Return to search

Adwokat i notariusz Zeisig Kurt w Mikołajkach

[1878] 1912-1942 Reference: PL/42/PL-42-1490/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Tadeusz Brzeczkowski, Beata Wacławik
2004-10-21
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

I. Ustawy, dzienniki urzędowe izby adwokackiej (Gesetze, Amtsblätter und Mitteilungen der Anwaltskammer) Miesięcznik adwokacki, dzienniki urzędowe, ustawy, materiały izby adwokackiej, 1925 – 1941 sygn. 1-6 II. Sprawy adwokata (Rechtsanwaltssachen) Akta procesowe, 1928-1942 sygn. 7- 436. Varia [1909] 1928-1938. Akta procesowe, 1909-1938 sygn. 437-453. III. Sprawy notariusza (Notariellsachen) umowy kupna-sprzedaży, sprawy spadkowe,testamentowe, wpisy do ksiąg wieczystych, długi hipoteczne, [1878] 1929-1942 sygn. 454-1116.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

1. Problematyka ustrojowa adwokatury. Organizacja adwokatury niemieckiej została uregulowana przez ordynację z 1.07.1878r. oraz przez zarządzenia z lat 1910, 1920, 1923, 1924. Według ich postanowień adwokatura była organem wymiaru sprawiedliwości. Adwokaci uprawiali zawód publiczno-prawny w służbie prawa i praworządności. Jednak pozostawali oni ze swymi zleceniodawcami w stosunkach prywatno-prawnych. Uprawianie zawodu adwokackiego polegało na reprezentowaniu stron w sporach prawnych i na udzielaniu im pomocy prawnej. W sprawach karnych adwokaci prowadzili obronę swych klientów, udzielali porad i opinii prawnych. Uprawniony do adwokatury był ten, kto uzyskał kwalifikacje do urzędu sędziego. W większości spraw adwokat mógł występować przed każdym sądem na całym obszarze Rzeszy. Adwokaci byli zarejestrowani przy określonych sądach. Adwokaci okręgu wyższego sądu krajowego /Oberlandesgericht/ tworzyli izbę adwokacką „Anwaltskammer”. Sądy posiadały władzę dyscyplinarną nad adwokatami w ważniejszych sprawach. W pozostałych decydował sąd honorowy izby adwokackiej. 2. W czasach nowożytnych i współcześnie notariusz to osoba mianowana i zaprzysiężona, mająca własną kancelarię, która posiada uprawnienie wystawiania dokumentów sporządzonych według określonych form i zgodnie z prawem w przyznanym im zakresie /dokumenty notarialne, umowy notarialne/. Działalności notariuszy mieści się w zakresie niespornego prawa cywilnego. Obejmuje sporządzanie umów /kontraktów/, testamentów, uwierzytelnionych pełnomocnictw, inwentarzy, oprotestowania weksli, widymacji dokumentów, w pilnych przypadkach zapisania zeznań świadków, wykonania dokumentów apelacyjnych. Instrumenty notarialne, które zostały sporządzone przy udziale notariusza i świadków mają wiarygodność i moc działania równą dokumentom publicznym . W królestwie pruskim stanowisko urzędowe notariuszy zostało określone w ustawie o dobrowolnym sądownictwie w Prusach i przepisach wykonawczych wydanych 21.12.1899r. oraz w latach: 1906, 1908, 1912, 1922, 1924. Nominacji udzielał minister sprawiedliwości na określony czas z przydziałem do adwokatury przy sądzie. Z reguły notariuszem mógł zostać tylko adwokat. Zakres działalności notariusza obejmował cały obszar kompetencji terytorialnej wyższego sądu krajowego . Notariusze podlegali przede wszystkim nadzorowi prezydentów sądów okręgowych /Landesgerichte/. Mieli obowiązek prowadzić rejestry i księgi depozytów oraz wykaz prowadzonych spraw w celu należytego zabezpieczenia i kontroli ich działalności jako urzędów wiary publicznej. W sprawach ksiąg wieczystych a także w takich, które wymagały wpisów w rejestrach stanu cywilnego, w rejestrach statków, spółek handlowych i praw majątkowych notariusz mógł odegrać ważną rolę. Poświadczał wymagane przy wpisach wyjaśnienia, albo je uwierzytelniał. Dokumenty notarialne jako publiczne były tak samo ważne jak sądowe i posiadały ich przymioty. Kurt Zeisig był adwokatem i notariuszem przy sądzie obwodowym w Mikołajkach. Obsługiwał głównie mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Okres jego urzędowania obejmuje lata 1912 – 1942. Nie jest dokładnie znany rok rozpoczęcia jego działalności, bowiem z roku 1912 pochodzą pierwsze wytworzone przezeń akta. Z lat 1878 – 1907 pochodzą priora zespołu /m. in. akta stanu cywilnego/ dołączone do akt spraw. Nie wiadomo też, czy w roku 1942 Zeisig na pewno zakończył swą aktywność zawodową. Lata 1912 – 1942 obejmują na pewno główny okres jego działalności zawodowej.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2004-10-21 Numer Księgi nabytków 4866 z lat [1878] 1912-1942 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi podczas inwentaryzacji wyodrębniono faktyczne j.a.., pierwotne 27 j.a. -były to częściowo paczki akt, zmiany obmiaru zespołu zatwierdzone na KM nr protokołu 6/2004.10.21

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Gesetze, Amtsblätter und Mitteilungen der Anwaltskammer.
 • 02 Rechtsanwaltssachen 1. Prozess- und andere Sachen in Jahren 1928 - 1933
 • 03 Rechtsanwaltssachen 2. Prozess- und andere Sachen in Jahren 1932 - 1934
 • 04 Rechtsanwaltssachen 3. Prozess- und andere Sachen in Jahren [1928] 1935 - 1936
 • 05 Rechtsanwaltssachen 4. Prozess- und andere Sachen in Jahren [1930] 1937
 • 06 Rechtsanwaltssachen 5. Prozess- und andere Sachen in Jahren [1900] 1938
 • 07 Rechtsanwaltssachen 6. Prozess- und andere Sachen in Jahren 1938 - 1939
 • 08 Rechtsanwaltssachen 7. Prozess- und andere Sachen in Jahren [1926] 1940
 • 09 Rechtsanwaltssachen 8. Prozess- und andere Sachen in Jahren 1940 - 1941
 • 10 Rechtsanwaltssachen 9. Prozess- und andere Sachen in Jahren 1941 - 1942
 • 11 Rechtsanwaltssachen 10. Varia [1909] 1928 - 1938
 • 12 Notariellsachen in Jahren 1929 - 1931
 • 13 Notariellsachen im Jahre 1931
 • 14 Notariellsachen in Jahren [1878] 1932
 • 15 Notariellsachen in Jahren [1922] 1933
 • 16 Notariellsachen in Jahren [1921] 1934
 • 17 Notariellsachen in Jahren [1921] 1935
 • 18 Notariellsachen in Jahren [1920] 1936
 • 19 Notariellsachen in Jahren [1879] 1937
 • 20 Notariellsachen in Jahren [1917] 1938
 • 21 Notariellsachen in Jahren [1920] 1939
 • 22 Notariellsachen in Jahren [1912] 1940
 • 23 Notariellsachen in Jahren [1894] 1941
 • 24 Notariellsachen in Jahren [1888] 1942

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

1116 j.a. jednostka archiwalna, 2.7 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 1116 j.a. 2.7 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Alt Kelbonken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Schaden
Alt Ukta
Alt Ukta
Alt Ukta
Alt Ukta
Altkelbunken
Angerapp
Angerburg
Angerburg
Arenswalde
Arys
Arys
Arys
Arys
Babienten
Babięta
Bad Nassau
Bad Nassau
Bad Nassau
Bad Nassau
Bad Nassau
Bad Nassau
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Baranowo
Baranowo
Barranowen
Barranowen
Bartenstein
Bartoszyce
Beldahnsee
Beldahnsee
Beldahnsee
Belgard
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin - Spandau
Bialla
Bialla
Biała Piska
Biała Piska
Białogard
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Birkenmühle
Birkenmühlen
Bischofsburg
Bischofsburg
Bischofsburg
Bischofsburg
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bornfeld
Bosemb
Boże
Braunschweig
Brodzikowo
Brunszwik
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Chmielewen
Chmielewo
Cierzpięty
Ciosaniec
Ciosaniec
Ciosaniec
Cranz
Czerwonki
Czerwony Bór
Dąbrówka
Dąbrówka
Dąbrówka
Dąbrówka
Dąbrówka
Deutsch Eylau
Diebowen
Diebowen
Diebowen
Dietrichswalde
Dlottowen
Długi Gieląd
Dłutowo
Dombrowken
Dombrowken
Dombrowken
Dombrowken
Dombrowken
Dommelhof
Dommelhof
Dommelhof
Dunajek
Duneyken
Dybowo
Dybowo
Dybowo
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele
Dziubiele Małe
Dziubiele Małe
Dziubiele Małe
Dziubiele Małe
Dziubiele Małe
Eckersdorf
Eichendorf
Eichendorf
Eichendorf
Eichendorf
Eichendorf
Ełk
Ełk
Ełk
Ełk
Ełk
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Essen
Eydtkau
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszen
Faszen
Faszen
Faszen
Faszen
Faszen
Faszen
Faszen
Faszen
Fischborn
Floraczki
Gajne
Gant
Gant
Ganthen
Ganthen
Gaynen
Gąbin
Gąbin
Gąsior
Gdynia
Gehlenburg
Gehlenburg
Georgenthal
Georgenthal
Georgenthal
Gerdauen
Gierdawy
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Glodowen
Głodowo
Goldensee
Goldensee
Goldensee
Gonscher
Gorazdowo
Gotenhafen
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Grabek
Grabnick
Grabnik
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Graczow
Grammen
Gregersdorf
Grom
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Jauer
Gross Konopken
Gross Kosuchen
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grzegorze
Gumbinnen
Gumbinnen
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Hamburg
Hamburg
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hanffen
Heiligenbeil
Hermansruhe
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Hohenstein
Hoverbeck
Hoverbeck
Iława
Immenhagen
Immenhagen
Immenhagen
Immenhagen
Immenhagen
Immenhagen
Immenhagen
Immenhagen
Insterburg
Insterburg
Insterburg
Insterburg
Inulec
Inulzen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Iznoty
Iznoty
Iznoty
Iznoty
Iznoty
Iznoty
Iznoty
Iznoty
Jägerswalde
Jauer
Jauer
Johannisburg
Johannisburg
Johannisburg
Johannisburg
Jora
Jora
Jora Mała
Jora Mała
Jora Mała
Jora Mała
Jora Mała
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Jora Wielka
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienthal
Jurki
Jurki
Jurki
Kamien
Kamien
Kamien
Kamien
Kamien
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamionka
Kampen
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshorst
Karlshorst
Karlshorst
Karlshorst
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karnap
Karwen
Karwie
Kąp
Keilern
Keilern
Keilern
Keilern
Keilern
Kersten
Kerstinowen
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kiel
Kiersztanowo
Kilonia
Klausen
Klein Jauer
Klein Jauer
Klein Jauer
Klein Jauer
Klein Jauer
Klein Rosinsko
Klein Ruttken
Klein Stürlack
Klein Stürlack
Klein Stürlack
Klein Zollerndorf
Klein Zollerndorf
Klein Zollerndorf
Klein Zollerndorf
Klein Zollerndorf
Kleinruten
Klingbeil
Klon
Klonn
Klucznik
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königshöhe
Königswalde
Konopki Wielkie
Kornau
Kosewo
Kossewen
Kozin
Kożuchy Wielie
Krakocin
Krakotin
Kraukeln -
Kreutzburg
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Kronfelde
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królewiec
Królowa Wola
Kruklin
Krummenort
Krzywy Róg
Kucze
Kuggen
Kutzen
Labiau
Labiawa
Langengrund
Langenwiese
Lauken
Lauken
Lauken
Lauken
Lauken
Leipzig
Leipzig
Leipzig
Lelek
Lenzen nad Łabą
Liebemühl
Liebstadt
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipowo
Lipsk
Lipsk
Lipsk
Lissuhnen
Lissuhnen
Lissuhnen
Lötzen
Lötzen
Lötzen
Lötzen
Lötzen
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lubjewen
Lucknainen
Lucknainen
Lucknainen
Lütgendortmund
Lyck
Lyck
Lyck
Lyck
Lyck
Ładne Pole
Ławki
Ławki
Ławki
Ławki
Ławki
Łuknajny
Łuknajny
Łuknajny
Łysonie
Łysonie
Łysonie
Magdeburg
Marcinkowo
Marcinkowo
Marcinkowo
Marienhof
Marktschorgast w Bawarii
Mateuszek
Mateuszek
Matheussek
Matheussek
Mathiessen
Mathiessen
Mertenau
Mertenau /
Mertinsdorf
Mertinsdorf
Mertinsdorf
Meschen
Meschen
Meschkrupchen
Meschkrupchen
Meszno
Meszno
Mierzejewo
Mierzejewo
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikosze
Mikosze
Miłakowo
Miłomłyn
Miodunsken
Miodunsken
Miodunsken
Miodunsken
Miodunsken
Miodunsken
Miodunsken
Miodunsken
Mioduńskie
Mioduńskie
Mioduńskie
Mioduńskie
Mioduńskie
Mioduńskie
Mioduńskie
Mioduńskie
Mnierczeiewen
Mnierczeiewen
Möckern
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrowken
Mrówki
Muntowen
Muntowo
Mykossen
Nachtigallshöhe
Nachtigallshöhe
Nachtigallshöhe
Nachtigallshöhe
Nachtigallshöhe
Nachtigallshöhe
Nachtigallshöhe
Nassau
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Schaden
Neu Schaden
Neubrück
Neubrück
Neuendorf
Neufasten
Neuforst
Neuhof Buchenhagen
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Nida
Nida
Nieden
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowe Sady
Nowe Sady
Nowy Most
Nowy Most
Oberhausen
Olecko
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olszewen
Olszewen
Olszewen
Olszewen
Olszewen
Olszewen
Olszewen
Olszewki
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztynek
Open
Opin
Ortelsburg
Ortelsburg
Ortelsburg
Ortelsburg
Orzysz
Orzysz
Orzysz
Orzysz
Osetno
Osiki
Osiki
Osiki
Osten
Osterode
Ostlinde
Ostlinde
Ostlinde
Ostróda
Papowo Salęckie
Paprodtken
Paprodtken
Paprodtken
Paprotki
Paprotki
Paprotki
Parteinen
Pasłęk
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Peitschendorf
Pfaffendorf
Piaski
Piaski
Piaski
Piecki
Piecki
Piecki
Piecki
Pilkallen
Piłkały
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Popielnen
Popielnen
Popielno
Popielno
Posmahlen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Preussisch Holland
Przetak rewir
Pszczółki
Pszczółki
Pszczółki
Pszczółki
Rastenburg
Rastenburg
Rastenburg
Rastenburg
Rechenberg
Recklinghausen
Rehfelde
Rehfelde
Rehfelde
Reinlacken
Reppen
Reszel
Rhein
Rhein
Rhein
Rhein
Rhein
Rheinsfelde
Rodenau
Rosocha
Rössel
Rossgarten
Rotenfelde
Rothwalde
Rozgarty
Różyńsk Mały
Rübenzahl
Rübenzahl
Ruciane
Rudwangen
Rutki
Rybical
Rybical
Rydwągi
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryńskie Pole
Rzepin
Sabiellen
Sabiellnen
Sachasch
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salza
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schalensee
Schalensee
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schippenbeil
Schlösschen
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schnittken
Schönberg
Schönberg
Schönfeld
Schönwiese
Schönwiese
Schönwiese
Schubin
Schwanhof
Schwanhof
Schwelm
Sdrojowen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
sępopol
Sieden
Siegen w Westfallii
Siegen w Westfallii
Skorupki
Skorupki
Słabowo
Soldahnen
Soltmahnen
Sołdany
Sołtany
Sorau
Sorkwity
Sorquitten
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stare Kiełbonki
Stawek
Stawek
Steinhof
Sterławki
Sterławki
Sterławki Małe
Sterławki Małe
Stubendorf
Stubendorf
Suchy Róg
Sulimmen
Sulimmen
Sulimmen
Sulimmen
Sulimy
Sulimy
Sulimy
Sulimy
Swonowo
Swonowo
Sybba
Symken
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szimonken
Szubin
Szumonka
Szyba
Szymki
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Śmietki
Święta Siekierka
Tailfingen
Talau
Talhausen
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Teltow
Thalhausen
Thienau
Tilsit
Treuburg
Trockenhorn
Tylża
Ukta
Ukta
Ukta
Ukta
Upalten
Upałty
Użranki
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Walden Ost.
Warpuhnen
Warpuny
Wattenscheid
Wehlau
Weisuhnen
Wejsuny
Welawa
Westfalien
Węgorapa
Węgorzewo
Węgorzewo
Widminnen
Wielbark
Wiersba
Wiersba
Wiersba
Wierzba
Wierzba
Wierzba
Wigrinnen
Wigrinnen
Wigrinnen
Wigrinnen
Wilkendorf
Wilkendorf
Wilkowo
Wilkowo
Willenberg
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wissowatten
Wittenberg
Wittinen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Wólka
Wydminy
Wygryny
Wygryny
Wygryny
Wyrgyny
Wystruć
Wystruć
Wystruć
Wystruć
Wyszowate
Zabiele
Zabielno
Zacharz
Zalec
Zdrojewo
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollerndorf
Zollernhöhe
Żydy

Indeks osobowy

Personal names:Adamy Gustav Albrecht Karl i Lisbeth Alexander Friedrich Amendy Otto Andrea Elise Andrea Johan i Wilhelmine Arendt Arendt Ernst Arndt Augustin Gerda i Wilhelm Babst Babst Julius Baginski Johan Bahl Gustav Bahl Gustav Bahl Gustav Bahlo Anna Bahlo Anna Bahlo Anna Bahlo Erika Bahr Ewald Bahr Ewald Bahr Ewald Bahr Ewald Bahr Ewald Bahr Leo Bahr Paul Bahr Wilhelm Bahr Wilhelm Ballin, Jennett Bannik Maria Baranski Baranski Barich Wilhelm Bartel Anna z d. Kommorowski Bartel Gustav i Helene Bartel Richard Bartel Richard Bartlick Horst Bastian Marie Beba Gustav Becker Becker Becker Becker Becker Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Adolf Becker Walter Bednarczyk Johan Bednarczyk Marie Bednarz Luise Bednarzik Bednarzik Anna Bednarzik Anna z d. Dikty Bednarzik Emil Bednarzik Emil Bednarzik Emil Bednarzik Emil i Marta Bednarzik Gustav Bednarzik Gustav Bednarzik Gustav Bednarzik Gustav Bednarzik Gustav Bednarzik Gustav Bednarzik Ida Beek Fritz Behlau Hedwig Behrendt Behrendt Bellmann Bellmann Hugo Benthin prof. dr med. Benzal Marta Berdnarz Berg Berg Berg Otto Berg Otto Berg Otto Berg Otto Berg Otto Bergknecht Bergknecht Gustav Bergknecht Gustav Bergknecht Gustav Bergknecht Gustav Bernatzki Berta Bernatzki Gerhard Bernatzki Gerhard Bernatzki Johann Bernhard Wagner Beutler Marie Beyna Amalie Beyna Gustav Beyna Gustav Beyna Gustav Beyna Gustav Beyna Gustav Beyna Gustav Beyna Wilhelm Beyse W. Bialluch Fritz Bieber Berta z d. Spekovius Biebersdorf Gertrud Biebersdorf Johann Biella Biernat Biernath Eduard Biernath Margarete Bilski August Bilski Emil i Wilhelmine Bilski Gustav Bilski Gustav Bilski Gustav i Berta Blask Fritz Bleck Martha Bodzian Gertruda Bogatz Gustav Bogdan Bogdan Henriette Bogdan Theodor Bogdan Theodor Bogdan Theodor i Martha Bogusat Bogusat Böhm-Köckritz Frieda Böhm-Köckritz Paul Böhnke Ida i Maria Bohnstaedt Bokunewitz Bokunewitz Martha Boldt Marie Luise Bombosch Gustav Bombosch Michael Bombosch Paul Bombosch Paul Bombosch Paul Bombosch Rudolf Bombosch Rudolf Bonk Ludwig Bonk Ludwig i Marie Bonk Ludwig i Marie Bönke Bönke Johann Borowski Auguste Borowski Fritz i Auguste Borowski Gustav i Ottilie Borowski Michael Borowski Otto Borris Siegfred Borrman Artur Borss Gustav Borutta Berta Bosek Böttner Arthur Bozian Herta Bremer Friedrich Bremer Richard Bremer Richard Briese Brilling Käthe Brischewski Johann Brock Michael i Luise Brock Wilhelmine Brückhändler Gustav Brückhändler Karl Brüggemann Franz Brust Fritz Brzezinska Marie Buber Gustav i Charlotte Büchner Walter Büchner Walter Budnik Budzin Erdmann Bulka Karl Burnus Adolf Burnus Ella Bury Anna Bussmann Gustav Buttgereit Otto Butzek August Butzek Gustav Butzek Gustav Casimir Adolf i Marie Casper Chittka Friedrich Chittka Friedrich Chittka Friedrich Chittka Marie Chittka Otto Chochlik Chrzanowski Wilhelm Chrzesinska Emma Cohrt Otto Cohrt Otto Czapnik Gustav Czarnetzki Anna Czeglarz Paul Czeglarz Paul Czekay Czekay Paul Czekay Paul Czekay Paul Czepluch Amalie Czepluch Ewald Czerninga Gustav Czesla Wilhelm Czudnochowski Gustav Czwalinna Augusta Czwalinna Augusta Czwalinna Augusta Czwalinna Auguste Czwalinna Auguste Czwalinna Otto Czychowski Auguste Czychowski Fritz Czychowski Otto Czygan Czyganowska Frieda Czyganowska Hilda Czyganowski Gertrud Dambrowski Danielzik Danielzik August Danielzik August Danielzik Charlotte Danielzik Karl Danielzik Karl Dannapek Amalie z d. Manko Dannapel Amalie Dannapel Amalie Dannapel Richard Dannapel Richard Dannapel Rudolf Dannat Martha Danneberg Paul Danneberg Paul Danneberg Paul David Maria David Marie David Marie Dawidowitz A. Dawidowitz Adolf Dawidowitz Adolf Dehne Herbert Dehne Herbert Dekarz Auguste Dembeck Dembkowski Ernst Dembkowski Günter Dibowski Johan i Martha Dibowski Johann Dibowski Martha Ditten Doepner Friedrich Doeppner August Doeppner Auguste Doeppner Auguste Doeppner Friedrich Doerk Doerk Wilhelm Döhring Erich Döhring Erich Döhring Erich i Hedwig Dontsch Richard Dontsch Richard Döppner August Dost Albert Dost Johann Dost Johann Drews Elisabeth Drillich Wilhelm i Emilie Drum Albert Dübner E. Dübner Erich Dübner Frieda z d. Slomma Dudda Emil Dudda Friedrich Dudda Gustav Dudda Gustav Dudda Gustav Duddek Gustav Dzeik Gerhard Dzeik Lothar Dzeik Manfred Dzeik Manfred, Gerhard i Lothar Dzienus Gustav Dzubba Leopold Eckert Richard Eichel August Evers Erna Evers Erna Evers Erna Falkenauer Rudolf Farin Franz Farin Franz Farin Frederike Farin Max i Anna Feller Anna Feller Marie Fischer Bertha Fischer Emil Fischer Emil Fischer Emil Fischer Emil Fischer Emil Fischer Friedrich Fischer Fritz Fittkau Auguste Fladda Friedrich i Berta Fladda Lotti Fladda Rudolf Flade Flade Gustav Fleischer August Fleischer Gustav Fleischer Gustav Fleischer Gustav Fox August Fox August Fox Marie i August Fraenkel Fritz Frey Eberhard Friedland - Frydląd Friedrich Otto Friedrich Otto Friedrich Otto i Veronika Friedrich Otto i Veronika Friedriszik Franz Friedriszik Leopold Fromberg Max Frost Frost Friedrich Frost Karl Frost komisjoner Fughe Franz Fughe Franz Funk Adolf Funk Adolf Funk Adolf Funk Adolf Funk Adolf Funk Adolf Funk Adolf Funk Adolf Funk Adolf Fydrich Paul Fydrich Paul Fydrich Paul Gabel van de, Richard Gabriel August Gabriel Gertrud Gabriel Gertrud Gabriel Gertruda Gabriel Margarete Gabriel Olga Gajewski Maria Galda Rudolf Galka Wilhelm Gallmeister Alfred Gallmeister Berta Galonska Gustav Gausmann Heinrich Gawlick Gawlick Eduard Gawlick Gertrud Gawlick Johann Gawlick Johann i Luise Gay Amalie Gekinski Kurt Geya Franz i Augusta Geyer Paul i Martha Giesewski Gustav Giga Gustav i Frederike Gindullis Johann i Anna Gips Margarete Gischewski Emma Gischewski Gustaw Gischewski Hedwig Gischewski Michael i Marie Glaser August i August Glaser Otto Glass Albert Glinka Karl i Emma Glowienka Luise Glowinski Fritz Gnass E. Gnasss, Preuss, Gnifke August Gnip Berta Gnipp Emil Gnipp Johann Gnipp Johann Gnipp Johannes Gnipp Rudolf Gnipp Rudolf Gollan Gollan Emma z d. Glaser Gonschor Gonserowski Michael Gorontzi Jutta Gorontzi Jutta Gorontzy Gustav Gorontzy Jutta Gorsewski August Gradlewski Gradlowski Wilhelm Grajewski Gertrude Grajewski Gustav Gralke Gregel Franz Gregor Wilhelmine Gregorzik Karl Gregorzik Karl Greszik Johann Grigo Grigo Ewald Grigo August Grigo Charlotte Grigo Eva Grigo Gustav Grigo Karl Grigo Klara Grigo Marie Grigutsch Grigutsch Gromowski Marie Gronak Gustav Grönig Friedrich i Luise Grönig Regine Grose Artur Gross Erich i Bertha Gross Friedrich Gross Friedrich Gross Herbert Gross Ida Gross Julius Gross Julius Grszeszik Johann Grudda Ernst Grudda Ernst Grudda Friedrich Grudda Fritz Grudda Johann Grudda Johann i Anna Grund Gustav Grzeszik Grzybienski Friedrich i Marie z d. Karrasch Grzybinski Gusella Michael Gusko Wilhelm Gutowski Gutowski Wilhelmine Gutt Karl Gutt Karl Gutt Karl Gutt Katharina Gutt Katharina Gutt Katharina Gutt Katharina Haase Hambruch Albert Hambruch Albert Hambruch Albert i Henriette Hambruch Albrecht i Henrietta Hambruch Robert Hambruch Willi Hambruch Willi Hambruch Willi Heering Richard Heering Richard Hein Albert Heinn A. Heinrich Heinrich Karl Heinrich Paul Heinrich Paul Heinrich Wilhelm i Auguste Hella Hella Otto Hella Otto Hella Otto Hella Otto Hellwig Lydia z d. Koorth Hennig Heybowitz Friedich Heybowitz Friedich Hilennhagen Samuel Hillenhagen Hinz Ludwig Hinz Otto Hinz Otto Hinz Otto Hofer Paul Hofer Paul Hofer Paul Hoffmann Hoffmann Paul Hoffmann Paul Hohmann Benno Hohmuth Friedrich Hosmann Jablonski Emil Jackson Jackson Gustav Jackson Gustav Jackson Marie i Gustav Jakubzik Emilie Jakubzik Gustav Jakubzik Julius Jakubzik Julius Jakubzik Julius i Emilie Jakubzik Walter Jaroschewitz Jastrzemski Emil Jedamski Artur Jedamski Artur Jedamzik Jedamzik Henriette Jedamzik Henriette Jedamzik Otto Jedamzik Otto Jegodtka Gustav Jegodzinski Adolf Jegotka Gustav Jegotka Gustav Jendrejewski Felix Jeromin Jeromin Michael Jerominski Paul Jerominski Paul Jerominski Paul Jerosch Friederike Jerosch Friederike Jerosch Johann Jerosch Johann i Marta Jessek Otto Jessek Otto Jessek Otto Jewski Gustav Jorrens Kurt Jorzik Jost Gustav Joswig Joswig Elisabeth Joswig Emil Joswig Gertrud Joswig Pauline Jürgens Henriette Kaenel Fritz i Sussanna Kaim Paul Kalinna Johann Kalisch Emil i Auguste Kalisch Friedrich i Julie Kalisch Gertruda Kalisch Hermann Kalisch Hermann Kallian Bernhardt Kallinich Kallinich Kaminski Gustav Kamradt Karl Kanert Erich Kanert Rudolf Karkossa August Karlisch Fritz Karotki Karottki Klaus Karp Franz Karrasch Gustav Karrasch Otto Kasimir Adolf i Auguste Kassek Gustav Kassek Gustav i Frieda Kayka Ernst Kelbch Karl i Charlotte Kelch Kelhler Wilhelm Kemke Ernst Kempa Ernst Kempf Kempf Oskar Kempf Oskar Kendziorra Erich Kendziorra Erich Kendziorra Erich Kendziorra Erich Kendziorra Erich Kendziorra Erich Kerncher Klara Kettelhodt Albert Keuchela August Keufer Wilhelm Kewitz Kewitz Gustav Kewitz Karl i Marie Kewiz Gustav Kewiz Heinz Kienast Reinhold Kiesch Gustav i Helena Kiesch Gustav i Helena Kiesch Johann i Anna Kipnich Julius Kipnich Karl Kipnick Karl Kippar Kippmy Kippnich Julius Kippnich Michael i Emilia Kirchhoff Gustaw Kirsch Kirsch August i Berta Kirsch Berta Kirsch Berta Kirsch Luise Kirsch Rudolf i Auguste Kirstein Willi Kischkewitz Ernst Kischkewitz Johann i Justine Kischko Kischko Max Kischko Max Kischko Max Klautke Klebs Klein Alfred Klöckner Johann Kloda Johann Kloda Johann Kloda Johann i Marie Kloda Willy Klopottek Karl Klossek Johann Knabe dr med. Knabe dr med. Knabe dr med. Knabe dr med. Knabe dr med. Knabe dr med. Knabe dr med. Knabe Kurt Kniepert Otto Knisch Gustav Knisch Ida Knisch Ilse, Senta i Otty Knisch Otty Knisch Richard Knisch Richard Koblenz Hermann Koblez Hermann i Helene Kobus August Koch August Koch August Koch Gustav Koch Wilhelm i Regina Köckritz Anna Köckritz Anna Köhler Kolipost Gertrud Kolipost Johann Kolossa Wilhelmine Kölsch Arno Kommorowski Gottlieb Kommorowski Gustav Kommorowski Johann i Emma Kommorowski Marie Kommorowski Marie Komorowski Komorowski Erna i Johann Komorowski Johann Komorowski Otto Komorowski Otto i Franz Komossa Adolf Komossa Adolf Komossa Adolf Kompatzki Konietzko Luise Konietzko Luise Konopatzki Henriette Konopatzky Elsa Konopatzky Emil Konopatzky Emil Konopka Michael i Luise Konrad Friedrich Koppka Franz Koprutzki Charlotte z d. Scharna Kornfeld Korzitzki Ida Koschinski Otto Koslowski Koslowski Koslowski Erich Koslowski Jakob Koslowski Ludwig Koslowski Ludwig Koss Fritz Koss Fritz Kossmann Karl Kossmann Otto Kostrzewa Kostrzewa Marie Kostrzewa Marie Koszyk Friedrich Kott Kott Christel i Imgard Kowalewiz Josef Kowalewski Kowalewski Alma Kowalewski Erich Kowalewski Gustav Kowalewski Gustav Kowalewski Karl Kowalzik Erna Kraffzik Fritz Kraft Krafzik Krafzik Frederike Krafzik Friedrich Krafzik Friedrich Krafzik Gustav i Wilhelmina Krafzik Marie Krause Krause Adolf Krause Friedrich Krause Karl Krause Karl i Karl Krause Lotte Krause Max Krause Paul Krause Paul Krause Paul Krause Willy Krawlietzki Marie Krebs Emil Krebs Hans Krebs Hans Krebs Hans Krebs Hans Krell Minna Krisch Max Krisch Max Krisch Max Krischcio August Kroll Kroll Kroll Gustav Kroll Michael Kropp Karl Kruck Friedrich Kruck Marie Kruppa Friedrich i Marie Kruppa Friedrich i Marie Kruschinski Kruschinski Emma Kruschinski Wilhelm Kruschinski Wilhelm Kruska Kruska Kruska Berta Kruska Gottlieb Kruska Gottlieb Kubernus Charlotte Kuberski Erich Kuhn Kuhnert Kukafka Julius i Henriette Kukkuk Rudolf Kulle Kulle Frieda Kulle Frieda Kulle Georg Kulle Georg Kullick Kullick Kullick Helmut Kummetat Paul Kurkowitz Wilhelm Kurowski Johann Kurt Zeisig Kurt Zeisig Küssner Küssner Küssner Küssner Küssner Heinrich Küssner Heinrich Küssner Heinrich Küssner Heinrich Küssner Heinrich Kuwert Wilhelmine Kuwert Wilhelmine Kuwert Wilhelmine Kuwert Wilhelmine Kwiatkowski Johann Kyfuhs Friedrich i Henriette Kyfuhs Martha Kyfuss Henriette Labendz Auguste Labusch Wilhelm Lalla Auguste Lalla Gustav Lammeck Johann Lammeck Johann i Martha Lammek Johann Lammek Johann i Amalia Lammek Johann i Martha Lampersbach Fritz Lams Albert Lange Lange Artur Lange Artur Lange Meta Lange Meta Lapp Lapp August Lapp Otto i Amalie Laska Johann Laska Max Laskowski Johann Laskowski Johann Laskowski Johann Lasogga Lasogga Anna Lasogga Ernst i Gottlieb Lasogga Helene Laszig Laszig Auguste Laszka Max Laszka Max Laszka Michael Laupichler R. Laupichner Helmut Laupichner Rudolf Laurien Robert Laurien Robert Laurien Robert Lawrenz Ludwig Legien Luise Legien Luise Lehmann Wilhelm Leibrandt Egon Leibrandt Egon Leipholz Emil Leipholz Emil Leopold Gustav Leppak Johann Lessing Lettau Georg Lewandowski Arkadius i Maria Liedke Emilie Lingnau Link Link Hildegarda Linka Friedrich Linka Friedrich Linka Friedrich Linka Friedrich i Martha Linka Friedrich i Martha Linka Friedrich i Martha Linker Linker Franz Linker Otto Lipian Wilhelm Lippka Charlotte Lippka Charlotte z domu Borowski Lippka Ewald Lischewski Lischewski Hugo Lischewski Hugo Lischewski Ludwig Lixfeld Lixfeld Lixfeld K. Lixfeld Kurt Lixfeld Kurt Lohe dr Lohe R. Lopian Jakob Lopian Jakob Lopian Jakob Lopian Jakob Lopian Jakob Lopian Wilhelm Lorenz Lottermoser Lottermoser Lottermoser Helene Lotze Wilhelm Loyda Gustav Loyda Luise Lubowsky Luckat dr Ludolf Gustav Lukas Otto Lunk Wilhelm Lyss Auguste Lyss Auguste Mack Adolf Mahrwald Marta z d. Bahr Makohl Henriette Makohl Ottilie Maleike Auguste Maleike Emil Malessa Auguste Malessa Emil Mallonek Mareck Karl Marmulla Marmulla Gottlieb Marmulla Jakob Marquardt Franz Masannek Friedrich Masannek Gustv Masannek Michael Masannek Otto Masannek Otto Masannek Otto Massannek Gustav Masuch Adolf Masuch Adolf Mathiszik Henriette Maya Marie Meckelburg Albert Meckelburg Marie Meckelburg Walter i Marie Meding Friedrich Meding Friedrich Meding Gustav Meding Heinrich Mehrwald Martha Mein Erna z d. Drubba Mein Otto Mensak Marie z d. Gischewska Mensak Michael i Charlotte Merth Adolf Mex Karl Mey Gottlieb Mey Oskar Meya Gottlieb Meya Gottlieb i Marie Mialki Michael Michalzik August Miechowski Miechowski Alexander Miechowski dr Miehlke Miehlke Minna Miehlke Minna Mietzig Johannes Migowski Wilhelm Modrow Minna Modrow Richard Mondrowski Charlotte Mondrowski Ida Morawitz Franz Moser Ernst Moskall August Moyke Wilhelmine Moysisch Adolf Moysisch Luise z d. Heyduck Mrosowski Mross Mross Franz Mross Otto Mross Otto Mross Otto Mucha Eduard Mucha Fritz Müller Erwin Müller Heinrich Müller Oskar Munzke Frieda z d. Joswig Murawski Berta Nabel Rudolf Nadolny Marie z d. Pienak Nagel Ludwig Nagorka Eugen Nagorny Katharina Natzkowski Gustav Natzkowski Rudolf Nehts Margarete Neubacher Neubacher Kurt Neubacher Lina Neumann G. Neumann Henriette Neumann Henriette Neumann Henriette Neumann Otto Neumann Richard Nickel Nickel Erich Nickel Rudolf i Auguste Niedzelski Paul Niedzwetzki Richard Niedzwetzki Richard Niehus Heinrich Niehus Heinrich Niessit Franz i Marie Nippa Wilhelmine Nippa Wilhelmine Ogrzall Ernst Ogrzall Ernst Ogrzall Ernst Ogrzey Olias Otto i Marie Ollech Gottlieb Ollech Gottlieb Ollech Gottlieb Ollech Gottlieb Ollesch Frieda Olschewski Michael Opitz Ottilie Orlick Robert Orlowski Charlotte Ossa August Paetsch Pagendorf Erwin Pagenkopf Artur Pallasch Artur i Gertrud Panienka Franz Panienka Franz Panienka Franz Panienka Friedrich Panienka Friedrich i Amalie Panienka Fritz Panienka Gustav Panienka Gustav Panienka Gustav Panienka Ida z d. Kammek Panienka Marie z d. Galonska Pankrath Anna Pankrath Anna Panomarow Irene Pasternack Katharina Pasternak Michael i Regina Patzke Patzke Emil Patzke Walter Patzke Walter Patzke Walter Patzke Walter Pätzold Oskar Paul Alfred Pawlick Gustav Pawlowski Johan Pawlowski Johann Pawlowski Johann Pawlowski Johann Pawlowski Johann Penski Adolf Penski Berta Penski Luise Perl Peters Rudolf Petzke Emil Petzke Emil Petzke Johanna, Bruno, Emil Peyk Friedrich Peyk Friedrich Pfeiffer Pflug Ella z d. Solty Pfünder Kurt Philipowski Piechotka Friedrich u. Regine Piechotka Helene Piekarowitz Kurt Piekarowitz Rudolf i Charlotte Pienak August Pienak Gustav i Anna Pienkowski Auguste Piepke Leo Pietruski Pietruski Pietruski Richard Pietruski Richard Pietzarka Erika Pinarski Pinarski Emilie Pinarski Max i Emilie Piontkowski Rudolf Piontkowski Rudolf i Helene Piotrowski Piotrowski Piotrowski Johann Platen Herbert Platen Herbert von Platzek Anna Platzek Anna Platzek Anna Platzek Rudolf Platzek Rudolf Poch Hermann Poch Jochan Poch Richard Podkowa August Podkowa August Podkowa August Podkowa Ida Podkowa Ida Podkowa Ida Podlesch Ewald Podlesch Ewald Podlesch Ewald Podlesch Ewald Pofalla Anna Pofalla Anna Pofalla Karl Pohl Pohl Hermann Ponomarow Porrey Max Porsch Poschzich Rudolf i Ida Posega Posegga Posegga Friedrich i Adelheid Posegga Rudolf Possegga Rudolf Powalka Powalka Otto Powalka Otto Powalka Richard Powalka Richard Prasmo Emma Prengel Auguste Prengel Fritz Prengel Fritz Prengel Fritz Pruhs Emil Pruhs Johann i Berta Prystav Adam Przygodda Albert Przygodda Gustav Przygodda Karl Przygodda Karl i Marie Przywarra Pszolla Pszolla August, Johann, Johann Pszolla August, Marie, Friedrich Pszolla Helene z d. Poddig Pszolla Johann Pszolla Johann i Regina Pszolla Karl Pszolla Karl Pszolla Marie Purwin Otto Purwin Otto Purwin Otto Purwin Auguste z d. Zielinska Purwin Otto Purwin Otto Purwin Otto Purwin Otto Purwin Otto Purwin Otto Purwin Otto Räder Paul Radtke Ida Radtke Julius Radtke Julius Radtke Julius Raffael Raffael Anna Raffael Anna Raffael August Raffael Ernst Raffael Karl Rahm Rahm Kurt Rahm Kurt i Martha Rahm Martha z d. Mey Rakowski Raphael Charlotte z d. Taraschewski Raphael Helene Rapior Hans Rapior Hans i Luisa Rasche Ernst Rasche Ernst Rasche Ernst Ratensperger Gerhard Rautenberg Anna Rautenberg Richard Reczko Ludwig Reinhardt Erich Reinhardt Erich Reinhold Anna Reschke August Reuss Leopold Reuther Hans Richter Anton Riedel Regine RimscheidLuise Rockel Anton Roessler Hermann Rohde Marie Rohde Paul Rohmann Adolf i Wilhelmine Rohmann Ernst Rokitta Gustav Adolf Römer Römer Römer Römer Römer Römer dr wet. Römer dr wet. Römer dr wet. Römer dr wet. Römer dr wet. Römer dr wet. Römer dr wet. Römer dr wet. Römer Gustav Romotzki Gustav Rosczyk Julius i Friederike Rosenbaum Emil Rosenfeld Helene Rosenfeld Kurt Rosengardt Walter Rosengart Walter Rosengart Walter Rosengart Walter Rosengart Walter, Meta i Gertrud Rosocha Luise Rossocha Rossocha Luise Rossocha Luise Rossocha Luise Rossocha Max Rost Gustav Rosumek Fritz Roszyk Friedrich Ruschkowski Minna Rutkowski Martha Sach Arthur Sachitzki Sachitzki Sigmar Sack Regine Sadowski Sadowski Amalie z d. Synowzik Sadowski Gottlieb Sadowski Gottlieb Sadowski Gottlieb Sadowski Gottlieb i Klara Sadowski Otto Sadowski Otto I Sadowski Otto I Sadowski Otto II Sadowski Otto II Sadzio Amalie Saga Johann Sagewka Gustav Sajewka Gustav Sajewski Gustav Sakowski Gustav Salamon Johann Salemon Paul Salewski August i Anna Salewski Gottlieb i Charlotte Salewski Margarethe Salewski Marie Salewski Rudolf Saloga Samorey Karl Sareyka Leo Sareyka Leopold i Minna Sareyka Marie Sareyka Marie Saschek Helene Sbosny Sbosny Karoline Sbresny Ludwig Sbresny Richard Sbresny Richard i Amalie Sbresny Richard i Amalie Sbresny Richard i Amalie Sbrzesny Ludwig Schachmeitsch Gustav Schachmeitsch Gustav Schafranski Auguste Schameitat Gertrud Schappals Albert Schappals Elma Schappals Elma z d. Lessing Scharf Franz Scharfa Franz Scharna Anna Scharna August Scharna August Scharna August Scharna Christoph i Regine Scharna Emil Scharna Emil i Anna Scharna Rudolf Scharnowski Wilhelmine Scheider Erna z d. Podkowa Scheider Hugo Scheschonk Scheschonk Berta Scheschonk Bertha Schetzer Jakob Schetzer Jakob Schetzer Jakob Schetzer Jakob Schetzer Jakob Israel Schetzer Walter Schetzer Walter Schetzer Walter Schieweck Otto Schieweck Friedrich Schikorr Rudolf Schilcke Fritz Schilke Fritz Schilke Fritz i Elisabeth Schirrmann Wilhelm Schirrmann Wilhelm Schiweck Robert Schlegelberger August Schlonski Ewald Schmidt Adalbert Schmidt Frieda Schmidt Johann Schnittka Frieda Schöning Alfred Schönwald Hedwig Schönwald Hedwig Schönwald Marte i Olga Schönwald Martha Schönwald Ottilie Schröter Gustav Schulte Klara Schulz Aloysius Schulz Aloysius Schulz Anna Schulz Friedrich Schulz Friedrich Schulz Konrad Schulz Waldtraur Schwarz Schwarz Emil Schwarz Fritz Schwarz Johann Schwarz Rosa Schwatlo Michael Schwatlo Michael i Henriette Schwatlo Michael i Henriette Schwazinna Ernst Schwesig Gustav Schwesig Gustav Schwidder Leopold Schwidder Leopold Schwidder Leopold Schwidder Leopold Schwidder Marie Schwidrowski Ida z d. Mondrowski Schwidrowski Karl Schwulera Gustav Scleger H. Sczepan Karl Sczepan Karl Seegatz Otto Seegatz Rudolf Seik Richard Selle Franz i Emma Sender Johann Sender Johann Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengbusch Heinrich Sengbusch Elfriede Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengbusch Franz Sengsbusch Franz Senkbeil Kurt i Emilia Seroka Karl Silinski Marie Simanski Frieda i Paul Simmat Lydia z d. Roese Siskowski Friedrich i Ida Siskowski Fritz Skalla Adolf Skalla Charlotte Skalla Fritz Skalla Gustav Skalla Johann Skalla Johann i Wilhelmine Skalla Karl Skalla Luise, Charlotte, Skalla Marie Skopnik Karl Skrobuch Michael Skrobucha Karl Skrodzki Emil Skubich Skubich Gustav Skubich Marie Skwara Elli Slomka Frieda Slomma Franz Slomma Franz Slomma Franz Slomma Franz Slowikowski Franz Smollich Elsbeth i Johann Smollich Johann Smollich Johann Smollich Johann Smollich Johann Smollich Johann Smollichn Johann Sokolliess Gottlieb Sokolowski Sokolowski Ernst Sokolowski Ernst Sokolowski Ernst Sokolowski Helene Sokolowski Helene Soldan Gottlieb Soldan Gottlieb i Henriette Soldan Karl Solty Solty Anna Solty Michael Solty Wilhelmine Sommelfeld Erna Sönnichsen August Soth Paul Soyka Ludwig Sparka Emil Sparka Emil Speckowius Wilhelm Specovius Specovius Gustav Specovius Gustav Specovius Wilhelm Sporkenbach Otto Staak Stabe Johannes Stabe Margarete z d. Stegmann Stark Arnold i Helene Staschik Friedrich Stawitzki Michael i Anna Stefan Rudolf Steffan Gustav Stegmann Stegmann Stegmann Stoepke Fritz Stoffregen Friedrich Wilhelm Stohs Otto i Georg Stolle Franz Stopka August Stopka August Stopka Emma Stopka Erna Stopka Fritz Stopka Paul Stopka Paul Stopka Robert Stoss Klara, Martha, Minna, Karl Strahlendorf Max Strazim Max i Auguste Strazin Emil Strehlau August i Katharine Streletzki Michael i Wilhelmine Streletzki Wilhelmine Strobach Paul Strötzel Emilie Strötzel Emilie z d. Schusdziarra Strötzel Marie Struck Johann Struck Johann Struck z d. Kyfuss Susseck Gehrmann Susseck Gustav Sussek Gustav Sussek Gustav Sussek Gustav Swazinna Emil Swazinna Johann Swazinna Johann Swazinna Johann Swazinna Otto Swazinna Paul Swazinna Rudolf Syska Friedrich Syska Walter Syska Walter Syska Walter Szamek Adolf Szamek Gustav Szech Maria i Richard Szepan Szepan Szepan Hermann Szepan Hermann Szepan Karl Szepan Karl i Marie Szepan Otto Tafel Martha Tafel Paul Taraschewski Friedrich i Marie Taraschonek Fedor Taraschonek Theodor Teichert Teichert Robert i Charlotte Teschke Erna Teschke Erna Teschke Erna Teschke Erna Tiedmann Tiedmann Helene z d. Zerull Tisarzik Rudolf Todzischen Wilhelm i Wilhelmine Toller Tomaszik Erich Tomaszik Wilhelm Toschka Otto Totzek Hermann Totzek Ida Totzek Ida Trohmann Karl Tubis Adolf Tubis Adolf Tubis Otto Tuttas Tuttas Ida Twardy Auguste Twardy Hermann Tysarzik Marie Ulonska Ludwig Ulonska Max Ungermann Ungermann Dorothea Ungermann Walter Uttech Bernhard Uttech Hans Uttech Hans Uttech Hans Uttech Hans i Bernard Uwis Emil Uwis Emil Uwis Emil i Emma Uwis Emma Uwis Ewald Uwis Ewald Uwis Ewald Vogt Erich Wachowski August Wachowski Johann Walloch August Walloch Johann Walloch Michael Walz Friedrich Waniewski Warda Emil i Amalia Warda Hans Warda Johann Warth Berta Waschk Anna Waschke Karl Waschke Karl Waschulewski Ludwig Wasserberg Adolf Wasserberg Grete Wawer Albert Wawrzenietz Jakob Weber Karl Weber Karl Wegel Berta Weis Johann Weiss Weiss Fritz Weiss Michael Welt Waldemar Welt Waldemar Welt Waldemar Welt Gustav Welt Waldemar Welt Waldemar Welt Waldemar Wenski Fritz Wenzel Fritz Wermter Anna Wermter Johann Werner Willy Wicktor Friedrich Wicktor Friedrich Wieczny Gustav Wieczny Julius Wieczny Karl Wieczny Karl Wieczorrek Anna Wieczorrek Gottlieb i Regina Wieczorrek Gottlieb i Regina Wieczorrek Ludwig Wielk Anna Wiesemborski Friedrich Wiesenborski Friedrich Wieter Fr. Wiezorrek Wiezorrek Wiezorrek Amalie Wiezorrek August Wiezorrek August Wiezorrek August Wiezorrek August Wiezorrek Gottlieb Wiezorrek Hermann Wiezorrek Johann Wiezorrek Otto Wiezorrek Richard Wiezorrek Richard Wiezorrek Richard Wiezorrek Robert Wiktor Friedrich Wiktor Friedrich Wilewka Georg Wilewka Georg Wilhelm Wilhelm Fritz Wilhelm Fritz Wilhelm Fritz Will Wille Wille Willimzik Emil Willudda Franz Willudda Gustav Willutzki Adolf Willutzki Herta Willutzki Herta Willutzki Rudolf Willutzki Rudolf Willuweit Minna Wilmzik Wilhelm Winter Gotthardt Winter Gotthardt Wirobski Margarete Wisemborski Berta Wisemborski Johann Witteck Rudolf Wittkowski Bruno i Hedwig Wittulski Gustav Witulski Otto Wiwiorra Auguste Wiwiorra Auguste Wizesarski Johann Wlotzka Adolf i Auguste Wlotzka Emil Wlotzka Emil Wlotzka Marta Wnuck Johann Wnuck Johann i Luise Wolf Emil Wolff Rosa Wolle Meta z d. Sinhuber Wolty Gustav Wolty Johann Wolty Luise Wriedt Elisabeth Wriedt Richard Wronna Michael Wronna Michael Wronna Michael i Wilhelmine Wronna Michael i Wilhelmine Wydra Emil Wydra Emil Wydra Emil Zacharies Michael Zarnitta Max Zbrzezny Lisbeth Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisig Kurt Zeisug Kurt Zekau Georg Zekau Georg Zekau Georg Zekau Georg Zekau Georg Zekau Georg Ziegler Richard Ziegler Richard Ziegler Richard Zielezinski Valentin Zielinska Emilia Zielinski Friedrich Zielinski Johann Zigler Richard Zikau Zimmeck Zimmeck Zimmeck Erna z d. Czygan Zimmek August Zimmek August Zimmek Emil Zimmek Emil Zimmek Erna z d. Czygan Zimmek Erna z d. Czygan Zimmek Frieda Zimmek Friedrich Zimmek Friedrich i Anna Zimny Zollondz Zollondz Auguste Zollondz Maria Zollondz Maria z d. Taraschewski Zollondz Marie Zwalina Otto i Gertrud Zwalinna Eduard Zwalinna Frieda Zwalinna Friedrich

Indeks przedmiotowy

Subjects:
akta stanu cywilnego
akta zbiorcze notariatu
deklaracja odstąpienia długu
deklaracja odstąpienia długu
dług hipoteczny
dokumenty spadkowe
dowód zapłaty
dziennik ministerstwa sprawiedliwości
Dziennik Ustaw Rzeszy
egzekucja długu
egzekucja długu
egzekucja należności
fabryka maszyn Kyffhäuserhütte
firma Amann - Eggert
firma spedycyjna
gmina ewangelicka
gmina ewangelicka
handel węglem
izba adwokacka
kasa adwentowa
kasa depozytowa
klub żeglarski
koszty leczenia
kradzież drewna
kradzież pieniędzy
kwestia porozumienia w sprawie spadkowej
materiały związku adwokatów
miesięcznik adwokacki
mrągowski bank związkowy
należność adwokata
nieszczęśliwy wypadek
obciążenie pożyczką
odsetki
odwołanie od wyroku sądu pracy
oferta darowizny
opieka społeczna
podatek obrotowy
podatek od przyrostu warości
pomoc dla ziem wschodnich Rzeszy
porozumienie w sprawie majątkowej
porozumienie w sprawie oddłużenia
porozumienie w sprawie spadkowej
porozumienie w sprawie spadkowej
porozumienie w sprawie spadkowej
porozumienie w sprawie spadkowej
porozumienie w sprawie wspólnego testamentu
postanowienie karno - administracyjne
postępowanie egzekucyjne wobec dzierżawcy domeny
postępowanie oddłużeniowe
postępowanie oddłużeniowe
postępowanie oddłużeniowe
powiatowa kasa komunalna
proces administracyjny
proces o należność
proces o obrazę
proces o znieważenie i pobicie
proces o zranienie
proces oddłużeniowy
proces sądowy
przegląd ustaw i zarządzeń
przepisy wykonawcze
przymusowa egzekucja należności
przymusowa egzekucja należności
przymusowa egzekucja należności
przymusowa egzekucja należności
przymusowa egzekucja należności
przymusowa egzekucja należności
przymusowa licytacja
rachunek kosztów
rewaloryzacja należności
rodzinna sprawa prawna
rokowania w sprawie spadkowej
skarga na nałożoną karę
spis przedmiotowy
spółka handlowa
spółka mleczarska
spór
spór o aparat radiowy
spór o bażanty
spór o cenę bydła
spór o cenę wziętych towarów
spór o cenę wziętych towarów
spór o czynsz
spór o czynsz
spór o czynsz
spór o czynsz dzierżawny
spór o czynsz dzierżawny
spór o czynsz dzierżawny
spór o czynsz dzierżawny
spór o czynsz za mieszkanie
spór o czynsz za mieszkanie
spór o czynsz za mieszkanie
spór o dług
spór o dług
spór o dług
spór o dług
spór o dług
spór o dług
spór o dług
spór o dług
spór o dług
spór o dostawę towaru
spór o dostawę węgla
spór o działkę
spór o działkę ziemi
spór o działkę ziemi
spór o działkę ziemi
spór o dzierżawę
spór o dzierżawę
spór o dzierżawę gospody
spór o handel bydłem
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium
spór o honorarium adwokata
spór o koleśny pług
spór o koszta naprawy ciężarówki
spór o kupioną świnię
spór o kupione maszyny
spór o kupionego konia
spór o łąkę
spór o łąkę
spór o mieszkanie
spór o mieszkanie
spór o mieszkanie
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność
spór o należność za dzierżawę
spór o należność za paszę dla bydła
spór o należność za towary
spór o należność za towary
spór o należność za zboże
spór o opiekę nad dzieckiem
spór o opuszczenie mieszkania
spór o płatność procentów
spór o pobrane towary
spór o pobrane towary
spór o pożyczkę
spór o przywłaszczone pieniądze
spór o rentę
spór o roboty murarskie
spór o spadek
spór o spadek
spór o spadek
spór o spadek
spór o spłatę długu
spór o spłatę długu
spór o spłatę długu
spór o spłatę długu
spór o spłatę pożyczki
spór o sprzedanego konia
spór o towary
spór o towary
spór o towary
spór o towary
spór o towary
spór o towary
spór o towary
spór o umowę dzierżawną
spór o wóz mleczarski
spór o wpis do hipoteki
spór o wypłatę odszkodowania za wypadek drogowy
spór o wyrządzoną szkodę
spór o wyrządzoną szkodę
spór o zaliczkę
spór o zaliczkę
spór o zapłatę
spór o zasiłek
spór o zboże
spór o ziemniaki
spór o zniewagę i pobicie
spór o zwrot pożyczki
spór o zwrot sprzętu
spór o żwir
spór o żwir
spór prawny
spór prawny
spór prawny
spór prawny
spór spadkobierców
spór z powodu handlu towarami
spór ze związkiem gospodarczym
sprawa cywilna
sprawa cywilna
sprawa cywilna
sprawa cywilna
sprawa cywilna
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji odstąpienia gruntu
sprawa deklaracji przekazania
sprawa deklaracji przystąpienia do umowy
sprawa deklaracji przystąpienia do umowy
sprawa deklaracji zastawienia gruntu
sprawa deklaracji zrzeczenia się gruntu
sprawa deklarcji przyjęcia oferty
sprawa długu dziedzicznego
sprawa długu hipotecznego
sprawa długu w księdze wieczystej
sprawa dokumentu długu hipotecznego
sprawa dokumentu dziedziczenia
sprawa dokumentu dziedziczenia
sprawa dokumentu dziedziczenia
sprawa dokumentu hipotecznego
sprawa dokumentu hipotecznego
sprawa dokumentu spadkowego
sprawa dokumentu spadkowego
sprawa dokumentu spadkowego
sprawa dokumentu spadkowego
sprawa dokumentu spadkowego
sprawa dokumentu spadkowego
sprawa dokumentu zastawu gruntu
sprawa dotycząca płacenia czynszu
sprawa dożywocia
sprawa dziedziczenia
sprawa dziedziczenia
sprawa dziedziczenia
sprawa egzekucji należności
sprawa handlarza bydła
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa hipoteczna
sprawa inwentarza spadkowego
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna
sprawa karna z powodu zniewagi
sprawa karna z powodu zniewagi
sprawa kary partyjnej NSDAP
sprawa kontraktu małżeńskiego
sprawa kosztów
sprawa kosztów
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa księgi wieczystej
sprawa kupna - sprzedaży
sprawa kupna - sprzedaży
sprawa kupna - sprzedaży
sprawa likwidacji obciążenia działki
sprawa likwidacji obciążenia gruntu
sprawa likwidacji obciążenia gruntu
sprawa likwidacji zadłużenia
sprawa o naprawę mieszkania
sprawa o naprawę mieszkania
sprawa o upomnienie
sprawa o wzięte towary
sprawa o zabraniu drobiu i narzędzi
sprawa o zwrot długu
sprawa o zwrot długu
sprawa o zwrot długu
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia gruntu długiem
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa obciążenia pożyczką hipoteczną
sprawa oddłużenia
sprawa oddłużenia
sprawa oddłużenia
sprawa oddłużenia
sprawa oddłużenia i wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa oddłużeniowa i zmiany w księdze wieczystej
sprawa odstąpienia działki ziemi
sprawa odstąpienia działki ziemi
sprawa odstąpienia działki ziemi
sprawa odstąpienia działki ziemi
sprawa odstąpienia gruntu
sprawa odstąpienia gruntu
sprawa odstąpienia gruntu
sprawa odstąpienia gruntu
sprawa odstąpienia gruntu
sprawa odstąpienia gruntu
sprawa odstąpienia gruntu
sprawa odstąpienia należności
sprawa odstąpienia należności
sprawa odstąpienia należności
sprawa oferty darowizny
sprawa oferty dotyczącej księgi hipotecznej
sprawa oferty kupna ziemi
sprawa oferty kupna ziemi
sprawa oferty sprzedaży ziemi
sprawa oferty sprzedaży ziemi
sprawa oferty sprzedaży ziemi
sprawa oferty sprzedaży ziemi
sprawa osiedlenia
sprawa otwarcia testamentu
sprawa otwarcia testamentu
sprawa pełnomocnictwa
sprawa podatkowa
sprawa podatkowa
sprawa podpisu
sprawa porozumienia i umowa przekazania gruntu
sprawa porozumienia spadkowego
sprawa porozumienia spadkowego
sprawa porozumienia spadkowego
sprawa porozumienia stron
sprawa porozumienia stron
sprawa postępowania oddłużeniowego
sprawa postępowania oddłużeniowego
sprawa postępowania oddłużeniowego
sprawa postępowania oddłużeniowego
sprawa pożyczki hipotecznej
sprawa prawna rodzinna
sprawa procesowa
sprawa propozycji umowy
sprawa przechowania testamentu
sprawa przejęcia długu
sprawa przekazania gruntu
sprawa przekazania gruntu
sprawa przekazania gruntu
sprawa przekazania gruntu
sprawa przekazania gruntu
sprawa przekazania gruntu
sprawa przekazania gruntu
sprawa przekazania własności
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia gruntu
sprawa przewłaszczenia nieruchomości
sprawa przyjęcia umowy kupna - sprzedaży
sprawa przymusowej egzekucji należności
sprawa przymusowej egzekucji należności
sprawa przystąpienia do ugody
sprawa przyznania opieki prawnej
sprawa rezygnacji z roszczeń
sprawa rozwodowa
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia długu hipotecznego
sprawa skreślenia obciążenia hipoteki
sprawa skryptu dłużnego
sprawa skryptu dłużnego
sprawa skryptu dłużnego i umowy przeniesienia własności
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa
sprawa spadkowa gruntowa
sprawa spłaty długu
sprawa spłaty długu
sprawa sporna
sprawa sporna
sprawa sporna
sprawa sporna
sprawa sporna
sprawa sporna
sprawa sporna
sprawa sporu o bieliznę
sprawa sporu o bydło
sprawa sporu o dług
sprawa sporu o działkę ziemi
sprawa sporu o dziecko
sprawa sporu o dziecko
sprawa sporu o honorarium
sprawa sporu o materiały budowlane
sprawa sporu o należność
sprawa sporu o należność
sprawa sporu o należność
sprawa sporu o należność
sprawa sporu o należność
sprawa sporu o należność
sprawa sporu o należność za dzierżawę
sprawa sporu o opuszczenie mieszkania
sprawa sporu o silnik
sprawa sporu o stosunek służbowy
sprawa sporu o towary
sprawa sporu o wpis do księgi wieczystej
sprawa sporu o wydzierżawioną działkę
sprawa sporu o zakończenie dzierżawy
sprawa sporu o zwrot roweru
sprawa spółki mleczarskiej
sprawa sprzedaży części majątku
sprawa sprzedaży działki ziemi
sprawa sprzedaży majątku
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa
sprawa testamentowa i hipoteczna
sprawa udzielenia zgody na dokonanie wpisu hipotecznego
sprawa układu rodzinnego
sprawa układu spadkowego
sprawa umowy
sprawa umowy
sprawa umowy
sprawa umowy
sprawa umowy dotyczącej przekazania gruntu
sprawa umowy dotyczącej przekazania gruntu
sprawa umowy dotyczącej przekazania gruntu
sprawa umowy dotyczącej przekazania gruntu
sprawa umowy dzierżawnej
sprawa umowy dzierżawnej
sprawa umowy dzierżawnej
sprawa umowy dzierżawnej
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy kupna - sprzedaży
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy małżeńskiej
sprawa umowy o darowiźnie
sprawa umowy o odstąpienie gospodarstwa
sprawa umowy o odstąpieniu gruntu
sprawa umowy o odstąpieniu gruntu
sprawa umowy o odstąpieniu gruntu
sprawa umowy o odstąpieniu gruntu
sprawa umowy o odstąpieniu gruntu
sprawa umowy o odstąpieniu gruntu
sprawa umowy o przekazanie gospodarstwa
sprawa umowy o przekazanie gospodarstwa
sprawa umowy o przekazanie gospodarstwa
sprawa umowy o zamianie posesji
sprawa umowy przedmałżeńskiej
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania gruntu
sprawa umowy przekazania nieruchomości
sprawa umowy przekazania nieruchomości
sprawa umowy przewłaszczenia
sprawa umowy rodzinnej przekazania gruntu
sprawa umowy spadkowej
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia długu hipotecznego
sprawa ustanowienia hipoteki
sprawa ustanowienia hipoteki
sprawa ustanowienia prawa sprzedaży
sprawa ustanowienia użytkowania gruntu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnienia podpisu
sprawa uwierzytelnionych odpisów z księgi wieczystej
sprawa uznania ojcostwa
sprawa wekslowa
sprawa wniosku o wpisanie sprostowania
sprawa wpisania do rejestru handlowego
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wpisu do księgi wieczystej
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia długu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia wpisu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia wpisu w księdze wieczystej
sprawa wykreślenia zobowiązań w księdze wieczystej
sprawa zabezpieczenia przeniesienia własności
sprawa zadłużenia
sprawa zamiany nieruchomości
sprawa zapisu spłaty procentów od długu
sprawa zapisu w księdze wieczystej
sprawa zapisu w księdze wieczystej
sprawa zapisu w księdze wieczystej
sprawa zastawienia gospodarstwa
sprawa zastawienia gruntu
sprawa zastawienia gruntu
sprawa zastawienia gruntu
sprawa zatrudnienia urzędniczki
sprawa zawarcia porozumienia
sprawa zawarcia porozumienia
sprawa zbycia ziemi
sprawa zezwolenia na uprawianie handlu
sprawa zezwolenia na wpis w księdze wieczystej
sprawa zezwolenia na wpis w księdze wieczystej
sprawa zgody na wpisanie długu do księgi wieczystej
sprawa zgody na wpisanie do księgi wieczystej
sprawa zmiany umowy
sprawa zmiany w księdze wieczystej
sprawa zmiany warunków spłaty długu
sprawa zrzeczenia się własności
sprawy sporne
sprawy spółki handlowej
sprzedaż działki
sprzedaż książek
statut
tartak i zakład heblarski
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Krafta
umowa kupna - sprzedaży
umowa małżeńska
umowa o odstąpienie gospodarstwa
umowa w sprawie spadkowej
umowy kupna majątku
ustanowienie długu hipotecznego
ustanowienie długu hipotecznego
ustanowienie długu hipotecznego
uszkodzenie samochodu
utrzymanie małoletniego
uwierzytelnienie podpisu
uwierzytelnienie podpisu
wpis czynszu do księgi wieczystej
wpis do księgi wieczystej
wyciąg z księgi wieczystej
wyciągi bankowe
wykładnia prawna
wykreślenie długu z księgi wieczystej
wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
wypadek drogowy
wypadek drogowy
wyroki w sprawach karnych
zapis hipoteczny
zarządzanie mieniem pożydowskim
zarządzenia, obwieszczenia i instrukcje
zgoda na wisanie długu hipotecznego
zgoda na wpis do księgi wieczystej
zgoda na wpisanie długu
zgoda na wpisanie długu w księdze wieczystej
zniewaga
związek opieki

Language of the material

niemiecki

Record creator


Aktotwórca:

Adwokat i notariusz Zeisig Kurt w Mikołajkach


Inne nazwy twórcy:

Rechtsanwalt und Notar Zeisig Kurt in Nikolaiken

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution