Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1085

Whitlockska samskolan

Scope and content

"Stockholms nya samskola - högre läroverk för allmän medborgerlig bildning" grundades 1893 av fröken Anna Whitlock. Skolan som ursprungligen var ett försöksläroverk för nya pedagogiska idéer uppstod genom en ombildning av en 1878 påbörjad undervisningskurs, senare skola för flickor, där bland andra Anna Whitlock och Ellen Key hade verkat för utbildning av ett eget pedagogiskt program. De pedagogiska principer som tillämpades i undervisningen och som blev banbrytande för det svenska skolväsendets utveckling var: gemensam undervisning för gossar och flickor, inskränkning av lästiden till förmån för praktiskt arbete och kroppsövningar, förbättrade undervisningsmetoder i de särskilda ämnena, stor valfrihet, efter barnets andliga utveckling lämpad ämnesgruppering, undvikande av mångläseri, bildningsmaterialets sammanslutning till en helhet, stegring av lärjungarnas självverksamhet, utbildande av barnens individuella anlag. (Ur Årsredogörelser, serie B IV a). Den 15 september 1893 invigdes skolan vid Kammakargatan 8, 1913 flyttade skolan till Eriksbergsgatan 8 B. Whitlockska samskolan blev skolans officiella namn 1905. Anna Whitlock förblev skolans föreståndarinna till 1918 då hon genom en donation lät upprätta "Stiftelsen Whitlockska samskolan". (Donationsurkund, se F IV: 1). Skolan fortsatte att drivas som privatskola till den 1 juli 1976 då den kommunaliserades. Skolan lades ned den 1 juli 1978. Whitlockska samskolans arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1978 (acc 37/78). Arkivet har omordnats och omförtecknats som uppgift i universitetets arkivkurs av Anders Johansson under hösten 1991. Vissa ändringar och tillägg har införts i arkivförteckningen under juni 1993. Stockholm i stadsarkivet den 30 juni 1993 Christina Hellgren

System of arrangement

Förteckning: SSA 1085 Förteckning över Whitlockska samskolans arkiv

Other finding aids

1 - 10 / 57
SE/SSA/1085/A PROTOKOLL
SE/SSA/1085/A 1 Styrelseprotokoll
SE/SSA/1085/A 2 Lärarkollegiets protokoll
SE/SSA/1085/A 3 Klasskonferensprotokoll
SE/SSA/1085/A 4 Sammarbetsnämndens protokoll
SE/SSA/1085/A 5 Övriga protokoll
SE/SSA/1085/B UTGÅENDE HANDLINGAR
SE/SSA/1085/B 1 Kopior av utgående skrivelser
SE/SSA/1085/B 2 Kopior av tjänstgöringsbetyg och intyg
SE/SSA/1085/B 3 BETYG, ORIGINAL OCH KOPIOR