Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/0202/F V

Handlingar härrörande från borgarrådet Y. Larsson och sekreteraren J. H. Martin

Scope and content

Handlingar beröra till största delen frågorna om utvidgandet av Bromma flygplats samt Bromma flygplatsn övertagande av staten.

Other finding aids

1 - 2 / 2
  • 1
SE/SSA/0202/F V/1 kart 1938--1946,odat
SE/SSA/0202/F V/1 bt 1936--1946