Paljude inimeste ühine unistus

Euroopa arhiividele ühist juurdepääsu võimaldava veebiteenuse loomisel on aktiivsed inimesed üle kogu Euroopa teinud tihedat koostööd.Varem tuli kasutajatel külastada eri arhiivide veebilehti, nüüd võimaldab Euroopa arhiiviportaal leida infot palju efektiivsemalt. Ühise juurdepääsupunkti kaudu saab teavet miljonitest arhiiviallikatest, mis füüsiliselt seisavad sadade arhiiviasutuste riiulitel. Esimest korda teevad Euroopa arhiivid koostööd sellises ulatuses! Kasu, mida koostöö toob, on suur nii uurijaile kui ka arhiivitöötajaile endile.

Euroopa arhiiviportaal on üks peamisi APEx projektis osalejate saavutusi. APEx projekti konsortsium koosneb hetkel 33 partnerist 32 riigis, projekti on toetanud Euroopa Komisjon ICT PSP programmi raames. Kes on huvitatud enamast taustinformatsioonist või võimalustest projektis ise osaleda, võivad pöörduda otse projekti veebilehele apex-project.eu

Teise Euroopa Komisjoni rahastatava projekti Europeana eesmärk on luua lihtne juurdepääsukoht digitaalse kultuuripärandi kollektsioonidele, ka audiovisuaalsetele kogudele, mäluasutustes laiemalt: raamatukogudes, arhiivides, muuseumides. Arhiiviportaali meeskond on Europeana tähtis partner, edastab andmeid ning teeb koostööd, et välja arendada kultuuripärandi üle-euroopaline digitaalne infrastruktuur.