Return to search

Sąd Obwodowy w Mikołajkach pow. mrągowski

[1783] 1879-1945 [1971] Reference: PL/42/PL-42-1295/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Sławomir Maksymowicz, Beata Wacławik
2010-11-12
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Wieczyste księgi gruntowe z poszczególnych gmin: opisy gruntów, obciążenia podatkowe i hipoteczne, zmiany właścicieli gruntów, [1783] 1879-1945 [1971] sygn. 1-1342.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Organizację powszechnego sądownictwa w Niemczech ustaliła ustawa z 27.01.1877 r. (R.G.Bl.41), która zlikwidowała dotąd istniejące sądy miejskie i powiatowe. Odtąd sądami I-szej instancji były sądy obwodowe (Amtsgerichte), II-giej instancji sądy krajowe (Landgerichte), III-ciej instancji wyższe sądy krajowe (Oberlandgerichte). Od 01.10.1879 r. najwyższą instancję stanowił Sąd Rzeszy (Reichsgericht). Dalsze regulacje prawne wprowadzała ustawa z 24.04.1878 r. ( ze zmianami w 1885, 1887,1899, 1913, 1920-1923) oraz ustawy z 01.04.1924 i z 31.03.1926r. Sąd Obwodowy w Mikołajkach funkcjonował od 1879 r. do początku 1945 r., podlegał Sądowi Krajowemu w Ełku (Landgericht Lyck) Sądy obwodowe wyrokowały w zasadzie w składzie 1 sędziego. Członkami sądu obwodowego mogło być kilku sędziów, wówczas każdemu przydzielano sprawy. Podział spraw ustalało prezydium sądu krajowego na jeden rok. W sprawach skomplikowanych dopuszczano sądy ławnicze. Gminy ustalały ilość osób, z których można powoływać ławników. Ławnikami mogli być zwłaszcza sołtysi i kierownicy urzędów obwodowych (Amtsbezirke). Do kompetencji sądów obwodowych należały: 1) sprawy sporne (m.in. sprawy majątkowe, z tytułu najmu, dot. sporów między pracodawcami a robotnikami) 2) sprawy karne (m.in. wykroczenia zagrożone karą więzienia do 3 miesięcy lub karą pieniężną do 600 marek, kradzieże do wartości skradzionego przedmiotu do 520 marek, sprzeniewierzenia, oszustwa do wartości 520 marek) 3) sprawy cywilne niesporne (m.in.. księgi wieczyste, rejestracja stowarzyszeń,spółek, towarzystw; sprawy spadkowe, uwierzytelnianie dokumetów i odpisów). Rozporządzenie z 05.07. 1879r. określało właściwość terytorialną sądów obwodowych. Granice tworzono w oparciu o okręgi miejskie (Stadtbezirke), obwody gminne (Gemeindebezirke), obwody dworskie (Gutsbezirke), okręgi urzędów policyjnych (Amtsbezirke).

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2001-07-16 Numer Księgi nabytków 3319 z lat [1829] 1878-1944 [1971] Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta wydzielono z zespołu podczas porządkowania, 1 j.a z 1794 roku przesunięto do Sądu Obwodowego w Giżycku-nr zesp.279/11340
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2010-11-12 Numer Księgi nabytków 5843 z lat 1783-1827 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi sygn.1335-1342

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • B 13 Grundbuch von Olschewen (Erlenau) (Wieczysta księga gruntowa gminy Olszewo).
 • B 01 Grundbuch von Biebern (Bubrowko) (Wieczysta księga gruntowa gminy Bobrówko).
 • B 02 Grundbuch von Buchenhagen (Grabowken) (Wieczysta księga gruntowa gminy Grabówka).
 • B 03 Grundbuch von Gurkeln (Wieczysta księga gruntowa gminy Górkło).
 • B 04 Grundbuch von Heytebruch (Wieczysta księga gruntowa gminy Bagienko).
 • B 05 Grundbuch von Isnothen (Wieczysta księga gruntowa gminy Iznota).
 • B 06 Grundbuch von Julienhofen (Wosnitzen) (Wieczysta księga gruntowa gminy Woźnice).
 • B 07 Grundbuch von Langengrond (Dlugigrund) (Wieczysta księga gruntowa gminy Długi Grąd).
 • B 08 Grundbuch von Lasken (Wieczysta księga gruntowa gminy Młynik).
 • B 09 Grundbuch von Lawnilasek ( Altkelbunken- Abbau- Zieglershuben) (Wieczysta księga gruntowa miejscowości Ławny Lasek).
 • B 10 Grundbuch von Lubjewen (Grünbruch) (Wieczysta księga gruntowa miejscowości Lubjewo).
 • A 01 Grundbücher. Sammelbände (Wieczyste księgi gruntowe. Tomy zbiorcze).
 • B 12 Grundbuch von Nikolajken (Wieczysta księga gruntowa gminy Mikołajki).
 • E Suplement - Grundakten
 • B 14 Grundbuch von Popielnen (Spirding) (Wieczysta księga gruntowa gminy Popielno).
 • B 15 Grundbuch von Rudowken (Wieczysta księga gruntowa gminy Rudówka).
 • B 16 Grundbuch von Salpia (Wieczysta księga gruntowa gminy Prażmowo).
 • B 17 Grundbuch von Schaden (Wieczysta księga gruntowa gminy Sady).
 • B 18 Grundbuch von Schmidtsdorf (Schimonken) (Wieczysta księga gruntowa gminy Szymonka).
 • B 19 Grundbuch von Selbongen (Wieczysta księga gruntowa gminy Zelwągi).
 • B 20 Grundbuch von Talten (Wieczysta księga gruntowa gminy Tałty).
 • B 21 Grundbuch von Wahrendorf (Prawdowen) (Wieczysta księga gruntowa gminy Prawdowo ).
 • C 00 Varia akta
 • D Suplement - Grundbücher
 • B 11 Grundbuch von Lucknainen (Wieczysta księga gruntowa miejscowości Łuknajno).

Conditions governing access

Dostępność

Częściowo

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

1342 j.a. jednostka archiwalna, 4.84 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 1342 j.a. 4.84 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Allenstein
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Rudowken
Alt Schaden
Alt Schaden
Alt Schaden
Alt Schaden
Alt Schaden
Alt Schaden
Altkelbunken-Abbau
Angerburg
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bagienko
Bartenstein
Bartenstein
Bartlewo
Bartlowo
Bartoszyce
Beldahnsee
Beldahnsee
Beldahnsee
Bełdany
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Biebern
Blumenau Klein
Blumenau Klein
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bobrówko
Bogaczewo
Bogatzewen
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Bubrowko
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Buchenhagen
Carlshof
Carlshof
Carlshof
Carlshof
Carlshof
Czerniki
Diebowko
Dietrichswalde
Dlugigrund
Dlugigrund
Dlugigrund
Dlugigrund
Długi Grąd
Długi Grąd
Długi Grąd
Doschen
Dresden
Drezno
Dybówko
Dziubiele
Dzubiellen
Eichendorf
Ełk
Ełk
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Erlenau
Essen- Rellinghausen
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Fasten
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszcze
Faszen
Faszen
Faszen
Gąsiorowo
Gerdauen
Gerdauen
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Giżycko
Glodowen
Głodowo
Gonscher
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Górkło
Grabnick Kl
Grabnik Mały
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabowken
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Grabówka
Gronowo
Grunau
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch
Grünbruch.
Grünbruch.
Grünchof
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Gurkeln
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Hammerbruch
Heiligenbeil
Hermannsruh
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heydebruch
Heytebruch
Heytebruch
Heytebruch
Heytebruch
Heytebruch
Heytebruch
Heytebruch
Insterburg
Inulec
Inulec
Inulzen
Inulzen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Isnothen
Iznota
Iznota
Iznota
Iznota
Iznota
Iznota
Johannisburg
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienhöfen
Julienthal
Kamień
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshof
Karlshorst
Karlshorst
Karlshorst
Karlshorst
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karłowo
Karolewo
Keilern
Kętrzyn
Kętrzyn
Klon
Klon
Klon
Klon
Klon
Klona
Klonn
Klonn
Klonn
Klonn
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Königsberg
Kowno
Kowno
Kruttinen
Krutynia
Krzysahnen
Krzyżany
Kwietuszki Małe
Langengrond
Langengrond
Langengrond
Langengrond
Langenwiese
Lasken
Lasken
Lasken
Lasken
Lauken
Lawken
Lawken
Lawken
Lawken
Lawken
Lawken
Lelek
Lindendorf
Lindendorf
Lindendorf
Lipowo
Lissuhnen
Lisunie
Lötzen
Lötzen
Lötzen
Lötzen
Lubiewen
Lubiewen
Lubiewen
Lubiewen
Lubiewen
Lubiewen
Lubiewen
Lubiewen
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubiewo
Lubjewen
Lubjewen
Lucknainen
Lucknainen
Lucknainerbude
Luisenthal
Luknainen
Luknainen
Lyck
Lyck
Lyssuhnen
Ławki
Ławki
Ławny Lasek
Łuknajno
Łuknajno
Mateuszek
Matheusseck
Mathiessek
Mertenau
Mertenau
Mierzejewo
Mierzejewo po
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Młynik
Młynik
Młynik
Młynik
Mnierczeiewen
Mnierczeiewen
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrągowo
Mrowken
Mrowken
Mrówki
Nachtigallshöhe
Neidenburg
Neu Fasten
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Rudowken
Neu Schaden.
Neu Ukta
Neuendorf
Neufasten
Neufasten
Neuforst
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Neuwalde
Nidzica
Niedersee
Niedersee
Niedersee
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikolaiken-Abbau
Nikoleiken
Nikoleiken
Notisten Klein
Notisten Klein
Notyst Mały
Notyst Mały
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Rudówka
Nowa Ukta
Nowa Wieś Kętrzyńska
Nowe Faszcze
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olschewen
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olszewo
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Onufrigowen
Onufrigowen
Onufrigowen
Onufryjewo
Onufryjewo
Onufryjewo
Orlen
Orlowo
Ortelsburg
Ortelsburg
Ortelsburg
Piasken
Piasken
Piasken
Piasken- Onufrigowen
Piasken- Onufrigowen
Piasken- Onufrigowen
Piasken- Onufrigowen
Piaski
Piaski
Piaski
Piaski- Onufryjewo
Piaski- Onufryjewo
Piaski- Onufryjewo
Piaski- Onufryjewo
Pisz
Popielnen
Popielnen
Popielnen
Popielnen
Popielno
Popielno
Popielno
Popielno
Popielno
Popielno
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen
Prawdowen-Abbau
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prawdowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Prażmowo
Przerwanken
Przerwanki
Pszczółki
Pszczółki
Pszczółki
Pszczółki
Rastenburg
Rastenburg
Rastenburg
Rehfelde
Rehfelde
Rehfelde
Rehfelde
Reichensee
Reichenstein Ostpr.
Rhein
Rhein
Rhein
Rhein-Abbau
Rhein-Abbau
Rhein-Abbau
Rhein-Abbau
Rodenau
Rübenzahl
Rübenzahl
Rübenzahl
Rübenzahl
Rübenzahl
Rübenzahl
Rübenzahl
Rübenzahl
Rübenzahl
Ruciane
Ruciane
Ruciane
Rudczany
Rudczany
Rudczany
Rudowken
Rudowken
Rudowken
Rudowken
Rudowken
Rudowken
Rudówka
Rudówka
Rudówka
Rudówka
Rudówka
Rudówka
Rudówka
Rudschanny
Rybical
Rybical
Rybical
Rybical
Rybical
Rybical
Rybical
Rybical
Rybical
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn.
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady.
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia
Salpia.
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schaden
Schalensee
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schimonken
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf
Schmidtsdorf.
Schönballen
Schönberg
Schöneberg
Schwarzstein
Sczyballen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Selbongen
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Sensburg
Skop
Skoppen
Slabowen
Słabowo
Sorkwity
Sorkwity
Sorquitten
Sorquitten
Spirding
Spirding
Spirding
Spirding
Spirding
Spirding
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stara Rudówka
Stawek
Stawek
Steinwalde
Szczybały Giżyckie.
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Szymonka
Święta Siekierka
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Talten
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tałty
Tilsit
Tilsit
Tros
Trossen
Tylża
Tylża
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Wahrendorf
Warnold
Warnowo
Weissuhnen
Weissuhnen
Weissuhnen
Weissuhnen
Weissuhnen Gross
Wejdyki
Wejdyki
Wejdyki
Wejdyki
Wejdyki
Wejdyki
Wejsuny
Wejsuny
Wejsuny
Wejsuny
Weydicken
Weydicken
Weydicken
Weydicken
Weydicken
Weydicken
Węgorzewo
Wickerau
Wierba
Wierba
Wiersba
Wiersba
Wiersba
Wiersba
Wierzba
Wierzba
Wierzba
Wiesenthal
Wioska
Wioska
Wioska
Wioska
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Wosnitzen
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Woźnice
Wólka
Zelwągi.
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zełwągi
Zollerndorf
Zollerndorf
Zoppott
Zwerghofen
Zwerghofen
Zwerghofen
Zwerghofen
Zwerghofen
Zwerghofen
Zwergofen

Indeks przedmiotowy

Subjects:
Am= und. Verkaufsgenossenschaft Nikolaiken
Anders Richard G.m.b.H.
Anders Richard G.m.b.H.
Anders Richard G.m.b.H.
Au- und Verkaufsgenossenschaft e.G.m.b.H in Nikolaiken
Au- und Verkaufsgenossenschaft e.G.m.b.H in Nikolaiken
Dampfsägewerk Nikolaiken Ostpr. G. m. b. H Nikolaiken
Dampfsägewerk Nikolaiken Ostpr. G. m. b. H Nikolaiken
Dampfsägewerk Nikolaiken Ostpr. G. m. b. H Nikolaiken
Dampfsägewerk Nikolaiken Ostpr. G. m. b. H Nikolaiken
Der Verein der Deutsch. Öster. Mission der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage
Deutsche Östeweichen Mission der Kirche Jesu Christi
Deutsche Reich
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnfiskus )
Deutsche Reich ( Reicheisenbahnvermögen )
Deutsche Reich ( Reicheisfinanzverwaltung )
Deutsche Reich ( Reichseisenbahnverwaltung )
Deutsche Reich ( Reichsjustizfiskus)
Deutsche Reich ( Reichsjustizfiskus)
Deutsche Reich ( Reichsjustizverwaltung )
Deutsche Reich ( Reichsjustizverwaltung )
Deutsche Reich ( Reichspost )
Deutsche Reich ( Reichspost )
Deutsche Reich ( Reichspost )
Deutsche Reich ( Reichspost )
Deutsche Reich ( Reichspost)
Deutsche Reich (Polizeiverwaltung)
Deutsche Reich (Polizeiverwaltung)
Deutsche Reich (Verwaltung der Reichsstrassen)
Deutsche Reich vertreten durch den Präsidenten des Landesfinanzamt in Königsberg Pr.
Deutsche Reich vertreten durch den Präsidenten des Landesfinanzamt in Königsberg Pr.
Deutsche Reich vertreten durch den Präsidenten des Landesfinanzamt in Königsberg Pr.
Deutsche Reichs Militarfiskus
Deutsche Reichs Militarfiskus
Deutsche Reichs Militarfiskus vertreten durch die Kommandantur der Befestigungen bei Lötzen
Dorfskommunal Olschewen
Eigenschulerband Salpia
Eigenschulerband Talten
Eigenschulerband Talten
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde in Nikolaiken
Ev.Kirchengemeinde Schmidtsdorf
Ev.Kirchengemeinde Schmidtsdorf
Ev.Kirchengemeinde Schmidtsdorf
Evangeliche Kirchengemeinde zu Nikolaiken
Firma Fehner
Gau Ostpreussen e. V. in Reichsverband für Deutsche Jugendherbergen in Königsberg Pr.
Gemeinde Buchenhagen
Gemeinde Gurkeln
Gemeinde Gurkeln
Gemeinde Lucknainen
Gemeinde Lucknainen
Gemeinde Olschewen
Gemeinde Olschewen
Gemeinde Olschewen
Gemeinde Olschewen
Gemeinde Olschewen (Erlenau)
Gemeinde Olschewen (Erlenau)
Gemeinde Onufrigowen
Gemeinde Onufrigowen- Rehfelde
Gemeinde Prawdowen
Gemeinde Prawdowen
Gemeinde Salpia
Gemeinde Schaden
Gemeinde Schmidtsdorf
Gemeinde Schmidtsdorf
Gemeinde Schmidtsdorf
Gemeinde Schmidtsdorf
Gemeinde Schmidtsdorf
Gemeinde Selbongen
Gemeinde Selbongen
Gemeinde Selbongen
Gemeinde Selbongen
Gemeinde Talten
Gemeinde Talten
Gemeinde Wahrendorf
Gemeinde Wahrendorf
Genossenschaft der Grundbesitzer zu Salpia
Gesamtheit d.Rentenguthbes
Gesamtschulverband in Bubrowko
Gesamtschulverband in Rehfelde
Gesamtschulverband in Rehfelde
Gesamtschulverband in Rehfelde
Gesamtschulverband Piasken- Onufrigowen
Gesamtschulverband Wahrendorf
Gesamtschulverband Wahrendorf
Gesamtschulverband Wosnitzen
Gesamtschulverband Wosnitzen
Gesamtschulverband zu Prawdowen
Handelsgesellschaft Firma Brust Otto in Nikolaiken
Katholische Kirchgemeinde zu Sensburg
Katholische Kirchgemeinde zu Sensburg
Kirche Schimonken
Kirchengemeinde Rhein
Kirchengemeinde Schmidtsdorf
Kirchengemeinde Schmidtsdorf
Kirchengemeinde Schmidtsdorf
Kirchengemeinde zu Nikolaiken
Kirchengemeinde Rudczany
Kirchengemeinde Rudczany
Kirchengemeinde zu Nikołajken
Kirchengemeinde zu Nikołajken
Kleinsiedlungsgesellschaft für den Kreis Sensburg
Königliche Generalkommision zu Königsberg
Königliche Preussische Forstfiskus
Königliche Preussische Staat
Königliche Preussische Staat (Wasserbauverwaltung)
Königliche Preussische Staat (Wasserbauverwaltung)
Königliche Preussische Stadt (Eisenbahnverwaltung)
Königliche Preussische Stadt (Eisenbahnverwaltung)
Königliche Preussische Stadt (Eisenbahnverwaltung)
Königliche Preussischen Fiskus Domänenverwaltug
Königliche Preussischen Fiskus Domänenverwaltug
Königliche Preussischen Fiskus Forstverwaltug
Königliche Preussischen Staat Domänenverwaltug
Königliche Preussischen Staat Domänenverwaltug
Königliche Regierung in Allenstein
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreis Sensburg (powiat mrągowski)
Kreiskommunalverband des Kreises Sensburg
Kreiskommunalverband Sensburg
Kreiskommunalverband Sensburg
Kreiskommunalverband Sensburg
Kreiskommunalverband Sensburg
Kreissiedlungsgesellschaft m. b. H. Sensburg
Kreissiedlungsgesellschaft m. b. H. Sensburg
Kreissparkasse Sensburg in Sensburg
Kreissparkasse Sensburg in Sensburg
Kreisverband Sensburg
Landgemeinde Buchenhagen
Landgemeinde Erlenau
Landgemeinde Olschewen
Landgemeinde Wosnitzen
Landgemeinde Wosnitzen
Molkereigenossenschaft Nikolaiken Ostpr. e.G.m.b.H zu Nikolaiken
Molkereigenossenschaft Olschewen Ostpr. e. G. m. b. H. in Olschewen
N.S. Volkwahlfahrt e. W .V.
Ostpr. Landgesellschaft m.b.H. zu Königsberg
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G. m. b. H. Königsberg Pr.
Ostpressische Heimstätte G.m.b.H. Königsberg
Ostpressische Heimstätte G.m.b.H. Königsberg
Ostpressische Heimstätte G.m.b.H. Königsberg
Ostpreussische Heimstätte G. m. b. H. in Königsberg Pr.
Ostpreussische Landschaft in Königsberg
Politische Gemeinde Rehfelde
Politische Gemeinde Rehfelde
Preussische Domänenfiskusverwaltung
Preussische Domänenverwaltung
Preussische FiskusDomänenferwaltung
Preussische Forstfiskus
Preussische Forstfiskus
Preussische Forstfiskus
Preussische Forstfiskus.
Preussische Forstfiskus.
Preussische Forstfiskusvertreten durch die Regierung Allenstein
Preussische Staat (Verwaltung des Innern)
Preussische Staat (Domänenferwaltung)
Preussische Staat (Eisenbahnverwaltung)
Preussische Staat (Eisenbahnverwaltung)
Preussische Staat (Forstfiskus)
Preussische Staat (Forstfiskus)
Preussische Staat (Forstfiskus)
Preussische Staat (Forstfiskus)
Preussische Staat (Forstfiskus)
Preussische Staat (Forstfiskus)
Preussische Staat (Forstfiskus)
Preussische Staat (Forstfiskus) (1/2)
Preussische Staat (Forstfiskus) (1/2)
Preussische Staat (Forstverwaltung
Preussische Staat (Forstverwaltung )
Preussische Staat (Forstverwaltung )
Preussische Staat (Forstverwaltung )
Preussische Staat (Forstverwaltung )
Preussische Staat (Forstverwaltung )
Preussische Staat (Forstverwaltung )
Preussische Staat (Forstverwaltung)
Preussische Staat (Forstverwaltung)
Preussische Staat (Forstverwaltung)
Preussische Staat (Forstverwaltung)
Preussische Staat (Forstverwaltung)
Preussische Staat (Forstverwaltung)
Preussische Staat (Forstverwaltung) (1/2)
Preussische Staat (Forstverwaltung) (1/2)
Preussische Staat (Ladnesforstverwaltung)
Preussische Staat (Landesforstverwaltung)
Preussische Staat (Wasserbauverwaltung)
Preussische Staat (Wasserbauverwaltung)
Preussische Staat (Wasserbauverwaltung)
Preussische Staat Domänenferwaltung
Preussische Staat Domänenferwaltung
Preussische Staat Domänenferwaltung
Preussische Staat Domänenferwaltung
Preussische Staat Domänenferwaltung
Produktiv=Baugenossenschaft Sensburg und Nikolaiken e. G. m. b. H
Produktiv=Baugenossenschaft Sensburg und Nikolaiken e. G. m. b. H
Provinzialverband der Profinz Ostpreussen
Provinzialverband der Profinz Ostpreussen
Provinzialverband der Profinz Ostpreussen
Prowinzialverband der Provinz Ostpreussen in Königsberg
Regierungpräzydent Allenstein
Reichsverband für Deutsche Jugendherberge gau Ostpreussen
Reichsverband für Deutsche Jugendherberge gau Ostpreussen
Schulgemeinde Rudczany
Schulgemeinde Rudczany
Schulgemeinde Selbongen.
Schulverband (Olschewen) Erlenau
Schulverband (Olschewen) Erlenau
Schulverband Gurkeln
Schulverband Gurkeln
Schulverband Isnothen
Schulverband Julienhöfen
Schulverband Julienhöfen
Schulverband Schimonken
Schulverband Schimonken
Schulverband Schimonken
Schulverband Talten
Schulverband Talten
Stadgemeinde Nikolaiken
Stadgemeinde Nikolaiken
Stadgemeinde Nikolaiken
Stadgemeinde Nikolaiken
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtgemeinde Nikolaiken Ostpr.
Stadtkommune Nikolaiken
Stadtkommune Nikolaiken
Verkaufsgenossenschaft e. G.m. b. H. in Nikolaiken Kreis Sensburg

Language of the material

niemiecki

Record creator


Aktotwórca:

Sąd Obwodowy w Mikołajkach pow. mrągowski


Inne nazwy twórcy:

Amstgericht Nikolaiken

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution