Return to search

Akta miasta Orneta

1526-1935 Reference: PL/42/PL-42-260/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Bożena Witkowska, Beata Wacławik
2007-06-21
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

przywileje, wilkierz miasta, darowizny, spisy inwentarzowe, rozporządzenia 1526-1820 sygn. 1-4 księgi protokołów sądu ławniczego i sądu miejskiego 1678-1765 sygn. 5-6 księgi rachunkowe, rejestr czynszów 1683-1849 sygn. 7-9 rozporządzenia na wypadek epidemii dżumy 1770-1772 sygn. 10 księga Towarzystwa Strzeleckiego, zawiera spis członków, statut, rozporządzenia, rachunki i spisy wydatków 1781-1840 sygn. 11 utworzonie składów soli 1826-1906 sygn. 12 kontrole wojska 1886-1918 sygn. 13 rozporządzenia dotyczące szkół, plany lekcji 1886-1918 sygn. 14 rozporządzenia dotyczące kontroli statków zawijających do portu, pracowników służby zdrowia na wypadek epidemii gruźlicy, instrukcja działania na wypadek stwierdzenia epidemii dżumy 1897-1909 sygn. 15 prośby o zapomogi 1888-1918 sygn. 16 atesty, świadectwa i poświadczenia, rzemiosło, handel, kupiectwo 1888-1918 sygn. 17-19 dzierżawa prawa do polowania 1863-1895 sygn. 20 akta dotyczące procesów administracyjnych 1912-1914 sygn. 21 ankiety szacujące potrzeby gospodarki rolnej 1922-1922 sygn. 22 pożyczki, projekt budżetu 1925-1935 sygn. 23-24 cech rzeźników 1925-1925 sygn. 25 zaopatrzenie wojska 1812-1812 sygn. 26 zatrudnienie nauczycieli 1896-1900 sygn. 27 przepisy finansowe 1933-1933 sygn. 28

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Nazwa miasta Orneta zostaje wymieniona w przywileju lokacyjnym Lidzbarka z 1308 r. W dokumencie tym wymienia się sołtysa orneckiego, Wilhelma. Przyjmuje się, że Orneta otrzymała akt lokacyjny w ok. 1312 r. z rąk biskupa Eberharda z Nysy. Pierwszy znany tekst przywileju lokacyjnego pochodzi z 14 sierpnia 1359 r., wystawiony przez biskupa Jana Stryprocka. Orneta, jak większość miast warmińskich, była lokowana na prawie chełmińskim. Nowej osadzie nadano 68 włók czynszowych oraz 40 włók wolnych. W miastach warmińskich lokowanych na prawie chełmińskim władzę zwierzchnią sprawował biskup. Drugą osobą, po biskupie, był zasadźca miasta, nazywany sołtysem. Najważniejszym z jego uprawnień była jurysdykcja sądowa. Sołectwa miejskie i wiejskie były dziedziczone. Rada, chcąc się pozbyć dziedzicznych sołtysów starała się o wykupienie sołectwa. W Ornecie nastąpiło to w 1351 r. Zanik sołtysów dziedzicznych spowodował wzrost znaczenia rady miejskiej. Rada składała się z sześciu rajców i dwóch burmistrzów: urzędującego i jego zastępcy. Podobny skład rady przetrwał aż do 1772 roku, z tym, że z biegiem czasu powstała ważna funkcja pisarza, zwanego notariuszem miejskim. Początkowo rada decydowała wspólnie o wszystkich sprawach miejskich. Sprawami jurysdykcji na obszarze miejskim zajmowała się ława złożona z trzech ławników, a na ich czele stał zatwierdzony przez biskupa przewodniczący. Ustawa o reformie ustroju miejskiego w państwie pruskim, tzw. "Städteordnung" z 19.11.1808r. ustanowił burmistrza wraz z zarządem miejskim -władzą wykonawczą, natomiast organem ustawodawczym była rada miejska. Wszystkie władze miały być wybieralne. Miasta utraciły swoje dawniejsze uprawnienia sądowe. Ustrój miasta w drugiej połowie XIXw. i na początku wieku XX określiła ordynacja miejska dla siedmiu prowincji wschodnich z 30.05.1853r. Organizację miasta zmieniła ustawa o ustroju gmin, tzw. "Gemeindeverfassungsgesetz" z 15.12.1935r., która ograniczała rolę samorządu. Zlikwidowano radę miejską oraz kolegium magistrackie. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za administrowanie miastem ponosił burmistrz wybierany przez NSDAP i państwo. Organem doradczym była rada gminna powołana w miejsce dawnej rady miejskiej. Ustawa z 30.01.1935r. była kontynuacją ustawy z 1933r.

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

28 j.a. jednostka archiwalna, .9 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 28 j.a. .9 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Ornet Fluss
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Orneta
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt
Wormditt

Indeks osobowy

Personal names:Arendt Alfons Bader Albert Bargel Joan Bartel Anna Bartel Elisabeth Baumgart Josef Behlau Elisabeth Behlau Franz Behrendt Josef Berendt Joan Bernet Hugo Beyer August Bielau Eduard Biell Wulhelmine geb. Pätzel Bioletzki Rosa Bitkowski Johann Blank Paul Bleise Paul Bludau Ananstasia geb. Weiss Bludau Andreas Bludau Rosa Bogun Carl Böhm Johann Böhm Johann Böhm Paul Böhn Paul Bolz Joseph Borchert August Borgman Caroli Brachmann Max Braun August Braun Franz Braun Michael Braun Otto Bucholtz August Bucholtz Gustaw Bucholz Martha Buhnau Bertha Burchert Julius Casimir Martha Dargel Hedwig Dargel Julius Duwe Franz Eduard Dyck Robert Dziatkowski Franciskus Eckert Franz Engelberg Bertha Engling August Eppingen Fritz Eppinger Fritz Erdmann Julius Eugelberg Adalbert Feidr Johann Fock Georgius Fox Josef Freudenberg Hermann Fuhn Clara Gackel Friedrich Gehrmann Valentin Gendritzki Theodor Geng Paul Gerigk Johann i Margarete z d. Ruhnau Geritz Franz Geritz Gasparis Gillmaeister Anna Gilzer Lucia Gladen Joan Glaw Andreas Glaw Zacharias Goldau Hugo Graw Anton Greisner Emil Greissner Emil Grell Heinrich Greritz Gasparis Griffke Wilhelm Grischmann David Gross Georg Grqabowski Adam Stanisław Haagen Albert Hallmann Anton Heick Franz Hennig Bertha Hiepler Fritz Hinz August Hinz Joannis Hinz Michael Hinzmann Andreas Hinzmann Johann Hipler Fritz Hoenig Bruno Hofmann Franc Hofmann Jacob Hofmann Joan Hohman Joseph Hohmann Joseph Höhn Josef Höhn Joseph Hohsman Joannis Holzky Rudolf Hoppe August Jung Martha Kadan Franz Kandler Otto Kellmann Auguste Kellmann Catharina Ketner Gustav Keuchel Franz Kissler Gustav Klein Andreas Klein Rudolf Klingenberg bernhard Kluth Anton Kluth Elisabeth Knoblauch Ferdinand Knobloch Anton Kohse Otto Kohwaldt Franz Kohwaldt Joseph Koll Anna Koll August Koll Nicolaus Kollberg Ernst Kowaldt Christiani Kraft Bruno Krakowski Josef Kreichner Johann Kromer Marcin Kromer Marcin Kroschewski Paul Kucharzewski Michael Kuhn August Kuhn Karl Kuhn Maria Kuschmaltz Franciszek Lange Maria Langwald Elisabeth Langwalt Petrus Lay Anton Lehmann Anton Lehmann Joan Leidtke Franz Lemke Frnaz Leszczyński Wacław Lettau Valentin Liebert Andreas Liedig Eduard Liedig Paul Lieter August Lingemann Catharina Lingmann Franz Lingmann Johann Lingnau Nathalie Lionau Michael Lipski Emil Litteck Aqugust Luczak Peter Marquardt Franz Martin Joseph Marx Joseph Melcher Anna Melicher Andreas Meltzer Petro Menzel Ferdinand meshing Anton Mittenberg Sally Moschall Emil Mosen elisabeth Motzkus Martin Müller Albertus Müller Joan Müller Paul Müller Samuel Neimann Georg Neubarth Richard Neudenberger Karl Neuenborn Robert Neumann Max Neuwald Clara Neuwaldt Anton Neuwaldt Josef Nisch Margarete Nitsch Bernhard Nitzmann Petrus Olszewski Joanes Orlikowski von Thomas Ott Emilie Otto Paulus Pacholl Wilhelmine geb. Pätzel Palm August Pencvit Anton Cajetan Perk Agathe Perwo Ernst Carl Peter Joseph Peters Fritz Pilgermann Emilie Piotrowski Andreas Plath Anton Pohlmann Bernhard Poschmann Carl Franz Poschmann Fritz Potocki Teodor Preuss Vincenz Puth Ferdinand Radau Albert Radau Carl Radau Eduard Radau Franz Radau Johann Rex Anton Rockel Josef Roepert Rudolf Rohn Emil Rohn Petrus Romeike Carl Rosenkranz Josef Rosenkranz Joseph Rudnicki Szymon Ruhnau Paul Schacht Ida Schacht Katharina Schacht Otto Scharnitzki Ascher Scharnitzki Gustav Scheffler Danielis Schicht Johann Schilling Rudolf Schinz Ernst Schlesiger Joan Schmidt Georg schmidt Joan Schneider Eduard Schneider Josef Schnigenberg Anna Schnigsberg Theodorus Schrnitzki Eugen Schröder Joseph Schroeter August Schroeter Ferdinand Schröter Adalbertus Schröter Jacob Schulz Anna Schulz Georg Schulza Aloys Schwartz Hubert Schwarz Ottilie Anna Silberbauch Valentin Soczewski von Just Sommerfeld Andreas Sonnabend Emil Sowa Franz Sperling Friedrich Sperling Julius Sperling Otto Splaneemann Elisabeth Stange Joseph Steffen Robert Steinke Anton Stoll Johann Stolz Emil Suht Franz Taeger Karl Tausch Caspar Tausch Johann Peter Teicher Johann Thaler Joachim Thater Andreas Thiel Andreas Thiel Franz Thiel Paul Thim Mathias Thimm August Thomaszewski August Tilz Valentin Treps Ignatz Ulm Josef Wajwod Anton Wanderlich Leopold Wax Anton Wax Johan Wax Joseph Weide August Weinberg August Weiss Otto Wichman Maria Wichmann Andreas Wichmann Maria Wirdel Franz Wobbe Anton Wölki Anton Wydżga Jan Stefan Zagermann Joseph Zahmer Carl Załuski Andrzej Chryzostom Zimmermann Barbara Zimmermann Otto Paul

Indeks przedmiotowy

Subjects:
akty darowizmy
ankieta
apelacje
biskup
biskup warmiński
biskup warmiński
biskup warmiński
bractwo
burmistrz
Cech Rzeźnicki
czynsz
dekrety
dokumenty
dzierżawa
dżuma
dżuma
epidemie
ewangelicka szkoła
faktoria
gruźlica
handel
kasa
katolicka szkoła
komiwojażer
kontrola portów
kontrola statków
kontrole
kopie dokumentów
kopie dokumentów
korporacja
kościół
krawiec
księga racunkowa
kupcy
kupiectwo
legitymacje rzemieślinicze
listy
malarz pokojowy
malarze
miasto
miasto biskupie
nauczyciel
notariusz
obchody powstania cechu rzeźników
ocena potrzeb rolników
odpisy dokumentów
odwołania
plan lekcji
pobór podatku
podatek
polowanie
pożyczki
prawo polowania
prcownicy sezonowi
preliminarz
preliminarz budżetowy
proces administracyjny
projekt budżetu
projekt budżetu
protokoły
protokoły
przepisy finansowe
przywileje miasta
przywileje miasta
przywileje miasta
przywileje miasta
rachunki
rachunkowość
regulacje prawne
regulamin
rejestr
rejestr podatkowy
reklamacje
rekurs
rozporządzenia
rozporządzenia
rozporządzenia
rozporządzenie
rozporządzenie
roztrzygnięcia
rzemiosło
sąd ławniczy
sąd miejski
składy soli
spisy inwentarzowe
statut
szkolnictwo
szkoła
Towarzystwo Strzeleckie
umowa
wilkierz
wojsko
wojsko
wydatki
zaopatrzenie
zapomogi
zaraza
zarząd miasta
zarządzenia
zatrudnianie nauczycieli
zatrudnieni czasowo

Language of the material

niemiecki

Record creator


Aktotwórca:

Akta miasta Orneta


Inne nazwy twórcy:

Magistrat Wormditt

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution