Lietošanas noteikumi

Eiropas arhivu portals paredzets, lai veicinatu un atbalstitu informacijas meklešanu arhivos. Tas apkopos da˛ādu arhivu informacijas avotus. Katrs arhivs bus atbildigs par saviem datiem. Informaciju par partneriem var atrast šeit. Jus varat lietot Eiropas arhivu portala atteloto informaciju, noradot uz to atsauces. Spanijas datu lietošana ir atlauta pec liguma noslegšanas ar atbilstošo arhivu. Ludzam attureties no jebkadas informacijas lietošanas komercialiem merkiem, nesanemot atbilstošas valsts arhiva atlauju. Eiropas arhivu portals neatbild par saturu vietnes, uz kuram ir saites no šim lapam. Eiropas arhivu portals var but nejaušas kludas vai izlaidumi. Mes centisimies to noverst – ludzu sutiet komentarus, aizpildot kontaktforma.