Return to search

Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa olsztyńskiego (reprezentatywne)

1948-1989 Reference: PL/42/PL-42-1323/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Krystyna Hołownia, Beata Wacławik
2005-04-21
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

powiat bartoszycki, 1950-1986 sygn. 1-56 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach, POP PZPR w Urzędzie Miejskim w Bartoszycach, POP PZPR w Bartoszyckim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bartoszycach, POP PZPR w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach, POP PZPR w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach , POP PZPR w Inspektoracie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bartoszycach, POP PZPR w Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji w Górowie Iławeckim, POP PZPR w Zakładzie Rolnym w Górowie Iławeckim, POP PZPR w Zakładach Roszarniczych w Sępopolu, POP PZPR wiejska w Kandytach, POP PZPR wiejska w Romankowie, POP PZPR wiejska w Różynie, POP PZPR wiejska w Tuczu, POP PZPR wiejska w Wiatrowcu Warmińskim powiat biskupiecki, 1949-1986 sygn. 57-79 POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Biskupcu, POP PZPR w Browarze w Biskupcu, POP PZPR w Olsztyńskim Ośrodku Przemysłu Meblarskiego Olsztyńskich Fabryki Mebli Zakład w Biskupcu, POP PZPR w Gminnym Kombinacie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bisztynku, POP PZPR w Węźle PKP w Czerwonce, POP PZPR w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jezioranach, PO PZPR w Reszelskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa w Reszlu, POP PZPR w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Wójtówku, POP PZPR wiejska w Kostrzewach, POP PZPR wiejska w Kruzach; powiat braniewski, 1949-1973 sygn. 80-104 POP PZPR w Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie, POP PZPR w Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie, POP PZPR w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Braniewie, POP PZPR w Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego we Fromborku, POP PZPR w Fabryce Śrub w Ornecie, POP PZPR w Miejskim Handlu Detalicznym w Ornecie, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bemowiźnie, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kierpajnach Wielkich, POP PZPR wiejska w Pęciszewie; powiat działdowski, 1949-1973 sygn. 105-132 POP PZPR w Szkole Podstawowej w Działdowie, POP PZPR w Szpitalu Powiatowym w Działdowie, POP PZPR w Powiatowej Przychodni w Działdowie, POP PZPR w Węźle PKP w Działdowie, POP PZPR w Hucie Szkła w Działdowie, POP PZPR w Zakładach Przemysłu Elementów Hal Produkcyjnych w Gralewie, POP PZPR w Zakładzie Produkcji Elementów Budowlanych w Lidzbarku Welskim, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Ciborzy, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze, POP PZPR wiejska w Narzymie, POP PZPR wiejska w Rybnie; powiat giżycki, , 1949-1972 sygn. 133-144 POP PZPR w Szpitalu Powiatowym w Giżycku, POP PZPR w Ośrodku Transportu Leśnego w Giżycku, POP PZPR w Zakładach Rybnych w Giżycku, POP PZPR w Spółdzielni Inwalidów "Pokój" w Rynie, POP PZPR w Szkole Podstawowej w Wydminach, POP PZPR w Tartaku w Wydminach, POP PZPR w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego "ZAOS" w Wikasach, POP PZPR wiejska w Słabowie; powiat iławski, 1949-1984 sygn. 145-173 POP PZPR w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch" w Ilawie, POP PZPR w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie, POP PZPR w Zbiorczej Szkole Gminnej w Iławie, POP PZPR w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Iławie, POP PZPR w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Iławie, POP PZPR w Iławskich Zakładach Metalowych w Iławie, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Iławie, POP PZPR w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Iławie, POP PZPR w Zakładach Drobiarskich w Iławie, POP PZPR w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie, POP PZPR w Państwowym Technikum Rolniczym w Kisielicach, POP PZPR wiejska w Klimach, POP PZPR w Państwowym Przedsiębiorstwie "Hydroster" w Prabutach, POP PZPR w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Prabutach, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Suszu, POP PZPR w Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Suszu; powiat kętrzyński,, 1949-1986 sygn. 174-214 POP PZPR w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, POP PZPR w Zepole Opieki Zdrowotnej w Kętrzynie, POP PZPR w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kętrzynie, POP PZPR w Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kętrzynie, POP PZPR w Cukrowni w Kętrzynie, POP PZPR w Węźle PKP w Kętrzynie, POP PZPR w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Warmia" w Kętrzynie, POP PZPR w Spółdzielni Pracy Budowlanej "Mazur" w Kętrzynie, POP PZPR w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kętrzynie, POP PZPR w Spółdzielni Spożywców "Ostoja" w Kętrzynie, POP PZPR w Spółdzielni Pracy "Styl" w Kętrzynie, POP PZPR w Olsztyńskich Zakładach Sieci Rybackich w Korszach, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Biedaszkach, POP PZPR w Zakładzie Produkcji Rolnej w Barcianach, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Łozdaju, POP PZPR wiejska w Bajorach Wielkich, POP PZPR wiejska w Barcianach, POP PZPR wiejska w Windzie; powiat lidzbarski, 1948-1988 sygn. 215-276 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Liceum Pedagogicznym w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Obwodowym Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Lidzbarskich Zakładach Dziewiarskich "Argona"/"Morena" w Lidzbarku Warmińskim, POP PZPR w Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych w Dobrym Mieście, POP PZPR w Zespole Zakładów Drzewnych w Dobrym Mieście, POP PZPR w Dyrekcji Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dobrym Mieście, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ełdytach, POP PZPR w Nadleśnictwie w Wichrowie, POP PZPR wiejska w Rogożu; powiat morąski 1948-1986 sygn. 277-314 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędzie Powiatowym w Morągu, POP PZPR w Urzędzie Miasta i Gminy w Morągu, POP PZPR w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu, POP PZPR w Mazurskiej Fabryce Urządzeń Górniczych "MAFAG" w Morągu, POP PZPR w Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu, POP PZPR w Morąskich Zakładach Odlewniczych w Morągu, POP PZPR w Robotniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej "Igła" w Morągu, POP PZPR w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Morągu, POP PZPR w Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie, POP PZPR w Szkole Podstawowej w Miłakowie, POP PZPR w Wielozakładowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Starym Dzierzgoniu, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Leszczynce, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Pronie, POP PZPR wiejska w Bogaczewie, POP PZPR wiejska we Florczkach, POP PZPR wiejska w Jarnołtowie; powiat mrągowski, 1949-1986 sygn. 315-368 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie, POP PZPR w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie, POP PZPR w Studium Wychowania Przedszkolnego w Mrągowie, POP PZPR w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie, POP PZPR w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Oddział PKS w Mrągowie, POP PZPR w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Mrągowie, POP PZPR w Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Mrągowie, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mrągowie, POP PZPR w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Mrągowie, POP PZPR w Spółdzielni Pracy im. H.Sawickiej w Mrągowie, POP PZPR w Gminnej Spółdzielni w Sorkwitach, POP PZPR w Nadleśnictwie Strzałowo, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Mikołajkach, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bożym, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Mikołajkach, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sorkwitach, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rybnie, POP PZPR w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pieckach, POP PZPR wiejska w Choszczewie, POP PZPR w Gałkowie; powiat nidzicki, 1950-1986 sygn. 369-408 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędzie Powiatowym w Nidzicy, POP PZPR w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy, POP PZPR w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Nidzicy, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nidzicy, POP PZPR w Państwowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Nidzicy, POP PZPR w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców Oddział w Nidzicy, POP PZPR w Wielozakładowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Nidzicy, POP PZPR w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jedwabnie, POP PZPR wiejska w Jagarzewie, POP PZPR wiejska w Janowcu Kościelnym, POP PZPR wiejska w Janowie, POP PZPR w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Janowie, POP PZPR wiejska w Łysakowie, POP PZPR wiejska w Pawełkach, POP PZPR wiejska w Rogożu, POP PZPR wiejska w Szczepkowie Borowym; powiat nowomiejski, 1949-1989 sygn. 409-421 POP PZPR w Przezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Mieście Lubawskim, POP PZPR w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Nowym Mieście Lubawskim, POP PZPR w Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie, POP PZPR w Lubawskich Zakładach Konfekcji Technicznej w Lubawie, POP PZPR w Zespole Szkół Zawodowych w Lubawie, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ostrowite, POP PZPR wiejska w Łąkorzu; powiat olsztyński, 1949-1986 sygn. 422-541 POP PZPR w III Liceum Ogólnokształcacym w Olsztynie, POP PZPR w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie, POP PZPR w Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie, POP PZPR w Olsztyńskich Zakładach Graficznych w Olsztynie, POP PZPR w Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, POP PZPR w Związku Literatów Polskich w Olsztynie, POP PZPR w Związku Polskich Artystów i Plastyków w Olsztynie, POP PZPR w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie, POP PZPR w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, POP PZPR w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństaw Publicznego w Olsztynie, POP PZPR w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, POP PZPR w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, POP PZPR w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie, POP PZPR w Olsztyńskich Fabrykach Mebli w Olsztynie, POP PZPR w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Olsztynie, POP PZPR w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie, POP PZPR w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Olsztynie, POP PZPR w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie, POP PZPR w Warmińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Olsztynie, POP PZPR w Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego w Olsztynie, POP PZPR w Wojewódzkim Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego w Olsztynie, POP PZPR w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Olsztynie, POP PZPR w Wojewódzkim Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego i Melioracji w Olsztynie, POP PZPR w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie, POP PZPR w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Olsztynie, POP PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego"SPOMASZ" w Olsztynie, POP PZPR w Robotniczej Spółdzielni Pracy Stolarskiej im. M.Nowotki w Olsztynie, POP PZPR w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Olsztynie, POP PZPR w Nadleśnictwie Nowe Ramuki, POP PZPR w Nadleśnictwie Purda Leśna, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Grądku, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Prejłowie, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Klewkach, POP PZPR w Zakładzie Rolnym w Starym Olsztynie, POP PZPR wiejska w Dywitach, POP PZPR wiejska w Giławach, POP PZPR wiejska w Jonkowie, POP PZPR wiejska w Kabornie, POP PZPR wiejska w Klebarku Wielkim, POP PZPR wiejska w Klewkach, POP PZPR wiejska w Marcinkowie, POP PZPR wiejska w Nowej Wsi, POP PZPR wiejska w Patrykach, POP PZPR wiejska w Purdzie, POP PZPR w Szczęsnem, POP PZPR w Trękusie; powiat ostródzki, 1949-1989 sygn. 542-570 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie, POP PZPR w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, POP PZPR w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie,POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Grunwaldzie, POP PZPR w Nadleśnictwie Miłomłyn, POP PZPR w Stacji Hodowli Roślin w Mielnie, POP PZPR w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Olsztynku, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Zajezierzu, POP PZPR wiejska w Dąbrównie; powiat pasłęcki, 1949-1974 sygn. 571-586 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku, POP PZPR w Służbie Zdrowia w Pasłęku, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pasłęku, POP PZPR w Pasłęckich Zakładach Przemysłu Terenowego w Pasłęku, POP PZPR wiejska w Awajkach, POP PZPR wiejska w Kalsku, POP PZPR wiejska w Młynarach, POP PZPR wiejska w Rogajnach, POP PZPR wiejska w Stegnach, POP PZPR wiejska w Wilczętach, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wysokiej; powiat piski, 1950-1974 sygn. 587-602 POP PZPR w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Piszu, POP PZPR w Szpitalu Powiatowym w Piszu, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Piszu, POP PZPR w Piskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Piszu, POP PZPR w Piskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Piszu, POP PZPR w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Piszu, POP PZPR w Szkole Podstawowej w Orzyszu, POP PZPR wiejska w Wejsunach; powiat szczycieński, 1949-1984 sygn. 603-619 POP PZPR w Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie, POP PZPR w Nadleśnictwie Szczytno, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dźwierzutach, POP PZPR wiejska w Dybowie, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Maliszewie, POP PZPR wiejska w Romanach; powiat węgorzewski, 1950-1974 sygn. 620 -626 POP PZPR w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie, POP PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgorzewie, POP PZPR w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Węgorzewie, POP PZPR w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Baniach Mazurskich, POP PZPR w Powiatowej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Oddział w Pozezdrzu

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stanowiły zasadnicze ogniwo organizacyjne partii. Tworzono je za zgodą odpowiedniego komitetu powiatowego, miejskiego, gminnego, dzielnicowego, w miejscu pracy (lub zamieszkania), gdzie było co najmniej 5 członków partii. W przedsiębiorstwach i instytucjach , w których liczba członków i kandydatów przekraczała 100 osób, często tworzono Oddziałowe Organizacje Partyjne. Wiejskie organizacje partyjne powstawały z członków partii pracujących i mieszkających w danej wsi lub w pobliskich wsiach. Do zadań POP należało: dbanie o systematyczne odbywanie zebrań partyjnych, organizowanie działalności członków partii, podnoszenie wydajności i dyscypliny pracy, ocena wykonania zadań partyjnych, społecznych, zawodowych. POP mogły samodzielnie planować swoją pracę kierując się uchwałami Zjazdów Komitetu Centralnego PZPR i władz nadrzędnych. Na zebraniach partyjnych, które odbywały się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, zatwierdzano plany pracy organizacji partyjnej i jej egzekutywy, kontrolowano ich wykonanie. Egzekutywa zobowiązana była do przedstawienia na każdym zebraniu partyjnym informacji o swojej pracy i sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków. Wybory władz partyjnych , pierwszego i drugiego sekretarza, Podstawowych i Oddziałowych Organizacji Partyjnych przeprowadzano co 2,5 roku. Działalność POP była ściśle zwiazana z instytucją, w której została utworzona.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-05-08 Numer Księgi nabytków 3564 z lat 1950-1974 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1142.
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-05-08 Numer Księgi nabytków 3591 z lat 1949-1974 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1143.
 • 3. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-05-08 Numer Księgi nabytków 3621 z lat 1949-1975 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1144.
 • 4. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-05-08 Numer Księgi nabytków 3629 z lat 1950-1957 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1147
 • 5. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-06-20 Numer Księgi nabytków 3711 z lat 1949-1973 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1145.
 • 6. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-08-20 Numer Księgi nabytków 3749 z lat 1949-1972 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1146
 • 7. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-08-20 Numer Księgi nabytków 3775 z lat 1949-1974 Forma przejęcia I przejęcie Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta P.O.P. z pow. iławskiego przesunięto z zespołu nr 1148.
 • 8. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-08-20 Numer Księgi nabytków 3813 z lat 1949-1972 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1149.
 • 9. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-09-04 Numer Księgi nabytków 3842 z lat 1948-1975 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1150.
 • 10. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-09-04 Numer Księgi nabytków 3874 z lat 1949-1974 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta P.O.P. z pow. morąskiego przesunięto z zespołu nr 1151.
 • 11. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-10-21 Numer Księgi nabytków 3954 z lat 1950-1973 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1152.
 • 12. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-10-21 Numer Księgi nabytków 3981 z lat 1950-1974 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1153.
 • 13. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-10-24 Numer Księgi nabytków 4014 z lat 1949-1956 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta pzresunięto z zespołu nr 1156.
 • 14. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-10-24 Numer Księgi nabytków 4075 z lat 1949-1969 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1154.
 • 15. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-10-24 Numer Księgi nabytków 4077 z lat 1978-1985 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1164.
 • 16. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-11-18 Numer Księgi nabytków 4133 z lat 1949-1975 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta P.O.P. z terenu pow. ostródzkiego przesunięto z zespołu nr 1157.
 • 17. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-11-18 Numer Księgi nabytków 4150 z lat 1949-1975 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta P.O.P. z m. Olsztyna przesunięto z zespołu nr 1155.
 • 18. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-11-28 Numer Księgi nabytków 4164 z lat 1948-1948 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1167
 • 19. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-11-28 Numer Księgi nabytków 4191 z lat 1949-1974 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1158
 • 20. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2003-02-27 Numer Księgi nabytków 4301 z lat 1950-1974 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1159
 • 21. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2003-02-27 Numer Księgi nabytków 4302 z lat 1950-1972 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta wyłączono z materiałów przesuniętych z zespołu nr 1159
 • 22. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2003-02-27 Numer Księgi nabytków 4324 z lat 1949-1972 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1160
 • 23. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2003-03-27 Numer Księgi nabytków 4382 z lat 1950-1974 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 1161
 • 24. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2003-09-19 Numer Księgi nabytków 4425 z lat 1970-1972 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Urząd Gminy w Purdzie
 • 25. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2005-04-21 Numer Księgi nabytków 5003 z lat 1948-1989 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi 7j.a. wyodrębniono podczas porządkowania akt

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 001 POP PZPR w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
 • 002 POP PZPR w Urzędzie Miejskim w Bartoszycach
 • 003 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bartoszyckim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bartoszycach
 • 004 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach
 • 005 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach
 • 006 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Inspektoracie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bartoszycach
 • 007 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w PrzedsiębiorstwieKonserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Górowie Iławeckim
 • 008 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Rolnym w Górowie Iławeckim
 • 009 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Roszarniczych w Sępopolu pow. bartoszycki
 • 010 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Kandytach pow.bartoszycki
 • 011 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Romankowie pow.bartoszycki
 • 012 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Różynie pow.bartoszycki
 • 013 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Tuczu ka) w Tuczu
 • 014 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Wiatrowcu Warmińskim
 • 015 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Biskupcu
 • 016 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Browarze w Biskupcu
 • 017 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskim Ośrodku Przemysłu Meblarskiego Zakład w Biskupcu
 • 018 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnym Kombinacie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bisztynku
 • 019 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Czerwonce pow. biskupiecki
 • 020 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jezioranach pow.biskupiecki
 • 021 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Reszelskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa w Reszlu pow.biskupiecki
 • 022 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Wójtówku pow.biskupiecki
 • 023 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Kostrzewach pow.biskupiecki
 • 024 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Kruzach pow.biskupiecki
 • 025 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie
 • 026 Podstawowa Ogranizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
 • 027 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budownicta Rolniczego w Braniewie
 • 028 Podstawowa Ogranizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego im. M.Kopernika we Fromborku pow.braniewski
 • 029 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Śrub w Ornecie pow.braniewski
 • 030 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Handlu Detalicznym w Ornecie pow.braniewski
 • 031 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bemowiźnie pow.braniewski
 • 032 Podstawowa Organizacja Partyna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kierpajnach Wielkich pow. braniewski
 • 033 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Bażynach pow.braniewski
 • 034 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Pęciszewie pow.braniewski
 • 035 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Działdowie
 • 036 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Powiatowym w Działdowie
 • 037 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Powiatowej Przychodni Obwodowej w Działdowie
 • 038 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Działdowie
 • 039 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hucie Szkła w Działdowie
 • 040 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Elementów Hal Produkcyjnych w Gralewie pow.działdowski
 • 041 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Produkcji Elementów Budowlanych w Lidzbarku Welskim pow.działdowski
 • 042 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Ciborzy pow.działdowski
 • 043 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze pow. działdowski
 • 044 Podstawowa Organizacja Partyna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Narzymie pow.działdowski
 • 045 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Rybnie pow.działdowski
 • 046 Podstawowa Organizacja Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Powiatowym w Giżycku
 • 047 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ośrodku Transportu Leśnego w Giżycku
 • 048 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Rybnych w Giżycku
 • 049 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Inwalidów "Pokój" w Rynie pow.giżycki
 • 050 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Wydminach pow.giżycki
 • 051 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tartaku w Wydminach pow.giżycki
 • 052 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Sprzętu Oświatleniowego "ZAOS" w Wikasach pow.giżycki
 • 053 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Słabowie pow.giżycki
 • 054 Podstawowa Ogranizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch" w Iławie
 • 055 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie
 • 056 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Iławie
 • 057 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Iławie
 • 58 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjenoczonej Partii Robotniczej w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Iławie
 • 059 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Iławskich Zakładach Metalowych w Iławie
 • 060 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Iławie
 • 061 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Iławie
 • 062 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Drobiarskich w Iławie
 • 063 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie
 • 064 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Technikum Rolniczym w Kisielicach pow.iławski
 • 065 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Klimach pow.iławski
 • 066 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Przdsiębiorstwie "Hydroster" w Prabutach pow. iławski
 • 067 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Prabutach pow.iławski
 • 068 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Suszu pow.iławski
 • 069 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Suszu pow.iławski
 • 070 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
 • 071 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kętrzynie
 • 072 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kętrzynie
 • 073 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kętrzynie
 • 074 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cukrowni w Kętrzynie
 • 075 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Kętrzynie
 • 076 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Warmia" w Kętrzynie
 • 077 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Pracy Budowlanej "Mazur" w Kętrzynie
 • 078 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kętrzynie
 • 079 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Spożywców "Ostoja" w Kętrzynie
 • 080 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Pracy "Styl" w Kętrzynie
 • 081 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskich Zakładach Sieci Rybackich w Korszach pow.kętrzyński
 • 082 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Biedaszkach pow.kętrzyński
 • 083 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Produkcji Rolnej w Barcianach pow.kętrzyński
 • 084 Podstawowa Otganizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Łozdaju pow.kętrzyński
 • 085 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Bajorach Wielkich pow.kętrzyński
 • 086 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej (wiejska) w Barcianach pow.kętrzyński
 • 087 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Windzie pow.kętrzyński
 • 088 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim
 • 089 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liceum Pedagogicznym w Lidzbarku Warmińskim
 • 090 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim
 • 091 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku Warmińskim
 • 092 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
 • 093 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Obwodowym Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Lidzbarku Warmińskim
 • 094 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" - Oddział w Lidzbarku Warmińskim
 • 095 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warmińskim
 • 096 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim
 • 097 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Lidzbarku Warmińskim
 • 098 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Lidzbarku Warmińskim
 • 099 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lidzbarskich Zakładach Dziewiarskich "Argona" od 1976 r. "Morena" w Lidzbarku Warmińskim
 • 100 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych "Warfama"w Dobrym Mieście pow. lidzbarski
 • 101 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Zakładów Drzewnych w Dobrym Mieście pow.lidzbarski
 • 102 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dyrekcji Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dobrym Mieście pow. lidzbarski
 • 103 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ełdytach pow. lidzbarski
 • 104 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie w Wichrowie pow.lidzbarski
 • 105 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Rogóżu pow.lidzbarski
 • 106 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędzie Powiatowym w Morągu
 • 107 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Morągu
 • 108 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu
 • 109 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mazurskiej Fabryce Urządzeń Górniczych MAFAG w Morągu
 • 110 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
 • 111 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Morąskich Zakładach Odlewniczych w Morągu orąskich Zakładach Odlewniczych w Morągu
 • 112 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Robotniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej "Igła" w Morągu
 • 113 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Morągu
 • 114 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie pow.morąski
 • 115 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Miłakowie pow. morąski
 • 116 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielozakładowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Starym Dzierzgoniu pow.morąski
 • 117 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Leszczynce pow.morąski
 • 118 Podstawowa Organizacja Partyjna polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Pronie pow.morąski
 • 119 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Bogaczewie pow.morąski
 • 120 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) we Florczakach pow.morąski
 • 121 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Jarnołtowie pow.morąski
 • 122 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie
 • 123 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liceum Pedagogicznym w Mągowie
 • 124 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Studium Wychowania Przedszkolnego w Mrągowie
 • 125 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Powiatowym w Mrągowie
 • 126 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Oddział PKS w Mrągowie
 • 127 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Mrągowie
 • 128 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Mrągowie
 • 129 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mrągowie
 • 130 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Mrągowie
 • 131 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Pracy im.H.Sawickiej w Mrągowie
 • 132 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni w Sorkwitach pow.mrągowski
 • 133 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie w Strzałowie pow.mrągowski
 • 134 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Mikołajkach pow.mrągowski
 • 135 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bożym pow.mrągowski
 • 136 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Mikołajkach pow. mrągowski
 • 137 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sorkwitach pow.mrągowski
 • 138 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rybnie pow. mrągowski
 • 139 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pieckach
 • 140 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Choszczewie pow.mrągowski
 • 141 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Gałkowie pow.mrągowski
 • 142 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędzie Powiatowym w Nidzicy
 • 143 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy
 • 144 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Nidzicy
 • 145 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nidzicy
 • 146 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Nidzicy
 • 147 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców Oddział w Nidzicy
 • 148 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielozakładowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Nidzicy
 • 149 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jedwabnie
 • 150 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Jagarzewie pow.nidzicki
 • 151 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Janowcu Kościelnym pow.nidzicki
 • 152 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Janowie pow.nidzicki
 • 153 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ("SCh") w Janowie
 • 154 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Łysakowie pow.nidzicki
 • 155 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Pawełkach pow.nidzicki
 • 156 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Rogóżu pow.nidzicki
 • 157 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Szczepkowie Borowym pow.nidzicki
 • 158 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Mieście Lubawskim
 • 159 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" - Oddział w Nowym Mieście Lubawskim
 • 160 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie pow.nowomiejski
 • 161 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lubawskich Zakładach Konfekcji Technicznej w Lubawie pow.nowomiejski
 • 162 Podstawowa Ogranizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zepole Szkół Zawodowych w Lubawie
 • 163 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ostrowite pow.nowomiejski
 • 164 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Łąkorzu pow.nowomiejski
 • 165 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie
 • 166 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie
 • 167 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
 • 168 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskich Zakładach Graficznych w Olsztynie
 • 169 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
 • 170 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Związku Literatów Polskich w Olsztynie
 • 171 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Związku Polskich Artystów i Plastyków w Olsztynie
 • 172 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie
 • 173 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie
 • 174 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie
 • 175 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie
 • 176 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie
 • 177 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie
 • 178 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskich Fabrykach Mebli w Olsztynie
 • 179 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
 • 180 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Olsztynie
 • 181 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Olsztynie
 • 182 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie
 • 183 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warmińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Olsztynie
 • 184 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego w Olsztynie
 • 185 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego w Olsztynie
 • 186 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Olsztynie
 • 187 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego i Melioracji w Olsztynie
 • 188 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie
 • 189 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
 • 190 Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Zakładach Wytwórczych Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "SPOMASZ" w Olsztynie
 • 191 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Robotniczej Spółdzielni Pracy Stolarskiej im M. Nowotki w Olsztynie
 • 192 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Olsztynie
 • 193 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie Nowe Ramuki pow.olsztyński
 • 194 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie Purda Leśna pow.olsztyński
 • 195 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Grądku pow.olsztyński
 • 196 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Prejłowie pow olsztyński
 • 197 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Klewkach pow.olsztyński
 • 198 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Rolnym w Starym Olsztynie pow.olsztyński
 • 199 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Dywitach pow.olsztyński
 • 200 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Giławach pow.olsztyński
 • 201 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Jonkowie pow.olsztyński
 • 202 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Kabornie pow.olsztyński
 • 203 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Klebarku Wielkim pow.olsztyński
 • 204 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska w Klewkach pow.olsztyński
 • 205 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Marcinkowie pow.olsztyński
 • 206 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Nowej Wsi pow.olsztyński
 • 207 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Patrykach pow.olsztyński
 • 208 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Purdzie pow.olsztyński
 • 209 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Szczęsnem pow.olsztyński
 • 210 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Trękusie pow.olsztyński
 • 211 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie
 • 212 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie
 • 213 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
 • 214 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Grunwaldzie pow.ostródzki
 • 215 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie Miłomłyn pow.ostródzki
 • 216 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stacji Hodowli Roślin w Mielnie pow.ostródzki
 • 217 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Olsztynku pow.ostródzki
 • 218 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Zajezierzu pow.ostródzki
 • 219 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Dąbrównie pow.ostródzki
 • 220 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku
 • 221 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Służbie Zdrowia w Pasłęku
 • 222 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pasłęku
 • 223 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pasłęckich Zakładach Przemysłu Terenowego w Pasłęku
 • 224 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Awajkach pow.pasłęcki
 • 225 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Kalsku pow.pasłęcki
 • 226 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Młynarach pow.pasłęcki
 • 227 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Rogajnach pow.pasłęcki
 • 228 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Stegnach pow.pasłęcki
 • 229 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Wilczętach pow.pasłęcki
 • 230 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnioczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wysokiej pow.pasłęcki
 • 231 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Piszu
 • 232 Podstawowa Organizacja Partyjna polskiej Zjednoczonej Partii Robotnoczej w Szpitalu Powiatowym w Piszu
 • 233 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Piszu
 • 234 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Piszu
 • 235 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Piskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Piszu
 • 236 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Piszu
 • 237 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Orzyszu pow.piski
 • 238 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Wejsunach pow.piski 238. Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Wejsunach pow.piski
 • 239 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie
 • 240 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadleśnictwie w Szczytnie
 • 241 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dźwierzutach pow.szczycieński
 • 242 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Dybowie pow.szczycieński
 • 243 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zepole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Maliszewie pow.szczycieński
 • 244 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (wiejska) w Romanach pow.szczycieński
 • 245 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie
 • 246 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgorzewie
 • 247 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Węgorzewie
 • 248 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Baniach Mazurskich pow.węgorzewski
 • 249 Podstawowa Organizacja Partyjan Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Powiatowej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Oddział w Pozezdrzu pow.węgorzewski

Conditions governing access

Dostępność

częściowo

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

626 j.a. jednostka archiwalna, 10.14 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 626 j.a. 10.14 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Awajki
Bajory Wielkie
Bajory Wielkie
Banie Mazurskie
Barciany
Barciany
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszycki powiat
bartoszyki powiat
Bażyny
Bażyny
Bemowizna
Biedaszki
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
Biskupiec
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
biskupiecki powiat
Bisztynek
Bogaczewo
Bogaczewo
Bogaczewo
Boże
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
Braniewo
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
braniewski powiat
Choszczewo
Choszczewo
Cibórz
Czerwonka
Dąbrówno
Dąbrówno
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobre Miasto
Dobrocin
Dobrocin
Dobrocin
Dybowo
Dywity
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
Działdowo
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
działdowski powiat
Dźwiarzuty
Dźwierzuty
Ełdyty
Florczaki
Frombork
Frombork
Frombork
Gałkowo
Gałkowo
Giławy
giżycki powiat
giżycki powiat
giżycki powiat
giżycki powiat
giżycki powiat
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Górowo Iławeckie
Górowo Iławeckie
Gralewo
Grądek
Grunwald
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
Iława
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
iławski powiat
Jagarzewo
Jagarzewo
Janowiec Kościelny
Janowo
Janowo
Janowo
Janowo
Janowo
Jarnołtowo
Jarnołtowo
Jedwabno
Jeziorany
Jeziorany
Jonkowo
Kaborno
Kalsk
Kandyty
Kandyty
Kandyty
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
Kętrzyn
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
kętrzyński powiat
Kierpajny
Kisielice
Klebark Wielki
Klewki
Klewki
Klimy
Klimy
Korsze
Korsze
Korsze
Korsze
Kostrzewy
Kruzy
Kruzy
Księży Dwór
Księży Dwór
Księży Dwór
Leszczynka
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Welski
Lidzbark Welski
lidzbarski poiwiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
lidzbarski powiat
Lubawa
Lubawa
Lubawa
Lubawa
Lubawa
Lubawa
Lubawa
Łąkorz
Łąkorz
Łozdaj
Łysakowo
Łysakowo
Łysakowo
Łysakowo
Maliszewo
Marcinkowo
Mielno
Mielno
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Miłakowo
Miłomłyn
Miłomłyn
Młynary
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
Morąg
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
morąski powiat
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
mrągowski powiat
Narzym
Narzym
Narzym
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
Nidzica
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
nidzicki powiat
Nowa Wieś
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Miasto Lubawskie
Nowe Ramuki
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
nowomiejski powiat
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztynek
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
olsztyński powiat
Orneta
Orneta
Orneta
Orzysz
Ostrowite
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
Ostróda
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
ostródzki powiat
pasłęcki powiat
pasłęcki powiat
pasłęcki powiat
pasłęcki powiat
pasłęcki powiat
pasłęcki powiat
pasłęcki powiat
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Pasłęk
Patryki
Pawełki
Pawełki
Pęciszewo
Piecki
piski powiat
piski powiat
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pisz
Pozezdrze
Prabuty
Prabuty
Prabuty
Prabuty
Prejłowo
Pron
Purda
Purda Leśna
Reszel
Reszel
Reszel
Reszel
Reszel
Rogajny
Rogóż
Rogóż
Rogóż
Rogóż
Rogóż
Romankowo
Romankowo
Romankowo
Romankowo
Romany
Romany
Romany
Różyna
Różyna
Różyna
Różyna
Różyna
Rybno
Rybno
Rybno
Rybno
Rybno
Rybno
Ryn
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Sępopol
Słabowo
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Sorkwity
Stary Dzierzgoń
Stary Olsztyn
Stegny
Strzałowo
Strzałowo
Susz
Susz
Susz
Szczepkowo Borowe
Szczepkowo Borowe
Szczepkowo Borowe
Szczepkowo Borowe
Szczęsne
szczycieński powiat
szczycieński powiat
szczycieński powiat
szczycieński powiat
szczycieński powiat
szczycieński powiat
szczycieński powiat
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Trękus
Tucz
Wejsuny
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
węgorzewski powiat
węgorzewski powiat
Wiatrowiec Warmiński
Wichrowo
Wichrowo
Wichrowo
Wilczęta
Wilkasy
Winda
Wójtówek
Wójtówek
Wójtówek
Wójtówek
Wydminy
Wydminy
Wysoka
Zajezierze
Zajezierze
Zajezierze

Indeks przedmiotowy

Subjects:
agitatorzy i sekretarze- narady
aktyw gospodarczo-partyjny
aktyw partyjno-gospodarczy
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw partyjny
aktyw polityczno-ekonomiczny
analizy działalności WZGS SCH
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
ankiety sprawozdawcze
bezpieczeństwo i higiena pracy-informacje
bezpieczeństwo w powiecie
członkowie i kandydaci-informacje
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa-wybory
funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej- informacje
informacje o działalnosci
informacje o działalności
informacje o działalności
informacje o działalności
informacje o działalności
informacje o działalności
informacje o działalności
informacje o pracy
informacje o pracy
informacje o produkcji
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
kontrola działalności
Liga Przyjaciół Żołnierza
narady agitatorów
narady aktywu partyjnego
narady aktywu zakładowego
oceny działalności
oceny działalności
oceny pracy
oceny pracy
Ochotniczy Hufiec Pracy- działalność
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Olsztynie-sprawozdania
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego- organizacja
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego-działalność
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Bogaczewie pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Dywitach pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Giławach pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Jagarzewie pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Janowcu Kościelnym pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Janowie pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Janowie pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Janowie pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Janowie pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Jonkowie pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kabornie pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Klebarku Wielkim pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Klewkach pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Łąkorzu pow. nowomiejski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Łąkorzu pow. nowomiejski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Łysakowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Łysakowie pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Łysakowie pow. nidzjcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Łysakowie pow. nidzjcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Marcinkowie pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Nowej Wsi pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Patrykach pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Pawełkach pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Pawełkach pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Purdzie pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rogóżu pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Szczepkowie Borowym
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Szczepkowie Borowym pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Szczepkowie Borowym pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Szczepkowie Borowym pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Szczęsnem pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Trękusie pow. olsztynski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Bajorach Wielkich pow. kętrzyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Bajorach Wielkich pow. kętrzyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Barcianach pow. kętrzyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Bogaczewie pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Bogaczewie pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Choszczewie pow. mrągowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Choszczewie pow. mrągowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Florczakach pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Gałkowie pow. mrągowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Gałkowie pow. mrągowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Jarnołtowie pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Jarnołtowie pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Klimach pow. iławski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Klimach pow. iławski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kruzach pow. biskupiecki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Narzymie pow. działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Narzymie pow. działdowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Narzymie pow. działdowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rogóżu pow. lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rogóżu pow. lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rogóżu pow. lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rogóżu pow. lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rybnie pow. działdowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rybnie pow. działdowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rybnie pow. działdowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Słabowie pow. giżycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Szpitalu Powiatowym w Giżycku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Windzie pow. kętrzyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR prz Zbiorczej Szkole Gminnej w Jedwabnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Węźle PKP w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy "Społem" Oddział w Iławie-Wojewódz. Spółdz. Spożywców
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy "Społem" Oddział w Lidzbarku -Wojewódzka Spółdz. Spożyw.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy (wiejska) w Bażynach pow. braniewski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Cukrowni w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Cukrowni w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Fabryce Śrub w Ornecie pow. braniewski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Gminnej Spóldzielni w Sorkwitach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Gminnym Kombinacie Rolniczej Spółdz. Produk. w Bisztynku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Hucie Szkła w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Hucie Szkła w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Hucie Szkła w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Hucie Szkła w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Inspektoracie PGR w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Inspektoracie PGR w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Inspektoracie PGR w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Inspektoracie PGR w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Inspektoracie PGR w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lidzbarskich Zakł. Dziewiarskich "Argona "w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lidzbarskich Zakł. Dziewiarskich "Argona" w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lubawskich Zakładach Konfekcji Tech.w Lubawie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskiej Fabryce Urządzeń Górniczych "MAFAG" w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Miejskim Handlu Detalicznym w Ornecie pow. braniewski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Miejskim Handlu Detalicznym w Ornecie pow.braniewski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Miejskim Przedsięb. Gosp. Komunalnej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Miejskim Przedsięb. Gosp. Komunalnej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Strzałowie pow. mrągowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Wichrowie pow. lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Wichrowie pow. lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Fabrykach Mebli w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Graficznych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Graficznych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Biskupcu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Biskupcu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Biskupcu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Robót Inżynieryjnch w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb.Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gosp. Rolnym w Kierpajnach Wielkich
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gosp. Rolnym w Ostrowitem pow. nowomiejski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bemowiźnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Mikołajkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Biedaszkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Biskupcu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Przedsięb. Gosp. Rolnej w Wójtówku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Przedsięb. Gosp. Rolnej w Wójtówku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Przedsięb. Gosp. Rolnej w Wójtówku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Przedsięb. Gosp. Rolnej w Wójtówku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Przedsiębiorstwie "Hydroster" w Prabutach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Przedsiębiorstwie Budow. Rolniczego w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowej Przychodni Obwodowej w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowej Przychodni Obwodowej w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowej Przychodni Obwodowej w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Mieście Lub.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Mieście Lub.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budow. w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Rejonowym Przedsiębiorstwia Melioracyjnym w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Reszelskich Zakł. Przemysłu Maszyn. Leśnictwa w Reszlu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Reszelskich Zakł. Przemysłu Maszyn. Leśnictwa w Reszlu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Reszelskich Zakł. Przemysłu Maszyn. W Reszlu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robotniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej "Igła"w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Inwalidów "Pokój" w Rynie pow.giżycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy Budowlanej "Mazur"w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy "Styl" w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy "Styl" w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy "Styl" w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy im. H.Sawickiej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego we Fromborku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego we Fromborku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego we Fromborku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Spożywców "Ostoja" w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Spożywców "Ostoja" w Kętrzynie"
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Spożywców "Ostoja"w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej w Działdowej
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej w Miłakowie pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej w Wydminach pow. giżycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Giżycku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Miasta i Gminy w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Miasta i Gminy w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Pocztowo- Telekomunikacyjnym w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Pocztowo- Telekomunikacyjnym w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm. Fabryce Maszyn Rolniczych w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Węźle PKP w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Węźle PKP w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Węźle PKP w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Węźle PKP w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Węźle PKP w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wężle PKP w Czerwonce
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wężle PKP w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakł. Produkcji Elementów Budowlanych w Lidzbarku Welski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakł.Produkcji Elementów Budowlanych w Lidzbarku Welskim
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Dziewiarskich "Argona" w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Przemysłu Oddzieżowego"Warmia" w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Warmia" w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Rybnych w Giżycku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Rybnych w Giżycku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Sprzętu Oświetleniowego "ZAOS" w Wilkasach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładzie Rolnym w Górowie Iławeckim
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Jezioranach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Jezioranach pow. biskupiecki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zesp. Państw. Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zesp. Państw.Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zesp.Państw.Gospodarstw Rolnych w Księżym Dworze
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Ciborzy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Łozdaju
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Zakładów Drzewnych w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Związku Literatów Polskich w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Zespole Zakładów Drzewnych w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Romankowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Romankowie pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Bażynach pow. braniewski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Dybowie pow. szczycieński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Jagarzewiw pow. nidzicki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kandytach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kandytach pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kandytach pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kostrzewach pow. biskupiecki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kruzach pow. biskupiecki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Pęciszewie pow. braniewski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Romanach pow. szczycieński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Romanach pow. szczycieński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Romanach pow. szczycieński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Romankowie pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Romankowie pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Różynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Różynie pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Różynie pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Różynie pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Różynie pow. bartoszycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Tuczu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Wejsunach pow. piski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Wiatrowcu Warmińskim
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubawie pow. nowomiejski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Liceum Pedagogicznym w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lidzbarskich Zakł Dziewiarskich "Argona" w Lidzbarku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Fabrykach Mebli w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Mikołajkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robotniczej Sółdzielni Pracy Krawieckiej "Igła" w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wielozakł. Państw. Gosp. Rolnym w Starym Dzierzgoniu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy "Społem" Oddział w Lidzbarku -Wojew. Spółdzielni Spożyw.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy "Społem"Oddział w Iławie- Wojew. Spółdz. Spożywców
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy "Społem"Oddział w Iławie- Wojew. Spółdz. Spożywców
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy "Społem"Oddział w Iławie-Wojew. Spółdz. Spożywców
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy "Społem"Oddział w Lidzbarku- Wojew. Spółdz. Spożywców
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Browarze w Biskupcu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Browarze w Biskupcu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Cukrowni w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Cukrowni w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Cukrowni w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Dyrekcji Zespołu PGR w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Janowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Gminnej Spółdzielni w Sorkwitach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Gminnej Spółdzielni w Sorkwitach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Hucie Szkła w Działdowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Iławskich Zakładach Metalowych w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Komitecie Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Liceum Ogólnokształcącym Nr IV w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Liceum Pedagogicznym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Liceum Pedagogicznym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lubawskich Zakładach Konfekcji Tech. w Lubawie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lubawskich Zakładach Konfekcji Tech .w Lubawie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lubawskich Zakładach Konfekcji Tech. w Lubawie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Lubawskich Zakładach Konfekcji Tech. w Lubowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskiej Fabryce Urządzeń Górniczych MAFAG w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Miejskim Przedsięb. Gosp.Komunalnej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Morąskich Zakładach Odlewniczych w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Morąskich Zakładach Odlewniczych w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie Purda Leśna pow. olsztyńcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Strzałowie pow. mrągowski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie w Wichrowie pow. lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Suszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olszt.Przedsięb. Instalacji Sanit. i Elektr. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Fabrykach Mebli w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Graficznych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Graficznych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Graficznych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Sieci Rybackich w Korszach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Sieci Rybackich w Korszach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli Zakład w Szczytnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Miejskiego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Przemysł. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Przemysł. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Przemysł. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Robót Inżynieryjnych w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olszyyńskich Zakładach Sieci Rybackich w Korszach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Ośrodku Transportu Leśnego w Giżycku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Ośrodku Transportu Leśnego w Giżycku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowum Gospodarstwie Rolnym w Rybnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rybnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Mikołajkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ełdytach pow.lidzbarski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Grądku pow. olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Prejłowie pow.olsztyńsk
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Pronie pow. morąski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rybnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Mikołajkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Mikołajkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Węgorzewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Węgorzewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Suszu pow iławski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Suszu pow. Iławski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Biskupcu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Lidzbarku Warmińskim
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgorzewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgorzewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Zajezierzu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Przedsiębiorstwie Budown. Rolniczego w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Prabutach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Prabutach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Sanatorium Przeciwgrużliczym w Prabutach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Technikum Rolniczym w Kisielicach pow.iławski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Pasłęckich Zakładach Przemysłu Terenowego w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Piskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Piskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Piskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Piskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowej Spóldzielni "SCh" Oddział w Pozezdrzu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowym Z\wiązku Gminnych Spółdzielni "SCh" w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowym Związku Gminnech Spółdzielni "SCh" w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowym Związku Gminneych Spółdzielni "SCh" w Piszu
POdstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "SCh" w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni"SCh" w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod. i Urzędzie Pow w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod. I Urzędzie Pow. w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod. i Urzędzie Pow.w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod. I Urzędzie Pow.w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod. iUrzędzie Pow. w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod.i Urzędzie Pow. w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod.i Urzędzie Pow. w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narod.j i Urzędzie Pow w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsięb. Upowszech.Prasy i Książki "Ruch" w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochod. -Oddz. w Mrągowej
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochod.- Oddz. w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochod.-Oddz. w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochod.-Oddz. w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochod.-Oddz. w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych w Górowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budow. w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji "Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji" Gazeta Olsztyńska"w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Redakcji"Gazeta Olsztyńska" w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Rejonie Eksploatacji Dróg w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Reszelskich Zakł. Przemysłu Maszyn. Leśnictwa w Reszlu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Reszelskich Zakł.Przemysłu Maszynowego Leśnictwa w Reszlu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot. Spółdz. Pracy Stolarskiej im M.Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot. Spółdz. Pracy Stolarskiej im.M.Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot. Spółdz. Pracy Stolarzkiej im.M.Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot. Spółdz.Pracy Stolarskiej im M.Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot. Spółdz.Pracy Stolarskiej im.M.Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot. Spółdz.Pracy Stolarskiej im.M.Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot.Spółdz. Pracy Stolarskiej im..Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robot.Spółdz.Pracy Stolarskiej im.M.Nowotki w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robotniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej "Igła"w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robotniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej "Igła"w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robotniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej"Igła"w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Robotniczej Spółdzielni Pracy Krawieckiej"Igła"w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pieckach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy "Styl" w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy Budowlanej "Mazur"w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy im H.Sawickiej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy im. H.Sawickiej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Spółdzielni Pracy im. H.Sawickiej w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Studium Wychowania Przedszkolnego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szkole Podstawowej w Orzyszu pow.piski
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Powiatowym w Piszu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Tartaku w Wydminach pow. giżycki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Miasta i Gminy w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm Fabryce Maszyn Rolniczych "Warfama" w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm Fabryce Maszyn Rolniczych "Warfama" w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm. Fabryce Maszyn Rolniczych"Warfama" w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm.Fabryce Maszyn Rolniczych "Warfama" w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm.Fabryce Maszyn Rolniczych "Warfama"w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm.Fabryce Maszyn Rolniczych "Warfama"w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warm.Fabryce Maszyn Rolniczych "Warfama"w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warmińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Warmińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Węźle PKP w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wężle PKP w Kętrzenie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wielozakładowym Państw. Gosp. Rolnym w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew Zwi. Gminnych Spółdz."Samopomoc Chłop."w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Pow. Spółdz. Spożywców-Oddz. w Morągu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Pow. Spółdz. Spożywców-Oddz. w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Powszech. Spółdz. Spożywców Oddz.w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Zjedn. Budownictwa Wodnego i Melioracji w Olsztyni
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Zjedn. Budownictwa Wodnego i Melioracji w Olsztyni
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew. Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew.Zjedn.Budown. Wodnego i Melioracji w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew.Zw. Gminnych Spółdz."Samopomoc Chłopska"w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew.Zw.Gminnych Spółdz"Samopomoc Chłopska"w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew.Zw.Gminnych Spółdz."Samopomoc Chłopska"w Osztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew.Zw.Gminnych Spółdz."Samopomoc Chłopska"w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojew.Zw.Gminnych Spółdz."Samopomoc Chłopska"w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódz. Powszech. Spółdz. Spożywców Oddz. w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkiej Powszech. Spółdz. Spożywców w Nowym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb. Przemysłu Mięsnego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Przedsięb.Wodociąg. i Kanalizacji w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicz w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicz. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicz. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicz. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakł. Przemysłu Elementów Hal Produkcyjnych w Gralewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Drobiarskich w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego"Warmia"w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Rybnych w Giżycku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładzie Maszyn Przem. Spożyw. SPOMASZ w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładzie Produkcji Rolnej w Barcianach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładzie Rolnym w Starym Olsztynie pow.olsztyński
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Iławie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Zakładów Drzewnych w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kętrzynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Baniach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bożym
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dźwierzutach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dźwierzutach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Klewkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Leszczynce
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Maliszewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Mikołajkach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sorkwitach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrocinie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Zawodowych w Lubawie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Szkół Zawodowych w Nidzicy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zespole Zakładów Drzewnych w Dobrym Mieście
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zjednoczeniu Budownictwa Rolniczego w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Związku Polskich Artystów i Plastyków w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy"Społem" Oddział w Iławie- Wojew. Spółdz. Spozywców
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy"Społem"Oddział w Iławie- Wojew. Spółdz. Spożywców
Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Bartoszyckim
Podstawowa Organizacja Partyjna przy Bartoszyckim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Pasłęckich Zakładach Przemusłu Terenowego w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Roszarniczych w Sępopolu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Awajkach pow. pasłęcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Dąbrównie pow. ostródzki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Dąbrównie pow. ostródzki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Kalsku pow. pasłęcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Młynarach pow. pasłęcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Rogajnach pow. pasłęcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Stegnach pow. pasłęcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR (wiejska) w Wilczętach pow. pasłecki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Bartoszyckim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Gminnej Spółdzielni "Szmopomoc Chłopska" w Olsztynku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Bartoszyckim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Mazurskich Zakładach Garbarskich w Braniewie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie Miłomłyn pow. ostródzki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Nadleśnictwie Miłomłyn pow. ostródzki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskich Zakładach Sieci Rybackich w Korszach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Olsztyńskim Przedsięb. Budownictwa Przemysł. w Olsztynie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Wysokiej pow. pasłęcki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Gospodarstwiwe Rolnym w Grunwaldzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Zajezierzu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Państwowym Ośrodku Maszynowym z Zajezierzu
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydiium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochod.-Oddział w Mrągowie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Służbie Zdrowia w Pasłęku
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Stacji Hodowli Roślin w Mielnie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Stacji Hodowli Roślin w Mielnie pow. ostódzki
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Miejskim w Bartoszycach
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Miejskim w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Miejskim w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Urzędzie Miejskim w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrdzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Tabotu Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zakładach Naprawczych Tabotu Kolejowego w Ostródzie
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Zaladach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie
porogramy działania
powstanie Podstawowej Organizacji Partyjnej
program działania
program działania
program działania
programy działania
programy działania
programy działania
programy działania
programy działania
programy działania
programy działania
programy działania
programy działania
programy pracy
protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych,wyborczych,ogólnych,egzekutywa,statystyka POP PZPR
Rada Zakładowa
Rada Zakładowa
referat sprawozdawczo-wyborczy
Samorząd Robotniczy- działalność
Samorząd Robotniczy- Konferencje
Samorząd Robotniczy-działalność
siębiorstwie Budowlanym w Bartoszycach
spisy członków
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania Spółdzielni Pracy "Styl"
sprawozdania statystyczne
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalnosci
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności
sprawozdania z działalności Dyrekcji
sprawozdania z działalności partyjno-polityczneji gospodarczej
sprawozdania z działalności Podstawowej Organizacji Partyjnej
sprawozdania z działalności POP i KZ
sprawozdania z działalności Szpitala Wojewódzkiego
sprawozdania z pracy agitatorów
sprawozdania z pracy agitatorów
sprawozdania z wykonania planów produkcyjnych
sprawozdanie z działalności Oddziałowej Rady Robotniczej
szkolenia partyjne
szkolenia partyjne
szkolenia partyjne
szkolenia partyjne
szkolenia partyjne
szkolenia polityczne
Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej- działalność
Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej-zebrania Koła
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków
wykazy członków i kandydatów
wykazy członków i kandydatów partii
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania
zebrania ogólne, egzekutywa, ankiety sprawozdawcze POP PZPR
zebrania sprawozdawcze
zebrania Komitetu Zakładowego
zebrania Oddziałowej Organizacji Partyjnej
zebrania Oddziałowych Organizacji Partyjnych
zebrania Oddziałowych Organizacji Partyjnych nr 1, 2 przy KW PZPR
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne
zebrania ogólne Oddziałowych Organizacji Partyjnych
zebrania ogólne Podstawowej Organizacji Partyjnej
zebrania ogólne, egzekutywa, agitatorzy, statystyka POP PZPR
zebrania ogólne, egzekutywa, sprawozdania KZ PZPR
zebrania ogólne, egzekutywa, sprawozdania POP PZPR
zebrania POP i Oddziałowej Organizacji Partyjnej
zebrania POP i Oddziałowej Organizacji Partyjnej
zebrania sekretariatu
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
zebrania sprawozdawczo--wyborcze
zebrania sprawozdawczo--wyborcze
zebrania sprawozdawczo--wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborcze ogólne, egzekutywa POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo--wyborcze ogólne, kontrola działalności POP PZPR
zebrania sprawozdawczo-wyborcze POP i od 1969r. Komitetu Zakładowego
zebrania sprawozdawczo-wyborcze POP i OOP
zebrania sprawozdawczo-wyborcze POP przy Technikum Hodowlanym
zebrania sprawozdawczo-wyborcze,
zebrania sprawozdawczo-wyborcze,
zebrania sprawozdawczo-wyborcze, wyborcze
zebrania sprawozdawczo-wyborczene
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebrania wyborcze
zebranie ogólne
zebranie sprawozdawcze
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
zebranie wyborcze
zebrań ogólnych
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Polskiej
Związek Młodzieży Socjalistycznej
Związek Młodzieży Socjalistycznej

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa olsztyńskiego (reprezentatywne)


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution