Return to search

Miejska Rada Narodowa w Bartoszycach

1973-1990 Reference: PL/42/PL-42-1297/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Anna Karpińska, Beata Wacławik
2004-09-30
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Organizacja, 1977-1988, zarządzenia i pisma ogólne organów nadrzędnych, materiały dotyczące organizacji Miejskiej Rady Narodowej w Bartoszycach i jej organów. sygn. 1-8 Sesje Miejskiej Rady Narodowej, 1973 – 1990, Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Bartoszycach, podejmowane na nich uchwały, postanowienia oraz informacje i ich realizacji, regulamin MRN, dochody i wydatki budżetowe, korespondencję zewnętrzną MRN, opinie kierowane na sesje przez poszczególne komisje, zaproszenia na sesje, sprawozdania oraz referaty w sprawach realizacji planów społeczno-gospodarczych. Występuje tez analiza dotycząca działalności MRN wydana przez Wojewódzką Radę Narodową w Olsztynie. sygn. 9-33 Sprawy osobowe radnych, 1978 – 1986, prawa i obowiązki radnych, struktura osobowa i ewidencja radnych, sprawozdania statystyczne dotyczące radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych sygn. 34-43 Komisje Miejskiej Rady Narodowej, 1974-1990 protokoły z posiedzeń komisji, zawiadomienia o posiedzeniu komisji, sprawozdania z wykonania budżetu, opinie i informacje w sprawie realizacji uchwał MRN, kwestionariusze dla zakładów pracy. , sygn. 44 - 73 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1974-1990, Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bartoszycach, informacje o działalności różnych komisji, postanowienia PMRN, uchwały i oceny uwzględniane przy ich uchwalaniu, postanowienia, referaty na temat wykonywania uchwał. W serii tej znajdują dokumenty dotyczące tworzenia struktur rejonowych Solidarności. W serii tej znajdują się dublety uchwał i ich załączników, które jednak ze względu na znajdujące się w tych samych jednostkach innych nie powtarzających się materiałów, nie mogły zostać usunięte bez ingerowania w strukturę jednostki sygn. 74-92 Biurowość Miejskiej Rady Narodowej, 1986-1988, korespondencja zewnętrzna, informacje dotyczące warunków lokalowych, także wzory oświadczeń. Współpraca i współdziałanie, 1978-1984, sygn. 95. pisma dotyczące współpracy i współdziałania z innymi jednostkami i organizacjami, wyrażające się w postaci korespondencji wychodzącej i przychodzącej, planów pracy wydziałów MRN, biuletynów informacyjnych i ocen z wykonywanych przedsięwzięć. sygn. 93-94 Kontrole Miejskiej Rady Narodowej, 1985 – 1988, korespondencja z Najwyższą Izbą Kontroli, informacje o realizacji wniosków pokontrolnych, protokoły z kontroli archiwum zakładowego sygn. 96-97 Sprawozdania statystyczne, 1986-1990, formularze statystyczne oraz korespondencja z Wojewódzką Radą Narodową. sygn. 98-99

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Miejska Rada Narodowa w Bartoszycach działała na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 1958 r. o radach narodowych oraz ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. MRN była terenowym organem władzy państwowej i podstawowym organem samorządu społecznego na terenie miasta. Wykonywała swoje zadania na sesjach za pośrednictwem prezydium, komisji i radnych oraz Naczelnika Miasta, wykonującego swe zadania przy pomocy podległego mu Uurzędu Miejskiego. Pierwsza inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Narodowej w Bartoszycach odbyła się dnia 18 grudnia 1973 roku w sali Komitetu Powiatowego PZPR w Bartoszycach. Prezydium MRN było organem wykonawczo - zarządzającym Rady Narodowej, powoływanym w drodze wyborów przez Radę. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego oraz członkowie prezydium, będący jednocześnie przewodniczącymi stałych komisji. Miejska Rada Narodowa zakończyła działalność w konsekwencji przemian ustrojowych w 1990 r. - Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • VIII Kontrole Miejskiej Rady Narodowej
 • VII Współpraca i współdziałanie
 • VI Biurowość Miejskiej Rady Narodowej
 • V Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
 • IX Sprawozdania statystyczne
 • IV Komisje Miejskiej Rady Narodowej
 • III Sprawy osobowe radnych
 • II Sesje Miejskiej Rady Narodowej
 • I Organizacja

Conditions governing access

Dostępność

częściowo

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

99 j.a. jednostka archiwalna, 1.7 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 99 j.a. 1.7 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Bartoszyce
Biskupiec
Bisztynek
Gdańsk
Górowo Iławeckie
Iława
Kętrzyn
Kleczkowo
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Lubawa
Łomża
Morąg
Morąg
Mrągowo
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Ostróda
Płock
Radgoszcz
Sępopol
Tomaszów Lubelski
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

Indeks przedmiotowy

Subjects:
absolutorium
absolwenci
administracja państwowa
alkoholizm
alkoholizm
analiza
analiza
analiza działalności
analiza zatrudnienia
ankieta
Archiwum Państwowe
archiwum zakładowe
Bartoszycki Dom Kultury
Bartoszycki Dom Kultury
Bartoszycki Dom Kultury
Bartoszycki Dom Kultury
Bartoszycki Dom Kultury
Bartoszycki Dom Kultury
Bartoszycki Dom Kultury
Bartoszycki Klub Sportowy Victoria
Bartoszycki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
Bartoszyckie Przedsiębiorstwo Budowlane
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
Biblioteka Pedagogiczna
bilans towarowy
Biuletyn Statystyczny
budowa dróg
budowa ulic
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Społem
ciepłownictwo
ciepłownictwo
czynsze
czynsze
czynsze
czynsze
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czystość
Dni Bartoszyc
Dni Lasu i Zadrzewień
Dom Usług
Domy Towarowe Centrum
Domy Towarowe Centrum
Domy Towarowe Centrum
doręczyciele
Egzekutywa Komitetu Miejsko - Gminnego PZPR
estetyka
ewidencja uchwał
finanse
formularze sprawozdawcze
formularze sprawozdawcze
formularze sprawozdawcze
formularze sprawozdawcze
formularze sprawozdawcze
fundusz
fundusz
fundusz
fundusz
fundusz
fundusz
fundusz
gazociąg
gazownictwo
głosowanie
głosowanie
głosowanie
głosowanie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
inicjatywy społeczne
Inspekcja Robotniczo-Chłopska
interpelacje
interpelacje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
Izba Rzemieślnicza
Jednostka Wojskowa Nr 2188
Jednostka Wojskowa Nr 2188
kanalizacja
kanalizacja
kanalizacja
kanalizacja
kanalizacja
kancelaria Rady Państwa
Klub Żeglarski "Nenufar"
kolegium
kolegium
Kolegium ds. Wykroczeń
Kolegium Rejonowe ds.. Wykroczeń
Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych
Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie
komisariat Milicji Obywatelskiej
komisariat Milicji Obywatelskiej
Komisja do Spraw Młodzieży
Komisja do Spraw Młodzieży i Samorządu
Komisja do Spraw Samorządu Mieszkańców
Komisja do Spraw Samorządu Mieszkańców
Komisja do Spraw Samorządu Mieszkańców
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa
Komisja Handlu i Usług
Komisja Handlu i Usług
komisja kwalifikacyjna
Komisja Ładu i Porządku Publicznego
Komisja Ładu i Porządku Publicznego
Komisja Ładu i Porządku Publicznego
Komisja Oświaty i Zdrowia
Komisja Oświaty i Zdrowia
Komisja Oświaty i Zdrowia
Komisja Oświaty i Zdrowia
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury
Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury
Komisja Planu i Budżetu
Komisja Planu i Budżetu
Komisja Planu i Budżetu
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług
Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej
Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej
Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej
Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej
Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej
Komisja Wyborcza
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Komisja Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła
Komisja Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła
Komisja Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła
Komisja Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła
Komisja Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta oraz Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła
Komitet Kontroli Społecznej
Komitet Miejski PZPR
Komitet Miejski PZPR
Komitet Miejski PZPR
Komitet Obchodów Dni Czytelników Gazety Olsztyńskiej
Komitet Obchodów Święta 22 Lipca
Komitet Obwodowy nr 1 Samorządu Mieszkańców
Komitet Obwodowy nr 2 Samorządu Mieszkańców
Komitet Obwodowy nr 4 Samorządu Mieszkańców
Komitet Obwodowy nr 5 Samorządu Mieszkańców
Komitet Obwodowy nr 6 Samorządu Mieszkańców
Komitet Osiedlowy Samorządu Mieszkańców nr 2
Komitet Wykonawczy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
komunikacja
komunikacja
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
koreferat
koreferat
koreferat
koreferat
koreferat
kredyty
kredyty
kredyty
kredyty
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
liceum ogólnokształcące
liceum ogólnokształcące
liceum ogólnokształcące
Liga Obrony Kraju
ławnicy
ławnicy
ławnicy
ławnicy
Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa
Meblarska Spółdzielnia Pracy
meldunek
meldunek
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Komisja do Spraw Referendum
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejski Komitet Frontu Jedności Narodowej
Miejski Komitet Kontroli Społecznej
Miejski Komitet Kontroli Społecznej
Miejski Komitet Kontroli Społecznej
Miejski Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
Miejski Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Miejskie kolegium wyborcze
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność
Milicja Obywatelska
młodzież
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Morena przedsiębiorstwo
Najwyższa Izba Kontroli
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
nazwy ulic
nazwy ulic
nieletni
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
normatywy
notatka
notatka
notatka
notatka
notatka
notatka
notatka
notatka
notatka
notatka interwencyjna
notatka słuzbowa
obwieszczenie
obwieszczenie
obwieszczenie
obwieszczenie
Obwodowy Urząd Poczty
Obwodowy Urząd Poczty
Obwody Miejskie
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
ochrona ppoż.
ochrona ppoż.
ochrona ppoż.
ochrona środowiska
ochrona środowiska
ochrona środowiska
ochrona środowiska
ochrona zdrowia
ochrona zdrowia
ochrona zdrowia
ochrona zdrowia
ochrona zdrowia
odznaczenia
odznaczenia
odznaczenia
odznaczenia
odznaczenia
odznaczenia
odznaczenia
odznaczenia
odznaczenia
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów
Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych
Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych
Olsztyńska Usługowa Spółdzielnia Pracy
Olsztyńskie Fabryki Mebli
Olsztyńskie Fabryki Mebli
Operacja "Posesja"
opieka społeczna
opieka społeczna
opłaty targowe
opłaty targowe
opłaty targowe
organizacja
organizacja
organy administracji państwowej
organy wyższego stopnia
Ośrodek Sportu i Rekreacji
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowy Zakład Ubezpieczeń "Inspektorat"
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
pisma okólne
pisma okólne
pisma okólne
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan badań
plan gospodarczy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
plan pracy
podanie
podatki
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Miejski
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Miejski
Polskie Koleje Państwowe
pomoc społeczna
Poradnia Wychowawczo - Zawodowa
Poradnia Wychowawczo - Zawodowa
Poradnia Wychowawczo - Zawodowa
posiedzenia
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postanowienie
postulaty
postulaty
postulaty
postulaty
postulaty
Powiatowa Rada Narodowa
Powiatowa Rada Narodowa
Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wiielobranżowych
Powiatowe przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mrągowie
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożyców "Społem"
prawo miejskie
prewencja ppoż.
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
prezydium
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
program
program
program
program
program
program
program
program
program ppoż.
projekt
projekt
Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Rejonowa
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
protokóły
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Przedsiębiorstwo Państwowe Jubiler
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego
Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego
Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Centrala Rybna
Przedsiębiorstwo Techniczno - Produkcyjne Unitra - Unitech
przedszkole
Przedszkole Miejskie nr 8
przemysł
przemysł
przepisy
przestępczość
przestępczość
przestępczość
przetwórstwo
Rada Państwa
Rada Państwa
Rada Państwa
Rada Państwa
Rada Państwa
radni
radni
radni
radni
radni
radni
radni
radni
radni
radni
radni
radni
radni
rady narodowe
realizacja uchwały
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
referat
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
regulamin
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
rekreacja
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
remonty
rota ślubowania
rota ślubowania
rota ślubowania
rozporządzenie
rzemiosło
samorząd
samorząd
samorząd
samorząd
samorząd
Sąd Rejonowy
Sąd Rejonowy
Sejm PRL
Sejm PRL
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
sesja
skargi
skargi
skargi
składki
służba zdrowia
Solidarność periodyk
Społeczna Komisja Pojednawcza
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy
sport
sport
sport
spotkania z wyborcami
spotkania z wyborcami
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"
Spółdzielnia Pracy "Unipral"
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Bartosz"
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Bartosz"
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Bartosz"
spółdzielnie
spółdzielnie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprzedaż opału
stanowisko pracy
statut
statut
statystyka
stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
struktury rejonowe
szkolnictwo
szkolnictwo
szkolnictwo
szkolnictwo
szkolnictwo
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 5
sztandary
świetlica
telefonogram
telegram
telekomunikacja
Terenowa Komisja Odwoławcza do Spraw Pracy
Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Terenowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Terenowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Terenowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Terenowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Terenowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tezy
tezy pomocnicze
turystyka
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
uchwała
Unitra - Uniter
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
upoważnienie
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Miejski
Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny
Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny
Urząd Powiatowy
Urząd Rady Ministrów
Urząd Telekomunikacyjny
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
usługi
usługi
usługi
usługi
usługi
usługi
usługi
usługi
usługi
usługi
użytkowanie wieczyste
VI Plenum KC PZPR
Warszawska Fabryka Pomp Oddział w Bartoszycach
warunki pracy
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski
wnioski do programu działania
wnioski pokontrolne
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych
Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska
Wojewódzka Spółdzielnia Pracy "Poligrafika"
Wojewódzka Spółdzielnia Pracy "Poligrafika"
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem
Wojewódzki Urząd Poczty
Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny
Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Handlowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo "Mazur - Tourist"
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowowej Komunikacji Samochodowej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowowej Komunikacji Samochodowej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowowej Komunikacji Samochodowej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno - Odzieżowe
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wojewódzkie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
WPHW Olsztyn Filia nr 3
współdziałanie
współpraca
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wybory
wychowanie
wychowanie
wykaz obecności
wykaz spraw
wykaz uchybień
wykroczenia
wypoczynek
wystąpienia
wystąpienia
wystąpienia
wystąpienia
wystąpienia
wystąpienia
wystąpienia
wystąpienia
wytwórczość
wytyczne
wytyczne Prezydium CRZZ
XXX-lecie PRL
zagospodarowanie przestrzenne
zagospodarowanie przestrzenne
Zakład Energetyczny Rejon Lidzbark Warm.
zakład mleczarski
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Morena
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Morena
zalecenia
zalecenia
zalecenia pokontrolne
zalecenia pokontrolne
zaopatrzenie
zaopatrzenie
zaopatrzenie
Zarząd Miejski
Zarząd Miejski Ligii Kobiet
Zarząd Miejski Ligii Kobiet
zarządzenia
zarządzenie
zarządzenie
zarządzenie
zarządzenie pokontrolne
zaświadczenie
zaświadczenie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zawiadomienie
zebrania konsultacyjne
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Radnych
Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Odzieżowych
Zespół Szkół Odzieżowych
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
zestawienie
zestawienie
zestawienie
zestawienie
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Miejska Rada Narodowa w Bartoszycach


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution