Pogoji uporabe

Arhivski portal Evrope smo razvili kot dopolnilo raziskavam v arhivih. Vsebino portala prispevajo različne arhivske ustanove. Vsaka ustanova sama odgovarja za vsebino virov, ki jih objavlja na portalu. Seznam partnerskih ustanov je na voljo tukaj. Arhivsko gradivo na Arhivskem portalu Evrope lahko prosto uporabljate, vendar morate vir ustrezno citirati. Pred uporabo gradiva, ki so ga prispevale španske ustanove, morate z ustrezno ustanovo, skrbnico gradiva, podpisati pogodbo o uporabi. Prosimo tudi, da se vzdržite kakršnekoli komercialne uporabe gradiva s portala brez izrecnega soglasja ustrezne ustanove. Arhivski portal Evrope ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na straneh, katerih povezave so objavljene na Portalu. Morebitne napake se bomo potrudili čimprej odpraviti - za sporočanje predlogov in pripomb uporabite kontak obrazec.