Return to search

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie

1964-1989 1964-1989 Reference: PL/42/PL-42-1167/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Mariusz Korejwo
2002-10-24
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Miejskie konferencje partyjne: protokoły posiedzeń wraz z załącznikami, 1975-1989 sygn. 1-16. Posiedzenia plenarne: protokoły posiedzeń wraz z załącznikami, 1975-1989 sygn. 17-31. Miejska Komisja Rewizyjna: protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności, protokoły pokontrolne, 1975-1988 sygn. 32-37. Protokoły egzekutywy: protokoły posiedzeń wraz z załącznikami, 1975-1989 sygn. 38-74. Ankiety statystyczne: roczne i kwartalne ankiety statystyczne dotyczące liczebności szeregów partyjnych: kandydaci i członkowie, 1976-1989 sygn. 75-76. Analiza rozwoju szeregów partyjnych, opracowanie dotyczące liczebności organizacji miejskiej, biuletyn KM PZPR w Olsztynie, zbiór wydawnictw drukowanych , listy obecności na posiedzeniach różnych organów komitetu, 1975-1986 sygn. 77-79. Szkolenia partyjne: dokumentacja dotycząca różnych szkoleń partyjnych: programy, listy szkolonych, korespondencja dotycząca organizacji szkoleń, statystyki, 1978-1985 sygn. 80.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie powstał w dniu 2 czerwca 1975 w wyniku likwidacji Komitetu Miasta i Powiatu spowodowanego wprowadzeniem nowego,dwustopniowego podziału administracyjnego kraju i dopasowania do niego dwustopniowej struktury władzy. W strukturach komitetu pozostało 377 organizacji partyjnych, skupiających ponad 10 tys. członków i kandydatów partii z terenu miasta. Pierwszym sekretarzem pozostał dotychczasowy sekretarz -Tadeusz Misztal .Struktura organizacyjna komitetu obejmowała organa uchwałodawcze, wykonawcze i kontrolne. Najwyższą władzą była miejska konferencja partyjna, która oceniała prace minionej kadencji i nakreślała program na następne lata. Wybierała organ zwierzchni między konferencjami - komitet miejski, który na I posiedzeniu plenarnym wybierał egzekutywę i wchodzacych jej skład sekratarzy. Egzekutywa kierowała pracą partyjną między posiedzenia komitetu, a I sekretarz organizował pracę egzekutywy, sekretarzy i aparatu. Koferencja wybierała delegatów na konferencję wojewódzką i komisje - rewizyjną i kontroli partyjnej , od 1986 jedną - kontrolno-rewizyjną. Ostanie posiedzenia organów kolegianych odbyły się: konferencja miejska - 28.01.1989, plenum - 22.12.1989, egzakutywa 1.12.1989. Komitet zakończył dzialalność w styczniu 1990r.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-11-28 Numer Księgi nabytków 4163 z lat 1975-1989 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta wyłączono podczas porządkowania zespołu

Conditions governing access

Dostępność

Częściowo

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

80 j.a. jednostka archiwalna, 2.05 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 80 j.a. 2.05 mb.

Extent

290 j.a. jednostka archiwalna, .9 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn

Indeks przedmiotowy

Subjects:
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
22 Lipca
Administracja Domów Mieszkalnych
Administracja Domów Mieszkalnych
Akademia Rolniczo-Techniczna
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja letnia
akcja Warmia
akcja zima
akcja zima
akcja zima
akcja zima
akcja zima
baza socjalna
baza socjalna
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo i higiena pracy
biblioteki
biblioteki
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
Biuletyn Informacyjny KM PZPR w Olsztynie
biura projektów
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo
budownictwo jednorodzinne
budownictwo jednorodzinne
budownictwo jednorodzinne
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo oświatowe
budownictwo oświatowe
budownictwo towarzyszące
budżet Olsztyna
budżet Olsztyna
budżet Olsztyna
budżet Olsztyna
budżet Olsztyna
budżet Olsztyna
budżet Olsztyna
budżet Olsztyna
czyny partyjne
czyny partyjne
czyny partyjne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czytelnictwo
Dni Olsztyna
Dni Olsztyna
Dni Olsztyna
Dni Olsztyna
Dni Olsztyna
Dom Harcerza
dożynki
dożynki
dożynki
dożynki
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
edukacja
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
egzekutywa
estetyzacja miasta
estetyzacja miasta
estetyzacja miasta
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gazyfikacja
gazyfikacja
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka mieszkaniowa
gospodarka mieszkaniowa
gospodarka uspołeczniona
gospodarka żywnościowa
Grunwaldzkie osiedle
grzewczy sezon
grzewczy sezon
grzewczy sezon
grzewczy sezon
grzewczy sezon
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
infrastruktura miejska
Inspekcja Robotniczo-Chłopska
Inspekcja Robotniczo-Chłopska
Inspekcja Robotniczo-Chłopska
Inspekcja Robotniczo-Chłopska
Inspekcja Robotniczo-Chłopska
Inspekcja Wojskowa
Izba Skarbowa
Izba Skarbowy
Jaroty osiedle
Kętrzyńskiego osiedle
Kolegium ds. Wykroczeń
Kombinat Budowlany
Kombinat Budowlany
Kombinat Budowlany
Komisja ds.Działaczy Ruchu Robotniczego
Komisja Wspóldziałania Partii i Stronnictw Politycznych
Komitet Osiedlowy
Komitet Środowiskowy PZPR Budownictwo
Komitet Środowiskowy PZPR Budownictwo
Komitet Środowiskowy PZPR Budownictwo
Komitet Środowiskowy PZPR Budownictwo
Komitet Środowiskowy PZPR Oświata
Komitet Środowiskowy PZPR Oświata
Komitet Środowiskowy PZPR Przedsiębiorstw Wykonastwa Inwestycyjnego
Komitet Środowiskowy PZPR Służby Zdrowia
Komitet Środowiskowy PZPR Spółdzielczość Pracy
Komitet Środowiskowy PZPR Spółdzielczość Pracy
Komitet Środowiskowy PZPR Spółdzielczość Pracy
Komitet Środowiskowy PZPR Spółdzielczość Pracy
Komitet Uczelniany PZPR Akademi Rolniczo-Technicznej
Komitet Uczelniany PZPR Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Komitet Zakładowy PZPR Łączność
Komitet Zakładowy PZPR Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych
Komitet Zakładowy PZPR Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych
Komitet Zakładowy PZPR Społem
Komitet Zakładowy PZPR Społem
Komitet Zakładowy PZPR Społem
Komitet Zakładowy PZPR Węzła PKP
komunikacja miejska
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
konferencja
Kościuszki osiedle
księgarstwo
kultura
kultura
kultura fizyczna
kultura fizyczna
kultura placówki
Kuratorium Oświaty i Wychowania
Kuratorium Oświaty i Wychowania
Liga Obrony Kraju
Mazurskie osiedle
meble
Miejska Komisja Kontroli Partyjnej
Miejska Komisja Kontroli Partyjnej
Miejska Komisja Kontroli Partyjnej
Miejska Komisja Kontroli Partyjnej
Miejska Komisja Kontroli Społecznej
Miejska Komisja Kontroli Społecznej
Miejska Komisja Kontrolno-Rewizyjna
Miejska Komisja Kontrolno-Rewizyjna
Miejska Komisja Kontrolno-Rewizyjna
Miejska Komisja Rewizyjna
Miejska Komisja Rewizyjna
Miejska Komisja Rewizyjna
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa skład
Miejska Rada Narodowa wybory
Miejska Rada Narodowa wybory
Miejski Komitet Kontroli Partyjnej
Miejski Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej
Miejski Plan Rozwoju i Budżetu
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Olsztynie
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy
nabiał
Nagórki osiedle
Najwyższa Izba Kontroli
Narodowu Czyn Pomocy Szkole
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
Narodowy Plan Społeczno-Gospodarczy
nomenklatura
nomenklatura
nomenklatura
nomenklatura
nomenklatura
obrona cywilna
Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
Ochotnicze Hufce Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy
ochrona środowiska
oczyszczalnia ścieków
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Olsztynie
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie
organizacje młodzieżowe
organizacje młodzieżowe
organizacje społeczne
organizacje sportowe
osiedla mieszkaniowe
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata baza materialna
oświata placówki
paliwa
Państwowa Inspekcja Handlowa
patologia społeczna
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
pieczywo
plan miejski
plan miejski
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan społeczno-gospodarczy
plan terenowy miasta Olsztyn
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
plenum
Podgrodzie osiedle
Podstawowa Organizacja Partyjna
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Chłodnia Składowa
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Kombinat Budowlany
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Muzeum Warmińskiego
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Olsztyńskch Fabryki Mebli
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Olsztyńskch Fabryki Mebli
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Olsztyńskch Fabryki Mebli
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Urzędu Miasta
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Zakłady Mięsne
polityka kadrowa
polityka lokalizacyjna
Polmozbyt
Polski Związek Motorowy
Polski Związek Motorowy
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
produkcja rolna
Prokuratura Rejonowa
przedsiębiorstwa komunalne
przedsiębiorstwa produkcyjne
przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej
Przedsiębiorstwo Handlu Meblami
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego
przedszkole
przemysł
przemysł
przemysł
przemysł
przemysł
przemysł
przemysł
przemysł drobny
przestępczość nieletnich
przestrzenne zagospodarowanie miasta
radni
radni
radni
radni
radni
radni
rady narodowe
rady narodowe
rady narodowe (wybory)
referendum
reforma gospodarcza
reforma gospodarcza
reforma gospodarcza
reforma gospodarcza
reforma gospodarcza
reglamentacja żywności
regulamin pracy Komitet Miejski PZPR w Olsztynie
regulamin wyboru władz partyjnych
regulamin zespołu radnych PZPR
rewolucja październikowa
rolnictwo
rozwój rzemiosła
rozwój społeczno-gospodarczy
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło i usługi
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd mieszkańców
samorząd osiedlowy
samorząd osiedlowy
samorząd pracowniczy
samorząd terytorialny
Sejm PRL - wybory
Sejm PRL - wybory
Sejm PRL - wybory
Sejm PRL - wybory
Sejm PRL - wybory
Sejm PRL - wybory
Sejm PRL - wybory
Senat wybory
Senat wybory
skargi
skargi
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i zażalenia
służba zdrowia
służba zdrowia
służba zdrowia
służba zdrowia
służba zdrowia
służba zdrowia
służba zdrowia
służby komunalne
spis powszechny
społeczno-gospodarczy rozwój
społeczno-gospodarczy rozwój
Spomasz
sport
sport
spółdzielczość
spółdzielczość inwalidów
spółdzielczość inwalidów
spółdzielczość pracy
Spółdzielnia im.Waltera
Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty
Spółdzielnia Pracy Mewa
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółki
stan wojenny
stan wojenny
Stare Miasto
statystyka
statystyka
Stronnictwo Demokratyczne
surowce
szkolenia
szkolenia
szkolenia
szkolnictwo
szkolnictwo ponadpodstawowe
Szkoła Podstawowa nr 7
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
szkoły przyzakładowe
szkoły średnie
Szpital Miejski
Śródmieście osiedle
Święto Odrodzenia
Święto Odrodzenia
Święto Odrodzenia
telekomunikacja
Terenowa Organizacja Partyjna
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
Unitra-Unima
Urząd Miejski
Urząd Skarbowy
usługi
usługi
usługi
usługi pralnicze
Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem
Wojewódzki Zespół ds. Przeglądu struktur w województwie olsztyńskim
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
wynalazczość
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
zagospodarowanie przestrzenne
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
Zakładowy Ośrodek Kształcenia i Informacji
Zakładowy Ośrodek Pracy Ideowo Wychowawczej
Zakładowy Ośrodek Pracy Ideowo Wychowawczej
zakłady przemysłowe
zaopatrzenie
zaopatrzenie
zaopatrzenie
zaopatrzenie
zaopatrzenie
zaopatrzenie
zaopatrzenie
Zieleń Miejska
Zielona Górka osiedle
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Młodzieży Socjalistycznej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
Związek Spółdzielni Inwalidów
związki zawodowe
związki zawodowe
związki zawodowe
związki zawodowe

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution