Όροι χρήσης

Η Ευρωπαϊκή Πύλη των Αρχείων έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την έρευνα στα αρχεία. Συγκεντρώνει διάφορες πηγές από διαφορετικά δημόσιους αρχειακούς φορείς και κάθε φορέας είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα του Εδώ. θα βρείτε τη λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς. Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Πύλη των Αρχείων με τον όρο να υπάρχει αναφορά στην πηγή. Στην περίπτωση των δεδομένων της Ισπανίας, η δημόσια επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων επιτρέπεται με την υπογραφή ενός συμφωνητικού με τον φορέα που τα παρέχει. Παρακαλείστε να αποφύγετε την εμπορική επαναχρησιμοποίηση χωρίς ρητή άδεια από τους κατόχους του περιεχομένου. Η Ευρωπαϊκή Πύλη των Αρχείων δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο σε ιστοσελίδες, για τις οποίες παρέχει συνδέσμους από αυτές τις σελίδες. Ακούσια λάθη και παραλείψεις μπορεί να συμβούν στην της Ευρωπαϊκής Πύλης των Αρχείων, τα οποία και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε – παρακαλείστε να μας στείλετε τα σχόλιά σας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.