Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/00912

Sigge Swensson

Scope and content

Sigge Eugén Swensson föddes utanför Göteborg i Torslanda församling den 20 december 1880. Han var son till folkskollärare Amandus Swensson och hans hustru Eva Sofia Wessberg. Efter avlagd studentexamen vid Högre latinläroverket i Göteborg 1899 studerade han vid Göteborgs och senare Uppsala universitet. Sigge Swensson avlade teologisk examen 1904 och prästvigdes i Härnösand samma år. Till Stockholm kom han 1918 då han utnämndes till pastorsadjunkt i Katarina församling. År 1925 blev han komminister i Brännkyrka, vilken tjänst han upprätthöll till pensioneringen. Även efter pensioneringen var Sigge Swensson aktiv i församlingen. Hans samling av hållna predikningar visar att han var verksam som präst t o m 1961. Sigge Swensson gifte sig 1:a gången i Dala-Husby 1910 med Agda Hendrén som avled i Anundsjö 1917. I första äktenskapet föddes fem barn. År 1918 gifte sig Sigge Swensson om sig i Anundsjö med Anna Tekla Maria Dixelius. I andra äktenskapet föddes tre söner, Lars Johan, Olof Sigge och Sven Erik, vilka numera antagit moderns namn, Dixelius. Sigge Swensson avled i Brännkyrka församling den 22 januari 1971, 90 år gammal. Hans samlade predikningar (löpande från 1903 till 1916) föredrag och manuskript överlämnades av sönerna Dixelius till Brännkyrka församling för förvaring. Hösten 1976 överlämnades den unika samlingen till Stockholms stadsarkiv av Brännkyrka församling efter tillstånd av docent Olof Dixelius. Stockholm i stadsarkivet 1976-11-25 Ulla Johanson

Other finding aids