One dream of many people

Smo mednarodna skupina strokovnjakov, ki vztrajno in predano sledi svojemu cilju - ustvariti spletno storitev, ki bo omogočala čimboljši dostop do evropskih arhivov in njihovega gradiva z enega mesta. Za dosego tega cilja si prizadevamo in sodelujemo kolegi iz vse Evrope. Do sedaj so morali uporabniki obiskovati spletne strani različnih arhivov, Arhivski portal Evrope pa jim omogoča učinkovitejše iskanje informacij po več milijonih arhivskih dokumentov, ki jih hrani več sto arhivskih ustanov. Portal je prvi primer takšnega sodelovanja med evropskimi arhivi, ki arhivskim strokovnjakom in uporabnikom prinaša izjemne prednosti.

The Archives Portal Europe is one of the main milestones achieved by the participants of the APEx project supported by the European Commission in the ICT PSP programme. The project's consortium currently consists of 33 partners of 32 countries. Those interested in more background information or in the possibility to participate in the project may refer directly to the project's website at: apex-project.eu.

Prizadevamo si tudi za prenos podatkov v Europeano, ki je prav tako paradni konj med projekti Evropske komisije. Namen Europeane je vzpostaviti enotno točko dostopa do spletne kulturne dediščine, ki se hrani v knjižnicah, arhivih, muzejih in ustanovah s področja avdiovizualnih umetnosti. Smo pomemben strateški partner Europeane in v sodelovanju z njo razvijamo skupno digitalno infrastrukturo za dostop do evropske kulturne dediščine.