En drøm hos mange mennesker

Vi er et lidenskapelig internasjonalt team som arbeider for å skape én felles nettjeneste som vil gjøre europeiske arkiver så godt tilgjengelig som mulig. Kollegaer fra hele Europa samarbeider tett for å realisere denne drømmen. Brukerne måtte tidligere besøke flere ulike arkivnettsteder for å gjøre sine undersøkelser, men med den europeiske arkivportalen kan de nå finne informasjon mer effektivt fra millioner av arkivenheter som er lagret i hundrevis av arkivinstitusjonene. Dette er første gang europeiske arkivinstitusjoner har samarbeidet i denne skalaen, og potensialet som denne sammenkoblingene gir, er enorm for både profesjonelle arkivarer og brukere.

Den europeiske arkivportalen er en av de viktigste milepælene som er oppnådd av deltakerne i Apex-prosjekt, støttet av EU-kommisjonen i ICT PSP-programmet. Prosjektets konsortium består nå av 33 partnere fra 32 land. De som er interessert i mer bakgrunnsinformasjon eller muligheten for å delta i prosjektet finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside: apex-project.eu.

Det er også vår oppgave å levere data til Europeana, et annet flaggskip fra EU-kommisjonen for å lage én online inngang til kulturarv fra arkiv, bibliotek, museer samt audiovisuelt materiale. Vi er en viktig strategisk partner for Europeana, og arbeider sammen med dem for å utvikle en felles digital infrastruktur for kulturarv i hele Europa.