tamie zamkowej
wybór delegatów powiatowych
wybór sołtysów
wyciągi z manuałów
wydzielanie dzialek gruntu
wydzielanie dzialek gruntu
wydzielenie działek ziemi
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki gruntu
wydzielenie działki z ziemi wspólnej
wydzielenie działki ziemi
wydzielenie działki ziemi
wydzielenie szałasówki z ogrodem
wydzierżawianie nieruchomości
wydzierżawianie uprawnienia łowienia ryb w Pasłęce
wydzierżawienie młyna
wykaz dostaw materiałów
Wykaz płatników danin przy zmianie właścicieli
wykazy dostarczenia drewna
wykazy mostów na obszarze domeny
wykazy wsi, gospodarzy, łanów i danin
wykazy zakończonych budów
wymiar szarwarku i czynszu zbożowego
zakład ogrodniczy
zamiana parcel
zapis wieczysty majątku
zapisy gruntów
zapowiedź nadania wieczystego w przyszłości
zarządzenia
zarządzenia i instrukcja
zarządzenia i instrukcja
zarządzenia i instrukcje
zarządzenia i instrukcje
zarządzenia i instrukcje
zarządzenia i instrukcje
zarządzenia i instrukcje
zarządzenia i instrukcje
zarządzenia o księgowaniu dochodów
zarządzenia odnośnie danin feudalnych
zarządzenia, obwieszczenie, instrukcje
zgoda na wymiar szarwarku
zniesienie przymusu młyńskiego
zniesienie przymusu spożycia alkoholu

Language of the material

niemiecki

Record creator


Aktotwórca:

Urząd Domenalno-Rentowy w Braniewie


Inne nazwy twórcy:

Domänen Rent-Amt Braunsberg

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution