Sweden > Värmlandsarkiv

SE/VA/50280

AB Bröderna Solbergs mekaniska verkstad, Forshaga

1899--1980

Scope and content

År 1895 tog bröderna Jan-Fredrik och Oskar Solberg det djärva steget att starta som egna företagare. Verksamheten inriktades på smide och gjuteri. Yxor var en stor förbrukningsartikel som snart blev brödernas största produkt, varje yxa fick ett märke med hjälp av en schablon, ett slags varumärke för den lilla smidesverkstaden i Grossbol, Forshaga. Redan efter ett par år utökades verksamheten med mekanisk verkstad. Bröderna och några anställda hade ett styvt jobb med underhåll av båtarna som trafikerade Kvarntorps bruk, verkstaden hade ett strategiskt läge vid Kvarntorpsåns utlopp i Klarälven. Man utförde också reparationer vid Forshaga bruk och Skåre sågverk, även ångpannor och motorer tillverkades. Bröderna var inte enbart skickliga yrkesmän, de hade också förmågan att anpassa sig efter tidens krav. Från gjutning av olika detaljer gled tillverkningen över till maskiner och när flottningen kom igång, konstrurerade man bl.a. timmersorteringsanläggningar, när inte maskiner fanns att köpa färdiga då konstruerades egna. År 1905 blev Jan-Erik Solberg ensam ägare till företaget, men han fick snart hjälp av sina fem söner som trädde in i verksamheten efter hand. Vid sidan av verkstaden drev man också ett ganska stort jordbruk, och under uppbyggnaden av företaget hade fabrikör Solberg tid och krafter över att bygga ett eget hus. När Jan-Fredrik gick bort 1921 blev det sonen Sigurd som fick ta över ansvaret. En mörk oktobernatt 1934 brann gjuteriet och verkstaden ner till grunden, kvar blev bara svarta ruiner som ett dystert minne av allt som bröderna Solberg byggt upp. Under återuppbyggnadstiden arbetades under primitiva förhållanden i provisoriska träskjul men driften kunde trots allt hållas igång utan avbrott. Under 1930 talet gled driften alltmer över till järnverksindustrin med dess rika flora av artiklar. År 1947 drabbades företaget av en ny motgång då Sigurd Solberg gick bort endast 54 år gammal. Eftersom sonen var för ung att ta över blev det makan Aina som fick ansvaret för den fortsatta driften. Sonen Jan-Henrik kom in i företaget år 1956 och tio år senare tog han över som chef för ett företag som än en gång ändrat karaktär och produktinriktning. I juni 1968 avvecklades gjuteriet, lokalerna byggdes om till svetsavdelning och tyngdpunkten lades alltmer på den mekaniska verkstaden. 1973 sysselsattes ett 80-tal man inom företaget, som nu bestod av tre avdelningar, maskinverkstad, plåtverkstad och montageavdelning, den sistnämnda avdelningen innefattar också resemontage inom cellulosaindustrin, pappersindustrin och järnbruken. Produkter som nu används runt om i industrin är bl.a. emballagemaskin för trävaror, emballagemaskin för pappersrullar och rondellskärmaskin. Företaget AB Br. Solberg Mek. Verkstad Forshaga avvecklades 1979. Efter år 1979, drevs företaget under namnet, Br Solbergs Försäljnings AB. År 1991 avled Jan-Henrik Solberg, tredje generationen smeder och mekaniker, och därmed upphörde företaget. Antalet anställda under åren 1895-1910 12-15 man 1910-1930 ca. 20 man 1930-1950 ca. 25 man 1950-1960 ca. 30 man 1960-1979 ca. 80 man Chefer under årens lopp 1895-1921 Jan-Fredrik Solberg 1921-1933 delades av sönerna 1933-1947 Sigurd Solberg 1947-1966 Aina Solberg 1966-1991 Jan-Henrik Solberg

Förteckningsnummer 10/94

Other finding aids

Extent

2,3 Hyllmeter

Records creator

AB Bröderna Solbergs mekaniska verkstad (Forshaga)

1 - 10 / 28
SE/VA/50280/A PROTOKOLL
SE/VA/50280/A 1 Protokoll och protokollshandlingar
SE/VA/50280/B UTGÅENDE HANDLINGAR
SE/VA/50280/B 1 Egna trycksaker
SE/VA/50280/B 2 Taxeringshandlingar
SE/VA/50280/D REGISTER OCH LIGGARE
SE/VA/50280/D 3 Personalliggare
SE/VA/50280/D 1 Aktieregister
SE/VA/50280/D 2 Liggare över utförda arbeten
SE/VA/50280/E INKOMMNA HANDLINGAR