Coinníollacha Úsáide

Leagadh Tairseach Chartlanna na hEorpa amach chun tacú le taighde ar chartlanna agus é a spreagadh. Bailítear an iliomad foinsí a chuireann institiúidí cartlainne poiblí éagsúla ar fáil agus tá gach aon institiúid freagrach as a cuid sonraí féin. Gheobhaidh tú liosta d'institiúidí comhpháirtíochta anseo. Féadfaidh tú na sonraí atá ar taispeáint ar Thairseach Chartlanna na hEorpa a athúsáid ar an gcoinníoll go luaitear a bhfoinse. I gcás sonraí na Spáinne, ceadaítear athúsáid phoiblí tar éis comhaontú leis an institiúid atá á gcur ar fáil a shíniú. Ná téigh i mbun aon athúsáide tráchtála gan cead soiléir óna húinéirí ábhair faoi seach. Ní ghlacann Tairseach Chartlanna na hEorpa aon dliteanas ó thaobh ábhar ar láithreáin nasctha ó na leathanaigh sin. D'fhéadfadh botúin/easnaimh neamhbheartaithe a bheith ar Thairseach Chartlanna na hEorpa ach déanfar iarracht iad sin a cheartú – seol chugainn do chuid tuairimí le do thoil trí úsáid a bhaint as an fhoirm aiseolais.