Kontaktný formulár

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu. Ak si vaša spätná väzba vyžaduje priamu odpoveď, člen Európskeho archívneho portálu vám odpovie čo najskôr. Pre rýchlejšiu odpoveď by ste mali spätnú väzbu prednostne podávať v anglickom jazyku.