Podmienky používania

Archívny portál Európy je určený na podporu a povzbudenie výskumu v archívoch. Zhromažďuje rozmanité zdroje poskytované rôznymi verejnými archívnymi inštitúciami a každá inštitúcia je zodpovedná za svoje vlastné údaje. Zoznam partnerských inštitúcií nájdete tu. Zobrazené údaje môžete využívať za podmienky, že budete citovať ich zdroj. V prípade údajov zo Španielska verejné opätovné využívanie týchto informácií je povolené len po podpísaní dohody s inštitúciou, ktorá ich poskytla. Prosíme, vyhnite sa akémukoľvek komerčnému využívaniu poskytovaných informácií bez výslovného povolenia príslušného vlastníka obsahu. Archívny portál Európy nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah spojený s týmito stránkami. Neúmyselné chyby/omyly, ktoré sa môžu vyskytnúť na Archívnom portáli Európy sa budeme snažiť opraviť - prosíme, posielajte nám vaše komentáre používajúc kontaktný formulár.